výroční zpráva 2010 český svaz ochránců přírody kněžice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroční zpráva 2010 český svaz ochránců přírody kněžice"

Transkript

1 výroční zpráva 2010 český svaz ochránců přírody kněžice

2 ZO ČSOP Kněžice je součástí celostátní organizace Českého svazu ochránců přírody, který je zaměřen na ochranu přírody a ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu. ČSOP Kněžice je zřizovatelem samostatné právnické osoby Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání a vlastníkem areálu Chaloupky. Název: 62/88 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kněžice Sídlo: Kněžice 109, Okříšky Telefon: , web: IČO: DIČ: CZ , plátce DPH. Bankovní spojení: /2010 u Fio banka a.s. Předsedkyně: Iveta Machátová Hospodář: RNDr. Jozef Zetěk Členka výboru: RNDr. Iva Suchá Revizor: Ing. Jiří Kvasnička Registrace: dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, u Ministerstva vnitra ČR pod čj. VSP/1-2123/90-R dne Počet členů: 20 Počet zaměstnanců: 8 na 6,6 úvazku

3 ÚVOD Vážení přátelé a příznivci, globální sítě, přírodovědné filmy a cestování nás mohou přenášet do míst po celé zeměkouli, ale o místní přírodě toho víme pořád žalostně málo. Ukazují to průzkumy přírodně cenných území, které i v roce 2010 přinesly nečekané objevy. Na řadě lokalit v jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny bylo získáno mnoho zajímavých údajů o rostlinách, hmyzu nebo ptácích. U mnoha druhů se jednalo o vůbec první údaje pro kraj Vysočina jako třeba v případě sklípkánka hnědého, mnoha druhů brouků teplomilných doubrav nebo stepí. Pro záchranu nejenom těchto druhů, ale také pro podporu biodiverzity, rozšiřujeme naše hospodaření v krajině. Pro řadu území je nutné obnovit pastvu, která je důležitou ochranářskou činností v krajině. A tak se v roce 2010 rozrostlo nejen naše technické vybavení, ale také stádo odolných ovcí plemene Cigája. Chaloupecká činnost je tak nyní postavena na dvou rovnocenných pilířích na odborné ochraně přírody a na vzdělávání. Velkou výhodou pro nás je to, že odborní pracovníci ČSOP a programoví pracovníci Chaloupky o.p.s. mohou spolupracovat při vzdělávacích akcích a při záchraně místního přírodního dědictví. Jsem přesvědčen, že toto propojení je velkou výhodou pro rozvoj obou organizací. Praktická ochrany přírody znamená spoustu fyzické práce v terénu bez ohledu na pravidelnou pracovní dobu. Děkuji všem pracovníkům, dobrovolníkům i příznivcům za jejich čas a energii, které ochraně přírody věnovali. Jozef Zetěk, v roce 1988 zakládající člen, nyní hospodář ZO ČSOP Kněžice strana 1

4 HISTORIE A POSLÁNÍ ORGANIZACE Český svaz ochránců přírody Kněžice zahájil svou činnost v roce Organizace byla založena pro členy dětského oddílu, kteří postupně odrůstali školním lavicím. Dětský oddíl Mladých ochránců přírody působil v Kněžicích od roku V roce 1984 započala dobrovolná péče o Přírodní rezervaci Urbánkův palouk. Po dohodě ZŠ Kněžice, JZD Opatov, ONV Třebíč, Svazu družstevních rolníků a Západomoravského muzea Třebíč byl Urbánkův palouk dne vyhlášen jako Laboratoř v přírodě pro oddíl Mladých ochránců přírody při ZŠ Kněžice. Stal se tak místem pro rozvíjení biologických znalostí a dodnes přispívá k záchraně mizejících rostlinných druhů podhorských luk. Základy ZO ČSOP Kněžice byly tedy založeny na ekologické výchově dětí a mládeže a na péči o chráněná území v okolí Kněžic. Od roku 1991 působí v rámci ZO ČSOP Kněžice Středisko ekologické výchovy Chaloupky. Členové ZO ČSOP Kněžice postupně budovali areál Chaloupek z bývalého loveckého zámečku - pozdější lesovny. Činnost střediska Chaloupky se postupně rozrůstala a směřovala zejména do oblasti strana 2

5 HISTORIE A POSLÁNÍ ORGANIZACE výukových programů pro školy a vzdělávání pedagogických pracovníků. V roce 1995 bylo středisko Chaloupky zařazeno do sítě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako první nestátní školské zařízení zaměřené na ekologickou výchovu a vzdělávání. Po dalších jednáních s MŠMT v roce 1998 založila ZO ČSOP Kněžice samostatnou právnickou osobu - obecně prospěšnou společnost s názvem Chaloupky - středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě, o.p.s., která zcela přebrala výchovnou a vzdělávací činnost. Od roku zůstalo ZO ČSOP Kněžice na starost provoz a údržba areálu Chaloupky, řízení Ekocentra, zajištění programů na ochranu přírody, údržba chráněných území a vedení dětského oddílu Mladých ochránců přírody Vydry. Od roku 2002 pak ZO ČSOP Kněžice zastává funkci Regionálního centra ČSOP pro Vysočinu. Rok 2008 byl rokem velkých změn. Zemřela zakladatelka tradice ochrany přírody na Chaloupkách a ZO ČSOP Kněžice, její dlouholetá předsedkyně, paní Mgr. Květoslava Burešová. Do pozice nové předsedkyně ZO ČSOP Kněžice byla jmenována Iveta Machátová. Od ledna byl přijat odborný pracovník Ing. Václav Křivan, který započal významný rozvoj ZO ČSOP Kněžice v oblasti ochrany přírody. Byl založen Pozemkový spolek Podhorácko (dnes PS Chaloupky) a odborné pracoviště Centrum ochrany přírody. Odborná činnost včetně praktické ochrany přírody se pod taktovkou ZO ČSOP Kněžice rozvinula tak, že v roce 2009 byli přijati další 3 odborní pracovníci na plný úvazek. V tomtéž roce zahájila ZO ČSOP Kněžice rovněž svou zemědělskou činnost spočívající v chovu ovcí a pastvě na přírodně cenných územích Vysočiny. Rok 2010 proběhl ve znamení dalšího posilování organizace. Přijat byl další odborný pracovník, rozšířil se okruh pracovních aktivit a rozrostla se také farma v Zašovicích. Významným počinem byla realizace řady projektů z Fondu Vysočiny, které přinesly nové poznatky o biodiverzitě našich zájmových lokalit. S pomocí řady dobrovolníků jsme úspěšně zvládli péči o téměř 16 ha lokalit a rozrůstající se stádo ovcí umožnilo zavést pastvu na další významnou lokalitu v Radoníně. strana 3

6 MAPA PŮSOBNOSTI Lokality v péči ZO ČSOP Kněžice: Štěměchy, Ptáčov, Opatov, Velké Meziříčí (Martinice), Velké Meziříčí (Kunšovec), Toužín, Lubnice, Dačice, Nový Svět (Český Rudolec), Heraltice, Brtnice, Kněžice, Hrutov, Suchá, Netín, Křižanov, Radostín, Vladislav, Radonín, Arnolec Lokality, kde provádí ZO ČSOP Kněžice průzkum, monitoring, biologické hodnocení či jinou výzkumnou činnost: Bošovice, Bystřice nad Pernštejnem, Nový Přerov, Pasohlávky, Dolní Věstonice, Dolní Rožínka, Stonařov, Olší u Telče, Vladislav, Rouchovany, Plešice, Vržanov, Božice, Dyje, Moravský Krumlov, Hostěradice, Vémyslice, Bohutice, Mašovice, Lubnice, Louny, Žatec, Vyškov na Moravě, Hevlín, Prostředkovice, Zašovice, Jestřebí, Rancířov, Hodonice, Pohoří na Šumavě, Orlické Záhoří, Rapšach, Jihlava, Chlum u Třeboně, Kojákovice, Koštice Lokality, kde se ZO ČSOP Kněžice podílelo na správním řízení: Vranov nad Dyjí, Velké Meziříčí, Hrotovice, Trnava, Hostákov, Rudíkov, Doupě strana 4

7 DESET NEJVĚTŠÍCH ÚSPĚCHŮ ROKU 2010 (není řazeno dle významnosti) 1. Významný příspěvek k poznání a ochraně biodiverzity kraje Vysočina prostřednictvím projektů z Fondu Vysočiny (celkem 7 přírodně cenných lokalit) 2. Úspěšná osvěta prostřednictvím dalšího ročníku odborného semináře na Chaloupkách, konference Biodiverzita Vysočiny i setkání členů Koalice pro Naturu 3. Celkem 6 úspěšně podaných projektů (Nadace Partnerství, Nadace VIA, Nadace Veronica, ČSOP, SFŽP) 4. Realizace revitalizace slatinných biotopů v EVL Loučeňské rybníčky na Nymbursku 5. Zajištění péče na všech našich lokalitách (cca 16 ha) 6. Realizace kampaně Podpora biodiverzity na Českomoravské vrchovině podpořené MŽP a SFŽP 7. Personální posílení organizace 8. Rozvoj farmy a chovu ovcí v Zašovicích 9. Získání řady dobrovolníků podílejících se na péči o lokality 10. Úspěšná spolupráce s médii strana 5

8 PERSONÁLNÍ ZÁZEMÍ ORGANIZACE Ing. Václav Křivan odborný pracovník Studium na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity, Využívání a ochrana zemědělské krajiny ( ), Správa CHKO Třeboňsko ( ) odborný pracovník OP (Natura 2000, plány péče o MZCHÚ, management), Správa NP Podyjí ( ) - odborný pracovník zoolog (zoologie, Natura 2000, management). Od roku 2000 práce na entomologických průzkumech a posudcích pro ochranu přírody, od roku 2005 monitoring vybraných evropsky významných druhů hmyzu (jasoň dymnivkový, klínatka rohatá a žlutonohá, brouci ), od roku 2008 entomologické inventarizační průzkumy a plány péče o EVL v Jihomoravském kraji, příprava podkladů pro projekty implementace Natury 2000 do OPŽP v Jihočeském kraji, koordinátor programu Brouci v rámci programu ČSOP Ochrana biodiverzity. Od začátku roku 2008 odborný pracovník Centra ochrany přírody ČSOP Kněžice. Specializace: brouci, motýli, vážky, ptáci; pastviny, xerotermní trávníky, světlé lesy; péče o lokality zaměřená na bezobratlé živočichy. Mgr. Aleš Jelínek odborný pracovník Studium na PřF Ostravské univerzity ( ) a PřF Univerzity Karlovy v Praze ( ), obor zoologie bezobratlých. Praxe ve státní správě ochrany přírody na OŽP MěÚ Dačice ( ), spolupráce na zpracování inventarizačních průzkumů, plánů péče o ZCHÚ a biologických hodnoceních především v Jihočeském kraji, monitoring raka říčního a vydry říční, spolupráce na přípravě implementace soustavy Natura 2000 v JČ kraji. Od začátku roku 2009 odborný pracovník Centra ochrany přírody ČSOP Kněžice. Specializace: pavouci, denní motýli, vydra; xerotermní trávníky, rašelinné louky; Mgr. Filip Lysák odborný pracovník Studium na PřF UP Olomouc, obor ochrana a tvorba životního prostředí ( ). Od 1998 ŽL pro práce v ochraně přírody zpracování inventarizačních průzkumů, plánů péče pro zvláště chráněná území, praktická péče na lokalitách, mapování krajiny. Mezi léty 2001 strana 6

9 PERSONÁLNÍ ZÁZEMÍ ORGANIZACE a 2005 hlavně mapování krajiny pro potřeby vytváření soustavy Natura 2000 v ČR. Posléze účast na navrhování a oponentuře EVL, od r účast na monitoringu naturového druhu puchýřka útlá, člen sympatizant Koalice pro Naturu. Od r provádí biologická hodnocení, držitel autorizací MŽP pro provádění Biologického hodnocení a Posouzení Natura (posudky i kontra posudky). Od r do r člen regionálního poradního sboru při Programu revitalizace říčních systémů; oponentura, návrhy a spolupráce na přípravě revitalizačních projektů. Od začátku roku 2009 odborný pracovník Centra ochrany přírody ČSOP Kněžice. Specializace: botanika, hodnocení přírodních biotopů, lesy/hospodaření v lesích, revitalizace vodního režimu a ochranářsky hodnotných lokalit. Ing. Marta Vaverková odborný pracovník Studium na ZF MZLU Brno, obor zahradní inženýrství ( ). Praxe ve státní správě OŽP MěÚ Třebíč ( ) referent oddělení ochrany přírody a krajiny. Zajišťování agendy správy složky životního prostředí ochrany přírody a krajiny a zajišťování agendy dle zákona o poskytování škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. Mapování a monitoring krajiny a jejích přírodních složek. Péče o památné stromy. Ochrana dřevin a povolování kácení ve správním řízení. Od září 2010 odborný pracovník Centra ochrany přírody ČSOP Kněžice. Specializace: agenda a zastupování ve správních řízeních, dendrologie, ovocnářství staré krajové odrůdy Mgr. Kateřina Feikusová projektový pracovník Studium na PřF Masarykovy univerzity v Brně, obor systematická zoologie a ekologie ( ). Praxe v přírodovědeckém výzkumu na Ústavu biologie obratlovců ( ) odborný pracovník oddělení Ekologie ptáků a v ochraně přírody na Správě NP Podyjí (2006 až 2009) mezinárodní vztahy (bilaterální NP Podyjí-Thayatal, Federace EUROPARC, Evropský diplom). V letech účast na mapování hnízdního rozšíření ptáků v ČR. Od března 2009 projektový pracovník Centra ochrany přírody ČSOP Kněžice. Specializace: příprava a koordinace projektů, agenda Pozemkového spolku Chaloupky, vedoucí Ekocentra Chaloupky, zemědělské dotace, firemní dobrovolnictví, webové stránky, mezinárodní vztahy, PR strana 7

10 PERSONÁLNÍ ZÁZEMÍ ORGANIZACE Bc. David Kucharič, DiS managementový pracovník Studium na VOŠ zemědělské v Táboře, obor Pozemkové úpravy a ekologie krajiny ( ) a na FSS Masarykovy univerzity v Brně, obor Environmentální studia a pedagogika ( ). Člen České společnosti ornitologické a ZO ČSOP Kněžice. Od května 2010 pracovník Centra ochrany přírody Chaloupky při ČSOP Kněžice. Specializace: péče o lokality Pozemkového spolku Chaloupky, extenzivní pastva ovcí, práce se dřevem, pozemková evidence Jitka Pechová účetní Studium na SPŠ v Jihlavě, obor automatizační technika (ukončení 1991) a na Obchodní akademii v Třebíči (ukončení 1994). Od května 2010 pracovní Centra ochrany přírody Chaloupky při ČSOP Kněžice. Specializace: účetnictví a správa daní RNDr. Jozef Zetěk hospodář Studium PřF UJEP v Brně, obor fyzikální chemie v letech , studium řízení neziskových organizací na John Hopkins University, Baltimore ( ) a studia pořádaného Nadací ROS s FF UK Praha ( ). Praxe v Ústavu systematické a experimentální biologie ČSAV ( ), asistent na katedře chemie a biochemie VŠZ v Jihlavě ( ) a od roku 1994 ředitel nestátního školského zařízení Chaloupky o.p.s., které ZO ČSOP založilo. Specializace: rozpočty a uzávěrky organizace, podíl na finančním řízení organizace Klára Křížová extérní managementový pracovník Studium na SŠUŘ v Brně ( ), praxe v péči o chráněná území v CKHO Pálava ( ) a ergoterapeutické dílně v ÚSP v Klentnici ( ), nyní rodičovská dovolená. Specializace: chov ovcí, zpracování vlny a mléka strana 8

11 VÝZKUMNÁ A ODBORNÁ ČINNOST Centrum ochrany přírody Chaloupky je profesionálním odborným pracovištěm ZO ČSOP Kněžice, které vzniklo v roce Provádí odbornou a praktickou ochranu přírody. Zabývá se především výzkumem a ochranou biodiverzity a krajiny. O jeho služby je zájem natolik velký, že v roce 2010 posílilo na 4 odborné zaměstnance. Centrum ochrany přírody Chaloupky působí hlavně v jižní polovině kraje Vysočina, ale velká část jeho aktivit je směřována i do okolních regionů (Znojemsko, Jindřichohradecko, Žďársko). Odborné aktivity centra však sahají i do tak vzdálených oblastí ČR jako je České středohoří, Orlické hory, Vyškovsko nebo Břeclavsko. Centrum ochrany přírody Chaloupky se zaměřuje na: průzkumy našeho regionu, vyhledávání ochranářsky cenných území zejména stepní trávníky, mokré louky a rašeliniště, lesní přírodní biotopy centrální Vysočiny specializované výzkumy a monitoring jednotlivých druhů rostlin a živočichů, detailně sledujeme druhy s velkým bioindikačním významem (brouci, motýli, vážky, pavouci, ptáci, obojživelníci, plazi, vyšší rostliny, mechorosty) nezávislý monitoring evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000, monitoring předmětů ochrany živočichů, rostlin a přírodních biotopů, jsme členem Koalice pro Naturu nezávislé průzkumy a monitoring v chráněných územích, snaha o podchycení dosud pomíjených vedlejších předmětů ochrany, snaha o modifikaci praktické péče v jejich prospěch průzkumy ochranářsky cenných lokalit z hlediska potřeby revitalizačních opatření, příprava revitalizačních projektů do OPŽP rozvíjení metod bezkolizní ochranářské péče (vypořádání a sladění zájmů ochrany všech skupin rostlin a živočichů, resp. předmětů ochrany), experimentální ověřování metod zkoumání historie krajiny, historie jednotlivých lokalit a tradičních způsobů hospodaření monitoring výskytu a likvidace invazních druhů rostlin strana 9

12 VÝZKUMNÁ A ODBORNÁ ČINNOST Průzkumy a monitoringy v roce 2010: EVL Dědkovo botanický průzkum a návrh péče pro společnost Low a spol. Popický rybník a VVP V Rančířově průzkumy pro ČSOP Jihlava Dolní Rožínka biologické hodnocení pro obec Dolní Rožínka Bystřice nad Pernštejnem, Kopec Hora biologické hodnocení pro město Bystřice nad Pernštejnem PR Věstonická nádrž, PP Langewart, PP Betlém inventarizační průzkumy ZCHÚ pro JM kraj PR a EVL Visengrunty, PP Roviny, PP Baračka, PR a EVL Šévy, PP Mušenice, PR Hašky plány péče pro ZCHÚ pro JM kraj EVL Božický mokřad, EVL Rakšické louky, EVL Dyjské svahy entomologické průzkumy pro JM kraj PR Ruda u Kojákovic a PR Široké blato entomologický průzkum pro CHKO Třeboňsko monitoring populací krasce Cylindromorphus bohemicus na Žatecku pro Ústecký kraj NPP Vizír intenzivní monitoring potápníka Graphoderus bilineatus v pro AOPK ČR monitoring populací jasoně dymnivkového na západě Znojemska a na Třebíčsku pro AOPK ČR monitoring nově navržených AEO na orné půdě v Hodonicích pro ČSO Praha entomologický průzkum vojenských prostorů Jamolice Černice v rámci projektu monitoringu bývalých VVP pro DAPHNE ČR monitoring střevlíků ve vinicích na Znojemsku pro Biocont monitoring šplhavců v PO Podyjí pro ČSO Praha monitoring potravního chování hus na Znojemsku pro JM kraj PP Prameniště Pohořského potoka, PP Stodůlecký vrch, PP Kysibl inventarizační průzkumy bezobratlých pro JČ kraj Průzkum lokalit v rámci Fondu Vysočiny Stonařovsko, Olešský rybník, Vladislav, Salátův kopec, Pahorek u Vržanova, Prosenka, Staré duby, Rouchovany Průzkum ohrožených mechorostů rašelinišť na Vysočině Fond Vysočiny strana 10

13 VÝZKUMNÁ A ODBORNÁ ČINNOST Průzkum vodního hmyzu v tocích Jihlávky, Brtnice, Moravská Dyje Fond Vysočiny PP U Michálka, PP U Kapličky, PP Šafářka, PP Na Kourkách entomologické průzkumy pro JM kraj entomologické průzkumy na 3 lokalitách v Orlickém Záhoří pro CHKO Orlické hory Lubnické stráně botanický a entomologický průzkum z programu ČSOP Ochrana biodiverzity Slanisko u Koštic entomologický průzkum pro Ústecký kraj zámecký park v Třebíči zoologický průzkum pro město Třebíč městský park ve Znojmě zoologický průzkum pro město Znojmo městský park v Jindřichově Hradci zoologický průzkum pro město Jindřichův Hradec Mapování ohrožených mechorostů rašelinišť na Vysočině z programu ČSOP Ochrana biodiverzity strana 11

14 PRAKTICKÁ PÉČE O PŘÍRODNĚ CENNÉ LOKALITY Provádění praktické péče na lokalitách mimořádných přírodních hodnot je dlouhodobou činností, ba přímo strategií ZO ČSOP Kněžice. Za účelem chránit a pečovat o drobné většinou nechráněné mizející biotopy na Vysočině byl ke dni založen Pozemkový spolek Podhorácko (dnes Pozemkový spolek Chaloupky). Základem pozemkového spolku se staly dva pozemky v blízkosti Střediska ekologické výchovy Chaloupky u Nové Brtnice. Významným impulzem pro rozvoj pozemkového spolku bylo založení Centra ochrany přírody Chaloupky odborného pracoviště při ZO ČSOP Kněžice v roce Personální kapacita umožnila intenzivnější vyhledávání významných přírodně cenných území i drobnějších lokalit, vlastní provádění kvalitních průzkumů, následné efektivnější jednání s vlastníky a v neposlední řadě lepší zázemí pro praktickou péči a celkové vedení pozemkového spolku. V roce 2009 měl pozemkový spolek ústní či písemný souhlas s péčí nebo nájemní smlouvu k 30 ha pozemků na 13 lokalitách v kraji Vysočina (Třebíčsko, Velkomeziříčsko, Žďársko a Jihlavsko), v Jihočeském kraji (Dačicko) a v Jihomoravském kraji (Znojemsko). Ochranářský management byl proveden na 13 ha a spočíval především v kosení, odklízení biomasy, odstraňování náletových dřevin a pastvě. Pro řadu dalších lokalit pozemkový spolek zajišťuje servis a poradenství (pomoc se zprostředkováním dotací a s organizací prací pro vlastníky a uživatele pozemků). V roce 2009 byla Pozemkovým spolkem také úspěšně vykoupena první významná lokalita v obci Štěměchy. V roce 2010 pečoval Pozemkový spolek Chaloupky o 1,75 ha vlastních pozemků, 9 ha pronajatých pozemků a získal souhlasy vlastníků na 28,8 ha pozemků na přírodně cenných nechráněných lokalitách. Činnost pozemkového spolku je podpořena Českým svazem ochránců přírody a z projektů podaných ČSOP Kněžice do výběrových řízení různých nadací (např. Partnerství, VIA, Veronica) či programů Ministerstva životního prostředí (Program péče o krajinu a Podpora činnosti NNO). strana 12

15 PRAKTICKÁ PÉČE O PŘÍRODNĚ CENNÉ LOKALITY tab. č. 1: Lokality v péči Pozemkového spolku Chaloupky v roce 2010 lokalita (rozsah péče v roce 2010) oblast vztah k vlastníkovi Štěměchy Vrchy (1, 5 ha) Třebíčsko prodej Štěměchy úvoz (0,8 ha) Třebíčsko souhlas Štěměchy nad koupalištěm (0,4 ha) Třebíčsko souhlas Hrutov PR Na Podlesích (0,5 ha) Třebíčsko pronájem Opatov (1,4 ha) Třebíčsko souhlas Ptáčov (0,5 ha) Třebíčsko souhlas Vladislav (2ha) Třebíčsko souhlas V. Meziřící Martinická cihelna (2 ha) Velkomeziříčsko pronájem V. Meziříčí Kunšovec (0,6 ha) Velkomeziříčsko souhlas V. Meziříčí V potokách (0,2 ha) Velkomeziříčsko souhlas Netín Pod Vrkočem (1,6 ha) Velkomeziříčsko pronájem Křižanov Za Křížovníkem (0,2 ha) Velkomeziříčsko souhlas Český Rudolec Nový Svět (0 ha) Dačicko pronájem Toužín pastviny nad obcí (1,2 ha) Dačicko souhlas Lubnické stráně (3 ha) Znojemsko souhlas Arnolec Uřeliště (0,4 ha) Jihlavsko souhlas Náplní Pozemkového spolu Chaloupky je pečovat především o maloplošná nechráněná území. ZO ČSOP Kněžice však již přes 20 let pečuje o chráněná území kraje Vysočina o PP Urbánkův palouk a PR Na Podlesích. Od roku 2009 udržuje také PP Kamenný vrch u Heraltic, PR Údolí Brtnice a PP Dubová stráň (Jihočeský kraj). Management dalších chráněných ploch provádí pro Správu CKHO Žďárské vrchy (rašeliniště Padrtiny v NPR Dářko) nebo pro Magistrát města Jihlava (VKP Vřesoviště u Suché). Od roku 2010 přibylo do péče ZO ČSOP Kněžice ještě další chráněné území Vysočiny PP Na Kopaninách u Radonína. Od roku 2009 zahrnuje péče o lokality na pomezí Třebíčska a Jihlavska nově také pastvu vlastními zvířaty. ZO ČSOP Kněžice pořídila prvních 10 ovcí Cigája v lednu Zázemí pro vlastní stádo ovcí čítající na konci roku 2010 již 27 zvířat buduje ZO ČSOP Kněžice na nedávno zakoupeném statku v Zašovicích, který sousedí s budovou sídla Centra ochrany přírody Chaloupky (bývalá škola). V okolí Zašovic se nachází zhruba 14 ha z přírodního hlediska nezajímavých pozemků (dříve intenzivně obhospodařované louky a pole) ve vlastnictví ZO ČSOP Kněžice, které by měly sloužit jako zázemí pro další rozvoj v oblasti ochrany přírody a praktické péče o přírodu. Po nutných rekonstrukcích vznikne na statku ekologická farma se zázemím pro stádo zajišťující pastvu chráněných i nechráněných území. Zemědělská činnost ZO ČSOP Kněžice byla v letech 2009 i 2010 podpořena dotací SZIF na zemědělskou činnost a chov ovcí. strana 13

16 ÚČAST VE SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍCH A V PROCESECH EIA/SEA ZO ČSOP Kněžice je přihlášeno k účasti ve správních řízeních, ale poskytuje také odborný servis pro veřejnost a další NNO v regionu (poradenství, specializované průzkumy, kontra posudky), případně nabízí možnost zastupování neorganizovaných skupin občanů, kteří nesplňují zákonné požadavky pro účast ve správních řízeních. Obvodem samostatné působnosti centra jsou správní obvody ORP Jihlava, Moravské Budějovice, Náměšť, Telč, Třebíč, Velké Meziříčí. Mezi sledované záměry patří např. velké investiční záměry cílené do volné krajiny (větrné elektrárny, dopravní stavby), zásahy do vodního režimu krajiny všeobecně (odbahňování a výstavba rybníků, vodní elektrárny a zásahy do toků, protipovodňová opatření), projekty intenzifikace hospodaření v krajině, územní plány a lesní hospodářské plány (strategické dokumenty vůbec), záměry, kde jsou dotčené lokality soustavy Natura 2000, zvláště chráněná území, významné krajinné prvky, zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů Odbornost je mj. doložena autorizací pro Biologické hodnocení a Posouzení Natura. Cílem je také zapojení veřejnosti a medializace kauz. V roce 2010 se ZO ČSOP Kněžice přihlásila do 9 správních řízení, která se týkala např. vypouštění kachen a ba- žantů do volné krajiny v okolí Velkého Meziříčí, aplikace závadných látek na rybníce Doupský v k.ú. Doupě, nařízení biologického hodnocení při obnově Mstinského rybníka v k. ú. Hrotovice, manipulace ze zvláště chráněných druhů obojživelníků v okolí rybníka Velká Štěpnice v k. ú. Hostákov, kácení v rámci rekonstrukce komunikace II/360 Trnava Rudíkov, dále k založení plantáže rychle rostoucích dřevin v k. ú. Trnava a prodloužení povolení k nakládání s vodami vodní elektrárny ve Vranově nad Dyjí. strana 14

17 VZDĚLÁVACÍ A OSVĚTOVÁ ČINNOST Ekocentrum Chaloupky při ZO ČSOP Kněžice má statut osvětového ekocentra a sídlí společně s Centrem ochrany přírody Chaloupky v bývalé škole v Zašovicích. Ekocentrum Chaloupky již řadu let pořádá ve spolupráci se SEV Ostrůvek ve Velkém Meziříčí a SEV Chaloupky místní a krajské kolo přírodovědné soutěže Zelená stezka Zlatý list pro základní školy a krajské kolo soutěže Ekologická olympiáda pro střední školy. V roce 2010 se ZO ČSOP Kněžice pustila také do organizace národního kola Ekologické olympiády. Realizace soutěží je možná pouze ve spolupráci s dalšími odbornými institucemi a s pomocí řady dobrovolníků. Dále ekocentrum každoročně pořádá jarní a podzimní víkendové brigády na chráněných územích, osvětové akce pro širokou veřejnost jako Den otevřených dveří v PR Na Podlesích u Hrutova s názvem Louka plná orchidejí či populárně-naučné vycházky a přednášky. V neposlední řadě organizuje odborný seminář na téma ochrany přírody pro další NNO, zástupce samosprávy, státní správy a odborných organizací. Vzdělávací a osvětové akce jsou každoročně podpořeny ze společného programu MŽP a MŠMT Národní síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty administrovaného SSEV Pavučina a ČSOP. SOUTĚŽE ZELENÁ STEZKA ZLATÝ LIST A EKOLOGICKÁ OLYMPIÁDA I v roce 2010 uspořádala naše organizace přírodovědné soutěže Zelená stezka Zlatý list a Ekologická olympiáda. U Ekologické olympiády jsme se dokonce pustili do pořádání národního kola. Ze soutěží jsou vydávány Sborníky a CD s fotkami. Zelená stezka-zlatý list je soutěž pro šestičlenné dětské kolektivy ve věku základní školy. Realizace soutěží by nebyla možná bez dobrovolníků, kterými jsou středoškoláci a vysokoškoláci z Vysočiny, z nichž mnozí právě touto soutěží na základní škole prošli. Místní kolo /9. dubna 2010, Velké Meziříčí/ Místní kolo pořádáme ve spolupráci se střediskem Ostrůvek ve Velkém Meziříčí a v roce 2010 to bylo již po osmé. Navíc se jej účastnil rekordní počet dětí celkem to bylo 99 dětí z Velkého Meziříčí, Borů a Velké Bíteše. Počasí příliš nepřálo, takže místo Balinským údolí vedla trasa v okolí střediska Ostrůvek, kde bylo i teplé zázemí pro doplňkové aktivity. Stezka s celkem šesti stanovišti nabízela kromě netradičních pohledů na střechy budov města, především soutěžní úkoly. Děti poznávaly léčivé rostliny, pojmenovávaly pomůcky včelařů nebo se zamýšlely nad významem ptáků či mokřadů pro člověka. Soudě podle bodového hodnocení, prokázaly všechny děti hlubší zájem strana 15

18 VZDĚLÁVACÍ A OSVĚTOVÁ ČINNOST o přírodu a životní prostředí, nejvíce bodů však nasbíralo ve starší kategorii družstvo ze Základní školy Hany Benešové Bory a v mladší kategorii družstvo ze Základní školy Sokolovská z Velkého Meziříčí. Tyto dva kolektivy postoupili do krajského kola. Krajské kolo / / května 2010, RS Úsvit, Vanov u Telče Třináctého ročníků soutěže pod naší taktovkou se zúčastnilo 14 družstev z kraje Vysočina, celkem 84 dětí. V pátek v podvečer proběhl slavnostní nástup a zahájení soutěže. Soutěžní část probíhala od soboty dopoledne, kdy zúčastněné kolektivy obhajovaly před porotou svoji celoroční práci pro přírodu a o přírodě. Škála činností byla velmi pestrá a udivující. Výroba a vyvěšování budek pro ptáky a netopýry, pomoc při přenášení žab při jarních tazích, péče o studánky, exkurze do přírody a do zajímavých zařízení, péče o školní zahradu, budování jezírka na školní zahradě, akce ke Dni Země, péče o zeleň kolem školy i v obci. Družstvo z kroužku při ZŠ Bohdalov předvedlo i krátké divadlo O dvanácti měsíčkách v moderní úpravě na ekologické téma. V sobotu odpoledne vyběhly na soutěžní stezku hlídky v mladší kategorii. Trasa stezky byla dlouhá asi 3 km a bylo na ní celkem 10 stanovišť. Stanoviště se týkala botaniky, ornitologie, co žije a roste v lese, historie Země, plazů, savců, hydrobiologie a i něco z myslivosti a všeobecných znalostí o přírodě a její ochraně. Zatímco mladší soutěžili, na starší účastníky čekala exkurze do okolí. Exkurzi vedla botanička Ester Ekrtová, ochranář z Centra ochrany přírody Kněžice Aleš Jelínek a místní pracovník Lesů ČR, s. p. revírník Ladislav Čermák. Děti poznávaly krásy okolí přírodní rezervace Pařezitý rybník u obce Řásná. V neděli se karta obrátila a mladší si užívali exkurze a starší vyrazili na soutěžní stezku. Vítězná družstva z obou kategorií reprezentovala kraj Vysočina na národním kole soutěže, které proběhlo na Šumavě Vítězné družstvo Kulíšků v mladší kategorii se národního kola nemohlo zúčastnit, tak podle pravidel reprezentovalo náš kraj v pořadí druhé družstvo, tedy družstvo Primáti z Gymnázia Chotěboř, které se umístilo na 8. místě ze 14 zúčastněných kolektivů. V kategorii starších vítězné družstvo Sciurus z Gymnázia Pelhřimov obsadilo v národním kole 7. příčku ze 14. strana 16

19 VZDĚLÁVACÍ A OSVĚTOVÁ ČINNOST Ekologická olympiáda je soutěží, která prověří znalosti zúčastněných tříčlenných středoškolských týmů nejen z biologie, ale i z jiných předmětů a ze všeobecných znalostí. Při pořádání Ekologické olympiády velmi spolupracujeme s Chaloupky o.p.s., které zajišťují soutěž po metodické stránce. Dále pokaždé spolupracujeme s Lesy ČR, s. p. se zástupci místní Lesní správy. Národní kolo téma Nerostné suroviny a prostředí / , Nedvědice/ Národní kola se zúčastnilo 13 vítězných kolektivů krajských kol z celé ČR. Místo konání bylo vybráno k danému tématu záměrně, neboť Bystřicko je geologicky nejpestřejší oblastí v rámci celé republiky, má bohatou historii těžby např. nedvědického mramoru, lepidolitu nebo uranu, ale i dalších surovin. Geologie není příliš oblíbená věda, nicméně formou zajímavých poznávaček a exkurzí na geologické lokality v okolí Rožné se povedlo u soutěžících probudit zájem o geologické vědy. Praktická část soutěže probíhala ve městě Nedvědice a na hřbitově v Nedvědici. Hřbitovní náhrobky jsou totiž úžasnou geologickou sbírkou. Soutěž, testy, zkouška, geologická exkurze a poznávačky se odehrávaly pod dohledem geologů z Moravského zemského muzea Brno, odborným garantem soutěže byl RNDr. Stanislav Houzar, vedoucí mineralogicko-petrologického oddělení, geolog, který umí geologické vědy poutavě popularizovat. Na soutěži dále spolupracovala Lesní správa Nové Město na Moravě a MZLU Brno. V odborné komisi kromě geologů z Moravského muzea a ekologů z Chaloupek zasedl i Zdeněk Ryšavý radní pro životní prostředí kraje Vysočina. Soutěž završila návštěva v Dolní Rožínce, kde se kvůli nepřízni počasí nešlo vyjít do terénu, ale i tak se účastníci dozvěděli mnoho zajímavé o činnosti jediného aktivního uranového dolu ve Střední Evropě. Krajské kolo téma Biodivezita / října 2010, Chalupa Na Bělici, Kaliště u Humpolce Sedmého ročníku krajského kola se zúčastnilo celkem dvanáct týmů, 36 soutěžících, ze sedmi různých škol kraje Vysočina, ale i Jihomoravského kraje Jako ústřední téma celé soutěže byla vybrána Biodiverzita, u příležitosti celosvětového roku Biodiverzity. Soutěžní týmy si vylosovaly určitý biotop, který podrobně prozkoumali a to nejen z hlediska biodiverzity. Hodnotili i estetickou hodnotu daného stanoviště a jeho zapojení strana 17

20 VZDĚLÁVACÍ A OSVĚTOVÁ ČINNOST do kulturní krajiny, jak se bude dané území vyvíjet dál apod. Praktickému úkolu předcházel písemný test na téma biodiverzita nejen Vysočiny, poznávačky rostlin a živočichů a poznávačka typických biotopů v ČR. V rámci praktického úkolů soutěžní družstva zkoumala celkem 12 různých biotopů v okolí Kaliště křoviny, past- viny, lesy (2x), potoky, rybníky, louky, ruderální stanoviště, pole, cesty, lesní lemy, ale také intravilány obcí. Kromě podrobného popisu stanoviště po zoologické a botanické stránce měli pořídit fotografickou dokumentaci stanoviště a navíc přinést a naaranžovat kytici z typických květin, křovin a stromů daného území. Své poznatky z daného území soutěžní družstva obhajovala před odbornou komisí, ve které zasedl místní revírník Martin Bakeš jako zástupce Lesů ČR, s. p. z Lesní správy Ledeč nad Sázavou, ing. Václav Křivan z Centra ochrany přírody Kněžice, pan Pavel Koubek ze sdružení Zelené srdce, RNDr. Iva Suchá ze střediska Chaloupky a Michaela Zemková, studentka Přírodovědecké fakulty UK Praha. Se zadanými úkoly si nejlépe poradilo vítězné družstvo z Gymnázia Pelhřimov, na druhém místě skončilo družstvo ze SOŠ zahradnické a SOU Rajhrad a na třetím místě se umístilo družstvo z FARMEKO Jihlava. Vítězné družstvo bude reprezentovat kraj Vysočina v národním kole soutěže, které proběhne v květnu příštího roku. Na závěr celé soutěže byla připravena exkurze na Stvořidla na řece Sázavě. strana 18

český svaz ochránců přírody Kněžice

český svaz ochránců přírody Kněžice český svaz ochránců přírody Kněžice výroční zpráva 2009 ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice je součástí celostátní organizace Českého svazu ochránců přírody, který je zaměřen na ochranu přírody a

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Jaromír Maštera Foto: J. Maštera, A. Zedníková, V. Kodet Akreditovaný Pozemkový spolek Gallinago pozemkový spolek pro ochranu volné krajiny - funguje při Pobočce

Více

Výroční zpráva. o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007

Výroční zpráva. o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007 Výroční zpráva o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007 Úvodní slovo Jsem velmi potěšen, že spolupráce neziskových

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Chráněná krajinná oblast BLANSKÝ LES. AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les

Chráněná krajinná oblast BLANSKÝ LES. AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les Chráněná krajinná oblast BLANSKÝ LES CHKO BLANSKÝ LES - založena 1990, rozloha 212 km2 - nadmořská výška 420 1083 m - komplexy bukových a smíšených podhorských lesů, teplomilné trávníky na vápenci, hadcové

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území. zelená linka:

Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území.  zelená linka: Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Specifický cíl 4.1: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany

Více

Co se skrývá pod MASkou? Tvář naší MAS

Co se skrývá pod MASkou? Tvář naší MAS Co se skrývá pod MASkou? Tvář naší MAS 6 1 2 Z programů LEADER podpořila MAS 250 projektů celkovou částkou 82 599 742 Kč Celkově přinesla MAS svou činností do regionu více než 100 000 000,- Kč Projekty

Více

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody dle Smlouvy č. OSKOL/FRM/000847/2015/Pal o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu statutárního

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE Analytická část Zpracovatelé ATEM s.r.o. EIA SERVIS s.r.o. Hvožďanská 2053/3 U Malše 20 148 00 Praha 4 370 01 České Budějovice Únor 2007 Koncepce ochrany

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK Ochrana přírody a krajiny v ČR Přednáška NOK Vývoj 1838 první rezervace 1933 soupis za území Československa 1956 první zákon 1990-1992 zřízení ministerstva ŽP a moderní zákon o ochraně přírody a krajiny

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Něco málo k historii:

Něco málo k historii: Něco málo k historii: 2001: vojenské cvičiště, převod městu - snaha o vytvoření koncepce údržby a rozšíření turistické lokality Mařatice-Vinohrady 2005: díky vzácnému motýlovi lokalita součástí soustavy

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Výroční zpráva Hamerský potok o. s. Kontaktní údaje Hamerský potok o. s. Nežárecká 103/IV Jindřichův Hradec

Výroční zpráva Hamerský potok o. s. Kontaktní údaje Hamerský potok o. s. Nežárecká 103/IV Jindřichův Hradec Výroční zpráva 2014 Hamerský potok o. s. Kontaktní údaje Hamerský potok o. s. Nežárecká 103/IV Jindřichův Hradec 377 01 telefon: 606 325 944 e-mail: nezarka@email.cz http://www.hamerskypotok.cz http://stezka.hamerskypotok.cz

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Beleco, z.s.,

VÝROČNÍ ZPRÁVA Beleco, z.s., VÝROČNÍ ZPRÁVA Beleco, z.s., ZA ROK 2015 Základní informace o organizaci Vznik organizace Datum založení organizace (registrace ministerstvem vnitra): 1. března 2014. Beleco, z.s., je nástupnickou organizací

Více

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP Správa dokumentů OP Přednáška KGG/UOZP Ze zákona č. 114 Sb. Ústřední sbírku listin ochrany přírody (USOP) vede z pověření Agentura ochrany přírody a krajiny ČR www.nature.cz, www.drusop.cz Podrobnosti

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Závěrečná zpráva projektu Foto: A. Mašterová Jan

Více

Hnízdní lokality Bukače velkého (Botaurus stellaris) a Bukáčka malého (Ixobrychus minutus) na Vysočině

Hnízdní lokality Bukače velkého (Botaurus stellaris) a Bukáčka malého (Ixobrychus minutus) na Vysočině Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Hnízdní lokality Bukače velkého (Botaurus stellaris) a Bukáčka malého (Ixobrychus

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK14EV_BZ_ZZ_01106_2014-00-www.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Údaje o projektu název projektu: Vybavení botanické zahrady pro ekologickou výchovu Evidenční

Více

Nákup vybavení k managementu lokalit (motorová pila), koordinace práce 18 dobrovolníků, zajištění správy pozemků a vytvoření propagačního baneru.

Nákup vybavení k managementu lokalit (motorová pila), koordinace práce 18 dobrovolníků, zajištění správy pozemků a vytvoření propagačního baneru. REALIZOVANÉ PROJEKTY NA PODPORU VZNIKU A ROZVOJE POZEMKOVÝCH SPOLKŮ V ROCE 2014 Podáno 30 projektů. 30 realizovaných projektů podpořeno částkou 1.400.000 Kč. Projekt: 321401 ZO ČSOP Buchlovice (IČ 70967318)

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Beleco, z.s.,

VÝROČNÍ ZPRÁVA Beleco, z.s., VÝROČNÍ ZPRÁVA Beleco, z.s., ZA ROK 2014 Základní informace o organizaci Vznik organizace Datum založení organizace (registrace ministerstvem vnitra): 1. března 2014. Beleco, z.s., je nástupnickou organizací

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3.

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. Tento projekt je realizován v rámci Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. 2012 Tento projekt je realizován v rámci

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

Specifický cíl 4.2 Posílit biodiverzitu

Specifický cíl 4.2 Posílit biodiverzitu Specifický cíl 4.2 Posílit biodiverzitu Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Jakub Čejka, Jiří Nyklíček 3. 11. 2016, Dolánky u Turnova www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Aktivity specifického

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Co prozradí žáby zpěvem?

Co prozradí žáby zpěvem? Co prozradí žáby zpěvem? ( Obojživelníci Vysočiny a jejich biotopy ) Jaromír Maštera Autoři většiny fotografií: Jaromír Maštera a Jan Dvořák Co prozradí žáby svým zpěvem? 1) Je jaro! zima definitivně skončila

Více

zo českého SVazu ochránců přírody kněžice

zo českého SVazu ochránců přírody kněžice zo českého SVazu ochránců přírody kněžice Výroční zpráva 2008 Mgr. Květoslava Burešová (1933 2008) V červenci 2008 nás uprostřed pilné práce opustila paní Květoslava Burešová, která stála u zrodu tradice

Více

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny. Závěrečná zpráva

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny. Závěrečná zpráva Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva Název projektu: Realizace informačního panelu v Botanické zahradě PřF UP v Olomouci a vydání informačního letáku Národní program

Více

Základní údaje. Vyhlášen: 1991 NP 6267 ha OP 2822 ha. NP Thayatal Vyhlášen ha. Ptačí oblast Podyjí vyhlášena ha

Základní údaje. Vyhlášen: 1991 NP 6267 ha OP 2822 ha. NP Thayatal Vyhlášen ha. Ptačí oblast Podyjí vyhlášena ha Základní údaje Vyhlášen: 1991 NP 6267 ha OP 2822 ha NP Thayatal Vyhlášen 2000 1330 ha Ptačí oblast Podyjí vyhlášena 2004 7666 ha EVL Podyjí vyhlášena 2005 6273 ha - 13 biotopů - 13 druhů Zásady a východiska

Více

EVVO v Jihočesk eském m kraji 2001-2009 EVVO = environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta EVVO - preventivní nástroj v ochraně ŽP EVVO - O ŽP - V ŽP - PRO ŽP EVVO - rozvíjet vnímavost a vstřícnost

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Transfery obojživelníků u Svitáku 2016

Transfery obojživelníků u Svitáku 2016 Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Transfery obojživelníků u Svitáku 2016 Závěrečná zpráva projektu Foto: Jaromír Maštera Tibor Neskromník,

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková Chráněná území v České republice RNDr. Alena Vopálková Hlavní cíle ochrany přírody a krajiny Udržení a obnova ekologické stability krajiny Zachování přírodních hodnot a krajinného rázu Ochrana biologické

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 16.1. 2013 Petr Pavelčík KUZL 3408/2013 KUSP 3408/2013

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů České republiky PDP CZ02 Libuše Vlasáková Ministerstvo životního prostředí

Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů České republiky PDP CZ02 Libuše Vlasáková Ministerstvo životního prostředí Velký močál, Krušhohorská rašeliniště Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů České republiky PDP CZ02 Libuše Vlasáková Ministerstvo životního prostředí Základní informace o projektu Björdalen,

Více

KUŇKA OHNIVÁ a ČOLEK VELKÝ na Vysočině a příklady vhodného managementu

KUŇKA OHNIVÁ a ČOLEK VELKÝ na Vysočině a příklady vhodného managementu KUŇKA OHNIVÁ a ČOLEK VELKÝ na Vysočině a příklady vhodného managementu Jaromír Maštera říjen 2013 Obojživelníci na Vysočině Česká republika - 21 druhů Vysočina - 15 druhů: mlok čolek velký čolek horský

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Moţnosti financování přírodních zahrad

Moţnosti financování přírodních zahrad Moţnosti financování přírodních zahrad Zuzana Krpálková Operační program Ţivotní prostředí OP Ţivotní prostředí Prioritní osa 6 Zlepšení stavu přírody a krajiny Oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované

Více

Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy. LIFE Beskydy LIFE12 NAT/CZ/629

Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy. LIFE Beskydy LIFE12 NAT/CZ/629 Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy LIFE Beskydy LIFE12 NAT/CZ/629 Základní informace Délka trvání projektu 6 let (2014-2019) Předpokládané náklady 607 879 Euro Příjemce podpory ČSOP Salamandr,

Více

Environmentální výchova. -Vymezení pojmu -Institucionální a personální zabezpečení -Legislativa a dokumenty

Environmentální výchova. -Vymezení pojmu -Institucionální a personální zabezpečení -Legislativa a dokumenty Environmentální výchova -Vymezení pojmu -Institucionální a personální zabezpečení -Legislativa a dokumenty Vymezení pojmů Výchova a vzdělávání zaměřená na životní prostředí 90. léta - pojem ekologická,

Více

SSOS_ZE_3.20 Ochrana přírody v ČR

SSOS_ZE_3.20 Ochrana přírody v ČR Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.20

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

MYKOLOGICKO-BOTANICKÁ EXKURZE DO PP NA PLACHTĚ

MYKOLOGICKO-BOTANICKÁ EXKURZE DO PP NA PLACHTĚ muzeum Neformální vzdělávací instituce Celoživotní učení Disponuje odbornými znalostmi v oboru přírodních věd: mykologie, botanika, zoologie, entomologie, paleotologie, geologie Sbírkotvorná instituce

Více

PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze

PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze Václav Šrédl Agentura ochrany přírody a krajinyčr www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz krajina bez vody likvidace

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE IV. Ekonomické vyhodnocení duben 2005 pořizovatel: ATELIER FONTES, s.r.o. Projekty, služby a realizace pro ochranu, tvorbu a využití krajiny Veveří 109, 616

Více

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě Příspěvková organizace Libereckého kraje Vyhodnocení programu EKOLOGICKÁ SOUTĚŽ žáků základních škol II. stupně a víceletých gymnázií 26. 11. 2014 Ekoporadna ORSEJ

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 11. září 2013 Petr Pavelčík KUZL 55971/2013 KUSP 55970/2013

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Voda v krajině. Péče, praktická opatření, možnosti financování

Voda v krajině. Péče, praktická opatření, možnosti financování Voda v krajině Péče, praktická opatření, možnosti financování Voda v krajině Obnova a péče o mokřadní biotopy - tůně - rybníky - podmáčené louky Revitalizace vodních toků Vytváření nových tůní vhodné místo

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku

Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku občanské sdružení Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku Zpráva z akce pro veřejnost Jaromír Maštera červenec

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

Zpráva ze služební cesty

Zpráva ze služební cesty Zpráva ze služební cesty 7. 7. 2015 Dopoledne cesta z Hradce Králové do Prahy a na Letiště Václava Havla. V 11:55 odlet do Osla. Na letišti v Oslu Gardermoen půjčení auta a přesun do Osla k ubytování.

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

Transfery obojživelníků u Svitáku 2015

Transfery obojživelníků u Svitáku 2015 Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Transfery obojživelníků u Svitáku 2015 Závěrečná zpráva projektu Foto: Tibor Neskromník Tibor Neskromník,

Více

Způsoby financování Domů přírody. a spol. Dita Tesařová

Způsoby financování Domů přírody. a spol. Dita Tesařová Způsoby financování Domů přírody a spol. Dita Tesařová OPŽP Investice Oblast podpory 6.2 - Podpora biodiverzity Obnova a výstavba návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Koruna Vysočiny, z.s. destinační management turistické oblasti

VÝROČNÍ ZPRÁVA Koruna Vysočiny, z.s. destinační management turistické oblasti VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Koruna Vysočiny, z.s. destinační management turistické oblasti Koruna Vysočiny, z.s., Kancelář managementu destinace se sídlem Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 04415868

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

SOUTOK LIDÍ A KRAJINY

SOUTOK LIDÍ A KRAJINY SOUTOK LIDÍ A KRAJINY Přijetím Natury 2000 jsme se oficiálně zavázali dostat závazků z ni vyplývající.v některých případech, tedy může docházet ke kolizím ochrany přírody a krajiny s dosavadním hospodařením,

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Veletrh ekologické výchovy na Vysočině EVVO V PRAXI 15.listopadu 2012 Údržba veřejné zeleně a krajiny

Veletrh ekologické výchovy na Vysočině EVVO V PRAXI 15.listopadu 2012 Údržba veřejné zeleně a krajiny Veletrh ekologické výchovy na Vysočině EVVO V PRAXI 15.listopadu 2012 Údržba veřejné zeleně a krajiny Ing. Pavlína Křivanová, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DAPHNE ČR INSTITUTU APLIKOVANÉ EKOLOGIE ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA DAPHNE ČR INSTITUTU APLIKOVANÉ EKOLOGIE ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA DAPHNE ČR INSTITUTU APLIKOVANÉ EKOLOGIE ZA ROK 2011 Základní informace o organizaci Vznik organizace Datum založení organizace (registrace ministerstvem vnitra): 5. 1. 2004. Činnost organizace

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 12. 2013 Č. j.: 89485/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

Konference k programu Monitoring sýčka obecného na Moravě

Konference k programu Monitoring sýčka obecného na Moravě Projekt Monitoring sýčka obecného na Moravě je financován z prostředků EHP a Norských fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí v rámci Malého grantového schématu Záchranné programy pro zvláště

Více

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Ve školním roce 2009/2010 se konaly tyto akce související s problematikou EVVO. Září: - Příprava plánu EVVO

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Krajina nápadů. Martin Kříž, Olomouc, únor 2014

Krajina nápadů. Martin Kříž, Olomouc, únor 2014 Krajina nápadů - Nápady na aktivity v krajině a s krajinou pro střední školy - Aktivity a programy realizované na krajských a národních kolech Ekologické olympiády (soutěže pro SŠ pořádaná ČSOP) - Na Vysočině

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

LOUKY a PASTVINY. Jan HORNÍK. projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea

LOUKY a PASTVINY. Jan HORNÍK. projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea LOUKY a PASTVINY Jan HORNÍK projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea Podpořeno grantem z islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního

Více

Environmentáln. v Olomouckém m kraji

Environmentáln. v Olomouckém m kraji Environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta v Olomouckém m kraji www.kr-olomoucky.cz -životní prostředí a zemědělství/environmentální vzdělávání Stav k 24.dubnu 2007 Základní strategické materiály

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku Opavský září 2013 přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku V Žimrovicích se nebojí velkých projektů Projekt Český les na ZŠ Vávrovice Černýš hajní posel

Více

HOSTĚTÍN HISTORIE. Motiv ochrany: Výskyt kriticky ohrožené mochny drobnokvěté (Potentilla micracantha).

HOSTĚTÍN HISTORIE. Motiv ochrany: Výskyt kriticky ohrožené mochny drobnokvěté (Potentilla micracantha). HOSTĚTÍN Území obce leží v SV části okresu Uherské Hradiště a celé náleží do CHKO Bílé Karpaty. Rozkládá se kolem potoka Kolelače 5 km severovýchodně od Bojkovic. Obec má 240 obyvatel. Výjimečná je především

Více

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Přehled subjektů působících v LH Ekonomika lesního hospodářství 2. cvičení Vlastnické složení

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma ODDĚLENÍ SPRÁVA CHKO ŽELEZNÉ HORY Náměstí 317 538 25 Nasavrky tel.: +420 469 326 500 fax: +420 469 326 515 ID DS: kpddyvy e-mail: zelhory@nature.cz www.nature.cz Dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0035/ZH/2015-1

Více

OBSAH. ZÁKON č. 114/1992 Sb., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY... 1

OBSAH. ZÁKON č. 114/1992 Sb., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY... 1 OBSAH Zkratky právních předpisů........................................ XI Seznam předpisů citovaných v komentáři.......................... XIV Předmluva...................................................

Více

NATURA 2000 a problematika posuzování vlivů koncepcí a záměrů na lokalitách NATURA Dle materiálů M. Banaše

NATURA 2000 a problematika posuzování vlivů koncepcí a záměrů na lokalitách NATURA Dle materiálů M. Banaše NATURA 2000 a problematika posuzování vlivů koncepcí a záměrů na lokalitách NATURA 2000 Dle materiálů M. Banaše Legislativní podklady Směrnice č. 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více