KALKTISK. NOVÝ GRAFICKÝ TISKOVÝ SYSTÉM K PROGRAMŮM KALKUL Copyright 2013 Petr Pelikán, Pelico, Brno revize

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KALKTISK. NOVÝ GRAFICKÝ TISKOVÝ SYSTÉM K PROGRAMŮM KALKUL Copyright 2013 Petr Pelikán, Pelico, Brno revize 22.02.2014"

Transkript

1 KALKTISK NOVÝ GRAFICKÝ TISKOVÝ SYSTÉM K PROGRAMŮM KALKUL Copyright 213 Petr Pelikán, Pelico, Brno revize Obsah Proč grafický tisk Rychlý start odzkoušení tisku Vlastnosti formuláře účetního dokladu (např. faktury) Odesílání dokladů a dopisů em (elektronickou poštou) Tisk sestav Vyplňování formulářů ve formátu PDF 1. Proč grafický tisk Programy KALKUL jsou dosovské programy (tj. programy určené pro operační systém DOS) a mají tudíž klasický znakový tisk. Ten je sice velmi rychlý, ale je omezený v množství informace, které lze vtěsnat na stránku papíru. Navíc lze použít pouze tiskárny, které jsou propojeny s počítačem buď paralelním (LPT) nebo sériovým (COM) kabelem (neumí tudíž USB, nemluvě o moderních vychytávkách typu bluetooth atp.). Abychom našim uživatelům vyhověli v nových požadavcích na vzhled dokladů a současně jim umožnili tisknout na libovolných tiskárnách, instalovaných na jejich počítačích, vytvořili jsme grafický tiskový systém KALKTISK. DŮLEŽITÉ: Při použití programu KALKTISK vždy dbejte, aby měl stejné první dvě desetinná místa verze (na celém čísle verze ani na čísle revize za pomlčkou nezáleží) jako programy KALKUL1-5. Příklad: Program KALKUL1 V11.29 je nutno používat s programem KALKTISK V1.29. Program KALKUL2 V5.3 lze používat pouze s programem KALKTISK V1.3. UPOZORNĚNÍ: Převod dokladů a sestav je zahrnut v základní verzi grafického tiskového systému a k jejich provádění není třeba dokupovat speciální licenci k užití. Naopak k vyplňování formulářů ve formátu PDF je nutné zakoupit licenci k užití na program KALKUL6/KALKTISK (obě licence jsou dodávány společně a původní program KALKUL6 je postupně nahrazován programem KALKTISK). Před zakoupením licence doporučujeme vyplnění formulářů pdf odzkoušet v demoverzi (tj. bez aktivované licence). Formuláře nebudou sice obsahovat všechny údaje a budou viditelně označeny textem DEMOVERZE, ale i takový formulář umožní bezpečně odzkoušet, zda vše funguje správně a lze jej vytisknout na Vaší tiskárně. V příloze najdete příklad formuláře vytištěného v demoverzi. KALKTISK - 1 / 29

2 2. Rychlý start odzkoušení tisku 2.1. Přejděte na nejnovější verzi aktualizačního programu KUPDATE, proveďte: 2.1.a. Ověřte nastavení nejnovější verze. Aktivujte příkaz Soubor Nastavení: 2.1.b. Nastavte hodnotu nejnovější verze (zde např. pro jde o 29): 2.1.c. Stiskněte tlačítko Zjisti aktuální verze : Pokud máte stažené nejnovější verze, objeví se na čelní straně v pravém sloupci v zelené barvě, jak je vidět v následujícím obrázku: KALKTISK - 2 / 29

3 Jsou-li některé programy zastaralé, program KUPDATE je nejen zobrazí v pravém sloupci červeně, ale současně zatrhne zatržítko umístěné v levé části okna. Doporučujeme provést vždy kompletní stažení všech zastaralých programů stiskem tlačítka Stáhni zatržené programy. Pokud byla před stahováním zatržených programů u řádku s programem KUPDATE verze v pravém sloupci červená, nemáte nainstalovanou aktuální verzi. Pak aktivujte příkaz Speciální Aktualizuj KUPDATE: Zobrazí se speciální aktualizační okno, kde můžete provést instalaci nejnovější verze programu KUPDATE. Po úspěšné aktualizaci je verze nyní spuštěného programu a verze programu staženého z internetu stejná, jak je naznačeno v následujícím obrázku: KALKTISK - 3 / 29

4 Pozn. Při aktualizaci se běžící program KUPDATE ukončí a spustí se instalátor novější verze. Po ukončení instalace (a případném restartu operačního systému) je třeba program KUPDATE znovu spustit Nainstalujte novou verzi tiskové nadstavby KALKTISK Aktivujte příkaz Speciální Instaluj KALKTISK: Tím se spustí samostatná instalační rutina programu KALKTISK. Po instalaci tento program nevytvoří na ploše žádnou ikonu, protože nevyžaduje žádné dodatečné spouštění nebo nastavování Nastavení v programu KALKUL Nainstalujte si nejnovější verze programů KALKUL (jako příklad jsme zvolili KALKUL1 KALKTISK - 4 / 29

5 V11.32). Vstupte do konfigurace grafického režimu tisku: zde zvolte aktivace grafického tisku: kde aktivujte grafický tisk: KALKTISK - 5 / 29

6 2.4. Proveďte kontrolní tisk Buď vytvořte nový doklad nebo si obnovte data a vytiskněte libovolný dříve vytvořený doklad (např. fakturu). Tisk se provede na výchozí tiskárnu, která se nastavuje v rámci operačního systému. KALKTISK - 6 / 29

7 3. Vlastnosti formuláře účetního dokladu (např. faktury) V příloze najdete obrázek příkladové faktury s vyznačením hlavních novinek a vylepšení ve srovnání s textově vytištěnou fakturou. Ihned na první pohled jsou zřejmé rozdíly. Omezíme se proto na zvýraznění pouze základních novinek. (1) V pravém horním rohu jsou všechny informace nutné k provedení úhrady. To je vhodné zejména pro vícestránkové faktury: již žádné listování na poslední stránku. (2) Novinkou je oddělení fakturační a dodací adresy zákazníka (odběratele). V dodací adrese jsou pouze ty údaje, které potřebuje pošta pro správné doručení zásilky (v tomto případě faktury v obálce s okénkem). Dodací adresa je tištěna větším a tučným písmem, aby byla dobře čitelná. I přes to však umožňuje zadání velmi dlouhého názvu firmy zákazníka. PSČ je tištěno na samostatném řádku. (3) Fakturační adresa tištěná menším písmem do levé části dokladu mimo okénko obálky obsahuje mnohem větší rozsah informací nutných pro komunikaci se zákazníkem. Informace o adresách zákazníka pocházejí z upraveného adresáře. V základním okně jsou informace o dodací adrese: Po stisku klávesy <F5> lze zadat a aktivovat fakturační adresu pro grafický tisk: KALKTISK - 7 / 29

8 (4) V levém horním rohu dokladu jsou informace o prodávajícím (zde uživateli programu). Použitím písma proměnné hustoty (velikosti) se na stejnou plochu vejde mnohem více informací. Je to výhodné zejména pro uživatele s dlouhým názvem firmy. Informace pocházejí z konfigurace: (5) Textová část byla sdružena do jediné sekce formuláře. To umožnilo aplikovat na ni jako na celek dynamickou volbu velikosti písma. Tak se na stejnou plochu formuláře vejdou i rozsáhlé texty, aniž by tím automaticky vznikala mnohostránková faktura. Do textové části jsou sdruženy následující informace: KALKTISK - 8 / 29

9 (5a) Vlastní textová část dokladu, která je přístupná při editaci dokladu: (5b) Povinný text o registraci podnikatele, popř. firmy (j. č. živnostenského listu nebo soudního rejstříku). Znění textu lze nastavit v konfiguraci, doplňkové údaje o firmě: (5c) Horní a dolní pevný text na dokladu, který je přístupný v číselníku typů dokladů: KALKTISK - 9 / 29

10 (6) Součtová část graficky tištěné faktury může mít dvě podoby. Buď jde o výčet cen a daní v jednotlivých sazbách, nebo (podle zvoleného formátu v číselníku typů dokladů) má podobu tabulky: (7) QR kód Od verze Vxx.31 může být ve střední části patičky zobrazen QR kód. Slouží Vaším zákazníkům k zjednodušenému způsobu úhrady mobilním bankovnictvím. Jim ušetří práci a Vám problémy s ošetřováním chyb (např. v částce nebo variabilním symbolu), které při ručním vyplňování běžně vznikají. Pokud se rozhodnete, že v některém z typů dokladů použijete QR kód, je nutné vstoupit do číselníku typů dokladů a u zvoleného typu nastavit příznak tisku QR kódu: KALKTISK - 1 / 29

11 Pro vytvoření QR kódu program potřebuje správné číslo Vašeho účtu (musí být dělitelné 11) a správný IBAN. Hodnotu svého účtu nejlépe ověříte v adresáři, kde si přidáte fiktivního zákazníka a u něj zadáte číslo účtu. Pokud je v čísle účtu chyba, objeví se chybové hlášení: Jakmile zadáte správné číslo účtu, kód banky a kód státu, program sám vytvoří IBAN, který můžete použít: KALKTISK - 11 / 29

12 Obdobná kontrola se nachází i v číselníku bankovních účtů, není však tak názorná: IBAN je navíc viditelná až po opětovném vstoupení do editačního okna položky číselníku: KALKTISK - 12 / 29

13 (8) Čárové kódy Program KALKTISK umožňuje ve spolupráci s programy KALKUL1 od verze Vxx (obdobně KALKUL2/4/5) tisknout na dokladech čárové kódy v grafické podobě. K dispozici jsou dvě místa: v datových řádcích a v patičce dokladu. Obě možnosti lze aktivovat v číselníku typů dokladů, v příznacích požadovaného typu dokladu: KALKTISK - 13 / 29

14 Pokud aktivujete tisk čárového kódu na datovém řádku, musí být na dsaném řádku uvedeno číslo zásob existující v centrálním číselníku zásob. Pro uvedenou zásobu musí být též vyplněna proměnná čárový kód: Na dokladu se obrázek čárového kódu objeví pod řádkem s příslušným zbožím: KALKTISK - 14 / 29

15 Čárový kód zboží EAN, který je licencován, lze použít pouze na zboží, jehož výrobce (popř. prodejce) zajistil registraci. Pak se na obalu zboží může objevit obdobný kód (využívá se i v pokladnách) a pak může být použit zde v programu. Odpovědnost za správnost použití uvedeného kódu EAN je na uživateli programů KALKUL. Vedle něj se zobrazuje kód CODE9 (ten není licencován a lze jej volně použít) s množstvím. Druhé místo, kde lze na dokladu zobrazit čárové kódy, je patička dokladu. Pokud aktivujete uvedenou možnost, zobrazí se ve střední části patičky dokladu čárové kódy CODE39 pro VS, IČ zákazníka a částku: Příklad celé faktury s čárovými kódy najdete v příloze tohoto návodu. (9) Podpis a razítko z obrázku I když podpis a razítko vystavujícího není povinnou součástí dokladu, stále můžete narazit na zákazníky, kteří toto vyžadují a dokonce mohou použít uvedený "nedostatek" k zámince pro neuhrazení faktury. Pochopitelně při větším počtu vystavovaných dokladů je podpisování a razítkování pracné. Navíc při rozesílání faktur ve formátu pdf (např. po naskenování) vyžaduje vložení obrázku z podpisem podrobnější znalosti prohlížeče dokladů formátu pdf. Proto jsme vybavili program KALKTISK od verze V1.31 velmi jednoduchou možností doplnit do pravé třetiny patičky podpis a razítko z obrázku. Velmi jednoduše se podepište na papír, dle požadavků případně doplňte razítko a naskenujte je. Libovolným grafickým programem (např. i tím, který je dodáván v rámci příslušenství operačního systému) obrázek ořízněte v poměru stran 5 x 3 (delší je šířka) a převeďte do formátu BMP. Tento obrázek vkopírujte do pracovního adresáře pro data programů aktivního uživatele, do podadresáře PeliCo\KALKTISK, tj. na KALKTISK - 15 / 29

16 stejné místo, kam si program ukládá licenční soubor LICENCE.BIU. Příklad uspořádání adresářů: Od tohoto okamžiku se bude na dokladě objevovat obrázek s podpisem a razítkem, jak můžete vidět na příkladu v příloze. (9) Prohlížení tiskového výstupu Pokud jste v konfiguraci nezablokovali prohlížení tiskového výstupu, zobrazí se informativní náhled a ve spodní části má následující ovládací tlačítka: Tlačítko "Storno" ukončí prohlížení a přeruší běh tiskové nadstavby, aniž by prováděla další činnost. Tlačítka "Předchozí strana" a "Následující strana" se objeví, pokud má tiskový výstup více stran. Těmito tlačítky lze v náhledu listovat. Tlačítko "PDF" spustí převod tiskového výstupu do souboru s formátem PDF. K prohlížení takového souboru je nutno mít nainstalovaný speciální prohlížeč, např. Adobe Reader, který je bezplatně k dispozici na internetu. Takto vytvořené soubory jsou ukládány do adresáře pro dokumenty, v němž si vytvoří podadresář PeliCo\KALKTISK. Názvy souborů jsou mnemotechnické a jsou odvozeny z nadpisu dokladu. Pokud je vytvořeno více stejných dokladů, program KALKTISK doplní název na konci o postupně navyšovanou číslici. Archivace všech vystavených souborů spočívá pouze ve zkopírování (např. vypálení na CD nebo zápis na jiné přenosné paměťové medium) celého uvedeného adresáře. V jednoduché archivaci spočívá hlavní výhoda formátu PDF. Pro kontrolu lze pak kdykoli (třeba na jiném počítači se zcela odlišnou tiskárnou) doklad vytisknout. KALKTISK - 16 / 29

17 Další výhodou je možné zvětšování části dokladu pro lepší čitelnost a to bez ztráty ostrosti (jako je tomu u naskenovaných dokladů uložených do obrázkových formátů, např. jpg nebo bmp). Nezandbatelnou výhodou je možnost jednoduchého posílání internetem a to včetně možnosti jejich elektronického podpisu. Možnost převodu prohlíženého tiskového výstupu (dokladu, sestavy nebo šablony) do formátu PDF je k dispozici již v základní verzi bez nutnosti zakoupení licence k užití. Tlačítko "Tiskni" provede nasměrování tiskového výstupu na tiskárnu. V konfiguraci lze aktivovat zobrazení okna pro volbu tiskárny, na které se má tisk provést. Bez provedení volby se použije právě aktivní (default) tiskárna. V číselníku typů dokladů lze v příznacích aktivovat možnost zadání počtu tištěných kopií dokladu. V rámci konfigurace grafického tisku do souboru PDF: lze provést další nastavení režimu grafického tisku s převodem do souboru PDF, které umožňují zautomatizovat tisk v požadovaném režimu: KALKTISK - 17 / 29

18 Pozn. Poslední třetina konfiguračního ona slouží k nastavení režimu vyplňování formulářů pdf (pro které je nutno zakoupit licenci). Vyplňovaným formulářům je věnovaná poslední kapitola tohoto návodu. Prosím odlišujte vyplňování "oficiálního" formuláře pdf od převodu vlastního dokladu/sestavy do souboru pdf, pro které není nutno zakoupení licence. KALKTISK - 18 / 29

19 4. Odesílání dokladů em Od verze V1.33 programu KALKTISK je k dispozici možnost odesílání dokladu převedeného do souboru pdf em, v němž soubor pdf je v příloze u. Pro tuto funkci není nutno dokupovat licenci. Nejdříve je nutné provést nastavení v konfiguraci grafického tisku: kde vstoupíte do nastavení poštovního serveru: Vyplňované údaje jsou stejné, jako když si obsluhujete svoji schránku elektronické pošty vlastním programem pro elektronickou komunikaci (mailer). Pokud nevíte, co zde vyplnit, obraťte se na svého poskytovalele. U veřejných poskytovatelů (např. seznam) získáte uvedené údaje při zřizování schránky. Pozn. Tímto způsobem lze posílat i dopisy vytištěné v knize pošty. Zvažte, že elektronickou poštou lze posílat pouze soubory v příloze, v tomto případě soubor pdf. Proto při tištění doklady v grafickém režimu musíte zajistit provedení převodu tištěného dokladu do souboru pdf. Lze to provést buď ručně stiskem tlačítka "PDF" při prohlížení graficky tištěného dokladu, nebo lze v konfiguraci nastavit automatický převod tištěného dokladu do souboru pdf. KALKTISK - 19 / 29

20 Nezapomeňťe nastavit příznak odesílání elektronickou poštou u příslušného typu dokladu v číselníku typů dokladů. Vstupte do číselníku typů dokladů: V číselníku typů dokladů přejděte na požadovaný doklad (např. vydanou fakturu): Stiskem klávesy <Enter> zahajte její editaci a stiskem klávesy <F11> vstupte do nastavení příznaků pro daný typ dokladu, kde nastavíte příznak "Odeslat pdf elektronickou poštou v grafickém tisku": KALKTISK - 2 / 29

21 KALKTISK - 21 / 29

22 5. Tisk sestav Tisková nadstavba rozlišuje následující druhy sestav: vlastní sestavy (generují se z databází, rozsahově neomezené) hlášení (generují se z pole dat v paměti, jsou omezené v rozsahu) šablony (generované na základě uživatelsky měnitelné definice) nabídky (speciální sestavy dopisů rozesílaných zákazníkům, připravujeme) peněžní deník (generované v programu KALKUL1) deník příjmů a výdajů (generované v programu KALKUL1) Pro tisk sestav platí obdobné pravidla, jako pro doklady. Obecně je tedy nutné aktivovat grafický tisk sestav (popř. šablon) v konfiguraci a pak při spuštění tiskového výstupu zvolit grafický tisk. U sestav jsou k dispozici dva formáty tisku: A4 na výšku (běžný tisk) nebo A4 na šířku. Jeden způsob volby formátu provádíme buď změnou formátu v číselníku tiskáren, kde nastavujeme buď "1" pro formát A4 na výšku (portrait) nebo "3" pro formát na šířku (landscape): Jiný způsob, který doporučujeme, spočívá ve změně tiskárny v číselníku typů dokladů. Zde lze s výhodou použít "speciální" tiskárny pro tisk peněžního deníku, která je u některých doporučených tiskáren již v implicitním obsahu. Příklad: Pokud je používán laserová tiskárna HP-LJ242, vypadá běžné naplnění KALKTISK - 22 / 29

23 číselníku typů dokladů následovně (v dokladu "SES" pro sestavy je tiskárna HP_LJ_24 a sestava se tiskne ve formátu A4 na výšku): Chceme-li naopak tisknout sestavy ve formátu A4 na šířku (landscape), změníme u dokladu "SES" pro sestavy tiskárnu na "HPLJ242PD", což je speciální tiskárna pro peněžní deník s nastaveným formátem A4 landscape: V příloze je jako příklad sestavy převedené do formátu PDF číselník typů dokladů a to tištěný v obou popsaných formátech. Rozdíl je ve velikosti fontu (přizpůsobí se dostupné šířce), sestava A4 landscape má podstatně větší font avšak také zabere KALKTISK - 23 / 29

24 mnohem více stránek. Při tisku "Peněžního deníku" a "Deníku příjmů a výdajů" se předpokládá použití formátu A4 landscape standardně, takže v číselníku typů dokladů je nastavení dokladu "PEN" pro peněžní deník implicitně na tiskárnu "HPLJ242PD": Příklady "Deníku příjmů a výdajů" i "Peněžního deníku" najdete v příloze. Pozn. Pochopitelně lze i deníky graficky tisknout ve formátu A4 na výšku (portrait), avšak velikost písma je již velmi malá a nehodí se pro tisk. tento formát lze však použít k prohlížení, protože prohlížeče souborů PDF umožňují zvětšní části sestavy bez ztráty ostrosti. Výhodou pak je obrovský počet řádků, který se vejde na stránku. Pozn. Při jednotlivých fázích práce grafické nadstavby KALKTISK se v levé horní části obrazovky zobrazuje stavové okno s popisem prováděného úkonu a s teploměrem, ukazujícím poměr již realizované práce (patrné u rozsáhlejších sestav): KALKTISK - 24 / 29

25 6. Vyplňování formulářů ve formátu PDF 6.1. Co je to formát pdf PDF (Portable Document Format) se postupem času stal standardem pro uchovávání dokumentů. Na tento formát přešly i státní orgány, které na svých internetových stránkách dávají k dispozici formuláře právě v tomto formátu. Toho využívá program KALKTISK, který používá oficiální formuláře a doplní do nich pouze hodnoty, předávané z programů KALKUL1-5. Takto vyplněné formuláře jsou ukládány do adresáře pro dokumenty, v němž si vytvoří podadresář PeliCo\KALKTISK. Názvy formulářů jsou mnemotechnické a zahrnují i vzor. Pokud je vytvořeno více stejných formulářů, program KALKTISK doplní název na konci o postupně navyšovanou číslici. Archivace všech vystavených formulářů spočívá pouze ve zkopírování (např. vypálení na CD nebo zápis na jiné přenosné paměťové medium) celého uvedeného adresáře. V jednoduché archivaci spočívá hlavní výhoda formátu PDF. Pro kontrolu lze pak kdykoli (třeba na jiném počítači se zcela odlišnou tiskárnou) formulář vytisknout. Další výhodou je možné zvětšování části formuláře pro lepší čitelnost a to bez ztráty ostrosti (jako je tomu u naskenovaných dokladů uložených do obrázkových formátů, např. jpg nebo bmp). Pro vyplňování formulářů ve formátu PDF je nutné zakoupit a aktivovat licenci k užití programu KALKTISK/KALKUL Aktivace licence Aktivaci licence k užití nadstavbových funkcí programu KALKTISK můžete provést kdykoli, když aktivujete tisk využívající nadstavbovou funkci (např. vyplňování formulářů ve formátu pdf). V takovém případě se zobrazí hlášení: Nyní máte dvě možnosti. Buď si chcete pouze tisk odzkoušet bez zakoupené licence, pak stisknete levé tlačítko "Pokračovat s demoverzí". V případě, že licenci již máte zakoupenou a chcete ji aktivovat, stiskněte pravé tlačítko "Aktivovat licenci". Program umožní vybrat umístění licenčního souboru *.BIU (v následujícím příkladu jde o soubor BIU, který je umístěn na disketě v jednotce A:): KALKTISK - 25 / 29

26 Pokud vše proběhlo bez závat a program licenci přijal, objeví se následující hlášení: Zde je nutno upozornit, že licence k užití programu KALKTISK a licence k užití programu KALKUL1-5 (jež nadstavbovou funkci aktivoval) musí být vystaveny na tentýž subjekt (ať již právnickou nebo fyzickou osobu). To platí i v multiverzi programu KALKUL1-5, kde navíc licence k užití programu KALKTISK musí být na stejný (nebo větší) počet firem než licence k užití programu KALKUL1-5. Na rozdíl od programu KALKUL6 u programu KALKTISK není již potřeba registrovat jednotlivé zpracovávané firmy. Nezapomeňte si prosím nainstalovat nějaký prohlížeč souborů PDF. Například si můžete bezplatně stáhnout a nainstalovat Adobe Reader z internetové adresy Přehled formulářů ve formátu PDF Jednotlivé programy KALKUL1-5 podporují export dat pro různé formuláře formátu pdf. KALKTISK - 26 / 29

27 Následuje výčet formulářů, které lze použít v jednotlivých programech KALKUL. KALKUL1 V9.6: přiznání k DPH (2 strany) přiznání k dani z příjmu fyzických osob PDFO hlavní formulář (4 strany) přiznání k dani z příjmu fyzických osob PDFO příloha č. 1 (2 strany) přiznání k dani z příjmu fyzických osob PDFO příloha č. 2 přiznání k dani z příjmu fyzických osob PDFO příloha č. 3 přehled o příjmech OSVČ pro VZP přehled o příjmech OSVČ pro OZP přehled o příjmech OSVČ pro SSZ (2 strany) KALKUL1 V11.3: přiznání k DPH (2 strany) přiznání k dani z příjmu fyzických osob PDFO hlavní formulář (4 strany) přiznání k dani z příjmu fyzických osob PDFO příloha č. 1 (2 strany) přiznání k dani z příjmu fyzických osob PDFO příloha č. 2 přiznání k dani z příjmu fyzických osob PDFO příloha č. 3 přehled o příjmech OSVČ pro VZP přehled o příjmech OSVČ pro OZP přehled o příjmech OSVČ pro SSZ (2 strany) KALKUL2 V5.3: přiznání k DPH (2 strany) KALKUL3 V2.3: ELDP hromadné oznámení (ZP) oznámení o nástupu do zaměstnání (NP) přehled o platbě pojistného zaměstnavatele (ZP) přehled o výši pojistného (SP) příloha k žádosti o nemocenské (2 strany) výpočet daně a daňového zvýhodnění potvrzení o zdanitelných příjmech KALKUL4 V3.3: KALKUL5 V1.3: přiznání k DPH (2 strany) KALKTISK - 27 / 29

28 V příloze tohoto návodu najdete příklady vyplněných formulářů (byly beze změny připojeny k návodu, jsou tedy v podobě, jak je vytvořil KALKTISK) Jak tisknout vyplněné formuláře s formátem pdf Tako kapitola vlastně nesouvisí ani s programy KALKULx ani s programem KALKTISK. Spíše souvisí s operačním systémem nebo s prohlížečem formulářů ve formátu pdf. Podkladové formuláře dodáváné státními orgány jsou barevné (např. jednotlivé druhy daní jsou barevně odlišené). Jelikož má však většina uživatelů černobílé tiskárny (popř. nechtějí tisknout barevně z cenových důvodů), vyvstane problém s tiskem barevného formuláře pdf na černobílé tiskárně. Bohužel grafické okenní operační systémy jsou velmi odlišné (a to platí i o jejich jednotlivé verze). Navíc možnosti nastavení tiskáren závisí na ovladačích dodávaných jejich výrobci. Proto zde můžeme pouze naznačit, jak při tisku postupovat. Příklad je proveden pro operační systém OS-X a tiskárnu HP LJ-242N. Po aktivaci příkazu tisku v prohlížeči souborů pdf (zde byl použit Adobe Reader XI) se objeví okno pro nastavení tiskového výstupu. Po stisku tlačítka pro nastavení tiskárny se objeví okno pro nastavení tiskárny. KALKTISK - 28 / 29

29 Zde zvolíme režim správy barev a v něm nastavíme tisk na "černo-bílý". KALKTISK - 29 / 29

30 Prodávající: IČ: DIČ: CZ Petra Pelikánová Jezerůvky Prodávající:: IČ: Brno DIČ: CZ Účet: Mgr /1 Petra Pelikánová Swift: KOMB CZ PP Iban: CZ prodávajícího Jezerůvky 4 Kupující 621 (fakturační Brno adresa): Telefon: IČ: Mobil:? DIČ: CZ Jméno Příjmení Fax: Název Ulice Web: Město Telefon: Mobil: Kupující: (fakturační 777 adresa): Fax: IČ: DIČ: CZ Titul Jméno Příjmení Titul1 WWW: Název fakturační adresy může být velmi, opravdu velmi dlouhý Ulice fakturační adresy Město fakturační adresy Stát fakturační adresy Telefon: Mobil: Fax: Zde je místo pro dlouhý název firmy 4 Datum vystavení: FAKTURA č.: 12131/213 Datum splatnosti: Variabilní symbol: Číslo Popis Sleva[%] Množství MJ Cena/MJ DPH[%] Částka 6 Variabilní symbol: Konstantní symbol: 38 Datum zd.plnění: Částka: , Kč DAŇOVÝ Datum DOKLAD vystavení: Účet: /1 Datum splatnosti: Kupující Datum (dodací zd.plnění: adresa): Konstantní symbol: Částka: , Kč DAŇOVÝ DOKLAD Jméno Příjmení Účet: /1 Kupující: Název (dodací adresa): Ulice Město Titul Jméno Příjmení Titul1 999 Název 99 dodací adresy může být velmi dlouhý a ještě o kousek delší Ulice dodací adresy Město dodací adresy Stát dodací adresy Vystaveno na základě: POB-1 ze dne: WWW: Účet: /1 snížená Objednal: Toto je jméno 1 objednávajícího. 3315, , základní Způsob dopravy: Toto 1je způsob 92912,8 dopravy ,8 Forma úhrady: bankovním převodem Cena ve snížené sazbě: 3315, Kč Celkem k úhradě: DPH Toto ve je snížené volitelná sazbě: textová část dokladu. Může 497,25 obsahovat Kč i více řádků. Jedná se o text spojený pouze s Cena v základní sazbě: 92912,8 Kč DPH oddělena v základní od sazbě: ostatních textových částí volným 19511,69 řádkem. Kč 5 Poznámky: Registrace: Toto je povinný text o evidenčním čísle registrace živnosti tímto jediným konkrétním dokladem. V textovém bloku graficky tištěné faktury je volitelná textová část Toto je pevný text zadávaný jako pevný text horní pro daný typ dokladu. Jedná se o text spojený s typem dokladu, který se připojí ke každému vytvořenému dokladu daného typu. Může mít rozsah až 5 řádků po 71 znacích, což je ještě o řádek více, než je zde délka tohoto textu. Toto je pevný text zadávaný jako pevný text dolní pro daný typ dokladu. Plynule navazuje na pevný text horní a může mít taktéž rozsah až 5 řádků po 71 znacích. Jedná se opět o text spojený s typem dokladu, který se připojí ke každému vytvořenému dokladu daného typu. Číslo Popis Sleva[%] Množství MJ Cena/MJ DPH[%] Částka Zboží 1 5 ks Zboží 2 poskytnuté se slevou ks Služba 1 1 hod Služba 2 7 hod _SNIZENA Služba 3 ve snížené sazbě 15 hod Služba 4 poskytnutá se slevou hod Služba hod Cena ve snížené sazbě: DPH ve snížené sazbě: Cena v základní sazbě: DPH v základní sazbě: Zaokrouhlení: Celkem k úhradě: Kurz: 1 EUR = 25. Kč Poznámky: FAKTURA č.: 12131/213 Forma úhrady: bankovním převodem Kč Kč Kč Kč.26 Kč EUR Celkem k úhradě: , Kč , Kč Vystavil: Pelikánová Zaokrouhlení:,26 Kč Podpis a razítko: 8 7 Převzal: Dne: KALKUL1 V (C) PeliCo; licence #1991: P.Pelikánová Brno IČO: DIČ: CZ

31 7/ Swift: Název KOMB dodací CZ PP adresy může být velmi dlouhý a FAKTURA č.: Iban: ještě CZ o kousek delší í adresa): Prodávající: Kupující Město (fakturační dodacídatum adresy adresa): vystavení: Variabilní symbol: Město dodací adresy : CZ IČ: DIČ: CZ IČ: DIČ: Datum CZ splatnosti: Konstantní symbol: Titul1 Mgr. Petra Pelikánová Titul Stát Jméno dodací PříjmeníTitul1 adresy Datum zd. plnění: Částka: Stát dodací 118 adresy 181, Kč může Centrální být velmi dlouhý distributor a ještě programů Kalkul(R) Název dodací adresy DAŇOVÝ může být DOKLAD velmi dlouhý a ještě Účet: /1 Jezerůvky 511/4 o kousek delší 621 Brno Ulice dodací adresy í adresy Kupující (dodací adresa): Telefon: Město dodací adresy Mobil: Stát dodací adresy Účet: /1 Titul Jméno Příjmení Titul1 Vystaveno Telefon: na základě: POB ze dne: Vystaveno na základě: POB-33 ze dne: Swift: KOMB CZ PP Mobil: Název dodací adresy může být velmi dlouhý a Objednal: Iban: CZ Fax: Kontaktní osoba Objednal: Kontaktní osoba ještě o kousek delší posta.cz Forma úhrady: bankovním převodem Forma úhrady: bankovním převodem t.cz Ulice dodací adresy Kupující (fakturační adresa): www: Účet: /1 Město dodací adresy Velikosti písma adres IČ: DIČ: CZ Swift: KOMBCZPP v hlavičce dokladu byly Titul Jméno Příjmení Titul1 Stát dodací adresy.j. MMB/144151/21, Název fakturačníč.p. adresy 372/U21/13527/Mat může být velmi, Registrace: opravdummb, č.j. MMB/144151/21, č.p. 372/U21/13527/Mat zvětšeny pro snadnější velmi dlouhý ý jako pevný Ulice fakturační text horní adresy pro daný typ dokladu. Toto je text zadávaný jako pevný text horní pro daný typ dokladu. čitelnost. Hlavička dokladu Město fakturační adresy ý jako pevný Stát fakturační text dolníadresy pro daný typ dokladu. se dynamicky Toto Jedná je text se ozadávaný prodlužuje, aby ob- texty spojené jako pevný s typemtext dokladu, dolní pro které daný setyp připojí dokladu. ke Jedná se o texty spojené s typem do mu dokladu Telefon: daného 999 typu Oba můžou mít rozsah každému 5 vytvořenému řádků po 71 znacích. dokladu daného typu. Oba můžou mít rozsah až 5 řádků po 71 znacích. Vystaveno na základě: POB-33 ze dne: Mobil: ději nezkonzumujte Fax: naráz. Toto je volitelná sáhla textová Zakoupené všechny část dokladu. zboží po-radějžadované infor- Objednal: Může nezkonzumujte obsahovat Kontaktnívíce osoba naráz. řádků. Toto Jedná je volitelná se o text textová část dokladu. Může obsahovat to jediným konkrétním dokladem. spojený pouze s tímto Forma jediným úhrady: konkrétním bankovním dokladem. převodem www: Popis Účet: /1 Číslo Sleva[%] Množství Popis MJ Cena/MJ DPH[%] Částka Sleva[%] Množství MJ Ce mace. RonSwift: Metusalem KOMBCZPP Rum Ron ks Metusalem 1, Rum 21 5, 5 ks 1 Registrace: MMB, č.j. MMB/144151/21, č.p. 372/U21/13527/Mat Služba Toto 1 je text zadávaný jako pevný text horní pro daný typ dokladu. 2 Služba hod , ,2 2 hod 12 Ron Barceló Dorado Ron ks Barceló Dorado 5, 21 75, 15 ks 5 Toto je text zadávaný jako pevný text dolní pro daný typ dokladu. Jedná se o texty spojené s typem dokladu, které se připojí ke každému vytvořenému dokladu daného typu. Oba můžou mít rozsah až 5 řádků po 71 znacích. Služba Zakoupené 2 ve snížené zboží sazbě raději nezkonzumujte naráz. Toto je volitelná 25 Služba hodtextová 2 večást snížené 1555,55 dokladu. sazbě Může 15 obsahovat 38888,75 více řádků. Jedná se 25 ohod text 15 Tutospojený službu jsme pouze prosvás tímto provedli jediným rádi. konkrétním dokladem. Tuto službu jsme pro Vás provedli rádi. Služba 3 poskytnutá se slevou Služba hod 3 poskytnutá 2222,se slevou , -1 1 hod 22 Sleva Číslo 1. % Popis 1 Sleva Sleva[%] 1. %-222,2Množství MJ -2222, Cena/MJ DPH[%] 1Částka Ron Metusalem Rum 5 ks 1, 21 5, ladní Snížená Nulová Součet Sazba Základní Snížená Nulová Součet CelkemNa kdokladu úhradě: lze Celkem k úhradě: 1, ,75, 99598,95 Cena 671, ,75, 99598,95 automaticky tisknout 73459,34 čárový , Kč 49, ,31, 18582,45 DPH 12749, ,31, 18582, Služba 1 2 hod 1211, ,2 59, ,6, Ron118181,4 Barceló Dorado Součet 44722,6 kód, 15 ks ,4 5, 21 75, Služba 2 ve snížené sazbě 25 hod 1555, ,75 Tuto službu jsme pro Vás provedli rádi Služba 3 poskytnutá se slevou -1 1 hod 2222, , Sleva 1. % 1-222,2-2222, Poznámky: vá Kč 422,75 EUR, Kč Titul Jméno PříjmeníTitul1 Účet: /1 Ulice dodací adresy Poznámky: zboží zadaný ve skladové kartě. Sazba Základní Snížená Nulová Součet Cena 671, ,75, 99598,95 DPH 12749, ,31, 18582,45 Součet 73459, ,6, ,4 Variabilní symbol: IČ: Vystavil: Pelikánová Podpis a razítko: Zaokrouhlení: -,4 Kč Celkem k úhradě: 422,75 EUR Kurz: 1 EUR = 28, Kč Titul Jméno PříjmeníTitul1 Název dodací adresy může b ještě o kousek delší Ulice dodací adresy Pořadí textů bylo změněno podle požadavků uživatelů a odděleno práznými řádky. Celkem k úhradě: , Kč QR platba 11 Podpis a raz Částka: KALKUL1 V (C) PeliCo; licence #1991: P.Pelikánová Brno IČO: KALKUL1 DIČ: CZ V (C) PeliCo; licence #1991: P.Pelikánová Brno IČO: DIČ: CZ Vystavil: Pelikánová Zaokrouhlení: -,4 Kč Celkem k úhradě: 422,75 EUR Kurz: 1 EUR = 28, Kč Převzal: Dne: Převzal: Dne: Poznámky: Zde může být prázdné místo nebo čárové kódy VS, IČ a částky nebo QR kód pro platbu mobilním bankovnictvím. Podpis a razítko: KALKUL1 V (C) PeliCo; licence #1991: P.Pelikánová Brno IČO: DIČ: CZ Razítko a/nebo podpis se nyní zobrazuje s větším rozlišením.

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda.

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda. Vážení čtenáři, přinášíme vám interaktivní daňový formulář, který vám pomůže vyplnit řádné daňové přiznání za rok 214. Formulář byl odladěn a testován pro program Excel a funguje ve všech jeho posledních

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2013

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2013 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2013 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2013 č.

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Účetnictví a daně. Učební texty k semináři. AUDITIA, spol. s r.o., Pod Kaštany 2294/23, 616 00 Brno

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Účetnictví a daně. Učební texty k semináři. AUDITIA, spol. s r.o., Pod Kaštany 2294/23, 616 00 Brno INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Účetnictví a daně Učební texty k semináři Autor: Ing. Jiří Vrba, auditor a soudní znalec AUDITIA, spol. s r.o., Pod Kaštany 2294/23, 616 00 Brno Datum konání přednášky:

Více

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 č.

Více

BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE

BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE prosinec 2014 Vážení uživatelé, dne 21. 11. 2014 vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 267/2014 Sb. zásadní novela zákona o daních

Více

OBSAH ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY 1 ÚVOD...1

OBSAH ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY 1 ÚVOD...1 Novinky a změny v Účtu 2015 ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY OBSAH 1 ÚVOD...1 2 UPGRADE...2 2.1 CO PŘINÁŠÍ UPGRADE?...2 2.2 KDY INSTALOVAT UPGRADE?...2 2.3 INSTALACE UPGRADE A PŘEVOD DAT...3 2.4 DODATEČNÝ PŘEVOD

Více

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 obsah 2 Novinky ve verzi Leden 2014 14 Daňová přiznání TAX: užitečný doplněk pro podnikatele i firmy Tomáš Prchal marketingový manažer STORMWARE s.r.o. 16 Firmy

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 1.3 Moduly 4 2. Základní

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

P e rsonalis Ɵ ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis Ɵ ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele PAMICA Personalistika a mzdy Příručka uživatele 2014 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Leden 2014, release 10600. Příručka popisuje

Více

Počítejte mzdy na čem chcete... S naším programem to je ale jednodušší. Mzdy Profi

Počítejte mzdy na čem chcete... S naším programem to je ale jednodušší. Mzdy Profi Počítejte mzdy na čem chcete... S naším programem to je ale jednodušší. Mzdy Profi Tento uživatelský manuál vás seznámí se základním nastavením a prací v programu Mzdy Profi. Podrobně prochází jednotlivé

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2011 14 Něco navíc k systému POHODA Ing. Karel Nekuža, MBA obchodní ředitel 15 POHODA a změny v DPH 19 Ze života s daňovou

Více

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend uživatelská příručka CSH software 2010 OBSAH Úvodem 1 Instalace programů 2 Spuštění programů 3 Obecné požadavky na počítač 4 Začínáme

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s přiloženým licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete

Více

Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2014 11 Elektronická komunikace pro vlastníky datových schránek Tomáš Prchal marketingový manažer STORMWARE s. r. o. 12 Elektronická

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2015.04 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zaměstnanci Výpočty Tisky Číselníky Servis Firmy Období O programu Nápověda Uživatel Konec

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zaměstnanci Výpočty Tisky Číselníky Servis Firmy Období O programu Nápověda Uživatel Konec Vysvětlivky: Podtržené údaje - zadání je povinné Listovací seznam - [u] vybírá se z předvolených možností Zaškrtávací políčko - označuje se ( Ano Ne) Přepínač - nastavuje se možnost ze zobrazených Numerický

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Změny v AdmWin ve verzi 2.35 od 2.30

Změny v AdmWin ve verzi 2.35 od 2.30 Změny v AdmWin ve verzi 2.35 od 2.30 Provádí se rozsáhlý update, při kterém se prodlužují čísla skladových položek na 16 znaků a jejich názvy na 50 znaků, názvy-popisy ceníkových prací a názvy DM na 50

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

Účetnictví WU / Daňová evidence WU

Účetnictví WU / Daňová evidence WU Uživatelská příručka k programu: Účetnictví WU / Daňová evidence WU autor: Petr Schuster - SOFTWARE 1. O programu: 2 Tento program umožňuje vedení Daňové evidence nebo Podvojného účetnictví v souladu s

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2014.01 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2012 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2012, release 10200 Příručka popisuje program

Více

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Podrobnosti naleznete na následující straně Jak to bude se zasíláním instalačních CD s novými verzemi našich produktů? Od ledna 2013 jsme změnili způsob zasílání

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více