Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Laboratorní příručka Hematologické a transfúzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje Základní informace o laboratoři Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická vyšetření... 3 Imunohematologická laboratoř... 4 Imunohematologie speciální... 4 Úsek hematologické ambulance...5 Resorpční křivka pro Fe Transfúzní úsek Vyšetření a jejich referenční limity Kritické hodnoty laboratorních vyšetření Seznam zkratek Seznam zkratek transfuzních přípravků FN Olomouc...12 KC Ostrava-Poruba Parametry pro analyzátor XT-1800:

2 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje Název oddělení: Hematologické a transfúzní oddělení Vsetínské nemocnice a.s. Umístění pracoviště: budova odborných ordinací, přízemí Adresa: Nemocniční 955, Vsetín Pracovní doba: Úseky HTO: Primář: Vrchní sestra: nepřetržitý provoz úsek hematologie úsek transfuzní MUDr. Karel Srovnalík Marie Rafajová 2. Základní informace o laboratoři Telefonní linky vedoucí oddělení vedoucí laborant a pracovník zodpovědný za kontrolu a zabezpečování jakosti vyšetřovna - hematologická ambulance, vyšetřovna dárců krve a autologních odběrů krevní sklad, laboratoř předtransfúzního a koagulačního vyšetření hematologická laboratoř chodba imunohematologická laboratoř odběrový box - transfúzní část oddělení hematologické ambulance - přípravna, pracovna sester denní místnost, pohotovost příjem biologického materiálu evidence dárců krve - transfúzní část oddělení Úsek hematologie - dělí se na úsek laboratorní a ambulantní Úsek laboratorní Pokyny k provádění odběrů pro hematologická, imunohematologická a koagulační vyšetření prováděná na HTO. Krevní vzorky je nutno odebírat do předem označených zkumavek s jednoznačnou identifikací, vylučující záměnu (jméno, rodné číslo, oddělení, požadavek a u oddělení, které komunikují přes NIS také číslo žádanky v NIS). Žádanka musí obsahovat čitelné jméno, 2

3 diagnózu, rodné číslo, pojišťovnu, IČZ, u akutních vyšetření napsat rovněž číslo telefonu, kam nahlásit výsledek. Donášková služba dodává vzorky na oddělení v pravidelných intervalech. Hematologická vyšetření provádí hematologická laboratoř 1. Krevní obraz 8 základních parametrů 2. Krevní obraz + diferenciál 24 parametrů 3. Barvení krevních nátěrů, nátěrů sternálních a jiných punkcí 4. Zhotovení a hodnocení krevních nátěrů 5. Stanovení počtu retikulocytů, retikulární index 6. Vyšetření bazofilního tečkování erytrocytů 7. Stanovení počtu trombocytů 8. Vyšetření LE buněk 9. Absolutní počet eosinofilů 10. Vyšetření peritoneálního dialyzátu Odběr krve: žilní nesrážlivá, kapilární Odebraná krev musí být zpracovaná do 2 hodin po odběru, proto je nutné dopravit do laboratoře co nejdříve. Typ vyšetření Krevní obraz KO Retikulocyty Absolutní počet eosinofilů LE buňky Vyšetření peritoneálního dialyzátu Bazofilní tečkování erytrocytů Vlastní odběr zkumavka s K2EDTA odběr jako KO odběr jako KO 5 ml krve do penicilinky s perličkami (dodá laboratoř HTO), 20 minut třepat odběr do sterilní zkumavky odběr jako KO Koagulační vyšetření provádí koagulační laboratoř 1. Quickův test (Tromboplastinový čas) 2. APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) 3. Stanovení fibrinogenu 4. Stanovení D Dimerů 5. Stanovení AT III 6. Ethanol gelifikační test (EGT) 7. Trombinový test 8. Stanovení krvácivosti (na oddělení HTO) Odběr krve: žilní nesrážlivá krev odebraná do citrátu sodného v poměru 1:9 získaná pokud možno atraumatickým odběrem Doprava ke zpracování ihned po odběru, laboratoř musí krevní vzorek zpracovat do 1 hodiny. 3

4 Typ vyšetření Quickův test APTT Fibrinogen Ethanolgelifikační test D-Dimery AT III Krvácivost Vlastní odběr nesrážlivá krev nesrážlivá krev nesrážlivá krev nesrážlivá krev nesrážlivá krev nesrážlivá krev odběr z ucha Imunohematologická laboratoř - provádí níže uvedená vyšetření 1. Krevní skupina, podskupiny + Rh faktor 2. Krevní skupina + Rh faktor u novorozence (žilní, pupečníková) 3. Prevence anti D 4. Du varianta (slabé D) u novorozenců 5. Nepřímý antiglobulinový test (NAT) 6. Přímý antiglobulinový test (PAT) 7. Osmotická rezistence erytrocytů 8. Chladové protilátky 9. Předtransfúzní vyšetření metodou sloupcové aglutinace: a) vyšetření antierytrocytárních protilátek u příjemce b) vyšetření kompatibility krevního přípravku (křížová zkouška) 10. Separace séra a plazmy 11. Sklad a výdej transfúzních přípravků Odběr krve: žilní srážlivá, nesrážlivá Typ vyšetření Vyšetření krevní skupiny, vyšetření podskupiny Křížové zkoušky Vyšetření protilátek PAT NAT Osmotická rezistence erytrocytů Chladové protilátky Vlastní odběr odběr jako KO odběr do předehřáté zkumavky na 37 C, ponechat v termostatu při 37 C až do úplného oddělení krevního séra od krevního koagulantu Imunohematologie speciální - provádí níže uvedená vyšetření 1. Krevní skupiny + Rh faktor, podskupinu, Du variantu, u gravidních žen 2. Screening antierytrocytárních protilátek u gravidních žen 3. Volné protilátky u novorozenců 4. Přímý antiglobulinový test (PAT) 4

5 5. Nepřímý antiglobulinový test (NAT) 6. LAF alkalická fosfatáza v leukocytech 7. Diferencování krevních nátěrů, stanovení počtu retikulocytů 8. Diferencování sternálních punkcí 9. Hodnocení nátěrů vyšetření na LE buňky Odběr krve: žilní - nesrážlivá, srážlivá Typ vyšetření vyšetření krevní skupiny, vyšetření podskupiny vyšetření protilátek PAT NAT volné protilátky LAF Vlastní odběr srážlivá krev pouze kapilární krev, po domluvě s HTO Úsek hematologické ambulance Ordinační hodiny Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek koagulační vyšetření, po 10. hodině hematologická poradna autologní odběry, po 10. hodině hematologická poradna odběry dárců krve, po 10. hodině hematologická poradna hematologická poradna koagulační vyšetření, po 10. hodině hematologická poradna Hematologická ambulance provádí: cíleně zaměřené vyšetření klinickým hematologem komplexní vyšetření klinickým hematologem kontrolní vyšetření klinickým hematologem odběry venózní kapilární odběry odolnost krevních kapilár Rumppel-Leed terapeutické venepunkce sternální punkce hodnocení nátěrů kostní dřeně punkce uzlin cytologická vyšetření punktátu odběr LE buněk ambulantní transfúze dispenzarizace pacientů s veškerými hematologickými onemocněními (poruchy krvetvorby, poruchy koagulace,.) provádí odběry pro speciální vyšetření (nutné dohodnout s hematologickou ambulancí) viz níže 5

6 Speciální vyšetření Typ vyšetření Vlastní odběr Typizace lymfocytů 2 zkumavky s K 2 EDTA - po horní rysku, žádanka dvojmo,telefonicky domluvit přes HTO,které objedná vyšetření, vyšetřuje FN Olomouc- Hemato-onkologická klinika Imunologická laboratoř, výsledek je za 2-3 týdny, telefonicky do tří dnů. Trombofilní markery kompletně 2 zkumavky nesrážlivé krve odběr do koagulačních zkumavek s citrátem sodným odeslat na HTO spolu s žádankou-zamrazí se, vyšetřuje FN Olomouc Hematoonkologická klinika - koagulační laboratoř.výsledek je za tři týdny. Protein C a protein S 2 zkumavky nesrážlivé krve odběr do koagulačních zkumavek s citrátem sodným odeslat na HTO spolu s žádankou-zamrazí se, vyšetřuje FN Olomouc Hematoonkologická klinika - koagulační laboratoř. Výsledek je za tři týdny. Molekulárně genetické vyšetření trombofilních 1 zkumavka nesrážlivé krve - odběr do koagulační markerů zkumavky s citrátem sodným - ihned odeslat FV-R/Q 506 LEIDEN nemrazit!! vyšetřuje FN Olomouc - MTHFR:A/V 223 Hematoonkologická klinika - koagulační laboratoř. FII : G/A Naordinováno u pozitivní APC rezistence. Výsledek je za tři týdny. Protilátky proti Tr-metoda MAIPA 1 zkumavka srážlivé krve a 3 zkumavky nesrážlivé krve s K 2 EDTA - po horní rysku. Ihned odeslat žádanka na protilátky proti Tr- MAIPA + žádanka na KO. FN Olomouc Ústav imunologie. Výsledek je za 4 týdny. Protilátky proti erytrocytům, leukocytům, trombocytům 2 zkumavky srážlivé krve, telefonicky domluvit přes HTO, vyšetřuje Krevní centrum Ostrava- Poruba. Žádanky dvojmo. Výsledek je za dva týdny. Erytropoetin 1 zkumavka srážlivé krve, vyšetřuje FN Olomouc Oddělení klinické biochemie a imunogenetiky výsledek je za dva týdny. Celkový objem erytrocytů HTO telefonicky objedná vyšetření ve FN Olomouc - v ambulanci nukleární medicíny, poštou zašle dvě žádanky. Ambulance nukleární medicíny poté kontaktuje pacienta a domluví s ním vyšetření. Haptoglobin 1 zkumavka srážlivé krve, vyšetřuje FN Olomouc - Oddělení klinické biochemie a imunogenetiky vyšetření provádí denně, výsledek je za tři dny. Kontakty: Fakultní nemocnice Olomouc Krevní centrum I.P.Pavlova 6 Fakultní nemocnice Ostrava Olomouc 17.listopadu Ostrava - Poruba 6

7 Telefonní čísla: FN Olomouc Oddělení klinické biochemie a imunogenetiky: Nukleární medicína ambulance: Ústav imunologie: Hematoonkologická klinika: imunologická laboratoř tel koagulační laboratoř tel KC Ostrava Poruba Laboratoř Protilátky tel Resorpční křivka pro Fe Resorpční křivka pro Fe slouží k posouzení vstřebávání železa v organismu. Odběr žilní krve na Fe nalačno a za 1 a za 3 hod. po perorálním podání 20 ml suspenze Ferronatu. Vzhledem k nízké frekvenci tohoto vyšetření doporučujeme konzultovat postup při vyšetření s hematologickou ambulancí. 4. Transfúzní úsek Tento úsek plní úkoly vyplývající z náplně činnosti transfúzní služby. Zdejší oddělení pracuje v režimu odběrového střediska. Jsou zde prováděny tyto odběry: plné krve od bezplatných dárců - každá středa kromě sanitárních dnů autologní odběry - každé úterý Každý potenciální dárce obdrží podrobnější informace k samotnému odběru přímo na HTO nebo telefonicky na tel. č Další zpracování na krevní přípravky provádí zpracovatelské centrum - TO FN Olomouc, na základě příslušné smlouvy. 5. Vyšetření a jejich referenční limity Normální referenční rozmezí pro stanovení parametrů krevního obrazu a diferenciálního počtu leukocytů Laboratorní vyšetření ženy let muži let děti let jednotky WBC 4,00 10,00 4,00 10,00 4,00 13,50 x 10 9 / l RBC 3,8 5,2 4,0 6,0 4,0 5,50 x / l HGB g / l HCT 0,35 0,47 0,40 0,50 0,35 0,52 poměr MCV fl MCH pg MCHC g /l 7

8 Laboratorní vyšetření ženy let muži let děti let jednotky RDW fl RDW 10,00 15,00 10,00 15,00 10,00 16,00 % PLT x 10 9 / l MPV 7,8-11 7,8-11 7,4 13,00 fl PDW 9,00 17,00 fl PDW 12,0 18,0 12,00 18,00 12,00 18,00 % PCT 0,12 0,35 0,12 0,35 0,12 0,43 poměr Ne% 45,0 70,0 45,0 70, % Ly% 20,0 45,0 20,0 45, % Mo% 2,0 12,0 2,0 12,0 2,0 12,0 % Eo% 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 % Ba% 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 2,0 % Ne# 2,0 7,0 2,0 7,0 1,8 8,0 x 10 9 / l Ly# 0,8 4,0 0,8 4,0 0,8 5,3 x 10 9 / l Mo# 0,08 1,20 0,08 1,20 0,1 4,0 x 10 9 / l Eo# 0,0 0,5 0,0 0,5 0,01 0,7 x 10 9 / l Ba# 0,0 0,2 0,0 0,2 0,00 0,25 x 10 9 / l Manuální jednotky ženy muži děti diferenciál Ne segmenty % % Tyč% % Ly% % Mo% % Eo% % Ba% % Poznámky: d=den, m=měsíc, r=rok, střední objem erytrocytů MCV=HCT/počet Ery, střední hmotnost HGB v Ery MCH=počet HGB/počet Ery, střední koncentrace HGB v Ery MCHC=počet HGB/HCT. Laboratorní vyšetření Věk Referenční limit 19. Retikulocyty všichni 0,005-0, Trombocyty visuelně všichni /l 21. Rekalcifikační čas všichni s 22. Quickův test všichni %; INR 0,8-1,2 23. APTT všichni s 24. Fibrinogen všichni 2,0-4,5 g/l 25. Trombinový čas všichni 8-14 s 26. Ethanol-gelifik. test všichni D-Dimery všichni 0 0,05 mg/l 28. Antitrombin všichni % 29. Krvácivost všichni s 30. Osmotická rezistence všichni - min 0,40-0,44 - max 0,30-0, Chladové aglutininy všichni ALP v neutrofilech všichni bodů 33. LE buňky všichni - 8

9 Laboratorní vyšetření Věk Referenční limit 34. Krevní skup.pacienta všichni Protilátky-zkum.test všichni HBsAg všichni ahcv všichni ahiv všichni AB0 Rh(D) všichni Kompatibilita zkum. všichni Kompatibilita sloup. všichni Protil. sloup.aglutin. všichni Přímý Coombs všichni Nepřímý Coombs všichni Jeden Ery antigen všichni Titry protilátek všichni - Poznámka: U hodnot, kde nejsou uvedeny referenční limity, se hodnocení provádí kvalitativně ( +; -; pozitivní; negativní; hraniční; reaktivní, ). 6. Kritické hodnoty laboratorních vyšetření Vyšetření Hemoglobin Leukocyty Trombocyty APTT Protrombinový čas (QUICK) D Dimer Dospělí Děti do 10 let Pod Nad Pod Nad ,0 30,0 2,0 25, sec. INR 5 nad µg/l AT III Pod 40% Fbg pod 1,0 g/l, nad 8,0 g/l Jednotka g/l 109/l 109/l Poznámka: Tyto hodnoty se ihned hlásí ošetřujícímu lékaři a hlášení je podrobně zaznamenáno v dokumentaci. Obdobně se postupuje při zjištění jiných anomálních výsledků. 9

10 7. Seznam zkratek ALT alaninaminotransferáza APTT aktivovaný parciální tromboplastinový test AT autologní odběr ATIII stanovení antithrombinu BD běžní dárci B12 vitamin B12 CT computerová tomografie CV variační koeficient DD stanovení D-Dimerů DM1 překročení vnitřní meze DM2 překročení vnější meze EAR erytrocyty z aferézy resuspendované EARD erytrocyty z aferézy resuspendované deleukotizované EBR erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované EBR-AT erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované pro autotransfúzi EBRD erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované deleukotizované EBRD-AT erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované deleukotizované pro autotransfúzi EBRP erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované promyté EGT ethanolgelifikační test EHK externí hodnocení kvality ER erytrocyty resuspendované ERD erytrocyty resuspendované deleukotizované ERD-AT erytrocyty resuspendované deleukotizované pro autotrasfúzi ERDP erytrocyty resuspendované deleukotizované promyté Fibr. stanovení fibrinogenu FNsP Fakultní nemocnice s poliklinikou HBsAg průkaz antigenů viru hepatitidy B H vydávání výsledků-vysoká hodnota (odchylka od referenční meze) HCT hematokrit, pravé relativní procento erythrocytárního objemu HCV stanovení protilátek proti antigenům hepatitis mimo HBV a HIV a protilátek třídy IgM proti HBV a HIV (elisa) HGB koncentrace hemoglobinu HIV stanovení protilátek IgG proti antigenům HIV HM1 překročení vnitřní meze HM2 překročení vnější meze HTO hematologicko-transfuzní oddělení INFOLAB program pro organizaci oddělení klinické biochemie a hematologie IS informační systém KO krevní obraz KO+dif krevní obraz +diferenciál KS krevní skupina KS+Rh krevní skupina+rh faktor L vydávání výsledků - nízká hodnota (odchylka od referenční meze) LAF alkalická fosfatáza v leukocytech LISS-NAT nepřímý antiglobulinový test v LISS roztoku LYMPH% poměr malých leukocytů, procento lymfocytů 10

11 LYMPH= počet malých leukocytů, lymfocytů MEDISOFT počítačová síť a programové vybavení pro transfuzní stanici MCV střední objem erytrocytu MCH střední obsah hemoglobinu v erytrocytu MCHC střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytu MPV střední objem krevní destičky MR magnetická rezonance MXD% poměr středních leukocytů, procento smíšených buněk MXD= počet středních leukocytů, počet smíšených buněk MZ ČR Ministerstvo zdravotnictví České republiky NAT nepřímý antiglobulinový test náměstek OP náměstek ředitele pro odbornou péči NEUT% poměr velkých leukocytů, procento neutrofilů NEUT= počet velkých leukocytů, počet neutrofilů NIS nemocniční informační systém OHS Okresní hygienická stanice, resp.zdravotní ústav Zlín OKB Oddělení klinické biochemie OP občanský průkaz P plazma pro klinické použití - zmrazená čerstvá plazma, z plné krve PA plazma pro klinické použití z aferézy - zmrazená čerstvá plazma P-AT plazma z plné krve pro autotransfúzi PAT přímý antiglobulinový test PC počítač PD plazma z plné krve deleukotizovaná poj. pojišťovna PDW distribuční šíře krevních destiček- trombocytů PK plná krev PKAUT plná krev pro autologní odběr P-AT autologní odběr - plazma z plné krve P-LCR poměr velkých krevních destiček PLT počet krevních destiček PZT prostředek zdravotnické techniky Quick Quickův test - tromboplastinový test RBC počet červených krvinek, erytrocytů RČ rodné číslo RDW-CV distribuční šíře erytrocytů, selektovatelná RTG rentgenové vyšetření SEKK systém externí kontroly kvality SLP správná laboratorní práce SOP standardní operační postup SPYco teplotní čidlo SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv TA trombocyty z aferézy TAD trombocyty z aferézy deleukotizované TAD-T trombocyty z aferézy deleukotizované resuspendované v T-SOL TK tlak krve TO transfuzní oddělení TO FN transfuzní oddělení Fakultní nemocnice TP transfuzní přípravek 11

12 TRANSNET VŠ WBC ZP síť transfuzních stanic-obsahuje část pro elektronickou poštu a Národní registr dárců vysokoškolské vzdělání počet bílých krvinek, leukocytů zdravotnický prostředek 8. Seznam zkratek transfuzních přípravků EAR erytrocyty z aferézy resuspendované EARD erytrocyty z aferézy resuspendované deleukotizované EBR erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované EBR-AT erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované pro autotransfúzi EBRD erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované deleukotizované EBRD-AT erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované deleukotizované pro autotransfúzi EBRP erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované promyté ER erytrocyty resuspendované ERD erytrocyty resuspendované deleukotizované ERD-AT erytrocyty resuspendované deleukotizované pro autotrasfúzi ERDP erytrocyty resuspendované deleukotizované promyté P plazma z plné krve PA plazma z aferézy P-AT plazma z plné krve pro autotransfúzi PD plazma z plné krve deleukotizovaná TA trombocyty z aferézy TAD trombocyty z aferézy deleukotizované TAD-T trombocyty z aferézy deleukotizované v T-SOL FN Olomouc EBR ER ERD EBRD P PA EBR-AT P-AT erytrocyty bez buffy-coatu, resuspendované erytrocyty resuspendované erytrocyty resuspendované deleukotizované erytrocyty resuspendované deleukotizované plazma pro klinické použití - zmrazená čerstvá plazma plazma pro klinické použití z aferézy - zmrazená čerstvá plazma autologní odběr - erytrocyty bez buffy-coatu, resuspendované autologní odběr - plazma z plné krve KC Ostrava-Poruba EBR-AUT P-AUT BD AT autologní odběr - erytrocyty bez buffy-coatu, resuspendované autologní odběr - plazma z plné krve běžní dárci autologní odběr 12

13 Parametry pro analyzátor XT-1800: WBC RBC HGB HCT MCV MCH MCHC PLT NEUT LY MON EO BA NEU# LY# MO# EO# BA# RDW-SD RDW-CV PDW MPV P-LCR PCTrom. počet bílých krvinek, leukocytů počet červených krvinek, erytrocytů koncentrace hemoglobinu hematokrit, pravé relativní procento erytrocytárního objemu střední objem erytrocytu střední obsah hemoglobinu v erytrocytu střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytu počet krevních destiček počet neutrofilů počet lymfocytů počet monocytů počet eosinofilů počet basofilů absolutní počet neutrofilů absolutní počet lymfocytů absolutní počet monocytů absolutní počet eosinofilů absolutní počet basofilů směrodatná odchylka, distribuční šíře erytrocytů (údaj pro hodnocení anisocytozy) variační koeficient (údaj pro hodnocení anisocytozy) distribuční šíře krevních destiček trombocytů střední objem krevní destičky poměr velkých krevních destiček větších než 12fl. hematokrit trombocytů 13

Laboratorní příručka Hematologické a transfúzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 2 2. Základní informace o laboratoři... 2 3. Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická

Více

Laboratorní příručka Hematologické a transfuzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 2 2. Základní informace o laboratoři... 2 3. Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická

Více

Doba odezvy. na TO do 2 hod po náběru. ½ hod. Rutina 2 hod. na TO do 2 hod po. 1 hod. Rutina 24 hod ve všední den. na TO do 2 hod po.

Doba odezvy. na TO do 2 hod po náběru. ½ hod. Rutina 2 hod. na TO do 2 hod po. 1 hod. Rutina 24 hod ve všední den. na TO do 2 hod po. Seznam metod 1. Seznam metod prováděných v hematologické laboratoři Krevní obrazy Název Zkratka Odběr Množství Doba odezvy Transport Upozornění Poznámka Krevní obraz Krevní obraz s pětipopulačním diferenciálem

Více

Referenční rozmezí hematologických hodnot

Referenční rozmezí hematologických hodnot Referenční rozmezí hematologických hodnot Použitelný Roky Měsíce Týdny Dny RBC Erytrocyty impedančně 3 10 12 /l 4,0 6,6 3,2 8,0 RBC 2 10 12 /l 3,9 6,3 2,8 7,6 RBC 1 10 12 /l 3,6 6,2 2,8 7,0 RBC 2 10 12

Více

Informace OKLT č. 4 / 2015

Informace OKLT č. 4 / 2015 S platností od 1. 6. 2015 dochází k těmto změnám: Informace OKLT č. 4 / 2015 Úprava biologických referenčních intervalů dle věkových kategorií pro některá koagulační vyšetření - viz níže, dle aktualizovaného

Více

Verze 06 ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ S REFERENČNÍMI HODNOTAMI

Verze 06 ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ S REFERENČNÍMI HODNOTAMI ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ S REFERENČNÍMI HODNOTAMI AB0 Hemolytické omocnění novorozence Imunohematologická Srážlivá žilní bo pupečníková krev 1x zkumavka 4-6 ml plast bez gelu, plast s aktivátorem srážení

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/8 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

Verze : 1 Strana : 1/5. Poř.č. Zkratka Název Materiál Odběr Doordinování Zpracování Dostupnost výsledků Zodp.osoba VŠ 2 APTT

Verze : 1 Strana : 1/5. Poř.č. Zkratka Název Materiál Odběr Doordinování Zpracování Dostupnost výsledků Zodp.osoba VŠ 2 APTT Strana : 1/5 F - PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ POSKYTOVANÝCH OKH NSP HAVÍŘOV F - 1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných v laboratoři OKH NsPHavířov KOAGULACE 1 INR Protrombinový čas 2 APTT Aktivovaný

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Příloha č. 2 Laboratorní příručky LKCHI SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Vypracovala: Mgr. Naďa Roučková, vedoucí PHEM Biologické referenční intervaly:

Více

Verze 07 Příloha č. 1

Verze 07 Příloha č. 1 Hematologicko-transfuzní dělení ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ S REFERENČNÍMI HODNOTAMI AB0 Hemolytické omocnění novorozence : Imunohematologická Srážlivá žilní bo pupečníková krev 1x zkumavka 4-6 ml plast

Více

1. Laboratoř klinické biochemie a hematologie Zahradníkova 494/2, Brno 2. Odběrové místo Jugoslávská 13, Brno. Identifikace postupu vyšetření

1. Laboratoř klinické biochemie a hematologie Zahradníkova 494/2, Brno 2. Odběrové místo Jugoslávská 13, Brno. Identifikace postupu vyšetření Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Zahradníkova 494/2, Brno 2. Odběrové místo Jugoslávská 13, Brno Vyšetření: 1. (1) koncentrace celkového bilirubinu [S Bilirubin celkový] 2. (1) koncentrace ALT [S

Více

Seznam laboratorních vyšetření Hematologicko-transfúzního oddělení

Seznam laboratorních vyšetření Hematologicko-transfúzního oddělení Slezská nemocnice v Opavě, p.o. Olomoucká 86, 746 01 Opava Tel: 553 766 111 IČO : 47813750 leukocyty M,Ž 0 1D erytrocyty M,Ž 1D-3D Seznam laboratorních vyšetření Hematologicko-transfúzního oddělení (příloha

Více

REFERENČNÍ ROZMEZÍ HEMATOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍ. Parametry krevního obrazu pro dospělé nad 15 let

REFERENČNÍ ROZMEZÍ HEMATOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍ. Parametry krevního obrazu pro dospělé nad 15 let Strana 1 z 8 Parametry krevního obrazu pro dospělé nad 15 ženy muži název zkratka jednotky min max min max Leukocyty WBC 10 9 /l 4,00 10,00 4,00 10,00 Erytrocyty RBC 10 12 /l 3,80 5,20 4,00 5,80 Hemoglobin

Více

CentroLab s.r.o. Sokolovská 810/304, Praha 9

CentroLab s.r.o. Sokolovská 810/304, Praha 9 Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Laboratoř Sokolovská 2. Odběrové místo Lovosická Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9 3. Odběrové místo Mazurská Mazurská 484/2, 181 00 Praha 8 4. Odběrové místo Zenklova

Více

Verze : 2 Strana : 1/5. Poř.č. Zkratka Název Materiál Odběr Stabilita vzorku Doordinování Zpracování Dostupnost výsledků

Verze : 2 Strana : 1/5. Poř.č. Zkratka Název Materiál Odběr Stabilita vzorku Doordinování Zpracování Dostupnost výsledků Strana : 1/5 F - PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ POSKYTOVANÝCH OKH NSP HAVÍŘOV F - 1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných v laboratoři OKH NsPHavířov KOAGULACE 1 INR Protrombinový čas 2 APTT Aktivovaný

Více

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S.

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. strana : 1 z 10 REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. KREVNÍ OBRAZ Leukocyty 10 9 /l 0 1 den 9,0 38,0 1 den 1 týden 5,0 21,0 1 týden 2 týdny 5,0 20,0 2 týdny 6 měsíců 6 měsíců 2 roky 5,0 19,5 6,0

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S.

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. strana : 1 z 11 REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. KREVNÍ OBRAZ Leukocyty 10 9 /l 0 1 den 9,0 38,0 1 den 1 týden 5,0 21,0 1 týden 2 týdny 5,0 20,0 2 týdny 6 měsíců 5,0 19,5 6 měsíců 2 roky 6,0

Více

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S.

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. strana : 1 z 10 REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. KREVNÍ OBRAZ Leukocyty 10 9 /l 0 1 den 9,4 38,0 1 den 1 týden 5,0 21,0 1 týden 2 týdny 2 týdny 1 měsíc 5,0 20,0 5,0 19,5 1 3 měsíce 5,5 18,0

Více

Podrobný seznam vyšetření - hematologie

Podrobný seznam vyšetření - hematologie Obsah - HEMATOLOGIE 201 Agregace trombocytů ADP... 2 202 Agregace trombocytů Epinefrin... 2 203 Agregace trombocytů Kolagen... 2 204 Antitrombin III... 3 205 Aktivovaný parciální tromboplastinový čas...

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Příloha č. 2 Laboratorní příručky LKCHI SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Vypracovala: Mgr. Naďa Roučková, vedoucí PHEM Biologické referenční intervaly:

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Příloha č. 2 Laboratorní příručky LKCHI SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Vypracovala: Mgr. Naďa Roučková, vedoucí PHEM Biologické referenční intervaly:

Více

Laboratoř rutinního provozu

Laboratoř rutinního provozu Informátor Hemato-onkologické kliniky FNOL 2/2011 é Změna referenčních mezí krevního obrazu pro dospělé a děti Laboratoř rutinního provozu Laboratoř rutinního provozu HOK FNOL sděluje všem žadatelům o

Více

Nemocnice Na Bulovce Laboratorní příručka

Nemocnice Na Bulovce Laboratorní příručka Strana 1 z 8 Příloha 2: Referenční meze u vyšetření krevního obrazu, retikulocytů, normoblastů a diferenciálního rozpočtu leukocytů Není-li uvedeno jinak, vycházíme z Doporučení ČHS ČLP JEP Referenční

Více

Stručný manuál pro odběry vzorků na hematologická vyšetření Základní informace ( bližší informace naleznete v Laboratorní příručce OKH, kap.

Stručný manuál pro odběry vzorků na hematologická vyšetření Základní informace ( bližší informace naleznete v Laboratorní příručce OKH, kap. Stručný manuál pro odběry vzorků na hematologická vyšetření Základní informace ( bližší informace naleznete v Laboratorní příručce OKH, kap. C) Hematologická laboratorní vyšetření se provádějí z odběrů

Více

1. Biochemická a hematologická laboratoř MZ-BIOCHEM Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, Uherské Hradiště

1. Biochemická a hematologická laboratoř MZ-BIOCHEM Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, Uherské Hradiště Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, 686 01 Uherské Hradiště 2. Městská nemocnice s poliklinikou, Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod 1. Vyšetření: 1. Stanovení látkové

Více

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace Laboratoře HTO (Hematologicko-transfuzní oddělení) Vydmuchov 399/5, Karviná-Ráj

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace Laboratoře HTO (Hematologicko-transfuzní oddělení) Vydmuchov 399/5, Karviná-Ráj Vyšetření: 1. Vyšetření fenotypu Rh, Kell sloupcovou aglutinací na kartách Grifols [Rh fenotyp + Kell] 2. protilátek sloupcovou aglutinací na kartách Grifols [ protilátek] 3. Vyšetření krevní skupiny ABO

Více

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a Strana 1 z 14 Identifikace, důležité údaje Název zařízení Oblastní nemocnice Kladno, a.s., Nemocnice SČK, Vančurova 1548, Kladno Identifikační údaje IČO 27256537 DIČ

Více

Referenční rozmezí. Oddělení klinické hematologie, Pardubická nemocnice. Název dokumentu. Abstrakt

Referenční rozmezí. Oddělení klinické hematologie, Pardubická nemocnice. Název dokumentu. Abstrakt strana : 1 z 10 Název dokumentu Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis Zpracoval Schválil Ing. Součková Jindra, správce dokumentace Ing. Součková Jindra, správce dokumentace

Více

F-03 Referenční rozmezí SLH

F-03 Referenční rozmezí SLH strana : 1 z 8 Název dokumentu F-03 Referenční rozmezí SLH strana : 2 z 8 Referenční rozmezí SLH vybraných analytů u dospělé populace Analyt Krevní obraz a retikulocyty Pohlaví (A=bez rozlišení) Dolní

Více

synlab czech s.r.o. Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23 Vrbenská 197/23, České Budějovice

synlab czech s.r.o. Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23 Vrbenská 197/23, České Budějovice Pracoviště zdravotnické laboratoře: Odběrové pracoviště Trhové Sviny Nábřeží Sv. Čecha 664, 374 01 Trhové Sviny Odběrové pracoviště Písek Drlíčov 149, 397 01 Písek Odběrové pracoviště Český Krumlov T.G.Masaryka

Více

Identifikace postupu vyšetření Klinická biochemie SOP-OKB-01 SOP-OKB-03 SOP-OKB-04 SOP-OKB-05 SOP-OKB-06 SOP-OKB-07

Identifikace postupu vyšetření Klinická biochemie SOP-OKB-01 SOP-OKB-03 SOP-OKB-04 SOP-OKB-05 SOP-OKB-06 SOP-OKB-07 Pracoviště zdravotnické laboratoře: Oddělení klinické biochemie (OKB) Podolské nábřeží 157, Praha 4 Podolí 2. Oddělení klinické hematologie a krevní banka (OKH) Podolské nábřeží 157, Praha 4 Podolí 3.

Více

Hematologické laboratorní metody. Krevní obraz Koagulace Imunohematologie Podání krevní transfuze

Hematologické laboratorní metody. Krevní obraz Koagulace Imunohematologie Podání krevní transfuze Hematologické laboratorní metody Krevní obraz Koagulace Imunohematologie Podání krevní transfuze Krevní obraz I leukocyty WBC (white blood cells) norma 4,0 9,0x 10 9 /l leukopenie útlum polékový, toxický,

Více

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace Laboratoře Oddělení laboratorní medicíny Purkyňova 11, Hodonín

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace Laboratoře Oddělení laboratorní medicíny Purkyňova 11, Hodonín Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Pracoviště klinické biochemie 2. Pracoviště klinické mikrobiologie 3. Pracoviště hematologie a TS 1. Pracoviště klinické biochemie Vyšetření: 1 Stanovení katalytické

Více

EUC Klinika Zlín a.s. Oddělení klinické biochemie a hematologie LP_02 Příloha č.1 Kritické meze a podmínky pro nátěr KO

EUC Klinika Zlín a.s. Oddělení klinické biochemie a hematologie LP_02 Příloha č.1 Kritické meze a podmínky pro nátěr KO 1 / 5 Změna ze dne: Verze 1 Výtisk 3 Počet příloh ----------- Zpracoval Mgr. Petra Seitlová Dne 25.1.2019 Platnost od MUDr. Jiří Sýkora Dne 28.1.2019 Přezkoumal MUDr. Jiří Siuda Dne 28.1.2019 Schválil

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 146/2017 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 146/2017 ze dne: Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. laboratoř 2. odběrové a sběrné místo Krčská Krčská 1075/58, 1400 00 Praha 4 3. odběrové a sběrné místo Tajovského Tajovského 1310/4, 142 00 Praha 4 4. odběrové a

Více

Laboratorní příručka. Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod. Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod

Laboratorní příručka. Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod. Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod Laboratorní příručka Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod A. Předmluva Vážení kolegové, předkládáme Vám nabídku našich služeb v oblasti laboratorní hematologie,

Více

Systém řízení kvality, SVP a výroba TP

Systém řízení kvality, SVP a výroba TP Systém řízení kvality, SVP a výroba TP Pacasová R. Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno LF MU bakalářské studium Zdravotní laborant, 2015 Legislativa ZTS - EU Výrobu transfuzních přípravků v Evropě (EU)

Více

F_THO_030 Přílohy laboratorní příručky

F_THO_030 Přílohy laboratorní příručky Příloha č.1 Referenční meze diferenciálního rozpočtu u dětí (dle ČHS) (Procentuální hodnoty) Věk Leukocyty počet WBC (10 9 /l) Neutrofilní segmenty NEUT (%) Neutrofilní tyče BAND (%) Lymfocyty LYMP (%)

Více

Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje Centrální laboratoře (CL) Žižkova 146, Kolín

Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje Centrální laboratoře (CL) Žižkova 146, Kolín Pracoviště zdravotnické laboratoře:. Oddělení klinické biochemie (OKB). Transfuzní a hematologické oddělení (THO). Oddělení lékařské mikrobiologie (OLM). Oddělení patologie (PAT) 5. Oddělení klinické biochemie,

Více

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE. Primární vzorek: KREV K 3EDTA vzorek: MOČ. Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky let body

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE. Primární vzorek: KREV K 3EDTA vzorek: MOČ. Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky let body Primární vzorek: KREV K 3EDTA vzorek: MOČ Alkalická fosfatáza v leukocytech Možno vyšetřit ze vzorku na KO, zpracovat do dvou hodin po odběru. 0-100 let 15 100 body Basofilní tečkování erytrocytů Možno

Více

SEZNAM METOD PROVÁDĚNÝCH NA OKH k

SEZNAM METOD PROVÁDĚNÝCH NA OKH k SEZNAM METOD PROVÁDĚNÝCH NA OKH k 1.2.2017 Oddělení klinické hematologie FN u v. Anny v Brně METODA DOSTUPNOST ODBĚR JEDNOTKY REFERENČNÍ MEZE MEZE OMEZENÍ 5,00-20.00 /20.00-5.00 Agregace trombocytů 1 den

Více

Laboratorní příručka. Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod. Husova 2624, Havlíčkův Brod

Laboratorní příručka. Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod. Husova 2624, Havlíčkův Brod Laboratorní příručka Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod A. Předmluva Vážení kolegové, předkládáme Vám nabídku našich služeb v oblasti laboratorní hematologie,

Více

Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 Čísla metod v LIS

Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 Čísla metod v LIS Strana 1 z 8 Číslo metody v LIS Název 1009 DIF mikroskopicky 1033 Sternální punkce naše 1059 PLT z Tromboexactu 1076 Malárie 1081 Železo 1087 Punktát 1088 Cytologie moku (likvor) 1093 PLT v nátěru 1094

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Katalog laboratorních vyšetření Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO (pouze jako součást předtransfuzní vyšetření - screening protilátek + test slučitelnosti

Více

SEZNAM METOD PROVÁDĚNÝCH NA OKH k 12.4.2011

SEZNAM METOD PROVÁDĚNÝCH NA OKH k 12.4.2011 Oddělení klinické hematologie FN u sv. Anny v Brně SEZNAM METOD PROVÁDĚNÝCH NA OKH k 12.4.211 METODA LIS ODBĚR JEDNOTKY Agregace trombocytů AGTR spec. odběr % výborná dostatečná nedostatečná 5 3 1 5 3

Více

Interpretace dle návodu k diagnostiku.

Interpretace dle návodu k diagnostiku. Katalog laboratorních vyšetření Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO (pouze jako součást předtransfuzní vyšetření - screening protilátek + test slučitelnosti v režimu STATIM).

Více

Transfuzní lékařství SEMINÁŘ

Transfuzní lékařství SEMINÁŘ Transfuzní lékařství SEMINÁŘ Fakultní nemocnice Olomouc - komise účelné hemoterapie Transfuzní oddělení příprava transfúzních přípravků laboratoř testů slučitelnosti skladování transfúzních přípravků imunohematologické

Více

Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 Čísla metod v LIS

Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 Čísla metod v LIS Strana 1 z 16 1 1001 KO 2 1002 KO+DIF AUT 3 1003 KO+DIF očmo 4 1004 KO+DIF AUT. 5 1005 Odběr kapilární krve 6 1006 LE-HB 7 1007 MCHC 8 1008 KO+N 9 1009 DIF mikroskopicky 10 1010 Qt+APTT 11 1011 Quickův

Více

F 4 Ceník laboratorního vyšetření

F 4 Ceník laboratorního vyšetření F 4 Ceník laboratorního vyšetření Ceny za jednotlivá vyšetření jsou stanoveny dle aktuálně platného Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Vyšetření Cena v Kč 17- OH progesteron 184,- alaninaminotransferáza

Více

Lenka Řehořová Renata Procházková Krajská nemocnice Liberec a.s. 27. 11. 2013 Praha

Lenka Řehořová Renata Procházková Krajská nemocnice Liberec a.s. 27. 11. 2013 Praha Lenka Řehořová Renata Procházková Krajská nemocnice Liberec a.s. 7 STŘEŠOVICKÝ TRANSFUZNÍ DEN 7. STŘEŠOVICKÝ TRANSFUZNÍ DEN 27. 11. 2013 Praha Automatizace v laboratoři standardizace vyšetření a snížení

Více

Česká laboratorní s.r.o. Laboratoř OmniLab Jeseniova 780/101, Praha 3

Česká laboratorní s.r.o. Laboratoř OmniLab Jeseniova 780/101, Praha 3 Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Odběrové místo Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi 448/6, 128 00 Praha 2 Odběrové místo Poliklinika Barrandov Krškova 807/21, 152 00 Praha 5 Odběrové a sběrné místo Nemocnice

Více

Laboratorní příručka hematologického a transfuzního oddělení LP 05-0441/13

Laboratorní příručka hematologického a transfuzního oddělení LP 05-0441/13 Strana 1 Datum platnosti: dnem vydání Účinnost: 10. 7. 2013 Nahrazuje: z února 2011 Funkce Jméno Datum Podpis Přezkoumal: Manaţer kvality Ing. Libor Czeffer 3. 7. 2013 Schválil: Primář HTO 4. 7. 2013 Strana

Více

Laboratorní automatizace v transfuzní službě

Laboratorní automatizace v transfuzní službě Laboratorní automatizace v transfuzní službě MUDr. Renata Procházková, PhD. Transfuzní oddělení, KNL, a.s. Fakulta zdravotnických studií, Technická univerzita v Liberci Úvod Rozvoj analyzátorů a laboratorních

Více

A, B, AB, 0. Interpretace dle návodu k diagnostiku.

A, B, AB, 0. Interpretace dle návodu k diagnostiku. Katalog laboratorních vyšetření změna č. 2, platnost od 01.10.2016 Krevní skupina A, B, AB, 0. Interpretace dle návodu k diagnostiku. Rutina: do 72 hodin Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO

Více

SEZNAM VYŠETŘOVACÍCH METOD HTO

SEZNAM VYŠETŘOVACÍCH METOD HTO SEZNAM VYŠETŘOVACÍCH METOD HTO Krevní obraz 3/28 Erytrocyty (RBC) Hemoglobin (HGB) Hematokrit (HTC) Střední objem erytrocytů (MCV) Střední hmotnost hemoglobinu v erytrocytu (MCH) Střední koncentrace hemoglobinu

Více

synlab czech, s.r.o. Laboratoř Plzeň, Majerova 2525/7 Majerova 2525/7, Plzeň

synlab czech, s.r.o. Laboratoř Plzeň, Majerova 2525/7 Majerova 2525/7, Plzeň Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. 2. Odběrové pracoviště Plzeň, Terezie Brzkové 15 Terezie Brzkové 15, 318 00 Plzeň 1. Vyšetření: 1 Stanovení hmotnostní koncentrace albuminu fotometricky [Albumin]

Více

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04 Albumin v séru Materiál: sérum (srážlivá krev) Pro porovnání hodnot v čase standardizujte polohu při odběru (hodnoty vstoje o 10% vyšší než vleže) z podobných důvodů je delší použití škrtidla nebo cvičení

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze: 08 Příloha č. 1

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze: 08 Příloha č. 1 Hematologicko-transfuzní dělení SEZNAM VYŠETŘENÍ POSKYTOVANÝCH HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍM ODD. hnoty jednotlivých vyšetření byly převzaty z datového číselníku Ministerstva zdravotnictví ČR, z poručení České

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

Referenční meze krevního obrazu (KO), retikulocytů (RET), normoblastů (NRBC) a diferenciálního rozpočtu leukocytů (DIF) u dětí

Referenční meze krevního obrazu (KO), retikulocytů (RET), normoblastů (NRBC) a diferenciálního rozpočtu leukocytů (DIF) u dětí Referenční meze krevního obrazu (KO), retikulocytů (RET), normoblastů (NRBC) a diferenciálního rozpočtu leukocytů (DIF) u dětí Zpracovaly: D. Pospíšilová, J. Blatný a členové Pracovní skupiny dětské hematologie

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení klinické biochemie MMN, a.s., nemocnice Jilemnice Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr biologického

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy Aktualizováno 7. 4. 2014 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 2 6 8 7 1 0 6 8 IČZ smluvního ZZ 9 4 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 Z 9 4 N 0 0 5 Název IČO Vsetínská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní -

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní - Hlášení výsledků v kritických intervalech Jeli nalezena významně patologická hodnota výsledku vyšetření, bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního pacienta, je tento výsledek neprodleně

Více

OŠETŘOVATELSTVÍ ODBĚRY BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU

OŠETŘOVATELSTVÍ ODBĚRY BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU OŠETŘOVATELSTVÍ ODBĚRY BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Mgr. Hana Ciprysová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní

Více

MMN, a.s. Oddělení laboratoře Metyšova 465, Jilemnice

MMN, a.s. Oddělení laboratoře Metyšova 465, Jilemnice Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení albuminu v lidském séru a Albumin 2. Kvantitativní stanovení katalytické aktivity ALT ALT 3. Kvantitativní stanovení katalytické aktivity AST AST 4. Kvantitativní

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

Substráty, elektrolyty - sérum

Substráty, elektrolyty - sérum Referenční meze oddělení biochemie a hematologie Polikliniky Železný Brod Aktualizace 1.4.215 Substráty, elektrolyty - sérum Bilirubin celkový (μmol/l) do 17,1 Stanovení ruší hemolýza 4,1-5,3 Draslík (K..)

Více

F 2 Referenční rozmezí laboratorních vyšetření

F 2 Referenční rozmezí laboratorních vyšetření F 2 Referenční rozmezí laboratorních vyšetření 17 OH progesteron v séru krev nmol/l od do DRM HRM F 15R 100R 0,61 13,6 M 15R 100R 0,61 6,96 Albumin - odpad močí moč μg/min od do DRM HRM (mikroalbuminurie)

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 546/2018 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 546/2018 ze dne: Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Aeskulab Budějovická 2. Odběrové místo Pacovská Pacovská 869/31, 140 00 Praha 4 3. Odběrové místo Zárubova Zárubova 498/31, 143 00 Praha 4 4. Odběrové místo Troilova

Více

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA Vážení zadavatelé laboratorních vyšetření, s účinností od 8.6.2011 jsme zavedli nové referenční meze pro hematologická stanovení. Tato jsou uvedena níže. VISLAB s.r.o. Následující položky jsou vyňaty z

Více

Roční výkaz o činnosti ZZ A (MZ) 1-01

Roční výkaz o činnosti ZZ A (MZ) 1-01 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 177/10 ze dne 20.10.2009 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2010. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

AeskuLab k.s. AeskuLab Budějovická Antala Staška 1670/80, Praha 4

AeskuLab k.s. AeskuLab Budějovická Antala Staška 1670/80, Praha 4 Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Aeskulab Budějovická 2. Odběrové místo Šustova Šustova 1930, 148 00 Praha 4 3. Odběrové místo Zárubova Zárubova 498/31, 143 00 Praha 4 4. Odběrové místo Božkovská

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu a slouží k evidenci průběhu odborné

Více

EUC Laboratoře s.r.o. EUC Laboratoře Praha Palackého 720/5, Nové Město, Praha 1

EUC Laboratoře s.r.o. EUC Laboratoře Praha Palackého 720/5, Nové Město, Praha 1 Pracoviště zdravotnické laboratoře:. Laboratoř biochemická a hematologická Palackého 70/5, 0 00 Praha. Laboratoř biochemická a hematologická Sokolovská 3/55,80 00 Praha 8 3. Laboratoř imunologická a alergologická

Více

Roční výkaz o činnosti poskytovatele ZS A (MZ) 1-01

Roční výkaz o činnosti poskytovatele ZS A (MZ) 1-01 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 126/14 ze dne 30.10.2013 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2014. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Sérum Analyt/složka (zkratka) Jednotka Věkové omezení Referenční meze Zdroj údajů

Sérum Analyt/složka (zkratka) Jednotka Věkové omezení Referenční meze Zdroj údajů 5 Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot Sérum Analyt/složka (zkratka) Jednotka Věkové omezení Referenční meze Zdroj údajů Albumin (Alb) Alkalická fosfatáza (ALP) Alaninaminotransferáza

Více

Časová dostupnost výsledků laboratorních vyšetření Oddělení klinické biochemie, MMN, a.s., nemocnice Jilemnice. Strana 1 z 8

Časová dostupnost výsledků laboratorních vyšetření Oddělení klinické biochemie, MMN, a.s., nemocnice Jilemnice. Strana 1 z 8 Acidobazická rovnováha 30 min 30 min ACR - index x do 8 hodin od dodání materiálu do laboratoře Aktivovaný parciální tromboplastinový test (APTT) 120 min do 8 hodin od dodání materiálu do laboratoře Alaninaminotransferáza

Více

hodnocení jednotky doba odezvy statim

hodnocení jednotky doba odezvy statim Slezská nemocnice v Opavě, p.o. Olomoucká 470/86, 746 01 Opava Seznam laboratorních vyšetření Hematologicko-transfúzního oddělení Tel: 553 766 111 (příloha k Laboratorní příručce HTO) Platí od: 10.05.2015

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 1 11.5.2004 Transfúzní služba - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2003 Činnost transfúzní

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová verze B Účinnost dokumentu od: 23.9.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LHEM_SME_13_001 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka LHEM Typ dokumentu: Systémový Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 0 0 5 3 4 2 4 2 IČZ smluvního ZZ 8 6 1 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 8 6 N 0 0 2 Název IČO mocnice Třinec, příspěvková organizace PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 2 6 0 0 0 2 0 2 IČZ smluvního ZZ 6 4 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 1 8 6 4 N 0 0 1 Název IČO Oblastní nemocnice Náchod, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.11.11 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více

Transfuzní oddělení Nemocnice v Karlových Varech Vítězná 10, 360 01 Karlovy Vary Identifikace ZTS C2075 Odběrové středisko Cheb

Transfuzní oddělení Nemocnice v Karlových Varech Vítězná 10, 360 01 Karlovy Vary Identifikace ZTS C2075 Odběrové středisko Cheb Zpracoval: Připomínkoval: Schválil: Odborný garant: Dokumentace SMK MUDr. Miloslava Janoušková Mgr.Kateřina Mecelová Prim. MUDr. Eva Nováková Prim. MUDr. Eva Nováková Forma dokumentu: Typ dokumentace:

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Hematologická laboratoř Vypracoval:: MUDr. Zdeňka Kráľovská Schválil:: prim. MUDr. Marie Drdová Datum platnosti: od 1.6.2015 LP_HTO_V3/2015-06-01 Laboratorní příručka Stránka 1 z 48

Více

Doporučení pro akreditace jednotlivých vyšetření z odbornosti 818

Doporučení pro akreditace jednotlivých vyšetření z odbornosti 818 Doporučení laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP Doporučení pro akreditace jednotlivých vyšetření z odbornosti 818 Zpracoval: M. Matýšková Recenzent: Členové laboratorní sekce ČHS ČLS

Více

EUC Laboratoře s.r.o. EUC Laboratoře Praha Palackého 720/5, Praha 1

EUC Laboratoře s.r.o. EUC Laboratoře Praha Palackého 720/5, Praha 1 Pracoviště zdravotnické laboratoře:. Laboratoř biochemická a hematologická Palackého 70/5, 0 00 Praha. Laboratoř biochemická a hematologická Sokolovská /55,80 00 Praha 8. Laboratoř imunologická a alergologická

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Katalog laboratorních vyšetření Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku do TO. Dodat do laboratoře co nejdříve, v rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od Screening

Více

Transfuziologie. medici

Transfuziologie. medici Transfuziologie medici Základní informace o transfúzním oddělení Bezpečnost transfúze závisí především na výběru vhodného dárce a poodběrovém serologickém vyšetření Poučení pro dárce - na začátku. Osobní

Více

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad v moči (mikroalbuminurie) (81675) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 15-25

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ SN v OPAVĚ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ SN v OPAVĚ 1/29 Vydáno dne: 30.04.2013 Vydal: Primář HTO MUDr. Dagmar Adamová Platnost od: 01.05.2013 Jméno a příjmení Funkce Podpis Vytvořil Kontroloval MUDr. Dagmar Adamová Mgr. Simona Kudlíková Ing. Jana Kurková

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Transfuzní oddělení Laboratoř TO Účinnost od 25.01.2016 Verze č. 9 Tímto předpisem se ruší Verze č. 8, platnost od 2. 2. 2015 Odborný garant Zpracoval Přezkoumal Schválil Jméno a příjmení,

Více

Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení látkové koncentrace kyseliny močové [Kyselina močová] fotometricky

Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení látkové koncentrace kyseliny močové [Kyselina močová] fotometricky Vyšetření: 801 - Klinická biochemie 1. Kvantitativní stanovení kyseliny močové [Kyselina močová] SOPV-OKL/B-02 2. Kvantitativní stanovení SOPV-OKL/B-05 močoviny [Urea] 3. Kvantitativní stanovení SOPV-OKL/B-09

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 5. 2013 Verze č.: 5 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 2 5 8 6 0 8 3 6 IČZ smluvního ZZ 9 1 9 7 0 2 2 2 Číslo smlouvy 1 6 9 1 K 0 0 8 Název IČO MEPHACENTRUM, a. s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH

Více

Veterinární hematologický analyzátor Pokyny k instalaci reagencií

Veterinární hematologický analyzátor Pokyny k instalaci reagencií Pokyny k instalaci reagencií Reagencie VetScan HM5 jsou určeny k instalaci do hematologického analyzátoru VetScan HM5. Souprava reagencií zahrnuje následující komponenty: Diluent: (zelené víčko) Lysační

Více