ODZNAKY PR AV DA PRO ABSOLVENTY SPOLUPRÁCE POKRAČUJE PODRUHÉ NA KAVKAZE NÁVŠTĚVA OPERAČNÍHO STŘEDISKA. RUSKÁ RULETA NA Mt. BLANKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODZNAKY PR AV DA PRO ABSOLVENTY SPOLUPRÁCE POKRAČUJE PODRUHÉ NA KAVKAZE NÁVŠTĚVA OPERAČNÍHO STŘEDISKA. RUSKÁ RULETA NA Mt. BLANKU"

Transkript

1 Z VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV V BRNĚ PR AV DA XII. ročník číslo 1 J SPOLUPRÁCE POKRAČUJE PODRUHÉ NA KAVKAZE ODZNAKY PRO ABSOLVENTY NÁVŠTĚVA OPERAČNÍHO STŘEDISKA RUSKÁ RULETA NA Mt. BLANKU

2 Platnost nové dohody stvrdili svými podpisy vedoucí policejní ředitel pohotovostní policie Sasko pan Ulrich Bornmann a ředitel Vyšší policejní školy MV v Brně plk. JUDr. Mgr. Jiří Musil. Na slavnostní akt navázal společný oběd s policejním prezidentem svobodné země Sasko. Více než desetiletá bilaterální spolupráce tedy bude moci pokračovat i v letošním roce. PS: O akcích, které budou realizovány v tomto roce, si můžete přečíst na stránkách školy (na share-pointu). -pš- ze školy Zpravodaj VPŠ MV v Brně 1/2011 SLOVO REDAKCE aneb veselé historky z natáčení Autobus uhání do dáli, cestující pospávají. Stačí málo a najednou je všechno jinak. Šofér posádce vysvětluje, co se přihodilo. Záhy je jasné, že se příjezd do cíle cesty opozdí. Technická závada nikoho netěší. Je třeba přivolat náhradní vozidlo. Rozpačité pohledy cestujících všeho věku roztávají po řidičově oznámení, že se jako pozornost podniku budou podávat teplé nápoje zdarma. Není divu, že objednávky čajů, čokolád a káv s mlékem i bez cukru se jen hrnou. Jako v rychlíku Šinkansen, pomyslím si, ale dřív než se podaří pokrýt stěží polovinu objednávek, ozývá se od prostředních dveří: Tak bohužel, došlo! Podařený vtip! Aha, tak to není vtip, ale realita. Pan řidič - zřejmě čerstvý absolvent kurzů do nepohody - nenechává nikoho podlehnout splínu z nemilé situace a z rukávu bez prodlení sype historku o starší paní, která si na jednom jeho zájezdu daleko od rodné hroudy z nabídky hořčice/kečup k párku zdarma, žádala křen! Soudě podle toho, jak se pan řidič od srdce rozesmál, to bylo hodně vtipné Náhradní autobus pro nás za hodinku přijel a výlet se nakonec vydařil. Historka, která se skutečně stala, nechť je pro čtenáře Zpravodaje pobídkou k tomu, aby se nedali zaskočit žádnou nepříjemností a aby právě pro takové případy měli v zásobě veselé historky z natáčení. Třeba zrovna tuto Pavel Šoba SPOLUPRÁCE S NĚMECKÝM PARTNEREM POKRAČUJE V závěru minulého roku došlo v prostorách prezidia pohotovostní policie v Lipsku k ratifikaci nové dohody mezi Odbornou policejní školou Chemnitz a VPŠ MV v Brně. Dohoda vychází z protokolu mezi MV Saska a MV České republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání a dalšího vzdělávání policie ze dne , v jehož rámci obě strany uskutečňují spolupráci v otázkách vzdělávání a dalšího vzdělávání v obou policejních školách. Služební shromáždění: slova mluvená i zpívaná Měsíc prosinec se již tradičně nese ve znamení prolínání času minulého, přítomného a budoucího. Bilancování roku končícího a nástin očekávaných událostí roku nadcházejícího přineslo ve čtvrtek také služební shromáždění policistů a zaměstnanců VPŠ MV v Brně. V sále budovy E zaznělo z úst managementu - ředitele školy i obou jeho zástupců především hodnocení plnění hlavních úkolů roku 2010 a poděkování občanským zaměstnancům i policistům za jejich zvládnutí, nechybělo ani přání příjemného prožití vánočních svátků. Pozornost přítomných se soustředila rovněž na příspěvky z oblasti personální a Fondu kulturních a sociálních potřeb. Příjemným pohlazením po duši a naladěním na vánoční atmosféru byly na závěr služebního shromáždění písně v podání solistů Hudby Hradní stráže a Policie České republiky Ivany Brožové a Dominika Hýblera, jejichž vystoupení gradovalo jímavým společným duetem. -pš-

3 Zpravodaj VPŠ MV v Brně 1/2011 Podruhé na Kavkaze Ve dnech jsme společně s Igorem Růžičkou, naší exkolegyní Zuzkou Armutidisovou a externistkou Věrkou Staňkovou realizovali další bilaterální vzdělávací misi v rámci mezinárodního programu SCIBM pod záštitou UNDP (OSN) a EU. zahraniční spolupráce Jak to vše probíhalo: 1. Příprava: a) v závěru roku 2010 obdrželo MV ČR hodnocení našeho předchozího kurzu. Od našich hodnotitelů a účastníků jsme obdrželi nejvyšší možné ohodnocení excellent Toto vysoké hodnocení pro nás bylo jak závazkem, tak výzvou a motivací pro kurz následující. b) počátkem roku 2011 přišla žádost o opětovné vyslání, na které navazovalo... c) uvolnění k realizaci kurzu (podpora vedení školy) d) v závěru byla nezbytná naše důsledná příprava, sběr informací, vytvoření podkladů a pomůcek 2. Realizace: Tentokrát probíhal kurz v Gruzii v hlavním městě Tbilisi. Vše bylo opět perfektně zorganizováno a připraveno. Tuto zkušenost jsme měli již z minulé akce. I nyní jsme jako učitelé měli k ruce několik členů organizačního zabezpečení. Naše pokyny plnili na výbornou (tak jak to má být) a tak až na několik málo výjimek jsme se mohli soustředit především na výuku a na naše posluchače. Tato zkušenost byla pro nás velmi příjemná. Také se skupinou účastníků jak z Arménie, tak Gruzie se nám pracovalo velmi dobře již od prvního dne. 3. Vyhodnocení: Dle prvního ohlasu účastníků i organizátorů jsme, myslím, potvrdili vysokou úroveň našeho kurzu (jak z minula, tak i z kurzů, které dlouhodobě pořádáme pro MV ČR a PP ČR na naší škole). Vyjádření spokojenosti a poděkování nás potěšilo. Doufám, že i ve výsledném písemném hodnocení dosáhneme znovu té nejvyšší známky. 4. Závěrem: D o m n í - váme se, že p o k ra č u j e- me v práci na vynikající úrovni a děláme dobré jméno nejen naší škole a Brnu, ale i celé České republice. Na to jsme náležitě pyšní. Škoda, že kvůli časové náročnosti kurzu nezbývalo mnoho času na prohlídku jistě velmi zajímavého města s ohromnou historií. I to málo času, které jsme měli, pak kazilo velmi nepřívětivé počasí. Celkově jsme si však odvezli skvělé zážitky. Cizí země a její lidé v nás zanechali velký dojem. pplk. Mgr. Petr Šamánek, PO TSP PS: velmi hezké video naleznete na:

4 ze školy Zpravodaj VPŠ MV v Brně 1/2011 PĚT OTÁZEK ZE SEDMIČKY Nejčtenější týdeník ve městě - jak ve svém záhlaví hlásá Sedmička - pozval k rozhovoru zástupce ředitele pro vzdělávání naší školy, vrchního radu plk. Mgr. Bc. Libora Grice. Nejzajímavější pasáže z rozsáhlého rozhovoru, který nahlíží na policejní práci v souvislostech, čímž je srozumitelný pro širší veřejnost, vám předkládáme. (V tištěné Sedmičce vyšel článek P. Mokrého ve zkrácené podobě pod názvem Policistou za půl roku? To je málo ) Za jak dlouho se ze zelenáče stane zkušený policista? Zhruba za tři, čtyři roky ve službě, kdy získá zkušenosti a otrká se. Hlavně ti, co slouží v Brně. Staří policisté dokonce tvrdí, že zkušeným se policista stane až za pět let služby, kdy perfektně pozná svůj rajon, kriminálně závadové osoby. Ví, kdo a kde se pohybuje. Zná dopravní situaci ve městě a dokáže v něm prokličkovat, i když je nějaká ulice ucpaná. Ostatně násilníky a pachatele trestných činů si začínající policisté nemohou nastudovat v sebelepší příručce. Tím si každý musí projít. Je to velká škola psychologie. Jaká by byla podle Vás optimální doba výcviku ve škole? Na tuto otázku je jednoduchá odpověď. Naši pedagogové mají zkušenosti s přímou úměrou kvality výcviku policistů v základní odborné přípravě a její délky. Ta je teď zkrácena na půl roku, optimální výuka spojená s výcvikem je v délce jednoho roku. Dobrou zprávou v tuto chvíli je, že nová ZOP, která se začíná budovat, bude delší. Kdy by to mělo být? Jsem optimista, a tak počítám, že v průběhu letošního roku se prodloužení ZOP policistů dokončí a s novými nástupy, nejspíš příští rok, se spustí. Kolik policistů letos opustí školu? V polovině letošního února bude slavnostně vyřazena necelá padesátka absolventů základní odborné přípravy. To je ale jen špička pomyslného ledovce. Nelze pominout dvě třídy absolventů VOŠ bezpečnostně právní, kteří by měli v létě ukončit studium s tituly diplomovaných specialistů. Škola však disponuje desítkami různých kurzů, v nichž by se v letošním roce mohlo odhadem vystřídat něco okolo 1700 absolventů. Je to ale jen hrubý odhad. Nábor nových policistů je v současné době zastavený. Nezůstane škola prázdná, až v únoru odjedou absolventi? V současné době je prioritou celoživotní vzdělávání. Vždyť tisíce našich sloužících policistů stálo poslední roky trošku stranou. Prioritně se řešily početné skupiny nově přijatých policistů z náborové kampaně. Nyní nastal ten správný čas pro intenzivní činnost v oblasti celoživotního vzděláváni. Jen pro příklad: na povinné kurzy vyšetřovatelů a kriminalistů dnes čekají stovky policistů z celé republiky. Obdobně je tomu i s kurzy specialistů služby dopravní policie, kurzy vedoucích obvodních oddělení, specialistů služby pořádkové policie, a tak bych mohl pokračovat dále. Investice do odborníků, rozvíjení jejich znalostí a potenciálu je silným motivačním faktorem. Lidé si kvalitu zaslouží. redakce SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ absolventů základní odborné přípravy V pátek 18. února 2011 proběhlo v zasedacím sále školy slavnostní ukončení studia celkem 44 absolventů základní odborné přípravy běhu F66 určené pro policisty služby pořádkové, dopravní a železniční policie, kteří nastoupili ke studiu loni v září. Pozvání na tuto pro školu významnou služební akci přijali jak rodinní příslušníci absolventů, tak i služební funkcionáři, s nimiž naše škola spolupracuje. Ze zahraničních hostů byl přítomen policejní ředitel Policejního prezidia pohotovostní policie Saska ze Spolkové republiky Německo Ulrich Bornmann, z Policejního prezidia České republiky ředitel služby dopravní policie plk. Ing. Leoš Tržil a další. Všichni absolventi po vyhlášení výsledků studia obdrželi z rukou ředitele školy plk. JUDr. Mgr. Jiřího Musila osvědčení o absolvování kurzu a následně i absolventské odznaky (viz titulní strana Zpravodaje). -jch- IMZ: boj s nožem Dne 3. prosince 2010 proběhlo na naší škole instruktážně metodické zaměstnání, jehož náplní bylo tentokrát seznámení s bojem s nožem. Naše pozvání přijal a zaměstnání vedl David Sýkora, hlavní instruktor bojového umění Systema pro ČR. IMZ bylo hrazeno účastníky. Kromě učitelů z POTSP se zúčastnili někteří instruktoři SPJ Brno. Zaměstnání bylo hodnoceno velmi kladně a proto doufám, že navázaná spolupráce bude pokračovat i v příštím roce. PO TSP (-1/4-)

5 Zpravodaj VPŠ MV v Brně 1/2011 intranetová migrace začíná Zatímco přechod na novou internetovou doménu s novými servery proběhl již v loňském roce a někteří uživatelé ho možná postřehli až ve chvíli, když se přihlašovali jiným způsobem ke svému účtu, intranet obdobná změna - tzv. migrace uživatelů a počítačů ze současné domény spsbr. mv.cz do nové domény (vpsbr.mv.cz) - teprve čeká. Přípravná fáze (proběhly četné testy a přesun serverů do nové domény )je minulostí, nyní již přichází lámání chleba. V této souvislosti dojde v nejbližší době k nutnému souběhu obou domén (stávající spsbr.mv.cz i nové vpsbr.mv.cz), přičemž intranetová migrace bude probíhat postupně - po odděleních. Nabízí se otázka: je migrace opravdu nezbytná? Kladná odpověď má následující vysvětlení: u tří typů serverů (operační systém Novell, Microsoft 2000 a Microsoft Exchange 2000) končí podpora výrobce, takže by záhy přestaly spolehlivě plnit svoji funkci, což by mělo negativní dopad na činnost uživatelů počítačové sítě. Dalším cílem migrace je umožnit plnou virtualizaci. Co uvedené změny ve výsledku přinesou? Uživatel získá svůj cestovní profil, což v praxi bude znamenat to, že se ke svým datům dostane kdykoli po přihlášení na kterýkoli počítač v rámci organizace, přičemž vždy bude mít shodné (tzn. své vlastní) nastavení. Dalším pozitivem bude zvětšení současného limitu pošty pro každého uživatele (díky uložení ů pouze na poštovním serveru). O tom, že data uživatele budou umístěna pouze na serveru, a tak budou částečně sdílena (Obrázky, Hudba, Filmy) ostatním uživatelům sítě LAN VPŠ MV v Brně, byla řeč již dříve. InTRAnetová migrace bude realizována v několika krocích (na základě dohody s vedoucími oddělení). K tomu, aby proběhla bez zbytečných prodlev a komplikací, je zapotřebí součinnost ze strany uživatelů. Od nich bude požadováno promazání všech úložišť (Dokumenty, Outlook, síťové disky) od starých a nepotřebných dat. Úkoly, které čekají na oddělení spojovací a výpočetní techniky intranetovou migrací nekončí. Zavést elektronický oběh pomocných dokladů včetně elektronického podpisu, realizovat elektronický systém rezervace zdrojů, propojit Ginis do Internetu, nově řešit systém zálohování a obnovy dat, upgradovat zbývající servery na verzi 2008 a 2010, a to není ani zdaleka vše Na shledanou ve virtuální intranetové síti! -pšinformace, názory SPRÁVNÝ PUNC Co znamenají zkratky WB, ISO, jak nastavit správnou expozici fotoaparátu? Kde zadat všechny důležité funkce powerpointové prezentace a jak sladit animace? Co je to komunální prevence nebo viktimnost, jak vzniká recidiva a jak s ní bojovat? Nevíte? Pak jste zřejmě neabsolvovali specializační kurz pro tiskové mluvčí a preventisty. Je rozdělen do tří fází. V první z nich se studenti dozvědí základy práva, zdokonalí se v přípravě prezentací v programu Microsoft Ofice PowerPoint a absolvují kurz fotografování. Druhý týden je zaměřen na výuku českého jazyka a tvorbu preventivních projektů, třetí týden je věnován práci se sdělovacími prostředky, vystupování na veřejnosti apod. Z výčtu obsahu kurzu by se mohlo zdát, že jde o záležitosti, které by měl každý pracovník preventivně informační skupiny znát už při nástupu na místo. Kurz je však koncipován tak, že pracovníci své dovednosti maximálně rozvíjejí. Koná se přibližně 2x do roka a účastní se ho nejvíce deset lidí. Všichni studenti tedy mají zajištěn osobní kontakt s kantory. Právě vyučující dávají tomuto kurzu ten správný punc. Jde o vybrané osobnosti, které mají ve svých oborech praxi k nezaplacení. Dokonale snoubí znalosti práva, sociologie, psychologie s životní zkušeností. Díky nim má specializační kurz pro tiskové mluvčí a preventisty vynikající renomé. Také já jsem měla před nástupem o tomto školení velmi dobré informace. Přesto jsem jeho úrovní příjemně překvapena. Máme pro svou práci nejen nové podklady, ale i další inspiraci a motivaci. Realizaci specializačního kurzu, který vyšel z dílny policejního prezidia, zajišťuje Vyšší policejní škola MV v Brně. Velká poklona a upřímné poděkování všem! mjr. Ing. Jana Bartíková, (1/L 407 PIS) Lidovou moudrost o člověku, který se nazalíbí lidem všem, bychom mohli snadno parafrázovat i na knihu. Co čtenář - to jiný vkus. Máte rádi knihy a Váš noční stolek je momentálně prázdný? Tato nová rubrika je tu právě pro VÁS! Pokud se níže uvedená nabídka liší od Vaší představy, ozvěte se nám a příště můžete doporučovat VY! V poslední době mě zaujaly tituly Anatomie lži a Da Vinciho kód, jejichž autorem je americký spisovatel Dan Brown. Zejména první knihu bych čtenářům vřele doporučil: V arktickém ledu je pohřben vzácný objekt, který se stane předmětem státního zájmu. Jeho vyzdvižení provází mimořádná vědecká, ale hlavně politická aktivita. Rozjíždí se boj o vliv a peníze, nehle- dí se na oběti. Hlavní hrdinkou je mladá zpravodajská analytič- ka, která má v zastoupení Bílého domu oznámit objev světu. Napětí, KNIHOBRANÍ tajemno, politické intriky, ale také láska, to jsou atributy, které osloví každého čtenáře. Doslova jedním dechem spějete k zajímavému finále. Anatomie lži mě osobně zaujala víc než mediálně známější Da Vinciho kód. Příznivcům detektivních románů bych doporučil díla amerického spisovatele Jeffryho Deavera - například román Iluze. Napětí, různé zápletky i překvapivá rozuzlení, to vše nabízí autor nejen v této knize, ale i ve své další tvorbě. A do třetice něco lehčího ke čtení. Láska v New Yorku od americké spisovatelky Marcii Davenportové je milostným románem zasazeným do amerického města a váže se též k naší zemi. Nejen známý román Údolí rozhodnutí, ale i tato kniha M. Davenportové stojí za přečtení. Třeba v rámci relaxace. Na samý závěr ještě doporučení z jiného soudku. Kniha s názvem Okrasné dřeviny a blížící se jaro navnadí zahradníky. Díky praktickým návodům můžete velmi jednoduchým způsobem namnožit řadu dřevin. Knihu si nemusíte kupovat, stačí si jen půjčit a vše při troše zručnosti hravě zvládnete A. Číhal

6 zpravodajství Zpravodaj VPŠ MV v Brně 1/2011 Šikana a kyberšikana na školách Jednou z priorit, které si předmětové oddělení kriminalistiky, policejní psychologie a etiky vytyčilo i pro letošní rok, je program prevence páchání trestné činnosti mládeže a na mládeži. V loňském roce uskutečnili učitelé KPPE na základních, středních školách a učilištích v Brně a okolí více než 30 besed na téma šikana a kyberšikana na školách. Ohlas ze strany dětí a pedagogů škol se promítl do zvýšeného zájmu o podobné akce, a tak a již začátkem ledna letošního roku jsme ve spolupráci s předmětovým oddělením tělesné a speciální přípravy (tímto jim velmi děkuji) provedli tři dopolední zaměstnání pro třídy 1. stupně základní školy v Brně na Úvoze. Z jejich zpětné vazby víme, že se už nyní těší na další spolupráci. Již tradičně zveme na besedy a exkurze žáky ze ZŠ na ul. Horní, aktuálně máme dohodnuty termíny pro sedm tříd 1. a 2. stupně (v únoru a březnu 2011); o spolupráci nás nově požádala i ZŠ ve Slavkově u Brna, jejichž děti jsnou k nám do školy pozvány v březnu a dubnu letošního roku. Obsahem letošních besed u dětí 1. stupně bude téma nanejvýš aktuální - pohlavní zneužívání mládeže - nabídky sexu dětem po internetu a osobně pod různými záminkami dospělými (velmi často pedofilními) osobami, které na dítěti spáchají i nejzávažnější násilnou trestnou činnost. Do programu besed pro žáky 2. stupně ZŠ opět zařadíme sociálně patologické jevy (zejména užívání návykových látek, gamblerství, páchání majetkových a násilných přečinů a zločinů), u žáků 8. a 9. ročníků budeme mj. hovořit i o právní zodpovědnosti mladistvých osob. O spolupráci v rámci preventivní činnosti na školách naše pracoviště požádali i pracovníci médií. O této aktivitě vás bude informovat ve svém příspěvku v některém z příštích čísel kolegyně PhDr. Miroslava Křápková. Přestože motto: prevence každou lidskou společnost stojí vždy méně prostředků než následky deliktů, je dost rozšířené, nevěnuje se prevenci bohužel taková vysoká pozornost, jakou by si zasloužila. Pokud se v tomto ohledu v dohledné době něco zásadně nezmění, pocitům jistoty a bezpečí občanů Norska či Švédska, které mohou být v této oblasti naším vzorem, se rozhodně nepřiblížíme. plk. Ing. Miroslav Borák, vedoucí PO KPPE Operační dovolili nakouknout pod pokličku V úterý 8. února 2011 navštívili studující základní odborné přípravy Vyšší policejní školy MV v Brně Integrované operační středisko Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje. Výuka spojená s exkurzí tak zvýšila znalosti a přehled mladých policistů o hlásné službě, činnosti tísňové linky, lustracích a také další činnosti, které má Integrované operační středisko ve své náplni. O některých odborných činnostech (střih kamerových záznamů, elektronická úprava materiálů, analýzy hlasových záznamů, kamerových záznamů, GPS záznamů či vozidlových kamer) neměli studenti ani tušení. Studující byli seznámeni s klíčovými úkoly operačního působí činnost a fungování pracoviště operačního střediska. Studenty fascinovala jeho nepřetržitost, dostupnost pro každého člověka v republice, odbornost lidí umět komunikovat a správně vyhodnotit situaci. A jaká je frekvence hovorů? Kpt. Ing. Helena Pla- střediska a následně cherová z operačního středis- jim byl předveden software, který tísňová linka využívá. Ten podobně jako krevní oběh v těle prochází celou policií a roznáší informace správným směrem k zpracovatelským útvarům. Ano, ka uvedla, že za měsíc operátoři přijmou okolo hovorů, z nichž událost do systému Maják zakládají v případech. V půlce února studující otestovali své znalosti při závěrečných zkouškách ZOP. V otázce fungování operačních středisek měli určitě jasno... jako živý organismus kpt. PhDr. Soňa Svobodová, PO SPP

7 Zpravodaj VPŠ MV v Brně 1/2011 Mt. Blanc - nejnebezpečnější hora starého kontinentu (spolu s Matterhornem) se stává cílem tisíců turistů toužících alespoň jednou za život stanout na střeše Evropy. Davy nezkušených alpinistů se ženou po úzkých římsách a hřebenech k vrcholu. Každý chce dobýt (mnohdy stůj co stůj) vrchol. Vydrží-li pěkné počasí, stane na vrcholu i 300 lidí za den! Bezpečnostní pravidla a vzájemná ohleduplnost jdou stranou. Následkem jsou desítky obětí. Na hřebeni není výjimkou ani 12 navzájem svázaných alpinistů (jeden druhému šlape po laně). Vyhnout se takovému uskupení je téměř nadlidský výkon. Míjení dvou takových skupin na sotva 30cm široké římse připomíná ruskou ruletu. Z hor se vytrácí kdysi tak rozšířené přátelství a vzájemná pomoc. Výstižně to vyjádřil německý deník Süddeutsche Zeitung:,,Když se mluví o horolezeckém kamarádství, člověk z nížiny uctivě mlčí. To, co o něm víme z knih a zpráv, většinou vypadá jako ušlechtilost sama. Tím spíš, když jde o expedici, kde je jeden odkázán na druhého. Tady ještě pojmy mužstvo a partnerství na laně rozhodně nemohou být nahrazeny módním slovem tým Před rokem jsem byl v táboře u chaty Tete Rousse (3167 m) svědkem rozhovoru mezi klientem CK a horským průvodcem. Klient chtěl za každou cenu pokračovat k chatě Gouter (3817 m) i když průvodce mu cestu nedoporučoval kvůli špatné fyzické kondici a nedostatečné aklimatizaci. Klient trval na svém: Zaplatil jsem si zájezd na Mt. Blanc a vy mi nebudete nic zakazovat! Druhý den navečer se alpinista zřítil, když se vracel kuloárem od chaty Gouter k chatě Tete Rousse. Za dosažení vrcholu zaplatil životem. A to nebyl jediný tragický případ. Během šesti dnů, co jsem byl na Mont Blanku, přišli o život 3 alpinisté a dokonce i francouzský horský vůdce (ačkoli ten by měl znát Mont Blanc jako nikdo jiný). Stačí spěch či malá chvilka nepozornosti a přichází tragický konec. Vysokohorská nemoc Výšce 5500 m n. m. se může lidský organismus plně přizpůsobit a bez větších problémů v ní i přežívat, nad 6000 m člověk vydrží jen několik dnů... Drtivá většina alpinistů, kteří se vydají na Mt. Blanc, je aklimatizována špatně nebo vůbec ne. Na výškovou nemoc nepomáhají ani léky ani vitaminy. Jedinou pomocí je dostat se rychle dolů. Stačí sestup o 300 výškových metrů a člověk se cítí mnohem lépe. (V březnu jsem byl svědkem úmrtí tří amerických alpinistů na Kilimandžáru; neaklimatizovali se a zemřeli při výstupu na dehydrataci a vyčerpání). Často se stává, že horolezec zemře ve stanu na vysokohorskou nemoc. Do několika málo dnů podlehne dehydrataci a vyčerpání. Bouře v 6000 metrech obvykle trvá i několik dní a může být natolik silná, že není možné ani vyjít ze stanu. K vrcholovým chatám na Mt. Blanku je možné přivolat záchranný vrtulník. Mnozí se ho však bohužel v poslední době snaží využít jako taxi. Záchranáři chtějí tomuto trendu zabránit, a tak svážejí do údolí jen velmi těžké případy. Když se vám udělá na Gouteru zle, nechají si vás tam přes noc, aby se přesvědčili, že nic nepředstíráte a že vrtulník je jedinou možností, jak vás dostat dolů. Po noci, kdy člověk sotva stojí na nohou, si leckdo rozmyslí šplhat do výšek bez aklimatizace a solidních horolezeckých zkušeností. Internet pod Everestem Když před 80 lety stoupali na vrchol Mt. Everest angličtí gentlemani na cestách Ruská ruleta na Mont Blanku I když Mt. Blanc (4807 m n. m.) patří mezi snadněji přístupné vrcholy, společně s Aconcaguou, Kilimandžárem, Elbrusem a Everestem, se řadí k těm, které si vyžádají rok co rok desítky lidských životů Mallory a Irvine, byli jedněmi z prvních na světě, kteří tuto oblast navštívili. V současnosti stojí pod nejvyšší horou světa celoročně stanové městečko s více než 300 stany. Na 14denní cestě z Káthmándú do EBC (Everest base camp) se táhnou dlouhé jačí karavany, které zásobují vesnice a EBC potřebným zbožím a komfortem. Mezi Káthmándú a EBC létá denně vrtulníková linka, aby dopravila ty nejbohatší, kteří by nezvládli obtížný dvoutýdenní trek. V EBC stojícím ve výšce přes m n. m. není problém dát si horkou sprchu, zajít si na internet nebo na diskotéku, zavolat satelitním telefonem. Od překupníků z Tibetu se dají koupit drogy, alkohol a dokonce i prostitutky. Do EBC všechno putuje z Tibetu přes sedlo Lho-la ve výšce m. n. m. Každý den se z EBC posílají na www. everestnews.com novinky o výstupech a tragédiích. Turistické kanceláře v současnosti mají v nabídce výstupy na jakoukoli horu. Dobrá fyzická kondice a horolezecké zkušenosti jdou stranou. O vš e se postará cestovní kancelář. Šerpové vypreparují fixními lany cestu až na vrchol, postaví stany, uvaří jídlo, odnesou batoh a nakonec i dostrkají výškou omámeného klienta až na vrchol. Hlad po uznání za zlezenou horu je dnes otázkou osobní prestiže a sebechvály. Již se nehodnotí způsob, styl ani cesta, které byly použity k výstupu. Nejdůležitější je fotografie z vrcholu! Navzdory všem umělým pomůckám i servisu zůstane zlezání hor životu nebezpečné. To vytváří nejdůležitější předpoklad pro dobrodružství a zároveň nabízí měřítko, které pomáhá odlišit mezní výkon od turismu. nprap. Michal Smetánka, vrchní inspektor SKPV - OHK K. Vary Foto (autor) - popisky: Stanové městečko nad chatou Gouter. I když je zde kempování striktně zakázáno, každodenně zde stojí desítky stanů Bez pomoci šerpů by většina expedic na Everest byla nemyslitelná Při pochodu do základního tábora (EBC) doprovázejí kolony nosičů i jakové.

8 legislativa Zpravodaj VPŠ MV v Brně 1/2011 Počítání lhůty pro zadržení osoby podezřelé Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, upravuje v 76 odst. 4 lhůtu 48 hodin, ve které musí být osoba, která byla zadržena policejním orgánem, odevzdána soudu, pokud předtím nedojde z důvodu rozptýlení podezření (nebo důvody zadržení z jiné příčiny odpadnou) k jejímu propuštění na svobodu. Nadřazená právní úprava a současně klíč k problému spojeného s počítáním lhůty vyplývá z čl. 8 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze LZPS ). Kdybychom se proměnili v policistova vedoucího, státního zástupce či kontrolní orgán, ve spisových materiálech evidovaných policejními orgány v informačním systému ETŘ pod TČ, bychom mezi úředními záznamy občas nalezli formulace typu: osoba se dobrovolně dostavila na součást policie a využila přitom k převozu služebního vozidla, nebo osoba dobrovolně následovala policisty na útvar, příp. osoba dobrovolně vyčkala na útvaru apod. Tyto údaje se na první pohled zdánlivě týkají úseku před zahájením trestního řízení. Ve spise bývá též uvedeno, že: následně bylo zahájeno trestní řízení, a to neodkladným úkonem spočívajícím v zadržení osoby podezřelé policejním orgánem (provedeným např. na základě podání vysvětlení této osoby). V tomto případě se však zjevně stala chyba! Policejní orgán totiž lhůtu 48 hodin nesmí počítat až od okamžiku formálního zadržení. Jestliže osoba předtím dobrovolně následovala policisty z místa bydliště na útvar, natož využila k převozu služebního vozidla apod., nacházela se ve faktické dispozici policistů. Proto je nezbytné, pokud celkové jednání policistů směřovalo k zadržení, začít počítat lhůtu již od prvního úkonu, kterým se osoba do faktické dispozice policistů dostala.»mazaný«policista si nepomůže ani zajištěním této osoby podle 26 či 27 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PČR ), příp. zajištěním podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a teprve následným jejím zadržením podle trestního řádu (např. po 24 hodinách). Jde-li od prvopočátku o osobu podezřelou z trestného činu, lhůta 48 hodin pro účely odevzdání osoby soudu či pro její propuštění na svobodu začíná běžet již od jejího zajištění. Jiným případem by bylo např. zajištění osoby podle 26 zákona o PČR (např. přistižení při jednání, které má znaky přestupku a zároveň existuje důvodná obava, že bude v protiprávním jednání pokračovat anebo mařit řádné objasnění věci) a teprve následně (i za několik hodin) by z dalších okolností vyplynulo, že je z jiného důvodu (vyjma pouhé změny právní kvalifikace) podezřelá z trestného činu. Lhůty pro zajištění a zadržení by se potom počítaly zvlášť. Každá zadržená osoba musí být ihned seznámena s důvody svého zadržení a vyslechnuta. Vracíme se tam, kde jsme začali - k čl. 8 odst. 3 LZPS. Jde o další podmínky, o kterých v úředních záznamech (resp. ve spisových materiálech) v souvislosti s výše uvedenými výňatky o dobrovolném následování policistů apod. ani při sebevětší snaze nic nenalezneme. Státní zástupce či kontrolní orgány však případná pochybení neponechávají bez povšimnutí. Nakonec podotýkám, že podle trestního řádu zdaleka nemusí jít pouze o zadržení osoby podezřelé z trestného činu policejním orgánem ( 76 odst. 1), ale výše uvedené obdobně platí též u zadržení obviněného policejním orgánem ( 75), zatčení osoby ( 69), či zadržení osoby za účelem jejího vydání do ciziny ( 395) nebo zadržení osoby za účelem jejího předání na základě evropského zatýkacího rozkazu ( 410). kpt. Mgr. Bc. Ondřej Rudolf, předmětové oddělení práva PROTI CHŘIPCE Ve středu 2. února vytáhli zaměstnanci a studenti Vyšší policejní školy MV v Brně proti chřipce! Jako zbraně posloužily vitamíny, které poskytla Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra 211. Noví zájemci o registraci do naší resortní pojišťovny ale i stávající klienti, kteří projevili zájem o zajímavý produkt Karta života (dále KŽ), se mohli těšit z vitamínového balíčku. (KŽ zpřístupňuje informace v databázi Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR, díky kterým budou mít pojištěnci lepší přehled například o tom, jaká vyšetření absolvovali, jaké léky mají předepsané nebo kolik stojí jejich zdravotní péče, a to vše až za předchozí tři roky zpátky. Současně dává pojištěncům možnost být aktivními spolutvůrci své KŽ, tedy zapisovat do ní důležité údaje o aktuálním zdravotním stavu či užívání léků - pozn. red.). A zda byl o akci zájem? Obrovský! Dokonce i pracovnice pojišťovny rychle doobjednávají nové balíčky pro naši školu. Všichni zájemci svůj balíček vitamínů dostanou. Hned 131 zájemců si ve středu ráno udělalo čas, aby konkrétním činem prospěli svému zdraví. Tak ať chřipku společnými silami porazíme! kpt. PhDr. Soňa Svobodová

9 Zpravodaj VPŠ MV v Brně 1/2011 prevence Nebyla to jen obyčejná beseda PhDr. Miroslava Křápková a PhDr. Vladimír Novák se zúčastnili projekce s besedou na téma: Seznam se bezpečně. Projekt si klade za cíl seznámit děti školního věku s riziky získávání přátel prostřednictvím internetu. Pro tuto šňůru besed vytvořili iniciátoři a současně garanti projektu SEZNAM.CZ film se stejným názvem (mimochodem je přístupný na internetu pod adresou bezpečně.cz). Moderátorem a průvodcem filmu je známý novácký redaktor Miroslav Vaňura (Pořad 112 v ohrožení života). Tvůrčí tým vyjíždí pravidelně ještě s několika dalšími aktéry na základní školy a beseduje s dětmi na téma internet a s tím související rizika. Dříve tým tvořili pouze zástupci Seznamu, Policejního prezidia a otec dívky z prezentovaného případu instruktážního filmu. Koncem ledna se tým rozšířil o důležité členy a těmi byli právě oba naši psychologové. Proč? Protože psychologové naší školy jsou vynikající specialisté. A tak není divu, že na Základních školách v Mutěnicích a v Kyjově byla beseda mimořádně úspěšná. Letos v únoru jsou plánovány další výjezdy do terénu za dětmi. Naše škola spolupráci vítá. Vždyť jak jinak lze děti před tímto nebezpečným fenoménem chránit. Naučit je, jak se nestát obětí! PhDr. Miroslava Křápková REFLEXNÍ VESTY PRO NEJMENŠÍ Každý den dochází na silnicích k vážným dopravním nehodám. Z policejních statistik vyplývá, že jednou z mála skupin silničního provozu, u které se v loňském roce počet usmrcených zvýšil, jsou chodci. Změnit tento fakt se rozhodli zástupci oddělení BESIP z Ministerstva dopravy ČR, kteří v souvislosti s touto problematikou rozjeli nápaditou a především účinnou kampaň Jsme vidět. V rámci ní navštívil ředitel BESIP Ondřej Valenta v polovině února mateřské školky v Karlových Varech, aby v nich spolu s místními policisty a strážníky společně oblékli všechny děti do reflexních vest. Právě nejmenší jsou na silnicích ohroženi nejvíc. Soustředěnost dětí je na nižší úrovni, nedokážou příliš odhadovat ani předvídat. O to důležitější je, aby byly na silnici vidět co nejlépe. Světlé oblečení, školní brašna a boty s reflexními doplňky učiní jejich každodenní cesty bezpečnějšími. Celoroční povinnost za jízdy svítit, sebou přináší jeden negativní aspekt - otupení vnímání řidičů vůči všemu, co nesvítí nebo na sebe dostatečně neupozorňuje. Osoba v tmavém oblečení je pro řidiče téměř neviditelná. Tím spíš malé dítě! Vzdálenost, na kterou je dítě rozeznáno, již mnohdy řidiči neumožňuje bezpečný manévr, kterým by odvrátil střet. Bezpečnost silničního provozu si žádá důkladnou přípravu již od útlého věku. Jak se správně chovat, jak reagovat a co se na přechodu pro chodce smí a nesmí, o tom všem se při této příležitosti besedovalo. Každý den se děti z mateřských školek stávají účastníky silničního provozu (cesty s rodiči do školky a domů, vycházky s učitelkami apod.) a naučit je bezpečným návykům je zásadně důležité. Viditelnost dětí a chodců obecně lze zvýšit pomocí vhodně zvoleného oblečení, nášivek a doplňků ze speciálních materiálů a právě na tom je založena kampaň Jsme vidět. Při vycházce na sebe pestrobarevný útvar dětí mnohem lépe upozorní. Důvody potřebnosti této akce jsou jasné - chodce bez reflexních prvků na oblečení spatří řidič za snížené viditelnosti na 18 metrů, což mu nedává příliš prostor a čas na reakci. S reflexními prvky na oblečení je chodec vidět již z 200 metrů. Dříve měla vestu jen první a poslední dvojice na vycházce. Současnou prioritou je, aby reflexní vestou byly vybaveny všechny děti, podotkl Valenta. Do konce roku 2011 si BESIP klade za cíl rozdat po českých mateřských školkách dětských reflexních vest a vybavit reflexními vestami i terčíky paní učitelky. Kdoví, třeba se i Vaše ratolest brzy dočká Obdobou této akce pro cílovou skupinu dospělých bude kampaň Život nikdy nevyjde z módy, v jejímž rámci se objeví kolekce módního oblečení pro dospělé, která bude díky reflexním prvkům vzhledem k problematice viditelnosti rovněž funkční. Karlovarští policisté (a určitě nejen oni) tuto aktivitu BESIPu vítají a považují ji za jednu z nejdůležitějších. Zaměřuje se totiž na ochranu životů a zdraví těch nejmenších. mjr. Mgr. Bc. Andrea Pomichalová, PIS, Policie Karlovarského kraje Uvnitř mé samoty kvete si louka tichá. Srpeček měsíce ji bílým světlem seče. Vroubí ji růže plané. Sladká tam vůně kane do svěží trávy. Potůček tam teče a někdo tiše dýchá. Jsi tu? V mém srdci rostou do vysoka stromy. Sladce v nich míza vzlíná. Ve větvích šepot peří. Hrdličky rukám věří na hladký dotek. Láska je tu jiná, nedojde na polomy. Jsi tu? L.B.

10 10 aktuality Obec Kostice leží (7 km od Břeclavi) v protáhlém klínu na jihu Moravy, ohraničeném řekami Moravou a Dyjí u hranice se Slovenskem a Rakouskem. První zmínka o vsi, která aktuálně čítá 1815 obyvatel, je v zemských deskách až v roce 1384, ale pozoruhodný nález keramických hrnců (nyní ve sbírkách Muzejního a vlastivědného spolku v Břeclavi), posunuje doloženou existenci vsi o 100 let před toto datum. K území se vážou počátky Velkomoravského státu. Nedaleko je významné archeologické památky Pohansko a Mikulčice, taktéž památka Unesco: Lednicko-valtický areál. Občanská vybavenost je tu na velmi dobré úrovni. Klasickou dominantu, jíž je v okolních obcích kostel, Kostice postrádají. Na křižovatce cest k Břeclavi, Lanžhotu a k Tvrdonicím stojí jen kaple vysvěcená roku 1861 ke cti sv. Terezie. Nelze přehlédnout kapličku sv. Kříže, Balíkových kapličku, socha sv. Jana Nepomuckého a sochu sv. Anny (ve výklenku domu rodiny Rabušicových). Typickým prvkem okolní krajiny jsou (udržované) boží muka a kříže. S 13 dalšími obcemi patří Kostice k mikroregionu Podluží, které tvoří jižní část Slovácké vinařské podoblasti. Kraj úrodných rovin je domovem vinné révy, a tak není divu, že Kostice mají ve svém znaku typický symbol - vinařský nůž. Síť cyklostezek vede krajinou lužních lesů, archeologických památek, rozsáhlých vinohradů, sklepů plných vína. Vinařská stezka vyjadřuje úsilí 140 vinařů, kteří obhospodařují dvě viniční tratě. V Kosticích působí Slovácký krůžek, vinařský spolek, dětský soubor Kostičánek, oddíl kopané, judistů, moderních gymnastek, kynologický spolek, svaz rybářů atd. Jinak řečeno kulturní a společenský život je v Kosticích pestrý a pohostinnost i pohoda jsou tu všudypřítomné. V hojné míře se tu udržují tzv. slovácké zvyky. Při slavnostních příležitostech chodí místní v krojích. O hodech, (první říjnová neděle po svátku sv. Terezie), při krojovém Zpravodaj VPŠ MV v Brně 1/2011 Okénko knihovny aneb 2x napětí Věřte nebo ne Dean Koontz už napsal přes padesát thrillerů (na dvacet jich bylo přeloženo do češtiny a u našich čtenářů se setkaly s nebývalým úspěchem). RYCHLOST je název románu, který vám dnes chci představit a je i nejdůležitější složkou dramatického příběhu. Koho mám zabít? Je to na tobě. Musíš si vybrat a rychle. Klidný život barmana Billyho v malém městečku naruší psychopat, který ho vtáhne do své nestvůrné hry, předvídá jeho reakce a nutí ke krutým volbám. Mrtvých přibývá a zbývá jen málo času k odvrácení nepochopitelného útoku. Zejména proto, že další obětí by se mohla stát Billyho snoubenka, která leží v kómatu v místní nemocnici. Zoufalství přetavuje bezmoc na zuřivou obranu a téměř nadlidské úsilí při snaze o odhalení a zastavení vraha. Vydal BB/art. Opravdu objevila švýcarská kosmetická společnost přípravek na věčné mládí? Rozhodně je teď v centru pozornosti médií, trhu s cennými papíry a obchodních konkurentů. Cathy, mladá analytička z Wall Street, získá zajímavé informace; později i pozvání k návštěvě proslavené kliniky. Z hosta se však stává vězněm. Zločinné praktiky v genetickém výzkumu však nezůstanou utajeny. Cathin přítel Mike nastupuje cestu k záchraně své přítelkyně a odkrytí zneužívání vědy, lačnosti po penězích a bezohledných osobních ambicí, které hýbou úspěšnou firmou. Britský spisovatel Patrick Lynch je autorem románů, které souvisejí s moderní lékařskou vědou. Velký vypravěčský talent, brilantně zvládnuté příběhy i charaktery postav vytvářejí spolu s autentičností prostředí silný čtenářský zážitek. DÁRKYNĚ, kniha vydaná nakladatelstvím Columbus, tyto kvality rozhodně má. -ik- K O S T I C E plesu (tradičně první lednová sobota) a o Božím těle (květen či červen - jde o pohyblivý církevní svátek). V Kosticích probíhá rovněž předhodovní zpívání u cimbálu, vánoční jarmark i vánoční koncert. Vyhlášenou zábavou pro široké okolí je fašanková merenda (před Popeleční středou). Kostice se pyšní lidovými zpěváky i skladateli. Nejvýznamnější byl pan František Třetina, jehož písně zpívá synovec Zdeněk Baťka se svou sestrou Boženou Baťkovou-Hrubou. Dalším známým zpěvákem byl Josef Rampáček, který zpíval s populárním tvrdonským zpěvákem Jožkou Severinem. V Kosticích žije syn Jožky Severina, který je nositelem téhož jména a pokračuje ve stopách svého otce s vlastní cimbálovou skupinou. V širokém podvědomí prosluly Kostice zejména jako obec s velkým množstvím lidí, kteří se podíleli na výrobě nejrůznějších krojových součástí. Šily se zde krojové kalhoty (tzv. červenice), obuv ke kroji, zhotovovaly se ozdobné pokrývky hlavy (tzv. guláče), praly se tu kosířky ke guláči, malovaly mašle ke krojům. Většina lidí, kteří tuto činnost dělali, však už nežije a jen velmi málo z nich má své pokračovatele. Dalším významným rodákem z Kostic je malíř Jaroslav Blažek. Mládí prožil v Kosticích, zbytek svého života si užívá v Praze. Část tvorby věnuje rodnému kraji. V rodné obci má i muzeum, kde jsou vystaveny obrazy známých vesnických postav v lidových krojích a malebná místní krajina. Buďte v Kosticích vítáni! por. Mgr. Vladislava Nováková (1/J6) ZPRAVODAJ - školní bulletin pro účastníky kurzů a pracovníky Vyšší policejní školy MV v Brně. Vedoucí redakční rady Mgr. Pavel Šoba, tel Členové redakční rady: PhDr. Božena Vejrostová, Mgr. Jiří Chromek, Mgr. Vladimír Machát, Jarmila Krajčiríková a Silvestr Tintěra. Zpravodaj vychází 1x za tři měsíce v nepravidelném rozsahu. Články dopisovatelů nejsou obsahově upravovány a nemusí být v názorové shodě s redakcí, která si vyhrazuje právo příspěvky krátit. Intranet: Adresa školy: Vyšší policejní škola MV v Brně, P. S. 365, Brno. Povoleno rozhodnutím tiskového odboru Magistrátu města Brna. Registrační číslo: R 3/00. Vytiskla reprografická služba materiálního odd. VPŠ MV v Brně vlastním nákladem v počtu 280 výtisků. Uzávěrka tohoto čísla Zdarma. Uzávěrka příštího čísla

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012 projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Cíle projektu Hlavní cíl projektu omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů. Vedlejší

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Ing. Blanka Sunkovská

Ing. Blanka Sunkovská Aktivity it Ministerstva i t dopravy v oblasti dopravní výchovy Ing. Blanka Sunkovská Ministerstvo i dopravy BESIP Aktivity it Ministerstva i t dopravy v oblasti dopravní výchovy Zaměření dopravní výchovy:

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Spolupráce a další vztahy policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Současný postup šetření a dokumentace silničních dopravních nehod v Praze

Současný postup šetření a dokumentace silničních dopravních nehod v Praze Současný postup šetření a dokumentace silničních dopravních nehod v Praze rada pplk. Mgr. Václav Valenta, Ph.D. Policejní akademie ČR v Praze, Fakulta bezpečnostně právní, katedra policejních činností

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-18609-1/PO-VZ-2011 Kódové označení: DK 4-PVČ Praha 14. března 2011 Počet listů: 9 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Naším cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině a podporovat širší přístup dětí a mládeže ke kulturním statkům. Předčítání rozvíjí paměť

Více

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary ODDĚLENÍ PREVENCE A DOHLEDU MĚSTSKÉ POLICIE K.VARY Historie a vývoj Vize a cíle Programy zaměřené na děti a mládež

Více

Dopravní strategie PČRP

Dopravní strategie PČRP Policejní prezidium České republiky Ředitelství služby dopravní policie Dopravní strategie PČRP požadavky na infrastruktury investice do dopravní výstavba dálniční síťe a více rychlostních silnic změny

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Prezentace projektů pro osoby se zrakovým postižením

Prezentace projektů pro osoby se zrakovým postižením Statutární město Brno Městská policie Brno Štefánikova 43 602 00 Brno Tel.: 541 124 111 E-mail: podatelna@mpb.cz www.mpb.cz Prezentace projektů pro osoby se zrakovým postižením Šárka Bečicová Městská policie

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

Internet ve státní správě a samosprávě

Internet ve státní správě a samosprávě Policie České republiky Internet ve státní správě a samosprávě IX. ročník konference plk. JUDr. Jaroslav Vaněk ředitel PČR MŘ Brno Hradec Králové 3.- 4. 2006 Policie České republiky Počty policejních

Více

Policie České republiky. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje. senioři a kriminalita

Policie České republiky. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje. senioři a kriminalita Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje senioři a kriminalita Jihočeský kraj základní údaje rozloha 10 056 km 2 počet obyvatel 630 063 62 obyvatel/km 2 počet obcí 623 délka

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Pokyn ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Ročník 2005 dne 21. prosince 2005 Číslo : 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU NENECH SEBOU ZAMETAT! projekt, který poukazuje na aktuální témata, která se týkají dnešní mládeže HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT. plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru Správy Jmk PČR

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT. plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru Správy Jmk PČR POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT Praha Hotel Praha Praha, 29 29. dubna dubna. 2008 2 Konference 2. o bezpečnosti silničního provozu v obcích plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č. j. PO-2340/GŘ-VZ-2007 Kódové označení. ST-B Praha 12. října 2007 Počet listů: 7 Schvaluje: plk. Ing. Alois Sellner v. r. generální

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Aktivity BESIP v oblasti dopravní výchovy. Ing. Blanka Sunkovská Ministerstvo dopravy BESIP

Aktivity BESIP v oblasti dopravní výchovy. Ing. Blanka Sunkovská Ministerstvo dopravy BESIP Aktivity BESIP v oblasti dopravní výchovy Ing. Blanka Sunkovská Ministerstvo dopravy BESIP Aktivity BESIP v oblasti dopravní výchovy 30% Počet usmrcených dětí do 15 let, ČR, leden - září 2007 15% 20% 35%

Více

Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách

Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách Mgr. Lukáš Habich Anotace Příspěvek se zabývá problematikou preventivního programu ve Walesu a návrhem preventivního programu pro Policii

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

vrchní rada plk. PhDr. Ing. Jiří Zlámal, Ph.D., MBA

vrchní rada plk. PhDr. Ing. Jiří Zlámal, Ph.D., MBA $ g**xn ř gt x řaerx*x :i *. :::=,*==š *! ::: ::. i* ** * ::,: ;': ::'': ;.:],.aj 3' * ::a ::ai x *x řr * *li&xi ř x W**ryXr* * xr* xxx! * w ť; éal: =< :';::*á;:š, * ;3*==* cěé š=:sš iš: 31.s PRVN! KONFERENČNI

Více

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Vážený čtenáři, dostává se Vám do rukou historicky první výroční zpráva občanského sdružení For-Teenager Apel, které v Jičíně poskytuje sociální

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 5 - Postupy při řešení dopravních nehod, jiných událostí a přestupků na úseku dopravy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Mgr. Iveta Nováková Knížková Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MEKA Brno 6.2.2014 Činnost psychosociálního

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji Zlín, 14. 5. 2009 Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Osnova: 1. Právní zakotvení inspekcí 2. Provedené inspekce v ZK v roce

Více

MEZINÁRODNÍ DVOUDENNÍ SETINOVÁ RALLYE HISTORICKÝCH VOZIDEL V PRAZE A STŘEDOČESKÉM KRAJI 24. 25. DUBNA 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE

MEZINÁRODNÍ DVOUDENNÍ SETINOVÁ RALLYE HISTORICKÝCH VOZIDEL V PRAZE A STŘEDOČESKÉM KRAJI 24. 25. DUBNA 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE MEZINÁRODNÍ DVOUDENNÍ SETINOVÁ RALLYE HISTORICKÝCH VOZIDEL V PRAZE A STŘEDOČESKÉM KRAJI 24. 25. DUBNA 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE 2 OBSAH 7 CASTLES TRIAL 03 CHARAKTER RALLYE 04-05 PRINCIP SETINOVÝCH RALLYE

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Evropský týden mobility ETM

Evropský týden mobility ETM Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2011 Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! I v letošním roce usilujeme o bezpečnější internet a mobilní technologie pro děti Prahy 14.

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! I v letošním roce usilujeme o bezpečnější internet a mobilní technologie pro děti Prahy 14. PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! I v letošním roce usilujeme o bezpečnější internet a mobilní technologie pro děti Prahy 14. Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Městská část Praha 14 ve spolupráci

Více

Jak postupovat při řešení krizových situací. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí školy

Jak postupovat při řešení krizových situací. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí školy Krizový plán Jak postupovat při řešení krizových situací Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí školy Pojem návykové látky zahrnuje veškeré látky, které jsou schopné ovlivnit

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Počet listů: 9 DOKUMENTACE PŘI VYŠETŘOVÁNÍ POŽÁRŮ

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Počet listů: 9 DOKUMENTACE PŘI VYŠETŘOVÁNÍ POŽÁRŮ MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-43141-1/PO-VZ.-2011 Kódové označení: DOK-VYP listů: 9 DOKUMENTACE PŘI VYŠETŘOVÁNÍ POŽÁRŮ Obsah 1. Charakteristika vzdělávacího

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ Co je Akční plán zlepšování PZM a MA 21? Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1008/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

Více

Projekt NEHODA NENÍ NÁHODA

Projekt NEHODA NENÍ NÁHODA Projekt NEHODA NENÍ Hlavní cíl projektu Ve spolupráci několika subjektů vzdělávat a předávat informace (prožitkovou a jinou formou) o prevenci úrazů u dětí v různých rolích (např. chodce, cyklisty, cestujícího,

Více

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Management Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů 15. listopadu 2005 Kulíková Daniela 2A SOP Molková Michaela Nováková Daniela

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním Včelařství je starodávná lidská činnost přímo spojená s přírodou. Učí nás přírodu pozorovat, chápat, respektovat a chovat v úctě. Med je jen zlomkem užitku, který nám včely dávají. Mnohem důležitější je

Více

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54. Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057 Ing. Bedřich Musil, SST, supervizor projektu Rok 2015 je vyhlášen

Více

Bezpečně v kyberprostoru Jihlava 19. 20.9.2013. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů

Bezpečně v kyberprostoru Jihlava 19. 20.9.2013. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Bezpečně v kyberprostoru Jihlava 19. 20.9.2013 projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Cíle projektu Hlavní cíl projektu omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů.

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Aktivity BESIP v roce 2008. Mgr. Zuzana Ambrožová Vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy

Aktivity BESIP v roce 2008. Mgr. Zuzana Ambrožová Vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy Aktivity BESIP v roce 2008 Mgr. Zuzana Ambrožová Vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy Priority oddělení BESIP pro rok 2008 Mladí řidiči Alkohol za volantem u mladých řidičů Motocyklisté

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Hodnocení spokojenosti zaměstnanců ZPRÁVA ZA ROK 2013 z k r á c e n é v y d á n í v e ř e j n o s t Dotazník hodnocení spokojenosti ze strany zaměstnanců nastavuje

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006 1. Zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě za využití Městské policie Děčín Ve městě Děčín byla zřízena městská policie v roce 1992, což je

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska Policejní zpravodaj pro občany Přerovska 2 / 2015 Obsah zpravodaje: - statistické ukazatele za rok 2015 - trestná činnost - dopravní nehodovost - aktuální a prázdninové dopravní uzavírky přerovského okresu

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Předvánoční návštěva kina

Předvánoční návštěva kina Předvánoční návštěva kina Kdy? 22. prosinec 2015 Kde? Kino Vatra Vsetín O co šlo? Poslední vyučovací den v tomto kalendářním roce byla na naší škole speciální výuka. V rámci tohoto projektového dne byl

Více

SMĚRNICE PRO ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE TRENÉRŮ

SMĚRNICE PRO ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE TRENÉRŮ Svaz národní házené Atletická 100/2, PO BOX 40, 160 17 Praha 6, telefon a fax 02/20513274, tel. ústředna 33017111, linka 441 E-mail narodnihazena@cstv.cz sekretář Miloš Kohout 24. 2002 SMĚRNICE PRO ŠKOLENÍ

Více

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji Působnost Policie ČR Územní odbory Karlovarského kraje 2 Preventivní

Více

Vytvořeno pro Asociaci veřejně prospěšných organizací PROKÁZAT = ZMĚŘIT aneb může nezisková organizace obhájit svoji užitečnost?

Vytvořeno pro Asociaci veřejně prospěšných organizací PROKÁZAT = ZMĚŘIT aneb může nezisková organizace obhájit svoji užitečnost? Komunikace užitečnosti NNO navenek Vytvořeno pro Asociaci veřejně prospěšných organizací PROKÁZAT = ZMĚŘIT aneb může nezisková organizace obhájit svoji užitečnost? 2. května 2013 Dnešní program jak formulovat

Více

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz VALTICKÉ PODZEMÍ Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz Víno, radostná komodita, která letí Spotřeba vína v ČR již 20 let roste (5/l osobu za 10 let), to je cca 5 mil. hl. - trh má velikost

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Tentokráte velmi stručně. Záplavy nepříjemně zasáhly i projekt RTVND

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

KLUBOVÁ SETKÁNÍ PĚSTOUNŮ SE VZDĚLÁVÁNÍM

KLUBOVÁ SETKÁNÍ PĚSTOUNŮ SE VZDĚLÁVÁNÍM Organizace Bunkr, o. s. pro Vás připravila a spouští KLUBOVÁ SETKÁNÍ PĚSTOUNŮ SE VZDĚLÁVÁNÍM v Novém Jičíně Setkání budou probíhat pravidelně 1x za měsíc v odpoledních hodinách v prostorách našeho zařízení

Více

Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách. Michal Bareš Rescueinfo o.s.

Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách. Michal Bareš Rescueinfo o.s. Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách Michal Bareš Rescueinfo o.s. Chrudim, 21. listopadu 2012 Rescueinfo o.s. Vzniklo na jaře 2005 z podnětu uživatelů občanských radiostanic

Více

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení V N I TŘNÍ Ř Á D Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, Komenského 245, 550 01 Broumov (dále jen DDM nebo Ulita) vydává ředitel na základě 30 Zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Zdravé klima v komunitních školách

Zdravé klima v komunitních školách Zdravé klima v komunitních školách Zajímavý název vzdělávacího programu Zdravé klima v komunitních školách v rámci průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a také jeho zaměření

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Demlova 32. Demlova 32/4178 586 06 Jihlava. Identifikátor školy: 600 117 286

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Demlova 32. Demlova 32/4178 586 06 Jihlava. Identifikátor školy: 600 117 286 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jihlava, Demlova 32 Demlova 32/4178 586 06 Jihlava Identifikátor školy: 600 117 286 Termín konání inspekce: 13., 16. a

Více

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

Průvodní dopis k soustředění policejních klubů dne 20-22 června 2014

Průvodní dopis k soustředění policejních klubů dne 20-22 června 2014 Průvodní dopis k soustředění policejních klubů dne 20-22 června 2014 Předem tohoto dopisu si dovolím upozornit, že tento je především pro hlavní instruktory jednotlivých policejních a vojenských klubů,

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více