Vynález nestačí chránit je třeba jej i využít!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vynález nestačí chránit je třeba jej i využít!"

Transkript

1 SYMPOZIUM Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu Sychrov května 2011 Vynález nestačí chránit je třeba jej i využít! Kamil Krč Mendelova univerzita v Brně 1

2 Přednášející Kamil Krč, MBA Jihomoravské inovační centrum (JIC): Správce fondů / konzultant Mendelova univerzita v Brně: Interim projektový manažer pro transfer technologií 2

3 Cíle přednášky 1. Lépe si uvědomit souvislosti: a) Jaké náklady a nevýhody přináší patentování b) Jak je možné tyto náklady a nevýhody vyvážit c) Co vše může přinášet komercializace vynálezu 2. Získat argumenty ke kolegům a nadřízeným 3

4 Zajímavé citace Prof. Jiří Zlatuška; Masarykova univerzita: Náklady na patent musí zaplatit jeho komerční přínos, nikoli stát (jen pro patentování jako takové). Prof. Václav Hořejší; Ústav molekulární genetiky AV: Patent není něco, co automaticky přináší peníze podle hesla: když budeme mít tolik patentů na hlavu jako Japonsko nebo Německo, budeme dobří jako oni. Ne, je to obráceně: oni jsou tak dobří, a proto mají tolik patentů. Prof. Oldřich Jirsák; Elmarco: Zkušenosti z praxe jsou užitečné pro úspěch v akademické kariéře. 4

5 Ochrana vynálezu A. Utajení (obchodní tajemství) B. Patent (užitný vzor) C. Výroba + rychlé a masivní obsazení trhu Důležité se ptát: PROČ chceme vynález chránit? = COs ním chceme dále podnikat? 5

6 Výdaje na patent Získání patentu v ČR. cca tis. Kč (i více) Udržování patentu (20 let) -jen ČR cca 169 tis. Kč Patentová přihláška PCT. cca tis. Kč Určení ve vybraných zemích statisíce / miliony Kč Náklady na úřední a soudní spory.. statisíce / miliony Kč 6

7 Co z toho vyplývá: Získat patent v ČR je nákladné Získat patent ve světě je nákladnější Prosadit svá patentová práva je (někdy) nejnákladnější! 7

8 Má cenu patentovat? J. Bessen& M. J. Meurer; Patent Failure: How Judges, Bureaucrats, and LawyersPut InnovatorsatRisk, Princeton University Press, 2008: Analýza evropských iamerických dat vedla kzávěru, že ze srovnání nákladů na získávání a udržení patentů oprotipřínosům z patentových licencí vyplývá celková společenská ztrátovost fungování celého systému 8

9 Patent co přináší; co odnáší Nevýhody patentování: Finanční náklady (získání + udržování + vymáhání) Časové náklady Starosti se zajištěním informací a partnerů Informování potenciálních konkurentů / imitátorů Přínosy patentování: Ochrana před konkurencí (právní monopol) Stimul k dostatečnému dopracování vynálezu Publicita a image (vědecká publicita, marketing, PR) Vyšší vnímaná hodnota vynálezu u nabyvatele licencí 9

10 Shrnutí faktů Získaný patent nepředstavuje absolutní ochranu Získaný patent není zárukou komerčního úspěchu Zveřejněným patentem dáváme návod konkurenci Patent představuje náklady = investice Investice musí být návratné Investovat do patentu je rozumné jen v případě, že máme jasný plán dalšího využití = např. komercializace Úsilí o širší patentovou ochranu je rozumné jen v případě vyšších potenciálních výnosů Někdy je výhodnější komercializovat bez patentování! 10

11 Proč usilovat o využití? Patent bez využití je plýtváním: 1. Vynaloženého úsilí vědce / původce 2. Finančních a časových investic do patentování 3. Využitelných zdrojů univerzity / VaV instituce 4. Státních finančních prostředků (RIV) 11

12 S jakým cílem patentujeme? PATENT JE 2 základní cílení využití patentu: CÍL A. K formálnímu získání patentu = RIV body B. K ochraně před konkurencí = komercializace Základní otázka / dilema: PATENT JE PROSTŘEDEK Usilovat o patenty kvůli RIV bodům NEBO kvůli komercializaci? (kvantitu NEBO kvalitu?) 12

13 S jakým cílem patentujeme? Výhody 1. Efektivní využití stávajícího (neefektivního) systému hodnocení univerzit / VaV institucí 2. Rychlé finanční výsledky 3. Relativně jistý zdroj financování Výhody 1. Dlouhodobý efekt, opakovanost příjmů 2. Přispívá k dlouhodobé finanční udržitelnosti 3. Teoreticky neomezená výše budoucích příjmů 4. Zdroj nových podnětů pro výzkum 5. Kvalitnější výuka a větší uplatnitelnost absolventů na trhu práce 6. Vyšší prestiž instituce A.: RIV body Nevýhody 1. Často na úkor jiných potenciálně dosažitelných hodnot a přínosů pro univerzitu / VaV ústav 2. Pouze krátkodobý výnosový efekt (jednorázový výnos) 3. Chybí další přidaná hodnota pro univerzitu (mimo finančního výnosu) 4. Nezvyšuje se skutečná hodnota instituce / vědce 5. Nepřispívá k dlouhodobé finanční udržitelnosti B.: Komercializace Nevýhody 1. Delší doba k dosažení prvních významnějších výsledků 2. Úspěch není u všech projektů jistý 3. Nutnost zavedení nových procesů, postupů a směrnic 4. Nezkušenost institucí; nevyhnutelnost chyb a rizik 13

14 Dilema Přísluší vůbec univerzitě / VaVinstituci KOMERCIALIZACE? 14

15 Univerzita jako továrna? Univerzita NENÍ továrna! OBVYKLÉ POSLÁNÍ TOVÁRNY : Definovat zákazníky a zjišťovat jejich potřeby Vyvíjet a vyrábět výrobky = produkty Nabízet a prodávat produkty zákazníkům = komercializovat 15

16 Co je posláním univerzity PRIMÁRNÍ POSLÁNÍ UNIVERZITY: Výuka Výzkum SEKUNDÁRNÍ POSLÁNÍ UNIVERZITY: Šíření znalostí a výsledků mimo univerzitu 1. Publikace a přednášky 2. Transfer technologií (komercializace výsledků VaV) Může komercializace pomáhat naplňovat i primární poslání univerzity? 16

17 Přínosy komercializace: Vedlejší zdroj financí pro univerzity, fakulty a VaV pracovníky POSLÁNÍ Výuka: Kvalitnější výuka Lepší uplatnitelnost absolventů v praxi POSLÁNÍ Výzkum: Ověření výsledků výzkumu v praxi Nové zdroje informací a podnětů pro další výzkum Nové zdroje financí pro výzkum POSLÁNÍ - Šíření znalostí a výsledků mimo univerzitu: Zvyšování prestiže a kredibility univerzity i jednotlivých vědců 17

18 Univerzita jako továrna? Univerzita NENÍ továrna! ale může s výhodou produkovat (a komercializovat) podobné výstupy = PRODUKTY 18

19 Co můžeme komercializovat? 1. Jaké produkty vznikají na univerzitě? 2. Které z těchto produktů je možné nabízet a prodávat = komercializovat? Výsledky vědeckého bádání Výstupy z výuky Schopnosti a znalosti vědeckých pracovníků Technické, vývojové a přístrojové kapacity 19

20 Formy komercializace vynálezu A. Nabídka a prodej licencí k vynálezu průmyslu B. Založení spin-off společnosti + inovační podnikání C. Zakázkový (kontrahovaný) aplikovaný výzkum D. Vklad nehmotného majetku do projektu ext. partnera E. Vývoj zařízení a využití k poskytování služeb průmyslu 20

21 Obvyklé námitky proti komercializaci Hlavním posláním univerzity je výuka / výzkum Ano a právě úspěšná komercializace může univerzitě pomoci toto poslání naplňovat Komercializace brání vědci publikovat Nebrání naopak je někdy možné téma dále rozvinout směrem do zrealizovaných aplikací; jen je třeba respektovat jinou časovou posloupnost Komercializace mě odvádí od samotného výzkumu Naopak poznatky a otázky od zákazníků mohou být novými podněty pro navazující nebo související výzkum Komercializace je pro mě další administrativní zátěží Je úkolem univerzit a institucí správně nastavit procesy a odlehčit vědcům od administrativy Vědečtí pracovníci nemají čas něco komercializovat Komercializace musí být zajišťována hlavně specialisty; vědci investují jen minimum času Za práci na komercializaci nedostanu adekvátní odměnu Opět je úkolem univerzit a institucí zavést dostatečně motivující odměňování původců 21

22 Závěry: Patentovat (chránit IPR)? ANO, ale: 1. Orientovat se na výzkumné záměry umožňující budoucí využití v praxi 2. Zajistit ochranu IPR v souladu s charakterem a možnostmi využití 3. Vytvořit ve své instituci podmínky umožňující komercializaci 4. Komercializovat(má to smysl i při nízkých výnosech!) 5. Čerpat z komercializace nejen finanční příjmy, ale i další přínosy! 22

23 Děkuji za pozornost! Kamil Krč Mendelova univerzita v Brně 23

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Komunikační dokument ČSSD Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková a zpracovatelský tým Praha, únor 2012 2 OBSAH ÚVOD... 4 RÁMCOVÁ POZICE ČSSD K OBLASTI

Více

Spolupráce vysokých škol a firem globální perspektivy i lokální zkušenosti

Spolupráce vysokých škol a firem globální perspektivy i lokální zkušenosti Spolupráce vysokých škol a firem globální perspektivy i lokální zkušenosti Tomáš Pitner, Dan Tovarňák Masarykova univerzita, Fakulta informatiky Úvodem Velká část podstatných informací k hlavním problémům

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU?

JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU? JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU? Soubor hlavních myšlenek příspěvků, zaměřených na toto téma a publikovaných v prestižním časopisu Harvard Business Review v roce 2011. Sestavil: prof. ing.

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech: Podrobná specifikace prioritní oblasti Konkurenční schopnost české ekonomiky klesá, konkurence na trzích, kde naše služby či produkty soutěží, roste.

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie)

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy III. Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) ZPRACOVANÁ KE DNI 26. 11. 2014 se zapracovanými

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Sborník příspěvků z konference k projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů Editoři Jakub Trojan a Pavla Zdráhalová Brno 2012 Cílené

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Obsah Úvod proč vznikla tato zpráva?... 1 Shrnutí... 3 Cíle a metodika... 7 1. Proč něco měnit... 11 1.1 Výsledky... 11 1.1.1

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 NOVINKY 3 / 2011 Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 Vítěz kybernetických válek má na prsou lvíčka str. 14 15 Dnešní Švédsko je neformální, ale vysoce profesionální str. 28

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity 1 Spolupráce univerzit s aplikační sférou TT (na bázi DV) + tzv.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

Vysoké školství ve Finsku

Vysoké školství ve Finsku Vysoké školství ve Finsku Jan Kovařovic a Jan Koucký Praha, prosinec 2011 ISBN 978 80 7290 529 4 2 Tato práce je první z řady připravovaných studií, jejichž cílem je porovnat, jak v některých evropských

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE

2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE 2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE 16. dubna 2014 návrh k diskuzi 1. ZMĚNIT PŘÍSTUP 8 2. PŘIJMOUT ZÁVAZNOU KONCEPCI A AKČNÍ PLÁN 9 3. ZAJISTIT STABILNÍ A DOSTATEČNÉ FINANCOVÁNÍ 10 4. POSÍLIT ROLI

Více

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích 2 STRATEGICKÝ MANAGEMENT 2.1 Cíle souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy charakterizovat poslání školy rozdíl mezi posláním a vizí organizace charakteristika strategických

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více