Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Střední odborné učiliště služeb Praha 9, Novovysočanská 5 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele Mgr. Petr Němec Ing. Jiří Podoba telefon: Webové stránky právnické osoby 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita SOU služeb 750 žáků

2 5. Obory vzdělání a vzdělávací programy, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku škola kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru / programu SOU služeb 3456L/0 Fotograf 20 - poznámka 694L/0 Kosmetické služby /H0 Kadeřník H/0 Krejčí H/0 Výrobce kožedělného zboží H/03 Zlatník a klenotník H09 Umělecký rytec L/5 Podnikání Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 20/202: a) nové obory: žádné b) zrušené obory: 3456H/00 Fotograf 3256H/00 Sedlář 325H/02 Umělecký rytec 645L/524 Podnikání 2

3 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): a) uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku: Praha 4, Novovysočanská 5 (Hlavní město Praha) Praha 5, Hauptova 596 (MČ Praha 5) Praha 2, Šafaříkova 6 (Ing. D. Holeinová, M. Krátká) Praha 8, Křižíkova 43 (Hlavní město Praha) Praha 7, Osadní 37 (BD OSADA Praha 7, BD Osadní 37, Praha 7) Praha, Žitná 3 (MČ Praha ) 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Škola vlastní vybavenou tělocvičnu. Škola poskytuje výuku ve 3 plně vybavených PC učebnách. 9. Školská rada Byla ustanovena dne Předseda: Mgr. Jana Kaněrová Členové: Lukáš Kovalský, Miloš Princl, Otakar Pavlásek, Ing. Lukáš Plachý 3

4 SOU služeb Praha 9 Novovysočanská 5 ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem II. Pracovníci právnické osoby. Pedagogičtí pracovníci a) počty osob ,82 3, ,9 b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků škola SOU služeb Praha 9, Novovysočanská 5 celkem % z celkového počtu počet pedagogických pracovníků ped. pracovníků kvalifikovaných nekvalifikovaných 6 25 c) věková struktura pedagogických pracovníků počet celkem ve fyzických v tom podle věkových kategorií osobách k do 20 let 2 30 let 3 40 let 4 50 let 5 60 let 6 a více let

5 c) další vzdělávání pedagogických pracovníků semináře kurzy počet zaměření Módní seminář Diagnostika tř.kolektivů Odbor. kosmetický seminář Konzult. sem.k pís.p.z ČJL Začleňování žáků s odl. MJ Kariéra? Začínáme ve škole! Aktuální stav šk.legislativy Software Bakalář Výtvarný jazyk ve foto Modeláž nehtů Chemický peeling Trvalá na řasy Relaxační masáž zad Depilace cukrovou pastou Nové kadeřnické techniky Instruktor lyžování Kurz francouzského jaz. Soudobé dějiny Kyberšikana Prázdniny trochu jinak doplňkové pedagogické studium 6 pedagogika školský management konzult.seminář pro managem.šk. počet účastníků vzdělávací instituce VŠUP AUDENDO o.s. RYOR NIDV Praha META o.s. CENTRUM EUROGUIDANCE FAKTA s.r.o. Služba škole MB PF UK PRIMAVERA ANDORRANA s.r.o. Stř.vzděl.PB sport, Č.Budějovice Jipka NIDV Ústí n.l. NIDV Praha NIDV Ústí n.l. PF UK Praha ČZU NIDV rozšiřování aprobace učitelství AJ - ON PF UK Praha jiné (uvést jaké) maturitní studium Gymnázium Karlín d) jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků celkem 8 s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 3 z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 5 rodilý mluvčí 0 2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 6 6 5

6 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře nemocenské a soc.pojištění ERUDICA zákoník práce daně důchod.poj., evid.listy mzdový program-škol účetnictví MHMP účetnictví GORDIC účetnictví PAP cestovné ANAG FKSP inventarizace odpady MHMP majetek - EMA GORDIC III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ). Počty tříd / studijních skupin a počty žáků / studentů a) denní vzdělávání škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů SOU služeb Praha 9, Novovysočanská Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: - přerušili vzdělávání: 9 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 2 - sami ukončili vzdělávání: 9 - vyloučeni ze školy: 3 - nepostoupili do vyššího ročníku: 8 z toho nebylo povoleno opakování: 2 - přestoupili z jiné školy: 4 - přestoupili na jinou školu: 7 - jiný důvod změny (uveďte jaký): změna oboru b) vzdělávání při zaměstnání 6

7 kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM Škola neposkytuje 2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a) denní vzdělávání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele SOU služeb Praha 9, Novovysočanská ,5 b) vzdělávání při zaměstnání Škola neposkytuje 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji škola počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů a) denní vzdělávání škola SOU služeb Praha 9, Novovysočanská 5 prospělo s vyznamenáním 50 z celkového počtu žáků / studentů: neprospělo 30 opakovalo ročník 8 počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 9 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 4,09 z toho neomluvených 3,69 b) vzdělávání při zaměstnání Škola neposkytuje. 7

8 5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií škola SOU služeb Praha 9, Novovysočanská 5 ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 85 - z toho konali zkoušku opakovaně 7 - počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 0 - prospěl s vyznamenáním 2 - počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 70 - neprospěl 3 - škola SOU služeb Praha 9, Novovysočanská 5 MATURITNÍ ZKOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 6 - z toho konali zkoušku opakovaně 9 - počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 6 - prospěl s vyznamenáním 2 - počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 47 - neprospěl 7-8

9 Přijímací řízení pro školní rok 203/204 (denní vzdělávání) Přijímací řízení pro školní rok 203/204 (denní vzdělávání) Přijímací řízení do. ročníků školního roku 203/204 a) SŠ skupina oborů vzdělání, kód, název 695H/0 Kadeřník počet přihlášek celkem 62 počet kol přijímacího řízení celkem 3 počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 34 z toho v. kole 4 z toho ve 2. kole 0 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 0 počet nepřijatých celkem 28 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) 8 počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do. ročníků pro školní rok 203/204 - skupina oborů vzdělání, kód, název 825H/03 Zlatník a klenotník počet přihlášek celkem 45 počet kol přijímacího řízení celkem 3 počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 43 z toho v. kole 37 z toho ve 2. kole 5 z toho v dalších kolech z toho na odvolání 0 počet nepřijatých celkem 2 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) 9 9

10 Přijímací řízení pro školní rok 203/204 (denní vzdělávání) Přijímací řízení pro školní rok 203/204 (denní vzdělávání) počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do. ročníků pro školní rok 203/204 - skupina oborů vzdělání, kód, název 825H/09 Umělecký rytec počet přihlášek celkem 9 počet kol přijímacího řízení celkem 3 počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 9 z toho v. kole 5 z toho ve 2. kole 3 z toho v dalších kolech z toho na odvolání 0 počet nepřijatých celkem 0 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do. ročníků pro školní rok 203/204 - skupina oborů vzdělání, kód, název 358H/0 Krejčí počet přihlášek celkem 5 počet kol přijímacího řízení celkem 3 počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 5 z toho v. kole 9 z toho ve 2. kole 2 z toho v dalších kolech 4 z toho na odvolání 0 počet nepřijatých celkem 0 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) 5 0

11 Přijímací řízení pro školní rok 203/204 (denní vzdělávání) Přijímací řízení pro školní rok 203/204 (denní vzdělávání) počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do. ročníků pro školní rok 203/204 - skupina oborů vzdělání, kód, název 3252H/0 Výrobce kožedělného zboží počet přihlášek celkem 6 počet kol přijímacího řízení celkem 3 počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 6 z toho v. kole 4 z toho ve 2. kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání 0 počet nepřijatých celkem 0 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) 9 počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do. ročníků pro školní rok 203/204 - skupina oborů vzdělání, kód, název 3456L/0 Fotograf počet přihlášek celkem 64 počet kol přijímacího řízení celkem 2 počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 47 z toho v. kole 40 z toho ve 2. kole 7 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 0 počet nepřijatých celkem 7 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) 0

12 Přijímací řízení pro školní rok 203/204 (denní vzdělávání) Přijímací řízení pro školní rok 203/204 (denní vzdělávání) počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do. ročníků pro školní rok 203/204 - skupina oborů vzdělání, kód, název 694L/0 Kosmetické služby počet přihlášek celkem 60 počet kol přijímacího řízení celkem 3 počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 45 z toho v. kole 39 z toho ve 2. kole 2 z toho v dalších kolech 4 z toho na odvolání 0 počet nepřijatých celkem 5 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) 0 počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do. ročníků pro školní rok 203/204 - skupina oborů vzdělání, kód, název 8248L/0 Starožitník počet přihlášek celkem počet kol přijímacího řízení celkem 3 počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru z toho v. kole 9 z toho ve 2. kole 2 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 0 počet nepřijatých celkem 0 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) 2 2

13 Přijímací řízení pro školní rok 203/204 (denní vzdělávání) počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do. ročníků pro školní rok 203/204 - skupina oborů vzdělání, kód, název 644L/5 Podnikání počet přihlášek celkem 49 počet kol přijímacího řízení celkem 3 počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 37 z toho v. kole 33 z toho ve 2. kole 3 z toho v dalších kolech z toho na odvolání počet nepřijatých celkem počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) 4 počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do. ročníků pro školní rok 203/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Počty cizinců z jednotlivých zemí: Afganistan, Bulharsko, Moldavsko 2, Rusko 3, Srbsko, Slovensko 3, Vietnam, Turecko, Ukrajina 8. Zkušenosti se začleňováním cizinců a příslušníků národnostních menšin - pedagogové se systematicky vzdělávají, dobře funguje spolupráce s výchovnou poradkyní, která případné problémy řeší. 7. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Škola nemá speciální třídy. 8. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Škola zatím nezavedla. 3

14 9. Ověřování výsledků vzdělávání Testování 3. ročníků společností CERMAT. 0. Školní vzdělávací programy Příprava ŠVP pro budoucí obor Starožitník.. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Žáci SOU se učí převážně anglickému jazyku, v menším počtu německému. Motivačním prvkem byl zájezd do Londýna. 2. Vzdělávací programy VOŠ Škola neposkytuje. 4

15 IV. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (Jazyková škola a Domovy mládeže) Škola neposkytuje. V. Aktivity právnické osoby - Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti. Výchovné a kariérní poradenství Poradna : - poruchy chování 8 žáků - speciální poruchy chování 4 - poradenská činnost 4 - rodinné problémy + domácí násilí 2 - krizová intervence 5 Výchovné poradenství (neomluvené hodiny a nekázeň se prolínají): - neomluvené hodiny 3 žáků - nekázeň 6 - šikana 2 - kariérní poradenství 3 Neomluvené hodiny a nekázeň se v počtech prolínají. 2. Prevence sociálně patologických jevů Přednášky: mládež a kriminalita, drogy (Muzeum POLICIE. ročníky - 50 žáků). 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Uskutečňují se v rámci předmětů biologie a ekologie 4. Multikulturní výchova Realizujeme ji především v literatuře, estetické výchově, dějinách umění, dějepisu, ale i v dalších předmětech. 5

16 5. Výchova k udržitelnému rozvoji Je součástí biologie a ekologie, ekonomiky, občanské nauky a dalších předmětů. 6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Londýn - jazyk - 30 žáků. 7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) - beach volejbal - 0 žáků - turistický kurz - Posázavská stezka - 26 žáků - bruslení - 25 žáků - filmové představení Konfident Klub mladého diváka - 25 žáků. 8. Soutěže Lysá nad Labem AVANTGARDA - obor Krejčí. místo - obor Kosmetické služby. a 3. místo - obor Kadeřník 2. místo a cena poroty Litoměřice ZLATÝ HŘEBEN Solertia Jihlava CESOFOTO - obor Kadeřník cena poroty - obor Kadeřník. místo - obor Fotograf 2x 3. místo 9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Stáž studentů z Turecka v rámci projektu LEONARDO - obor Kadeřník. 0. Spolupráce právnické osoby s partnery - Hospodářská komora hl.m.prahy - Komora fotografů - Cech kosmetiček a kadeřnic - FOTO ŠKODA - AWH servis Michala Speváka - YVES ROCHER 6

17 . Další vzdělávání realizované právnickou osobou Vzdělávání určené pro veřejnost - škola neposkytuje. 2. Další aktivity, prezentace - účast na výstavě SCHOLA PRAGENSIS Letňany prezentace oborů školy - účast na PROFESIA DAYS Letňany účast na akci Jarmark řemesel 3. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin Škola neprovozuje. 7

18 VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Žádné. 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol Žádné. VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 202 Viz příloha č.. VIII. Další informace - Schváleno školskou radou dne... Podpis předsedy školské rady... Podpis ředitele školy... 8

19 Příloha: učební plány oborů vzdělání / vzdělávacích programů Schválené rámcové vzdělávací programy: MULTIPROF L/0 Fotograf č.j / L/0 Kosmetické služby č.j. 4890/ L/5 Podnikání č.j / H/0 Kadeřník č.j. 4890/ H/0 Krejčí č.j. 4890/ H/0 Výrobce kožedělného zboží č.j / H/03 Zlatník a klenotník č.j. 4890/ H/09 Umělecký rytec č.j /09-2 9

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Střední odborné učiliště služeb Praha 9 190 00 Praha 9,

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 212/213 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 213 Základní umělecká, Praha 6, Nad

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení Soukromá střední odborná (1.KŠPA) Praha s.r.o. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele Ředitel: Mgr. Pavlína

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 200/20 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3. 8.

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Výroční zpráva. Statutární zástupce Mgr. Miroslav Hajn, e mail: mhajn.tkp@email.cz, tel.: 222319145

Výroční zpráva. Statutární zástupce Mgr. Miroslav Hajn, e mail: mhajn.tkp@email.cz, tel.: 222319145 Výroční zpráva I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křížovnická 81/7,

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Soukromé střední odborné školy (1.KŠPA) Praha s.r.o. za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle osnovy pro výroční zprávy základních škol, středních škol konzervatoří, vyšších odborných škol

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Výroční zpráva o škole za školní rok 2011/2012 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A ŠKVORECKÉHO LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Telefon 224 262 286 E mail: info@sgjs.cz

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 Pertoldova 3373, Praha 4,43 00, tel,fax: 2 444 02 02 e-mail: ekonoma.soa@email.cz www.ekonoma.cz Výroční zpráva školy za školní rok 200 / 20. Základní údaje o škole, školském zařízení.. Název školy EKONOMA

Více

Výroční zpráva G L. 2011 2012 Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726

Výroční zpráva G L. 2011 2012 Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 Výroční zpráva G L 2011 2012 Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 Výroční zpráva I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31.

Více

Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014 1 Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.1. Přesný název školy, školského zařízení podle posledního

Více

Výroční zpráva Arcibiskupského gymnázia za školní rok 2009/2010. I. Základní údaje o škole

Výroční zpráva Arcibiskupského gymnázia za školní rok 2009/2010. I. Základní údaje o škole Výroční zpráva Arcibiskupského gymnázia za školní rok 2009/2010 Zpráva je zpracována na základě pokynů MHMP dle Osnovy pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy podle rozhodnutí

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31.8.2006. Škola Kavčí hory mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012 V Praze dne Výroční zpráva za školní rok 20011/2012 I. Základní údaje o škole, školském

Více

S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, P r a h a - R a d o t í n. 153 80 Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15

S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, P r a h a - R a d o t í n. 153 80 Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15 S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, P r a h a - R a d o t í n 153 80 Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y z a š k o l n í r o k 2 0 1 3 / 2

Více

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA Střední odborná škola, s. r. o. Michelská 12, 140 00 Praha 4 tel./fax.: +420 241 482 427-8, e-mail: info@smvvpraha.cz Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2007/2008 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského náměstí 8

Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského náměstí 8 Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského náměstí 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011 2012 Zpracoval ke dni 30.9.2012 PhDr. Ivan Nefe, CSc ředitel gymnázia Obsah 1. Zpracování výroční zprávy podle

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby Gymnázium Christiana Dopplera 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele Mgr. Renata Pauchová, tel.: 724 374 242, pauchova@gchd.cz Mgr. Milan Klouček,

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17. Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17. Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013 V Praze dne 14.10.2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více