Komplexní informační systém AMOS IS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komplexní informační systém AMOS IS"

Transkript

1 Strana 1 Komplexní informační systém AMOS IS

2 Strana 2 Obsah Obsah... 2 Systém AMOS IS... 3 Výhody AMOS IS... 3 Hlavní funkce AMOS IS... 3 Cenová politika... 3 Moduly a funkce systému AMOS IS... 4 Jádro systému AMOS IS... 4 Elektronická třídní kniha... 4 Elektronická žákovská knížka... 5 Správa systému a komunikace... 5 Rozšíření systému AMOS IS... 5 Podpora výuky (Vzdělávání a materiály)... 6 Interaktivní web školy... 6 Kontaktní údaje... 6

3 Strana 3 Systém AMOS IS AMOS-IS je komplexní informační portál školy, který nabízí modulární systém agend. AMOS-IS slouží jako elektronická náhrada za třídní knihu a žákovské knížky. AMOS-IS samozřejmě podporuje tisk ve formátu, který je požadován MŠMT. Výhody AMOS IS Snadná, rychlá a stabilní náhrada papírové evidence Přirozené zvyšování počítačové gramotnosti uživatelů (studentů a učitelů) Statistiky, přehledy, trendy online (jak pro rodiče, tak i pro učitele a vedoucí pracovníky) Informování rodičů a jejich zapojení do aktivit školy Otevřenost (informace pro studenty a rodiče) Možnost realizovat části výuky pomocí e-learningu Tiskové výstupy pro potřeby archivace Atraktivní, interaktivní a živý web školy, na kterém se podílejí i studenti Zvýšení atraktivity školy pro studenty a rodiče Rychlé a snadné změny v rozvrhu Hlavní funkce AMOS IS Rychlé a snadné změny v rozvrhu Statistiky a přehledy online Tiskové výstupy pro potřeby archivace Sdílení výukových materiálů Tvorba a vyhodnocování testů Školní zeď Rezervační systém na prostory školy Rezervační knihovní systém Správa lidských zdrojů Nástroje pro tvorbu webových stránek školy Cenová politika Cena licence Kč Cena doplňkových modulů... dle rozsahu Cena modulu e-learning Kč Správa serveru Kč Roční servisní poplatek Kč Veškeré ceny jsou uvedeny s DPH.

4 Strana 4 Moduly a funkce systému AMOS IS Informační systém pro školy AMOS-IS, je členěn základní a doplňkové moduly. Základní moduly, mezi které patří Elektronická třídní kniha, Elektronická žákovská knížka a Správa a komunikace, tvoří jádro systému AMOS-IS. Doplňkové moduly Interaktivního webu školy a modul Podpora výuky nabízejí širokou škálu doplňkových funkcionalit. Jádro systému AMOS-IS je tvořeno třemi základními moduly Elektronická třídní kniha Elektronická žákovská knížka Správa a komunikace systému Doplňkové moduly systému AMOS-IS Podpora výuky Interaktivní web školy Jádro systému AMOS IS Elektronická třídní kniha Elektronická třídní kniha je modul, který komfortním, stabilním a uživatelsky přívětivým způsobem nahrazuje klasickou papírovou třídní knihu. Má přizpůsobené rozhraní pro jednotlivé uživatele systému s ohledem na maximální komfort a rychlost práce se systémem. Elektronická třídní kniha umožňuje vést agendu rozvrhu, docházky, zápisu probíraného učiva, známek, školních projektů, třídních akcí a poučení studentů. Řeší též problematiku hospitací a suplování. Při zapisování známek respektuje druhy známek (desetiminutovky, písemné práce, diktáty, slohy, ústní zkoušení, maturitní slohové práce, čtvrtletní práce a další). Umožňuje například možnost zadat dopředu pro vybranou vyučovací hodinu poznámku, že se bude psát čtvrtletní práce a systém upozorní ostatní učitele, že v daný den se již jedna čtvrtletní práce píše. Elektronická třídní kniha umožňuje celou sadu statistických výstupů a přehledů (přehledy známek a absencí pro třídní schůzky, statistiky absencí, kontrol, zda student na hodině probírané látky chyběl apod.). Tyto přehledy je možné tisknout. Třídní kniha je velmi úzce propojena s elektronickou žákovskou knížkou. Elektronická třídní kniha je přístupná pouze třídním učitelům a správci systému. Vybrané záznamy z elektronické třídní knihy (absence a prospěch studentů, seznam probírané látky), jsou též online (v reálném čase) dostupné i rodičům. Funkcionalita Elektronické třídní knihy Absence studentů s vazbou na Elektronickou žákovskou knížku a elektronický systém omluvenek Zápis probíraného učiva k aktuálnímu předmětu s možností nastavení události (čtvrtletní práce, písemné práce, možnost zápisu dopředu i zpětně) Zápis známek (hromadný, individuální, podle typu známky) Zápis hospitační činnosti Poučení studentů Přes Elektronickou žákovskou knížku informovanost rodičů o třídních a školních akcích

5 Strana 5 Generování statistik (student, třída, ročník, škola) Elektronická žákovská knížka Elektronická žákovská knížka je rychlá náhrada papírové žákovské knížky. V žákovské knížce se vede prospěch žáka, absence žáka, včetně systému elektronických omluvenek a záznamy o aktivitách studenta třídní akce. Záznamy v elektronické žákovské knížce jsou přístupné rodičům a žákům a ve spojení s modulem komunikace umožňují snadnou, pružnou a oboustrannou komunikaci školy, učitele s rodiči a studentem. Po přihlášení vidí rodič studenta přehled o nových zprávách od třídního učitele (školy), o nových známkách, absencích a poučeních studentů. Funkcionalita Elektronické žákovské knížky Úzká spolupráce s elektronickou třídní knihou Přímá a rychlá komunikace mezi učitelem a rodiči Informování rodičů o prospěchu a absenci studentů Evidence známek studenta Evidence absencí studenta Evidence poznámek, poučení, pochval a důtek studenta Elektronický systém omlouvání absence studentů Správa systému a komunikace Správa systému slouží pro nastavení základních parametrů potřebných pro systém AMOS-IS. Z hlavních je třeba jmenovat: Seznam učitelů, předmětů, studentů, rodičů a tříd Sestavení rozvrhů (včetně evidence historických verzí rozvrhů) Nastavení parametrů pro komunikaci Správa suplování Možnosti správy systému statistické a tiskové výstupy Hromadné zpracování tiskových sestav pro vybrané třídy, ročníky nebo celou školu s možností časového rozlišení na čtvrtletní a pololetní sestavy Možnost zobrazení a tisku časově individualizovaných souhrnů absencí (omluvené a neomluvené hodiny) jednotlivých tříd a ročníků Možnost tiskového zpracování údajů z elektronické třídní knihy po jednotlivých týdnech Modul komunikace slouží ke komunikaci školy s rodiči a studentem. Jedná se o přívětivý a na obsluhu velmi snadný nástroj, který zajišťuje rozesílání informací (hromadně i adresně), včetně informací o přečtení. Jednotlivé zprávy jsou odlišeny barevnými indexy, které napovídají, o jaký typ zprávy se jedná, a tím tak usnadňují orientaci příchozí poště. Rozšíření systému AMOS IS Na tyto moduly je možné napojit další rozšíření systému AMOS-IS. Jedná se o Interaktivní web školy a Podporu výuky. Napojení těchto modulů na sobě není závislé. E-learningový modul je možné využít také pro vnitřní vzdělávání učitelů, není tedy orientován pouze na studenty.

6 Strana 6 Podpora výuky (Vzdělávání a materiály) Modul vzdělávání je elektronická podpora výuky. Obsahuje prostor pro sdílení studijních materiálů pro jednotlivé předměty a třídy. Má v sobě integrovaný e-learningový modul, který slouží, jako podpora klasické výuky. Přes modul Podpory vzdělávání je možné zadávat domácí úkoly, testy a ty následně také známkovat. E-learningový modul lze také využít pro zvyšování kvalifikace učitelů. Lze přes něj přikoupit řídit obecné vzdělávací kurzy (například základy prezentačních dovedností, základy počítačové gramotnosti, atp.). Z dalších funkcionalit modulu Podpory výuky lze zmínit např.: E-learning Úložiště materiálů k výuce Ankety k předmětům a probírané látce, které může zakládat správce systému nebo vyučující Diskuze a dotazy mezi studenty a učiteli k výuce, třídním akcím a dalším tématům Interaktivní web školy Modul Interaktivního webu školy poskytuje snadný nástroj pro tvorbu webových stránek školy. Tyto stránky jsou rozděleny do sekcí, podle nastavení správce. Jednotlivé sekce mají svého správce, který odpovídá za jejich obsah. Díky možnosti zapojení studentů do tvorby webu (stránky třídy), jsou webové stránky školy živé a pro uživatele atraktivní. Tento modul nabízí zejména tuto funkcionalitu: Popis a prezentace školy Stránky školy, stránky jednotlivých tříd, stránky školních a mimoškolních aktivit, fotogalerie Internetový obchod pro snazší získání studijních materiálů Knihovní rezervační systém Rezervační systém prostor školy (tělocvičny, klubovny, školní hřiště a další) Propojení s Facebook.com Blogy učitelů a studentů Přehledy a historie školních akcí Kontaktní údaje Marek Čerjak

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2010 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P E D A G O G I C K Á F A K U L T A ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ DOSTÁL OLOMOUC 2011 Studijní opora pro kurz Školní informační systémy vznikla

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

Moodle průvodce pro lektory

Moodle průvodce pro lektory Moodle průvodce pro lektory 2013 Moodle průvodce pro lektora 1 Obsah Úvod... 2 1 První přihlášení... 3 1.1 Přihlášení... 4 1.2 Odhlášení... 4 1.3 Zapomenuté heslo... 4 2 Prostředí systému Moodle... 5 2.1

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA. www.abra.eu

ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA. www.abra.eu ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA www.abra.eu Vážení uživatelé informačních systémů ABRA Právě jste otevřeli katalog vzdělávání, které pro vás ve školicím středisku ABRA Akademie

Více

Podklady pro ICT plán 2012-2014

Podklady pro ICT plán 2012-2014 Podklady pro ICT plán 2012-2014 Škola: Gymnázium KM Indikátor Aktuální stav k 2.4.2012 Plánovaný stav k 1.4.2014 1. řízení a plánování Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně zahrnuto do koncepce

Více

Pololetní klasifikace - zahrnuje kompletní pololetní klasifikaci ve všech ročnících od počátku studia včetně přehledu zameškaných hodin

Pololetní klasifikace - zahrnuje kompletní pololetní klasifikaci ve všech ročnících od počátku studia včetně přehledu zameškaných hodin Elektronická komunikace s rodiči a žáky Šestým rokem škola využívá program Bakaláři, který umožňuje vést elektronickým zpracováním školskou dokumentaci a školskou matriku (dle vyhlášky č. 364/2005 Sb.).

Více

ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA

ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA 1 PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU/SKOLENI CO NAJDETE V KATALOGU? JAK SE MOHU PŘIHLÁSIT? VÁŽENÍ UŽIVATELÉ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ABRA,

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009 Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA Online Autoškola Koncept bakalářské práce Jan Demuth 22.4.2009 Návrh databázového modelu pro informační, komunitní a e-learningový portál se zaměřením

Více

KATALOG. 2 S t r á n k a

KATALOG. 2 S t r á n k a 2009 KATALOG 2 S t r á n k a KATALOG 2009 OBSAH Kdo jsme a co Vám nabízíme... 5 ZAKÁZKOVÉ ŠKOLENÍ... 6 tvorba, ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ S PODPOROU esf... 7 PŘEHLED NABÍZENÝCH OBLASTÍ ŠKOLENÍ... 8

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/09-06 Základní škola Lenešice, okres Louny Adresa: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 391 Identifikátor: 600083101 IČ:

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

ICT PLÁN Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 2011

ICT PLÁN Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 2011 ICT PLÁN Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 2011 ICT PLÁN 1. Základní údaje o škole Název: Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí Adresa: 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-452/11-J Název právnické osoby: Sídlo: Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava IČ: 60 545 992 Identifikátor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více

REALITY FMS PRO KOHO JE IS REALITY URČEN

REALITY FMS PRO KOHO JE IS REALITY URČEN REALITY FMS FACILITY MANAGEMENT SOLUTION PRO KOHO JE IS REALITY URČEN Informační systém Reality je samostatná aplikace, která k ekonomickým systémům přidává nástroje pro efektivní správu komerčních realit,

Více

Analýza dokumentace školy. Katalog kvantitativních indikátorů. Petr Bannert

Analýza dokumentace školy. Katalog kvantitativních indikátorů. Petr Bannert Analýza dokumentace školy Katalog kvantitativních indikátorů Petr Bannert 5 Analýza dokumentace školy Katalog kvantitativních indikátorů Petr Bannert Analýza dokumentace školy. Katalog kvantitativních

Více

autor příručky: RNDr. Libor Jelínek vydáno v lednu 2011 (pro verzi 10/11)

autor příručky: RNDr. Libor Jelínek vydáno v lednu 2011 (pro verzi 10/11) BAKALÁŘI příručka k systému počítačového zpracování školní agendy instalace konfigurace, aktualizace evidence, klasifikace, vysvědčení rozvrh, suplování, plán akcí školy třídní kniha, web učitelé - rodiče

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační

Více

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ. (projekt SIPVZ PI Informační gramotnost) katalog akreditovaných kurzů úroveň S specifické znalosti

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ. (projekt SIPVZ PI Informační gramotnost) katalog akreditovaných kurzů úroveň S specifické znalosti DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (projekt SIPVZ PI Informační gramotnost) katalog akreditovaných kurzů úroveň S specifické znalosti Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, dovolte nám předložit

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více