Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy"

Transkript

1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice Tento tematický celek je rozložen do následujících dílčích témat: 1. Peníze a jejich funkce 2. Peněžní oběh 3. Vznik bank, funkce a druhy bank K prvnímu z těchto dílčích témat si pečlivě prostudujte: Šenkýřová, Bohuslava a kol. Bankovnictví. Praha: VŠFS, o.p.s. edice Eupres, ISBN - Vznik peněz - Příčiny využití zlata a stříbra jako peněžních kovů - Funkce peněz - naturální směna - peníze jako prostředek směny - měřítko cen - oběživo - uchovatel hodnot - světové peníze - hotovostní a bezhotovostní peníze - účetní peníze - Proč a jak vznikly peníze? - Které funkce plní peníze? - V čem spočívá rozdíl mezi hotovostními a bezhotovostními penězi? K druhému z uvedených dílčích témat si pečlivě prostudujte: Šenkýřová, Bohuslava a kol. Bankovnictví. Praha : VŠFS, o.p.s. edice Eupres, ISBN - Peněžní oběh a jeho zákonitosti - Příčiny nezbytnosti regulovat peněžní oběh

2 - Příčiny změny hodnoty peněz - Peněžní oběh - Emise peněz - Greshamův zákon - Kvantitativní teorie peněz - Inflace - Deflace - Devalvace Jak se peníze dostávají do oběhu? Proč má množství peněz v oběhu vliv na hodnotu peněz? V čem spočívá inflace, deflace a devalvace měny? K třetímu z uvedených dílčích témat si pečlivě prostudujte: Šenkýřová, Bohuslava a kol. Bankovnictví. Praha : VŠFS, o.p.s. edice Eupres, ISBN - Příčiny vzniku bank - Základní funkce bank - Historický vývoj bankovnictví - Druhy bank - Úvěr - Úrok - Úroková míra/sazba - Lichva - Úspory - Vklady - Universální banky - Specializované banky - Komerční banky - Investiční banky - Hypoteční banky - Záruční banky - Komunální banky - Spořitelny a záložny - Centrální banky

3 Proč vznikly banky a v čem spočívá jejich základní funkce? Jakou úlohu v bankovnictví hrají úroky a úrokové sazby? Které druhy bank znáte? Hlouběji a obšírněji se můžete s touto tematikou seznámit v těchto publikacích: Revenda, Zbyněk. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. vydání. Praha : Management Press, ISBN Pavlát, Vladislav. Centrální bankovnictví. Praha : VŠFS, o.p.s., ISBN: Pokud jste zvládli celý tento tematický celek, pokuste se (písemně) o řešení následujících problémů: 1. V čem se bankovní podnikání za posledních 20 let změnilo? 2. Kterými hlavními faktory je ovlivňován pohyb úrokové míry? 3. Které jsou výhody a nevýhody universálních a specializovaných bank? Metodický list pro druhé soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tématického celku: Činnosti a produkty bank, bankovní soustava a regulace bank centrální bankou Cíl: Vysvětlit hlavní činnosti bank, hlavní bankovní produkty a fungování bankovní soustavy, kterou reguluje a nad ní vykonává dohled centrální banka Tento tématický celek je rozložen do následujících dílčích témat: 1. Základní činnosti a produkty bank 2. Bankovní soustava a úloha centrální banky 3. Bankovní regulace a dohled a pravidla obezřetného bankovního podnikání K prvnímu z těchto dílčích témat si pečlivě prostudujte: Šenkýřová, Bohuslava a kol. Bankovnictví. Praha : VŠFS, o.p.s. edice Eupres, ISBN Dvořák, Petr. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přepracované a rozšířené vydání. Praha : Linde Praha, ISBN X. - Základní a doplňkové bankovní činnosti - Bankovní produkty, jejich vývoj v soudobém bankovnictví - Bankovní činnost

4 - Bankovní produkt - Bankovní služba - Bankovní operace - Bankovní účty - Bankovní informace - Platební systémy - Clearing - Směnky - Bankovní převody - Šeky - Platební karty - Dokumentární akreditiv - Depositní produkty vklady - Bankovní dluhové cenné papíry - Zajištění úvěru - Ručení - Peněžní úvěry - Obchody s cennými papíry - Emisní obchody - Úschova a správa cenných papírů - Finanční deriváty Které hlavní bankovní činnosti znáte a jak byste jednotlivé činnosti charakterizovali? Které jsou hlavní bankovní produkty a jejich charakteristiky? Které platební produkty znáte a jak je v ČR organizován platební styk? K druhému z uvedených dílčích témat si pečlivě prostudujte: Šenkýřová, Bohuslava. a kol. Bankovnictví. Praha : VŠFS, o.p.s. edice Eupres, ISBN - Úloha centrální banky při regulování bankovní soustavy - Dohled centrální banky nad bankovní soustavou - Bankovní soustava - Jednostupňová a dvoustupňová bankovní soustava - Bankovní regulace - Bankovní dohled (supervize) - Banka bank - Banka státu - Věřitel poslední instance - Emisní monopol centrální banky

5 - Měnová politika centrální banky - Informační povinnost bank - Dohled na dálku - Dohled na místě - Prevence a represe - Regulace vstupu do odvětví - Bankovní licence - Banka bank - Banka státu - Věřitel poslední instance - Emisní monopol centrální banky Proč vznikly centrální banky, které jsou jejich hlavní funkce a v čem spočívá význam centrálních bank? Proč je regulace a dohled nad bankovní soustavou nutností? V čem spočívá dohled centrální banky na bankovní soustavu a jak jej ČR provádí ČNB? K třetímu z uvedených dílčích témat si pečlivě prostudujte: Šenkýřová, Bohuslava a kol. Bankovnictví. Praha : VŠFS, o.p.s. edice Eupres, ISBN - Pravidla obezřetného bankovního podnikání - Bankovní riziko - Kapitálová přiměřenost - Pravidlo likvidity - Likvidnost a solventnost - Úvěrová angažovanost - Informační povinnost banky - Bankovní tajemství - Špinavé peníze - Basilejské dohody Proč banky musí dodržovat kapitálovou přiměřenost a jak se tento důležitý ukazatel vypočte? Která bankovní rizika můžete vyjmenovat a vysvětlit, v čem spočívají?

6 V čem spočívá pravidlo likvidity a pravidlo úvěrové angažovanosti, a proč tato pravidla existují a k čemu slouží? Pokud jste čemukoliv z výše uvedených textů a zadání (pojmu, problému či otázce neporozuměli, pokuste se přesně ( písemně ) zformulovat to, co se Vám zdá nejasné. Hlouběji a obšírněji se můžete s touto tematikou seznámit v těchto publikacích: Revenda, Zbyněk. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. vydání. Praha : Management Press, ISBN Pavlát, Vladislav. Centrální bankovnictví. Praha : VŠFS, o.p.s., ISBN: Pokud jste zvládli celý tento tematický celek, pokuste se (písemně) o řešení následujících problémů: 1. Která bankovní rizika jsou v současné době pokládána za nejdůležitější? 2. Jaký je rozdíl mezi nedostatkem likvidity a insolventností banky? 3. Proč dohoda Basilej 2 zařadila operační riziko mezi nejvýznamnější rizika bankovního podnikání? Metodický list pro třetí soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tématického celku: Finanční trhy Cíl: Vysvětlit fungování finančních trhů Tento tematický celek je rozložen do následujících dílčích témat: 1. Finanční trh a jeho fungování 2. Peněžní trh a jeho fungování 3. Kapitálový trh a jeho fungování K prvnímu z těchto dílčích témat si pečlivě prostudujte: Pavlát, Vladislav a kol. Kapitálové trhy. Druhé doplněné vydání. Praha : Professional Publishing, ISBN Finanční trh, jeho funkce a význam - Segmenty finančního trhu - Finanční trh - Segment trhu - Peněžní trh - Kapitálový trh - Účastníci trhu - Investoři - Finanční zprostředkovatelé

7 - Tržní mechanismus - Cenová tvorba - Finanční instrument - Oceňování finančních instrumentů - Portfoliové investice - Kolektivní investování - Finanční derivát - Opce - Futures - Termínové obchody - Swapy - Burza cenných papírů 1.Dobře porozumět vymezení výše uvedených hlavních problémů; 2.Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy; 3.Být schopni zodpovědět tyto otázky: Co je finanční trh a které jsou jeho hlavní funkce? Které jsou hlavní segmenty finančního trhu? V čem spočívá význam finančního trhu pro ekonomiku? K druhému z uvedených dílčích témat si pečlivě prostudujte: Pavlát, Vladislav a kol. Kapitálové trhy. Druhé doplněné vydání. Praha : Professional Publishing, ISBN Peněžní trh, jeho funkce a význam - Segmenty peněžního trhu - Hlavní finanční instrumenty na peněžním trhu - Krátkodobé finanční instrumenty - Krátkodobé dluhopisy - Komerční papíry - Směnky - Mezibankovní trh - Depositní certifikáty - Pokladniční poukázky - Sazby peněžního trhu Které jsou hlavní instrumenty peněžního trhu,? Které subjekty jsou účastníky peněžního trhu? Jak je v ČR organizována emisní činnost a obchodování s krátkodobými dluhopisy?

8 K třetímu z uvedených dílčích témat si pečlivě prostudujte: Pavlát, Vladislav a kol. Kapitálové trhy. Druhé doplněné vydání. Praha : Professional Publishing, ISBN kapitálový trh, jeho funkce a význam - Segmenty kapitálového trhu - Hlavní finanční instrumenty na kapitálovém trhu - Burzy cenných papírů - Kapitálový trh - Cenné papíry - Bonita cenných papírů - Nominální a tržní cena cenných papírů - Akciový trh - Trh střednědobých a dlouhodobých dluhopisů - Státní dluhové cenné papíry - Korporátní obligace - Burza cenných papírů - Mimoburzovní systémy obchodování Které jsou hlavní segmenty kapitálového trhu a s kterými instrumenty se na něm obchoduje? Které subjekty jsou účastníky obchodování na akciovém trhu a jak tento trh funguje? Které jsou hlavní subjekty účastnící se obchodování na trhu s dluhopisy a s kterými druhy dluhopisů se na něm obchoduje? Pokud jste čemukoliv z výše uvedených textů a zadání (pojmu, problému či otázce neporozuměli, pokuste se přesně ( písemně ) zformulovat to, co se Vám zdá nejasné. Hlouběji a obšírněji se můžete s touto tematikou seznámit v těchto publikacích: Revenda, Zbyněk a kol.peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. Vydání. Praha: Management Press, ISBN Pokud jste zvládli celý tento tématický celek, pokuste se (písemně) o řešení následujících problémů: 1. Jak jsou v ČR organizovány aukce státních dluhopisů? 2. Jak se vyvíjel český kapitálový trh, jaká je jeho současná situace a jeho perspektivy? 3. Jak funguje Burza cenných papírů v Praze?

9

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Peníze a úroková míra Cíl tématického celku Peníze: Vysvětlit podstatu a funkce peněz a popsat vývoj peněžního oběhu s

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování

Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování Název tématického celku: Tendence ve vývoji systémů kapitálových trhů ve světě Cíl: Cílem studia je

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví B Název tématického celku: Investiční bankovnictví a jeho místo v systému finančního trhu. Cíl: Základním cílem

Více

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodický list č.1 Název tématického celku: Základní teoretické otázky regulace a dozoru Cíl:

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: Bankovní depozita Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit studenty s

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ o.p.s. Název tématického celku: Teoreticko-metodická východiska a inovovaná legislativní úprava

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ o.p.s. Název tématického celku: Teoreticko-metodická východiska a inovovaná legislativní úprava Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb Název tématického celku: Teoreticko-metodická východiska a inovovaná legislativní úprava

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví 1

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví 1 Název tématického celku: Charakteristika investičního bankovnictví a základní charakteristiky investičních obchodů.

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: TRENDY V OBLASTI ÚČETNÍHO ZOBRAZENÍ BANKOVNÍCH OBCHODŮ Cíl: Vysvětlit současný přístup

Více

2. Banky a jejich regulace

2. Banky a jejich regulace 2. Banky a jejich regulace Výkladová část Bankovní soustava Bankovní soustava je významnou součástí finančního systému. V centrálně řízené ekonomice byla bankovní soustava u nás jednostupňová představovaná

Více

Finanční matematika v osobních a rodinných financích

Finanční matematika v osobních a rodinných financích Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční matematika v osobních a rodinných financích Martin Širůček, garant předmětu strana 2 Doktorské

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU Metodický list č. l

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU Metodický list č. l Metodické listy pro kombinované studium předmětu ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU Metodický list č. l Úvodní charakteristika a cíle předmětu: Předmět Zdroje financování podniku systematicky vysvětluje podstatu

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Bankovnictví I Distanční studijní opora Aleš Ševčík Brno 2005 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu SOCRATES

Více

Místo a úloha České národní banky v bankovním systému České republiky. Role of National Bank of Czech Republic in the banking system of Czech Republic

Místo a úloha České národní banky v bankovním systému České republiky. Role of National Bank of Czech Republic in the banking system of Czech Republic MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Barbora Šmoldasová Místo a úloha České národní banky v bankovním systému České republiky Role of National Bank of Czech Republic in the banking system of Czech

Více

1. Hotovostní peníze tj. bankovky a mince, v České republice vydává /emituje/ centrální banka Česká národní banka

1. Hotovostní peníze tj. bankovky a mince, v České republice vydává /emituje/ centrální banka Česká národní banka Banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu. V bankovnictví se vše točí kolem peněz. Co jsou to peníze? Jako peníze může sloužit cokoli, co jsou lidé všeobecně ochotni přijmout výměnou

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ Okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2014/2015 obor FINANCE FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ 1. Podstata finančního řízení a rozhodování podniku - podstata a oblasti

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Bc. Markéta Semencová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Bc. Markéta Semencová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní K o n ku r e n c e b a n k p ř i p o s ky t o v á n í úv ě r ů Bc. Markéta Semencová Diplomová práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem

Více

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU FINANČNÍ TRHY je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích Osnova: Struktura finančního trhu Finanční instituce působící na finančním trhu Peněžní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Investiční bankovnictví 4

Investiční bankovnictví 4 Metodický list pro soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví 4 Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Investiční bankovnictví - analýzy Cíl: Cílem tématického celku je

Více

Bankovní regulace a dohled v České republice

Bankovní regulace a dohled v České republice Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Diplomová práce Bankovní regulace a dohled v České republice Kateřina Surková 2006/2007 Prohlašuji, že jsem

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ Okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2013/2014 obor FINANCE FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ 1. Podstata finančního řízení a rozhodování podniku - podstata a oblasti

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Integrace finančních trhů Bc. Lucie Kynclová Diplomová práce 2013 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko- sprdvni Akademick;f rok:

Více

FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC.

FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC. FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC. OSTRAVA 2005 Název: Finanční trhy a veřejné finance II Autor: Ing. Pavla Dudysová, doc. Ing. Jindřich Ujec, CSc.

Více

Bankovnictví I přednášky

Bankovnictví I přednášky Katedra financí, Dalibor Pánek Email: panek@econ.muni.cz Bankovnictví I přednášky 1. přednáška 20.2.2007 Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty vybraného bankovního subjektu pro podnik a fyzické osoby Veronika Prášková Diplomová práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty a jejich význam pro podniky Daniela Čálková Bakalářská práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Vybraný depozitní produkt komparativní analýza

Vybraný depozitní produkt komparativní analýza Bankovní institut vysoká škola Praha Vybraný depozitní produkt komparativní analýza Bakalářská práce Jan Perlík duben 2014 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Vybraný depozitní

Více