Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Střední odborné učiliště služeb Praha Praha 9, Novovysočanská 5 2. Ředitelka a statutární zástupce ředitele Ing. Bc. Jana Křížová Mgr. Edita Brodňanská webové stránky právnické osoby 3. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita SOU služeb Praha žáků

2 4. Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku škola kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru / programu poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající, atd.) SOU služeb Praha L/01 Fotograf L/01 Kosmetické služby L/01 Starožitník H/01 Kadeřník H/01 Krejčí H/01 Výrobce kožedělného zboží H/03 Zlatník a klenotník H/09 Umělecký rytec Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2012/2013: a) nové obory / programy: 8248L/01 Starožitník vzdělávací program MULTIPROF b) zrušené obory / programy: žádné 6. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Praha 9, Novovysočanská 5 (Hlavní město Praha) Praha 8, Křižíkova 43 (Hlavní město Praha) Praha 7, Osadní 37 (BD OSADA Praha 7, BD Osadní 37, Praha 7) Praha 5, Hauptova 536 (MČ Praha 5) Praha 2, Šafaříkova 16 (Ing. D. Holeinová, M. Krátká) Praha 1, Žitná 13 (MČ Praha 1) 7. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Škola vlastní vybavenou tělocvičnu. Škola poskytuje výuku ve 3 plně vybavených PC učebnách. 8. Školská rada - datum ustanovení Předsedkyně: Mgr. Jana Kaněrová Členové: Lukáš Kovalský, Otakar Pavlásek, Ing. Lukáš Plachý 2

3 škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci a) počty osob SOU služeb Praha ,75 7 2, ,75 b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků SOU služeb Praha 9 škola celkem % z celkového počtu počet pedagogických pracovníků ped. pracovníků kvalifikovaných 51 77% nekvalifikovaných 15 23% c) věková struktura pedagogických pracovníků počet celkem ve fyzických osobách k v tom podle věkových kategorií do 20 let let let let let 61 a více let c) další vzdělávání pedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře 2 Nová maturita 2 NIDV Praha kurzy 1 Kosmetika RYOR 6 RYOR doplňkové pedagogické studium školský management 1 Kariérní systém 1 NIDV Praha rozšiřování aprobace 6 Získávání kvalifikace 6 ČZU Praha, FF UK jiné (uvést jaké) 1 VŠ studium 1 Slezská univerzita v Opavě 3

4 d) jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 4 z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 4 rodilý mluvčí 0 2. Nepedagogičtí pracovníci školy a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 7 7 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře 1 nemocenské pojištění 1 Erudica 1 důchodové pojištění 1 Erudica 1 účetnictví 1 GORDIC 1 daně 1 ECOMMA 1 cestovné 1 ANAG 1 majetek 1 GORDIC 1 investice 1 ANAG 1 zákoník práce 1 Erudica 1 inventarizace 1 ANAG 1 odpadové hospodářství 1 MHMP 4

5 kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání SŠ 1. Počty tříd /počty žáků a) denní vzdělávání škola počet tříd počet žáků SOU služeb Praha Změny v počtech žáků v průběhu školního roku: - přerušili vzdělávání: 1 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 - sami ukončili vzdělávání: 5 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 3 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 1 - přestoupili na jinou školu: 7 - jiný důvod změny: na konci ŠR nebylo povoleno opakování 3 b) vzdělávání při zaměstnání Škola neposkytuje. 2. Průměrný počet žáků na třídu a učitele a) denní vzdělávání škola průměrný počet žáků na třídu průměrný počet žáků na učitele SOU služeb Praha 9 22,54 8,30 b) vzdělávání při zaměstnání Škola neposkytuje. 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji škola SOU služeb Praha 9 počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí

6 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) denní vzdělávání škola SOU služeb Praha 9 prospělo s vyznamenáním 47 z celkového počtu žáků: neprospělo 36 opakovalo ročník 15 počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 82% průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 399,93 z toho neomluvených 13,35 b) vzdělávání při zaměstnání škola neposkytuje. 5. Výsledky závěrečných a maturitních zkoušek škola SOU služeb Praha 9 ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 70 0 z toho konali zkoušku opakovaně 3 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 4 0 prospěl s vyznamenáním 14 0 počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 58 0 neprospěl 2 0 6

7 Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 škola SOU služeb Praha 9 MATURITNÍ ZKOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 64 0 z toho konali zkoušku opakovaně 41 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 5 0 prospěl s vyznamenáním 3 0 počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 28 0 neprospěl Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2014/2015 a) SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ H/01 Krejčí počet přihlášek celkem 18 počet kol přijímacího řízení celkem 3 počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 18 z toho v 1. kole 10 z toho ve 2. kole 2 z toho v dalších kolech 6 z toho na odvolání 0 počet nepřijatých celkem 0 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) 12 7

8 Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 Přijímací řízení pro školní rok 2014/ H/01 Výrobce kožedělného zboží počet přihlášek celkem 7 počet kol přijímacího řízení celkem 3 počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 7 z toho v 1. kole 3 z toho ve 2. kole 1 z toho v dalších kolech 3 z toho na odvolání 0 počet nepřijatých celkem 0 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) L/01 Fotograf počet přihlášek celkem 60 počet kol přijímacího řízení celkem 1 počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 42 z toho v 1. kole 41 z toho ve 2. kole 0 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 1 počet nepřijatých celkem 18 Počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) 0 8

9 Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 Přijímací řízení pro školní rok 2014/ L/51 Podnikání počet přihlášek celkem 52 počet kol přijímacího řízení celkem 3 počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 38 z toho v 1. kole 33 z toho ve 2. kole 1 z toho v dalších kolech 4 z toho na odvolání 0 počet nepřijatých celkem 14 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) L/01 Kosmetické služby počet přihlášek celkem 56 počet kol přijímacího řízení celkem 2 počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 45 z toho v 1. kole 40 z toho ve 2. kole 0 z toho v dalších kolech 5 z toho na odvolání 0 počet nepřijatých celkem 11 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) 0 9

10 Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 Přijímací řízení pro školní rok 2014/ H/01 Kadeřník počet přihlášek celkem 117 počet kol přijímacího řízení celkem 3 počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 108 z toho v 1. kole 89 z toho ve 2. kole 5 z toho v dalších kolech 13 z toho na odvolání 1 počet nepřijatých celkem 9 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) L/01 Starožitník počet přihlášek celkem 5 počet kol přijímacího řízení celkem 3 počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 5 z toho v 1. kole 3 z toho ve 2. kole 1 z toho v dalších kolech 1 z toho na odvolání 0 počet nepřijatých celkem 0 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) 25 10

11 Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 Přijímací řízení pro školní rok 2014/ H/03 Zlatník a klenotník počet přihlášek celkem 35 počet kol přijímacího řízení celkem 3 počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 35 z toho v 1. kole 14 z toho ve 2. kole 8 z toho v dalších kolech 13 z toho na odvolání 0 počet nepřijatých celkem 0 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) H/09 Umělecký rytec počet přihlášek celkem 4 počet kol přijímacího řízení celkem 3 počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 4 z toho v 1. kole 1 z toho ve 2. kole 1 z toho v dalších kolech 2 z toho na odvolání 0 počet nepřijatých celkem 0 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) 6 11

12 7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Počty cizinců z jednotlivých zemí: Afganistan 1, Bulharsko 2, Chorvatsko 1, Mongolsko 1, Moldavská republika 1, Rusko 1, Slovensko 4, Ukrajina 7, Vietnam 1. Zkušenosti se začleňováním cizinců a příslušníků národnostních menšin pedagogové se systematicky vzdělávají, dobře funguje spolupráce s výchovnou poradkyní, která případné problémy řeší. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Škola nemá speciální třídy. 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Škola zatím nezavedla. 10. Ověřování výsledků vzdělávání Ve školním roce 2013/14 probíhalo ověřování výsledků vzdělávání formou účasti v soutěžních v daných oborech. 11. Školní vzdělávací programy Škola hodnotí, ověřuje a reaguje na vzniklé situace, např. na výsledky maturitních zkoušek. 12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Žáci školy se učí převážně anglický jazyk, v menším počtu německému, v oboru Kosmetické služby se vyučují oba jazyky. 13. Vzdělávací programy VOŠ Škola neposkytuje. IV. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (Jazyková škola a Domovy mládeže) Škola neposkytuje. 12

13 V. Aktivity právnické osoby - Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Na škole působila psycholožka, výchovná poradkyně i metodička prevence. Výchovná poradkyně spolupracovala s PPP pro Prahu 3 a 9, která sídlí v ulici U Nové školy 871/2a, Praha 9. Dále také s OSPOD i policií. Výchovné problémy řešené ve ŠR 2013/14: - neomluvené hodiny 14 případů - nevhodné chování 8 případů - šikana 2 případy - rodinné problémy 10 případů - řešení případů s OSPOD 3 případy - pohovory s celou třídou 5x - pohovory s učiteli 3x Žáci se specifickými poruchami učení: - 24 žáků problémy typu dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie - 5 žáků zdravotní problémy, poruchy chování. 2. Prevence sociálně patologických jevů MUZEUM POLICIE účast žáků školy na přednáškách: - drogy 74 žáků - kriminalita 122 žáků - kyberšikana 11 tříd - bezpečí v dopravě 13 tříd V BUDOVĚ ŠKOLY - Hrou proti AIDS 1. a 2. ročníky - Blázníš, no a? 1 třída 13

14 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Probíhá v hodinách Ekologie a Biologie. 4. Multikulturní výchova Probíhá v hodinách Občanské nauky a Českého jazyk a literatury. 5. Výchova k udržitelnému rozvoji Probíhá v hodinách Biologie a Ekologie, Občanské nauky a dalších předmětů. 6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Lyžařský kurz v Krkonoších Benecko 17 žáků, 3 učitelé, 6 dnů. Turisticko-cyklistický kurz Senohraby 37 žáků, 3 učitelé, 6 dnů. 7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) Obor Kosmetické služby na každé akci cca 30 žákyň: Beauty Store, Filandr, Pretty. Obor Kadeřník na každé akci cca 50 žáků: Selektiv, Gold Well, Framesi. Obor Zlatník a klenotník 20 žáků: Střední umělecko průmyslová škola Turnov a MUZEUM ČESKÉHO RÁJE. 8. Soutěže Obor Krejčí - AVANTGARDA 1. a 3. místo Obor Kadeřník AVANTGARDA 1. a 2. místo, SOLLERTIA 2. místo, DĚČÍNSKÁ VLNA 1. místo, WELLA JUNIOR CUP 2. místo, HARMONIE 2. místo. Škola pořádala také svou učilištní soutěž ve výše zmíněných oborech. Obor Zlatník a klenotník Šperk roku 1. místo. 9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Škola se nezapojila. 14

15 10. Spolupráce právnické osoby s partnery Škola spolupracuje s firmami RYOR, MAKO, DERMACOL, PROFI PEDIKÚRA, ALESSANDRO, FOTO ŠKODA, GOLD WELL, JAROSLAVA DEMARTINI kosmetické salóny, přístroje, MIROSLAV BÁRTA. JAKA nezisková organizace. Hynek Tůma, Radek Hanus - gemolog, Miroslav Bláha módní návrhář. 11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou Vzdělávání určené pro veřejnost škola neposkytuje. 12. Další aktivity, prezentace Scholla Pragensis, Řemeslo žije, Veletrh starožitnictví, ANTIK. Propagace školy na ZŠ formou návštěv. Pořádáme i workshopy pro ZŠ. 13. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin Škola neposkytuje. 15

16 VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Žádné. 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol Kontrola Oblastního inspektorátu práce ze dne výsledek: doporučení přepracovat či doplnit pracovní smlouvy a potvrzení o zaměstnání jsou příliš obecné splněno vypracován nový dodatek ke smlouvě. Vytvořen dle doporučení nový vzor potvrzení o zaměstnání. Kontrola z PSSZ dne výsledek: chybně odvedené pojistné z důvodu neoznámení zaměstnance, že je účastníkem II. pilíře důchodového pojištění. PSSZ vrátila částku organizaci. Kontrola z MHMP ve dnech na popud anonymního podání stížnosti výsledek: kontrola výplatních lístků a sestavy P104 bez rozdílu. Kontrola dodržování čerpání veřejných prostředků přijato opatření efektivní hospodaření s veřejnými prostředky. VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Viz příloha č. 1. VIII. Další informace - Schváleno školskou radou dne. Podpis předsedy školské rady. Podpis ředitelky školy. 16

17 Příloha: učební plány oborů vzdělání / vzdělávacích programů Schválené rámcové vzdělávací programy: MULTIPROF L/ 01 Fotograf č.j / L/01 Kosmetické služby č.j. 4890/ L/01 Starožitník č.j / L/51 Podnikání č.j / H/01 Kadeřník č.j. 4890/ H/01 Krejčí č.j. 4890/ H/01 Výrobce kožedělného zboží č.j / H/03 Zlatník a klenotník č.j. 4890/ H/09 Umělecký rytec č.j /

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení Soukromá střední odborná (1.KŠPA) Praha s.r.o. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele Ředitel: Mgr. Pavlína

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 212/213 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 213 Základní umělecká, Praha 6, Nad

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Soukromé střední odborné školy (1.KŠPA) Praha s.r.o. za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle osnovy pro výroční zprávy základních škol, středních škol konzervatoří, vyšších odborných škol

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 Pertoldova 3373, Praha 4,43 00, tel,fax: 2 444 02 02 e-mail: ekonoma.soa@email.cz www.ekonoma.cz Výroční zpráva školy za školní rok 200 / 20. Základní údaje o škole, školském zařízení.. Název školy EKONOMA

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Přesný název právnické osoby Gymnázium Christiana Dopplera 1. Ředitel a statutární zástupce ředitele Mgr. Renata Pauchová, tel.: 724 374 242, pauchova@gchd.cz Mgr. Milan Klouček,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy podle rozhodnutí

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Výroční zpráva Arcibiskupského gymnázia za školní rok 2009/2010. I. Základní údaje o škole

Výroční zpráva Arcibiskupského gymnázia za školní rok 2009/2010. I. Základní údaje o škole Výroční zpráva Arcibiskupského gymnázia za školní rok 2009/2010 Zpráva je zpracována na základě pokynů MHMP dle Osnovy pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školních

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 - Braník, Roškotova 4/1692. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 - Braník, Roškotova 4/1692. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 - Braník, Roškotova 4/1692 Výroční zpráva Školní rok 2012/ Výroční zpráva za školní rok 2012/ I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva schválena radou školy

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576. Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576. Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o. Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8 Tel., fax: 233 542 325 Tel.: 602 360 166 www.danae.cz I. Základní údaje o škole 1. Přesný název

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2009.

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2009. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2009, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Výroční zpráva střední školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva střední školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva střední školy za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára Praha 4, Družstevní ochoz

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Praha 4, 5. května 5 VÝROČNÍ PRÁVA Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy za školní rok 03/04... PhDr. Mária Janáková,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Heřmánek. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Heřmánek. za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Heřmánek za školní rok 2011/2012 (Veškeré údaje jsou uvedeny dle stavu k 31.8.2012) Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Heřmánek za školní rok

Více