Partnerstvím k dalšímu rozvoji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Partnerstvím k dalšímu rozvoji"

Transkript

1 С 1970 ГОДА MEZINÁRODNÍ Partnerstvím k dalšímu rozvoji

2 ZÁKLADNÍ FAKTA MEZINÁRODNÍ mezinárodní finanční instituce Založena v roce 1970 Ustavující dokumenty jsou registrovány v sekretariátu OSN Sídlo banky je v Moskvě 1

3 Členské země Slovenská republika Česká republika Republika Kuba Rumunsko Bulharsko Ruská federace Мongolsko Socialistická republika Vietnam 2

4 Poslání a cíle banky Naše poslání Náš cíl Podpora sociálně ekonomického rozvoje, růstu životní úrovně obyvatelstva a ekonomické spolupráce členských zemí. Vybudování moderní, mnohostranné a rozvojové instituce, orientované na podporu malého a středního podnikání, financování investičních projektů 3

5 MIB banka pro rozvoj МИБ банк развития Banka poskytuje kreditní linky: - národním rozvojovýn bankám; - významným národním a mezinárodním bankám členských zemí MIB Banka se podílí na syndikovaném úvěrování investičních dvoustranných a mnohostranných projektů v členských zemích 4

6 Formy financování Formy spolupráce s MIB mohou být realizovány např. formami: společného investování investičních projektů, otevřením úvěrových linek pro rozvoj malého a středního podnikání v členských zemích MIB, organizace a podílení se na činnosti společných investičních fondů. K realizaci úvěrových operací MIB využívá následující finanční nástroje: Financování bank členských zemí s cílem poskytovat Úvěry pro malé a střední podnikání (MSP) Účast v syndikovaném úvěrování bank členských zemí v rámci programu podpory MSP Výše úvěru dо 40 mil. Еur.. Období оd 1 roku dо 7 let. Kapitálová účast ve firmách MSP Výše úvěru dо 20 mil. Еur. Přesná strategie ukončení kapitálové účasti оd 3 do 7 let. Financování bank členských zemí za účelem úvěrování investičních projektů Účast v syndikovaném úvěrování investičních projektů Výše úvěru dо 50 mil. Еur.. Období оd 3 dо 15 let; Úvěrování na více než 7 let vyžaduje dodatečné schválení Bankovní rady MIB. Účast v syndikovaném úvěrování bank členských zemí v rámci financování investičních projektů Výše úvěru dо 50 mil. Еur.. Období оd 3 dо 15 let; Úvěrování na více než 7 let vyžaduje dodatečné schválení Bankovní rady MIB 5

7 Výhody spolupráce s MIB Mezivládní status podpora státními orgány členských zemí Široké teritoriální a regionální pokrytí možnosti rozšíření přítomnosti v regionech a snadnější přístup na trhy členských zemí Мezinárodní organizace zakládajícími dokumenty je předurčen zvláštní (speciální) režim - nepodléhající supervizi bankovní regulace a osvobození od daní 6

8 Banka zahájila realizaci strategie reorganizace na bázi plnohodnotného využití potenciálu MIB jako mnohostranné rozvojové banky Cíle banky v rámci Strategie Klíčové úkoly při realizaci Strategie Výsledky realizace strategie Rozšíření spektra poskytovaných produktů a služeb, Především úvěrově - investičních Rozšíření partnerské sítě (národní banky, hlavní komerční banky, mnohostranné rozvojové banky, profilová ministerstva a úřady a rovněž organizace obchodu a rozvoje (MMR) Získání vysokého úvěrového ratingu od mezinárodních ratingových agentur Zdokonalování organizační struktury a jejího fungování Formování přílivu potenciálních klientů (dlužníků) ROZŠIŘOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO PORTFOLIA při zabezpečení vysoké úrovně kvality Navýšení kapitalizace za účelem financování úvěrového portfolia Plnohodnotné využití potenciálu MIB jako mnohostranné rozvojové banky podstané zvýšení rozsahu operací MIB v členských zemích Zesílení významu MIB pro členské země prostřednictvím podpory zvyšování obratu vzájemné výměny zboží a investování do podniků v členských zemích Zvýšení efektivnosti činnosti banky prostřednictvím nejlepších světových praktik, využívaných rozvojovými bankami 7

9 Prozatímní(průběžné)výsledky Rozšíření úvěrového portfolia Podíl v syndikovaném úvěru společně s ЕBRD mongolské bance Chasbank; Poskytnut úvěr Bulharské rozvojové bance na podporu MSP; Účast v syndikovaném úvěru bulharské telekomunikační společnosti Vivacom. Rozšíření partnerství Uzavřeny smlouvy s největšími ruskými finančními institucemi: Внешэкономбанк, ВТБ, Росэксимбанк; Uzavřeny smlouvy s hlavními - nejvýznamnějšími a největšími vietnamskými bankami: Bank for investment and development of Vietnam, Vietnam commercial bank for industry and trade, Vietnam bank for agriculture and rural development, HDBank; Navázány obchodní kontakty s nejvýznamnějšími multiraterálními rozvojovými bankami: Еvropskou investiční bankou, Evropskou banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), Černomořskou obchodní a rozvojovou bankou, Severskou investiční bankou, Euroasijskou rozvojovou bankou.. Rozšíření zdrojů (pasiv) Probíhají přípravné práce ke vstupu na Moskevskou fondovou burzu emise rublových obligací; Řada zemí projednává možnost za speciálních podmínek uložení deposit v MIB. Připravena nová organizační struktura, odpovídající současným mezinárodním standardům. 8

10 Naši partneři ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «БАНК РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНЕШЭКОНОМБАНК» Státní korporace Banka rozvoje a zahraničně-ekonomické činnosti Vněšekonombank ГЛОБЭКСБАНК (GLOBEXBANK) МСП-БАНК (MSP BANK) СВЯЗЬ-БАНК (SVJAZ_BANK) ВТБ (VTB) БАНК МОСКВЫ (Banka Moskvy) ВТБ 24(VTB 24) ЭКСПОРТНОЕ СТРАХОВОЕ АГЕНТСТВО РОССИИ (Exportní pojišťovací agentura Ruska) РОСЭКСИМБАНК (ROSEXIMBANK) ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ (EUROASIJSKÁ ROZVOJOVÁ ) БОЛГАРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ (BULHARSKÁ ROZVOJOVÁ ) ЭКСИМБАНК СЛОВАКИИ (EXIM Slovenska) СЛОВАЦКИЙ БАНК ГАРАНТИЙ И РАЗВИТИЯ (Slovenská garanční a rozvojová banka) ЧЕРНОМОРСКИЙ БАНК ТОРГОВЛИ И РАЗВИТИЯ (Černomořská obchodní a rozvojová banka) ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (EBRD) ВЬЕТНАМСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК (VIETNAMSKO RUSKÁ ) a další mezinárodní rozvojové instituce, národní banky členských zemí, jejichž mise a cíle se shodují se strategií MIB 9

11 Řídící orgány Bankovní Rada nejvyšší řídící orgán, Skládá se z představitelů vlád a centrálních bank členských zemí Vedení banky výkonný orgán řízení Vedení banky Předseda bankyп редседатель правления Kosov Nikolaj Nikolajevič Demchigjav Molomjamts (Моngolsko) Thinh Thi Hong (Socialistická republika Vietnam) Místopředsedové banky Bobrek Jiří (Česká republika) Livencev Vladimir Nikolajevič Ivanov Denis Jurijevič 10

12 Kontakty MEZINÁRODNÍ ВANKA Москва, Россия Ул. Маши Порываевой, д.7 Теl: Fax: Úvěrový odbor: Treasury operace na finančních trzích: Zahraniční vztahy a tiskové centrum:

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Vládní program na podporu exportu České republiky

Vládní program na podporu exportu České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu EGAP hájí obchodní zájmy České republiky v EU, WTO, OECD podílí se na odstraňování obchodních bariér podporuje českou oficiální

Více

Základní východiska. Ing. Jan Procházka předseda představenstva a generální ředitel. Exportní strategie a role EGAP

Základní východiska. Ing. Jan Procházka předseda představenstva a generální ředitel. Exportní strategie a role EGAP Obchodní strategie 1. Základní východiska Obchodní strategie EGAP vychází z Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020, která vymezuje strategický rámec proexportní politiky do roku 2020

Více

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu hájí obchodní zájmy České

Více

Podpora exportu priorita hospodářské a zahraniční politiky ČR

Podpora exportu priorita hospodářské a zahraniční politiky ČR Podpora exportu priorita hospodářské a zahraniční politiky ČR Hospodářská politika každého státu je především limitována objektivními zdrojovými možnostmi a vnitrostátní i zahraniční hospodářskou situací.

Více

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Možnosti finančních nástrojů pro podporu vědy, výzkumu a inovací je nemálo, avšak subjekty, které by jich mohly využívat, o nich často nemají dostatek

Více

EU financial instruments for SMEs in the Czech Republic

EU financial instruments for SMEs in the Czech Republic EU Access to Finance Day EU financial instruments for SMEs in the Czech Republic Ing. Zbyněk Pokorný Director of Department for Innovative Entrepreneurship and Investments, MIT Prague, 6 March 2014 Relevantní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Informace o bance a jejích službách pro klienty

Informace o bance a jejích službách pro klienty Informace o bance a jejích službách pro klienty Květen 2005 Obsah Základní informace Vznik a historie ČMZRB, a. s. Souhrnná charakteristika Právní rámec činnosti Poslání Hlavní činnosti Naši klienti Spolupráce

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na trhy třetích zemí

malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na trhy třetích zemí Podpora Evropské unie malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na trhy třetích zemí Stručný průvodce 2012 2013 Publikace vznikla za spolupráce Odboru informování o evropských záležitostech

Více

KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODBOR INOVACÍ A INVESTIC ODDĚLENÍ POLITIKY MSP A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 KONCEPČNÍ ČÁST 2012 OBSAH ÚVOD 3 1 Strategická vize 4 2 Globální a hlavní

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 O b s a h : 1. Představení Inovační infrastruktury Zlínského kraje / 4 1.1 Založení sítě / 4 1.2 Cíl spolupráce / 4 2. Představení členů / 5 2.1 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s / 6 2.2

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

Rada pro rozvoj podnikatelského prostředí

Rada pro rozvoj podnikatelského prostředí Vystoupení mini nistr stra průmyslu a obchodu Milana Urbana Mezi hlavní cíle vlády ČR patří zabezpečení dlouhodobého růstu HDP. Při naplňování tohoto úkolu se MPO zaměří především na 3 oblasti: Podnikatelské

Více

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2002 (prezentační)

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2002 (prezentační) Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2002 (prezentační) 2 Česká pojišťovna je pojišťovacím ústavem, který má v českých zemích nejdelší tradici. Počátek její 175leté historie sahá do roku 1827, kdy byla

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4 Důvěra spojuje V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4 04 Rakousko ČESKÁ REPUBLIKA Bosna a Hercegovina Chorvatsko Francie Itálie Malta Maďarsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko Petra Voglová Kouzelný

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb jsou podmínkami společnosti MONECO, spol. s r.o., se sídlem Gorkého

Více

ZELENÁ KNIHA Restrukturalizace a předjímání změn: poučení z nedávných zkušeností ODPOVĚDI VLÁDY ČR A. Restrukturalizace ve veřejném sektoru

ZELENÁ KNIHA Restrukturalizace a předjímání změn: poučení z nedávných zkušeností ODPOVĚDI VLÁDY ČR A. Restrukturalizace ve veřejném sektoru ZELENÁ KNIHA Restrukturalizace a předjímání změn: poučení z nedávných zkušeností ODPOVĚDI VLÁDY ČR A. Restrukturalizace ve veřejném sektoru Jak lze anticipační a strategické dlouhodobé přístupy k řízení

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, a. s. Výroční zpráva 2003 Československá obchodní banka, a. s. Adresa: Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ 11520 IČ: 00001350 SWIFT: CEKOCZPP Telex: 663 122201 Tel.:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU. Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE MANAGEMENT FIREM

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU. Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE MANAGEMENT FIREM DIPLOMOVÁ PRÁCE MANAGEMENT FIREM Vysoká škola ekonomie a managementu info@vsem.cz / www.vsem.cz NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE/TITLE OF THESIS Podpora exportu v České republice v kontextu společnosti ABC / Support

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ANNUAL REPORT DŮVĚRA SPOJUJE. UNITED IN TRUST. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ANNUAL REPORT Rakousko Bosna a Hercegovina Chorvatsko ČESKÁ REPUBLIKA Maďarsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko Lazarská 8 CZ-120 00 Praha 2 Tel.:

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

OECD. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

OECD. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD 2007 Materiály OECD jsou rovněž k dispozici na následující webové stránce: www.oecd.org Informace pro sdělovací prostředky Služba OECD pro vztahy

Více

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2014

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2014 Bulletin BBH Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2014 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy.. 2 2. Investiční fondy... 3 3. Bankovnictví a platební systémy... 3

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

Národní protikrizový plán vlády

Národní protikrizový plán vlády II. Národní protikrizový plán vlády Národní protikrizový plán vlády Ministerstvo financí ČR Obsah 1. Předkládací zpráva... 3 2. Realizovaná a schválená opatření... 5 3. Navrhovaná opatření... 19 4. Dlouhodobá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Č e s k á a g e n t u r a n a p o d p o r u o b c h o d u / C z e c h T r a d e

VÝROČNÍ ZPRÁVA Č e s k á a g e n t u r a n a p o d p o r u o b c h o d u / C z e c h T r a d e 1997 1998 1999 2000 2001 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Č eská agentura na podporu obcho du/czechtrade 2004 Obsah 1 # Vaše agentura 2 Hlavní události 3 Slovo ministra a ředitele 4 Struktura 5 Management 6 Světová

Více

Takřka nikdo neznal tvůrce, který už v první polovině 20. let vytvářel díla. srovnatelná s pracemi předních avantgardních fotografů, neexistovaly

Takřka nikdo neznal tvůrce, který už v první polovině 20. let vytvářel díla. srovnatelná s pracemi předních avantgardních fotografů, neexistovaly Výroční zpráva 2002 Skupina PPF, jedna z nejvýznamnějších finančních skupin v České republice, se profiluje jako strategický investor, který úspěšně spravuje majetek, rozvíjí svoje aktivity v regionu střední

Více