Ústřední církevní kancelář synodní rady ČCEJungmannova 9, Praha 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústřední církevní kancelář synodní rady ČCEJungmannova 9, Praha 1"

Transkript

1 Název periodicita denominace cena (Kč) vydavatel Advent 12 evan 3 Nakladatelství Advent-Orion, s r. o. Babyka 6 kat 2/r Unie katolických ţen Brána 1 církev bratrská 34 KODEX o.p.s. Bratrstvo 1 evan 2 Ústřední církevní kancelář synodní rady ČCE Budoucnost církve 5 kat n Asociace křesťanských sdruţení mládeţe : Sekce pro mládeţ Če Bulletin Jezuité 4 kat zdarma ČESKÁ PROVINCIE TOVARYŠSTVA JEŢÍŠOVA Cesta 1 CČSH 7 Ústřední rada Církve československé husitské Cesty katecheze 4 kat 48 Česká biskupská konference Církevní dějiny 2 eku 129 CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY Communio zdarma 5 (dobrovolný starokat příspěvek Starokatolická na náklady - 15 církev kč) v ČR Český bratr 12 evan 25 SYNODNÍ RADA Českobratrské církve evangelické Český zápas týd hus 7 Církev československá husitská Dialog Evropa XXI 4 kat 6 Moravsko-slezská křesťanská akademie Duha 16 kat 272/r SDRUŢENÍ SV.JANA NEUMANNA (pro děti) Effatha 3 kat n Občanské sdružení Effatha Praha Ethos 4 nezávislý časopis 6 Vydavatelství Ethos, spol. s r. o. Evangelický týdeník Kostnické týd jiskry evan 13 KOSTNICKÁ JEDNOTA - sdruţení evang. křesťanů Evangelicus 4 evan 35 Evangelická církev augsburského vyznání v České republice Fermentum 7 65 Matice Cyrilometodějská, s.r.o. Getsemany 11 eku 275/r SÍŤ,spol.s r.o.,ekumenické nakl. a vydav. Hlas pravoslaví 12 prav PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV V ČESKÝCH ZEMÍCH Husita CČSH CČSH Praha Immaculata 6 kat? Konvent minoritů v Brně IN! Dívčí svět 12 kat 31 Vydavatelství IN! Karmel 4 katdobrovolný příspěvek Českomoravská generální delegatura řádu karmelitánů v Kosteln Katolický týdeník týd kat 11 KATOLICKÝ TÝDENÍK s.r.o. Kontexty 6 eku CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY Kroky 6 eku 4 Křesťanské sbory Brno Křesťanská revue 6 eku Mezi řádky 4 kat zdarma Axis asociace pro šíření dobré literatury Milujte se! 4 kat zdarma Res Claritatis Modlitby matek 4 Modlitby matek Nezbeda 11 kat 17 Nezbeda, s.r.o. Nové město 11 4 Hnutí Fokoláre Nový hlas 12 neurčena n KDU-ČSL Okruh a střed 4 evan 65 Obec křesťanů v České republice Poutník 1 zdarma Obec unitářů v Brně Protein 6 eku 15 YMCA Protestant 1 evan 12 Eman Překročit hranice 4 MISIJNÍ SPOLEČNOST ŢIVOT Přikrytí 4 Patmos Praha Přítel - Przyjaciel 12 evan 25 Slezská církev evangelická a. v. RC Monitor týd kat dobr. Res Claritatis Regina 1 kat 355/r Vérité Revue církevního práva 3? Salesiánský magazín 6 kat n Salve 4 kat 8 KRYSTAL OP Scripta Bioethica 4 kat

2 Slovo z Jeruzaléma 6 eku MEZINÁRODNÍ KŘESŤANSKÉ VELVYSLANECTVÍ JERUZALÉ Světlo týd kat 1 Matice Cyrilometodějská, s.r.o. Šalamounky 6 Pavel Siuda Tarsicius 11 kat zdarma Občanské sdruţení Tarsicius Te Deum 6 kat 65 AMDG, s.r.o. Teologická reflexe 2 evan 69 Univerzita Karlova v Praze - Evangelická teologická fakulta. Teologické texty 4 kat 5 Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě Theologia vitae 2 evan 13 Sdruţení evangelikálních teologů Theologická revue UK Husitská teologická fakulta Unitářské listy 12 Praţská obec unitářů Universum 4 eku ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE - PRAHA Volání uprostřed noci 6 evan 5 Křesťanský sbor Ostrava-Kunčičky Znamení doby časopis s 2obecnými křesťanskými 2 tématy Nakladatelství Advent-Orion Zpravodaj Křesťané lidem v nouzi 6 eku zdarma Křesťanská mezinárodní solidarita Zrnění 5 eku 48 Zrnění, o.s. Ţivé slovo 35 KŘESŤANSKÉ SBORY Ţivot v Kristu 11 evan 25 Křesťanský život (vydavatelství AC) Ţivot víry 11 eku25 (44 letní dvojčíslo) KŘESŤANSKÁ MISIJNÍ SPOLEČNOST

3 vlastník adresa formát Nakladatelství Advent-Orion, s r. o. Roztocká 5, Praha 6 B5 Unie katolických ţen Unie katolických žen, Thákurova 3, Praha 6 A5 Kodex, o.p.s. Soukenická 15, Praha 1 B5 Ústřední církevní kancelář synodní rady ČCEJungmannova 9, Praha 1 A5 Asociace křesťanských sdruţení mládeţe : Sekce Thákurova pro mládeţ 3, České 16 biskupské Praha 6 konference, - Dejvice A5 ČESKÁ PROVINCIE TOVARYŠSTVA JEŢÍŠOVAJečná 2, 12 Praha 2 A5 Ústřední rada Církve československé husitské Wuchterlova 5, Praha 6 A5 Česká biskupská konference Biskupské nám. 2, Olomouc A4 CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY Venhudova 17, 614 Brno B5 Starokatolická církev v ČR Na Bateriích 27, 162 Praha 6 A5 SYNODNÍ RADA Českobratrské církve evangelické Jungmannova 9, Praha 1 B5 Církev československá husitská Wuchterlova 5, Praha 6 A3 Moravsko-slezská křesťanská akademie 612 Brno, Divišova 19 B5 Občanské sdružení Effatha Praha Kolejní 4, Praha 6 A5 Vydavatelství Ethos, spol. s r. o. Smetanova 1453, Vsetín, A4 KOSTNICKÁ JEDNOTA - sdruţení evang. Křesťanů, Ječná o.s. 19, Praha 2 A3 znání v České republice SÍŤ,spol.s r.o.,ekumenické nakl. a vydav. Alešova 1247, Černošice A5 CH ZEMÍCH Vydavatelství IN! Purkyňova 5, 772 Olomouc A4 Českomoravská generální delegatura řádu karmelitánů v Kostelním Vydří v Kostelním Vydří Londýnská 44, Praha 2 A3 RACIE A KULTURY Křesťanské sbory Brno Šámalova 15, 615 Brno A5 Axis Na Baště sv. Jiří 13, Praha 6, 16 A4 práva vlastníka vykonává koordinátor časopisu Římskokatolický P. Marek Dunda farní úřad, Náměstí 2, 671 A3 3 Vranov nad Dyjí Salesiálnská provincie Praha Divadelní 6, 76 1 Zlín 165 x 245 mm KDU-ČSL Karlovo nám. 5, Praha 2 A4 Obec křesťanů v České republice Na Špejcharu 3, Praha 7 A4 Obec unitářů v Brně Staňkova 18 a Brno 62 A4 YMCA Na Poříčí 12, Praha 1 A5 Eman Husova 656, Benešov 33 x 24,5 cm A5 Res Claritatis Praha 5, Hlubočepská 85/64 A4 Velké nám. 35, 5 1 Hradec Králové (do ),Hradčanské nám. 16, Praha 1 (od ) A5

4 15 ks #HODNOTA! Občanské sdruţení Tarsicius Horní nám. 12, Jablonec nad Nisou A4 AMDG, s.r.o. Korunní 62, Praha 2, 12 A4 Univerzita Karlova v Praze - Evangelická teologická Černá fakulta. 9, Praha 1, A5 Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Londýnská Vyšehradě 44, 12 Praha 2 A4 Sdruţení evangelikálních teologů Stoliňská 2417/41A, 193 Praha 9 Horní A5 Počernice Křesťanský sbor Ostrava-Kunčičky Bořivojova 62/29, 718 Ostrava-KunčičkyA4 Nakladatelství Advent-Orion Roztocká 5, Praha 6 A5 Křesťanská mezinárodní solidarita Přerov, Předmostí Náves 38 A5 Zrnění, o.s. Všeradice 158, A5 Křesťanský život (vydavatelství AC) U Podjezdu 12, Olomouc 779 A4 KŘESŤANSKÁ MISIJNÍ SPOLEČNOST Primátorská 41, 18 Praha 8 A4

5 počet stran tištěný náklad prodaný náklad distribuce členů redakceobsah pro čtenáře VŠ vzdělání bez vyznání redaktorů 4 23 vlastní 3 ne poštou 3 ne Převážně (8% nákladu) prostřednictvím 1 ne sborů Církve bratrské vlastní 5 ne poštou 5 ne vlastní 2 ne A.L.L. Production s.r.o. 1 ne Matice cyrilometodějská 3 ne vlastní 3 ne 24 5 vlastní 4 ne Postservis 2 ano 4 3 cca 3 All Production 3 ne vlastní 4 ne 32 3 Postservis 4 ne 32 4 vlastní 2 ano Mediaservis, ALL Production, vlastní 6 ano distribuce 32 7 poštou 3 ne předplatné (většina) 5 ano 2 9 vlastní 1 ne Mediaservis, vlastní mění se ne většina Kongres-takt Brno ne 12 7 Česká pošta 3 ne , vlastní, poštou decentralizováno ne 29 nezjišťováno vlastní, poštou 2 ano 2 77 vlastní, poštou 2 ano vlastní 7 ano 2 15 vlastní 3 ne 32 4 vlastní 1 ano 8 aţ KongresTakt Brno 7 ano poštou 5 ne postservis 16 ne

6 poštou 4 ne Postservis 5 ne vlastní 2 ne SEND, Karmelitánské nakl. 2 ne 13 3 Návrat domů a SET 4 ne vlastní ne 24 3 vlastní 1 ano 2 65 vlastní, poštou 1 ne vlastní 4 ano 28 1 poštou 3 ano 36 (48) 25 vlastní 2 ne 1

7 placených členů komentáře redakce aktualit reakce čtenářů web ke staţení placeno % 1 ne ano ano ano, se zpoţděním tzp vydavatel tzi ano ano ne ne tzp granty dary ano, cca 6 stran ano ano ano tzp dary tzi.5.5 ano ano ano ano vydavatel tzp dary.1 ne ne ano ano dary granty ne ano ano ano dary 1 ne ano ne ano, zpoţděně tzp 1.5 ne ano ano ano, po uzavření ročníku tzp a dary ne ne ne ne.5 ano ano ne ano vydavatel dary dotace 2 ano ano ano ano tzp dary 1 3 ano, podle důleţitosti ano ne ano tzp vydavatel tzi 1.5 ano ano ne část dotace tzp dary.125 ne ano ne ne dary 1.5 málo ne ano část tzp dotace dary ano ano ano ano tzp dary dotace ne málo ano ano tzp dary dotace 3 ne ano ano část tzp granty prodej upomínkových.6 předmětů ne ne ano ano dary všichni ano ano ano část tzp a tzi ne ano ano část tzp dary ne ne ano ano dary a dotace.5 ne ano ano ano dary 2 ne ano ano ne tzp dary dotace ano ne ano ano vydavatel.75.1 ano ne ano část tzp vydavatel dary ano ano ne část dary vydavatel dotace ano ne ano ano tzp vydavatel 1 ano ano ano ano tzp 1.5 ano ano ano ano dary.3 2 ne ne ano část platy redaktorů tzp dary.125

8 4 ano, malý ano ano část dary 1 2 ano ano ano část tzp ne ne ano ne dotace (vydavatel) tzp granty.6.5 ano, malý ano ano ano, zpoţděně tzp vydavatel dary.25 ne ne ano ne tzp dary tzi ne ano ne ne ano ne ne ne tzp dotace ne ne ano ano, celý dary ano ano ano ano tzp ano ano ano ano, se zpoţděním 2 ano ano ano pouze osnova tzp dary tzi 1

9 vzděláno %

10 .5 1.5

Seznam soukromoprávních původců v předarchivní péči Národního archivu

Seznam soukromoprávních původců v předarchivní péči Národního archivu Aktualizovaná verze z 7.11. 2011 Seznam soukromoprávních původců v předarchivní péči Národního archivu Úvod Seznam původců vychází ze znění zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb. v platném

Více

Křesťanské církve v občanské společnosti Praktická teologie pro neteology Michael Martinek ETF, 2014 Poslanci, uklízečky, ministři, kněţí, sekretářky a novináři jsou povolání, která mají v očích lidí nejmenší

Více

Damián Němec. Monografie. Němec, D. (člen autor. kol.): Historie dominikánů v českých zemích. Praha, Krystal OP, 2001. 239 s. (ISBN 80-85929-50-3)

Damián Němec. Monografie. Němec, D. (člen autor. kol.): Historie dominikánů v českých zemích. Praha, Krystal OP, 2001. 239 s. (ISBN 80-85929-50-3) Damián Němec Monografie Němec, D. (člen autor. kol.): Historie dominikánů v českých zemích. Praha, Krystal OP, 2001. 239 s. (ISBN 80-85929-50-3) Němec, D.: Manželské právo katolické církve s ohledem na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Českobr atrsk á církev evangelick á VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 Českobratrská církev evangelická 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 3 Českobratrská církev evangelická 4 obsah Úvodní slovo ČCE a její ústředí

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 Odpočinku čest! Aneb práce bez odpočinku na nás působí negativně Přirozeným důsledkem lidské činnosti je únava. Je to jakýsi poplašný signál potřeby odpočinku. Únava

Více

pražské arcidiecéze č. 7, září 2005

pražské arcidiecéze č. 7, září 2005 pražské arcidiecéze č. 7, září 2005 Po prázdninách Pro některé děti bolestná záležitost, vrátit se zase do školy, pro jiné radost. Pro rodiče a prarodiče někdy vítaný návrat k normálnímu běhu věcí, ale

Více

Výroční zpráva 2011. českobratrstká církev evangelická. českobratrská církev evangelická 1

Výroční zpráva 2011. českobratrstká církev evangelická. českobratrská církev evangelická 1 Výroční zpráva 2011 českobratrstká církev evangelická českobratrská církev evangelická 1 OBsah Úvodní slovo 7 ČCE a její ústředí 8 kontakty 9 Mapka farních sborů čce 10 Oddělení výchovy a vzdělávání

Více

ADRESÁŘ CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ A SVAZŮ CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ. (odbor církví Ministerstva kultury)

ADRESÁŘ CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ A SVAZŮ CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ. (odbor církví Ministerstva kultury) ADRESÁŘ CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ A SVAZŮ CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ (odbor církví Ministerstva kultury) Praha 2013 2 OBSAH APOŠTOLSKÁ CÍRKEV... 3 BRATRSKÁ JEDNOTA BAPTISTŮ... 4 CÍRKEV ADVENTISTŮ

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 21 červen 2011. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 21 červen 2011. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 červen 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Papež Jan Pavel II. byl blahořečen Svatý otec Benedikt XVI. v neděli 1.

Více

Slovo úvodem. Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference

Slovo úvodem. Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference Slovo úvodem Z okna své pracovny mohu hledět na noční panorama Prahy. Jakoby pod okny se tyčí věž P. Marie Vítězné domova Pražského Jezulátka. Vidím osvětlená nábřeží Vltavy, Národní divadlo a další siluety

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ 7,75% 4,5% 1,5% 2,5% 4% 3,5% 0,1% SETKÁNÍ JÁHNŮ NÁVŠTĚVNOST BOHOSLUŽEB ROZHOVOR S RADKEM TICHÝM

PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ 7,75% 4,5% 1,5% 2,5% 4% 3,5% 0,1% SETKÁNÍ JÁHNŮ NÁVŠTĚVNOST BOHOSLUŽEB ROZHOVOR S RADKEM TICHÝM ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 3 ročník 23 březen 2015 7,75% 0,1% 1,5% 2,5% 4% 3,5% 4,5% NÁVŠTĚVNOST BOHOSLUŽEB ROZHOVOR S RADKEM TICHÝM SETKÁNÍ JÁHNŮ 2 ÚVODNÍK EDITORIAL Vážení čtenáři, SLOVO ARCIBISKUPA

Více

Evangelický. V neděli 23. 11. pak byly ve všech sborech církve slouženy bohoslužby s jednotnou liturgií.

Evangelický. V neděli 23. 11. pak byly ve všech sborech církve slouženy bohoslužby s jednotnou liturgií. KOSTNICKÉ JISKRY Evangelický týdeník 36-7/2008 17. prosince 2008 ročník 93 cena: 10 Kč Poselství ke 4. neděli adventní Příští číslo vyjde 8. ledna 2009 Z obsahu * Anděl diakon * Nežijeme minulostí * Ježíšova

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008 Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy Milí přátelé, na začátku října, měsíce růžence a misií, bych si chtěl všimnout jedné mladé francouzské dívky,

Více

Výukový program RELIGIO

Výukový program RELIGIO Výukový program RELIGIO Základní informativní prezentace Jednou ze zvláštností současného českého prostředí je všeobecně nízká úroveň znalostí v oblasti náboženství spojená s nechutí k čemukoli co s náboženstvím

Více

Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku)

Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku) Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku) Součást výzkumného projektu Sociálně ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů (2007 2011), jehož příjemcem je Institut

Více

pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003

pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003 pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003 Naším úkolem není být Matkou Terezou V polovině října proběhne blahořečení Matky Terezy. Snad nikdo nepochybuje o jejím významu. Matka Tereza rozvinula sociální činnost,

Více

Rejchrtová. Výběrová bibliografie Noemi Rejchrtové nar. 1940

Rejchrtová. Výběrová bibliografie Noemi Rejchrtové nar. 1940 Rejchrtová Výběrová bibliografie Noemi Rejchrtové nar. 1940 Disertační a habilitační práce: 1973: Politické názory Václava Budovce z Budova, disertační práce na UK FF Praha, s. 241. 1986: Studie k českému

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

ZPRAVODAJ. PRAžské Arcidiecéze. číslo 9 ročník 22 listopad 2014. Pohřby bez obřadu. katedrála rodiny. na Olšanech

ZPRAVODAJ. PRAžské Arcidiecéze. číslo 9 ročník 22 listopad 2014. Pohřby bez obřadu. katedrála rodiny. na Olšanech ZPRAVODAJ PRAžské Arcidiecéze číslo 9 ročník 22 listopad 2014 Hrob jako katedrála rodiny Pohřby bez obřadu Kněžská hrobka na Olšanech 2 Úvodník editorial Vážení čtenáři, Slovo ARCIBISKUPA Milí přátelé,

Více

2 CO JE ÚSTECKÁ KULTURNÍ PLATFORMA 98?

2 CO JE ÚSTECKÁ KULTURNÍ PLATFORMA 98? VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OBSAH: Ústecká kulturní platforma 98 (její představení a poslání)...2 Redakční rada...2 Pravidelné a nepravidelné aktivity ÚKP...3 Historie ÚKP 98...4 Distribuce časopisu...5 Na co

Více

Slovo pro vánoční čas

Slovo pro vánoční čas Slovo pro vánoční čas David, můj služebník, bude nad nimi králem a jediným pastýřem všech, budou se řídit mými řády Uzavřu s nimi smlouvu pokoje. Můj příbytek bude nad nimi, já jim budu Bohem a oni budou

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 3 ročník 22 březen 2014 JAK SE HOSPODAŘÍ V RUDNÉ VYDÁVÁNÍ MAJETKU MILAN MOCHÁN O LES SE MUSÍME STARAT SPOLEČNĚ 2 ÚVODNÍK EDITORIAL Vážení čtenáři, SLOVO ARCIBISKUPA

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

COM MUNIO. vánoce. 5/10 Starokatolická církev v ČR

COM MUNIO. vánoce. 5/10 Starokatolická církev v ČR COM MUNIO vánoce 5/10 Starokatolická církev v ČR pastýřský list k vánočním svátkům 2010 a sláva Páně se rozzářila kolem nich. (L 2,9b) Milovaní sourozenci v Kristu, sestry a bratři, naplnil se čas a my

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. číslo 4 ročník 23 duben 2015 VELIKONOCE V KATEDRÁLE FARNÍ ČASOPISY O MÉDIÍCH S KARDINÁLEM VLKEM

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. číslo 4 ročník 23 duben 2015 VELIKONOCE V KATEDRÁLE FARNÍ ČASOPISY O MÉDIÍCH S KARDINÁLEM VLKEM ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 4 ročník 23 duben 2015 FARNÍ ČASOPISY O MÉDIÍCH S KARDINÁLEM VLKEM VELIKONOCE V KATEDRÁLE 2 ÚVODNÍK EDITORIAL CÍRKEV A MÉDIA Vážení čtenáři, v čísle, které se vám dostává

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK Rozhodnutí je jistým závazkem Velikonoce nejsou jen oslavou smrti Ježíše Krista, ale také jeho vzkříšení. Z tohoto spásného činu se rodí

Více

Sněženka farní. Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004

Sněženka farní. Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004 Sestry a bratři, vanutím Ducha Svatého a z iniciativy sester a bratří okolo P. Marie Sněžné máte v ruce farní

Více

Praha Středočeský kraj

Praha Středočeský kraj ik Prahy Praha Středočeský kraj ahy NOC KOSTELŮ 2015 Praha Středočeský kraj Noc kostelů 2015 Praha, Středočeský kraj www.nockostelu.cz Vizuální styl: Vera Rieder Fotografie: archivy Arcibiskupství pražského,

Více