Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Laboratorní příručka Hematologické a transfúzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje Základní informace o laboratoři Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická vyšetření... 3 Imunohematologická laboratoř... 4 Imunohematologie speciální... 4 Úsek hematologické ambulance...5 Resorpční křivka pro Fe Transfúzní úsek Vyšetření a jejich referenční limity Kritické hodnoty laboratorních vyšetření Seznam zkratek Seznam zkratek transfuzních přípravků FN Olomouc...12 KC Ostrava-Poruba Parametry pro analyzátor XT-1800:

2 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje Název oddělení: Hematologické a transfúzní oddělení Vsetínské nemocnice a.s. Umístění pracoviště: budova odborných ordinací, přízemí Adresa: Nemocniční 955, Vsetín Pracovní doba: Úseky HTO: Primář: Vrchní sestra: nepřetržitý provoz úsek hematologie úsek transfuzní MUDr. Karel Srovnalík Marie Rafajová 2. Základní informace o laboratoři Telefonní linky vedoucí oddělení vedoucí laborant a pracovník zodpovědný za kontrolu a zabezpečování jakosti vyšetřovna - hematologická ambulance, vyšetřovna dárců krve a autologních odběrů krevní sklad, laboratoř předtransfúzního a koagulačního vyšetření hematologická laboratoř chodba imunohematologická laboratoř odběrový box - transfúzní část oddělení hematologické ambulance - přípravna, pracovna sester denní místnost, pohotovost příjem biologického materiálu evidence dárců krve - transfúzní část oddělení Úsek hematologie - dělí se na úsek laboratorní a ambulantní Úsek laboratorní Pokyny k provádění odběrů pro hematologická, imunohematologická a koagulační vyšetření prováděná na HTO. Krevní vzorky je nutno odebírat do předem označených zkumavek s jednoznačnou identifikací, vylučující záměnu (jméno, rodné číslo, oddělení, požadavek a u oddělení, které komunikují přes NIS také číslo žádanky v NIS). Žádanka musí obsahovat čitelné jméno, 2

3 diagnózu, rodné číslo, pojišťovnu, IČZ, u akutních vyšetření napsat rovněž číslo telefonu, kam nahlásit výsledek. Donášková služba dodává vzorky na oddělení v pravidelných intervalech. Hematologická vyšetření provádí hematologická laboratoř 1. Krevní obraz 8 základních parametrů 2. Krevní obraz + diferenciál 24 parametrů 3. Barvení krevních nátěrů, nátěrů sternálních a jiných punkcí 4. Zhotovení a hodnocení krevních nátěrů 5. Stanovení počtu retikulocytů, retikulární index 6. Vyšetření bazofilního tečkování erytrocytů 7. Stanovení počtu trombocytů 8. Vyšetření LE buněk 9. Absolutní počet eosinofilů 10. Vyšetření peritoneálního dialyzátu Odběr krve: žilní nesrážlivá, kapilární Odebraná krev musí být zpracovaná do 2 hodin po odběru, proto je nutné dopravit do laboratoře co nejdříve. Typ vyšetření Krevní obraz KO Retikulocyty Absolutní počet eosinofilů LE buňky Vyšetření peritoneálního dialyzátu Bazofilní tečkování erytrocytů Vlastní odběr zkumavka s K2EDTA odběr jako KO odběr jako KO 5 ml krve do penicilinky s perličkami (dodá laboratoř HTO), 20 minut třepat odběr do sterilní zkumavky odběr jako KO Koagulační vyšetření provádí koagulační laboratoř 1. Quickův test (Tromboplastinový čas) 2. APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) 3. Stanovení fibrinogenu 4. Stanovení D Dimerů 5. Stanovení AT III 6. Ethanol gelifikační test (EGT) 7. Trombinový test 8. Stanovení krvácivosti (na oddělení HTO) Odběr krve: žilní nesrážlivá krev odebraná do citrátu sodného v poměru 1:9 získaná pokud možno atraumatickým odběrem Doprava ke zpracování ihned po odběru, laboratoř musí krevní vzorek zpracovat do 1 hodiny. 3

4 Typ vyšetření Quickův test APTT Fibrinogen Ethanolgelifikační test D-Dimery AT III Krvácivost Vlastní odběr nesrážlivá krev nesrážlivá krev nesrážlivá krev nesrážlivá krev nesrážlivá krev nesrážlivá krev odběr z ucha Imunohematologická laboratoř - provádí níže uvedená vyšetření 1. Krevní skupina, podskupiny + Rh faktor 2. Krevní skupina + Rh faktor u novorozence (žilní, pupečníková) 3. Prevence anti D 4. Du varianta (slabé D) u novorozenců 5. Nepřímý antiglobulinový test (NAT) 6. Přímý antiglobulinový test (PAT) 7. Osmotická rezistence erytrocytů 8. Chladové protilátky 9. Předtransfúzní vyšetření metodou sloupcové aglutinace: a) vyšetření antierytrocytárních protilátek u příjemce b) vyšetření kompatibility krevního přípravku (křížová zkouška) 10. Separace séra a plazmy 11. Sklad a výdej transfúzních přípravků Odběr krve: žilní srážlivá, nesrážlivá Typ vyšetření Vyšetření krevní skupiny, vyšetření podskupiny Křížové zkoušky Vyšetření protilátek PAT NAT Osmotická rezistence erytrocytů Chladové protilátky Vlastní odběr odběr jako KO odběr do předehřáté zkumavky na 37 C, ponechat v termostatu při 37 C až do úplného oddělení krevního séra od krevního koagulantu Imunohematologie speciální - provádí níže uvedená vyšetření 1. Krevní skupiny + Rh faktor, podskupinu, Du variantu, u gravidních žen 2. Screening antierytrocytárních protilátek u gravidních žen 3. Volné protilátky u novorozenců 4. Přímý antiglobulinový test (PAT) 4

5 5. Nepřímý antiglobulinový test (NAT) 6. LAF alkalická fosfatáza v leukocytech 7. Diferencování krevních nátěrů, stanovení počtu retikulocytů 8. Diferencování sternálních punkcí 9. Hodnocení nátěrů vyšetření na LE buňky Odběr krve: žilní - nesrážlivá, srážlivá Typ vyšetření vyšetření krevní skupiny, vyšetření podskupiny vyšetření protilátek PAT NAT volné protilátky LAF Vlastní odběr srážlivá krev pouze kapilární krev, po domluvě s HTO Úsek hematologické ambulance Ordinační hodiny Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek koagulační vyšetření, po 10. hodině hematologická poradna autologní odběry, po 10. hodině hematologická poradna odběry dárců krve, po 10. hodině hematologická poradna hematologická poradna koagulační vyšetření, po 10. hodině hematologická poradna Hematologická ambulance provádí: cíleně zaměřené vyšetření klinickým hematologem komplexní vyšetření klinickým hematologem kontrolní vyšetření klinickým hematologem odběry venózní kapilární odběry odolnost krevních kapilár Rumppel-Leed terapeutické venepunkce sternální punkce hodnocení nátěrů kostní dřeně punkce uzlin cytologická vyšetření punktátu odběr LE buněk ambulantní transfúze dispenzarizace pacientů s veškerými hematologickými onemocněními (poruchy krvetvorby, poruchy koagulace,.) provádí odběry pro speciální vyšetření (nutné dohodnout s hematologickou ambulancí) viz níže 5

6 Speciální vyšetření Typ vyšetření Vlastní odběr Typizace lymfocytů 2 zkumavky s K 2 EDTA - po horní rysku, žádanka dvojmo,telefonicky domluvit přes HTO,které objedná vyšetření, vyšetřuje FN Olomouc- Hemato-onkologická klinika Imunologická laboratoř, výsledek je za 2-3 týdny, telefonicky do tří dnů. Trombofilní markery kompletně 2 zkumavky nesrážlivé krve odběr do koagulačních zkumavek s citrátem sodným odeslat na HTO spolu s žádankou-zamrazí se, vyšetřuje FN Olomouc Hematoonkologická klinika - koagulační laboratoř.výsledek je za tři týdny. Protein C a protein S 2 zkumavky nesrážlivé krve odběr do koagulačních zkumavek s citrátem sodným odeslat na HTO spolu s žádankou-zamrazí se, vyšetřuje FN Olomouc Hematoonkologická klinika - koagulační laboratoř. Výsledek je za tři týdny. Molekulárně genetické vyšetření trombofilních 1 zkumavka nesrážlivé krve - odběr do koagulační markerů zkumavky s citrátem sodným - ihned odeslat FV-R/Q 506 LEIDEN nemrazit!! vyšetřuje FN Olomouc - MTHFR:A/V 223 Hematoonkologická klinika - koagulační laboratoř. FII : G/A Naordinováno u pozitivní APC rezistence. Výsledek je za tři týdny. Protilátky proti Tr-metoda MAIPA 1 zkumavka srážlivé krve a 3 zkumavky nesrážlivé krve s K 2 EDTA - po horní rysku. Ihned odeslat žádanka na protilátky proti Tr- MAIPA + žádanka na KO. FN Olomouc Ústav imunologie. Výsledek je za 4 týdny. Protilátky proti erytrocytům, leukocytům, trombocytům 2 zkumavky srážlivé krve, telefonicky domluvit přes HTO, vyšetřuje Krevní centrum Ostrava- Poruba. Žádanky dvojmo. Výsledek je za dva týdny. Erytropoetin 1 zkumavka srážlivé krve, vyšetřuje FN Olomouc Oddělení klinické biochemie a imunogenetiky výsledek je za dva týdny. Celkový objem erytrocytů HTO telefonicky objedná vyšetření ve FN Olomouc - v ambulanci nukleární medicíny, poštou zašle dvě žádanky. Ambulance nukleární medicíny poté kontaktuje pacienta a domluví s ním vyšetření. Haptoglobin 1 zkumavka srážlivé krve, vyšetřuje FN Olomouc - Oddělení klinické biochemie a imunogenetiky vyšetření provádí denně, výsledek je za tři dny. Kontakty: Fakultní nemocnice Olomouc Krevní centrum I.P.Pavlova 6 Fakultní nemocnice Ostrava Olomouc 17.listopadu Ostrava - Poruba 6

7 Telefonní čísla: FN Olomouc Oddělení klinické biochemie a imunogenetiky: Nukleární medicína ambulance: Ústav imunologie: Hematoonkologická klinika: imunologická laboratoř tel koagulační laboratoř tel KC Ostrava Poruba Laboratoř Protilátky tel Resorpční křivka pro Fe Resorpční křivka pro Fe slouží k posouzení vstřebávání železa v organismu. Odběr žilní krve na Fe nalačno a za 1 a za 3 hod. po perorálním podání 20 ml suspenze Ferronatu. Vzhledem k nízké frekvenci tohoto vyšetření doporučujeme konzultovat postup při vyšetření s hematologickou ambulancí. 4. Transfúzní úsek Tento úsek plní úkoly vyplývající z náplně činnosti transfúzní služby. Zdejší oddělení pracuje v režimu odběrového střediska. Jsou zde prováděny tyto odběry: plné krve od bezplatných dárců - každá středa kromě sanitárních dnů autologní odběry - každé úterý Každý potenciální dárce obdrží podrobnější informace k samotnému odběru přímo na HTO nebo telefonicky na tel. č Další zpracování na krevní přípravky provádí zpracovatelské centrum - TO FN Olomouc, na základě příslušné smlouvy. 5. Vyšetření a jejich referenční limity Normální referenční rozmezí pro stanovení parametrů krevního obrazu a diferenciálního počtu leukocytů Laboratorní vyšetření ženy let muži let děti let jednotky WBC 4,00 10,00 4,00 10,00 4,00 13,50 x 10 9 / l RBC 3,8 5,2 4,0 6,0 4,0 5,50 x / l HGB g / l HCT 0,35 0,47 0,40 0,50 0,35 0,52 poměr MCV fl MCH pg MCHC g /l 7

8 Laboratorní vyšetření ženy let muži let děti let jednotky RDW fl RDW 10,00 15,00 10,00 15,00 10,00 16,00 % PLT x 10 9 / l MPV 7,8-11 7,8-11 7,4 13,00 fl PDW 9,00 17,00 fl PDW 12,0 18,0 12,00 18,00 12,00 18,00 % PCT 0,12 0,35 0,12 0,35 0,12 0,43 poměr Ne% 45,0 70,0 45,0 70, % Ly% 20,0 45,0 20,0 45, % Mo% 2,0 12,0 2,0 12,0 2,0 12,0 % Eo% 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 % Ba% 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 2,0 % Ne# 2,0 7,0 2,0 7,0 1,8 8,0 x 10 9 / l Ly# 0,8 4,0 0,8 4,0 0,8 5,3 x 10 9 / l Mo# 0,08 1,20 0,08 1,20 0,1 4,0 x 10 9 / l Eo# 0,0 0,5 0,0 0,5 0,01 0,7 x 10 9 / l Ba# 0,0 0,2 0,0 0,2 0,00 0,25 x 10 9 / l Manuální jednotky ženy muži děti diferenciál Ne segmenty % % Tyč% % Ly% % Mo% % Eo% % Ba% % Poznámky: d=den, m=měsíc, r=rok, střední objem erytrocytů MCV=HCT/počet Ery, střední hmotnost HGB v Ery MCH=počet HGB/počet Ery, střední koncentrace HGB v Ery MCHC=počet HGB/HCT. Laboratorní vyšetření Věk Referenční limit 19. Retikulocyty všichni 0,005-0, Trombocyty visuelně všichni /l 21. Rekalcifikační čas všichni s 22. Quickův test všichni %; INR 0,8-1,2 23. APTT všichni s 24. Fibrinogen všichni 2,0-4,5 g/l 25. Trombinový čas všichni 8-14 s 26. Ethanol-gelifik. test všichni D-Dimery všichni 0 0,05 mg/l 28. Antitrombin všichni % 29. Krvácivost všichni s 30. Osmotická rezistence všichni - min 0,40-0,44 - max 0,30-0, Chladové aglutininy všichni ALP v neutrofilech všichni bodů 33. LE buňky všichni - 8

9 Laboratorní vyšetření Věk Referenční limit 34. Krevní skup.pacienta všichni Protilátky-zkum.test všichni HBsAg všichni ahcv všichni ahiv všichni AB0 Rh(D) všichni Kompatibilita zkum. všichni Kompatibilita sloup. všichni Protil. sloup.aglutin. všichni Přímý Coombs všichni Nepřímý Coombs všichni Jeden Ery antigen všichni Titry protilátek všichni - Poznámka: U hodnot, kde nejsou uvedeny referenční limity, se hodnocení provádí kvalitativně ( +; -; pozitivní; negativní; hraniční; reaktivní, ). 6. Kritické hodnoty laboratorních vyšetření Vyšetření Hemoglobin Leukocyty Trombocyty APTT Protrombinový čas (QUICK) D Dimer Dospělí Děti do 10 let Pod Nad Pod Nad ,0 30,0 2,0 25, sec. INR 5 nad µg/l AT III Pod 40% Fbg pod 1,0 g/l, nad 8,0 g/l Jednotka g/l 109/l 109/l Poznámka: Tyto hodnoty se ihned hlásí ošetřujícímu lékaři a hlášení je podrobně zaznamenáno v dokumentaci. Obdobně se postupuje při zjištění jiných anomálních výsledků. 9

10 7. Seznam zkratek ALT alaninaminotransferáza APTT aktivovaný parciální tromboplastinový test AT autologní odběr ATIII stanovení antithrombinu BD běžní dárci B12 vitamin B12 CT computerová tomografie CV variační koeficient DD stanovení D-Dimerů DM1 překročení vnitřní meze DM2 překročení vnější meze EAR erytrocyty z aferézy resuspendované EARD erytrocyty z aferézy resuspendované deleukotizované EBR erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované EBR-AT erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované pro autotransfúzi EBRD erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované deleukotizované EBRD-AT erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované deleukotizované pro autotransfúzi EBRP erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované promyté EGT ethanolgelifikační test EHK externí hodnocení kvality ER erytrocyty resuspendované ERD erytrocyty resuspendované deleukotizované ERD-AT erytrocyty resuspendované deleukotizované pro autotrasfúzi ERDP erytrocyty resuspendované deleukotizované promyté Fibr. stanovení fibrinogenu FNsP Fakultní nemocnice s poliklinikou HBsAg průkaz antigenů viru hepatitidy B H vydávání výsledků-vysoká hodnota (odchylka od referenční meze) HCT hematokrit, pravé relativní procento erythrocytárního objemu HCV stanovení protilátek proti antigenům hepatitis mimo HBV a HIV a protilátek třídy IgM proti HBV a HIV (elisa) HGB koncentrace hemoglobinu HIV stanovení protilátek IgG proti antigenům HIV HM1 překročení vnitřní meze HM2 překročení vnější meze HTO hematologicko-transfuzní oddělení INFOLAB program pro organizaci oddělení klinické biochemie a hematologie IS informační systém KO krevní obraz KO+dif krevní obraz +diferenciál KS krevní skupina KS+Rh krevní skupina+rh faktor L vydávání výsledků - nízká hodnota (odchylka od referenční meze) LAF alkalická fosfatáza v leukocytech LISS-NAT nepřímý antiglobulinový test v LISS roztoku LYMPH% poměr malých leukocytů, procento lymfocytů 10

11 LYMPH= počet malých leukocytů, lymfocytů MEDISOFT počítačová síť a programové vybavení pro transfuzní stanici MCV střední objem erytrocytu MCH střední obsah hemoglobinu v erytrocytu MCHC střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytu MPV střední objem krevní destičky MR magnetická rezonance MXD% poměr středních leukocytů, procento smíšených buněk MXD= počet středních leukocytů, počet smíšených buněk MZ ČR Ministerstvo zdravotnictví České republiky NAT nepřímý antiglobulinový test náměstek OP náměstek ředitele pro odbornou péči NEUT% poměr velkých leukocytů, procento neutrofilů NEUT= počet velkých leukocytů, počet neutrofilů NIS nemocniční informační systém OHS Okresní hygienická stanice, resp.zdravotní ústav Zlín OKB Oddělení klinické biochemie OP občanský průkaz P plazma pro klinické použití - zmrazená čerstvá plazma, z plné krve PA plazma pro klinické použití z aferézy - zmrazená čerstvá plazma P-AT plazma z plné krve pro autotransfúzi PAT přímý antiglobulinový test PC počítač PD plazma z plné krve deleukotizovaná poj. pojišťovna PDW distribuční šíře krevních destiček- trombocytů PK plná krev PKAUT plná krev pro autologní odběr P-AT autologní odběr - plazma z plné krve P-LCR poměr velkých krevních destiček PLT počet krevních destiček PZT prostředek zdravotnické techniky Quick Quickův test - tromboplastinový test RBC počet červených krvinek, erytrocytů RČ rodné číslo RDW-CV distribuční šíře erytrocytů, selektovatelná RTG rentgenové vyšetření SEKK systém externí kontroly kvality SLP správná laboratorní práce SOP standardní operační postup SPYco teplotní čidlo SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv TA trombocyty z aferézy TAD trombocyty z aferézy deleukotizované TAD-T trombocyty z aferézy deleukotizované resuspendované v T-SOL TK tlak krve TO transfuzní oddělení TO FN transfuzní oddělení Fakultní nemocnice TP transfuzní přípravek 11

12 TRANSNET VŠ WBC ZP síť transfuzních stanic-obsahuje část pro elektronickou poštu a Národní registr dárců vysokoškolské vzdělání počet bílých krvinek, leukocytů zdravotnický prostředek 8. Seznam zkratek transfuzních přípravků EAR erytrocyty z aferézy resuspendované EARD erytrocyty z aferézy resuspendované deleukotizované EBR erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované EBR-AT erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované pro autotransfúzi EBRD erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované deleukotizované EBRD-AT erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované deleukotizované pro autotransfúzi EBRP erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované promyté ER erytrocyty resuspendované ERD erytrocyty resuspendované deleukotizované ERD-AT erytrocyty resuspendované deleukotizované pro autotrasfúzi ERDP erytrocyty resuspendované deleukotizované promyté P plazma z plné krve PA plazma z aferézy P-AT plazma z plné krve pro autotransfúzi PD plazma z plné krve deleukotizovaná TA trombocyty z aferézy TAD trombocyty z aferézy deleukotizované TAD-T trombocyty z aferézy deleukotizované v T-SOL FN Olomouc EBR ER ERD EBRD P PA EBR-AT P-AT erytrocyty bez buffy-coatu, resuspendované erytrocyty resuspendované erytrocyty resuspendované deleukotizované erytrocyty resuspendované deleukotizované plazma pro klinické použití - zmrazená čerstvá plazma plazma pro klinické použití z aferézy - zmrazená čerstvá plazma autologní odběr - erytrocyty bez buffy-coatu, resuspendované autologní odběr - plazma z plné krve KC Ostrava-Poruba EBR-AUT P-AUT BD AT autologní odběr - erytrocyty bez buffy-coatu, resuspendované autologní odběr - plazma z plné krve běžní dárci autologní odběr 12

13 Parametry pro analyzátor XT-1800: WBC RBC HGB HCT MCV MCH MCHC PLT NEUT LY MON EO BA NEU# LY# MO# EO# BA# RDW-SD RDW-CV PDW MPV P-LCR PCTrom. počet bílých krvinek, leukocytů počet červených krvinek, erytrocytů koncentrace hemoglobinu hematokrit, pravé relativní procento erytrocytárního objemu střední objem erytrocytu střední obsah hemoglobinu v erytrocytu střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytu počet krevních destiček počet neutrofilů počet lymfocytů počet monocytů počet eosinofilů počet basofilů absolutní počet neutrofilů absolutní počet lymfocytů absolutní počet monocytů absolutní počet eosinofilů absolutní počet basofilů směrodatná odchylka, distribuční šíře erytrocytů (údaj pro hodnocení anisocytozy) variační koeficient (údaj pro hodnocení anisocytozy) distribuční šíře krevních destiček trombocytů střední objem krevní destičky poměr velkých krevních destiček větších než 12fl. hematokrit trombocytů 13

Laboratorní příručka Hematologické a transfúzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 2 2. Základní informace o laboratoři... 2 3. Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická

Více

Laboratorní příručka Hematologické a transfuzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 2 2. Základní informace o laboratoři... 2 3. Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Příloha č. 2 Laboratorní příručky LKCHI SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Vypracovala: Mgr. Naďa Roučková, vedoucí PHEM Biologické referenční intervaly:

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

Verze 07 Příloha č. 1

Verze 07 Příloha č. 1 Hematologicko-transfuzní dělení ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ S REFERENČNÍMI HODNOTAMI AB0 Hemolytické omocnění novorozence : Imunohematologická Srážlivá žilní bo pupečníková krev 1x zkumavka 4-6 ml plast

Více

Verze : 1 Strana : 1/5. Poř.č. Zkratka Název Materiál Odběr Doordinování Zpracování Dostupnost výsledků Zodp.osoba VŠ 2 APTT

Verze : 1 Strana : 1/5. Poř.č. Zkratka Název Materiál Odběr Doordinování Zpracování Dostupnost výsledků Zodp.osoba VŠ 2 APTT Strana : 1/5 F - PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ POSKYTOVANÝCH OKH NSP HAVÍŘOV F - 1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných v laboratoři OKH NsPHavířov KOAGULACE 1 INR Protrombinový čas 2 APTT Aktivovaný

Více

REFERENČNÍ ROZMEZÍ HEMATOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍ. Parametry krevního obrazu pro dospělé nad 15 let

REFERENČNÍ ROZMEZÍ HEMATOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍ. Parametry krevního obrazu pro dospělé nad 15 let Strana 1 z 8 Parametry krevního obrazu pro dospělé nad 15 ženy muži název zkratka jednotky min max min max Leukocyty WBC 10 9 /l 4,00 10,00 4,00 10,00 Erytrocyty RBC 10 12 /l 3,80 5,20 4,00 5,80 Hemoglobin

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

Stručný manuál pro odběry vzorků na hematologická vyšetření Základní informace ( bližší informace naleznete v Laboratorní příručce OKH, kap.

Stručný manuál pro odběry vzorků na hematologická vyšetření Základní informace ( bližší informace naleznete v Laboratorní příručce OKH, kap. Stručný manuál pro odběry vzorků na hematologická vyšetření Základní informace ( bližší informace naleznete v Laboratorní příručce OKH, kap. C) Hematologická laboratorní vyšetření se provádějí z odběrů

Více

Laboratoř rutinního provozu

Laboratoř rutinního provozu Informátor Hemato-onkologické kliniky FNOL 2/2011 é Změna referenčních mezí krevního obrazu pro dospělé a děti Laboratoř rutinního provozu Laboratoř rutinního provozu HOK FNOL sděluje všem žadatelům o

Více

Nemocnice Na Bulovce Laboratorní příručka

Nemocnice Na Bulovce Laboratorní příručka Strana 1 z 8 Příloha 2: Referenční meze u vyšetření krevního obrazu, retikulocytů, normoblastů a diferenciálního rozpočtu leukocytů Není-li uvedeno jinak, vycházíme z Doporučení ČHS ČLP JEP Referenční

Více

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a Strana 1 z 14 Identifikace, důležité údaje Název zařízení Oblastní nemocnice Kladno, a.s., Nemocnice SČK, Vančurova 1548, Kladno Identifikační údaje IČO 27256537 DIČ

Více

F-03 Referenční rozmezí SLH

F-03 Referenční rozmezí SLH strana : 1 z 8 Název dokumentu F-03 Referenční rozmezí SLH strana : 2 z 8 Referenční rozmezí SLH vybraných analytů u dospělé populace Analyt Krevní obraz a retikulocyty Pohlaví (A=bez rozlišení) Dolní

Více

Laboratorní příručka. Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod. Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod

Laboratorní příručka. Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod. Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod Laboratorní příručka Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod A. Předmluva Vážení kolegové, předkládáme Vám nabídku našich služeb v oblasti laboratorní hematologie,

Více

Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 Čísla metod v LIS

Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 Čísla metod v LIS Strana 1 z 8 Číslo metody v LIS Název 1009 DIF mikroskopicky 1033 Sternální punkce naše 1059 PLT z Tromboexactu 1076 Malárie 1081 Železo 1087 Punktát 1088 Cytologie moku (likvor) 1093 PLT v nátěru 1094

Více

SEZNAM METOD PROVÁDĚNÝCH NA OKH k 12.4.2011

SEZNAM METOD PROVÁDĚNÝCH NA OKH k 12.4.2011 Oddělení klinické hematologie FN u sv. Anny v Brně SEZNAM METOD PROVÁDĚNÝCH NA OKH k 12.4.211 METODA LIS ODBĚR JEDNOTKY Agregace trombocytů AGTR spec. odběr % výborná dostatečná nedostatečná 5 3 1 5 3

Více

Interpretace dle návodu k diagnostiku.

Interpretace dle návodu k diagnostiku. Katalog laboratorních vyšetření Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO (pouze jako součást předtransfuzní vyšetření - screening protilátek + test slučitelnosti v režimu STATIM).

Více

Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 Čísla metod v LIS

Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 Čísla metod v LIS Strana 1 z 16 1 1001 KO 2 1002 KO+DIF AUT 3 1003 KO+DIF očmo 4 1004 KO+DIF AUT. 5 1005 Odběr kapilární krve 6 1006 LE-HB 7 1007 MCHC 8 1008 KO+N 9 1009 DIF mikroskopicky 10 1010 Qt+APTT 11 1011 Quickův

Více

Transfuzní lékařství SEMINÁŘ

Transfuzní lékařství SEMINÁŘ Transfuzní lékařství SEMINÁŘ Fakultní nemocnice Olomouc - komise účelné hemoterapie Transfuzní oddělení příprava transfúzních přípravků laboratoř testů slučitelnosti skladování transfúzních přípravků imunohematologické

Více

Laboratorní příručka hematologického a transfuzního oddělení LP 05-0441/13

Laboratorní příručka hematologického a transfuzního oddělení LP 05-0441/13 Strana 1 Datum platnosti: dnem vydání Účinnost: 10. 7. 2013 Nahrazuje: z února 2011 Funkce Jméno Datum Podpis Přezkoumal: Manaţer kvality Ing. Libor Czeffer 3. 7. 2013 Schválil: Primář HTO 4. 7. 2013 Strana

Více

Lenka Řehořová Renata Procházková Krajská nemocnice Liberec a.s. 27. 11. 2013 Praha

Lenka Řehořová Renata Procházková Krajská nemocnice Liberec a.s. 27. 11. 2013 Praha Lenka Řehořová Renata Procházková Krajská nemocnice Liberec a.s. 7 STŘEŠOVICKÝ TRANSFUZNÍ DEN 7. STŘEŠOVICKÝ TRANSFUZNÍ DEN 27. 11. 2013 Praha Automatizace v laboratoři standardizace vyšetření a snížení

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní -

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní - Hlášení výsledků v kritických intervalech Jeli nalezena významně patologická hodnota výsledku vyšetření, bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního pacienta, je tento výsledek neprodleně

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy Aktualizováno 7. 4. 2014 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

Substráty, elektrolyty - sérum

Substráty, elektrolyty - sérum Referenční meze oddělení biochemie a hematologie Polikliniky Železný Brod Aktualizace 1.4.215 Substráty, elektrolyty - sérum Bilirubin celkový (μmol/l) do 17,1 Stanovení ruší hemolýza 4,1-5,3 Draslík (K..)

Více

Roční výkaz o činnosti ZZ A (MZ) 1-01

Roční výkaz o činnosti ZZ A (MZ) 1-01 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 177/10 ze dne 20.10.2009 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2010. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA Vážení zadavatelé laboratorních vyšetření, s účinností od 8.6.2011 jsme zavedli nové referenční meze pro hematologická stanovení. Tato jsou uvedena níže. VISLAB s.r.o. Následující položky jsou vyňaty z

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová verze B Účinnost dokumentu od: 23.9.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LHEM_SME_13_001 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka LHEM Typ dokumentu: Systémový Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 5. 2013 Verze č.: 5 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Transfuzní oddělení Nemocnice v Karlových Varech Vítězná 10, 360 01 Karlovy Vary Identifikace ZTS C2075 Odběrové středisko Cheb

Transfuzní oddělení Nemocnice v Karlových Varech Vítězná 10, 360 01 Karlovy Vary Identifikace ZTS C2075 Odběrové středisko Cheb Zpracoval: Připomínkoval: Schválil: Odborný garant: Dokumentace SMK MUDr. Miloslava Janoušková Mgr.Kateřina Mecelová Prim. MUDr. Eva Nováková Prim. MUDr. Eva Nováková Forma dokumentu: Typ dokumentace:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Transfuzní oddělení Laboratoř TO Účinnost od 25.01.2016 Verze č. 9 Tímto předpisem se ruší Verze č. 8, platnost od 2. 2. 2015 Odborný garant Zpracoval Přezkoumal Schválil Jméno a příjmení,

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Hematologická laboratoř Vypracoval:: MUDr. Zdeňka Kráľovská Schválil:: prim. MUDr. Marie Drdová Datum platnosti: od 1.6.2015 LP_HTO_V3/2015-06-01 Laboratorní příručka Stránka 1 z 48

Více

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad v moči (mikroalbuminurie) (81675) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 15-25

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Katalog laboratorních vyšetření Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku do TO. Dodat do laboratoře co nejdříve, v rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od Screening

Více

Transfuziologie. medici

Transfuziologie. medici Transfuziologie medici Základní informace o transfúzním oddělení Bezpečnost transfúze závisí především na výběru vhodného dárce a poodběrovém serologickém vyšetření Poučení pro dárce - na začátku. Osobní

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 10. 2015 Verze č.: 6 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Veterinární hematologický analyzátor Pokyny k instalaci reagencií

Veterinární hematologický analyzátor Pokyny k instalaci reagencií Pokyny k instalaci reagencií Reagencie VetScan HM5 jsou určeny k instalaci do hematologického analyzátoru VetScan HM5. Souprava reagencií zahrnuje následující komponenty: Diluent: (zelené víčko) Lysační

Více

Název IČO Nemocnice Strakonice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice Strakonice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 9 5 1 8 1 IČZ smluvního ZZ 3 8 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 8 N 0 0 3 Název IČO Nemocnice Strakonice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Léčba anemie Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Anemie Nedostatek červených krvinek - erytrocytů resp. krevního barviva - hemoglobinu Stupně anemie normální KO hgb 120-175 g/l lehká anemie

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 5. 2013 Verze č.: 5 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Hematologie a transfuzní oddělení Nemocnice Kyjov Laboratorní příručka verze 3. Obsah

Hematologie a transfuzní oddělení Nemocnice Kyjov Laboratorní příručka verze 3. Obsah Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 12. 2011 Verze č.: 3 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

LP-OKH. Laboratorní příručka OKH

LP-OKH. Laboratorní příručka OKH Ústav pro péči o matku a dítě Ústřední laboratoře ÚPMD Podolské nábřeží 157 147 00, Praha 4 - Podolí Počet stran: 29 LP OKB Název: Laboratorní příručka OKB Výtisk č.: 1 Nahrazuje verzi: 03 Platnost od:

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru HEMATOLOGIE A TRANSFUSNÍ SLUŽBA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního

Více

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s.

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s. HTO, SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a. s. Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy Verze: 08 Fáze: užívání Platnost od: 4.11.2013 Počet stran: 47 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/HTO/10-13 Proces: III. PLP Důležitost dokumentu: III.

Více

Laboratorní příručka Transfúzní oddělení Karlovy Vary

Laboratorní příručka Transfúzní oddělení Karlovy Vary Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 36066 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/TOKV/č.05/2013 Počet stran: 28 Počet příloh: 1 Verze: 3 Platnost od: 30.7.2013 Laboratorní příručka

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBD PRACOVIŠTĚ KLINICKÉ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBY NÁCHOD

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBD PRACOVIŠTĚ KLINICKÉ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBY NÁCHOD LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBD PRACOVIŠTĚ KLINICKÉ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBY NÁCHOD PROSINEC 2013 LP verze 02 Strana 1 (celkem 64) 1. Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vám předložit

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ SN v OPAVĚ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ SN v OPAVĚ Vytvořil: MUDr. D. Adamová a kolektiv pracovníků HTO Datum a číslo poslední změny: Strana: 1/31 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ SN v OPAVĚ Vydáno dne: Vydal: Primář HTO MUDr. Dagmar

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka laboratoře HTO Česká Lípa preanalytická a postanalytická část Výtisk č. Účinnost od : 1.3.2015 Schválil : Pri Verze : 7.0 Strana : 1 z 61 A Úvod...7 B Identifikace organizace a laboratoře...7

Více

Název IČO Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 0 0 2 3 7 IČZ smluvního ZZ 6 9 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 H 6 9 N 0 0 1 Název IČO Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

KREV. Krev, krevní elementy Zhotovení, barvení a hodnocení krevního nátěru Leukogram, jeho diagnostický význam. Ústav histologie a embryologie

KREV. Krev, krevní elementy Zhotovení, barvení a hodnocení krevního nátěru Leukogram, jeho diagnostický význam. Ústav histologie a embryologie KREV Krev, krevní elementy Zhotovení, barvení a hodnocení krevního nátěru Leukogram, jeho diagnostický význam Ústav histologie a embryologie MUDr. Filip Wagner Předmět: Obecná histologie a obecná embryologie

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč)

Více

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍ M SEZNAMU VYŠETŘENÍ Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09 TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍ M SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní Laboratorní příručka Příloha1: Přehled vyšetření prováděných v laboratoři 105_LP_08_01_Přílohač1 sodný k provádění laboratorních testů: doby odezvy (tzv Turn-Around Time, TAT) jsou ve shodě s doporučeními

Více

Několik poznámek k laboratorní hematologii s ohledem na odběr materiálu a stabilitu vzorku

Několik poznámek k laboratorní hematologii s ohledem na odběr materiálu a stabilitu vzorku Několik poznámek k laboratorní hematologii s ohledem na odběr materiálu a stabilitu vzorku Krevní obraz: měřené a vypočítané ukazatele Moderní automatické analyzátory (v našem případě DANAM Excell 22)

Více

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN Minerály Enzymy Nebílkovinné dusíkaté látky Pigmenty Bílkoviny Sacharidový metabolismus Lipidový metabolismus Thyreoidální diagnostika Nádorové markery Reproduktivní

Více

Transfúze krve Krevní transfúze je proces, během kterého je do krevního oběhu příjemce vpravena krev nebo krevní složky od dárce je možné ji považovat za specifický případ transplantace orgánu. Dárcovství

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY L a b o r a t o r n í příručka L P _ 86700_01 - rev.00 Laboratorní příručka Úroveň dokumentu: III Datum vydání: 2.5.2013 Datum účinnosti: 2.5.2013

Více

Stanovisko ČHS ČLS JEP k uvolňování výsledků z hematologické laboratoře

Stanovisko ČHS ČLS JEP k uvolňování výsledků z hematologické laboratoře Česká hematologická společnost ČLS JEP výsledků z hematologické laboratoře Zpracovali: D. Mikulenková a členové Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP Schváleno: Výborem ČHS ČLS JEP (4.11.2014) Aktualizace: 3.

Více

5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot

5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot 5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot Sérum Analyt/složka (zkratka) Jednotka Věkové omezení Referenční meze Zdroj údajů 0-4 dny 28-44 Albumin (Alb) g/l 4 dny - 15 let 38-54 > 15 let

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMIE NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč) g (odpad

Více

Seznam vyšetření - hematologická laboratoř

Seznam vyšetření - hematologická laboratoř Seznam vyšetření - hematologická laboratoř V laboratoři hematologie jsou využívány referenční vycházejících z doporučení hematologické společnosti Jednotlivé parametry Dostupnost pro statim: Odezva statimová:

Více

Transfuzní přípravky

Transfuzní přípravky Transfuzní přípravky Transfuzní přípravky lidská krev a její složky zpracované pro podání transfuzí za účelem léčení nebo předcházení nemoci erytrocyty, trombocyty, granulocyty, plazma. Jedná se o individuálně

Více

Oddělení klinické hematologie a transfuze

Oddělení klinické hematologie a transfuze Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 http://www.bulovka.cz http://intranet Strana 1 z 63 Oddělení klinické hematologie a transfuze Obsah: List provedených revizí a změn... 3 Slovo úvodem... 6 1. Účel a oblast

Více

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Nemocnice s poliklinikou v Semilech Příloha PK-02 (LP) Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Analyt/vyšetření Odběrový materiál Stabilita (čas) Odezva Referenční

Více

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci,

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, A Úvod Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, cílem tohoto dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb, poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ ROK: 4 tkáňové zařízení: Hematologicko - onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň alej Svobody 8, Plzeň 34 6 číslo tkáňové banky: odpovědná osoba: ICCBBA

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř HLA systému a PCR diagnostiky

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř HLA systému a PCR diagnostiky LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Transfuzní oddělení Laboratoř systému a PCR diagnostiky Účinnost od 15. 9. 2015 Verze č. 4 Tímto předpisem se ruší Verze č. 3, platnost od 1. 4. 2014 Odborný garant Jméno a příjmení,

Více

PRVKY BEZPEČNOSTI Č VE VÝROBĚ TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ

PRVKY BEZPEČNOSTI Č VE VÝROBĚ TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ PRVKY BEZPEČNOSTI Č FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO VE VÝROBĚ TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ EVA TESAŘOVÁ 6. STŘEŠOVICKÝ TRANSFUZNÍ DEN, PRAHA, 22.11.2012 1 BEZPEČNÁ HEMOTERAPIE Bezpečné postupy Bezpečné produkty Implementaci

Více

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací Potransfuzní reakce Potransfuzní reakcí rozumíme nežádoucí účinek podaného transfuzního přípravku. Od roku 2005 (dle platné legislativy) rozlišujeme: závažná nežádoucí příhoda ( vzniká v souvislosti s

Více

NEMOS Sokolov s.r.o. Slovenská 545, 356 01 Sokolov

NEMOS Sokolov s.r.o. Slovenská 545, 356 01 Sokolov NEMOS Sokolov s.r.o.,transfuzní oddělení NEMOS Sokolov s.r.o. Slovenská 545, 356 01 Sokolov Oddělení Primář Typ dokumentu Číslo dokumentu: LP-TOSO-02 Transfuzní oddělení MUDr. Zuzana Fialová Laboratorní

Více

Laboratorní příručka LP HKB 2011-11-01

Laboratorní příručka LP HKB 2011-11-01 Identifikační číslo dokumentu: LP HKB 2011-11-01 Strana: 1/28 Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s. Zapsaná v OR vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2327, IČO 25999249 Název

Více

List provedených změn

List provedených změn List provedených změn Číslo změny Číslo článku Stručné zdůvodnění Datum Podpis (odstavce) obsahu změny účinnosti odpovědné osoby 2/ 39 A Úvod A 01 Úvodní slovo Laboratorní příručka Transfuzního oddělení

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU. Transfúzní stanice

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU. Transfúzní stanice IČO 6 0 4 7 0 4 8 8 IČZ smluvního ZZ 0 6 2 2 3 0 0 0 Číslo smlouvy 8 A 0 6 K 2 2 3 Název IČO AeskuLab k.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Oddělení klinické hematologie a transfuze

Oddělení klinické hematologie a transfuze Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 http://www.bulovka.cz http://intranet Strana 1 z 76 Oddělení klinické hematologie a transfuze Obsah: List provedených revizí a změn... 4 Slovo úvodem... 7 1. Účel a oblast

Více

Racionální hemoterapie

Racionální hemoterapie Racionální hemoterapie motto racionální hemoterapie: podat správný přípravek správnému pacientovi správnou technikou ve správnou chvíli Léčivé přípravky z krve transfuzní přípravky: vyráběné v rámci TO

Více

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. strana : 1 z 2 Název dokumentu Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Abstrakt Laboratorní příručka komplexně informuje o činnostech prováděných na THO. Je určena všem spolupracujícím

Více

LP/OSCH/č.05.1/2013 Laboratorní příručka odběrové středisko Cheb

LP/OSCH/č.05.1/2013 Laboratorní příručka odběrové středisko Cheb Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/OSCH/č.05/2013 Počet stran: 24 Počet příloh: 0 Verze: 3 Platnost od: 1.2.2013 LP/OSCH/č.05.1/2013

Více

Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení

Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení 1 Složení krve 2 Krevní buňky savců v řádkovacím elektronovém mikroskopu 3 Normální nátěr periferní krve Trombocyt Lymfocyt Granulocyt (neutrofilní) 4 Normální

Více

Časová dostupnost výsledků laboratorních vyšetření Oddělení laboratoře MMN v Jilemnici. Strana 1 z 8

Časová dostupnost výsledků laboratorních vyšetření Oddělení laboratoře MMN v Jilemnici. Strana 1 z 8 Acidobazická rovnováha 30 min 30 min ACR - index x v den dodání materiálu do laboratoře Aktivovaný parciální tromboplastinový test (APTT) 120 min v den dodání materiálu do laboratoře Alaninaminotransferáza

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

F-07 Referenční rozmezí OKH v anglickém jazyce

F-07 Referenční rozmezí OKH v anglickém jazyce strana : 1 z 5 Název dokumentu F-07 Referenční rozmezí OKH v anglickém jazyce Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis internet Tento dokument je duchovním majetkem Pracoviště

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 4 7 1 5 1 3 7 4 IČZ smluvního ZZ 9 2 4 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 7 M 9 2 K 0 0 1 Název IČO Družstvo MEDEOR PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie REFERENČNÍ MEZE

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie REFERENČNÍ MEZE Biochemie Urea 0-1 1,7-5,4 mmol/l 1-15 1,8-6,7 > 15 1,7-8,3 Kreatinin 0-2 m 21-75 µmol/l 2 m - 1 15-37 1-3 21-36 3-5 27-42 5-7 28-52 7-9 35-53 9-11 34-65 11-13 46-70 13-15 50-77 M > 15 62-106 Ž > 15 44-80

Více

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 18.3.2015 REFERENČNÍ MEZE

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 18.3.2015 REFERENČNÍ MEZE Biochemie Urea 0-1 1,7-5,4 mmol/l 1-15 1,8-6,7 > 15 1,7-8,3 Kreatinin 0-2 m 21-75 µmol/l 2 m - 1 15-37 1-3 21-36 3-5 27-42 5-7 28-52 7-9 35-53 9-11 34-65 11-13 46-70 13-15 50-77 M > 15 62-106 Ž > 15 44-80

Více

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č. 3 Zpracoval: HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vlastník procesu: Hematologicko-transfúzní oddělení Účinnost od: 24. 7. 2014 Jméno Funkce Datum Podpis Mgr. Hana Hanáková VŠ analytický garant pro hematologii

Více

Laboratorní příručka Oddělení klinické hematologie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.

Laboratorní příručka Oddělení klinické hematologie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. strana : 1 z 33 Název dokumentu Laboratorní příručka Oddělení klinické hematologie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis primář OKH

Více

Laboratorní příručka. Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice Jindřichův Hradec

Laboratorní příručka. Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice Jindřichův Hradec Oddělení hematologie a krevní transfúze Nemocnice Jindřichův Hradec Oddělení hematologie a krevní transfúze Nemocnice J. Hradec, a.s. Typ dokumentu: OHKT.doc 1 Název dokumentu Rozdělovník Jméno Umístění

Více

Erytrocyty bez buffy coatu resuspendované z plné krve( EBR)

Erytrocyty bez buffy coatu resuspendované z plné krve( EBR) Poslední revize 24.10.2013 Erytrocyty bez buffy coatu resuspendované z plné krve( EBR) Vlastnosti: Transfúzní přípravek vyrobený ze 450ml + - 10% plné krve odebrané vždy od jednoho dárce do 63ml CPD (složení:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vypracoval: ing. Janoušková Schválil: MUDr. Karel Dvořák Strana 1 (celkem 65) Změna č.1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení pacienti, dovolujeme si Vám předložit

Více

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 1.6.2015 REFERENČNÍ MEZE

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 1.6.2015 REFERENČNÍ MEZE Biochemie Urea 0-1 1,43-6,78 mmol/l 1-18 1,8-6,43 18-60 2,14-7,14 > 60 2,86-8,21 Kreatinin 0-2 m 21-75 µmol/l 2 m - 1 15-37 1-3 21-36 3-5 27-42 5-7 28-52 7-9 35-53 9-11 34-65 11-13 46-70 13-15 50-77 M

Více

ČOS 650003 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA KREV, DÁRCE KRVE, VYBAVENÍ PRO KREVNÍ TRANSFUZI A OZNAČOVÁNÍ KREVNÍCH SKUPIN

ČOS 650003 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA KREV, DÁRCE KRVE, VYBAVENÍ PRO KREVNÍ TRANSFUZI A OZNAČOVÁNÍ KREVNÍCH SKUPIN ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA KREV, DÁRCE KRVE, VYBAVENÍ PRO KREVNÍ TRANSFUZI A OZNAČOVÁNÍ KREVNÍCH SKUPIN (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA KREV, DÁRCE KRVE,

Více

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich indikacích a interpretaci, získáte na stránkách Encyklopedie laboratorní medicíny

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoře Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoře Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoře Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové-Nový Hradec Králové, IČO: 00179906 vedoucí lékař Transfuzního oddělení, vedoucí

Více

ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE

ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE OKH účinnost od: 28.1.2010 výtisk č.: 1 vydání: 3 strana: 1 /30 A - Úvod A-01 Předmluva Tato laboratorní příručka je určena všem, kteří potřebují informace o našem oddělení. Informuje především o našich

Více