PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ COMENIUS Průběžná zpráva pro Partnerství škol 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ COMENIUS Průběžná zpráva pro Partnerství škol 2011"

Transkript

1 COMENIUS/LEONARDO DA VINCI/GRUNDTVIG PARTNERSTVÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ COMENIUS Průběžná zpráva pro Partnerství škol 2011 (období platnosti grantové smlouvy ) Zašlete tuto řádně vyplněnou a podepsanou průběžnou zprávu své Národní agentuře nejpozději do 30. června 2012, jak vyžaduje článek 7 (Monitorování, hodnocení a kontrola) Vaší grantové smlouvy. Zprávu použije Národní agentura pro monitorovací účely. Zprávu je nutné zaslat v českém jazyce jak poštou, tak i elektronicky (na - do pole Předmět uveďte číslo grantové smlouvy) VŠEOBECNÉ INFORMACE Grantová smlouva č.: COM-MP-2O Název partnerství: Green more than a colour Akronym (pokud je relevantní) Pracovní jazyk partnerství Angličtina Název Vaší Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Role Vaší koordinátor x partner

2 Další zapojené (název a země) Haupt- und Realschule Iffezheim Prywatne Giumnazjum nr 2 w Piasecznie Německo Polsko INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA VICENTE CANO Španělsko Burdur Anadolu Öğretmen Lisesi Turecko ÚDAJE O VAŠÍ INSTITUCI Plný název Vaší Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Adresa (ulice a číslo) Bezručova 17 PSČ Město Webová stránka ová adresa Karlovy Vary KONTAKTNÍ OSOBA Jméno a příjmení Pracovní pozice Adresa pracoviště (ulice a číslo, PSČ, Město) Mgr. Hlušková Ladislava Učitelka vyplňte, jen pokud se liší od výše uvedené adresy Telefon Mobilní telefon ová adresa 2

3 OBSAH PARTNERSTVÍ 1. Popište stručně uskutečněné aktivity partnerství a dosud dosažené výsledky (cca jedna A4 textu): Uveďte chronologicky seřazené aktivity a výstupy, které jste uskutečnili za první rok partnerství měly by odpovídat aktivitám a výstupům uvedeným v částech D.4 a G.2 žádosti o projekt. V této části také popište projektová setkání uskutečněná na Vaší škole. září 2011 příprava na první pracovní jednání v Polsku : 1. Stanovení pracovního žákovského týmu Comenius žáky třetích ročníků OAKV. Žákovský tým si zvolil své vedoucí ( Miková Eliška, Mavr Dan). 2. Vyhlášena soutěž o vytvoření loga projektu Green more than a colour. V průběhu vlastní soutěže byly vybrány 3 návrhy a poslány do Polska. 3. Násladně byl založen Comenius corner, který slouží k propagaci projektu. 4. Pracovní tým připravil prezentace: naše škola, školský systém ČR, region Karlovy Vary. říjen 2011 pracovní jednání v Polsku ve Varšavě. 1. Žáci všech zemí představili své prezentace o své škole, zemi, školském systému. 2. Vlastní pracovní jednání proběhlo formou workshopů studentů i pedagogů. 3. Proběhla mezinárodní soutěž o logo projektu. Vyhrálo Polsko. Vítězné logo se stalo logem projektu. Bylo umístěno na www stránkách projektu, nástěnce v Comenius Corner a bude umístěno na www stránkách školy. 4. Byly založeny webové stránky projektu, na kterých budou umístěny všechny výsledky a prezentace vytvořené členy pracovních týmů žáků a učitelů včetně loga projektu. 5. Byly rozpracovány projekty Green dictionary, Green maps (sběr idiomů a dat společná i individuální práce všech žáků partnerských institucí) 6. Byly stanoveny úkoly pro pracovní jednání ve Španělsku dokončení Green dictionary, Green maps, příprava podkladů pro práci na Cooking book, dramatizaci pohádky a povídce na téma Mr. Green. 7. Projednány způsoby komunikace a prezentace projektů na školách. 8. Stanoven termín pracovního jednání ve Španělsku a jeho program. listopad 2011 Prezentace dosažených výsledků práce žáků médiím, ostatním žákům, vedení školy prostřednictvím Comenius Corner. prosinec 2011 únor 2012 Práce projektového týmu na projektech připravovaných pro pracovní jednání ve Španělsku. 1. Připraveny prezentace - Můj školní den, pohádka Zelená Karkulka, povídka o panu Zeleném. 2. Začala příprava crazy story Mr. Green, tato postavička bude představena v tureckém Burduru a stane se maskotem pracovního týmu České Republiky. 3. Dokončeny prezentace Green Maps a Green dictionary. 4. Ve všech partnerských zemích proběhla předvánoční výstava vánočních pohlednic, přání a prezentace zvyků všech zahraničních partnerů. Pohlednice si všechny partnerské školy vyměnily a v prosinci vystavily na škole. Po výstavce byly pohlednice uloženy a archivovány. 5. Zajištěna prezentace projektu v médích (v Karlovarském kraji prostřednictvím Karlovarských listů, kde práci na projektu žáci pravidelně zveřejňují), na www stránkách školy. Prostřednictvím CD, Flashdisku a počítačů byla archivována veškerá fotodokumentace a prezentace projektu. březen 2012 pracovní jednání ve Španělsku Argamasilla de Alba 1. Španělé prezentovali svoji školu jako centrum environmentální a kulturní výchovy. V nádherném prostředí školního areálu představili všem partnerům zvyky regionu La Mancha. 2. Proběhly workshopy studentů i pedagogů, kteří pracovali na projektech Green cooking book, Green theatre, Green songs. 3. Řešeny způsoby komunikace mezi žáky i pedagogy SKYPE, FACE, Mail. 4. Všechny partnerské země se dohodly na zaslání všech prezentací a fotodokumentace německému koordinátoru společných webových stránek. 5. Proběhla tisková konference se španělskými médii včetně rozhlasu za přítomnosti starosty města broadcasting. 6. V květnu připravit prezentace na všech partnerských školách dosažené výsledky za období trvání projektu. 7. Příprava pracovního jednání v Tureckém Burduru. 3

4 Duben Práce na projektech Green song, music, dancing, Mr. Green cartoon, Cooking book, Thinking green. 3. V prvním týdnu po návratu ze Španělska (druhého pracovního jednání), proběhla SKYPE konference všech partnerských institucí. Bylo dohodnuto, že všechny důležité záležitosti projektu budou projednány prostřednictvím SKYPU. Květen prezentace projektu, prezentace v médiích (ve všech partnerských školách včetně naší školy proběhl Green Day Fastival, jehož účelem byla prezentace projektu mezi žáky a učiteli škol) červen 2012 prezentace projektů na partnerských webových stránkách zajišťuje správce sítě z německé partnerské školy. Veškeré výsledky 1. roku průběhu projektu jsou uloženy na CD, flashdisku a v počítači. Závěrečný produkt projektu bude komplexní prezentace a umístění všech produktů prostřednictvím e-twinningu. 2. S jakými problémy/překážkami jste se setkali při naplňování partnerství, pokud nějaké byly? Jak byly tyto problémy řešeny? Problémy, se kterými jsme se setkali a které řešíme: 1. Způsoby vzájemné komunikace ( SKYPE, mail, ) 2. Rozdílná výše grantů jednotlivých zemí 3. Plánované mobility Minimální počet mobilit (viz grantová smlouva) (zakřížkujte příslušný počet) x 24 snížený počet mobilit: 4. Mobility vykonané mezi a (pokud je třeba, přidejte řádky) Popis mobility Uveďte pouze zahraniční mobility Vaší školy. U mobilit uveďte termín (od do), město a zemi pobytu a pracovní náplň mobility Počet zúčastněných zaměstnanců 1 Počet zúčastněných žáků Polsko Varšava Španělsko Argamasilla de Alba Včetně doprovázejících osob - v případě mobility zahrnující osoby se speciálními potřebami 4

5 Celkový počet mobilit: Počet mobilit, který bude vykonán do : Počet zaměstnanců Počet žáků Prohlášení držitele grantu, které podepíše osoba ze zákona pověřená podepisovat jménem Vaší a kontaktní osoba pro partnerství ve Vaší škole: My, níže podepsaní, potvrzujeme, že informace obsažené v této Průběžné zprávě jsou podle našeho nejlepšího vědomí správné. Datum: Místo: Karlovy Vary Datum: Místo: Karlovy Vary Jméno a pracovní pozice kontaktní osoby: Jméno a pracovní pozice oprávněné osoby (ředitel nebo jednatel ): Mgr. Ladislava Hlušková učitelka Ing. Hana Motyčková ředitelka školy Podpis kontaktní osoby: Podpis oprávněné osoby (ředitel nebo jednatel ): Razítko : ****** 5

Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013

Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013 Projekty Partnerství Leonardo da Vinci Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013 Projekty partnerství doplňují aktivity Leonardo da Vinci mezi projekty mobility a multilaterálními projekty/přenosem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Prostějov

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Prostějov Příloha č. 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014 ICM Prostějov 1. Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce Informační centrum pro mládež Prostějov Komenského 17, 796 01 Prostějov Zřizovatel:

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Jilemnice

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Jilemnice ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014 ICM Jilemnice Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce Zřizovatel: CMJ o.s. Adresa ICM: ICM Jilemnice, Kostelní 1, 514 01 Jilemnice Adresa sídla: Roztocká

Více

Pečeť kvality Comenius 2014

Pečeť kvality Comenius 2014 Pečeť kvality Comenius 2014 2 3 1 Pečeť kvality Comenius 2014 Obsah Program celoživotního učení: Comenius 4 Pečeť kvality Comenius 2014 8 Držitelé Pečeti kvality Comenius 2014 10 Multilaterální partnerství

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2013. ICM Prostějov

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2013. ICM Prostějov Příloha č. 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2013 ICM Prostějov 1. Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce Informační centrum pro mládež Prostějov Komenského 17, 796 01 Prostějov Zřizovatel:

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/12

Výroční zpráva školní rok 2011/12 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České Výroční zpráva školní rok 2011/12 Schváleno školskou radou dne 1. máje 249/37, 742 35 Odry Tel.: 556 730 129 E-mail: info@cssodry.cz

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Registrační číslo Unikátní kód žádosti CZ.4.1.3/3.1.15.2 VHLP1D Název žadatele Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková Název projektu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2008 Česká republika

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2008 Česká republika Pečeť kvality program Leonardo da Vinci Projekty 2008 Česká republika Obsah 1. Program Leonardo da Vinci 5 2. Pečeť kvality 9 3. Hodnocení kvality projektů 13 4. Hodnoticí formulář 17 5. Shrnutí zpráv

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb. (a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) Název školy: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 Sídlo školy: Blatná,

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu Název projektu Číslo prioritní osy 1.1

Více

PARLAMENtní. institut. vydání IX.

PARLAMENtní. institut. vydání IX. PARLAMENtní institut vydání IX. 11/2011 Obsah ročenky Formulář požadavku dotazu....................... 5 Parlamentní institut............................. 7 Oddělení pro všeobecné studie.........................

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1147/09-12

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1147/09-12 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1147/09-12 Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17 Adresa: Riegrova 17, 664 51

Více

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK

PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ PODMÍNKY ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A PROPAGACE SIMULACÍ JEDNÁNÍ INSTITUCÍ EU PRO STUDENTY STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH ŠKOL NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ PRA-9/2013 Obsah 1. Název

Více

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2007 Obsah 1. Identifikace operačního programu...2 1.1 Základní údaje o programu......2 Základní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2013. ICM Český Brod

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2013. ICM Český Brod Příloha č. 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2013 ICM Český Brod 1. Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce Název organizace ICM města Český Brod IČ / DIČ 00235334/ CZ00235334 Forma právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více