Podpora pečujících z pohledu sociální práce ve zdravotnickém zařízení. Bc. Dagmar Martinková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora pečujících z pohledu sociální práce ve zdravotnickém zařízení. Bc. Dagmar Martinková (dagmar.martinkova@uvn.cz)"

Transkript

1 Podpora pečujících z pohledu sociální práce ve zdravotnickém zařízení Bc. Dagmar Martinková

2 Zdravotně sociální práce v ÚVN Praha Komplexní zdravotní, sociální, psychická i spirituální pomoc a podpora rizikového klienta před propuštěním ze zdravotnického zařízení Zachování nebo zlepšení kvality života zajištěním dostupných a návazných zdravotních i sociálních služeb Prevence sociálního vyloučení klienta v důsledku nemoci Integrace klienta do běžného života

3 Spektrum klientů Geriatričtí klienti Onkologicky nemocní klienti Klienti s tělesnými nebo duševními handicapy v důsledku akutního nebo chronického onemocnění Klienti bez domova Váleční veteráni, účastníci odboje

4 Organizace zdravotně sociální práce v ÚVN Zabezpečení všech stanic zdravotně sociálními pracovníky Emergency, ambulance, akutní lůžka, lůžka následné péče (DIOP, LDN, ORFM následná rehabilitační a ošetřovatelská lůžka, sociální pobytové služby /Sociální lůžka ve zdravotnickém zařízení, Domov se zvláštním režimem/, Domov pro válečné veterány) Aktivní vyhledávání rizikových klientů spolupráce s celým týmem Obchůzky na přidělených stanicích denně ( dle spektra klientů) Zdravotně sociální záznam výsledek zdravotně sociálního šetření je zaznamenán do elektronické dokumentace AMIS HD Konkrétní zdravotně sociální intervence jsou průběžně aktualizovány také v elektronické podobě, v tištěné ukládány v dokumentaci pacienta v den propuštění, kopie archivována v dokumentaci Humanitní služby

5 Dále usilujeme, aby Cíle Včasný záchyt hospitalizovaných klientů se zjištěnými riziky Podpora rodin k aktivní účasti na řešení svízelné situace svých blízkých Rozvoj kvalitní spolupráce se všemi aktéry terénních služeb a jejich návazné využití při návratu klienta do přirozeného prostředí Rozvoj fungování multidisciplinárního týmu a cílené plánování služeb Zdravotně sociální zajištění klienta a podpora pečujících v procesu ambulantní péče a emergency Rozvoj spolupráce se sociálním odborem MÚ Prahy 6 hlášení rizikových klientů, zajištění další pomoci ze strany obce Angažovanost v systémových změnách rozvoj komunitní péče

6 Domácí péče x dlouhodobý pobyt ve zdr. zařízení Pozitiva Sociální aspekty sounáležitost rodiny rodinné vazby pobyt klienta v přirozeném prostředí participace na péči - odpovědnost prevence hospitalismu klienta Ekonomické aspekty Domácí péče - současný celospolečenský trend klišé? Problematické oblasti Dlouhá doba řízení příspěvku na péči Úpravy bytu Pojišťovny schvalování pomůcek ( potřeby pro ošetřování stomií převážnou část hradí klient) Minimální podpora laických pečovatelů, chybí průběžná možnost konzultace, poradenství, sdílení podpůrné skupiny, duchovní péče Nedostatek respitních pobytů pro klienty s náročnou ošetřovatelskou péčí Spolupráce s praktickým lékařem Nedostatek agentur domácí péče, které zabezpečí náročnost péče (klienti na umělé plicní ventilací, stomie, bazální stimulace, rehabilitace, atd)

7 Proč nemohu pečovat doma? (odpovědi blízkých 25 respondentů) Finanční oblast dostatek služeb, ale velká finanční náročnost Obavy ze selhání při ošetřovatelské péči Obavy o zdravotní stav blízkého při neprofesionální péči Stud při ošetřování blízkého Zdravotní omezení pečující osoby Obava ze ztráty zaměstnání Časové zajištění péče Neznalost problematiky Nedostatečná informovanost o nemoci a možných rizicích Navazující lůžková péče ( co když to nezvládnu? ) Kompenzační pomůcky Nevyhovující bytové podmínky

8 Kazuistika Pacient M. T., muž, 61 let, DIOP Dg. Těžké posthypoxické poškození mozku, Apalický syndrom Tracheostomie, zvlhčování, O2, PEG, permanentní močová cévka + náročná oš. péče o imobilního pacienta Ukončena činnost DIOP září Osobní setkání s rodinou preferují péči v domácím prostředí Vytvořen plán péče: Úpravy bytových prostor Zajištění agentury domácí péče Zajištění poukazu na odsávačku a nebulizér Zajištění poukazu na komp. pomůcky a jejich instalace lůžko, antidek.matrace, zvedák, inv. křeslo Asistenční služba Hewer, OS Pečuj doma Sociální dávky PNP. Mobilita, ZTP/P, příspěvek na jednorázovou pomůcku Návštěva vrchní sestry Geria předány info o náročnosti péče ze strany sester (zajištěno) Kontaktován praktický lékař přislíbil pravidelnou kontrolu pacienta v domácím prostředí, předpisy na převazový materiál, předpis na domácí zdravotní péči Konzilium plicního lékaře napsán poukaz na nebulizér a odsávačku Osobní schůzka s firmou Meyra a DMA přímo u lůžka vybrány komp. pomůcky Sjednána návštěva OS Pečuj doma v přirozeném prostředí pacienta Poukazy na komp.pomůcky předány referentce pro styk s poj Komunikováno s revizním lékařem o schválení pomůcek před propuštěním pacienta pro možnost instalace pomůcek Komunikace s revizním lékařem

9 Komunikace s revizním lékařem pomůcky schváleny Kontaktována MUDr. Krejčí zajistí předpis na nutriční výživu a možnost dalších konzultací Zajištěna odsávačka a nebulizér ve zdravotnických potřebách FN Motol( obvoláno 10 prodejen zdrav. potřeb), vyzvedla rodina Komunikace s revizním lékařem - urgováno odeslání poukazu Kontaktovány firmy o schválení, naplánována instalace pomůcek, poukazy předány rodině Návštěva Geria u lůžka nemocného sestavení domácí odsávačky, nácvik s předepsanými pomůckami pro odsávání a zvlhčování Zajištěno zapůjčení oxygenátoru pro podporu dýchání ( Agentura Most k Domovu ) Doporučeně odeslány žádosti o PNP, mobilitu, ZTP/P na ÚP pro Prahu Zhoršení zdravotního stavu Pacient přeložen na ICU zde stabilizace stavu Propuštění do domácí péče rodině předán poukaz na nutriční výživu, objednány odsávací cévky + nástavce ve zdrav. potřebách, informována Geria zahájení péče ihned po příjezdu pacienta domů poučení rodiny Návštěva ambulance ORL zajištěn předpis na pomůcky pro péči o tracheostomii Kontaktována rodina zpětná vazba Kontaktuje mne rodina sděluje, že ukončuje dočasně pomoc agentury domácí péče péči zvládají samostatně Kontaktována agentura domácí péče potvrzuje schopnost odborné péče rodiny

10 Náklady na domácí péči á 1 měsíc Pojišťovna Rodina Nutriční výživa Home care Léky Komp. pomůcky MPSV Příspěvek na péči Kč Kč 500 Kč Kč Kč Kč komp. pomůcky lůžko Kč Pomůcky pro stomie, cévky, zátky, stříkačky do PEG matrace omyv. tapety lino vozík úpravy bytu pleny Půjčení oxygenátoru Kč 4700 Kč 3600 Kč 5000 Kč 700 Kč Kč 1000 Kč 650 Kč Kč matrace zvedák odsávačka nebulizér 3000 Kč 6000 Kč 7000 Kč Kč

11 Náklady všech zúčastněných stran 1rok 5 let Náklady rodiny Kč Kč Náklady MPSV Kč Kč Náklady pojišťovny Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč Kč 5 let 1rok 5 let Náklady rodiny Náklady MPSV 1rok Náklady pojiš tovny

12 Investice státu domácí péče, lůžková péče Domácí péče lůžková péče 1 rok Kč 1 rok Kč 5 let Kč 5 let Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Řady1 Řady2 Kč Kč0 domácí péče lůžková péče 1 rok 5 let

13 Proces týmové práce při propuštění do domácí péče Praktický lékař informace o náročnosti péče sociální pracovník sociální dávky peč. služba osobní asistence respitní pobyt Koordinátoři lékař + sestra Terénní medicínský zdravotní péče pohled duchovní odborný oš. podpora pohled klienta, rodiny nácvik péče spolupráce s HC klient rozhoduje, možnost vyjádření se není-li schopen - rodina nutriční specialista nutriční výživa ve spolupráci s lékařem - zajištění předpisu Rodina úprava bytu praktický lékař spolupráce s ostatními členy týmu - aktivní spolupráce edukační specialista nácvik péče o stomie fyzioterapeut kompenzační pomůcky dle potřeby komunikace s pojišťovnou Psycholog dobrovolník podpora klienta, rodiny ambulance spec. předpis na pomůcky k ošetřování stomií, O2, poukaz na přístrojovou techniku Nácvik ošetřovatelské péče

14 Terénní služby v domácím prostředí Terénní služby zdravotní: Agentury domácí péče home care - zdravotní odborná péče hrazena plně zdravotními pojišťovnami /ošetřování ran, infuzní hydratační léčba, aplikace léků, injekcí, odborná fyzioterapie, rhb ošetřování Signální kód navýšení časové sazby na péči o klienta v terminálním stádiu onemocnění Ambulantní specializovaná pracoviště nutriční poradna, stomické poradny (tracheostomie, nefrostomie, kolostomie) obtížná komunikace, neochota amb. lékařů k návštěvní službě Mobilní hospicová péče odborná paliativní péče omezená kapacita

15 Terénní služby sociální (Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) Pečovatelská služba pečovatelské úkony hrazeny klientem sazba cca 130 Kč á 1 hodina / nákupy, úklid, praní, dovážka obědů, doprovod k lékaři, kontakt se spol. prostředím Půjčovny kompenzačních pomůcek ( polohovací lůžko, antidekubitní matrace, klozetové křeslo, zvedák, invalidní vozíky, chodítka, berle, drobné pomůcky pro sebeobsluhu, atd.) Tísňové volání SOS tlačítka okamžité spojení seniora s linkou pomoci nepřetržitě Život 90/ Krizové linky, občanské poradny /podpora a pomoc v krizových situacích (oběti trestných činů, domácí násilí), sociální poradenství http: //www.bkb.cz/

16 Sociálně aktivizační služby Kontakt se společenským prostředím kluby, denní centra, denní stacionáře, sociálně rehabilitační centra,agentury osobní asistence, Odlehčovací pobyty / respitní / Pomoc pro pečující krátkodobé pobyty seniora v ústavním zařízení pro odpočinek pečujících Svépomocné skupiny Cílem je zmírnit pocit odcizení a izolace členů skupiny (tj. vážně nemocných, pečujících či pozůstalých) - sdílení zkušeností, uvolnění nahromaděných emocí v podpůrné a chápající atmosféře a výměna informací. Podpora laických pečujících Kurzy pro pečující, možnost ukázky péče v přirozeném prostředí klienta Doprava klientů s handicapem Doprava klientů imobilních, specifická úprava vozu, plošina

17 Multidisciplinární tým - cíl Plánované zajištění komlexní péče v domácím prostředí Koordinátor péče - lékař, sestra komunikace s rodinou, stanovení rizik medicínské posouzení V případě rozhodnutí o propuštění do domácího prostředí se souhlasem klienta a rodiny: setkání pracovníků příslušných profesí v zařízení + klient, rodina vytvoření plánu péče dle ind. potřeb zodpovědnost v řešení úkolu až do jeho dokončení závěrečné setkání a zhodnocení + klient, rodina

18 Řešení Provázanost zdravotní a sociální péče Finanční dostupnost terénních sociálních služeb Finanční odměna pro pečující Kvalita následných zdravotnických i pobytových sociálních služeb Svoboda volby klienta Spolupráce s blízkými klienta ze strany týmu informovanost, podpora, poradenství Nácvik pečovatelských činností zahájení již ve zdravotnickém zařízení, příprava podmínek v domácím prostředí Doplňková návazná péče o klienty osamělé (pomoc s řízením na úřadech, dobrovolnická činnost v domácím prostředí ) pozitivní model - Nadace Krása pomoci Propouštění klientů ve stabilizovaném stavu

19 Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost

Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení

Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení Sociální práce Vedoucí práce: Bc. Dagmar Martinková Vypracovala:

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

Michal Šmarda starosta

Michal Šmarda starosta V nouzi poznáš přítele. Nejvíc se o lidech ve svém okolí dozvíš, ve chvíli, kdy je ti nejhůř. To jsou pravdy, které platí po staletí. Každý z nás se může ze dne na den dostat do situace, kdy je odkázán

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA

TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA SPECIFIKA OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE V DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČI DIPLOMOVÁ PRÁCA Trenčín 2013 Bc.Miroslava Polívková TRENČIANSKA UNIVERZITA

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku rok 2015 Centrum pro komunitní práci jižní Čechy OBSAH Úvodní slovo... 5 Charakteristika sociálních služeb... 6 Důležitá telefonní čísla

Více

Zapomínat je lidské, ale neměli bychom zapomínat na osoby s demencí

Zapomínat je lidské, ale neměli bychom zapomínat na osoby s demencí Zapomínat je lidské, ale neměli bychom zapomínat na osoby s demencí Zapomínat je normální, ale zapomínat na osoby s Alzheimerovou chorobou, a také na náročnou péči ze strany jejich rodin, je špatné. A

Více

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4 včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Obsah: A. Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle životních situací

Více

SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO. NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání

SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO. NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání Obsah adresáře Služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením... 3 Služby pro zdravotně postižené... 9

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 2014 2017 Vážení spoluobčané, psát úvodní slovo ke čtvrtému komunitnímu plánu, hodnotit a rekapitulovat práci lidí, kteří se na jeho vzniku podíleli

Více

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb - 1 - - 2 - Typologie sociálních služeb Obsah katalogu: Magistrát města Mladá Boleslav Odbor sociálních věcí 1) Oddělení sociálně právní ochrany dětí - péče o děti 2) Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Více

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb.

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Materiál vytvořil expertní tým společnosti: ACCENDO Centrum

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Centrum pro komunitní

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, ne každé dítě má to štěstí žít v milující rodině ne každý člověk má to štěstí žít v láskyplném svazku ne každý senior

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ě obsah I. Vymezení některých pojmů... 6 II. Příspěvek na péči... 7 III. Sociální služby... 9 IV. Přehled poskytovaných sociálních služeb ve městě ě dle cílových

Více

Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice

Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice Financováno z prostředků ESF prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Katalog sociálních služeb Bruntálska

Katalog sociálních služeb Bruntálska Katalog sociálních služeb Bruntálska Vážení spoluobčané, Otvíráte Katalog sociálních služeb Bruntálska, který je výsledkem týmové práce a je motivován snahou nabídnout Vám ucelené informace o poskytovaných

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více