STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s."

Transkript

1 STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. ředitelství Zvláštních obnovovacích závodů MD ČR - Praha

2 Konstrukce železničního mostu ŽM-16, zásady montáže a plánování stavby dle hrubých norem Cíl podat základní ucelenou informaci o konstrukci ŽM ve vztahu k řešení KS

3 OSNOVA: 1. Konstrukce ŽM-16 a ŽM-16 M 2. Zásady montáže 3. Plánování stavby dle hrubých norem Použitá literatura: Žel 6 2 Železniční most ŽM-16 Instrukční knížka FMD Modernizovaný železniční most ŽM-16 M Technický průvodce železničního vojska - MOSTY

4 1.Konstrukce železničního mostu ŽM-16 a ŽM-16M ŽM 16 je ocelová, příhradová, rozebíratelná konstrukce. Sestavuje se z přesně vyrobených součástí, které lze u stejného druhu vzájemně zaměňovat. Součásti se spojují v železniční (silniční) mosty šrouby. Mosty jsou stavěny zásadně jako prosté nosníky. Typizované mosty se podle rozpětí (16,5 114 m) a zatížení (C, G), staví jako: jednopatrové až třípatrové jednostěnné nebo dvoustěnné s pásy nezesílenými nebo zesílenými /ŽM-16/ s mostovkou dolní nebo horní s mostovkou panelovou /ŽM-16M/

5 Základní š = 5 (5,8) m v = 4,1/7,4/10,7 m 1p 1s 2p 1s verze mostu ŽM 16 1p 1s hm 1p 2s 3p 1s

6 Celkem 76 součástek mostu ŽM Hlavní nosník se dělí do 4 základních skupin 2. Mostovka a příčné ztužení 3. Další součásti mostu : Větrový nosník Spojení stěn dvoustěnných mostů Zesílení pásů Ukončení mostů poloviční příhradou Ložiska Spojovací prostředky 4. Doplňující součásti ŽM-16 Pro spojení jednotlivých polí Pro mostovku s příčníky mezi podélníky Pro zapuštěný větrový nosník Pro mosty s horní mostovkou Pro pomocný příčník Pro šikmé ukončení mostů Pro zesílení portálu

7 HLAVNÍ NOSNÍK PÁSY je základním nosným prvkem mostu; přenáší svislé a podélné vodorovné síly od zatížení mostního pole do ložisek; je tvořen pásy a elementy. Pásy jsou tvořeny dvěma U nosníky postavenými stěnami k sobě (průřezový modul je 400 x 400 mm) Délky pásu 6 m, 3 m a 1,5 m umožňují odstupňování délky mostu po 1,5 m Podle typu se dělí pásy na koncové a střední Pro spojování pásů za sebou jsou opatřeny zámky s čelistí vložnou a s čelistí otevřenou Povrchové části zámkových čelistí jsou přesně opracovány a proti korozi chráněny chromováním. Proti rozevření se zámky zajišťují dvěma šrouby, vloženými do otvorů v ose zámků. ŽM-16 Čelist vložná Čelist otevřená ŽM-16M Koncové pásy

8 ELEMENTY tvoří stěnovou výplň hlavního nosníku a podle místa použití Rozeznáváme ELEMENT a KONCOVÝ ELEMENT Element má tvar kosočtverce s výškou mm a délkou mm. Na všech koncích je opatřen stykovými deskami, které slouží k připojení elementů k pásům nebo jejich vzájemnému spojení nad sebou u 2p a 3p mostů a jejich spojení mezi sebou. Koncový element má tvar trojúhelníku s výškou mm a délkou mm a používá se pouze na začátku nebo konci mostního pole. U konstrukce ŽM 16M jsou oba elementy zesílené a svislé stykové desky jsou opatřeny větším počtem otvorů

9 MOSTOVKA A PŘÍČNÉ ZTUŽENÍ 1 přenáší svislé, podélné a příčné vodorovné síly z koleje do hlavního nosníku zajišťuje prostorovou tuhost konstrukce a umožňuje montáž železničního svršku HLAVNÍ SOUČÁSTI Příčník, Podélník a Koncový podélník Podélníkové ztužidlo a Mezilehlé podélníkové ztužidlo Vzpěra a Botka vzpěr

10 MOSTOVKA A PŘÍČNÉ ZTUŽENÍ 2 Podélníková mostovka je klasickým typem mostovky s upevněním koleje na dřevěných mostnicích nebo pražcích, připevněných agrafami k podélníkům. Může být montována ve dvou základních polohách: s podélníky umístěnými na příčnících s podélníky příčníky umístěnými mezi

11 MOSTOVKA ŽM 16M Příčník panelové mostovky je zesílen a upraven pro připevnění panelů mostovky. Panel nahrazuje 2 podélníky s podélníkovými ztužidly

12 2. Zásady montáže K rychlému, organizovanému a bezpečnému provedení montáže je nutno: A. zvolit způsob montáže, B. připravit staveniště, C. organizovat předmontáž. A. Způsoby montáže ŽM-16 Hlavním způsobem montáže mostů ŽM-16 je montáž vysouváním. Výjimečně lze konstrukci montovat na lešení nebo letmo, případně kombinovaně. Při montáži vysouváním se konstrukce montuje na předmostí směrem od překážky, dolní pásy se ukládají na stolice vysouvací dráhy a konstrukce se postupně vysouvá nad překážku. Pokud vyvažovací nosník ani prodloužení délky konstrukce o 6,5 m vysouvací vzpěrou nebo vysouvacím nástavcem nepostačuje, je nutno montovat pomocné vysouvací podpěry nejlépe z materiálu PIŽMO, které se po dosunutí demontují. Klasickým montážním prostředkem pro montáž mostů ŽM-16 je portálový jeřáb SKJ 5. Pro mosty 1p možno použít SKJ-5 nízký, pro 2p mosty jsou nejvhodnější v čele montáže dva SKJ, přičemž jeden je nízký a druhý vysoký. V současné době se pro montáž s výhodou používají automobilní jeřáby

13

14 B. Příprava staveniště zahrnuje zejména: případné odstranění trosek, vytyčovací a měřičské práce, vymezení montážních a skládkových ploch, jejich urovnání a případné zpevnění, přípravu zdrojů energie včetně rozvodů a zřízení osvětlení pracovišť, rozměření a úprava základů pro vysouvací stolice (panely nebo dřevěné rovnaniny) a jejich osazení na ně do stanovené nivelety, přípravu montážních prostředků a pomůcek na skládce i v čele stavby, provedení úprav příjezdových komunikací, dopravu součástek a jejich rozložení na skládky, další případné práce související se stavbou mostu (stálé nebo pomocné podpěry, lešení, přístaviště, sestavení soulodí apod.). Přípravné práce se zahajují s předstihem před vlastní montáží a jejich dokončení ji nesmí zpomalovat. C. Předmontáž dílů Předmontáží součástek do větších celků lze dosáhnout vysoké tempo montáže v čele stavby, nasadit optimální počet pracovníků a omezit rozsah montážních prací přímo v čele stavby. Při předmontáži se sestavují například následující díly: a) stěnový díl z elementů a pásů, b) podélníkový rám (u mostovky s podélníky na příčnících), c) rám příčného ztužení, d) díl zapuštěného větrového nosníku, e) díl horního ztužení 2p mostů.

15 3. Plánování stavby dle hrubých norem Tempo montáže dle vojenských norem Druh mostu Max. rozpětí (m) Montážní oddíl (osoby) Rychlost montáže (bm/hod.) Montáž 72 m mostu (hod.) 1p1s p2s p1s p2s Normy pro montáž ŽM s montážním oddílem 20 osob se 2 AJ AD 020: 1p1s 4,0 bm/hod 1p2s 2,0 bm/hod 2p1s 1,0 bm/hod 2p2s 0,5 bm/hod Pro výpočet reálné doby stavby jednotlivých typů mostů příslušné délky se přičítají 2 4 směny na průzkum, zřízení staveniště, odstranění trosek, vytýčení osy mostu, zpracování/úpravu projektu, dopravu materiálu, spuštění konstrukce na ložiska, montáž svršku a hlavní prohlídku. Pro kalkulaci přepravy lze využít znalosti, že hmotnost nejpoužívanějších typů konstrukcí ŽM je 2-3 t/bm (hmotnost mostů uvedených rozpětí je t) Příklad: Za jak dlouho lze smontovat a osadit na ložiska mostní konstrukci ŽM-16 o rozpětí 45 m? Výpočet: Použiji normu pro montáž 1p2s tj. 2,0 bm/hod, 2 x 46 = 92 hodin. Připočítám 3,3 směny = 33 hodin tedy celkem 125 hodin (6,5 dnů). Podmínka spodní stavba neporušena, vysouvací podpěra PIŽMO včas postavena. Z hlediska přepravy materiálu bude potřeba přepravit cca 150 t (2 x 5ANT s vlekem)

16 Časté chyby a problémy při montážních pracích: 1. Chybné roztřídění a špatné uložení materiálu na skládce potřebný materiál je uložen vespodu, pásy otočené, plechy nerozdělené, možnost sesutí materiálu, 2. Při pracích na hluboké vodě nezajištění pracovníků proti utopení záchranný člun, bidlo, plovací kolo případě natažení lana přes řeku 3. Nezpracování technologického postupu montáže mostu vázne součinnost mezi pracovišti 4. Obvyklé chyby při montáži ŽM-16 obrácené namontování pásu a elementu, záměna součástí - plechy P a L, vzpěra s větrovou příčkou, ztužidlo a příčník ap.

17 DOTAZY?

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY Schváleno: MD-OI, č.j. 318/08-910-IPK/ ze dne 8. 4. 2008, s účinností

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY Vyučovací

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

Schodiště ČSN 734130 Schodiště a šikmé rampy

Schodiště ČSN 734130 Schodiště a šikmé rampy Schodiště ČSN 734130 Schodiště a šikmé rampy Definice schodiště Schodiště je stupňovitá stavební konstrukce sloužící ke komunikačnímu spojení různých výškových úrovní Třídění schodišť Schodiště vnitřní-uvnitř

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Faktory determinující bezpečnost železniční nákladní přepravy Tomáš Vystrčil Bakalářská práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Hliníkové žebříky a schůdky Vyrobeno v ALVE spol. s r.o. Před použitím pečlivě přečtěte návod k použití (obr.

NÁVOD K POUŽITÍ. Hliníkové žebříky a schůdky Vyrobeno v ALVE spol. s r.o. Před použitím pečlivě přečtěte návod k použití (obr. NÁVOD K POUŽITÍ Hliníkové žebříky a schůdky Vyrobeno v ALVE spol. s r.o. Před použitím pečlivě přečtěte návod k použití (obr. 1) Obrázek 1 1. Hlavní příčiny nehod, které nastávají při používání žebříků

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: SILNIČNÍ VOZIDLA DRUHÝ NĚMEC V. 25.6.2012 Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Rámy automobilů Rám je základní nosnou částí vozidla. S podvěsy, řízením a příslušenstvím

Více

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1

Více

BEZPEČNOSTNÍ RÁM ZÁVODNÍHO VOZU RACE CAR ROLL CAGE

BEZPEČNOSTNÍ RÁM ZÁVODNÍHO VOZU RACE CAR ROLL CAGE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD

VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD Radomír BŘEČKA Ing. Radomír BŘEČKA, ČKD VAGONKA, a. s. Příspěvek se zaměřuje na současný vývoj čtyřnápravového motorového

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka Domy ze slaměných balíků - stavební příručka 1. ÚVOD Str.1 Stavění z balíků slámy je stavění moudré. Je to více než jen technika stavění zdí, která ještě nebyla doceněna. [ = has yet to come into its own?

Více

Trubkový ochranný rám Bezpečnostní ochranné konstrukce Ochranná konstrukce Ochranná klec Hlavní oblouk... Přední oblouk... Boční oblouk...

Trubkový ochranný rám Bezpečnostní ochranné konstrukce Ochranná konstrukce Ochranná klec Hlavní oblouk... Přední oblouk... Boční oblouk... Trubkový ochranný rám Dnešní bezpečnostní opatření při automobilových závodech jsou na poměrně solidní úrovni. Na rozdíl od dnešní doby se dříve kolem bezpečnosti tolik rozruchu nedělalo. Jezdci zkrátka

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY SKLÁPĚCÍCH STOŽÁRŮ ABACUS. Sklápěcí stožáry 5 12 m

TECHNICKÉ PARAMETRY SKLÁPĚCÍCH STOŽÁRŮ ABACUS. Sklápěcí stožáry 5 12 m TECHNICKÉ PARAMETRY SKLÁPĚCÍCH STOŽÁRŮ ABACUS Sklápěcí stožáry 5 12 m O nás Vítejte ve světě sklápěcích stožárů ABACUS Abatec působí na českém trhu již 12 let a spolu s 50-ti letou zkušeností výrobce osvětlovací

Více

Modernizace hlídaných a placených parkovišť ve správě. Městské části Praha 11. - Část 2. Zpracování typového projektu modernizace

Modernizace hlídaných a placených parkovišť ve správě. Městské části Praha 11. - Část 2. Zpracování typového projektu modernizace Modernizace hlídaných a placených parkovišť ve správě Městské části Praha 11 ZPRACOVAL: M.O.Z. Consult s.r.o. Washingtonova 1599/17 110 00 Praha 1 ZADAVATEL: Jihoměstská parkovací a.s. Ocelíkova 672/1

Více

DŘEVOplus víc než dřevo

DŘEVOplus víc než dřevo DŘEVOplus víc než dřevo NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ VENKOVNÍ PODLAHY (PROFI PROFIL 23-138) DŘEVOplus je modifikované dřevo. Materiál vytvořený kombinací dřevěné hmoty se zdravotně nezávadným polyetylenem.

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 21. prosince 2006 Částka: 21 O B S A H : Část I. 21. Pokyn generálního ředitele

Více

Pořizování dotisků a kopií publikace nebo jejích částí je dovoleno jen se souhlasem VÚBP, v.v.i.

Pořizování dotisků a kopií publikace nebo jejích částí je dovoleno jen se souhlasem VÚBP, v.v.i. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2011 Pořizování dotisků a kopií publikace nebo jejích částí je dovoleno jen se souhlasem VÚBP, v.v.i. ISBN 978-80-86973-53-1 OBSAH Úvod... 4 Co se rozumí ruční

Více

Přímá bruska s příslušenstvím

Přímá bruska s příslušenstvím Do tepelně lepicích pistolí je možné použít několik druhů tyčinek podle slepovaného materiálu: Univerzální (nažloutlé) jsou určeny k lepení všech běžných materiálů. Žluté určené k lepení dřeva, papíru

Více

ZAŘÍZENÍ PODLÉHAJÍCÍ TECHNICKÉMU DOZORU

ZAŘÍZENÍ PODLÉHAJÍCÍ TECHNICKÉMU DOZORU Příloha č.22 ZAŘÍZENÍ PODLÉHAJÍCÍ TECHNICKÉMU DOZORU Obsah: 22.1. Odpovědnost za technický stav zařízení podléhající technickému dozoru 22.1.1. Určená technická zařízení - činnost pracovníků odpovědných

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

Porovnání jednotlivých druhů dopravy

Porovnání jednotlivých druhů dopravy Porovnání jednotlivých druhů dopravy Ing. Petr Besta, Ph.D., Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii

Více

Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání

Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání Střešní fólie Trocal SGmA/SG Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (plošná fólie) Trocal Typ SG (alt.

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více