STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA"

Transkript

1 Univerzita Palackého volomouci INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA s ohledem na aktuální stav informační společnosti, digitalizaci mediální sféry a rozvoj mediální gramotnosti Katedra žurnalistiky FF UP Olomouc

2 ETAPY PROJEKTU :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Analýza Analýza studijního programu, definování nedostatků a možností Výzkum + kooperace s praxí >> profil absolventa 2. Pilotní fáze Vytvoření zázemí Rozšíření nabídky nových + inovace původních kurzů Praxe studentů tů v médiích (CT, Aktuálně.cz, ě Deník) Evaluace (studenty + vyučujícími + externisty z praxe) 3. Realizace Inovace celého studijního programu podle průběhu 2. fáze

3 --- podstata projektu --- ŽURNALISTIKA JAKO akademická disciplínai x praxe

4 Výzkum potřeb potenciálních zaměstnavatelů - PROFIL ABSOLVENTA ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Největším a naprosto zásadním nedostatkem studentů žurnalistiky je neznalost řemesla. (ČT) Studenti jsou vyzbrojeni teoretickými znalostmi, které ale neumí využít v praxi. Učitelé zaspali dobu a bazírují na tom, co už dávno neplatí studenti je často ve svých znalostech již předčí. (Rádio Fantastica) Mohou u nás vykonávat pouze doplňkové práce (vyhledání, ohou u nás vykonávat pou e doplňkové p áce (vyhledání, třídění pošty apod.), protože si nemůžeme dovolit dohled a práci na jejich zdokonalení. (Vydavatelství Czechpress Group)

5 PŘÍČINY DISHARMONIE TEORIE PRAXE (D. Macháček, ČT předneseno na mezinárodním odborném kolokviu realizovaném v rámci projektu) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: studenti ti škola kiti kritizující í přehlíživá praxe

6 HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I. ANALÝZA POČÁTEČNÍHO STAVU Analýza současného stavu mediálního prostředí Analýza aktuálního studijního programu Stanovení kompetenčního profilu absolventa II. ŘEŠENÍ Transformace studijního plánu Rozšíření nabídky kurzů Inovované kurzy Nové kurzy Praxe Průběžné konzultace s partnery projektu a dalšími budoucími zaměstnavateli Konzultace s obdobnými pracovišti

7 žurnalistika I. blok původní inovovaná žurnalistika II. blok původní inovovaná 10 České dějiny století 8 Úvod do studia médií 21 Etika v žurnalistice 12 Stylistika Tvůrčí dílna 1 Úvod do mediální praxe Jazykové praktikum - mluvená řeč Úvod do teorie mediální komunikace Tvůrčí dílna 2 Zpravodajství Jazykové praktikum - pravopis Základy mediálních studií Profesní etiketa a image Publicistika Lexikologie a stylistika1* Vybrané kapitoly z dějin žurnalistiky Oborové praktikum 1 Základy žurnalistických profesí Lexikologie a stylistika2* Etika v žurnalistice úvod do psychologie Úvod do studia komunikace Redakční praxe1 Zdroje žurnalistických informací a úvod do sociologie Současný český jazyk 1 Teorie masové komunikace1* Média a právo úvod do studia žurnalistiky Současný český jazyk 2 Teorie masové komunikace2* Komunikační dovednosti pro úvod do studia jazyka 16 Základy politologie 1 Zdroje inf ormací Samostatný projekt (TV / R / tisk / Základy logiky Základy ekonomie 2 Zpravodajství a publicistika Redakční praxe 1 4 Sociální komunikace Základy přírodních věd 3 Český jazyk v médiích1* Redakční praxe 2 Sociologie politiky Základy obecné estetiky a Český jazyk v médiích2* Bakalářská práce* Sociologie životního způsobu Základy epidemiologie a veřejné Oborové praktikum 2 43 Praktikum rozhlasové tvorby Základy ekonomických disciplín Základy sociologie Módní filozofické směry Praktikum TV tvorby Základy psychologie Praktikum mluvené tvorby Praktikum DTP tvorby Novodobé dějiny českých zemí Praktikum psané tvorby Praktikum psané tvorby Úvod do filosofie Právo v žurnalistice Praktikum foto tvorby Úvod do studia jazyka Public relations Praktikum internetové tvorby Úvod do sémiotiky Redakční praxe2 Workshop rozhlasové tvorby Základy logiky Seminář k písemné práci Workshop TV tvorby Základy práva Písemná práce Workshop DTP tvorby Základy managementu 8 RTV technika Workshop psané tvorby Pravopisné praktikum 6 Typografie, polygrafie a grafická Workshop foto tvorby Audiovizuální technika 6 Základy žurnalistické fotografie Workshop internetové tvorby Ekonomická žurnalistika 1 Aktuální otázky žurnalistiky Kulturní žurnalistika 1 Editorství 6 * Politická žurnalistika 1 Programová skladba 6 ** Sportovní žurnalistika 1 Žurnalistická specializace politická Odborná exkurze Žurnalistická specializace Žurnalistická specializace kulturní Žurnalistická specializace Žurnalistická specializace Žurnalistická specializace Žurnalistické žánry praktikum Základy sociální psychologie 7 Sociální komunikace 7 Pragmatika 7 Základy politické geografie 8 Politický a stranický systém ČR 8 Úvod do rozvojových studií 8 Populariz ac e v ědy 9 Globální a environmentální Společenskovědní paradigmata Public relations Projektový management Rétorika 10 Hlasová a pohybová výchova 10 Moderování 10 Společenský a diplomatický styk Módní filosofické směry Elektronické publikační systémy 11 Tvorba w w w stránek 11 Digitální fotografie 12 g á o og a e Metodologie odborné práce 13 Seminář k bakalářské práci 14

8 INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU Žurnalistika jednoobor původní I. blok Žurnalistika dvouobor inovovaná Předměty A 10 z 10 8z8 8 Předměty B 2 ze 4 5 ze 16 Předměty 12 ze z 24 celkem Žurnalistika jednoobor původní II. + III. Blok Žurnalistika dvouobor inovovaná Předměty A 21 ze ze 12 Předměty B 7 z 8 10 ze 43 Předměty celkem 28 z z 55

9 PODÍL VOLITELNÝCH KURZŮ původní x inovovaný program :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I. blok srovnání nabídky volitelných kurzů II. + III. blok srovnání nabídky volitelných kurzů nutno 50 vybrat nabízené 40 nutno 30 vybrat nabízené 20 0 žurnalistika původní žurnalistika inovovaná žurnalistika pův odní žurnalistika inov ov aná 10

10 VÝSTUPY PROJEKTU ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Více kurzů > možnost profilování + specializace >>> kvalitnější kompetence > lepší uplatnění po absolutoriu Proměna i původních kurzů Realizace praktik + navazujících workshopů >>> práce s aktuální technikou a SW pod vedením odborníků Praktikum psané tvorby Workshop TV tvorby Workshop rozhlasové tvorby Workshop fototvorby t Workshop DTP Workshop elektronické publikační systémy Workshop on-line žurnalistiky Workshop mediální praxe

11 VÝSTUPY PROJEKTU ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Kurz Aktuální otázky médií praktici : D. Macháček (ČT), Z. Šámal (ČT), P. Mrzena (TV Nova), Š. Wolde (ARBOmedia), J. Plachý (ČT), E. Tabery (Respekt) teoretici : I. Reifová (FSV UK), S. Hubík (MZLU), J. Volek (FSS MU), O. Šoltys (FSV UK), A. Novák (FHS UK) Praxe studentů v partnerských i dalších institucích Nejlepší studenti mají již nyní nabídky k zaměstnání (TV Nova, Aktuálně.cz, ČT) Dvousvazkový sborník (praktické návody a kontext) Den s TV Nova (přednášky + casting talentů na pozici junior redaktor/ka a moderátor/ka) Mezinárodní odborné kolokvium Žurnalistika jako VŠ obor (mezi teorií a praxí)

12 PERSPEKTIVY ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Zájemci o studium v r >>> 130 <<< X Zájemci o studium v r >>> 905 <<<

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná. Jak si zvolit svou profesi?

Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná. Jak si zvolit svou profesi? Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná, školní psycholožka Gymnázium Jana Palacha příručka vznikla za podpory projektu Příroda, společnost a kultura

Více

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma:

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma: O B S A H 1. Úvod 3 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 2.1 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 7 2.2 Infrastruktura 19 2.3 Univerzitní knihovna 22 2.4 Vydavatelství 24 3. Kvalita

Více

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled e-kniha

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

1 Inovace studijních programů/oborů

1 Inovace studijních programů/oborů Výzva č. 15, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání V oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání byla výzva s pořadovým číslem 15 pro příjem projektových žádostí ostatních (IPo) vyhlášena 8. června

Více

Projekt Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu se představuje

Projekt Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu se představuje Projekt Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu se představuje V české péči o kulturní dědictví dosud chyběla nezávislá, interdisciplinární informační a komunikační platforma, jež by umožňovala

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů X Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů Platí od školního roku 2014/2015 Brno, 25. 8. 2014 RNDr. Jiří Herman, Ph.D. ředitel školy strana 1 - příloha ŠVP Systém volitelných

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Volitelné semináře. Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody. 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1

Volitelné semináře. Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody. 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Volitelné semináře Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Úvod Následující seznam přináší žákům kompletní přehled volitelných seminářů VOL.

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2014/2015 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Informace o studijních oborech garantovaných a realizovaných Ústavem

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY Název předkladatele Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové IČ 62690094 Statutární zástupce doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. rektor Kontaktní osoba

Více

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci AKTUALIZACE dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci na rok 2012 www.upol.cz 1. Rozvoj materiálně-technické základny HLAVNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

NA PRAHU TŘETÍHO DESETILETÍ

NA PRAHU TŘETÍHO DESETILETÍ Výroční zpráva 1999 OBSAH Na prahu třetího desetiletí úvodní slovo ředitele Programy a projekty Vzdělávací nadace Jana Husa v roce 1999 Akademické informační centrum Program podpory vyššího vzdělávání

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2015 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium)

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium) Školní vzdělávací program Management v gastronomii (nástavbové studium) Školní vzdělávací program byl ve smyslu 168 odst. 1) písm. a) školského zákona projednán školskou radou dne 30. 8. 2012 se souhlasným

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ 2011 2015 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE,

Více

ANALÝZA AKTUÁLNÍ SITUACE V REALIZACI A PŘÍPRAVĚ STRUKTUROVANÉHO STUDIA UČITELSTVÍ NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH

ANALÝZA AKTUÁLNÍ SITUACE V REALIZACI A PŘÍPRAVĚ STRUKTUROVANÉHO STUDIA UČITELSTVÍ NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH Články ANALÝZA AKTUÁLNÍ SITUACE V REALIZACI A PŘÍPRAVĚ STRUKTUROVANÉHO STUDIA UČITELSTVÍ NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH Jana Motyková 1. Úvod Dynamický rozvoj společnosti v posledních desetiletích, který se

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2014 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - 1 - 1. NÁZEV A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 4 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP)

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) Úvod Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) FOTOGRAFIE Kód a název

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více