ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 009/00

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPIDLNO Školní rok 009/00 (srpen červen 00) Obsah:. Charakteristika školy. Ţáci 3. Zaměstnanci školy. Učební plány školy 5. Výchovně vzdělávací činnost 6. Činnost mateřské školy 7. Další vzdělávání pracovníků 8. Mimoškolní akce 9. Hospodaření školy I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Kopidlno je plně organizovaná škola zajišťující základní vzdělávání ţáků z Kopidlna a okolních obcí. Škola je od. ledna 003 samostatným právním subjektem zřizovaným obcí a slučuje základní školu, mateřskou školu, školní druţinu a školní jídelnu. Příspěvková organizace: Zřizovatel: Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Tomáše Svobody 97, Kopidlno Statutární orgán: Mgr. Pavel Berný, ředitel školy Telefon: , Město Kopidlno Hilmarovo náměstí 3, Kopidlno Starosta: Petr Albrecht Telefon:

3 Činnost školy je i nadále rozdělena do několika budov ve městě:. Budova školy v Hilmarově ulici č. 89: -. a. třídy - I. a II. oddělení školní druţiny. Budova školy v Havlíčkově ulici č. 606: - 3.,. a 5. třídy - mateřská škola - školní jídelna 3. Budova školy v ulici Tomáše Svobody č. 97: třídy Budova školy v Hilmarově ulici č. 89 je po rekonstrukci ze začátku 90. let v celkem přijatelném stavu. Přetrvávajícím problémem je čistička odpadových vod, která je jiţ zastaralá a zcela neplní svoji funkci, venkovní omítka školy, která jiţ na některých místech opadává, a také zvýšená vlhkost některých nosných zdí v přízemí budovy. Budova uvnitř je čistá a udrţovaná. V letních prázdninových měsících proběhly v celé budově drobné údrţbářské práce a kompletní úklid. Budova v Havlíčkově ulici je nejmodernější budovou školy. V těchto zrekonstruovaných prostorách se nachází moderní školní jídelna, vybavená čipovým systémem odběru stravy, a v horních patrech nové učebny ročníků, které byly zkolaudované v srpnu roku 007. Celý tento nový pavilón školní jídelny a učeben je bezbariérový a plně odpovídá všem současným hygienickým poţadavkům a normám. Budova školy v ulici Tomáše Svobody je pro svůj stavební stav předmětem neustálé kritiky veřejnosti. Omítka budovy je značně poškozená a na mnoha místech opadává, ve špatném stavu je i střecha z hliníkových šablon, okna, ale i oplocení kolem budovy. V budově chybí úplný rozvod vody a odpadů v některých třídách. Ve všech třídách jsou ve velmi špatném stavu podlahy a rozvody topení. I tato budova je zahrnuta do projektu celkové rekonstrukce školského areálu, která je závislá na získání finančních dotací od státu. Dosud byly díky těmto dotacím zrekonstruovány prostory školní jídelny a nové učebny v nástavbě nad školní jídelnou. Díky projektům, financovaným z prostředků EU byla škola dále vybavena interaktivní tabulí s příslušenstvím a zapojila se do aktivní spolupráce vybraných škol královéhradeckého regionu v oblasti interaktivní výuky. V závěru školního roku byl úspěšný také podobný, sesterský projekt zaměřený na interaktivní výuku na I. stupni, který začne fungovat od začátku příštího školního roku. Co se týká vlastního provozu školy, snaţíme se za finanční podpory zřizovatele neustále zkvalitňovat prostředí a vybavení školy nejen pro ţáky, ale i zaměstnance. Podařilo se nám tak vymalovat všechny prostory školy a současně začít s výměnou jiţ starých a poničených školních tabulí za nové moderní. Do jedné z učeben byla také pořízena z prostředků dále zmíněného projektu tabule interaktivní. Novinkou v chodu školy je samozřejmě i moţnost vyuţívání nové víceúčelové sportovní haly, která byla vybudována z prostředků EU a do uţívání byla škole, ale i veřejnosti slavnostně předána v prosinci 009. V letním období škola ještě vyuţívá areál hřiště Sokola Kopidlno. Dostupnost je ze školních budov snadná, avšak toto sportoviště jiţ neodpovídá dnešním normám a potřebovalo by rozsáhlejší rekonstrukci. Areál disponuje hřištěm na odbíjenou, atletickým oválem, běţeckou

4 dráhou pro sprinty, doskočištěm pro skok daleký, rozběhovou dráhou pro hod míčkem a travnatou plochou pro kolektivní hry. Díky jejich technickému stavu je však moţné vyuţívat v omezené míře jiţ pouze hřiště na odbíjenou a vnitřní travnatou plochu. Od podzimu 005 škola vyuţívá ke své činnosti i nové víceúčelové hřiště, které bylo vybudováno díky iniciativě Města Kopidlna v prostorách bývalého zimního stadiónu a je vyuţitelné pro zimní i letní sportování. Mateřská škola je součástí školy od a nachází se v budově č. 606 v Havlíčkově ulici. Stavba je 30 let stará a v současnosti potřebuje generální opravu. Problematická je střecha, kterou občas zatéká, špatné jsou rozvody topení, jiţ nevyhovující je i statický stav balkónů. Mateřská škola je propojena spojovací chodbou se školní jídelnou, do které děti docházejí ke stolování. Součástí naší příspěvkové organizace je také moderní školní jídelna, které zprostředkovává školní stravování pro ţáky, závodní stravování pro zaměstnance školy a v rámci doplňkové činnosti také stravování cizích strávníků. V současné době se v jídelně připravuje zhruba 300 obědů denně a také dopolední a odpolední svačiny pro děti v mateřské škole. Provoz kuchyně zajišťuje 5 kuchařek a vedoucí školní jídelny. II. ŢÁCI Základní školu v Kopidlně navštěvovalo ve školním roce 009/00 celkem 5 ţáků, kteří byli rozděleni do tříd. Na I. stupni pracovalo celkem 6 tříd o celkovém počtu 37 ţáků a na II. 5 tříd o 5 ţácích. Průměrná naplněnost tříd na I. stupni tak byla,8 ţáků, na II. stupni 3 ţáků. Průměrná naplněnost tříd naší školy činila v uplynulém školním roce,9 ţáka. Školu vyuţívají ţáci z Kopidlna, ale i ze širokého okolí. Tabulka, graf Ţáci ZŠ a MŠ Kopidlno podle bydliště Obec Počet ţáků Běchary 0 Budčeves 5 Hlušice Cholenice 0 Jičíněves 7 Kopidlno 8 Kouty Libáň Vršce Ţidovice Ţidovice; Vršce; ; ; % 6% Libáň; ; % Kouty; ; 0% Kopidlno; 8; 7% Běchary; 0; % Budčeves; 5; % Ţáci ZŠ a MŠ Kopidlno Cholenice; 0; 8% Hlušice; ; 0% Jičíněves; 7; 3%

5 Tabulka Vývoj počtu ţáků v ZŠ a MŠ Kopidlno (vţdy k ) Školní rok 00/0 0/0 0/03 03/0 0/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/00 Celkový počet ţáků

6 III. ZAMĚSTNANCI ŠKOLY Graf - Organizační schéma ZŠ a MŠ Kopidlno

7 Ve školním roce 009/00 pracovalo v Základní škole a Mateřské škole Kopidlno pedagogů, vychovatelky školní druţiny, 6 učitelek mateřské školy, účetní, administrativní pracovnice, vedoucí školní jídelny, 5 kuchařek, 6 uklizeček a školník. Celkem tedy zaměstnanců. Seznam zaměstnanců a další údaje jsou v následujících tabulkách a grafech. Tabulka 3 Seznam zaměstnanců školy a jejich pracovní zařazení (dle stavu k ) Příjmení Jméno Pracovní zařazení Bernardová Barbora kuchařka Berný Pavel ředitel Čapková Soňa učitelka ZŠ Černovská Radka učitelka MŠ Fejfarová Blanka uklizečka ZŠ Habichová Jana učitelka MŠ Hladíková Jana zástupkyně ředitele Jampílková Vladimíra uklizečka MŠ Jandová Renata adm. pracovnice ZŠ Jindráková Dana učitelka ZŠ Kasková Zuzana učitelka ZŠ Komárková Ilona vychovatelka ŠD Komárková Iva učitelka ZŠ Košťáková Naděţda kuchařka Koubová Pavlína učitelka ZŠ (nyní na MD) Koutníková Jitka učitelka ZŠ Kubánková Jana účetní Lysková Zuzana učitelka ZŠ (nyní na MD) Macková Jitka kuchařka Malá Ludmila kuchařka Mejzlíková Pavlína učitelka ZŠ Michalová Veronika uč. MŠ (nyní na MD) Michálková Ivana uklizečka ZŠ Mlejnecká Hana vychovatelka ŠD Moravcová Simona účetní (nyní na MD) Mrázková Jaroslava uklizečka ZŠ Nováková Jana učitelka ZŠ Noţičková Blanka učitelka MŠ Ondráčková Ilona učitelka MŠ Pekárková Ivana učitelka ZŠ Pluhařová Ilona učitelka ZŠ Podzimková Bohuslava učitelka ZŠ Podzimková Ivana učitelka ZŠ Přenosilová Soňa uklizečka ZŠ Rozsypalová Lenka učitelka ZŠ Říhová Alena učitelka ZŠ Sechovec Ludvík školník Strašíková Jarmila učitelka MŠ Suchoradská Jaroslava učitelka ZŠ

8 Šimůnková Helena kuchařka Šturmová Dana uklizečka MŠ Švanda Ondřej učitel ZŠ Tůmová Lenka učitelka MŠ (nyní na MD) Velartová Jaroslava učitelka ZŠ Vrbová Marie vedoucí ŠJ Zápotocká Jaroslava zástupkyně ředitele pro MŠ Zelfelová Petra učitelka ZŠ Aprobovanost a pedagogická způsobilost Z pedagogů, kteří ve školním roce 009/00 působili v základní škole, pracovalo 6 na I. stupni a 5 na II. stupni. Na plný úvazek pracovalo na I. stupni 6 vyučujících a na II. stupni 0 učitelů. Z celkového počtu pedagogických pracovníků mělo poţadovanou pedagogickou kvalifikaci 0 učitelů, jedna vyučující měla středoškolské vzdělání s maturitou, ukončené studium výchovného poradenství a započaté bakalářské studium s navazujícím magisterským studijním programem. Ve škole pracovaly 3 zaměstnankyně důchodového věku. I nadále je ve škole zaměstnán velký počet dojíţdějících pedagogů. Graf 3 Pedagogové podle bydliště počet obec Dětenice Cholenice Jičín Kopidlno Kostelec Libáň Mladkov Mlýnec Nemyčeves Valdice Staré Hrady

9 IV. UČEBNÍ PLÁNY ŠKOLY V základní škole vyučujeme podle vzdělávacího programu č.j. 687/96- Základní škola a v.,., 3. a 6., 7. a 8. třídách vyuţívali vlastní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Tabulka - Týdenní hodinové dotace v ZŠ a MŠ Kopidlno:. stupeň:. 5. ročník Celkem povinně hodin Vzdělávací oblasti Vzdělávací. obory (předměty). roč.. roč. 3. roč.. roč. 5. roč. součet Jazyk a jazyková komunikace 7 Český jazyk a lit Cizí jazyk (Aj/Nj) Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Informační a komunikační technologie Prvouka 3 + Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova 7 7 Člověk a zdraví 0 Tělesná výchova 0 0 Člověk a svět práce 5 Pracovní výchova 5 5 Volitelné př. 9 M, Př, Vv, ČJ

10 . stupeň: ročník Celkem povinně hodin Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Součet (předměty) Jazyk a jazyková komunikace 8 Český jazyk a lit Cizí jazyk (Aj/Nj) Matematika a její aplikace 6 Matematika Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis 8 7 Zeměpis 8 6 Umění a kultura 0 Hudební výchova Výtvarná výchova 6 6 Člověk a zdraví Tělesná výchova 8 8 Výchova ke zdraví

11 Člověk a svět práce Pracovní výchova Vázaná disp. časová dotace 0 Další cizí jazyk Pov. vol. předměty Volná disp. časová dotace 8 8 Volitelné předměty. stupeň: ročník Předměty 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Součet Informatika - 3 Základy administrativy - 3 Společenskovědní seminář - - Domácnost - - Technické činnosti - - Zájmové útvary. stupeň: ročník Předměty 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Součet Pohybové a sportovní aktivity Cvičení z matematiky Poznámky k učebnímu plánu V učebním plánu jsou tučným písmem znázorněny hodinové dotace dle ŠVP pro ZV ZŠ a MŠ Kopidlno, kurzívou dotace v dobíhajícím programu Základní škola, 687/96-. Vyučovací předmět Informatika v 5. ročníku zahrnuje základy práce s počítačem povinně pro všechny ţáky. V 6. ročníku pokračují ţáci formou povinného předmětu Informatika. Od 7. ročníku mohou ţáci vybírat kromě Informatiky i z dalších volitelných předmětů. Ţáci s dyslektickými problémy mohou dále navštěvovat hodinu dyslektického cvičení. Volná disponibilní časová dotace je na. stupni plně vyuţita pro navýšení časové dotace v povinné části (5 hod. v předmětu Český jazyk, hod. v předmětu Matematika, hod. v předmětu Prvouka a hod. v předmětu Přírodověda). Na. stupni z 8 disponibilních hodin je hodin pouţito na navýšení časové dotace v povinné části (3 hod. v předmětu Český jazyk a literatura, 3 hod. v předmětu Matematika, hod. v oblasti Člověk a příroda a 6 hod. na další cizí jazyk), zbylé hodiny jsou vyuţity na povinně volitelné

12 vyučovací předměty. Navýšení hodinové dotace v povinných předmětech je vyuţito pro realizaci průřezových témat a pro profilaci školy. Průřezová témata se realizují v jednotlivých předmětech. Výuka je realizována převáţně formou klasických vyučovacích hodin, některá témata jsou realizována formou projektových dnů, exkurzí či výjezdů. Vyučování probíhá podle platných předpisů. Výuka začíná v 7.30 hod., délka dopoledních přestávek a hlavní polední přestávky odpovídá předpisům, vzhledem k početné skupině dojíţdějících ţáků a odjezdům odpoledních autobusů jsou však odpolední přestávky pouze pětiminutové. Vyučovací hodina trvá 5 minut a řídí se týdenním rozvrhem hodin. Některé ročníky pouţívají v některých předmětech (pracovní činnosti a výtvarná výchova) rozvrh hodin se čtrnáctidenním cyklem. Tabulka 5 Začátky vyučovacích hodin Volitelné a nepovinné předměty Vyučovací hodina Čas Dle metodiky vzdělávacího programu můţe škola v rámci svých moţností rozšířit povinnou nabídku vyučovacích předmětů o nepovinné a volitelné předměty. Volitelné předměty navštěvují ţáci ročníků. Jsou to předměty, které si ţáci mohou vybrat z nabídky školy, ale jejich absolvování se po zvolení stává součástí povinné školní docházky. Tyto předměty jsou plnohodnotnou součástí klasifikace na vysvědčení. Ve školním roce 009/00 se v naší základní škole vyučovalo těmto volitelným předmětům: informatika, základy administrativy, domácnost, technické činnosti a společenskovědní seminář. Nepovinné předměty se zařazují nad rámec týdenní časové dotace povinných předmětů. Nepovinné předměty jsou dobrovolné a navštěvují je ţáci na základě vlastního rozhodnutí a vlastní potřeby. V uplynulém školním roce škola vyučovala tyto nepovinné předměty: pohybové a sportovní aktivity a cvičení z matematiky. Zájmové útvary V odpoledních hodinách jsou budovy naší školy v rámci moţností vyuţívány dětmi k různým mimoškolním aktivitám a činnosti krouţků

13 Tabulka 6 Zájmové útvary a krouţky Název krouţku Paličkování Šachový krouţek Modelářský krouţek Včelařský krouţek Maţoretky Hra na flétnu a výtvarný krouţek Keramický krouţek PC a ZAV krouţek Háčkování Vedoucí krouţku Mgr. J. Hladíková J. Suchoradská F. Zajíc, Ing. M. Šafler O. Suchoradský E. Chaloupská I. Komárková A. Říhová, J.Nováková Z. Lysková H. Mlejnecká Paličkování Krouţek paličkování pracuje souběţně v Základní škole v Kopidlně i v základní škole v Roţďalovicích. Dne jsme společně navštívili Podzimní krajkářské trhy v Praze. V prosinci jsme se výstavou paličkovaných výrobků prezentovali v rámci vánočního Dne otevřených dveří v ZŠ a MŠ Kopidlno. V únoru 00 jsme se byli podívat na výstavě paličkovaných motivů Tomáše Kryla v knihovně v Jičíně. Soutěţ O nejkrásnější kraslici a pomlázku pořádala ve dnech ZŠ a MŠ Kopidlno. Do soutěţe jsme přihlásili několik paličkovaných kraslic.. místo získala Kristýna Kulhánková (6. tř.), 5. místo Kateřina Hladíková (7. tř.). Jarní krajkářské trhy se konaly v květnu v Praze a opět se jich zúčastnily zájemkyně z obou krouţků. V soukromé galerii v Bukvici Na Špejcharu jste mohli shlédnout výstavu: Ilustrací z našeho okolí, krajek a perníků Jaroslavy Velartové, Jany Hladíkové a Libuše Jelínkové. Dvacet let svojí činnosti oslavil krouţek v přízemí ZŠ a MŠ Kopidlno, výstavou prací, fotografií, listováním v pamětní knize, paličkováním metrové krajky, power pointovou prezentací a povídáním nad herdulí. Aktivně jsme se 6. června 00 podíleli na kulturní akci Kopidlenské slavnosti, kterou pořádal Městský úřad v Kopidlně. Letošní prázdniny byly ve znamení 7. prázdninového paličkování, tentokrát v prostorách ZŠ a MŠ Kopidlno. Kromě paličkování jsme navštívili Vlastivědné muzeum v Ţeleznici, kde se koná výstava krajek Marcely Hovadové. Napsala Jana Hladíková vedoucí krouţku Šachový krouţek V šachovém krouţku pracovalo po celý rok 0-5 dětí. Scházeli jsme se pravidelně kaţdý pátek. V celoročním přeboru zvítězil Radek Kemr z 5. třídy. Dne 6. listopadu se konalo školní kolo přeboru škol v šachu, kterého se účastnilo 0 ţáků. Do okresního kola jsme vyslali za školu hned druţstva. Mladší ( ročník) a starší ( ročník). Okresní kolo se konalo v Hořicích a druţstvo mladších ve sloţení Radek Kemr, Adéla Kovářová, Pavlína Bělecká a Martin Broţ skončilo na 3. místě. Druţstvo starších ve sloţení Martin Valenta, Josef Hlaváček, Pavlína Valentová a Stanislav Adamec obsadilo. místo a postoupilo do krajského kola. V krajském kole pak druţstvo hrálo ve sloţení: Tereza Komárková, Miloš Kovář, Martin Valnoha a Josef Hlaváček a obsadilo 6. místo. Při Dnu otevřených dveří naší školy jsme v prosinci pořádali tradiční Vánoční turnaj, kterého se ve školní

14 jídelně zúčastnilo dětí. V kategorii mladších mezi 6 účastníky zvítězil Ondřej Kabelka z ŠKAD Jičín. Z našich hráčů byl nejlepší Martin Valnoha na 3. místě. V kategorii starších zvítězil VojtěchVaníček z RSMK Nový Bydţov a naší nejlepší byla Tereza Komárková na 8. místě. Na zájezdy jezdila s dětmi paní Kateřina Malíková. Hráči se účastnili turnaje Trojic v Nymburce, kde se trojice losují bez ohledu na oddílovou příslušnost a kde nás reprezentovali Josef Hlaváček, Tereza Komárková, Miloš Kovář, Pavlína Valentová, Martin Valnoha, Radek Kemr a František Zajíc. Svoji činnost jsme prezentovali na Kopidlenských slavnostech 6. června 00 organizováním simultánky v rámci dopoledního programu na pódiu na náměstí. Následující noc pak proţila skupina ţáků ve škole, jako součást Noci s včeličkami. Modelářský krouţek Napsala Jaroslava Suchoradská vedoucí krouţku Jiţ tradičně nás na začátku školního roku čekala mistrovství republiky. Pilně jsme trénovali a ladili své modely, abychom létali co nejlépe. Úspěch se dostavil a naše snaţení nepřišlo nazmar. Na ţákovském mistrovství republiky si vylétal krásné. místo Radek Kníţek v kategorii A3, František Zajíc ml. 3. místo v kategorii FA, Vojtěch Tichý 6. místo v kategorii A3, Petr Pelant 7. místo v kategorii FH. Seniorské mistrovství republiky v kategorii A3 přineslo také své ovoce. První místo vylétal ing. Milan Šafler a stal se tak mistrem ČR, František Zajíc st. obsadil 6. místo a Václav Krejčík. místo. V kategorii FH se nám tolik nedařilo, nejlépe zabojoval ing. Milan Šafler 5. místo. Zajeli jsme se také podívat na modelářskou výstavu, která se konala v PVA Letňany v Praze. Nakoupili jsme další materiál na nové modely a shlédli různé zajímavosti. Následovali další soutěţe volných kategorií střídavě s prací v dílně. Zasoutěţit jsme si jezdili do Jičína, Hořic, Mnichova Hradiště, Chocně, Panenského Týnce. Na letiště blízká i vzdálená. Naši mladí ţáci modeláři se tam učí nejen létat, ale také okukují modely svých vrstevníků i starších kolegů. Nabírají tak další zkušenosti, protoţe v dílně se všechno naučit nedá. V dílně ZŠ a MŠ Kopidlno jsme se scházeli pravidelně v pátek od 5-ti hodin. Všichni jsme řezali, brousili, lepili a pomalu sestavovali další, novější, technicky vyspělejší a doufáme, ţe vítězné modely. Přes zimu jsme nejen stavěli své modely, ale také létali. Ta minulá zima prověřila naši fyzickou přípravu. Na jaře nás jiţ čekali další kvalifikační soutěţe mládeţe o postup na mistrovství republiky. Letos nově podle časových limitů. Naši ţáci nezklamali a kvalifikovali se takto: Vojtěch Tichý v kategorii A3 a FH Petr Pelant v kategorii A3 a FH Radek Kníţek v kategorii A3 František Zajíc v kategorii FH a FA Na tomto místě musím pochválit především Fandu Zajíce ml., protoţe se stal čtyřnásobným přeborníkem kraje. Vojta Tichý byl krát druhý. Největší smůlu měl Petr Pelant, kterému, vlivem technické závady, ulétl model. I to se stává a hodně to mrzí, někdy i slza ukápne. Ještě musím zmínit naše další členy Jana Čapka a Jana Slavíka, kteří sloţili velmi úspěšně zkoušku z dospělosti. Na poli modelářském velice pěkně, s citem a rozvahou pilotuje Jan Čapek svůj akrobatický vrtulník. V uplynulém školním roce navštěvovalo náš krouţek 7 dospělých a ţáci. Účastnili jsme se mnoha soutěţí a několika kulturních akcí. Doufáme, ţe do budoucna přibudou další mezi nás. Napsal František Zajíc st. vedoucí krouţku

15 Včelařský krouţek Včelařský krouţek navštěvovalo v průběhu roku 6 dětí. 3 z naší základní školy, jeden ţák z. ZŠ a ţákyně z 3. ZŠ Jičín, ţák dojíţděl z Lepařova gymnázia v Jičíně. Krouţek se scházel pravidelně kaţdých dní ve škole. Účastnil se řady akcí a exkurzí. V říjnu prezentoval svoji práci ve vlastním stánku na Kopidlenském kvítku. V rámci Dne otevřených dveří školy organizoval pracovní dílnu pro návštěvníky, ve které děti odlévaly figurky z vosku a vyráběly svíčky z mezistěn. V dubnu jsme se zúčastnili oblastního kola soutěţe Zlatá včela v Bernarticích u Ţacléře, kde v mladší kategorii obsadila Vlasta Víchová 3. místo a její bratr Jaroslav mezi staršími skončil. Ţáci se účastnili Korespondenční ţákovské soutěţe o přírodě, organizované Včelařským časopisem a vyhlášené na výstavě NATURA VIVA v květnu 00 v Lysé nad Labem, kterého jsme se přímo účastnili. V sobotu jsme. června 00 jsme zorganizovali exkurzi na včelnici chovatele matek p. Jiřího Strnada ve Štíhlicích u Českého Brodu. V rámci Kopidlenských slavností 00 jsme prezentovali svoji práci ve stánku na náměstí a prodávali zde med z naší školní včelnice. Na akci navazovala Noc se včeličkami, pořádaná v prostorách školy v noci z 6. na 7. června 00. Po celý rok nám pomáhal a spolupracoval s námi p. Jaroslav Vích st. z Bukvice, školní včelnici se 3 úly vedl a spravoval p. Josef Maxa z Kopidlna. Spolupracovali jsme úzce s podobným krouţkem při ZŠ v Běcharech, vedený panem Antonínem Erbenem, za podpory ředitelky školy Mgr. Jany Vávrové. Oba krouţky pracují za morální i finanční podpory místní včelařské organizace v Kopidlně. Krouţek maţoretek Napsal Oldřich Suchoradský vedoucí krouţku Krouţek maţoretek při Základní škole funguje jiţ deset let. Děvčata z naší, ale i z okolních škol, reprezentují nejen školu, ale i město. Zúčastňují se přehlídek, oţivují společenské a sportovní akce při doprovodných programech. V celostátních i v malých neoficiálních soutěţích se umísťují na významných pozicích. Krouţek spolupracuje s občanským sdruţením,,stonoţka", který organizuje účast na soutěţích a stará se o finanční zajištění potřeb s tímto sportem spojených. Organizuje kaţdoročně tábor pro maţoretky, kde se děti zdokonalí v práci s hůlkou a celkově si zlepší kondici. Ve školním roce se naše děvčata zúčastnila jako kaţdoročně přehlídky výběrových druţstev maţoretek české republiky v Hradci Králové, dále kvalifikace na MČR 00 ve Stochově u Kladna, kde v kategorii junior děvčata získala bronzové medaile za 3. místo a nominaci do semifinále a v kategorii kadet. místo a nominaci na semifinále. Semifinále MČR se konalo v Hořicích a děvčata obsadila v kategorii junior. místo, získala nominaci na finále a ocenění VIP poroty. Ve finále MČR 00 získala děvčata. místo. Hudební a výtvarný krouţek Napsala Eva Chaloupská vedoucí krouţku V hudebním krouţku se děti učily hudební nauce a hře na sopránovou flétnu. Desáté výročí našeho krouţku jsme oslavili vystoupením pro starší spoluobčany, pro členky ČČK a podíleli jsme se také na programu Kopidlenských slavností. V závěru školního roku jsme se zúčastnili

16 také soutěţe v Loučeni, kde jsme zvítězili. Ve výtvarném krouţku se děti seznamovaly s různými výtvarnými technikami a vyráběly drobné dárky. Napsala Ilona Komárková vedoucí krouţku Keramický krouţek V uplynulém školním roce navštěvovalo keramický krouţek celkem dětí z druhých aţ sedmých tříd. Práce keramického krouţku byla zaměřena na seznámení se ţáků s technikou zpracování keramické hlíny a její úpravou a samozřejmě také na výrobu dekorativní keramiky se zaměřením na určitá témata. Ţáci své práce měli moţnost předvést na Kopidlenských slavnostech a Dni otevřených dveří, kde pokaţdé sklidili zaslouţený obdiv. Krouţek PC a ZAV Napsala Alena Říhová vedoucí krouţku Pro zájemce o práci na počítači, kteří neměli z kapacitních důvodů moţnost zapsat se na volitelný předmět Informatika, byl nově otevřen KROUŢEK INFORMATIKY. Zde se ţáci učili základy práce s digitální fotografií, grafickým editorem, skenování, práci s internetem a hlouběji textovým editorem. V prosinci se ţáci zúčastnili soutěţe o nejhezčí adventní kalendář, kdy vítěze vybrali návštěvníci Dne otevřených dveří. Pro školní rok 009/00 byl tradičně otevřen Krouţek ZAV určený pro ţáky tříd, kteří měli zájem o výuku psaní na klávesnici počítače. Výuka probíhala v úterý pro ţáky 6. tříd a ve středu pro ostatní zájemce. Děti se zúčastnily mnoha soutěţí, ve kterých dosáhly velmi dobrých výsledků. Nejúspěšnější byly především v Talentové soutěţi v psaní na klávesnici v Jičíně, na Mistrovství republiky ţáků základních škol - ZAV Junior v Karviné, v Hradecké talentovce a také v celosvětové soutěţi Intersteno. Háčkování Napsala Zuzana Lysková vedoucí krouţku V loňském školním roce navštěvovalo krouţek háčkování sedm děvčat. Mladší děvčata se naučila základy háčkování. Starší děvčata zvládla pokročilejší techniky. Své výrobky jsme prezentovaly malou výstavkou o vánocích a při akci KOPIDLENSKÉ SLAVNOSTI. Napsala Hana Mlejnecká vedoucí krouţku

17 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST Tabulka 7 Počty ţáků ZŠ Počet Dívky Chlapci Třída Třídní učitel(ka) ţáků (k ) I. tř. Podzimková Ivana II. tř. Jindráková Dana 3 III. tř. Kasková Zuzana IV. A Říhová Alena IV.B Nováková Jana V. Koutníková Jitka 6 5 I. STUPEŇ VI. tř. Pluhařová Ilona 7 3 VII.A Mejzlíková Pavlína 0 9 VII.B Čapková Soňa 9 7 VIII.B Zelfelová Petra IX. tř. Lysková Zuzana 9 7 II. STUPEŇ CELKEM Všechny třídy základní školy mají svoje kmenové třídy, z nichţ některé slouţí zároveň jako odborné učebny, do kterých musí ţáci během přestávek přecházet. Naše škola se ve své činnosti zaměřuje především na kvalitní zabezpečení výuky povinných a volitelných předmětů, ale i další aktivity, jako je třeba účast na vědomostních i sportovních soutěţích, kulturních akcích, besedách či exkurzích. I v průběhu tohoto školního roku jsme nabídli našim ţákům kromě výuky a vzdělávání další aktivity a moţnosti vyţití. Ať to byla jiţ tradiční nabídka našich krouţků, ve kterých se ţáci mají moţnost realizovat ve svém volném čase (maţoretky, keramika, šachy, sportovní hry, flétny, výtvarný krouţek, krouţek PC a ZAV) nebo také účast v nejrůznějších mimoškolních soutěţích, jako např.: olympiády z českého a anglického jazyka a zeměpisu, matematické a fyzikální soutěţe, soutěţe ve zpěvu a recitaci a také jiţ tradičně školní sportovní soutěţe v atletice, kopané a florbalu na různé úrovni. Největšího úspěchu v uplynulém školním roce dosáhlo druţstvo dívek, které obsadilo 3. místo na mistrovství České republiky v psaní na klávesnici počítače, konané v Karviné. Mezi další jiţ zaběhlé a oblíbené akce patří ve škole třeba také plavecký výcvik, Mikulášská nadílka, den otevřených dveří, Rej čarodějnic a další. Nadále pokračujeme ve škole v realizaci projektu Učíme interaktivně ZŠ II. stupeň, v rámci kterého jsme navázali uţší spolupráci s dalšími 9 partnerskými školami Královéhradeckého kraje v oblasti výměny zkušeností a také vlastní tvorby výukových interaktivních materiálů

18 Naše škola je letos zapojena i do dalších projektů: o Projekt s názvem ŠIK školní informační kanál zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů. o Projekty Šance a Květinový den na pomoc handicapovaným spoluobčanům. o Projekt Recyklohraní zaměřený na třídění odpadů. o Projekty Volba povolání a Řemeslo má zlaté dno zaměřené na podporu učňovského vzdělávání. Školní druţina Součástí školy je školní druţina s kapacitou 60 dětí. Školní druţina má dvě oddělení pod vedením zkušených vychovatelek paní Ilony Komárkové a paní Hany Mlejnecké. Ve školním roce 009/00 navštěvovalo druţinu 60 ţáků z. -. ročníku. Provoz školní druţiny je denně od 6.30 do 5.30 hodin. Zápis dětí do. ročníku základní školy pro školní rok 00 0 Zápis dětí do prvního ročníku naší školy se uskutečnil v pátek 5. ledna 00. Zúčastnilo se ho 6 dětí se svými rodiči. Rodiče dvou dětí poţádali o odklad povinné školní docházky. První třídu tak bude od září 00 navštěvovat pravděpodobně ţáků. Kontrolní a inspekční činnost Ani v uplynulém školním roce se nevyhnuly škole některé kontrolní orgány. V rámci této činnosti tak u nás byly provedeny např. tyto kontroly:. Kontrola hospodaření školy ze strany zřizovatele,. kontrola školních revizních zpráv pojišťovnou Kooperativa, 3. kontrola sportovních a tělocvičných zařízení revizní firmou,. revize plynových spotřebičů ve školní jídelně a plynové kotelně, 5. kontrola dokladů školy z VZP Jičín, 6. kontrola KHS KHK ve školní jídelně. Zmíněné kontroly neshledaly ve škole ve sledovaných oblastech závaţných nedostatků. Výchovné poradenství V Základní škole Kopidlno vykonává funkci výchovné poradkyně od. září 007 paní učitelka Mgr. Petra Zelfelová. Hlavními okruhy její činnosti jsou evidence, poradenská činnost a individuální spolupráce s ţáky s vývojovými poruchami učení (spolupráce s PPP Jičín, tvorba individuálních vzdělávacích plánů ţáků, návrhy na vyšetření, ) a pomoc ţákům při rozhodování o volbě dalšího studia na středních školách nebo učilištích (spolupráce se středními školami, Úřadem práce, organizace besed o volbě povolání pro ţáky i rodiče). Prevence sociálně patologických jevů Oblastí prevence sociálně patologických jevů se v naší základní škole věnuje paní učitelka Zuzana Lysková. Ve škole se zabývá prevencí jevů jako např. alkoholismus, kouření, drogová závislost, kriminalita, záškoláctví, šikanování a další. Při své činnosti úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní školy, vedením školy, rodiči, Pedagogicko psychologickou poradnou v Jičíně, popř. dalšími orgány

19 Školská rada Školskou radu zřizuje zřizovatel jako orgán školy, umoţňující zákonným zástupcům nezletilých ţáků, zletilým ţákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školský zákon o školské radě (výňatek z 67 a 68 zákona č. 56/00 Sb.):. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých ţáků a zletilí ţáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůţe být ředitel školy.. Funkční období členů školské rady je tři roky. 3. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu.. Školská rada: a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, c) schvaluje školní řád, navrhuje jeho změny, d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků, e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce, h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. Členové Školské rady při ZŠ a MŠ Kopidlno:. Jmenovaní zřizovatelem: a. Pan Ladislav Komárek předseda ŠR b. Paní Jana Hladíková místopředsedkyně ŠR Zvolení z řad pedagogů školy: a. Paní Soňa Čapková b. Paní Jana Nováková 3. Zvolení z řad zákonných zástupců: a. Paní Milena Bělecká b. Pan Alexandr Petr zapisovatel ŠR Přijímací zkoušky na střední školy a odborná učiliště V posledním čtvrtletí školního roku 009/00 se jako kaţdoročně rozhodovalo v přijímacích řízeních o umístění našich vycházejících ţáků na střední školy a odborná učiliště. K 30. červnu 00 jsme tak mohli konstatovat, ţe naši školu opustilo celkem ţáků, z toho

20 dívky chlapci z 9. ročníku, z 8. ročníku, ze 7. ročníku. Jeden ţák ve studiu na střední škole nepokračuje. Umístění našich absolventů na střední školy a učiliště znázorňuje tabulka. Tabulka 8 Umístění absolventů ZŠ a MŠ Kopidlno ve školním roce Žáci vycházející z 9. ročníku: I. Střední školy a gymnázia Název místo obor Lepařovo gymnázium Jičín všeobecné gymnázium leté Masarykova obchodní akademie Jičín obchodní akademie Informační technologie VOŠ rozvoje venkova a Střední zemědělská škola Hořice agropodnikání Obchodní akademie, hotelová škola a SOŠ Turnov hotelnictví Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola Jičín informační technologie strojírenství Vyšší odborná škola a Středí odborná škola Nový Bydţov obchodní akademie II. leté učební obory s maturitou Integrovaná střední škola Nová Paka mechanik elektrotechnik Střední odborné učiliště strojírenské Mladá Boleslav mechanik seřizovač III. 3leté učební obory Střední škola zahradnická Kopidlno zahradník Střední škola gastronomie a sluţeb Nová Paka kuchař- číšník Střední odborné učiliště strojírenské Mladá Boleslav autoelektrikář Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hradec Králové zedník Střední škola informatiky a sluţeb Dvůr Králové n.l. kadeřník Žáci vycházející z nižších ročníků: 8. ročník: Střední škola gastronomie a sluţeb Nová Paka cukrář Střední škola zahradnická Kopidlno zahradnické práce 7. ročník: Lepařovo gymnázium Jičín 6leté gymnázium Nezařazen CELKEM

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KOLOWRATSKÁ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KOLOWRATSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KOLOWRATSKÁ ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Mimoškolní činnost probíhala v průběhu školního roku v těchto nepovinných předmětech: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Základy anglického jazyka Zdravotní

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2015/2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2015/2016 OBSAH A) Základní škola Tisová 1) Charakteristika školy 2) Zaměstnanci školy 3) Ţáci školy 4) Učební plán školy, koncepce a cíle 5) Zájmové útvary školy 6) Vyuţívání školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./ fax: +420 325643312, č. bankovního účtu: 152777556/ 0600 Zpráva o činnosti v roce 2012 Vypracovala: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís.

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís. Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. Zpráva o činnosti v roce 2014 Vypracovala: Mgr. Monika Nováková Finanční část

Více

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27 INFORMACE O ŠKOLE Škola : Rozhodnutí MŠMT : Střední škola Právní forma : IČ : Gymnázium a Střední odborná škola, Hořice, Husova 1414 č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039 příspěvková organizace 601 169

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ZŠ DRNHOLEC 2011/2012 NAŠI UČITELÉ NESMĚJÍ BÝT PODOBNI SLOUPŮM U CEST, JEŽ POUZE UKAZUJÍ, KAM JÍT, ALE SAMY NEJDOU. J. Á. KOMENSKÝ

ZŠ DRNHOLEC 2011/2012 NAŠI UČITELÉ NESMĚJÍ BÝT PODOBNI SLOUPŮM U CEST, JEŽ POUZE UKAZUJÍ, KAM JÍT, ALE SAMY NEJDOU. J. Á. KOMENSKÝ PLÁN PRÁCE ZŠ DRNHOLEC 2011/2012 NAŠI UČITELÉ NESMĚJÍ BÝT PODOBNI SLOUPŮM U CEST, JEŽ POUZE UKAZUJÍ, KAM JÍT, ALE SAMY NEJDOU. J. Á. KOMENSKÝ V DRNHOLCI, 1. 9. 2011 Vedení školy RNDr. Jana Kalandrová -

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok

Výroční zpráva školy. za školní rok Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151 tel.: 499881138, tel.+fax: 499884875 e-mail: blahovkaupice@volny.cz; zakouril@zsbcupice.cz web: www.zsbcupice.cz zřizovatel: Město Úpice Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2016/2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2016/2017 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2016/2017 OBSAH A) Základní škola Tisová 1) Charakteristika školy 2) Zaměstnanci školy 3) Ţáci školy 4) Učební plán školy, koncepce a cíle 5) Zájmové útvary školy 6) Vyuţívání školní

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více