MGB Příručka pro uvedení do provozu a servis (od V2.0.0)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MGB Příručka pro uvedení do provozu a servis (od V2.0.0)"

Transkript

1 MGB Příručka pro uvedení do provozu a servis (od V2.0.0) Verze dokumentu 2,

2 Obsah 1 Připojení Připojení ovládacích prvků v MGB Ovládání zamykacího solenoidu Paralelní ovládání zamykání Provoz a připojení na bezpečnostní relé Proces učení aktuátoru (modulu vnější kliky) Příprava pro proces učení Popis svorek a jejich funkce Proces učení aktuátoru (modulu vnější kliky) Odstraňování závad LED DIA svítí + LED STATE nesvítí (pro režim AR i AP) LED DIA svítí + LED STATE bliká 1x (pro režim AR i AP) LED DIA svítí + LED STATE bliká 2x (samostatný provoz jen v režimu AR) LED DIA svítí + LED STATE bliká 2x (sériové zapojení jen v režimu AR) LED DIA svítí + LED STATE bliká 3x (pro režim AR i AP) LED DIA svítí + LED STATE bliká 4x (pro režim AR i AP) LED DIA svítí + LED Lock bliká 1x (pro režim AR i AP) LED DIA nesvítí + LED STATE nesvítí ani nebliká LED DIA nesvítí + LED STATE bliká 3x (pro režim AR i AP) LED DIA nesvítí + LED STATE problikne každé cca. 3 sekundy (pro režim AR i AP) Jedna problikávající LED indikující stav vstupu na nadřazeném vyhodnocovacím systému Tabulka chybových kódů MGB-AR MGB-AP Tabulka stavových kódů, režim AR Tabulka stavových kódů, režim AP... 16

3 1 Připojení 1.1 Připojení ovládacích prvků v MGB Příslušnost jednotlivých ovládacích prvků (indikátory, tlačítka, přepínače, apod.) v předním krytu MGB ke svorkám není popsána v Systémovém manuálu. Popis těchto svorek najdete v Technickém listu, který je přiložen v každé krabici s MGB. Pokud jste jej ztratili, kontaktujete prosím EUCHNER. Alternativně lze tyto informace najít také v katalogu MGB. Připojení tlačítek nouzového zastavení je plovoucí (bezpotenciálové), ale indikátory a tlačítka jsou jednou stranou vždy připojena na společný potenciál (viz. obrázek níže). Připojovací svorky ovládacích prvků jsou na svorkovnicích X2 a X3. Příklad: 1.2 Ovládání zamykacího solenoidu Zamykání je typicky řízeno z PLC jednokanálově. Interní monitorování solenoidu a zamykacího ramene, které reprezentuje zamykací zařízení definované v EN 1088, vyhovuje požadavkům pro dosažení PL e. Dvoukanálové ovládání zamykání, například z bezpečnostní PLC, je technicky možné, ale nenabízí zvýšenou úroveň bezpečnosti. Pro tento účel jsou určeny dvě svorky IMP a IMM. Pro jednokanálové řízení používejte vždy svorku IMP. 1.3 Paralelní ovládání zamykání Všechny zamykací solenoidy jsou napájeny z napětí UA. Vstupy IMP slouží k ovládání jednotlivých solenoidů, proud tekoucí do vstupu je pouze cca 3 ma, nehrozí tedy přetížení výstupů PLC. Několik IMP vstupů lze ovládat paralelně za předpokladu, že jsou svorky OV všech ovládaných MGB modulů připojeny na společný potenciál 0 V. 1.4 Provoz a připojení na bezpečnostní relé MGB lze připojit k naprosté většině běžných bezpečnostních relé. Protože výstupy systému MGB generují svoje vlastní testovací pulsy, podobně jako tzv. OSSD výstupy na optických bezpečnostních závorách, musí se použít zapojení dané výrobcem relé pro připojení bezpečnostních polovodičových výstupů, například pro bezkontaktní bezpečnostní spínače pro optické bezpečnostní prvky.

4 2 Proces učení aktuátoru (modulu vnější kliky) 2.1 Příprava pro proces učení Připojete MGB dle schémat níže, ale zatím nepřivádějte žádné napětí na UB. Povšimněte si různého způsobu ovládání zamykacího solenoidu u typů MGB-L1 a MGB-L2 pro úspešné provedení operace učení nového aktuátoru Poznámka: Pro případ použití v konfiguraci AR: Pro režim učení musí být svorky FI1A a FI1B připojeny na potenciál 24 V ss. Před zapojením do AR řetězce se musí každé MGB individuálně naučit svůj aktuátor (modul vnější kliky).

5 2.2 Popis svorek a jejich funkce Svorka Označení Popis X3.1 - X Viz. technický list přiložený v balení, různé pro jednotlivá provedení MGB. X3.4 UA Napájecí napětí 24 V ss pro zamykací elektromagnet, monitorovací výstupy a ovládací prvky na čelním panelu. X3.5 0V Zem, 0 V ss (interně propojeno s X5.5) X Viz. technický list přiložený v balení, různé pro jednotlivá provedení MGB. X3.7 IMP Řídíci napětí pro ovládání zamykacího elektromagnetu, 24 V ss X3.8 IMM Jen při použití bezpečnostního výstupu PLC pro ovládání zamykání. Dodatečný řídící vstup pro ovládání zamykacího elektromagnetu, 0 V ss. Normálně se nezapojuje. Viz. systémový manuál, strana 22, kapitola Connection to safe control systéme X4.1 FI1A Pro režim AR: Povolovací bezpečnostní vstup kanálu A, připojte na 24 V ss při samostatném provozu na výstup FO1A předchozího MGB při sériovém pospojování. Pro režim AP: Vstup není nijak vyhodnocován. X4.2 FI1B Pro režim AR: Povolovací bezpečnostní vstup kanálu B, připojte na 24 V ss při samostatném provozu na výstup FO1B předchozího MGB při sériovém pospojování. Pro režim AP: Vstup není nijak vyhodnocován. X Viz. technický list přiložený v balení, různé pro jednotlivá provedení MGB. X4.4 FO1A Bezpečnostní výstup, kanál A (funkce závislá na nastavení DIP přepínačů,režim AP/AR): Monitorování uzamčení aktivní (standardní nastavení): Aktivní, pokud jsou dveře zavřeny a zamčeny. Monitorování uzamčení neaktivní: Aktivní, pokud jsou dveře zavřeny a zamykací kolík je vytažen ze zamykacího modulu. X4.5 FO1B Bezpečnostní výstup, kanál B (funkce závislá na nastavení DIP přepínačů,režim AP/AR): Monitorování uzamčení aktivní (standardní nastavení): Aktivní, pokud jsou dveře zavřeny a zamčeny. Monitorování uzamčení neaktivní: Aktivní, pokud jsou dveře zavřeny a zamykací kolík je vytažen ze zamykacího modulu. X4.6 RST Resetovací vstup, MGB se resetuje pokud je na tomto vstupu přítomno 24 Vss po dobu nejméně 3 sekund. Není-li tento vstup používán, měl by být připojen na zem (0V). X5.1 OD Monitorovací výstup, aktivní při zavřených dveřích X5.2 OT Monitorovací výstup, aktivní při zavřených dveřích a zamykacím kolíku zasunutém dovnitř zamykacího modulu X5.3 OL Monitorovací výstup, aktivní při zavřených a zamčených dveřích X5.4 OI Monitorovací výstup, aktivní, pokud je MGB v chybovém stavu X5.5 0V Zem, 0 V ss (interně propojeno s X3.5) X5.6 UB Napájecí napětí pro integrovanou MGB elektroniku, 24 V ss X2.1- X Viz. technický list přiložený v balení, různé pro jednotlivá provedení MGB. X1 --- Připojení páskového vodiče s konektorem od ovládacích prvků na předním panelu

6 2.3 Proces učení aktuátoru (modulu vnější kliky) 1. Vložte zcela zamykací kolík do zamykacího modulu. 2. Zapněte napájecí napětí UA a UB. Pro případ konfigurace AR: Zelená LED (State) bliká rychle (s frekvencí cca 5 Hz). Během toho provádí MGB auto-test pro ověření vlastní správné funkce (trvá to cca 8 sekund) Pokud se rozsvítí červená LED (DIA), došlo k chybě. Proces učení není možné úspěšně dokončit. Zelená LED (State) indikuje svým blikáním chybový kód, viz. popis možných příčin v tabulce indikovaných kódů v systémovém manuálu pro příslušný typ MGB dále v tomto dokumentu. 3. Aktivujte funkci zamykání (jen pro MGB-L1/MGB-L2). MGB-L1: žádné napětí na svorce IMP. MGB-L2: přivést napětí 24 V ss na svorku IMP. Proces učení začíná, zelená LED (State) bliká rychle (s frekvencí cca 1 Hz). Proces učení je dokončen po cca 60 sekundách, jakmile zelená LED (State) zcela zhasne. 4. Vypněte napájecí napětí UB (minimálně na 3 sekundy). Nový kód modulu vnější kliky se řádně aktivuje a uloží do paměti ve vyhodnocovací elektronice zamykacího modulu 5. Opět zapněte napájecí napětí UB MGB už nyní normálně pracuje

7 3 Odstraňování závad 3.1 LED DIA svítí + LED STATE nesvítí (pro režim AR i AP) Význam chybového hlášení: MGB indikuje hlašení Interní chyba. Možné příčiny: Chyba dat Zamykací rameno je zablokované Porucha interních komponent Náprava: 1. Vyzkoušejte, zda není zamykací rameno zablokované (nejlépe pomocí zamykacího kolíku na modulu vnější kliky). 2. Vypněte napájení všech MGB stiskněte tlačítko Reset na nadřazeném řídicím systému (je-li přítomno), což by mělo způsobit současné vyslání signálu reset všem MGB zapojeným do série 3. Zavřete dveře. 4. Opět zapněte napájecí napětí uvolněte tlačítko Reset 5. Vyčkejte, dokud zelená LED STATE nebude blikat v rytmu dlouze svítí krátce je zhasnutá. Všechny MGB jsou opět připraveny pro normální provoz 6. Pokud chyba přetrvává, odešlete prosím MGB do servisního střediska ke kontrole 3.2 LED DIA svítí + LED STATE bliká 1x (pro režim AR i AP) Význam chybového hlášení: MGB indikuje hlášení Chyba během učení aktuátoru špatná poloha DIP přepínačů. Možné příčiny: Špatná poloha DIP přepínačů Náprava: 1. Zkontrolujte nastavení DIP přepínačů, pokud nejsou nastaveny správně, musí se znovu provést jejich konfigurace a načtení do paměti v MGB. Postupujte dle instrukcí uvedených v systémovém manuálu pro MGB, v sekci 10.5.

8 3.3 LED DIA svítí + LED STATE bliká 2x (samostatný provoz jen v režimu AR) Význam chybového hlášení: MGB indikuje hlášení Chyba vstupu (např. chybějící testovací pulsy). Možné příčiny: Na vstupech FI1A a/ FI1B není přivedeno napětí 24 V ss Na vstupech FI1A a/ FI1B je připojeno bezpečnostní PLC jiný systém vysílající vlastní testovací pulsy. Náprava: 1. Prověřte zapojení a opravte jej překonfigurujte MGB do provozního režimu AP. 2. Vypněte napájení MGB stiskněte tlačítko Reset na nadřazeném řídicím systému (je-li přítomno) 3. Zavřete dveře. 4. Opět zapněte napájecí napětí uvolněte tlačítko Reset 5. Vyčkejte, dokud zelená LED STATE nebude blikat v rytmu dlouze svítí krátce je zhasnutá. MGB je opět připraveno pro normální provoz 3.4 LED DIA svítí + LED STATE bliká 2x (sériové zapojení jen v režimu AR) Význam chybového hlášení: MGB indikuje hlášení Chyba vstupu (např. chybějící testovací pulsy, nelogický spínací stav předchozího modulu/spínače). Možné příčiny: Na vstupech FI1A a/ FI1B prvního MGB v řade není přivedeno napětí 24 V ss Vzájemně přehozené vstupy a výstupy při sériovém řazení (FI1A je propojeno s FO1B FI1B je propojeno s FO1A)

9 V sériově zapojeném řetězci jsou zapojeny i klasické spínací (bezpotenciálové kontakty), které jej rozpojují Na vstupech FI1A a/ FI1B je připojeno bezpečnostní PLC jiný systém vysílající vlastní testovací pulsy. Celé zapojení je v pořádku, ale chybí společný potenciál pro všechna zařízení zapojená do série (pro napájení MGB v řetězci bylo použito více napájecích zdrojů) V sériově zapojeném řetězci je předchozí MGB nakonfigurováno do provozního režimu AP. Náprava: 1. Zkontrolujte zapojení a opravte jej vypněte pulsy přicházející z nadřazených zařízení opravte špatné nastavení DIP přepínačů předchozího modulu 2. Vypněte napájení všech MGB stiskněte tlačítko Reset na nadřazeném řídicím systému (je-li přítomno), což by mělo způsobit současné vyslání signálu reset všem MGB zapojeným do série 3. Zavřete dveře. 4. Opět zapněte napájecí napětí uvolněte tlačítko Reset 5. Vyčkejte, dokud zelená LED STATE nebude blikat v rytmu dlouze svítí krátce je zhasnutá. Všechny MGB jsou opět připraveny pro normální provoz 3.5 LED DIA svítí + LED STATE bliká 3x (pro režim AR i AP) Význam chybového hlášení: MGB indikuje hlášení Chyba čtení aktuátoru v modulu vnější kliky (např. chyba v kódu/zcela nečitelný kód). Možné příčiny: Vliv elektromagnetického rušení, např. přítomnost vodičů se spínanými/rušivými signály blízko MGB. Hardwarová porucha v transpondéru modulu vnější kliky Různé potenciály na ochranném oplocení se zamykacím modulem a na dveřích s modulem vnější kliky, způsobující vznik kompenzačních proudů, které mohou vést k indikaci tohoto chybového hlášení. Náprava (pro případy elektromagnetického rušení rozdílného potenciálu): 1. Zkontrolujte okolní instalaci, zda je správně provedena s ohledem na možnost elektromagnetického rušení (chybějící uzemnění, pospojování, ). 2. Vypněte napájení všech MGB stiskněte tlačítko Reset na nadřazeném řídicím systému (je-li přítomno), což by mělo způsobit současné vyslání signálu reset všem MGB zapojeným do série 3. Zavřete dveře. 4. Opět zapněte napájecí napětí uvolněte tlačítko Reset 5. Vyčkejte, dokud zelená LED STATE nebude blikat v rytmu dlouze svítí krátce je zhasnutá. Všechny MGB jsou opět připraveny pro normální provoz Náprava (pro případ poruchy hardwaru v modulu vnější kliky): 1. Vyměňte modul vnější kliky a proveďte operaci učení nového aktuátoru (viz sekce 2.2. v tomto dokumentu)

10 3.6 LED DIA svítí + LED STATE bliká 4x (pro režim AR i AP) Význam chybového hlášení: MGB indikuje hlášení Chyba výstupu. Možné příčiny: Nadřazený řídicí systém a MGB nemají stejný referenční potenciál (společnou zem). Zemní smyčky vytvořené pospojováním jak v MGB, tak i rozvaděči s řídicím systémem (viz. Systémový manuál) Interní výstupní obvod MGB je poškozen. Napětí 24 V DC 0 V je přítomno na jednom obou bezpečnostních výstupech během procesu zapnutí a interního diagnostického testu MGB. Vyhodnocovací nadřazený systém bezpečnostní PLC vysílá vlastní testovací pulsy na výstupy MGB. Náprava (mimo případu poškození hardwaru výstupního obvodu MGB): 1. Zkontrolujte zapojení a opravte jej 2. Vypněte napájení všech MGB stiskněte tlačítko Reset na nadřazeném řídicím systému (je-li přítomno), což by mělo způsobit současné vyslání signálu reset všem MGB zapojeným do série 3. Zavřete dveře. 4. Opět zapněte napájecí napětí uvolněte tlačítko Reset 6. Vyčkejte, dokud zelená LED STATE nebude blikat v rytmu dlouze svítí krátce je zhasnutá. Všechny MGB jsou opět připraveny pro normální provoz 3.7 LED DIA svítí + LED Lock bliká 1x (pro režim AR i AP) Význam chybového hlášení: MGB indikuje hlášení Špatná sekvence signálů. Možné příčiny: Zamykací kolík s aktuátorem je zlomený. Elektromagnetické rušení. Hardwarová chyba v modulu vnější kliky. Různé potenciály na ochranném oplocení se zamykacím modulem a na dveřích s modulem vnější kliky

11 Náprava: 1. Otevřete všechny bezpečnostní dveře, kde bliká LED Lock (je jedno kolikrát) 2. Vypněte napájení všech MGB stiskněte tlačítko Reset na nadřazeném řídicím systému (je-li přítomno), což by mělo způsobit současné vyslání signálu reset všem MGB zapojeným do série 3. Zavřete dveře. 4. Opět zapněte napájecí napětí uvolněte tlačítko Reset 5. Vyčkejte, dokud zelená LED STATE nebude blikat v rytmu dlouze svítí krátce je zhasnutá. Všechny MGB jsou opět připraveny pro normální provoz (pokud se nejednalo o hardwarovou chybu) 3.8 LED DIA nesvítí + LED STATE nesvítí ani nebliká Možné příčiny: Proces učení nového aktuátoru je úspěšně ukončen. DIP přepínač 5 je stále nastaven na ON (proces konfigurace MGB (AP/AR) a načtení stavu DIP přepínačů není ještě řádně ukončen). Náprava: Po ukončení procesu učení nového aktuátoru (modulu vnější kliky) se musí vypnout napájecí napětí zamykacího modulu na nejméně 3 sekundy, aby byl nově naučený kód aktivován. Alternativně lze také na dobu nejméně 3 sekund přivést napětí 24 V ss na svorku RST. Dokončete proces konfigurace MGB (AP/AR) nastavte DIP přepínač 5 na OFF a resetujte MGB 3.9 LED DIA nesvítí + LED STATE bliká 3x (pro režim AR i AP) Význam hlášení: MGB takto indikuje, že je připraveno naučit se kód nového aktuátoru (modulu vnější kliky). Viz sekce 2.2. v tomto dokumentu. Tento stav trvá po dobu 3 minut od zapnutí napájení s otevřenými dveřmi LED DIA nesvítí + LED STATE problikne každé cca. 3 sekundy (pro režim AR i AP) Význam hlášení: Takto MGB indikuje normální provoz bez chyby s otevřenými dveřmi. Pokud je tento stav indikován i při zavřených dveřích, byl použitý aktuátor/modul vnější kliky již dříve do tohoto MGB naučen a je pro použití s tímto vyhodnocovacím module blokován.

12 Náprava: 1. Proveďte znovu proces učení nového aktuátoru (modulu vnější kliky), viz. sekce 2.2 tohoto dokumentu. Musíte však použít nový a dříve nenaučený/nepoužitý kus Jedna problikávající LED indikující stav vstupu na nadřazeném vyhodnocovacím systému I když jsou výstupy MGB vypnuté, systém stále generuje sekvenci testovacích pulsů na výstupu FO1A. Výsledkem je slabé velmi rychlé problikávání LED indikující stav vstupu na nadřazeném vyhodnocovacím systému (bezpečnostní relé PLC), i když systém nesepne neindikuje nějakou chybu. Tento jev je v naprosté většině případů neškodný a nepřínáší žádné komplikace při provozu.

13 4 Tabulka chybových kódů 4.1 MGB-AR Režim LED indikace Stav Chyba během učení aktuátoru špatná poloha DIP přepínačů Chyba vstupu (např. chybějící testovací pulsy) Diagnostika Chyba čtení aktuátoru v modulu vnější kliky Chyba výstupu Špatná sekvence signálů Interní chyba Konfigurace Potvrzení úspěšně proběhlého procesu učení Normální provoz Normální provoz, signalizace otevřených dveří

14 4.2 MGB-AP Režim LED indikace Stav Chyba během učení aktuátoru špatná poloha DIP přepínačů Chyba čtení aktuátoru v modulu vnější kliky Diagnostika Chyba výstupu Špatná sekvence signálů Interní chyba Konfigurace Potvrzení úspěšně proběhlého procesu učení Normal provoz Normální provoz, signalizace otevřených dveří

15 5 Tabulka stavových kódů, režim AR Provozní stav Bezp. vstupy FI1A, FI1B Poloha dveří Poloha zamykacího kolíku Uzamčení Bezp.výstupy FO1A, FO1B Monitorovací výstup OD (dveře zavřeny) Monitorovací výstup OT (zasunutý kolík) Monitorovací výstup OL (dveře zamčeny) Monitorovací výstup OI (MGB v poruše) Autotest X X X X VYP VYP VYP VYP VYP Bliká 5 Hz Automatický test vlastní funkce po zapnutí Dlouze VYP X otevřené vytažený VYP VYP VYP VYP VYP VYP Krátce ZAP Normální stav, otevřené dveře Dlouze ZAP X zavřené vytažený VYP VYP ZAP VYP VYP VYP Krátce VYP Normální stav, zavřené dveře VYP zavřené zasunutý VYP VYP ZAP ZAP VYP VYP LED POWER (zelená) LED STATE (zelená) Dlouze ZAP Krátce VYP LED DIA (červená) LED LOCK (žlutá) Dlouze ZAP Krátce VYP Stav Normální stav, zavřené dveře, kolík zasunutý, bezpečnostní výstupy FO1A,FO1B vypnuty Dlouze ZAP S aktivním monitorováním uzamčení: Normální stav, zavřené dveře, kolík zasunutý. Bezpečnostní vstupy Normální VYP Dlouze Krátce VYP ZAP FI1A,FI1B jsou zapnuty. Bezpečnostní výstupy FO1A,FO1B jsou vypnuty. provoz ZAP zavřené zasunutý VYP ZAP ZAP VYP VYP Krátce S neaktivním monitorováním uzamčení: Normální stav, zavřené dveře, kolík zasunutý. Bezpečnostní vstupy ZAP VYP FI1A,FI1B jsou zapnuty. Bezpečnostní výstupy FO1A,FO1B jsou zapnuty. Dlouze ZAP Provoz v sériově pospojovaném AR řetězci: Normální stav, dveře zavřené a zamčené, bezpečnostní výstupy VYP zavřené zasunutý ZAP VYP ZAP ZAP ZAP VYP Krátce VYP předchozího zařízení v sérii jsou vypnuty Samostatný provoz: Normální stav, dveře zavřené a zamčené. ZAP zavřené zasunutý ZAP ZAP ZAP ZAP ZAP VYP Provoz v sériově pospojovaném AR řetězci: Normální stav, dveře zavřené a zamčené, bezpečnostní výstupy předchozího zařízení v sérii jsou vypnuty Připraveno Otevřené dveře, MGB je připraveno pro učení nového modulu vnější kliky (tento stav trvá jen po dobu 3 minut X otevřené vytažený VYP VYP VYP VYP VYP VYP pro učení 3x blikne od zapnutí napájení). Učení nového X zavřené zasunutý ZAP VYP VYP VYP VYP VYP Bliká 2 Hz Právě probíhá učení nové kliky, nevypínat napájení ani neodemykat dveře. modulu kliky X X X X VYP VYP VYP VYP VYP Učení nové kliky úspěšně proběhlo, pro její aktivaci je nutno vypnout nejméně na 3 sekundy napájení. X X X X VYP VYP VYP VYP ZAP 1x blikne Chyba během učení nové kliky, vadná konfigurace DIP přepínačů Diagnostika chybný X X X VYP VYP VYP VYP ZAP 2x blikne Chyba vstupu (např. chybějící testovací pulsy, nelogický stav výstupů předchozího zařízení v řetězci). X X X X VYP X X X VYP 3x blikne Chyba čtení kódu z modulu kliky, pro reset stačí otevřít a zavřít dveře. X X X X VYP VYP VYP VYP ZAP 4x blikne Chyba výstupu (např. zkrat ztráta schopnosti ovládat výstup) X X X X VYP VYP VYP VYP ZAP Interní chyba (např. poškození komponent, chyba integrity dat, ) Chybná sekvence signálů/kódů od modulu kliky (např. zlomený zamykací kolík). X X X X VYP VYP VYP VYP ZAP 1x blikne Při aktivovaném monitorování použití nouzové vnitřní kliky je takto indikováno, že ji někdo použil. x x x x x x x x x Byl překročen 1 milion provozních cyklů LED POWER svítí velmi dlouho s krátkým přerušením ZAP Vstup, výstup, LED indikátor aktivní svítící. VYP Vstup, výstup, LED indikátor neaktivní (vypnutý) zhasnutý. LED nesvítí LED svítí 5 Hz (8 s) LED bliká s frekvencí 5 Hz (5x za sekundu) po dobu 8 sekund 3x LED bliká 3x, pak se na chvíli odmlčí X Libovolný stav

16 6 Tabulka stavových kódů, režim AP Provozní stav Poloha dveří Poloha zamykacího kolíku Uzamčení Bezp.výstupy FO1A, FO1B Monitorovací výstup OD (dveře zavřeny) Monitorovací výstup OT (zasunutý kolík) Monitorovací výstup OL (dveře zamčeny) Monitorovací výstup OI (MGB v poruše) LED POWER (zelená) Autotest X X X VYP VYP VYP VYP VYP Bliká 5 Hz Automatický test vlastní funkce po zapnutí Dlouze VYP otevřené vytažený VYP VYP VYP VYP VYP VYP Krátce ZAP Normální stav, otevřené dveře Dlouze ZAP zavřené vytažený VYP VYP ZAP VYP VYP VYP Krátce VYP Normální stav, zavřené dveře Normální provoz Připraveno pro učení zavřené zasunutý VYP VYP ZAP ZAP VYP VYP VYP ZAP ZAP VYP VYP LED STATE (zelená) Dlouze ZAP Krátce VYP Dlouze ZAP Krátce VYP zavřené zasunutý VYP ZAP zavřené zasunutý ZAP ZAP ZAP ZAP ZAP VYP Normální stav, dveře zavřené a zamčené. otevřené vytažený VYP VYP VYP VYP VYP VYP 3x blikne Učení nového modulu kliky X X X VYP VYP VYP VYP VYP Diagnostika LED DIA (červená) LED LOCK (žlutá) Dlouze ZAP Krátce VYP Dlouze ZAP Krátce VYP Stav Normální stav, zavřené dveře, kolík zasunutý, bezpečnostní výstupy FO1A,FO1B vypnuty S aktivním monitorováním uzamčení: Normální stav, zavřené dveře, kolík zasunutý. Bezpečnostní vstupy FI1A,FI1B jsou zapnuty. Bezpečnostní výstupy FO1A,FO1B jsou vypnuty. S neaktivním monitorováním uzamčení: Normální stav, zavřené dveře, kolík zasunutý. Bezpečnostní vstupy FI1A,FI1B jsou zapnuty. Bezpečnostní výstupy FO1A,FO1B jsou zapnuty. Otevřené dveře, MGB je připraveno pro učení nového modulu vnější kliky (tento stav trvá jen po dobu 3 minut od zapnutí napájení). zavřené zasunutý ZAP VYP VYP VYP VYP VYP Bliká 2 Hz Právě probíhá učení nové kliky, nevypínat napájení ani neodemykat dveře. Učení nové kliky úspěšně proběhlo, pro její aktivaci je nutno vypnout nejméně na 3 sekundy napájení. X X X VYP VYP VYP VYP ZAP 1x blikne Chyba během učení nové kliky, vadná konfigurace DIP přepínačů X X X VYP X X X VYP 3x blikne Chyba čtení kódu z modulu kliky, pro reset stačí otevřít a zavřít dveře. X X X VYP VYP VYP VYP ZAP 4x blikne Chyba výstupu (např. zkrat ztráta schopnosti ovládat výstup) X X X VYP VYP VYP VYP ZAP Interní chyba (např. poškození komponent, chyba integrity dat, ) Chybná sekvence signálů/kódů od modulu kliky (např. zlomený zamykací kolík). X X X VYP VYP VYP VYP ZAP 1x blikne Při aktivovaném monitorování použití nouzové vnitřní kliky je takto indikováno, že ji někdo použil. x x x x x x x x Byl překročen 1 milion provozních cyklů LED POWER svítí velmi dlouho s krátkým přerušením ZAP Vstup, výstup, LED indikátor aktivní svítící. VYP Vstup, výstup, LED indikátor neaktivní (vypnutý) zhasnutý. LED nesvítí LED svítí 5 Hz (8 s) LED bliká s frekvencí 5 Hz (5x za sekundu) po dobu 8 sekund 3x LED bliká 3x, pak se na chvíli odmlčí X Libovolný stav

17 EUCHNER electric s.r.o. Telefon Vídeňská 134/102 Fax CZ Brno

MGB. Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3)

MGB. Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3) MGB Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3) Obsah 1 Připojení...4 1.1 Připojení ovládacích prvků v MGB...4 1.2 Ovládání zamykacího solenoidu...4 1.3 Paralelní ovládání zamykání...4 1.4

Více

Bezpečnostní jednotka FS1A

Bezpečnostní jednotka FS1A jednotka FS1A Splňuje hlavní bezpečnostní standardy řídicí jednotka SafetyOne slouží k zajištění bezpečnosti obsluhy strojů, kde se jako ochranné prvky používají spínače, nouzová tlačítka, světelné závory

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Jednoduše bezpečný. Nový bezkontaktní bezpečnostní zámek CET

Jednoduše bezpečný. Nový bezkontaktní bezpečnostní zámek CET Jednoduše bezpečný Nový bezkontaktní bezpečnostní zámek CET Bezpečnostní zámek CET CET kombinuje princip mechanického zamykání s elektronicky kódovaným aktuátorem. Všestranný Zámky CET se používají pro

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 845 (H) je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1 Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100 Popis: Přijímač Alarm (červená) Signalizuje poplach Level - Monitor (červená) Jas je závislý na síle přijímaného signálu Good - Stav (zelená) Signalizuje klidový

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Reflexní optický paprskový detektor kouře Návod k použití

Reflexní optický paprskový detektor kouře Návod k použití Reflexní optický paprskový detektor kouře Návod k použití 1. Montáž DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Infračervený paprsek MUSÍ být neustále směřovat mimo jakékoli překážky! Při nedodržení může systém vyvolat signál

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 Popis ME3 Karta je určena pro inovované ústředny MU4N a MU3N a umožňuje: připojení přijímače časové informace DCF77 připojení přijímače časové informace GPS Karta udržuje autonomně

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 Úvod! Před instalací si prosím zkontrolujte kompatibilitu alarmu T CAN podle přiloženého seznamu podporovaných vozidel.!

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230 NÁVOD K OBSLUZE Ústředna CS-121-230 ÚSTŘEDNA CS-121-230 Napájení ústředny 230Vst (-15/+10%) 50Hz příkon max. 4,5VA podle připojeného snímače Počet analogových vstupů 1x 4 20mA Zdroj pro snímač (vestavěný)

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

BIO. Dálkové quartzové ovládání BIO s individuálním kódem Samoučící se

BIO. Dálkové quartzové ovládání BIO s individuálním kódem Samoučící se Dálkové quartzové ovládání s individuálním kódem Samoučící se Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé

Více

Přehled komponentů systému GILD

Přehled komponentů systému GILD Přehled komponentů systému GILD www.gildsystem.com GR-U01 - Rozvaděčová řídící jednotka Autonomní rozvaděčová řídící jednotka, slouží k připojení a ovládání rozvaděčových modulů. Jednotlivé moduly jsou

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set je podpůrný software určený ke snadné konfiguraci GSM komunikátoru ugate2. Po připojení ugate2 USB

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT Instalační příručka pro NAS servery řady AS10XXT Obsah Obsah balení... 3 Instalace hardwaru... 4 Instalace pevných disků... 4 Napájení, připojení a první zapnutí... 7 Instalace softwaru... 8 CD Instalace...

Více

Osvědčené systémy - prověřená bezpečnost

Osvědčené systémy - prověřená bezpečnost Osvědčené systémy - prověřená bezpečnost Strojní direktiva 2006/42/EG ČSN EN ISO 13849-1: 2008 ČSN EN 1088: 2008 Kategorie a Úrovně vlastností (PL) dle ČSN EN ISO 13849-1 More than safety. Jaká PL může

Více

RC 202-KEY. www.9000.cz. MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál

RC 202-KEY. www.9000.cz. MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál RC 202-KEY www.9000.cz MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál Modul dálkového ovládání s plovoucím kódom Montážní a uživatelský manuál OBSAH Hlavní znaky... 2 1. Funkce

Více

BLOKOVÉ KLÁVESNICE INT-S-GR INT-S-BL

BLOKOVÉ KLÁVESNICE INT-S-GR INT-S-BL BLOKOVÉ KLÁVESNICE INT-S-GR INT-S-BL int-s_cz 04/06 Blokové klávesnice INT-S-GR a INT-S-BL jsou navrženy pro ovládání zabezpečovacích ústředen INTEGRA a CA-64. Klávesnice se odlišují pouze v barvě podsvětlení

Více

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu.

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. FLAJZAR electronics, s.r.o. V 1.00 2010 Upozornění: Před prvním uvedením do provozu se ujistěte,

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Dálkové ovládání...

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací

Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací systém, do vozů koncernu Volkswagen, s OEM rádiem/navigací.

Více

GSM ZÁSUVKA pro dálkové ovládání spotřebičů mobilním telefonem

GSM ZÁSUVKA pro dálkové ovládání spotřebičů mobilním telefonem GSM ZÁSUVKA pro dálkové ovládání spotřebičů mobilním telefonem TS11 GST slouží pro ovládání spotřebičů pomocí krátkých SMS nebo prozvoněním z mobilního telefonu. GSM zásuvka je vybavena vstupem pro teplotní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH

NÁVOD K POUŽITÍ. Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH NÁVOD K POUŽITÍ Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH 1. Základní pravidla... 2 2. Funkce CRT... 2 3. Vlastnosti... 3 4. Standardní výbava... 3 5. Funkce a příklady zapojení... 3 6. Nákres...

Více

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A)

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) VLASTNOSTI PRODUKTU: Navrženo na základě spínaného módu zdroje napájení. Kompaktní rozměry

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

PCM30U-OCH UII16K. účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika

PCM30U-OCH UII16K. účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika UII16K účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika tel: +420 234 052 386, 1111 fax: +420 234 052 999 e-mail: pcm30u@ttc.cz

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

Obsah 1. Popis GPS 2. P íprava a záznam dat 3. Vyhodnocení získaných dat 4. Záruka a certifikace 5. Kontakt

Obsah 1. Popis GPS 2. P íprava a záznam dat 3. Vyhodnocení získaných dat 4. Záruka a certifikace 5. Kontakt Verze: 8.0 Obsah 1. Popis GPS 1.1. Technická specifikace... 3 1.2. Popis součástí... 4 2. Příprava a záznam dat 2.1. Paměťová karta... 6 2.2. Připojení GPS... 6 2.2.1. Připojení GPS s řízením... 7 2.2.2.

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

VA024. Externí rádiový přijímač VARIO

VA024. Externí rádiový přijímač VARIO Externí rádiový přijímač VARIO Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 1.0 www.technopark.cz

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 19.1.2010 Poslední aktualizace: 29.7.2010 13:41 Počet stran: 8 2011 Adresa:

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Manuál GSM-01 Alarmu

Manuál GSM-01 Alarmu Manuál GSM-01 Alarmu 1. Vložení SIM karty do alarmu Stiskněte jemně žlutý bod špičkou propisovačky a vyjměte držák SIM karty. Vložte do něj SIM a zasuňte zpět. UPOZORNĚNÍ! Kovové kontakty SIM karty musí

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Elektrická zařízení PROPOJOVACÍ JEDNOTKA VOZIDLA

Elektrická zařízení PROPOJOVACÍ JEDNOTKA VOZIDLA Elektrická zařízení Č. programu: 522 Diagnostika - Předběžné údaje - 2 Diagnostika - Funkce systému - 7 Diagnostika - Přiřazení pinů řídicí jednotky - 8 Diagnostika - Výměna součástí - 10 Diagnostika -

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

Instrukční manuál. www.titan-plastimex.cz

Instrukční manuál. www.titan-plastimex.cz Instrukční manuál www.titan-plastimex.cz Platnost Tento návod je platný pouze pro svařovací jednotku Cubo 315. Číslo jednotky se nachází na identifikačním štítku, který je umístěn na pravé straně. Cubo

Více

ELPRO S40. Elektronický programátor pro výsuvné sloupy

ELPRO S40. Elektronický programátor pro výsuvné sloupy Elektronický programátor pro výsuvné sloupy Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 3.0

Více

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200)

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200) Easy, Reliable & Secure Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být

Více

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele 2005 Eaton Corporation Všechna práva vyhrazena. Na obsah této příručky se vztahují autorská práva vydavatele a nelze jej (ani jeho části) reprodukovat bez písemného

Více