Laboratorní příručka OKH, FN Brno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní příručka OKH, FN Brno"

Transkript

1 Laboratorní příručka OKH, FN Brno Obsah 0 Obsah 1 Úvod 2 Údaje o laboratoři 2.1 Identifikace laboratoře 2.2 Informace o laboratoři 2.3 Programy řízení kvality 2.4 Organizace oddělení 2.5 Nabízené služby 3 Příprava pacienta před odběrem 3.1 Žilní krev 3.2 Faktory ovlivňující laboratorní výsledky Fyzická zátěž Dieta Dehydratace Vliv léků Fyziologické stavy 4 Primární vzorky 4.1 Základní informace Seznam vyšetření 4.2 Požadavky na vyšetření Identifikace primárního vzorku Požadavkový list (žádanka) Telefonický požadavek Urgentní požadavek 1

2 4.3 Manipulace se vzorky Bezpečnost při práci s biologickým materiálem Doprava vzorků 5 Přijímání vzorků 5.1 Přijímání vzorků 5.2 Nepřijetí vzorků a žádanek Vzorek není určen k vyšetření na OKH Nesprávně dodaný biologický materiál Správně dodaný biologický materiál bez žádanky nebo s nespránou (i potřísněnou) žádankou Dodaná pouze žádanka bez biologického materiálu K biologickému materiálu chybí žádanka, ale biologický materiál má označení VITÁLNÍ INDIKACE nebo STATIM Zásadní rozpor v identifikaci žádanky a biologického materiálu Rozlití biologického materiálu při transportu potrubní poštou v PMDV 6 Vydávání výsledků 6.1 Způsoby vydávání výsledků 6.2 Telefonické hlášení výsledků 6.3 Opakovaná a dodatečná vyšetření 6.4 Změny výsledků a nálezů Neshoda zjištěná na OKH Neshoda zjištěná odesilatelem 6.5 Konzultační činnost laboratoře 6.6 Řešení stížností 7 Seznam vyšetřovaných parametrů 8 Klinické interpretace laboratorních výsledků 9 Zkratky 2

3 1. Úvod Oddělení klinické hematologie je součástí FN Brno a sestává se ze dvou pracovišť z pracoviště medicíny dospělého věku v Bohunicích, které bylo založeno v roce 1977 a z pracoviště dětské medicíny v Černých polích, které bylo založeno v roce V roce 2000 došlo ke spojení obou pracovišť v rámci vytvoření Fakultní nemocnice Brno. Záměrem našeho oddělení je poskytování co nejkvalitnějších služeb, tzn. v požadovaných termínech, v co nejlepší kvalitě a v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a trendy v oboru hematologie. K tomuto nám napomáhá zavedený systém managementu kvality dle ČSN ISO 9001:2001. Laboratorní příručka má podat široké zdravotnické veřejnosti ucelený přehled činností, které jsou na našem oddělení prováděny nebo zajišťovány. Orientace v nabízených službách má potom přispět ke zvýšení spolupráce zdravotnického zařízení a laboratoře na všech souvisejících úrovních (indikace vyšetření, příprava pacienta, odběr BM, správná dokumentací, transport BM, příjem a příprava BM na laboratoři, vlastní analýza,hodnocení a vydávání výsledků), které ovlivňují kvalitu výsledku vyšetření. 3

4 2. Údaje o laboratoři 2.1 Identifikace laboratoře Název organizace Fakultní nemocnice Brno Název laboratoře Oddělení klinické hematologie Pracoviště Pracoviště medicíny dospělého věku (PMDV) Pracoviště dětské medicíny (PDM) Adresa Jihlavská 20, Brno Černopolní 9, Brno Primář oddělení Prof. MUDr. Miroslav Penka, Csc. IČO DIČ CZ IČP laboratoř morfologie, koagulace, LEHABI: laboratoř molekulární biologie: Telefon sekretariát OKH Telefon na laboratoře pohotovost, pohotovost statim rutinní morfologie rutinní morfologie rutinní morfologie koagulace koagulace speciální morfologie speciální morfologie molekulární biologie LEHABI Fax Internetová adresa Příjem biologického pavilon CH, 4. nadzemní pavilon A, 1. nadzemní 4

5 materiálu podlaží podlaží Speciální odběry ambulance, DTC 5. nadzemní podlaží odběrová místnost, pavilon G, 1. nadzemní podlaží Provozní doba PMDV Provozní doba PDM denně 24 hodin 2.2 Informace o laboratoři Oddělení klinické hematologie (OKH) je součástí FN Brno. Sestává ze dvou pracovišť z Pracoviště medicíny dospělého věku (PMDV) v Bohunicích a z Pracoviště dětské medicíny (PDM) v Černých polích. OKH je organizačně ve FN zařazeno do celku společných vyšetřovacích a léčebných složek SVLS. OKH poskytuje diagnostické, preventivní, terapeutické, depistážní a dispenzární zabezpečení nemocným s chorobami krve a krvetvorných orgánů, ve své klinické části je zaměřeno na neonkologickou oblast těchto stavů. Vedle léčebně preventivní činnosti se zabývá pedagogickými, publikačními a vědecko-výzkumnými aktivitami. Provádí také expertní činnost v celostátním systému externí kontroly kvality. Činnost OKH se zaměřuje na provádění laboratorních diagnostických metod v hematologii včetně interpretace jejich výsledků pro klinickou praxi poskytování klinické léčebně-preventivní péče zabezpečované ambulancí OKH pregraduální a postgraduální výuková činnost pro různé kategorie pracovníků v oboru hematologie experimentální vědecko-výzkumná činnost 2.3 Programy řízení kvality OKH FN Brno má zaveden program pro řízení kvality v souladu s požadavky normy ISO 9001:2000, se strategickými záměry FN Brno, s koncepcí oboru hematologie a s legislativními požadavky. OKH FN Brno má certifikován Systém managemantu jakosti dle normy ISO 9001:2000 od 30. dubna 2003 firmou Det Norske Veritas. S certifikací pracoviště souvisí i pravidelné provádění kontrolních a recertifikačních auditů. OKH FN Brno je zařazeno od do Registru klinických laboratoří v rámci Programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZ ČR číslo osvědčení: HEM/

6 OKH FN Brno má již dlouhodobě zaveden vlastní široký program řízení interních kontrol kvality pro jednotlivá vyšetření a pravidelně se účastní systému externího hodnocení kvality jak na národní (firma SEKK), tak mezinárodní úrovni. Certifikáty, které jsou vydávány na základě správnosti provedených analýz, jsou potom dokladem k oprávnění provádění příslušných vyšetření. 2.4 Organizace oddělení OKH FN Brno tvoří 8 úseků vedení, úsek morfologie, koagulace, úsek speciální morfologie, úsek hematologie PDM, úsek molekulární biologie a genetiky, úsek LEHABI a úsek ambulance. Řídící úsek OKH je situováno na Pracovišti medicíny dospělého věku. Organizace úseků: Vedení oddělení: primář, zástupce primáře, vedoucí laborant, THP Úsek morfologie: vedoucí VŠ, lékaři, úsekový laborant, SZP Úsek koagulace: vedoucí VŠ, lékaři, úsekový laborant, SZP Úsek speciální morfologie: vedoucí lékař, lékaři, VŠ, úsekový laborant, SZP, PZP Úsek hematologie PDM: vedoucí lékař, lékaři, VŠ, úsekový laborant, SZP, PZP Úsek molekulární biologie a genetiky: vedoucí VŠ, SZP, PZP Úsek LEHABI: vedoucí lékař, lékaři, VŠ, SZP, THP Úsek ambulance: vedoucí lékař, lékaři, SZP, PZP 2.5 Nabízené služby Vzhledem k provozu, organizaci a náplni práce na OKH jsou prováděna vyšetření: rutinní, speciální, statimová a na pohotovostní službě. Podrobné informace o jednotlivých vyšetřeních jsou uvedeny v následujícím textu (primární vzorky, preanalytický proces, vydávání výsledků, kompletní seznam vyšetřovaných parametrů). OKH PMDV i PDM také zajišťuje ambulantní a konziliární činnost. 6

7 3. Příprava pacienta před odběrem žilní krve 3.1 Žilní krev Odběr žilní (venózní) krve se většinou provádí ráno nalačno s ohledem na lékové interference a s ohledem na to, že obsah řady analytů během dne v krvi kolísá. Žilní krev se většinou odebírá z horních končetin kubitální jamky, případně ze žil na dorzální straně rukou. Ráno před odběrem pacient může konzumovat jen vodu nebo neslazený čaj. U dětí do 6 let lze tolerovat piškoty nebo suchý rohlík alespoň 2 hod před odběrem. U kojených dětí poslední kojení alespoň 2 hod. před odběrem. 3.2 Faktory ovlivňující laboratorní výsledky v preanalytické fázi Fyzická zátěž Cca 24-48hod před odběrem žilní krve není vhodné provádět nárazovou vysokou fyzickou aktivitu ve smyslu silové či vytrvalostní zátěže. Vhodné je zachovat zavedenou každodenní fyzickou aktivitu Dieta Potrava může způsobit změnu koncentrací jednotlivých laboratorních analytů. Aby se zabránilo chybám v interpretaci, doporučuje se lačnění v délce 10-12hod., lačnění delší než 12 hod. je nevhodné, kratší je nedostatečné (netýká se tekutin!! Viz dále). U kojenců a dětí do 6 let viz výše Dehydratace Dehydratace může zhoršit, případně i znemožnit vlastní odběr, navíc výsledky laboratorních odběrů můžou být výrazně zkresleny. Je nutné, aby pacient před odběrem dodržoval dostatečný pitný režim. Není však vhodné podávat slazené tekutiny. U kojenců viz výše Vliv léků Vliv léků má mimořádný podíl na výsledky laboratorních odběrů. Nutno přesně specifikovat typ odběru a dle toho eventuelně vyloučit na určitou dobu lék, který konkrétní laboratorní nález může výrazně ovlivnit. kyselina acetylsalicylová - vysadit cca 7-10 dnů před odběrem (při odběrech PFA 100, agregace trombocytů) 7

8 ostatní antiagregancia (ticlopidin, clopidogrel, dipyridamol ) a nesteroidní antirevmatiká vhodné vysadit minimálně hodin před odběrem (při odběrech PFA 100, agregace trombocytů). Pokud to ve vyjímečných případech není možné, je nutné uvést tuto skutečnost na žádance. kumariny s výjimkou sledování léčby se doporučuje provést odběry 6 8 týdnů po vysazení léčby (odběry ProCGlobal, Protein S, Protein C, lupus antikoagulans, všechny K dependentní faktory FII, FV, FVII, FX). Pokud je potřeba odběr výše uvedeného i při kumarinech, je tento možný pouze po konzultaci hematologa. hormonální antikoncepce, hormonální léčba - doporučuje se provést odběry 6-8 týdnů po vysazení léčby (zejména odběry ProCGlobal, Protein S, Protein C, lupus antikoagulans, FVIII, vwf) LMWH (nízkomolekulární hepariny), UFH (nefrakcionované hepariny) doporučuje se poslední aplikace minimálně 12 hodin před odběry (zejména při odběru lupus antikoagulans). Při odběrech za účelem monitorace léčby LMWH (antixa aktivita) se odběr provádí 3-4 hodiny od poslední aplikace (netýká se kontinuálního podávání LMWH). Aplikace heparinů zkresluje např. i stanovení hladiny antitrombinu. Na žádanku je nutné vždy léčbu uvádět Fyziologické stavy Gravidita, šestinedělí Během gravidity a šestinedělí dochází ke změnám hemokoagulačních poměrů, proto můžou být některé laboratorní odběry ovlivněny (zejména test ProCGlobal, Protein S, vwf, FVIII, euglobulinová lýza) Menstruační cyklus Testy na von Willebrandovu chorobu se doporučují provádět den cyklu, kdy je jeho aktivita nejnižší. Vzhledem k aktivaci fibrinolýzy je vhodné provádět vyšetření na euglobulinovou lýzu až po ukončení menstruace. 4. Primární vzorky 4.1 Základní informace Pro intravenózní odběry krve je potřebné dodržovat určité pořadí odběrů, na kterém se shodly laboratorní sekce oboru klinické hematologie a klinické biochemie. Při více odběrech je nutné první zkumavku (4 5 ml) krve odebrat na jakákoliv vyšetření (např. biochemie, serologie), a potom následuje přesné pořadí odběrů: krevní obraz, agregace, koagulace, sedimentace a další vyšetření v libovolném pořadí. Odebrané vzorky do zkumavek s přísadami je nutné bezprostředně po odběru promíchat cca pětinásobným šetrným převrácením. Primární vzorky musí být správně odebrány a identifikovány s řádně vyplněnou žádankou. Ztížené odběry vzorků je vhodné uvádět na žádance, poněvadž tímto může být vyšetření také ovlivněno. 8

9 V následující kapitole jsou uvedeny základní informace pro odběry a jednotlivá vyšetření s poznámkami, které uvádí případná odlišení evt. specifikace pro pracoviště PMDV nebo PDM Seznam vyšetření Morfologie a hemolýzy platí jen pro pracoviště : [X] - PMDV, [ ] - PDM * písemně následující pracovní den + dle počtu požadavků na vyšetření # nelze posílat potrubní poštou [t]: není-li uvedeno jinak, rozumí se stabilita při laboratorní teplotě typ vyšetření typ služby: (R)utinní, (S)tatimové, (Spec)iální, (Ord)inace hematologa primární materiál množství obsah odběrové nádobky stabilita vzorku od odběru do vyšetření [t] doba obratu Krevní obraz a diferenciální rozpočet leukocytů R, S nesrážlivá krev 3 ml [X] 1 ml [ ] statim rutina EDTA 5 hodin 2 hodiny tentýž den Krevní obraz s imunologickým vyšetření absolutního počtu trombocytů [X] Diferenciální rozpočet leukocytů mikroskopicky R nesrážlivá krev 3 ml [X] 1 ml [ ] R nesrážlivá krev 3 ml [X] 1 ml [ ] EDTA 5 hodin tentýž den EDTA 5 hodin následující pracovní den Trombocyty z citrátu R, S nesrážlivá krev 3 ml [X] 1 ml [ ] Trombocyty mikroskopicky R nesrážlivá krev 3 ml [X] 1 ml [ ] citrát 1:10 5 hodin 2 hodiny tentýž den EDTA 5 hodin následující pracovní den Schistocyty R nesrážlivá krev 3 ml [X] 1 ml [ ] EDTA 5 hodin následující pracovní den Retikulocyty R, S nesrážlivá krev 3 ml [X] 1 ml [ ] EDTA 5 hodin 2 hodiny tentýž den 9

10 Nátěr na eozinofily R punktáty, sekrety přímo nátěr na sklo 5 hodin následující pracovní den Osmotická rezistence R nesrážlivá krev 3 ml [X] 1 ml [ ] Hemoglobin F R nesrážlivá krev 3 ml [X] 1 ml [ ] heparin 48 hodin [ ] písemně do týdne EDTA ihned odeslat písemně do týdne [X]; do 3 pracovních dnů [ ] Autohemolýza Spec.: Pondělí až středa defibrinovaná krev [X]; nesrážlivá krev [ ] 15 ml [X] 6 ml [ ] Hartmanův test R nesrážlivá krev 5 ml od pacienta a normální kontrolní vzorek skleněná baňka, skleněné kuličky, vydává laboratoř [X]; citrát 1:10 [ ] ihned odeslat písemně do týdne citrát 1:10 ihned odeslat písemně do týdne [X]; následující pracovní den [ ] Heinzova tělíska R nesrážlivá krev 3 ml EDTA ihned odeslat písemně do týdne [X]; následující pracovní den [ ] Hemosiderin v moči R moč 10 ml ihned odeslat písemně do týdne [X]; následující pracovní den [ ] Pink test R nesrážlivá krev 3 ml EDTA ihned odeslat písemně do týdne [X]; následující pracovní den [ ] Hemoglobin A2 [X] R nesrážlivá krev 1 ml EDTA 24 hod. při [t], týden při 2-8 C písemně do týdne 10

11 Hemoglobin - elektroforéza [ ] Morfologie speciální R nesrážlivá krev 1 ml EDTA / heparin Sternální punkce Spec. kostní dřeň nátěry na sklo, dle množství odebraného materiálu Trepanobiopsie Spec. kostní dřeň nátěry na sklo, dle množství odebraného materiálu ihned odeslat 2 měsíce 24 hodin 3 pracovní dny [X]; týden [ ] 24 hodin 3 běžné pracovní dny [X]; týden [ ] Paraziti - mikroskopické vyšetření Spec. nesrážlivá krev 3 ml [X] 1 ml [ ] EDTA 5 hodin 3 pracovní dny [X]; týden [ ] Železo Spec. kostní dřeň 1 nátěr na sklo 24 hodin týden Alkalická fosfatáza Spec. nesrážlivá krev 3 ml [X] EDTA 24 hodin týden 1 ml [ ] Myeloperoxidáza Spec. kostní dřeň, nesrážlivá krev 1 nátěr na sklo; 3 ml [X] 1 ml [ ] EDTA 24 hodin týden PAS Spec. kostní dřeň, nesrážlivá krev 1 nátěr na sklo; 3 ml [X] 1 ml [ ] EDTA 24 hodin týden Alfa-naftylacetát esteráza a inhibice NaF Spec. kostní dřeň, nesrážlivá krev 2 nátěry na sklo; 3 ml [X] 1 ml [ ] EDTA 24 hodin týden Alfa-naftylbutyrát esteráza a inhibice NaF [ ] Spec. kostní dřeň, nesrážlivá krev 2 nátěry na sklo; 1 ml EDTA 24 hodin týden Naftol AS-D chloracetát estaráza Spec. kostní dřeň, nesrážlivá krev 1 nátěr na sklo; 3 ml [X] 1 ml [ ] EDTA 24 hodin týden Kyselá fosfatáza a inhibice kyselinou vinnou Spec. kostní dřeň, nesrážlivá krev 2 nátěry na sklo; 3 ml [X] 1 ml [ ] EDTA 24 hodin týden Lipidy [ ] Spec. kostní dřeň, nesrážlivá krev 1 nátěr na sklo; 1 ml EDTA 24 hodin týden Kyselá nespecifická esteráza [ ] Spec. kostní dřeň 1 nátěr na sklo 24 hodin týden 11

12 Punktát, likvor [ ] Spec. Punktát, likvor 200 µl ihned odeslat týden Kultivace krvetvorných buněk Spec. kostní dřeň, 10 ml heparin ihned odeslat 15 pracovních dnů CFU-GM [X] nesrážlivá krev Kultivace krvetvorných buněk BFU-E [X] Spec. kostní dřeň, nesrážlivá krev 10 ml heparin ihned odeslat 15 pracovních dnů Koagulace Protrombinový čas R,S nesrážlivá krev 3 nebo 5ml [X] 1,4 nebo 3 ml [ ] fibrinogen R,S nesrážlivá krev 3 nebo 5ml [X] 1,4 nebo 3 ml [ ] citrát 2 hodiny 2 hodiny tentýž den citrát 2 hodiny 2 hodiny tentýž den Aktivovaný parciální tromboplastinový čas R,S nesrážlivá krev 3 nebo 5ml [X] 1,4 nebo 3 ml [ ] Trombinový čas R,S nesrážlivá krev 3 nebo 5ml [X] 1,4 nebo 3 ml [ ] D-dimery R,S nesrážlivá krev 3 nebo 5ml [X] 1,4 nebo 3 ml [ ] Antitrombin R,S nesrážlivá krev 3 nebo 5ml [X] 1,4 nebo 3 ml [ ] Reptilázový čas R,S nesrážlivá krev 3 nebo 5ml [X] 1,4 nebo 3 ml [ ] Heparin anti Xa - LMWH R,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát nebo spec. CTAD Euglobulinová lýza Ord nesrážlivá krev 3 nebo 5ml [X] 1,4 nebo 3 ml [ ] citrát 2 hodiny 2 hodiny tentýž den citrát 2 hodiny 2 hodiny tentýž den citrát 2 hodiny 2 hodiny tentýž den citrát 2 hodiny 2 hodiny tentýž den citrát 2 hodiny 2 hodiny tentýž den ihned odeslat 2 hodiny * tentýž den * citrát 30 minut 4 hodiny tentýž den Etanolová gelifikace R,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 30 minut 2 hodiny tentýž den Konzumpce protrombinu Ord srážlivá krev 3x2 ml spec.skl.zkum. OKH ihned odeslat tentýž den Retrakce koagula Ord nesrážlivá krev 5 ml citrát ihned odeslat tentýž den APTT citlivé k LA Ord,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 2 hodiny 2 hodiny tentýž den APTT necitlivé k LA Ord,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 2 hodiny 2 hodiny tentýž den Kroužící antikoagulans PT Ord,S nesrážlivá krev 5 ml citrát 2 hodiny 4 hodiny * tentýž den * 12

13 Kroužící antikoagulans APTT Ord,S nesrážlivá krev 5 ml citrát 2 hodiny 4 hodiny * tentýž den * Korekční test PT Ord,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 2 hodiny 2 hodiny * tentýž den * Korekční test APTT Ord,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 2 hodiny 2 hodiny * tentýž den * Koagulace speciální Agregace ADP Ord nesrážlivá krev # 10 ml spec. zkumavka Agregace kolagen Ord nesrážlivá krev # 10 ml spec. zkumavka Agregace ristocetin Ord nesrážlivá krev # 10 ml spec. zkumavka Agregace epinefrin Ord nesrážlivá krev # 10 ml spec. zkumavka Agregace kys. arachidonová Ord nesrážlivá krev # 10 ml spec. zkumavka Agregace trombin Ord nesrážlivá krev # 10 ml spec. zkumavka Agregace kationický propylgalát Ord nesrážlivá krev # 10 ml spec. zkumavka Agregace samovolná Ord nesrážlivá krev # 10 ml spec. zkumavka Agregační vyšetření HIT [X] Ord nesrážlivá krev, současně stejnoskup. normál # 10 ml spec. zkumavka citrát ihned odeslat tentýž den* citrát ihned odeslat tentýž den* citrát ihned odeslat tentýž den* citrát ihned odeslat tentýž den* citrát ihned odeslat tentýž den* citrát ihned odeslat tentýž den* citrát ihned odeslat tentýž den* citrát ihned odeslat tentýž den* citrát ihned odeslat tentýž den* Protilátky x Heparin/PF4 Ord srážlivá krev 5 ml 1 hodinu tentýž den* PFA Ord nesrážlivá krev # 5 ml citrát 1 hodinu tentýž den* Vyšetření LA Ord nesrážlivá krev 2x 5 ml citrát ihned odeslat 3 týdny Doba krvácení-ivy Ord tentýž den Faktor II Ord,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 1 hodinu tentýž den* 6 týdnů Faktor V Ord,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 1 hodinu tentýž den* 6 týdnů Faktor VII Ord,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 1 hodinu tentýž den* 6 týdnů 13

14 Faktor X Ord,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 1 hodinu tentýž den* 6 týdnů Faktor VIII Ord,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 1 hodinu tentýž den* 2 týdny Faktor IX Ord,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 1 hodinu tentýž den* 1 měsíc Faktor XI Ord,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 1 hodinu tentýž den* 1 měsíc Faktor XII Ord,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 1 hodinu tentýž den* 1 měsíc Inhibitor faktorů Ord,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 1 hodinu tentýž den* 2 měsíce Faktor XIII Ord nesrážlivá krev 5 ml [X] 3 ml [ ] citrát 1 hodinu 2 měsíce ProC Global Ord nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 1 hodinu 14 dnů APC-rezistence Ord nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 1 hodinu 2 měsíce Protein C Ord nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 1 hodinu 6 týdnů Protein S Ord nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 1 hodinu 6 týdnů Plazminogen Ord nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 1 hodinu 6 měsíců alfa-2-antiplazmin Ord nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 1 hodinu 6 měsíců PAI-1 Ord,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát ihned odeslat tentýž den* 2 měsíce + VWF:RCo Ord,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 1 hodinu tentýž den* 1 měsíc LIA vwf:ag Ord nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 2 hodiny 6 týdnů LIA protein S- volný Ord nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 2 hodiny 6 měsíců + ELISA protein S - celkový Ord nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 2 hodiny 6 měsíců + EID fibrinogenu Ord nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 2 hodiny 6 měsíců EID antitrombinu Ord nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 2 hodiny 6 měsíců 14

15 Solubilní transferinový receptor Molekulární genetika [X] Ord srážlivá krev 5 ml 2 hodiny 3 měsíce + Izolace DNA Spec nesrážlivá krev >1 ml EDTA Stanovení polymorfismu FVL G1691A Stanovení polymorfismu Prothr. G20210A Stanovení polymorfismu MTHFR C677T Stanovení polymorfismů HFE: C282Y, H63D, S65C Stanovení polymorfismu PAI- 1 (4G/5G) Stanovení polymorfismu FXIII Val34Leu LEHABI [X] 48 hodin (lab. teplota) / měsíc (2-8 C) dle dohody 6 týdnů Spec DNA 6 µl 20 let (< -20 C) dle dohody 6 týdnů Spec DNA 6 µl 20 let (< -20 C) dle dohody 6 týdnů Spec DNA 6 µl 20 let (< -20 C) dle dohody 6 týdnů Spec DNA 6 µl 20 let (< -20 C) dle dohody 6 týdnů Spec DNA 6 µl 20 let (< -20 C) dle dohody 6 týdnů Spec DNA 6 µl 20 let (< -20 C) dle dohody 6 týdnů T lymfocyty R kostní dřeň, krev - nesrážlivá B lymfocyty R kostní dřeň, krev - nesrážlivá NK buňky R kostní dřeň, krev - nesrážlivá Monocyty R kostní dřeň, krev - nesrážlivá Myeloidní buňky Spec kostní dřeň, krev - nesrážlivá Leukocyty R kostní dřeň, krev - nesrážlivá Dendritické buňky Spec kostní dřeň, krev - nesrážlivá Trombocyty R kostní dřeň, krev - nesrážlivá Kmenové buňky Spec kostní dřeň, krev - nesrážlivá Apoptotické buňky Spec kostní dřeň, krev - nesrážlivá Exprese TCR receptorů R kostní dřeň, krev - nesrážlivá 2,7 ml EDTA 24 hodin 4 dny 2,7 ml EDTA 24 hodin 4 dny 2,7 ml EDTA 24 hodin 4 dny 2,7 ml EDTA 24 hodin 4 dny 2,7 ml EDTA 24 hodin 4 dny 2,7 ml EDTA 24 hodin 4 dny 2,7 ml EDTA 2 hodiny 4 dny 2,7 ml citrát 2 hodiny 4 dny 2,7 ml EDTA 2 hodiny 4 dny 2,7 ml EDTA 2 hodiny 4 dny 2,7 ml EDTA 24 hodin 4 dny 15

16 Exprese kostimulačních molekul Exprese povrchových a intracelulárních lehkých řetězců Spec Spec kostní dřeň, krev - nesrážlivá kostní dřeň, krev - nesrážlivá Aktivace T lymfocytů R kostní dřeň, krev - nesrážlivá 2,7 ml EDTA 24 hodin 4 dny 2,7 ml EDTA 24 hodin 3 dny 2,7 ml EDTA 2 hodiny 4 dny Absolutní počet buněk R krev - nesrážlivá 2,7 ml EDTA 2 hodiny 4 dny základní imunofenotypizace R kostní dřeň, krev - nesrážlivá Imunofenotypizace u mnohočetného myelomu Spec kostní dřeň, krev - nesrážlivá 2,7 ml EDTA 24 hodin 3 dny 2,7 ml EDTA 24 hodin 3 dny Imunomonitoring Spec krev - nesrážlivá 2,7 ml EDTA 2 hodiny 3 dny DNA analýza Spec kostní dřeň, krev - nesrážlivá Rozmražování lymfocytů Spec zamražené lymfocyty izolace T,B dynabeads Spec kostní dřeň, krev - nesrážlivá izolace MNC pro kultivace Spec kostní dřeň, krev - nesrážlivá izolace MNC pro typizace Spec kostní dřeň, krev - nesrážlivá výroba protinádorových pediatrických vakcín 2,7 ml EDTA 24 hodin měsíc ml IMDM ihned odeslat 2 měsíce medium 5 ml heparin ihned odeslat 2 měsíce 5 ml heparin ihned odeslat 2 měsíce Spec krev - nesrážlivá heparin ihned odeslat Experimentální expanze Spec tumor infiltrujících lymfocytů Stanovení mikropartikulí Spec krev - nesrážlivá 2,7 ml citrát ihned odeslat 4 dny Nespecifická stimulace lymfocytů výroba protinádorových vakcín pro pacienty s mnohočetným myelomem Spec krev - nesrážlivá 1 ml heparin sodný Spec krev - nesrážlivá heparin ihned odeslat ihned odeslat týden 4.2 Požadavky na vyšetření Identifikace primárního vzorku Identifikační údaje uvedené na vzorku se musí shodovat s údaji na žádance. Vzorek musí být jednoznačně identifikován nejméně následujícími údaji: 16

17 jméno a příjmení číslo pojištěnce (rodné číslo) datum, případně časový údaj o odběru (je-li např. odesíláno více vzorků odebraných s časovým odstupem) odesílající oddělení Požadavkový list (žádanka) Na žádance musí být uvedeny následující údaje: číslo pojištěnce (rodné číslo) příjmení a jméno pacienta požadavek na vyšetření požadavek na typ zpracování: běžné, statimové, vitální indikace viz. dále kód zdravotní pojišťovny, kde je pacient pojištěn v době odběru odesílající pracoviště a jeho číselný kód kontakt na odesílající pracoviště (telefon, adresa) IČP odesílajícího lékaře razítko a podpis lékaře základní, případně související diagnózy dle MKN-10 případné podstatné klinické informace související s požadovaným vyšetřením datum a případně čas odběru vzorku Údaje na žádance jsou nezbytným podkladem pro zadávání dat o pacientovi do LIS. Biologický materiál s pozitivitou HIV nebo HBSAg je vhodné viditelně na žádance označit Telefonický požadavek V případě potřeby doplnění některého vyšetření z již dodaného vzorku je možné uplatnit ústní (telefonický) požadavek na dodatečné vyšetření. Možnost doplnění vyšetření je ale závislá na dostatečném množství vzorku pro provedení dodatečné analýzy a dále na časovém odstupu od odběru materiálu (viz. kapitola 3.1). Pokud lze vyšetření dodatečně provést, je o telefonickém požadavku na doplnění vyšetření proveden záznam na prvotním požadavkovém listu s poznámkou doordinováno Urgentní požadavek Požadavek na statimové vyšetření je nutné na žádanku výrazně napsat nebo použít pro tyto účely předtištěný formulář. 17

18 Požadavek na vyšetření z vitální indikace je nutné na žádance výrazně označit a současně tuto skutečnost oznámit telefonicky na laboratoř. 4.3 Manipulace se vzorky Veškeré manipulace se vzorky před předáním na OKH musí být bezpečné a zajišťovat stabilitu biologického materiálu do vyšetření na laboratoři Bezpečnost při práci s biologickým materiálem Základní Informace o bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou uvedeny ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 440/2000Sb. Vyhláška obsahuje obecné zásady o předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění ve zdravotnických zařízeních. Vždy je nutné mít na paměti: každý vzorek může být potenciálně infekční odběrová nádobka, ani žádanka nesmí být kontaminovány biologickým materiálem Doprava vzorků Stabilita biologického materiálu pro jednotlivá vyšetření je uvedena v kapitole 3.1. Těmito zásadami je nutné se řídit při transportu vzorků na OKH a podle toho zajistit potřebnou tepelnou stabilitu (např. transport v polystyrénových boxech). Vzorky nesmí být vystaveny vyšším teplotám (např. přímému slunečnímu svitu, uložení na topení), příliš nízkým teplotám (především plná krev) nebo mechanickému poškození (prudké třepáni vzorků). Vzorky musí být dopravovány uzavřené, aby se nemohly vylít nebo, aby nemohlo dojít k jejich jinému znehodnocení. Doprava vzorků na OKH: zdravotničtí pracovní (zaměstnanci FN Brno, pracovníci svozu z okolních zdravotnických zařízení) potrubní pošta (pouze PMDV) Pokud jsou vzorky dodávány na OKH zdravotnickými pracovníky, musí být vzorky předány osobně do rukou pracovníkům na příjmu biologického materiálu. 18

19 5. Příjímání vzorků 5.1 Příjem vzorků a žádanek Na oddělení je přijat pouze vzorek určený ke zpracování na OKH, musí být správně odebraný, viditelně nepoškozený, nepotřísněný a správně identifikovaný v souladu se správně vyplněnou a nepotřísněnou dodanou žádankou. 5.2 Nepřijetí vzorků a žádanek Pokud nastane nesrovnalost se vzorkem nebo dokumentací a situaci nelze bezprostředně napravit, je o nevyšetřeném vzorku proveden záznam do sešitu neshod. Za určující se vždy považují údaje uvedené na odběrové zkumavce. Nesprávně dodaný BM je určený k likvidaci a nesprávné žádanky se archivují Vzorek není určen k vyšetření na OKH BM není přijat a je vrácen i se žádanko spět odesílateli Nesprávně dodaný BM Se správnou žádankou Zaměstnanec OKH telefonicky informuje odesilatele a vyžádá nový odběr. Nový vzorek má být dodán co nejdříve po upozornění. S nesprávnou žádankou Zaměstnanec OKH telefonicky informuje odesilatele a vyžádá nový odběr i s novou žádankou. Bez žádanky a bez udání odesilatele BM je určen k likvidaci. Bez žádanky s údajem o odesilateli na BM Zaměstnanec OKH telefonicky informuje odesilatele a vyžádá nový odběr i s novou žádankou. BM je potřísněný Zaměstnanec OKH telefonicky informuje odesilatele a vyžádá nový odběr. 19

20 5.2.3 Správně dodaný BM bez žádanky nebo s nesprávnou (i potřísněnou) žádankou Odesilatel není známý BM je určen k likvidaci. Odesilatel je známý Zaměstnanec OKH telefonicky informuje odesilatele a vyžádá si k BM novou žádanku. Pokud je žádanka dodána včas, je BM přijat standardním způsobem. Pokud žádanka nedojde nebo nedojde včas (viz. stabilita BM, kapitola 3.1), je BM určen k likvidaci Dodaná pouze žádanka bez BM Zaměstnanec OKH telefonicky informuje odesilatele a vyžádá si BM. BM dodán: potom je přijat standardním způsobem BM nedodán: žádanka je archivována K BM chybí žádanka, ale BM má označení VITÁLNÍ INDIKACE nebo STATIM BM je neprodleně přijat a předán k analýze, zaměstnanec OKH žádanku následně telefonicky vyžádá Zásadní rozpor v identifikaci žádanky a BM (nesouhlas jména, příjmení, RČ nebo rok narození pacienta) nebo BM nelze identifikovat BM není přijat, zaměstnanec OKH telefonicky informuje odesílatele a vrátí vzorek BM i se žádankou zpět Rozlití BM při transportu potrubní poštou v PMDV Zaměstnanec OKH zásilku s BM nerozbaluje a ihned informuje telefonicky odesílající oddělení o vzniklé situaci a technika potrubní pošty, který se postará o desinfekci a vyčištění potrubní pošty. Zaměstnanec OKH si od odesilatele vyžádá nový odběr BM i s patřičnou dokumentací. Odesílající oddělení je také povinno si znehodnocený BM osobně vyzvednout na OKH. 6. Vydávání výsledků 6.1 Způsoby vydávání výsledků vytištěné záznamy jsou rozesílány potrubní poštou na zadávající pracoviště (neplatí pro PDM). elektronické záznamy jsou převáděny do systému Lotus Notes nebo Amis 20

21 pokud potrubní pošta nefunguje nebo zadávající pracoviště není napojeno a v PDM, určená ZL rozděluje záznamy s výsledky do přihrádek dle jednotlivých oddělení (v PDM společné s OKB), odkud je vyzvedává pověřený zdravotnický pracovník pokud je zadavatel mimo FN Brno a záznamy výsledků si sám nevyzvedává jsou rozesílány poštou ve výjimečných/urgentních případech ZL, VŠ nelékař nebo lékař výsledky sděluje telefonicky V každém případě jsou ale vždy výsledky vyšetření vydávány písemně ve formě, kterou umožňuje LIS Infolab. Výsledky vyšetření se nevydávají do rukou přímo pacientům, ani se jim nesmí sdělovat. 6.2 Telefonické hlášení výsledků Telefonicky se výsledky sdělují pouze ošetřujícímu lékaři nebo lékaři příslušného oddělení nebo SZP příslušného oddělení a to v případě, že nevzniká pochybnost o totožnosti osoby, která výsledky přebírá. Výsledky, které určují svým charakterem diagnózu zhoubných onemocnění a závažných přenosných onemocnění, nelze telefonicky sdělovat. Pověření pracovníci laboratoře sami hlásí výsledky v následujících situacích: výsledky z vitální indikace výsledky vyžadující neodkladné oznámení výsledky statimových vyšetření během pohotovostní služby na základě vyžádání oddělení zásadní komentář k výsledkům laboratorních vyšetření (v neodkladných případech) Pověření pracovníci laboratoře odpovídají na telefonickou žádost o výsledek vyšetření: mimo výše uvedený výčet případů jsou telefonické dotazy zcela výjimečné a musí být žadatelem řádně odůvodněné žadatel o telefonický výsledek vyšetření musí uvést pracoviště odkud volá a své jméno pokud je pracovník laboratoře odpovídající na dotaz v pochybnostech o identifikaci volaného a jedná se o závažný laboratorní údaj, vyžádá si telefonní číslo oddělení, odkud je vznášen požadavek, spojí se s uvedeným žadatelem opětovně a oznámí požadované údaje. V případě jakýchkoliv nejasností může požadovat k telefonu jinou kompetentní osobu. 21

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní Laboratorní příručka Příloha1: Přehled vyšetření prováděných v laboratoři 105_LP_08_01_Přílohač1 sodný k provádění laboratorních testů: doby odezvy (tzv Turn-Around Time, TAT) jsou ve shodě s doporučeními

Více

Laboratoř rutinního provozu

Laboratoř rutinního provozu Informátor Hemato-onkologické kliniky FNOL 2/2011 é Změna referenčních mezí krevního obrazu pro dospělé a děti Laboratoř rutinního provozu Laboratoř rutinního provozu HOK FNOL sděluje všem žadatelům o

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová verze B Účinnost dokumentu od: 23.9.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LHEM_SME_13_001 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka LHEM Typ dokumentu: Systémový Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

Laboratorní příručka Hematologické a transfuzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 2 2. Základní informace o laboratoři... 2 3. Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMACENTRUM spol. s r.o. Hematologická laboratoř Poliklinika Slovany, Francouzská 4, 326 00 Plzeň Autoři: MUDr. Ivana Martínková Ing. Radek Perlík Schválil: MUDr. Ivana Martínková

Více

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA Vážení zadavatelé laboratorních vyšetření, s účinností od 8.6.2011 jsme zavedli nové referenční meze pro hematologická stanovení. Tato jsou uvedena níže. VISLAB s.r.o. Následující položky jsou vyňaty z

Více

Několik poznámek k laboratorní hematologii s ohledem na odběr materiálu a stabilitu vzorku

Několik poznámek k laboratorní hematologii s ohledem na odběr materiálu a stabilitu vzorku Několik poznámek k laboratorní hematologii s ohledem na odběr materiálu a stabilitu vzorku Krevní obraz: měřené a vypočítané ukazatele Moderní automatické analyzátory (v našem případě DANAM Excell 22)

Více

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č. 3 Zpracoval: HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vlastník procesu: Hematologicko-transfúzní oddělení Účinnost od: 24. 7. 2014 Jméno Funkce Datum Podpis Mgr. Hana Hanáková VŠ analytický garant pro hematologii

Více

Seznam vyšetření - hematologická laboratoř

Seznam vyšetření - hematologická laboratoř Seznam vyšetření - hematologická laboratoř V laboratoři hematologie jsou využívány referenční vycházejících z doporučení hematologické společnosti Jednotlivé parametry Dostupnost pro statim: Odezva statimová:

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 5. 2013 Verze č.: 5 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Laboratorní příručka Hematologické a transfúzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 2 2. Základní informace o laboratoři... 2 3. Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická

Více

Oddělení klinické hematologie a transfuze

Oddělení klinické hematologie a transfuze Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 http://www.bulovka.cz http://intranet Strana 1 z 63 Oddělení klinické hematologie a transfuze Obsah: List provedených revizí a změn... 3 Slovo úvodem... 6 1. Účel a oblast

Více

ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE

ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE OKH účinnost od: 28.1.2010 výtisk č.: 1 vydání: 3 strana: 1 /30 A - Úvod A-01 Předmluva Tato laboratorní příručka je určena všem, kteří potřebují informace o našem oddělení. Informuje především o našich

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 5. 2013 Verze č.: 5 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř IV. interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř IV. interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoř IV. interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové Účinnost od 1. 4. 2015 Verze č. 12 Tímto předpisem Laboratorní příručka laboratoře IV. interní hematologické

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie. Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o.

Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie. Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Seminář podpořen z projektu: Vzdělávací síť hemofilických center

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Hematologie a transfuzní oddělení Nemocnice Kyjov Laboratorní příručka verze 3. Obsah

Hematologie a transfuzní oddělení Nemocnice Kyjov Laboratorní příručka verze 3. Obsah Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 12. 2011 Verze č.: 3 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. strana : 1 z 2 Název dokumentu Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Abstrakt Laboratorní příručka komplexně informuje o činnostech prováděných na THO. Je určena všem spolupracujícím

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru HEMATOLOGIE A TRANSFUSNÍ SLUŽBA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního

Více

Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení

Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení 1 Složení krve 2 Krevní buňky savců v řádkovacím elektronovém mikroskopu 3 Normální nátěr periferní krve Trombocyt Lymfocyt Granulocyt (neutrofilní) 4 Normální

Více

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s.

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s. HTO, SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a. s. Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy Verze: 08 Fáze: užívání Platnost od: 4.11.2013 Počet stran: 47 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/HTO/10-13 Proces: III. PLP Důležitost dokumentu: III.

Více

Název dokumentu. Zpracoval Ing. Milan Drobek ZPOS

Název dokumentu. Zpracoval Ing. Milan Drobek ZPOS verze : 0102 exemplář : 6 strana : 1z 35 platí od : 1.127.5.2010 přílohy : 2 datum tisku : 30.12.200927.5.2010 Oddělení klinické hematologie, pracoviště s rozšířenou hematoonkologickou péčí. Nemocnice

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

Veterinární hematologický analyzátor Pokyny k instalaci reagencií

Veterinární hematologický analyzátor Pokyny k instalaci reagencií Pokyny k instalaci reagencií Reagencie VetScan HM5 jsou určeny k instalaci do hematologického analyzátoru VetScan HM5. Souprava reagencií zahrnuje následující komponenty: Diluent: (zelené víčko) Lysační

Více

KREV. Krev, krevní elementy Zhotovení, barvení a hodnocení krevního nátěru Leukogram, jeho diagnostický význam. Ústav histologie a embryologie

KREV. Krev, krevní elementy Zhotovení, barvení a hodnocení krevního nátěru Leukogram, jeho diagnostický význam. Ústav histologie a embryologie KREV Krev, krevní elementy Zhotovení, barvení a hodnocení krevního nátěru Leukogram, jeho diagnostický význam Ústav histologie a embryologie MUDr. Filip Wagner Předmět: Obecná histologie a obecná embryologie

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka laboratoře HTO Česká Lípa preanalytická a postanalytická část Výtisk č. Účinnost od : 1.3.2015 Schválil : Pri Verze : 7.0 Strana : 1 z 61 A Úvod...7 B Identifikace organizace a laboratoře...7

Více

LP-OKH. Laboratorní příručka OKH

LP-OKH. Laboratorní příručka OKH Ústav pro péči o matku a dítě Ústřední laboratoře ÚPMD Podolské nábřeží 157 147 00, Praha 4 - Podolí Počet stran: 29 LP OKB Název: Laboratorní příručka OKB Výtisk č.: 1 Nahrazuje verzi: 03 Platnost od:

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA mocnice Pelhřimov Oddělení hematologie a transfuziologie 2015 Výtisk č.1 Datum vydání: 16.2.2015 Stránka 1/55 Vypracoval: RNDr. Mária Kušnierová (vedoucí laboratoře) Ing. Alena Knížová

Více

Laboratorní příručka. Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice Jindřichův Hradec

Laboratorní příručka. Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice Jindřichův Hradec Oddělení hematologie a krevní transfúze Nemocnice Jindřichův Hradec Oddělení hematologie a krevní transfúze Nemocnice J. Hradec, a.s. Typ dokumentu: OHKT.doc 1 Název dokumentu Rozdělovník Jméno Umístění

Více

Laboratorní příručka LP HKB 2011-11-01

Laboratorní příručka LP HKB 2011-11-01 Identifikační číslo dokumentu: LP HKB 2011-11-01 Strana: 1/28 Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s. Zapsaná v OR vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2327, IČO 25999249 Název

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15 CYTOGENETICKÁ LABORATOŘ Zpracovatel: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Přezkoumal a schválil: Prof.Kyra Michalová, DrSc. Podpis: Garant dokumentu: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Platnost od: 1.4.2008

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ MANUÁL Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2009 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Marcela Vlková, Zdeňka Pikulová Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ústav

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBD PRACOVIŠTĚ KLINICKÉ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBY NÁCHOD

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBD PRACOVIŠTĚ KLINICKÉ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBY NÁCHOD LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBD PRACOVIŠTĚ KLINICKÉ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBY NÁCHOD PROSINEC 2013 LP verze 02 Strana 1 (celkem 64) 1. Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vám předložit

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Je-li při vyšetření nalezena významně patologická hodnota bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního

Více

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující PROJEKT CENTRÁLNÍ POCHŮZKOVÁ SLUŽBA VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Jindrová H., Kapustová M., Cahlíková J. 1 CO NÁS VEDLO KE ZMĚNĚ? Dlouhodobě problematický systém svozu BM Časy y od odběru BM po dodání

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana: 1/94 Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie ALMEDA, a.s. - Městská nemocnice Neratovice Zpracoval(a): Ing. Zuzana Hrubcová (vedoucí OKBH) Václava Drahoňovská

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Jak včasně podchytit kritické poruchy hemostázy? Petr Kessler, Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Seminář S i podpořen ř z projektu: Vzdělávací síť hemofilických

Více

Interpretace hematologického vyšetření u koní Barbora Bezděková

Interpretace hematologického vyšetření u koní Barbora Bezděková Interpretace hematologického vyšetření u koní Barbora Bezděková Hematologické vyšetření je jedním ze základních kamenů stanovení diagnózy nejen ve veterinární, ale i v humánní medicíně. Odběr krve a následná

Více

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01 III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze 2.01 říjen 2014 Obsah A 01 Předmluva... 4 B 01 Identifikace právního subjektu FN Hradec Králové... 5 B 02 Identifikace

Více

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno Zpracování a využití biologického materiálu pro výzkumné účely od nemocných s monoklonální gamapatií Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie,

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Katalog laboratorních vyšetření Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku do TO. Dodat do laboratoře co nejdříve, v rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od Screening

Více

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK Strana 1 z 9 Histopatologická laboratoř DVK Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Zkratky...2 3. Odpovědnosti a pravomoci...2 3.1 Organizace laboratoře..2 3.2. Základní informace o laboratoři

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka strana :1 z 28 Název dokumentu Laboratorní příručka Abstrakt Laboratorní příručka je základní dokument, který informuje o provozu THO, o nabídce jeho služeb a o komunikaci s klienty. Rozdělovník Funkce

Více

Stádia hematopoézy: v žloutkovém vaku, hepatolienální, dřeňové.

Stádia hematopoézy: v žloutkovém vaku, hepatolienální, dřeňové. Část 5. Základy hematologie, koagulace, imunohematologie. Likvor. Kmenové buňky krvetvorby a vývojové linie jednotlivých krevních řad Stádia hematopoézy: v žloutkovém vaku, hepatolienální, dřeňové. Buněčná

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚKBH FN PLZEŇ Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚKBH FN PLZEŇ Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/003/05 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚKBH FN PLZEŇ Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.4.2014 Revize: 1x za 1 rok Rozsah působnosti: Všechna ZOK FN Po vytištění

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Seznam změn a revizí řízeného dokumentu

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Seznam změn a revizí řízeného dokumentu Zpracovatel: MUDr.Radka Šimečková Podpis: Přezkoumal a schválil: MUDr.Dana Mikulenková Podpis: Garant dokumentu: MUDr.Dana Mikulenková Podpis: Platnost od: 1. 7.2014 Uvolněno pro systém: Hana Feixová Výtisk

Více

TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY

TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_11_BI1 TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY KREVNÍ BUŇKY ČERVENÉ KRVINKY (ERYTROCYTY) Bikonkávní, bezjaderné buňky Zvýšený počet:

Více

KLINICKÁ HEMATOLOGIE PLAZŮ A PTÁKŮ

KLINICKÁ HEMATOLOGIE PLAZŮ A PTÁKŮ KLINICKÁ HEMATOLOGIE PLAZŮ A PTÁKŮ MVDr. Zora Knotková, CSc. MVDr. Anna Musilová Prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc. MVDr. Viktor Tukač, CSc. MVDr. Ladislav Taras, Ph.D. Klinika chorob ptáků, plazů a drobných

Více

Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice J.Hradec, a.s.

Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice J.Hradec, a.s. Oddělení hematologie a krevní transfúze Nemocnice J.Hradec, a.s. Typ dokumentu: SOP Strana číslo: 1 Platnost od do: 4.10.2011 4.10.2012 Název dokumentu Laboratorní příručka Rozdělovník Jméno Umístění Počet

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2013 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Laboratorní příručka LP 01

Laboratorní příručka LP 01 DOKUMENTACE SMK Laboratorní příručka LP 01 Verze: 09 Platnost: 1.3.2015 Typ dokumentace: Interní Výtisk: 01 Zpracoval, dne: MUDr. Natálie Mészárosová - vedoucí laboratoře Schválil, dne: Petr Ulrich - ředitel

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Albumin v séru... 2 Index MAU/KREA... 2 Alkalická fosfatáza v séru... 3 Alaninaminotransferáza v séru... 3 Amyláza v moči... 3 Amyláza v

Více

oddělení klinické biochemie

oddělení klinické biochemie oddělení klinické biochemie Zpracovala Mgr. Jana Moozová vedoucí OKB Schválila Ing. Lenka Smékalová ředitelka schváleno dne 03.02.2014 platnost od 03.02.2014 Obsah ÚVOD... 3 1.1. PŘEDMLUVA... 3 2. INFORMACE

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vypracoval: ing. Janoušková Schválil: MUDr. Karel Dvořák Strana 1 (celkem 65) Změna č.1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení pacienti, dovolujeme si Vám předložit

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Léčba anemie Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Anemie Nedostatek červených krvinek - erytrocytů resp. krevního barviva - hemoglobinu Stupně anemie normální KO hgb 120-175 g/l lehká anemie

Více

Informace VZP ČR k indikaci a vykazování laboratorních genetických vyšetření (odbornost 816)

Informace VZP ČR k indikaci a vykazování laboratorních genetických vyšetření (odbornost 816) Příloha č.1 Informace VZP ČR k indikaci a vykazování laboratorních genetických vyšetření (odbornost 816) Upozorňujeme smluvní partnery, lékaře i laboratoře, na základní pravidla a postupy při indikaci

Více

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie CGOP, s.r.o. Laboratoř patologické Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: Laboratorní příručku kontroloval: Laboratorní příručku schválil: MUDr. Judith Suchomelová Vedoucí laboratoře

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 Prováděcí pokyn k: PŘ 8/2012 Název: Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 01443 Kvantitativní

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 příprava materiálu - Odběr do...) srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25

Více

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o.

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Vlastnosti charakterizující laboratorní metodu: 1. z hlediska analytického přesnost/ správnost ( nejistota měření ) analytická citlivost

Více

Trombofilní rizikový profil v gravidit

Trombofilní rizikový profil v gravidit Trombofilní rizikový profil v gravidit 25.10. 2010 Spolek léka eských doc. MUDr. Tomá Kvasnika, CSc Trombotické centrum, ÚKBLD, VFN a 1. LF UKPraha Fyziologická hyperkoagulace v gravidit dispozice: Fyziologická

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vypracoval: ing. Janoušková Schválil: MUDr. Karel Dvořák Strana 1 (celkem 65) Změna č.1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení pacienti, dovolujeme si Vám předložit

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o.

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o. , Verze: 02 Datum vydání: 19.02.2012 Datum účinnosti: 19.02.2012 Zrušovací ustanovení: nahrazuje verzi 01 ze dne 1.8.2011. Počet stran: 11 Zpracoval Schválil Jméno Marcela Princová MUDr. Ivan Princ Funkce

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice verze B Účinnost dokumentu od: 17.09.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_TRS_SME_12_002 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka Typ dokumentu: Systémový Mgr. Olga Kopřivová Řízená kopie

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR OBCHODU A MARKETINGU Vedoucí útvaru: Pavel Zemánek tel.: 532 232 945, fax: 543 211 185 e-mail: pavel.zemanek@fnbrno.cz IČO: 652

Více

Vyšetření krevního obrazu

Vyšetření krevního obrazu Vyšetření krevního obrazu MUDr. Marcela Pipková Krev je tělní tekutina tvořená krevními buňkami, které jsou rozptýleny v plazmě. Krevní buňky vznikají v kostní dřeni a rozlišují se na červené, bílé krvinky

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice Oddělení klinické biochemie a hematologie Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice Počet stran: 125 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Držák na chodbě

Více

Laboratoř pro poruchy hemostázy Verze: A5. RNDr. Ingrid Hrachovinová, PhD.

Laboratoř pro poruchy hemostázy Verze: A5. RNDr. Ingrid Hrachovinová, PhD. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoř pro poruchy hemostázy Zpracovatel: Dr. Ing. František Mareček Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Ingrid Hrachovinová, PhD. Podpis: Garant dokumentu: Dr. Ing. František

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Odběry biologického materiálu. Prostřednictvím kazuistiky a doplňkově řízených otázek by měl být žák schopen samostatně reprodukovat znalosti a dovednosti

Více

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky 3 4.1 Definice pojmů 3 4.2 Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o

Více

Identifikační údaje. Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22. Jiřina Varnušková. pro všechny zdravotnické pracovníky

Identifikační údaje. Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22. Jiřina Varnušková. pro všechny zdravotnické pracovníky Identifikační údaje Adresa pracoviště: Autor příručky: Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22 Jiřina Varnušková Oblast působnosti příručky: pro všechny zdravotnické pracovníky

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Výročníí zpráva za r.. 2010 Základní údaje: Název organizace: Adresa organizace: Telefonní kontakt: e- mail: Webové stránky: Zřizovatel: Vedoucí registru: Zástupce vedoucího registru: Finanční záležitosti:

Více

Koncepce oboru klinická hematologie

Koncepce oboru klinická hematologie Koncepce oboru klinická hematologie 1. Klasifikace a náplň oboru klinická hematologie 1.1. Definice: Klinická hematologie je klinicko laboratorním oborem, který se zabývá vyšetřováním krve a krvetvorných

Více

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up.

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. BIOCHEMICKÉ HODNOTY U VYBRANÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT (SKOT,PRASE,

Více

Laboratorní příručka Oddělení laboratoře

Laboratorní příručka Oddělení laboratoře ODDĚLENÍ LABORATOŘE Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465 Jilemnice 514 01 Kód dokumentu: LP Vydání: 04 Datum vydání: 01.11.2013 Platnost od: 15.11.2013 Počet stran: 152 Název dokumentu:

Více

CENÍK č. 6/2011-09.5 Výkony bez vazby na odbornost

CENÍK č. 6/2011-09.5 Výkony bez vazby na odbornost CENÍK č. 6/2011-09.5 Výkony bez vazby na odbornost Pro FN Brno byla provedena kalkulace na výkony bez vazby na odbornost. Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v zájmu

Více

ATC krev a krvetvorné orgány

ATC krev a krvetvorné orgány ATC krev a krvetvorné orgány Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen 2010 Mgr. Helena Kollátorová Lékopis je státem vydávaný seznam léčiv.

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PRO ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ. Mezioborové konsensuální stanovisko

DOPORUČENÝ POSTUP PRO ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ. Mezioborové konsensuální stanovisko Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Česká společnost intenzivní medicíny Česká hematologická společnost Česká společnost pro trombózu a hemostázu Společnost pro transfuzní

Více

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660, 767 55 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660, 767 55 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km. KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660, 767 55 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz VD 08 Název Typ dokumentu Počet příloh Laboratorní příručka - Transfúzní

Více