Výroční zpráva za školní rok 2006/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2006/2007"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 6/7 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název školy dle zřizovací listiny ve znění platném k.8.7. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha, Weilova. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich jména, a telefon.. ředitel: Ing. Milan Vorel, 56 stat. zástupce: Mgr. Josef Mareš, 56 6 Webové stránky školy (současná adresa). Cílová kapacita školy(podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku). / pro tyto účely je platným dokumentem i poslední platné rozhodnutí o zařazení do sítě škol / Střední škola Domov mládeže Školní jídelna Školní jídelna - výdejna 5. IZO: 97 7 IZO: 9 79 IZO: 9 77 IZO: žáků 56 lůžek neuvádí se neuvádí se Stručná charakteristika materiálně technického vybavení školy, školského zařízení a. školní jídelna nebo výdejna šk. jídelna počet (8 míst) šk. jídelna - výdejna (5 míst) u jiných org. bez stravování

2 b. Školní hřiště, tělocvična hřiště tělocvična jinde 6. výše pronájmu Místa výkonu (dříve odloučená pracoviště školy) a. Uvedená v rozhodnutí adresa vlastník objektu Praha - Libuš, Dobronická 7/ Desná III, okr. Jablonec n/ n. Nyčovy domky 5 Praha, U Plynárny 99/9 výše pronájmu vlastní objekt vlastní objekt vlastní objekt ABO servis, s.r.o., U drůbežárny 6, Praha Praha, Průběžná 76/ , Kč měsíčně 5., Kč vč. služeb b.jiná adresa vlastník objektu autoservisů na území hl. m. Prahy výše pronájmu Říčany, Kostelec n. Č.L., Vestec u Prahy, Zápy, Čestlice Umístěno 5 žáků II. a III. ročníků 7. Rekreační zařízení (stručná charakteristika, případné problémy, i nevyužívané důvod) objekt č.p. k.ú. Chata v Jizerských horách, Nyčovy domky 5 Desná III využíváno - 8. lůžek letní sportovní kurzy lyžařské výcvikové kurzy pracovní a výjezdní zasedání zaměstnanců SOŠ a SOU rekreace zaměstnanců pronájem volných kapacit jiným zájemcům Školská rada datum zahájení činnosti.9.5 zástupci za zřizovatele Ing. Petr Třeštík PhDr. Štiková Marcela 9. poznámka ZZ nezletilých a zástupci zletilých za ped. pracovníky Ing. Boušová Danuše (zástupkyně předsedy) Novák Roman Kristián Šebelka Mgr. Dragula Ladislav (předseda) a. Vybavení domova mládeže (údaje uvádějte ze zahajovacího výkazu) kapacita naplněnost počet ložnic -lůžkových až 6 lůžkových až 6 lůžkových společenské místnosti a klubovny

3 b. Počty ubytovaných žáků (údaje uvádějte ze zahajovacího výkazu) typ školy počet ubytovaných z toho ze škol zřizovaných HMP vlastní gymnázium SOŠ konzervatoř SOU, OU speciální a praktické SŠ VOŠ jiné (specifikujte) c. Žádosti o ubytování v domově mládeže - počet žádostí z toho počet žádostí, kterým nebylo vyhověno - - nejčastější důvody nevyhovění žádosti - naplněnost našimi studenty a z jiných škol, kteří pokračují. d. Změny v počtech ubytovaných v průběhu školního roku Žádné změny e. Další údaje o ubytovaných Žádné změny. Obory středního vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Kód a název oboru 6 7 M / Informační technologie aplikace osobních počítačů 7 L/ 5 Dopravní provoz 6 L / 5 Podnikání 9 L/ Autotronik 68 H/ Automechanik 6 57 H/ Autoelektrikář 55 H/ Klempíř pro strojírenskou výrobu 6 H/ Lakýrník Počet Počet žáků Počet žáků Počet Poznámka přihlášených přijatých v oboru absolventů do.ročníku do.ročníku Cílová kapacita oboru Forma studia Délka studia 6 denní večerní denní denní denní denní denní denní *Změny ve skladbě oborů vzdělání oproti školnímu roku 5/6 : a. nové obory b. zrušené obory - Podnikání v technických povoláních 6-- L / 55 Podnikání stud. externí - 6 L / 5 c. dobíhající obory

4 II. Pracovníci školy, školského zařízení. Pedagogičtí pracovníci a. počty osob Pracovníci k.6.6 přepočtení pracovníci k.6.6 fyzické osoby k.6.7 přepočtení pracovníci ředitel a zástupci ředitele interní učitelé 77, 8 8,6 8 externí učitelé,5 6,7 6 vychovatelé pedagogičtí ,6 96 nepedagogičtí Celkem 88, ,6 97 b. k.6.7 fyzické osoby věková struktura pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) Věk do let včetně počet 5 c nad 6 let z toho důchodci věkový průměr kvalifikace pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) Vzdělání Druh školy SŚ Vysokoškolské pedagog. Vysokoškolské nepedagogické bakalářské magisterské doktorandské bakalářské magisterské doktorandské S DPS Bez DPS Praktické školy Celkem Vzdělání Druh školy SŠ SOŠ s maturitou nepedagogická Bez DPS SOŠ s maturitou pedagogická S DPS Bez DPS 9 9 VOŠ pedagog. VOŠ nepedagog. S DPS Praktické školy Celkem Kvalifikovanost v % : 7

5 d. aprobovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) počet hodin vyučovaných v % počet pedagogů v % aprobovaně,5 hod tj. 7% aprobovaných neaprobovaně 5,5 hod tj. % neaprobovaných e. odchody a nově přijatí počet f. 7 odcházející nových učit.studium nových neučit.studium: důvod/obor Změna VŠ, rod.důvody, doba určitá, zkušební doba/ TV, odb.před., ANG, odb.výcvik Změna úvazků/ang, CJL, MAT, PC Změna úvazků/odb.před., PC, FYZ, ON další vzdělávání pedagogických pracovníků počet Jak vyučovat holokaust Základy první pomoci Požární ochrana BOZP Netradiční hodina ČJ Portál YOMAG.cz CAF pro školy Nová maturita NJ Projektový management. Moderní poznatky z historie seminář kurz seminář seminář seminář seminář seminář kurz kurz seminář doplňkové pedagogické st. 8 jiné (uvést jaké) studium pro poradce zaměření počet vzdělávací instituce účastníků MŠMT, Pam.Terezín pedagogika 8 ASCS Hasiči MHMP ČMKOS,MPSV DESCARTES Manažerský institut DVPP SSŠ Rakovník FHS UK FF UK Ped. Fak. ZUP, Ped. Fak. MUB, PF TU Liberec, ČZU Praha vých. g. další vzdělávání dospělých v rámci celoživotního učení, které škola nabízí oblast Odborné kurzy Odborné kurzy Odborné kurzy zaměření IT SIPVZ Centrum Internetu IT (VŽPG) Diagnostika a autoopravá opravy emisních renství systémů vozidel Pomaturitní specializační NE kurzy NE Rekvalifikační kurzy NE jiné (uvést jaké) 5 počet účastníků 6 pedagogové 9 veřejnost 67 Prac. emisních stanic poznámka

6 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ a SPV). Počty tříd a počty žáků a. denní studium ( ze zahajovacích výkazů) školní rok 5/6 školní rok 6/7 počet tříd počet žáků počet tříd obory vzdělání M,L 5 9 obory vzdělání H, E nástavbové 7 5 Celkem počet žáků /SOŠ:/ 5 /SOŠ:5/ Změny v počtech žáků v průběhu školního roku (neuvádějte počty duplicitně): - přerušili studium: SOŠ : SOU - nastoupili po přerušení studia: SOŠ : SOU - sami ukončili studium: SOŠ : SOU 6 - vyloučeni ze studia: SOŠ : SOU - nepostoupili do vyššího ročníku: SOŠ : 7 SOU - z toho nebylo povoleno opakování:soš : SOU 5 - přestoupili z jiné školy: SOŠ : 9 SOU - přestoupili na jinou školu: SOŠ : 8 SOU 7 - jiný důvod změny (uveďte jaký): SOU b. nástavbové studium (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) školní rok 5/6 počet tříd Dálkové Večerní distanční školní rok 6/7 počet žáků 8 počet tříd počet žáků 5 Změny v počtech žáků v průběhu školního roku (neuvádějte počty duplicitně): - přerušili studium: - nastoupili po přerušení studia: - sami ukončili studium: - vyloučeni ze studia: - nepostoupili do vyššího ročníku: z toho nebylo povoleno opakování: - přestoupili z jiné školy: - přestoupili na jinou školu: jiný důvod změny (uveďte jaký): 6

7 . Průměrný počet žáků na třídu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní studium průměrný počet žáků na třídu šk. rok 5/6 šk. rok 6/7 obory vzdělání M,L 6, 6,7 obory vzdělání H, E 6, 7, nástavbové 6, 5,5 6, 6, b. průměrný počet žáků na učitele šk. rok 5/6 šk. rok 6/7 8,8 9,7 nástavbové studium průměrný počet žáků na třídu šk. rok 5/6 šk. rok 6/7 9 dálkové večerní distanční průměrný počet žáků na učitele,5 šk. rok 5/6 šk. rok 6/7 8,8 9,7 Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský 8 7 z toho nově přijatí % z celkového,5 počtu žáků,5,9 Zlínský Karlovarský Ústecký Jihomoravský 9 Středočeský Jihočeský počet žáků 9+ 7 Pr Pr.8 8,7 Pr. 57, 6, Cizí státní příslušníci 7 5 Vietnam USA Ukrajina Srbsko-Černá Hora Slovenská republika Řecká republika Ruská federace Polsko Německo Mongolsko Moldávie Kyrgyzstán Kazachstán Irán Chorvátsko Gruzie Bulharsko Azerbájdžán Arménie Stát Počet žáků HercegovinaBosna a Počty z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se začleňováním cizinců. Angola. Kraj. Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) 6

8 6. průměrný počet zameškaných hodin na žáka denní 7 69,55,8 večerní 9 5,7 distanční Celkem ,,5 Maturitní zkoušky žáků z toho opakovali prospěli s vyznamenáním 8 prospěli neprospěli z toho neomluvených opakovalo ročník IT : 7 AT: 76,98, ,6 8, ,7 5,6 z toho neomluvených opakovalo ročník nepřipuštěno z toho neprospěli z toho s vyznamenáním průměrný počet zameškaných hodin na žáka klasifikovaní Počet žáků s uzavřenou klasifikací do.6. Celkem nepřipuštěno Praktická škola z toho neprospěli obory vzdělání M,L obory vzdělání H, E z toho s vyznamenáním počet žáků s uzavřenou klasifikací do.6. klasifikovaní 5. Anglický jazyk Anglický jazyk z celku pokračující Francouzský jazyk Francouzský jazyk z celku pokračující Německý jazyk Německý jazyk z celku pokračující Ruský jazyk Ruský jazyk z celku pokračující Španělský jazyk Španělský jazyk z celku pokračující Italský jazyk Italský jazyk z celku pokračující Latinský jazyk z celku pokračujíclatinský jazyk jazyk z celku pokračujíc jazyk. Výuka cizích jazyků (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasifikaci) b) nástavbové studium Výsledky maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek a. maturitní zkoušky nepřipuštěni

9 Denní studium Nástavba denní Dálkové studium Večerní studium /nemoc/ b. závěrečné zkoušky Závěrečné zkoušky Denní studium Dálkové studium 8. žáků z toho opakovali prospěli s vyznamenáním neprospěli nepřipuštěni 5 Přijímací řízení do.ročníků a. prospěli SŠ, a PrŠ pouze denní studium Přijímací řízení na školní rok 6/7 Přihlášení žáci Přijatí žáci SŠ SOŠ -7 SOU -6 DNS - 56 VNS - SOŠ - 89 SOU - DNS - PrŠ Přijímací řízení na školní rok 7/8 SŠ PrŠ SOŠ - 7 DNS - 56 VNS - SOU - 86 SOŠ - 8 DNS - 8 SOU - 6 VNS - 9 DNS - SOU - 5 VNS - SOU - Přijatí ve. kole Přijatí v 5. kole /.kolo - 59/ SOŠ - 5 DNS - SOU - SOŠ - 8 DNS - 5 SOU - Přihlášení žáci v. kole Přijatí v. kole Přijatí v. kole Přijatí v.kole Přihlášených Celkem přijato na odvolání Počet nepřijatých 9

10 Počet přijatých ke studiu při zaměstnání VNS - Přijatí SOŠ - 89 DNS - SOU - Počet volných míst po přijímacím řízení kód a název oboru Počet 6 7 M / Informační technologie aplikace osobních počítačů 7 L/ 5 Dopravní provoz 6 L / 5 Podnikání 9 L/ Autotronik 68 H/ Automechanik 6 57 H/ Autoelektrikář 55 H/ Klempíř pro strojírenskou výrobu 6 H/ Lakýrník 8. Speciální výchova a vzdělávání Speciální třídy, integrace, personální a materiální zabezpečení, zkušenosti s integrací, pozitiva a negativa začleňování žáků. Samostatně uvést zkušenosti se začleňováním žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí do výuky. Speciální třídy nemáme v případě potřeby postupujeme podle individuálního vzdělávacího plánu (viz. zákon 56/ školský zákon). Škola má dobré zkušenosti s výukou cizinců /začleněni do kolektivu třídy/, jsou adaptabilní, ve většině snaživí. Někteří žáci, kteří jsou krátce v České republice, mají zpočátku studia problém s českým jazykem. Ti, kteří prošli několik let český jazyk v rámci ZŠ nebo absolvovali kurz, jsou bez obtíží. Škola poskytuje možnost doučování českého jazyka v rámci konzultačních hodin /zatím nebylo nutné zajistit doučování jiným způsobem/. Větším problémem bývají odborné předměty /individuální přístup/. Studijní výsledky jsou podobné úrovně.. Vzdělávání nadaných žáků popsat metody a formy, péče o nadané žáky ve školských poradenských zařízeních Mimořádně nadané žáky, kterým bychom věnovali mimořádnou péči, v současné době nemáme (u přestupů studentů, kteří mají již ukončené střední vzdělání v jiném oboru, umožňujeme nástup do vyššího - druhého ročníku. Předpokladem je vykonání případných rozdílových zkoušek).. Ověřování výsledků vzdělávání Např. Maturita na nečisto, SCIO, jednotné zadání ZZ název Maturita nanečisto třídy SOŠ - IT SCIO testy pro.ročník SOŠ Poznámka MATURITA :.ročník / ITZ,CJL, ANG /, SCIO : 5 tříd / Informační technologie, Autotronik/ Matematika, Český jazyk, Všeobecný základ

11 . Školní vzdělávací programy Ověřování, stav přípravy školních vzdělávacích programů. Současný stav přípravy vychází z připomínkování RVP, které budou teprve schváleny MŠMTV. IV. Aktivity školy, školského zařízení. Prezentace školy, školského zařízení na veřejnosti. Výchovné a kariérní poradenství Uvést, zda-li na škole působí školní psycholog nebo pouze výchovný poradce, jaká je spolupráce s PPP a jaké výchovné problémy byly na škole nejčastěji řešeny. Jak na škole funguje kariérní poradenství. Škola spolupracuje s PPP a psycholožka pravidelně dochází do školy. Nejčastějšími problémy jsou záškoláctví a kázeňské problémy. Vzhledem k přátelské atmosféře ve škole se vyskytuje šikana v malé míře, nejčastěji u žáků. ročníků.. Prevence sociálně patologických jevů Besedy o kriminalitě mládeže v Muzeu Policie ČR - žáci.ročníků Adaptační kurzy -.ročníky Informačních technologií a třída mechaniků Besedy o sexualitě mládeže s Radimem Uzlem -. a. ročníky Beseda na téma Internetová kriminalita v Muzeu Policie ČR - žáci.ročníků. třídy Ekologická výchova a environmentální výchova Žáci v hodinách ekologie využívají interaktivní tabuli. Zejména pro žáky učebních oborů byl vytvořen ekologický projekt: Trvale udržitelný rozvoj v automobilovém průmyslu (www.turap.cz), který má přiblížit ekologickou problematiku a využít mezipředmětové vztahy.. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Místo pobytu a počet žáků na škole v přírodě. Zaměření kurzu, zájezdu, místo, počet účastníků. typ akce LVK žáků. ročníků LVK výběrový, zahraniční Francie LSHK výběrový, zahraniční Vodácký výběrový putovní tábor Adaptační kurzy žáků.ročníků místo počet účastníků Desná v Jizerských horách 5 Risoul 6 úspěšnost Velmi dobrá Velmi dobrá Itálie San Francisco Vltava 9 Velmi dobrá Velmi dobrá Desná 87 Velmi dobrá

12 5. Mimoškolní aktivity Kroužky, kurzy aj. pro žáky (zájmové, sportovní, kulturní) organizované školou - uvést počet a zaměření a počty žáků. VÝSTAVY A SOUTĚŽE ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ zaměření Vánoční turnaje školy POPRASK počet žáků 7 5

13 6. Soutěže typ akce Mezinárodní sportovní utkání Vánoční turnaje školy POPRASK Automechanik junior ČR Automechanik junior mezinár. Autolakýrník Cup junior ČR 7. místo počet účastníků Slovensko Nové Zámky 5 škola 7 Praha Brno Praha Praha 5 umístění.místo Přeborník školy Finálová skupina.místo.místo. a 6. místo Mezinárodní spolupráce a zapojení školy do mezinárodních programů

14 typ akce Sportovní mezinárodní utkání Automechanik junior mezinár. místo Slovensko Praha počet účastníků 5 poznámka. místo. místo SLAVNOSTNÍ PŘIJETÍ ÚČASTNÍKŮ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE NA MHMP

15 8. Spolupráce školy se sociálními partnery Zaměstnavatelé:. Smluvní servisy v rámci odborné praxe žáků. ročníků Poč UO PO NÁZEV et V V n ABO SERVIS s.r.o. (Jateční) z 7 A.M.O.S - OTAVA, a.s. z 7 A.M.O.S - OTAVA, a.s. z 8 FROLÍK & RATAJ spol. s r.o. 5 n AUTO BASE s.r.o. 6 z AUTO - EXNER s.r.o. 7 z 5 AUTO - EXNER s.r.o. 8 z 6 AUTO - EXNER s.r.o. 9 n 6 AUTOSPOL d.v. z 7 FEDERAL CARS, spol. s.r.o. n Auto Veleslavín Car s.r.o. n AUTEC spol. s r.o. n PŘEROST A ŠVORC - AUTO, s.r.o. 8 DaimlerChrysler Automotive Bohemia s.r.o. 9 AB AUTO BREJLA z 5 z 6 n 7 z 5 VOLVO SERVIS AUTO HASE s.r.o 6 AUTO-POLY spol. s r.o. IČO ULICE 868 Průběžná 76 7 Limuzská 7 Türkova 97/ Kutnohorská / Průběžná 8O 667 Národních Hrdinů Českobrodská 5 58/ 667 Freyova Novostrašnická 6, Doubská 79 Veleslavínská 7 57/7b 69 Jeremiášova Veleslavínská Bavorská K Vrtilce 5/ Za Mototechnou Pod Harfou 5 MĚSTO Praha Pha, Malešice Praha Chodov Praha D.Měcholupy Praha Praha 9 D. Počernice Praha 9 D. Počernice Praha 9 D. Počernice Praha Liberec/ prac.chodov Praha 6 Praha 5 Praha 6 Praha 5 Praha Praha 5 Praha 9

16 8 z 9 z r n n n n 5 r 6 r 7 z 8 r 9 n r r r r z 5 n 6 n 7 z 8 z 9 r n n Černokostelecká Bychl s.r.o Vestec DONOR SERVIS spol. s r.o. 668 U Plynárny Autodružstvo Podbabská 8 Podbabská a 5 6 Autosalon Klokočka Centrum a.s. 58 Borského /989 5 TOYOTA AUTOCENTRUM 6877 Weberova /a DUBA s.r.o.servis 8 CP servis Střížkovská 55 5 VOLVO TRUCK CZECH sro, 655 Obchodní MAN užitková vozidla ČR s s.r.o Obchodní 7 Autoslužby PERUN 9687 Českobrodská TOYOTA TSHUSO Praha s.r.o. 589 Obchodní 5 6 Autosalon Klokočka Centrum a.s. 657 Karlovarská 66 5 Tukas a.s. 699 K Hrušovu / Tukas a.s. 699 Štěrboholská Tukas a.s. 699 Černokostelecká 58 / ČSAD Polkost s.r.o Auto Palace Spořilov, s.r.o. 859 Na Chodovci 57/ 9 58 Petr Krušina KS-autoservis 7 Branická Intensys-CZ, s.r.o. 869 Českobrodská Hoffman + Žižák s.r.o Zápy 55 5 Auto - Pilař, s.r.o. 559 Černokostelecká 68 6 Dolins s.r.o Luční 9 6 Petr Svoboda - autoservis 8 Staromodřanská 9/ 6 Bema company s.r.o. 5 Jana Želivského 5 86 OP 977 Průběžná 76 OP 977 U Plynárny 99a OP 977 Dobronická 7/6 76 AUTO - STAIGER spol. s r.o.. a) v rámci projektů: BOSCH - ŠKODA AUTO a.s. 6 Praha PZ Praha Praha 6 Praha 5 Praha 5 Praha 9 Čestlice Čestlice Praha 9 Čestlice Praha 6 - Řepy Praha Štěrboholy Praha -Hostivař Praha -Malešice Kostelec nad Černými lesy Praha Praha Praha 9,D. Počernice Brandýs nad Labem Říčany Mukařov Praha Praha Praha Praha Praha

17 7

18 Evropský projekt vzdělávání pedagogických pracovníků Evropský projekt koordinovaného vzdělávání učitelů odborných škol Celková koordinace Ministerstvo školství, krajské úřady Vzdělávací semináře zdarma Lektoři Předávání znalostí Odborní učitelé Zprostředkování znalostí Učni, studenti 7 b) AA/SEM..5 Všechna práva u Robert Bosch odbytová s.r.o.. Kopírování, rozmnožování a překlad i částečný jen s naším předchozím písemným souhlasem TOYOTA T- TEP První, a zatím jediná, škola v ČR zařazená do systému TOYOTA - TECHNICAL EDUCATION PROGRAM (T - TEP) celosvětového odborného vzdělávání. Kromě široké nabídky vzdělávání pedagogických pracovníků, studentů a žáků, zakončené v letošním školním roce již počtvrté certifikátem Základní studijní program automechanik ( dalších 7 absolventů), byla škola vybavena učebními pomůckami a odbornou literaturou. Ze strany SOŠ a SOU je umožněno žákům, kteří splňují stanovené podmínky nadstandardního vzdělávacího programu T-TEP, odborných konzultací pod vedením tutora k doplnění nebo upřesnění vědomostí. Forma vzdělávání: - vzdělávací program T-TEP je začleněn do tématických celků odborných předmětů. a. Ročníku vzdělávání SOŠ a SOU - nadstandardní vzdělávání T-TEP je formou e-learningového a distančního vzdělávání v. pololetí. Ročníku, včetně odborných konzultací 8

19 c) Česmad Bohemia Rozšíření učebního oboru pro profesi řidič pro výuku a specializaci řidič nákladního vozidla Pro vybrané žáky. Ročníku nadstandardní vzdělávání v oblasti kamionové dopravy zakončené zkouškou a získáním oprávnění na skupinu E a výstupním Certifikátem ČESMAD A SOŠ a SOU. ABSOLVENTI d) Inter Action s.r.o Ve spolupráci s firmou pořádala naše škola - Soutěž Lakýrník Cup Junior, kde se ověřují znalosti žáků třetích ročníků a zároveň klade důraz i na teoretické základy lakování, např. doby technologických procesů, použitých materiálů, apod. Soutěž přispívá ke zvýšení kvality práce servisů a lakoven, přispívá k dobrým pracovním návykům budoucích lakýrníků a prakticky je seznamuje s lakovacími technologiemi Spies Hecker. Je to součást péče zákazníka, kterou poskytuje společnost Interaction s.r.o. Je to výrazná motivace ke zlepšení vlastní práce. 9

20 e) HK ČR Spolupráce v rámci projektu EuroSkills 8 Partner v přípravě a napojení na celosvětovou soutěž odborných dovedností. f) SAČR Člen profesní sekce ČR vzdělávání v autobranži. g) NÚOV JZZZ 6-7 GESTOR v rámci: Ověřování jednotného zadání ZZ žáků III.ročníků učebního oboru Automechanik v rámci experimentu MŠMT a NÚOV

21 h) DALŠÍ PARTNEŘI VÝUKY (v abecedním pořadí): ABF Alcar APM Automotive Auto Cont Auto Štangl 9. Banner Baterie Castrol Dekra-ÚSMD Elit Inter Action Pure Solve Shell SISA ÚAMK Další vzdělávání realizované školou Vzdělávání pro určené pro veřejnost. typ vzdělávání zaměření odborný kurz odborný kurz odborný kurz pomaturitní specializační kurz rekvalifikace odborný kurz odborný kurz jiné (uvést jaké) Diagnostika a opravy emisních systémů vozidel Základy obsluhy PC, Internet - SIPVZ Centrum Internetu (VŽPG) Ne Ne ČESMAD TOYOTA Autoškola počet účastníků určeno pro dospělé / žáky 67 pracovníci emisních stanic 6 pracovníci školství veřejnost Studenti SOŠ a SOU Studenti SOŠ a SOU Studenti SOŠ a SOU. Další aktivity, prezentace BESEDY a VZDĚL. PÁSMA, EXKURZE INVEX - zájezd výstava Poslanecká sněmovna Kytice div.gong Brož,Bolech,Novotný..6 Boušová..6 Sojková..6 třídy IT výstava DA,DA,IA,IB exkurze třídy IT,DNS divadlo SPOLEČENSKÉ a KULTURNÍ AKTIVITY typ akce Výjezdní zasedání prac.školy Výstava Schola Pragensis Autoshow-výstava počet účastníkůzaměstnanců 5 + veřejnost + veřejnost úspěšnost říjen, květen prosinec říjen poznámka vedení Mareš Mareš

22 Vánoční oslava - Kaprfest prosinec. reprezentační a maturitní ples Výstava AutoPha 7 + veřejnost + veřejnost březen duben ČMOS, vedení KRŽPŠ, Mareš Mareš VÝSTAVY PLESY - LUCERNA V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

23 Druh inspekce, termín, výsledné hodnocení.. Druh inspekce termín Výsledné hodnocení Hodnocení formálních podmínek vzdělávání, hodnocení vzdělávání cizinců, využití ICT... 7 ČŠI /7- Výsledky jiných inspekcí a kontrol Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení Druh kontroly Hygienická kontrola ŠJ Hygienická kontrola bufetu ŠJ Hygienická kontrola OP Hygienická kontrola OP Finanční kontrola za rok 6 Platby pojistného na veř. zdrav. poj. Finanční kontrola veř. fin. podpory projektu S//6 Kontrola pojistného, nem. pojištění, důchod. pojištění Kdo kontrolu vykonal Hygienická st. hl. m. Prahy Hygienická st. hl. m. Prahy termín Hygienická st. hl. m. Prahy Hygienická st. hl. m. Prahy MHMP odbor fin. kontroly a přezkoumávání hospodaření Všeobecná zdrav. poj. ČR MHMP odbor fin. kontroly a přezkoumávání hospodaření Pražská správa sociálního zabezpečení Výsledné hodnocení Viz protokol (sekretariát školy) Bez závad - Viz protokol (sekretariát školy) Viz protokol (sekretariát školy) Bez závad viz protokol (sekretariát školy) Viz protokol (sekretariát školy)..6 Bez závad 6..7 Bez závad Viz protokol VI. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 6 Rozdělení HV Fondy FO 9 FKSP 9 RF 9 FRIM 96 Celkem Poč.stav stav k , , , - 7,8-755,89 Příděl ostatní roku 6, 877,7 55 8, 7 955, 8 9,7 Čerpání Zůstatek fondů roku 6 k.. 6, 599 6,89 7, ,5 65 5, 59 97, , , , ,57

24 Komentář k účetní závěrce r. 6 Hospodářský výsledek k..6 v hlavní činnosti činí ztrátu ve výši Kč 9 tis. Ztráta je zapříčiněna uvedením do plného provozu nově postaveného odloučeného pracoviště Praha -Libuš. I přesto, že si organizace na základě povolení rady hl. m. Prahy převedla z IF částku ve výši Kč 5 mil. na provoz, nebylo v silách organizace ztrátě předejít. V porovnání nákladových účtů s rokem 5 oproti roku 6 je nárůst o 9%. Výnosy (vlastní zdroje) pro rok 6 v částce Kč 5 6 tis. se skládají převážně z těchto činností: ) ) ) ) 5) tržby za produktivní práci žáků tržby za ubytování žáků + stravné tržby za prodej učebnic tržby za ostatní služby aktivace vlastních služeb Použití fondů pro r. 6 (schváleno radou MHMP ve výši cca Kč 9 tis.). Vyrovnání fondu FKSP a běžného účtu bude provedeno v lednu 7.. Schválené čerpání prostředků IF rok 6: - rekonstrukce dílen Dobronická 7 vrata.,- Kč vypracování proj.dokumentace na admin.budovu Dobronická 7.,- Kč dofinancování investiční akce hřiště škola 6,- Kč oprava střešního pláště hlavní budova SOŠ a SOU 8,- Kč převod z IF do provozu 5,- Kč na základě schváleného projektu (MŠMT) o investiční dotace 95,- Kč Schválené investice MHMP: - rekonstrukce administrativní budovy Dobronická 7 5,- Kč - na základě rozhodnutí rady MHMP byla částka v plné výši vrácena - 5,- Kč - investiční akce hřiště škola,- Kč Rezervní fond čerpání v průběhu r.6 - schválené čerpání vybavení učeben Dobronická 7 5,- Kč. Rozbor hospodaření doplňkové činnosti Hospodářský výsledek k..6 v doplňkové činnosti činí zisk ve výši Kč 5 tis. Doplňková činnost se skládá: - měření emisí obchodní přirážka

25 - pronájmy SOŠ a SOU bistro školení v rámci akreditace MŠMT (internet, FTV a emise) zpracování agendy PaM - Služby školám ubytovací služby doplňkové zkoušky externistů Od..6 se na doplňkové činnosti podílí 7, pracovníka. Náklady doplňkové činnosti jsou rozpočítány na prvotních dokladech dle použitých m plochy. Dále jsou u některých činností přeúčtovány náklady na telefony, ostatní provoz a služby. U pronájmů jsou fakturovány i služby za spotřebované energie atd. VII. Další informace V případě potřeby uveďte další informace, které považujete za důležité. Schváleno školskou radou dne.. Podpis předsedy školské rady.. Podpis ředitele školy.. Praha Výroční zprávu zašlete na odbor školství MHMP, oddělení středních škol, nejpozději do.října 7. Výroční zpráva musí být v souladu s 7 vyhlášky č. 5/ Sb. a v souladu s 68 zákona č. 56/ Sb. schválena školskou radou. Kopii dokumentu, kterým školská rada schválila výroční zprávu k ní přiložte

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha 0, Weilova 4 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 3.8.2006, případně po opravných zkouškách a ukončení klasifikace, pokud není uvedeno jinak)

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol a školských zařízení za školní rok 2006/2007 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2007, případně po opravných zkouškách a ukončení klasifikace, pokud není uvedeno jinak)

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO 70891028 Podklady pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl.m. Prahy za šk. rok 2014/2015 Předškolní vzdělávání 1. vzdělávací

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Střední odborné učiliště služeb Praha 9 190 00 Praha 9,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2006, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Výroční zpráva Domova mládeže a školní jídelny Pobřežní 6, Praha 8, za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Domova mládeže a školní jídelny Pobřežní 6, Praha 8, za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Domova mládeže a školní jídelny Pobřežní 6, Praha 8, 186 00 za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o domově mládeže a školní jídelně Domov mládeže a školní jídelna, Praha 8, Pobřežní

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2005, případně po opravných zkouškách a ukončení klasifikace, pokud není uvedeno jinak)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO ŠKOLNÍ ROK 2010-2011 HISTORIE ŠKOLY 1.9. 1957 vznik Odborného učiliště národního podniku ČSAO KNV Brno, Dunajevského 1 1982 změna na SOU dopravní

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 212/213 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 213 Základní umělecká, Praha 6, Nad

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Střední odborné učiliště služeb 90 00 Praha

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 16 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 214/215 I. Základní údaje

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 STŘEDNÍ ŠKOLA SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY Novovysočanská 48/280, 90 00 Praha 9 Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 3.8.2006, případně po opravných zkouškách

Více

Správní úřad Škola pro SVP

Správní úřad Škola pro SVP MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2006 / 2007 . Obecná část..

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace, telefon: 485 110 096, fax: 485 113 230, e-mail: luksch@spstliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

k 30. 6. 2007 přep. pracovníci

k 30. 6. 2007 přep. pracovníci 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Střední odborné školy a Vyšší odborné školy, a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Obecná část (tato část je společná pro všechny typy škol a školských zařízení.

Více

střední s výuč. listem vzdělávání střední s maturitou

střední s výuč. listem vzdělávání střední s maturitou MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Správní úřad Škola podle 16 odst. 9

Správní úřad Škola podle 16 odst. 9 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 VOŠ, SPŠ automobilní a technická Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 Charakteristika Regionální centrum technického vzdělávání 45 let tradice výuky v automobilních a strojírenských oborech Více než

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 V Praze dne: 01. 09. 2014 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace U Balvanu 16, 466 34 Jablonec nad Nisou Telefon/fax: 483320086, e-mail: gymnazium@gymjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám.republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy: úplná ZŠ 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ J.A.Komenského a

Více

Výroční zpráva školy za školní rok Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy za školní rok Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2015 2016 Základní praktická Praktická V Praze dne 14. 9. 2016 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 132 354/98-05035 Inspektorát č 13 Olomouc Signatura: am2hs301 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace. Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice. Identifikátor: 600 011 283

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace. Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice. Identifikátor: 600 011 283 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice Identifikátor: 600 011 283 Termín konání inspekce: 6.

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více