S námi víte nabeton, kde jsou vaše auta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S námi víte nabeton, kde jsou vaše auta"

Transkript

1 Oborové řešení pro sledování betonárenských mixů S námi víte nabeton, kde jsou vaše auta Sledování betonárenských mixů automatizované vyhodnocování a hlídání míst vykládky. pro stavebnictví Řešení jsme vyvinuli pro specializovanou autodopravu (např. betonárenské mixy). Sledování a automatické vyhodnocení odchylek od určeného místa složení nákladu zamezuje ztrátám materiálu, u kterého vzhledem k jeho charakteru nelze ověřit, zda nedošlo k úbytku cestou. Jak vám pomůže Investice má velice rychlou návratnost (mnohdy v řádu dnů provozu). Automaticky evidujete vykládku materiálu, počet jízd a najeté kilometry s nákladem i bez nákladu. Výstupy využije nejen vlastník řešení, ale poslouží i jako fakturační podklad nebo metoda objektivního měření výkonů dodavatele. V kombinaci s měřením spotřeby nafty pomocí průtokoměru vám přinese stoprocentní, automatizovanou kontrolu nad provozními náklady vozidla.

2 Oborové řešení pro sledování betonárenských mixů Rádi vám poskytneme další informace. Kontaktujte našeho obchodního zástupce, zavolejte na zákaznickou linku nebo navštivte naši prodejnu. Korporátní zákazníci: Linka pro korporátní zákazníky: nebo *77 Veřejná správa: Linka pro zákazníky veřejné správy: Další podrobnosti se dozvíte na Kde ho využijete Řešení můžete nasadit na libovolných betonárenských mixech a podobných vozidlech, u kterých je stav vykládky a nakládky identifikovatelný podle stavu plnicího zařízení vozidla (například klapky, vývěvy, čerpadla či směru otáčení mixu). Zjednodušenou verzi řešení můžete využít i pro sledování míst potenciální vykládky krabicového zboží, kde došlo k otevření nákladního prostoru nebo sklopení nástavby. Jak řešení funguje Řešení je založeno na službě O 2 Car Control, která je rozšířena o: Čidlo sledování směru otáčení mixu nebo jiné speciální čidlo zjišťující spolehlivě stav nákladu (čidla otevření nákladového prostoru nebo sklopení nástavby). Případné sledování odpojení přívěsu. Reporty odchylek míst, ve kterých došlo k vykládce, od zadaných cílových míst vykládky. Přehledy a souhrny výkonů vozidel včetně časů a míst vykládky (lze dále odlišit jednotlivé zákazníky a zakázky). Zobrazení chování vozidla a nákladu na trase pomocí mapového podkladu. Případné doplnění o průtokový palivoměr. Garanci dostupnosti dat minimálně po dobu 3 let včetně zajištění jejich archivace, zálohování a obnovy. Univerzální jednotka umožňuje sběr dat z prakticky libovolných čidel. Údaje včetně aktuální polohy vozidla se minimálně každých 140 sekund přenášejí na portál, kde můžete zjištěné údaje on-line sledovat, interpretovat a reportovat. Vozidlo může být pod trvalým dohledem, tj. i během stání s vypnutým motorem. Informace z čidel získané během stání se přenášejí první 4 minuty po zapnutí zapalování. utomobil R Car Control server nternet Uživatelé C sestava otebook obil Orientační odhad zprovoznění 1. Požadavek zákazníka 3. Objednávka služby 2. Příprava zástavby čidel a jednotky pro vozidla (15 pracovních dní) 4. Dodání jednotek a čidel pro montáž (3 pracovní dny) 5. Realizace zástavby čidel a jednotky, aktivace jednotky, zřízení přístupu zákazníka v rámci montáže (15 pracovních dní) 7. Školení administrátora 6. Zahájení provozu 8. Školení uživatelů SAP kód I verze 07/07

3 Oborové řešení pro leasingové společnosti Naše služby pod vlajkou vaší flotily Sledování vozidel v operativním leasingu přidaná hodnota pro vlastníka i nájemce vozu. pro leasingové společnosti Řešení jsme vyvinuli hlavně pro leasingové společnosti, poskytující vozidla v režimu operativního leasingu nebo jinou formou pronájmu. Obecně je vhodné pro řešení následujících požadavků: Poskytování funkce služby klientům zákazníka O 2 ve specifickém vzhledu a grafické úpravě, případně pod obchodním jménem zákazníka (brand aplikace). Přístup jedné společnosti k agregovaným datům více podřízených společností, případně centrální vstup dat. U leasingové společnosti to znamená přístup k údajům o dodržování servisních intervalů, chování řidičů (rychlost, agresivita jízdy) a nájezdu jednotlivých vozidel, v neposlední řadě také centrální vstup dat tankovacích karet.

4 Oborové řešení pro leasingové společnosti Rádi vám poskytneme další informace. Kontaktujte našeho obchodního zástupce, zavolejte na zákaznickou linku nebo navštivte naši prodejnu. Korporátní zákazníci: Linka pro korporátní zákazníky: nebo *77 Veřejná správa: Linka pro zákazníky veřejné správy: Další podrobnosti se dozvíte na Jak vám pomůže V každém okamžiku máte on-line dostupná a vyhodnocená data o nájezdu vozidel; máte přehled o vozidlech, kterým se blíží nebo která již překročila limitní roční nájezd. Snadno kontrolujete dodržování servisních intervalů. Získáte podklady pro hodnocení slušných řidičů (bonusy). Přinese vám konkurenční výhodu (např. automaticky vedená kniha jízd pro vaše klienty). Sytém můžete propojit s CRM systémy a Call centrem. Kde ho využijete Řešení může být nasazeno pro vozidla v libovolné formě leasingu, nebo pro vaše zákazníky přímo pod vaším brandem. Variantu s úpravou vyhodnocování dat nabízíme i pojišťovnám. Jak řešení funguje Podstatu řešení tvoří modulárnost hostované aplikace a prakticky neomezené možnosti tvorby individuálně přístupných modulů v rámci kompaktního systému. Řešení je založeno na službě, která je rozšířena o: Leasingový modul, pomocí kterého přistupuje leasingová společnost ke všem datům své vlastní vozové flotily a k agregovaným datům zákaznických vozidel při zachování plné bezpečnosti a nedostupnosti dat o poloze vozidel, jejich jízdách a řidičích. Speciální reporty leasingového modulu (např. nájezd vozidel, plnění a překračování servisních intervalů, chování řidičů vozidel). Plně upravitelný vzhled aplikace pro konkrétní zákazníky (skupiny zákazníků). Nasazení leasingového modulu umožňuje plnohodnotný provoz pod značkou a brandem leasingové společnosti pro její zákazníky (vůči zákazníkovi leasingové společnosti se aplikace chová stejně jako vůči běžnému uživateli ). Jednotka data včetně aktuální polohy pracovníka ihned přenáší na portál, na kterém můžete zjištěné údaje on-line sledovat, interpretovat a reportovat. utomobil R nternet Uživatelé C sestava otebook Car Control server obil Orientační odhad zprovoznění 1. Požadavek zákazníka na brand aplikace a leasingové reporty 3. Příprava brandu a úprava aplikace (20 45 pracovních dní) 5. Zahájení provozu 2. Objednávka služby 4. Otestování aplikace (10 dní) 6. Školení administrátora 7. Školení uživatelů 8. Dodání jednotek a čidel pro montáž (3 pracovní dny) 9. Montáž 500 jednotek pro koncové zákazníky do 22 pracovních dní SAP kód I verze 07/07

5 Oborové řešení pro pěší Sledujte na dálku, jak vám práce šlape Sledování polohy a činnosti pěšího pracovníka dohled a vykazování činnosti např. v bezpečnostních agenturách nebo při lesních pracích. pro pěší Řešení jsme vyvinuli hlavně pro bezpečnostní agentury a lesní společnosti, kterým má umožnit dohled nad pravidelnými obchůzkami zaměstnanců. On-line přehled o poloze a činnosti zaměstnanců. Nutnost prokazatelně evidovat nebo kontrolovat činnost konkrétního pracovníka. Výběr nejbližšího pracovníka pro operativní nasazení v terénu. Jak vám pomůže Získáte spolehlivý a prokazatelný způsob evidence výkonu práce v zadaný čas na zadaném místě prováděný operativním způsobem. Určená místa se mohou libovolně měnit pouhým zadáním do aplikace. Pěší pracovníky v terénu řídíte dispečerským způsobem. Řešení můžete využít i pro hlasovou komunikaci mezi pracovníky, případně pro jejich komunikaci s dispečinkem.

6 Oborové řešení pro pěší Rádi vám poskytneme další informace. Kontaktujte našeho obchodního zástupce, zavolejte na zákaznickou linku nebo navštivte naši prodejnu. Korporátní zákazníci: Linka pro korporátní zákazníky: nebo *77 Veřejná správa: Linka pro zákazníky veřejné správy: Další podrobnosti se dozvíte na Kde ho využijete Řešení můžete nasadit pro libovolná sledování výkonu práce pěších pracovníků. Jak řešení funguje Řešení je založeno na službě, která je rozšířena o: Speciální jednotku pro pěšího pracovníka. Speciální reporty činnosti pěšího pracovníka. Případná přídavná zařízení mobilní jednotky (například čtečka RFID čipů). utomobil R Car Control server nternet Uživatelé C sestava otebook obil Jednoúčelové zařízení snímá a odesílá informace o poloze pracovníka shodně jako jednotka ve vozidle nebo mobilní telefon s GPS jednotkou. Kromě polohy je případně možné snímat a přenášet i další údaje (např. z RFID čtečky) pěšího pracovníka. Jednotka data včetně aktuální polohy pracovníka ihned přenáší na portál, na kterém můžete zjištěné údaje on-line sledovat, interpretovat a reportovat. Orientační odhad zprovoznění 1. Požadavek zákazníka 3. Objednávka služby 5. Zkušební provoz (10 dní) 2. Příprava konkrétní mobilní jednotky a jejího příslušenství, upřesnění ceny (15 45 pracovních dní) 4. Dodání jednotek a školení uživatelů (30 pracovních dní) 6. Zahájení provozu 7. Školení administrátora (postup pro 100 pracovníků) SAP kód I verze 07/07

7 Oborové řešení pro vozidla technických služeb Technika ve službách technických služeb Sledování autoparku technických služeb kontrola a dokladování činnosti speciálních údržbových vozidel (sypače, kropicí, čisticí a popelářské vozy) pro technické služby Řešení jsme vyvinuli hlavně pro vozidla technických služeb, údržby silnic apod., kde je třeba sledovat činnost v určených místech nebo projížděných trasách a zadaných časech. Obecně se hodí pro případy, kdy je třeba: Sledovat, zda v zadaných úsecích komunikací byla provedena zadaná údržba. Vyhodnocovat rozsah a kvalitu služeb údržby. Pomocí dispečerského pracoviště monitorovat aktuální polohu a činnost údržbových vozidel a jejich činnost operativně řídit. Jak vám pomůže Činnost svých speciálních vozů sledujete a vyhodnocujete on-line. Máte kontrolu nad skutečně čerpaným posypovým materiálem (sůl, písek). Získáte objektivní data o poskytnutých službách, zejména jako podklad pro fakturaci. V kombinaci s měřením skutečné spotřeby nafty pomocí průtokoměru vám přinese přehled nad provozními náklady vozidla i jednotlivé zakázky. Dispečerské řízení můžete provádět on-line.

8 Oborové řešení pro vozidla technických služeb Rádi vám poskytneme další informace. Kontaktujte našeho obchodního zástupce, zavolejte na zákaznickou linku nebo navštivte naši prodejnu. Korporátní zákazníci: Linka pro korporátní zákazníky: nebo *77 Veřejná správa: Linka pro zákazníky veřejné správy: Další podrobnosti se dozvíte na Kde ho využijete Řešení můžete nasadit na libovolná údržbová vozidla jako kropiče, sypače, pluhy, frézy, čisticí nebo popelářské vozy (včetně sledování míst nakládky popelnic a počtu naložených popelnic v jednotlivých místech). Jak řešení funguje Řešení je založeno na službě, která je rozšířena o: Speciální čidla stavu příslušenství údržbového vozu, případně o propojení na CAN bus vozidla. Speciální reporty o údržbových činnostech vozidla. utomobil R Car Control server nternet živatelé C sestava otebook obil Jednotka sbírá v intervalu až 10 s údaje o stavu speciálních zařízení vozidla (sypač, vysavač, nakladač, kropič apod.). Data se ihned přenášejí na on-line portál. Tam na mapových podkladech sledujete aktuální polohu, pohyb a stav vozidla (např. kropí a zametá ). Zjištěné údaje můžete interpretovat a reportovat (výpis tras a činnosti na trase, vyhodnocení výkonů za zadané období, odchylky od předem stanovených výkonů ve vazbě na místo a čas, skutečná spotřeba materiálu a další). Orientační odhad zprovoznění 1. Požadavek zákazníka 3. Objednávka služby 5. Zkušební provoz (10 dní) 2. Příprava zástavby čidel a jednotky pro vozidla (15 pracovních dní) 4. Montáž a aktivace jednotek a čidel do vozidel (15 pracovních dní) 7. Školení administrátora 6. Zahájení provozu 8. Školení uživatelů (postup pro 100 pracovníků) SAP kód I verze 07/07

9 Oborové řešení pro přepravu zvířat Zvířata na cestách ohlídáte i na dálku Sledování přepravy zvířat vzdálená kontrola a dokladování cesty včetně podmínek v přepravním prostoru. pro přepravu zvířat Řešení jsme vyvinuli pro potřeby přepravy zvířat a jiného materiálu (např. potravin), kde je kromě polohy vozidla potřeba sledovat i teplotu a případné otevření přepravního prostoru. Splňuje všechny požadavky nařízení EU č. 1/2005, které je třeba dodržovat od Jak vám pomůže Sledování trasy a přepravních podmínek pro vozidla přepravující živá zvířata (od pro vozidla nově uvedená do provozu, od pro všechna vozidla). Kontrola teploty přepravního prostoru, času a dodržování povinných zastávek a dalších parametrů přepravy. Uchování záznamů minimálně po dobu 3 let. Uživatelům našeho řešení zajišťujeme udržení shody s podmínkami EU i v případě jejich změn.

10 Oborové řešení pro přepravu zvířat Rádi vám poskytneme další informace. Kontaktujte našeho obchodního zástupce, zavolejte na zákaznickou linku nebo navštivte naši prodejnu. Korporátní zákazníci: Linka pro korporátní zákazníky: nebo *77 Veřejná správa: Linka pro zákazníky veřejné správy: Další podrobnosti se dozvíte na Kde ho využijete Řešení je vhodné pro přepravy, které se musí řídit nároky nařízení EU 1/2005. Hlavní skupinou zákazníků jsou tedy dopravci převážející živá zvířata a výrobci příslušných nástaveb pro vozidla. Vytvořený systém můžete úspěšně použít i v dalších případech, kdy nutně potřebujete sledovat stav přepravního prostoru (teplota a další parametry). Jak řešení funguje Řešení je založeno na službě, která je rozšířena o: Minimálně 3 čidla teploty umístěná v přepravním prostoru. Čidla otevření nákladového prostoru. Případné sledování odpojení přívěsu. Reporty plnění přepravních podmínek. Zobrazení přepravních podmínek na trase pomocí mapového podkladu. Výstrahy při dosahování limitních hodnot stanovených nařízením EU. Garanci dostupnosti dat minimálně po dobu tří let včetně zajištění archivace, zálohování a obnovy dat. Použitá jednotka měří teplotu v rozsahu 45 až +150 C s rozlišením 1 C a přesností lepší než 0,5 C. Sledovat lze stav 4 digitálních vstupů. Náklad může být pod trvalým dohledem, tj. i během stání s vypnutým motorem. Informace z čidel během stání se přenášejí první 4 minuty po zapnutí zapalování, poté minimálně každých 140 s. Jednotka data včetně aktuální polohy vozidla ihned přenáší na portál, na kterém můžete zjištěné údaje on-line sledovat, interpretovat a reportovat. utomobil R Car Control server nternet Uživatelé C sestava otebook obil Orientační odhad zprovoznění 1. Požadavek zákazníka 3. Objednávka služby 2. Příprava zástavby čidel a jednotky pro vozidla (10 pracovních dní) 4. Dodání jednotek a čidel pro montáž (3 pracovní dny) 5. Realizace zástavby čidel a jednotky, aktivace jednotky, zřízení přístupu zákazníka (v rámci montáže) 7. Školení administrátora 6. Zahájení provozu 8. Školení uživatelů (modelový postup pro 20 vozidel) SAP kód I verze 07/07

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Umíme toho daleko víc. Katalog partnerských řešení

Umíme toho daleko víc. Katalog partnerských řešení Umíme toho daleko víc Katalog partnerských řešení 1 Obsah 06 Lokalizace vozidel 14 Lokalizace osob 20 Zabezpečení vozidel 24 Zabezpečení objektů 28 Mobilní sběr dat 34 Vzdálený sběr dat 38 SMS aplikace

Více

O firmě SGS. CarNet sledování vozidel

O firmě SGS. CarNet sledování vozidel O firmě SGS Společnost SGS, a.s. je jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících společností holdingu Synot. Ten sdružuje více než padesát samostatných firem z mnoha různých odvětví, jako například provozu

Více

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5 Webdispečink manuál Leden 2013 1 Obsah 1 Popis systému... 5 1.1 Podporované internetové prohlížeče... 5 1.2 Způsob detekce jízdy... 5 1.3 Omezení systému... 5 1.4 Přihlášení do systému... 6 1.5 Doporučená

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD a tímto krédem

Více

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl CarControl Uživatelská a administrační příručka verze 7.4-12. 06. 2009 2007 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Úvod 1 Obsah Úvod 5 Nastavení internetového prohlížeče... 5 Blokování automaticky otevíraných

Více

Webdispečink manuál. Červen 2011. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5. HI Software Development s.r.o. Legionářská 1319/10 779 00 Olomouc

Webdispečink manuál. Červen 2011. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5. HI Software Development s.r.o. Legionářská 1319/10 779 00 Olomouc Webdispečink manuál Červen 2011 1 Obsah Popis systému... 6 1.1 Podporované internetové prohlíţeče... 6 1.2 Způsob detekce jízdy... 6 1.3 Omezení systému... 6 1.4 Přihlášení do systému... 7 1.5 Doporučená

Více

Současná revoluce v distribuci

Současná revoluce v distribuci II/III Přílohu připravili: Vlastimil Poliačik, editor Monika Panochová, manažerka přílohy Digitální svět. Pomalu a jistě naše denní činnosti procházejí digitalizací. Nákupy, práce, zábava... jsou již dnes

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF Software pro podniky INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA G3 03 PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM

Více

podnikové informační systémy

podnikové informační systémy Erp třídy BYZNYS podnikové informační systémy Podnikové informační systémy kategorie ERP je možno definovat jako řešení, pomocí kterých lze efektivně plánovat a řídit veškeré klíčové podnikové procesy

Více

Obsah dokumentu. Hotelový systém ACS-line, http://www.acsline.cz. strana 2 (celkem 14)

Obsah dokumentu. Hotelový systém ACS-line, http://www.acsline.cz. strana 2 (celkem 14) Obsah dokumentu Obsah dokumentu...2 Popis výrobního systému ACS-line...3 Přínosy elektronické sběru výrobních dat:... 3 Princip výrobního systému... 3 Obecné schéma výrobního systému:... 3 Zakázkový systém

Více

Definice předmětu požadovaných služeb plošného monitorovacího systému dopravních toků

Definice předmětu požadovaných služeb plošného monitorovacího systému dopravních toků Definice předmětu požadovaných služeb plošného monitorovacího systému dopravních toků Základní parametry služby Typ zdrojových dat Technologie zpracování dat Požadovaný výstup Fleetové palubní GPS jednotky

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

Obchodní materiál. Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný

Obchodní materiál. Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný Obchodní materiál Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod MIKROS, a.s. www.mikros.cz v. 060523_podrobný Obsah 1. Představení společnosti 3 1.1. Základní údaje 3 1.2. O společnosti MIKROS,

Více

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s.

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. 54 6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. Představení společnosti a stručná fakta Jsme dynamická telekomunikační společnost, zaměřená na poskytování kvalitních služeb prostřednictvím nejmodernějších

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

Pro výběr ceníku klikněte na příslušný nápis na této straně, případně vyberte list

Pro výběr ceníku klikněte na příslušný nápis na této straně, případně vyberte list Pro výběr ceníku klikněte na příslušný nápis na této straně, případně vyberte list VOZIDLA Základní balíčky pro vozidla Pořizovací náklady pro vozidla Provozní náklady pro vozidla OSOBY Pořizovací náklady

Více

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2010 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 Microsoft Dynamics NAV 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 prosinec 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft

Více

7 2011 INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SOFTWARE

7 2011 INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SOFTWARE LEGISLATIVA» NÁVODY» ŠKOLENÍ» TIPY, TRIKY» SOUTĚŽE» NÁVODY» AKCE VYDÁNÍ LISTOPAD 7 2011 OSTNAC INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SOFTWARE HLAVNÍ TÉMA UPGRADE DUEL 8 Ve zpravodaji

Více

professional Superhero 5 tajemství nejlepších prodejců

professional Superhero 5 tajemství nejlepších prodejců Business Networking: Jak spřádat sítě obchodních kontaktů cisco konference: Novinky z budoucnosti telekomunikací Společenské akce letošního léta Amsterdam: Praktický manuál pro business cestovatele Sales

Více

číslo 2 news Informační systém SlimOffice Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o.

číslo 2 news Informační systém SlimOffice Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o. číslo 2 news Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o. Editorial Vážení uživatelé, přichází konec léta a s ním druhé (tentokráte elektronické) vydání našeho časopisu SLIM news. Věříme,

Více

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) 27. března 2015 verze 5.0 Obsah 1. Úvod... 7 2. Příprava Akčního plánu rozvoje ITS a zapojení partnerů...12

Více

Katalog (platný od 1.1.2015)

Katalog (platný od 1.1.2015) Software a služby pro správu domů a bytů Katalog (platný od 1.1.2015) Představujeme společnost Společnost STARLIT byla založena v červnu 1991 a od počátku se věnuje výhradně problematice správy bytů. V

Více

PROCE55 Warehouse. Přehled

PROCE55 Warehouse. Přehled Přehled Obsah Představení PROCE55 Warehouse... 3 Integrace PROCE55... 4 PROCE55 Scheduling... 4 PROCE55 Maintenance... 4 PROCE55 Quality... 4 Specifické vlastnosti PROCE55 Warehouse... 5 Flexibilní struktura

Více

MONITORING VOZIDEL. F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc

MONITORING VOZIDEL. F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc MONITORING VOZIDEL ON-LINE sledování vozidel Elektronická kniha jízd Přehled o čerpání a spotřebě PHM Statistiky provozu vozidel Zabezpečení vozidel F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc Obsah

Více

N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů

N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů Verze: 1.7 Datum poslední úpravy dokumentu: 22. 12. 2012 Autoři: Miroslav Mikulec, Petr Vavřík 1 Obsah Úvod... 4 Specifikace informačního systému

Více

Ing. Ivo Herman, CSc.

Ing. Ivo Herman, CSc. Ing. Ivo Herman, CSc. Ing. Ivo Herman, CSc. Na Vyhlídce 559/8 664 48 Moravany Česká republika CZ, Moravany, březen 2013 www.herman.cz Řídící, informační a odbavovací systémy a technologie pro MHD a VLD

Více