ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011"

Transkript

1 1.

2 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KYJOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MĚSTA KYJOVA JUNGMANNOVA 292, KYJOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 OBSAH: 1. Základní údaje o škole str Přehled o učebních plánech str Pracovníci školy str Přijímací řízení, zařazování dětí str Účast a úspěchy žáků v soutěžích str Mimoškolní aktivity, veřejná činnost str Mimoškolní aktivity učitelů ZUŠ str Absolventské koncerty str Údaje o prospěchu žáků str Žáci přijatí na umělecké školy str Akce pořádané ZUŠ Kyjov str Mezinárodní aktivity str Zpráva o hospodaření školy str

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní umělecká škola Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova Sídlo: Jungmannova 292, Kyjov Právní forma, IČ: IČ Zřizovatel: Město Kyjov Ředitel školy (i adresa): Petr Petrů, Vinohrady 2583, Kyjov Datum zařazení do sítě: Celková kapacita: 704 žáků Umělecké obory: Hudební Taneční Výtvarný Literárně-dramatický Hudební nástroje: housle, viola, violoncello, kontrabas, cimbál, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, klavír, varhany, keyboard, bicí, trumpeta, tenor, tuba, lesní roh 3.

4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Vybavení budovy: Škola má k dispozici 19 učeben, z toho 2 malé hudební sály pro interní vystoupení, nácvik souborů, přehrávky, hudební besídky, případné koncerty apod. Jeden ze sálů používá taneční obor pro výuku. Škola se skládá ze dvou budov původní historické a bývalé mateřské školy. V přízemí a prvním patře původní budovy mají učebny hudební obory. Je tu také taneční sál, který slouží zároveň jako koncertní sál při koncertech školy. V půdních prostorách sídlí výtvarné oddělení ZUŠ. V přízemí druhé budovy (bývalé MŠ) se vyučuje hudební nauka a PHV. Jsou tam tři učebny a kancelář ekonomky školy. V prvním a druhém patře jsou byty zaměstnanců. Vytápění budovy je řešeno dálkovým topením, výtvarný obor má samostatný plynový kotel. Studijní obory na škole: V jednotlivých oborech navštěvovalo ve školním roce 2010/2011 Hudební 474 žáků Taneční 91 žáků Výtvarný 105 žáků Literárně-dramatický 8 žáků Příprava 26 žáků Celkem 704 žáků Individuální výuka hudebního oboru (v procentech) Individuální výuka 1 žák 1 učitel 87.5% 2 žáci 1 učitel 12.5% 4.

5 DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE Budova školy je památkově chráněný objekt. Vyžaduje tedy zvláštní péči, co se týká uchování pěkného prostředí pro umělecké vyžití. Současně má zvýšené nároky na udržování v kvalitním stavu. Počátkem školního roku 2004/2005 jsme nastoupili do budovy těsně po rekonstrukci stávajícího, již nevhodného systému vytápění. Budova patří k historicky význačným objektům města Kyjova. Dříve nevyužívané půdní prostory slouží v současnosti především jako učebna ateliér výtvarného oddělení. Původní prostory, ve kterých jsou umístěny učebny, případně koncertní místnosti vynikají a kvalitní akustikou a současně díky tloušťce stěn se jednotlivá oddělení a učebny akusticky neruší. Škola je umístěna prakticky v centru Kyjova, avšak na klidném místě, mimo ruch města, který by tvůrčí úsilí rozptyloval. Jednotlivé učebny jsou postupně, jak to finanční prostředky dovolují, vybavovány informační technikou tak, aby učitelé i žáci měli možnost využít veškerých moderních možností, které technika nabízí. Díky přístupu na internet mají zejména učitelé neomezenou možnost přístupu ke zdroji informací tak, aby se jejich odbornost stále rozvíjela a mohli tak nabídnout svým svěřencům kvalitnější výuku ve všech směrech. V roce 2007 od 1.9. započala výuka na detašovaných pracovištích v Šardicích a v Ježově. V Šardicích tato výuka probíhá v rekonstruované staré budově školy za maximální podpory a spolupráce s představiteli obce. Dle požadavků na zkvalitnění výuky v této budově byly instalovány akustické panely. Na detašovaném pracovišti v Ježově probíhá výuka v učebně hudební výchovy na ZŠ. Zde jsou taktéž plněny všechny požadavky pro kvalitní výuku. Učitelé i žáci zde mají prostředí optimálně řešené k co nejproduktivnější tvůrčí práci. V průběhu měsíce března 2010 byl zrekonstruován taneční a koncertní sál ZUŠ. Stávající parketová podlaha byla nahrazena průmyslovou plovoucí, proběhla oprava elektroinstalace a byly vyměněny zrcadla. Leden březen 2011 bylo provedeno technické zhodnocení oken systémem DIMIT. Byly vloženy třetí skleněné tabulky a bylo provedeno přetěsnění oken. Ve spolupráci se zřizovatelem bude vybudováno nové taneční studio v blízkosti školy byla zahájena výuka na detašovaném pracovišti Dambořice. V budově místních ZŠ bude vyučována hra na klavír a dechové nástroje. Možnost rozšíření o výuku cimbálů a houslí. 5.

6 2. PŘEHLED O UČEBNÍCH PLÁNECH Při rozsahu vyučovacích hodin v jednotlivých oborech a předmětech se řídíme učebními plány, které byly schváleny MŠMT ČR pod č.j. 18,418/95 ze dne 26. června V roce 2010 byla zahájena tvorba ŠVP pro ZUŠ Kyjov. Koordinátorem byl jmenován p. Jiří Petrů. Absolvoval roční studium pro koordinátory ŠVP v Třebíči. Na tvorbě ŠVP se podílí celá škola. Vedoucí předmětových komisí klavírní oddělení předseda p. M. Horáček, smyčcové oddělení předseda p. P. Vašíček, cimbál předseda p. P. Pavlinec, dechové oddělení předseda p. J. Pimek, kytarové oddělení předseda p. V. Začal, dřeva předseda p. J. Čajka, bicí nástroje předseda p. M. I. Černý, hudební nauka předseda H. Khlaif, zpěv předseda p. M. Kudela, výtvarný obor předseda p. D. Pucharová, literárně dramatický předseda p. L. Škrlová, taneční obor předseda p. J. Součková, Přípravné studium výnosem MŠMT pod č.j /80-35 I. stupeň základního studia pod č.j /81-35 Kytara pod č.j /89 II. stupeň základního studia pod č.j /85-35 Rozsah vyučování v jednotlivých oborech, předmětech, dále ve stupních a ročnících určují učební plány schválené MŠMT ČR pod č.j. 18,418/95 ze dne 26. června Žáci přípravné hudební výchovy: Žáci I. stupně klavíru: 2 lekce týdně 1 lekce týdně, HN, čtyřruční hra, komorní hra Žáci smyčcového a dechového oddělení 1 lekce týdně, HN, soubor Žáci II. stupně Žáci přípravné taneční výchovy Žáci výtvarného oboru Žáci literárně-dramatického oboru 1 lekce týdně, soubor 2 lekce týdně 3 lekce týdně (od 1. ročníku) 99 lekcí za rok 2 lekce týdně (1. a 2. ročník) 3 lekce týdně (od 3. ročníku) 6.

7 3. PRACOVNÍCI ŠKOLY JMÉNO KVALIFIKACE PRAXE 1. Balejová Monika, Mgr. VŠMU 9 let 2. Čajka Jaroslav, Mgr. JAMU, klarinet nad 33 let 3. Černý Miloslav konzervatoř, flétna nad 33 let 4. Černý Leoš Konzervatoř Brno, housle 3 roky 5. Hašková Jitřenka konzervatoř, housle nad 33 let 6. Horáček Marek, BcA. JAMU, varhany 10 let 7. Kohoutek Roman konzervatoř, trumpeta 6 let 8. Józsa Vladimír Konzervatoř Pardubice, studium kontrabas 3 roky 9. Judasová Miluše vyučena, důchodkyně nad 33 let 10. Jurásková Renata konzervatoř, klavír 21 let 11. Kolacia Miroslav, MgA. Ostravská Univerzita- IPUS,konzervatoř 10 let 12. Kudela Mario konzervatoř, varhany, zpěv 19 let 13. Kudelová Irena konzervatoř, varhany 17 let 14. Lužová Hana OA Hodonín-administrativní pracovnice 15 let 15. Bobálová Hana Konzervatoř 3 roky 16. Měchurová Růžena základní, školnice-uklizečka nad 33 let 17. Meislová Věra, MgA. AMU, klavír 9 let 18. Pavlinec Petr, Mgr. PF, konzervatoř,cimbál 11 let 19. Petrů Petr konzervatoř, viola 31 let 20. Petrů Jiří konzervatoř Brno, studium JAMU 5 let 21. Pimek Jiří konzervatoř, trumpeta nad 33 let 22. Procházka Miloslav konzervatoř, trumpeta 31 let 23. Pucharová Dagmar, Mgr. PF, výtvarný obor 27 let 24. Rašková Věra, Mgr. VŠMU Bratislava, flétna 21 let 26. Součková Jolana Konzervatoř- Praha, balet 12 let 27. Strmísková Ingrid konzervatoř, zpěv 3 roky 28. Škrlová Lucie, Mgr. JAMU, dramat. umění 13 let 29. Pavlátová Gabriela Konzervatoř, zpěv 3 roky 30. Tyc Radovan Gymnázium, maturita st. zouška HV 15 let 31. Vašíček Petr Maturita, ped.minimum na JAMU, housle 26 let 32. Začal Vítězslav, Mgr. PF, učitelství ZŠ 18 let 33. Pospíšilová Barbora, Dis. Konzervatoř, klarinet 7 roky 34. Khlaif Hana, PhDr. VŠ Pedagogická 9 let 7.

8 PERSONÁLNÍ ÚDAJE Počet zaměstnanců celkem 34 Počet pedagogů 31 Počet ostatních 3 Počet nově přijatých pedagogů 1 Počet přijatých absolventů 1 Počet pracovníků v důchodovém věku 3 Počet externích pracovníků 4 Rozvázání pracovního poměru z důvodu odchodu do penze 0 Další změny typické pro ZUŠ VĚKOVÉ SLOŽENÍ VŠECH PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (NE FYZICKÝCH) VĚK POČET do 35 let 8, let 9,4 nad 50 let 5 důchodci 1,05 celkem 23,42 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Počet zúčastněných Typ kurzu pracovníků Americké country- taneční obor 0 Tradiční amer. tance 0 Klavírní soboty-klavír 2 Flamengová kytara 0 LDO- kurs jak pracovat s recit. 1 P1 - P 0 VO stud. Na 2. stupni 0 Houslové soboty konzervatoř Brno 0 Manažer mediace umění univerzita Palackého 0 8.

9 Ve školním roce 2010/2011 se učitelé zúčastnili klavírních sobot na Konzervatoři Kap.Jaroše Brno a přednášek na Metodickém centru JAMU Brno: Paní učitelka Irena Kudelová, p. uč. Mgr Monika Balejová a p. uč. Mgr Lucie Škrlová a to seminářů ve dnech: , , , , , , Mezi jednotlivými přednáškami účastníci seminářů navštěvovali tématické koncerty. Paní učitelka Renata Jurásková navštěvovala přednášky na Metodickém centru JAMU Brno-soboty v mezerách mezi přednáškami na Konzervatoři v Brně. Mgr. Lucie Škrlová pokračuje ve studiu na Konzervatoři Brno. V.Józsa pokračuje ve studiu na Konzervatoři Pardubice J. Petrů studium pro koordinátory ŠVP 9.

10 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ, ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ Přijímací zkoušky do hudebního oboru každoročně probíhají po průzkumu hudebnosti žáků mateřských škol a prvních tříd základních škol. Dětem se představí hudební nástroje vyučující se ve škole, zahrají na ně žáci ZUŠ a děti z MŠ a ZŠ jsou poté individuelně zkoušeni z rytmických a sluchových dovedností (vyťukání rytmu, zazpívání tónů podle klavíru a zazpívání libovolné písničky). Rodiče nadaných žáků jsou s dětmi pozváni k zápisu. V případě, že mají zájem i o jiný obor (taneční nebo výtvarný), uvedou to při zápisu a jsou zařazeni do příslušného oboru. Tyto děti jsou pak zařazeny do PHV, PTV, PVV. Dle nástrojů jsou žáci od února rozděleni k jednotlivým učitelům do skupinek. Na konci školního roku absolvují postupové zkoušky do 1. ročníku studia na ZUŠ. Přijímací zkoušky do výtvarného, tanečního a literárně-dramatického oboru, případně pro starší žáky se zájmem studovat v ZUŠ, probíhají přímo při zápisu na základě krátkých talentových zkoušek. 10.

11 5. ÚČAST A ÚSPĚCHY ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pro školní rok 2010/2011 soutěžní přehlídku výtvarného oboru a soutěž hudebního oboru ZUŠ (č.j / ) Výtvarný obor soutěžní přehlídka Hudební obor soutěže: Hra na klavír Hra na smyčcové nástroje Hra na kytaru (sólová, komorní) Skladatelská soutěž Hra na akordeon (sólová, komorní, souborová a orchestrální hra) ZUŠ Kyjov se zúčastnila těchto soutěží: Hra na klavír Adam Černý a Nathalie Ponticelli se zúčastnili krajského kola této soutěže a získali 3. místo a čestné uznání. Školního kola soutěže se zúčastnilo dvacet osm klavíristů, okresního kola dvanáct. Hra na kytaru ZUŠ Kyjov pořádala dne okresní kolo této soutěže za naši školu soutěžili tři žáci, z něj do krajského kola postoupili Matěj Bednařík a Veronika Šafářová, kteří získali 3. místa. Hra na smyčcové nástroje Jaroslav Měchura získal 1. místo v krajském kole. Jakub Ryba 3. místo v okresním kole, David Moravčík 2. místo v okresním. Čermákovo Vysoké Mýto - Národní přehlídky dětských dechových orchestrů Mladá muzika Šardice obsadila 1. místo a zúčastní se Mezinárodního festivalu dechových hudeb v Malgrat de Mar - Španělsko Mezinárodní soutěž žesťových nástrojů Ondřej Pavluš absolutní vítěz kategorie A - tenor, trombon Ladislav Pavluš 3. místo ve hře na trubku Lukáš Jestřáb čestné uznání prvního stupně Kryštof Neduchal 2 místo ve hře na trubku Výtvarný obor soutěžní přehlídka Naše škola získala dvě první místa a to za projekt Barva a Dolce VITA 11.

12 6. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY, VEŘEJNÁ ČINNOST Cimbálový soubor ZUŠ Kyjov (vedoucí Petr Petrů, Jiří Petrů, Vladimír Józsa) : Slavnosti vína Uherské Hradiště Smetanový sady : Vystoupení v Bohuslavicích : Koncert velké CM v Tišnově : Přehlídka dětských CM v Mikulově : Vernisáž výstavy Muzea Kyjov : Vernisáž výstavy k Slováckému roku : Kunín-zámek okres Nový Jičín : Vystoupení malé CM v prostorách MKS Kyjov : Praha-Staroměstské náměstí 19: : Pražský hrad : Jedličkův ústav Praha : Brno-náměstí Svobody : Želetice kostel : kostel Koryčany a Střílky : Kostel Brno-Líšeń a Brno Žabovřesky : Skoronice-kostel : Horní Mostěnice-kostel : Koncert v kostele Kostelec : Výchovný koncert Vřesovice : Náborový koncert Dambořice : Malá CM.Natáčení Kouzelné školky, televizní pásmo-vrabčák Lojza : Děti dětem - Vřesovice : Křeslo pro hosta křest knihy p. Rudolfa Machaly MKS Kyjov : Vernisáž obrazů p. L. Chovance velká CM 12.

13 : 65 let Nemocnice Kyjov vystoupení v nemocničním areálu : Přehlídka CM v Dubňanech : CM v Mikulově-představení cimbálových muzik : Mozartovy děti Brno : Pořady Slováckého roku: Vernisáž obrazů L. Jurečková Vernisáž obrazů B. Bayer Setkání mladých cimbálových muzik Slovácké roky rokúcí aneb 90 na krku Krojovaný průvod Dechový orchestr Kyjov (Dirigent Jiří Pimek) Dechový orchestr ZUŠ Kyjov byl založen v roce Po menších změnách v tomto složení orchestr působí do dnešní doby. Bohatý repertoir tvoří nejen skladby klasické dechovky, ale i moderní a taneční. Soubor vystupuje při různých kulturních a společenských událostech v Kyjově a okolí : Slovinsko: Celosvětový veletrh zemědělsko-potravinářský AGRA ve městě Gornja Radgona za účasti velvyslance České republiky, prezidenta Slovinska ministrů zemědělství zúčastněných zemí. Dechový orchestr dostal písemné poděkování od velvyslance Petra Voznici za kvalitní hudebně-taneční program, dobrou organizaci, při vystoupeních a spolupráci na českém stánku : Vinařské slavnosti na náměstí Svobody h. Vystoupení na hlavní tribuně od hod : vystoupení v nemocnici v Kyjově-od h : Vánoční vystoupení v Hýslech-začátek v 15.00hod : Vánoční vystoupení DO ZUŠ Kyjov v kulturním domě v Ježově ve hod : Ples se konal na Sokolovně ve Vlkoši za účasti dětských folklórních kroužků, od hod : Stavění máje od hod- Slovácký soubor a dechový orchestr na náměstí Kyjova : Vystoupení v Lovosicích u Prahy 13.

14 : festival Mozartovy děti Brno- Vystoupení na náměstí Svobody v Brně od hod : Pořady Slováckého roku: koncert mládežnických dechových hudeb Krojovaný průvod Pěvecké oddělení (Hana Bobálová) : vystoupení Muzikálové melodie pro seniory Vetropack Moravia Glass Kyjov : Vánoční přehrávka : Pohádkové zpívánky Kyjov : Pohádkové zpívánky ve škole v Nenkovicích a ve Vřesovicích : Vystoupení žáků na vernisáži (čajovna KD) : Třídní přehrávka Zobcové oddělení (Miloš Inocenc Černý) Komorní hra I (mladší žáci) & Komorní hra II (starší žáci) : Kyjovské náměstí: Veletrh sociálních služeb. Komorní hra II (Klára Bednaříková, Jitka Drmolová, Nina Hulatová, Kristýna Válková) : Národní festival neprofesionálních orchestrů Bienále flétnových souborů, Boskovický zámek. Komorní hra II (K. Bednaříková, M. Černý, Marek Horáček, N. Hulatová, Hana Chytilová, Eva Pokorná,) : MKS Kyjov: Vernisáž Bereniky Saudkové. (K. Bednaříková, J. Drmolová, M. Horáček, N. Hulatová, ) : MKS Kyjov: J. Chludil Obrazy. KH I (Marie Bušinová, Alžběta Doležalová, Denisa Macháčková, Denis Urc) : Radniční galerie: Jiří Hlaváček Krajiny. (M. Bušinová, A. Doležalová, D. Macháčková, D. Urc) 14.

15 : OÚNZ: Miloslav Inocenc Černý Návrat idiota II koláže. (K. Bednaříková, A. Doležalová, J. Drmolová, N. Hulatová) : Vánoční koncert Vrbice : Vánoční koncert ZUŠ Kyjov Dechové oddělení (Miloslav Procházka) : Vernisáž obrazů Karla Gotta Kyjov : Vřesovice výchovný koncert : Jazzová večer ZUŠ Kyjov : Dambořice výchovný koncert : Česko čte dětem Městská knihovna Kyjov : Mozartovy děti Brno : Ocenění nejlepších kyjovských žáků Kyjov : Hallo Jazz Weekend Kytarové oddělení (Vít Začal) : Vernisáž v Čajovně Kyjov Veronika Šafářová : Vernisáž v radniční galerii Bednařík, Šafářová, Červínková : Vernisáž Galerie doma Bednařík, Červínková : Setkání s Mgr. Bednaříkovou v knihovně Bednařík : Ocenění nejlepších kyjovských žáků Kyjov : Hallo Jazz Weekend 15.

16 Komorní orchestr města Kyjova a smíšený pěvecký sbor Carmina Vocum (umělecký vedoucí a dirigent Mario Kudela) Komorní orchestr vznikl v září 2004, jako doprovodné těleso pěveckého sboru Carmina Vocum Postupně se rozrostl a vypracoval na samostatný ansámbl s vlastním repertoirem. V září roku 2008 se hudebníků ujalo město Kyjov. Bylo založeno občanské sdružení a soubor přijal nový název Komorní orchestrt města Kyjova. Pevné zázemí má stále u ZUŠ Kyjov, v jejíchž prostorách od svých počátků pravidelně zkouší. Orchestr nadále pokračuje ve spolupráci s pěveckým smíšeným sborem Carmina vocum : Adventní koncert v Mozartově sále divadla Reduta v Brně : Adventní koncert v Bučovicích : Adventní koncert-freskový sál Milotice : Vánoční koncert v kostele ve Skoronicích : Adventní koncert v Bohdalicích : Adventní koncert v kostele v Kostelci : Adventní koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kyjově, : Adventní koncert ve Bzenci Na programu byly skladby G.Cacciniho, J.A.Bendy, K.Steckera. Sólisty jsou: Hana Bobálová, Barbora Selucká, Zuzana Šalšová, Magdaléna Kantoráková, Mario Kudela, Kamil Sedlák, Jitka Kostelníčková, Marek Horáček. Diriguje : Mario Kudela : Státní zámek Milotice-freskový sál : Koncert Carminy vocum ve freskovém sále v Miloticích. Dechový orchestr detašované pracoviště Šardice (vedoucí Roman Kohoutek) : Mladá muzika Šardice- pod vedením Romana Kohoutka. -Vystoupení na přehlídce dechových hudeb-festival DH v Ratíškovicích : festival Dřevohostice Mladá muzika Šardice : Hudební podvečer ZUŠ Šardice : Hudební podvečer ZUŠ Šardice 16.

17 : Vánoční koncert v Šardicích, za účasti Mladé muziky Šardice : Vánoční koncert- v Kyjově na MKS-Tradiční koncert Mladé muziky Šardice : Násedlovice-Vánoční koncert Mladá muzika Šardice : koncert žáků R.Kohoutka : Vánoční koncert Šardice-Mladá muzika : Vánoční koncert Krumvíř : Fašaňk Šardice : Zvířátková abeceda koncert zpěváčků ze Šardic, za doprovodu flétnového oddělení- Rezidence v Šardicích : Koncert Kyjov : Soutěž Vysoké Mýto : Absolventský koncert v Šardicích : koncert Brno : festival Nenkovice : přehlídka Mládežnických dechových hudeb Šardice : koncert žáků R.Kohoutka : festival Slovensko Slovácký rok Kyjov: koncert mládežnických dechových hudeb Den otevřených dveří Vetropack Moravia Glass Kyjov Krojovaný průvod : festival Dubňany 17.

18 Dřeva- klarinety, flétny (Barbora Pončíková) : Třídní přehrávka p.uč. Pončíkové- Rezidende Šardice : Koncert žáků, ze třídy Barbory Pospíšilové : Zvířátková abeceda koncert zpěváčků ze Šardic, za doprovodu flétnového oddělení- Rezidence v Šardicích : Hudební podvečer ZUŠ Šardice Zpěv (Gabriela Pavlátová) : Hudební podvečer ZUŠ Šardice : Koledování na rezidenci Šardice Žáci z pěvecké třídy Gabriely Pavlátové si připravili vánoční vystoupení : Zvířátková abeceda koncert zpěváčků ze Šardic, za doprovodu flétnového oddělení- Rezidence v Šardicích : Koncert žáků, ze třídy Gabriely Pavlátové-rezidence Šardice Výtvarné oddělení ZUŠ Kyjov (Mgr. Dagmar Pucharová) Září 2010: VÝSTAVA ABSOLVENTŮ VO ZUŠ Výstava 8 loňských absolventů, přijatých po talentových zkouškách na střední umělecké školy. Prostory ZŠ, GALERIE VE ŠKOLE, Kyjov Leden 2011: VÝSTAVA DĚTI DĚTEM Společná akce ZUŠ Kyjov a speciální školy ve Vřesovicích, GALERIE RADNICE, Kyjov Březen 2011 : VÝSTAVA PRACÍ AMATÉRŮ - ČAJ Výstava v prostorách ZUŠ Kyjov VÝSTAVA SLOVÁCKÝ ROK V ZUŠ KYJOV Výběr z projektu, výstava v prostorách ZŠ Komenského,GALERIE VE ŠKOLE Dokončení příprav na oblastní kolo soutěže VO ZUŠ, Adjustace prací, popisky, doprovodný text, adjustace fotografií 18.

19 obl. kolo , Ivančice, postup do ústředního kola ve Šternberku, proběhne na podzim 2011 Duben 2011: příprava výstavy DINO Šití kostýmů, adjustace prací, popisky, výroba dárečků a pohoštění Výstava debutantů DINO vernisáž 7. dubna 2011, , prostory ZUŠ Kyjov Květen 2011: výstava prací k výročí založení Nemocnice Kyjov Prostory gynekologického odd. Nemocnice Kyjov Červen 2011 : vernisáž výstavy VO ZUŠ SÍTOTISK, Prostory ZUŠ Kyjov Taneční obor (Jolana Součková) Taneční obor navázal spolupráci s TO ZUŠ Veveří Brno se uskutečnilo v Janáčkově divadle Brno společné vystoupení těchto tanečních oborů na pohádkové téma. Naše baletky si připravily vstup na motivy hudební pohádky Ať žijí duchové! Za své vystoupení si vysloužily obrovský potlesk publika. Další vystoupení: a Kyjov Městské kulturní středisko 16.6.a Kyjov Městské kulturní středisko Tradičně hlavní akcí za jednotlivá pololetí jsou vystoupení na Městském kulturním středisku dopoledne se konají 2 představení určená pro školy nabídka je zasílána do všech MŠ a Základních škol v Kyjově a okolí, odpolední představení bylo určeno rodičům a veřejnosti; všechna představení byla vyprodána. Paní učitelka J.Součková, připravila s žáky TO. náročný program, který potěšil nejen publikum složené s učitelů a jejich žáků. ale i publikum dospělých, rodičů a náročnějších diváků. Ohlas byl velký, taneční obor se opět zapsal do povědomí kyjovského kulturního dění. Literárně dramatický obor (Lucie Škrlová) Literárně dramatický obor v letošním školním roce spolupracoval s hudebním oborem na pořádání hudebních večírků, drobnými vstupy a pomáhal při uvádění menších přehrávek na ZUŠ. Žáci také spolupracují s tanečním oborem, při obou tradičních vystoupeních na MKS 9.a 10.12, , které uváděla Mgr Lucie Škrlová, a jde tak praktickým příkladem, jak aktivně spolupracovat, a prokládá jednotlivá čísla tanečního oboru vstupy žáků 19.

20 LDO, jazykolamy, hádankami a scénkami, které pocházejí z dílny LDO, z hodin improvizace a vymýšlení vlastních scének a dialogů. Na vystoupeních se podíleli: Hanka Zálešáková, Karolína Čechová, a Bořivoj Raiskub. Děti se tak učí spolupracovat s ostatními obory ZUŠ a aktivně se tak podílejí na jejich vystoupení. Dne , se žáci LDO rozloučili s uplynulým školním rokem rozlučkovou předváděcí dílnou, kde před rodiči a kamarády, předvedly své vlastní nápady, improvizace a své texty, pocházející z pondělních hodin. LDO se zaměřuje, především na posilování kreativního myšlení dětí, na uplatnění jejich samostatného myšlení, rozvíjení fantazie, představivosti a schopnosti komunikovat mezi sebou, bez předsudků, nebo vnitřních zábran. Tedy, co nejpřirozenější cestou, k rozhovoru a rozmluvě. K bezprostřední komunikaci, verbální i nonverbální. Mnohdy to, v dnešní přetechnizované době, dětem schází. Prostý a přirozený rozhovor. ZÁŽITKOVÉ DNY (pro děti ze třídy Ireny Kudelové) Rozhodla jsem se, že budu pro své žáky pořádat dny s názvem ZÁŽITKOVÉ. Mým cílem je ukázat dětem kulturní vyžití v našem městě. Zjistila jsem, že děti velmi málo navštějují s rodiči koncerty, výstavy a jiné kulturně přínosné akce. Myslím si, že ZÁŽITKOVÉ DNY mohou být jednou z cestiček, jak dětem pootevřít vrátka do světa hudby, estetického vnímání a pocitu práce v kolektivu. Ve školním roce 2010/2011 jsem uskutečnila tyto akce: AKCE NA MĚSÍC ŘÍJEN Brass 6 bez hranic úterý v 19:30 h Žesťový soubor Brass byl založen před deseti lety šesticí vynikajících mladých interpretů patřících mezi skutečné špičky ve svém oboru. Všichni jsou držiteli nejrůznějších ocenění doma i v zahraničí. Filosofií souboru je při koncertech posluchače dobře pobavit nejen vynikající a precizní interpretací, ale také různými legráckami, převleky nebo uvolněným, leč zasvěceným průvodním slovem. Účast: Vanda Berková, Magdalena Ambrozková, Jindřich Hochman, Karolína Hadamíková,Eva Stavinohová, Štěpán Kudela, Nathalie Ponticelli, Noemi Ponticelli,Barbora Selucká, Aneta Cermanová, Zdeňka Foltýnová ZÁŽITKOVÝ DEN NA LISTOPAD film Alenka v říši divů neděle v hodin Účast: Vanda Berková, Zita Berková, Magdalenka Ambrozková, Markétka Amrozková, Dominika Duroňová, Kristýnka Vaňková, Adélka Dohnalová, Anetka Cermanová, Barča Selucká, Štěpánek Kudela, Zdeňka Foltýnová, Jindra Hochman, Evča Stavinohová 20.

21 ZÁŽITKOVÝ DEN NA LEDEN Vánoční koncert CARMINA VOCUM A KOMORNÍ ORCHESTR MĚSTA KYJOVA 8. ledna 2011, kostel v Kyjově Účast: Zita Berková, Vanda Berková, Anetka Cermanová, Zdeňka Foltýnová Jindra Hochman, Nathalka Ponticelli, Noemi Ponticelli, Evča Stavinohová Barča Selucká, Magdalenka Ambrozková, Markétka Ambrozková AKCE NA MĚSÍC BŘEZEN RECITÁL KONCERTNÍHO MISTRA FILHARMONIE BRNO Pavel Wallinger - housle, Renáta Ardaševová - klavír úterý v 19:30 hod. Účast: Vanda Berková, Zita Berková AKCE NA MĚSÍC DUBEN THE BEST OF MUSICAL úterý v 19:30 hod. RADKA COUFALOVÁ - muzikálový zpěv, JIŘÍ MACH - muzikálový zpěv Radka Coufalová a Jiří Mach jsou absolventy muzikálového herectví na JAMU, patří k nejvyhledávanějším muzikálovým hercům Městského divadla Brno. Na koncertě zazní výběr ze světoznámých muzikálů jako Jesus Christ Superstar, Evita, Vlasy, West Side Story, Bídníci, Chicago, Cats, Rebelové, My Fair Lady... Účast: Nathalie Ponticelli, Noemi Ponticelli, Barbora Selucká, Zdeňka Foltýnová, Štěpán Kudela, Jindřich Hochman, Karel Sladký, Adéla Gregrová, Vanda Berková, Adéla Dohnalová, Magdalena Ambrozková 21.

22 7. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY UČITELŮ ZUŠ KYJOV Petrů Petr Pimek Jiří - ředitel školy - primáš cimbálové muziky Jury Petrů - hlavní organizátor Ústředního kola lidových nástrojů Kyjov - zástupce ředitele - dirigent dechového souboru ZUŠ Kyjov - člen jazzového seskupení Jazz Empriric spolu s p. uč. V. Začalem a M. Horáčkem Procházka Miloslav - dirigent, skladatel, autor mnoha notových publikací pro ZUŠ, autor školy na trubku Mladý Kavalír, člen dechového orchestru Vlado Kumpána. Kudela Mario Čajka Jaroslav - dirigent komorního orchestru ZUŠ Kyjov - sbormistr smíšeného pěveckého sboru Carmina vocum - zajišťuje a účinkuje při občanských obřadech svatby, pohřby - předseda pěvecké sekce Krajské umělecké rady - člen cimbálové muziky Moravia, sólista na klarinet a tarogato. Petrů Jiří Horáček Marek Černý Miloš Tyc Radovan Vašíček Petr - člen komorního orchestru ZUŠ Kyjov - cimbálová muzika Jury Petrů - Cimbál Classic - spolupráce - korepetitor DPS Modráčci - spoluúčinkuje s komorním orchestrem ZUŠ Kyjov a pěveckým sborem Carmina vocum - člen jazzového seskupení Jazz Empriric spolu s p. uč. V. Začalem a J. Pimkem - spoluúčinkuje s komorním orchestrem ZUŠ Kyjov - Třebíčská rocková skupina Bagr - cimbálová muzika Moravia Žáčková Zuzana - členka komorního orchestru ZUŠ Kyjov - členka Hodonínského symfonického orchestru - zúčastňuje se vzdělávacího programu konzervatoř Brno pod vedením B. Kotmela a kurzu Manažer mediace umění na filozofické fakultě Univerzitě Palackého v Olomouci Škrlová Lucie - zúčastňuje se vzdělávacího programu Metodické centrum JAMU Brno (metodika klavírní hry) 22.

23 Začal Vítězslav Pavlinec Petr - člen hudebních uskupení: Empiric jazz; Návrat (country); Velká svačina, Začalovec rock - Horňácká cimbálová muzika M. Hrbáče spolupráce - CM Moravia spolupráce - Čechomor spolupráce - Komorní hra s Hiroshi Suito Pucharová Dagmar - člen Ústřední rady výtvarných oborů pro ZUŠ - publikování v knize: Řady a aspekty ve výtvarné výchově. - Věry V. Roeslové - účast na grantech Kohoutek Roman - člen dech.hudby Žadovjáci - umělecký vedoucí Mladé muziky ze Šardic Pončíková Barbora - členkou dech.hudby Bojané 23.

24 8. ABSOLVENTSKÉ KONCERTY organizoval: J. Pimek letos proběhly ve dvou termínech- 4.5 a oba v hod, v koncertním sále ZUŠ Kyjov, za hojné účasti rodičů a učitelů. Úroveň vystoupení na absolventských koncertech rok od roku stoupá, žáci hrají zpaměti obtížný repertoár, potýkají se s těžkými, technicky náročnými místy ve skladbách klasicistních, romantických, ale i moderních autorů. Snaží se vystihnou stylovost, výraz a tím vyzkoušet hranice svých uměleckých možností v daném věku. Dostává se jim tím zkušenosti, která je obohatí na celý budoucí život, neboť si vyzkouší komplikovanou problematiku umělcova vystupování, před publikem, které je velmi vnímavé a odměňuje vynikající výkony, mohutnějším potleskem. Absolventů se zúčastnilo 31, kteří veřejně absolvovali. Z toho bylo 21 žáků prvního cyklu, a 10 žáků druhého cyklu. Svými výkony udělaly radost nejen svým rodičům, ale hlavně svým učitelům, pro které je takové zdařilé závěrečné vystoupení absolventů velkou odměnou a duchovní posilou, pro jejich další pedagogickou praxi. 63 to je celkový počet absolventů v letošním školním roce 2010/

25 9. ÚDAJE O PROSPĚCHU ŽÁKŮ Přípravný st. Počet žáků Prospělo s vyzn. PHV I. stupeň PHV I.ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Prospělo Neprospělo II. stupeň I.ročník ročník ročník ročník Dospělí Hudební obor Taneční obor Lit. - dram.obor Výtvarný obor celkem Celkem s PHV Absolventi

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KYJOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MĚSTA KYJOVA JUNGMANNOVA 292, KYJOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 OBSAH: 1. Základní údaje o škole str. 2-4 2. Přehled o učebních plánech

Více

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, H R A D E C K R Á L O V É, H A B R M A N O V A 1 3 0 VÝROČNÍ ZPRÁVA O Č I N N O S T I V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Tvůrčí život je vždy mimo konvence.

Více

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 A. Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Václava Pichla, Bechyně, Klášterní 39, Identifikátor zařízení: 600 002 551 IČO: 70 848 335

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

1940-2005 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JAROMĚŘ

1940-2005 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JAROMĚŘ 1940-2005 Kde nás najdete? Základní umělecká škola Jaroměř, okres Náchod Na Obci 142 551 01 Jaroměř Tel.: 491 812 356 Fax: 491 815 040 E-mail: zus.jaromer@quick.cz www.zus-jaromer.cz ředitel školy: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Základní umělecká škola Zlín ČTYŘBAREVNÁ ŠKOLA. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2013/2014 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní

Více

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace Základní umělecká škola Viléma Petrželky Ostrava-Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Předkládá: Mgr. Aleš Bína, ředitel

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy.

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy. Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014 Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy. 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

Kronika ZUŠ Dobruška k 50. výročí školy.

Kronika ZUŠ Dobruška k 50. výročí školy. Kronika ZUŠ Dobruška k 50. výročí školy. 1961-2011 Jan Ježek, 6 let 2011 www.zusdobruska.cz Úvod Váţené dámy, váţení pánové, absolventi, současní ţáci, naše škola slaví v roce 2011 jiţ 50 let od svého

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, PARDUBICE - POLABINY LONKOVA 510 PARDUBICE 530 09 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 PODLE VYHLÁŠKY 139/1995 Sb. 17e, odst. 2 Obsah I. Základní údaje 2 II.

Více

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Dle Školského zákona č.561/2004 Sb. 10 není ředitel základní umělecké školy povinen zpracovávat výroční zprávu

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XVII. výroční zpráva za školní rok 2005/2006 1 Výroční zpráva obsah Základní údaje o škole 3 Pracovníci školy 4 Další vzdělávání učitelů

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Alena Frýdlová. Dana Skopalová. hudební výtvarný literárně dramatický taneční

Alena Frýdlová. Dana Skopalová. hudební výtvarný literárně dramatický taneční CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Sídlo školy: Základní umělecká škola HARMONIE Zlín B. Němcové 258, 760 01 Zlín IČO: 25 33 64 10 IZO: 600 003 523 Číslo účtu: 379781453/0300 Právní forma: společnost s

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

60 LET ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VÍTKOV

60 LET ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VÍTKOV 60 LET ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VÍTKOV 1953-2013 PROMĚNA ŠKOLY V LETECH 1977-1981 Původní budova školy před přestavbou v roce 1977 Budova školy během přestavby Budova školy dnes V lednu uplynulo šedesát

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013 2014 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více

Charakteristika školy

Charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ MORAVA, spol. s r.o. 2013/2014 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola MORAVA, spol. s r.o. Sídlo: Kotěrova 4395, Zlín Odloučené pracoviště: Provodov, Fryšták,

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více