MMB Podrobné zprávy z těchto zahraničních pracovních cest jsou k dispozici v Odboru zahraničních vztahů MMB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MMB2015000000073. Podrobné zprávy z těchto zahraničních pracovních cest jsou k dispozici v Odboru zahraničních vztahů MMB"

Transkript

1 MMB Rada města Brna Z7/03. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Věc Informativní zpráva - přehled zahraničních pracovních cest za říjen - prosinec 2014 Následující informativní zpráva obsahuje chronologický přehled a stručnou charakteristiku zahraničních pracovních cest členů Zastupitelstva města Brna a zaměstnanců Magistrátu města Brna za uvedené období. Podrobné zprávy z těchto zahraničních pracovních cest jsou k dispozici v Odboru zahraničních vztahů MMB Stanoviska dotčených orgánů: Rada města Brna na svém jednání č. R7/006 dne vzala na vědomí Přehled zahraničních pracovních cest za říjen - prosinec 2014" a uložila vedoucímu Odboru zahraničních vztahů MMB PhDr. Mojmíru Jeřábkovi předložit jej formou Informativní zprávy členům Zastupitelstva města Brna dne Zpracoval: / / Odbor zahraničních ýztahp. Předkládá: Rada města Brna 1/Q

2 T Přehled zahraničních pracovních cest za říjen - prosinec ST. PÓLTEN (Rakousko) Vernisáž, pracovní jednání město St. Pólten Účelem prezentace města Brna na výstavě zaměřené na partnerská města St. Póltnu bylo na konkrétních příkladech přiblížit společné projekty našich partnerských měst a veřejnosti představit brněnské kulturní a turistické zajímavosti POZNAŇ (Polsko) Prezentace města Brna, pracovní jednání město Poznaň Ve dnech 7. a 8. října se v Poznani uskutečnila akce Dny české kultury". Odbor zahraničních vztahů MMB byl společně s Úřadem města Poznaně, Knihovnou Jiřího Mahena v Brně, poznaňskou Knihovnou Raczynskich, Oddělením polonistiky Filozofické fakulty MU a Českým centrem ve Varšavě organizátorem těchto aktivit. V rámci festivalu se uskutečnila i jednání o spolupráci v roce BRUSEL (Belgie) Open Days Výbor regionů EU (VR) Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku Evropské komise (GŘ REGIO) Referenční rámec pro evropská udržitelná města (RFSC) Účast na Evropském týdnu regionů a měst - OPEN DAYS 2014 a na workshopu k evaluačnímu nástroji RFSC. Program obsahoval více než 100 seminářů a workshopu, kterých se účastnilo téměř 6000 delegátů. Základními tématy bylo propojování regionálních strategií, institucionální kapacity a územní spolupráce. Workshop k nástroji RFSC, do jehož vývoje je město Brno zapojeno, se uskutečnil v sídle bruselského sekretariátu a byl zaměřen na další inovace daného nástroje BRATISLAVA (Slovensko) Seminář město Bratislava Účast na semináři Podpora zamestnávania seniorov v Bratislavě". Cílem bylo získat informace a příklady dobré praxe v rámci podpory zaměstnávání seniorů v evropských městech BRUSEL (Belgie) Školení Agenturqa PsíEA (Evropská komise) Účast na informačních dnech k výzvě finančního Nástroje pro propojení Evropy CEF 2014 CEF Transport Calls Info Days". Informační dny bezprostředně souvisely s agendou spolufinancování důležitých projektů dopravní infrastruktury, jež jsou v zájmu města Brna - přestavba železničního uzlu Brno a modernizace tratě Brno - Přerov. Díky úsilí města v minulých letech byly tyto projekty zařazeny do přílohy Nařízení (EU) 1316/2013, kde jsou jmenovány projekty transevropské dopravní sítě (TEN-T) pro spolufinancování v programovém období Informační dny byly zaměřeny na již vyhlášenou výzvu k čerpání finančních prostředků, její strukturu a předpoklady dalších výzev v následujících letech STUTTGART (Německo) Odvoz hudebních nástrojů a účinkujících v souvislosti s Českými kulturními dny PARIZ (Francie) Evropské fórum pro bezpečnost ve městech (EFUS) Účast na zasedání pracovní skupiny sítě EFUS Technologie", která v rámci projektu SEUVEILLE řeší otázky etiky a účinností bezpečnostních technologií. Práce skupiny navazuje na již realizovaný projekt Města, občané a kamerové systémy, do kterého bylo město Brno zapojeno STUTTGART (Německo) České kulturní dny město Stuttgart Theater am Olgaeck Weissenhofwerkstatt Účast zástupců města Brna na kulturních dnech a na vernisáži výstavy o vile Tugendhat Ví

3 FRANKFURT (Německo) Knižní veletrh za ČR Ministerstvo kultury ČR Nakladatelství Větrné mlýny Účast na mezinárodním knižním veletrhu, kde bylo město Brno na oficiálním stánku České republiky poprvé spoluvystavovatelem. Cíl - zasáhnout touto prezentací města Brna kulturně orientovanou veřejnost v širokém mezinárodním spektru - byl splněn a případné další podobné prezentace lze doporučit Seminář BARCELONA (Španělsko) Eurocities - pracovní skupina Migrace a integrace město Barcelona Univerzita Oxford Účast na semináři Reakce měst na nelegální migraci. Cílem bylo prodiskutovat problémy, se kterými se města setkávají ve snaze řešit potřeby nelegálních přistěhovalců a podělit se o zkušenosti z této oblasti. Seminář byl spolufinancovaný z programu Open Society Fellowship Slovensko - polské pomezí (Slovensko, Polsko) Exkurze Spoločnost pre záhradnu a krajinnú tvorbu Exkurze byla zaměřena na prohlídku vojenských hřbitovů z 1. světové války (zejména od Dušana Jurkoviče) na pomezí Slovenska a Polska. Součástí exkurze byla prohlídka historického jádra města Bardejov, židovského suburbia (UNESCO) a dřevěných kostelů v oblasti Haliče, které jsou rovněž zapsány na seznamu UNESCO. Odborným výkladem provázeli slovenští a polští památkáři. Exkurze přispěla ke zvýšení odborné úrovně zúčastněných - poznatky budou uplatněny při řešení pracovních záležitostí STUTTGART (Německo) Dny čs. kultury město Stuttgart Účast zástupců města Brna na Kulturní noci v partnerském městě Stuttgartu, která proběhla v divadle Theater am Olgaeck v rámci českých kulturních dnů ( října 2014) u příležitosti 25. výročí partnerství měst Brna a Stuttgartu. Uvedené divadlo má trvalý zájem o spolupráci s brněnskými soubory na bázi recipročních výměnných představení NEWCASTLE (Velká Británie) Eurocities město Newcastle Setkání zástupců evropských měst - členů Fóra sociálních věcí (SAF) EUROCITIES. Tato zasedání probíhají dvakrát ročně. Tématem tentokrát bylo: Sociální investice: Inovativní přístup k inkluzivním službám". Byly prezentovány projekty zaměřené na sociální ekonomiku, sociální investice a sociální inovace. Tématice sociální inovace byly věnovány 4 workshopy, jejichž součástí byly návštěvy zařízení prezentovaných ve workshopu. Součástí setkání byly i volby nového předsedy a místopředsedy SAF - pro následující dva roky bude předsedajícím městem Lipsko, místopředsedou pak bylo zvoleno město Barcelona. Součástí byla rovněž výměna zkušeností a příkladů dobré praxe a projektů mezi městy, kdy bylo účastníkům umožněno seznámit se s 8 různými projekty (speed networking session). Zasedání SAF bylu ukončeno workshopy, každý účastník si mohl vybrat z 5 neformálních projektů Konference WHO město Atény ATÉNY (Řecko) Konference završila V. fázi realizace projektu Zdravé město a byla připomenutím 25ti let Mezinárodního hnutí Zdravých měst. Konference měla motto Zdraví a město: život v 21. století" a zaměřila se na témata související s podporou zdraví a kvality života s důrazem na význam místních samospráv. Brno se na konferenci představilo prezentací zaměřenou na význam Family Pointů při zvyšování informovanosti o zdravotní prevenci a řadou informačních materiálů o projektu Brno - Zdravé město. Na závěr konference obdrželo město Brno certifikát, oceňující zapojení do V. fáze projektu Zdravé město TATRANSKÁ LOMNICA (SLOVENSKO) Konference Slovenská parkovací asociace Účast na konferenci, zaměřené na problematiku parkování. Účelem bylo seznámení účastníků s bilancí dosažených výsledků, s analýzou a specifikací problémů parkování, stavem spolupráce s orgány a institucemi, které mají parkování ve své působnosti. Byly zhodnoceny přínosy spolupráce se zahraničními partnery a projednáno vypracování a vydání publikace komplexního řešení parkovací strategie města. 3/6

4 Technická univerzita Vídeň Ve dnech se ve Vídni konala akce, týkající se spolupráce akademického sektoru a města Vídně s názvem: Univerzita a město". Pozvání k účasti pro zástupce KSM přišlo na základě novinového článku, který vyšel o Brně ve Financial Times ve středu , a který připravila KSM ve spolupráci s Jihomoravským inovačním centrem. KSM byla požádána o vystoupení v rámci jedné z akcí dne POZNAŇ (Polsko) Veletrh CR město Poznaň Účast zástupců města a prezentace Brna na veletrhu cestovního ruchu v partnerském městě Poznani BUDAPEŠŤ (Maďarsko) Konference Metropolitní výzkumný institut Budapešť Účast na jubilejní konferenci Metropolitního výzkumného institutu na téma změny středoevropských a východoevropských zemí na jejich cestě k demokracii a tržní ekonomice. Konference byla zaměřená na celospolečenský vývoj těchto zemí, na dopady v sociální oblasti a v oblasti bydlení a na dopady demografických změn na městské struktury. Důraz byl kladen i na možnosti dalšího rozvoje postsocialistických měst, mj. v oblasti rozvoje bydlení a městské mobility. V rámci konferenčních panelových diskuzí i v rámci jednotlivých příspěvků se hledaly odpovědi na otázku, zda se rozdíly mezi starými členskými zeměmi EU a novými členskými státy (obecněji mezi západem" a východem" Evropy stírají (konvergence - sbližování) nebo naopak rostou (divergence - odlišování) LONDÝN (Velká Británie) Veletrh za ČR CzechTourism Společně s JmK a Centrálou cestovního ruchu - Jižní Morava prezentace města Brna na veletrhu cestovního ruchu WTM London. Veletrh byl po celou dobu přístupný pouze odborné veřejnosti. Jeho součástí byl odborný doprovodný program STRASBURK (Francie) Strasburský klub město Štrasburk Účast na 12. výročním zasedání měst zapojených do sítě Strasburský klub. Byla projednána realizace nového společného projektu v oblasti mezinárodní mobility mládeže a dobrovolnictví. Iniciátorem projektuje město Štrasburk MNICHOV (Německo) Výroční zasedání Eurocities město Mnichov Účast na výročním zasedání mezinárodní sítě měst Eurocities, kde je město Brno členem od roku 1993 a kde pracuje v několika tematických fórech. Součástí zasedání byla konference na téma Energeticky inteligentní města zítřka", volby do výkonného výboru sítě EC, vyhlašování cen za nejlepší projekty a tzv. speednetworking, jehož cílem bylo hledání partnerů pro nové projekty MNICHOV (Německo) Eurocities město Mnichov Zasedání pracovní skupiny Bydlení se konalo v době výročního zasedání vedení Eurocities v Mnichově. Bylo připraveno jako společné jednání pracovních skupin Bydlení a Integrovaný městský rozvoj. Zaměřilo se na problematiku úspor energie, cenovou dostupnost bydlení a zapojení veřejnosti při realizaci opatření Výroční zasedání město Lilie region Nord-Pas de Calais síť měst Les Rencontres LILLE (Francie) Město Brno jako dosavadní člen Řídicího výboru sítě měst pro kulturu Les Rencontres bylo pozváno k účasti na výročním zasedání sítě v Lilie, kde se diskutovalo o jeho dalším směřování. Byl zvolen nový Řídicí výbor, předseda a místopředsedkyně /é

5 STUTTGART (Německo) Setkání partnerských měst město Stuttgart Účast zástupců města Brna na 11. ročníku Setkání partnerských měst Stuttgartu, tentokrát na téma Evropský rok rozvojové spolupráce". Setkání bylo spojené s bilaterálními jednáními s projektovými partnery spolupráce Brno - Stuttgart. Město Brno m. j. představilo pilotní projekt v oblasti prevence kriminality, aplikovaný v Novém Lískovci Rakouské spolkové dráhy Jednání s Dr. Karol-Johann Hartigem (vedoucí projektu Vídeň - hlavní nádraží Rakouských spolkových drah) za účelem získání podkladů pro článek v prosincovém vydání Brněnského Metropolitanu o dokončeném novém vlakovém nádraží ve Vídni. r VÍDEŇ (Rakousko) Magistrát města Vídně Účast na pracovním jednání svolaným MA-27 (magistrátní oddělení pro EU-strategie) za účasti zodpovědných pracovníků za koordinaci s Danube Stratégy. Na tomto jednání se neformálně předávalo předsednictví z ČR na rakouské partnery. Tématem byla náplň a priority rakouského předsednictví, debata se vedla o možnosti propojení budování středoevropského regionu s dunajskou strategií LIPSKO (Německo) Veletrh Leipziger Messe GmbH Prezentace města Brna na 25. veletrhu cestovního ruchu Touristik & Caravaning International 2014 v partnerském městě Lipsku - představení Brna jako turisticky a kulturně atraktivní destinace s širokou škálou možností pro aktivní trávení volného času BARCELONA (Španělsko) Evropské fórum pro bezpečnost ve městě Ministerstvo vnitra Katalánska Evropského fóra pro bezpečnost ve městě s cílem založení pracovní skupiny měst a regionů pro seniory MALAGA (Španělsko) Ayuntamiento de Malaga Pracovní setkání za účelem získání zkušeností z provozu parkovacích detektorů, které jsou v Malaze realizovány a jsou součástí politiky řízení parkování ve městě. Město Brno připravuje s přispěním programu CIVITAS 2MOVE2 osazení zkušebního úseku podobným zařízením BRUSEL (Belgie) Eurocities Setkání pracovní skupiny v rámci sítě EUROCITIES, která se zabývá problematikou bezdomovectví. Zastoupena byla města: Newcastle, Brno, Barcelona, Vídeň, Utrecht, Lublaň, Stockholm, Oslo, Londýn, Brémy. Stěžejním výstupem zjednání byla shoda na tématech v oblasti problematiky bezdomovectví a jejich případné řešení v rámci společného projektu zúčastněných měst (výzva v rámci EU fondů se předpokládá v polovině roku 2015). Zvláštností tohoto setkání bylo i částečné propojení s pracovní skupinou řešící romskou problematiku. Výstupy z obou setkání budou tlumočeny Evropské komisi MADRID (Španělsko) projekt CIVITAS 2MOVE2 Účast na pracovním jednání skupiny pro plány udržitelné městské mobiliťxy (SUMP) projektu CIVITAS 2MOVE2 (opatření WP8). Projednání dalšího společného postupu při přípravě realizace tohoto opatření VÍDEŇ (Rakousko) STUTTGART (Německo) Převoz výstavy 5/É

6 BRUSEL (Belgie) Informační den Eurocities Cílem cesty bylo získat aktuální přehled o možnostech účasti města Brna ve výzkumném programu HORIZONT 2020 v části věnované Smart Cities & Communities, konkrétně výzvách pro rok Informační den byl spojený s představením možných partnerů - zúčastnili se ho zástupci EUROCITIES, Evropské komise (DG Connect) a zástupci partnerských měst. Do výzvy lze vstupovat v konsorciu, tedy y partnerství mést, soukromé a výzkumné sféry město Vídeň Společně s pracovníky Úřadu JMK účast na pracovním jednání svolaným MA-27 (magistrátní oddělení pro EU-strategie). Předmětem jednání byly cíle rakouského předsednictví v regionu Centrope v roce 2015, termíny řídicích výborů i politického summitu. Rakouští partneři nadále trvají na tom, že institucionalizace Centrope formou Evropského seskupení pro teritoriální spolupráci není pro ně akceptovatelná. Při setkání s ing. Michalem Polákem a dr. Margaretou Griessler-Hermannovou ze sekretariátu starosty Michaela Háupla jsme byli ubezpečeni podporou budování společného regionu ze strany starosty Háupla. Do příprav oficiálního setkání s novým brněnským primátorem mohou zasáhnout termíny komunálních voleb ve Vídni, setkání se předběžně plánuje na březen. Zpracoval: OZV/Humlíčková leden /6

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

Program. českého předsednictví ve Visegrádské skupině v letech 2015 2016

Program. českého předsednictví ve Visegrádské skupině v letech 2015 2016 Program českého předsednictví ve Visegrádské skupině v letech 2015 2016 Program českého předsednictví ve Visegrádské skupině v letech 2015 2016 V 4 Trust Společná důvěra Ministerstvo zahraničních věcí

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009 Motto: Každá nezisková organizace v ČR je plně samostatným a svébytným subjektem občanské společnosti. Asociace NNO ČR podporuje vše, co nás sbližuje, odstraňuje to, co nás rozděluje a prezentuje náš společný

Více

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS Národní observatoře venkova (NOV) o.p.s. a její zatím

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 Hlavní výstup projektu: Podpora při přípravě strategie udržitelného rozvoje ve vybraných krajích České republiky, který byl řešen pod záštitou Rozvojového

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

02/2012. Bulletin. Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci. Kolik pracovních míst vzniklo v ČR s podporou evropských fondů?

02/2012. Bulletin. Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci. Kolik pracovních míst vzniklo v ČR s podporou evropských fondů? Kolik pracovních míst vzniklo v ČR s podporou evropských fondů? Odpověď naleznete na str. 13. Bulletin Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci Praha hostila jednání skupiny V4

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Poznámka: SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu OBSAH: VII

Více

01/2012. Bulletin. Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci. Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali?

01/2012. Bulletin. Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci. Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali? Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali? Odpověď naleznete uvnitř čísla na str. 9 Bulletin Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci 1/212 Prostředky evropských

Více

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR červenec 2007 V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat

Více

4. výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti EUTIS. za období 01. 01. 2008-31. 12. 2008

4. výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti EUTIS. za období 01. 01. 2008-31. 12. 2008 4. výroční zpráva obecně prospěšné společnosti EUTIS za období 01. 01. 2008-31. 12. 2008 Vypracovali a předkládají: Reda Ifrah, ředitel o.p.s., Roman Badík, předseda správní rady, Pavel Chroust, člen správní

Více

Hejtmani u ministra regionů

Hejtmani u ministra regionů Bém: Předsednictví poskytuje mimořádný politický, marketingový a organizační kapitál. Krajský rozměr předsednictví EU komentuje Jiří František Potužník, mluvčí premiéra pro evropské předsednictví. Nezávislý

Více

Výroční zpráva. Otevřené společnosti

Výroční zpráva. Otevřené společnosti Výroční zpráva Otevřené společnosti 2010 Obsah Mise 3 Úvodní slovo 4 Správní rada 5 Dozorčí rada 5 Zaměstnanci 5 Externí spolupracovníci 5 Programové oblasti a projekty Otevřené společnosti 6 Společnost

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4. Oddělení rozvoje 5

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4. Oddělení rozvoje 5 Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4 Oddělení rozvoje 5 Oddělení investičních projektů 10 Oddělení neinvestičních

Více

Liberecký kraj pojem ve světě nanotechnologií Ústecký kraj fenomenální a jedinečný Královéhradecký kraj rodiště Františka Kupky

Liberecký kraj pojem ve světě nanotechnologií Ústecký kraj fenomenální a jedinečný Královéhradecký kraj rodiště Františka Kupky Postará se o vás i v nejtěžší životní situaci. je otevřenou, stabilní a dynamickou zdravotní pojišťovnou kdykoli můžete využít služeb více než 24 000 smluvních zdravotnických zařízení zajišťuje péči na

Více

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450 TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) Orlí 20, Brno, 602 00, www.trialog-brno.cz, info@trialog-brno.cz, tel.: 542 221 501, fax: 542 221 502 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 3 Představení organizace...4

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III.

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III. Obsah Str. 1. Úvod... 4 2. Mezinárodní závazky... 5 2.1. Evropská charta regionálních či menšinových jazyků... 5 2.2. Rámcová úmluva

Více

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce II 2 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 VYMEZENÍ ČINNOSTI RVNNO... 6 3 VÝBORY RVNNO... 6 3.1 CHARAKTERISTIKA VÝBORŮ RVNNO... 6 3.1.1 Výbor

Více

KONFERENCE VIZE 2015

KONFERENCE VIZE 2015 KONFERENCE VIZE2015 Regionální operační program Jihovýchod evropská šance pro region VIZE2015 2. ROČNÍK KONFERENCE O REALIZACI ROP JIHOVÝCHOD, TENTOKRÁT NA TÉMA VÝZVY A SPECIFIKA ROZVOJE REGIONU JIHOVÝCHOD

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2013 Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2013 Tiráž

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2007 Obsah 1. Identifikace operačního programu...2 1.1 Základní údaje o programu......2 Základní

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více