MGB. Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MGB. Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3)"

Transkript

1 MGB Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3)

2 Obsah 1 Připojení Připojení ovládacích prvků v MGB Ovládání zamykacího solenoidu Paralelní ovládání zamykání Provoz a připojení na bezpečnostní relé Proces učení aktuátoru (modulu vnější kliky) Příprava pro proces učení Rozložení signálů na svorkovnici Vysvětlení unikátního kódování a ochrany proti neoprávněné manipulaci Proces učení aktuátoru (modulu vnější kliky) Odstraňování závad LED DIA2 svítí, LED DIA1 bliká 2x (samostatný provoz) LED DIA2 svítí, LED DIA1 bliká 2x (sériové zapojení AR) LED DIA2 nesvítí, LED DIA1 bliká 3x LED DIA2 svítí, LED DIA1 bliká 4x (pro samostatný i sériový provoz) LED DIA2 svítí, LED DIA1 bliká 5x LED DIA2 svítí, LED DIA1 bliká 6x (provedení AR) 7x (AP) Jedna problikávající LED indikující stav vstupu na nadřazeném vyhodnocovacím systému Tabulka stavových kódů MGB-AR MGB-AP...14

3 1 Připojení 1.1 Připojení ovládacích prvků v MGB Příslušnost jednotlivých ovládacích prvků (indikátory, tlačítka, přepínače, apod.) v předním krytu MGB ke svorkám není popsána v Systémovém manuálu. Popis těchto svorek najdete v Technickém listu, který je přiložen v každé krabici s MGB. Pokud jste jej ztratili, kontaktujete prosím EUCHNER. Alternativně lze tyto informace najít také v katalogu MGB. Připojení tlačítek nouzového zastavení je plovoucí (bezpotenciálové), ale indikátory a tlačítka jsou jednou stranou vždy připojena na společný potenciál (viz. obrázek níže). Připojovací svorky ovládacích prvků jsou na svorkovnicích X2 a X3. Příklad: 1.2 Ovládání zamykacího solenoidu Zamykání je typicky řízeno z PLC jednokanálově. Interní monitorování solenoidu a zamykacího ramene, které reprezentuje zamykací zařízení definované v EN 1088, vyhovuje požadavkům pro dosažení PL e. Dvoukanálové ovládání zamykání, například z bezpečnostního PLC, není možné. Pro ovládání zamykacího solenoidu se používá svorka U CM (X3.7). 1.3 Paralelní ovládání zamykání Všechny zamykací solenoidy jsou napájeny z napětí U A. Vstupy U CM slouží k ovládání jednotlivých solenoidů, proud tekoucí do vstupu je pouze cca 3 ma, nehrozí tedy přetížení výstupů PLC. Několik U CM vstupů lze ovládat paralelně za předpokladu, že jsou svorky OV M všech ovládaných MGB modulů připojeny na společný potenciál 0 V.

4 1.4 Provoz a připojení na bezpečnostní relé MGB lze připojit k naprosté většině běžných bezpečnostních relé. Protože výstupy systému MGB generují svoje vlastní testovací pulsy, podobně jako tzv. OSSD výstupy na optických bezpečnostních závorách, musí se použít zapojení dané výrobcem relé pro připojení bezpečnostních polovodičových výstupů, například pro bezkontaktní bezpečnostní spínače pro optické bezpečnostní prvky.

5 2 Proces učení aktuátoru (modulu vnější kliky) 2.1 Příprava pro proces učení Připojte MGB dle schémat níže, ale zatím nepřivádějte žádné napětí na U B. Povšimněte si různého způsobu ovládání zamykacího solenoidu u typů MGB-L1 a MGB-L2 pro úspěšné provedení operace učení nového aktuátoru Poznámka: Pro případ použití v konfiguraci AR: Pro režim učení musí být svorky I A a I B připojeny na potenciál 24 V ss. Před zapojením do AR řetězce se musí každé MGB individuálně naučit svůj aktuátor (modul vnější kliky). UCM IB IA UCM UCM IB IA UCM IB IA U CM U CM U CM U CM

6 2.2 Rozložení signálů na svorkovnici Svorka Jméno Popis X3.4 U A Napájecí napětí 24 V ss pro zamykací elektromagnet a monitorovací výstupy X3.5 a X3.6 OV M Zem napájecího napětí zamykacího elektromagnetu, interně spojeno s X5.5 X3.7 U CM Ovládací vstup zamykacího elektromagnetu, 24 V ss X4.1 I A Povolovací bezpečnostní vstup kanálu A, připojte na 24 V ss při samostatném provozu na výstup O A předchozího MGB při sériovém pospojování. X4.2 I B Povolovací bezpečnostní vstup kanálu B, připojte na 24 V ss při samostatném provozu na výstup O B předchozího MGB při sériovém pospojování. X4.4 O A Bezpečnostní výstup, kanál A, aktivní pokud jsou dveře zavřeny a zamčeny X4.5 O B Bezpečnostní výstup, kanál B, aktivní pokud jsou dveře zavřeny a zamčeny X4.6 RST Resetovací vstup, MGB se resetuje pokud je na tomto vstupu přítomno 24 Vss po dobu nejméně 3 sekund. Není-li tento vstup používán, musí být připojen na zem (0V). X5.5 0V Zem napájecího napětí, interně spojeno s X3.5 a X3.6 X5.6 U B Napájecí napětí 24 V ss

7 2.3 Vysvětlení unikátního kódování a ochrany proti neoprávněné manipulaci MGB je moderní bezpečnostní systém, který nemá vidličku/aktuátor kódovaný svým tvarem. Místo toho má každý modul vnější kliky na zadní straně zamykacího kolíku RFID transpondér (čip) se světově unikátním kódem. Vyhodnocovací modul MGB se jeho kód umí naučit a na žádný jiný nereaguje. V případě zničení modulu vnější kliky se umí MGB naučit kód nové kliky a na předchozí přestane reagovat. Kód předchozí kliky se přesune do paměti zablokovaných klik, takže ji do stejného vyhodnocovacího modulu již nelze znovu naučit. Jedná se o ochranu proti neoprávněné manipulaci. Pokud se tedy někdo pokusí systém překonat tak, že si přinese vlastní kliku, kterou do aktivní paměti MGB naučí, už poté nepůjde nazpět naučit původní klika namontovaná na dveřích. Z tohoto důvodu se důrazně nedoporučuje zaměňovat mezi sebou klikové moduly u jedné instalace. Po zapnutí napájení by došlo k jejich naučení na novém místě a na staré by již nešly vrátit, protože by jejich kódy byly v paměti zablokovaných modulů vnějších klik. Každé MGB má 2 paměťové místa: jedno pro kód aktivní kliky a druhé pro kód zablokované kliky. Pokud tedy chcete zablokovanou kliku opět použít, musíte do MGB naučit 2 jiné kliky, čímž dojde k přepsání obou pamětí a zablokovanou kliku lze opět naučit. Postup učení je popsán dále v kapitole 2.4. a musí se provést jak u zcela nové instalace, tak i po výměně zamykacího modulu modulu vnější kliky. Počet učení není omezen. 2.4 Proces učení aktuátoru (modulu vnější kliky) 1. Zapojte MGB tak, jak je uvedeno na obrázku v kapitole Zavřete dveře popř. vložte zcela zamykací kolík do zamykacího modulu. Dveře musí být uzamčeny, což znamená u provedení L1, že svorka U CM bude nezapojena, u provedení L2 se na tuto svorku musí přivést napětí 24 V ss, aby došlo k uzamčení. 3. Zapněte napájecí napětí UA a UB. 4. Zelená LED (DIA1) bliká velmi rychle (s frekvencí cca 10 Hz). Během toho provádí MGB auto-test pro ověření vlastní správné funkce (trvá to cca 8 sekund). Potom začne tato LED opakovaně 3x blikat, čímž signalizuje připravenost MGB pro učení nového modulu vnější kliky. Tento učící režim je aktivován pod dobu cca 3 minut. 5. Je-li správně vložen zamykací kolík modulu vnější kliky, začne automaticky proces učení, zelená LED (DIA1) bliká pomalu (cca 1 Hz). Během učení se prověřuje, zda nově učený modul vnější kliky není v paměti zablokovaných modulů. Pokud tomu tak není, po cca 60 sekundách je učení ukončeno, což je signalizováno zhasnutím zelené LED (DIA1). Kód nové kliky se uloží do paměti ve vyhodnocovacím modulu, kód původní kliky se přesune do paměti zablokovaných modulů vnější kliky. 6. Pro aktivaci nového kódu je nyní třeba vypnout napájení po dobu nejméně 3 sekund. Alternativně lze také na resetovací vstup RST přivést napětí 24 V ss, také na dobu nejméně 3 sekund. 7. Opět zapněte napájecí napětí U B. Po ukončení auto-testu již MGB normálně pracuje s novou klikou.

8 3 Odstraňování závad 3.1 LED DIA2 svítí, LED DIA1 bliká 2x (samostatný provoz) Význam chybového hlášení: MGB indikuje hlášení Chyba vstupu (např. chybějící testovací pulsy). Možné příčiny: Na vstupech I A a/ I B není přivedeno napětí 24 V ss Na vstupech I A a/ I B je připojeno bezpečnostní PLC jiný systém vysílající vlastní testovací pulsy. Náprava: 1. Prověřte zapojení a opravte jej, pokud je třeba, vypněte přicházející testovací pulsy 2. Otevřete dveře 3. Vypněte napájení MGB stiskněte tlačítko Reset na nadřazeném řídicím systému (je-li přítomno) 4. Opět zapněte napájecí napětí uvolněte tlačítko Reset 5. Vyčkejte, až zelená DIA1 bliká 3x až přestane velmi rychle blikat (po cca 8 sekundách od zapnutí) 6. Zavřete dveře. MGB je opět připraveno pro normální provoz. 3.2 LED DIA2 svítí, LED DIA1 bliká 2x (sériové zapojení AR) Význam chybového hlášení: MGB indikuje hlášení Chyba vstupu (např. chybějící testovací pulsy, nelogický spínací stav předchozího modulu/spínače). Možné příčiny: Na vstupech I A a/ I B prvního MGB v řadě není přivedeno napětí 24 V ss Vzájemně přehozené vstupy a výstupy při sériovém řazení (I A je propojeno s O B I B je propojeno s O A ) V sériově zapojeném řetězci jsou zapojeny i klasické spínací (bezpotenciálové kontakty), které jej rozpojují Na vstupech I A a/ I B je připojeno bezpečnostní PLC jiný systém vysílající vlastní testovací pulsy. Celé zapojení je v pořádku, ale chybí společný potenciál pro všechna zařízení zapojená do série (pro napájení MGB v řetězci bylo použito více napájecích zdrojů)

9 Náprava: 1. Prověřte zapojení a opravte jej, pokud je třeba, vypněte přicházející testovací pulsy 2. Otevřete dveře u všech MGB, kde bliká LED DIA1, nezáleží na počtu bliknutí 3. Vypněte napájení všech MGB stiskněte tlačítko Reset na nadřazeném řídicím systému (je-li přítomno), které aktivuje signál RESET u všech připojených MGB ve stejném okamžiku 4. Opět zapněte napájecí napětí uvolněte tlačítko Reset 5. Vyčkejte, až zelená DIA1 bliká 3x až přestane velmi rychle blikat (po cca 8 sekundách od zapnutí) 6. Zavřete dveře. MGB je opět připraveno pro normální provoz. 3.3 LED DIA2 nesvítí, LED DIA1 bliká 3x Význam hlášení: MGB takto indikuje, že je připraveno naučit se kód nového aktuátoru (modulu vnější kliky). Viz kapitola 2 v tomto dokumentu. Tento stav trvá po dobu cca 3 minut od zapnutí napájení. 3.4 LED DIA2 svítí, LED DIA1 bliká 4x (pro samostatný i sériový provoz) Význam chybového hlášení: MGB indikuje hlášení Chyba výstupu. Možné příčiny: Nadřazený řídicí systém a MGB nemají stejný referenční potenciál (společnou zem). Zemní smyčky vytvořené pospojováním jak v MGB, tak i rozvaděči s řídicím systémem (viz. Systémový manuál) Interní výstupní obvod MGB je poškozen. Napětí 24 V DC 0 V je přítomno na jednom obou bezpečnostních výstupech během procesu zapnutí a interního diagnostického testu MGB. Vyhodnocovací nadřazený systém bezpečnostní PLC vysílá vlastní testovací pulsy na výstupy MGB. Náprava (mimo případu poškození hardwaru výstupního obvodu MGB): 1. Zkontrolujte zapojení a opravte jej 2. Otevřete dveře u všech MGB, kde bliká LED DIA1, nezáleží na počtu bliknutí

10 3. Vypněte napájení všech MGB stiskněte tlačítko Reset na nadřazeném řídicím systému (je-li přítomno), které aktivuje signál RESET u všech připojených MGB ve stejném okamžiku 4. Opět zapněte napájecí napětí uvolněte tlačítko Reset 5. Vyčkejte, až zelená DIA1 bliká 3x až přestane velmi rychle blikat (po cca 8 sekundách od zapnutí) 6. Zavřete dveře. MGB je opět připraveno pro normální provoz, pokud se nejedná o poškození hardwaru. 3.5 LED DIA2 svítí, LED DIA1 bliká 5x 5 Význam chybového hlášení: MGB indikuje hlašení Interní chyba. Možné příčiny: Chyba zpracování dat, porucha interních komponent, silné elektromagnetické rušení Zamykací rameno je zablokované Náprava: 1. Vyzkoušejte, zda není zamykací rameno zablokované (nejlépe pomocí zamykacího kolíku na modulu vnější kliky). Ověřte maximální montážní vzdálenost modulu kliky od zamykacího modulu. 2. Otevřete dveře 3. Vypněte napájení MGB stiskněte tlačítko Reset na nadřazeném řídicím systému (je-li přítomno) 4. Opět zapněte napájecí napětí uvolněte tlačítko Reset 5. Vyčkejte, až zelená DIA1 bliká 3x až přestane velmi rychle blikat (po cca 8 sekundách od zapnutí) 6. Zavřete dveře. MGB je opět připraveno pro normální provoz, pokud se nejednalo o poruchu hardware. 7. Pokud chyba přetrvává, odešlete prosím MGB do servisního střediska ke kontrole 3.6 LED DIA2 svítí, LED DIA1 bliká 6x (provedení AR) 7x (AP) Význam chybového hlášení: MGB indikuje hlášení Špatná sekvence signálů.

11 Možné příčiny: Byla použita vnitřní červená nouzová klika, pokud bylo MGB zamčeno. Zamykací kolík s aktuátorem je zlomený. Elektromagnetické rušení. Hardwarová chyba v modulu vnější kliky, například porucha transpondéru. Různé potenciály na ochranném oplocení se zamykacím modulem a na dveřích s modulem vnější kliky (chybí vodivé pospojování s dostatečným průřezem) Náprava (mimo případu poškození hardwaru): 1. Otevřete dveře u všech MGB, kde bliká LED DIA1, nezáleží na počtu bliknutí 2. Vypněte napájení všech MGB stiskněte tlačítko Reset na nadřazeném řídicím systému (je-li přítomno), které aktivuje signál RESET u všech připojených MGB ve stejném okamžiku 3. Opět zapněte napájecí napětí uvolněte tlačítko Reset 4. Vyčkejte, až zelená DIA1 bliká 3x až přestane velmi rychle blikat (po cca 8 sekundách od zapnutí) 5. Zavřete dveře. MGB je opět připraveno pro normální provoz, pokud se nejedná o poškození hardwaru. 3.7 Jedna problikávající LED indikující stav vstupu na nadřazeném vyhodnocovacím systému I když jsou výstupy MGB vypnuté, systém stále generuje sekvenci testovacích pulsů na výstupu O A. Výsledkem je slabé velmi rychlé problikávání LED indikující stav vstupu na nadřazeném vyhodnocovacím systému (bezpečnostní relé PLC), i když systém nesepne neindikuje nějakou chybu. Tento jev je v naprosté většině případů neškodný a nepřínáší žádné komplikace při provozu.

12 4 Tabulka stavových kódů 4.1 MGB-AR Režim LED indikace Stav Chyba vstupu MGB je připraveno k učení nového modulu vnější kliky. Diagnostika Chyba výstupu Interní chyba Špatná sekvence signálů Konfigurace Potvrzení úspěšně proběhlého procesu učení Normální provoz Normální provoz, signalizace otevřených dveří

13 4.2 MGB-AP Režim LED indikace Stav Chyba vstupu MGB je připraveno k učení nového modulu vnější kliky. Diagnostika Chyba výstupu Interní chyba Špatná sekvence signálů Konfigurace Potvrzení úspěšně proběhlého procesu učení Normální provoz Normální provoz, signalizace otevřených dveří

14 EUCHNER electric s.r.o. Telephone Vídeňská 134/102 Fax CZ Brno

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

WES Základna. Systém pro bezdrátovou kontrolu bezpečnostních lišt

WES Základna. Systém pro bezdrátovou kontrolu bezpečnostních lišt Systém pro bezdrátovou kontrolu bezpečnostních lišt Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Více

Návod k použití kamery Mobius Action Cam Wide angle lens

Návod k použití kamery Mobius Action Cam Wide angle lens Návod k použití kamery Mobius Action Cam Wide angle lens Wide Angle lens čočka pro široký úhel snímání Popis Rozměry a uspořádání ovládacích prvků jsou na obrázku Tlačítka (shora dolů) a jejich základní

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

GSM MODUL VT 20. Manuál

GSM MODUL VT 20. Manuál GSM MODUL VT 20 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

Mars 11. dálkový startér motoru s externím ovládáním NÁVOD K MONTÁŽI

Mars 11. dálkový startér motoru s externím ovládáním NÁVOD K MONTÁŽI dálkový startér motoru s externím ovládáním AKTIVACE DÁLKOVÉHO STARTU Stiskněte modré tlačítko START na ovladači. - parkovací světla 3x zablikají - systém zapne zapalování, parkovací světla se rozsvítí

Více

ROA2. Elektronická řídící jednotka

ROA2. Elektronická řídící jednotka ROA2 Elektronická Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 1.0 www.technopark.cz Obsah

Více

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 8 1400 Praha 4 Telefon: +40 41 009 15 Fax: +40 41 009 19 VIA-DU-0 Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

Mikrokontrolér xlogic TECHNOLINE s.r.o., 2011. Uživatelský manuál xlogic. ZM Technik spol.s.r.o. V1.0 Český překlad. Strana 1

Mikrokontrolér xlogic TECHNOLINE s.r.o., 2011. Uživatelský manuál xlogic. ZM Technik spol.s.r.o. V1.0 Český překlad. Strana 1 Mikrokontrolér xlogic TECHNOLINE s.r.o., 2011 Uživatelský manuál xlogic ZM Technik spol.s.r.o. V1.0 Český překlad Strana 1 Obsah Mikrokontrolér Easy xlogic úvod...3 Možnosti Easy xlogic...4 Přehled řídících

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

GDI Návod k instalaci a programování V 2.5

GDI Návod k instalaci a programování V 2.5 G S M D O O R I N T E R C O M GDI Návod k instalaci a programování V 2.5 Základní technické parametry: Napájení: 12 (9-24) V AC/DC, 500mA (variantně vestavěný záložní aku 2000mAh na cca 48h provozu) GSM

Více

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W)

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Napájecí zdroj vyznačující se novou jedinečnou funkcí společnosti OMRON Alarm podpětí s kompaktní konstrukcí přispívající ke zmenšení velikosti

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele 2005 Eaton Corporation Všechna práva vyhrazena. Na obsah této příručky se vztahují autorská práva vydavatele a nelze jej (ani jeho části) reprodukovat bez písemného

Více

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Regulační model: D08S Regulační typ: D08S001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu

Více

Referenční příručka k hardwaru. HP ProDesk 600 G1 Tower HP ProDesk 600 G1 Small Form Factor

Referenční příručka k hardwaru. HP ProDesk 600 G1 Tower HP ProDesk 600 G1 Small Form Factor Referenční příručka k hardwaru HP ProDesk 600 G1 Tower HP ProDesk 600 G1 Small Form Factor Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace v tomto dokumentu mohou být bez upozornění

Více

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí RAYSTAT-ECO-10 Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí 1 RAYSTAT-ECO-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 6 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1082

DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1082 DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1082 Základní charakteristiky 2GO video systém lze vyuţít pro systémy do 32 (s LCD do 62) účastníků a max. 3 vstupních panelů s pouţitím jen dvou nepolarizovaných vodičů. Mezi základní

Více

VLT Micro Drive. Návod k používání

VLT Micro Drive. Návod k používání 1 VLT Micro Drive Návod k používání Návod k použivání měniče VLT Micro Drive Obsah Obsah 1. Bezpečnost 3 Bezpečnostní pokyny 3 Shoda s předpisy 3 Všeobecné upozornění 3 Zabraňte náhodnému startu 4 Před

Více

GSM PAGER VT 11 verze 7.0 a vyšší

GSM PAGER VT 11 verze 7.0 a vyšší Pager VT 11 manuál GSM PAGER VT 11 verze 7.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do

Více