Předsednictvo WTO. Představení týmu. 1. listopadu 2014 PETRA MACKŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předsednictvo WTO. Představení týmu. 1. listopadu 2014 PETRA MACKŮ"

Transkript

1 Předsednictvo WTO Představení týmu 1. listopadu 2014 PETRA MACKŮ

2 Předsedkyně Petra Macků Studentka 3. ročníku FM VŠE Obor: Management a ekonomika PSS : 3x delegátka (WTO - ČLR, GA - Vietnam, WTO ČLR) 3x předsednictvo WTO

3 Místopředseda Jakub Kopřiva Student 2. ročníku MFF UK Obor: Obecná matematika PSS : 1x delegát (WTO - Filipíny) 2x předsednictvo WTO

4 Místopředsedkyně Markéta Ptáková Studentka 1. ročníku PF UK Obor: Právo a právní věda PSS : 2x delegátka (WTO Kyrgyzstán, WTO Mexiko ) 1x předsednictvo WTO

5 Místopředseda Lukáš Červinka Student 5. ročníku PF UK Obor: Právo a právní věda PSS : 1x delegát (WTO Právní poradce ) 1x předsednictvo WTO

6 Místopředseda Zdeněk Machala Student 1. ročníku FS ČVUT Obor: Teoretický základ strojního inženýrství PSS : 3x delegát (ECOSOC RF, WTO RF, WTO Indonésie ) 1x předsednictvo WTO

7

8

9 Přestávka W W W. S T U D E N T S U M M I T. CZ

10 Teorie mezinárodního obchodu v historickém kontextu Ze vzdálené minulosti až k Uruguayskému kolu GATT a dál 1. listopadu 2014 JAKUB KOPŘIVA

11 Počátky a dávná historie mezinárodního obchodu Určitě jste slyšeli o: Hedvábné či Jantarové stezce, Hanze, tom, co vedlo k objevení Nového světa, koloniálních velmocích Anglii a Nizozemsku, Východoindické a Západoindické společnosti, Kontinentální blokádě, &c. Všechno z toho úzce souvisí s mezinárodním obchodem.

12 Stručně o náhledech na teorii mezinárodního obchodu Merkantilismus Adam Smith ( ) Mezinárodní obchod se odehrává díky tomu, že jeho účastníci využívají své absolutní výhody nad ostatními. David Ricardo ( ) Účastníci mezinárodního obchodu využívají své komparativní výhody.

13 Tradiční příklad 03 12

14 Politické přístupy k mezinárodnímu obchodu a překážky LIBERALISMUS x PROTEKCIONISMUS Překážky obchodu dělíme na: tarifní (cla), netarifní (dovozní: dovozní depozita, kvóty, minimální ceny; vývozní: dotace; překážky legislativně-technické).

15 Éra první globalizace a první světová válka ( ) Odhaduje se, že mezi lety 1820 a 1914 se objem mezinárodního obchodu zvětšil stonásobně (za 18. století pouze dvojnásobně). K růstu obchodu přispívaly zejména: obrovský technologický pokrok (průmyslová revoluce), relativní politická (Vídeňský kongres) a finanční (zlatý standard) stabilita, otevření nových trhů (Afrika, Asie, Amerika). Mezinárodnímu obchodu však bránila cla a stále omezené možnosti dopravy.

16 Doba meziválečná a druhá světová válka ( ) Po první světové válce měly ekonomické velmoci (snad mimo USA) oslabené hospodářství, které se rozhodly chránit pomocí protekcionistických opatření. V roce 1929 navíc započala Velká hospodářská krize, která trvala až do pozdních 30. let. Odhaduje se, že se během krize objem mezinárodního ochodu snížil o 50 %.

17 Konference v Bretton-woods V roce 1944 se uskutečnila Finanční a měnová konference Spojených národů. Budoucí vítězné mocnosti USA (H. D. White), Spojené království (J. M. Keynes), Francie a Čína položily základy budoucího světového obchodního a finančního systému.

18 Bretton-woodské instituce Mezinárodní měnový fond (IMF) Garant systému pevných směnných kurzů do r. 1971, nyní podporuje měnovou stabilitu. Skupina světové banky (WBG) Skupina pěti institucí, jejichž cílem bylo pomáhat při poválečné obnově, nyní podporuje rozvoj rozvíjejících se zemí. Všeobecná dohoda o clech a obchodu (GATT)

19 Cíle, principy a smluvní rámec GATT (1947) Cílem bylo liberalizovat obchod zbožím. Zásady: národní zacházení, doložka nejvyšších výhod, pokojné urovnávání sporů, přijímání rozhodnutí konsenzem.

20 Vyjednávání v rámci GATT Ženeva: 1947 Annecyské kolo: 1949 Torquayské kolo : 1951 Ženevské kolo: Dillonské kolo: Kennedyho kolo: Tokijské kolo: Uruguayské kolo:

21 Uruguayské kolo GATT a vznik WTO Nejúspěšnější kolo vyjednávání v rámci GATT se konalo mezi roky Z GATT se stala plnohodnotná mezinárodní organizace Světová obchodní organizace (WTO). Ta převzala cíle a principy GATT, ale její aktivita zahrnula mnoho dalších oblastí (obchod službami, zemědělství, &c.)

22 Mezinárodní obchod dnes V několika pojmech: globalizace vs. integrace, mnohostranná vs. vícestranná (mnohdy regionální) spolupráce, globální hodnotové řetězce, enormní vliv technologií, mezinárodní obchod a rozvojové země, teorie zbídačujícího růstu.

23 Přestávka W W W. S T U D E N T S U M M I T. CZ

24 Úvod do WTO Základní informace o Světové obchodní organizaci 1. listopadu 2014 MARKÉTA PTÁKOVÁ

25 Úvodní video WTO 01 12

26 GATT Všeobecná dohoda o clech a obchodu Zásada národního zacházení Doložka nejvyšších výhod Uruguayské kolo (Dohoda o WTO)

27 Cíle WTO Liberalizace, omezování protekcionismu Zlepšení podmínek uzavírání obchodu Zlepšení životní úrovně v členských zemích a rozvoj

28 Principy WTO Zásada nediskriminace Postupná tržní liberalizace Transparentnost a předvídatelnost Podpora konkurence Rozvojový aspekt

29 Činnost WTO Dohody TRIPS, GATS, GATT Funkce: Uzavírání a dohled nad smlouvami Vyjednávání (Rozvojová agenda z Dauhá) Systém řešení sporů možnost sankcí

30 Generální ředitel Roberto Azevêdo Brazilský diplomat Ve funkci od září Výrazné změny ve WTO Balíček z Bali - TFA

31 Struktura WTO 07 12

32 Ministerská konference Singapur 1998 Ženeva 1999 Seattle 2001 Dauhá 2003 Cancún 2005 Honkong 2009 Ženeva 2011 Ženeva 2013 Bali

33 Ministerská konference Rozvojová agenda z Dauhá Agrární reforma NAMA Liberalizace obchodu službami Liberalizace vybraných prvků TRIPS Pravidla mnohostranného obchodu Problematika obchodu a životního prostředí

34 Ministerská konference Bali Dohoda o usnadnění obchodu TFA Otázka potravinové bezpečnosti Monitorovací mechanismus Přijetí Jemenu Indie

35 Skupiny ve WTO G6, Green room Regionální a zájmové skupiny MERCOSUR ASEAN NAMA 11

36 Diskuse 12 12

37 Přestávka W W W. S T U D E N T S U M M I T. CZ

38 Teorie zastupování státu 1. listopadu 2014 PETRA MACKŮ

39 Vaše role Jste ministry průmyslu a obchodu vašeho státu Vystupujete jménem vašeho státu Hájíte zájmy své země Nesmí se promítat vaše názory

40 Vaše cíle Prosadit zájmy země SAMI to nevládnete Nutnost kooperace s partnery Nutnost vyjednávat s oponenty Aktivní využívání kuloárního jednání

41 Vaše cíle Orientace v mezinárodně-politické situaci a hledání své pozice Uvědomění si příslušnosti + koordinace politiky s geopolitickými integračními uskupeními

42 Vaše vystupování Mluvit, ale ne za každou cenu Zásada: Nejdříve myslet a až poté mluvit Mluvit nahlas a srozumitelně Nebojte se chyb, každý se učí Dodržovat a využívat Jednací řád Vyjadřovat se korektně a diplomaticky Sledovat průběh jednání a reagovat Čistý a upravený vzhled

43 Čeho se vyvarovat? Nepříjemné vystupování Žoviálnost, familiárnost Začínat myšlenku: Já si myslím, Podceňování kuloárních jednání Vyhýbat se nevhodným neverbálním projevům

44 Stanovisko státu Forma a význam 1. listopadu 2014 PETRA MACKŮ

45 Co je stanovisko? Psaný dokument Podrobně popisuje postoj státu k probírané problematice Je základem k věcnému jednání

46 Význam stanoviska Vyhledání základních faktů o bodu agendy a pozici našeho státu Zajištění potřebných podkladů pro aktivní účast při jednání Utřídění priorit v jednání a jejich správná formulace Zkušenost s prací se zdroji Důležitá příprava na konferenci

47 Jak má vypadat? Záhlaví Nadpis (Zpráva o stanovisku) Název bodu agendy Název státu Jméno autora Datum Šablona vám bude rozeslána em spolu s dvěma vzorovými stanovisky

48 Jak má vypadat? Úvodní odstavec Základní vymezení politiky státu k dané problematice Následující 3 odstavce Podrobnější rozepsání 3 pro váš stát nejdůležitějších aspektů konkrétního bodu agendy

49 Jak má vypadat? body Shrnutí nejdůležitějších priorit našeho státu pro jednání o tomto bodu agendy Uvedení zdrojů (v poznámce pod čarou)

50 Proč je dobré psáti stanoviska? Příprava na psaní odborných textů v budoucnosti Vytříbení psaného projevu související s obohacením slovní zásoby Trénink práce s relevantními zdroji Lepší orientace v mezinárodním obchodu Možnost dostat zpětnou vazbu od předsednictva

51 Informační zdroje a pojmy 1. listopadu 2014 PETRA MACKŮ

52 Vnitřní zdroje Kontakty na předsednictvo Orgánový Předseda WTO: Místopředsedové WTO:

53 Vnitřní zdroje Facebook skupina Název skupiny: XX. PSS - Simulace Světové obchodní organizace 2014/2015 Odkaz: https://www.facebook.com/groups/ / Stránky PSS Odkaz: OSN->WTO OSN->Dokumenty

54 Vnější zdroje Oficiální stránka WTO Stránky jsou v AJ, FJ a ŠJ WTO je transparentní organizací-> veškeré relevantní informace a dokumenty jsou na stránkách k nalezení. Je to velice vhodný zdroj informací. Důležité rozcestníky: About WTO Trade Topics WTO Membership Documents and resources

55 Vnější zdroje Oficiální portál pro podnikání a export Oficiální webová stránka Ministerstva průmyslu a obchodu https://www.cia.gov/ The World Factbook Stránky ambasád (najdete na POZOR! Otevřená encyklopedie

56 Mezinárodní organizace Skupina světové banky (WBG) Mezinárodní měnový fond (IMF) Konference OSN o rozvoji a obchodu (UNCTAD)

57 Mezinárodní organizace Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Evropská unie

58 Pojmy Většinou vysvětleny v BGR WTO slovník vybraných pojmů

59 Základy ové komunikace 1. listopadu 2014 PETRA MACKŮ

60 Jak má vypadat? Vyplnit předmět zprávy Co nejpřesněji vystihnout o co v u půjde Zprávy bez předmětu si příjemce nečte či padají do nevyžádané pošty Oslovení Pokud chybí oslovení je to velice neslušné Vážený pane/paní/předsednictvo/pane magistře atd.

61 Jak má vypadat? Stručnost, věcnost, výstižnost Přílohy Dost často se zapomínají přikládat Rada: nejprve si vložte přílohu, pak až pište Ne každý má nový Word, proto posílat raději *.doc (nebo *.pdf) než *.docx Závěrečná formule S pozdravem ; S přáním hezkého dne

62 Jak má vypadat? Podpis Podepsat se celým jménem Můžete si nastavit automatický podpis u Běžně obsahuje celé jméno, funkci, telefonní číslo (popřípadě název organizace, adresa kanceláře) Vaše ová adresa by měla vypadat seriózně (není vhodné př.

63 y ve WTO Posílání stanovisek: Adresát: Předmět: číslostanoviska_názevstátu (př. I_Japonsko) Oslovení + text u Závěrečná formule Podpis Příloha ve tvaru číslostanoviska_názevstátu.doc (př. I_Japonsko.doc)

64 Příklad 05 05

65 Přestávka W W W. S T U D E N T S U M M I T. CZ

66 Trailer Subvence v zemědělství 1. listopadu 2014 PETRA MACKŮ

67 Dohoda o zemědělství Agreement on Agriculture První dokument zabývající se liberalizací zemědělství. Seznam opatření omezující či narušující obchod: přístup na trh, domácí podpory, exportní subvence, zvláštní zacházení s rozvojovými zeměmi. Stanovení časového rámce pro liberalizaci.

68 Domácí podpory Dotování domácí produkce vládami. Zvýhodnění národních zemědělců před importéry. Rozdílný vliv na trh. Rozdělení subvencí: Zelená skupina Žlutá skupina Modrá skupina

69 Zelená skupina Green box Minimální nebo žádný negativní účinek. Neomezená výše. Nikoliv přímá cenová podpora. Dotace financovány z vládních fondů.

70 Žlutá skupina Amber box Nejškodlivější druh podpor. Garance určité výše ceny výrobku. Nyní povoleny, očekává se však omezení či odstranění. Agregovaná míra podpor Indikátor agregované míry podpor.

71 Pravidlo de minimis Možnost použití podpor žluté skupiny. Nemusí být regulovány. Rozdílné podmínky u rozvinutých a rozvojových zemí. Do určité výše celkové hodnoty produkce.

72 Modrá skupina Blue box Přímé platby Podporují výboru Splňují podmínku snižování produkce Dotace, které: přispívají na 85 % nebo méně základní úrovně produkce; jsou založené na stálé oblasti a výnosu; na dobytek na hlavu.

73 Závěr W W W. S T U D E N T S U M M I T. CZ

Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO. Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1

Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO. Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1 Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1 Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO Absolutní výhoda - schopnost země A vyrábět komoditu efektivněji než země B. Administrativní stanovení

Více

ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE

ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE STRUKTURÁLNÍ FONDY Diplomant:Bc. Miroslav Kodada Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc.

Více

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE Právní rámec obchodování členských států Evropské unie s třetími (nečlenskými) zeměmi Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Únor 2005 O B S A H strana

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU. Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE MANAGEMENT FIREM

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU. Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE MANAGEMENT FIREM DIPLOMOVÁ PRÁCE MANAGEMENT FIREM Vysoká škola ekonomie a managementu info@vsem.cz / www.vsem.cz NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE/TITLE OF THESIS Podpora exportu v České republice v kontextu společnosti ABC / Support

Více

OECD. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

OECD. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD 2007 Materiály OECD jsou rovněž k dispozici na následující webové stránce: www.oecd.org Informace pro sdělovací prostředky Služba OECD pro vztahy

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Ondřej Šabata 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá

Více

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Martina Bočkajová Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner, MSc.,

Více

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2010-2017 Obsah 1 Úvod 3 2 Účel koncepce zahraniční rozvojové spolupráce 4 3 Zahraniční rozvojová spolupráce jako součást zahraniční politiky

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

Česká republika a mezinárodní organizace

Česká republika a mezinárodní organizace Česká republika a mezinárodní organizace Organizace spojených národů (OSN) Zapojení České republiky do aktivit OSN se uskutečňuje rostoucí měrou prostřednictvím koordinačního mechanismu EU. Především pracovní

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. LENKA HORKÁ, DiS.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. LENKA HORKÁ, DiS. Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 LENKA HORKÁ, DiS. Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu POPIS A PŘÍLEŽITOSTI

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 21 Abkommenstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 131

1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 21 Abkommenstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 131 1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 21 Abkommenstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 131 DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI, KTEROU SE ZAKLÁDÁ PARTNERSTVÍ MEZI EVROPSKÝMI SPOLEČENSTVÍMI A JEJICH

Více

Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice

Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. Doc. Ing. Judita Štouračová, CSc., a kol. Zpracováno v rámci projektu: Posilování sociálního

Více

Věřím, že přehledné informace o zahraniční politice České republiky, které Vám tato publikace nabízí, pro Vás budou zajímavým a přínosným čtením.

Věřím, že přehledné informace o zahraniční politice České republiky, které Vám tato publikace nabízí, pro Vás budou zajímavým a přínosným čtením. Slovo úvodem Vážení čtenáři, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky pro Vás připravilo již sedmou zprávu o zahraniční politice České republiky. Ta Vám poskytne souhrnné údaje o naší zahraniční

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉ RADĚ. Zpráva o překážkách obchodu a investic (2015)

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉ RADĚ. Zpráva o překážkách obchodu a investic (2015) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.3.2015 COM(2015) 127 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉ RADĚ Zpráva o překážkách obchodu a investic (2015) CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉ RADĚ Zpráva o překážkách obchodu a investic

Více

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky Magisterská práce Stanislav Švára

Více

Mezinárodní marketingové prostředí a jeho vliv na podnikání 2 0 1 0-2 0 1 3

Mezinárodní marketingové prostředí a jeho vliv na podnikání 2 0 1 0-2 0 1 3 Mezinárodní marketingové prostředí a jeho vliv na podnikání V Z D Ě L Á V A C Í M A T E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í M A R K E T I N G S L E Z S K Á U N I V E R Z I T A V O P A V Ě O K R

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Porovnání podnikatelského prostředí v České republice a Velké Británii Comparison of the business environment in the Czech Republic and

Více

01/2012. Bulletin. Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci. Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali?

01/2012. Bulletin. Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci. Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali? Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali? Odpověď naleznete uvnitř čísla na str. 9 Bulletin Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci 1/212 Prostředky evropských

Více

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Rozvoj sociálního dialogu v ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot

Rozvoj sociálního dialogu v ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot Rozvoj sociálního dialogu v ČR Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot VÚPSV říjen 2002 Obsah Úvod 3 A. Souhrnná charakteristika ekonomického vývoje 4

Více

SZZ 2012 - OBCH. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO.

SZZ 2012 - OBCH. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. OBSAH 1. TARIFNÍ OPATŘENÍ STÁTU, CELNÍ ŘÍZENÍ, CLA, CELNÍ SAZBY, CELNÍ REŽIMY A CELNÍ PREFERENCE 1 2. NETARIFNÍ OPATŘENÍ, LICENČNÍ ŘÍZENÍ, FYTOSANITÁRNÍ

Více

Praha, srpen 2004 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ POMOC ČESKÉ REPUBLIKY

Praha, srpen 2004 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ POMOC ČESKÉ REPUBLIKY Praha, srpen 2004 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ POMOC ČESKÉ REPUBLIKY EDUCON, o.s. srpen 2004 OBSAH Část 1 - Občan a zahraniční rozvojová pomoc České republiky. 3 Část 2 - Kdo pomoc zajišťuje?... 10 Část 3 - Organizování

Více

Mezinárodní spolupráce. a rozvoj. Boj proti chudobě v měnícím se světě POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Mezinárodní spolupráce. a rozvoj. Boj proti chudobě v měnícím se světě POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Mezinárodní spolupráce Boj proti chudobě v měnícím se světě a rozvoj Je všeobecně známo, že máme k dispozici technologické, finanční a materiální zdroje, abychom z tohoto světa do

Více

SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOSTÍ FIREM

SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOSTÍ FIREM N A P Ř Í Č SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOSTÍ FIREM N A P Ř Í Č SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOSTÍ FIREM Copyright Kolektiv autorů, 2005 Publishing AISIS o.s., 2005 ISBN 80-239-6111-X Obsah Napříč společenskou odpovědností

Více

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

EU a organizace občanská společnost (NGOs) Cíle a pilíře EU

EU a organizace občanská společnost (NGOs) Cíle a pilíře EU Obsah Obsah... 1 Evropská ústavní smlouva... 4 Organizace občanské společnosti podle pojetí EU... 8 Definice občanských sdružení a organizací podle EU... 9 Evropská komise...13 Evropský parlament...17

Více

Instituce státní úvěrové podpory v České republice

Instituce státní úvěrové podpory v České republice Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences Charles University in Prague Instituce státní úvěrové podpory v České republice Karel Janda IES Working Paper: 20/2007 Institute of Economic Studies,

Více

aktualizované vydání 12/2013

aktualizované vydání 12/2013 aktualizované vydání 12/2013 101 OTÁZEK o Evropské unii Orgány EU V jednotlivých státech EU vytvářejí instituce, resp. orgány jako prezident či královský dvůr, parlament, veřejný ochránce práv, vláda a

Více