MGB Příručka pro uvedení do provozu a servis (od V2.0.0)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MGB Příručka pro uvedení do provozu a servis (od V2.0.0)"

Transkript

1 MGB Příručka pro uvedení do provozu a servis (od V2.0.0) Verze dokumentu 2,

2 Obsah 1 Připojení Připojení ovládacích prvků v MGB Ovládání zamykacího solenoidu Paralelní ovládání zamykání Provoz a připojení na bezpečnostní relé Proces učení aktuátoru (modulu vnější kliky) Příprava pro proces učení Popis svorek a jejich funkce Proces učení aktuátoru (modulu vnější kliky) Odstraňování závad LED DIA svítí + LED STATE nesvítí (pro režim AR i AP) LED DIA svítí + LED STATE bliká 1x (pro režim AR i AP) LED DIA svítí + LED STATE bliká 2x (samostatný provoz jen v režimu AR) LED DIA svítí + LED STATE bliká 2x (sériové zapojení jen v režimu AR) LED DIA svítí + LED STATE bliká 3x (pro režim AR i AP) LED DIA svítí + LED STATE bliká 4x (pro režim AR i AP) LED DIA svítí + LED Lock bliká 1x (pro režim AR i AP) LED DIA nesvítí + LED STATE nesvítí ani nebliká LED DIA nesvítí + LED STATE bliká 3x (pro režim AR i AP) LED DIA nesvítí + LED STATE problikne každé cca. 3 sekundy (pro režim AR i AP) Jedna problikávající LED indikující stav vstupu na nadřazeném vyhodnocovacím systému Tabulka chybových kódů MGB-AR MGB-AP Tabulka stavových kódů, režim AR Tabulka stavových kódů, režim AP... 16

3 1 Připojení 1.1 Připojení ovládacích prvků v MGB Příslušnost jednotlivých ovládacích prvků (indikátory, tlačítka, přepínače, apod.) v předním krytu MGB ke svorkám není popsána v Systémovém manuálu. Popis těchto svorek najdete v Technickém listu, který je přiložen v každé krabici s MGB. Pokud jste jej ztratili, kontaktujete prosím EUCHNER. Alternativně lze tyto informace najít také v katalogu MGB. Připojení tlačítek nouzového zastavení je plovoucí (bezpotenciálové), ale indikátory a tlačítka jsou jednou stranou vždy připojena na společný potenciál (viz. obrázek níže). Připojovací svorky ovládacích prvků jsou na svorkovnicích X2 a X3. Příklad: 1.2 Ovládání zamykacího solenoidu Zamykání je typicky řízeno z PLC jednokanálově. Interní monitorování solenoidu a zamykacího ramene, které reprezentuje zamykací zařízení definované v EN 1088, vyhovuje požadavkům pro dosažení PL e. Dvoukanálové ovládání zamykání, například z bezpečnostní PLC, je technicky možné, ale nenabízí zvýšenou úroveň bezpečnosti. Pro tento účel jsou určeny dvě svorky IMP a IMM. Pro jednokanálové řízení používejte vždy svorku IMP. 1.3 Paralelní ovládání zamykání Všechny zamykací solenoidy jsou napájeny z napětí UA. Vstupy IMP slouží k ovládání jednotlivých solenoidů, proud tekoucí do vstupu je pouze cca 3 ma, nehrozí tedy přetížení výstupů PLC. Několik IMP vstupů lze ovládat paralelně za předpokladu, že jsou svorky OV všech ovládaných MGB modulů připojeny na společný potenciál 0 V. 1.4 Provoz a připojení na bezpečnostní relé MGB lze připojit k naprosté většině běžných bezpečnostních relé. Protože výstupy systému MGB generují svoje vlastní testovací pulsy, podobně jako tzv. OSSD výstupy na optických bezpečnostních závorách, musí se použít zapojení dané výrobcem relé pro připojení bezpečnostních polovodičových výstupů, například pro bezkontaktní bezpečnostní spínače pro optické bezpečnostní prvky.

4 2 Proces učení aktuátoru (modulu vnější kliky) 2.1 Příprava pro proces učení Připojete MGB dle schémat níže, ale zatím nepřivádějte žádné napětí na UB. Povšimněte si různého způsobu ovládání zamykacího solenoidu u typů MGB-L1 a MGB-L2 pro úspešné provedení operace učení nového aktuátoru Poznámka: Pro případ použití v konfiguraci AR: Pro režim učení musí být svorky FI1A a FI1B připojeny na potenciál 24 V ss. Před zapojením do AR řetězce se musí každé MGB individuálně naučit svůj aktuátor (modul vnější kliky).

5 2.2 Popis svorek a jejich funkce Svorka Označení Popis X3.1 - X Viz. technický list přiložený v balení, různé pro jednotlivá provedení MGB. X3.4 UA Napájecí napětí 24 V ss pro zamykací elektromagnet, monitorovací výstupy a ovládací prvky na čelním panelu. X3.5 0V Zem, 0 V ss (interně propojeno s X5.5) X Viz. technický list přiložený v balení, různé pro jednotlivá provedení MGB. X3.7 IMP Řídíci napětí pro ovládání zamykacího elektromagnetu, 24 V ss X3.8 IMM Jen při použití bezpečnostního výstupu PLC pro ovládání zamykání. Dodatečný řídící vstup pro ovládání zamykacího elektromagnetu, 0 V ss. Normálně se nezapojuje. Viz. systémový manuál, strana 22, kapitola Connection to safe control systéme X4.1 FI1A Pro režim AR: Povolovací bezpečnostní vstup kanálu A, připojte na 24 V ss při samostatném provozu na výstup FO1A předchozího MGB při sériovém pospojování. Pro režim AP: Vstup není nijak vyhodnocován. X4.2 FI1B Pro režim AR: Povolovací bezpečnostní vstup kanálu B, připojte na 24 V ss při samostatném provozu na výstup FO1B předchozího MGB při sériovém pospojování. Pro režim AP: Vstup není nijak vyhodnocován. X Viz. technický list přiložený v balení, různé pro jednotlivá provedení MGB. X4.4 FO1A Bezpečnostní výstup, kanál A (funkce závislá na nastavení DIP přepínačů,režim AP/AR): Monitorování uzamčení aktivní (standardní nastavení): Aktivní, pokud jsou dveře zavřeny a zamčeny. Monitorování uzamčení neaktivní: Aktivní, pokud jsou dveře zavřeny a zamykací kolík je vytažen ze zamykacího modulu. X4.5 FO1B Bezpečnostní výstup, kanál B (funkce závislá na nastavení DIP přepínačů,režim AP/AR): Monitorování uzamčení aktivní (standardní nastavení): Aktivní, pokud jsou dveře zavřeny a zamčeny. Monitorování uzamčení neaktivní: Aktivní, pokud jsou dveře zavřeny a zamykací kolík je vytažen ze zamykacího modulu. X4.6 RST Resetovací vstup, MGB se resetuje pokud je na tomto vstupu přítomno 24 Vss po dobu nejméně 3 sekund. Není-li tento vstup používán, měl by být připojen na zem (0V). X5.1 OD Monitorovací výstup, aktivní při zavřených dveřích X5.2 OT Monitorovací výstup, aktivní při zavřených dveřích a zamykacím kolíku zasunutém dovnitř zamykacího modulu X5.3 OL Monitorovací výstup, aktivní při zavřených a zamčených dveřích X5.4 OI Monitorovací výstup, aktivní, pokud je MGB v chybovém stavu X5.5 0V Zem, 0 V ss (interně propojeno s X3.5) X5.6 UB Napájecí napětí pro integrovanou MGB elektroniku, 24 V ss X2.1- X Viz. technický list přiložený v balení, různé pro jednotlivá provedení MGB. X1 --- Připojení páskového vodiče s konektorem od ovládacích prvků na předním panelu

6 2.3 Proces učení aktuátoru (modulu vnější kliky) 1. Vložte zcela zamykací kolík do zamykacího modulu. 2. Zapněte napájecí napětí UA a UB. Pro případ konfigurace AR: Zelená LED (State) bliká rychle (s frekvencí cca 5 Hz). Během toho provádí MGB auto-test pro ověření vlastní správné funkce (trvá to cca 8 sekund) Pokud se rozsvítí červená LED (DIA), došlo k chybě. Proces učení není možné úspěšně dokončit. Zelená LED (State) indikuje svým blikáním chybový kód, viz. popis možných příčin v tabulce indikovaných kódů v systémovém manuálu pro příslušný typ MGB dále v tomto dokumentu. 3. Aktivujte funkci zamykání (jen pro MGB-L1/MGB-L2). MGB-L1: žádné napětí na svorce IMP. MGB-L2: přivést napětí 24 V ss na svorku IMP. Proces učení začíná, zelená LED (State) bliká rychle (s frekvencí cca 1 Hz). Proces učení je dokončen po cca 60 sekundách, jakmile zelená LED (State) zcela zhasne. 4. Vypněte napájecí napětí UB (minimálně na 3 sekundy). Nový kód modulu vnější kliky se řádně aktivuje a uloží do paměti ve vyhodnocovací elektronice zamykacího modulu 5. Opět zapněte napájecí napětí UB MGB už nyní normálně pracuje

7 3 Odstraňování závad 3.1 LED DIA svítí + LED STATE nesvítí (pro režim AR i AP) Význam chybového hlášení: MGB indikuje hlašení Interní chyba. Možné příčiny: Chyba dat Zamykací rameno je zablokované Porucha interních komponent Náprava: 1. Vyzkoušejte, zda není zamykací rameno zablokované (nejlépe pomocí zamykacího kolíku na modulu vnější kliky). 2. Vypněte napájení všech MGB stiskněte tlačítko Reset na nadřazeném řídicím systému (je-li přítomno), což by mělo způsobit současné vyslání signálu reset všem MGB zapojeným do série 3. Zavřete dveře. 4. Opět zapněte napájecí napětí uvolněte tlačítko Reset 5. Vyčkejte, dokud zelená LED STATE nebude blikat v rytmu dlouze svítí krátce je zhasnutá. Všechny MGB jsou opět připraveny pro normální provoz 6. Pokud chyba přetrvává, odešlete prosím MGB do servisního střediska ke kontrole 3.2 LED DIA svítí + LED STATE bliká 1x (pro režim AR i AP) Význam chybového hlášení: MGB indikuje hlášení Chyba během učení aktuátoru špatná poloha DIP přepínačů. Možné příčiny: Špatná poloha DIP přepínačů Náprava: 1. Zkontrolujte nastavení DIP přepínačů, pokud nejsou nastaveny správně, musí se znovu provést jejich konfigurace a načtení do paměti v MGB. Postupujte dle instrukcí uvedených v systémovém manuálu pro MGB, v sekci 10.5.

8 3.3 LED DIA svítí + LED STATE bliká 2x (samostatný provoz jen v režimu AR) Význam chybového hlášení: MGB indikuje hlášení Chyba vstupu (např. chybějící testovací pulsy). Možné příčiny: Na vstupech FI1A a/ FI1B není přivedeno napětí 24 V ss Na vstupech FI1A a/ FI1B je připojeno bezpečnostní PLC jiný systém vysílající vlastní testovací pulsy. Náprava: 1. Prověřte zapojení a opravte jej překonfigurujte MGB do provozního režimu AP. 2. Vypněte napájení MGB stiskněte tlačítko Reset na nadřazeném řídicím systému (je-li přítomno) 3. Zavřete dveře. 4. Opět zapněte napájecí napětí uvolněte tlačítko Reset 5. Vyčkejte, dokud zelená LED STATE nebude blikat v rytmu dlouze svítí krátce je zhasnutá. MGB je opět připraveno pro normální provoz 3.4 LED DIA svítí + LED STATE bliká 2x (sériové zapojení jen v režimu AR) Význam chybového hlášení: MGB indikuje hlášení Chyba vstupu (např. chybějící testovací pulsy, nelogický spínací stav předchozího modulu/spínače). Možné příčiny: Na vstupech FI1A a/ FI1B prvního MGB v řade není přivedeno napětí 24 V ss Vzájemně přehozené vstupy a výstupy při sériovém řazení (FI1A je propojeno s FO1B FI1B je propojeno s FO1A)

9 V sériově zapojeném řetězci jsou zapojeny i klasické spínací (bezpotenciálové kontakty), které jej rozpojují Na vstupech FI1A a/ FI1B je připojeno bezpečnostní PLC jiný systém vysílající vlastní testovací pulsy. Celé zapojení je v pořádku, ale chybí společný potenciál pro všechna zařízení zapojená do série (pro napájení MGB v řetězci bylo použito více napájecích zdrojů) V sériově zapojeném řetězci je předchozí MGB nakonfigurováno do provozního režimu AP. Náprava: 1. Zkontrolujte zapojení a opravte jej vypněte pulsy přicházející z nadřazených zařízení opravte špatné nastavení DIP přepínačů předchozího modulu 2. Vypněte napájení všech MGB stiskněte tlačítko Reset na nadřazeném řídicím systému (je-li přítomno), což by mělo způsobit současné vyslání signálu reset všem MGB zapojeným do série 3. Zavřete dveře. 4. Opět zapněte napájecí napětí uvolněte tlačítko Reset 5. Vyčkejte, dokud zelená LED STATE nebude blikat v rytmu dlouze svítí krátce je zhasnutá. Všechny MGB jsou opět připraveny pro normální provoz 3.5 LED DIA svítí + LED STATE bliká 3x (pro režim AR i AP) Význam chybového hlášení: MGB indikuje hlášení Chyba čtení aktuátoru v modulu vnější kliky (např. chyba v kódu/zcela nečitelný kód). Možné příčiny: Vliv elektromagnetického rušení, např. přítomnost vodičů se spínanými/rušivými signály blízko MGB. Hardwarová porucha v transpondéru modulu vnější kliky Různé potenciály na ochranném oplocení se zamykacím modulem a na dveřích s modulem vnější kliky, způsobující vznik kompenzačních proudů, které mohou vést k indikaci tohoto chybového hlášení. Náprava (pro případy elektromagnetického rušení rozdílného potenciálu): 1. Zkontrolujte okolní instalaci, zda je správně provedena s ohledem na možnost elektromagnetického rušení (chybějící uzemnění, pospojování, ). 2. Vypněte napájení všech MGB stiskněte tlačítko Reset na nadřazeném řídicím systému (je-li přítomno), což by mělo způsobit současné vyslání signálu reset všem MGB zapojeným do série 3. Zavřete dveře. 4. Opět zapněte napájecí napětí uvolněte tlačítko Reset 5. Vyčkejte, dokud zelená LED STATE nebude blikat v rytmu dlouze svítí krátce je zhasnutá. Všechny MGB jsou opět připraveny pro normální provoz Náprava (pro případ poruchy hardwaru v modulu vnější kliky): 1. Vyměňte modul vnější kliky a proveďte operaci učení nového aktuátoru (viz sekce 2.2. v tomto dokumentu)

10 3.6 LED DIA svítí + LED STATE bliká 4x (pro režim AR i AP) Význam chybového hlášení: MGB indikuje hlášení Chyba výstupu. Možné příčiny: Nadřazený řídicí systém a MGB nemají stejný referenční potenciál (společnou zem). Zemní smyčky vytvořené pospojováním jak v MGB, tak i rozvaděči s řídicím systémem (viz. Systémový manuál) Interní výstupní obvod MGB je poškozen. Napětí 24 V DC 0 V je přítomno na jednom obou bezpečnostních výstupech během procesu zapnutí a interního diagnostického testu MGB. Vyhodnocovací nadřazený systém bezpečnostní PLC vysílá vlastní testovací pulsy na výstupy MGB. Náprava (mimo případu poškození hardwaru výstupního obvodu MGB): 1. Zkontrolujte zapojení a opravte jej 2. Vypněte napájení všech MGB stiskněte tlačítko Reset na nadřazeném řídicím systému (je-li přítomno), což by mělo způsobit současné vyslání signálu reset všem MGB zapojeným do série 3. Zavřete dveře. 4. Opět zapněte napájecí napětí uvolněte tlačítko Reset 6. Vyčkejte, dokud zelená LED STATE nebude blikat v rytmu dlouze svítí krátce je zhasnutá. Všechny MGB jsou opět připraveny pro normální provoz 3.7 LED DIA svítí + LED Lock bliká 1x (pro režim AR i AP) Význam chybového hlášení: MGB indikuje hlášení Špatná sekvence signálů. Možné příčiny: Zamykací kolík s aktuátorem je zlomený. Elektromagnetické rušení. Hardwarová chyba v modulu vnější kliky. Různé potenciály na ochranném oplocení se zamykacím modulem a na dveřích s modulem vnější kliky

11 Náprava: 1. Otevřete všechny bezpečnostní dveře, kde bliká LED Lock (je jedno kolikrát) 2. Vypněte napájení všech MGB stiskněte tlačítko Reset na nadřazeném řídicím systému (je-li přítomno), což by mělo způsobit současné vyslání signálu reset všem MGB zapojeným do série 3. Zavřete dveře. 4. Opět zapněte napájecí napětí uvolněte tlačítko Reset 5. Vyčkejte, dokud zelená LED STATE nebude blikat v rytmu dlouze svítí krátce je zhasnutá. Všechny MGB jsou opět připraveny pro normální provoz (pokud se nejednalo o hardwarovou chybu) 3.8 LED DIA nesvítí + LED STATE nesvítí ani nebliká Možné příčiny: Proces učení nového aktuátoru je úspěšně ukončen. DIP přepínač 5 je stále nastaven na ON (proces konfigurace MGB (AP/AR) a načtení stavu DIP přepínačů není ještě řádně ukončen). Náprava: Po ukončení procesu učení nového aktuátoru (modulu vnější kliky) se musí vypnout napájecí napětí zamykacího modulu na nejméně 3 sekundy, aby byl nově naučený kód aktivován. Alternativně lze také na dobu nejméně 3 sekund přivést napětí 24 V ss na svorku RST. Dokončete proces konfigurace MGB (AP/AR) nastavte DIP přepínač 5 na OFF a resetujte MGB 3.9 LED DIA nesvítí + LED STATE bliká 3x (pro režim AR i AP) Význam hlášení: MGB takto indikuje, že je připraveno naučit se kód nového aktuátoru (modulu vnější kliky). Viz sekce 2.2. v tomto dokumentu. Tento stav trvá po dobu 3 minut od zapnutí napájení s otevřenými dveřmi LED DIA nesvítí + LED STATE problikne každé cca. 3 sekundy (pro režim AR i AP) Význam hlášení: Takto MGB indikuje normální provoz bez chyby s otevřenými dveřmi. Pokud je tento stav indikován i při zavřených dveřích, byl použitý aktuátor/modul vnější kliky již dříve do tohoto MGB naučen a je pro použití s tímto vyhodnocovacím module blokován.

12 Náprava: 1. Proveďte znovu proces učení nového aktuátoru (modulu vnější kliky), viz. sekce 2.2 tohoto dokumentu. Musíte však použít nový a dříve nenaučený/nepoužitý kus Jedna problikávající LED indikující stav vstupu na nadřazeném vyhodnocovacím systému I když jsou výstupy MGB vypnuté, systém stále generuje sekvenci testovacích pulsů na výstupu FO1A. Výsledkem je slabé velmi rychlé problikávání LED indikující stav vstupu na nadřazeném vyhodnocovacím systému (bezpečnostní relé PLC), i když systém nesepne neindikuje nějakou chybu. Tento jev je v naprosté většině případů neškodný a nepřínáší žádné komplikace při provozu.

13 4 Tabulka chybových kódů 4.1 MGB-AR Režim LED indikace Stav Chyba během učení aktuátoru špatná poloha DIP přepínačů Chyba vstupu (např. chybějící testovací pulsy) Diagnostika Chyba čtení aktuátoru v modulu vnější kliky Chyba výstupu Špatná sekvence signálů Interní chyba Konfigurace Potvrzení úspěšně proběhlého procesu učení Normální provoz Normální provoz, signalizace otevřených dveří

14 4.2 MGB-AP Režim LED indikace Stav Chyba během učení aktuátoru špatná poloha DIP přepínačů Chyba čtení aktuátoru v modulu vnější kliky Diagnostika Chyba výstupu Špatná sekvence signálů Interní chyba Konfigurace Potvrzení úspěšně proběhlého procesu učení Normal provoz Normální provoz, signalizace otevřených dveří

15 5 Tabulka stavových kódů, režim AR Provozní stav Bezp. vstupy FI1A, FI1B Poloha dveří Poloha zamykacího kolíku Uzamčení Bezp.výstupy FO1A, FO1B Monitorovací výstup OD (dveře zavřeny) Monitorovací výstup OT (zasunutý kolík) Monitorovací výstup OL (dveře zamčeny) Monitorovací výstup OI (MGB v poruše) Autotest X X X X VYP VYP VYP VYP VYP Bliká 5 Hz Automatický test vlastní funkce po zapnutí Dlouze VYP X otevřené vytažený VYP VYP VYP VYP VYP VYP Krátce ZAP Normální stav, otevřené dveře Dlouze ZAP X zavřené vytažený VYP VYP ZAP VYP VYP VYP Krátce VYP Normální stav, zavřené dveře VYP zavřené zasunutý VYP VYP ZAP ZAP VYP VYP LED POWER (zelená) LED STATE (zelená) Dlouze ZAP Krátce VYP LED DIA (červená) LED LOCK (žlutá) Dlouze ZAP Krátce VYP Stav Normální stav, zavřené dveře, kolík zasunutý, bezpečnostní výstupy FO1A,FO1B vypnuty Dlouze ZAP S aktivním monitorováním uzamčení: Normální stav, zavřené dveře, kolík zasunutý. Bezpečnostní vstupy Normální VYP Dlouze Krátce VYP ZAP FI1A,FI1B jsou zapnuty. Bezpečnostní výstupy FO1A,FO1B jsou vypnuty. provoz ZAP zavřené zasunutý VYP ZAP ZAP VYP VYP Krátce S neaktivním monitorováním uzamčení: Normální stav, zavřené dveře, kolík zasunutý. Bezpečnostní vstupy ZAP VYP FI1A,FI1B jsou zapnuty. Bezpečnostní výstupy FO1A,FO1B jsou zapnuty. Dlouze ZAP Provoz v sériově pospojovaném AR řetězci: Normální stav, dveře zavřené a zamčené, bezpečnostní výstupy VYP zavřené zasunutý ZAP VYP ZAP ZAP ZAP VYP Krátce VYP předchozího zařízení v sérii jsou vypnuty Samostatný provoz: Normální stav, dveře zavřené a zamčené. ZAP zavřené zasunutý ZAP ZAP ZAP ZAP ZAP VYP Provoz v sériově pospojovaném AR řetězci: Normální stav, dveře zavřené a zamčené, bezpečnostní výstupy předchozího zařízení v sérii jsou vypnuty Připraveno Otevřené dveře, MGB je připraveno pro učení nového modulu vnější kliky (tento stav trvá jen po dobu 3 minut X otevřené vytažený VYP VYP VYP VYP VYP VYP pro učení 3x blikne od zapnutí napájení). Učení nového X zavřené zasunutý ZAP VYP VYP VYP VYP VYP Bliká 2 Hz Právě probíhá učení nové kliky, nevypínat napájení ani neodemykat dveře. modulu kliky X X X X VYP VYP VYP VYP VYP Učení nové kliky úspěšně proběhlo, pro její aktivaci je nutno vypnout nejméně na 3 sekundy napájení. X X X X VYP VYP VYP VYP ZAP 1x blikne Chyba během učení nové kliky, vadná konfigurace DIP přepínačů Diagnostika chybný X X X VYP VYP VYP VYP ZAP 2x blikne Chyba vstupu (např. chybějící testovací pulsy, nelogický stav výstupů předchozího zařízení v řetězci). X X X X VYP X X X VYP 3x blikne Chyba čtení kódu z modulu kliky, pro reset stačí otevřít a zavřít dveře. X X X X VYP VYP VYP VYP ZAP 4x blikne Chyba výstupu (např. zkrat ztráta schopnosti ovládat výstup) X X X X VYP VYP VYP VYP ZAP Interní chyba (např. poškození komponent, chyba integrity dat, ) Chybná sekvence signálů/kódů od modulu kliky (např. zlomený zamykací kolík). X X X X VYP VYP VYP VYP ZAP 1x blikne Při aktivovaném monitorování použití nouzové vnitřní kliky je takto indikováno, že ji někdo použil. x x x x x x x x x Byl překročen 1 milion provozních cyklů LED POWER svítí velmi dlouho s krátkým přerušením ZAP Vstup, výstup, LED indikátor aktivní svítící. VYP Vstup, výstup, LED indikátor neaktivní (vypnutý) zhasnutý. LED nesvítí LED svítí 5 Hz (8 s) LED bliká s frekvencí 5 Hz (5x za sekundu) po dobu 8 sekund 3x LED bliká 3x, pak se na chvíli odmlčí X Libovolný stav

16 6 Tabulka stavových kódů, režim AP Provozní stav Poloha dveří Poloha zamykacího kolíku Uzamčení Bezp.výstupy FO1A, FO1B Monitorovací výstup OD (dveře zavřeny) Monitorovací výstup OT (zasunutý kolík) Monitorovací výstup OL (dveře zamčeny) Monitorovací výstup OI (MGB v poruše) LED POWER (zelená) Autotest X X X VYP VYP VYP VYP VYP Bliká 5 Hz Automatický test vlastní funkce po zapnutí Dlouze VYP otevřené vytažený VYP VYP VYP VYP VYP VYP Krátce ZAP Normální stav, otevřené dveře Dlouze ZAP zavřené vytažený VYP VYP ZAP VYP VYP VYP Krátce VYP Normální stav, zavřené dveře Normální provoz Připraveno pro učení zavřené zasunutý VYP VYP ZAP ZAP VYP VYP VYP ZAP ZAP VYP VYP LED STATE (zelená) Dlouze ZAP Krátce VYP Dlouze ZAP Krátce VYP zavřené zasunutý VYP ZAP zavřené zasunutý ZAP ZAP ZAP ZAP ZAP VYP Normální stav, dveře zavřené a zamčené. otevřené vytažený VYP VYP VYP VYP VYP VYP 3x blikne Učení nového modulu kliky X X X VYP VYP VYP VYP VYP Diagnostika LED DIA (červená) LED LOCK (žlutá) Dlouze ZAP Krátce VYP Dlouze ZAP Krátce VYP Stav Normální stav, zavřené dveře, kolík zasunutý, bezpečnostní výstupy FO1A,FO1B vypnuty S aktivním monitorováním uzamčení: Normální stav, zavřené dveře, kolík zasunutý. Bezpečnostní vstupy FI1A,FI1B jsou zapnuty. Bezpečnostní výstupy FO1A,FO1B jsou vypnuty. S neaktivním monitorováním uzamčení: Normální stav, zavřené dveře, kolík zasunutý. Bezpečnostní vstupy FI1A,FI1B jsou zapnuty. Bezpečnostní výstupy FO1A,FO1B jsou zapnuty. Otevřené dveře, MGB je připraveno pro učení nového modulu vnější kliky (tento stav trvá jen po dobu 3 minut od zapnutí napájení). zavřené zasunutý ZAP VYP VYP VYP VYP VYP Bliká 2 Hz Právě probíhá učení nové kliky, nevypínat napájení ani neodemykat dveře. Učení nové kliky úspěšně proběhlo, pro její aktivaci je nutno vypnout nejméně na 3 sekundy napájení. X X X VYP VYP VYP VYP ZAP 1x blikne Chyba během učení nové kliky, vadná konfigurace DIP přepínačů X X X VYP X X X VYP 3x blikne Chyba čtení kódu z modulu kliky, pro reset stačí otevřít a zavřít dveře. X X X VYP VYP VYP VYP ZAP 4x blikne Chyba výstupu (např. zkrat ztráta schopnosti ovládat výstup) X X X VYP VYP VYP VYP ZAP Interní chyba (např. poškození komponent, chyba integrity dat, ) Chybná sekvence signálů/kódů od modulu kliky (např. zlomený zamykací kolík). X X X VYP VYP VYP VYP ZAP 1x blikne Při aktivovaném monitorování použití nouzové vnitřní kliky je takto indikováno, že ji někdo použil. x x x x x x x x Byl překročen 1 milion provozních cyklů LED POWER svítí velmi dlouho s krátkým přerušením ZAP Vstup, výstup, LED indikátor aktivní svítící. VYP Vstup, výstup, LED indikátor neaktivní (vypnutý) zhasnutý. LED nesvítí LED svítí 5 Hz (8 s) LED bliká s frekvencí 5 Hz (5x za sekundu) po dobu 8 sekund 3x LED bliká 3x, pak se na chvíli odmlčí X Libovolný stav

17 EUCHNER electric s.r.o. Telefon Vídeňská 134/102 Fax CZ Brno

MGB. Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3)

MGB. Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3) MGB Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3) Obsah 1 Připojení...4 1.1 Připojení ovládacích prvků v MGB...4 1.2 Ovládání zamykacího solenoidu...4 1.3 Paralelní ovládání zamykání...4 1.4

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Univerzální stmívač Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt je

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 1. Upozornění Je naší povinností sdělit Vám,

Více

Návod na zapojení a ovládání řídící jednotky výtahových dveří VVVF-4

Návod na zapojení a ovládání řídící jednotky výtahových dveří VVVF-4 Návod na zapojení a ovládání řídící jednotky výtahových dveří VVVF-4 Úvod Cílem této dokumentace je ukázat možnosti použití, seřízení a naprogramování elektronického modulu VVVF-4, používaného v kabinových

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Autonomní zámek LOG2

Autonomní zámek LOG2 Autonomní zámek LOG2 Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware LOG3.6 popis LOG2-6.doc - strana 1 (celkem 9) Popis funkce Modul LOG2 slouží pro ovládání a kontrolu vstupů pomocí

Více

Vstupní terminál LOG3

Vstupní terminál LOG3 Vstupní terminál LOG3 Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware LOG3.6 od verze firmware: 2.41 Popis LOG3 v2,41.doc - strana 1 (celkem 8) Popis funkce Modul LOG3 slouží pro ovládání

Více

MGB. Postarejte se o všechno! Multifunctional Gate Box

MGB. Postarejte se o všechno! Multifunctional Gate Box MGB Postarejte se o všechno! Multifunctional Gate Box Multifunctional Gate Box MGB Klika k budoucnosti MGB je unikátní bezpečnostní systém pro ochranu bezpečnostních dveří na strojích a linkách, s volitelnou

Více

21 395-01 PNOZ s3. CZ Návod k použití

21 395-01 PNOZ s3. CZ Návod k použití 21 395-01 PNOZ s3 CZ Návod k použití Bezpečnostní relé PNOZ s3 Toto bezpečnostní relé umožňuje bezpečné přerušení bezpečnostního obvodu. Bezpečnostní relé splňuje požadavky EN 60947-5-1 a VDE 0113-1 a

Více

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SI-7E20A-002 SM-EC79 Kontrolní jednotka SM-EC79 OBSAH n Použití kontrolní jednotky Postup vyhledávání problémů pomocí kontrolní jednotky 4 Problémy s přesmykačem nebo zadním

Více

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač KNM

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač KNM Návod k obsluze Kapacitní hladinový spínač KNM Obsah. Použití z hlediska určení.............................................strana. Elektrické připojení.................................................strana

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Všestranné a bezpečné. Bezpečnostní systémy CES s kódovanými transpondéry

Všestranné a bezpečné. Bezpečnostní systémy CES s kódovanými transpondéry Všestranné a bezpečné. systémy CES s kódovanými transpondéry systémy CES s kódovanými transpondéry Kódované elektronické bezpečnostní systémy CES jsou moderní blokovací zařízení typu 4 pro ochranu lidí,

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91 4.7 Binární vstupní / výstupní modul 16 binárních vstupů, 8 binárních výstupů, 8 konfigurovatelných binárních vstupů / výstupů, 4 V DC, CS31 - linie 1 3 Advant Controller 31 I/O Unit ERR Test 4 1 Obr.

Více

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V. PVA82.3 Rámeček pro montáž do panelu. Poruchová signalizace pro 8 vstupů

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V. PVA82.3 Rámeček pro montáž do panelu. Poruchová signalizace pro 8 vstupů C 201 Poruchová signalizace na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V PVA82.3 Poruchová signalizace PVA82 je konstruována jako stavebnicový modul na desce plošných spojů vestavěná do plastové krabičky

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Spínací jednotka Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009 Projekt je spolufinancován

Více

MANUÁL SEMATIC Sematic SRS DC-PWM Drive Dveřní operátor popis a nastavení V1.1

MANUÁL SEMATIC Sematic SRS DC-PWM Drive Dveřní operátor popis a nastavení V1.1 MANUÁL SEMATIC Sematic SRS DC-PWM Drive Dveřní operátor popis a nastavení V1.1 4 Řídicí vstupy dveřního operátoru 4.1 Popis svorek VSTUPNÍ SIGNÁLY DVEŘNÍHO OPERÁTORU SRS Signál Svorky konektoru Typ kontaktu

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

RADIOBAND/OS RADIOBAND/OSB

RADIOBAND/OS RADIOBAND/OSB PŘEDSTAVENÍ RADIOBAND/OS RADIOBAND/OSB POPIS Radioband systém je konstruován pro průmyslové, komerční a privátní dveřní a vratové aplikace kde jsou použity bezpečnostní lišty. Tento bezdrátový systém nahrazuje

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL www.levnealarmy.cz Dálkový ovladač Tlačítko Alarm zapnutý Alarm vypnutý Zapnuté zapalování I - krátký stisk Zapnutí alarmu Zapnutí alarmu II - krátký stisk Vypnutí

Více

Návod na použití MD100. Dvoukanálový detektor elektromagnetické smyčky pro vozidla

Návod na použití MD100. Dvoukanálový detektor elektromagnetické smyčky pro vozidla Návod na použití Dvoukanálový detektor elektromagnetické smyčky pro vozidla 1. Varování Zkontrolujte napájecí napětí, chybné zapojení může zničit výrobek Čtěte pozorně tento manuál před použitím výrobku

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

Příslušenství pohonů FAAC tech. minimum

Příslušenství pohonů FAAC tech. minimum Příslušenství pohonů FAAC tech. minimum Pavel Luňák +420 602 430 040 Martin Machián +420 606238 824 Dálkové ovládání FAAC 868 SLH přijímač RP, PLUS, DECODER, MINIDECODER karta RP s externí anténou ovladač

Více

4.1 Binární vstupní modul 07 DI 92 32 binárních vstupů 24 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie

4.1 Binární vstupní modul 07 DI 92 32 binárních vstupů 24 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie 4.1 Binární vstupní modul 07 DI 9 3 binárních vstupů 4 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie 1 3 4 1 Obr. 4.1-1: Binární vstupní modul 07 DI 9 Obsah Účel použití... 4.1-1 Zobrazovací a

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

D-SPEED, řídící elektronika pro pohony posuvných bran řady IDEA

D-SPEED, řídící elektronika pro pohony posuvných bran řady IDEA D-SPEED, řídící elektronika pro pohony posuvných bran řady IDEA 1. Bezpečnostní předpisy Upozornění: Je přísně zakázáno, aby jakékoli opravy, montáž nebo seřizování prováděly nekvalifikované osoby. K zabránění

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů 230VAC nebo 24VAC/DC, s napájením 230V

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů 230VAC nebo 24VAC/DC, s napájením 230V C 201 Poruchová signalizace na DI lištu pro 8 vstupů 230VAC nebo 24VAC/DC, s napájením 230V PVA82 Poruchová signalizace PVA82 je konstruována jako stavebnicový modul v plastové krabičce s krytím IP 40.

Více

Bezpečnostní jednotka FS1A

Bezpečnostní jednotka FS1A jednotka FS1A Splňuje hlavní bezpečnostní standardy řídicí jednotka SafetyOne slouží k zajištění bezpečnosti obsluhy strojů, kde se jako ochranné prvky používají spínače, nouzová tlačítka, světelné závory

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Uživatelská příručka 1. Úvod Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Tento zabezpečovací systém představuje velký

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

EXTERNÍ MODUL SIGNALIZACE PORUCHY

EXTERNÍ MODUL SIGNALIZACE PORUCHY PT55 X MS 1 EXTERNÍ MODUL MS1 SIGNALIZACE PORUCHY MS1 je externí modul pro systém signalizace poruchy kotlů a kaskádových kotelen. Krabička modulu signalizace MS1 se připojuje k termostatu PT55X. Při chybovém

Více

ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103

ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103 ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103 Popis Systém elektronického klíče umožňuje odemykání elektrického zámku pouze přiložením plastového elektronického klíče k jednotce. Do paměti jednotky může být uloženo až 2000 elektronických

Více

Servopohon pro modulační řízení AME 435

Servopohon pro modulační řízení AME 435 Datový list Servopohon pro modulační řízení AME 435 Popis Moderní konstrukce zahrnuje funkci "vypnutí". Díky této funkci budou servopohony a ventily chráněny proti přetížení, v případě zatížení systému.

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Bezpečnostní technika

Bezpečnostní technika Bezpečnostní technika Multifunkční bezpečnostní systém safemaster M Vstupní modul BG 5913.08/_0 _, BH 5913.08/_0 _ A 0240576 Schéma zapojení BG 5913 BH 5913 splňuje požadavky směrnice pro zařízení 98/37/ES

Více

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Dálkové ovládání systému alarmu Pokyny k nastavení - Czech Vážený zákazníku, V tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné k aktivování a deaktivování

Více

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka Time RELAY Přídavný časový spínač Uživatelská příručka Popis Přídavný časový spínač je určen jako doplněk k univerzálnímu vrátnému pro rozšíření možností ovládání dalších elektrických zámků, elektrických

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál 1 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí se zvukem

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540

motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540 Montážní a uživatelský manuál motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral právě náš produkt a přejeme Vám mnoho spokojenosti při jeho používání. Při převzetí výrobku

Více

Bezdrátový zónový modul

Bezdrátový zónový modul s 1 428 Bezdrátový zónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový zónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová regulace

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

PŘIJÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ FLOXR

PŘIJÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ FLOXR PŘIJÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ FLOXR Technické údaje Pracovní frekvence 433,92 MHz Vstupní impedance 52 Ω Citlivost 0,5 µv Napájení 10-28 V st/ss Klidová spotřeba 15 ma Spotřeba při 1 sepnutém relé 35 ma

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ ELEKTRONICKÝ ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD AŽD NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ V 1.10 Modul přejezdu EZP-01 Toto zařízení je určeno pro vytvoření zabezpečeného jednokolejného železničního přejezdu na všech modelových

Více

Multifunkční Modul Čítače Pulsů VM107

Multifunkční Modul Čítače Pulsů VM107 Multifunkční Modul Čítače Pulsů VM107 PROPOJENÍ DŮLEŽITÉ Ujistěte se, že souhlasí úroveň a polarita napájecího napětí POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1. Čelní Panel 2. Horní Kryt 3. Tlačítka 4. Deska Plošného Spoje

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma. Ref: 23022004 BZ

Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma. Ref: 23022004 BZ " Uživatelský manuál Adash 3900 Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma Aplikace:! Měření vibrací pro řízení a regulaci! Měření vibrací pro ochranu strojů (vypnutí při překročení limitu)!

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

NAPÁJECÍ MODUL MN1 ZDROJ MN1 4.7.1

NAPÁJECÍ MODUL MN1 ZDROJ MN1 4.7.1 NAPÁJECÍ MODUL Popis Modul slouží k posílení napájecí soustavy systému Dominus Millennium. Zajišťuje vysokou účinnost a nízké oteplení díky moderní konstrukci dobře odrušeného spínaného zdroje. Umožňuje

Více

SP-1101W Skrátený inštalačný manuál

SP-1101W Skrátený inštalačný manuál SP-1101W Skrátený inštalačný manuál 06-2014 / v1.2 1 I. Informace o výrobku... 3 I-1. Obsah balení... 3 I-2. Přední panel... 3 I-3. Stav LED indikátoru... 4 I-4. Tlačítko stavu přepínače... 4 I-5. Typový

Více

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED .0 Ovládač klávesnice Ovládání 3 přepínačů/kláves a 3 LED 3 Obr..0-: Ovládač klávesnice 5 Obsah Účel použití...0- Zobrazení a komponenty na desce tištěných spojů...0- Elektrické zapojení...0- Přiřazení

Více

Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj BVS20

Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj BVS20 Informace o produktu Napájecí a řídící zdroj BVS20 Obsah balení 1 x BVS20-SG 1 x Informace o produktu Bezpečnostní pokyny! Montáž, instalace a uvedení do provozu může být provedena pouze kvalifikovaným

Více

Popis kontaktů svorkovnice CN1: W: uzemnění

Popis kontaktů svorkovnice CN1: W: uzemnění Řídící jednotka MC2 pro pohony křídlových bran Elektronická centrální jednotka pro ovládání pohonů křídlových bran včetně integrovaného přijímače dálkového ovládání Technická data: - Napájení: 230 Vac

Více

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART REMOTE OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART REMOTE OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART REMOTE CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003

Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 1/8 Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost. Vybrali jste si nejmodernější

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Nikobus stmívací jednotka měření proudu Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice,

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

MT-7062 Tester HDMI kabelů

MT-7062 Tester HDMI kabelů MT-7062 Tester HDMI kabelů Uživatelský manuál První vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Popis Tento přístroj je navržen pro profesionální HDMI instalace. Umožňuje rychlé testování,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845

NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845 NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845 POZOR V zájmu prevence PORANĚNÍ osob a poškození ovladače ČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU VELMI POZORNĚ. Pokud máte jakékoli pochybnosti, kontaktujte

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA A60 - MOBYKIT

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA A60 - MOBYKIT ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA A60 - MOBYKIT NÁVOD K ZAPOJENÍ Toto je ukázková (zkrácená) verze montážního návodu. Heslo k odemknutí plné verze návodu obdržíte při doručení zboží. 1 POPIS ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY A - Transformátor

Více

Jednoduše bezpečný. Nový bezkontaktní bezpečnostní zámek CET

Jednoduše bezpečný. Nový bezkontaktní bezpečnostní zámek CET Jednoduše bezpečný Nový bezkontaktní bezpečnostní zámek CET Bezpečnostní zámek CET CET kombinuje princip mechanického zamykání s elektronicky kódovaným aktuátorem. Všestranný Zámky CET se používají pro

Více

Instalační manuál Handsfree monitor. Montážní záda pro handsfree monitor. Vid-9204-1

Instalační manuál Handsfree monitor. Montážní záda pro handsfree monitor. Vid-9204-1 Instalační manuál Handsfree monitor Montážní záda pro handsfree monitor Vid-9204-1 POPIS TLAĆÍTEK Servisní tlačítko Stiskem tlačítka se spojí svorka S1 se svorkou GND (zem) Tlačítko s přepínacím relé Toto

Více

GO-BIO-E INSTALACE. V balení naleznete 2 lithiové baterie AAA, torxový šroubovák a manuál. BIOMETRICKÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO PŘIJÍMAČE MOTION

GO-BIO-E INSTALACE. V balení naleznete 2 lithiové baterie AAA, torxový šroubovák a manuál. BIOMETRICKÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO PŘIJÍMAČE MOTION GO-BIO-E BIOMETRICKÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO PŘIJÍMAČE MOTION INSTALACE V balení naleznete 2 lithiové baterie AAA, torxový šroubovák a manuál. TECHNICKÁ DATA FREKVENCE 868,35 MHz NAPÁJENÍ 1,5 Vdc (1 baterie

Více

Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003

Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost. Vybrali jste si nejmodernější

Více

Popis - Snowfree M1 Řídící jednotka pro ochranu před ledem a sněhem na venkovních plochách.

Popis - Snowfree M1 Řídící jednotka pro ochranu před ledem a sněhem na venkovních plochách. Popis - Snowfree M1 Řídící jednotka pro ochranu před ledem a sněhem na venkovních plochách. Použití - aplikace Ovládací jednotka Snowfree M1 slouží k ovládání tání sněhu a ledu pro nakládací rampy, schody,

Více

PSG02. Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj. Pro menší samostatná zařízení

PSG02. Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj. Pro menší samostatná zařízení Informace o produktu Napájecí a řídící zdroj PSG02 Pro menší samostatná zařízení Tel.: 03933/879910 FAX: 03933/879911 www.tcs-germany.de Art.Nr. 0005842 Version 2.0 mi PI_PSG02-SG_Art0005842_2v0_CZE.doc

Více

Art. 5478 Návod pro nastavení a instalaci

Art. 5478 Návod pro nastavení a instalaci DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY Handsfree videotelefon (pro digitální systém VX2200 Videx video BUS6) Art. 5478 Návod pro nastavení a instalaci Tlačítka a ovládání S1 - Servisní tlačítko Po stisknutí se propojí

Více

Popis kontaktů svorkovnice CN2:

Popis kontaktů svorkovnice CN2: Řídící jednotka MC1 pro pohony posuvných bran a závor Elektronická centrální jednotka pro ovládání pohonů posuvných bran včetně integrovaného přijímače dálkového ovládání Technická data: - Napájení: 230

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Popis kontaktů svorkovnic: CN1: 1 : uzemnění 2 : uzemnění

Popis kontaktů svorkovnic: CN1: 1 : uzemnění 2 : uzemnění Řídící jednotka MC15 pro pohony posuvných bran a závor Elektronická centrální jednotka pro ovládání pohonů posuvných bran včetně integrovaného přijímače dálkového ovládání. Možnost použití rádiového přenosu

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Popis a funkce klávesnice K3

Popis a funkce klávesnice K3 Popis a funkce klávesnice K3 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice K3 používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání dveří, ovládání zabezpečovacích

Více

Ovladač příslušenství - XbusTCO

Ovladač příslušenství - XbusTCO V Ovladač příslušenství - XbusTCO A Úvod XbusTCO je vytvořen k ovládání příslušenství vybaveného DCC dekodéry z Optického ovládacího panelu (Tablero de Control Óptico / Turnout controller Optical) s použitím

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů Uživatelský manuál Druhé vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Přečtete si pečlivě tyto instrukce předtím, než budete chtít přístroj

Více

inteo Thermis IB 1. Technické údaje 2. Montáž NÁVOD K POUŽITÍ Thermis IB Teplotní automatika

inteo Thermis IB 1. Technické údaje 2. Montáž NÁVOD K POUŽITÍ Thermis IB Teplotní automatika Teplotní automatika Thermis IB NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností teplotní automatiky, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. inteo Thermis IB Thermis IB je řídicí

Více

Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU

Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU Úniverzální ústředna detekčního systému ADS Příručka uživatele je ústředna detekčního systému ADS, určená pro napájení snímačů koncentrace a zpracování jejich signálu. Na ústřednu se připojuje jeden až

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna CZ OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Obsah Předběžná poznámka. Použité symboly Použití z hlediska určení. Oblast nasazení Montáž. Připojení světlovodných

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ MAGNETO INDUKČNÍ KLÍČ

NÁVOD NA MONTÁŽ MAGNETO INDUKČNÍ KLÍČ NÁVOD NA MONTÁŽ MAGNETO INDUKČNÍ KLÍČ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE POZOR PRO BEZPEČÍ OSOB JE DŮLEŽITÉ DODRŽET VŠECHNY NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. 1 - Udržujte automatické ovládání (tlačítka, dálkové ovládání,

Více

Bezpečnostní technika

Bezpečnostní technika Bezpečnostní technika Multifunkční bezpečnosní systém Safemaster M Vstupní modul BG 5913.08/_1 _ 0244725 splňuje požadavky směrnice pro zařízení 98/37/ES dle IEC/EN 60 204-1, EN 954-1, DIN/EN 574 bezpečnostní

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

RJ 14 s konektorem pro násuvný přijímač

RJ 14 s konektorem pro násuvný přijímač NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY RJ 14 s konektorem pro násuvný přijímač Obsah: Technický popis zařízení...2 Schéma a popis zapojení 3-4 Montáž - zprovoznění....5 Servis, bezpečnostní

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

RC 202-KEY. www.9000.cz. MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál

RC 202-KEY. www.9000.cz. MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál RC 202-KEY www.9000.cz MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál Modul dálkového ovládání s plovoucím kódom Montážní a uživatelský manuál OBSAH Hlavní znaky... 2 1. Funkce

Více

Univerzální watchdog WDT-U2/RS485

Univerzální watchdog WDT-U2/RS485 Univerzální watchdog WDT-U2/RS485 Parametry: Doporučené použití: hlídání komunikace na sběrnicích RS485, RS232 a jiných. vstupní svorkovnice - napájení 9-16V DC nebo 7-12V AC externí galvanicky oddělený

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více