Výroční zpráva za školní rok 2006/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2006/2007"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 6/7 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název školy dle zřizovací listiny ve znění platném k.8.7. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha, Weilova. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich jména, a telefon.. ředitel: Ing. Milan Vorel, 56 stat. zástupce: Mgr. Josef Mareš, 56 6 Webové stránky školy (současná adresa). Cílová kapacita školy(podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku). / pro tyto účely je platným dokumentem i poslední platné rozhodnutí o zařazení do sítě škol / Střední škola Domov mládeže Školní jídelna Školní jídelna - výdejna 5. IZO: 97 7 IZO: 9 79 IZO: 9 77 IZO: žáků 56 lůžek neuvádí se neuvádí se Stručná charakteristika materiálně technického vybavení školy, školského zařízení a. školní jídelna nebo výdejna šk. jídelna počet (8 míst) šk. jídelna - výdejna (5 míst) u jiných org. bez stravování

2 b. Školní hřiště, tělocvična hřiště tělocvična jinde 6. výše pronájmu Místa výkonu (dříve odloučená pracoviště školy) a. Uvedená v rozhodnutí adresa vlastník objektu Praha - Libuš, Dobronická 7/ Desná III, okr. Jablonec n/ n. Nyčovy domky 5 Praha, U Plynárny 99/9 výše pronájmu vlastní objekt vlastní objekt vlastní objekt ABO servis, s.r.o., U drůbežárny 6, Praha Praha, Průběžná 76/ , Kč měsíčně 5., Kč vč. služeb b.jiná adresa vlastník objektu autoservisů na území hl. m. Prahy výše pronájmu Říčany, Kostelec n. Č.L., Vestec u Prahy, Zápy, Čestlice Umístěno 5 žáků II. a III. ročníků 7. Rekreační zařízení (stručná charakteristika, případné problémy, i nevyužívané důvod) objekt č.p. k.ú. Chata v Jizerských horách, Nyčovy domky 5 Desná III využíváno - 8. lůžek letní sportovní kurzy lyžařské výcvikové kurzy pracovní a výjezdní zasedání zaměstnanců SOŠ a SOU rekreace zaměstnanců pronájem volných kapacit jiným zájemcům Školská rada datum zahájení činnosti.9.5 zástupci za zřizovatele Ing. Petr Třeštík PhDr. Štiková Marcela 9. poznámka ZZ nezletilých a zástupci zletilých za ped. pracovníky Ing. Boušová Danuše (zástupkyně předsedy) Novák Roman Kristián Šebelka Mgr. Dragula Ladislav (předseda) a. Vybavení domova mládeže (údaje uvádějte ze zahajovacího výkazu) kapacita naplněnost počet ložnic -lůžkových až 6 lůžkových až 6 lůžkových společenské místnosti a klubovny

3 b. Počty ubytovaných žáků (údaje uvádějte ze zahajovacího výkazu) typ školy počet ubytovaných z toho ze škol zřizovaných HMP vlastní gymnázium SOŠ konzervatoř SOU, OU speciální a praktické SŠ VOŠ jiné (specifikujte) c. Žádosti o ubytování v domově mládeže - počet žádostí z toho počet žádostí, kterým nebylo vyhověno - - nejčastější důvody nevyhovění žádosti - naplněnost našimi studenty a z jiných škol, kteří pokračují. d. Změny v počtech ubytovaných v průběhu školního roku Žádné změny e. Další údaje o ubytovaných Žádné změny. Obory středního vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Kód a název oboru 6 7 M / Informační technologie aplikace osobních počítačů 7 L/ 5 Dopravní provoz 6 L / 5 Podnikání 9 L/ Autotronik 68 H/ Automechanik 6 57 H/ Autoelektrikář 55 H/ Klempíř pro strojírenskou výrobu 6 H/ Lakýrník Počet Počet žáků Počet žáků Počet Poznámka přihlášených přijatých v oboru absolventů do.ročníku do.ročníku Cílová kapacita oboru Forma studia Délka studia 6 denní večerní denní denní denní denní denní denní *Změny ve skladbě oborů vzdělání oproti školnímu roku 5/6 : a. nové obory b. zrušené obory - Podnikání v technických povoláních 6-- L / 55 Podnikání stud. externí - 6 L / 5 c. dobíhající obory

4 II. Pracovníci školy, školského zařízení. Pedagogičtí pracovníci a. počty osob Pracovníci k.6.6 přepočtení pracovníci k.6.6 fyzické osoby k.6.7 přepočtení pracovníci ředitel a zástupci ředitele interní učitelé 77, 8 8,6 8 externí učitelé,5 6,7 6 vychovatelé pedagogičtí ,6 96 nepedagogičtí Celkem 88, ,6 97 b. k.6.7 fyzické osoby věková struktura pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) Věk do let včetně počet 5 c nad 6 let z toho důchodci věkový průměr kvalifikace pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) Vzdělání Druh školy SŚ Vysokoškolské pedagog. Vysokoškolské nepedagogické bakalářské magisterské doktorandské bakalářské magisterské doktorandské S DPS Bez DPS Praktické školy Celkem Vzdělání Druh školy SŠ SOŠ s maturitou nepedagogická Bez DPS SOŠ s maturitou pedagogická S DPS Bez DPS 9 9 VOŠ pedagog. VOŠ nepedagog. S DPS Praktické školy Celkem Kvalifikovanost v % : 7

5 d. aprobovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) počet hodin vyučovaných v % počet pedagogů v % aprobovaně,5 hod tj. 7% aprobovaných neaprobovaně 5,5 hod tj. % neaprobovaných e. odchody a nově přijatí počet f. 7 odcházející nových učit.studium nových neučit.studium: důvod/obor Změna VŠ, rod.důvody, doba určitá, zkušební doba/ TV, odb.před., ANG, odb.výcvik Změna úvazků/ang, CJL, MAT, PC Změna úvazků/odb.před., PC, FYZ, ON další vzdělávání pedagogických pracovníků počet Jak vyučovat holokaust Základy první pomoci Požární ochrana BOZP Netradiční hodina ČJ Portál YOMAG.cz CAF pro školy Nová maturita NJ Projektový management. Moderní poznatky z historie seminář kurz seminář seminář seminář seminář seminář kurz kurz seminář doplňkové pedagogické st. 8 jiné (uvést jaké) studium pro poradce zaměření počet vzdělávací instituce účastníků MŠMT, Pam.Terezín pedagogika 8 ASCS Hasiči MHMP ČMKOS,MPSV DESCARTES Manažerský institut DVPP SSŠ Rakovník FHS UK FF UK Ped. Fak. ZUP, Ped. Fak. MUB, PF TU Liberec, ČZU Praha vých. g. další vzdělávání dospělých v rámci celoživotního učení, které škola nabízí oblast Odborné kurzy Odborné kurzy Odborné kurzy zaměření IT SIPVZ Centrum Internetu IT (VŽPG) Diagnostika a autoopravá opravy emisních renství systémů vozidel Pomaturitní specializační NE kurzy NE Rekvalifikační kurzy NE jiné (uvést jaké) 5 počet účastníků 6 pedagogové 9 veřejnost 67 Prac. emisních stanic poznámka

6 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ a SPV). Počty tříd a počty žáků a. denní studium ( ze zahajovacích výkazů) školní rok 5/6 školní rok 6/7 počet tříd počet žáků počet tříd obory vzdělání M,L 5 9 obory vzdělání H, E nástavbové 7 5 Celkem počet žáků /SOŠ:/ 5 /SOŠ:5/ Změny v počtech žáků v průběhu školního roku (neuvádějte počty duplicitně): - přerušili studium: SOŠ : SOU - nastoupili po přerušení studia: SOŠ : SOU - sami ukončili studium: SOŠ : SOU 6 - vyloučeni ze studia: SOŠ : SOU - nepostoupili do vyššího ročníku: SOŠ : 7 SOU - z toho nebylo povoleno opakování:soš : SOU 5 - přestoupili z jiné školy: SOŠ : 9 SOU - přestoupili na jinou školu: SOŠ : 8 SOU 7 - jiný důvod změny (uveďte jaký): SOU b. nástavbové studium (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) školní rok 5/6 počet tříd Dálkové Večerní distanční školní rok 6/7 počet žáků 8 počet tříd počet žáků 5 Změny v počtech žáků v průběhu školního roku (neuvádějte počty duplicitně): - přerušili studium: - nastoupili po přerušení studia: - sami ukončili studium: - vyloučeni ze studia: - nepostoupili do vyššího ročníku: z toho nebylo povoleno opakování: - přestoupili z jiné školy: - přestoupili na jinou školu: jiný důvod změny (uveďte jaký): 6

7 . Průměrný počet žáků na třídu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní studium průměrný počet žáků na třídu šk. rok 5/6 šk. rok 6/7 obory vzdělání M,L 6, 6,7 obory vzdělání H, E 6, 7, nástavbové 6, 5,5 6, 6, b. průměrný počet žáků na učitele šk. rok 5/6 šk. rok 6/7 8,8 9,7 nástavbové studium průměrný počet žáků na třídu šk. rok 5/6 šk. rok 6/7 9 dálkové večerní distanční průměrný počet žáků na učitele,5 šk. rok 5/6 šk. rok 6/7 8,8 9,7 Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský 8 7 z toho nově přijatí % z celkového,5 počtu žáků,5,9 Zlínský Karlovarský Ústecký Jihomoravský 9 Středočeský Jihočeský počet žáků 9+ 7 Pr Pr.8 8,7 Pr. 57, 6, Cizí státní příslušníci 7 5 Vietnam USA Ukrajina Srbsko-Černá Hora Slovenská republika Řecká republika Ruská federace Polsko Německo Mongolsko Moldávie Kyrgyzstán Kazachstán Irán Chorvátsko Gruzie Bulharsko Azerbájdžán Arménie Stát Počet žáků HercegovinaBosna a Počty z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se začleňováním cizinců. Angola. Kraj. Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) 6

8 6. průměrný počet zameškaných hodin na žáka denní 7 69,55,8 večerní 9 5,7 distanční Celkem ,,5 Maturitní zkoušky žáků z toho opakovali prospěli s vyznamenáním 8 prospěli neprospěli z toho neomluvených opakovalo ročník IT : 7 AT: 76,98, ,6 8, ,7 5,6 z toho neomluvených opakovalo ročník nepřipuštěno z toho neprospěli z toho s vyznamenáním průměrný počet zameškaných hodin na žáka klasifikovaní Počet žáků s uzavřenou klasifikací do.6. Celkem nepřipuštěno Praktická škola z toho neprospěli obory vzdělání M,L obory vzdělání H, E z toho s vyznamenáním počet žáků s uzavřenou klasifikací do.6. klasifikovaní 5. Anglický jazyk Anglický jazyk z celku pokračující Francouzský jazyk Francouzský jazyk z celku pokračující Německý jazyk Německý jazyk z celku pokračující Ruský jazyk Ruský jazyk z celku pokračující Španělský jazyk Španělský jazyk z celku pokračující Italský jazyk Italský jazyk z celku pokračující Latinský jazyk z celku pokračujíclatinský jazyk jazyk z celku pokračujíc jazyk. Výuka cizích jazyků (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasifikaci) b) nástavbové studium Výsledky maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek a. maturitní zkoušky nepřipuštěni

9 Denní studium Nástavba denní Dálkové studium Večerní studium /nemoc/ b. závěrečné zkoušky Závěrečné zkoušky Denní studium Dálkové studium 8. žáků z toho opakovali prospěli s vyznamenáním neprospěli nepřipuštěni 5 Přijímací řízení do.ročníků a. prospěli SŠ, a PrŠ pouze denní studium Přijímací řízení na školní rok 6/7 Přihlášení žáci Přijatí žáci SŠ SOŠ -7 SOU -6 DNS - 56 VNS - SOŠ - 89 SOU - DNS - PrŠ Přijímací řízení na školní rok 7/8 SŠ PrŠ SOŠ - 7 DNS - 56 VNS - SOU - 86 SOŠ - 8 DNS - 8 SOU - 6 VNS - 9 DNS - SOU - 5 VNS - SOU - Přijatí ve. kole Přijatí v 5. kole /.kolo - 59/ SOŠ - 5 DNS - SOU - SOŠ - 8 DNS - 5 SOU - Přihlášení žáci v. kole Přijatí v. kole Přijatí v. kole Přijatí v.kole Přihlášených Celkem přijato na odvolání Počet nepřijatých 9

10 Počet přijatých ke studiu při zaměstnání VNS - Přijatí SOŠ - 89 DNS - SOU - Počet volných míst po přijímacím řízení kód a název oboru Počet 6 7 M / Informační technologie aplikace osobních počítačů 7 L/ 5 Dopravní provoz 6 L / 5 Podnikání 9 L/ Autotronik 68 H/ Automechanik 6 57 H/ Autoelektrikář 55 H/ Klempíř pro strojírenskou výrobu 6 H/ Lakýrník 8. Speciální výchova a vzdělávání Speciální třídy, integrace, personální a materiální zabezpečení, zkušenosti s integrací, pozitiva a negativa začleňování žáků. Samostatně uvést zkušenosti se začleňováním žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí do výuky. Speciální třídy nemáme v případě potřeby postupujeme podle individuálního vzdělávacího plánu (viz. zákon 56/ školský zákon). Škola má dobré zkušenosti s výukou cizinců /začleněni do kolektivu třídy/, jsou adaptabilní, ve většině snaživí. Někteří žáci, kteří jsou krátce v České republice, mají zpočátku studia problém s českým jazykem. Ti, kteří prošli několik let český jazyk v rámci ZŠ nebo absolvovali kurz, jsou bez obtíží. Škola poskytuje možnost doučování českého jazyka v rámci konzultačních hodin /zatím nebylo nutné zajistit doučování jiným způsobem/. Větším problémem bývají odborné předměty /individuální přístup/. Studijní výsledky jsou podobné úrovně.. Vzdělávání nadaných žáků popsat metody a formy, péče o nadané žáky ve školských poradenských zařízeních Mimořádně nadané žáky, kterým bychom věnovali mimořádnou péči, v současné době nemáme (u přestupů studentů, kteří mají již ukončené střední vzdělání v jiném oboru, umožňujeme nástup do vyššího - druhého ročníku. Předpokladem je vykonání případných rozdílových zkoušek).. Ověřování výsledků vzdělávání Např. Maturita na nečisto, SCIO, jednotné zadání ZZ název Maturita nanečisto třídy SOŠ - IT SCIO testy pro.ročník SOŠ Poznámka MATURITA :.ročník / ITZ,CJL, ANG /, SCIO : 5 tříd / Informační technologie, Autotronik/ Matematika, Český jazyk, Všeobecný základ

11 . Školní vzdělávací programy Ověřování, stav přípravy školních vzdělávacích programů. Současný stav přípravy vychází z připomínkování RVP, které budou teprve schváleny MŠMTV. IV. Aktivity školy, školského zařízení. Prezentace školy, školského zařízení na veřejnosti. Výchovné a kariérní poradenství Uvést, zda-li na škole působí školní psycholog nebo pouze výchovný poradce, jaká je spolupráce s PPP a jaké výchovné problémy byly na škole nejčastěji řešeny. Jak na škole funguje kariérní poradenství. Škola spolupracuje s PPP a psycholožka pravidelně dochází do školy. Nejčastějšími problémy jsou záškoláctví a kázeňské problémy. Vzhledem k přátelské atmosféře ve škole se vyskytuje šikana v malé míře, nejčastěji u žáků. ročníků.. Prevence sociálně patologických jevů Besedy o kriminalitě mládeže v Muzeu Policie ČR - žáci.ročníků Adaptační kurzy -.ročníky Informačních technologií a třída mechaniků Besedy o sexualitě mládeže s Radimem Uzlem -. a. ročníky Beseda na téma Internetová kriminalita v Muzeu Policie ČR - žáci.ročníků. třídy Ekologická výchova a environmentální výchova Žáci v hodinách ekologie využívají interaktivní tabuli. Zejména pro žáky učebních oborů byl vytvořen ekologický projekt: Trvale udržitelný rozvoj v automobilovém průmyslu (www.turap.cz), který má přiblížit ekologickou problematiku a využít mezipředmětové vztahy.. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Místo pobytu a počet žáků na škole v přírodě. Zaměření kurzu, zájezdu, místo, počet účastníků. typ akce LVK žáků. ročníků LVK výběrový, zahraniční Francie LSHK výběrový, zahraniční Vodácký výběrový putovní tábor Adaptační kurzy žáků.ročníků místo počet účastníků Desná v Jizerských horách 5 Risoul 6 úspěšnost Velmi dobrá Velmi dobrá Itálie San Francisco Vltava 9 Velmi dobrá Velmi dobrá Desná 87 Velmi dobrá

12 5. Mimoškolní aktivity Kroužky, kurzy aj. pro žáky (zájmové, sportovní, kulturní) organizované školou - uvést počet a zaměření a počty žáků. VÝSTAVY A SOUTĚŽE ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ zaměření Vánoční turnaje školy POPRASK počet žáků 7 5

13 6. Soutěže typ akce Mezinárodní sportovní utkání Vánoční turnaje školy POPRASK Automechanik junior ČR Automechanik junior mezinár. Autolakýrník Cup junior ČR 7. místo počet účastníků Slovensko Nové Zámky 5 škola 7 Praha Brno Praha Praha 5 umístění.místo Přeborník školy Finálová skupina.místo.místo. a 6. místo Mezinárodní spolupráce a zapojení školy do mezinárodních programů

14 typ akce Sportovní mezinárodní utkání Automechanik junior mezinár. místo Slovensko Praha počet účastníků 5 poznámka. místo. místo SLAVNOSTNÍ PŘIJETÍ ÚČASTNÍKŮ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE NA MHMP

15 8. Spolupráce školy se sociálními partnery Zaměstnavatelé:. Smluvní servisy v rámci odborné praxe žáků. ročníků Poč UO PO NÁZEV et V V n ABO SERVIS s.r.o. (Jateční) z 7 A.M.O.S - OTAVA, a.s. z 7 A.M.O.S - OTAVA, a.s. z 8 FROLÍK & RATAJ spol. s r.o. 5 n AUTO BASE s.r.o. 6 z AUTO - EXNER s.r.o. 7 z 5 AUTO - EXNER s.r.o. 8 z 6 AUTO - EXNER s.r.o. 9 n 6 AUTOSPOL d.v. z 7 FEDERAL CARS, spol. s.r.o. n Auto Veleslavín Car s.r.o. n AUTEC spol. s r.o. n PŘEROST A ŠVORC - AUTO, s.r.o. 8 DaimlerChrysler Automotive Bohemia s.r.o. 9 AB AUTO BREJLA z 5 z 6 n 7 z 5 VOLVO SERVIS AUTO HASE s.r.o 6 AUTO-POLY spol. s r.o. IČO ULICE 868 Průběžná 76 7 Limuzská 7 Türkova 97/ Kutnohorská / Průběžná 8O 667 Národních Hrdinů Českobrodská 5 58/ 667 Freyova Novostrašnická 6, Doubská 79 Veleslavínská 7 57/7b 69 Jeremiášova Veleslavínská Bavorská K Vrtilce 5/ Za Mototechnou Pod Harfou 5 MĚSTO Praha Pha, Malešice Praha Chodov Praha D.Měcholupy Praha Praha 9 D. Počernice Praha 9 D. Počernice Praha 9 D. Počernice Praha Liberec/ prac.chodov Praha 6 Praha 5 Praha 6 Praha 5 Praha Praha 5 Praha 9

16 8 z 9 z r n n n n 5 r 6 r 7 z 8 r 9 n r r r r z 5 n 6 n 7 z 8 z 9 r n n Černokostelecká Bychl s.r.o Vestec DONOR SERVIS spol. s r.o. 668 U Plynárny Autodružstvo Podbabská 8 Podbabská a 5 6 Autosalon Klokočka Centrum a.s. 58 Borského /989 5 TOYOTA AUTOCENTRUM 6877 Weberova /a DUBA s.r.o.servis 8 CP servis Střížkovská 55 5 VOLVO TRUCK CZECH sro, 655 Obchodní MAN užitková vozidla ČR s s.r.o Obchodní 7 Autoslužby PERUN 9687 Českobrodská TOYOTA TSHUSO Praha s.r.o. 589 Obchodní 5 6 Autosalon Klokočka Centrum a.s. 657 Karlovarská 66 5 Tukas a.s. 699 K Hrušovu / Tukas a.s. 699 Štěrboholská Tukas a.s. 699 Černokostelecká 58 / ČSAD Polkost s.r.o Auto Palace Spořilov, s.r.o. 859 Na Chodovci 57/ 9 58 Petr Krušina KS-autoservis 7 Branická Intensys-CZ, s.r.o. 869 Českobrodská Hoffman + Žižák s.r.o Zápy 55 5 Auto - Pilař, s.r.o. 559 Černokostelecká 68 6 Dolins s.r.o Luční 9 6 Petr Svoboda - autoservis 8 Staromodřanská 9/ 6 Bema company s.r.o. 5 Jana Želivského 5 86 OP 977 Průběžná 76 OP 977 U Plynárny 99a OP 977 Dobronická 7/6 76 AUTO - STAIGER spol. s r.o.. a) v rámci projektů: BOSCH - ŠKODA AUTO a.s. 6 Praha PZ Praha Praha 6 Praha 5 Praha 5 Praha 9 Čestlice Čestlice Praha 9 Čestlice Praha 6 - Řepy Praha Štěrboholy Praha -Hostivař Praha -Malešice Kostelec nad Černými lesy Praha Praha Praha 9,D. Počernice Brandýs nad Labem Říčany Mukařov Praha Praha Praha Praha Praha

17 7

18 Evropský projekt vzdělávání pedagogických pracovníků Evropský projekt koordinovaného vzdělávání učitelů odborných škol Celková koordinace Ministerstvo školství, krajské úřady Vzdělávací semináře zdarma Lektoři Předávání znalostí Odborní učitelé Zprostředkování znalostí Učni, studenti 7 b) AA/SEM..5 Všechna práva u Robert Bosch odbytová s.r.o.. Kopírování, rozmnožování a překlad i částečný jen s naším předchozím písemným souhlasem TOYOTA T- TEP První, a zatím jediná, škola v ČR zařazená do systému TOYOTA - TECHNICAL EDUCATION PROGRAM (T - TEP) celosvětového odborného vzdělávání. Kromě široké nabídky vzdělávání pedagogických pracovníků, studentů a žáků, zakončené v letošním školním roce již počtvrté certifikátem Základní studijní program automechanik ( dalších 7 absolventů), byla škola vybavena učebními pomůckami a odbornou literaturou. Ze strany SOŠ a SOU je umožněno žákům, kteří splňují stanovené podmínky nadstandardního vzdělávacího programu T-TEP, odborných konzultací pod vedením tutora k doplnění nebo upřesnění vědomostí. Forma vzdělávání: - vzdělávací program T-TEP je začleněn do tématických celků odborných předmětů. a. Ročníku vzdělávání SOŠ a SOU - nadstandardní vzdělávání T-TEP je formou e-learningového a distančního vzdělávání v. pololetí. Ročníku, včetně odborných konzultací 8

19 c) Česmad Bohemia Rozšíření učebního oboru pro profesi řidič pro výuku a specializaci řidič nákladního vozidla Pro vybrané žáky. Ročníku nadstandardní vzdělávání v oblasti kamionové dopravy zakončené zkouškou a získáním oprávnění na skupinu E a výstupním Certifikátem ČESMAD A SOŠ a SOU. ABSOLVENTI d) Inter Action s.r.o Ve spolupráci s firmou pořádala naše škola - Soutěž Lakýrník Cup Junior, kde se ověřují znalosti žáků třetích ročníků a zároveň klade důraz i na teoretické základy lakování, např. doby technologických procesů, použitých materiálů, apod. Soutěž přispívá ke zvýšení kvality práce servisů a lakoven, přispívá k dobrým pracovním návykům budoucích lakýrníků a prakticky je seznamuje s lakovacími technologiemi Spies Hecker. Je to součást péče zákazníka, kterou poskytuje společnost Interaction s.r.o. Je to výrazná motivace ke zlepšení vlastní práce. 9

20 e) HK ČR Spolupráce v rámci projektu EuroSkills 8 Partner v přípravě a napojení na celosvětovou soutěž odborných dovedností. f) SAČR Člen profesní sekce ČR vzdělávání v autobranži. g) NÚOV JZZZ 6-7 GESTOR v rámci: Ověřování jednotného zadání ZZ žáků III.ročníků učebního oboru Automechanik v rámci experimentu MŠMT a NÚOV

21 h) DALŠÍ PARTNEŘI VÝUKY (v abecedním pořadí): ABF Alcar APM Automotive Auto Cont Auto Štangl 9. Banner Baterie Castrol Dekra-ÚSMD Elit Inter Action Pure Solve Shell SISA ÚAMK Další vzdělávání realizované školou Vzdělávání pro určené pro veřejnost. typ vzdělávání zaměření odborný kurz odborný kurz odborný kurz pomaturitní specializační kurz rekvalifikace odborný kurz odborný kurz jiné (uvést jaké) Diagnostika a opravy emisních systémů vozidel Základy obsluhy PC, Internet - SIPVZ Centrum Internetu (VŽPG) Ne Ne ČESMAD TOYOTA Autoškola počet účastníků určeno pro dospělé / žáky 67 pracovníci emisních stanic 6 pracovníci školství veřejnost Studenti SOŠ a SOU Studenti SOŠ a SOU Studenti SOŠ a SOU. Další aktivity, prezentace BESEDY a VZDĚL. PÁSMA, EXKURZE INVEX - zájezd výstava Poslanecká sněmovna Kytice div.gong Brož,Bolech,Novotný..6 Boušová..6 Sojková..6 třídy IT výstava DA,DA,IA,IB exkurze třídy IT,DNS divadlo SPOLEČENSKÉ a KULTURNÍ AKTIVITY typ akce Výjezdní zasedání prac.školy Výstava Schola Pragensis Autoshow-výstava počet účastníkůzaměstnanců 5 + veřejnost + veřejnost úspěšnost říjen, květen prosinec říjen poznámka vedení Mareš Mareš

22 Vánoční oslava - Kaprfest prosinec. reprezentační a maturitní ples Výstava AutoPha 7 + veřejnost + veřejnost březen duben ČMOS, vedení KRŽPŠ, Mareš Mareš VÝSTAVY PLESY - LUCERNA V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

23 Druh inspekce, termín, výsledné hodnocení.. Druh inspekce termín Výsledné hodnocení Hodnocení formálních podmínek vzdělávání, hodnocení vzdělávání cizinců, využití ICT... 7 ČŠI /7- Výsledky jiných inspekcí a kontrol Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení Druh kontroly Hygienická kontrola ŠJ Hygienická kontrola bufetu ŠJ Hygienická kontrola OP Hygienická kontrola OP Finanční kontrola za rok 6 Platby pojistného na veř. zdrav. poj. Finanční kontrola veř. fin. podpory projektu S//6 Kontrola pojistného, nem. pojištění, důchod. pojištění Kdo kontrolu vykonal Hygienická st. hl. m. Prahy Hygienická st. hl. m. Prahy termín Hygienická st. hl. m. Prahy Hygienická st. hl. m. Prahy MHMP odbor fin. kontroly a přezkoumávání hospodaření Všeobecná zdrav. poj. ČR MHMP odbor fin. kontroly a přezkoumávání hospodaření Pražská správa sociálního zabezpečení Výsledné hodnocení Viz protokol (sekretariát školy) Bez závad - Viz protokol (sekretariát školy) Viz protokol (sekretariát školy) Bez závad viz protokol (sekretariát školy) Viz protokol (sekretariát školy)..6 Bez závad 6..7 Bez závad Viz protokol VI. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 6 Rozdělení HV Fondy FO 9 FKSP 9 RF 9 FRIM 96 Celkem Poč.stav stav k , , , - 7,8-755,89 Příděl ostatní roku 6, 877,7 55 8, 7 955, 8 9,7 Čerpání Zůstatek fondů roku 6 k.. 6, 599 6,89 7, ,5 65 5, 59 97, , , , ,57

24 Komentář k účetní závěrce r. 6 Hospodářský výsledek k..6 v hlavní činnosti činí ztrátu ve výši Kč 9 tis. Ztráta je zapříčiněna uvedením do plného provozu nově postaveného odloučeného pracoviště Praha -Libuš. I přesto, že si organizace na základě povolení rady hl. m. Prahy převedla z IF částku ve výši Kč 5 mil. na provoz, nebylo v silách organizace ztrátě předejít. V porovnání nákladových účtů s rokem 5 oproti roku 6 je nárůst o 9%. Výnosy (vlastní zdroje) pro rok 6 v částce Kč 5 6 tis. se skládají převážně z těchto činností: ) ) ) ) 5) tržby za produktivní práci žáků tržby za ubytování žáků + stravné tržby za prodej učebnic tržby za ostatní služby aktivace vlastních služeb Použití fondů pro r. 6 (schváleno radou MHMP ve výši cca Kč 9 tis.). Vyrovnání fondu FKSP a běžného účtu bude provedeno v lednu 7.. Schválené čerpání prostředků IF rok 6: - rekonstrukce dílen Dobronická 7 vrata.,- Kč vypracování proj.dokumentace na admin.budovu Dobronická 7.,- Kč dofinancování investiční akce hřiště škola 6,- Kč oprava střešního pláště hlavní budova SOŠ a SOU 8,- Kč převod z IF do provozu 5,- Kč na základě schváleného projektu (MŠMT) o investiční dotace 95,- Kč Schválené investice MHMP: - rekonstrukce administrativní budovy Dobronická 7 5,- Kč - na základě rozhodnutí rady MHMP byla částka v plné výši vrácena - 5,- Kč - investiční akce hřiště škola,- Kč Rezervní fond čerpání v průběhu r.6 - schválené čerpání vybavení učeben Dobronická 7 5,- Kč. Rozbor hospodaření doplňkové činnosti Hospodářský výsledek k..6 v doplňkové činnosti činí zisk ve výši Kč 5 tis. Doplňková činnost se skládá: - měření emisí obchodní přirážka

25 - pronájmy SOŠ a SOU bistro školení v rámci akreditace MŠMT (internet, FTV a emise) zpracování agendy PaM - Služby školám ubytovací služby doplňkové zkoušky externistů Od..6 se na doplňkové činnosti podílí 7, pracovníka. Náklady doplňkové činnosti jsou rozpočítány na prvotních dokladech dle použitých m plochy. Dále jsou u některých činností přeúčtovány náklady na telefony, ostatní provoz a služby. U pronájmů jsou fakturovány i služby za spotřebované energie atd. VII. Další informace V případě potřeby uveďte další informace, které považujete za důležité. Schváleno školskou radou dne.. Podpis předsedy školské rady.. Podpis ředitele školy.. Praha Výroční zprávu zašlete na odbor školství MHMP, oddělení středních škol, nejpozději do.října 7. Výroční zpráva musí být v souladu s 7 vyhlášky č. 5/ Sb. a v souladu s 68 zákona č. 56/ Sb. schválena školskou radou. Kopii dokumentu, kterým školská rada schválila výroční zprávu k ní přiložte

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha 0, Weilova 4 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 3.8.2006, případně po opravných zkouškách a ukončení klasifikace, pokud není uvedeno jinak)

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol a školských zařízení za školní rok 2006/2007 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2007, případně po opravných zkouškách a ukončení klasifikace, pokud není uvedeno jinak)

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Střední odborné učiliště služeb Praha 9 190 00 Praha 9,

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2006, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2005, případně po opravných zkouškách a ukončení klasifikace, pokud není uvedeno jinak)

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 212/213 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 213 Základní umělecká, Praha 6, Nad

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 STŘEDNÍ ŠKOLA SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY Novovysočanská 48/280, 90 00 Praha 9 Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 3.8.2006, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Střední odborné učiliště služeb 90 00 Praha

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2009.

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2009. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2009, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2006 / 2007 . Obecná část..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. říjen 2014 ředitelka školy Mgr. Pavla Šarapatková I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Výroční zpráva sestavená podle 10 odst. (3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2011, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 1. Základní údaje 1.1 Přesný název školy Soukromé střední odborné učiliště kadeřnické

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za šk.rok 007/08 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 5/005 Sb. A. Základní informace

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení STŘEDNÍ ŠKOLA SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2007, případně po opravných zkouškách

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2004 2005

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2007/2008 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 Pertoldova 3373, Praha 4,43 00, tel,fax: 2 444 02 02 e-mail: ekonoma.soa@email.cz www.ekonoma.cz Výroční zpráva školy za školní rok 200 / 20. Základní údaje o škole, školském zařízení.. Název školy EKONOMA

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva o činnosti BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 200/20 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3. 8.

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, P r a h a - R a d o t í n. 153 80 Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15

S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, P r a h a - R a d o t í n. 153 80 Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15 S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, P r a h a - R a d o t í n 153 80 Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y z a š k o l n í r o k 2 0 1 2 / 2

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva. Statutární zástupce Mgr. Miroslav Hajn, e mail: mhajn.tkp@email.cz, tel.: 222319145

Výroční zpráva. Statutární zástupce Mgr. Miroslav Hajn, e mail: mhajn.tkp@email.cz, tel.: 222319145 Výroční zpráva I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křížovnická 81/7,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO ŠKOLNÍ ROK 2010-2011 HISTORIE ŠKOLY 1.9. 1957 vznik Odborného učiliště národního podniku ČSAO KNV Brno, Dunajevského 1 1982 změna na SOU dopravní

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2011/2012 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení Soukromá střední odborná (1.KŠPA) Praha s.r.o. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele Ředitel: Mgr. Pavlína

Více

S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, P r a h a - R a d o t í n. 153 80 Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15

S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, P r a h a - R a d o t í n. 153 80 Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15 S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, P r a h a - R a d o t í n 153 80 Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y z a š k o l n í r o k 2 0 1 3 / 2

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy podle rozhodnutí

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 19/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 za školní rok 2008/2009 sestavená

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 DOMOV MLÁDEŢE STUDENTSKÁ DOMOV MLÁDEŢE A ŠKOLNÍ JÍDELNA PRAHA 6 DEJVICE, STUDENTSKÁ 10 e- mail: r ed itel@dmstuden tska.cz www.dmstud en tska.cz t el.: 2 5 25 40 111 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Přesný název právnické osoby Gymnázium Christiana Dopplera 1. Ředitel a statutární zástupce ředitele Mgr. Renata Pauchová, tel.: 724 374 242, pauchova@gchd.cz Mgr. Milan Klouček,

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2007 / 2008 . Obecná část..

Více

Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014 1 Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.1. Přesný název školy, školského zařízení podle posledního

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2009/200 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.8.2009.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 1 1.1 Přesný název školy Soukromé střední odborné učiliště kadeřnické Praha 2, s.r.o.,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Soukromé střední odborné školy (1.KŠPA) Praha s.r.o. za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle osnovy pro výroční zprávy základních škol, středních škol konzervatoří, vyšších odborných škol

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

II. Pracovníci právnické osoby. interní. externí. přepočtení na plně zaměstnané. fyzické osoby celkem 2 1,8 20 13,6 2 0,2 24 13,8

II. Pracovníci právnické osoby. interní. externí. přepočtení na plně zaměstnané. fyzické osoby celkem 2 1,8 20 13,6 2 0,2 24 13,8 1. Taneční centrum Praha konzervatoř, obecně prospěšná společnost identifikátor právnické osoby: 600 005 780 IČ: 25 106 121 2. Ředitel a statutární zástupce: PhDr. Vlasta Schneiderová, Mgr. Pavla Königsmarková,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

M 10. VÝKAZ o vyšší odborné škole podle stavu k 30. 9. 2014

M 10. VÝKAZ o vyšší odborné škole podle stavu k 30. 9. 2014 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroční zpráva o škole za školní rok 2006/2007 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5,

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více