výroční zpráva 2010 český svaz ochránců přírody kněžice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroční zpráva 2010 český svaz ochránců přírody kněžice"

Transkript

1 výroční zpráva 2010 český svaz ochránců přírody kněžice

2 ZO ČSOP Kněžice je součástí celostátní organizace Českého svazu ochránců přírody, který je zaměřen na ochranu přírody a ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu. ČSOP Kněžice je zřizovatelem samostatné právnické osoby Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání a vlastníkem areálu Chaloupky. Název: 62/88 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kněžice Sídlo: Kněžice 109, Okříšky Telefon: , web: IČO: DIČ: CZ , plátce DPH. Bankovní spojení: /2010 u Fio banka a.s. Předsedkyně: Iveta Machátová Hospodář: RNDr. Jozef Zetěk Členka výboru: RNDr. Iva Suchá Revizor: Ing. Jiří Kvasnička Registrace: dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, u Ministerstva vnitra ČR pod čj. VSP/1-2123/90-R dne Počet členů: 20 Počet zaměstnanců: 8 na 6,6 úvazku

3 ÚVOD Vážení přátelé a příznivci, globální sítě, přírodovědné filmy a cestování nás mohou přenášet do míst po celé zeměkouli, ale o místní přírodě toho víme pořád žalostně málo. Ukazují to průzkumy přírodně cenných území, které i v roce 2010 přinesly nečekané objevy. Na řadě lokalit v jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny bylo získáno mnoho zajímavých údajů o rostlinách, hmyzu nebo ptácích. U mnoha druhů se jednalo o vůbec první údaje pro kraj Vysočina jako třeba v případě sklípkánka hnědého, mnoha druhů brouků teplomilných doubrav nebo stepí. Pro záchranu nejenom těchto druhů, ale také pro podporu biodiverzity, rozšiřujeme naše hospodaření v krajině. Pro řadu území je nutné obnovit pastvu, která je důležitou ochranářskou činností v krajině. A tak se v roce 2010 rozrostlo nejen naše technické vybavení, ale také stádo odolných ovcí plemene Cigája. Chaloupecká činnost je tak nyní postavena na dvou rovnocenných pilířích na odborné ochraně přírody a na vzdělávání. Velkou výhodou pro nás je to, že odborní pracovníci ČSOP a programoví pracovníci Chaloupky o.p.s. mohou spolupracovat při vzdělávacích akcích a při záchraně místního přírodního dědictví. Jsem přesvědčen, že toto propojení je velkou výhodou pro rozvoj obou organizací. Praktická ochrany přírody znamená spoustu fyzické práce v terénu bez ohledu na pravidelnou pracovní dobu. Děkuji všem pracovníkům, dobrovolníkům i příznivcům za jejich čas a energii, které ochraně přírody věnovali. Jozef Zetěk, v roce 1988 zakládající člen, nyní hospodář ZO ČSOP Kněžice strana 1

4 HISTORIE A POSLÁNÍ ORGANIZACE Český svaz ochránců přírody Kněžice zahájil svou činnost v roce Organizace byla založena pro členy dětského oddílu, kteří postupně odrůstali školním lavicím. Dětský oddíl Mladých ochránců přírody působil v Kněžicích od roku V roce 1984 započala dobrovolná péče o Přírodní rezervaci Urbánkův palouk. Po dohodě ZŠ Kněžice, JZD Opatov, ONV Třebíč, Svazu družstevních rolníků a Západomoravského muzea Třebíč byl Urbánkův palouk dne vyhlášen jako Laboratoř v přírodě pro oddíl Mladých ochránců přírody při ZŠ Kněžice. Stal se tak místem pro rozvíjení biologických znalostí a dodnes přispívá k záchraně mizejících rostlinných druhů podhorských luk. Základy ZO ČSOP Kněžice byly tedy založeny na ekologické výchově dětí a mládeže a na péči o chráněná území v okolí Kněžic. Od roku 1991 působí v rámci ZO ČSOP Kněžice Středisko ekologické výchovy Chaloupky. Členové ZO ČSOP Kněžice postupně budovali areál Chaloupek z bývalého loveckého zámečku - pozdější lesovny. Činnost střediska Chaloupky se postupně rozrůstala a směřovala zejména do oblasti strana 2

5 HISTORIE A POSLÁNÍ ORGANIZACE výukových programů pro školy a vzdělávání pedagogických pracovníků. V roce 1995 bylo středisko Chaloupky zařazeno do sítě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako první nestátní školské zařízení zaměřené na ekologickou výchovu a vzdělávání. Po dalších jednáních s MŠMT v roce 1998 založila ZO ČSOP Kněžice samostatnou právnickou osobu - obecně prospěšnou společnost s názvem Chaloupky - středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě, o.p.s., která zcela přebrala výchovnou a vzdělávací činnost. Od roku zůstalo ZO ČSOP Kněžice na starost provoz a údržba areálu Chaloupky, řízení Ekocentra, zajištění programů na ochranu přírody, údržba chráněných území a vedení dětského oddílu Mladých ochránců přírody Vydry. Od roku 2002 pak ZO ČSOP Kněžice zastává funkci Regionálního centra ČSOP pro Vysočinu. Rok 2008 byl rokem velkých změn. Zemřela zakladatelka tradice ochrany přírody na Chaloupkách a ZO ČSOP Kněžice, její dlouholetá předsedkyně, paní Mgr. Květoslava Burešová. Do pozice nové předsedkyně ZO ČSOP Kněžice byla jmenována Iveta Machátová. Od ledna byl přijat odborný pracovník Ing. Václav Křivan, který započal významný rozvoj ZO ČSOP Kněžice v oblasti ochrany přírody. Byl založen Pozemkový spolek Podhorácko (dnes PS Chaloupky) a odborné pracoviště Centrum ochrany přírody. Odborná činnost včetně praktické ochrany přírody se pod taktovkou ZO ČSOP Kněžice rozvinula tak, že v roce 2009 byli přijati další 3 odborní pracovníci na plný úvazek. V tomtéž roce zahájila ZO ČSOP Kněžice rovněž svou zemědělskou činnost spočívající v chovu ovcí a pastvě na přírodně cenných územích Vysočiny. Rok 2010 proběhl ve znamení dalšího posilování organizace. Přijat byl další odborný pracovník, rozšířil se okruh pracovních aktivit a rozrostla se také farma v Zašovicích. Významným počinem byla realizace řady projektů z Fondu Vysočiny, které přinesly nové poznatky o biodiverzitě našich zájmových lokalit. S pomocí řady dobrovolníků jsme úspěšně zvládli péči o téměř 16 ha lokalit a rozrůstající se stádo ovcí umožnilo zavést pastvu na další významnou lokalitu v Radoníně. strana 3

6 MAPA PŮSOBNOSTI Lokality v péči ZO ČSOP Kněžice: Štěměchy, Ptáčov, Opatov, Velké Meziříčí (Martinice), Velké Meziříčí (Kunšovec), Toužín, Lubnice, Dačice, Nový Svět (Český Rudolec), Heraltice, Brtnice, Kněžice, Hrutov, Suchá, Netín, Křižanov, Radostín, Vladislav, Radonín, Arnolec Lokality, kde provádí ZO ČSOP Kněžice průzkum, monitoring, biologické hodnocení či jinou výzkumnou činnost: Bošovice, Bystřice nad Pernštejnem, Nový Přerov, Pasohlávky, Dolní Věstonice, Dolní Rožínka, Stonařov, Olší u Telče, Vladislav, Rouchovany, Plešice, Vržanov, Božice, Dyje, Moravský Krumlov, Hostěradice, Vémyslice, Bohutice, Mašovice, Lubnice, Louny, Žatec, Vyškov na Moravě, Hevlín, Prostředkovice, Zašovice, Jestřebí, Rancířov, Hodonice, Pohoří na Šumavě, Orlické Záhoří, Rapšach, Jihlava, Chlum u Třeboně, Kojákovice, Koštice Lokality, kde se ZO ČSOP Kněžice podílelo na správním řízení: Vranov nad Dyjí, Velké Meziříčí, Hrotovice, Trnava, Hostákov, Rudíkov, Doupě strana 4

7 DESET NEJVĚTŠÍCH ÚSPĚCHŮ ROKU 2010 (není řazeno dle významnosti) 1. Významný příspěvek k poznání a ochraně biodiverzity kraje Vysočina prostřednictvím projektů z Fondu Vysočiny (celkem 7 přírodně cenných lokalit) 2. Úspěšná osvěta prostřednictvím dalšího ročníku odborného semináře na Chaloupkách, konference Biodiverzita Vysočiny i setkání členů Koalice pro Naturu 3. Celkem 6 úspěšně podaných projektů (Nadace Partnerství, Nadace VIA, Nadace Veronica, ČSOP, SFŽP) 4. Realizace revitalizace slatinných biotopů v EVL Loučeňské rybníčky na Nymbursku 5. Zajištění péče na všech našich lokalitách (cca 16 ha) 6. Realizace kampaně Podpora biodiverzity na Českomoravské vrchovině podpořené MŽP a SFŽP 7. Personální posílení organizace 8. Rozvoj farmy a chovu ovcí v Zašovicích 9. Získání řady dobrovolníků podílejících se na péči o lokality 10. Úspěšná spolupráce s médii strana 5

8 PERSONÁLNÍ ZÁZEMÍ ORGANIZACE Ing. Václav Křivan odborný pracovník Studium na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity, Využívání a ochrana zemědělské krajiny ( ), Správa CHKO Třeboňsko ( ) odborný pracovník OP (Natura 2000, plány péče o MZCHÚ, management), Správa NP Podyjí ( ) - odborný pracovník zoolog (zoologie, Natura 2000, management). Od roku 2000 práce na entomologických průzkumech a posudcích pro ochranu přírody, od roku 2005 monitoring vybraných evropsky významných druhů hmyzu (jasoň dymnivkový, klínatka rohatá a žlutonohá, brouci ), od roku 2008 entomologické inventarizační průzkumy a plány péče o EVL v Jihomoravském kraji, příprava podkladů pro projekty implementace Natury 2000 do OPŽP v Jihočeském kraji, koordinátor programu Brouci v rámci programu ČSOP Ochrana biodiverzity. Od začátku roku 2008 odborný pracovník Centra ochrany přírody ČSOP Kněžice. Specializace: brouci, motýli, vážky, ptáci; pastviny, xerotermní trávníky, světlé lesy; péče o lokality zaměřená na bezobratlé živočichy. Mgr. Aleš Jelínek odborný pracovník Studium na PřF Ostravské univerzity ( ) a PřF Univerzity Karlovy v Praze ( ), obor zoologie bezobratlých. Praxe ve státní správě ochrany přírody na OŽP MěÚ Dačice ( ), spolupráce na zpracování inventarizačních průzkumů, plánů péče o ZCHÚ a biologických hodnoceních především v Jihočeském kraji, monitoring raka říčního a vydry říční, spolupráce na přípravě implementace soustavy Natura 2000 v JČ kraji. Od začátku roku 2009 odborný pracovník Centra ochrany přírody ČSOP Kněžice. Specializace: pavouci, denní motýli, vydra; xerotermní trávníky, rašelinné louky; Mgr. Filip Lysák odborný pracovník Studium na PřF UP Olomouc, obor ochrana a tvorba životního prostředí ( ). Od 1998 ŽL pro práce v ochraně přírody zpracování inventarizačních průzkumů, plánů péče pro zvláště chráněná území, praktická péče na lokalitách, mapování krajiny. Mezi léty 2001 strana 6

9 PERSONÁLNÍ ZÁZEMÍ ORGANIZACE a 2005 hlavně mapování krajiny pro potřeby vytváření soustavy Natura 2000 v ČR. Posléze účast na navrhování a oponentuře EVL, od r účast na monitoringu naturového druhu puchýřka útlá, člen sympatizant Koalice pro Naturu. Od r provádí biologická hodnocení, držitel autorizací MŽP pro provádění Biologického hodnocení a Posouzení Natura (posudky i kontra posudky). Od r do r člen regionálního poradního sboru při Programu revitalizace říčních systémů; oponentura, návrhy a spolupráce na přípravě revitalizačních projektů. Od začátku roku 2009 odborný pracovník Centra ochrany přírody ČSOP Kněžice. Specializace: botanika, hodnocení přírodních biotopů, lesy/hospodaření v lesích, revitalizace vodního režimu a ochranářsky hodnotných lokalit. Ing. Marta Vaverková odborný pracovník Studium na ZF MZLU Brno, obor zahradní inženýrství ( ). Praxe ve státní správě OŽP MěÚ Třebíč ( ) referent oddělení ochrany přírody a krajiny. Zajišťování agendy správy složky životního prostředí ochrany přírody a krajiny a zajišťování agendy dle zákona o poskytování škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. Mapování a monitoring krajiny a jejích přírodních složek. Péče o památné stromy. Ochrana dřevin a povolování kácení ve správním řízení. Od září 2010 odborný pracovník Centra ochrany přírody ČSOP Kněžice. Specializace: agenda a zastupování ve správních řízeních, dendrologie, ovocnářství staré krajové odrůdy Mgr. Kateřina Feikusová projektový pracovník Studium na PřF Masarykovy univerzity v Brně, obor systematická zoologie a ekologie ( ). Praxe v přírodovědeckém výzkumu na Ústavu biologie obratlovců ( ) odborný pracovník oddělení Ekologie ptáků a v ochraně přírody na Správě NP Podyjí (2006 až 2009) mezinárodní vztahy (bilaterální NP Podyjí-Thayatal, Federace EUROPARC, Evropský diplom). V letech účast na mapování hnízdního rozšíření ptáků v ČR. Od března 2009 projektový pracovník Centra ochrany přírody ČSOP Kněžice. Specializace: příprava a koordinace projektů, agenda Pozemkového spolku Chaloupky, vedoucí Ekocentra Chaloupky, zemědělské dotace, firemní dobrovolnictví, webové stránky, mezinárodní vztahy, PR strana 7

10 PERSONÁLNÍ ZÁZEMÍ ORGANIZACE Bc. David Kucharič, DiS managementový pracovník Studium na VOŠ zemědělské v Táboře, obor Pozemkové úpravy a ekologie krajiny ( ) a na FSS Masarykovy univerzity v Brně, obor Environmentální studia a pedagogika ( ). Člen České společnosti ornitologické a ZO ČSOP Kněžice. Od května 2010 pracovník Centra ochrany přírody Chaloupky při ČSOP Kněžice. Specializace: péče o lokality Pozemkového spolku Chaloupky, extenzivní pastva ovcí, práce se dřevem, pozemková evidence Jitka Pechová účetní Studium na SPŠ v Jihlavě, obor automatizační technika (ukončení 1991) a na Obchodní akademii v Třebíči (ukončení 1994). Od května 2010 pracovní Centra ochrany přírody Chaloupky při ČSOP Kněžice. Specializace: účetnictví a správa daní RNDr. Jozef Zetěk hospodář Studium PřF UJEP v Brně, obor fyzikální chemie v letech , studium řízení neziskových organizací na John Hopkins University, Baltimore ( ) a studia pořádaného Nadací ROS s FF UK Praha ( ). Praxe v Ústavu systematické a experimentální biologie ČSAV ( ), asistent na katedře chemie a biochemie VŠZ v Jihlavě ( ) a od roku 1994 ředitel nestátního školského zařízení Chaloupky o.p.s., které ZO ČSOP založilo. Specializace: rozpočty a uzávěrky organizace, podíl na finančním řízení organizace Klára Křížová extérní managementový pracovník Studium na SŠUŘ v Brně ( ), praxe v péči o chráněná území v CKHO Pálava ( ) a ergoterapeutické dílně v ÚSP v Klentnici ( ), nyní rodičovská dovolená. Specializace: chov ovcí, zpracování vlny a mléka strana 8

11 VÝZKUMNÁ A ODBORNÁ ČINNOST Centrum ochrany přírody Chaloupky je profesionálním odborným pracovištěm ZO ČSOP Kněžice, které vzniklo v roce Provádí odbornou a praktickou ochranu přírody. Zabývá se především výzkumem a ochranou biodiverzity a krajiny. O jeho služby je zájem natolik velký, že v roce 2010 posílilo na 4 odborné zaměstnance. Centrum ochrany přírody Chaloupky působí hlavně v jižní polovině kraje Vysočina, ale velká část jeho aktivit je směřována i do okolních regionů (Znojemsko, Jindřichohradecko, Žďársko). Odborné aktivity centra však sahají i do tak vzdálených oblastí ČR jako je České středohoří, Orlické hory, Vyškovsko nebo Břeclavsko. Centrum ochrany přírody Chaloupky se zaměřuje na: průzkumy našeho regionu, vyhledávání ochranářsky cenných území zejména stepní trávníky, mokré louky a rašeliniště, lesní přírodní biotopy centrální Vysočiny specializované výzkumy a monitoring jednotlivých druhů rostlin a živočichů, detailně sledujeme druhy s velkým bioindikačním významem (brouci, motýli, vážky, pavouci, ptáci, obojživelníci, plazi, vyšší rostliny, mechorosty) nezávislý monitoring evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000, monitoring předmětů ochrany živočichů, rostlin a přírodních biotopů, jsme členem Koalice pro Naturu nezávislé průzkumy a monitoring v chráněných územích, snaha o podchycení dosud pomíjených vedlejších předmětů ochrany, snaha o modifikaci praktické péče v jejich prospěch průzkumy ochranářsky cenných lokalit z hlediska potřeby revitalizačních opatření, příprava revitalizačních projektů do OPŽP rozvíjení metod bezkolizní ochranářské péče (vypořádání a sladění zájmů ochrany všech skupin rostlin a živočichů, resp. předmětů ochrany), experimentální ověřování metod zkoumání historie krajiny, historie jednotlivých lokalit a tradičních způsobů hospodaření monitoring výskytu a likvidace invazních druhů rostlin strana 9

12 VÝZKUMNÁ A ODBORNÁ ČINNOST Průzkumy a monitoringy v roce 2010: EVL Dědkovo botanický průzkum a návrh péče pro společnost Low a spol. Popický rybník a VVP V Rančířově průzkumy pro ČSOP Jihlava Dolní Rožínka biologické hodnocení pro obec Dolní Rožínka Bystřice nad Pernštejnem, Kopec Hora biologické hodnocení pro město Bystřice nad Pernštejnem PR Věstonická nádrž, PP Langewart, PP Betlém inventarizační průzkumy ZCHÚ pro JM kraj PR a EVL Visengrunty, PP Roviny, PP Baračka, PR a EVL Šévy, PP Mušenice, PR Hašky plány péče pro ZCHÚ pro JM kraj EVL Božický mokřad, EVL Rakšické louky, EVL Dyjské svahy entomologické průzkumy pro JM kraj PR Ruda u Kojákovic a PR Široké blato entomologický průzkum pro CHKO Třeboňsko monitoring populací krasce Cylindromorphus bohemicus na Žatecku pro Ústecký kraj NPP Vizír intenzivní monitoring potápníka Graphoderus bilineatus v pro AOPK ČR monitoring populací jasoně dymnivkového na západě Znojemska a na Třebíčsku pro AOPK ČR monitoring nově navržených AEO na orné půdě v Hodonicích pro ČSO Praha entomologický průzkum vojenských prostorů Jamolice Černice v rámci projektu monitoringu bývalých VVP pro DAPHNE ČR monitoring střevlíků ve vinicích na Znojemsku pro Biocont monitoring šplhavců v PO Podyjí pro ČSO Praha monitoring potravního chování hus na Znojemsku pro JM kraj PP Prameniště Pohořského potoka, PP Stodůlecký vrch, PP Kysibl inventarizační průzkumy bezobratlých pro JČ kraj Průzkum lokalit v rámci Fondu Vysočiny Stonařovsko, Olešský rybník, Vladislav, Salátův kopec, Pahorek u Vržanova, Prosenka, Staré duby, Rouchovany Průzkum ohrožených mechorostů rašelinišť na Vysočině Fond Vysočiny strana 10

13 VÝZKUMNÁ A ODBORNÁ ČINNOST Průzkum vodního hmyzu v tocích Jihlávky, Brtnice, Moravská Dyje Fond Vysočiny PP U Michálka, PP U Kapličky, PP Šafářka, PP Na Kourkách entomologické průzkumy pro JM kraj entomologické průzkumy na 3 lokalitách v Orlickém Záhoří pro CHKO Orlické hory Lubnické stráně botanický a entomologický průzkum z programu ČSOP Ochrana biodiverzity Slanisko u Koštic entomologický průzkum pro Ústecký kraj zámecký park v Třebíči zoologický průzkum pro město Třebíč městský park ve Znojmě zoologický průzkum pro město Znojmo městský park v Jindřichově Hradci zoologický průzkum pro město Jindřichův Hradec Mapování ohrožených mechorostů rašelinišť na Vysočině z programu ČSOP Ochrana biodiverzity strana 11

14 PRAKTICKÁ PÉČE O PŘÍRODNĚ CENNÉ LOKALITY Provádění praktické péče na lokalitách mimořádných přírodních hodnot je dlouhodobou činností, ba přímo strategií ZO ČSOP Kněžice. Za účelem chránit a pečovat o drobné většinou nechráněné mizející biotopy na Vysočině byl ke dni založen Pozemkový spolek Podhorácko (dnes Pozemkový spolek Chaloupky). Základem pozemkového spolku se staly dva pozemky v blízkosti Střediska ekologické výchovy Chaloupky u Nové Brtnice. Významným impulzem pro rozvoj pozemkového spolku bylo založení Centra ochrany přírody Chaloupky odborného pracoviště při ZO ČSOP Kněžice v roce Personální kapacita umožnila intenzivnější vyhledávání významných přírodně cenných území i drobnějších lokalit, vlastní provádění kvalitních průzkumů, následné efektivnější jednání s vlastníky a v neposlední řadě lepší zázemí pro praktickou péči a celkové vedení pozemkového spolku. V roce 2009 měl pozemkový spolek ústní či písemný souhlas s péčí nebo nájemní smlouvu k 30 ha pozemků na 13 lokalitách v kraji Vysočina (Třebíčsko, Velkomeziříčsko, Žďársko a Jihlavsko), v Jihočeském kraji (Dačicko) a v Jihomoravském kraji (Znojemsko). Ochranářský management byl proveden na 13 ha a spočíval především v kosení, odklízení biomasy, odstraňování náletových dřevin a pastvě. Pro řadu dalších lokalit pozemkový spolek zajišťuje servis a poradenství (pomoc se zprostředkováním dotací a s organizací prací pro vlastníky a uživatele pozemků). V roce 2009 byla Pozemkovým spolkem také úspěšně vykoupena první významná lokalita v obci Štěměchy. V roce 2010 pečoval Pozemkový spolek Chaloupky o 1,75 ha vlastních pozemků, 9 ha pronajatých pozemků a získal souhlasy vlastníků na 28,8 ha pozemků na přírodně cenných nechráněných lokalitách. Činnost pozemkového spolku je podpořena Českým svazem ochránců přírody a z projektů podaných ČSOP Kněžice do výběrových řízení různých nadací (např. Partnerství, VIA, Veronica) či programů Ministerstva životního prostředí (Program péče o krajinu a Podpora činnosti NNO). strana 12

15 PRAKTICKÁ PÉČE O PŘÍRODNĚ CENNÉ LOKALITY tab. č. 1: Lokality v péči Pozemkového spolku Chaloupky v roce 2010 lokalita (rozsah péče v roce 2010) oblast vztah k vlastníkovi Štěměchy Vrchy (1, 5 ha) Třebíčsko prodej Štěměchy úvoz (0,8 ha) Třebíčsko souhlas Štěměchy nad koupalištěm (0,4 ha) Třebíčsko souhlas Hrutov PR Na Podlesích (0,5 ha) Třebíčsko pronájem Opatov (1,4 ha) Třebíčsko souhlas Ptáčov (0,5 ha) Třebíčsko souhlas Vladislav (2ha) Třebíčsko souhlas V. Meziřící Martinická cihelna (2 ha) Velkomeziříčsko pronájem V. Meziříčí Kunšovec (0,6 ha) Velkomeziříčsko souhlas V. Meziříčí V potokách (0,2 ha) Velkomeziříčsko souhlas Netín Pod Vrkočem (1,6 ha) Velkomeziříčsko pronájem Křižanov Za Křížovníkem (0,2 ha) Velkomeziříčsko souhlas Český Rudolec Nový Svět (0 ha) Dačicko pronájem Toužín pastviny nad obcí (1,2 ha) Dačicko souhlas Lubnické stráně (3 ha) Znojemsko souhlas Arnolec Uřeliště (0,4 ha) Jihlavsko souhlas Náplní Pozemkového spolu Chaloupky je pečovat především o maloplošná nechráněná území. ZO ČSOP Kněžice však již přes 20 let pečuje o chráněná území kraje Vysočina o PP Urbánkův palouk a PR Na Podlesích. Od roku 2009 udržuje také PP Kamenný vrch u Heraltic, PR Údolí Brtnice a PP Dubová stráň (Jihočeský kraj). Management dalších chráněných ploch provádí pro Správu CKHO Žďárské vrchy (rašeliniště Padrtiny v NPR Dářko) nebo pro Magistrát města Jihlava (VKP Vřesoviště u Suché). Od roku 2010 přibylo do péče ZO ČSOP Kněžice ještě další chráněné území Vysočiny PP Na Kopaninách u Radonína. Od roku 2009 zahrnuje péče o lokality na pomezí Třebíčska a Jihlavska nově také pastvu vlastními zvířaty. ZO ČSOP Kněžice pořídila prvních 10 ovcí Cigája v lednu Zázemí pro vlastní stádo ovcí čítající na konci roku 2010 již 27 zvířat buduje ZO ČSOP Kněžice na nedávno zakoupeném statku v Zašovicích, který sousedí s budovou sídla Centra ochrany přírody Chaloupky (bývalá škola). V okolí Zašovic se nachází zhruba 14 ha z přírodního hlediska nezajímavých pozemků (dříve intenzivně obhospodařované louky a pole) ve vlastnictví ZO ČSOP Kněžice, které by měly sloužit jako zázemí pro další rozvoj v oblasti ochrany přírody a praktické péče o přírodu. Po nutných rekonstrukcích vznikne na statku ekologická farma se zázemím pro stádo zajišťující pastvu chráněných i nechráněných území. Zemědělská činnost ZO ČSOP Kněžice byla v letech 2009 i 2010 podpořena dotací SZIF na zemědělskou činnost a chov ovcí. strana 13

16 ÚČAST VE SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍCH A V PROCESECH EIA/SEA ZO ČSOP Kněžice je přihlášeno k účasti ve správních řízeních, ale poskytuje také odborný servis pro veřejnost a další NNO v regionu (poradenství, specializované průzkumy, kontra posudky), případně nabízí možnost zastupování neorganizovaných skupin občanů, kteří nesplňují zákonné požadavky pro účast ve správních řízeních. Obvodem samostatné působnosti centra jsou správní obvody ORP Jihlava, Moravské Budějovice, Náměšť, Telč, Třebíč, Velké Meziříčí. Mezi sledované záměry patří např. velké investiční záměry cílené do volné krajiny (větrné elektrárny, dopravní stavby), zásahy do vodního režimu krajiny všeobecně (odbahňování a výstavba rybníků, vodní elektrárny a zásahy do toků, protipovodňová opatření), projekty intenzifikace hospodaření v krajině, územní plány a lesní hospodářské plány (strategické dokumenty vůbec), záměry, kde jsou dotčené lokality soustavy Natura 2000, zvláště chráněná území, významné krajinné prvky, zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů Odbornost je mj. doložena autorizací pro Biologické hodnocení a Posouzení Natura. Cílem je také zapojení veřejnosti a medializace kauz. V roce 2010 se ZO ČSOP Kněžice přihlásila do 9 správních řízení, která se týkala např. vypouštění kachen a ba- žantů do volné krajiny v okolí Velkého Meziříčí, aplikace závadných látek na rybníce Doupský v k.ú. Doupě, nařízení biologického hodnocení při obnově Mstinského rybníka v k. ú. Hrotovice, manipulace ze zvláště chráněných druhů obojživelníků v okolí rybníka Velká Štěpnice v k. ú. Hostákov, kácení v rámci rekonstrukce komunikace II/360 Trnava Rudíkov, dále k založení plantáže rychle rostoucích dřevin v k. ú. Trnava a prodloužení povolení k nakládání s vodami vodní elektrárny ve Vranově nad Dyjí. strana 14

17 VZDĚLÁVACÍ A OSVĚTOVÁ ČINNOST Ekocentrum Chaloupky při ZO ČSOP Kněžice má statut osvětového ekocentra a sídlí společně s Centrem ochrany přírody Chaloupky v bývalé škole v Zašovicích. Ekocentrum Chaloupky již řadu let pořádá ve spolupráci se SEV Ostrůvek ve Velkém Meziříčí a SEV Chaloupky místní a krajské kolo přírodovědné soutěže Zelená stezka Zlatý list pro základní školy a krajské kolo soutěže Ekologická olympiáda pro střední školy. V roce 2010 se ZO ČSOP Kněžice pustila také do organizace národního kola Ekologické olympiády. Realizace soutěží je možná pouze ve spolupráci s dalšími odbornými institucemi a s pomocí řady dobrovolníků. Dále ekocentrum každoročně pořádá jarní a podzimní víkendové brigády na chráněných územích, osvětové akce pro širokou veřejnost jako Den otevřených dveří v PR Na Podlesích u Hrutova s názvem Louka plná orchidejí či populárně-naučné vycházky a přednášky. V neposlední řadě organizuje odborný seminář na téma ochrany přírody pro další NNO, zástupce samosprávy, státní správy a odborných organizací. Vzdělávací a osvětové akce jsou každoročně podpořeny ze společného programu MŽP a MŠMT Národní síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty administrovaného SSEV Pavučina a ČSOP. SOUTĚŽE ZELENÁ STEZKA ZLATÝ LIST A EKOLOGICKÁ OLYMPIÁDA I v roce 2010 uspořádala naše organizace přírodovědné soutěže Zelená stezka Zlatý list a Ekologická olympiáda. U Ekologické olympiády jsme se dokonce pustili do pořádání národního kola. Ze soutěží jsou vydávány Sborníky a CD s fotkami. Zelená stezka-zlatý list je soutěž pro šestičlenné dětské kolektivy ve věku základní školy. Realizace soutěží by nebyla možná bez dobrovolníků, kterými jsou středoškoláci a vysokoškoláci z Vysočiny, z nichž mnozí právě touto soutěží na základní škole prošli. Místní kolo /9. dubna 2010, Velké Meziříčí/ Místní kolo pořádáme ve spolupráci se střediskem Ostrůvek ve Velkém Meziříčí a v roce 2010 to bylo již po osmé. Navíc se jej účastnil rekordní počet dětí celkem to bylo 99 dětí z Velkého Meziříčí, Borů a Velké Bíteše. Počasí příliš nepřálo, takže místo Balinským údolí vedla trasa v okolí střediska Ostrůvek, kde bylo i teplé zázemí pro doplňkové aktivity. Stezka s celkem šesti stanovišti nabízela kromě netradičních pohledů na střechy budov města, především soutěžní úkoly. Děti poznávaly léčivé rostliny, pojmenovávaly pomůcky včelařů nebo se zamýšlely nad významem ptáků či mokřadů pro člověka. Soudě podle bodového hodnocení, prokázaly všechny děti hlubší zájem strana 15

18 VZDĚLÁVACÍ A OSVĚTOVÁ ČINNOST o přírodu a životní prostředí, nejvíce bodů však nasbíralo ve starší kategorii družstvo ze Základní školy Hany Benešové Bory a v mladší kategorii družstvo ze Základní školy Sokolovská z Velkého Meziříčí. Tyto dva kolektivy postoupili do krajského kola. Krajské kolo / / května 2010, RS Úsvit, Vanov u Telče Třináctého ročníků soutěže pod naší taktovkou se zúčastnilo 14 družstev z kraje Vysočina, celkem 84 dětí. V pátek v podvečer proběhl slavnostní nástup a zahájení soutěže. Soutěžní část probíhala od soboty dopoledne, kdy zúčastněné kolektivy obhajovaly před porotou svoji celoroční práci pro přírodu a o přírodě. Škála činností byla velmi pestrá a udivující. Výroba a vyvěšování budek pro ptáky a netopýry, pomoc při přenášení žab při jarních tazích, péče o studánky, exkurze do přírody a do zajímavých zařízení, péče o školní zahradu, budování jezírka na školní zahradě, akce ke Dni Země, péče o zeleň kolem školy i v obci. Družstvo z kroužku při ZŠ Bohdalov předvedlo i krátké divadlo O dvanácti měsíčkách v moderní úpravě na ekologické téma. V sobotu odpoledne vyběhly na soutěžní stezku hlídky v mladší kategorii. Trasa stezky byla dlouhá asi 3 km a bylo na ní celkem 10 stanovišť. Stanoviště se týkala botaniky, ornitologie, co žije a roste v lese, historie Země, plazů, savců, hydrobiologie a i něco z myslivosti a všeobecných znalostí o přírodě a její ochraně. Zatímco mladší soutěžili, na starší účastníky čekala exkurze do okolí. Exkurzi vedla botanička Ester Ekrtová, ochranář z Centra ochrany přírody Kněžice Aleš Jelínek a místní pracovník Lesů ČR, s. p. revírník Ladislav Čermák. Děti poznávaly krásy okolí přírodní rezervace Pařezitý rybník u obce Řásná. V neděli se karta obrátila a mladší si užívali exkurze a starší vyrazili na soutěžní stezku. Vítězná družstva z obou kategorií reprezentovala kraj Vysočina na národním kole soutěže, které proběhlo na Šumavě Vítězné družstvo Kulíšků v mladší kategorii se národního kola nemohlo zúčastnit, tak podle pravidel reprezentovalo náš kraj v pořadí druhé družstvo, tedy družstvo Primáti z Gymnázia Chotěboř, které se umístilo na 8. místě ze 14 zúčastněných kolektivů. V kategorii starších vítězné družstvo Sciurus z Gymnázia Pelhřimov obsadilo v národním kole 7. příčku ze 14. strana 16

19 VZDĚLÁVACÍ A OSVĚTOVÁ ČINNOST Ekologická olympiáda je soutěží, která prověří znalosti zúčastněných tříčlenných středoškolských týmů nejen z biologie, ale i z jiných předmětů a ze všeobecných znalostí. Při pořádání Ekologické olympiády velmi spolupracujeme s Chaloupky o.p.s., které zajišťují soutěž po metodické stránce. Dále pokaždé spolupracujeme s Lesy ČR, s. p. se zástupci místní Lesní správy. Národní kolo téma Nerostné suroviny a prostředí / , Nedvědice/ Národní kola se zúčastnilo 13 vítězných kolektivů krajských kol z celé ČR. Místo konání bylo vybráno k danému tématu záměrně, neboť Bystřicko je geologicky nejpestřejší oblastí v rámci celé republiky, má bohatou historii těžby např. nedvědického mramoru, lepidolitu nebo uranu, ale i dalších surovin. Geologie není příliš oblíbená věda, nicméně formou zajímavých poznávaček a exkurzí na geologické lokality v okolí Rožné se povedlo u soutěžících probudit zájem o geologické vědy. Praktická část soutěže probíhala ve městě Nedvědice a na hřbitově v Nedvědici. Hřbitovní náhrobky jsou totiž úžasnou geologickou sbírkou. Soutěž, testy, zkouška, geologická exkurze a poznávačky se odehrávaly pod dohledem geologů z Moravského zemského muzea Brno, odborným garantem soutěže byl RNDr. Stanislav Houzar, vedoucí mineralogicko-petrologického oddělení, geolog, který umí geologické vědy poutavě popularizovat. Na soutěži dále spolupracovala Lesní správa Nové Město na Moravě a MZLU Brno. V odborné komisi kromě geologů z Moravského muzea a ekologů z Chaloupek zasedl i Zdeněk Ryšavý radní pro životní prostředí kraje Vysočina. Soutěž završila návštěva v Dolní Rožínce, kde se kvůli nepřízni počasí nešlo vyjít do terénu, ale i tak se účastníci dozvěděli mnoho zajímavé o činnosti jediného aktivního uranového dolu ve Střední Evropě. Krajské kolo téma Biodivezita / října 2010, Chalupa Na Bělici, Kaliště u Humpolce Sedmého ročníku krajského kola se zúčastnilo celkem dvanáct týmů, 36 soutěžících, ze sedmi různých škol kraje Vysočina, ale i Jihomoravského kraje Jako ústřední téma celé soutěže byla vybrána Biodiverzita, u příležitosti celosvětového roku Biodiverzity. Soutěžní týmy si vylosovaly určitý biotop, který podrobně prozkoumali a to nejen z hlediska biodiverzity. Hodnotili i estetickou hodnotu daného stanoviště a jeho zapojení strana 17

20 VZDĚLÁVACÍ A OSVĚTOVÁ ČINNOST do kulturní krajiny, jak se bude dané území vyvíjet dál apod. Praktickému úkolu předcházel písemný test na téma biodiverzita nejen Vysočiny, poznávačky rostlin a živočichů a poznávačka typických biotopů v ČR. V rámci praktického úkolů soutěžní družstva zkoumala celkem 12 různých biotopů v okolí Kaliště křoviny, past- viny, lesy (2x), potoky, rybníky, louky, ruderální stanoviště, pole, cesty, lesní lemy, ale také intravilány obcí. Kromě podrobného popisu stanoviště po zoologické a botanické stránce měli pořídit fotografickou dokumentaci stanoviště a navíc přinést a naaranžovat kytici z typických květin, křovin a stromů daného území. Své poznatky z daného území soutěžní družstva obhajovala před odbornou komisí, ve které zasedl místní revírník Martin Bakeš jako zástupce Lesů ČR, s. p. z Lesní správy Ledeč nad Sázavou, ing. Václav Křivan z Centra ochrany přírody Kněžice, pan Pavel Koubek ze sdružení Zelené srdce, RNDr. Iva Suchá ze střediska Chaloupky a Michaela Zemková, studentka Přírodovědecké fakulty UK Praha. Se zadanými úkoly si nejlépe poradilo vítězné družstvo z Gymnázia Pelhřimov, na druhém místě skončilo družstvo ze SOŠ zahradnické a SOU Rajhrad a na třetím místě se umístilo družstvo z FARMEKO Jihlava. Vítězné družstvo bude reprezentovat kraj Vysočina v národním kole soutěže, které proběhne v květnu příštího roku. Na závěr celé soutěže byla připravena exkurze na Stvořidla na řece Sázavě. strana 18

Chaloupky o. o p.s. Výro r čn č í í zpr p á r va v o o či č nn n o n sti t Za Z škol o ní í rok o 20 2 05 / 2006

Chaloupky o. o p.s. Výro r čn č í í zpr p á r va v o o či č nn n o n sti t Za Z škol o ní í rok o 20 2 05 / 2006 Chaloupky o.p.s. Výroční zpráva o činnosti Za školní rok 2005 / 2006 Obsah 1. Charakteristika střediska Chaloupky 2. Ekologické výukové programy pro školy - Jednodenní programy - Projektový týden "Škola

Více

Ochrana přírody a krajiny v kraji Vysočina Zpravodaj

Ochrana přírody a krajiny v kraji Vysočina Zpravodaj 1 Ročník II, číslo 1, leden 2008 Ochrana přírody a krajiny v kraji Vysočina Zpravodaj Obsah: Projekt Zapojování veřejnosti do ochrany přírody v kraji Vysočina str.2 4 Stalo se a proběhlo v druhé polovině

Více

Podpora biodiverzity. na Českomoravské vrchovině

Podpora biodiverzity. na Českomoravské vrchovině Podpora biodiverzity na Českomoravské vrchovině Právě tento název nesla dvouletá kampaň základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kněžice (ČSOP Kněžice). Našemu občanskému sdružení se podařilo

Více

Jak může vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč?

Jak může vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč? Jak může vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč? POZEMKOVÉ SPOLKY Český svaz ochránců přírody 2009 Pozemkové spolky partner vlastníků, obcí a úřadů Obsah Pozemkové spolky partner vlastníků, obcí

Více

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje ČSOP VLAŠIM

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje ČSOP VLAŠIM ČSOP VLAŠIM Základní údaje o ČSOP Vlašim Adresa: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965 E-mail: vlasim@csop.cz Internet: www.csopvlasim.cz,

Více

Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací

Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací Listopad 2011 Pro MŽP ČR zpracovala: Partnerství, o.p.s. založená Nadací Partnerství Kontaktní osoba: Tomáš Růžička, tomas.ruzicka@nap.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. ÚVODNÍ SLOVO 2 PROGRAM ČLOVĚK A BIOSFÉRA (MAB) A BIOSFÉRICKÉ REZERVACE 4 BIOSFÉRICKÁ REZERVACE DOLNÍ MORAVA 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 8 VÝZNAMNÉ AKTIVITY V ROCE 2011 10 EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Více

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje Základní údaje o ČSOP Vlašim Adresa: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965 E-mail: vlasim@csop.cz Internet: www.csopvlasim.cz, www.blanicti-rytiri.cz,

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Seminární práce z předmětu Péče o životní prostředí Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů Zpracovali: Vít Kolečkář,

Více

Českého svazu ochránců přírody

Českého svazu ochránců přírody 1/2011 ZPRAVODAJ Českého svazu ochránců přírody ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje ÚVOD Zpravodaj, který se Vám dostává do rukou vydává Krajské sdružení ZO ČSOP Pardubického kraje díky podpoře

Více

Příklady dobré praxe. v ochraně přírody a krajiny v ČR a dalších zemích EU

Příklady dobré praxe. v ochraně přírody a krajiny v ČR a dalších zemích EU Příklady dobré praxe v ochraně přírody a krajiny v ČR a dalších zemích EU 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 úvod Následující publikace představuje 20 vybraných projektů z České

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 moravskoslezská kulturně ekologická nadace Tištěno na recyklovaném papíru. VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE VERONICA ZA ROK 2007 Referenční období 1.1.2007 31.12. 2007 Okamžik sestavení výroční

Více

Základní údaje... 2 - Školská rada - složení Školské rady. Materiální vybavení... 3

Základní údaje... 2 - Školská rada - složení Školské rady. Materiální vybavení... 3 O B S A H Základní údaje..... 2 - Školská rada - složení Školské rady Materiální vybavení... 3 Charakteristika školy... 4 - přehled oborů vzdělávání - údaje o prevenci sociálně patologických jevů - péče

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj

Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj Komunitní centrum Klášter Blahutovice (kresba Petr Lelek). Obsah ZPRAVODAJE Novinky a zajímavosti...3 Financování ochrany přírody a krajiny v

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 314 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Oficiální název

Více

číslo 15 léto 2010 JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Portrét BOHUSLAV ŠVARC Ivana Jonová UŠLECHTILÝ MATERIÁL

číslo 15 léto 2010 JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Portrét BOHUSLAV ŠVARC Ivana Jonová UŠLECHTILÝ MATERIÁL číslo 15 léto 2010 JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ DOPORUČENÁ CENA 25 Kč Portrét BOHUSLAV ŠVARC Ivana Jonová UŠLECHTILÝ MATERIÁL Vlastimil Kostkan ZABIJ BOBRA, ZACHRÁNÍŠ STROM? Téma: Za finanční

Více

I. ÚVOD. v Želivi a následné "dětské slyšení" v prostorách Senátu Parlamentu České republiky.

I. ÚVOD. v Želivi a následné dětské slyšení v prostorách Senátu Parlamentu České republiky. 2 I. ÚVOD Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu Agentury Koniklec za rok 1997. Tento rok jsme z mnoha důvodů považovali za zlomový. V jeho průběhu se mělo ukázat, do jaké míry se projeví personální

Více

Základní údaje o ČSOP Vlašim. Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Další organizační údaje ČSOP VLAŠIM

Základní údaje o ČSOP Vlašim. Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Další organizační údaje ČSOP VLAŠIM ČSOP VLAŠIM Základní údaje o ČSOP Vlašim Adresa: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965 E-mail: vlasim@csop.cz Internet: www.csopvlasim.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY VERONICA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY VERONICA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY VERONICA 2006 III Milí čtenáři naší výroční zprávy! Rok 2006 byl pro nás pozoruhodný tím, že náš časopis Veronica vycházel již dvacátý

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ Krtkova zahrada Mateřská škola Bělá nad Svitavou 8 Koutek splněných přání Základní škola

Více

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna o.p.s.

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna o.p.s. Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 OBSAH 1. Organizace 2. Investice do rozvoje vzdělávání 3. Spolupráce se Středočeským krajem 4. Spolupráce s dalšími subjekty

Více

ÚVOD. v druhé polovině roku 2008. Přeji Vám příjemné listování naší výroční zprávou za rok 2007 a děkuji za Vaši přízeň i podporu.

ÚVOD. v druhé polovině roku 2008. Přeji Vám příjemné listování naší výroční zprávou za rok 2007 a děkuji za Vaši přízeň i podporu. V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 7 ÚVOD Školské zařízení Lipka si při svém zrodu v roce 1991 kladlo za cíl zvýšit ekologickou gramotnost obyvatel Brna a širokého okolí natolik, aby jeho existence v budoucnu

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/14

Výroční zpráva za školní rok 2013/14 Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379 Výroční zpráva za školní rok 2013/14 6. 10. 2014 Ukrajinská 379, Litvínov O B S A H Základní údaje...

Více

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR.

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. Venkov dvouměsíčník o životě mimo město ČÍSLO 11 12 ČERVENEC KVĚTEN ČERVEN SRPEN 2013 VYDÁVÁ MZE ČR WWW.EAGRI.CZ ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. 6 13 OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI

Více

LESY A DOBROVOLNICTVÍ

LESY A DOBROVOLNICTVÍ LESY A DOBROVOLNICTVÍ ÚVOD METODICKÉHO MATERIÁLU 2 6 Úvodní slovo ředitelka Dobrovolnického centra Mgr. Lenka Černá Úvodní slovo ministr zemědělství ČR Ing. Petr Bendl Úvodní slovo ministr životního prostředí

Více

Téma: Z LAVIC DO PŘÍRODY. číslo 14. jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. Portrét JARMILA ICHOVÁ

Téma: Z LAVIC DO PŘÍRODY. číslo 14. jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. Portrét JARMILA ICHOVÁ číslo 14 jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Portrét JARMILA ICHOVÁ Jan Kukrál LESNÍ PEDAGOGIKA Jiří Guth SKEPTICKÝ ENVIRONMENTALISTA Za finanční podpory SFŽP, MŽP,

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

KOSENKA & & 2005 57/01 ZO

KOSENKA & & 2005 57/01 ZO Výroční zpráva Pozemkový spolek & Ekocentrum & Ekologická poradna KOSENKA 2005 zřizovatel: 57/01 ZO Český svaz ochránců přírody KOSENKA Valašské Klobouky sídlo: Brumovská 11 Valašské Klobouky PSČ 766 01

Více