ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011"

Transkript

1 1.

2 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KYJOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MĚSTA KYJOVA JUNGMANNOVA 292, KYJOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 OBSAH: 1. Základní údaje o škole str Přehled o učebních plánech str Pracovníci školy str Přijímací řízení, zařazování dětí str Účast a úspěchy žáků v soutěžích str Mimoškolní aktivity, veřejná činnost str Mimoškolní aktivity učitelů ZUŠ str Absolventské koncerty str Údaje o prospěchu žáků str Žáci přijatí na umělecké školy str Akce pořádané ZUŠ Kyjov str Mezinárodní aktivity str Zpráva o hospodaření školy str

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní umělecká škola Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova Sídlo: Jungmannova 292, Kyjov Právní forma, IČ: IČ Zřizovatel: Město Kyjov Ředitel školy (i adresa): Petr Petrů, Vinohrady 2583, Kyjov Datum zařazení do sítě: Celková kapacita: 704 žáků Umělecké obory: Hudební Taneční Výtvarný Literárně-dramatický Hudební nástroje: housle, viola, violoncello, kontrabas, cimbál, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, klavír, varhany, keyboard, bicí, trumpeta, tenor, tuba, lesní roh 3.

4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Vybavení budovy: Škola má k dispozici 19 učeben, z toho 2 malé hudební sály pro interní vystoupení, nácvik souborů, přehrávky, hudební besídky, případné koncerty apod. Jeden ze sálů používá taneční obor pro výuku. Škola se skládá ze dvou budov původní historické a bývalé mateřské školy. V přízemí a prvním patře původní budovy mají učebny hudební obory. Je tu také taneční sál, který slouží zároveň jako koncertní sál při koncertech školy. V půdních prostorách sídlí výtvarné oddělení ZUŠ. V přízemí druhé budovy (bývalé MŠ) se vyučuje hudební nauka a PHV. Jsou tam tři učebny a kancelář ekonomky školy. V prvním a druhém patře jsou byty zaměstnanců. Vytápění budovy je řešeno dálkovým topením, výtvarný obor má samostatný plynový kotel. Studijní obory na škole: V jednotlivých oborech navštěvovalo ve školním roce 2010/2011 Hudební 474 žáků Taneční 91 žáků Výtvarný 105 žáků Literárně-dramatický 8 žáků Příprava 26 žáků Celkem 704 žáků Individuální výuka hudebního oboru (v procentech) Individuální výuka 1 žák 1 učitel 87.5% 2 žáci 1 učitel 12.5% 4.

5 DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE Budova školy je památkově chráněný objekt. Vyžaduje tedy zvláštní péči, co se týká uchování pěkného prostředí pro umělecké vyžití. Současně má zvýšené nároky na udržování v kvalitním stavu. Počátkem školního roku 2004/2005 jsme nastoupili do budovy těsně po rekonstrukci stávajícího, již nevhodného systému vytápění. Budova patří k historicky význačným objektům města Kyjova. Dříve nevyužívané půdní prostory slouží v současnosti především jako učebna ateliér výtvarného oddělení. Původní prostory, ve kterých jsou umístěny učebny, případně koncertní místnosti vynikají a kvalitní akustikou a současně díky tloušťce stěn se jednotlivá oddělení a učebny akusticky neruší. Škola je umístěna prakticky v centru Kyjova, avšak na klidném místě, mimo ruch města, který by tvůrčí úsilí rozptyloval. Jednotlivé učebny jsou postupně, jak to finanční prostředky dovolují, vybavovány informační technikou tak, aby učitelé i žáci měli možnost využít veškerých moderních možností, které technika nabízí. Díky přístupu na internet mají zejména učitelé neomezenou možnost přístupu ke zdroji informací tak, aby se jejich odbornost stále rozvíjela a mohli tak nabídnout svým svěřencům kvalitnější výuku ve všech směrech. V roce 2007 od 1.9. započala výuka na detašovaných pracovištích v Šardicích a v Ježově. V Šardicích tato výuka probíhá v rekonstruované staré budově školy za maximální podpory a spolupráce s představiteli obce. Dle požadavků na zkvalitnění výuky v této budově byly instalovány akustické panely. Na detašovaném pracovišti v Ježově probíhá výuka v učebně hudební výchovy na ZŠ. Zde jsou taktéž plněny všechny požadavky pro kvalitní výuku. Učitelé i žáci zde mají prostředí optimálně řešené k co nejproduktivnější tvůrčí práci. V průběhu měsíce března 2010 byl zrekonstruován taneční a koncertní sál ZUŠ. Stávající parketová podlaha byla nahrazena průmyslovou plovoucí, proběhla oprava elektroinstalace a byly vyměněny zrcadla. Leden březen 2011 bylo provedeno technické zhodnocení oken systémem DIMIT. Byly vloženy třetí skleněné tabulky a bylo provedeno přetěsnění oken. Ve spolupráci se zřizovatelem bude vybudováno nové taneční studio v blízkosti školy byla zahájena výuka na detašovaném pracovišti Dambořice. V budově místních ZŠ bude vyučována hra na klavír a dechové nástroje. Možnost rozšíření o výuku cimbálů a houslí. 5.

6 2. PŘEHLED O UČEBNÍCH PLÁNECH Při rozsahu vyučovacích hodin v jednotlivých oborech a předmětech se řídíme učebními plány, které byly schváleny MŠMT ČR pod č.j. 18,418/95 ze dne 26. června V roce 2010 byla zahájena tvorba ŠVP pro ZUŠ Kyjov. Koordinátorem byl jmenován p. Jiří Petrů. Absolvoval roční studium pro koordinátory ŠVP v Třebíči. Na tvorbě ŠVP se podílí celá škola. Vedoucí předmětových komisí klavírní oddělení předseda p. M. Horáček, smyčcové oddělení předseda p. P. Vašíček, cimbál předseda p. P. Pavlinec, dechové oddělení předseda p. J. Pimek, kytarové oddělení předseda p. V. Začal, dřeva předseda p. J. Čajka, bicí nástroje předseda p. M. I. Černý, hudební nauka předseda H. Khlaif, zpěv předseda p. M. Kudela, výtvarný obor předseda p. D. Pucharová, literárně dramatický předseda p. L. Škrlová, taneční obor předseda p. J. Součková, Přípravné studium výnosem MŠMT pod č.j /80-35 I. stupeň základního studia pod č.j /81-35 Kytara pod č.j /89 II. stupeň základního studia pod č.j /85-35 Rozsah vyučování v jednotlivých oborech, předmětech, dále ve stupních a ročnících určují učební plány schválené MŠMT ČR pod č.j. 18,418/95 ze dne 26. června Žáci přípravné hudební výchovy: Žáci I. stupně klavíru: 2 lekce týdně 1 lekce týdně, HN, čtyřruční hra, komorní hra Žáci smyčcového a dechového oddělení 1 lekce týdně, HN, soubor Žáci II. stupně Žáci přípravné taneční výchovy Žáci výtvarného oboru Žáci literárně-dramatického oboru 1 lekce týdně, soubor 2 lekce týdně 3 lekce týdně (od 1. ročníku) 99 lekcí za rok 2 lekce týdně (1. a 2. ročník) 3 lekce týdně (od 3. ročníku) 6.

7 3. PRACOVNÍCI ŠKOLY JMÉNO KVALIFIKACE PRAXE 1. Balejová Monika, Mgr. VŠMU 9 let 2. Čajka Jaroslav, Mgr. JAMU, klarinet nad 33 let 3. Černý Miloslav konzervatoř, flétna nad 33 let 4. Černý Leoš Konzervatoř Brno, housle 3 roky 5. Hašková Jitřenka konzervatoř, housle nad 33 let 6. Horáček Marek, BcA. JAMU, varhany 10 let 7. Kohoutek Roman konzervatoř, trumpeta 6 let 8. Józsa Vladimír Konzervatoř Pardubice, studium kontrabas 3 roky 9. Judasová Miluše vyučena, důchodkyně nad 33 let 10. Jurásková Renata konzervatoř, klavír 21 let 11. Kolacia Miroslav, MgA. Ostravská Univerzita- IPUS,konzervatoř 10 let 12. Kudela Mario konzervatoř, varhany, zpěv 19 let 13. Kudelová Irena konzervatoř, varhany 17 let 14. Lužová Hana OA Hodonín-administrativní pracovnice 15 let 15. Bobálová Hana Konzervatoř 3 roky 16. Měchurová Růžena základní, školnice-uklizečka nad 33 let 17. Meislová Věra, MgA. AMU, klavír 9 let 18. Pavlinec Petr, Mgr. PF, konzervatoř,cimbál 11 let 19. Petrů Petr konzervatoř, viola 31 let 20. Petrů Jiří konzervatoř Brno, studium JAMU 5 let 21. Pimek Jiří konzervatoř, trumpeta nad 33 let 22. Procházka Miloslav konzervatoř, trumpeta 31 let 23. Pucharová Dagmar, Mgr. PF, výtvarný obor 27 let 24. Rašková Věra, Mgr. VŠMU Bratislava, flétna 21 let 26. Součková Jolana Konzervatoř- Praha, balet 12 let 27. Strmísková Ingrid konzervatoř, zpěv 3 roky 28. Škrlová Lucie, Mgr. JAMU, dramat. umění 13 let 29. Pavlátová Gabriela Konzervatoř, zpěv 3 roky 30. Tyc Radovan Gymnázium, maturita st. zouška HV 15 let 31. Vašíček Petr Maturita, ped.minimum na JAMU, housle 26 let 32. Začal Vítězslav, Mgr. PF, učitelství ZŠ 18 let 33. Pospíšilová Barbora, Dis. Konzervatoř, klarinet 7 roky 34. Khlaif Hana, PhDr. VŠ Pedagogická 9 let 7.

8 PERSONÁLNÍ ÚDAJE Počet zaměstnanců celkem 34 Počet pedagogů 31 Počet ostatních 3 Počet nově přijatých pedagogů 1 Počet přijatých absolventů 1 Počet pracovníků v důchodovém věku 3 Počet externích pracovníků 4 Rozvázání pracovního poměru z důvodu odchodu do penze 0 Další změny typické pro ZUŠ VĚKOVÉ SLOŽENÍ VŠECH PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (NE FYZICKÝCH) VĚK POČET do 35 let 8, let 9,4 nad 50 let 5 důchodci 1,05 celkem 23,42 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Počet zúčastněných Typ kurzu pracovníků Americké country- taneční obor 0 Tradiční amer. tance 0 Klavírní soboty-klavír 2 Flamengová kytara 0 LDO- kurs jak pracovat s recit. 1 P1 - P 0 VO stud. Na 2. stupni 0 Houslové soboty konzervatoř Brno 0 Manažer mediace umění univerzita Palackého 0 8.

9 Ve školním roce 2010/2011 se učitelé zúčastnili klavírních sobot na Konzervatoři Kap.Jaroše Brno a přednášek na Metodickém centru JAMU Brno: Paní učitelka Irena Kudelová, p. uč. Mgr Monika Balejová a p. uč. Mgr Lucie Škrlová a to seminářů ve dnech: , , , , , , Mezi jednotlivými přednáškami účastníci seminářů navštěvovali tématické koncerty. Paní učitelka Renata Jurásková navštěvovala přednášky na Metodickém centru JAMU Brno-soboty v mezerách mezi přednáškami na Konzervatoři v Brně. Mgr. Lucie Škrlová pokračuje ve studiu na Konzervatoři Brno. V.Józsa pokračuje ve studiu na Konzervatoři Pardubice J. Petrů studium pro koordinátory ŠVP 9.

10 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ, ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ Přijímací zkoušky do hudebního oboru každoročně probíhají po průzkumu hudebnosti žáků mateřských škol a prvních tříd základních škol. Dětem se představí hudební nástroje vyučující se ve škole, zahrají na ně žáci ZUŠ a děti z MŠ a ZŠ jsou poté individuelně zkoušeni z rytmických a sluchových dovedností (vyťukání rytmu, zazpívání tónů podle klavíru a zazpívání libovolné písničky). Rodiče nadaných žáků jsou s dětmi pozváni k zápisu. V případě, že mají zájem i o jiný obor (taneční nebo výtvarný), uvedou to při zápisu a jsou zařazeni do příslušného oboru. Tyto děti jsou pak zařazeny do PHV, PTV, PVV. Dle nástrojů jsou žáci od února rozděleni k jednotlivým učitelům do skupinek. Na konci školního roku absolvují postupové zkoušky do 1. ročníku studia na ZUŠ. Přijímací zkoušky do výtvarného, tanečního a literárně-dramatického oboru, případně pro starší žáky se zájmem studovat v ZUŠ, probíhají přímo při zápisu na základě krátkých talentových zkoušek. 10.

11 5. ÚČAST A ÚSPĚCHY ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pro školní rok 2010/2011 soutěžní přehlídku výtvarného oboru a soutěž hudebního oboru ZUŠ (č.j / ) Výtvarný obor soutěžní přehlídka Hudební obor soutěže: Hra na klavír Hra na smyčcové nástroje Hra na kytaru (sólová, komorní) Skladatelská soutěž Hra na akordeon (sólová, komorní, souborová a orchestrální hra) ZUŠ Kyjov se zúčastnila těchto soutěží: Hra na klavír Adam Černý a Nathalie Ponticelli se zúčastnili krajského kola této soutěže a získali 3. místo a čestné uznání. Školního kola soutěže se zúčastnilo dvacet osm klavíristů, okresního kola dvanáct. Hra na kytaru ZUŠ Kyjov pořádala dne okresní kolo této soutěže za naši školu soutěžili tři žáci, z něj do krajského kola postoupili Matěj Bednařík a Veronika Šafářová, kteří získali 3. místa. Hra na smyčcové nástroje Jaroslav Měchura získal 1. místo v krajském kole. Jakub Ryba 3. místo v okresním kole, David Moravčík 2. místo v okresním. Čermákovo Vysoké Mýto - Národní přehlídky dětských dechových orchestrů Mladá muzika Šardice obsadila 1. místo a zúčastní se Mezinárodního festivalu dechových hudeb v Malgrat de Mar - Španělsko Mezinárodní soutěž žesťových nástrojů Ondřej Pavluš absolutní vítěz kategorie A - tenor, trombon Ladislav Pavluš 3. místo ve hře na trubku Lukáš Jestřáb čestné uznání prvního stupně Kryštof Neduchal 2 místo ve hře na trubku Výtvarný obor soutěžní přehlídka Naše škola získala dvě první místa a to za projekt Barva a Dolce VITA 11.

12 6. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY, VEŘEJNÁ ČINNOST Cimbálový soubor ZUŠ Kyjov (vedoucí Petr Petrů, Jiří Petrů, Vladimír Józsa) : Slavnosti vína Uherské Hradiště Smetanový sady : Vystoupení v Bohuslavicích : Koncert velké CM v Tišnově : Přehlídka dětských CM v Mikulově : Vernisáž výstavy Muzea Kyjov : Vernisáž výstavy k Slováckému roku : Kunín-zámek okres Nový Jičín : Vystoupení malé CM v prostorách MKS Kyjov : Praha-Staroměstské náměstí 19: : Pražský hrad : Jedličkův ústav Praha : Brno-náměstí Svobody : Želetice kostel : kostel Koryčany a Střílky : Kostel Brno-Líšeń a Brno Žabovřesky : Skoronice-kostel : Horní Mostěnice-kostel : Koncert v kostele Kostelec : Výchovný koncert Vřesovice : Náborový koncert Dambořice : Malá CM.Natáčení Kouzelné školky, televizní pásmo-vrabčák Lojza : Děti dětem - Vřesovice : Křeslo pro hosta křest knihy p. Rudolfa Machaly MKS Kyjov : Vernisáž obrazů p. L. Chovance velká CM 12.

13 : 65 let Nemocnice Kyjov vystoupení v nemocničním areálu : Přehlídka CM v Dubňanech : CM v Mikulově-představení cimbálových muzik : Mozartovy děti Brno : Pořady Slováckého roku: Vernisáž obrazů L. Jurečková Vernisáž obrazů B. Bayer Setkání mladých cimbálových muzik Slovácké roky rokúcí aneb 90 na krku Krojovaný průvod Dechový orchestr Kyjov (Dirigent Jiří Pimek) Dechový orchestr ZUŠ Kyjov byl založen v roce Po menších změnách v tomto složení orchestr působí do dnešní doby. Bohatý repertoir tvoří nejen skladby klasické dechovky, ale i moderní a taneční. Soubor vystupuje při různých kulturních a společenských událostech v Kyjově a okolí : Slovinsko: Celosvětový veletrh zemědělsko-potravinářský AGRA ve městě Gornja Radgona za účasti velvyslance České republiky, prezidenta Slovinska ministrů zemědělství zúčastněných zemí. Dechový orchestr dostal písemné poděkování od velvyslance Petra Voznici za kvalitní hudebně-taneční program, dobrou organizaci, při vystoupeních a spolupráci na českém stánku : Vinařské slavnosti na náměstí Svobody h. Vystoupení na hlavní tribuně od hod : vystoupení v nemocnici v Kyjově-od h : Vánoční vystoupení v Hýslech-začátek v 15.00hod : Vánoční vystoupení DO ZUŠ Kyjov v kulturním domě v Ježově ve hod : Ples se konal na Sokolovně ve Vlkoši za účasti dětských folklórních kroužků, od hod : Stavění máje od hod- Slovácký soubor a dechový orchestr na náměstí Kyjova : Vystoupení v Lovosicích u Prahy 13.

14 : festival Mozartovy děti Brno- Vystoupení na náměstí Svobody v Brně od hod : Pořady Slováckého roku: koncert mládežnických dechových hudeb Krojovaný průvod Pěvecké oddělení (Hana Bobálová) : vystoupení Muzikálové melodie pro seniory Vetropack Moravia Glass Kyjov : Vánoční přehrávka : Pohádkové zpívánky Kyjov : Pohádkové zpívánky ve škole v Nenkovicích a ve Vřesovicích : Vystoupení žáků na vernisáži (čajovna KD) : Třídní přehrávka Zobcové oddělení (Miloš Inocenc Černý) Komorní hra I (mladší žáci) & Komorní hra II (starší žáci) : Kyjovské náměstí: Veletrh sociálních služeb. Komorní hra II (Klára Bednaříková, Jitka Drmolová, Nina Hulatová, Kristýna Válková) : Národní festival neprofesionálních orchestrů Bienále flétnových souborů, Boskovický zámek. Komorní hra II (K. Bednaříková, M. Černý, Marek Horáček, N. Hulatová, Hana Chytilová, Eva Pokorná,) : MKS Kyjov: Vernisáž Bereniky Saudkové. (K. Bednaříková, J. Drmolová, M. Horáček, N. Hulatová, ) : MKS Kyjov: J. Chludil Obrazy. KH I (Marie Bušinová, Alžběta Doležalová, Denisa Macháčková, Denis Urc) : Radniční galerie: Jiří Hlaváček Krajiny. (M. Bušinová, A. Doležalová, D. Macháčková, D. Urc) 14.

15 : OÚNZ: Miloslav Inocenc Černý Návrat idiota II koláže. (K. Bednaříková, A. Doležalová, J. Drmolová, N. Hulatová) : Vánoční koncert Vrbice : Vánoční koncert ZUŠ Kyjov Dechové oddělení (Miloslav Procházka) : Vernisáž obrazů Karla Gotta Kyjov : Vřesovice výchovný koncert : Jazzová večer ZUŠ Kyjov : Dambořice výchovný koncert : Česko čte dětem Městská knihovna Kyjov : Mozartovy děti Brno : Ocenění nejlepších kyjovských žáků Kyjov : Hallo Jazz Weekend Kytarové oddělení (Vít Začal) : Vernisáž v Čajovně Kyjov Veronika Šafářová : Vernisáž v radniční galerii Bednařík, Šafářová, Červínková : Vernisáž Galerie doma Bednařík, Červínková : Setkání s Mgr. Bednaříkovou v knihovně Bednařík : Ocenění nejlepších kyjovských žáků Kyjov : Hallo Jazz Weekend 15.

16 Komorní orchestr města Kyjova a smíšený pěvecký sbor Carmina Vocum (umělecký vedoucí a dirigent Mario Kudela) Komorní orchestr vznikl v září 2004, jako doprovodné těleso pěveckého sboru Carmina Vocum Postupně se rozrostl a vypracoval na samostatný ansámbl s vlastním repertoirem. V září roku 2008 se hudebníků ujalo město Kyjov. Bylo založeno občanské sdružení a soubor přijal nový název Komorní orchestrt města Kyjova. Pevné zázemí má stále u ZUŠ Kyjov, v jejíchž prostorách od svých počátků pravidelně zkouší. Orchestr nadále pokračuje ve spolupráci s pěveckým smíšeným sborem Carmina vocum : Adventní koncert v Mozartově sále divadla Reduta v Brně : Adventní koncert v Bučovicích : Adventní koncert-freskový sál Milotice : Vánoční koncert v kostele ve Skoronicích : Adventní koncert v Bohdalicích : Adventní koncert v kostele v Kostelci : Adventní koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kyjově, : Adventní koncert ve Bzenci Na programu byly skladby G.Cacciniho, J.A.Bendy, K.Steckera. Sólisty jsou: Hana Bobálová, Barbora Selucká, Zuzana Šalšová, Magdaléna Kantoráková, Mario Kudela, Kamil Sedlák, Jitka Kostelníčková, Marek Horáček. Diriguje : Mario Kudela : Státní zámek Milotice-freskový sál : Koncert Carminy vocum ve freskovém sále v Miloticích. Dechový orchestr detašované pracoviště Šardice (vedoucí Roman Kohoutek) : Mladá muzika Šardice- pod vedením Romana Kohoutka. -Vystoupení na přehlídce dechových hudeb-festival DH v Ratíškovicích : festival Dřevohostice Mladá muzika Šardice : Hudební podvečer ZUŠ Šardice : Hudební podvečer ZUŠ Šardice 16.

17 : Vánoční koncert v Šardicích, za účasti Mladé muziky Šardice : Vánoční koncert- v Kyjově na MKS-Tradiční koncert Mladé muziky Šardice : Násedlovice-Vánoční koncert Mladá muzika Šardice : koncert žáků R.Kohoutka : Vánoční koncert Šardice-Mladá muzika : Vánoční koncert Krumvíř : Fašaňk Šardice : Zvířátková abeceda koncert zpěváčků ze Šardic, za doprovodu flétnového oddělení- Rezidence v Šardicích : Koncert Kyjov : Soutěž Vysoké Mýto : Absolventský koncert v Šardicích : koncert Brno : festival Nenkovice : přehlídka Mládežnických dechových hudeb Šardice : koncert žáků R.Kohoutka : festival Slovensko Slovácký rok Kyjov: koncert mládežnických dechových hudeb Den otevřených dveří Vetropack Moravia Glass Kyjov Krojovaný průvod : festival Dubňany 17.

18 Dřeva- klarinety, flétny (Barbora Pončíková) : Třídní přehrávka p.uč. Pončíkové- Rezidende Šardice : Koncert žáků, ze třídy Barbory Pospíšilové : Zvířátková abeceda koncert zpěváčků ze Šardic, za doprovodu flétnového oddělení- Rezidence v Šardicích : Hudební podvečer ZUŠ Šardice Zpěv (Gabriela Pavlátová) : Hudební podvečer ZUŠ Šardice : Koledování na rezidenci Šardice Žáci z pěvecké třídy Gabriely Pavlátové si připravili vánoční vystoupení : Zvířátková abeceda koncert zpěváčků ze Šardic, za doprovodu flétnového oddělení- Rezidence v Šardicích : Koncert žáků, ze třídy Gabriely Pavlátové-rezidence Šardice Výtvarné oddělení ZUŠ Kyjov (Mgr. Dagmar Pucharová) Září 2010: VÝSTAVA ABSOLVENTŮ VO ZUŠ Výstava 8 loňských absolventů, přijatých po talentových zkouškách na střední umělecké školy. Prostory ZŠ, GALERIE VE ŠKOLE, Kyjov Leden 2011: VÝSTAVA DĚTI DĚTEM Společná akce ZUŠ Kyjov a speciální školy ve Vřesovicích, GALERIE RADNICE, Kyjov Březen 2011 : VÝSTAVA PRACÍ AMATÉRŮ - ČAJ Výstava v prostorách ZUŠ Kyjov VÝSTAVA SLOVÁCKÝ ROK V ZUŠ KYJOV Výběr z projektu, výstava v prostorách ZŠ Komenského,GALERIE VE ŠKOLE Dokončení příprav na oblastní kolo soutěže VO ZUŠ, Adjustace prací, popisky, doprovodný text, adjustace fotografií 18.

19 obl. kolo , Ivančice, postup do ústředního kola ve Šternberku, proběhne na podzim 2011 Duben 2011: příprava výstavy DINO Šití kostýmů, adjustace prací, popisky, výroba dárečků a pohoštění Výstava debutantů DINO vernisáž 7. dubna 2011, , prostory ZUŠ Kyjov Květen 2011: výstava prací k výročí založení Nemocnice Kyjov Prostory gynekologického odd. Nemocnice Kyjov Červen 2011 : vernisáž výstavy VO ZUŠ SÍTOTISK, Prostory ZUŠ Kyjov Taneční obor (Jolana Součková) Taneční obor navázal spolupráci s TO ZUŠ Veveří Brno se uskutečnilo v Janáčkově divadle Brno společné vystoupení těchto tanečních oborů na pohádkové téma. Naše baletky si připravily vstup na motivy hudební pohádky Ať žijí duchové! Za své vystoupení si vysloužily obrovský potlesk publika. Další vystoupení: a Kyjov Městské kulturní středisko 16.6.a Kyjov Městské kulturní středisko Tradičně hlavní akcí za jednotlivá pololetí jsou vystoupení na Městském kulturním středisku dopoledne se konají 2 představení určená pro školy nabídka je zasílána do všech MŠ a Základních škol v Kyjově a okolí, odpolední představení bylo určeno rodičům a veřejnosti; všechna představení byla vyprodána. Paní učitelka J.Součková, připravila s žáky TO. náročný program, který potěšil nejen publikum složené s učitelů a jejich žáků. ale i publikum dospělých, rodičů a náročnějších diváků. Ohlas byl velký, taneční obor se opět zapsal do povědomí kyjovského kulturního dění. Literárně dramatický obor (Lucie Škrlová) Literárně dramatický obor v letošním školním roce spolupracoval s hudebním oborem na pořádání hudebních večírků, drobnými vstupy a pomáhal při uvádění menších přehrávek na ZUŠ. Žáci také spolupracují s tanečním oborem, při obou tradičních vystoupeních na MKS 9.a 10.12, , které uváděla Mgr Lucie Škrlová, a jde tak praktickým příkladem, jak aktivně spolupracovat, a prokládá jednotlivá čísla tanečního oboru vstupy žáků 19.

20 LDO, jazykolamy, hádankami a scénkami, které pocházejí z dílny LDO, z hodin improvizace a vymýšlení vlastních scének a dialogů. Na vystoupeních se podíleli: Hanka Zálešáková, Karolína Čechová, a Bořivoj Raiskub. Děti se tak učí spolupracovat s ostatními obory ZUŠ a aktivně se tak podílejí na jejich vystoupení. Dne , se žáci LDO rozloučili s uplynulým školním rokem rozlučkovou předváděcí dílnou, kde před rodiči a kamarády, předvedly své vlastní nápady, improvizace a své texty, pocházející z pondělních hodin. LDO se zaměřuje, především na posilování kreativního myšlení dětí, na uplatnění jejich samostatného myšlení, rozvíjení fantazie, představivosti a schopnosti komunikovat mezi sebou, bez předsudků, nebo vnitřních zábran. Tedy, co nejpřirozenější cestou, k rozhovoru a rozmluvě. K bezprostřední komunikaci, verbální i nonverbální. Mnohdy to, v dnešní přetechnizované době, dětem schází. Prostý a přirozený rozhovor. ZÁŽITKOVÉ DNY (pro děti ze třídy Ireny Kudelové) Rozhodla jsem se, že budu pro své žáky pořádat dny s názvem ZÁŽITKOVÉ. Mým cílem je ukázat dětem kulturní vyžití v našem městě. Zjistila jsem, že děti velmi málo navštějují s rodiči koncerty, výstavy a jiné kulturně přínosné akce. Myslím si, že ZÁŽITKOVÉ DNY mohou být jednou z cestiček, jak dětem pootevřít vrátka do světa hudby, estetického vnímání a pocitu práce v kolektivu. Ve školním roce 2010/2011 jsem uskutečnila tyto akce: AKCE NA MĚSÍC ŘÍJEN Brass 6 bez hranic úterý v 19:30 h Žesťový soubor Brass byl založen před deseti lety šesticí vynikajících mladých interpretů patřících mezi skutečné špičky ve svém oboru. Všichni jsou držiteli nejrůznějších ocenění doma i v zahraničí. Filosofií souboru je při koncertech posluchače dobře pobavit nejen vynikající a precizní interpretací, ale také různými legráckami, převleky nebo uvolněným, leč zasvěceným průvodním slovem. Účast: Vanda Berková, Magdalena Ambrozková, Jindřich Hochman, Karolína Hadamíková,Eva Stavinohová, Štěpán Kudela, Nathalie Ponticelli, Noemi Ponticelli,Barbora Selucká, Aneta Cermanová, Zdeňka Foltýnová ZÁŽITKOVÝ DEN NA LISTOPAD film Alenka v říši divů neděle v hodin Účast: Vanda Berková, Zita Berková, Magdalenka Ambrozková, Markétka Amrozková, Dominika Duroňová, Kristýnka Vaňková, Adélka Dohnalová, Anetka Cermanová, Barča Selucká, Štěpánek Kudela, Zdeňka Foltýnová, Jindra Hochman, Evča Stavinohová 20.

21 ZÁŽITKOVÝ DEN NA LEDEN Vánoční koncert CARMINA VOCUM A KOMORNÍ ORCHESTR MĚSTA KYJOVA 8. ledna 2011, kostel v Kyjově Účast: Zita Berková, Vanda Berková, Anetka Cermanová, Zdeňka Foltýnová Jindra Hochman, Nathalka Ponticelli, Noemi Ponticelli, Evča Stavinohová Barča Selucká, Magdalenka Ambrozková, Markétka Ambrozková AKCE NA MĚSÍC BŘEZEN RECITÁL KONCERTNÍHO MISTRA FILHARMONIE BRNO Pavel Wallinger - housle, Renáta Ardaševová - klavír úterý v 19:30 hod. Účast: Vanda Berková, Zita Berková AKCE NA MĚSÍC DUBEN THE BEST OF MUSICAL úterý v 19:30 hod. RADKA COUFALOVÁ - muzikálový zpěv, JIŘÍ MACH - muzikálový zpěv Radka Coufalová a Jiří Mach jsou absolventy muzikálového herectví na JAMU, patří k nejvyhledávanějším muzikálovým hercům Městského divadla Brno. Na koncertě zazní výběr ze světoznámých muzikálů jako Jesus Christ Superstar, Evita, Vlasy, West Side Story, Bídníci, Chicago, Cats, Rebelové, My Fair Lady... Účast: Nathalie Ponticelli, Noemi Ponticelli, Barbora Selucká, Zdeňka Foltýnová, Štěpán Kudela, Jindřich Hochman, Karel Sladký, Adéla Gregrová, Vanda Berková, Adéla Dohnalová, Magdalena Ambrozková 21.

22 7. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY UČITELŮ ZUŠ KYJOV Petrů Petr Pimek Jiří - ředitel školy - primáš cimbálové muziky Jury Petrů - hlavní organizátor Ústředního kola lidových nástrojů Kyjov - zástupce ředitele - dirigent dechového souboru ZUŠ Kyjov - člen jazzového seskupení Jazz Empriric spolu s p. uč. V. Začalem a M. Horáčkem Procházka Miloslav - dirigent, skladatel, autor mnoha notových publikací pro ZUŠ, autor školy na trubku Mladý Kavalír, člen dechového orchestru Vlado Kumpána. Kudela Mario Čajka Jaroslav - dirigent komorního orchestru ZUŠ Kyjov - sbormistr smíšeného pěveckého sboru Carmina vocum - zajišťuje a účinkuje při občanských obřadech svatby, pohřby - předseda pěvecké sekce Krajské umělecké rady - člen cimbálové muziky Moravia, sólista na klarinet a tarogato. Petrů Jiří Horáček Marek Černý Miloš Tyc Radovan Vašíček Petr - člen komorního orchestru ZUŠ Kyjov - cimbálová muzika Jury Petrů - Cimbál Classic - spolupráce - korepetitor DPS Modráčci - spoluúčinkuje s komorním orchestrem ZUŠ Kyjov a pěveckým sborem Carmina vocum - člen jazzového seskupení Jazz Empriric spolu s p. uč. V. Začalem a J. Pimkem - spoluúčinkuje s komorním orchestrem ZUŠ Kyjov - Třebíčská rocková skupina Bagr - cimbálová muzika Moravia Žáčková Zuzana - členka komorního orchestru ZUŠ Kyjov - členka Hodonínského symfonického orchestru - zúčastňuje se vzdělávacího programu konzervatoř Brno pod vedením B. Kotmela a kurzu Manažer mediace umění na filozofické fakultě Univerzitě Palackého v Olomouci Škrlová Lucie - zúčastňuje se vzdělávacího programu Metodické centrum JAMU Brno (metodika klavírní hry) 22.

23 Začal Vítězslav Pavlinec Petr - člen hudebních uskupení: Empiric jazz; Návrat (country); Velká svačina, Začalovec rock - Horňácká cimbálová muzika M. Hrbáče spolupráce - CM Moravia spolupráce - Čechomor spolupráce - Komorní hra s Hiroshi Suito Pucharová Dagmar - člen Ústřední rady výtvarných oborů pro ZUŠ - publikování v knize: Řady a aspekty ve výtvarné výchově. - Věry V. Roeslové - účast na grantech Kohoutek Roman - člen dech.hudby Žadovjáci - umělecký vedoucí Mladé muziky ze Šardic Pončíková Barbora - členkou dech.hudby Bojané 23.

24 8. ABSOLVENTSKÉ KONCERTY organizoval: J. Pimek letos proběhly ve dvou termínech- 4.5 a oba v hod, v koncertním sále ZUŠ Kyjov, za hojné účasti rodičů a učitelů. Úroveň vystoupení na absolventských koncertech rok od roku stoupá, žáci hrají zpaměti obtížný repertoár, potýkají se s těžkými, technicky náročnými místy ve skladbách klasicistních, romantických, ale i moderních autorů. Snaží se vystihnou stylovost, výraz a tím vyzkoušet hranice svých uměleckých možností v daném věku. Dostává se jim tím zkušenosti, která je obohatí na celý budoucí život, neboť si vyzkouší komplikovanou problematiku umělcova vystupování, před publikem, které je velmi vnímavé a odměňuje vynikající výkony, mohutnějším potleskem. Absolventů se zúčastnilo 31, kteří veřejně absolvovali. Z toho bylo 21 žáků prvního cyklu, a 10 žáků druhého cyklu. Svými výkony udělaly radost nejen svým rodičům, ale hlavně svým učitelům, pro které je takové zdařilé závěrečné vystoupení absolventů velkou odměnou a duchovní posilou, pro jejich další pedagogickou praxi. 63 to je celkový počet absolventů v letošním školním roce 2010/

25 9. ÚDAJE O PROSPĚCHU ŽÁKŮ Přípravný st. Počet žáků Prospělo s vyzn. PHV I. stupeň PHV I.ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Prospělo Neprospělo II. stupeň I.ročník ročník ročník ročník Dospělí Hudební obor Taneční obor Lit. - dram.obor Výtvarný obor celkem Celkem s PHV Absolventi

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Zpráva ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Zpráva ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KYJOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MĚSTA KYJOVA JUNGMANNOVA 292, KYJOV Zpráva ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH: 1. Základní údaje o škole str. 2-5 2. Přehled o učebních plánech str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2016-2017 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 1995 Přípravné studium: pro děti 5 7 leté HUDEBNÍ

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz

Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice je příspěvkovou organizací, jejímž

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2015-2016 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail:

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail: Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5 UČEBNÍ PLÁN HUDEBNÍ PŘÍPRAVKA UČ.PLÁN Č.: ŠVP 1 1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 0,5 0,5 Volitelný předmět: hra na akordeon, hra na basovou kytaru, hra na bicí nástroje, hra na housle, hra na violu, hra na

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Den Zlínského kraje od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a výtvarný obor dílny za 21. Budovou.

Den Zlínského kraje od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a výtvarný obor dílny za 21. Budovou. Akce - školní rok 2015/2016 Září Výstava absolventů výtvarného oboru - vestibul VO ZUŠ Říjen Den Zlínského kraje 3.10.2015 od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a

Více

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí školní rok 2012/2013 1. Základní údaje Název školy: Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí Sídlo: Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, PSČ 561 64 Kontakty:

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519371545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2013 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KYJOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MĚSTA KYJOVA JUNGMANNOVA 292, KYJOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 OBSAH: 1. Základní údaje o škole str. 2-4 2. Přehled o učebních plánech

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2010/2011 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007... Mgr.Zdeněk Babinec ředitel školy Základní umělecká

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Přehled kulturních akcí ZUŠ Zlín Malenovice ve školním roce 2012/2013

Přehled kulturních akcí ZUŠ Zlín Malenovice ve školním roce 2012/2013 Přehled kulturních akcí ZUŠ Zlín Malenovice ve školním roce 2012/2013 Září 24.9.2012 Zájezd VO na výstavu J. Lady do Holešova Říjen 13.10.2012 Vystoupení cimbálové muziky Malina Mysločovice 23.10.2012

Více

PŘIPRAVOVANÉ AKCE školní rok

PŘIPRAVOVANÉ AKCE školní rok ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DONÍN, příspěvková organizace ZÁŘÍ Horní Valy 2, 695 01 Hodonín telefon 702 018 098 e-mail: zus.hodonin@wordonline.cz PŘIPRAVOVANÉ AKCE školní rok 2015-2016 22. 9. Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2014/2015

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2014/2015 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2014/2015 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2015 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Sídlo: Horní Valy 2, Hodonín, IČ: Telefon: , Mobil: PŘIPRAVOVANÉ AKCE. školní rok

Sídlo: Horní Valy 2, Hodonín, IČ: Telefon: , Mobil: PŘIPRAVOVANÉ AKCE. školní rok Základní umělecká škola Web: www.zushodonin.cz Hodonín, příspěvková organizace E-mail: zus.hodonin@orgman.cz Sídlo: Horní Valy 2, 695 01 Hodonín, IČ: 70836931 Telefon: 518 351 365, Mobil: 702 018 098 ZÁŘÍ

Více

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a H o s t i n n é Labská fortna 230, 543 71 Hostinné tel.:499 524 127,733286512, e-mail: zus.hostinne@kthostinne.cz Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁŘÍ 2011 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 V Praze dne: 01. 09. 2014 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2013 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje a charakteristika školy... 3 1.1. Základní údaje... 3 1.2 Charakteristika školy... 3 2. Přehled

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Zaměstnanci školy str. 5-6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Zařazování žáků str. 8-9 6. Příspěvek na provoz školy str. 10

Více

Ředitelství ZUŠ Eduarda Marhuly uděluje za školní rok 2015/2016

Ředitelství ZUŠ Eduarda Marhuly uděluje za školní rok 2015/2016 Základní umělecká škola E. Marhuly, Hudební 6, Ostrava Mar. Hory Ředitelství ZUŠ Eduarda Marhuly uděluje za školní rok 2015/2016 MIMOŘÁDNOU CENU ŘEDITELE ŠKOLY Mladý talent Anně Pražákové za dlouhodobou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 ZÁŘÍ 2009 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2008/2009 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2008/2009 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

2018 rok 65. výročí založení ZUŠ Plán připravovaných aktivit 2017/2018

2018 rok 65. výročí založení ZUŠ Plán připravovaných aktivit 2017/2018 Příloha A: K PLÁNU PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 2018 rok 65. výročí založení ZUŠ Plán připravovaných aktivit 2017/2018 Říjen 6. říjen 2017 (pátek) Šternberk

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Konzervatoř, Brno, tř. Kpt. Jaroše 45 IČ: 62157213 Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství,

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2010/2011 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06 Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy Němčice nad Hanou dne: 30. září 2006 Výroční zpráva Základní umělecké školy Němčice nad Hanou

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní umělecká škola Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova, Jungmannova 292, 697 01 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 WWW.ZUSKYJOV.CZ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KYJOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

ROK 2012 --------------------

ROK 2012 -------------------- Základní umělecká škola Gustava.Mahlera Humpolec,Školní 701, PSČ 396 01 PŮDNÍ VESTAVBA koncertní sál ZUŠ G.Mahlera- udrţitelnost projektu ROP - Jihovýchod ROK 2012 -------------------- POČET PREZENTACÍ

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Charakteristika Základní umělecká škola Třinec byla založena v roce 1946 a v letošním roce 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G. MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G. MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G. MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa:základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Vážení rodiče, žáci i příznivci naší základní umělecké školy!

Vážení rodiče, žáci i příznivci naší základní umělecké školy! Vážení rodiče, žáci i příznivci naší základní umělecké školy! Pravidelně se zde, v prostorách jičínského zámku v Porotním sále, scházíme v měsíci dubnu při příležitosti slavnostního večera, který patří

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-472/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-472/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-472/13-P Název právnické osoby Základní umělecká škola Kralovice, okres Plzeň-sever vykonávající činnost školy: Sídlo: Manětínská 395,

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2014/2015 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Základní umělecká škola Oslavany. Výroční zpráva. o činnosti školy

Základní umělecká škola Oslavany. Výroční zpráva. o činnosti školy Základní umělecká škola Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Obsah 1. Charakteristika školy 1.1. základní údaje 2 1.2. vize školy.....2 2. Studium 2.1. nabídka oborů...3 2.2. přehled učebních

Více

PLÁN PRÁCE šk. rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE šk. rok 2016/2017 PLÁN PRÁCE šk. rok 2016/2017 SRPEN 30.8., út PEDAGOGICKÁ RADA 9:45 ZÁŘÍ 1.9., čt ZAHÁJENÍ A ZÁPIS DO ŠK.ROKU 2016/2017 21.9., st KPH JAN PÁLENÍČEK - violoncellový recitál Jitka Čechová - kl. spolupráce

Více

PLÁN PRÁCE šk. Rok 2015/2016

PLÁN PRÁCE šk. Rok 2015/2016 PLÁN PRÁCE šk. Rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1.9., út ZAHÁJENÍ A ZÁPIS DO ŠK.ROKU 2015/2016 28.10., po STÁTNÍ SVÁTEK ŘÍJEN 14.10., st KPH COPENHAGEN PIANO QUARTET Benedikte Damgaard - housle, Kristina Fialová viola,

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA.Bohuslav Mimra - ředitel školy 1

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více