Jaká bude letošní sklizeň?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jaká bude letošní sklizeň?"

Transkript

1 Regionální potravina na agrosalonu Země živitelka Strana 12 Není bio jako bio aneb Podpora biopotravin Strana 28 Pro čerstvé mléko k hospodářům s bandaskou Příloha, strana X Informační noviny Agrární komory České republiky srpna 2010 AKTUÁLNĚ Sjednocení sociálních dávek Novým ministrem práce a so - ciálních věcí ve vládě premiéra Petra Nečase se stal Jaromír Drábek. Jeho prioritou je reforma sociálních dávek. Jejich výpočet a vyplácení by se mělo sjednotit do jednoho úřadu, řekl Drábek. Sice se asi nepodaří dosáhnout jedné superdávky, ale sjednotit je do tří nebo čtyř považuje za realistické. Jedna taková superdávka by se pak zaměřila na podporu sociálně slabých, druhá by se týkala věcí spojených se ztrátou zaměstnání a třetí pomoci zdravotně či mentálně postiženým, řekl nový ministr Drábek. Na spolupráci s ním se těší i prezident AKČR Jan Veleba. Ještě když byl pan ministr prezidentem Hospodářské komory ČR, měli jsme několik společných tiskových konferencí. Spolupráce obou komor byla, a je i dnes, velmi dobrá, řekl Jan Veleba. (zb) Gratulace jubilantovi K 75. narozeninám přišel popřát do pražského hotelu Inter- Continental prezidentovi holdingu Agrotrade Miroslavu Tomanovi i prezident AKČR Jan Veleba. Naše redakce se ke gratulantům připojuje. (egi) Tomáš Révesz padesátníkem Čerstvým padesátníkem se stal v červnu Tomáš Révesz, ředitel SZIF. Podle staročeského Gratulanta má již nyní nárok být oslovován jako slovutný kmet. Ve 21. století je naopak mladým manažerem se slibnou kariérou před sebou, což plně potvrzujeme a gratulujeme. (egi) Jaká bude letošní sklizeň? Ivan Fuksa: Spravedlivé podmínky pro české zemědělce Událostí tohoto léta je nástup nové vlády do úřadů ministerstev. Premiér Petr Nečas měl 13. a 14. července dva rušné dny. Každého z ministrů osobně doprovodil na nové působiště. Stejně tak tomu bylo i s ministrem zemědělství Ivanem Fuksou. Ministr Ivan Fuksa prozradil, že za hlavní priority svého působení na MZe pokládá vyjednávání s EU o spra vedlivých pod mínkách pro české zemědělce, úspory, efektivní fungování rezortu a odstranění byrokracie a korupce. Nepředstírám, že jsem expert na zemědělství, ale ČÍSLO DNE 5 miliard to může být i výhoda, protože k proble matice mohu přistoupit bez předsudků. Po čtyřech letech ve funkci prvního náměstka ministra financí mám slušné zkušenosti s řízením velkého ministerstva. Oceňuji i to, že je v týmu ministerstva velká řada Premiér Petr Nečas (uprostřed) doprovodil do úřadu nového ministra zemědělství Ivana Fuksu (vlevo), který se rozloučil s odstupujícím ministrem úřednické vlády Jakubem Šebestou Foto archiv MZe Ilustrační foto Agrární komora ČR tipuje, že letošní sklizeň základních obilovin bude minimálně o patnáct procent nižší než loňská. Odhad předpokládá nižší úrodu, než předpověděla červnová prognóza Českého statistického úřadu. Vše o letošních žních čtěte na stranách 8 a 9 vynikajících profesionálů. Výhodou nové vlády bude i hladká spolupráce s mým kolegou, ministrem životního prostředí. Máme společnou řadu klíčových témat, jako jsou ochrana půdního fondu či ochrana před povodněmi, komentoval svůj vstup do úřadu Ivan Fuksa. Ministerstvo okamžitě zahájí práci na přípravě své části Programového prohlášení vlády, které již bude obsahovat konkrétní záměry a plány pro příští čtyřleté období. (egi) Stanovisko AKČR k Programovému prohlášení vlády čtěte na straně 5 Rozhovor s ministrem zemědělství Ivanem Fuksou čtěte na straně 11 Letošní extrémní počasí způsobilo zemědělcům u řepky a obilovin celkové škody zhruba za pět miliard korun. Přání zemědělců: setkávání s ministrem Rok se s rokem sešel a je tu opět Mezinárodní agrosalon Země živitelka, který jihočeská metropole hostí už po 37. Sjíždí se sem každoročně přes sto tisíc lidí z venkova i z měst, vidíme zde nejvyšší státní činitele. Letos to je opět prezident republiky Václav Klaus a předseda vlády, tentokrát Petr Nečas, a řada dalších. Potud je vše stejné. Leč mnoho věcí se za rok změnilo. Nás zemědělce zajímá nejvíce osoba ministra zemědělství. S novou vládou přišel i nový ministr, je jím Ivan Fuksa. Šestý ministr zemědělství za dobu, po kterou stojím v čele Agrární komory ČR, což je shodou okolností rovněž už šestý rok. Situace, ve které je pan ministr Fuksa, je nezáviděníhodná. Je ministrem ve vládě rozpočtových škrtů. Začal výkon svého úřadu v ob dobí pokračujícího propadu českého zemědělství. Poslední statistická čísla ČSU za 2. čtvrtletí 2010 potvrzují pokračující propad produkce masa a mléka. Je to trvalý trend od našeho vstupu do EU. Ponechme ale stranou ekonomická data, ta se nezmění mávnutím kouzelného proutku. Jde o to, aby po promarněných létech dosedl na Těšnov ministr, který se za české zemědělství zasadí. Ministr, který se vezme za rovné podmínky, ministr, který srovná do latě státní úředníky, aby se k zemědělcům chovali jak se sluší a patří. Ministr, který bude mezi nás chodit, který něco udělá pro domácí potraviny. Podle prvních skutků se zdá, že by Ivan Fuksa takovým ministrem být mohl. Jan Veleba, Prezident Agrární komory ČR Jediný magazín v ČR celé potravinové vertikály PRVOVÝROBA ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL OBCHOD

2 2 Aktuality 26. srpna 2010 KRÁTCE Petice farmářů EU za možnost volby umožňující přístup k inovacím v zemědělství My, níže podepsaní, jsme si vědomi toho, že naše schopnost zvyšovat výrobu bezpečnějších, vysoce kvalitních potravin závisela v průběhu posledních sta let na tom, jaký jsme měli přístup k novým technologiím v zemědělství. Víme, že země mimo Evropskou unii si rychlým způsobem osvojují nové technologie, které jim umožňují zvyšovat výnosy při současném snižování vstupů, což je činí konkurenceschopnějšími vůči zemědělcům v zemích EU. Jsme obeznámeni s tím, že se na trh již brzy dostanou nové odrůdy plodin, které budou schopny odolávat dopadům změny klimatu, jako je např. sucho nebo chlad a které lze pěstovat za použití mnohem menšího množství dusíkatých a fosforečných hnojiv. Uvědomujeme si, že Evropský úřad pro bezpečnost potravin již posoudil mnoho plodin, které byly vyvinuty pomocí moderních šlechtitelských metod a jejichž konzumaci a pěstování označil za bezpečné, přesto nám bylo řečeno, že k těmto odrůdám nemáme z politických důvodů přístup. V roce 2009 pěstovalo 14 milionů farmářů ve 25 zemích světa geneticky modifikované plodiny na rozloze 134 milionů hektarů. Evropa za tímto vývojem jasně zaostává. A proto, se vším respektem, podporujeme přijetí takových pravidel pro přístup k novým zemědělským technologiím a nástrojům v Evropě, které jsou založeny na fundovaných vědeckých poznatcích a možnostech zemědělců; možnost přístupu k inovacím v zemědělství tam, kde je zapotřebí, aby se udržela konkurenceschopnost evropských zemědělců na trhu a byla tak zajištěna trvale udržitelná produkce potravin, krmiv, vláknin a výroby paliv v rámci Evropské unie. Pozn. red: Denně u této petice, kterou organizuje sdružení Farmer Biotech Network (jeho zástupcem pro Českou republiku je Štěpán Čížek), přibývají nová jména farmářů z různých zemí EU. Pokud jste i vy pro změnu v přístupu Evropské unie ke GMO, můžete k petici připojit své jméno také. Její znění a podpisový formulář najdete na webových stránkách farmersbiotech.eu/petition-for-choice/ Biopotraviny z EU jsou od července povinně značeny novým logem Od 1. července 2010 nabývá účinnosti nařízení EU, které mění pravidla označování produktů ekologického zemědělství vyrobených a balených na území společenství. Od tohoto dne jsou povinně značeny novým jednotným logem. Jeho podobu určili sami spotřebitelé již počátkem roku prostřednictvím hlasování na internetu. Vítězný návrh tvoří list z bílých hvězdiček symbolizujících unijní sedmadvacítku na zeleném poli. Zástupci EU si od nového loga slibují především lepší orientaci spotřebitelů v nabídce produktů ekologického zemědělství. Označovat je evropským biologem bylo dosud dobrovolné. Protože se ale v každé zemi používají jiná národní, regionální a soukromá biologa, bylo rozpoznání produktů ekologického zemědělství od těch konvečních často problematické. Novým jednotným logem budou povinně označovány všechny produkty ekologického zemědělství vyrobené na území EU. Nepovinně pak tímto logem budou moci být označovány také biopotraviny do EU dovezené nebo na území společenství pouze balené. Spolu s jednotným logem se na obalech výrobků má povinně objevovat také údaj o původu surovin, ze kterých se skládá. V případě surovin pocházejících výhradně ze států EU jsou obaly výrobků označovány textem Zemědělská produkce veu. Vpřípadě surovin pocházejících z třetích zemí jsou produkty označovány Zemědělská produkce mimo EU. Kombinace Zemědělská produkce EU/mimo EU se pak bude používat pro výrobky, které byly vyrobeny ze surovin pocházejících z EU i třetích zemí. Pokud však budou použité suroviny z jedné země, může se na obalu místo označení EU/mimo EU objevit pouze její název. Užívání nového jednotného loga se zároveň nevylučuje s používáním dosavadních národních, regionálních a soukromých biolog platných v konkrétních zemích. Produkty ekologického zemědělství certifikované v ČR tak nadále budou označovány tzv biozebrou. Spotřebitelé se ještě v následujících měsících i letech mohou setkat s produkty ekologického zemědělství, které nové biologo nenesou. V tomto případě půjde o zboží vyrobené nebo balené před 1. červencem (bo) Dovoz drůbežího masa do EU je přísně kontrolován Obchodování mezi členskými zeměmi Evropské unie je poměrně jednoduché, neboť všechny produkty živočišného původu, tj. i drůbež a drůbeží maso, musejí odpovídat podmínkám daným veterinární legislativou EU. S produkty z nečlenských zemí je tomu podobně. O splnění těchto podmínek se přesvědčují pohraniční veterinární stanice na vnějších hranicích EU. Živočišné produkty ze třetích zemí lze do EU dovážet pouze tehdy, je-li odesílající země uvedena v sez namu, z nichž je dovoz dotyčného produktu povolen, a za řízení, ze kterého byl produkt odeslán, je pro takový dovoz schválené. O splnění požadovaných podmínek se také pravidelně přesvědčují inspektoři z Evropské unie. Zájem o prodej sezónní zeleniny a ovoce přímo od pěstitelů k zákazníkům, již roky oblíbený v západních zemích, roste také v Česku. Elektronickou databázi tzv. bedýnkových systémů prodeje potravin a bioklubů sdružujících odběratele biopotravin chtějí do poloviny dubna vytvořit organizace zabývající se propagací ekologického zemědělství. Producenti, kteří chtějí být v adresáři registrováni, měli do konce března možnost vyplnit na webu podrobnosti o své nabídce. Zájemci o odběr si v bu - doucnu v adresáři jednoduše vyhledají dodavatele z okolí svého bydliště, údaje o jeho sortimentu, kontakt na něj a další potřebné informace. Momentálně evidujeme 27 bedýnkových systémů a patnáct bioklubů, řekl Tom Václavík z agentury Green Marketing, která v Česku propaguje biopotraviny a ekologické zemědělství. Odběr bedýnek si obvykle organizují sami zájemci. Skupina spotřebitelů se dohodne s místním pěstitelem, který jim v pravidelných intervalech dodává své výpěstky na odběrové místo. Dodávka se většinou platí předem, obsah bedýnky může být do jisté míry překvapením. Farmář jej může v závislosti na ročním období upravit podle vlastního uvážení. Prodej zeleniny a ovoce s vy - u žitím bedýnek se v posledních letech v Evropě rychle rozšiřuje. Dnes jej provozují stovky farmářů a obchodníků zejména ve Velké Británii, v Německu či v Ra - kousku. Češi výhody tohoto způsobu prodeje zatím spíše objevují. Zájem našich farmářů o přímý prodej produkce přitom stále roste. Češi si oblíbili prodejní automaty Kromě prodeje výpěstků přímo ze dvora se rozšiřuje též síť automatů na prodej čerstvého mléka, ale právě i zeleniny, ovoce nebo masných produktů. Ucelenou sérii těchto automatů představila v březnu na brněnském veletrhu TechAgro firma TOKO z Luhačovic. Velký zájem je také o tzv. farmářské trhy. Produkty přímo od Jelikož se čas od času objevují spekulace o možném nepovoleném dovozu drůbežího masa z Číny, uvádíme následující fakta. Rozhodnutím Komise 2005/692/ES byl dovoz čerstvého drůbežího masa z Číny do zemí EU výslovně zakázán. Toto rozhodnutí bylo přijato jako och ranné opatření před influenzou ptáků, jejíž ohniska se v Čí - ně v minulých letech opakovaně objevovala. V současné době je z Číny povolen pouze dovoz výrobků z drůbežího masa, ale jedině pocházejí-li ze schválených závodů v provincii Shandong. Tyto výrobky musejí být podrobeny tepelnému ošetření při teplotě nejméně 70 C. Povolení bylo uděleno po několika kontrolních misích ze strany Evropské komise v Číně, které prokázaly splnění veterinárních požadavků a do brý nákazový status chované drůbeže. Každou zásilku musí navíc při dovozu doprovázet prohlášení příslušného čínského orgánu, že byla před expedicí podrobena chemickému testu na zjištění přítomnosti chloramfenikolu a nitrofuranu, aby se zajistilo, že produkt nepředstavuje nebezpečí pro zdraví lidí. Před vstupem do zemí Evropské unie musejí být masné výrobky předloženy ke vstupní veterinární kontrole, která probíhá na schválených pohraničních veterinárních stanicích a je prováděna vyškolenými úředními lékaři. Ti po kontrole dokladů, shody a fyzické kontrole propustí do volného oběhu na území EU pouze živočišné produkty, jež splňují stanovené požadavky. Přes platný zákaz dovozu drů bežího masa z Číny se tudíž do unie může teoreticky dostat pouze maso dovezené nelegálně, např. pokud je deklarované jako jiná komodita. Odhalování takových případů ale již nenáleží veterinářům, ale je věcí orgánů celní správy. Josef Duben, tiskový mluvčí SVS ČR Hit: bedýnkový systém prodeje zeleniny Vpravo: Automat na ovoce Vlevo: Tomáš Kořínek, majitel firmy TOKO, která distribuuje automaty na mléko, ovoce, zeleninu, uzeniny a maso 2x foto Eugenie Línková Koláž Sch farmářů si na nich mohou pravidelně nakoupit obyvatelé již několika velkých měst. Ve všech zmíněných případech dostávají zemědělci za své výrobky lépe zaplaceno. Nemusejí se totiž dělit o marži s ob - chodníky, jejichž podíl na konečné ceně výrobků se prý stále zvyšuje. Spotřebitelé si na farmářských trzích pochvalují především kvalitu a čerstvost produktů, navíc od českých producentů. Právě to jim prý obvykle chybí v nabídce všudypřítomných supermarketů. (zb)

3 26. srpna 2010 Aktuality 3 Europoslanci schválili přesnější údaje na obalech potravin V polovině června podpořili europoslanci návrh Evropské komise, podle kterého by na přední straně obalu potravin měly být povinně uváděny informace o energetické hodnotě, množství tuku, nasycených mastných kyselin, cukru a soli. Tyto údaje by však podle poslanců měly být dále doplněny o doporučené denní dávky, a to v přepočtu na 100 g nebo 100 ml výrobku. Kromě toho pak poslanci požadují, aby na jiném místě obalu bylo vyznačeno také množství bílkovin, vlákniny a trans-tuků. Pro zajištění dobré čitelnosti by podle poslanců měla být zvážena celá řada kritérií, jako velikost a typ písma nebo kontrast mezi písmem a pozadím. Schválením návrhu, kterému předcházela dlouhá a živá diskuze, chtějí poslanci usnadnit rozhodování spotřebitelům a zajistit jim veškeré informace, aby věděli, jaké potraviny s ja - kým zdravotním přínosem kupují. Zároveň se poslanci snaží co nejvíce omezit administrativní a finanční zátěž pro potravinářské podniky. S výsledkem tohoto důležitého hlasování o pravidlech pro jasnější informace na potravinách jsem více méně spokojená. Osobně mě potěšilo, že poslanci zamítli metodu semaforu, i když se domnívám, že i současný návrh lze dále vylepšovat tak, aby byli spotřebitelé co nejlépe informováni, prohlásila po hlasování zpravodajka tohoto návrhu Renate Sommerová (EPP-ED, DE). Barevné označování dostalo červenou Jednoduché nebo až příliš zjednodušující? Jasná většina europoslanců zamítla návrh skupin S&D, Zelení/EFA a GUE, aby množství soli, cukru a tuku ve zpracovaných potravinách bylo označováno barvami jako na semaforu. Podle tohoto systému by výše přidaného obsahu jmenovaných složek v některých zpracovaných potravinách měl být označován červenou, oranžovou či zelenou barvou. Zároveň se poslanci postavili proti tomu, aby členské státy zavedly podobné paralelní systémy. Přiostří označování země původu Některé potraviny, jako např. maso, med, čerstvé ovoce, zele - ni na či olivový olej, musely být již v minulosti opatřeny informací, ze které země pocházejí. Poslanci tento požadavek dále rozšířili na veškeré maso, drůbež, mléčné výrobky a další jednosložkové potraviny. Země původu by pak měla být uvedena také u masa, drůbeže a ryb, jsou-li použity jako přísady do zpracovaných potravin. Komise však může být požádána, aby nejprve zhodnotila, jaký dopad toto povinné označování původu může mít. Například u masa by tak mělo být uvedeno, kde se zvíře narodilo, kde bylo chováno a kde po raženo. Maso ze zvířat, která nebyla před porážkou omráčena (tj. byla poražena rituálním Ilustrační foto Zub způsobem podle určitých náboženských tradic), by mělo nést označení Maso z porážky bez omráčení. Jediným hlasem poslanci zamítli doporučení Výboru pro životní prostředí zrušit v exis - tu jících předpisech o výživo - vých a zdra vot ních požadavcích zmín ku o takzvaných výživových profilech. Někteří tento systém sice považují za nevědecký, nicméně pro jiné představuje zásadní nástroj na posouzení zdravotního přínosu potravin. Lhůta tři roky na přizpůsobení Na nebalené potraviny, jako například na maso koupené přímo od řezníka, by se podle europoslanců pravidla o označování potravin vztahovat neměla. Stejně by od této povinnosti měly být osvobozeny i mikropodniky produkující řemeslně vyráběné potraviny. Většina poslanců podpořila také výjimku pro alkoholické nápoje. Požadují však striktní označování míchaných alkoholických nápojů či alkoholických limonád, které by se navíc na rozdíl od současné praxe měly v obchodech prodávat odděleně od nealkoholických nápojů. Nová pravidla při konečném hlasování podpořilo 559 po - slanců, 54 jich bylo proti a 32 se hlasování zdrželo. Jakmile bude legislativa přijata, budou mít potravinářské podniky tři roky na to, aby se těmto pravidlům přizpůsobily. U malých pod niků s méně než 100 zaměstnanci a ročním obratem do pěti milionů eur byla tato lhůta prodloužena na pět let. (zb) Družstva přijímají výzvy 21. století Pod názvem Družstva přijímají výzvy 21. století byl zpracován projekt na podporu prodeje výrobků tradičních českých firem a zviditelnění výrobního programu výrobních družstev. Výstupem projektu je zásilkový obchod výrobních družstev jaro léto Pod značkou Klasa VD je zde prezentováno 39 výrobních družstev. Zástupci Svazu českých a moravských výrobních družstev představili na tiskové konferenci svůj katalog Foto Eugenie Línková lavním cílem realizace tohoto díla je maximálně H přiblížit proces nákupu a objed - návek zboží k zákazníkům. Již delší dobu jsme oslovováni potencionálními zákazníky výrobních družstev s dotazem, kde je možno zakoupit výrobky výrobních družstev, které jsou známy svou tradiční kvalitou. A co víc, známku žádaného zboží jim vystavili sami spotřebitelé, uvedl předseda Svazu českých a mo - ravských výrobních družstev Jan Wiesner. Zájemce v kata logu najde také novinky našich členů. Výrobní družstva přicházejí do obchodů neustále s no vinkami, inovacemi, zkrátka pružně reagují na potřeby trhu, dodal. Benefitem tohoto projektu je též spojení družstevní výroby s moderními obchodními systémy, tedy vytvoření přímého obchodního kanálu. Katalog je umístěn i na internetu na adrese což umožňuje snadný přístup i dalším zájemcům o družstevní zboží. Projekt je realizován ve spolupráci Svazu českých a morav - ských výrobních družstev a jeho člena, společnosti Ergotep Proseč u Skutče, který zajistil technickou stránku díla, tzn. tisk katalogu, jeho distribuci, přípravu obchodního systému a logisti - ku. Zajišťuje i zásilkovou komunikaci s klienty, balení zásilek, distribuci a vyřizování případných reklamací. Katalog je barevný a je rozdělený do přehledných sekcí: bydlení a domácnost, kuchyňské potřeby, bytový textil a ob le - čení, hračky a dekorace, zdraví a krása, zahrada a dílna a víno a dobroty. Zákazníci tak mají jistotu, že nabízené zboží je české, kvalitní, mají záruku konkrétní značky a znají výrobce. Další výhodou je, že nabídka je soustředěna na jednom místě, ať již v tištěné podobě katalogu či v elektronické verzi. Přínosem pro výrobní družstva zastoupená v tomto projektu je adresné oslovení zhruba potenciálních zákazníků, neadresné oslovení bude představovat také cca klientů. Cílovou skupinu tvoří zákazník žijící v sídle do obyvatel ve věku 40 a více let, neaktivní v elektronickém obchodování. Letos na podzim provedeme vyhodnocení celého projektu. V pří padě, že se projekt os - vědčí, zahájíme přípravu další katalogové nabídky a vy dání dru hé, podzimní verze katalogu, uzavřel Wiesner. (vost) INZERCE Navštivte nás na výstavě Země živitelka České Budějovice, Pavilon E1: Dílo Svratouch Dřevotvar Jablonné nad Orlicí Elko Nový Knín, výrobní družstvo KDS Sedlčany, nožířské výrobní družstvo Kovo Družstvo Olomouc Podané ruce Zubří Styl Plzeň, výrobní družstvo Templářské sklepy Čejkovice Tvar výrobní družstvo Pardubice Vřídlo, výrobní družstvo, Karlovy Vary Volná plocha u pavilonu E1: Druchema Praha DUP Pelhřimov pivovar Poutník Jihokov České Budějovice Orlík Kompresory, v. d., Česká Třebová Pavilon E5: Detecha Nové Město nad Metují Svaz českých a moravských výrobních družstev Pavilon R1: Kovobel, výrobní družstvo, Domažlice SVAZ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH VÝROBNÍCH DRUŽSTEV Václavské nám. 21, Praha 1 tel.: , fax: ,

4 4 Rozhovor 26. srpna 2010 Andrej Babiš: Kupujeme známé české potravinářské značky Největší český podnikatel v zemědělství a potravinářství, Andrej Babiš, se nemohl smířit s nepravdivými výroky k biopalivům od lidí kolem prezidenta Václava Klause. Přimělo ho to k řadě výstupů v tisku. Na vrub biopaliv mimo jiné uvedl, že jde především o určitý alternativní zdroj paliva a na rozdíl od solární a větrné energie je to zdroj, který ekonomice něco přináší. Konstatoval také, že iniciativa EU o náhradě klasických paliv biopalivy vznikla v době, kdy studie Goldman and Sachs tvrdila, že ropa bude stát 200 dolarů za barel. Upozornil ale i na to, že Česká republika byla první zemí v Evropě, která je zavedla v podstatně větším rozsahu než dnes 30% podíl ve směsné naftě prosadil ministr Josef Lux za vlády premiéra Václava Klause už v roce Vláda chtěla do roku 1995 vybudovat výrobní kapacity na MEŘO. Proto byl Andrej Babiš šokován výroky spolupracovníků prezidenta Klause, konkrétně Ladislava Jakla, že řepka je hnusný žlutý benzin. Zopakoval také, že cena paliva je určována hlavně cenou ropy, výší spotřební daně a kurzem dolaru vůči koruně. Vliv biosložky je zanedbatelný. Navíc povinné přimíchávání biosložky není dotované, takže nemá žádný vliv na státní rozpočet. Dotované je jen 100% MEŘO, ale to se projevuje pozitivně u spotřebitelů, jelikož litr stojí o 4,50 Kč méně než motorová nafta. Proto je 100% MEŘO českými přepravci stále více používáno. Pokud jde o emi se, při spotřebě biodieselu (MEŘO) dochází podle metodiky EU schválené novou směrnicí v roce 2009 k úspoře % emisí CO 2. Čeští výrobci na základě této metodiky dosahují úspory % emisí CO 2 proti běžné motorové naftě. V těchto souvislostech jsme Andreji Babišovi položili několik otázek. Říká se, že nyní o dění ve státě rozhodnou špičaté boty a ostré lokty, neboli ti, co vyhráli volby, jsou jen loutkami a o dění ve státě budou dál rozhodovat oligarchové, jako jsou Bakala, Ba - biš, Kellner. Jak to cítíte vy jako špičkový podnikatel? Předně nevím, co je oligarcha. Když to označení slyším, napadne mne, že jde o nějakého ruského podnikatele, co získal obrovské majetky za hubičku. Určitě si nemyslím, že Bakala, já a ani Kelner jsme takovými typy. Já tedy ne a do politiky se zcela jistě nechci montovat. Navíc na rozdíl od jmenovaných pánů nevlastním žádný sdělovací prostředek, takže nemám ani potenciální vliv. Mohu ale jen potvrdit, že dnes je velký problém dostat do médií nějaké informace. Tisk byl z valné části účelově zprivatizovaný a není dnes možné dostat do něj to, co by člověk chtěl. Mluvíme sice o de mo - kracii, ale je to relativní. Rozhodovat budou politici jako doposud a někteří podnikatelé, kteří si založili a vybudovali politické strany. My ale chceme hájit své zájmy, snad jen víc otevřeně. V poslední době jste poskytl nespočet rozhovorů. Co to do vás vjelo? To souvisí s nespočtem výpadů od Strany svobodných občanů kvůli biopalivům. Absolutně problematice biopaliv nerozumějí a šíří lži. Má iniciativa v mé - diích souvisí s podporou zemědělců a českých výrobců biopaliv. Proto jsem se snažil dostat do médií pravdivé informace. Je absurdní, že právě v ČR vznikla tak patová situace k biopalivům, když jinde je to samozřejmost. O vetech prezidenta si proto myslím své. Vyšlo jen najevo, že pan Ladislav Jakl z prezidentské kanceláře je absolutně nekompetentní mluvit a vyjadřovat se k této tematice. Názorů na toto téma odeznělo již velké množství a myslím si, že už ani není třeba se k tomu vracet. Pojďme tedy k evropským dotacím. Ty šly i k českým zemědělcům a také k fir mám z holdingu Agrofert. Co říkáte pořadí v příj - mu dotací do zemědělství v ČR z EU (čerpali jste nejvíc), kdy v těsném závěsu za vámi je pražský podnikatel Petr Krogman a třetí místo obsadila cukrovarnická firma Eastern Sugar, která Majitel holdingu Agrofert Andrej Babiš v baru zřízeném na farmě Čapí hnízdo údajně čerpala dotace za 1,18 miliardy korun, aniž co produkovala, ale například srovnala se zemí cukrovar Hrochův Týnec? Určitě jsme nečerpali tolik miliard, jak je mylně uvedeno v tý - de níku Euro. Čerpáme v rámci pravidel EU jako každý jiný a tím, že máme víc subjektů, dostáváme víc peněz. Vše je ale absolutně podle pravidel, nelobbovali jsme tedy za žádné dotace z EU, ale čerpáme je mimo jiné na zhruba ha pronajaté půdy, na níž hospodaříme. Pokud jste zmínila společnost Eastern Sugar, tak jejich čerpání dotací za strany EU nerozumím. Agrofert podniká ve většině potravinářských oborů. Budete i tam své portfolio rozšiřovat? Nechceme podnikat ve všech po travinářských oborech. Nemáme výrobu bioetanolu, sladovnictví, pivovarnictví... Do toho vstupovat nechceme. Máme i vi - nařství v Hustopečích na Moravě, celkem 300 hektarů, ale to prodáváme. Není to náš byznys, nemáme návaznost na vstupy. Cukrovarnictví zlikvidovala EU, takže už není perspektivní. Naše filozofie je jasná. Kupujeme známé české potravinářské značky. Máme už Vodňanské kuře, Vodňanskou kachnu, Florián, Olmu, Kostelecké uzeniny, Maso Planá, Uzeniny-Vysočina, Krahulčí, Kmotr. Většinu z těchto masokombinátů zakládal pan Satrapa už v roce Do politiky se zcela jistě nechci montovat. Navíc nevlastním žádný sdělovací prostředek, takže nemám ani potenciální vliv. Mohu ale jen potvrdit, že dnes je velký problém dostat do médií nějaké informace. Tisk byl z valné části účelově zprivatizovaný a není dnes možné dostat do něj to, co by člověk chtěl. Mluvíme sice o de mo kracii, ale je to relativní. Rozhodovat budou politici jako doposud a někteří podnikatelé, kteří si založili a vybudovali politické strany. S potravinářstvím úzce koresponduje i zemědělská výroba. Co preferujete v ní? Ano, chceme mít i příslušnou prvovýrobu, ale pokud možno bez zvířat, zásadně preferujeme rostlinnou výrobu. Ale pokud jsou v podni ku, o nějž máme zájem, kromě polí i krávy a drůbež, jsme schopni to převzít i s nimi. Jak s projekty v zemědělství a po travinářství souvisí koupě sokolovny a domova důchodců v Průhonicích? 2x foto Eugenie Línková Žiji tam od roku Chci a sna žím se tam dělat prospěšnou činnost. Domov důchodců jsme koupili v dražbě a pronajali firmě, která se stará o postižené Alzheimerovou chorobou. Sokolovna byla v Průhonicích založena v roce 1928, kdy se na ni po malých částkách skládali místní občané. My jsme koupili chátrající budovu a nyní ji rekonstru - ujeme, aby to bylo kulturně-společenské centrum, kde se konají sportovní i kulturní akce a sa - mo zřejmě plesy. Jsou to projekty charitativní a návratnost je velmi sporná. Nemá to nic společného s podnikáním. Kromě sportovního centra orientovaného také na rodiny s dětmi bychom byli rádi, aby se stalo občasným kulturním a společen - ským centrem, jak tomu v ob - cích bývalo v minulosti. Taky jste se svěřil tisku s my - šlenkou zřídit vlastní vzdělávací středisko. Má to být na vaší farmě Čapí hnízdo? To není naše farma, jsme jejím strategickým partnerem. Chceme tam perspektivně kapitálově vstoupit a od začátku tam organizovat setkání s klienty. Jsou tam pokusná pole, chováme tam různé druhy hospodářských zvířat a je to i aktivita marketingová. Zcela jiným projektem je spolupráce s nějakou střední odbornou školou, kde budou obory tzv. šité na míru našim potřebám. To znamená profese zemědělských specialistů, dále se zaměřením na výrobu potravin, chleba, zpracování masa. Jde nám prostě o profese potřebné pro Agrofert. Chceme získat studenty, jimž by přednášeli naši manažeři, tedy odborníci s praxí. Dělám to z jednodu - chého důvodu, nejsou tu lidi, nemáme dost dobrých techniků, agronomů a zootechniků. Chceme klást důraz na jazykové vybavení. Co říkáte v této souvislosti na zavedení školného i na státních univerzitách? Kdo chce něčeho dosáhnout, musí si umět potřebné penzum vydělat. Vím to ze své zkušenosti, kdy jsem jako student pracoval a bral jsem prospěchové stipendium 500 Kč na měsíc. Pracoval jsem celé léto ještě na střední škole, člověk se musel starat, rodiče mne k tomu vedli a bylo to dobře. Když stát nemá na školy prostředky, měli by se o to studenti částečně postarat i sami. Ve světě to tak chodí. V jednom rozhovoru jste se otřel o titul MBA. Souvisí to s tím, že jej získá v některých zařízeních ten, kdo zaplatí školné přes korun? Nechci to paušalizovat, ale myslím si, že tyto tituly jsou o ničem. Člověk se hlavně projeví v praxi. Dnes student skončí vysokou školu a chce být hned manažerem s balíkem peněz. My hledáme hlavně podnikatelské typy. Připravuje se nová daňová reforma, která se samozřejmě dotkne podnikatelů. Co byste k tomu dodal? Především si myslím, že výdaje na sociální dávky jsou skutečně velké a neškodila by větší kontrola příjemců. Dále by neměly jít daně nad únosnou mez, aby to nemělo záporný vliv na podnikání, což by se vymstilo především státu. Na nastavení výše daní proto velmi záleží. Svou podnikatelskou budoucnost spojujete s další expanzí. V čem hodláte expandovat? O chemii jste řekl, že tam už své aktivity rozvíjet nebudete... Ano a taky jsem vysvětlil, které potravinářské obory do našeho portfolia nezahrneme. Nebudeme ani dál expandovat v budo - vání bioplynových stanic. Důvod je prostý nikdo nás nepřipojí do sítě, kterou má pod palcem ČEZ. V tom vidím do bu doucna už určitý stop bioplynovým stanicím. Naše skupina je velmi neobvyklá. Potkávám firmy, které existují víc než sto let a jsou poloviční než ta naše. Že na tom nejsme špatně, ukazuje velký zájem o místa u nás. To je po těšitelné, na druhé straně máme problém s nedo stat kem lidí do našich specializovaných profesí. Nevyužíváme dostatečně synergie a jsme neustále v po - hybu. Chceme samozřejmě ex - pandovat do okolních států a dál svou pozici ve střední Evropě upevňovat a rozšiřovat. Eugenie Línková

5 26. srpna 2010 Aktuality 5 Stanovisko Agrární komory ČR k Programovému prohlášení vlády v části Zemědělství a lesnictví Ing. Jan Veleba, prezident Agrární komory České republiky KProgramovému prohlášení nové vlády České republiky v části Zemědělství a lesnictví zaujímá Agrární komora České republiky následující stanovisko. Programové prohlášení vlády je nezvykle rozsáhlé a pod rob né, což svědčí o tom, že k ně mu nebylo přistoupeno pouze formálně. Prohlášení obsahuje řadu velmi pozitivních opatření, která budou mít naši podporu. Jsou to především redukce byrokracie, podpora regionálních potravin, protipovodňová opatření, výroba biopotravin, naplnění dorovnání přímých plateb, urychlení prodeje státní půdy, transformace Pozemkového fondu či zvýšení ochrany zemědělského půdního fondu. Vyjadřujeme rovněž souhlas s dořešením zbývajících zemědělských restitucí s tím, že odmítáme jakoukoliv retroaktivitu.na druhou stranu máme za to, že v Programovém prohlášení vlády chybějí některé klíčové a pro české zemědělství a po tra vi - nářství naprosto zásadní teze: 1. Prioritou nadcházející vlády a její zemědělské politiky by mělo být udržení produkčního a ploš ného rozměru zemědělství, neboť jen tak bude zemědělství schopno plnit funkce environmentální a sociální ve venkovském prostoru. Za hlav ní cíle zemědělské produkce považujeme výrobu potravin, výrobu krmiv a její nepotravinářské využití biopaliva a obnovitelné zdroje. Za tím účelem by vláda měla navázat na v letošním roce zpracovaný dokument Vize českého zemědělství, včetně návrhu nástrojů k její realizaci a dále zpracovat: koncepci zemědělství a po tra - vinářského průmyslu s kon - kretizací požadovaných objemů produkce z domácích zdrojů práh potravinové jistoty, soubor střednědobých opatření, jejichž základem bude zajištění přiměřené potravinové bezpečnosti státu, při využití vlastní zemědělské a po travinářské produkce. Podporou oblastí se ztíženými podmínkami a využitím in ten zivních oblastí se bude maximálně snažit o podporu využití přírodních zdrojů této země nejen k potravinářským účelům, ale i k nepotravinářskému využití zejména s cílem posílení energetické bezpečnosti země, soubor základních krátkodobých opatření s cílem minimalizovat dopady prohlubující se komoditní krize. Zvláštní zřetel bude věnován hlavním tržním oborům, jakými jsou mléko, obilí a maso. 2. Čeští zemědělci, stejně jako zemědělci v rámci EU, vyrábějí vysoce kvalitní potraviny za současného dodržování vysokých standardů welfare zvířat a och - rany životního prostředí. To vede samozřejmě k vyšším nákladům a nižší konkurenceschopnosti vůči výrobkům ze zemí mimo EU. Česká vláda se tak na úrovni Evropské unie, společně s ostatními zeměmi, musí zasadit o ochranu evropského trhu před dovozem hygienického, zdravotního a so ciálního dumpingu prostřednictvím dovozu Negativní tendence českého zemědělství za první čtvrtletí roku 2010 Vývoz zemědělských a potravinářských surovin a výrobků se snížil o 100 milionů Kč, dovoz se zvýšil o 400 milionů Kč. Deficit obchodní bilance agrárního zahraničního obchodu ČR (AZO) se tak za jediné čtvrtletí zvýšil o 0,5 miliardy Kč, meziročně o 0,4 miliardy Kč. Z toho: meziroční schodek v obchodu s masem a masnými výrobky se zvýšil o 300 milionů Kč, dovoz živých prasat se v prvním čtvrtletí zvýšil o 19,2 % a vepřového masa o 17 % a dosáhl již tun. Předpoklad dovozu vepřového masa za rok 2010 je v řádu 10 miliard Kč, před vstupem do EU to bylo 1,3 miliardy Kč, dovoz drůbežího masa se zvýšil o 16 % a dosáhl tun, dovoz hovězího se meziročně zvýšil o 25,5 %. nekvalitní produkce z třetích zemí, nesplňující standardy požadované po zemědělcích EU-27. Zároveň je nezbytné v oblasti zneužívání významné tržní síly obchodních řetězců omezit jejich diskriminační a nekalé praktiky a zavést účinnější kontrolní mechanismy dodržování zákonných standardů včetně efektivního sankcionování jejich porušení. 3. Při vyjednávání reformy Společné zemědělské politiky EU pro léta je nutné prosadit rovné podmínky pro poskytování plateb EU včetně národních dotací i dalších nepřímých (daňových) podpor pro zemědělce z nových a starých zemích EU. S ohledem na strukturu českého zemědělství je nezbytné zabránit přijetí degresivity, zastropování přímých plateb pro velké podniky a jaké koliv formy nacionalizace ze mě dělské politiky. Za vedení Agrární komory České republiky Ing. Jan Veleba, prezident Tip k dalšímu vzdělávání V mém u se nedávno objevily nabídky dvou vysokých škol. Nedalo mi to a obě školy jsem oslovila. Chlubily se vysokou úrovní, a jelikož šlo o studium ekonomických věd, tedy atraktivní a žádané obory, zajímaly mne kompatibilní tituly s diplomy z univerzit v EU. Tohle důležité sdělení zůstalo nezodpovězené, takže sice diplom inženýra na oněch školách obdržíte, ale v okolních státech vám jej neuznají. Na totéž jsem se před lety ptala rektora Luboše Chaloupky z Univerzity Jana Amose Komenského Praha (UJAK). Bylo tomu v době, kdy šlo ještě o Vy - sokou školu J. A. Komenského pouze s bakalářským studiem. Uplynulo více než osm let, z první soukromé vysoké školy v ČR je univerzita s možností dosažení všech typů univerzitních titulů BC., Mgr., Ing., PhDr., Ph.D. a přibyl i profesní manažerský titul MBA). Ona kompatibilita diplomů byla jednou z prv ních a prestižních snah rektora Chaloupky, jíž dosáhl. Toto plně strukturované studium sestavené podle evropských modelů se díky moderním formám výuky vyznačuje vysokou prostupností a široký - mi možnostmi uplatnění absolventů. Pilířemi studia jsou speciální pedagogika, andragogika, evropská hospodářská studia, sociální a masová komunikace, management cestovního ruchu, právo v podni kání, manažerská studia, audiovizuální komunikace a tvorba, scénická a mediální studia a pro velký zájem byl otevřen obor pojišťovnictví a ta - ké bezpečnostní studia. Studenti se mohou zapojit do vědeckých projektů nebo navrhnout vlastní výzkum, neboť škola se podílí na Národním programu výzkumu a za těmito účely čerpá finance i z programů Grantové agentury ČR a Evrop ské komise. A co je velmi důležité, tato univerzita má zcela programově již řadu let mimo klasických jarních přijímacích zkoušek ještě jednu v září, kdy mohou uspět váhavci nebo ti, co se rozhodli na poslední chvíli. (egi) INZERCE

6 6 Země živitelka 26. srpna ročník agrosalonu Země živitelka, Výstaviště České Budějovice, a. s., srpna 2010 Agrární komora ČR opět představí nejlepší potraviny z regionálních soutěží S ředitelkou Výstaviště České Budějovice, a. s., Ing. Marcelou Payerovou o letošním, v pořadí již 37. ročníku Mezinárodního agrosalonu Země živitelka. Jaké má letošní Země živitelka motto? Tato jedna z nejnavštěvova něj - ších výstav v ČR byla vždy odrazem aktuální situace v země - dělství a potravinářství i v úrov ni života obyvatel na venkově. A je tomu tak i dnes. Agrosalon Země živitelka je i v letošním roce pořádán ve spolupráci s minis - ter stvem zemědělství, ministerstvem pro místní rozvoj, Agrární komorou ČR a Potravinářskou komorou ČR. Výstava je zaměřena na tradiční zemědělské obory, jako je rostlinná a živočišná výroba, zemědělská technika, služby zemědělství, lesní a vod - ní hospodářství, zahradnictví a pěstitel ství. Součástí je rovněž obnova a rozvoj venkova a po - tra vinář ská výroba. Hlavním mottem výstavy zůstává i nadále Budoucnost českého zemědělství a českého venkova. Součástí Země živitelky budou opět dvě samostatné výstavy Mezinárodní výstava družstevnictví s garancí SČMVD, Svazem zemědělských družstev, SČMSD a Družstevní asociací ČR a tvorba a ochrana životního prostředí Ekostyl. V rámci výstaviště je tak vytvořeno jedinečné prostředí pro prezentaci firem zabývajících se alternativními zdroji energie, ekologickými technologiemi, stavbami a eko - lo gicky šetrnými výrobky. S vý - stavou jsou tradičně spojeny i Národní dožínky. Kolik se letos přihlásilo vystavovatelů a kolik je z celkového množství zahraničních? Které země budou letos na výstavě poprvé? Předpokládáme, že počet vystavovatelů a obchodníků se bude blížit číslu 700 a bude srovnatelný s rokem Výstavy se zúčastní přímo 25 zahraničních firem. Nárůst zúčastněných zahraničních firem jsme zaznamenali především ze Slovenska a Polska. Vystavující firmy reprezentující konkrétní země u nás nejsou poprvé. Většina z nich patří mezi naše stálé obchodní partnery. Letos bude opět patřit zvláštní pavilon regionálním potravinám. Zúčastní se všech třináct regionů a každý z nich představí výherce soutěží organizovaných již čtyři roky agrárními komorami. Co zajímavého můžete k tomuto pavilonu prozradit? Úspěšná novinka loňského ročníku, prezentace regionálních potravin, zůstává i nadále jednou z hlavních priorit výstavy. Návštěvníci budou moci ochutnat i zakoupit potraviny vyrobené v českých regionech z čes - kých surovin a oceněné v regio - nálních soutěžích jednotlivých krajů. Zcela nově bude představena značka Regionální potravina garantovaná Ministerstvem zemědělství ČR, Agrární komorou ČR a Potravinářskou komorou ČR. Opět se představí česká distribuční síť, která se hlásí k distribuci regionálních potravin ke konečnému spotřebiteli. Výstaviště se tak stalo prostorem, kde se propojila linie český výrobce český zpracovatel český distributor český spotřebitel. Letos bude prezentace Český výrobek na českém trhu aneb Ochutnejte to nejlepší z Čech a Moravy umístěna v pa - vilonu R3. Prezentace a ochut - návky českých regionálních potravin i potravin oceněných značkou Regionální potravina budou doplněny kuchařskými show, recepty a hudebními programy se soutěžemi. Na prezentace českých a moravských vinařů s ochutnávkami, další z loň - ských úspěšných novinek výstavy, můžeme návštěvníky pozvat do pavilonu B4. Ing. Marcela Payerová, ředitelka Výstaviště České Budějovice, a. s. A co místní akční skupiny? Budou mít také svou halu? Za pozornost rozhodně stojí prezentace Celostátní sítě venkova, Místních akčních skupin ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR jako významných institucí, které svou činností podporují rozvoj života na venkově a za - střešují aktivity malých regionálních subjektů či společenství. Jejich prezentace s celodenním kulturním programem naleznou návštěvníci v Pavilonu venkova R1 a na jeho okolních plochách. Tento pavilon přímo navazuje na prezentace v pavilonech regionálních potravin a spolu jako jeden celek budou vytvářet pozitivní obraz života lidí na českém venkově. Společně také nabídnou možnost ochutnat český venkov všemi smysly. Očekáváme proto ohromný zájem návštěvníků. Co zajímavého chystají na Zemi živitelku výrobní a spotřební družstva? Mezinárodní výstava družstevnictví, kde se prezentují ČMSVD a jednotlivá výrobní družstva, je tradičně umístěna v pavilonech E1, E5 a na přilehlých plochách. Letos se výstavy účastní 19 druž stev. Nabídka zboží je velmi pestrá a návštěvníky vyhledávaná. Každoročně je pátek vyhlášen Dnem družstevnictví. K to - mu patří i odborný doprovodný program. Aktuální tematiku bude řešit seminář na téma Družstva a jejich role ve výrobní potravinové vertikále, který pořádá Družstevní asociace. Již druhým rokem se ve spojitosti s regionál ními potravinami prezentuje na Zemi živitelce i spotřební družstevnictví. Nejenže bude Jednota, s. d., České Budějovice zajišťovat prodej regionálních potravin některým regionálním agrárním komorám, ale navíc připravila na čtvrtek, který je vyhlášen Dnem potravin, seminář na téma Kvalitní potraviny z našeho regionu. Na výstavě jsou i doprovodné programy. Jaké? Chtěla bych upozornit především odborníky a podnikatele na řadu seminářů a diskuzních fór na aktuální témata. Jsou to např. Dotace Zelená úsporám a zkušenosti z praxe, Nové zemědělské technologie a jejich využití v potravinářství, Kvalitní potraviny z našeho regionu, Podpora rozvoje venkova v ČR, Maso a masné výrobky co má vědět výrobce a spotřebitel, Družstva a jejich role ve výrobní potravinové vertikále, Energetické využití dendromasy praktické zkušenosti z tuzemska i ze zahraničí a možnosti finanční podpory, Chov drůbeže, holubů a králíků v drobnochovech, Myslivecko zemědělská problematika a reforma myslivosti, Diverzifikace zemědělského podnikání a využití obnovitelných zdrojů energie v zemědělské prvovýrobě, Ovoce 2010 a řada dalších. Na jejich přípravě se podílely také ministerstvo zemědělství, ministerstvo pro místní rozvoj, AKČR, Družstevní asociace a další. Pořadatelé většiny těchto seminářů fungují po celou dobu výstavy i jako odborná bezplatná poradenství v rámci svých expozic, které pak návštěvníci podle svých zájmů a potřeb mohou využít. Kromě odborného programu je pro návštěvníky připraven po celou dobu výstavy bohatý kulturní program. V Pivovarské zahradě budou vyhrávat především dechové kapely a nabíd - neme zde i pravé zvěřinové hody, v Letním amfiteátru čekají na návštěvníky zábavné hudební programy se soutěžemi o ce - ny. Nezapomněli jsme ani na děti. pro ně je připravena aktivní zábava v Dětském koutku. Jak se společně s Agrární komorou ČR připravujete na Národní dožínky? Chystáte nějaké novinky? Předpokládáme účast nejvyšších státních, politických a od - bor ných osobností, které svou účastí vyjádří poděkování všem zemědělcům. Národní dožínky jsou především oslavou, proto bude připravené dobré jídlo, pití i zábava. V Pivovarské zahradě si návštěvníci mohou užívat tradiční dechovky a v Letním amfiteátru komponovaný program, především se soutěžemi a hud - bou. Novinkou bude vystoupení vojenského hudebního souboru Ondráš a celodenní soutěž Dýňobraní. S lákavým programem pro děti je připraven i Dětský koutek. Eugenie Línková

7 26. srpna 2010 Země živitelka 7 Národní dožínky: tradice i novinky Vrcholem hojně navštěvovaného agrosalonu Země živitelka jsou Národní dožínky, které proběhnou v areálu výstaviště v sobotu 28. srpna. Program Národních dožínek vychází z tradiční koncepce tří hlavních prvků slavnostního zahájení s průvodem od budovy ředitelství k Pivo - varské zahradě, programu v Pi - vovarské zahradě zahrnujícího výlučně dechovou hudbu, a žán rově pestřejších programových bloků v Letním amfiteátru, už proto, že tento den je v rámci výstavy současně Dnem myslivosti. Klasické zůstává též složení ranního průvodu významní hosté pojedou v histo rických kočárech tažených koňmi, doprovázet je budou dechová hudba Jihočeští rodáci a myslivečtí sokolníci. Novinkou při zahájení bude letos přípitek vínem z vi nařství Valtické podzemí a ochut návka čerstvých dožínkových koláčků. Moderátora Jana Čenského doplní nováček, Veronika Petrová, i závěrečná píseň Ach, synku, synku. V Pivovarské zahradě si kromě Jihočeských rodáků zahraje ještě Rožmitálská Venkovanka. Třetí dechová kapela přijede tentokrát ze Švýcarska. Jmenuje se Blaskapelle Selve Thun a vy - stoupí v Letním amfiteátru, kde čeká návštěvníky Národních dožínek další perlička. Svůj program tam předvede Vojenský umělecký soubor Ondráš z Brna, který bude mít na Výstavišti České Budějovice premiéru. Špičkové těleso s více než padesátiletou historií, dnes ve svém žánru vlastně jediné profesionální v České republice, tvoří dohromady více než sto umělců. Ve svém uceleném dvouhodinovém vystoupení se soustřeďuje především na národopisné oblasti Moravy a Čech, ale nechybí ani inspirace dalšími regiony (Slovensko, Maďarsko a podobně). Hudební část doplní myslivecké prvky reagující na Den myslivosti. Půjde o ukázky sokolníků, kynologů, trubačů a stále více oblíbené soutěže pro návštěvníky. Na soutěžích se budou podílet i partneři programu, některé z nich proběhnou také v Pivo varské zahradě. Po dobu programu je pak v Letním amfiteátru připravena průběžná soutěž pro děti v dýňořezbě. Vyřezávání dýní na určité téma měla zatím všude velký úspěch. Soutěž organizuje vinařství Valtické podzemí a bude štědře odměněna lákavými cenami. Bohatý program na obou pódiích (Pivovarská zahrada, Letní amfiteátr) je jistě pro návštěvníky výstavy dostatečnou pozvánkou. Hrát, zpívat, tančit i soutěžit se bude v Pivovarské zahradě od 9.30 do 17 hodin a v Letním amfiteátru od do 16 hodin. (včb) Program Národních dožínek Pivovarská zahrada, Výstaviště České Budějovice, 28. srpna 2010 Pořádá Agrární komora ČR ve spolupráci s Výstavištěm České Budějovice, a. s., a Kristián Production, s. r. o Začínáme Hudební blok návštěvníky přivítá Rožmitálská Venkovanka Slavnostní zahájení Národních dožínek Hudební blok Rožmitálská Venkovanka Povídání s Janem Čenským Hudební blok Rožmitálská Venkovanka Soutěž s Českomoravskou mysliveckou jednotou Hudební blok Jihočeští rodáci Soutěž s časopisem Zemědělec Hudební blok Jihočeští rodáci Myslivecké okénko zaměřeno na kynologii Hudební blok Jihočeští rodáci Soutěž s časopisem Zemědělec Hudební blok Jihočeští rodáci Pořadem provázejí Veronika Petrová a Jan Čenský Letní amfiteátr, Zahájení, uvítání Hudební blok Blaskapelle Selve Thun (Švýcarsko) Soutěž s časopisem Zemědělec Hudební blok Blaskapelle Selve Thun (Švýcarsko) Soutěž s vinaři Valtické podzemí Hudebně taneční blok Ondráš Myslivecké okénko 1 sokolníci Hudebně taneční blok Ondráš Myslivecké okénko 2 kynologové Hudebně taneční blok Ondráš Soutěž s časopisem Zemědělec Hudební blok Rožmitálská Venkovanka Vyhodnocení soutěže Dýňobraní Hudební blok Rožmitálská Venkovanka Pořadem provází Ivana Šimánková Poznámky k programu: 1. Slavnostnímu zahájení v Pivovarské zahradě bude tradičně předcházet průvod od budovy ředitelství výstaviště. V průvodu pojedou koňmi tažené kočáry, které přivezou k místu zahájení významné hosty jako prezidenta Agrární komory ČR, ministra zemědělství ČR, hejtmana Jihočeského kraje, primátora Českých Budějovic nebo ředitelku Výstaviště České Budějovice. Průvodu se dále zúčastní dechová hudba Jihočeští rodáci, krojované páry s dožínkovým věnci a sokolníci s pernatými dravci. 2. V rámci slavnostního zahájení promluví někteří z hostů (v úvodu ředitelka výstaviště, na závěr prezident Agrární komory ČR), zazní verše v podání Jana Čenského a na úplný závěr tradičně píseň Ach, synku, synku. Součástí zahájení bude i přípitek moravským burčákem a ochutnávka českých dožínkových koláčků. 3. Soutěže a ukázky zajistí Českomoravská myslivecká jednota ( dožínková sobota je na veletrhu Země živitelka také Dnem myslivosti), časopis Zemědělec a vinařská firma Valtické podzemí. Ta také uspořádá soutěž pro děti ve vyřezávání dýní Dýňobraní. Je možné, že nám ještě nějaké soutěže s partnery programů přibudou. 4. Páteří programu v Pivovarské zahradě budou tradičně dechové hudby letos Rožmitálská Venkovanka a Jihočeští rodáci. 5. Hlavním bodem programu v Letním amfiteátru bude vystoupení Vojenského uměleckého souboru Ondráš z Brna. To nasadíme v optimálním čase, kdy si návštěvníci již prohlédnou pro sebe nejdůležitější exponáty z výstavy a začnou naplňovat odpočinková místa, a doplníme dvěma dechovými kapelami švýcarskou a českou.

8 8 Žně srpna 2010 Ilustrační foto Žně 2010 Odhady odborníků z AKČR: co, kolik a za kolik se bude sklízet Agrární komora ČR odhaduje, že letošní sklizeň základních obilovin bude minimálně o 15 % nižší než loňská, která činila 6,927 milionu tun a patřila k rekordním. Odhad předpokládá nižší úrodu, než předpověděla červnová prognóza Českého statistického úřadu. Obilí nemá využití jen v potravinářství K vývoji ploch s obilím i jeho spotřebě v ČR se na obilnářském fóru pořádaném Agrární komorou ČR a Zemědělským svazem ČR ve Větrném Jeníkově těsně před žněmi vyjadřoval místopředseda komoditní rady pro obiloviny Josef Kubiš. Josef Kubiš, místopředseda komoditní rady pro obiloviny yní stojíme před otázkou, N jak dál v systému pěstování obilí. Nedá se očekávat nárůst domácí spotřeby, protože živočišná výroba neustále klesá a při stávajícím systému dotací bude klesat i nadále. Potřebujeme zvýšit výnos, protože při stávajícím výnosu 4,5 5 tun nejsme konkurenceschopní s dob rými pěstiteli. Ani naši republiku nepřestěhujeme k moři, abychom nemuseli platit dopravu do přístavů a EU ruší intervenční nákup, uvedl Kubiš. Z bilance sklizně obilovin a situace na světových trzích je třeba každoročně řešit využití 2 3 mil. t obilovin, což představuje využití přebytků z 0,5 0,6 mil. ha orné půdy. Její nevyužití znamená národohospodářskou ztrátu. Pů da je jako jediný výrobní prostředek, který se používáním neopotřebovává, ale naopak správným obděláváním se její kvalita zlepšuje. Jen pomocí fotosyntézy je zemědělec schopen akumulovat sluneční energii. Pak můžeme rozhodnout, zda z ní vyrobíme rohlík, řízek, naftu či energii, analyzoval Kubiš. V současné době, při nedostatku zdrojů energie a pro blé - my se znečišťováním ovzduší, jeví se jako velice vhodné využití přebytku orné půdy pro výrobu energie. Přebývajících tisíc ha orné půdy je zhruba plocha, která dávala krmení pro půl milionu tažných koní zajišťujících energii pro zemědělství ještě v roce K produkci plodin pro výrobu biolihu by se zajistilo využití až ha ( ha obilí t pro tři lihovary a ha cukrovky). Další plochy je možno využít pro výrobu elektrické energie v bioply - nových stanicích (BPS). Dnešní technologie umožňuje využití širokého spektra surovin od odpadů v ŽV kejdy, hnoje, kukuřičné a travní siláže, až po odpady z potravinářského průmyslu. Při intenzivním využití produkce z orné půdy, milionu ha trvalých travních porostů a všech odpadů z živočišné výroby a po tra vi nářského průmyslu můžeme vyrábět elektřinu zhruba ve 2000 BPS, každé o výkonu 1 MW. To představuje výkon jaderné elektrárny Temelín. Dostavba JETE a na výšení jejího výkonu o 2000 MW bude stát 500 mld. Kč, přitom výstavba 2000 BPS o stej ném výkonu by stála jen třetinu této částky a ještě by se využilo odpadní teplo. Proti slunečním a te pel ným elek trár - nám mají tu výhodu, že vyrábějí elektřinu celý rok a ne potřebují záložní zdroje. BPS rovněž chrání životní prostředí, protože spalují skleníkový plyn metan. Při realizaci výstavby BPS by se zvýšily tržby celého zemědělství, které jsou v sou časné době na úrovni 65 mld. Kč, o 100 % na 120 mld. Kč, uzavřel Kubiš. Eugenie Línková Sklizeň a plochy s jednotlivými plodinami V důsledku jarních záplav bude slabší úroda v celé střední Evropě, což povede k růstu cen. Cena obilovin jde nahoru a půjde nahoru, řekl 15. července na tiskové konferenci viceprezident Agrární komory ČR Jindřich Šnejdrla. Sucho a vedro na úrodu působí rovněž extrémně špatně. Jindřich Šnejdrla, viceprezident Agrární komory ČR Agrárníci předpokládají meziročně o necelá dvě procenta nižší sklizeň řepky, přestože jí osetá plocha letos vzrostla na rekordních ha. Produkce olejniny by letos měla čtvrtým rokem po sobě přesáhnout 1,1 milionu tun. Loňská sklizeň obilovin včet - ně kukuřice na zrno (7,832 milionu tun) byla o 6,4 % nižší než v roce Z dlouhodobého hlediska byla ale nadprůměrná. Výsledek skutečné sklizně se může od červnových odhadů poměrně výrazně lišit. Celková výměra obilných polí letos klesla o 4,5 % na 1,46 milionu ha. Luskovinami bylo oseto ha, o 2000 více než loni. Stejný nárůst ploch nastal u okopanin, které zaujímají ha. Meziročně mírně vzrostla také plocha olejnin na ha a tech - nických plodin na ha. Pícniny zaujímají letos ha orné půdy, o více než v roce minulém. Investoři si mnou ruce. Horko totiž žene vzhůru například ceny pšenice, se kterou se obchoduje na burze v Chicagu. Cena kontraktů na pšenici vzrostla za poslední dva týdny téměř o 18 %. Žhavé počasí zasáhlo v prvních červencových dnech především obilí v západní Evropě, Rusku a Kazachstánu, což donutilo země snížit odhady letošní úrody. Ukrajinu zase zasáhly silné deště, které ztížily sklizeň. Země EU, Turecko a země bývalého SSSR přitom vyvážejí 45 % veškeré světové produkce pšenice. Celkový odhad sklizně u rozhodujících obilovin, tedy pšenice ozimé a jarní a ječ mene ozimého a jarního na úrov ni 5,881 milionu tun V porovnání s od - hady ČSÚ k 20. červnu 2010 pro Šetření Agrární komory ČR u hlavních komodit stejné obiloviny (6,081 milionu tun) jsou data získaná šetřením AKČR o tun nižší, tj. o 3,3 %. Při využití dat ČSÚ k do poč - tu celkové sklizně obilovin a se započtením obilovin s menšími výsevy, což je žito ( ha, odhad sklizně t), oves ( ha, odhad sklizně 176 Odhad výnosu Oseté plochy Odhad celkové Celková sklizeň Index (AKČR, t/ha) (ČSÚ, ha) sklizně (tis. t) 2009 (tis. t) 2010/09 (%) Pšenice ozimá 5, ,7 Pšenice jarní 3, ,9 Ječmen ozimý 5, ,9 Ječmen jarní 3, ,2 Řepka 3, ,3 Ilustrační foto Zub 300 t) a tritikale ( ha, odhad sklizně tun), je celkový odhad sklizně AKČR za hospodářský rok 2009/10 na úrovni 6,381 milionu tun ( 3 % k odhadům ČSÚ). V porovnání s rokem 2009, jehož sklizeň patřila s 6,927 milionu tun mezi rekordní, se tak úroveň objemu vrací na průměrnou výši. V po - rovnání s loňským rokem dosáhne výše cca 92 %. Řepka je v hospodářském roce 2009/10 oseta na rekordní ploše ha a předpo klá - daný výnos 3,1 t/ha bude znamenat celkovou sklizeň na úrovni 1,1 milionu tun. Již čtvrtým rokem po sobě tak přesáhneme hranici jednoho milionu tun. Eugenie Línková

9 26. srpna 2010 Žně Podmínky intervenčních nákupů Abychom se bez obav mohli podívat na to, co nás společně čeká, je dobré zhodnotit spolupráci SZIF s producenty a obchodníky s obilím. Mezi lety nakupoval SZIF intervenčně pouze potravinářskou pšenici. V tomto období bylo nakoupeno 3,2 milionu tun za průměrnou cenu 3600 Kč/ t. Od listopadu roku 2004, tj. od vstupu do EU, nakoupil SZIF celkem 1,9 milionu tun obilovin v hod notě 6 miliard Kč, tj. průměrná cena činí 3150 Kč/t nakoupené obiloviny, a to včetně kompenzace přepravních nákladů při přepravě do intervenčního skladu a DPH. Po vstupu do EU je vykupována i pšenice nepotravinářské kvality, vykoupili jsme jí doposud v celkovém množství 1,2 milionu tun. Dále byl nakupován ječmen obecný, letos naposled, pokud nebudou uvolněny nulové stropy pro jeho výkup. Ječmen jsme vykoupili v celkovém objemu tun. A do loňského roku jsme mohli nakupovat také kukuřici setou, vykoupili jsme jí v celkovém objemu tun. Také pro kukuřici jsou nařízením evropské rady stanoveny nulové stropy, které mohou být v případě nepříznivé situace na trhu EU navýšeny. Rozsah intervenčních nákupů Pokud se zaměříme na rozsah intervenčních nákupů co do objemu, rozdíly jsou v jednotlivých letech významné. Ze sklizně roku 2004, což byl nejobjemnější nákup, bylo staženo jako přebytek tun obilovin, v roce 2005 to bylo tun, v roce 2006 pouhých 1500 tun. V roce 2007 SZIF nenakupoval vůbec, pouze prodával staré zásoby. V roce 2008 jsme nakoupili tun obilovin, a ty jsou v sou čas - nosti přemisťovány jako potravinová pomoc určená pro Španělsko a Fran - cii. Cenu zboží nám kompenzuje Evropská komise. Tendry na výběr distributorů ve Španělsku a Francii běžely pod tamními platebními agenturami a výherci tendrů zajišťují přemístění zásob do zemí určení. To jsou staré zásoby z ro - ku 2008, které z větší části opustí intervenční sklady do nové sklizně. Alespoň v to doufáme. Pokud bych zhodnotil letošní intervenční nákup, celkem bylo na SZIF podáno 800 nabídek o objemu tun obilovin, z toho tun pšenice a tun ječmene. SZIF zamítl z důvodu výskytu živého škůdce či zcela nevyhovujících kvalitativních parametrů nabídky pouze v objemu tun. Dalších tun zamítnutých obilovin připadá na formální nedostatky v nabídkách a tun připadá na zpětvzetí nabídky nabízejícím. V rámci intervenčního ná - kupu obilovin ze sklizně roku Tomáš Révész, ředitel SZIF 2009, který dobíhá, jsme doposud převzali tun obilovin, z toho tun pšenice a tun ječmene. Podávání nabídek je již ukončeno (každoročně k 31. květnu), přebírání zboží skončilo v červenci. Intervenční nákupy EU-27 Jak je na tom s intervenčními nákupy evropská sedmadvacítka? Počáteční intervenční zásoby EU-27 činily 1,5 mil. tun obilovin. Celková nabídka do intervenčního nákupu 2009/2010 v rámci EU-27 překonala množství 5,8 mil. tun obilovin, z toho 0,3 mil. tun pšenice a 5,5 mil. tun ječmene. ČR byla co do objemu nabídek ( tun bez deaktivovaných nabídek) v pořadí šestá z EU-27. Objemem nabídek se blížíme Polsku ( t), Maďarsko mělo v nabídce t). Finsko se letos nabídkou blížilo obilnářským velmocem tun obilovin, tun svých intervenčních zásob přeskladňuje do Estonska jde o třetí nejvyšší nabídku v rámci EU-27. V objemu nabídek vede Německo (1,8 mil. tun) a Francie (1,1 mil. tun). Dosud byly intervenčními agenturami převzaty 4 mil. t obilovin, zbývá převzít 1,8 mil. t. Tento objem bude nezbytné převzít během následujících dvou měsíců. Pro úplnost, EK doposud nezahájila intervenční prodeje obilovin, ovšem v rámci potravinářské pomoci uvolnila 57 % veškerých svých starých zásob v objemu t. Omezující opatření v intervenčních nákupech Vycházíme z legislativy EU, nařízení rady č. 1234/2007, které stanoví společnou organizaci zemědělských trhů a v rámci společné organizace trhu s obilo vi - nami určuje zejména druhy intervenčně nakupovaných obilovin a výši intervenční ceny. Dochází k restrikcím, které SZIF musel v souladu s legislativou Evropské unie zavést již v mi nu - lých letech. Od hospodářského roku 2010/11 platí množstevní stropy pro nákup obilovin do intervence: pšenice 3 mil. t (pro celou EU!), ječmen 0 t a kukuřice 0 t. Tyto 3 mil. t pšenice budou nakupovány za pevnou cenu 101,31 EUR/t. Při nákupu formou nabídkového řízení (u pše - nice nad 3 mil. t, u ostatních obilovin při jakémkoliv navýšení nulového stropu) se bude soutěžit o co nejnižší nabídnutou cenu. Rozhodovat o přijatelnosti nabídky bude EK. Nutnost složení nabídkové záruky (20 EUR/t obiloviny) u obou forem nákupu, tj. jak při nákupu za pevnou cenu, tak při nabídkovém řízení. Záruky mohou být bankovní či hotovostní. Nabídka zamítnutá při přejímce může být nabízejícím nahrazena jinou partií obilovin, čímž nedojde k propadu složené záruky. Konečná cena za zboží nebude zahrnovat měsíční navýšení 0,46 EUR/t/měs. jak tomu bylo do teď, tj. pro každý měsíc dodání obiloviny do výše 3 mil. t v Evropské unii bude platit konstantní intervenční cena ve výši 101,31 EUR/t. (Stále však budou kalkulovány příplatky a srážky za kvalitativní parametry). Poslední dodávka obilovin do skladu pak musí být uskutečněna do konce třetího měsíce po dni vystavení smlouvy o do dá ní, tzv. Závěrečný nákupní list, nejpozději do 30. června (tj. zkrácení obou termínů o jeden měsíc ve prospěch nabízejících). Platba za zboží musí být provedena do 65. dne po dni podmínečného převzetí obilovin (nyní mezi 30. a 35. dnem od data fyzického převzetí). U des - ti načních dodávek podmínečně přijmeme zboží teprve dodáním posledního zrnka obilí na sklad, tj. o několik týdnů později oproti loco přejímkám, které podmínečně převezmeme již v mo - men tě uzavření smlouvy o do - dá ní zboží, proto se budeme snažit zachovat splatnost mezi dnem od převzetí. Nové podmínky pro intervenční centra a intervenční sklady intervenční centrum se bude moci skládat z jednoho nebo několika skladovacích míst a musí mít minimální skladovací kapacitu t. Evropská komise vydá změnu současného nařízení o inter - venčních centrech, nyní v po - době nařízení Evrospké komise č. 428/2008. Ing. Tomáš Révész, ředitel SZIF Bryan Purcell ovlivňuje svými prognózami ceny na burzách V polovině února jsme s vedoucím zahraničního oddělení AKČR Pavlem Říhou požádali hlavního agrárního analytika Ministerstva zemědělství USA (USDA) Bryana Purcella o odpověď na několik otázek. Chtěli jsme zmapovat světové zásoby s obilím, zajímalo nás, o kolik se změnily výměry polí s jednotlivými komoditami a chtěli jsme znát předpokládaný vývoj cen, zejména obilovin. Bryan Purcell je ceněný zlatem. Na jeho vyhlášení odhadovaného vývoje cen s oka - mži tostí reagují světové burzy. Každý měsíc, vždy šestnáctý den, čekají na zprávu šestičlenné komise, v jejímž čele sedí tento vážený analytik. Prostřednictvím zpráv spolupracovníků z celého světa a ze snímků pořízených družicemi se pečlivě vypracuje prognóza. Již dlouhá léta platí, že Purcell se nemýlí. Oplechovaná kancelář Díky přímluvě americké ambasády v Praze se během loňské služební cesty po USA podařilo skupině agrárních odborníků vedené prezidentem AKČR Janem Velebou dostat do přísně tajených prostor USDA. Tam nás v oplechované kanceláři bez oken přijal právě Bryan Purcell. Skromný čtyřicátník nedělal žádné obstrukce. Na ty byl vyčleněn doprovod, který zakázal fotografovat a pořizovat záznam na diktafon. Během vyčleněné půlhodinky, která se protáhla na dvojnásobek, nám uznávaný analytik detailně popsal svou práci a na počítači ukázal data, z nichž sestavuje přesná hlášení. Slíbil, že na dotazy z Prahy nám odpoví. A opravdu. Po zaslání e- mailu přišel patnáctistránkový rozbor situace a pro g nóza s oče - kávaným vývojem cen. Jak se ukazuje, ani z dlou ho - dobějšího hlediska se Pur cell neplete. Cena potravinářské pšenice se skutečně ve světě točí kolem jarního dohadu 3790 Kč/t. (V té době byl kurz amerického dolaru 21,50 Kč. Při výpočtu jsme brali v úvahu, že 1 bušl je 27,2 kg pšenice). Vývoj výměry plochy vybraných komodit (v milionech akrů) Prognóza sklizně a zásob obilí Ve své prognóze vycházel Bryan Purcell z podstatně nižší plochy oseté v USA pšenicí. Zdůraznil ještě, že zásoby pšenice by měly v letech 2010/2011 mírně klesnout, stále však budou příliš vysoké, což je způsobeno tlakem, kterému musí americký export pšenice čelit ze strany dlouhodobě vysoké světové nabídky. Očekává se rozšíření osevních ploch kukuřice a naopak snížení osevních ploch ozimé pšenice a také vyšší čisté výnosy. Vzhledem k této dlouhodobé tendenci existuje předpoklad, že se produkce ve srovnání s loňským rekordem téměř nezmění. Konečné zásoby by se podle prognózy měly mírně snížit vzhledem k tomu, že se větší podíl kukuřice využívá na výrobu etanolu a exporty více než vyrovnají vyšší zásoby, nižší spotřebu na krmivo a zbytkové použití, uvedl hned úvodem Purcell. Očekává se, že domácí spotřeba pšenice v roce 2010/11 meziročně vzroste o 64 mil. bušlů. Spotřeba potravinářské pšenice by měla proti prognóze na rok 2009/10 vzrůst až o 20 mil. bušlů. Předpokládaná spotřeba potravinářské pšenice na rok 2010/2011 ve výši 960 mil. bušlů vychází z předpo kla du, že počet obyvatel vzroste méně než o 1 %, spotřeba mouky na hlavu se nezmění a bude existovat taková míra výtěžnosti mouky, která bude odrážet nadprůměrnou výtěžnost zásob ze sklizně 2009 a očekávání průměrné výtěžnosti sklizně za rok Vysoká míra výtěžnosti znamená, že na výrobu určitého množství /11 (prognóza) Pšenice 62,1 59,6 57,2 57,3 60,5 63,2 59,1 538 Kukuřice 78,6 80,9 81,8 78,3 93,5 86,0 86,5 89,0 Sója 73, ,0 75,5 64,7 75,7 77,5 77,0 Celkem 214,1 215,7 211,0 211,1 218,7 224,9 223,1 219,8 Zdroj: Ministerstvo zemědělství USA, Národní zemědělská statistická služba Bryan Purcell ve své oplechované kanceláři ve Washingtonu mouky bude potřeba méně bušlů pšenice. Očekává se, že osevní plocha pšenice by měla v roce 2010 klesnout o 5,3 mil. akrů na 53,8 mil. akrů. Produkce pšenice by se v roce 2010 měla podle prognózy snížit o 12 % na 1,945 mil. bušlů, dává k dispozici své odhady Purcell. Počítá se rovněž s nižší sklízenou plochou a niž - šími výnosy. Plocha, z níž bude plodina sklízena, by měla podle prognózy být 45,7 mil. akrů. Kukuřice a sója USA nejsou velmocí s pro dukcí řepky. Proto se tato plodina ve zprávě Bryana Purcellla nevyskytuje. Za to se velmi detailně věnuje kukuřici a sóje. U ku ku - řice dává její spotřebu do souvislostí s výrobou etanolu a chválí moudrý přístup vlády k výrobě biopaliv. U sóji se věnuje zpráva jejím hlavním dovozcům, což jsou Čína a další asijské státy. Jelikož tam vzrůstá spotřeba masa, je sója pro potřeby krmivářského průmyslu velmi důležitým artiklem. V USA se její cena velmi přísně sleduje jako vývoj cen u obilí a kukuřice. Text a foto: Eugenie Línková Úplné znění prognózy Bryana Purcella najdete na webech AKČR a

10 10 Obilnářské fórum 26. srpna 2010 Budeme dál hájit české zemědělství Výňatek z vystoupení prezidenta Agrární komory ČR Jana Veleby na Obilnářském fóru ve Větrném Jeníkově Vracíme se k dlouholeté tradici, a proto pořádáme tuto významnou předžňovou akci s názvem Obilnářské fórum Jejím cílem je, aby zde všichni zainteresovaní hráči vyjádřili své názory ke sklizni a trhu obilí a řepky. Dovolte mi, abych zde přednesl několik postřehů za prvovýrobce a také za představenstvo a vedení Agrární komory ČR. Především chci konstatovat, že v ČR bude vždy nadúroda obilí. Bez ohledu na to, jaký bude průměrný hektarový výnos. Důvodem tohoto stavu jsou zhroucené stavy hospodářských zvířat. Jeden příklad za všechny tři čísla vývoje stavů prasat, největšího konzumenta obilí: 1994: kusů (doba transformace) 2008: kusů 2009: kusů V minulém roce jsme už dovezli tun vepřového masa, to je 40 % naší spotřeby. Meziroční nárůst dovozů se zvýšil o 19 %. Je třeba si uvědomit, že spolu s masem jsme dovezli defakto i obilí z výměry ha! Obilí se pěstuje na 60 % půdy Základním problémem českého zemědělství nejsou kvetoucí lány řepky, které dráždí i La di - slava Jakla, tajem níka prezidenta republiky, ale nerovnováha mezi produkcí RV a spotřebou ŽV. Dokladem toho je skutečnost, že jsme například loni vyvezli už 1,7 mil. tun obilí. Za této situace jsme u hlavní komodity rostlinné produkce, obilí, které se pěstuje už na 60 % orné půdy, totálně závislí na potřebách zahraničního trhu. Ten loni tyto potřeby neměl a tomu odpovídala cena obilí, která byla pod hranicí 2500 Kč/t. Pro oživení a nakonec i srovnání: před listopadovou revolucí jsem pracoval na státním statku a tam jsme dostávali tzv. záhumenky. Obilí z nich, krmnou pšenici, jsem tehdy prodával za 3000 Kč/t. Psala se druhá polovina 80. let a například litr nafty stál kolem šesti korun. Jsme krátce před žněmi a je na místě ptát se, jaká bude naše závislost na zahraničním trhu s obilím, respektive jaké budou jeho potřeby. Zdá se, že letošní žně dávají lepší předpoklady farmářské ceny obilí. Důvody jsou následující: Odhad světové produkce nižší o 1,5 % díky méně osetým plochám ( 1 %). U silně exportujících zemí došlo ke snížení zásob a jejich doplnění by mohlo mírně oživit trh. Podle zdroje Federálního ministerstva zemědělství USA, jeho Národní zemědělské statistické služby, by průměrná farmářská cena potravinářské pšenice v sezóně 2010/2011 měla dosáhnout 4,90 USD za bušl. Při přepočtu kurzu dolaru 21,50 Kč to představuje 3790 Kč na tunu. Podotýkám, že cituji přesný údaj na statistické služby Mze USA máme přímý kontakt. Ve středoevropském regionu bude mít vliv špatná situace v Polsku, v Maďarsku a na Slovensku díky rozsáhlým záplavám a masivním dešťům, které poškodily zejména jarní osevy Východní Evropa, která má díky nízkým stavům dobytka nadprodukci, by neměla místní ani světový trh příliš ovlivnit (negativně), protože porosty jsou postiženy těžkou zimou. Např. Ukrajina zaorala 1 mil. ha pšenice a ha řepky (z ha). Odhaduji, je to můj osobní názor, že letošní sklizeň zrnin bude o 10 až 15 % nižší. Zajištění skladů je aktuální Toto jsou jasné signály k po síle ní farmářské ceny, nicméně je třeba předpokládat, že během sklizně se ceny mírně sníží a o nej - vhodnější době prodeje je třeba se rozhodnout během marketingového roku. Je tedy třeba mít zajištěné skladování. Co se týče olejnin, dovolte dvě krátké poznámky k ceno - tvorným vlivům: Sklizeň bude o něco nižší než vloni díky nižší očekávané produkci v EU, Číně a Kanadě. Vzroste garantovaný odbyt díky závazkům z programů biopaliv. Jaká je vize AKČR Stojíme na rozcestí. Bude-li dosavadní vývoj pokračovat, dojde k trvalému odklonu od produkčního zemědělství k prosté údržbě krajiny, likvidaci tuzemské konkurence a plné závislosti na dovozech potravin. Jedinou metodou, jak tento vývoj zastavit, je obnovení rovnováhy mezi rostlinnou a živočišnou produkcí. Jediný způsob, jak toho dosáhnout, je vyčlenění určité výměry zemědělské půdy a její zapojení do energetické bilance státu. Jde o cca ha půdy, což představuje 11 mld. Kč produkce, která chybí, a pracovních míst. Mluvím o za - pojení půdy do produkce surovin pro obnovitelné zdroje energie. Jako hlavní vidí AKČR tři základní oblasti této produkce: bioplynové stanice, výrobu tepla z biomasy, biopaliva pro dopravu. Možnosti zemědělství v této oblasti jsou obrovské. Dám příklad. V současné době je v ČR v provozu 160 bioplynových stanic. V sousedním Německu jich je Pokud přepočteme výměru obdělávané půdy, pak by Vedení Agrární komory ČR zleva: prezident Jan Veleba a viceprezidenti Jindřich Šnejdrla a Bohumil Belada u nás nyní mělo být 1000 těchto stanic. Pokud by byly v provozu, roční výroba elektřiny a tepla z nich by činila 7,5 mil. MWh. Ano, takové jsou možnosti. O tom, zda budou využity a zda se pád českého zemědělství zastaví a naopak nastane jeho stabilizace, rozhodnou politici a ta - ké my. Agrární komora ČR vyvíjí v současné době mimořádné úsilí, které směřuje k tomu, aby naznačené možnosti byly akceptovány a zařazeny do Národního akčního plánu ČR pro obnovitelné zdroje energie do roku 2020 a do zákona o podpoře využívání energie. Vedeme v tomto smyslu intenzivní dialog s mini s - terstvem průmyslu a obchodu, včetně jednání s ministrem, a s Energetickým regulačním úřadem. Docílili jsme toho, že jsme se stali regulérním připomínkovým místem MPO a naše připomínky jsou brány na zřetel. To je výrazný posun a záruka, že budeme u toho. Naše aktivity, které souvisely s vetem prezidenta republiky Prezident České republiky Václav Klaus vetoval novelu zákona o bio palivech, což mohlo mít velké dopady na letošní ceny řepky. Na tomto příkladu bych chtěl v této těžké době, kdy mnozí z nás podléhají skepsi, poukázat na naši sílu. Chronologie událostí: prezident republiky novelu zákona vetoval vydali jsme razantní stanovisko, které interpretovala média poslanecká sněmovna vyhověla naší žádosti. Aby mohlo být projednáno veto prezidenta (po deseti dnech), byla schůze sněmovny přerušena do v podvečer jsme zachytili informaci, že Strana svobodných občanů chystá Ilustrační foto Zub na demonstraci proti biopalivům na Malostranském náměstí v Praze informovali jsme o vývoji situace členskou základnu a pozvali 500 lidí do Prahy na protidemonstraci do Prahy se sjelo 1000 našich lidí a sněmovna ústavní většinou veto prezidenta přehlasovala. Tím jsme si podle mne zabezpečili letošní cenu řepky. Politická situace pro nás není příznivá a bohužel si myslím, že těmto a podobným akcím se nevyhneme ani v budoucnu. Abych byl pochopen, v jaké situaci se nacházíme, dovolím si ocitovat krátkou pasáž z dopisu tajemníka prezidenta republiky, kterým odpovídá OAK Trutnov na dopis prezidentu Klausovi stran jeho veta: Dále tvrdíte, že bez českých zemědělců nelze dodávat našim občanům kvalitní, prověřené a bez - peč né potraviny. Doufám, že si uvědomujete, že jsme součástí jednotného evropského trhu, jakkoliv s tou to skutečností nemusíme souhlasit, a že je nepřípustné uvažovat v kategoriích nacionalistického přístupu k zásobování potravinami. Kromě toho kvalitu potravin nezávisle na tom, odkud po cházejí, občanům zajišťuje výhradně Státní zemědělská a potravinářská inspekce, nikoliv zemědělci. Je to neuvěřitelné, leč taková je realita. Řepka je vylíčena jako škodlivá, jedovatá plodina, která zaneřáďuje krajinu. Pravda je taková, že to je plodina zúrodňující, jejíž podíl v osevním postupu je limitován agrotechnickými zásadami. V minulém roce to bylo 14 % z orné půdy. Obilí, na které nikdo neútočí, se přitom vloni pěstovalo už na řečených 60 %. Vysoké procento ploch obilí a poloviční objem víceletých pícnin (15,6 % v roce 2009 a 30,3 % v roce 1993) dané polovičními stavy dobytka jsou hlavními problémy naší krajiny, nikoliv řepka. Problém, který se nevyřeší administrativními nařízeními typu GAEC, ale dodržováním daných zákonitostí zemědělské soustavy. Zmíněná produkce obnovitelných zdrojů energie může zlepšení současného stavu napomoci. Bioplynové stanice, jak víme, potřebují k provozu kejdu, tedy zvířata. V USA je bionafta jediným pokrokovým palivem Biopaliva tedy mohou velmi pozitivně ovlivnit české zemědělství. V okolním světě je jejich role velmi významná. V této souvislosti ocituji poslední zprávu americké Asociace pěstitelů sóji, která vyšla na americkém agrárním webu Gold Standard: Bionafta má nejlepší energetickou bilanci, její použití nejvíce snižuje skleníkové plyny a je jediným pokrokovým biopalivem, s nímž se obchoduje na komerčních trzích. Bionafta je domácí obnovitelný zdroj, který může americkým pěstitelům sóji pomoci zvýšit energetickou bezpečnost USA, podpořit hospodářský rozvoj a zlepšit životní prostředí. Odborníci z Iowské zemědělské univerzity k tomu dodávají, že právě v těchto dnech se má prezident Obama vyjádřit k návrhu senátu a stvrdit tak svým podpisem prodloužení daňového kreditu pro bionaftu. Inu, jiný kraj, jiný mrav. Závěrem Dnes je na tapetě řepka, zítra to bude obilí a pozítří možná my všichni. Ani ve snu mně nenapadlo, když jsem v srpnu minulého roku navrhl představenstvu AKČR založení Marketingového výboru, jehož hlavním cílem bude propagovat a bránit české zemědělství, jak to bude potřebné. Všechno, co vymyslíme, kde najdeme skulinu, je vzápětí torpédováno. Posledním příkladem je zahájení prodeje mléka z mléčných automatů. Záhy na to vystoupí hlavní hy - gienik a cílenými výroky prodej srazí na polovinu. Tentýž hygienik, který má prsty v neuvá že - ném nákupu vakcín proti prasečí chřipce, které se teď budou hromadně ničit. Dalším příkladem jsou biopaliva. Už jsem to řekl mnohokrát a dnes to zopakuji: o tom, jestli zde budeme, jestli budeme vyrábět, rozhodne společnost, občané a politici. Musejí nás tady chtít, musejí chtít české potraviny. Aby nás tu chtěli, o tom je musíme přesvědčit. Proto máme Marketingový výbor, jehož jasným cílem je v horizontu dvou let dostat do povědomí občanů pravdivý obraz českého zemědělství a obrátit společnost i po - litiky k výrazné podpoře domácího zemědělství. (red)

11 26. srpna 2010 Rozhovor 11 Ivan Fuksa: Vítám aktivitu výrobců regionálních potravin Na téma regionálních soutěží o nejlepší potraviny, které již čtyři roky pořádají jednotlivé agrární komory ze třinácti českých a moravských regionů, jsme si povídali s ministrem zemědělství Ivanem Fuksou. Co pro vás znamená soutěž povzbuzující v regionech malé a střední potravinářské firmy, vyrábějící speciality místního charakteru? Jednoznačně takové aktivity pod poruji. Výrobky od místních firem a podle rodinných receptur mají podle mě vždy blíže k místním lidem, spotřebitel jejich nákupem podporuje svého živnostníka, souseda, svou vesnici. Navíc o výrobcích potravin z vašeho okolí máte zpravidla více informací než o producen tech a výrobcích, které jsou dováženy z větších vzdáleností. Nejen z pozice ministra, ale především z pozice běžného spo třebitele vítám aktivitu výrobců regionálních potravin a především jejich INZERCE široký výběr. Lokální výroba může také významně přispět k ře - šení vleklého problému českého zemědělství s malou přidanou hodnotou. Mluvíme neustále o globalizaci. Tyto soutěže se z ní vymykají. V čem podle vás spočívá jejich význam a zájem spotřebitelů? To, že zájem spotřebitelů o re - gionální potraviny vzrůstá, vidím jako pozitivní signál, že ne všichni spotřebitelé jsou oddanými fanoušky a sponzory supermarketů. Rozhodně je mi sympatická snaha o větší pestrost, o zacho - vání tradic a spe cifických potravinářských výrobků různých regionů. Je třeba, aby se na našem trhu jste si tehdy těchto soutěží, které běží již čtyři roky a nyní dostávají potřebné celostátní zastřešení známkou Regionální potravina, aniž ztratí regionální loga? Soutěže jsem samozřejmě vnímal jako spotřebitel. Jako bývalý náměstek ministra financí oceňuji především to, že český spotřebitel utrácí peníze za kvalitní české výrobky a pod poruje tak domácí trh. To je to nejlepší, co si může dobrý hospodář přát. Na postu ministra zemědělství bych rád přizpůsobil podpůrné programy tomu, aby produkce regionálních výrobců byla Kde vidíte největší význam v ta - dostupná co největšímu počtu kovém soupeření a jak chcete jako ministr zemědělství tyto zákazníků. Bude však záležet na akce podpořit? tom, jestli sami lidé ve větší míře Ten význam vidím v několika začnou dávat přednost nákupům věcech: čím blíže jsou potraviny u regionálních výrobců před ke spotřebiteli, tím čerstvější dojížděním do supermarketů. a chutnější je zákazník dostane, Nový ministr zemědělství Ivan Fuksa 2x foto archiv MZe tím méně je nutné je jakkoliv ošetřovat, tím menší jsou náklady dělství bych rád přizpůsobil pům u regionálních výrobců Pojem globalizace je dnes již tak trochu zprofanovaný. Připouštím, že trend je zjevný, nadnárodní společnosti jsou hybatelem světové ekonomiky, ale záleží zcela na spotřebiteli, jak se rozhodne, co a kde bude nakupovat. prosadily opravdu kvalitní, chutné a tra diční potraviny. Dejme regionálním výrobcům šanci, nakupujme u nich. Působil jste jako náměstek na ministerstvu financí. Všímal na zprostředkování a dopra - vu, tím méně zatěžujeme životní prostředí. Zájem o regionální výrobky dává také značné záruky na zachování nebo dokonce nárůst pracovních míst v regio - nech. Na postu ministra země- podpůrné programy tomu, aby produkce regionálních výrobců byla dostupná co největšímu počtu zákazníků. Bude však záležet na spotřebitelském chování, na tom, jestli lidé ve větší míře začnou dávat přednost náku- před dojížděním do supermarketů. Určitá klientela, kterou zajímá kvalita za rozumnou cenu, která chce brát ohledy na životní prostředí, se už profiluje a roz - růstá. To je příjemné zjištění. Eugenie Línková

12 12 Ministerstvo informuje 26. srpna 2010 Regionální potravina na Zemi živitelce Ministerstvo zemědělství představí značku Regionální potravina na tradiční výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích. Návštěvníci budou moci ochutnat i zakoupit potraviny oceněné značkou Regionální potravina v jednotlivých krajských soutěžích. Prezentace a ochutnávky budou doplněny kuchařskými show, soutěžemi a hudebními programy. Výstavní expozice Ochutnejte to nejlepší z Čech a Moravy, na které se kromě vítězných regionálních potravin uvedou také jednotlivé kraje České republiky, bude umístěna v pavilonu R3. Označení Regionální potravina získávají výrobky, které zvítězí v jednotlivých krajských sou těžích. Pro spotřebitele má toto značení zaručovat kvalitu, místní jedinečnost i převážně domácí původ výrobku. Ministerstvo zemědělství chce pomocí značky Regionální potravina podporovat a propagovat malé a střední potravinářské výrobce i regiony původu potravin. V sou časnosti je náš trh zaplaven velkým množstvím levných potravin z celého světa. Jejich kvalita bývá mnohdy až na posledním místě. Místní potraviny mohou mít kontrolní inspekce i spotřebitelé mnohem lépe na očích. To povede k nepřímému tlaku na výrobce, aby udržovali kvalitu svých výrobků na vysoké úrovni. Dalším důležitým důvodem pro preferenci tuzemských potravin je jejich větší čerstvost, než mají často na dlouhou vzdálenost dovážené produkty. Při nákupu místních potravin navíc spotřebitelé podpoří potravináře a zemědělce ze svého regionu, což může mít příznivý dopad na zaměstnanost v kraji. Nezaned batelné je také ekologické hledisko, protože přeprava zboží na velké vzdálenosti zatěžuje životní prostředí výfukovými exhaláty. O udělení označení Regionální potravina se mohou ucházet pouze produkty vyrobené ze surovin tradičních pro daný region, z nichž 70 % musí být tuzemského původu. Hlavní složka zpracované potraviny musí být stoprocentně domácí. Nositel značky má navíc minimálně v jednom znaku vykazovat výjimečné kvalitativní charakteristiky, které jej odlišují od běžných, na trhu dostupných potravin. Držitel značky Regionální potravina ji bude oprávněn užívat po dobu čtyř let. Na projektu společně s Mini - sterstvem zemědělství ČR spolupracují Agrární komora ČR, Potravinářská komora ČR i Aso ci - ace krajů ČR. Kompletní informace o znač - ce Regionální potra vina jsou uvedeny na internetových stránkách (mze) Královéhradecké speciality s titulem Regionální potravina Soutěže o značku Regionální potravina Královéhradeckého kraje se konala 13. července ve velké zasedací místnosti společnosti Cerea, a. s., v Nerudově ulici v Hradci Králové. Vítězně z ní vyšly Bohemilk, bílý jogurt řeckého typu od společnosti Bohemilk z Opočna. Kolekce s názvem Hradecké pralinky z cukrářství u Rudolfa od Rudolfa Papírníka z Hradce Králové. Selská paštika Toro ze společnosti Chovservis z Hradce Králové. Jablečný mošt 100% z Podorlických sodovkáren z Rychnova pod Kněžnou. Dobrovodské kysané zelí bílé 500 g ze Zeměděslkého družstva Podchlumí Dobrá Voda u Hořic. Rokytníkový med lesní květový z Včelí farmy Rokytník od Simony Adamcové z Rokytníku uhronova. Pětice vyznamenaných dobrot z Libereckého kraje Prvního ročníku soutěže Regionální potravina Libereckého kraje se účastnilo 13 producentů, kteří přihlásili 37 výrobků. Hodnotitelská komise složená ze zástupců Ministerstva zemědělství ČR, Libereckého kraje, Agrární komory ČR, Potravinářské komory ČR, Místních akčních skupin, Krajské veterinární správy a Státní zemědělské a potravinářské inspekce vybrala 20. července pět vítězných potravinářských výrobků. Slavnostní vyhlášení prvního ročníku proběhne 1. října na Dnu regionálních potravin Libereckého kraje. Vítězné potraviny v roce 2010 reprezentují: Pivník jako od babičky, výrobce Jiří Vrkoslav. Jablečná šťáva 100%, výrobce Stará dáma, s. r. o., Křížany. Lomnická tlačenka světlá, výrobce Jatky Lomnice, a. s. Českolipský kulatý chléb, výrobce Jizerské pekárny, spol. s r. o. Med, výrobce Vladimír Davídek. Zlínský kraj a jeho favorité prvního ročníku soutěže V prvním ročníku získalo ocenění Regionální potravina Zlínského kraje rovněž pět výrobků. Ocenění podporuje Ministerstvo zemědělství ČR a má garantovat kvalitu specialit regionálního původu. Cenu Regionální potravina Zlínského kraje získaly tyto produkty: Kategorie maso a masné výrobky: Labužnická kýta v bylin - kovém koření od firmy Řeznictví a uzenářství Oldřich Bořuta, Trnava Kategorie mléko a mléčné výrobky: sýr typu gouda Krásná Haná od firmy Kromilk, a. s., Kroměříž Kategorie pekařské a cukrářské výrobky: Soubor frgálů z Cyrilova pekařství, s. r. o., Hrachovec Kategorie alkoholické a nealkoholické výrobky: Medovina od pana Jaroslava Háby, Lhotsko Kategorie ostatní: Holešovská pochoutková majonéza od firmy Drůbežárna Holešov, spol. s r. o., Holešov. Oceněným výrobcům budou slavnostně předány ceny a certifi - káty 4. září na Krajských dožínkách v Kroměříži. (pv) Značka Regionální potravina poprvé udělena v Jihočeském kraji Značku Regionální potravina získalo prvních šest výrobků. Jihočeský kraj vyhlásil vítěze jako první kraj v zemi. Značka, kterou vytvořilo ministerstvo zemědělství, má garantovat kvalitu oceněných specialit regionálního původu. Soutěžilo se v šesti kategoriích. Z pekařských a cukrářských výrobků si první cenu odnesl Boubín, pšeničnožitný chléb bez jakýchkoliv aditiv a konzervantů od Vladimíra Caise z Vla chova Březí. V kategorii Mléko a mléč né výrobky vyhrál sýr Zlatá niva z čes kobudějovické Madety, z masných výrobků uspěla Mauzů myslivecká paštika od firmy Mauz z Českých Budějovic. Z alkoholických a nealkoho lických nápojů byla nejlepší Lhenická ovocná šťáva jablko-jahoda bez konzervantů a přísad od Karla Gregora ze Lhenic, v ka te gorii Ovoce a zelenina zvítězilo Roudenské kysané červené zelí od Zemědělského podniku Malše v Roudném u Českých Budějovic a v kategorii Ostatní se nejlépe umístil uzený porcovaný kapr z podniku Blatenská ryba z Blat - né. Bylo přihlášeno 154 specialit od 45 výrobců. Vítěz má právo užívat značku čtyři roky. U takto označených potravin si spotřebitelé mohou být jisti, že: jde o jedinečné výrobky vyrobené v jižních Čechách z jiho - českých surovin, k nim neputovaly tisíce kilometrů, mají garantovaný svůj původ a kvalitu, vykazují min. jednu mimořádnou charakteristiku, která Senzorickému hodnocení posuzovaných potravin a nápojů předcházelo přehledné označení a roztřídění vzorků podle jednotlivých kategorií Své vítěze už zná i soutěž Regionální potravina Plzeňského kraje 2010 s mottem Všude chutná dobře, doma nejlépe. Hodnotitelská komise rozhodla na zasedání 5. srpna v budově Střední školy zemědělské a potravinář ské v Klatovech o vítězích v pěti soutěžních disciplínách následovně: Mléko a mléčné výrobky: Josef Martínek Šumaváček Pekařské a cukrářské výrobky: zvyšuje jejich přidanou hodnotu a zaručuje jejich výjimečnost ve vztahu k běžným výrobkům dostupným na trhu. Jihočeský kraj je tradičním zdrojem vyhledávaných potravin. K proslulé kvalitě jim pomáhají unikátní přírodní podmínky a na ně navazující vysoká úroveň zemědělské a potra vinářské výroby. Značka Regionální potravina by měla být sjednocujícím prvkem a garancí kvality oceněných specialit regionálního původu. (mze) Nejúspěšnější šestice z Plzeňského kraje Helena Konopíková Krchlebský koláč Masné výrobky: Drůbežářský závod Klatovy, a. s. Dětské párky Alkoholické a nealkoholické nápoje kromě vína: Pivovar-restaurant Modrá hvězda, s. r. o. Dobřanský sekáč Ovoce a zelenina: Alimex, a. s., Nezvěstice jablko odrůdy Julia Ostatní: Zpracovna ryb Klatovy, a. s. Pstruh uzený, filet s kůží (pv)

13 26. srpna 2010 Inzerce 13

14 14 Soutěže regionů 26. srpna 2010 Co vše souvisí s Regionální potravinou aneb O projektu nastartovaném před čtyřmi lety Agrární komorou ČR Na jednom ze seminářů k udílení značky Regionální potravina vystoupili se zajímavými sděleními Martin Štěpánek a Jindřich Fialka z Úřadu pro potraviny z Ministerstva zemědělství ČR. Jejich příspěvek se jmenoval Politika kvality význam a propagace regionálních potravin. Přítomné seznámili s legislativními požadavky jakosti v ČR aveua odlišili od sebe pojmy Chráněné označení původu a Chráněné zeměpisné označení. Vysvětlili vznik a význam pojmů značek Klasa, Regionální potravina a již dříve vzniklých regionálních značek na potravinách. Vyjádřili se i k významu a propagaci regionálních potravin, v názornosti výkladu významu a průběhu soutěží však nejvíce zabodovaly ředitelky regionálních agrárních komor, které vysvětlily zaběhlou praxi soutěží, již mají pevně zažitou. Pod mocným tlakem konkurence si plně uvědomujeme silný marketingový potenciál daný neopakovatelností přírodních podmínek a tradicí produkce oceněných zemědělských a potravi nář ských produktů se známkou Jihočeského kraje, uvedla např. Hana Hricová, ředitelka RAK České Budějovice. Do detailu také seznámila přítomné se čtyřletým cyklem konání soutěží, jejichž vyvrcholením je udělení značky Chutná hezky, Jihočesky. Projekt vznikl v roce 2006 a od začátku měl podporu hejtmana Jihočeského kraje, AKČR i partnerské organizace Jednota, která vítězné potraviny preferuje ve svých prodejnách. Mediální podpory se Jihočechům dostává od ČRo České Budějovice, dále prostřednictvím tiskových konferencí pořádaných AKČR a jsou pravidelně medializováni na stránkách Zpravodaje Agrobase, kde se regionální soutěže cíleně prezentují ve specializované příloze Regionální potraviny. Vraťme se ale ještě k před - nášce pracovníků z Úřadu pro potraviny. Oba jmenovaní dále přítomné do hloubky seznámili se samotným děním kolem výroby potravin. Potravinářský průmysl 2 % HDP v EU (600 mld. EUR) 16 % výdajů domácností 22 % výroba a zpracování masa 16 % výroba a zpracování obilovin 16 % výroba nápojů 15 % výroba a zpracování mléka Národní dotace pro potravinářské podniky Dotační program 13 podpora zpracování zemědělských produktů zvýšení kvality zpracování zemědělských produktů a zlepšení hygienických podmínek zabezpečením transferu nových technologií a inovací do zpracování zemědělských produktů. Chráněná označení původu Nařízení (ES) č. 510/2006 Chráněné zeměpisné označení (PGI) je rovněž název regionu, určitého místa nebo ve výjimečných případech země, kterého Podíly oborů na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb se používá k označení zemědělského produktu nebo potraviny z této oblasti pocházející a který má určitou kvalitu, pověst nebo jinou vlastnost, jíž lze přičíst právě tomuto zeměpisnému původu. Produkce, zpracování nebo příprava probíhá ve vymezené zeměpisné oblasti. Rozdíl mezi zeměpisným označením a označením původu Zeměpisné označení: Ve vymezené oblasti musí probíhat alespoň jedna z fází výroby, tj. produkce, zpracování nebo příprava. Označení původu: Všechny fáze výroby, zpracování a příprava musejí probíhat v této vymezené oblasti Zaručená tradiční specialita Nařízení (ES) č. 509/2006 Žádosti o komunitární ochranu PDO a PGI se podávají na EK (DG AGRI) Ministerstvo zemědělství ČR, Úřad pro potraviny, Těšnov 17, Praha 1, Český svaz zpracovatelů masa (ČR) Slovenský zväz spracovateľov mäsa (SR) Společné žádosti o zápis TSG pro vybrané masné výrobky: Špekáček, Lovecký salám, Spišské párky Liptovský salám Příprava dalších žádostí Pražská šunka, Pomazánkové máslo Národní politika kvality Česká kvalita Hlavním cílem programu je vytvořit jednotný systém, který umožní zviditelnit důvěryhodné a nezávislé značky kvality, které jsou založené na objektivním ověřování kvality výrobků nebo služeb třetí stranou a vyloučit značky bez vypovídací schopnosti, které jsou jako informace pro spotřebitele zavádějící. Klasa Národní značka kvality Klasa slouží spotřebitelům a odběrate - lům k lepší orientaci při identifikaci produktů a prezentaci jejich kvality v porovnání s kon - ku renčními potravinami. Ministr zemědělství uděluje kvalitním potravinářským a země dělským výrobkům toto prestižní ocenění již od roku Značka je propůjčována na tři roky a její vlastnictví může být po této lhůtě prodlouženo, zároveň však může být při zhoršení kvality či porušení podmínek pro její získání odebráno. Značku spravuje Krajské značky kvality potravin od počátku roku 2004 samostatné oddělení pro marketing Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Ocenění Klasa získalo k již 1318 výrobků od 226 výrobců. Mezi oceňovanými výrobky jsou nejvíce zastoupeny masné výrobky (369), mlýnské výrobky (347) a mléčné výrobky (286). Program udělování značek kvality je otevřen všem výrob- Přehled čerpání DT-13 Podpora zpracování zemědělských produktů Rok Požadováno Čerpáno % dotace počet náklad dotace počet náklad dotace žádostí (mil. Kč) (mil. Kč) (mil. Kč) (mil. Kč) ,993 35, ,948 39, ,994 25, ,704 40, ,560 25,000 Celkem ,200 Jihočeský kraj: Chutná hezky. Jihočesky Pardubický kraj: Mls Pardubického kraje Jihomoravský kraj: Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje Zlínský kraj: Perla Zlínska Liberecký kraj: Výrobek Libereckého kraje roku z odvětví potravinářství zemědělství. Ústecký kraj: Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje kraje Přemysla Oráče Olomoucký kraj: Výrobek Olomouckého kraje Výrobek OK Vysočina: Vysočina regionální produkt Moravskoslezský kraj: Potravinářský výrobek Moravskoslezského kraje Královéhradecký kraj: Potravinář a potravina Královéhradeckého kraje Středočeský kraj: Potravinářský výrobek Středočeského kraje Ilustrační foto Zub/koláž Sch

15 26. srpna 2010 Soutěže regionů 15 cům potravin splňujícím následující základní podmínky: Výrobcem je fyzická nebo právnická osoba. S přihláškou předloží technickou dokumentaci k výrobku, která bude obsahovat mj. parametry jakosti a zdravotní nezávadnosti, požadavky na základní surovinu, ze které je vyráběn. Přihlášený výrobek musí spl - ňovat požadavky zákona č. 110/ 1997 o potravinách a tabá ko vých výrobcích. Žadatel musí předložit certifikát systému managementu jakosti nebo certifikát systému bezpečnosti potravin. Výrobek, který je předmětem žádosti o udělení značky Klasa, musí minimálně v jednom znaku vykazovat výjimečné kvalitativní charakteristiky, které zvyšují jeho přidanou hodnotu a zaručují jeho jedinečnost ve vztahu k běžným výrobkům dostupným na trhu. Identifikační údaje Laboratorní rozbory Fotodokumentace, etiketa výrobku Technická dokumentace název, charakteristika, použité suroviny, technologický postup, fyz. a chemické požadavky, balení, způsob distribuce atd. Mezi oceňované výrobky nejsou zařazeny: výrobky, které nemají balení, produkty s podílem strojně odděleného masa (separátů), výrobky distribuované pod privátní značkou obchodních řetězců, obsahuje-li výrobek náhražky surovin běžně používané v ob - dobných výrobcích (např. sója místo masa v uzeninách). Státní zemědělský a intervenční fond oddělení marketingu: Slavnostní předávání certifikátů Klasa: 3 4x ročně Výzkum Klasa únor 2009 Cíl zmapování povědomí o značce Klasa a jejího vlivu na nákupní chování spotřebitelů Cílová skupina 100 % ženy ve věku let Vývozní teritoria v roce 2008 Dovozní teritoria v roce 2008 Výzkum Klasa Nejvyšší spontánní znalost mezi oceněními kvality si udržuje značka Klasa. S velkým odstupem následují Bio a Czech Made, které jsou respondentkami zmiňovány méně často než v minulých obdobích. V letech 2005 a 2006 zaznamenala značka Klasa obrovský nárůst znalosti, v roce 2009 se znalost značky udržuje na nejvyšší úrovni 81 %. Spotřebitelky nejvíce oceňují existenci zvláštní značky pro kvalitní české potraviny. Značka Klasa je snadno zapamatovatelná, důvěryhodná a půso - bí česky. K největšímu zlepšení image značky došlo v letech 2005/2006. Oproti minulému období ještě více žen věří tomu, že výrobky se značkou Klasa jsou kvalitní, na druhou stranu méně žen souhlasí s tím, že je to vhodné označení pro většinu druhů potravin 2/3 oslovených žen připouští, že je značka Klasa ovlivnila při výběru potravin. Zhruba polovina respondentek říká, že díky značce Klasa se více zajímá o kvalitu českých potravin, častěji je kupuje a snaží se vybírat ty, které mají toto označení. Polovina žen je ochotna připlatit si za potraviny označené logem Klasa. Nejčastěji uvádějí, že jsou ochotny připlatit do 10 % ceny výrobku. Nová značka kvality Regionální potravina Je kladen důraz především na původ potraviny v daném regionu. Regionální potravina pro účely tohoto systému je produkt (potravinářský nebo zemědělský výrobek), který je vyroben v příslušném regionu, pochází zejména z tuzemských surovin a vykazuje nezaměnitelné regionální charakteristiky. Výrobky musejí být vyrobeny z tradič - ních surovin v regionu, 70 % surovin musí mít původ v ČR. Hlavní složka musí být pouze z ČR. Kromě těchto požadavků musí výrobek minimálně v jed - nom znaku vykazovat výjimečné kvalitativní charakteristiky. Společný projekt Regionální potravina: Ministerstvo zemědělství České republiky, Agrární komora České republiky, Potravinářská komora České republiky, Asociace krajů České republiky. Metodika základní rámec a struktura projektu, nastavení základních pravidel pro udělování značky, pro činnost hodnotitelské komise, pro vydávání rozhodnutí a podmínky užívání značky Regionální potravina. Metodika neřeší otázku financování a záležitosti průmyslově právní ochrany. Správcem značky Regionální potravina je Ministerstvo zemědělství ČR. Administrátorem značky je na základě souhlasu ministerstva zemědělství Krajský úřad ve spolupráci s Agrární komorou České republiky a Po - tra vinářskou komorou České republiky. Vyhlašovatelem soutěže je Krajská nebo Regionální agrární komora. Výsledky soutěže o znač ku Regionální potravina jsou vyhlašovány jedenkrát v kalendář ním roce, nejpozději do 30. září daného roku. Termíny související s vyhláše ním soutěže a se stanovením data příjmu žádostí, případně doplňujících požadavků vyhlašuje a zve - řejňuje vyhlašovatel. Značka Regionální potravina bude udělována v násle - dujících kategoriích: mléko a mléčné výrobky, pekařské a cukrářské výrobky, masné výrobky, alkoholické a nealkoholické nápoje (s výjimkou vína), ovoce a zelenina, ostatní. Značka Regionální potravina bude v každém kraji udělena vítězi výše uvedené kategorie. O vítězi rozhoduje komise, která doporučí hejtmanovi kraje udělit danému výrobku značku Regionální potravina. Značka se uděluje na čtyři roky. Podíly krajů na produkčních charakteristikách (%) Informace o projektech na přípravu a realizaci soutěže o značku Regionální potravina, metodika, logo Foodservis, s. r. o. Počernická 96/ Praha 10-Malešice Zajištění hodnocení a kontroly projektů soutěže o značku Regionální potravina. Předkládání projektů realizace soutěží, hod notící kriterium cena navrhovaného řešení a kvalita a po drobnost návrhu realizace projektu Výzvy k předložení nabídek pro veřejnou zakázku vyhlášení ve třech kolech 1. termín (odevzdání nabídky ) kraje Jihočeský, Královéhradecký, Zlínský, Liberecký, Středočeský 2. termín (odevzdání nabídky ) kraje Pardubický, Vysočina, Olomoucký, Ústecký 3. termín (odevzdání nabídky ) kraje Karlovarský, Jihomoravský, Moravskoslezský, Plzeňský. Z podkladů semináře připravila Eugenie Línková O konkrétních projektech z jednotlivých krajů čtěte v tematické příloze Regionální soutěže Ukázka regionálních potravin Foto Eugenie Línková Porada před zahájením soutěže Regionální potravina (zleva: H. Hricová, J. Tetzeli, J. Nekvasilová) Seminář v Hradci Králové na téma Význam a prezentace regionálních potravin 2x foto archiv AKČR Foto Eugenie Línková Mezi vítěznými potravinami se v jednotlivých regionech občas objeví i správně naložené a ochucené zelí

16 16 ZSČR informuje 26. srpna 2010 Hodnocení nejvýznamnějších komodit podle Zemědělského svazu ČR Obiloviny a řepka V uplynulých létech bylo nutné řešit narůstající přebytkovou bilanci obilovin vývozem obilí za nižší než burzovní ceny. Například za marketingový rok 2008/2009 bylo vyvezeno téměř 2,3 mil. tun. To tvoří cca 30 % produkce, za období 2009/2010 předpokládáme dva miliony tun plus tun intervenčního nákupu. Nárůst vývozu je především z důvodu poklesu tuzemské spotřeby v živo - čišné výrobě. Budou však zvýšené zásoby o cca tun, a tak do nové sklizně vstoupíme s vyššími zásobami obilí 1,7 milionu tun. Letošní sklizeň obilovin (vč. kukuřice) se v zemích EU-27 odhaduje na 290 milionů tun (minulý rok 293 milionů tun). Pro ČR se sklizeň odhaduje na 7,5 7,7 milionu tun, bilance bude opět přebytková. Situace bude zkomplikována tím, že v rámci Health Check došlo Nařízením Rady (ES) č. 1272/2009 k omezení intervenčních nákupů pro marketingový rok 2010/2011 jen na 3 mil. tun pšenice za intervenční cenu 101,31 EUR/t, další obilí na IN má být vykupováno formou trendů za nižší ceny. Proti tomuto opatření jsme se ohradili. Sklizeň řepky v České republice je evropským sdružením obilnářů COCERAL odhadována na úrovni 1,1 milionu tun, tzn. na stejné úrovni jako v loňském roce. Současné zásoby jsou nulové. Ilustrační foto Zub Otevření nových kapacit pro zpracování řepky na MEŘO, vývoj klimatu v některých pěstitelských zemích a zvýšení povinného přimíchávání do motorové nafty ve výši 6 % od 1. června přispělo ke zvýšení ceny. Negativně může působit návrh změny zákona o DPH, kde podpora řepkového metylesteru je nahrazena metylesterem obecně, což může otevřít cestu dovozů z třetích zemí. Mléko Mléčný sektor je vedle obilí pro zemědělství nejdůležitější, protože každý z nich se podílí na tržbách cca 16 %. V posledních měsících u nás došlo k mírnému oživení ceny a k vyrovnání ceny s průměrem zemí EU-15. Jinak zvýšení ceny mléka u nás není příliš výrazné, když za květen dle ČSÚ činilo 7,24 Kč/l mléka. Obchodní ceny mléčných výrobků se tradičně zvyšují rychleji než cena mléka. Počet dojných krav v ČR ke konci roku 2008 byl kusů. Ke konci roku 2009 se stavy snížily na kusů a v průběhu roku 2010 pokles stavů pokračuje. Produkci do určité míry vyrovnává stále se zvyšující dojivost, přesto množství mléka u nás klesá rychleji než v EU-15. Evropská komise připravuje zásadní opatření ke stabilizaci mléka s cílem opatření vyhlásit do konce roku. Trvá to neskutečně dlouho. Odmítáme častou argumentaci Svazu marginálních oblastí proti podpoře dojných krav. Jejich aktivity poškozují podpory všech zemědělců. K smíchu jsou argumenty o nadprodukci v ČR, která ovlivňuje nízkou cenu v ČR. K řešení existuje jen jeden trh celé EU-27, který je zatím regulován mezi státy kvótami. Snížení produkce v ČR o jakékoliv množství se na trhu hbitě vyrovná, jinými slovy o kolik snížíme produkci, o to více se k nám doveze. Jasným ukazatelem je vývoj salda ze zahraničního obchodu mlékem a mléčnými výrobky po odečtu suroviny, tj. nezahuštěného mléka. Zatímco toto saldo bylo před deseti lety kladné v řádu 4 mld. Kč, za rok 2009 již bylo záporné v řádu jedné miliardy Kč. Výsledky obchodu za uplynulé měsíce 2010 nasvědčují tomu, že výsledná situace za rok 2010 bude ještě horší. Průměrný podíl dovozů mléčných výrobků na spotřebě z let 2001 až 2003, tj. před vstupem do EU, byl 12 % a v roce 2009 se zvýšil na 38 %. Jatečná prasata V podmínkách ČR je produkce jatečných prasat třetí největší a na tržbách se podílí cca 12 %. Stavy prasat klesají hlavně v zemích střední a východní Evropy a následně do těchto zemí vzrůstá dovoz vepřového masa, a to hlavně ze zemí původní evropské patnáctky, kde stavy buďto stagnují, nebo rostou. Mezi roky 2006 a 2009 se stavy prasat v EU-15 zvýšily téměř o milion kusů, zatímco v EU-12 se stavy téměř o sedm milionů kusů snížily. Diametrální rozdíl je u celkových počtů zatímco v EU-15 mají 123 milionů kusů, v EU-12 jen 30 milionů. Nejvyšší podíl dovozů na spotřebě je u nás právě u vepřového masa, kde dosahuje 45 %. Průměrná cena 1 kg jatečných prasat v živé hmotnosti v roce 2008 byla 30,39 Kč, v roce 2009 snižování ceny pokračovalo na 29,90 Kč. Situace se dlouhodobě nelepší. Cena za leden až květen 2010 je 26,38 Kč živé hmotnosti, přičemž nyní mírně stoupá. I na příkladu této komodity je patrné, že výrazný pokles soběstačnosti nezvýší cenu pro zemědělské prvovýrobce. Omezení produkce tedy není cestou k vyš šímu zpeněžení, jak často čteme. Pokud se nepřij - mou opatření, za pár let u nás bude činit záporné saldo u ag - rárního zahraničního obchodu masem polovinu záporného salda celkového agrárního zahraničního obchodu ČR. Miroslav Jirovský, předseda Zemědělského svazu České republiky Dotace na útlum výroby jsou demotivující Nechali jsme si vnutit systém útlumu výroby, postupně přestáváme vyrábět a přecházíme na extenzivní environmentální systém. Zatímco bývalá EU-15 sice oddělila dotace od výroby (decapling), ale přidělila je na farmu podle výše výroby v minulém období, my jsme to rozdělili na hektary bez ohledu na výši výroby v minulosti. Unás je tak na tom nejlépe ten, kdo nic nedělá, nevyrábí, vše zatravnil, splňuje nejnižší počet VDJ na 1 ha a dostává nejvíce dotací. Například ve Francii je maximální vyrovnávací příspěvek na plochu 1 ha TTP od 49 do 136 EUR/ha. Ostatní dotace bere farmář na chov krav, aby ale dostal plnou výši dotace na 1 ha TTP, musí chovat optimální hustotu, která je 1 VDJ na 1 ha. Pokud chová pod 0,8 VDJ na 1 ha, sazba na plochu se mu krátí o 30 %. U nás se na 1 ha TTP vyplácí až Kč, a přitom stačí splnit jen 0,2 VDJ na 1 ha. Naproti tomu ten, který vyrábí, je na tom následovně: Na 1 ha obilovin při ref. výnosu 4,2 t a sazbě 63 EUR/t dostala ČR od EU na 1 ha 265 EUR (asi 6890 Kč) a my jsme to přerozdělili na TTP a pěstitel obilí dostane na 1 ha jen 4500 Kč. Podobně je na tom výroba mléka. Chovatel mléčných krav sice dostane dotace na plochu krmných plodin, ale naproti tomu přišel o porážkové prémie a pří - platek na mléko (1 Kč za 1 litr), což po vzájemném zápočtu před stavuje menší příjem na dojnici o 5000 Kč ročně. Když porovnáme celkovou podporu včetně plochy, tak naše KBTPM při zatížení 0,2 VDJ je zvýhodněná o tisíc Kč a dojná kráva je znevýhodněná o 5000 Kč proti systému dotací v EU 15. Tento systém, který zavedla Z nových členských zemí EU neklesla výroba jen v Polsku a Slo - ČR, vede samozřejmě k útlumu výroby a nutí zemědělce přejít vinsku. Poláci si vyjednali jiné na nevýrobní systém. Když zkrachuje zemědělský podnik a pře - kteří nepřidělili dotace na plo- podmínky a Slovinci jsou jediní, vez me ho podnikatel-ekonom, chu, ale rozdělili je podle výroby. Nechceme si přiznat, že nejdříve zlikviduje ŽV, a pokud to jde, vše zatravní a nechá si jen 80 % problémů jsme si způsobili sami špatným systémem roz- pár krav, které převede z doj - ných na maso. Dávat dotace tzv. dělení dotací. podnikatelům za to, že nic nevyrábějí je demotivující, jako když tací dostává na 1 ha sedlák Stále srovnáváme, kolik do- se nepřizpůsobivé skupině našich spoluobčanů dávají peníze vůbec, nebo jsou jen zmulčova- v Bavorsku a kolik my, ale už nevidíme, že on vyrábí 2 3krát více produkce než my. Srovnejme Stále srovnáváme, kolik dotací dostává na hektar jenom louky v Bavorském lese a na Šumavě. V Německu jsou půdy sedlák v Bavorsku TTP intenzivně 4 5krát sečeny, a kolik my, ale už nevidíme, každých 4 5 let obnovovány, že on vyrábí až třikrát více aby tam rostly kulturní trávy, produkce než my. plochy jsou celý rok krásně zelené. U nás jsou posečeny jednou ročně, druhá seč není udělaná za to, že se jim nechce ráno vstát né vršky a nad 30 cm plochy a jít do práce. Je to prostě amorální vůči těm, co vstanou a jdou stařiny. jsou povětšinu roku zrzavé od vytvářet hodnoty. Prioritou zemědělství musí Od vstupu do EU u nás zemědělská výroba neustále klesá. půdy a údržba krajiny, ne být využití potenciálu úrodnosti boj o dotace. Krása evropské krajiny byla vytvořena intenzivní zemědělskou výrobou po celá staletí. Extenzivní obdělávání zemědělských ploch, které nám vnucují staré členské státy EU, ač samy dělají pravý opak a výrobu zvyšují, má samozřejmě vliv na ekonomiku celého státu. Jen pro srovnání v Dánsku jde na přímé platby a podporu trhu 95 % všech dotací a jen 5 % na rozvoj venkova. U nás jde na rozvoj venkova 42 %. Dnes je problém s naplněním státního rozpočtu a s udržením zaměstnanosti, hlavně na venkově. Ztráta jediného pracovního místa stojí státní pokladnu ročně Kč ( Kč ztráta na daních, nezaměstnaný stojí Kč). Snížíme-li výrobu mléka na polovinu, jak nás na to připravuje ÚZEI, přijde o práci cca lidí a státní rozpočet to bude stát 8 mld. Kč ročně. Když všichni zemědělci zruší výrobu a zač - nou extenzivně hospodařit, přibudou desítky tisíc nezaměstnaných a státní kasa přijde o de - sítky miliard. Při intenzivní živočišné a rostlinné výrobě je jeden pracovník na ha z. p., na údržbu TTP a chov masných krav v nejnutnější výši stačí jeden pracovník na ha, to je 10 %, a 90 % lidí by přišlo o práci. V současné ekonomické krizi jde o udržení státních financí a rozumná politika musí podpořit podnikání ve všech oblastech NH, tedy i v zemědělství. Prioritou musí být udržet zaměstnanost a vytváření nových pracovních míst. Z hlediska národních zájmů je hloupost nepodpořit vlastní zemědělskou výrobu a ne zastavit a postupně neomezit dovoz základních potravin. Dnes se již dováží třetina potravin a jsme soběstační jen v mlé - ce, obilí a olejninách. U všech ostatních komodit jsme závislí na dovozu (např. vepřového masa, kde jsme byli ještě v roce 2004 soběstační, dnes dovážíme přes 40 % spotřeby). Josef Kubiš, ředitel Agrodružstva Jesenice

17 26. srpna 2010 ZSČR informuje 17 Soutěž ZSČR: zemědělský Manažer roku Letos získali ocenění udělované Zemědělských svazem ČR tři finalisté Ing. Václav Kopecký, ředitel Agrodružstva Brázdim, Ing. Jarmila Čermáková, předsedkyně Agrodružstva Roštění, a Ing. Josef Rotter, předseda ZOD Žichlínek Všechny oceněné firmy postupně navštívíme Agrodružstvo Brázdim představíme příště ZOD Žichlínek: miliony litrů mléka pro Danone Družstvo ZOD Žichlínek vzniklo v roce 1993 transformací původního sloučeného zemědělského družstva. Hospodaří v severovýchodní části česko-moravského pomezí mezi Lanškrounem a Českou Třebovou, okrajově zasahuje do Svitavska. K užívalo k zemědělským účelům 6823 ha zemědělské půdy a 5928 ha orné půdy v katastrech a částech území 24 obcí. Ke stejnému období chovalo druž stvo 3874 kusů skotu, z toho 1849 dojnic ve struktuře 60 % plemene české strakaté a 40 % kříženci holštýnské. Vysokobřezích jalovic mají 301 kusů, jalovic 876 a telat 848. ZOD vlastní kvótu dodávky mléka do mlékárny Danone Benešov ve výši 13,4 milionu litrů. V živo čišné výrobě je ZOD zaměřeno na výrobu mléka a produkci vepřového masa. ŽV se podílí na tržní produkci dominantně. Prasata pro Jatka Lanškroun Prasat je ve výkrmu kusů, z toho selat je 1210, prasat v předvýkrmu 4108 a 192 prasnic. ZOD je majetkově propojeno se společnostmi Jatka, s. r. o., Lanškroun (100 %) a Agrochem Lanškroun, a. s. (63 %, později Agrostav, a. s). Družstvo již odprodalo své účasti ve společnostech Agrobest Běstovice, s. r. o., a Svaz výrobců mléka Šumperk, a. s. Stále eviduje jako nevyřešenou majetkovou účast v Agro - bance Praha. Na majetku ZOD se podílí 321 členů. V zaměst - naneckém poměru je 294 pracujících. Na základě platné legislativy plní ZOD své závazky vůči 776 oprávněným osobám a bý - valým členům. Rostlinná produkce Družstvo hospodaří na pozemcích nacházejících se v nadmoř - ské výšce m. Je zařazeno do bramborářsko-ovesné oblasti. Obiloviny se zde pěstují na 2820 ha orné půdy, z toho je pšenice ozimá na 995 ha, ječmen ozimý na 417 ha, ječmen jarní na 493 ha a oves na 72 ha Významné je i pěstování tritikále na 442 ha, kukuřice-suché zrno 164 ha a vlhké mačkané zrno 233 ha. Luštěniny jsou na 163 ha, olejniny na 1306 ha, mák na 205 ha a pícniny na 1535 ha. Věda do praxe Družstvo ZOD Žichlínek podniká v pro pojené ekonomické skupině ve snaze maximálního využití vlastních zdrojů z vlastní zemědělské výroby a výrobků a služeb dceřiných společností včetně produkce finálních výrobků (maso a masné výrobky, osiva, krmné doplňky a výlisky, řepkový olej, MEŘO, bionafta, krmné směsi, hnojiva, PHM a ostatní služby). Pro letošní rok připravuje družstvo ve spolupráci se strategickými partnery výstavbu dvou bioplynových stanic s kogene - rač ní jednotkou pro výrobu ele - ktrické energie. Ve snaze o sní žení závislosti na dovozech spolupracuje se zástupci vědecko výzkumných pracovišť v Česku i v zahraničí. Tak se podařilo získat užitný vzor pro výrobu krmných doplňků Proenegrol z upravených řepkových výlisků. ZOD bylo iniciátorem obchodní spolupráce s fir - mou Volac Ltd. (výrobky Megalac, Megapro aj., později licenční výroba ve společnosti Agrobest Běstovice, s. r. o.). Bylo také ověřováno a po - zdě ji zavedeno pěstování lupiny. Ta měla nahradit výpadek řepných řízků v krm ných dávkách po nuceném ukon čení pěstování cukrové řepy. Lupina pomohla snížit výdaje na nákup proteinových složek do krmných směsí. Eugenie Línková Agrodružstvo Roštění: zemědělství i pronájem chat V soutěži Manažer roku z odvětví zemědělství uspělo také Agrodružstvo Roštění, které leží na rozhraní Valašska a Hané. Má 65 zaměstnanců a hospodaří na výměře 1200 ha zemědělské půdy, z toho je 150 ha luk a pastvin. Nosnými odvětvími jsou rostlinná a živočišná výroba a výroba pečiva a zákusků se sítí maloobchodních prodejen. Nosnou činností je klasická zemědělská produkce. Podíl obilovin z celkové výměry orné půdy družstva činí 40 %, olejnin 26 % a cukrovky 5 %. Hlavními pěstovanými obilovinami jsou pšenice ozimá pro krmné i potravinářské využití, ječmen sladovnický i krmný. Mezi olejninami zde pěstují řepku ozimou, mák a sóju. Stupeň zornění je 87 %. Silné je také zastoupení pěstování krmných plodin na 29 % obhospodařované půdy. Kukuřice je strategickou krmnou plodinou pro výrobu siláže k zajištění energie v celoroční směsné krmné dávce pro vysokoprodukční holštýnské dojnice. Podnik v osevním postupu dodržuje optimální strukturu pěstovaných plodin ve vztahu k půdním a přírodně klimatickým podmínkám. Neriskuje přehnanou specializací ve vztahu ke každoročně se měnícím realizačním cenám. Částečnou měrou se podílí na údržbě trvalých travních porostů a pastvě. Pšenice ozimá je na 259,62 ha, ječmen ozimý na 20,00 ha, ječmen jarní na 171,11 ha, kukuřice na zrno na 45,05 ha, cukrovka technická na 60,00 ha, řepka ozimá na 138,00 ha, mák na 90,00 ha, sója na 4,00 ha, hořčice na semeno na 19,60 ha, kukuřice na zeleno a na siláž na 114,96 ha, vojtěška na 110,00ha, kmín na 20,22ha, louky trvalé na 71,94 ha, pastviny zabírají 78,06 ha. Mléko a hovězí maso Z hlediska živočišné výroby zajišťuje podnik výrobu mléka a ho vězího masa. Hlavním produktem je u nás mléko, které tvoří asi 39 % tržeb. Podnik dosahuje vynikajících výsledků v užitkovosti dojnic, což svědčí o oprávněné specializaci na toto odvětví. Těchto výsledků bylo dosaženo postupným zvyšováním užitkovosti od roku 1995, kdy činila dojivost 4300 litrů na dojnici a rok, říká Jarmila Čermáková, předsedkyně Agrodružstva Roštění. V této době se začalo s převodným křížením červenostrakatého skotu na mléčné holštýnské plemeno. Dnešní užitkovost činí 7500 litrů na dojnici a rok. V podniku se chová 900 kusů hovězího dobytka, z toho je 420 kusů dojnic, dodává Čermáková. Druhým produktem živočišné výroby je hovězí maso, které tvoří 5 % tržeb. V rámci výkrmu skotu dosahuje podnik taktéž kvalitních výsledků. V začátcích je chov masných krav bez tržní produkce mléka. Chov býků je soustředěn na farmu Rymice. Býci se vykrmují do porážkové hmotnosti 550 kg. Potravinářská činnost Pekárna nabízí široký sortiment výrobků: chléb, rohlíky, slané pečivo, sladké pečivo, grahamové pečivo, špaldové pečivo, koláče, zákusky, dorty a další dle přání zákazníka. V pekárně pracuje 20 zaměstnanců, převážně žen, v třísměnném provozu. Roz voz pečiva a zákusků zajišťuje trojice moderních klimatizovaných vozů. Zboží se zaváží do oblasti Zlínska, Přerovska a Kro - měřížska. V roce 2006 se pekárna zúčastnila regionální soutěže Perla Zlínska a získala s výrob - kem Trubička sněhová první místo v kategorii cukrářský výrobek. Nezemědělská činnost Agrodružstvo Roštění nabízí řadu služeb. Mezi ně patří pronájem chat v rekreační oblasti Rusava, pronájem reprezentativních prostor pro firemních či jiné oslavy a op ravy zemědělské techniky v dílnách. Rovněž provozuje síť maloobchodních prodejen. Velmi krásná a turisticky oblíbená oblast Rusava skýtá mnoho příležitostí k odpočinku či sportu. Eugenie Línková

18 18 Mlékárenství 26. srpna 2010 DOKUMENT Komu vadí mléko z automatů Manipulace s fakty snížila konzumaci mléka z automatů. Jaká je skutečně pravda o nebezpečném mléce? Jak a z jakých zdrojů se šíří fámy o mléčných automatech? Na tyto otázky odpovídá viceprezident Agrární komory České republiky Jindřich Šnejdrla. Loni vyvrcholila krize v komoditě mléko. Farmáři dostávali za litr mléka také 4,20 Kč. Měli jen dvě možnosti: Buď s chovem krav skončit, nebo se pokusit mléko prodat přímo spotřebiteli. Proto začaly v ČR růst jako houby po dešti tzv. mléčné automaty. Chci zdůraznit, že podmínky prodeje syrového krav ského mléka formou maloobcho du určuje vyhláška č. 128/2009, která stanovuje velice přísné podmínky prodeje, jež musí farmář dodržet a které kontroluje Státní veterinární správa (SVS). Prodej přes automat je adresný a farmář se podle toho musí chovat. Jakákoliv chyba se rovná obchodní sebevraždě. Farmáři tedy musejí při prodeji mléka dodržovat české zákony. Je na spotřebitelích, aby dodržovali pokyny, které konzumace syrového mléka předpokládá mléko se musí tepelně upravit. Stejně jako když si kupujeme maso nebo vejce. SVS provedla do konce dubna cca 250 kontrol, které neshledaly žádné nedostatky. Proti tomu se spustila mediální kampaň, založená na nepodložených tvrzeních a obratných manipulacích hlavního hygienika ČR MUDr. Michaela Víta a sou - kromé obalové firmy Tetra Pak. Jejich vystoupení v médiích navodily situaci, že konzumace mléka z automatů je zdraví nebezpečná. Abych metody informací hlavního hygienika doložil, budu citovat z jeho dopisu ředitelům Krajských hygienických stanic z 8. ledna: Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, upozorňuji na výskyt průjmových onemocnění s etiologickými agens kam pylobacter v příčinné souvislosti s konzumací nepasterizovaného a nepřevařeného mléka z auto - matů na mléko. Na výskyt těchto onemocnění upozornila Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje. Tolik úvod dopisu hlavního hygienika. V dalším textu píše: I přesto, že nelze v současné době jednoznačně určit vehikulum, na základě citovaných epidemiologických dat lze vyslovit podezření na toto vehikulum. Ptám se. Jakáže to jsou epidemiologická data? Jakým způsobem se získávají? Odpověď je prostá. Když má někdo průjem a jde na ošetření, lékař mu položí otázku, jakou stravu požil. Je jasné, že nikdo z postižených průjmem se neživí jenom pitím syrového kravského mléka. Jí maso, pekárenské výrobky, vejce, zeleninu, ovoce, atd. Zde je doklad manipulací páně hlavního hygienika. Manipulací, které po jeho televizním vystoupení 22. února zapříčinily pokles prodeje mléka z automatů až o 50 %. Dodnes nebyla původní výše denního prodeje obnovena a farmářům byly způsobeny velké ekonomické škody. A ještě jedna pikantnost Vítův graf Počty notifikovaných průjmových onemocnění ze syrového mléka z automatů podle vykazujícího kraje. Ponechám stranou zavádějící název grafu. Šest krajů má výskyt nula, čtyři kraje do deseti, tři kraje kolem dvaceti. A pozor Jihočeský kraj přes sto čtyřicet! Jihočeský kraj rovná se čtyři mléčné automaty v Českých Budějovicích. Mohu tedy konstatovat, že důvěryhodnost tvrzení pana hlavního hygienika stran mléčných automatů byla obdobná tomu, co předvedl v kauze prasečí chřipky. Na závěr přece jen dvě radostná sdělení. Za prvé kontrolní zpráva SVS nepřinesla žádná zjištění, že by v některém z automatů zaznamenala nebezpečné bakterie. Za druhé to byl test MF Dnes. Ten dne 16. června přinesl pod titulkem Mléka z automatů se nemusíte bát jednoznačné ubezpečení, že se ani v jednom z automatů nenašly patogenní bakterie, které způsobují nějaká onemocnění. Těžko podezřívat redaktorky tak renomovaného deníku z podjatosti, dodal ke kauze prezident AKČR Jan Veleba. (red) Kontroly SVS a test MF Dnes: Mléko z automatů není závadné Agro Sebranice, nejmodernější zemědělský podnik ve svitavském okrese, zařadil do plánu cest po regionu nový mléčný automat. Hejtman Radko Martínek společně s předsedou Agro Sebranice Jindřichem Jílkem jeden takový otevřeli v úterý 18. května v Poličce. Automat stojí u pekárny, kam dodávají mléko z roboti zo - vané mléčné farmy v Sebrani - cích. Automat na mléko má smysl, zvláště když je umístěn v blízkosti supermarketů jako v Poličce, uvedl hejtman Martínek při slavnostním otevření automatu, z něhož si nyní lidé mohou oficiálně načepovat čerstvé mléko. Hejtman věří, že v pořadí již druhé takové zařízení v tom - to městě bude prosperovat. I když mléčný automat neřeší dlouhodobé potíže zemědělců s nízkými výkupními cenami Čerstvého mléka z tuzemských prodejních automatů se není třeba obávat. Vyplynulo to z analýzy, kterou nechal vypracovat deník Mladá fronta Dnes ve spolupráci se Státním veterinárním ústavem. atogenní bakterie, které P způsobují onemocnění, se nenašly ani v jednom z pat - nácti vzorků odebraných v růz - ných regionech, uvedla autorka člán ků, redaktorka Mf Dnes Hana Večerková. Při testu se tak nepotvrdilo varování ministerstva zdravotnictví, podle něhož je hlavním rizikem nepasterizovaného mléka možný přenos bakteriálních a virových původců infekčních mléka, určitě je dobrou službou pro občany, je přesvědčený předseda krajského výboru pro onemocnění. Test Mf Dnes ukázal, že nákup v automatech není žádným hazardem se zdravím. Ani Státní veterinární správa (SVS) nezjistila při kontrolách automatů žádné závažnější problémy. Výsledky jejich šetření si v červnu vyžádal i pre zident Agrární komory ČR Jan Veleba. Z roz borů a šetření 252 vzorků vyšlo najevo, že bakterie camylobacter byla přítomna pouze v jediném z automatů, a to ve Zlínském regionu. Jinak byla množství bakterií zanedbatelná. V červnu stálo v ČR 170 přístrojů, z nichž si lidé mohou natočit tepelně neupravené mléko přímo od zemědělců. SVS koncem února informovala, že se na kontrolu automatů zaměří. Důvodem byly zprávy o průj mo - vých onemocněních, jež s pro - dejem syrového mléka mohly mít souvislost. (egi) Čerstvé mléko je služba občanům Již osmnácté slavnostní udělení titulu Nejlepší ekologický zemědělec roku spojené s předáním putovního Bartákova hrnce proběhlo podle tradice poslední květnovou sobotu. Letos se hrnec předával v Horní Lidči na valašském ekostatku společnosti Ekofarma AgroFyto, spol. s r. o. Jednatelé společnosti AgroFyto Ludmila Mužikovská a Vilém Rudolf od organizátorů získali keramický hrnec plný zlaťáků, tedy desetikorun, v celkové hodnotě Kč. zemědělství, životní prostředí a venkov Václav Neubauer. Sebraničtí proto plánují, že další automat na mléko nainstalují přímo v obci, kde sídlí jejich družstvo. V automatu prodáme zhruba promile denní produkce. Považoval bych za úspěch, kdybychom se dostali na tři až čtyři procenta, dodal předseda družstva Jindřich Jílek. Za podstatnější a rozhodující zdroj příjmů však považuje bioplynovou stanici. Než se pustí do výstavby, potřebuje mít zaručeno, že získá připojení do sítě. Požádal proto hejtmana Radko Martínka o po - moc. Na příkladu Slovenska, kde vztahy upravuje legislativa, ukázal, jak by odběr mohl fungovat u nás a jaký přínos by pro ekonomiku zemědělského podniku představoval, řekl hejtman, o čem bude jednat s distri - butorem plynu. (mag) Nejlepším ekozemědělcem je statek AgroFyto Poklady Bartákova hrnce získala letos ekofarma AgroFyto Slavnostního zahájení provozu mléčného automatu v Poličce se zúčastnil i hejtman Pardubického kraje Radko Martínek (vpravo) Společnost byla založena v roce Obhospodařuje 690 ha luk a pastvin a 157 ha orné půdy. Na pastvě tam celoročně mají okolo 120 kusů dojnic Holštýnského plemene a 530 kusů masného plemene Siementhal. Průměrně krávy denně nadojí 2000 l mléka, jež zpracovává mlékárna ve Valašském Meziříčí na biovýrobky. Například jejich kysaný mléč ný nápoj získal ocenění Česká biopotravina roku 2006, cenu hejtmana Zlínského kraje 2006, cenu Perla Zlínska nejlepší výrobek Zlínského kraje 2006 a nejlepší mlékárenský výrobek (agn)

19 26. srpna 2010 Mlékárenství 19 Prodejna bez pultu Prodej ze dvora, mléčné automaty, farmářské trhy. To jsou slovní spojení, která se v posledních týdnech a měsících stále častěji derou na povrch a začínají se vrývat do povědomí zákazníků konečných spotřebitelů. Mnozí zemědělští výrobci si to již vyzkoušeli dříve a pro vozují vlastní prodejny s výrobky svých hospodářství. K mnohým se dostala podobná šance s mléčnými automaty. Slyším jako dnes ty nářky, že provozovat mléčný automat nic nevyřeší, že prodávat pár set litrů v automatu je proti mnohatisícové výrobě zanedbatelné. Při zjed - nodušených počtech to tak může být. Ale koukněme se na věc důsledněji, z nadhledu a možná i pod dojmem událostí, které se strhly po instalaci prvních desítek automatů. Proč prodej mléka přes automaty vzbudil tolik nevole a silných protireakcí? Proč bylo nutné tuto myšlenku zašlapat do země, když je to zanedbatelné množství mléka? Je to asi všechno jinak. Ze zemědělců by někdo rád měl jen nejednotné producenty surovin. Odvahou jít na otevřený trh by se mohlo stát, že se zemědělci naučí svou produkci prodat zákazníkovi a zákazník by si mohl všimnout, že skutečná kvalitní potravina je o něčem jiném. To už vypadá hrozivěji. Kolem automatů po celé republice se strhla lavina akcí na podporu mléka a šířících osvětu mezi zákazníky Automat na mléko spolu s vyspělým prodejem výrobků z mléka je v provozu například ve Valašském Meziříčí, kde se velmi osvědčil 3x foto archiv TOKO Nicméně je zde další fakt k uvědomění. Pakliže jako producent kvalitní suroviny nejsem spokojen s cenou od svých odběratelů, nezbude mi nic jiného, než svou produkci prodat sám. A existuje mnoho zemědělských podnikatelů a farmářů, kteří touto cestou vyrazili a mají velké úspěchy. Nechme ale teorií. Jaká je naše nabídka? Už při příchodu automatů na trh jsme říkali, že jde jen o za - čátek. Že přes automaty budeme moci prodávat daleko větší sortiment. Automaty na mléko doznaly mnoha úprav a přizpů - sobení, nejen co do funkčnosti, ale i příslušenství, vzhledu a velikosti. Nabízíme automaty na prodej mléka do interiérů, do prodejních výloh, stěn, nebo jako samostatné prodejní stánky s dřevěným či kovovým domečkem. Vybere si každý. Naší snahou je spolu s automatem na mléko vždycky dodat také automat na prodej lahví a dalších produktů. V sou časnosti navíc dodáváme chlazené automaty na prodej potravinářských výrobků z mléka a ma sa. V na - bídce jsou i automaty, které obsahují tři samostatné prodejní oddíly jeden na mléko, jeden na lahve a produkty a jeden chlazený na čerstvé potraviny. Specifickou variantou jsou i pro - dejní automatické domečky pouze na chlazené produkty. V posledních týdnech pořádáme mnoho akcí k propagaci čerstvých potravin z mléka a masa. U automatů na mléko Automat pro prodej mléka, lahví a případně dalších produktů, a chlazený automat na prodej potravinářských výrobků organizujeme ochutnávání domácích kysaných výrobků, sýrů, tvarohu nebo výrobků ze syrovátky. K tomu samozřejmě vydáváme receptáře a mnoho dalších tiskovin pro osvětu o mléce a výrobků z něj. Dohadujeme možnosti dodávek výrobků z mléka od minimlékáren do sítě mléčných automatů. Minimlékárny, většinou vlastněné zemědělskými podniky, si zakládají na produkci výrobků z pravého mléka, mnohdy zhotovených podle vlastních osvědčených receptur. Při našich ochutnávkových akcích jsme se přesvědčili, že o tyto výrobky je velký zájem. Dnešní spotřebitel je značně zhýčkán, a tak je nutné jít mu naproti. Navíc nemůžeme konkurovat nákupním centrům, jejich možnostem a nabídce. Ale jako zemědělci máme jinou výhodu jako základ pro čerstvou potravinu máme kvalitní surovinu, máme též místní, krajový význam a zákazníky, kteří po čerstvé potravině s jasným původem touží. Naší touhou je uspokojit zákazníka. Právě na něm nám záleží. Automaty na prodej mléka a čerstvých produktů se jeví jako otevřená cesta, kterou zákazníci přijímají. Ing. Libor Rokos, TOKO Agri, a. s. Propagaci mléka a mléčných výrobků podpoří Evropská unie Marketingový výbor, který vznikl při AKČR, zaznamenal první úspěch. Evropská komise (EK) mu začátkem června oznámila schválení tříletého projektu pracovně nazvaného Bílé plus. Na propagaci mléka a mléčných výrobků se tak může čerpat více než devět milionů korun. ficiální potvrzení se O uskuteční formou vyhlášení rozhodnutí komise ve Věstníku zhruba do jednoho měsíce. Od této doby následuje tříměsíční lhůta k vyřešení smluvních vztahů mezi všemi zainteresovanými stranami. Celkově je projekt koncipovaný jako tříletý s před pokládaným zahájením nejpozději k 1. říjnu Schválená a nepřekroči - KRÁTCE Bílá medicína Jeden litr mléka zabezpečí potřebnou denní dávku vitaminu B12 a vitaminu A. Ten první je důležitý pro tvorbu červených krvinek a fungování nervového systému, druhý zase chrání sliznice a zvyšuje odolnost proti infekcím. Dále mléko obsahuje vitaminy E, B1, B2, B6 a C a je také jedním z nejbohatších zdrojů vápníku a fosforu, prvků důležitých v každém věku, protože preventivně působí proti osteoporóze. Využitelnost vápníku zvyšuje vitamin D, který se v mléce také nachází. Mléko navíc přináší zdravé tuky, především kyselinu olejovou, linolenovou a konjugovanou kyselinu linolenovou (CLA). Bílkovina laktoferin stimuluje obranný systém, zvyšuje bioaktivní dostupnost železa a pozitivně ovlivňuje skladbu mikroflóry ve střevech. (tk) Je biomléko jiné? telná částka na krytí veškerých aktivit je stanovena na EUR (zhruba 9,3 milionu Kč) se schematem čerpání a plnění v prvním roce 4,3 milionu Kč a ve druhém a třetím roce po 2,5 milionu Kč. Z uve dené sumy bude ze strany Evropské komise poskytnuto 50 procent prostředků, 30 procent půjde z národních zdrojů (administrace SZIF) a 20 procent (asi 1,85 milionu Kč) ze zdrojů žadatele, tedy AKČR, uvedl Jiří Felčárek z AKČR a upřesnil, že zainteresovanými stranami jsou MZe, SZIF, PR agentura apriory a Agrární komora ČR. Pravidla EK nedovolují prostřednictvím projektu propagovat českou produkci ani konkrétní výrobky tuzemských zpracovatelů, což se AKČR zavázala plně respektovat. Tímto směrem se zaměří i kampaň řízená Marketingovým výborem AKČR, jejímž primárním cílem bude zlepšit vnímání a obraz českého zemědělství v očích naší veřejnosti. (egi) Biomléko obsahuje podstatně více nutričních látek než běžné mléko, a to o 60 až 80 procent v letních měsících a více než o polovinu v zimě. Dokazují to výsledky čtyřletého výzkumu univerzity v Newcastlu. Je to dáno tím, že krávy chované v ekologických chovech se normálně pasou na bezpečných pastvinách bez pesticidů, říje a plemenitba jsou přirozené, telata jsou normálně kojena a v chovu není kladen takový důraz na vysokou produkci mléka. Kráva tak nadojí méně, ale dá si záležet na kvalitě. (tk) INZERCE

20 20 Pekárenství 26. srpna 2010 KRÁTCE Máte napečeno raz dva Chcete svou rodinu překvapit něčím sladkým? Vsaďte na jistotu a zvolte překládané koláče značky Penam. Řadu, kterou dosud tvořily tradiční Překládaný koláč s náplní tvarohovou a makovou a Překládaný koláč s náplní makovou a švestkami, nyní doplnily dvě novinky s oblíbenými druhy letního ovoce Překládaný koláč s náplní tvarohovou a meruňkovou a Překládaný koláč s náplní tvarohovou a višňovou. Díky praktickému balení si překládané koláče značky Penam můžete vychutnat nejen doma, ale vzít je také s sebou ven, na piknik s přáteli, na chalupu, na výlet i k vodě. S překládanými koláči ušetříte čas v kuchyni a zároveň si pochutnáte na řadě originálního sladkého pečiva. Každý z koláčů se prodává ve 350g balení, které bez problémů zasytí čtyřčlennou rodinu. (og) Je český chléb v ohrožení? Až takto sugestivně zněla upoutávka na jeden televizní pořad uvedený letos na jaře. Následoval článek v nejmenovaném deníku, který popisoval takřka hrůzy provázející dnešní výrobu chlebů. Přiznám se, že po shlédnutí části onoho pořadu, kde byl záběr na místnost nevalné úrovně s hromadou starých chlebů, které se mají drtit a přidávat do matečného kvasu, jsem sama částečně podlehla rozhořčení, co vše už nám obchod nabídne a jak se původní dobré české potraviny przní. V minulém čísle jsme ukázali, jak lze naprosto ošidit některé potraviny. Nyní si vezmeme na paškál chléb. Začala jsem se pídit, jak je tomu v případě vratek chleba z obchodu. Do roku 1990 se totiž běžně stávalo, že si neprodejné potraviny museli brát zpracovatelé zpět a pře pra covat je v nové výrobky. Jako zemědělský novinář jsem se v 80. letech minulého století v masných provozech setkávala s přeprav kami nazelenalého masa, které se následně recyklovalo do uzenin, a viděla jsem hromady plesnivých sýrů, které se pak přetavily ve skvělé taveňáky. A teď tohle s chlebem. To se snad ani v dobách minulých nedělo! Tento zážitek asi otřásl každým, kdo měl zrovna puštěný onen televizní kanál. Bohužel jsem v televizi nepostřehla, ve které pekárně takto hospodaří. Žádné jméno nepadlo, takže následky zprávy nesli asi všichni pekaři stejným dílem, podle okřídleného padni komu padni. Do podezření z páchání čehosi nekalého se tak dostala i zcela moderní pekárna společnosti Penam Zelená louka. Jaroslav Kurčík, generální ředitel této společnosti, zareagoval ale bleskově a pozval skupinku novinářů, aby si prohlédli pekárenský provoz. Den starý chléb do kvasu odjakživa patří Po půlhodinovém výkladu odborníků jsme se ptali. Mně zajímalo, co se děje se starým chlebem a zda ještě vůbec existují Ilustrační foto Zub/koláž Sch ony komunisty proslavené vratky. Ne, ty skutečně neexistují, ubezpečil nás hlavní technolog pekárny Václav Bozděch. Zároveň nás ohromil sdělením, že chléb z předchozí výroby, který má nějaký vizuální defekt a není jinak kvalitativně poznamenaný, se skutečně do produkčního kvasu přidává. Nejde o nic špatného, ba naopak. Takto se chléb peče odjakživa. Do kvasu se přidává pouze chléb stejného složení z předchozí výroby, který neopustil pekárnu. Díky tomu docílíme lepší vůně a chuti toho čerstvého, specifikoval technolog Bozděch. A jak dodal, výhodou moderní přípravy kvasu pomocí fermentace je skladovatelnost produkčního kvasu (5 6 dní bez technologických změn). Díky tomu ho lze v té době použít na mísení těsta a pruž - ně reagovat na poptávku zákazníků. Pro názornost uvedl Bozděch příklad: Když se počítá s odbytem 100 kg chleba, vyrobí se ho 115 kg s tím, že je to jakási rezerva, kdyby se najednou obchod zbláznil a měl větší požadavek. Také se počítá s určitou rezervou pro přidání den starého chlebu do kvasu. Chléb nelze vyrábět z mrt - vých kvasů. Vždy jde o živé bakterie a kvasinky, jejichž množení v kvasech je pro výrobu těsta na chléb nezbytné, říká Bozděch. Následně nás provedl velmi moderní pekárnou. Chleba se nejlépe uchová ve lněném ubrousku Garantujeme výbornou chuť chleba a trvanlivost minimálně tři dny od doby, co opustí naši pekárnu, doplnil Jaroslav Kurčík. Ladislav Hebký, který s osm desáti křížky na svých bed rech stále působí jako uznávaný odborník v brněnské pekárně Penam, nám poradil, jak správně chléb uchovávát. Nebraňte se staré a léty prověřené zkušenosti našich babiček, které dávaly chléb nejdřív do lněného ubrousku a až pak do nějaké nádoby, uvedl. Rozhodně není dobré dát chleba do igelitového sáčku a do lednice, kde se při opakovaném vyjímání orosí a rychleji plesniví. Na to mi pošeptal, že nejdéle vydrží ty největší bochníky, které se déle pečou a tím jsou náležitě propečené. Na takových se prý plísně jen tak neobjeví. Eugenie Línková Hurá na piknik Přestože je s tradicí pikniků spojována především Anglie, její kořeny podle všeho sahají k sousedním Francouzům, kteří tomuto způsobu stravování dali i jméno. Slovo pique-nique se v psané podobě v zemi galského kohouta poprvé objevuje koncem 17. století a popisuje situaci, kdy si skupinka lidí přinesla do restaurace k večeři vlastní víno. Ještě dlouho poté byl piknik chápán jako posezení u stolu, ke kterému každý ze zúčastněných přinesl nějaké pochutiny. Do podoby, jakou známe dnes, dospěl piknik koncem 18. století, kdy se veřejnosti ve Francii vůbec poprvé otevřely královské parky. Na začátku 19. století se móda pikniků začala šířit také v Anglii, kde byla dokonce několika Londýňany založeno sdružení Picnic Society. Za jednu z nejtypičtějších piknikových specialit je považován sandwich česky sendvič. Tomu, na rozdíl od pikniku, dali jméno Angličané, konkrétně pak John Montagu, IV. hrabě ze Sandwiche. Tento aristokrat žil v 18. století a traduje se o něm, že velmi rád holdoval hře v karty. Při jedné hře prý dostal hlad, a protože nechtěl vstávat od stolu, poručil svému sluhovi, aby mu donesl kus masa vložený mezi dva krajíce chleba. Také dnes se sendvič zpravidla skládá ze dvou plátků chleba a náplně. Základem dobrého sendviče je chléb. Nejpoužívanějším druhem je chléb toastový a sendvičový. Například značka Penam nabízí Super sandwich chléb, který je určen speciálně pro přípravu sendvičů. Proti toastovému chlebu je připravován z hutnějšího vláčného těsta, takže jím neprosákne žádná náplň (majonéza apod.). Díky většímu formátu se z něj navíc lépe připravují sendviče v podobě efektních trojúhelníků. (og) Takhle krásně voní kvas, dal nám nahlédnout do kvasné kádě ředitel pekárny Zelená louka Milan Prause Technolog pekárny Penam Zelená louka Václav Bozděch ukazuje startovací kulturu chlebového kvasu Den starý chléb patří do kvásku odjakživa Připravený chléb před cestou do pece 4x foto Eugenie Línková

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Zemědělská politika a její dopady Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Osnova prezentace Situace v zemědělské výrobě ČR Reforma SZP Aktuální stav českého zem. Po vstupu do EÚ v r 2004 díky dotacím

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

Situace v komoditě mléko 5/2016

Situace v komoditě mléko 5/2016 Situace v komoditě mléko 5/2016 Výkupní cena neustále klesá. Každé čtvrtletí cena klesne o 50 haléřů. Chovatelé mléčného skotu v ČR už následkem embarga a ukončení režimu mléčných kvót přišli o 9 miliard

Více

KVALITNÍ POTRAVINY. a jak je najít? Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR 9/19/2016

KVALITNÍ POTRAVINY. a jak je najít? Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR 9/19/2016 KVALITNÍ POTRAVINY a jak je najít? 9/19/2016 Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR 1 Má smysl rozlišovat původ potravin? Podpora českých a regionálních produktů. Jak definovat

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 3. listopad 2010, Pardubice BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky hluboká tradice a výrazné úspěchy ČR leader v

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

ENERGIE Z POLE - PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN. Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 6. květen 2010, Hustopeče

ENERGIE Z POLE - PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN. Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 6. květen 2010, Hustopeče ENERGIE Z POLE - PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 6. květen 2010, Hustopeče AKTUÁLNÍ STAV SEKTORU Nízké cenové ohodnocení produkce, problémy s odbytem prakticky

Více

Jaká je dnes situace v chovech prasat v ČR

Jaká je dnes situace v chovech prasat v ČR V zemědělských provozech, zejména na jižní Moravě, vládne nervozita. Neurodilo se, a i když většina hospodářů myslí na zadní kolečka a vždy má v zásobě krmivo a osivo na horší rok, někde je situace doslova

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Marian Jurečka ministr zemědělství 3. 10. 2017 Strategie MZe s výhledem do roku 2030 Konkurenceschopnost a udržitelnost českého

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V DOBĚ ROZPOČTOVÝCH ŠKRTŮ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V DOBĚ ROZPOČTOVÝCH ŠKRTŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V DOBĚ ROZPOČTOVÝCH ŠKRTŮ Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 133. Žofínské fórum, 28. 5. 2012, Praha ILUSTRACE VÝVOJE A STAVU Po r. 1989 a posléze po r. 2004 prudké propady

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace Vzdělávací akce průběžné schvalování

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace Vzdělávací akce průběžné schvalování Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace 1.1.1 Vzdělávací akce průběžné schvalování 24. 1. 2017 V Praze dne 24. ledna 2017 Státní zemědělský intervenční

Více

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR 2014 16-19.1.2014 Veletrh ve všeobecné informační zkratce Tandem veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR byl oficiálně zahájen v pavilonu P přestřižením pásky, kterého

Více

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Českého pivovarství Vladimír Balach Miliony Výstav piva celkem v mil. hl 20,5 113 tis. hl 20,0 19,9 19,5

Více

V Praze dne 16. února 2017

V Praze dne 16. února 2017 Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace 1.1.1 Vzdělávací akce průběžné schvalování aktualizace 16. 2. 2017, konečné výsledky V Praze dne 16. února 2017

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

30.3. - 3. 4. 2014. Brno - Výstaviště. www.techagro.cz. Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh

30.3. - 3. 4. 2014. Brno - Výstaviště. www.techagro.cz. Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh Mezinárodní veletrh zemědělské techniky Mezinárodní veterinární veletrh Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh Veletrh obnovitelnych zdrojů energie v zemědělství a lesnictví 30.3. - 3. 4. 2014 Brno

Více

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 12. konference o zdravotní nezávadnosti výroby a zpracování potravin živočišného původu Odbor potravinářské výroby a legislativy

Více

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Ing. Jan Záhorka Červenec 2008 OBSAH ÚVOD... 3 Postavení zemědělství v ekonomice státu... 3 Podíl na tvorbě HDP... 3 Podíl na zaměstnanosti... 3

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR HRUBÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE (mil. Kč, stálé ceny r. 1989, ČSÚ) Celkem Rostlinná produkce Živočišná produkce 1936 80.946 42.501 38.444

Více

Podpora regionálních produktů a místní ekonomiky

Podpora regionálních produktů a místní ekonomiky Podpora regionálních produktů a místní ekonomiky Co je to regionální značka? Je nebo není přeznačkováno? Značka není soutěžní, trvalá podpora regionu ve všech souvislostech Marketingový nástroj, společná

Více

Zemědělství a potravinářský průmysl

Zemědělství a potravinářský průmysl Zemědělství a potravinářský průmysl Údaje z vykazovaného roku 26 Zeme Sasko Údaje z vykazovaného roku 26 ROZLOHA A OBYVATELSTVO VYUŽÍVÁNÍ ZEMĚDĚLSKĚ PŮDY ROZLOHA Celková rozloha 1. ha 1.842 35.75 Zemědělská

Více

ZLATÁ Chuť jižní Moravy

ZLATÁ Chuť jižní Moravy Zásady soutěže Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2014 Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2014 ZLATÁ Chuť jižní Moravy vydané pro rok 2014 v souladu s článkem 7.2. Zásad schválených představenstvem

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

GEOGRAFIE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Vendula Staňková GÚ PřF MU, Brno 2012

GEOGRAFIE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Vendula Staňková GÚ PřF MU, Brno 2012 GEOGRAFIE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR Vendula Staňková GÚ PřF MU, Brno 2012 Obsah Význam Historický vývoj SZP EU Faktory ovlivňující zemědělskou produkci Zemědělské výrobní oblasti Rostlinná produkce Živočišná produkce

Více

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ prosinec 2015 ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Co se nám letos povedlo STR. 06 MILIARDY NA KOMODITY STR. 03 VZESTUP ČESKÉHO VÝVOZU STR. 04 PROGRAMY PRO ROK 2016 STR. 05 01 ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA: VÁŽENÍ

Více

S T A V A P E R S P E K T I V Y Č E S K É H O Z E M Ě D Ě L S T V Í

S T A V A P E R S P E K T I V Y Č E S K É H O Z E M Ě D Ě L S T V Í S T A V A P E R S P E K T I V Y Č E S K É H O Z E M Ě D Ě L S T V Í 24. listopad 2010 Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR CÍLE SETKÁNÍ V LUCERNĚ 23. 11. 2010 - účast široké zemědělské a potravinářské veřejnosti

Více

AK a obnovitelné zdroje energie

AK a obnovitelné zdroje energie AK a obnovitelné zdroje energie 27. listopadu 2012, CZ Biom Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál zemědělské půdy v ČR pro OZE Přínosy

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Vývoj ekologického zemědělství v ČR ČR: -počet zem. podniků cca 47tis.

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova (PRV) Program rozvoje venkova České republiky je nástrojem pro získání finanční

Více

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 A. Právní úprava pro ekologické zemědělství, kontrola Pravidla pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin jsou daná legislativou,

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

Agrární zahraniční obchod pokračuje ve zlepšování, problémy s jeho strukturou ale zůstávají

Agrární zahraniční obchod pokračuje ve zlepšování, problémy s jeho strukturou ale zůstávají Tisková zpráva Praha, 7. ledna 2014 Agrární zahraniční obchod pokračuje ve zlepšování, problémy s jeho strukturou ale zůstávají Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR za leden až listopad 2014 ukazují,

Více

Přehled programových rámců

Přehled programových rámců Přehled programových rámců Programový rámec IROP Programový rámec OPZ Programový rámec PRV alokace: 54,4 mi. Kč alokace: 11 mil Kč alokace: 26,58 Fiche 1/ opatření Bezpečná doprava vazba na SCLLD: 1.1.2,

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Svaz vinařů České republiky provedl v roce 2011 již pošestnácté výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 100

Více

Analýza podnikání na venkově a v zemědělsko-potravinářských oborech Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Únor 2017

Analýza podnikání na venkově a v zemědělsko-potravinářských oborech Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Únor 2017 Analýza podnikání na venkově a v zemědělsko-potravinářských oborech Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Únor 2017 Stránka 1 z 10 Podíl venkova dle počtu obcí a počtu obyvatel

Více

Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství

Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství tisková konference 3. 10. 2013 Ministerstvo zemědělství Priority oznámené při nástupu do funkce odstranění povodňových

Více

KONFERENCE BIOMASA & ENERGETIKA 2012

KONFERENCE BIOMASA & ENERGETIKA 2012 KONFERENCE BIOMASA & ENERGETIKA 2012 Konference se koná pod záštitou ministra zemědělství Petra Bendla. České sdružení pro biomasu pořádá 27. listopadu 2012 na pražské ČZU za účasti významných expertů,

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2016

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2016 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2016 konané ve dnech od 25.8. do 30.8.2016 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 25.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů 10:00 - Slavnostní

Více

POHLED AK ČR NA ŘEŠENÍ AKTUÁLNÍ SITUACE ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

POHLED AK ČR NA ŘEŠENÍ AKTUÁLNÍ SITUACE ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Členské shromáždění ČESTR POHLED AK ČR NA ŘEŠENÍ AKTUÁLNÍ SITUACE ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ 30. listopad 2011, Skalský dvůr Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR STAVY HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT (tis. ks, ČSÚ) kategorie/rok

Více

Role ministerstva zemědělství při zvyšování konkurenceschopnosti agro-potravinářského sektoru Česká technologická platforma pro potraviny 2. 6.

Role ministerstva zemědělství při zvyšování konkurenceschopnosti agro-potravinářského sektoru Česká technologická platforma pro potraviny 2. 6. Role ministerstva zemědělství při zvyšování konkurenceschopnosti agro-potravinářského sektoru Česká technologická platforma pro potraviny 2. 6. 2016 MUDr. Viera Šedivá náměstkyně ministra Strategie Ministerstva

Více

Specifika nabídky biopotravin v ČR na příkladu budování nové značky BILLA. Zoltán Csóka, COO BILLA ČR

Specifika nabídky biopotravin v ČR na příkladu budování nové značky BILLA. Zoltán Csóka, COO BILLA ČR Specifika nabídky biopotravin v ČR na příkladu budování nové značky BILLA Zoltán Csóka, COO BILLA ČR Bio? Teď? Uvádět novou značku biopotravin v době krize? Každou ne, Naše Bio ano S důrazem na potřeby

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas ředitel odboru Ministerstvo

Více

Vývoj reformy SZP 2014-2020

Vývoj reformy SZP 2014-2020 Vývoj reformy SZP 2014-2020 10. května 2012, Větrný Jeníkov Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Reforma SZP Současný stav dotací do skotu Odhad vývoje dotací v období 2014-2020 Aktuální

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Zemědělství a potravinářský průmysl. Údaje z vykazovaného roku. Státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství

Zemědělství a potravinářský průmysl. Údaje z vykazovaného roku. Státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství Zemědělství a potravinářský průmysl Údaje z vykazovaného roku 28 Státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství Svobodný stát Sasko Údaje z vykazovaného roku 28 ROZLOHA A OBYVATELSTVO VYUŽÍVÁNÍ

Více

BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ. Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o.

BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ. Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o. BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o. BILLA v číslech 1991 otevření první prodejny BILLA v Brně 204 prodejen 6000 zaměstnanců 120 000 000 zákazníků ročně 2014 otevření moderního

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Strana 690 Sbírka zákonů č. 60 / 2012 60 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Vláda nařizuje podle 2b odst. 2 zákona č. 252/ /1997

Více

Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství

Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství Mojmír Hampl Viceguvernér ČNB Žofínské fórum na téma České zemědělství 10. března 014 Potravinová soběstačnost Domácí produkce a zahraniční obchod

Více

Výroba a odbyt biopotravin v ČR

Výroba a odbyt biopotravin v ČR Výroba a odbyt biopotravin v ČR Ing. Andrea Hrabalová Cyklus seminářů PK ČR (leden - únor 2015) Zdroj dat: Ústav zemědělské ekonomiky a informací Obsah Základní data o ekologickém zemědělství (EZ) Vývoj

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Ing. Jana Skálová Ing. Slavomír Ladislav Vacík Mělník, 18.2.2014 PRV obecné informace I. Program rozvoje venkova ČR (dále jen PRV ) Pro období 2007 2013 PRV vychází z

Více

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec 1. - 2.12.2010 Obsah Základní informace o PRV, Síti Cíle Sítě, členství v Síti Celkové

Více

SEDLÁK JEDE Z POLE. Tomáš Popp, Envic

SEDLÁK JEDE Z POLE. Tomáš Popp, Envic SEDLÁK JEDE Z POLE Tomáš Popp, Envic NAKRMTE MĚSTO Fenomén lokálního jídla není pouhou módní vlnou. - kvalita, čerstvost, originalita - potraviny vyprodukované co nejblíže místu prodeje - produkce menšími

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.9.2008 KOM (2008) 570 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv CS CS ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv 1. ÚVOD Podle

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Bioplyn ve skupině ČEZ. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. RNDr. Zdeněk Jón

Bioplyn ve skupině ČEZ. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. RNDr. Zdeněk Jón Bioplyn ve skupině ČEZ ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. RNDr. Zdeněk Jón SÍDLO SPOLEČNOSTI ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. Křižíkova 788 Hradec Králové 1 SKUPINA ČEZ A ZÁVAZKY V OBLASTI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

Více

S O U Č A S N O S T A B U D O U C N O S T CH O V U S K O T U V P O D M Í N K Á CH EU. Stabilizace živočišné výroby je naší prioritou

S O U Č A S N O S T A B U D O U C N O S T CH O V U S K O T U V P O D M Í N K Á CH EU. Stabilizace živočišné výroby je naší prioritou S O U Č A S N O S T A B U D O U C N O S T CH O V U S K O T U V P O D M Í N K Á CH EU Stabilizace živočišné výroby je naší prioritou 9. březen 2011, Větrný Jeníkov Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR DEFINICE

Více

Stav, vývoj a trendy prodeje biopaliv a bionafty ve světě a na trhu v ČR

Stav, vývoj a trendy prodeje biopaliv a bionafty ve světě a na trhu v ČR Praha, 2012 1 VÚZT, v.v.i. PETROLsummit SVB Stav, vývoj a trendy prodeje biopaliv a bionafty ve světě a na trhu v ČR Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. VÚZT, v.v.i

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ Martin Mistr. Josef Kořínek, Vlasta Holasová, Ústav zemědělských a potravinářských informací v Praze 1 Úvod V České republice bylo po roce 2000 registrováno

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd VÝVOJ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR 2014 4023 494 405 11,70 1990 1991 1992

Více

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ 26. 7. VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ Informace o očekávané sklizni polních plodin zveřejňuje Český statistický úřad každoročně v první polovině července. Podkladem pro výpočet jsou osevní

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu

Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu A) Cíle opatření: rozvoj konkurenceschopné, environmentálně šetrné zemědělské výroby především v oblastech s

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace. Klíčová aktivita KA5

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace. Klíčová aktivita KA5 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Klíčová aktivita KA5 Začínám zemědělskou činnost aneb zemědělství šetrně a kvalitně Začínáme

Více

Evropskou komisí schválená podpora čistých a vysokoprocentních biopaliv v dopravě na období

Evropskou komisí schválená podpora čistých a vysokoprocentních biopaliv v dopravě na období Evropskou komisí schválená podpora čistých a vysokoprocentních biopaliv v dopravě na období 2016-2020 Ing. Jan Gallas, Ing. Vlastimil Zedek, Ing. Karel Trapl, Ph.D. Ministerstvo zemědělství ČR Cíle EU

Více

Program rozvoje venkova ČR

Program rozvoje venkova ČR Program rozvoje venkova ČR 2014-2020 Investice do zemědělských podniků Předmět dotace: o Stavby a technologie pro živočišnou výrobu či rostlinnou výrobu (přesně stanovený seznam) o Pořízení speciálních

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Eva Frosová Ministerstvo zemědělství ČR, EAFRD Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (PRV) zajišťuje působení Evropského zemědělského

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Celostátní síť pro venkov. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Celostátní síť pro venkov. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Celostátní síť pro venkov Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Celostátní síť pro venkov 2007-2013 Aktivity CSV v roce 2014 Výhled pro období 2014

Více

doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. Vytvoření osnov kurzů Vytvoření vzdělávacích materiálů Akreditace kurzů Pilotní ověření kurzů Evaluace kurzů Metody studia ekosystémů Analytická chemie Potravinářská

Více

Celostátní síť pro venkov - krajská síť Jihočeský kraj. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Celostátní síť pro venkov - krajská síť Jihočeský kraj. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Celostátní síť pro venkov - krajská síť Jihočeský kraj Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Začátky Celostátní sítě pro venkov CSV krajská síť Jihočeský

Více

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ Program LEADER ČR splňuje všechny podmínky nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podpory, vyhlášeného v Úředním

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku

SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku Praha 1.8. 2011 - Jedna z důležitých činností, kterou SZIF zajišťuje, a která vyplývá z Evropské legislativy, je zpracování

Více

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU Velvyslanectví v Senegalu OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU 21. 11. 2016 Mgr. Pavel Zástěra, ekonomický diplomat, ZÚ Dakar Základní informace o Senegalu Makroekonomika 2. největší ekonomika Západoafrické

Více

Postavení výrobku na lokálních trzích

Postavení výrobku na lokálních trzích Kapitola 8 Modul 1: Postavení výrobku na trhu Postavení výrobku na lokálních trzích Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger OBSAH MODUL 1 POSTAVENÍ VÝROBKU NA TRHU Kapitola 8: Postavení výrobku na lokálních

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá

Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá 2. 5. Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá Zemědělství 1. čtvrtletí V prvním čtvrtletí bylo vyrobeno 109 577 tun masa (meziročně +0,6 %), z toho hovězího masa 17 933 tun

Více

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky,

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Zemědělská politika a OZE RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Schválený vládou ČR dne 12. 9. 2012 APB analyzuje využití biomasy v ČR pro energetické

Více