ODZNAKY PR AV DA PRO ABSOLVENTY SPOLUPRÁCE POKRAČUJE PODRUHÉ NA KAVKAZE NÁVŠTĚVA OPERAČNÍHO STŘEDISKA. RUSKÁ RULETA NA Mt. BLANKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODZNAKY PR AV DA PRO ABSOLVENTY SPOLUPRÁCE POKRAČUJE PODRUHÉ NA KAVKAZE NÁVŠTĚVA OPERAČNÍHO STŘEDISKA. RUSKÁ RULETA NA Mt. BLANKU"

Transkript

1 Z VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV V BRNĚ PR AV DA XII. ročník číslo 1 J SPOLUPRÁCE POKRAČUJE PODRUHÉ NA KAVKAZE ODZNAKY PRO ABSOLVENTY NÁVŠTĚVA OPERAČNÍHO STŘEDISKA RUSKÁ RULETA NA Mt. BLANKU

2 Platnost nové dohody stvrdili svými podpisy vedoucí policejní ředitel pohotovostní policie Sasko pan Ulrich Bornmann a ředitel Vyšší policejní školy MV v Brně plk. JUDr. Mgr. Jiří Musil. Na slavnostní akt navázal společný oběd s policejním prezidentem svobodné země Sasko. Více než desetiletá bilaterální spolupráce tedy bude moci pokračovat i v letošním roce. PS: O akcích, které budou realizovány v tomto roce, si můžete přečíst na stránkách školy (na share-pointu). -pš- ze školy Zpravodaj VPŠ MV v Brně 1/2011 SLOVO REDAKCE aneb veselé historky z natáčení Autobus uhání do dáli, cestující pospávají. Stačí málo a najednou je všechno jinak. Šofér posádce vysvětluje, co se přihodilo. Záhy je jasné, že se příjezd do cíle cesty opozdí. Technická závada nikoho netěší. Je třeba přivolat náhradní vozidlo. Rozpačité pohledy cestujících všeho věku roztávají po řidičově oznámení, že se jako pozornost podniku budou podávat teplé nápoje zdarma. Není divu, že objednávky čajů, čokolád a káv s mlékem i bez cukru se jen hrnou. Jako v rychlíku Šinkansen, pomyslím si, ale dřív než se podaří pokrýt stěží polovinu objednávek, ozývá se od prostředních dveří: Tak bohužel, došlo! Podařený vtip! Aha, tak to není vtip, ale realita. Pan řidič - zřejmě čerstvý absolvent kurzů do nepohody - nenechává nikoho podlehnout splínu z nemilé situace a z rukávu bez prodlení sype historku o starší paní, která si na jednom jeho zájezdu daleko od rodné hroudy z nabídky hořčice/kečup k párku zdarma, žádala křen! Soudě podle toho, jak se pan řidič od srdce rozesmál, to bylo hodně vtipné Náhradní autobus pro nás za hodinku přijel a výlet se nakonec vydařil. Historka, která se skutečně stala, nechť je pro čtenáře Zpravodaje pobídkou k tomu, aby se nedali zaskočit žádnou nepříjemností a aby právě pro takové případy měli v zásobě veselé historky z natáčení. Třeba zrovna tuto Pavel Šoba SPOLUPRÁCE S NĚMECKÝM PARTNEREM POKRAČUJE V závěru minulého roku došlo v prostorách prezidia pohotovostní policie v Lipsku k ratifikaci nové dohody mezi Odbornou policejní školou Chemnitz a VPŠ MV v Brně. Dohoda vychází z protokolu mezi MV Saska a MV České republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání a dalšího vzdělávání policie ze dne , v jehož rámci obě strany uskutečňují spolupráci v otázkách vzdělávání a dalšího vzdělávání v obou policejních školách. Služební shromáždění: slova mluvená i zpívaná Měsíc prosinec se již tradičně nese ve znamení prolínání času minulého, přítomného a budoucího. Bilancování roku končícího a nástin očekávaných událostí roku nadcházejícího přineslo ve čtvrtek také služební shromáždění policistů a zaměstnanců VPŠ MV v Brně. V sále budovy E zaznělo z úst managementu - ředitele školy i obou jeho zástupců především hodnocení plnění hlavních úkolů roku 2010 a poděkování občanským zaměstnancům i policistům za jejich zvládnutí, nechybělo ani přání příjemného prožití vánočních svátků. Pozornost přítomných se soustředila rovněž na příspěvky z oblasti personální a Fondu kulturních a sociálních potřeb. Příjemným pohlazením po duši a naladěním na vánoční atmosféru byly na závěr služebního shromáždění písně v podání solistů Hudby Hradní stráže a Policie České republiky Ivany Brožové a Dominika Hýblera, jejichž vystoupení gradovalo jímavým společným duetem. -pš-

3 Zpravodaj VPŠ MV v Brně 1/2011 Podruhé na Kavkaze Ve dnech jsme společně s Igorem Růžičkou, naší exkolegyní Zuzkou Armutidisovou a externistkou Věrkou Staňkovou realizovali další bilaterální vzdělávací misi v rámci mezinárodního programu SCIBM pod záštitou UNDP (OSN) a EU. zahraniční spolupráce Jak to vše probíhalo: 1. Příprava: a) v závěru roku 2010 obdrželo MV ČR hodnocení našeho předchozího kurzu. Od našich hodnotitelů a účastníků jsme obdrželi nejvyšší možné ohodnocení excellent Toto vysoké hodnocení pro nás bylo jak závazkem, tak výzvou a motivací pro kurz následující. b) počátkem roku 2011 přišla žádost o opětovné vyslání, na které navazovalo... c) uvolnění k realizaci kurzu (podpora vedení školy) d) v závěru byla nezbytná naše důsledná příprava, sběr informací, vytvoření podkladů a pomůcek 2. Realizace: Tentokrát probíhal kurz v Gruzii v hlavním městě Tbilisi. Vše bylo opět perfektně zorganizováno a připraveno. Tuto zkušenost jsme měli již z minulé akce. I nyní jsme jako učitelé měli k ruce několik členů organizačního zabezpečení. Naše pokyny plnili na výbornou (tak jak to má být) a tak až na několik málo výjimek jsme se mohli soustředit především na výuku a na naše posluchače. Tato zkušenost byla pro nás velmi příjemná. Také se skupinou účastníků jak z Arménie, tak Gruzie se nám pracovalo velmi dobře již od prvního dne. 3. Vyhodnocení: Dle prvního ohlasu účastníků i organizátorů jsme, myslím, potvrdili vysokou úroveň našeho kurzu (jak z minula, tak i z kurzů, které dlouhodobě pořádáme pro MV ČR a PP ČR na naší škole). Vyjádření spokojenosti a poděkování nás potěšilo. Doufám, že i ve výsledném písemném hodnocení dosáhneme znovu té nejvyšší známky. 4. Závěrem: D o m n í - váme se, že p o k ra č u j e- me v práci na vynikající úrovni a děláme dobré jméno nejen naší škole a Brnu, ale i celé České republice. Na to jsme náležitě pyšní. Škoda, že kvůli časové náročnosti kurzu nezbývalo mnoho času na prohlídku jistě velmi zajímavého města s ohromnou historií. I to málo času, které jsme měli, pak kazilo velmi nepřívětivé počasí. Celkově jsme si však odvezli skvělé zážitky. Cizí země a její lidé v nás zanechali velký dojem. pplk. Mgr. Petr Šamánek, PO TSP PS: velmi hezké video naleznete na:

4 ze školy Zpravodaj VPŠ MV v Brně 1/2011 PĚT OTÁZEK ZE SEDMIČKY Nejčtenější týdeník ve městě - jak ve svém záhlaví hlásá Sedmička - pozval k rozhovoru zástupce ředitele pro vzdělávání naší školy, vrchního radu plk. Mgr. Bc. Libora Grice. Nejzajímavější pasáže z rozsáhlého rozhovoru, který nahlíží na policejní práci v souvislostech, čímž je srozumitelný pro širší veřejnost, vám předkládáme. (V tištěné Sedmičce vyšel článek P. Mokrého ve zkrácené podobě pod názvem Policistou za půl roku? To je málo ) Za jak dlouho se ze zelenáče stane zkušený policista? Zhruba za tři, čtyři roky ve službě, kdy získá zkušenosti a otrká se. Hlavně ti, co slouží v Brně. Staří policisté dokonce tvrdí, že zkušeným se policista stane až za pět let služby, kdy perfektně pozná svůj rajon, kriminálně závadové osoby. Ví, kdo a kde se pohybuje. Zná dopravní situaci ve městě a dokáže v něm prokličkovat, i když je nějaká ulice ucpaná. Ostatně násilníky a pachatele trestných činů si začínající policisté nemohou nastudovat v sebelepší příručce. Tím si každý musí projít. Je to velká škola psychologie. Jaká by byla podle Vás optimální doba výcviku ve škole? Na tuto otázku je jednoduchá odpověď. Naši pedagogové mají zkušenosti s přímou úměrou kvality výcviku policistů v základní odborné přípravě a její délky. Ta je teď zkrácena na půl roku, optimální výuka spojená s výcvikem je v délce jednoho roku. Dobrou zprávou v tuto chvíli je, že nová ZOP, která se začíná budovat, bude delší. Kdy by to mělo být? Jsem optimista, a tak počítám, že v průběhu letošního roku se prodloužení ZOP policistů dokončí a s novými nástupy, nejspíš příští rok, se spustí. Kolik policistů letos opustí školu? V polovině letošního února bude slavnostně vyřazena necelá padesátka absolventů základní odborné přípravy. To je ale jen špička pomyslného ledovce. Nelze pominout dvě třídy absolventů VOŠ bezpečnostně právní, kteří by měli v létě ukončit studium s tituly diplomovaných specialistů. Škola však disponuje desítkami různých kurzů, v nichž by se v letošním roce mohlo odhadem vystřídat něco okolo 1700 absolventů. Je to ale jen hrubý odhad. Nábor nových policistů je v současné době zastavený. Nezůstane škola prázdná, až v únoru odjedou absolventi? V současné době je prioritou celoživotní vzdělávání. Vždyť tisíce našich sloužících policistů stálo poslední roky trošku stranou. Prioritně se řešily početné skupiny nově přijatých policistů z náborové kampaně. Nyní nastal ten správný čas pro intenzivní činnost v oblasti celoživotního vzděláváni. Jen pro příklad: na povinné kurzy vyšetřovatelů a kriminalistů dnes čekají stovky policistů z celé republiky. Obdobně je tomu i s kurzy specialistů služby dopravní policie, kurzy vedoucích obvodních oddělení, specialistů služby pořádkové policie, a tak bych mohl pokračovat dále. Investice do odborníků, rozvíjení jejich znalostí a potenciálu je silným motivačním faktorem. Lidé si kvalitu zaslouží. redakce SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ absolventů základní odborné přípravy V pátek 18. února 2011 proběhlo v zasedacím sále školy slavnostní ukončení studia celkem 44 absolventů základní odborné přípravy běhu F66 určené pro policisty služby pořádkové, dopravní a železniční policie, kteří nastoupili ke studiu loni v září. Pozvání na tuto pro školu významnou služební akci přijali jak rodinní příslušníci absolventů, tak i služební funkcionáři, s nimiž naše škola spolupracuje. Ze zahraničních hostů byl přítomen policejní ředitel Policejního prezidia pohotovostní policie Saska ze Spolkové republiky Německo Ulrich Bornmann, z Policejního prezidia České republiky ředitel služby dopravní policie plk. Ing. Leoš Tržil a další. Všichni absolventi po vyhlášení výsledků studia obdrželi z rukou ředitele školy plk. JUDr. Mgr. Jiřího Musila osvědčení o absolvování kurzu a následně i absolventské odznaky (viz titulní strana Zpravodaje). -jch- IMZ: boj s nožem Dne 3. prosince 2010 proběhlo na naší škole instruktážně metodické zaměstnání, jehož náplní bylo tentokrát seznámení s bojem s nožem. Naše pozvání přijal a zaměstnání vedl David Sýkora, hlavní instruktor bojového umění Systema pro ČR. IMZ bylo hrazeno účastníky. Kromě učitelů z POTSP se zúčastnili někteří instruktoři SPJ Brno. Zaměstnání bylo hodnoceno velmi kladně a proto doufám, že navázaná spolupráce bude pokračovat i v příštím roce. PO TSP (-1/4-)

5 Zpravodaj VPŠ MV v Brně 1/2011 intranetová migrace začíná Zatímco přechod na novou internetovou doménu s novými servery proběhl již v loňském roce a někteří uživatelé ho možná postřehli až ve chvíli, když se přihlašovali jiným způsobem ke svému účtu, intranet obdobná změna - tzv. migrace uživatelů a počítačů ze současné domény spsbr. mv.cz do nové domény (vpsbr.mv.cz) - teprve čeká. Přípravná fáze (proběhly četné testy a přesun serverů do nové domény )je minulostí, nyní již přichází lámání chleba. V této souvislosti dojde v nejbližší době k nutnému souběhu obou domén (stávající spsbr.mv.cz i nové vpsbr.mv.cz), přičemž intranetová migrace bude probíhat postupně - po odděleních. Nabízí se otázka: je migrace opravdu nezbytná? Kladná odpověď má následující vysvětlení: u tří typů serverů (operační systém Novell, Microsoft 2000 a Microsoft Exchange 2000) končí podpora výrobce, takže by záhy přestaly spolehlivě plnit svoji funkci, což by mělo negativní dopad na činnost uživatelů počítačové sítě. Dalším cílem migrace je umožnit plnou virtualizaci. Co uvedené změny ve výsledku přinesou? Uživatel získá svůj cestovní profil, což v praxi bude znamenat to, že se ke svým datům dostane kdykoli po přihlášení na kterýkoli počítač v rámci organizace, přičemž vždy bude mít shodné (tzn. své vlastní) nastavení. Dalším pozitivem bude zvětšení současného limitu pošty pro každého uživatele (díky uložení ů pouze na poštovním serveru). O tom, že data uživatele budou umístěna pouze na serveru, a tak budou částečně sdílena (Obrázky, Hudba, Filmy) ostatním uživatelům sítě LAN VPŠ MV v Brně, byla řeč již dříve. InTRAnetová migrace bude realizována v několika krocích (na základě dohody s vedoucími oddělení). K tomu, aby proběhla bez zbytečných prodlev a komplikací, je zapotřebí součinnost ze strany uživatelů. Od nich bude požadováno promazání všech úložišť (Dokumenty, Outlook, síťové disky) od starých a nepotřebných dat. Úkoly, které čekají na oddělení spojovací a výpočetní techniky intranetovou migrací nekončí. Zavést elektronický oběh pomocných dokladů včetně elektronického podpisu, realizovat elektronický systém rezervace zdrojů, propojit Ginis do Internetu, nově řešit systém zálohování a obnovy dat, upgradovat zbývající servery na verzi 2008 a 2010, a to není ani zdaleka vše Na shledanou ve virtuální intranetové síti! -pšinformace, názory SPRÁVNÝ PUNC Co znamenají zkratky WB, ISO, jak nastavit správnou expozici fotoaparátu? Kde zadat všechny důležité funkce powerpointové prezentace a jak sladit animace? Co je to komunální prevence nebo viktimnost, jak vzniká recidiva a jak s ní bojovat? Nevíte? Pak jste zřejmě neabsolvovali specializační kurz pro tiskové mluvčí a preventisty. Je rozdělen do tří fází. V první z nich se studenti dozvědí základy práva, zdokonalí se v přípravě prezentací v programu Microsoft Ofice PowerPoint a absolvují kurz fotografování. Druhý týden je zaměřen na výuku českého jazyka a tvorbu preventivních projektů, třetí týden je věnován práci se sdělovacími prostředky, vystupování na veřejnosti apod. Z výčtu obsahu kurzu by se mohlo zdát, že jde o záležitosti, které by měl každý pracovník preventivně informační skupiny znát už při nástupu na místo. Kurz je však koncipován tak, že pracovníci své dovednosti maximálně rozvíjejí. Koná se přibližně 2x do roka a účastní se ho nejvíce deset lidí. Všichni studenti tedy mají zajištěn osobní kontakt s kantory. Právě vyučující dávají tomuto kurzu ten správný punc. Jde o vybrané osobnosti, které mají ve svých oborech praxi k nezaplacení. Dokonale snoubí znalosti práva, sociologie, psychologie s životní zkušeností. Díky nim má specializační kurz pro tiskové mluvčí a preventisty vynikající renomé. Také já jsem měla před nástupem o tomto školení velmi dobré informace. Přesto jsem jeho úrovní příjemně překvapena. Máme pro svou práci nejen nové podklady, ale i další inspiraci a motivaci. Realizaci specializačního kurzu, který vyšel z dílny policejního prezidia, zajišťuje Vyšší policejní škola MV v Brně. Velká poklona a upřímné poděkování všem! mjr. Ing. Jana Bartíková, (1/L 407 PIS) Lidovou moudrost o člověku, který se nazalíbí lidem všem, bychom mohli snadno parafrázovat i na knihu. Co čtenář - to jiný vkus. Máte rádi knihy a Váš noční stolek je momentálně prázdný? Tato nová rubrika je tu právě pro VÁS! Pokud se níže uvedená nabídka liší od Vaší představy, ozvěte se nám a příště můžete doporučovat VY! V poslední době mě zaujaly tituly Anatomie lži a Da Vinciho kód, jejichž autorem je americký spisovatel Dan Brown. Zejména první knihu bych čtenářům vřele doporučil: V arktickém ledu je pohřben vzácný objekt, který se stane předmětem státního zájmu. Jeho vyzdvižení provází mimořádná vědecká, ale hlavně politická aktivita. Rozjíždí se boj o vliv a peníze, nehle- dí se na oběti. Hlavní hrdinkou je mladá zpravodajská analytič- ka, která má v zastoupení Bílého domu oznámit objev světu. Napětí, KNIHOBRANÍ tajemno, politické intriky, ale také láska, to jsou atributy, které osloví každého čtenáře. Doslova jedním dechem spějete k zajímavému finále. Anatomie lži mě osobně zaujala víc než mediálně známější Da Vinciho kód. Příznivcům detektivních románů bych doporučil díla amerického spisovatele Jeffryho Deavera - například román Iluze. Napětí, různé zápletky i překvapivá rozuzlení, to vše nabízí autor nejen v této knize, ale i ve své další tvorbě. A do třetice něco lehčího ke čtení. Láska v New Yorku od americké spisovatelky Marcii Davenportové je milostným románem zasazeným do amerického města a váže se též k naší zemi. Nejen známý román Údolí rozhodnutí, ale i tato kniha M. Davenportové stojí za přečtení. Třeba v rámci relaxace. Na samý závěr ještě doporučení z jiného soudku. Kniha s názvem Okrasné dřeviny a blížící se jaro navnadí zahradníky. Díky praktickým návodům můžete velmi jednoduchým způsobem namnožit řadu dřevin. Knihu si nemusíte kupovat, stačí si jen půjčit a vše při troše zručnosti hravě zvládnete A. Číhal

6 zpravodajství Zpravodaj VPŠ MV v Brně 1/2011 Šikana a kyberšikana na školách Jednou z priorit, které si předmětové oddělení kriminalistiky, policejní psychologie a etiky vytyčilo i pro letošní rok, je program prevence páchání trestné činnosti mládeže a na mládeži. V loňském roce uskutečnili učitelé KPPE na základních, středních školách a učilištích v Brně a okolí více než 30 besed na téma šikana a kyberšikana na školách. Ohlas ze strany dětí a pedagogů škol se promítl do zvýšeného zájmu o podobné akce, a tak a již začátkem ledna letošního roku jsme ve spolupráci s předmětovým oddělením tělesné a speciální přípravy (tímto jim velmi děkuji) provedli tři dopolední zaměstnání pro třídy 1. stupně základní školy v Brně na Úvoze. Z jejich zpětné vazby víme, že se už nyní těší na další spolupráci. Již tradičně zveme na besedy a exkurze žáky ze ZŠ na ul. Horní, aktuálně máme dohodnuty termíny pro sedm tříd 1. a 2. stupně (v únoru a březnu 2011); o spolupráci nás nově požádala i ZŠ ve Slavkově u Brna, jejichž děti jsnou k nám do školy pozvány v březnu a dubnu letošního roku. Obsahem letošních besed u dětí 1. stupně bude téma nanejvýš aktuální - pohlavní zneužívání mládeže - nabídky sexu dětem po internetu a osobně pod různými záminkami dospělými (velmi často pedofilními) osobami, které na dítěti spáchají i nejzávažnější násilnou trestnou činnost. Do programu besed pro žáky 2. stupně ZŠ opět zařadíme sociálně patologické jevy (zejména užívání návykových látek, gamblerství, páchání majetkových a násilných přečinů a zločinů), u žáků 8. a 9. ročníků budeme mj. hovořit i o právní zodpovědnosti mladistvých osob. O spolupráci v rámci preventivní činnosti na školách naše pracoviště požádali i pracovníci médií. O této aktivitě vás bude informovat ve svém příspěvku v některém z příštích čísel kolegyně PhDr. Miroslava Křápková. Přestože motto: prevence každou lidskou společnost stojí vždy méně prostředků než následky deliktů, je dost rozšířené, nevěnuje se prevenci bohužel taková vysoká pozornost, jakou by si zasloužila. Pokud se v tomto ohledu v dohledné době něco zásadně nezmění, pocitům jistoty a bezpečí občanů Norska či Švédska, které mohou být v této oblasti naším vzorem, se rozhodně nepřiblížíme. plk. Ing. Miroslav Borák, vedoucí PO KPPE Operační dovolili nakouknout pod pokličku V úterý 8. února 2011 navštívili studující základní odborné přípravy Vyšší policejní školy MV v Brně Integrované operační středisko Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje. Výuka spojená s exkurzí tak zvýšila znalosti a přehled mladých policistů o hlásné službě, činnosti tísňové linky, lustracích a také další činnosti, které má Integrované operační středisko ve své náplni. O některých odborných činnostech (střih kamerových záznamů, elektronická úprava materiálů, analýzy hlasových záznamů, kamerových záznamů, GPS záznamů či vozidlových kamer) neměli studenti ani tušení. Studující byli seznámeni s klíčovými úkoly operačního působí činnost a fungování pracoviště operačního střediska. Studenty fascinovala jeho nepřetržitost, dostupnost pro každého člověka v republice, odbornost lidí umět komunikovat a správně vyhodnotit situaci. A jaká je frekvence hovorů? Kpt. Ing. Helena Pla- střediska a následně cherová z operačního středis- jim byl předveden software, který tísňová linka využívá. Ten podobně jako krevní oběh v těle prochází celou policií a roznáší informace správným směrem k zpracovatelským útvarům. Ano, ka uvedla, že za měsíc operátoři přijmou okolo hovorů, z nichž událost do systému Maják zakládají v případech. V půlce února studující otestovali své znalosti při závěrečných zkouškách ZOP. V otázce fungování operačních středisek měli určitě jasno... jako živý organismus kpt. PhDr. Soňa Svobodová, PO SPP

7 Zpravodaj VPŠ MV v Brně 1/2011 Mt. Blanc - nejnebezpečnější hora starého kontinentu (spolu s Matterhornem) se stává cílem tisíců turistů toužících alespoň jednou za život stanout na střeše Evropy. Davy nezkušených alpinistů se ženou po úzkých římsách a hřebenech k vrcholu. Každý chce dobýt (mnohdy stůj co stůj) vrchol. Vydrží-li pěkné počasí, stane na vrcholu i 300 lidí za den! Bezpečnostní pravidla a vzájemná ohleduplnost jdou stranou. Následkem jsou desítky obětí. Na hřebeni není výjimkou ani 12 navzájem svázaných alpinistů (jeden druhému šlape po laně). Vyhnout se takovému uskupení je téměř nadlidský výkon. Míjení dvou takových skupin na sotva 30cm široké římse připomíná ruskou ruletu. Z hor se vytrácí kdysi tak rozšířené přátelství a vzájemná pomoc. Výstižně to vyjádřil německý deník Süddeutsche Zeitung:,,Když se mluví o horolezeckém kamarádství, člověk z nížiny uctivě mlčí. To, co o něm víme z knih a zpráv, většinou vypadá jako ušlechtilost sama. Tím spíš, když jde o expedici, kde je jeden odkázán na druhého. Tady ještě pojmy mužstvo a partnerství na laně rozhodně nemohou být nahrazeny módním slovem tým Před rokem jsem byl v táboře u chaty Tete Rousse (3167 m) svědkem rozhovoru mezi klientem CK a horským průvodcem. Klient chtěl za každou cenu pokračovat k chatě Gouter (3817 m) i když průvodce mu cestu nedoporučoval kvůli špatné fyzické kondici a nedostatečné aklimatizaci. Klient trval na svém: Zaplatil jsem si zájezd na Mt. Blanc a vy mi nebudete nic zakazovat! Druhý den navečer se alpinista zřítil, když se vracel kuloárem od chaty Gouter k chatě Tete Rousse. Za dosažení vrcholu zaplatil životem. A to nebyl jediný tragický případ. Během šesti dnů, co jsem byl na Mont Blanku, přišli o život 3 alpinisté a dokonce i francouzský horský vůdce (ačkoli ten by měl znát Mont Blanc jako nikdo jiný). Stačí spěch či malá chvilka nepozornosti a přichází tragický konec. Vysokohorská nemoc Výšce 5500 m n. m. se může lidský organismus plně přizpůsobit a bez větších problémů v ní i přežívat, nad 6000 m člověk vydrží jen několik dnů... Drtivá většina alpinistů, kteří se vydají na Mt. Blanc, je aklimatizována špatně nebo vůbec ne. Na výškovou nemoc nepomáhají ani léky ani vitaminy. Jedinou pomocí je dostat se rychle dolů. Stačí sestup o 300 výškových metrů a člověk se cítí mnohem lépe. (V březnu jsem byl svědkem úmrtí tří amerických alpinistů na Kilimandžáru; neaklimatizovali se a zemřeli při výstupu na dehydrataci a vyčerpání). Často se stává, že horolezec zemře ve stanu na vysokohorskou nemoc. Do několika málo dnů podlehne dehydrataci a vyčerpání. Bouře v 6000 metrech obvykle trvá i několik dní a může být natolik silná, že není možné ani vyjít ze stanu. K vrcholovým chatám na Mt. Blanku je možné přivolat záchranný vrtulník. Mnozí se ho však bohužel v poslední době snaží využít jako taxi. Záchranáři chtějí tomuto trendu zabránit, a tak svážejí do údolí jen velmi těžké případy. Když se vám udělá na Gouteru zle, nechají si vás tam přes noc, aby se přesvědčili, že nic nepředstíráte a že vrtulník je jedinou možností, jak vás dostat dolů. Po noci, kdy člověk sotva stojí na nohou, si leckdo rozmyslí šplhat do výšek bez aklimatizace a solidních horolezeckých zkušeností. Internet pod Everestem Když před 80 lety stoupali na vrchol Mt. Everest angličtí gentlemani na cestách Ruská ruleta na Mont Blanku I když Mt. Blanc (4807 m n. m.) patří mezi snadněji přístupné vrcholy, společně s Aconcaguou, Kilimandžárem, Elbrusem a Everestem, se řadí k těm, které si vyžádají rok co rok desítky lidských životů Mallory a Irvine, byli jedněmi z prvních na světě, kteří tuto oblast navštívili. V současnosti stojí pod nejvyšší horou světa celoročně stanové městečko s více než 300 stany. Na 14denní cestě z Káthmándú do EBC (Everest base camp) se táhnou dlouhé jačí karavany, které zásobují vesnice a EBC potřebným zbožím a komfortem. Mezi Káthmándú a EBC létá denně vrtulníková linka, aby dopravila ty nejbohatší, kteří by nezvládli obtížný dvoutýdenní trek. V EBC stojícím ve výšce přes m n. m. není problém dát si horkou sprchu, zajít si na internet nebo na diskotéku, zavolat satelitním telefonem. Od překupníků z Tibetu se dají koupit drogy, alkohol a dokonce i prostitutky. Do EBC všechno putuje z Tibetu přes sedlo Lho-la ve výšce m. n. m. Každý den se z EBC posílají na www. everestnews.com novinky o výstupech a tragédiích. Turistické kanceláře v současnosti mají v nabídce výstupy na jakoukoli horu. Dobrá fyzická kondice a horolezecké zkušenosti jdou stranou. O vš e se postará cestovní kancelář. Šerpové vypreparují fixními lany cestu až na vrchol, postaví stany, uvaří jídlo, odnesou batoh a nakonec i dostrkají výškou omámeného klienta až na vrchol. Hlad po uznání za zlezenou horu je dnes otázkou osobní prestiže a sebechvály. Již se nehodnotí způsob, styl ani cesta, které byly použity k výstupu. Nejdůležitější je fotografie z vrcholu! Navzdory všem umělým pomůckám i servisu zůstane zlezání hor životu nebezpečné. To vytváří nejdůležitější předpoklad pro dobrodružství a zároveň nabízí měřítko, které pomáhá odlišit mezní výkon od turismu. nprap. Michal Smetánka, vrchní inspektor SKPV - OHK K. Vary Foto (autor) - popisky: Stanové městečko nad chatou Gouter. I když je zde kempování striktně zakázáno, každodenně zde stojí desítky stanů Bez pomoci šerpů by většina expedic na Everest byla nemyslitelná Při pochodu do základního tábora (EBC) doprovázejí kolony nosičů i jakové.

8 legislativa Zpravodaj VPŠ MV v Brně 1/2011 Počítání lhůty pro zadržení osoby podezřelé Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, upravuje v 76 odst. 4 lhůtu 48 hodin, ve které musí být osoba, která byla zadržena policejním orgánem, odevzdána soudu, pokud předtím nedojde z důvodu rozptýlení podezření (nebo důvody zadržení z jiné příčiny odpadnou) k jejímu propuštění na svobodu. Nadřazená právní úprava a současně klíč k problému spojeného s počítáním lhůty vyplývá z čl. 8 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze LZPS ). Kdybychom se proměnili v policistova vedoucího, státního zástupce či kontrolní orgán, ve spisových materiálech evidovaných policejními orgány v informačním systému ETŘ pod TČ, bychom mezi úředními záznamy občas nalezli formulace typu: osoba se dobrovolně dostavila na součást policie a využila přitom k převozu služebního vozidla, nebo osoba dobrovolně následovala policisty na útvar, příp. osoba dobrovolně vyčkala na útvaru apod. Tyto údaje se na první pohled zdánlivě týkají úseku před zahájením trestního řízení. Ve spise bývá též uvedeno, že: následně bylo zahájeno trestní řízení, a to neodkladným úkonem spočívajícím v zadržení osoby podezřelé policejním orgánem (provedeným např. na základě podání vysvětlení této osoby). V tomto případě se však zjevně stala chyba! Policejní orgán totiž lhůtu 48 hodin nesmí počítat až od okamžiku formálního zadržení. Jestliže osoba předtím dobrovolně následovala policisty z místa bydliště na útvar, natož využila k převozu služebního vozidla apod., nacházela se ve faktické dispozici policistů. Proto je nezbytné, pokud celkové jednání policistů směřovalo k zadržení, začít počítat lhůtu již od prvního úkonu, kterým se osoba do faktické dispozice policistů dostala.»mazaný«policista si nepomůže ani zajištěním této osoby podle 26 či 27 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PČR ), příp. zajištěním podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a teprve následným jejím zadržením podle trestního řádu (např. po 24 hodinách). Jde-li od prvopočátku o osobu podezřelou z trestného činu, lhůta 48 hodin pro účely odevzdání osoby soudu či pro její propuštění na svobodu začíná běžet již od jejího zajištění. Jiným případem by bylo např. zajištění osoby podle 26 zákona o PČR (např. přistižení při jednání, které má znaky přestupku a zároveň existuje důvodná obava, že bude v protiprávním jednání pokračovat anebo mařit řádné objasnění věci) a teprve následně (i za několik hodin) by z dalších okolností vyplynulo, že je z jiného důvodu (vyjma pouhé změny právní kvalifikace) podezřelá z trestného činu. Lhůty pro zajištění a zadržení by se potom počítaly zvlášť. Každá zadržená osoba musí být ihned seznámena s důvody svého zadržení a vyslechnuta. Vracíme se tam, kde jsme začali - k čl. 8 odst. 3 LZPS. Jde o další podmínky, o kterých v úředních záznamech (resp. ve spisových materiálech) v souvislosti s výše uvedenými výňatky o dobrovolném následování policistů apod. ani při sebevětší snaze nic nenalezneme. Státní zástupce či kontrolní orgány však případná pochybení neponechávají bez povšimnutí. Nakonec podotýkám, že podle trestního řádu zdaleka nemusí jít pouze o zadržení osoby podezřelé z trestného činu policejním orgánem ( 76 odst. 1), ale výše uvedené obdobně platí též u zadržení obviněného policejním orgánem ( 75), zatčení osoby ( 69), či zadržení osoby za účelem jejího vydání do ciziny ( 395) nebo zadržení osoby za účelem jejího předání na základě evropského zatýkacího rozkazu ( 410). kpt. Mgr. Bc. Ondřej Rudolf, předmětové oddělení práva PROTI CHŘIPCE Ve středu 2. února vytáhli zaměstnanci a studenti Vyšší policejní školy MV v Brně proti chřipce! Jako zbraně posloužily vitamíny, které poskytla Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra 211. Noví zájemci o registraci do naší resortní pojišťovny ale i stávající klienti, kteří projevili zájem o zajímavý produkt Karta života (dále KŽ), se mohli těšit z vitamínového balíčku. (KŽ zpřístupňuje informace v databázi Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR, díky kterým budou mít pojištěnci lepší přehled například o tom, jaká vyšetření absolvovali, jaké léky mají předepsané nebo kolik stojí jejich zdravotní péče, a to vše až za předchozí tři roky zpátky. Současně dává pojištěncům možnost být aktivními spolutvůrci své KŽ, tedy zapisovat do ní důležité údaje o aktuálním zdravotním stavu či užívání léků - pozn. red.). A zda byl o akci zájem? Obrovský! Dokonce i pracovnice pojišťovny rychle doobjednávají nové balíčky pro naši školu. Všichni zájemci svůj balíček vitamínů dostanou. Hned 131 zájemců si ve středu ráno udělalo čas, aby konkrétním činem prospěli svému zdraví. Tak ať chřipku společnými silami porazíme! kpt. PhDr. Soňa Svobodová

9 Zpravodaj VPŠ MV v Brně 1/2011 prevence Nebyla to jen obyčejná beseda PhDr. Miroslava Křápková a PhDr. Vladimír Novák se zúčastnili projekce s besedou na téma: Seznam se bezpečně. Projekt si klade za cíl seznámit děti školního věku s riziky získávání přátel prostřednictvím internetu. Pro tuto šňůru besed vytvořili iniciátoři a současně garanti projektu SEZNAM.CZ film se stejným názvem (mimochodem je přístupný na internetu pod adresou bezpečně.cz). Moderátorem a průvodcem filmu je známý novácký redaktor Miroslav Vaňura (Pořad 112 v ohrožení života). Tvůrčí tým vyjíždí pravidelně ještě s několika dalšími aktéry na základní školy a beseduje s dětmi na téma internet a s tím související rizika. Dříve tým tvořili pouze zástupci Seznamu, Policejního prezidia a otec dívky z prezentovaného případu instruktážního filmu. Koncem ledna se tým rozšířil o důležité členy a těmi byli právě oba naši psychologové. Proč? Protože psychologové naší školy jsou vynikající specialisté. A tak není divu, že na Základních školách v Mutěnicích a v Kyjově byla beseda mimořádně úspěšná. Letos v únoru jsou plánovány další výjezdy do terénu za dětmi. Naše škola spolupráci vítá. Vždyť jak jinak lze děti před tímto nebezpečným fenoménem chránit. Naučit je, jak se nestát obětí! PhDr. Miroslava Křápková REFLEXNÍ VESTY PRO NEJMENŠÍ Každý den dochází na silnicích k vážným dopravním nehodám. Z policejních statistik vyplývá, že jednou z mála skupin silničního provozu, u které se v loňském roce počet usmrcených zvýšil, jsou chodci. Změnit tento fakt se rozhodli zástupci oddělení BESIP z Ministerstva dopravy ČR, kteří v souvislosti s touto problematikou rozjeli nápaditou a především účinnou kampaň Jsme vidět. V rámci ní navštívil ředitel BESIP Ondřej Valenta v polovině února mateřské školky v Karlových Varech, aby v nich spolu s místními policisty a strážníky společně oblékli všechny děti do reflexních vest. Právě nejmenší jsou na silnicích ohroženi nejvíc. Soustředěnost dětí je na nižší úrovni, nedokážou příliš odhadovat ani předvídat. O to důležitější je, aby byly na silnici vidět co nejlépe. Světlé oblečení, školní brašna a boty s reflexními doplňky učiní jejich každodenní cesty bezpečnějšími. Celoroční povinnost za jízdy svítit, sebou přináší jeden negativní aspekt - otupení vnímání řidičů vůči všemu, co nesvítí nebo na sebe dostatečně neupozorňuje. Osoba v tmavém oblečení je pro řidiče téměř neviditelná. Tím spíš malé dítě! Vzdálenost, na kterou je dítě rozeznáno, již mnohdy řidiči neumožňuje bezpečný manévr, kterým by odvrátil střet. Bezpečnost silničního provozu si žádá důkladnou přípravu již od útlého věku. Jak se správně chovat, jak reagovat a co se na přechodu pro chodce smí a nesmí, o tom všem se při této příležitosti besedovalo. Každý den se děti z mateřských školek stávají účastníky silničního provozu (cesty s rodiči do školky a domů, vycházky s učitelkami apod.) a naučit je bezpečným návykům je zásadně důležité. Viditelnost dětí a chodců obecně lze zvýšit pomocí vhodně zvoleného oblečení, nášivek a doplňků ze speciálních materiálů a právě na tom je založena kampaň Jsme vidět. Při vycházce na sebe pestrobarevný útvar dětí mnohem lépe upozorní. Důvody potřebnosti této akce jsou jasné - chodce bez reflexních prvků na oblečení spatří řidič za snížené viditelnosti na 18 metrů, což mu nedává příliš prostor a čas na reakci. S reflexními prvky na oblečení je chodec vidět již z 200 metrů. Dříve měla vestu jen první a poslední dvojice na vycházce. Současnou prioritou je, aby reflexní vestou byly vybaveny všechny děti, podotkl Valenta. Do konce roku 2011 si BESIP klade za cíl rozdat po českých mateřských školkách dětských reflexních vest a vybavit reflexními vestami i terčíky paní učitelky. Kdoví, třeba se i Vaše ratolest brzy dočká Obdobou této akce pro cílovou skupinu dospělých bude kampaň Život nikdy nevyjde z módy, v jejímž rámci se objeví kolekce módního oblečení pro dospělé, která bude díky reflexním prvkům vzhledem k problematice viditelnosti rovněž funkční. Karlovarští policisté (a určitě nejen oni) tuto aktivitu BESIPu vítají a považují ji za jednu z nejdůležitějších. Zaměřuje se totiž na ochranu životů a zdraví těch nejmenších. mjr. Mgr. Bc. Andrea Pomichalová, PIS, Policie Karlovarského kraje Uvnitř mé samoty kvete si louka tichá. Srpeček měsíce ji bílým světlem seče. Vroubí ji růže plané. Sladká tam vůně kane do svěží trávy. Potůček tam teče a někdo tiše dýchá. Jsi tu? V mém srdci rostou do vysoka stromy. Sladce v nich míza vzlíná. Ve větvích šepot peří. Hrdličky rukám věří na hladký dotek. Láska je tu jiná, nedojde na polomy. Jsi tu? L.B.

10 10 aktuality Obec Kostice leží (7 km od Břeclavi) v protáhlém klínu na jihu Moravy, ohraničeném řekami Moravou a Dyjí u hranice se Slovenskem a Rakouskem. První zmínka o vsi, která aktuálně čítá 1815 obyvatel, je v zemských deskách až v roce 1384, ale pozoruhodný nález keramických hrnců (nyní ve sbírkách Muzejního a vlastivědného spolku v Břeclavi), posunuje doloženou existenci vsi o 100 let před toto datum. K území se vážou počátky Velkomoravského státu. Nedaleko je významné archeologické památky Pohansko a Mikulčice, taktéž památka Unesco: Lednicko-valtický areál. Občanská vybavenost je tu na velmi dobré úrovni. Klasickou dominantu, jíž je v okolních obcích kostel, Kostice postrádají. Na křižovatce cest k Břeclavi, Lanžhotu a k Tvrdonicím stojí jen kaple vysvěcená roku 1861 ke cti sv. Terezie. Nelze přehlédnout kapličku sv. Kříže, Balíkových kapličku, socha sv. Jana Nepomuckého a sochu sv. Anny (ve výklenku domu rodiny Rabušicových). Typickým prvkem okolní krajiny jsou (udržované) boží muka a kříže. S 13 dalšími obcemi patří Kostice k mikroregionu Podluží, které tvoří jižní část Slovácké vinařské podoblasti. Kraj úrodných rovin je domovem vinné révy, a tak není divu, že Kostice mají ve svém znaku typický symbol - vinařský nůž. Síť cyklostezek vede krajinou lužních lesů, archeologických památek, rozsáhlých vinohradů, sklepů plných vína. Vinařská stezka vyjadřuje úsilí 140 vinařů, kteří obhospodařují dvě viniční tratě. V Kosticích působí Slovácký krůžek, vinařský spolek, dětský soubor Kostičánek, oddíl kopané, judistů, moderních gymnastek, kynologický spolek, svaz rybářů atd. Jinak řečeno kulturní a společenský život je v Kosticích pestrý a pohostinnost i pohoda jsou tu všudypřítomné. V hojné míře se tu udržují tzv. slovácké zvyky. Při slavnostních příležitostech chodí místní v krojích. O hodech, (první říjnová neděle po svátku sv. Terezie), při krojovém Zpravodaj VPŠ MV v Brně 1/2011 Okénko knihovny aneb 2x napětí Věřte nebo ne Dean Koontz už napsal přes padesát thrillerů (na dvacet jich bylo přeloženo do češtiny a u našich čtenářů se setkaly s nebývalým úspěchem). RYCHLOST je název románu, který vám dnes chci představit a je i nejdůležitější složkou dramatického příběhu. Koho mám zabít? Je to na tobě. Musíš si vybrat a rychle. Klidný život barmana Billyho v malém městečku naruší psychopat, který ho vtáhne do své nestvůrné hry, předvídá jeho reakce a nutí ke krutým volbám. Mrtvých přibývá a zbývá jen málo času k odvrácení nepochopitelného útoku. Zejména proto, že další obětí by se mohla stát Billyho snoubenka, která leží v kómatu v místní nemocnici. Zoufalství přetavuje bezmoc na zuřivou obranu a téměř nadlidské úsilí při snaze o odhalení a zastavení vraha. Vydal BB/art. Opravdu objevila švýcarská kosmetická společnost přípravek na věčné mládí? Rozhodně je teď v centru pozornosti médií, trhu s cennými papíry a obchodních konkurentů. Cathy, mladá analytička z Wall Street, získá zajímavé informace; později i pozvání k návštěvě proslavené kliniky. Z hosta se však stává vězněm. Zločinné praktiky v genetickém výzkumu však nezůstanou utajeny. Cathin přítel Mike nastupuje cestu k záchraně své přítelkyně a odkrytí zneužívání vědy, lačnosti po penězích a bezohledných osobních ambicí, které hýbou úspěšnou firmou. Britský spisovatel Patrick Lynch je autorem románů, které souvisejí s moderní lékařskou vědou. Velký vypravěčský talent, brilantně zvládnuté příběhy i charaktery postav vytvářejí spolu s autentičností prostředí silný čtenářský zážitek. DÁRKYNĚ, kniha vydaná nakladatelstvím Columbus, tyto kvality rozhodně má. -ik- K O S T I C E plesu (tradičně první lednová sobota) a o Božím těle (květen či červen - jde o pohyblivý církevní svátek). V Kosticích probíhá rovněž předhodovní zpívání u cimbálu, vánoční jarmark i vánoční koncert. Vyhlášenou zábavou pro široké okolí je fašanková merenda (před Popeleční středou). Kostice se pyšní lidovými zpěváky i skladateli. Nejvýznamnější byl pan František Třetina, jehož písně zpívá synovec Zdeněk Baťka se svou sestrou Boženou Baťkovou-Hrubou. Dalším známým zpěvákem byl Josef Rampáček, který zpíval s populárním tvrdonským zpěvákem Jožkou Severinem. V Kosticích žije syn Jožky Severina, který je nositelem téhož jména a pokračuje ve stopách svého otce s vlastní cimbálovou skupinou. V širokém podvědomí prosluly Kostice zejména jako obec s velkým množstvím lidí, kteří se podíleli na výrobě nejrůznějších krojových součástí. Šily se zde krojové kalhoty (tzv. červenice), obuv ke kroji, zhotovovaly se ozdobné pokrývky hlavy (tzv. guláče), praly se tu kosířky ke guláči, malovaly mašle ke krojům. Většina lidí, kteří tuto činnost dělali, však už nežije a jen velmi málo z nich má své pokračovatele. Dalším významným rodákem z Kostic je malíř Jaroslav Blažek. Mládí prožil v Kosticích, zbytek svého života si užívá v Praze. Část tvorby věnuje rodnému kraji. V rodné obci má i muzeum, kde jsou vystaveny obrazy známých vesnických postav v lidových krojích a malebná místní krajina. Buďte v Kosticích vítáni! por. Mgr. Vladislava Nováková (1/J6) ZPRAVODAJ - školní bulletin pro účastníky kurzů a pracovníky Vyšší policejní školy MV v Brně. Vedoucí redakční rady Mgr. Pavel Šoba, tel Členové redakční rady: PhDr. Božena Vejrostová, Mgr. Jiří Chromek, Mgr. Vladimír Machát, Jarmila Krajčiríková a Silvestr Tintěra. Zpravodaj vychází 1x za tři měsíce v nepravidelném rozsahu. Články dopisovatelů nejsou obsahově upravovány a nemusí být v názorové shodě s redakcí, která si vyhrazuje právo příspěvky krátit. Intranet: Adresa školy: Vyšší policejní škola MV v Brně, P. S. 365, Brno. Povoleno rozhodnutím tiskového odboru Magistrátu města Brna. Registrační číslo: R 3/00. Vytiskla reprografická služba materiálního odd. VPŠ MV v Brně vlastním nákladem v počtu 280 výtisků. Uzávěrka tohoto čísla Zdarma. Uzávěrka příštího čísla

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV V BRNĚ 13. 12. 2010 SLAVNOSTNÍ VYRAZENÍ COMMUNITY POLICING V LOTYŠSKU 8-9 PERUÁNSKÁ DOBRODRUŽSTVÍ PERU FOTBALOVÝ BRONZ

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV V BRNĚ 13. 12. 2010 SLAVNOSTNÍ VYRAZENÍ COMMUNITY POLICING V LOTYŠSKU 8-9 PERUÁNSKÁ DOBRODRUŽSTVÍ PERU FOTBALOVÝ BRONZ Z P R AV J VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV V BRNĚ 13. 12. 2010 XI. ročník DA číslo 4 2 SLAVNOSTNÍ ˇ VYRAZENÍ 4 COMMUNITY POLICING V LOTYŠSKU 8-9 PERUÁNSKÁ DOBRODRUŽSTVÍ PERU 16 FOTBALOVÝ BRONZ SLOVO REDAKCE aneb

Více

VS ČR znovu v Afghánistánu ČESKÉ VĚZEŇSTVÍ. str. 2 str. 14 str. 16 4/2012. Oslavy Dne českého vězeňství poprvé. Zavedení SARPO do praxe

VS ČR znovu v Afghánistánu ČESKÉ VĚZEŇSTVÍ. str. 2 str. 14 str. 16 4/2012. Oslavy Dne českého vězeňství poprvé. Zavedení SARPO do praxe 4/2012 čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci VĚZEŇSTVÍ VS ČR znovu v Afghánistánu VS ČR na Dnech NATO Zavedení SARPO do praxe Oslavy Dne českého vězeňství poprvé str. 2 str. 14 str. 16 VĚZEŇSTVÍ

Více

POKRAČOVÁNÍ TWINNINGOVÉ SPOLUPRÁCE

POKRAČOVÁNÍ TWINNINGOVÉ SPOLUPRÁCE 1. 7. 2008 STALI JSME SE VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLOU ročník IX POKRAČOVÁNÍ TWINNINGOVÉ SPOLUPRÁCE číslo 2 ÚSPĚCHY NA SPORTOVNÍCH KOLBIŠTÍCH SLOVO REDAKCE aneb něco o nepostradatelnosti Přiznejme se. Kdo z nás

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Přejeme příjemné prožití adventního času a vánočních svátků! Foto: J. Pospíšil Aktuálně

Více

Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady

Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady 3/2012 Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady Příroda a krajina očima třebíčských fotografů (str. 12) Foto: Pavel Vosátka

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

měsíčník města únor 2011 cena 10 Kč

měsíčník města únor 2011 cena 10 Kč měsíčník města únor 2011 cena 10 Kč Na kolejích (foto: Fotoklub SnS o. s. Ladislav Špalek) Z obsahu Schůze rady......... str. 2 Kdysi a dnes......... str. 6 Školství............. str. 7 Kultura............

Více

12 Slovácko patřilo vínu a památkám

12 Slovácko patřilo vínu a památkám Magazín Zlínského kraje listopad 2014 ročník X 12 Slovácko patřilo vínu a památkám 7 Nejlepší jsou Kateřinice Pokud chcete vidět, jak to vypadá v nejlepší obci v zemi, nemusíte jezdit daleko. Vesnicí roku

Více

Vítězný Strnadel Rožnov má dalšího nadějného motokáristu. Čtěte na straně 12

Vítězný Strnadel Rožnov má dalšího nadějného motokáristu. Čtěte na straně 12 Změny v zastupitelstvu Novým zastupitelem se stal Martin Houška Čtěte na straně 2 Vítězný Strnadel Rožnov má dalšího nadějného motokáristu Čtěte na straně 12!!!! Mistrovství světa v bobbingu na Pustevnách

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU I. ADVENTNÍ PODVEČER

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU I. ADVENTNÍ PODVEČER číslo 12 prosinec 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU I. ADVENTNÍ PODVEČER V neděli 29. listopadu si všichni poprvé vychutnali vánoční atmosféru

Více

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září Proč ministerstvo školství zrušilo metodické pokyny STRANA 3 Šikanu na školách lze léčit STRANA 7 Seznam vyhlášek platných v resortu školství STRANA 10 27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK Nevím, co mám dělat,

Více

Rada města Přelouče. Inzerce. Inzerce

Rada města Přelouče. Inzerce. Inzerce ! Zprávy z radnice Rada města Přelouče Inzerce 87. schůze rady města, konaná 29. 3. 2010, měla na svém programu mimo jiné schválení návrhu zadávacích podmínek a jmenování výběrové komise rekonstrukce ul.

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

Vězeňská zdravotní péče patří k nejlepším

Vězeňská zdravotní péče patří k nejlepším ČESKÉ 3/2010 čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci VĚZEŇSTVÍ Vězeňská zdravotní péče patří k nejlepším Generální ředitel Jiří Tregler: Čeká nás více práce za méně peněz Vězňové pomáhali při povodních

Více

U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí

U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí 05/2013 U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí JARNÍ EKO-BIO JARMARK OTEVŘEL CESTU K LÉTU Více na str. 7 Kulturní památka

Více

Číslo 2 Únor 2013 Ročník 11

Číslo 2 Únor 2013 Ročník 11 Plzeňský kraj Číslo 2 Únor 2013 Ročník 11 Rozhovor s posilami FC Viktoria Plzeň Dotační programy pro podporu mládeže a sportu Nemocnice podepsaly smlouvy Obsah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 cena 15 Kč Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo Zábavná minimyslivost pro Ïáky I. stupnû Z R mafiov ročník XIV. Foto: Vladimír Lehký Jak psi pomáhají klientûm

Více

R. Lukavský v kostele. Herecká legenda Radovan Lukavský navštívil Rožnov s představením Jihoamerické rytmy Čtěte na straně 9

R. Lukavský v kostele. Herecká legenda Radovan Lukavský navštívil Rožnov s představením Jihoamerické rytmy Čtěte na straně 9 Jarmark se povedl Tradičnímu rožnovskému hodovému jarmarku počasí přálo a Rožnováci se skvěle bavili Čtěte na straně 2 R. Lukavský v kostele Herecká legenda Radovan Lukavský navštívil Rožnov s představením

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 10 2002 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE do roku 2003 15. valné shromáždění črdm nelze kázat vodu a pít víno z korespondence črdm go & regiontour 2003 bambiriáda 2003 archa v roce

Více

Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče ZD Telč bude vyrábět zelenou elektrickou energii

Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče ZD Telč bude vyrábět zelenou elektrickou energii 9 září 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče ZD Telč bude vyrábět zelenou elektrickou energii Nepřehlédnutelný stavební jeřáb nad areálem

Více

31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, my všichni jsme školou povinní. Já ti uklízím, Vašík je předškolák, Jirka školák, Eda poškolák

31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, my všichni jsme školou povinní. Já ti uklízím, Vašík je předškolák, Jirka školák, Eda poškolák 14. ročník Zlatého Ámose byl odstartován STRANA 3 Představujeme klady i nedostatky pražského školství STRANA 5 S pomocí učitele žák poruchu učení lépe zvládne STRANA 9 31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK Ano,

Více

Žamberské. Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy

Žamberské. Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy Žamberské Žamberské listy 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č.15 14. září 2012 2 Zprávy z radnice ZÁKLADNÍ REGISTRY JSOU V PROVOZU Smysl a účel základních registrů Smyslem a účelem základních registrů (ZR)

Více

Rožnovské tenistky úspěšné Skvělé tažení Porubské a Sigmundové Čtěte na straně 12

Rožnovské tenistky úspěšné Skvělé tažení Porubské a Sigmundové Čtěte na straně 12 Chaos představil Okénko Nové představení oblíbeného divadla Čtěte na straně 4 Rožnovské tenistky úspěšné Skvělé tažení Porubské a Sigmundové Čtěte na straně 12!!!! Výstava obrazů Jaroslavy Hýžové Děti

Více

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem Č Í S L O 9 / Z Á Ř Í 2 0 1 0 / R O Č N Í K 4 úplně nové informace NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ÚVODNÍK MÁME TU NOVÝ ŠKOLNÍ ROK Čas dovolených je pryč a počasí ukázalo i svou druhou tvář. Pokud

Více

První etapa rekonstrukce náměstí dokončena

První etapa rekonstrukce náměstí dokončena Informace pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 7 3/2010 První etapa rekonstrukce náměstí dokončena V podmínkách smlouvy o poskytnutí finanční podpory z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad

Více

Adventní neděle nabídnou trhy s punčem i koncerty

Adventní neděle nabídnou trhy s punčem i koncerty vyšlo 1. prosince 2014 cena 10 Kč Z OBSAHU: Zastupitelstvo zvolilo starostu i členy rady Ve městě měří rychlost dva nové radary Porodnice nově nabízí plánovaný porod Poručík Homola získal prestižní odznak

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05 měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05 PSÍ STRÁNKA POPLATKY ZA PSY DO KONCE BŘEZNA STR. 19 ROZHOVOR: MICHAL BROŠ KAŽDÉ NOVÉ SPORTOVIŠTĚ MŮŽE DĚTI VYTÁHNOUT

Více