Přehled výrobků Programme overview

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled výrobků Programme overview"

Transkript

1 Přehled výrobků Programme overview Kompetence v kabelovém managementu Competence in cable management

2 PFLITSCH Kompetence v kabelovém managementu PFLITSCH Competence in cable management Kabelové kanály a vývodky PFLITSCH jsou v průmyslovém světě představitelem kvality Made in Germany a jsou jasně označeny šestiúhelníkovou ochrannou známkou s charakteristickými dvanácti zářezy. PFLITSCH platí v této oblasti technologií za průkopníka. Mnohé systémy, které dnes patří ke standardu, mají svůj původ v technické kreativitě tohoto středně velkého podniku. PFLITSCH kombinuje praktická řešení svých výrobků s nabídkou služeb, která sahá od CAD designu až po hotové konstrukční skupiny připravené k instalaci. Potřebné nástroje pro optimální montáž jsou také součástí prodejního programu. Tím je zajištěna efektivita i bezpečnost montáží. PFLITSCH trunking and cable glands are synonymous throughout the industrialised world with quality Made in Germany clearly marked by the hexagonal trademark with its characteristic twelve grooves. PFLITSCH is considered the trendsetter in these technologies. Many systems that are today considered standard have their roots in the technical creativity of this medium sized company. PFLITSCH combines functional product solutions with a range of services that extends from CAD planning through to ready to install assemblies. Tools for optimum installation and assembly are also part of the range. This creates unique cost transparency and security. 2 2 Přehled výrobků/programme overview 202

3 2 Zákazníci společnosti PFLITSCH jsou prostřednictvím sítě proškolených importérů a obchodních partnerů na celém světě zásobováni moderními, prakticky orientovanými výrobky. Myšlenky a požadavky zákazníků a trhu jsou důsledně přetvářeny na vyspělá řešení. Výsledkem tohoto přístupu je více než systémových dílů s mezinárodními certifikáty. Výrobky společnosti PFLITSCH jsou přitom díky své kvalitě, dlouhé životnosti a vysoké spolehlivosti v pravém slova smyslu cenově výhodné. K cílovým odvětvím patří výroba strojů a jejich částí, elektrotechnický průmysl, výroba a rozvod elektřiny, obnovitelné energie, stejně jako železniční doprava, chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl či oblast robotiky a automatizace. PFLITSCH garantuje trvale vysokou kvalitu, která je osvědčena různými národními i mezinárodními zkušebními ústavy a sledována ve firemní zkušební laboratoři. Ta má pro tyto účely k dispozici například klimatizované komory, přístroje pro tahové, rázové a tlakové zkoušky, testovací zařízení pro měření IP krytí, EMC měřicí a testovací zařízení, nebo D rozměrový měřicí systém. PFLITSCH customers the world over are supplied with innovative and practically-oriented products via a network of experienced importers and sales agents. Ideas and market requirements are systematically converted into market-ready solutions. Over 2,000 system components with international certification are the result of such objective-oriented development. This means that PFLITSCH products provide value for money in the truest sense of the word because they have a very long service life and are highly reliable. Our target industries are machinery and equipment, the electrical industry, energy production and distribution, renewable energies, the railway, chemical, pharmacy and food industries together with robotics and automation. PFLITSCH guarantees consistently high quality standards that are certified by testing institutes both nationally and internationally and are monitored at our own testing laboratory. For this purpose, climatic exposure test cabinets, tensile, impact and compression testing machines, dust and water ingress testing systems, EMC measurement and test equipment and an automatic D measurement system are available. Obr. : Areál společnosti PFLITSCH Fig. : PFLITSCH company premises Obr. 2: Firma PFLITSCH na veletrhu HANNOVER MESSE 202 Fig. 2: PFLITSCH at the 202 HANNOVER MESSE Obr. : Administrativní budova společnosti PFLITSCH Fig. : PFLITSCH administration building Přehled výrobků/programme overview 202

4 blueglobe Kabelové vývodky výrazně lepší než standard blueglobe Cable glands far better than the standard 2 Shodná vývodka pro široké spektrum aplikací Těsnicí vložka kulového tvaru zaručuje velmi vysokou odolnost proti vytržení až do třídy B, EN Odstranitelná část těsnění pro velký rozsah průměrů kabelů Stupeň krytí IP 68 do 5 bar a IP 69K Tělo vývodky z mosazi, nerezových ocelí nebo plastu Těsnicí vložka z TPE a vysokoteplotního silikonu M0 až M85, průměr kabelů od 2 mm do 76 mm Jednoznačné označení na přítlačném šroubu a těsnicí vložce Také pro medicínské aplikace Provedení vývodek Ex a EMC (viz strana 6+7) Low number of parts for a wide range of applications Spherical sealing insert ensures very high strain relief up to class B, EN Removable inlet for high sealing ranges Type of protection IP 68 up to 5 bar and IP 69K Cable gland bodies of brass, stainless steel and plastic Sealing inserts of TPE and high-temperature silicone M0 to M85, cable diameters from 2 mm to 76 mm Clear markings on the pressure screw and sealing insert Variant available for use in the hygiene sector Explosion protection and EMC solutions (see pages 6+7) Obr. : Hygienické provedení blueglobe CLEAN Fig. : Hygienic cable gland blueglobe CLEAN Obr. 2: Kabelové vývodky blueglobe z mosazi, PA a nerezových ocelí Fig. 2: blueglobe cable glands in brass, PA and stainless steel Obr. : Vysokoteplotní provedení blueglobe HT Fig. : High temperature cable gland blueglobe HT blueglobe Moderní kabelové vývodky pro náročná použití blueglobe The future-oriented cable gland for the most exacting requirements 4 Přehled výrobků/programme overview 202

5 Modulární systém, prvků, umožňuje individuální řešení (M6 - M20 / Pg7 Pg 48) Těsnicí vložky pro jeden nebo více kabelů, pro ploché a speciální i kabely s konektory Těla vývodek z mosazi, nerezových ocelí a plastů (PA nebo PVDF ) Těsnicí vložky z TPE, TPE-V a silikonu, výborná chemická odolnost a vysoké provozní teploty Těsnění zajišťuje stupeň krytí IP68 až do 0 bar Metrické, Pg, NPT a palcové závity Úhlové vývodky pro vedení kabelů v úhlu 90 Možnost kombinací s hadicemi (viz strana 8) Varianty Ex a EMC (viz strana 6+7) Modular system with 6,000 components facilitates custom solutions (M6-M20/Pg 7-Pg 48). Sealing inserts for single or multiple cables, flat and special cables and for pre-assembled cables Cable gland bodies of stainless steel, PA and PVDF plastic Sealing inserts of TPE, TPE-V and silicone that are highly resistant and have a wide range of operating temperatures. Soft pinching ensures compliance with type en protection IP 68 up to 0 bar. Metric and Pg connection threads together with NPT and inch connection threads. Elbow cable glands for routeing cables through 90 Can be combined with hoses (see page 8) Explosion protection and EMC solutions (see pages 6+7) Obr. : Víceděrové kabelové vývodky UNI Fig. : UNI Multiple cable gland Obr. 2: Kabelové vývodky UNI pro ohebné hadice Fig. 2: UNI corrugated hose cable gland Obr. : Úhlové vývodky s UNI Dicht Fig. : Elbow with UNI Dicht cable gland Obr. 4: UNI Dicht M20 a M6 Fig. 4: UNI Dicht M20 and M6 UNI Dicht Individualita díky modulárnímu systému UNI Dicht Individuality thanks to the modular system 2 Obr. 5: Víceděrové vývodky UNI Dicht s děleným těsněním pro kabely s konektory Fig. 5: UNI Multiple with slotted sealing insert for pre-assembled cables UNI Dicht Osvědčené kabelové vývodky pro různé aplikace UNI Dicht The proven cable gland for a diverse range of applications 4 5 Přehled výrobků/programme overview 202 5

6 Kabelová šroubení ATEX Maximální bezpečnost v prostorech s nebezpečím výbuchu (Ex) ATEX cable glands Maximum safety in potentially explosive atmospheres Schválené pro skupiny zařízení II, pro plyny, prachy a v typech ochrany e (zvýšená bezpečnost) a d (pevný závěr) Možnost používání v prostorech zón, 2, 2 a 22 Ostatní vlastnosti výrobků UNI Dicht a blueglobe zůstávají zachovány (viz strany 4+5) M8 až M85 / Pg 7 až Pg 48 Certifikovány dle norem EN 5004 a EN 5009 Stupeň krytí IP 68 Tělesa vývodek z mosazi, nerezových ocelí a plastu PVDF Certifikováno dle IECEx a Gost Varianty ve verzi EMC Víceděrové kabelové vývodky Certified for equipment class II gases, dusts and for ignition protection categories Ex e (increased safety) and Ex d (explosion/flameproof) Can be used in potentially explosive zones, 2, 2 and 22 The product characteristics of UNI Dicht and blueglobe remain unaffected (pages 4+5). M8 to M85/Pg 7 to Pg 48 Certified in accordance with EN 5004 and EN 5009 Type of protection IP 68 Cable gland bodies of brass, stainless steel and PVDF plastic IECEx and Gost certified EMC variants Multiple cable glands ATEX řešení od PFLITSCH - být vždy na bezpečné straně ATEX solutions from PFLITSCH Always on the safe side 2 4 Obr. : Vývodka blueglobe s označením ATEX Fig. : blueglobe cable gland with ATEX marking Obr. 2: Zaslepovací zátka schválená podle ATEX Fig. 2: Blind plug certified in accordance with ATEX Obr. : Redukce s označením ATEX Fig. : Reduction piece with ATEX marking Obr. 4: Kabelová vývodka UNI Dicht PVDF s atestem ATEX Fig. 4: UNI Dicht PVDF cable gland certified in accordance with ATEX 6 Přehled výrobků/programme overview 202

7 Kabelová šroubení EMC Vysoké hodnoty útlumu a jednoduchá montáž EMC cable glands Exceptional attenuation values and simple installation Různá provedení kabelových vývodek EMC pro rozličné aplikace M2 až M85 / Pg 9 až Pg 48 Jistý 60 kontakt Vysoký útlum certifikovaný dle normy IEC Vysoká proudová zatížitelnost Těsnění neškrtí kabely malého průměru Varianty z programu UNI Dicht a blueglobe Těla vývodek z mosazi a nerezových ocelí Varianty s ochranou proti výbuchu (Ex) KoKeT metoda měření vyvinutá společností PFLITSCH pro stanovení stínicího účinku podle normy IEC Řešení vhodná pro lodní aplikace Various EMC cable glands for different applications M2 to M85/Pg 9 to Pg 48 Secure 60 contact High attenuation level certified to IEC High current-carrying capacity Soft pinching sealing principle Variants from the UNI Dicht and blueglobe range Cable gland bodies of brass and stainless steel Explosion protection solutions KoKeT a measurement method developed by PFLITSCH to determine the shielding effect in accordance with IEC Standard Marine-capable solutions 2 EMC kabelové vývodky PFLITSCH pro zajištění bezporuchového provozu EMC cable glands from PFLITSCH for interference-free applications 4 Obr. : blueglobe TRI Fig. : blueglobe TRI Obr. 2: UNI IRIS Fig. 2: UNI IRIS Obr. : UNI EMC Fig. : UNI EMC Obr. 4: UNI Entstör Fig. 4: UNI Entstör Obr. 5: Metoda měření KoKeT Fig. 5: KoKeT measurement method 5 Přehled výrobků/programme overview 202 7

8 Vývodky s přechodem na hadice pro mechanickou ochranu Hose cable glands for mechanical protection Vývodky s přechodem na hadice Kompatibilní se systémem UNI Dicht Hodí se pro vlnité trubky a různé hadice Těsnicí princip UNI Dicht zaručuje stupeň krytí IP 68 Adaptér pro hladké hadice, hadice s ocelovým opletem, vlnité trubky apod. Vývodky s přechodem na hadice EMC Metrické i Pg, palcové a NPT závity Individuální přizpůsobení různým typům hadic Jednoduchá montáž Cable glands with hose adapters Compatible with the UNI Dicht system Suitable for corrugated hoses and different types of tube The UNI Dicht sealing principle ensures cable sealing to type of protection IP 68. Adapter for smooth hoses, hoses with steel braiding, corrugated hoses and much more Hose cable glands with EMC protection Metric and Pg connection thread, inch and NPT Individual adaptation to other types of hose possible Simple to install Vývodky s přechodem na hadice PFLITSCH: významný prvek modulárního systému UNI Dicht Hose cable glands from PFLITSCH: An excellent complement to the UNI Dicht modular range 2 Obr. : Kabelová vývodka s přechodem na hadici UNI UL Fig. : UNI UL hose cable gland Obr. 2: Kabelová vývodka UNI SVD Fig. 2: UNI SVD hose cable gland Obr. : Kabelové vývodka UNI Wellrohr Fig. : UNI corrugated hose cable gland Obr. 4: Koncovka pro připojení hadice Fig. 4: Hose connector 4 8 Přehled výrobků/programme overview 202

9 MatchClamp Nerozpojitelné upevnění kabelů s nejvyšší spolehlivostí MatchClamp Highly secure non-detachable cable entry Neoddělitelné spojení díky nalisování dutinky MatchClamp Velmi vysoká odolnost proti vytržení Zákaznická řešení Materiály: mosaz, hliník, nerezové oceli a titan Dosahuje stupně krytí IP 68, resp. IP 69K Pro průměry kabelů od 2 mm do 0 mm Dutinky s ohybem 90 možné Také ve verzi EMC Rychlé upevnění, malá potřeba prostoru Non-detachable connection through pressing the MatchClamp sleeve Very high degree of strain relief Customer-specific design Materials: brass, aluminium, stainless steel and titanium Achieves type of protection IP 68 and IP 69K For cable diameters of between 2 mm and 0 mm 90 bends possible Solutions for EMC protection Fast fitting and low space requirements 2 4 MatchClamp nerozpojitelná alternativa pro speciální aplikace MatchClamp Non-detachable alternative for special applications Obr. : Rozmanitost variant MatchClamp Fig. : The wide range of MatchClamp product variants Obr. 2: Nástroj k nalisování dutinek MatchClamp Fig. 2: Tool for pressing the MatchClamp sleeves Obr. : Proces lisování Fig. : The pressing process Obr. 4: Dutinka MatchClamp nalisovaná na kabelu Fig. 4: MatchClamp sleeve pressed onto a cable Přehled výrobků/programme overview 202 9

10 Prostupy pro kabely Bezpečný vstup pro kabely s konektory Flange systems Secure cable entry, even for pre-assembled cables Dělitelný přírubový systém pro vstup kabelů s konektory Pro průměry kabelů od 2,0 mm do 20,5 mm Těsnicí princip UNI Dicht zajišťuje bezpečnou ochranu kabelů a vysokou odolnost proti vytržení Možnost kombinování s těsnicími vložkami ze systému UNI Dicht Obvodové těsnění zaručuje stupeň krytí IP66 Tělo prostupu je z plastu PA Shodné rozměry se standardními výřezy pro 24pólové konektory Splittable flange system for the insertion of pre-assembled cables For cable diameters of 2.0 mm to 20.5 mm UNI Dicht sealing principle ensures secure cable protection and a high degree of strain relief. Can be combined with the sealing inserts from the UNI Dicht system Circumferential seal ensures that the type of protection IP 66 is achieved. Frame plate and pressure screws made of PA plastic Fits in standard sheet-metal cut outs for 24 pole plug connectors. UNI Flange PFLITSCH: Dělitelný prostup pro kabely s konektory UNI Flange from PFLITSCH: The splittable variant for preassembled cables 2 4 Obr. : Systém UNI Flange namontovaný na stroji Fig. : UNI Flange installed on a machine Obr. 2: Jednotlivé části UNI Flange Fig. 2: The individual parts of a UNI Flange Obr. : Sestavení jednotlivých součástí Fig. : Assembly of the individual components Obr. 4: UNI Flange při použití Fig. 4: UNI Flange application 0 Přehled výrobků/programme overview 202

11 Konstrukční skupiny Hotové systémy připravené k montáži za pevnou cenu Assemblies Ready-to-install systems at fixed prices Plánování, projektování, výrobky i montáž vše od jednoho zdroje Zakázkové kabelové kanály připravené pro montáž za pevně stanovenou cenu Individuální zákaznické výřezy, upevňovací díly nebo povrchová provedení CAD systém easyroute pomáhá při individuálním plánování tras a generuje kusovníky potřebných dílů s objednacími čísly CAD výkresy dílů PFLITSCH jsou on-line po celém světě ve všech běžných formátech Ve zkušební laboratoři PFLITSCH se testují stávající i nové komponenty podle mezinárodních norem Planning, project engineering, products and installation all from under one roof Cable trunking assemblies that are ready to install on-time, for a fixed price. Customised cutouts, mounting components or customer-specific paintwork The easyroute CAD system supports individual trunking routeing and generates part and order lists. Global online access to the data for PFLITSCH cable glands in all of the common formats available. In the PFLITSCH testing laboratory both existing and new components are tested to international standards. 2 Konstrukční skupiny od společnosti PFLITSCH zákaznická řešení, vše od jednoho zdroje Assemblies from PFLITSCH Custom solutions from a single source 4 5 Obr. : Fig. : Obr. 2: Fig. 2: Obr. : Fig. : Obr. 4: Fig. 4: Průběh trasy kanálu v easyroute Routeing of trunking in easyroute Zkouška síly, nutné pro vytržení kabelu Testing of the strain relief Sestava průmyslových, PIK a drátěných kanálů Pre-assembly of Industrial- and PIK- Trunking and wire trays Průmyslový kanál s kabelovými vývodkami Industrial-Trunking with cable glands Obr. 5: Výkres řezu s vývodkou UNI Dicht Fig. 5: Cross-sectional view of a UNI Dicht cable gland Přehled výrobků/programme overview 202

12 Průmyslové kanály Úsporné a bezpečné vedení kabelů Industrial-Trunking The economic and secure cable routeing solution Individuální průběh tras s tvarovými díly, jako jsou kolena, odbočky nebo křížení Průřezy od 50 x 50 mm do 00 x 50 mm Kanál může být na celé trase otevíratelný Výhoda: Je možné vkládat kabely Trojrozměrné vedení tras díky tvarovým dílům Robustní konstrukce bez otřepů K dispozici různé uzávěry vík Kanály a víka z plechu, nerezové oceli anebo opatřené různými nátěry podle potřeb zákazníků Možnost plánování průběhu tras v on-line nástroji easyroute Pochozí verze kanálu se zatížením až 200 N pro aplikace v automobilovém průmyslu Info: Rozsáhlý program strojů a nástrojů pro zkracování a výřezy najdete na straně 5. Individual trunking routeing using accessory fittings such as angles, outlets or crossings Cross-sections from 50 mm x 50 mm to 00 mm x 50 mm The trunking can be opened in various cover positions over the entire length. Benefit: The cables can be inserted. Three-dimensional routeing using accessory fittings Robust and low-burr construction Different cover latches are available Trunking and covers are made of sheet steel and stainless steel and can be painted according to the customer s specifications The trunking routeing can be designed using the online easyroute tool Automobile-Trunking for floor-mounted installation with walk-on loading of up to,200 N Info: For our comprehensive range of machines and tools for cutting trunking to length and making cutouts please see page 5. Průmyslové kanály PFLITSCH: osvědčené univerzální řešení Industrial-Trunking from PFLITSCH: The proven multi-talent 2 Obr. : Kanálová trasa s tvarovými díly a odnímatelným víkem Fig. : Trunking run using accessory fittings and removable cover Obr. 2: Boční výřezy s ochranou hran Fig. 2: Lateral cutouts with edge protection 2 Přehled výrobků/programme overview 202

13 PIK kanály Vhodné pro malé objemy kabelů PIK-Trunking Small volume cable routeing Instalační kanál pro menší počet kabelů Průřezy od 5 x 5 mm do 200 x 60 mm Možnost vývodů po celé délce kanálu Možnost kombinování s průmyslovým kanálem Možnost uzavření nacvakávacím víkem Možnost otevření po celé délce Tvarové díly pro trojrozměrné vedení tras Ochrana hran pro kabelové vývody v boku i na konci kanálu Kanál PIK je možné dodat v provedení z pozinkovaného ocelového plechu, nerezové oceli nebo s nátěrem podle požadavků zákazníka Info: Stroje a nástroje pro opracování kanálů najdete na straně 5. Installation trunking for a small number of cables Cross-sections of 5 mm x 5 mm to 200 mm x 60 mm Can be tilted along its whole length Can be combined with the Industrial- Trunking Can be closed with the practical snap-on cover. Can be opened along its whole length Accessory fittings can be used to achieve a three-dimensional trunking routeing Edge protection for lateral cable outlets and at the end of the trunking The PIK-Trunking is available in sheet steel and stainless steel and can be painted according to the customer s specifications. Info: For machines and tools for working with the trunking please see page 5. 2 Kanály PIK od společnosti PFLITSCH: praktická alternativa pro malý počet kabelů PIK-Trunking from PFLITSCH: The practical alternative for small cable volumes Obr. : Kanál PIK s bočním výřezem a kabelovou vývodkou Fig. : PIK-Trunking with lateral cutout and cable gland Obr. 2: PIK v různých rozměrech Fig. 2: PIK-Trunking of different dimensions Obr. : Ochrana hran PIK (nacvakává se) Fig. : PIK edge protection that is fixed into the trunking using a locking tab. 4 5 Obr. 4: Boční výřezy v kanálu PIK, opatřené různými prostupy Fig. 4: Lateral cutouts in the PIK-Trunking that are covered with different plastic panels. Obr. 5: Spojka tvaru T pro kanály PIK Fig. 5: T-connector for PIK-Trunking Přehled výrobků/programme overview 202

14 Drátěné kanály Jednoduše sestavitelné a rychle montovatelné Wire trays Simply assembled and quickly installed 2 4 Obr. : Rozsáhlý program drátěných kanálů Fig. : Wide range of wire trays Obr. 2: Možnost křížení tvaru T bez tvarovky Fig. 2: T-crossing possible without accessory fittings Obr. : Praktické víko pro drátěný kanál Fig. : Practical cover for the wire trays Otevřený systém kabelových kanálů z galvanicky poniklované nebo žárově pozinkované oceli či nerez oceli Menší počet součástí Přehlednost a flexibilita Snadné čištění Tvarování tras bez obloukových dílů Možnost uzavření víky v různých variantách Různé tvary kanálů Robustní konstrukce s vysokou stabilitou, nutno méně úchytů při montáži Single Wire System (SWS ) pro vedení jednotlivých kabelů Možné jsou také celé konstrukční sestavy Drátěný kanál PFLITSCH: Otevřený kanál tam, kde si ho průmysl žádá Open cable trunking system made of hot-dip galvanized steel, electroplated with nickel and stainless steel Low part count Clarity and flexibility Easy to clean Trunking can be routed without using accessory fittings Can be closed using a variety of cover variants Various wire tray shapes Robust wire cross-sections of high strength and with few suspension points Single Wire System (SWS ) for routeing individual cables Also available as assemblies Wire trays from PFLITSCH: The open variant for demanding industries Obr. 4: Single Wire System (SWS ) Fig. 4: Single Wire System (SWS ) 4 Přehled výrobků/programme overview 202

15 Stroje a nástroje Pracují profesionálně a levně 2 Tools and machines Working professionally and expeditiously Stroje a nástroje pro opracování kabelových kanálů, použití i na namontovaných kanálech Machines and tools for working on the cable trunking, even on installed trunking Střihací a lisovací nástroje pro průmyslové kanály a kanály PIK Cutting and stamping tools for Industrial and PIK-Trunking Hydraulické a ruční pohony Hydraulically and manually operated drives Přesné provádění zkracování, bočních výřezů nebo otvorů Precise cutting to length, making lateral cutouts and holes Mobilní nástroje pro boční výřezy Mobile tools for lateral notching Mobilní nůžky pro vystřihávání drátěných kanálů Mobile wire tray shears for notching the side walls Rychlá amortizace díky úspoře času Řezy a výřezy bez otřepů Rapid return on investment through time savings Low-burr cutting and cutouts Stroje a nástroje PFLITSCH Tools and machines Snadno a efektivně vykonávaná from PFLITSCH: práce Efficient working made easy Obr. : Mobilní střihací nástroj Fig. : Mobile notching tool Obr. 2: Mobilní nůžky na drátěné kanály MiniCut Fig. 2: Mobile wire tray shears - mini Obr. : HS PIKCut Fig. : HS PIKCut Obr. 4: Nástroje pro opracování kanálů Fig. 4: Tools for working on trunking 4 Přehled výrobků/programme overview 202 5

16 PFLITSCH GmbH & Co. KG Ernst-Pflitsch-Straße F Nord D Hückeswagen Phone: Fax: Internet: PFLITSCH programme overview TCH_GB 2.0 PRINTED IN GERMANY Concept, Text, Layout, Satz: PFLITSCH Photography: PFLITSCH, Seuthe Print: Köllen Druck & Verlag GmbH Programme overview TCH_GB_2/202 PFLITSCH GmbH & Co. KG E&OE. We reserve the right to make technical modifications.

www.alu-sv.com SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY BOX TYPE BODIES 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10

www.alu-sv.com SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY BOX TYPE BODIES 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 CZ 4.1 Skříňové nástavby ARCAL 4.2 Rolety 4.3 Přeprava šatů 4.4 Přeprava masa ve visu 4.5 Zvedací a posuvné přepážky 4.6 Nakládací systémy 4.7 Hliníkové profily skříně 4.8 Závěry skříně 4.9 Panty skříně

Více

Vae Controls Group. the company profile

Vae Controls Group. the company profile Vae Controls Group Vae Controls Group the company profile VAE CONTROLS Group, corp. elaborates full-scale project documentation (mechanical, civil and electrical engineering) from study up to detail project

Více

Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region

Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region Publikace Inovační potenciál plzeňského regionu Publikace Inovační potenciál plzeňského regionu vznikla v rámci aktivit sítě

Více

UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY BUTTERFLY AND CONTROL CHECK VALVES CZ / EN

UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY BUTTERFLY AND CONTROL CHECK VALVES CZ / EN UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY UTTERFLY AND CONTROL CHECK VALVES CZ / EN PROFIL SPOLEČNOSTI Společnost ARMATURY Group a.s. je významným českým výrobcem průmyslových armatur, dodavatelem potrubí a příslušenství

Více

SQart. Česk y English

SQart. Česk y English SQart Česk y English Andreas Krob se narodil v roce 1969 v Severním Německu. Studoval průmyslový design na Muthesiuské škole umění a designu v Kielu, Německu. Po dokončení školy v roce 1996 pracoval pro

Více

TRI-CON (ALFA) THE SERIES THAT KEEPS ITS PROMISE

TRI-CON (ALFA) THE SERIES THAT KEEPS ITS PROMISE SÉRIE, KTERÁ DRŽÍ SVÉ SLIBY TRI-CON (ALFA) THE SERIES THAT KEEPS ITS PROMISE TRI CON (ALFA) TRI CON (ALFA) KOVOVĚ TĚSNÍCÍ TROJITĚ EXCENTRICKÁ UZAVÍRACÍ KLAPKA METAL SEATED TRIPLE OFF-SET BUTTERFLY VALVE

Více

Nová technologie typu pay by weight pro racionální nakládání s odpady

Nová technologie typu pay by weight pro racionální nakládání s odpady Úspěšný transfer technologie Nová technologie typu pay by weight pro racionální nakládání s odpady Původce technologie: Botek Systems AB, Švédsko Příjemce technologie: VISCON, s.r.o., Česká republika Renomovaná

Více

KAPITOLA B. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES. Překlad a anglické znění

KAPITOLA B. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES. Překlad a anglické znění KAPITOLA B Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES Překlad a anglické znění Překlad směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES (tlaková zařízení) byl zpracován v rámci Programu technické harmonizace

Více

Upínací technika Clamping Technology

Upínací technika Clamping Technology Upínací technika Clamping Technology Není upnutí jako upnutí It s the right move that counts Správně upnutá ozubená kola Clamping gear wheels correctly Upínací systémy ozubených kol Clamping Systems for

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T Obsah / Contents Obecná čast / General Part Úvodní slovo / Introduction... 2 Tuzemský obchod / Inland trade... 6 Zahraniční obchod / Foreign trade...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012 DT Výhybkárna a strojírna, a.s. Obsah: strana Základní informace o společnosti...2 Úvodní slovo předsedy představenstva...3 Orgány společnosti...5 Výrobní program...6

Více

NOVÉ ŽELEZNIČNÍ TUNELY NA TRAŤOVÉM ÚSEKU VOTICE BENEŠOV NEW RAILWAY TUNNELS ON VOTICE BENEŠOV TRACK SECTION

NOVÉ ŽELEZNIČNÍ TUNELY NA TRAŤOVÉM ÚSEKU VOTICE BENEŠOV NEW RAILWAY TUNNELS ON VOTICE BENEŠOV TRACK SECTION NOVÉ ŽELEZNIČNÍ TUNELY NA TRAŤOVÉM ÚSEKU VOTICE BENEŠOV NEW RAILWAY TUNNELS ON VOTICE BENEŠOV TRACK SECTION MICHAL GRAMBLIČKA, JIŘÍ MÁRA, LIBOR MAŘÍK ÚVOD Rozvoj železniční infrastruktury patří již řadu

Více

MEGACORP Plus, s. r. o. Kelc 455, 756 43 KELC CZECH REPUBLIC

MEGACORP Plus, s. r. o. Kelc 455, 756 43 KELC CZECH REPUBLIC Naše společnost má již za sebou 21na letou historii v strojírenském odvětví, s postupným zaměřením na: - výrobu lehkých a těžkých konstrukcí; - sériovou výrobu ocelových zárubní a dveří; - komplexní CNC

Více

Reference References 1/1

Reference References 1/1 Reference References 1/1 2/3 Perspektivní topná technika, která splňuje všechny požadavky Futureproof heating technology for all requirements Celosvětová spotřeba energie se od roku 1970 zdvojnásobila

Více

S3-03. S3-03_Dodavatelský manuál (Supplier Quality Manual)

S3-03. S3-03_Dodavatelský manuál (Supplier Quality Manual) Dodavatelský manuál / Supplier Quality Manual 1/20 Procesní instrukce č.: Process instruction no.: Název procesní instrukce: Process instruction name: S3-03 Dodavatelský manuál Supplier Quality Manual

Více

Příští zasedání TNK bude uskutečněno podle potřeby během příštího roku 2013. Přílohy: 1 až 5

Příští zasedání TNK bude uskutečněno podle potřeby během příštího roku 2013. Přílohy: 1 až 5 Zápis ze zasedání TNK 32 Ochrana proti korozi 19.11.2013 Přítomni: (viz prezenční listina, příloha č.1) Program: 1. Úvod předseda 2. Personální informace - tajemník 3. Kontrola zápisu ze zasedání v listopadu

Více

Novinky 2013. LED systémy & přístřešky. w w w. i n d u s t r o p r o f i l. e u w w w. i a m d e s i g n. c o m

Novinky 2013. LED systémy & přístřešky. w w w. i n d u s t r o p r o f i l. e u w w w. i a m d e s i g n. c o m Novinky 2013 ED systémy & přístřešky w w w. i n d u s t r o p r o f i l. e u w w w. i a m d e s i g n. c o m Děkujeme Vám za pozornost, kterou věnujete tomuto katalogu a rádi bychom Vám připomenuli, že

Více

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road Buďme optimisté Let's be optimists strana / page 3 Miroslav Hampel your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Zima / Winter 2012/2013 Byznys na cestách

Více

Instrument Transformers General informations. Přístrojové transformátory Obecné informace. é fl ËÌÙÓappleÏ ˆËfl

Instrument Transformers General informations. Přístrojové transformátory Obecné informace. é fl ËÌÙÓappleÏ ˆËfl Instrument Transformers General informations Přístrojové transformátory Obecné informace àáïâappleëúâî Ì Â Úapple ÌÒÙÓappleÏ ÚÓapple é fl ËÌÙÓappleÏ ˆËfl Instrument Transformers General informations Přístrojové

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

New equipment for traditional technologies

New equipment for traditional technologies M EMORANDUM 2003 New equipment for traditional technologies Profil společnosti Obchodní název ŽĎAS, a.s. Sídlo Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou Česká republika IČO 463 471 60 DIČ CZ46347160 Právní

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

20. ročník - č. 2/2011

20. ročník - č. 2/2011 STŘÍKANÁ HYDROIZOLAČNÍ MEMBRÁNA MASTERSEAL 345 JAKO ÚSPĚŠNÉ ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPRAY-APPLIED WATERPROOFING MEMBRANE MASTERSEAL 345 SUCCESSFUL ALTERNATIVE SOLUTION JAROSLAV ŠÍMA, ONDŘEJ KRČMÁŘ, RADOVAN

Více

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE říjen, prosinec 2014, ročník XIX, číslo 3, 4 October, December 2014, Vol. XIX, No. 3, 4

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE říjen, prosinec 2014, ročník XIX, číslo 3, 4 October, December 2014, Vol. XIX, No. 3, 4 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE říjen, prosinec 2014, ročník XIX, číslo 3, 4 October, December 2014, Vol. XIX, No. 3, 4 Obsah Content 146 149 Zkoušky tenkých desek z UHPC vyztužených PVA vlákny a textilní skleněnou

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 Nová zařízení pro tradiční technologie New equipment for traditional technologies Profil společnosti Obchodní název ŽĎAS, a.s. Sídlo Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou

Více

Pohybová automatizace made by Lenord + Bauer. www.lenord.de

Pohybová automatizace made by Lenord + Bauer. www.lenord.de Pohybová automatizace made by Lenord + Bauer Registrace polohy Měření rychlosti Měření otáček Měření teploty Registrace kilometrového výkonu Měření zrychlení Řízení/Regulace/Polohování Přestavování/Polohování

Více

KATALOG PRO HOTELY A RESTAURACE CATALOGUE FOR HOTELS AND RESTAURANTS

KATALOG PRO HOTELY A RESTAURACE CATALOGUE FOR HOTELS AND RESTAURANTS KATALOG PRO HOTELY A RESTAURACE CATALOGUE FOR HOTELS AND RESTAURANTS Katalog výrobních družstev pro hotely a restaurace Catalogue of Production Co-operatives for Hotels and Restaurants Vážení obchodní

Více

STAVBA VÝTAHU DO STANICE METRA NÁRODNÍ TŘÍDA IMPLEMENTATION OF A LIFT STRUCTURE IN NÁRODNÍ TŘÍDA METRO STATION

STAVBA VÝTAHU DO STANICE METRA NÁRODNÍ TŘÍDA IMPLEMENTATION OF A LIFT STRUCTURE IN NÁRODNÍ TŘÍDA METRO STATION STAVBA VÝTAHU DO STANICE METRA NÁRODNÍ TŘÍDA IMPLEMENTATION OF A LIFT STRUCTURE IN NÁRODNÍ TŘÍDA METRO STATION JAROSLAV ŠÍMA, TOMÁŠ ZDRAŽILA ÚVOD Lokalita kolem stanice Národní trasy B pražského metra

Více

PŘESTAVBA STANICE LONDÝNSKÉHO METRA KING S CROSS KING S CROSS LONDON UNDERGROUND STATION REDEVELOPMENT

PŘESTAVBA STANICE LONDÝNSKÉHO METRA KING S CROSS KING S CROSS LONDON UNDERGROUND STATION REDEVELOPMENT PŘESTAVBA STANICE LONDÝNSKÉHO METRA KING S CROSS KING S CROSS LONDON UNDERGROUND STATION REDEVELOPMENT BENOIT JONES ÚVOD Oblast King s Cross je rušnou součástí centrálního Londýna a velkou dopravní křižovatkou.

Více