Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Laboratorní příručka Hematologické a transfuzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje Základní informace o laboratoři Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická vyšetření... 3 Imunohematologická laboratoř... 4 Imunohematologie speciální... 5 Úsek hematologické ambulance...5 Resorpční křivka pro Fe Transfúzní úsek Vyšetření a jejich referenční limity Kritické hodnoty laboratorních vyšetření Seznam zkratek Seznam zkratek transfuzních přípravků FN Olomouc...12 KC Ostrava-Poruba Parametry pro analyzátor XT-1800:

2 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje Název oddělení: Hematologické a transfuzní oddělení Vsetínské nemocnice a.s. Umístění pracoviště: budova odborných ambulancí (poliklinika), přízemí Adresa: Nemocniční 955, Vsetín Pracovní doba: Úseky HTO: Primář: Vrchní sestra: nepřetržitý provoz úsek hematologie úsek transfuzní MUDr. Karel Srovnalík Marie Rafajová 2. Základní informace o laboratoři Telefonní linky vedoucí oddělení vedoucí laborant a pracovník zodpovědný za kontrolu a zabezpečování jakosti vyšetřovna - hematologická ambulance, vyšetřovna dárců krve a autologních odběrů krevní sklad, laboratoř předtransfuzního a koagulačního vyšetření hematologická laboratoř chodba imunohematologická laboratoř odběrový box - transfuzní část oddělení hematologické ambulance - přípravna, pracovna sester denní místnost, pohotovost evidence dárců krve - transfuzní část oddělení Úsek hematologie - dělí se na úsek laboratorní a ambulantní Úsek laboratorní Pokyny k provádění odběrů pro hematologická, imunohematologická a koagulační vyšetření prováděná na HTO. Krevní vzorky je nutno odebírat do předem označených zkumavek s jednoznačnou identifikací, vylučující záměnu (jméno, rodné číslo, oddělení, požadavek a u oddělení, které komunikují přes NIS také číslo žádanky v NIS). Žádanka musí obsahovat čitelné jméno, diagnózu, rodné číslo, pojišťovnu, IČZ, u akutních vyšetření napsat rovněž číslo telefonu, kam nahlásit výsledek. Donášková služba dodává vzorky na oddělení v pravidelných intervalech. 2

3 Hematologická vyšetření provádí hematologická laboratoř 1. Krevní obraz 8 základních parametrů 2. Krevní obraz + 5-populační diferenciál 24 parametrů 3. Krevní obraz + 5-populační diferenciál + vizuální nátěr 39 parametrů 4. Barvení krevních nátěrů, nátěrů sternálních a jiných punkcí 5. Zhotovení a hodnocení krevních nátěrů 6. Stanovení počtu retikulocytů 7. Vyšetření bazofilního tečkování erytrocytů 8. Stanovení počtu trombocytů 9. Vyšetření LE buněk 10. Absolutní počet eosinofilů 11. Vyšetření peritoneálního dialyzátu Odběr krve: žilní nesrážlivá, kapilární Odebraná krev musí být zpracovaná do 2 hodin po odběru, proto je nutné dopravit do laboratoře co nejdříve. Typ vyšetření Krevní obraz KO Retikulocyty Absolutní počet eosinofilů LE buňky Vyšetření peritoneálního dialyzátu Bazofilní tečkování erytrocytů Vlastní odběr zkumavka s K2EDTA odběr jako KO odběr jako KO 5 ml krve do penicilinky s perličkami (dodá laboratoř HTO), 20 minut třepat odběr do sterilní zkumavky odběr jako KO Koagulační vyšetření provádí koagulační laboratoř 1. Quickův test (Tromboplastinový čas) 2. APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) 3. Stanovení fibrinogenu 4. Stanovení D Dimerů 5. Stanovení AT III 6. Stanovení LMW Heparinu anti Xa 7. Stanovení krvácivosti (na oddělení HTO) Odběr krve: žilní odebraná do citrátu sodného v poměru 1:9 získaná pokud možno atraumatickým odběrem Doprava ke zpracování ihned po odběru, laboratoř musí krevní vzorek zpracovat do 1 hodiny. 3

4 Typ vyšetření Quickův test APTT Fibrinogen LMW Heparin anti Xa D-Dimery AT III Krvácivost Vlastní odběr odběr z ucha Imunohematologická laboratoř - provádí níže uvedená vyšetření 1. Krevní skupina, + Rh faktor 2. Krevní skupina + Rh faktor u novorozence (žilní, pupečníková) 3. Prevence anti D 4. Du varianta (slabé D) u novorozenců 5. Nepřímý antiglobulinový test (NAT) 6. Přímý antiglobulinový test (PAT) 7. Osmotická rezistence erytrocytů 8. Chladové protilátky 9. Předtransfúzní vyšetření metodou sloupcové aglutinace: a) vyšetření antierytrocytárních protilátek u příjemce b) vyšetření kompatibility krevního přípravku (křížová zkouška) 10. Separace séra a plazmy 11. Sklad a výdej transfúzních přípravků Odběr krve: žilní nesrážlivá, event. srážlivá Typ vyšetření Vyšetření krevní skupiny, vyšetření podskupiny Křížové zkoušky Vyšetření protilátek PAT NAT Osmotická rezistence erytrocytů Chladové protilátky Vlastní odběr odběr jako KO odběr do předehřáté zkumavky na 37 C, ponechat v termostatu při 37 C až do úplného oddělení krevního séra od krevního koagulantu 4

5 Imunohematologie speciální - provádí níže uvedená vyšetření 1. Krevní skupiny + Rh faktor, Du variantu, u gravidních žen 2. Screening antierytrocytárních protilátek u gravidních žen 3. Volné protilátky u novorozenců 4. Přímý antiglobulinový test (PAT) 5. Nepřímý antiglobulinový test (NAT) 6. LAF alkalická fosfatáza v leukocytech 7. Diferencování krevních nátěrů, stanovení počtu retikulocytů 8. Diferencování sternálních punkcí 9. Hodnocení nátěrů vyšetření na LE buňky Odběr krve: žilní nesrážlivá, event. srážlivá Typ vyšetření vyšetření krevní skupiny, vyšetření podskupiny vyšetření protilátek PAT NAT volné protilátky LAF Vlastní odběr pouze kapilární krev, po domluvě s HTO Úsek hematologické ambulance Ordinační hodiny Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek koagulační vyšetření, po 10. hodině hematologická poradna autologní odběry, po 10. hodině hematologická poradna odběry dárců krve, po 10. hodině hematologická poradna hematologická poradna koagulační vyšetření, po 10. hodině hematologická poradna Hematologická ambulance provádí: cíleně zaměřené vyšetření klinickým hematologem komplexní vyšetření klinickým hematologem kontrolní vyšetření klinickým hematologem odběry venózní kapilární odběry odolnost krevních kapilár Rumppel-Leed terapeutické venepunkce sternální punkce hodnocení nátěrů kostní dřeně punkce uzlin cytologická vyšetření punktátu odběr LE buněk ambulantní transfúze 5

6 dispenzarizace pacientů s veškerými hematologickými onemocněními (poruchy krvetvorby, poruchy koagulace,.) provádí odběry pro speciální vyšetření (nutné dohodnout s hematologickou ambulancí) viz níže Speciální vyšetření Typ vyšetření Vlastní odběr Typizace lymfocytů 2 zkumavky s K 2 EDTA - po horní rysku, žádanka dvojmo,telefonicky domluvit přes HTO,které objedná vyšetření, vyšetřuje FN Olomouc- Hemato-onkologická klinika Imunologická laboratoř, výsledek je za 2-3 týdny, telefonicky do tří dnů. Trombofilní markery kompletně 2 zkumavky nesrážlivé krve odběr do koagulačních zkumavek s citrátem sodným odeslat na HTO spolu s žádankou-zamrazí se, vyšetřuje FN Olomouc Hematoonkologická klinika - koagulační laboratoř.výsledek je za tři týdny. Protein C a protein S 2 zkumavky nesrážlivé krve odběr do koagulačních zkumavek s citrátem sodným odeslat na HTO spolu s žádankou-zamrazí se, vyšetřuje FN Olomouc Hematoonkologická klinika - koagulační laboratoř. Výsledek je za tři týdny. Molekulárně genetické vyšetření trombofilních 1 zkumavka nesrážlivé krve - odběr do koagulační markerů zkumavky s citrátem sodným - ihned odeslat FV-R/Q 506 LEIDEN nemrazit!! vyšetřuje FN Olomouc - MTHFR:A/V 223 Hematoonkologická klinika - koagulační laboratoř. FII : G/A Naordinováno u pozitivní APC rezistence. Výsledek je za tři týdny. Protilátky proti Tr-metoda MAIPA 1 zkumavka srážlivé krve a 3 zkumavky nesrážlivé krve s K 2 EDTA - po horní rysku. Ihned odeslat žádanka na protilátky proti Tr- MAIPA + žádanka na KO. FN Olomouc Ústav imunologie. Výsledek je za 4 týdny. Protilátky proti erytrocytům, leukocytům, trombocytům 2 zkumavky srážlivé krve, telefonicky domluvit přes HTO, vyšetřuje Krevní centrum Ostrava- Poruba. Žádanky dvojmo. Výsledek je za dva týdny. Erytropoetin 1 zkumavka srážlivé krve, vyšetřuje FN Olomouc Oddělení klinické biochemie a imunogenetiky výsledek je za dva týdny. Celkový objem erytrocytů HTO telefonicky objedná vyšetření ve FN Olomouc - v ambulanci nukleární medicíny, poštou zašle dvě žádanky. Ambulance nukleární medicíny poté kontaktuje pacienta a domluví s ním vyšetření. Haptoglobin 1 zkumavka srážlivé krve, vyšetřuje FN Olomouc - Oddělení klinické biochemie a imunogenetiky vyšetření provádí denně, výsledek je za tři dny. 6

7 Kontakty: Fakultní nemocnice Olomouc Krevní centrum I.P.Pavlova 6 Fakultní nemocnice Ostrava Olomouc 17.listopadu Ostrava - Poruba Telefonní čísla: FN Olomouc Oddělení klinické biochemie a imunogenetiky: Nukleární medicína ambulance: Ústav imunologie: Hematoonkologická klinika: imunologická laboratoř tel koagulační laboratoř tel KC Ostrava Poruba Laboratoř Protilátky tel Resorpční křivka pro Fe Resorpční křivka pro Fe slouží k posouzení vstřebávání železa v organismu. Odběr žilní krve na Fe nalačno a za 1 a za 3 hod. po perorálním podání 20 ml suspenze Ferronatu. Vzhledem k nízké frekvenci tohoto vyšetření doporučujeme konzultovat postup při vyšetření s hematologickou ambulancí. 4. Transfúzní úsek Tento úsek plní úkoly vyplývající z náplně činnosti transfúzní služby. Zdejší oddělení pracuje v režimu odběrového střediska. Jsou zde prováděny tyto odběry: plné krve od bezplatných dárců - každá středa kromě sanitárních dnů autologní odběry - každé úterý Každý potenciální dárce obdrží podrobnější informace k samotnému odběru přímo na HTO nebo telefonicky na tel. č nebo na webových stránkách nemocnice. Další zpracování na krevní přípravky provádí zpracovatelské centrum - TO FN Olomouc, na základě příslušné smlouvy. 7

8 5. Vyšetření a jejich referenční limity Normální referenční rozmezí pro stanovení parametrů krevního obrazu a diferenciálního počtu leukocytů Laboratorní vyšetření ženy let muži let děti let jednotky WBC 4,00 10,00 4,00 10,00 4,00 13,50 x 10 9 / l RBC 3,8 5,2 4,0 6,0 4,0 5,50 x / l HGB g / l HCT 0,35 0,47 0,40 0,50 0,35 0,52 poměr MCV fl MCH pg MCHC g /l Laboratorní vyšetření ženy let muži let děti let jednotky RDW fl RDW 10,00 15,00 10,00 15,00 10,00 16,00 % PLT x 10 9 / l MPV 7,8-11 7,8-11 7,4 13,00 fl PDW 9,00 17,00 fl PDW 12,0 18,0 12,00 18,00 12,00 18,00 % PCT 0,12 0,35 0,12 0,35 0,12 0,43 poměr Ne% 45,0 70,0 45,0 70, % Ly% 20,0 45,0 20,0 45, % Mo% 2,0 12,0 2,0 12,0 2,0 12,0 % Eo% 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 % Ba% 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 2,0 % Ne# 2,0 7,0 2,0 7,0 1,8 8,0 x 10 9 / l Ly# 0,8 4,0 0,8 4,0 0,8 5,3 x 10 9 / l Mo# 0,08 1,20 0,08 1,20 0,1 4,0 x 10 9 / l Eo# 0,0 0,5 0,0 0,5 0,01 0,7 x 10 9 / l Ba# 0,0 0,2 0,0 0,2 0,00 0,25 x 10 9 / l Manuální jednotky ženy muži děti diferenciál Ne segmenty % % Tyč% % Ly% % Mo% % Eo% % Ba% %

9 Referenční limity dalších laboratorních vyšetření Laboratorní vyšetření Věk Referenční limit Retikulocyty všichni 0,005-0,025 Quickův test všichni %; INR 0,8-1,2 APTT všichni s Fibrinogen všichni 2,0-4,5 g/l LMW Heparin anti Xa všichni Dle nastavení léčby D-Dimery všichni 0-0,5 mg/l Antitrombin všichni % Krvácivost všichni s Osmotická rezistence všichni - min 0,40-0,44 Chladové aglutininy všichni - max 0,30-0,34 - ALP v neutrofilech všichni bodů LE buňky všichni - Krevní skup.pacienta všichni - Protilátky-zkum.test všichni - AB0 Rh(D) všichni - Kompatibilita -sloupcová aglut. všichni - Protilátky sloupcová aglut. všichni - Přímý Coombsův test-pat všichni - Nepřímý Coombs test - NAT všichni - Poznámka: U hodnot, kde nejsou uvedeny referenční limity, se hodnocení provádí kvalitativně ( +; -; pozitivní; negativní; hraniční; reaktivní, ). 6. Kritické hodnoty laboratorních vyšetření Vyšetření Hemoglobin Leukocyty Trombocyty APTT Protrombinový čas (QUICK) D Dimer Dospělí Děti do 10 let Pod Nad Pod Nad ,0 30,0 2,0 25, sec. INR 5 nad 50 mg/l AT III Pod 40% Fbg pod 1,0 g/l, nad 8,0 g/l Jednotka g/l 109/l 109/l Poznámka: Laborantka nebo jiná pověřená osoba nahlásí telefonicky nebo ústně odesílajícímu pracovišti (přednostně lékaři, případně ošetřující zdravotní sestře) tuto kritickou hodnotu. Na žádanku a na výsledkový list napíše jméno osoby, které byl výsledek nahlášen, čas hlášení a kdo hlásil. Laborantka zároveň vyzve oddělení k odběru nového vzorku, aby byl výsledek ověřen. Významné a život ohrožující výsledky se také hlásí vedoucímu oddělení HTO. Všechny ostatní nejasné laboratorní nálezy se řeší stejným postupem jako hodnoty kritické. O hlášení je veden záznam. 9

10 7. Seznam zkratek ALT alaninaminotransferáza APTT aktivovaný parciální tromboplastinový test AT autologní odběr ATIII stanovení antithrombinu BD běžní dárci B12 vitamin B12 CT computerová tomografie CV variační koeficient DD stanovení D-Dimerů DM1 překročení vnitřní meze DM2 překročení vnější meze EAR erytrocyty z aferézy resuspendované EARD erytrocyty z aferézy resuspendované deleukotizované EBR erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované EBR-AT erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované pro autotransfúzi EBRD erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované deleukotizované EBRD-AT erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované deleukotizované pro autotransfúzi EBRP erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované promyté EGT ethanolgelifikační test EHK externí hodnocení kvality ER erytrocyty resuspendované ERD erytrocyty resuspendované deleukotizované ERD-AT erytrocyty resuspendované deleukotizované pro autotrasfúzi ERDP erytrocyty resuspendované deleukotizované promyté Fibr. stanovení fibrinogenu FNsP Fakultní nemocnice s poliklinikou HBsAg průkaz antigenů viru hepatitidy B H vydávání výsledků-vysoká hodnota (odchylka od referenční meze) HCT hematokrit, pravé relativní procento erythrocytárního objemu HCV stanovení protilátek proti antigenům hepatitis mimo HBV a HIV a protilátek třídy IgM proti HBV a HIV (elisa) HGB koncentrace hemoglobinu HIV stanovení protilátek IgG proti antigenům HIV HM1 překročení vnitřní meze HM2 překročení vnější meze HTO hematologicko-transfuzní oddělení INFOLAB program pro organizaci oddělení klinické biochemie a hematologie IS informační systém KO krevní obraz KO+dif krevní obraz +diferenciál KS krevní skupina KS+Rh krevní skupina+rh faktor L vydávání výsledků - nízká hodnota (odchylka od referenční meze) LAF alkalická fosfatáza v leukocytech LISS-NAT nepřímý antiglobulinový test v LISS roztoku LYMPH% poměr malých leukocytů, procento lymfocytů 10

11 LYMPH= počet malých leukocytů, lymfocytů MEDISOFT počítačová síť a programové vybavení pro transfuzní stanici MCV střední objem erytrocytu MCH střední obsah hemoglobinu v erytrocytu MCHC střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytu MPV střední objem krevní destičky MR magnetická rezonance MXD% poměr středních leukocytů, procento smíšených buněk MXD= počet středních leukocytů, počet smíšených buněk MZ ČR Ministerstvo zdravotnictví České republiky NAT nepřímý antiglobulinový test náměstek OP náměstek ředitele pro odbornou péči NEUT% poměr velkých leukocytů, procento neutrofilů NEUT= počet velkých leukocytů, počet neutrofilů NIS nemocniční informační systém OHS Okresní hygienická stanice, resp.zdravotní ústav Zlín OKB Oddělení klinické biochemie OP občanský průkaz P plazma pro klinické použití - zmrazená čerstvá plazma, z plné krve PA plazma pro klinické použití z aferézy - zmrazená čerstvá plazma P-AT plazma z plné krve pro autotransfúzi PAT přímý antiglobulinový test PC počítač PD plazma z plné krve deleukotizovaná poj. pojišťovna PDW distribuční šíře krevních destiček- trombocytů PK plná krev PKAUT plná krev pro autologní odběr P-AT autologní odběr - plazma z plné krve P-LCR poměr velkých krevních destiček PLT počet krevních destiček PZT prostředek zdravotnické techniky Quick Quickův test - tromboplastinový test RBC počet červených krvinek, erytrocytů RČ rodné číslo RDW-CV distribuční šíře erytrocytů, selektovatelná RTG rentgenové vyšetření SEKK systém externí kontroly kvality SLP správná laboratorní práce SOP standardní operační postup SPYco teplotní čidlo SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv TA trombocyty z aferézy TAD trombocyty z aferézy deleukotizované TAD-T trombocyty z aferézy deleukotizované resuspendované v T-SOL TK tlak krve TO transfuzní oddělení TO FN transfuzní oddělení Fakultní nemocnice TP transfuzní přípravek 11

12 TRANSNET VŠ WBC ZP síť transfuzních stanic-obsahuje část pro elektronickou poštu a Národní registr dárců vysokoškolské vzdělání počet bílých krvinek, leukocytů zdravotnický prostředek 8. Seznam zkratek transfuzních přípravků FN Olomouc EBR ER ERD EBRD P PA EBR-AT P-AT erytrocyty bez buffy-coatu, resuspendované erytrocyty resuspendované erytrocyty resuspendované deleukotizované erytrocyty resuspendované deleukotizované plazma pro klinické použití - zmrazená čerstvá plazma plazma pro klinické použití z aferézy - zmrazená čerstvá plazma autologní odběr - erytrocyty bez buffy-coatu, resuspendované autologní odběr - plazma z plné krve KC Ostrava-Poruba EBR-AUT P-AUT BD AT autologní odběr - erytrocyty bez buffy-coatu, resuspendované autologní odběr - plazma z plné krve běžní dárci autologní odběr Parametry pro analyzátor XT-1800: WBC RBC HGB HCT MCV MCH MCHC PLT NEUT LY MON EO BA NEU# LY# MO# EO# BA# RDW-SD RDW-CV počet bílých krvinek, leukocytů počet červených krvinek, erytrocytů koncentrace hemoglobinu hematokrit, pravé relativní procento erytrocytárního objemu střední objem erytrocytu střední obsah hemoglobinu v erytrocytu střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytu počet krevních destiček počet neutrofilů počet lymfocytů počet monocytů počet eosinofilů počet basofilů absolutní počet neutrofilů absolutní počet lymfocytů absolutní počet monocytů absolutní počet eosinofilů absolutní počet basofilů směrodatná odchylka, distribuční šíře erytrocytů (údaj pro hodnocení anisocytozy) variační koeficient (údaj pro hodnocení anisocytozy) 12

13 PDW MPV P-LCR PCTrom. distribuční šíře krevních destiček trombocytů střední objem krevní destičky poměr velkých krevních destiček větších než 12fl. hematokrit trombocytů 13

Laboratorní příručka Hematologické a transfúzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 2 2. Základní informace o laboratoři... 2 3. Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

Laboratoř rutinního provozu

Laboratoř rutinního provozu Informátor Hemato-onkologické kliniky FNOL 2/2011 é Změna referenčních mezí krevního obrazu pro dospělé a děti Laboratoř rutinního provozu Laboratoř rutinního provozu HOK FNOL sděluje všem žadatelům o

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová verze B Účinnost dokumentu od: 23.9.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LHEM_SME_13_001 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka LHEM Typ dokumentu: Systémový Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 5. 2013 Verze č.: 5 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA Vážení zadavatelé laboratorních vyšetření, s účinností od 8.6.2011 jsme zavedli nové referenční meze pro hematologická stanovení. Tato jsou uvedena níže. VISLAB s.r.o. Následující položky jsou vyňaty z

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

Veterinární hematologický analyzátor Pokyny k instalaci reagencií

Veterinární hematologický analyzátor Pokyny k instalaci reagencií Pokyny k instalaci reagencií Reagencie VetScan HM5 jsou určeny k instalaci do hematologického analyzátoru VetScan HM5. Souprava reagencií zahrnuje následující komponenty: Diluent: (zelené víčko) Lysační

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 5. 2013 Verze č.: 5 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

LP-OKH. Laboratorní příručka OKH

LP-OKH. Laboratorní příručka OKH Ústav pro péči o matku a dítě Ústřední laboratoře ÚPMD Podolské nábřeží 157 147 00, Praha 4 - Podolí Počet stran: 29 LP OKB Název: Laboratorní příručka OKB Výtisk č.: 1 Nahrazuje verzi: 03 Platnost od:

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka laboratoře HTO Česká Lípa preanalytická a postanalytická část Výtisk č. Účinnost od : 1.3.2015 Schválil : Pri Verze : 7.0 Strana : 1 z 61 A Úvod...7 B Identifikace organizace a laboratoře...7

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru HEMATOLOGIE A TRANSFUSNÍ SLUŽBA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního

Více

Hematologie a transfuzní oddělení Nemocnice Kyjov Laboratorní příručka verze 3. Obsah

Hematologie a transfuzní oddělení Nemocnice Kyjov Laboratorní příručka verze 3. Obsah Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 12. 2011 Verze č.: 3 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

KREV. Krev, krevní elementy Zhotovení, barvení a hodnocení krevního nátěru Leukogram, jeho diagnostický význam. Ústav histologie a embryologie

KREV. Krev, krevní elementy Zhotovení, barvení a hodnocení krevního nátěru Leukogram, jeho diagnostický význam. Ústav histologie a embryologie KREV Krev, krevní elementy Zhotovení, barvení a hodnocení krevního nátěru Leukogram, jeho diagnostický význam Ústav histologie a embryologie MUDr. Filip Wagner Předmět: Obecná histologie a obecná embryologie

Více

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Léčba anemie Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Anemie Nedostatek červených krvinek - erytrocytů resp. krevního barviva - hemoglobinu Stupně anemie normální KO hgb 120-175 g/l lehká anemie

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Katalog laboratorních vyšetření Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku do TO. Dodat do laboratoře co nejdříve, v rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od Screening

Více

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s.

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s. HTO, SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a. s. Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy Verze: 08 Fáze: užívání Platnost od: 4.11.2013 Počet stran: 47 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/HTO/10-13 Proces: III. PLP Důležitost dokumentu: III.

Více

Laboratorní příručka LP HKB 2011-11-01

Laboratorní příručka LP HKB 2011-11-01 Identifikační číslo dokumentu: LP HKB 2011-11-01 Strana: 1/28 Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s. Zapsaná v OR vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2327, IČO 25999249 Název

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

Oddělení klinické hematologie a transfuze

Oddělení klinické hematologie a transfuze Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 http://www.bulovka.cz http://intranet Strana 1 z 63 Oddělení klinické hematologie a transfuze Obsah: List provedených revizí a změn... 3 Slovo úvodem... 6 1. Účel a oblast

Více

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní Laboratorní příručka Příloha1: Přehled vyšetření prováděných v laboratoři 105_LP_08_01_Přílohač1 sodný k provádění laboratorních testů: doby odezvy (tzv Turn-Around Time, TAT) jsou ve shodě s doporučeními

Více

Seznam vyšetření - hematologická laboratoř

Seznam vyšetření - hematologická laboratoř Seznam vyšetření - hematologická laboratoř V laboratoři hematologie jsou využívány referenční vycházejících z doporučení hematologické společnosti Jednotlivé parametry Dostupnost pro statim: Odezva statimová:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBD PRACOVIŠTĚ KLINICKÉ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBY NÁCHOD

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBD PRACOVIŠTĚ KLINICKÉ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBY NÁCHOD LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBD PRACOVIŠTĚ KLINICKÉ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBY NÁCHOD PROSINEC 2013 LP verze 02 Strana 1 (celkem 64) 1. Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vám předložit

Více

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č. 3 Zpracoval: HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vlastník procesu: Hematologicko-transfúzní oddělení Účinnost od: 24. 7. 2014 Jméno Funkce Datum Podpis Mgr. Hana Hanáková VŠ analytický garant pro hematologii

Více

Několik poznámek k laboratorní hematologii s ohledem na odběr materiálu a stabilitu vzorku

Několik poznámek k laboratorní hematologii s ohledem na odběr materiálu a stabilitu vzorku Několik poznámek k laboratorní hematologii s ohledem na odběr materiálu a stabilitu vzorku Krevní obraz: měřené a vypočítané ukazatele Moderní automatické analyzátory (v našem případě DANAM Excell 22)

Více

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. strana : 1 z 2 Název dokumentu Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Abstrakt Laboratorní příručka komplexně informuje o činnostech prováděných na THO. Je určena všem spolupracujícím

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

NEMOS Sokolov s.r.o. Slovenská 545, 356 01 Sokolov

NEMOS Sokolov s.r.o. Slovenská 545, 356 01 Sokolov NEMOS Sokolov s.r.o.,transfuzní oddělení NEMOS Sokolov s.r.o. Slovenská 545, 356 01 Sokolov Oddělení Primář Typ dokumentu Číslo dokumentu: LP-TOSO-02 Transfuzní oddělení MUDr. Zuzana Fialová Laboratorní

Více

LP/OSCH/č.05.1/2013 Laboratorní příručka odběrové středisko Cheb

LP/OSCH/č.05.1/2013 Laboratorní příručka odběrové středisko Cheb Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/OSCH/č.05/2013 Počet stran: 24 Počet příloh: 0 Verze: 3 Platnost od: 1.2.2013 LP/OSCH/č.05.1/2013

Více

Laboratorní příručka. Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice Jindřichův Hradec

Laboratorní příručka. Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice Jindřichův Hradec Oddělení hematologie a krevní transfúze Nemocnice Jindřichův Hradec Oddělení hematologie a krevní transfúze Nemocnice J. Hradec, a.s. Typ dokumentu: OHKT.doc 1 Název dokumentu Rozdělovník Jméno Umístění

Více

Racionální hemoterapie

Racionální hemoterapie Racionální hemoterapie motto racionální hemoterapie: podat správný přípravek správnému pacientovi správnou technikou ve správnou chvíli Léčivé přípravky z krve transfuzní přípravky: vyráběné v rámci TO

Více

ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE

ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE OKH účinnost od: 28.1.2010 výtisk č.: 1 vydání: 3 strana: 1 /30 A - Úvod A-01 Předmluva Tato laboratorní příručka je určena všem, kteří potřebují informace o našem oddělení. Informuje především o našich

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMACENTRUM spol. s r.o. Hematologická laboratoř Poliklinika Slovany, Francouzská 4, 326 00 Plzeň Autoři: MUDr. Ivana Martínková Ing. Radek Perlík Schválil: MUDr. Ivana Martínková

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vypracoval: ing. Janoušková Schválil: MUDr. Karel Dvořák Strana 1 (celkem 65) Změna č.1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení pacienti, dovolujeme si Vám předložit

Více

ČOS 650003 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA KREV, DÁRCE KRVE, VYBAVENÍ PRO KREVNÍ TRANSFUZI A OZNAČOVÁNÍ KREVNÍCH SKUPIN

ČOS 650003 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA KREV, DÁRCE KRVE, VYBAVENÍ PRO KREVNÍ TRANSFUZI A OZNAČOVÁNÍ KREVNÍCH SKUPIN ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA KREV, DÁRCE KRVE, VYBAVENÍ PRO KREVNÍ TRANSFUZI A OZNAČOVÁNÍ KREVNÍCH SKUPIN (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA KREV, DÁRCE KRVE,

Více

Název dokumentu. Zpracoval Ing. Milan Drobek ZPOS

Název dokumentu. Zpracoval Ing. Milan Drobek ZPOS verze : 0102 exemplář : 6 strana : 1z 35 platí od : 1.127.5.2010 přílohy : 2 datum tisku : 30.12.200927.5.2010 Oddělení klinické hematologie, pracoviště s rozšířenou hematoonkologickou péčí. Nemocnice

Více

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Nemocnice s poliklinikou v Semilech Příloha PK-02 (LP) Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Analyt/vyšetření Odběrový materiál Stabilita (čas) Odezva Referenční

Více

Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení

Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení 1 Složení krve 2 Krevní buňky savců v řádkovacím elektronovém mikroskopu 3 Normální nátěr periferní krve Trombocyt Lymfocyt Granulocyt (neutrofilní) 4 Normální

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vypracoval: ing. Janoušková Schválil: MUDr. Karel Dvořák Strana 1 (celkem 65) Změna č.1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení pacienti, dovolujeme si Vám předložit

Více

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Marcela Vlková, Zdeňka Pikulová Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ústav

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující PROJEKT CENTRÁLNÍ POCHŮZKOVÁ SLUŽBA VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Jindrová H., Kapustová M., Cahlíková J. 1 CO NÁS VEDLO KE ZMĚNĚ? Dlouhodobě problematický systém svozu BM Časy y od odběru BM po dodání

Více

Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami

Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami Příloha č. 1 Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami Způsoby ověření průkazu kvality práce v laboratoři Jednotlivé

Více

Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice J.Hradec, a.s.

Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice J.Hradec, a.s. Oddělení hematologie a krevní transfúze Nemocnice J.Hradec, a.s. Typ dokumentu: SOP Strana číslo: 1 Platnost od do: 4.10.2011 4.10.2012 Název dokumentu Laboratorní příručka Rozdělovník Jméno Umístění Počet

Více

Interpretace hematologického vyšetření u koní Barbora Bezděková

Interpretace hematologického vyšetření u koní Barbora Bezděková Interpretace hematologického vyšetření u koní Barbora Bezděková Hematologické vyšetření je jedním ze základních kamenů stanovení diagnózy nejen ve veterinární, ale i v humánní medicíně. Odběr krve a následná

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice verze B Účinnost dokumentu od: 17.09.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_TRS_SME_12_002 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka Typ dokumentu: Systémový Mgr. Olga Kopřivová Řízená kopie

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana: 1/94 Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie ALMEDA, a.s. - Městská nemocnice Neratovice Zpracoval(a): Ing. Zuzana Hrubcová (vedoucí OKBH) Václava Drahoňovská

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA mocnice Pelhřimov Oddělení hematologie a transfuziologie 2015 Výtisk č.1 Datum vydání: 16.2.2015 Stránka 1/55 Vypracoval: RNDr. Mária Kušnierová (vedoucí laboratoře) Ing. Alena Knížová

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka strana :1 z 28 Název dokumentu Laboratorní příručka Abstrakt Laboratorní příručka je základní dokument, který informuje o provozu THO, o nabídce jeho služeb a o komunikaci s klienty. Rozdělovník Funkce

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř IV. interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř IV. interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoř IV. interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové Účinnost od 1. 4. 2015 Verze č. 12 Tímto předpisem Laboratorní příručka laboratoře IV. interní hematologické

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 příprava materiálu - Odběr do...) srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25

Více

Polní transfuzní pracoviště. Tatjana Markovina, Miloš Bohoněk

Polní transfuzní pracoviště. Tatjana Markovina, Miloš Bohoněk Automatizace v laboratoři polní nemocnice Polní transfuzní pracoviště Tatjana Markovina, Miloš Bohoněk 27.11.2013 2013 Polní transfuzní pracoviště - PTP Je určeno ke skladování transfuzních přípravků nativních

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY

TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_11_BI1 TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY KREVNÍ BUŇKY ČERVENÉ KRVINKY (ERYTROCYTY) Bikonkávní, bezjaderné buňky Zvýšený počet:

Více

Identifikační údaje. Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22. Jiřina Varnušková. pro všechny zdravotnické pracovníky

Identifikační údaje. Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22. Jiřina Varnušková. pro všechny zdravotnické pracovníky Identifikační údaje Adresa pracoviště: Autor příručky: Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22 Jiřina Varnušková Oblast působnosti příručky: pro všechny zdravotnické pracovníky

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní

Více

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Albumin v séru... 2 Index MAU/KREA... 2 Alkalická fosfatáza v séru... 3 Alaninaminotransferáza v séru... 3 Amyláza v moči... 3 Amyláza v

Více

D Preanalytické procesy v laboratoři

D Preanalytické procesy v laboratoři D Preanalytické procesy v laboratoři D.1 Příjem žádanek a vzorků Ke každému vzorku musí být přiložena patřičná dokumentace (žádanka)-viz C-2 Požadavkové listy. Příjem vzorků se provádí na příjmovém pracovišti,

Více

vyrobený z lidské krevní plazmy

vyrobený z lidské krevní plazmy IVIG - léčivý přípravek p pravek vyrobený z lidské krevní plazmy Pacasová R., Tesařov ová E. Transfuzní oddělen lení a krevní banka Fakultní nemocnice Brno IVIG - léčivý přípravekp pravek KIOVIG - BAXTER

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA TO FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA TO FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/009/06 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA TO FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.5.2015 Revize: 1x za rok Rozsah působnosti: Všechna ZOK FN Plzeň Po vytištění

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice Oddělení klinické biochemie a hematologie Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice Počet stran: 125 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Držák na chodbě

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

informace pro těhotné péče

informace pro těhotné péče informace pro těhotné prenatální péče V průběhu těhotenství je nezbytné podstoupit řadu vyšetření pro kontrolu správného vývoje plodu. Klinická a laboratorní vyšetření při poskytování prenatální péče rozdělujeme

Více

INFORMAĆNÍ BULLETIN SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE V ZAŘÍZENÍCH TRANSFUZNÍ SLUŽBY

INFORMAĆNÍ BULLETIN SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE V ZAŘÍZENÍCH TRANSFUZNÍ SLUŽBY INFORMAĆNÍ BULLETIN SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE V ZAŘÍZENÍCH TRANSFUZNÍ SLUŽBY doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D. a Ing. Kateřina Šinovská Ing. Jiří Holaň MUDr. Jana Furková MUDr. Marin Kořístka Mgr. Jitka Marcalíková

Více

Vyšetření krevního obrazu

Vyšetření krevního obrazu Vyšetření krevního obrazu MUDr. Marcela Pipková Krev je tělní tekutina tvořená krevními buňkami, které jsou rozptýleny v plazmě. Krevní buňky vznikají v kostní dřeni a rozlišují se na červené, bílé krvinky

Více

HLAVNÍ VLASTNOSTI. 12 parametrů CBC Celltac F měří 12 parametrů s vysokou přesností a rozlišením.

HLAVNÍ VLASTNOSTI. 12 parametrů CBC Celltac F měří 12 parametrů s vysokou přesností a rozlišením. FILOSOFIE NÁVRHU Automatický hematologický analyzátor Celltac F od společnosti Nihon Kohden je navržen s velmi dobrým poměrem cena/výkon a kapacitou měření 80 vzorků za hodinu, to vše v kompaktním provedení.

Více

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Rehabilitační nemocnice Beroun Červen 2014 LP A-01 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato laboratorní příručka je určena všem, kteří

Více

Stádia hematopoézy: v žloutkovém vaku, hepatolienální, dřeňové.

Stádia hematopoézy: v žloutkovém vaku, hepatolienální, dřeňové. Část 5. Základy hematologie, koagulace, imunohematologie. Likvor. Kmenové buňky krvetvorby a vývojové linie jednotlivých krevních řad Stádia hematopoézy: v žloutkovém vaku, hepatolienální, dřeňové. Buněčná

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Laboratorní příručka Oddělení laboratoře

Laboratorní příručka Oddělení laboratoře ODDĚLENÍ LABORATOŘE Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465 Jilemnice 514 01 Kód dokumentu: LP Vydání: 04 Datum vydání: 01.11.2013 Platnost od: 15.11.2013 Počet stran: 152 Název dokumentu:

Více

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660, 767 55 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660, 767 55 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km. KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660, 767 55 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz VD 08 Název Typ dokumentu Počet příloh Laboratorní příručka - Transfúzní

Více

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY Konference s mezinárodní účastí XVIII. PAŘÍZKOVY DNY na téma Nová antikoagulancia v klinické praxi Nefrologie hematologie hyperviskozita Poporodní krvácení Dětská hematologie Poruchy primární hemostázy

Více

Identifikační údaje Akreditační standard č. 51

Identifikační údaje Akreditační standard č. 51 Identifikační údaje Akreditační standard č. 51 Adresa pracoviště: Autor příručky: Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22 Jiřina Varnušková Oblast působnosti příručky: pro

Více

Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie. Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o.

Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie. Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Seminář podpořen z projektu: Vzdělávací síť hemofilických center

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Je-li při vyšetření nalezena významně patologická hodnota bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Odběry biologického materiálu. Prostřednictvím kazuistiky a doplňkově řízených otázek by měl být žák schopen samostatně reprodukovat znalosti a dovednosti

Více

Laboratorní příručka OKH, FN Brno

Laboratorní příručka OKH, FN Brno Laboratorní příručka OKH, FN Brno Obsah 0 Obsah 1 Úvod 2 Údaje o laboratoři 2.1 Identifikace laboratoře 2.2 Informace o laboratoři 2.3 Programy řízení kvality 2.4 Organizace oddělení 2.5 Nabízené služby

Více

Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek 2009

Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek 2009 Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek 2009 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Činnost

Více

laboratorní technologie

laboratorní technologie Automatická morfologická analýza buněk v mozkomíšním moku pomocí digitální mikroskopie CellaVision TM DM 96 J. Ženková, K. Bršlicová, V. Petříková Úvod Cytologické vyšetření likvoru, kvantitativní i kvalitativní,

Více

oddělení klinické biochemie

oddělení klinické biochemie oddělení klinické biochemie Zpracovala Mgr. Jana Moozová vedoucí OKB Schválila Ing. Lenka Smékalová ředitelka schváleno dne 03.02.2014 platnost od 03.02.2014 Obsah ÚVOD... 3 1.1. PŘEDMLUVA... 3 2. INFORMACE

Více

A-02 Obsah Laboratorní příručky

A-02 Obsah Laboratorní příručky Vážené kolegyně, vážení kolegové, Tato Laboratorní příručka je určena lékařům, sestrám a všem ostatním, kteří potřebují informace o našem oddělení, o naší práci a především o nabídce našich služeb v oblasti

Více

Armáda dává naději. o 212 alogenních (od dárce), z toho yy 49 od příbuzného dárce, yy 163 od nepříbuzného dárce.

Armáda dává naději. o 212 alogenních (od dárce), z toho yy 49 od příbuzného dárce, yy 163 od nepříbuzného dárce. Komu dáváme naději? Dětem i dospělým, jejichž život ohrožují poruchy krvetvorby, imunity a metabolismu. Transplantace kostní dřeně je pak jediná a velmi účinná léčba u dětí se 70 až 80procentní úspěšností,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK 02

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK 02 LABORATORNÍ PK 02 Oddělení klinických laboratoří Nemocnice Semily Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a pokynů Typ dokumentace: Interní Místo uložení: Odpovědná osoba: RNDr. Jiří Jína Dne:

Více

??? V odborných časopisech vyhledejte články, které se týkají aplikace autotransfúze a

??? V odborných časopisech vyhledejte články, které se týkají aplikace autotransfúze a Transfúze Mgr. Renata Vytejčková, Ústav ošetřovatelství 3. LF Transfuze - převod lidské krve nebo krevních přípravků od jednoho člověka ( dárce ) do krevního oběhu druhého člověka ( příjemce ) Indikace

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana 1/1 Laboratorní příručka Nemocnice Tišnov Zpracoval: MUDr. Eva Králová, vedoucí Datum tisku: 1.5.2015 Schválil: MUDr. Bořek Semrád, ředitel nemocnice Výtisk č. 1 Strana 2/65 Předmluva Laboratorní

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PRO ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ. Mezioborové konsensuální stanovisko

DOPORUČENÝ POSTUP PRO ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ. Mezioborové konsensuální stanovisko Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Česká společnost intenzivní medicíny Česká hematologická společnost Česká společnost pro trombózu a hemostázu Společnost pro transfuzní

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Laboratorní příručka LP 01

Laboratorní příručka LP 01 DOKUMENTACE SMK Laboratorní příručka LP 01 Verze: 09 Platnost: 1.3.2015 Typ dokumentace: Interní Výtisk: 01 Zpracoval, dne: MUDr. Natálie Mészárosová - vedoucí laboratoře Schválil, dne: Petr Ulrich - ředitel

Více

Koncepce oboru klinická hematologie

Koncepce oboru klinická hematologie Koncepce oboru klinická hematologie 1. Klasifikace a náplň oboru klinická hematologie 1.1. Definice: Klinická hematologie je klinicko laboratorním oborem, který se zabývá vyšetřováním krve a krvetvorných

Více

VI. KONFERENCE AKUTNĚ.CZ,

VI. KONFERENCE AKUTNĚ.CZ, Dárci krve? Eva Tesařová Transfuzní a tkáňové oddělení VI. KONFERENCE AKUTNĚ.CZ, 22.11.2014, Brno Dárci krve? Posouzení způsobilosti Exaktní definice kritérií 67, odst. 4, písm. i) zákona 378/2007 Sb.

Více