Provoz speciálních drah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provoz speciálních drah"

Transkript

1 Provoz speciálních drah Speciální dráhy dělíme na: lanové dráhy; ozubnicové dráhy; pozemní lanovky. Tento typ dopravního řešení se používá těch případech, kdy klasická dráha (máme na mysli železniční) nemůže provádět své výkony s běžnými vozidly. Adhezní provoz drah může spolehlivě realizovat dopravu do určitých hodnot sklonu dopravní cesty. Tento sklon je dán bezpečným přenosem potřebných tažných a brzdných sil ve styku kolo kolejnice. Přibližné rozdělení použití jednotlivých druhů drah je na obrázku Obr. S.0 [Antonický, 1984] s vyjádřením mezních sklonů použití. Obr. S.0: Použití jednotlivých drah. 1) lanová, 2) pozemní lanová, 3) ozubnicová, 4) adhezní Do skupiny speciálních vozidel dále řadíme nehodové pomocné prostředky a prostředky pro stavbu a údržbu tratí (pracovní stroje, pokládací jeřáby, prohlídkové motorové vozy apod.).

2 Lanové dráhy První lanovka v Československu byla postavena v Janských lázních v Krkonoších roku 1928 Chrudimskými strojírnami Františka Wiesnera. Délka trati 3,2 km, devět podpěr m vysokých, dvěma silnými Z lany, dvěma tažnými a přítažnými lany. Měla dvě kabiny pro 30 osob. Od roku 1953 se vyrábí také sedačky jedno a dvoumístné, roku 1973 třímístné. V dnešní době nejsou vzácností šesti a dokonce osmimístné sedačky. Rozdělení lanových drah a.) dle druhu přepravy - osobní - nákladní b.) dle způsobu provozu - kyvadlové - oběžné - s pevným uchycením vozů na dopravním laně - s odpojitelným uchycením c.) dle počtu lan - jednolanové systémy - dvoulanové - vícelanové d.) dle použitých vozů (osobní ) - sedačkové (dvou, čtyř, šesti, osmisedačkové) - kabinkové (čtyř třicetimístné) - kabinové (až 230 místné) Kyvadlový provoz je přerušovaný, tzn., že se vůz pohybuje vždy tam i zpět po témže nosném laně, tažen nekonečným tažným lanem, uchyceným na běhounu kabiny. Ve stanicích se pohon zastavuje. Dopravní rychlost se v dnešní době pohybuje až do 12ms -1.

3 Oběžný systém je tvořen dopravním lanem, napnutým mezi poháněcím a vratným kotoučem, a jednotlivé vozy se na toto lano upevňují. Dle způsobu uchycování vozů na dopravní lano rozlišujeme systémy pevného a odpojitelného uchycení na dopravní lano. Pevné uchycení na dopravní lano se převážně používá u otevřených vozů (sedačky, vleky), kdy se vystupuje a nastupuje za jmenovité dopravní rychlosti. Poznámka: pevné systémy podle druhu vozů mají ohraničenu max. dopravní rychlost mezi 2,3 2,5 ms -1. Lyžařské vleky jsou s pevným uchycením jsou taktéž variantou lanových drah pevného uchycení. Výhodou pevných systémů je jejich jednoduchost. Nevýhodou v porovnání s odpojitelnými systémy téže dopravní kapacity je nížší dopravní rychlost, což způsobuje větší zatížení tratě (potřebujeme více vozů, abychom docílili stejný interval nástupu pro příslušnou kapacitu). Další nevýhodou je delší doba jízdy. Při odpojitelném uchycení se vozy automaticky připojují na odbíhající dopravní lano. Tyto systémy mají max. dopravní rychlost až 6 ms -1. Nastupování a vystupování ve stanicích se děje při pomalé rychlosti (cca 0,3 ms -1 ), kdy je vůz odpojen a pohybuje se po koleji, tažen dopravníkem. Podpěry Trati kabinkových, tak i sedačkových drah mohou být sestaveny buďto z příhradových, nebo plnostěnných (trubkových) konstrukcí, na kterých je upevněn příčný nosník, na němž jsou posuvně namontovány kladkové baterie. Výšky podpěr i jejich konstrukce závisí na provozních podmínkách, použitých vozech, profilu svahu a také na jednotlivých výrobcích, kteří se v dnešní době snaží vyrábět typizované konstrukce, které jsou vyráběny v délkových řadách.

4 Velké kabinové dráhy jsou velmi často bez podpěr, musejí-li být podpěry použity, jedná se o velmi komplikované a extrémně vysoké příhradové konstrukce. Naproti tomu u lyžařských vleků jsou používány výhradně profilové konstrukce, výrobci délkově odstupňovány po půlmetrech. a) b) c) d) Stanice Obr. S.1: Podpěry lanových drah. a), b) příhradová konstrukce, c), d) plnostěnná konstrukce Každá lanová dráha musí mít nejméně dvě stanice. Hnací a vratnou, může být jedna či více mezistanic. Můžeme je rozdělit také na horní, průjezdní, spodní, nástupní, výstupní nebo nakládací, vykládací, apod. Dvojice stanic uspořádány musí plnit následující funkce: pohánět lano (pohon, záložní pohon); udržovat lana-jak nosná, tak dopravní předepjatá na konstantní napětí, aby nedocházelo na kolech k prokluzu a aby průvěsy odpovídaly profilu tratě (napínání); bezpečně kdykoli zabrzdit celou lanovou dráhu (provozní brzda, hlavní-havarijní brzda); umožnit pohodlné a bezpečné nastupování/vystupování nebo nakládání/vykládání (dopravníky u odpojitelných systémů); umožnit kotvení nosných lan (botky u velkých pendlujících kabin); To, zda bude napínána spodní, nebo vrchní stanice, poháněcí nebo vratná, vyplývá z toho, jaké jsou možnosti v dané lokalitě. Napínání lana může být buďto pomocí závaží, nebo hydraulickými válci.

5 Tažná, dopravní a nosná lana a) b) Obr. S.2: Napínání lan. a) závažím, b) hydraulicky Používají se pouze lana souběžné konstrukce (stoupání vinutí jednotlivých drátů v pramenech je stejné, jako vinutí pramenů v laně). Vždy šestiramenné s polypropylenovou duší, počet drátů závisí na konstrukci. Hlavní druhy jsou vyobrazeny níže. Obr. S.3: Tažná a dopravní lana. Nosná lana se používají uzavřené konstrukce (Z lana). Duše je z ocelových drátů, mnohem větší únosnost, nevýhodou je velmi špatná ohebnost.

6 Obr. S.4: Uzavřené lano. Ozubnicové dráhy Pro překonání nepříznivých sklonových poměrů trati při zachování výhod použití železničních vozidel je vhodné použít přenos hnací síly pomocí odvalování ozubeného kola po ozubeném hřebeni. Ozubnicová dráha je železnice, kde k přenosu tažné síly neslouží (pouze) adheze, ale tato je přenášena prostřednictvím ozubeného kola zabírajícího do ozubeného hřebene upevněného v ose koleje. První ozubnicová dráha byla postavena v USA roku 1858 a vedla na Mount Washington. Používají se dvě základní konstrukce ozubnicových drah: s průběžným ozubnicovým hřebenem, kde hřeben je po celé délce trati a pouze tento je využíván k realizaci hnací síly (např. trať Štrba Štrbské Pleso, dalším známým příkladem jsou lokomotivy MULA pro tažení lodí ve zdymadlech Panamského průplavu), kde dvojkolí vozidel jsou pouze běžná přenášejí pouze svislé síly; s děleným ozubnicovým hřebenem, kde ozubnicový pohon se používá pouze pro překování rozhodujících stoupání/spádů a na zbylých úsecích se využívá adhezního pohonu hnacího vozidla (např. Tanvald Harrachov). Ozubnicové systémy jsou: s vertikálním záběrem zubů: o March; hřeben tvoří dva L profily, mezi které jsou namontovány jednotlivé zuby kruhového průřezu; o Riggenbach hřeben tvoří dva U profily, mezi které jsou namontovány jednotlivé zuby lichoběžníkového průřezu;

7 o Abt - ozubnici tvoří jeden, dva nebo tři pásy ozubených lamel. Vícelamelová ozubnice má výhodu v plynulejším záběru a zjednodušení výhybek; o Strub - ozubnice je tvořena kolejnicí, v jejíž hlavě jsou vyfrézovány zuby. Vozidlo bylo opatřeno háky zasahujícími pod hlavu této kolejnice a bránícími vyšplhání kola na zuby. s horizontálním záběrem zubů: o Locher ozubnice je se dvěma vodorovně umístěnými hřebeny. Tento systém zabraňuje vyšplhání ozubeného kola, neboť všechny síly působí v rovině koleje. a) b) c) d) e)

8 Obr. S.5: Systémy ozubnic. a) March, b) Riggenbach, c) Abt, d) Strub, e) Locher Pozemní lanová dráha Pozemní lanová dráha je dráha, jejíž vozy jsou tahané lanem po jízdní dráze, tvořené kolejnicemi, uloženými obvykle na běžném dráhovém tělese, přičemž těžiště vozů je nad jízdní dráhou Pozemní lanová dráha (pozemní lanovka) je šikmá kolejová dráha, jejíž vozidla jsou poháněna pomocí tažných lan. Slouží k dopravě, je-li třeba překonat velké stoupání. Lanová dráha má vždy nejméně dvě stanice, horní a dolní. Některé lanové dráhy mohou mít po cestě i další stanice. Na pozemní lanovce bývají obvykle dva vozy pohybující se po kolejích každý v opačném směru. Trať může být buď v celé délce dvojkolejná, nebo ve většině délky jednokolejná a k vyhnutí je uprostřed délky výhybna s dvěma Abtovými výhybkami. Jako pohon byla v počátcích použita vodní převaha, pak dieselový motor, elektřina. Dráha je obvykle tvořená jednou kolejí, ve středě s tzv. Abtovou výhybnou, sklony zpravidla větší než u ozubnicových drah.

9 . Zdroje: ANTONICKÝ, S.: Provoz kolejových vozidel. Bratislava. Alfa NOHEL, F.: Visuté lanové dráhy. ID VŠB-TU Ostrava. Semestrální práce HONS, J.: Horské dráhy světa. Praha: Nakladatelství dopravy a spojů, s. WIKIPEDIA: Ozubnicová dráha. [on line] [cit ] PLÁŠEK, O.: Ozubnicové a lanové dráhy. Brno: VUT v Brně [on line] [cit ]

ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY

ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY 4.11.2008 ETR120.doc Elektrická trakce 1. Přehled problematiky Obsah Doc. Ing. Jiří Danzer CSc. ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY 2. vydání Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Obecné úvahy... 3 1.1.1 Pohybové

Více

ÚVOD DO ŽELEZNIČNÍCH STAVEB

ÚVOD DO ŽELEZNIČNÍCH STAVEB ÚVOD DO ŽELEZNIČNÍCH STAVEB Doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ústav železničních konstrukcí a staveb pokryvná vrstva pokryvné vrstvy vegetační vrstva původní terén skrývka ornice vegetační vrstva min.1,50 5%

Více

RÁMY A ODPRUŽENÍ MOTOCYKLŮ

RÁMY A ODPRUŽENÍ MOTOCYKLŮ Prof. Ing. František Vlk, DrSc. RÁMY A ODPRUŽENÍ MOTOCYKLŮ Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav dopravní techniky Vzorem pro stavbu motocyklového podvozku se stalo jízdní kolo.

Více

Kontrolní otázky. O uplatnění veřejného zájmu v oblasti osobní dopravy rozhoduji A. orgány státní správy a samosprávy. B. Ministerstvo dopravy ČR.

Kontrolní otázky. O uplatnění veřejného zájmu v oblasti osobní dopravy rozhoduji A. orgány státní správy a samosprávy. B. Ministerstvo dopravy ČR. Kontrolní otázky Nejdůležitějším právním předpisem pro železniční dopravu je A. zákon o drahách. B. vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah. C. zákon o působnosti drážního správního úřadu na drahách

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

Definice a význam manipulace s materiálem Manipulace s materiálem je soubor operací, zahrnující převážně přemísťování, ale i skladování, balení,

Definice a význam manipulace s materiálem Manipulace s materiálem je soubor operací, zahrnující převážně přemísťování, ale i skladování, balení, Definice a význam manipulace s materiálem Manipulace s materiálem je soubor operací, zahrnující převážně přemísťování, ale i skladování, balení, vážení, měření, počítání, třídění hmotných částí jak ve

Více

Část první. i) vedoucím drážním vozidle hnací drážní vozidlo nebo řídicí vůz, ze kterého se ovládá jízda vlaku nebo drážního vozidla,

Část první. i) vedoucím drážním vozidle hnací drážní vozidlo nebo řídicí vůz, ze kterého se ovládá jízda vlaku nebo drážního vozidla, Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., ze dne 22. června 1995, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb., vyhlášky č. 174/2000 Sb. a vyhlášky č. 133/2003 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03 - TP ing. Jan Šritr Ozubený převod přenáší

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY Vyučovací

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 2. SILNIČNÍ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda, Michal Richtář, Ivana Olivková

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 2. SILNIČNÍ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda, Michal Richtář, Ivana Olivková Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 2. SILNIČNÍ DOPRAVA Učební text Vladislav Křivda, Michal Richtář, Ivana Olivková Ostrava 2007 Recenze: Doc. Ing. Jaroslav Muller, CSc. Název: Autor: Vladislav

Více

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 114 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH ZATÍŽENÍ STANOVENÍ ÚROVNĚ ZADRŽENÍ NA PK NAVRHOVÁNÍ JINÝCH SVODIDEL ZKOUŠENÍ A UVÁDĚNÍ SVODIDEL NA TRH Schváleno

Více

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Pohon všech kol vozidel Škoda

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Pohon všech kol vozidel Škoda Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 18, 110 00 Praha 1 Obor vzdělání: Zaměření: 23-45-M/01 Dopravní prostředky Silniční vozidla MATURITNÍ PRÁCE Téma: Pohon

Více

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Výklad některých pojmů

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Výklad některých pojmů Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění IV. Pro účely této vyhlášky se rozumí 1 Výklad některých pojmů a) dopravnou místo na dráze, které

Více

Porovnání jednotlivých druhů dopravy

Porovnání jednotlivých druhů dopravy Porovnání jednotlivých druhů dopravy Ing. Petr Besta, Ph.D., Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Faktory determinující bezpečnost železniční nákladní přepravy Tomáš Vystrčil Bakalářská práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

Nosreti - Specialtransport. Nadrozměrné přepravy. Vše co je potřeba k zajištění nadrozměrné přepravy

Nosreti - Specialtransport. Nadrozměrné přepravy. Vše co je potřeba k zajištění nadrozměrné přepravy Nosreti - Specialtransport Nadrozměrné přepravy Vše co je potřeba k zajištění nadrozměrné přepravy 24. 11. 2012 Obsah Historie společnosti... 4 Úvod... 4 O společnosti... 4 Příprava přepravy nadrozměrného

Více

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30 Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.5.101 OCHRANNÁ

Více

Ozubené převody Distanční text. Projekt OP RLZ Opatření 3.1-0205

Ozubené převody Distanční text. Projekt OP RLZ Opatření 3.1-0205 Projekt OP RLZ Opatření 3.-005 Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Dokument byl vytvořen s finanční podporou Evropské unie a České republiky.

Více

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY Schváleno MD OPK č.j. 158/06-120-RS/1 ze dne 17. března 2006, s účinností od 1. května 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ ČÁST...5 2 NÁZVOSLOVÍ...6 3 CYKLISTICKÁ DOPRAVA...7

Více

173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah http://www.codexisonline.cz/print.php?page=law&lid=688459&fo...

173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah http://www.codexisonline.cz/print.php?page=law&lid=688459&fo... 173/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 22. června 1995, kterou se vydává dopravní řád drah ve znění vyhlášek č. 242/1996 Sb., č. 174/2000 Sb., č. 133/2003 Sb., č. 57/2013 Sb. a č. 7/2015 Sb.

Více

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou.

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Kola a pneumatiky: - dotažení matic kol - neporušenost ráfků kol - tlak v pneumatikách (i náhradní kolo) a stav dezénu 2. Motor, převodovky, hnací nápravy,

Více

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s.

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. ředitelství Zvláštních obnovovacích závodů MD ČR - Praha www.soz.cz Konstrukce železničního mostu ŽM-16, zásady montáže a plánování stavby dle hrubých norem Cíl podat základní

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2010 Bc. Jakub Kostelecký

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2010 Bc. Jakub Kostelecký UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2010 Bc. Jakub Kostelecký Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Optimalizace výběru regálového zakladače pro sklad hutního

Více

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Učební text doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za finanční

Více

Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol. Jan Solařík

Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol. Jan Solařík Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol Jan Solařík Bakalářská práce 2013 Příjmení a jméno: Solařík Jan Obor: Technologická zařízení P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ

KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ Prof. Ing. František Vlk, DrSc. KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ Pro motocykly se pou žívají zážehové, neboli benzinové mo tory s karburátorem nebo se systémem vstřikování paliva. U karburátorových motorů

Více

1.4.2 AUTOBUS A AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

1.4.2 AUTOBUS A AUTOBUSOVÁ DOPRAVA Pravidelná autobusová doprava se provozuje ve městech a obcích již kolem 5 000 obyvatel. Je vhodná pro zajištění dopravních proudů v rozmezí do 5 tisíc cestujících za hodinu. Přepravní rychlost autobusové

Více

SPECIÁLNÍ DRÁŽNÍ VOZIDLA - DODATEK K PRVNÍMU VYDÁNÍ 1. Speciální drážní. vozidla. Peter Bado Václav Jelínek. Dodatek k prvnímu vydání

SPECIÁLNÍ DRÁŽNÍ VOZIDLA - DODATEK K PRVNÍMU VYDÁNÍ 1. Speciální drážní. vozidla. Peter Bado Václav Jelínek. Dodatek k prvnímu vydání SPECIÁLNÍ DRÁŽNÍ VOZIDLA - DODATEK K PRVNÍMU VYDÁNÍ 1 Speciální drážní Peter Bado Václav Jelínek vozidla Dodatek k prvnímu vydání SPECIÁLNÍ DRÁŽNÍ VOZIDLA - DODATEK K PRVNÍMU VYDÁNÍ 2 Úvod Vsouvislosti

Více

VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ UČEBNÍ TEXTY VYSOKÝCH ŠKOL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Doc. Ing. Ivan Vavřík, CSc., Ing. Petr Blecha, Ing. Josef Hampl VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ Sylabus přednášek pro kombinované

Více

2. Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubky dezénu pneumatiky :

2. Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubky dezénu pneumatiky : Příprava pro úspěšné složení zkoušky z předmětu Základy ovládání a údržby vozidla ( pro řidičské oprávnění skupin B, B+E a podskupiny B1 ) 1. Kontrola vozidla před jízdou : Novelizované znění k 1.10.2009

Více