Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT"

Transkript

1 Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová

2 Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch, kteří je spoří, k těm, kteří je investují financování existuje přímé nepřímé banka = podnik specializovaný na obchodování s kapitálem v peněžní formě 1. přijímá vklady (pasivní operace) 2. poskytuje úvěry (aktivní operace) 3. poskytuje i další služby spojené se zabezpečením pohybu kapitálu (zprostředkovatelské operace) 2

3 Bankovní sektor cíle banky: dosažení zisku solventnost likvidita specifické podmínky podnikání přísná regulace nízký poměr vlastního kapitálu banky v tržní ekonomice představují institucionalizovanou podobu nabídky peněz 3

4 Bankovní soustava je tvořena dvěma základními stupni: 1. centrální banka 2. komerční banky 4

5 Centrální banka poslání centrální banky emisní funkce uskutečňování dozoru nad komerčními bankami provádění měnové politiky banka pro ostatní komerční banky banka státu správa devizových rezerv reprezentace bankovní soustavy a státu vůči zahraničí centrální banka působí na komerční banky k stabilitě celé bankovní soustavy k ovlivnění jejich úvěrových možností 5

6 Centrální banka hlavní cíl: udržení kvalitní měny vliv na komerční banky: opatření k stabilizaci celé bankovní soustavy ovlivnění úvěrových možností 6

7 Tvorba depozitních peněz specifický produkt bankovní činnosti, který má bezprostřední a přímé dopady nejen na peněžní trh, ale také na reálný výkon ekonomiky centrální banka stanoví tzv. míru povinných minimálních rezerv CB tím ovlivňuje nabídku peněz vklad na účtu u komerční banky způsobí řetězovou reakci na účtech jiných bank 7

8 Rozvaha komerční banky AKTIVA pov. min. rezervy 50 půjčky klientům 460 PASIVA vlastní kapitál 9 úvěry od CEB 1 depozita 500 celkem aktiva 510 celkem pasiva 510 8

9 Banka 1. stadia V určité bance (bance 1. stadia) je připsán vklad peněžních jednotek. Míra povinných rezerv je 10 % Co se stane v rozvaze? AKTIVA pov. min. rezervy PASIVA depozita půjčky klientům celkem aktiva celkem pasiva

10 Banka 2. stadia Subjekt, jenž utržil tržby (= útratu toho, kdo si půjčil v bance 1. stadia), uloží své peníze do své banky (= banka 2. stadia). Co se stane v rozvaze? AKTIVA pov. min. rezervy + 90 PASIVA depozita půjčky klientům celkem aktiva celkem pasiva

11 Banka 3. stadia Subjekt, jenž utržil tržby (= útratu toho, kdo si půjčil v bance 2. stadia), uloží své peníze do své banky (= banka 3. stadia). Co se stane v rozvaze? AKTIVA pov. min. rezervy + 81 PASIVA depozita půjčky klientům celkem aktiva celkem pasiva A TAK DÁLE, A TAK DÁLE... 11

12 Multiplikovaná expanze depozit banka přírůstek depozit úvěry rezervy 1. stadia 2. stadia 3. stadia celkem ΔD ΔR ΔD = 1/r * ΔR 1/r prostý multiplikátor depozit 12

13 Povinné minimální rezervy rezervy depozitních institucí (bank) a oběživo = monetární báze (tzv. mocné peníze) další vlivy působící na multiplikaci depozit: chování vkladatelů chování bank chování centrální banky peněžní multiplikátor (m) říká, jak intenzivně se promítne změna monetární báze (B) do změny peněžní zásoby (M) M = m * B 13

14 Nabídka peněz množství peněz, která má ekonomika k dispozici citlivost nabídky peněz na změny úrokové míry je nízká nabídku peněz reprezentuje peněžní masa, která je tvořena oběživem a vklady 14

15 Rovnováha peněžního trhu i S M E i E D M M E M 15

16 Trh kapitálu

17 Trh kapitálu kapitál - druhotný, odvozený výrobní faktor = úspory přeměněné v investice, úspory vydávané za účelem zhodnocení kapitál kapitálové statky (fyzická forma) peněžní - zdrojem jsou úspory fiktivní (portfoliový) 17

18 Kapitálové statky statky dlouhodobé spotřeby, které jsou používány k výrobě dalších statků můžeme rozlišit: 1. stavby 2. zařízení 3. zásoby kapitál má alternativní možnosti užití (investování) měřítko úspěšnosti volby - výnosová míra z kapitálu 18

19 Význam úvěru vztah, kterým vlastník kapitálu poskytuje své prostředky někomu jinému založen na existenci dočasně volný prostředků rozsah úvěrových operací rozvoj specializovaných institucí (především bank) úvěr umocňuje výkonnost ekonomiky tím, že prostředky, které by dočasně ležely ladem, přeměňuje ve fungující kapitál cenou za úvěr je úrok úroková míra je cenou, která se utváří na peněžním trhu jako výslednice střetu nabídky peněz s poptávkou po penězích 19

20 Trh kapitálu trh dlouhodobých peněz zejména: trh úvěrů trh cenných papírů majetkových (např. akcie) dluhových (např. dluhopisy) 20

21 Trh kapitálu burza cenných papírů = institucionální forma kapitálového trhu předmětem obchodu jsou pouze ty cenné papíry, po nichž je dostatená poptávka tržní ceny (kursy) cenných papírů se utváří na základě vztahu nabídky a poptávky v pozadí vydávání cenných papírů ochodovatelných na burzách jsou motivy spojené se získáním dodatečných prostředků 21

22 Trh kapitálu ten, kdo nabízí cenné papíry, vystupuje v roli poptávky po penězích (získá je prodejem) ten, kdo nakupuje cenné papíry, chce získat právo na výnos pojený s příslušným cenným papírem kurz cenného papíru a úroková míra jsou veličny nepřímo úměrné 22

23 Jestliže nám cenný papír přináší roční výnos Kč a běžná úroková míra je 5 %, pak prodáme-li za kč, získáme na úroku z této částky stejný důchod. Jestliže se úroková míra sníží na 3 %, potom částka, která zabezpečí úrok ve výši výnosu z cenného papíru, vzroste. Musíme prodat za Kč. kurz cenného papíru = důchod / úroková míra 23

24 Děkuji za pozornost

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

1. Hotovostní peníze tj. bankovky a mince, v České republice vydává /emituje/ centrální banka Česká národní banka

1. Hotovostní peníze tj. bankovky a mince, v České republice vydává /emituje/ centrální banka Česká národní banka Banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu. V bankovnictví se vše točí kolem peněz. Co jsou to peníze? Jako peníze může sloužit cokoli, co jsou lidé všeobecně ochotni přijmout výměnou

Více

Peníze mají dlouhou historii. Jejich různé formy nevznikly najednou ze dne na den, ale prošly vývojem, s jehož základními fázemi se nyní seznámíme.

Peníze mají dlouhou historii. Jejich různé formy nevznikly najednou ze dne na den, ale prošly vývojem, s jehož základními fázemi se nyní seznámíme. 4.kapitola Peníze V této kapitole se seznámíte s tím, jak se peníze vyvíjely v minulosti až do dnešních forem peněz s nabídkou peněz, neboli jak centrální banka prostřednictvím celé bankovní soustavy vytváří

Více

FINANCE A BANKOVNICTVÍ

FINANCE A BANKOVNICTVÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PRÁVNICKÁ FAKULTA Richard Pospíšil, Vladimír Hobza, Zdeněk Puchinger FINANCE A BANKOVNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Ladislav Fornůsek Studijní

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ Jaroslav Zlámal Petr Bačík Olomouc, 2011 Úvod Vážený čtenáři, dostáváte k dispozici učební pomůcku,, která je určena k e-learningovému

Více

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb Agregátní nabídka Agregátní poptávka Akcept Akcie Akcionář Akciová společnost Aktiva Audit Auditor Banka centrální Banky obchodní Bezhotovostní platba Bonita je souhrn množství všech výrobků a služeb nabízených

Více

Peníze a centrální banka

Peníze a centrální banka Peníze a centrální banka 5 Peníze jsou hybnou silou ekonomického koloběhu a umožňují účinnou směnu zdrojů v ekonomice. Co jsou to peníze? Jaké jsou jejich zásadní funkce? Jaká je úloha bank? Co je úlohou

Více

Finanční modul - EKONOMIKA ŘÍZENÍ PODNIKU. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ

Finanční modul - EKONOMIKA ŘÍZENÍ PODNIKU. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Finanční modul - EKONOMIKA ŘÍZENÍ PODNIKU Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Osnova Témata Základy účetnictví Principy daňové evidence Financování podniku, rozpočetnictví a kalkulace Bankovní soustava

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Analýza produktů GE Money Bank, a.s. pro retailovou klientelu. Alena Zbořilová

Analýza produktů GE Money Bank, a.s. pro retailovou klientelu. Alena Zbořilová Analýza produktů GE Money Bank, a.s. pro retailovou klientelu Alena Zbořilová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vybraných bankovních produktů GE Money bank, a.s.

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZFF Základy firemních financí vyučující: Ing. Petr Bačík,Ph.D.

Více

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE:

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE: 20) Bankovnictví Bankovní soustava ČR, význam a funkce ČNB, nástroje měnové politiky. Obchodní banky, aktivní a pasivní bankovní operace, Finanční produkty vkladové, úvěrové, spořící. Zásady bankovních

Více

Bankovnictví I přednášky

Bankovnictví I přednášky Katedra financí, Dalibor Pánek Email: panek@econ.muni.cz Bankovnictví I přednášky 1. přednáška 20.2.2007 Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo

Více

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice 4. Obchodní bankovnictví Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice jsou obchodní banky. Tato kapitola vysvětluje základních principy činnosti bank, institucionální

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích Veronika Foglová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářská práce je srovnat situaci

Více

Téma 7: Centrální banka Struktura přednášky: 1. Vznik CB 2. Funkce CB 3. Bilance CB 4. Nástroje CB 5. Regulace a dohled

Téma 7: Centrální banka Struktura přednášky: 1. Vznik CB 2. Funkce CB 3. Bilance CB 4. Nástroje CB 5. Regulace a dohled Téma 7: Centrální banka Struktura přednášky: 1. Vznik CB 2. Funkce CB 3. Bilance CB 4. Nástroje CB 5. Regulace a dohled 1. Vznik CB Způsob založení: 1. Pověřením jedné z existujících bank: - vedením účtů

Více

FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC.

FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC. FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC. OSTRAVA 2005 Název: Finanční trhy a veřejné finance II Autor: Ing. Pavla Dudysová, doc. Ing. Jindřich Ujec, CSc.

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU Veronika Krejčí Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadlužení

Více

Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky

Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2005 ŠÁRKA ČECHLOVSKÁ Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky 1. Historie hypotečního úvěru v českých zemích Zastavování nemovitostí jako zdroj dlouhodobého financování má

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně ANALÝZA VYBRANÝCH BANK V ČR Z HLEDISKA PODMÍNEK

Více

VÝVOJ ÚSPOR A FINAČNÍCH AKTIV DOMÁCNOSTÍ V LETECH 1993-1998

VÝVOJ ÚSPOR A FINAČNÍCH AKTIV DOMÁCNOSTÍ V LETECH 1993-1998 Ing. Jindra Čutková VÝVOJ ÚSPOR A FINAČNÍCH AKTIV DOMÁCNOSTÍ V LETECH 1993-1998 VP č. 8 Praha 1999 2 Názory a stanoviska v této studii jsou názory autorů a nemusí nutně odpovídat názorům ČNB. 3 4 Obsah

Více

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 1. Hlavní makroekonomické směry stručně charakterizuje učení fyziokratů a merkantilismus - co je podstatou jejich učení, kdy, představitelé, kritika Fyziokraté

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více