4. III. DEJPS D.H. - Postmoderna

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. III. DEJPS D.H. - Postmoderna"

Transkript

1 STUDIJNÍ OPORY PRO AKADEMICKÝ ROK 2003/ ZIMNÍ SEMESTR Mgr. Veronika Ševčíková, Ph.D. 4. III. DEJPS D.H. - Postmoderna Doporučená literatura k problematice hudby 20. století: Bek, J.: Impresionismus a hudba. Praha Copland, A.: Skladatelé o hudební poetice 20. století. Praha de Michelli, M.: Umělecké avantgardy 20. století. Praha Dorůžka, P.: Hudba na pomezí. Praha Druskin, M. S.: O západoevropskej hudbe 20. storočia. Bratislava Gablik, S.: Selhala moderna? Olomouc Herzfeld, D.: Musica nova. Praha Hilský, M.: Modernisté. Praha Hiršal, J. & Grögerová, B. (usp.): Slovo, písmo, akce, hlas. Praha Horová, E.: Nebojme se moderní hudby. Praha Kofroň, P.: Tón ne! Brno Kohoutek, C.: Novodobé skladebné směry v hudbě. Praha Kohoutek, C.: Hudební styly z hlediska skladatele. Praha Lébl, V.: Elektronická hudba. Praha Lébl, V.: Cesty moderní opery. Navrátil, M.: Dějiny hudby. Ostrava Navrátil, M.: Nástin vývoje evropské hudby 20. století. Ostrava Nezval, V.: Moderní básnické směry. Praha Rookmaaker, H. R.: Moderní umění a smrt kultury. Návrat domů, Praha Schaeffer, P.: Konkrétní hudba. Praha Schnierer, M.: Svět orchestru 20. století I. Brno Schnierer, M.: Svět orchestru 20. století II. Praha Schnierer, M.: Expresionismus a nová hudba. České Budějovice Vysloužil, J.: Hudobníci 20. storočia. Bratislava Zillig, W.: Variace na novou hudbu. Praha dílčí monografie a časopisy Harmonie, HIS Voice bulletin, Hudební rozhledy, Hudební věda, Opus musicum.

2 5. III. DEJNS D.H. - Nonartificiální hudba Doporučená literatura k problematice nonartificiální hudby: Dorůžka, L.: Panoráma populární hudby 1918/1978 aneb Nevšední písničkáři všedních dní. Mladá Fronta, Praha Fukač, J., Poledňák, I.: Hudba a její pojmoslovný systém. Otázky stratifikace a taxonomie hudby. Academia, Praha kolektiv autorů: Hudební věda III. SPN, Praha Kotek, J.: Dějiny české populární hudby a zpěvu 19. a 20. století. Academia, Praha Kotek, J.: O české populární hudbě a jejích posluchačích. Panton, Praha Poledňák, I., Matzner, A., Wasserberger, I.: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, část jmenná - světová scéna A-K. Supraphon, Praha Poledňák, I., Matzner, A., Wasserberger, I.: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, část jmenná - světová scéna L-Ž. Supraphon, Praha Poledňák, I., Matzner, A., Wasserberger, I.: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, československá scéna. Supraphon, Praha dílčí monografie a časopisy Harmonie, Muzikus, UNI - kulturní měsíčník, Rock&Pop Doporučená osnova pro vypracování seminární práce: 1. obecná charakteristika interpreta, projektu či žánru..., souvislosti historické, příp. filozofické, hudebně poetické inspirace, východiska, návaznosti a paralelismy, profilace cílové skupiny posluchačů; 2. typizace osobitého hudebního vyjadřování po stránce využívání hudebně výrazových prostředků (melodiky, metrorytmiky, harmonie, instrumentace, formy atd.); 3. charakteristika a význam práce s textem, způsoby jeho propojení s hudební složkou; 4. interpretační zvláštnosti či naopak klišé; 5. esteticko-hodnotové zhodnocení dobového významu interpreta či projektu a jejich dlouhodobý společensko-kulturní dopad; 6. možnosti hudebně pedagogického využití ve výuce na 2. stupni základní školy a školách středních. 1. NŠ HUTEN - Hudební teorie Doporučená literatura k problematice hudební teorie: Cmíral, A.: Základní pojmy hudební. SHV, Praha Dimény, J.: Zvuk jako hra. Panton, Praha Dolinský, A.: Hudební nauka I., II. Praha 1964, Grigová, V.: Všeobecná hudební nauka. Alda, Olomouc 1998.

3 Loudová, I.: Moderní notace a její intepretace. AMU, Praha Lýsek, F.: Hudební nauka. SNKLHU, Praha Mertl, I.: Hudební nauka. Praktická příručka pro muzikanty. Votobia, Olomouc Špelda, A.: Hudební akustika. SPN, Praha Zenkl, L.: ABC hudební teorie. Supraphon, Praha II.+III. KHROM - Romská kultura Doporučená literatura k problematice romské hudba a kultury: Beneš, J.: Cikáni v Československu. Antropologická studie dospělého muže. UJEP, Brno Bulletin Muzea romské kultury č. 1/ /2001. Muzeum romské kultury, Brno Davidová, E.: Cesty Romů - Romano Drom UP, Olomouc Horváthová, J.: Základní informace o dějinách a kultuře Romů. MŠMT, Praha Hübschmannová, M.: Slovesnost a literatura v romské kultuře. In.: kol. Černobílý život. Gallery, Praha Hübschmannová, M.: Šaj pes dovakeres. Můžeme se domluvit. UP, Olomouc Hübschmannová, M., Šebková, H., Žigová, A.: Romsko-český a česko-romský kapesní slovník. Fortuna, Praha kol.: Bibliografie romistické literatury. UP, Olomouc kol.: Romové v České republice. Socioklub, Praha kol.: Romové - O Roma. Tradice a současnost. Angodez the akának. SVAN a Moravské zemské muzeum, Brno Nečas, C.: Historický kalendář. Dějiny českých Romů v datech. UP, Olomouc Rybář, R.: Společenské soužití s národnostními menšinami (Romové). Akademické nakladatelství CERM, Brno Šatava, L.: Národnostní menšiny v Evropě. Encyklopedická příručka. Ivo Železný, Praha Šenkyřík, T.: Romská hudba jako součást fenoménu world music. In: Bulletin Muzea romské kultury č. 8/1999. Muzeum romské kultury, Brno 1999, s Ševčíková, V.: Aktuální podoby soudobé romské hudební kultury - stylové syntézy (v současné době v tisku sborníku Díváme se na hudbu IV., České Budějovice 2003). Ševčíková, V.: Romská hudba jako prostor edukace. In.: Musica viva in schola XVII. Sborník PdF MU, Brno s Ševčíková, V.: Romská hudba jako prostor edukace. In.: Musica viva in schola XVII. Sborník PdF MU, Brno 2002, s Ševčíková, V.: Sociokulturní a hudebně výchovná specifika romské minority v kontextu doby (v současné době v tisku jako odborně popularizační monografie, Ostrava 2003). + dílčí monografie a časopisy Kereka, Romano džaniben, Kereka a internetové zdroje informací

4 2.II.+III. FIMUZ - Filmový muzikál Doporučená literatura k problematice muzikálu: Bauer, J.: Muzikálový triumf. Slavná éra muzikálu na českých scénách. Brána, Praha Bez, H.& Degenhardt, J. & Hofmann, H. P.: Muzikál, Opus, Bratislava Havlů, I. T.: Světový muzikál 80. let. In.: Opus musicum 4/1990, s Hoggardová, P.: Muzikál na prahu tisíciletí. Mazi komercí a elitou - možnosti reformy muzikálového divadla v době (post-)moderní. Retypo, Brno Osolsobě, I.: Divadlo, které mluví, zpívá a tančí. Supraphon, Praha Osolsobě, I.: Marsyas, Apollón... a Dionýsos. Přibližování k muzikálu I.,II. JAMU, Brno Osolsobě, I.: Muzikál je, když... Supraphon, Praha Poledňák, I.: Má rockový muzikál šanci? In.: Opus musicum 6/1986, s. IX-XIV. Schmidt-Joos, S.: Muzikál. Supraphon, Praha Vaněk, J. J.: Muzikál v Čechách aneb Velký svět v malé zemi. Knihcentrum, Praha II. HPGZ5 - Pedagogická praxe průběžná Doporučená literatura k hudebně pedagogické problematice: Drábek, V.: Popularizace hudby. H&H, Praha Folprechtová, K.: Didaktika hudebního poslechu na 1. stupni ZŠ. PF UP, Olomouc Herden, J., Jenčková, E., Kolář, J.: Hudba pro děti. UK, Praha Herden, J.: My pozor dáme a posloucháme. Scientia, Praha Herden, J.: My pozor dáme a (nejen) posloucháme. Scientia, Praha Herden, J.: Hudba jako řeč. Scientia, Praha Klimanová, M., Podhorná, A.: Hudba očima detí. Opus, Bratislava Kotek, J.: O české populární hudbě a jejích posluchačích. Panton, Praha Mazurek, J.: Hudba pro děti a mládež. PdF, Ostrava Poledňák, I.: ABC stručný slovník hudební psychologie. Supraphon, Praha Sedlák, Fr. a kol.: Didaktika hudební výchovy I., II. Praha 1985, Sedlák, Fr.: Základy hudební psychologie. SPN, Praha dílčí monografie a časopisy Hudební výchova, Múzy v škole

5 STUDIJNÍ OPORY PRO AKADEMICKÝ ROK 2003/ LETNÍ SEMESTR Mgr. Veronika Ševčíková, Ph.D. 1.II.+III. DEJUZ+DEJUS D.H. - Úvod Doporučená literatura k problematice hudebně výrazových prostředků: Faltus, L., Štědroň, M.: Formování hudby. Brno Henckmann, W., Lotter, K.: Estetický slovník. Praha Janeček, K.: Melodika, Praha Jiránek, K.: Tektonika. Nauka o stavbě skladeb. Praha - Bratislava kol.: Hudební věda II. Praha kol.: Slovník české hudební kultury. Praha Kohoutek, C. Hudební styly z hlediska skladatele. Praha Kulka, J. a kol.: Komplexní analýza hudebního díla I. Praha Michels, U.: Encyklopedický atlas hudby. Lidové noviny, Praha Poledňák, I., Fukač, J.: Úvod do studia hudební vědy. Olomouc 1995 Smolka, J. a kol: Dějiny hudby. Togga, Praha Zich, J.: Prostředky výkonného hudebního umění. Praha dílčí monografie a časopisy Harmonie, HIS Voice bulletin, Hudební rozhledy, Hudební věda, Opus musicum. Seznam skladeb, příp. jejich částí určených k samostudiu: Johann Sebastian Bach - Mše h moll (část Kyrie) Ludwig van Beethoven - Klavírní sonáta č. 14 cis moll Měsíčního svitu (věta 1. Adagio sostenuto) Klavírní sonáta č. 8 c moll Patetická Symfonie č. 5 c moll Osudová (hlavní téma) Symfonie č. 9 d moll (hlavní téma) Petr Iljič Čajkovskij - Pochod z baletu Louskáček Valčík z baletu Spící krasavice Claude Debussy - Předehra k Faunovu odpoledni Antonín Dvořák - Rusalka (árie Měsíčku na nebi hlubokém, Necitelná vodní moci a Svatební sbor) Slovanské tance (1. řada)

6 Symfonie č. 9 e moll Z nového světa (věta 2. Largo) Georg Friedrich Händel - Mesiáš (árie And the glory of the Lord, Hallelujah) Xerxes (árie Largo) George Gershwin - Američan v Paříži Rapsodie v modrém Edvard Hagerup Grieg - Peer Gynt (obrazy Ve sluji krále hor, Solvejžina píseň) Frederik Chopin - Etuda č. 12 c moll Revoluční Leoš Janáček - Její pastorkyňa (árie Co chvíla) Sinfonietta (části 1. Allegretto - Allegro - Maestoso, 2. Andante - Allegretto) Adam Michna z Otradovic - Loutna česká (písně Andělské přátelství, Domácí vojna mezi duší tělem) Wolfgang Amadeus Mozart - Malá noční hudba předehry k operám (Don Giovanni, Figarova svatba, Únos ze serailu) Requiem (části 1. Requiem aeternam, 2. Kyrie, 3. Dies irae) Bohuslav Martinů - Otvírání studánek Modest Petrovič Musorgskij - Obrázky z výstavy (obrazy Promenáda, Tanec kuřátek ve skořápkách) Giacomo Puccini - Turandot (árie Nessum dorma) Bohéma (árie Che gelida manina) Maurice Ravel - Bolero Bedřich Smetana - Hubička (árie Ukolébavka, Skřivánčí píseň) Libuše (árie Libušino proroctví) Má vlast (symfonické básně Vyšehrad, Vltava, Tábor) předehry k operám (Libuše a Prodaná nevěsta) Igor Stravinskij - Pták Ohnivák (výstup Tanec Kostěje Nesmrtelného) Giuseppe Verdi - Rigoletto (árie La donna é mobile) Trubadúr (árie Vedi, le fosche notturne spoglie) Antonio Vivaldi - Čtvero ročních dob (části Jaro - I. Allegro, Léto - III. Presto, Podzim - I. Allegro, Zima - II. Largo) 2.II.+III. MPROM - Metodika práce s romskými dětmi Doporučená literatura k problematice edukace romských dětí: Balabánová, H.: Praktické zkušenosti se vzděláváním romských dětí. MENT - občanské sdružení, Praha 1995.

7 Balabánová, H.: Romské děti v systému českého základní školství a jejich následná profesionální příprava a uplatnění. In: kol.: Romové v České republice. Socioklub, Praha Bernasovská, J., Bernasovský, I.: Somatický vývoj rómskych detí školského veku. Metodické centrum, Prešov kol.: Bibliografie romistické literatury. UP, Olomouc kol. Manuál pro romské pedagogické asistenty. HUMANITAS - PROFES. kol.: Výchova a vzdělávání romských dětí. In: Současnost a romská populace. Výskumný ústav práce a sociálnych vecí, Bratislava1991. Kovaříková, M. a kol.: Pedagogicko-psychologická problematika romských žáků ve vztahu k jejich školní úspěšnosti. PdF UJEP, Ústí nad Labem, Pospíšil, M., Sekyt, V.: Mezinárodní dokumenty a Romové. In. In: kol.: Romové v České republice. Socioklub, Praha Průcha, J.: Multikulturní výchova. Teorie-praxe-výzkum. ISV nakladatelství, Praha Ševčíková, V.: Multikulturní výchova ve vysokoškolské přípravě budoucích učitelů hudební výchovy. In: Hudobno-pedagogické interpretácie. Sborník PdF UKF č. 6, Nitra 2001, s Ševčíková, V.: Plní hudební výchova v systému českého základního školství sociálně prevenční funkci?! (v současné době tisku sborníku HNUTÍ R, Ústí nad Labem 2003.) Ševčíková, V.: ROMOVÉ jako sociokulturní entita a jejich místo v pojetí moderní školské multikulturní výchovy. Setkání první - Multikulturalismus: cesta pragmatismu i donquijotství. In.: Múzy v škole 4/2001. Banská Bystrica 2001, s Ševčíková, V.: ROMOVÉ jako sociokulturní entita a jejich místo v pojetí moderní školské multikulturní výchovy. Setkání druhé - Multikulturní výchova a Romové. In: Múzy v škole 1/2002. Banská Bystrica 2002, s Ševčíková, V.: ROMOVÉ jako sociokulturní entita a jejich místo v pojetí moderní školské multikulturní výchovy. Setkání třetí - Výchova a vzdělávání dětí romské minority hudbou (realizace a výstupy grantového projektu Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě). In: Múzy v škole 2/2002. Banská Bystrica 2002, s Ševčíková, V.: ROMOVÉ jako sociokulturní entita a jejich místo v pojetí moderní školské multikulturní výchovy. Setkání čtvrté - Romská hudební kultura jako prostor edukace. In: Múzy v škole 3/2002. Banská Bystrica 2002, ISSN , s Ševčíková, V.: Romská hudba jako prostor edukace. In.: Musica viva in schola XVII. Sborník PdF MU, Brno 2002, s Ševčíková, V.: Romské a neromské děti - jejich hudební schopnosti, vztahy a postoje k hudbě - výsledky hudebně pedagogických experimentů (v současné době v tisku sborníku Ostrava - Jönköping 2003). Ševčíková, V.: Sociokulturní a hudebně výchovná specifika romské minority v kontextu doby (v současné době v tisku jako odborně popularizační monografie, Ostrava 2003). Šotolová, E.: Vzdělávání Romů. Grada publishing, Praha dílčí monografie a časopisy Kereka, Romano džaniben, Romano voďi a sborníky vydané Hnutím R

8 3.II. DEJDZ D.H. - Metodika poslechu Doporučená literatura k problematice metodiky poslechu: Drábek, V.: Popularizace hudby. Praha Drábek, V.: Tvořivost a integrace v receptivní hudební výchově. Praha Folprechtová, K.: Didaktika hudebního poslechu na 1. stupni základní školy. Olomouc Herden, J., Jenčková, E., Kolář, J.: Hudba pro děti. Praha Herden, J.: My pozor dáme a posloucháme. Praha Herden, J.: My pozor dáme a (nejen) posloucháme. Praha Herden, J.: Hudba jako řeč. Praha Poledňák, I.: ABC stručný slovník hudební psychologie. Praha Sedlák, Fr.: Nové cesty hudební výchovy na základní škole. Praha Sedlák, Fr. a kol.: Didaktika hudební výchovy II. Praha Sedlák, Fr.: Psychologie hudebních schopností a dovedností. Praha Sedlák, Fr. a kol.: Didaktika hudební výchovy I. Praha dílčí monografie a časopisy Hudební věda, Harmonie, HIS Voice bulletin, Hudební výchova, Hudební nástroje, Hudební rozhledy, Opus musicum. 3.III.+4.II. DEJMS+DEJMZ D.H. - Moderna Doporučená literatura k problematice hudby 20. století: Bek, J.: Impresionismus a hudba. Praha Copland, A.: Skladatelé o hudební poetice 20. století. Praha de Michelli, M.: Umělecké avantgardy 20. století. Praha Dorůžka, P.: Hudba na pomezí. Praha Druskin, M. S.: O západoevropskej hudbe 20. storočia. Bratislava Gablik, S.: Selhala moderna? Olomouc Herzfeld, D.: Musica nova. Praha Hilský, M.: Modernisté. Praha Hiršal, J. & Grögerová, B. (usp.): Slovo, písmo, akce, hlas. Praha Horová, E.: Nebojme se moderní hudby. Praha Kofroň, P.: Tón ne! Brno Kohoutek, C.: Novodobé skladebné směry v hudbě. Praha Kohoutek, C.: Hudební styly z hlediska skladatele. Praha Lébl, V.: Elektronická hudba. Praha 1965.

9 Lébl, V.: Cesty moderní opery. Navrátil, M.: Dějiny hudby. Ostrava Navrátil, M.: Nástin vývoje evropské hudby 20. století. Ostrava Nezval, V.: Moderní básnické směry. Praha Rookmaaker, H. R.: Moderní umění a smrt kultury. Návrat domů, Praha Schaeffer, P.: Konkrétní hudba. Praha Schnierer, M.: Svět orchestru 20. století I. Brno Schnierer, M.: Svět orchestru 20. století II. Praha Schnierer, M.: Expresionismus a nová hudba. České Budějovice Vysloužil, J.: Hudobníci 20. storočia. Bratislava Zillig, W.: Variace na novou hudbu. Praha dílčí monografie a časopisy Harmonie, HIS Voice bulletin, Hudební rozhledy, Hudební věda, Opus musicum. 3.II. HPGZ6 - Pedagogická praxe průběžná Doporučená literatura k hudebně pedagogické problematice: Drábek, V.: Popularizace hudby. H&H, Praha Folprechtová, K.: Didaktika hudebního poslechu na 1. stupni ZŠ. PF UP, Olomouc Herden, J., Jenčková, E., Kolář, J.: Hudba pro děti. UK, Praha Herden, J.: My pozor dáme a posloucháme. Scientia, Praha Herden, J.: My pozor dáme a (nejen) posloucháme. Scientia, Praha Herden, J.: Hudba jako řeč. Scientia, Praha Klimanová, M., Podhorná, A.: Hudba očima detí. Opus, Bratislava Kotek, J.: O české populární hudbě a jejích posluchačích. Panton, Praha Mazurek, J.: Hudba pro děti a mládež. PdF, Ostrava Poledňák, I.: ABC stručný slovník hudební psychologie. Supraphon, Praha Sedlák, Fr. a kol.: Didaktika hudební výchovy I., II. Praha 1985, Sedlák, Fr.: Základy hudební psychologie. SPN, Praha dílčí monografie a časopisy Hudební výchova, Múzy v škole 2.NŠ DHPHN D.H. - Dějiny hudby a poslech hudby s metodikou Doporučená literatura k problematice dějin hudby: kol.: Čeští skladatelé současnosti. Praha 1985.

10 kol.: Hudba v českých dějinách od středověku do nové doby. Praha kol.: Slovník české hudební kultury. Praha Kouba, J.: ABC hudebních slohů. Od raného středověku k W. A. Mozartovi. Praha Michels, U.: Encyklopedický atlas hudby. Praha Navrátil, M.: Dějiny hudby. Ostrava Navrátil, M.: Nástin vývoje evropské hudby 20. století. Ostrava Smolka, J. a kol.: Dějiny hudby. Brno Volek, T.: Osobnosti světové hudby. Praha dílčí monografie a časopisy Harmonie, HIS Voice bulletin, Hudební rozhledy, Hudební věda, Opus musicum. Doporučená literatura k problematice poslechu hudby: Drábek, V.: Popularizace hudby. Praha Drábek, V.: Tvořivost a integrace v receptivní hudební výchově. Praha Folprechtová, K.: Didaktika hudebního poslechu na 1. stupni základní školy. Olomouc Herden, J., Jenčková, E., Kolář, J.: Hudba pro děti. Praha Herden, J.: My pozor dáme a posloucháme. Praha Herden, J.: My pozor dáme a (nejen) posloucháme. Praha Herden, J.: Hudba jako řeč. Praha Poledňák, I.: ABC stručný slovník hudební psychologie. Praha Sedlák, Fr.: Nové cesty hudební výchovy na základní škole. Praha Sedlák, Fr. a kol.: Didaktika hudební výchovy II. Praha Sedlák, Fr.: Psychologie hudebních schopností a dovedností. Praha Sedlák, Fr. a kol.: Didaktika hudební výchovy I. Praha dílčí monografie a časopisy Harmonie, HIS Voice bulletin, Hudební rozhledy, Hudební věda, Opus musicum. Seznam skladeb, příp. jejich částí určených k samostudiu: Johann Sebastian Bach - Mše h moll (část Kyrie) Ludwig van Beethoven - Klavírní sonáta č. 14 cis moll Měsíčního svitu (věta 1. Adagio sostenuto) Klavírní sonáta č. 8 c moll Patetická Symfonie č. 5 c moll Osudová (hlavní téma) Symfonie č. 9 d moll (hlavní téma)

11 Petr Iljič Čajkovskij - Pochod z baletu Louskáček Valčík z baletu Spící krasavice Claude Debussy - Předehra k Faunovu odpoledni Antonín Dvořák - Rusalka (árie Měsíčku na nebi hlubokém, Necitelná vodní moci a Svatební sbor) Slovanské tance (1. řada) Symfonie č. 9 e moll Z nového světa (věta 2. Largo) Georg Friedrich Händel - Mesiáš (árie And the glory of the Lord, Hallelujah) Xerxes (árie Largo) George Gershwin - Američan v Paříži Rapsodie v modrém Edvard Hagerup Grieg - Peer Gynt (obrazy Ve sluji krále hor, Solvejžina píseň) Frederik Chopin - Etuda č. 12 c moll Revoluční Leoš Janáček - Její pastorkyňa (árie Co chvíla) Sinfonietta (části 1. Allegretto - Allegro - Maestoso, 2. Andante - Allegretto) Adam Michna z Otradovic - Loutna česká (písně Andělské přátelství, Domácí vojna mezi duší tělem) Wolfgang Amadeus Mozart - Malá noční hudba předehry k operám (Don Giovanni, Figarova svatba, Únos ze serailu) Requiem (části 1. Requiem aeternam, 2. Kyrie, 3. Dies irae) Bohuslav Martinů - Otvírání studánek Modest Petrovič Musorgskij - Obrázky z výstavy (obrazy Promenáda, Tanec kuřátek ve skořápkách) Giacomo Puccini - Turandot (árie Nessum dorma) Bohéma (árie Che gelida manina) Maurice Ravel - Bolero Bedřich Smetana - Hubička (árie Ukolébavka, Skřivánčí píseň) Libuše (árie Libušino proroctví) Má vlast (symfonické básně Vyšehrad, Vltava, Tábor) předehry k operám (Libuše a Prodaná nevěsta) Igor Stravinskij - Pták Ohnivák (výstup Tanec Kostěje Nesmrtelného) Giuseppe Verdi - Rigoletto (árie La donna é mobile) Trubadúr (árie Vedi, le fosche notturne spoglie) Antonio Vivaldi - Čtvero ročních dob (části Jaro - I. Allegro, Léto - III. Presto, Podzim - I. Allegro, Zima - II. Largo)

12 4.III. DEJRS D.H. - Regionální hudba Doporučená literatura k problematice dějin hudby: Gregor, V.: Hudební místopis Severomoravského kraje. Profil, Ostrava kol. autorů: Hudební kultura na Ostravsku po roce Profil, Osrava Stolařík, I.: Umělecká hudba v Ostravě Tilia, Ostrava biografické medailony soudobých hudebních skladatelů Ostravy a Ostravska natočené ČR Ostrava pro ČR 3 - Vltavu (Milan Báchorek, Jan Grossmann, Leon Juřica, Edvard Schiffauer, Vladimír Svatoš, Eduard Dřízga, Zbyšek Bittmar, Igor Katajev, Dobroslav Lidmila a mladí komponisté skladatelské soutěže Generace - Alexandr Hůla, Irena Tokarzová - Schurmannová, Jan Maisel, Michal Janošík, Markéta Karenová - Dvořáková, Vladimír Figar ad.) 5.III. DEJDS D.H. - Metodika poslechu Doporučená literatura k problematice metodiky poslechu: Drábek, V.: Popularizace hudby. Praha Drábek, V.: Tvořivost a integrace v receptivní hudební výchově. Praha Folprechtová, K.: Didaktika hudebního poslechu na 1. stupni základní školy. Olomouc Herden, J., Jenčková, E., Kolář, J.: Hudba pro děti. Praha Herden, J.: My pozor dáme a posloucháme. Praha Herden, J.: My pozor dáme a (nejen) posloucháme. Praha Herden, J.: Hudba jako řeč. Praha Poledňák, I.: ABC stručný slovník hudební psychologie. Praha Sedlák, Fr.: Nové cesty hudební výchovy na základní škole. Praha Sedlák, Fr. a kol.: Didaktika hudební výchovy II. Praha Sedlák, Fr.: Psychologie hudebních schopností a dovedností. Praha Sedlák, Fr. a kol.: Didaktika hudební výchovy I. Praha dílčí monografie a časopisy Hudební věda, Harmonie, HIS Voice bulletin, Hudební výchova, Hudební nástroje, Hudební rozhledy, Opus musicum 1.NŠ-KS XDHPH - Dějiny hudby a poslech hudby s metodikou Doporučená literatura k problematice dějin hudby: kol.: Čeští skladatelé současnosti. Praha kol.: Hudba v českých dějinách od středověku do nové doby. Praha kol.: Slovník české hudební kultury. Praha 1997.

13 Kouba, J.: ABC hudebních slohů. Od raného středověku k W. A. Mozartovi. Praha Michels, U.: Encyklopedický atlas hudby. Praha Navrátil, M.: Dějiny hudby. Ostrava Navrátil, M.: Nástin vývoje evropské hudby 20. století. Ostrava Smolka, J. a kol.: Dějiny hudby. Brno Volek, T.: Osobnosti světové hudby. Praha dílčí monografie a časopisy Harmonie, HIS Voice bulletin, Hudební rozhledy, Hudební věda, Opus musicum. Doporučená literatura k problematice poslechu hudby: Drábek, V.: Popularizace hudby. Praha Drábek, V.: Tvořivost a integrace v receptivní hudební výchově. Praha Folprechtová, K.: Didaktika hudebního poslechu na 1. stupni základní školy. Olomouc Herden, J., Jenčková, E., Kolář, J.: Hudba pro děti. Praha Herden, J.: My pozor dáme a posloucháme. Praha Herden, J.: My pozor dáme a (nejen) posloucháme. Praha Herden, J.: Hudba jako řeč. Praha Poledňák, I.: ABC stručný slovník hudební psychologie. Praha Sedlák, Fr.: Nové cesty hudební výchovy na základní škole. Praha Sedlák, Fr. a kol.: Didaktika hudební výchovy II. Praha Sedlák, Fr.: Psychologie hudebních schopností a dovedností. Praha Sedlák, Fr. a kol.: Didaktika hudební výchovy I. Praha dílčí monografie a časopisy Harmonie, HIS Voice bulletin, Hudební rozhledy, Hudební věda, Opus musicum. Seznam skladeb, příp. jejich částí určených k samostudiu: Johann Sebastian Bach - Mše h moll (část Kyrie) Ludwig van Beethoven - Klavírní sonáta č. 14 cis moll Měsíčního svitu (věta 1. Adagio sostenuto) Klavírní sonáta č. 8 c moll Patetická Symfonie č. 5 c moll Osudová (hlavní téma) Symfonie č. 9 d moll (hlavní téma) Petr Iljič Čajkovskij - Pochod z baletu Louskáček Valčík z baletu Spící krasavice Claude Debussy - Předehra k Faunovu odpoledni

14 Antonín Dvořák - Rusalka (árie Měsíčku na nebi hlubokém, Necitelná vodní moci a Svatební sbor) Slovanské tance (1. řada) Symfonie č. 9 e moll Z nového světa (věta 2. Largo) Georg Friedrich Händel - Mesiáš (árie And the glory of the Lord, Hallelujah) Xerxes (árie Largo) George Gershwin - Američan v Paříži Rapsodie v modrém Edvard Hagerup Grieg - Peer Gynt (obrazy Ve sluji krále hor, Solvejžina píseň) Frederik Chopin - Etuda č. 12 c moll Revoluční Leoš Janáček - Její pastorkyňa (árie Co chvíla) Sinfonietta (části 1. Allegretto - Allegro - Maestoso, 2. Andante - Allegretto) Adam Michna z Otradovic - Loutna česká (písně Andělské přátelství, Domácí vojna mezi duší tělem) Wolfgang Amadeus Mozart - Malá noční hudba předehry k operám (Don Giovanni, Figarova svatba, Únos ze serailu) Requiem (části 1. Requiem aeternam, 2. Kyrie, 3. Dies irae) Bohuslav Martinů - Otvírání studánek Modest Petrovič Musorgskij - Obrázky z výstavy (obrazy Promenáda, Tanec kuřátek ve skořápkách) Giacomo Puccini - Turandot (árie Nessum dorma) Bohéma (árie Che gelida manina) Maurice Ravel - Bolero Bedřich Smetana - Hubička (árie Ukolébavka, Skřivánčí píseň) Libuše (árie Libušino proroctví) Má vlast (symfonické básně Vyšehrad, Vltava, Tábor) předehry k operám (Libuše a Prodaná nevěsta) Igor Stravinskij - Pták Ohnivák (výstup Tanec Kostěje Nesmrtelného) Giuseppe Verdi - Rigoletto (árie La donna é mobile) Trubadúr (árie Vedi, le fosche notturne spoglie) Antonio Vivaldi - Čtvero ročních dob (části Jaro - I. Allegro, Léto - III. Presto, Podzim - I. Allegro, Zima - II. Largo)

15

INOVACE UMĚLECKY ZAMĚŘENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY

INOVACE UMĚLECKY ZAMĚŘENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY Umění a multimédia INOVACE UMĚLECKY ZAMĚŘENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY Akademický rok 2007/2008 Nabídka studijních předmětů Projekt č. CZ.04.1.03/3.2.15.3/0428 je spolufinancován

Více

46 Benz R. Památník z Beethovenových slov

46 Benz R. Památník z Beethovenových slov 598 Artoday Současné světové umění 56 Aspelund L. O pěveckém umění 1 Avksentěv V. Lidový orchestr ruských lidových nástrojů 317 Babouk S. Encyklopedie světového malířství 140 Bachtík J. Shakespeare a hudba

Více

INFORMAČNĚ-KOORDINAČNÍ CENTRUM Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 Tel.: 224 8009 195 info@ceskahudba2004.cz www.ceskahudba2004.

INFORMAČNĚ-KOORDINAČNÍ CENTRUM Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 Tel.: 224 8009 195 info@ceskahudba2004.cz www.ceskahudba2004. INFORMAČNĚ-KOORDINAČNÍ CENTRUM Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 Tel.: 224 8009 195 info@ceskahudba2004.cz www.ceskahudba2004.cz www.czechmusic.org česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Více

Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry MC KKI HF JAMU 3. číslo / 1. ročník březen 2015

Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry MC KKI HF JAMU 3. číslo / 1. ročník březen 2015 METODIKA ODBORNÉ STUDIE ROZHOVORY KURZY KONCERTY SEMINÁŘE SOUTĚŽE IMPROVIZACE VZPOMÍNKY POMŮCKY MATERIÁLY DO VÝUKY POSTŘEHY RECENZE A DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI Obsah Slovo na úvod... 2 Věra Chmelová METODIKA a

Více

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Program Celoživotní vzdělávání Akreditovaný kurz Doplňující pedagogické studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Akademický rok 2014/2015 Tematické okruhy

Více

janáčkova filharmonie ostrava 62. koncertní sezóna 2015-2016

janáčkova filharmonie ostrava 62. koncertní sezóna 2015-2016 janáčkova filharmonie ostrava 62. koncertní sezóna 2015-2016 Reinhold Friedrich trubka 29. 8. 2015 ODNH 11. 2. 2016 C3 15. 2. 2016 K5 hlavní host sezóny Reinhold Friedrich Od roku 1986, kdy získal druhou

Více

NEKONVENČNÍ ŽIŽKOVSKÝ PODZIM 14. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3. 23. září až 18. listopadu 2010

NEKONVENČNÍ ŽIŽKOVSKÝ PODZIM 14. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3. 23. září až 18. listopadu 2010 14. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 Motto: Můj krásný a milovaný Žižkov! Jednou jsem kdesi napsal, že je to nejkrásnější město na světě. A opravdu bylo! Jaroslav Seifert

Více

Miloš Štědroň - osobnost brněnského hudebního ţivota

Miloš Štědroň - osobnost brněnského hudebního ţivota JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra smyčcových nástrojů Hra na housle Miloš Štědroň - osobnost brněnského hudebního ţivota Bakalářská práce Autor práce: Linda Finsterlová

Více

CITACE DOMÁCÍ. 12. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace učební činnosti žáků 2. st. základní školy. e-

CITACE DOMÁCÍ. 12. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace učební činnosti žáků 2. st. základní školy. e- CITACE DOMÁCÍ DOULÍK, P., ŠKODA, J. Metoda učení jako aktivní konstrukce poznatků žáka aplikovaná ve výuce chemie. Biologie, chemie, zeměpis, 3, (2001) 125-130. ISSN 1210-3349 1. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace

Více

Testové otázky pro hudební část předmětu umění a kultura Martina Spiritová, Kryštof Spirit. Martina Spiritová, Kryštof Spirit

Testové otázky pro hudební část předmětu umění a kultura Martina Spiritová, Kryštof Spirit. Martina Spiritová, Kryštof Spirit Testové otázky pro hudební část předmětu umění a kultura Následující dokument obsahuje testové otázky určené k procvičování znalostí z dějin hudby, hudební teorie a hudební terminologie. Otázky zasahují

Více

Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes.

Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Hudební věda Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes. Magisterská diplomová práce Vedoucí

Více

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru Předmět Pedagogika Přednáška: 2 hodiny Uzavření: zápočet Vyučující: Mgr. Alena Bendová. Katedra: Katedra hudebních a humanitních věd Platnost: od 2012/2013 Získání zápočtu Podmínkou dosažení zápočtu bude

Více

1. Opakování. g 1 e 1 g 1 f 1 e 1 d 1 c 1 h a g a h c 1. c 3 d 3 e 3 f 3 g 3 a 3 h 3 c 4 c 3 d 3 e 3 f 3 g 3 a 3 h 3 c 4

1. Opakování. g 1 e 1 g 1 f 1 e 1 d 1 c 1 h a g a h c 1. c 3 d 3 e 3 f 3 g 3 a 3 h 3 c 4 c 3 d 3 e 3 f 3 g 3 a 3 h 3 c 4 1. Opakování Zápis not v houslovém a basovém klíči: g 1 e 1 g 1 f 1 e 1 d 1 c 1 h a g a h c 1 Názvy oktáv: subkontra (C2 H2), kontra (C1 H1), velká (C H), malá (c h), jednočárkovaná (c 1 h 1 ), dvoučárkovaná

Více

Umění a kultura. Hudební výchova

Umění a kultura. Hudební výchova 5.23. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Umění a kultura Motto: Hudba je jedinou návykovou drogou člověka, u které není potřeba hledat lék proti závislosti. Charakteristika vyučovacího

Více

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR 1 LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR ZÁKLADNÍ PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH TÉMAT (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol) Autorky: Mgr. Irena Konývková Mgr. Hana Trázníková Duben 2013

Více

Miloslav Petrusek kompletní bibliografie

Miloslav Petrusek kompletní bibliografie Miloslav Petrusek kompletní bibliografie (k 25. 6. 2013) Sestavily Alena Miltová a Jana Holubová 1 KNIHY, kapitoly v knihách (monografiích), učební texty Pavel Machonin a kol., Československá společnost.

Více

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

Nekonvenční ŽIŽKOVSKÝ PODZIM 23. 9. 12. 11. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL V MČ PRAHA 3. zakladatel a umělecký garant doc.

Nekonvenční ŽIŽKOVSKÝ PODZIM 23. 9. 12. 11. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL V MČ PRAHA 3. zakladatel a umělecký garant doc. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL V MČ PRAHA 3 Nekonvenční ŽIŽKOVSKÝ PODZIM 2015 23. 9. 12. 11. zakladatel a umělecký garant doc. Jiří Hošek POD ZÁŠTITOU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 ZA LASKAVÉ PODPORY MČ PRAHA 3

Více

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4.

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4. INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ VLÁDY TÝKAJÍCÍCH SE INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY A AKTIVNÍHO POSTUPU STÁTNÍ SPRÁVY PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PŘIJATÝCH SOUVISEJÍCÍMI USNESENÍMI VLÁDY KE DNI 31. PROSINCE 2012 II.

Více

TVORBA-TVOŘIVOST-HRA 16. celostátní dílna komplexní estetické výchovy 3. 6. října 2013, Kolín

TVORBA-TVOŘIVOST-HRA 16. celostátní dílna komplexní estetické výchovy 3. 6. října 2013, Kolín 1 KŘIŽOVATKY TVORBA-TVOŘIVOST-HRA 16. celostátní dílna komplexní estetické výchovy 3. 6. října 2013, Kolín Pořadatel: NIPOS-ARTAMA Spolupořadatel: Sdružení pro tvořivou dramatiku, Praha, a Odborná střední

Více

46 ~ 47. 5 Viz Milota, Jiří: Dvě rukopisné učebnice Františka Matějovského, 2010, č. 4, s. 418 428.

46 ~ 47. 5 Viz Milota, Jiří: Dvě rukopisné učebnice Františka Matějovského, 2010, č. 4, s. 418 428. 5 Viz Milota, Jiří: Dvě rukopisné učebnice Františka Matějovského, Hudební věda 47, 2010, č. 4, s. 418 428. 6 Autorem Alfredem Mahovským a jeho operou Knecht Jernej se odborně zabývala Jitka Bajgarová.

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Čtyřleté všeobecné studium

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Čtyřleté všeobecné studium Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Školní vzdělávací program Čtyřleté všeobecné studium ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP G) 1.2 Vzdělávací program: čtyřletý 1.3 Studijní forma

Více

část obhájil jako diplomní práci z oboru hudební věda na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze.

část obhájil jako diplomní práci z oboru hudební věda na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze. 11} Ladislav Vycpálek hudební kritik, Jaroslav Smolka Tento text byl původně určen do mé první knihy, monografie Ladislava Vycpálka. 1 Hned zkraje jsou rozebrány první jeho polemické články včetně slavného

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 05. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. zubin mehta Pražské jaro 2006 CANTIONES BOHEMICAE (ET ETIAM ALIAE )

HUDEBNÍ ROZHLEDY 05. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. zubin mehta Pražské jaro 2006 CANTIONES BOHEMICAE (ET ETIAM ALIAE ) HUDEBNÍ ROZHLEDY 05 2006 ročník 59 cena 40 Kč zubin mehta Pražské jaro 2006 CANTIONES BOHEMICAE (ET ETIAM ALIAE ) LEONARD BERNSTEIN STÁTNÍ OPERA PRAHA WILSONOVA 4, PRAHA 1 tel.: +420/224 227 266 e-mail:

Více

JAN LADISLAV DUSÍK. Personální bibliografie

JAN LADISLAV DUSÍK. Personální bibliografie JAN LADISLAV DUSÍK Personální bibliografie Z DÍLA JANA LADISLAVA DUSÍKA Hudebniny (1760 1812) Sonáta A mol pro klavír [hudebnina]. Opus 18. Č. II. Revidoval a prstokladem opatřil Fr. Rauch. Praha : A.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XVII. výroční zpráva za školní rok 2005/2006 1 Výroční zpráva obsah Základní údaje o škole 3 Pracovníci školy 4 Další vzdělávání učitelů

Více

Cílová skupina Typy aktivit Zdroj fi n a n c o v á n í. aktivit. integrační. 14. 6. 2007 až 14. 6. 2008. Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů.

Cílová skupina Typy aktivit Zdroj fi n a n c o v á n í. aktivit. integrační. 14. 6. 2007 až 14. 6. 2008. Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů. Organizace Projekt Kontakt Místo realizace Partneři projektu Typ Převažující Cílová skupina Typy Zdroj projekty a Berkat Pontes Mosty Berkatu www.berkat.cz, Rakovice sociální podnikání v Afghánistánu a

Více

Využití výtvarných činností v hodinách hudební výchovy na 1. stupni ZŠ

Využití výtvarných činností v hodinách hudební výchovy na 1. stupni ZŠ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: primárního vzdělávání Studijní program: Učitelství pro ZŠ Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Využití výtvarných

Více