Zpráva o činnosti za období od do

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013"

Transkript

1 Zpráva o činnosti za období od do Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby - v danou chvíli je možno poskytnout službu klientům. Roční kapacita služby konzultací (intervencí) za rok. Tabulková část statistiky: - ve sledovaném období byla poskytnuta služba celkem 252 klientů, proběhlo 1512 konzultací, - celkový počet konzultací převýšil o 12 konzultací stanovenou roční kapacitu služby, - v evidenci žadatelů, se kterými nebylo možné uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby, nebyl veden žádný klient. Tabulka č. 1 Přehled poskytování služby v roce 201 dle měsíců Počet případů Počet klientů 201 celkem z toho ukončení celkem z toho ukončení nových smlouvy nových smlouvy leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Tabulka č. 2 Počet případů, klientů dle jednotlivých obcí Jiná obec Počet případů / Počet klientů od 1.1. do Horní Bludovice 2 / 2 Dolní Domaslavice 1 / 1 Horní Suchá 2 / Těrlicko 2 / 2 Albrechtice 1 / 2 Šenov 2 / 2 Petřvald 2 / 1

2 Dolní Lutyně 1 / 1 Bohumín 1 / 1 Ostrava 1 / 1 Karviná 5 / 9 Třanovice 1 / 1 Rychvald 1 / 1 Celkem 22 / 29 Tabulka č. Počet vedených případů, konzultací Problematika Počet případů / Počet konzultací od 1.1. do Počet případů / Počet konzultací od 1.1. do párová 54/875 6/75 rodinná 49/60 60/455 osobní 16/215 27/22 sociální 26/86 27/72 Vedené případy/konzultace - celkem 145/ /1512 V roce 201 bylo na poradně vedeno 177 případů, z toho bylo 119 případů nových a 58 případů, které byly převedeny z minulého roku. Z celkového počtu případů a konzultací převažovaly případy s problematikou párovou a partnerskou podobně jako v minulém roce a letech předcházejících.v porovnání se stejným obdobím roku 2012 došlo ke zvýšení počtu o 9 případů z 54 na 6 případů. Rodinná tématika byla obsahem 60 případů, kdy v roce 2012 bylo s touto problematikou řešeno 49 případů. Rodinná problematika se týkala většinou rozvodových konfliktů, porozvodových sporů o děti, výchovných potíží děti, zásahů rodičů jednoho z partnerů, manželů do vztahu a pěstounské péče. Osobní problematika (nezvládání psychické zátěže, emoční labilita, vyrovnávání se s těžkou životní situací, např. úmrtí, vážná nemoc, úraz, dlouhodobá ztráta zaměstnání) byla řešena v 27 případech, v porovnání se stejným obdobím roku 2012 se počet případů zvýšil o 11. Případů se sociální problematikou bylo v roce 201 o 1 více než v roce Kromě poskytnutých konzultací klientům při jejich osobních návštěvách, poradna realizovala 17 kontaktů, kdy se ve 2 případech jednalo o zodpovězení ových dotazů a dále o telefonické kontakty nebo krátké osobní návštěvy poradny. Šlo o poskytnutí základního sociálního poradenství nebo o prvotní navázání kontaktu a získání informací, na základě kterých se pak zájemci o sociální službu stali klienty poradny. Ve 14 případech se klienti obrátili na poradnu na doporučení OSPOD, jednou jim byla poradna doporučena klinickým psychologem, psychiatrem, soudem a základní školou. Tabulka č. 4 Konzultace podle účastníků Konzultace Počet konzultací Počet konzultací od 1.1. do od 1.1. do individuální

3 dyadické rodinné skupinové 9 42 jiné Celkem Z pohledu počtu účastníků bylo realizováno nejvíce individuálních konzultací (práce s jednotlivcem), a to Skupinových konzultací bylo realizováno 42. Jednalo se o rodičovské skupiny klientů poskytujících pěstounskou péči. Proběhlo celkem 6 setkání, kterých se zúčastňovalo 5 až 9 pěstounů. Témata a otázky přinášeli většinou sami pěstouni, některé rodičovské skupiny se zaměřovaly na specifická témata novela SPOD, kontakt s biologickou rodinou, děti s autismem, děti a konflikty, novela SPOD po roce, přechodná pěstounská péče. Do jiných konzultací spadají konzultace s jinými odborníky, vypracování zpráv navazující instituci soud, oddělení sociálně právní ochrany dětí apod., administrace a interpretace testů. Tabulka č. 5 Klienti služby podle pohlaví Klienti služby z toho Počet klientů od do Počet klientů od do muži ženy děti, mladiství Klienti služby - celkem Odborné sociální poradenství bylo poskytnuto celkem 252 klientům. Iniciativnější ve vyhledávání pomoci jsou již několik let ženy, v roce 201 jich bylo 141. Oproti minulým létům došlo ke zvýšení počtu děti a mladistvých, kterým byla poskytována služba, v roce 201 jich bylo 20. Tabulka č. 6 Výchozí psychologická problematika Výchozí psychologická problematika * poruchy komunikace 2 6 závislosti, z toho - alkohol - gamblerství, sázení - drogy vztahy rodičů a dětí, mladistvých, výchovné problémy příbuzenské vztahy, zásahy rodičů do vztahu. 5 6 soužití generací odcizení, krize vztahu 2 6 finanční problematika 5 4 nevěra 8 1 žárlivost problematika pěstounské péče 10 16

4 úprava vztahů k dětem po rozvodu, rozchodu 4 12 vztahové problémy 20 8 adaptační problémy 1 0 reakce na rozchod s partnerem 7 8 vyrovnání se s těžkou životní situací (úmrtí, 2 5 úraz, nemoc) emoční labilita 10 8 poruchy sebehodnocení 7 11 vztahy po rozvodu a rozchodu partnerů 4 5 sexuální nesoulad 1 psychické onemocnění 1 0 vztahy na pracovišti 1 0 problémy výkonu (v práci, ve škole) 0 nezaměstnanost 1 2 zvládání hněvu, zlostí 7 8 domácí násilí 2 nezletilí snoubenci-předmanželské poradenství 1 0 * Počet zastoupených problematik neodpovídá počtu případů, protože ve většině případů je zastoupeno více problematik. Nejčastěji řešenou výchozí psychologickou problematikou byly v roce 201 poruchy komunikace 6 případů, oproti roku 2012, kdy se tato problematika týkala 2 případů. Se stejným počtem 6 případů byla řešena problematika odcizení, krize vztahu, kde došlo k nárůstu oproti roku 2012 o 1 případů (2/6). Nadále byla na poradně podobně jako v minulém roce v dosti velké míře řešena problematika týkající se vztahu rodičů a dětí, mladistvých a výchovné problémy, zde došlo k nárůstu z 20 případů na 27. U vztahových problémů došlo ke značnému poklesu, a to z 20 případů z roku 2012 na 8 případů v roce 201. V roce 201 se zvýšil počet případů, kde se řešily poruchy sebehodnocení, a to ze 7 případů na 11 případů. Problematika zvládání hněvu, zlosti se řešila téměř u stejného počtu případů jako v roce 2012 (7/8). Problematika pěstounské péče byla obsahem spolupráce v roce 201 v 16 případech, což znamenalo v porovnání s rokem 2012 nárůst o 6 případů. Řešení nevěry se zabývalo 1 případů, v roce 2012 to bylo jen 8 případů. V porovnání s rokem 2012 se zvýšila o 1 případ problematika příbuzenských vztahů, zásahů rodičů do vztahu a soužití generací (5/6). Problematika domácího násilí se v roce 201 řešila ve případech, kdy v roce 2012 to bylo ve 2 případech. Na rozdíl od roku 2012 se v roce 201 řešily 2 případy s problematikou nezaměstnanosti. Ve sledovaném období se řešily stejně jako v roce 2012 ve případech problémy závislosti, a to závislosti na alkoholu. Poradna v těchto případech neposkytuje léčbu závislostí odborná práce je spíše zaměřena na poradenství a podporu při řešení problémů v rodině, které závislost člena rodiny způsobuje. Tabulka č. 7 Výchozí sociálně právní problematika Výchozí sociálně právní problematika Od d * rozvod manželství úprava vztahů k dětem po rozchodu, rozvodu výživné 8 14 bydlení 4

5 finanční poradenství 12 5 pomoc s orientací v systému sociálních 5 7 dávek a systému sociálních služeb pracovní právo 0 1 odkázání na jiné instituce, odborníky 7 5 * Počet zastoupených problematik neodpovídá počtu případů, protože ve většině případů je zastoupeno více problematik. Vedle psychologické problematiky byla zastoupena i sociálně právní problematika týkající se právního uspořádání rozvodových vztahů v 10 případech, kdy za rok 2012 byla řešena stejná problematika v 11 případech. Dále to byly otázky úpravy vztahů k dětem po rozvodu, rozchodu rodičů v 18 případech, kdy došlo k navýšení z 11 případů z minulého roku. Otázky finančního poradenství, které se týkaly hlavně zadlužení a hrozby exekuce byly řešeny u 5 případů oproti 12 z roku K navýšení z 5 na 7 případů došlo u pomoci s orientací v systému sociálních dávek a systému sociálních služeb. Nově byla v jednom případě řešena problematika pracovního práva. V 5 případech byli klienti odesláni na jiné instituce, odborníky. Přehled stížností, námětů a připomínek O možnosti podat stížnost na průběh poskytované služby jsou zájemci o sociální službu informováni před zahájením poskytování služby při vstupní konzultací. Ve sledovaném období pracovníci služby odborné sociální poradenství nevyřizovali žádnou stížnost, námět nebo připomínku. Přehled akcí pro klienty Vzhledem k charakteru poskytované služby nepořádáme pro klienty společenské, kulturní ani sportovní akce. Dne proběhl Veletrh sociálních služeb, kterého se aktivně zúčastnily všechny pracovnice služby. Tabulka č. 8 Osvětová činnost Osvětová činnost Počet besed, přednášek od 1.1. do Počet besed, přednášek od 1.1. do besedy 1 5 přednášky 0 0 V roce 201 pracovnice služby uskutečnily celkem 5 besed pro žáky a studenty základních a středních škol. Čtyři besedy proběhly se studenty Střední integrované školy z Prostřední Suché a jedna s žáky 9. třídy ZŠ M. Pujmanové. Tabulka č. 9 Odborná praxe studentů 5

6 Odborná praxe Počet studentů od 1.1. do Počet studentů od 1.1. do souvislá 1 0 průběžná jednodenní exkurze 8 2 Celkový počet odborných praxí 12 5 V roce 201 bylo na pracovišti uskutečněno celkem 5 odborných praxi, z toho průběžné a 2 jednodenní exkurze. Odborné praxe absolvovala studentka Vyšší odborné školy sociální v Ostravě a studentky Ostravské univerzity filozofická fakulta a fakulta sociálních studií. Služby pro osoby pečující a osoby v evidenci Dne získala poradna Rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje rozšíření pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péči o dítě a jeho výchovou a poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče. V roce 201 služba nabídla pěstounům poskytování služeb v oblastech krátkodobá péče, odborná pomoc, kontakt dítěte s biologickou rodinou, vzdělávací programy pro osoby pečující a osoby v evidenci, kteří se statutárním městem Havířov uzavřeli Dohodu o výkonu pěstounské péče. Vzdělávací programy pro osoby pečující a osoby v evidenci V období od října do prosince 201 bylo uskutečněno 22 vzdělávacích programů, kterých se zúčastnilo 155 pěstounů a 18 dětí. Bylo vydáno 98 osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. Byl uskutečněn 1 vzdělávací program v rozsahu 8 hodin, 20 vzdělávacích programů v rozsahu 4 hodin a 1 víkendový vzdělávací program s 16ti hodinami, kde byl zajištěn i odborný program pro děti. Byly realizovány vzdělávací programy s následujícími tématy - Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou, Komunikace v rodině v zátěžových situacích, Nebezpečí sociálních sítí, Vývojové potřeby dětí, Jak vymezovat hranice ve vztahu k dětem, Jak naučit děti zvládat konflikty, Dospívající dítě v náhradní rodině, Domácí příprava aneb efektivní učení, Řešení obtížných situací v náhradní rodině, Návykové látky u dětí a dospívajících, Identita v náhradní rodině a jak ji posilovat, Možnosti podpory a rozvoje dítěte. Vzdělávání pracovníků Pracovnice služby zvyšují svou odbornou způsobilost v souladu s požadavky Zákona č. 108/2006 Sb. a dle vypracovaných individuálních vzdělávacích plánů se zúčastňují různých odborných školení, kurzů, seminářů zaměřených tematicky na jejich pracovní činnost. 6

7 Pracovnice absolvovaly odborné semináře a přednášky, většinou akreditované MPSV a MV Sociální šetření, SPOD péče o ohrožené děti, Výkon a rozhodnutí exekuce, SPOD- náhradní rodinná péče a kontakty s biologickými rodiči, Ericksonovské(hypno)terapeutické postupy a přístup zaměřený na řešení, Doprovázení podpora náhradní rodiny, Podpora rodičovských kompetencí, Rodinné právo výživné, Koučování rychle, jednoduše, účinně, Cesta k dítěti, Zvládání emocí vnitřně a v interakcích. Sociální pracovnice absolvovala odbornou stáž ve Středisku výchovné péče v Ostravě-Koblově a zúčastnila se konference s názvem Ruku v ruce s občany. Ve sledovaném období absolvovala sociální pracovnice v rámci vnitřního systému vzdělávání supervizní setkání, které bylo zaměřeno na odbornou práci. Pracovnice poradny také uskutečňovaly intervizní setkání, kterých ve sledovaném období proběhlo 5. Vedoucí služby se podílela na činnosti pracovní skupiny Děti, mládež a rodina v rámci Komunitního plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Havířov. Vyhodnocení plnění úkolů uložených na rok pracovnice poradny navázaly úzkou spolupráci se sociálními pracovnicemi OSPOD v souvislosti s rozšířením poskytovaných služeb náhradním rodinám v souvislosti s novelou zákona č.59/199 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí; - získaly rozšíření pověření k výkonu SPOD; - zapojily se do realizace povinného vzdělávání osob, které mají uzavřenou dohodu o pěstounské péči s OSPOD MmH; - zvyšovaly dostupnost informací o poskytované službě prostřednictvím webových stránek organizace, informačních materiálů; - probíhala revize metodických materiálů pro naplňování standardů kvality sociálních služeb; - zvyšovaly odbornou způsobilost v souladu s požadavky Zákona č.108/2006 Sb. a vypracovaných individuálních vzdělávacích plánů. Priority pro rok 2014 : - pokračovat ve spolupráci s pracovnicemi OSPOD při zajišťování potřeb rodin s dětmi; - pokračovat v realizaci poskytování služeb pro osoby pečující a osoby v evidenci; - realizovat uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče; - rozšířit poskytování služby pěstounským rodinám o konzultační dny pro osoby pečující; - zvýšit dostupnost informací o poskytované službě prostřednictvím webových stránek organizace, informačních materiálů; 7

8 - revize metodických materiálů pro naplňování standardů kvality sociálních služeb; - zvyšovat odbornou způsobilost pracovníků v souladu s požadavky Zákona č.108/2006 Sb. a vypracovaných individuálních vzdělávacích plánů. V Havířově Zpracovaly: Mgr. Petřeková Ivana, Danuše Froncová 8

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364 Kapacita služby: Okamžitá

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci... 3 2. Přehled o činnosti v roce 2013...

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci...3 2. Sociální služby v roce 2014...5 2.1

Více

TRIADA-Poradenské centrum, o.s.

TRIADA-Poradenské centrum, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 TRIADA-Poradenské centrum, o.s. Občanské sdružení založené v roce 2003 - registrace Ministerstva vnitra ČR č. VS/1 1/55713/03-R, IČ 266 47 486 Poskytovatel sociálních služeb registrace

Více

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Milí a vážení přátelé, je nám ctí, předložit Vám naši výroční zprávu za rok 2014. Rádi bychom tímto s Vámi sdíleli souhrn činností a údajů za uplynulý

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 TRIADA Poradenské centrum, o.s. Organizace založena v roce 2003 jako občanské sdružení registrace Ministerstva vnitra ČR č. VS/1 1/55713/03-R, IČ 266 47 486, od

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Žižkova 3, Nový Jičín 741 01, tel: 556 771 144, e-mail: info@pppnj.cz IČO: 62330381 Výroční zpráva o činnosti Pedagogicko psychologické poradny, Nový Jičín, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014

Více

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2014. Nádražní 469, Rakovník

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2014. Nádražní 469, Rakovník Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje ZPRÁVA O ČINNOSTI za rok 2014 Nádražní 469, Rakovník ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 Centra psychologicko-sociálního poradenství Středočeského

Více

f) podporou spolupráce neziskových organizací a komunitního rozvoje

f) podporou spolupráce neziskových organizací a komunitního rozvoje VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské poradny Nymburk, o. s. za rok 2010 POSLÁNÍ ORGANIZACE Naším cílem je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetence občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo

Více

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Ministerstvo práce a sociálních PhDr. věcímiloslav Macela Mgr. Klára Trubačová Barbara Resnerová Odbor

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí

Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí Organizace: Středisko náhradní rodinné péče, spolek Datum vzniku: 12. 9. 1994 od 1. 1.

Více

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů:

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů: Naším cílem je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetencí občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo občanů touto situací ohrožených. Jak cíle naplňujeme? Provozujeme Občanskou

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace OBSAH Úvodní slovo ředitele... Centrum psychologické pomoci... Kde nás najdete... Odborné sociální poradenství... Linka důvěry Karviná...

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. prosinec 2012. Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. prosinec 2012. Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí prosinec 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ ZÁKON Č. 401/2012 Sb. ze dne 7. listopadu 2012, kterým se mění zákon

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zpracoval: Odbor sociální Úřadu městské části Praha 10 kpss@praha10.cz

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE

PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE (2013 2016) OBSAH ÚVOD... 3 1 DEMOGRAFICKÝ POPIS KRAJE... 4 1.1 PLZEŇSKÝ KRAJ A VEŘEJNÁ SPRÁVA... 7 1.2 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI V PLZEŇSKÉM KRAJI...

Více

Úvodní slovo... 2. Organizační struktura OS Krok... 4. Historie Občanského sdružení Krok... 5. Základní informace o programech...

Úvodní slovo... 2. Organizační struktura OS Krok... 4. Historie Občanského sdružení Krok... 5. Základní informace o programech... Pocity jsou podstatné. Kamča OBSAH Úvodní slovo... 2 Kdo jsme... 3 Organizační struktura OS Krok... 4 Historie Občanského sdružení Krok... 5 Základní informace o programech... 8 Terapeutická komunita...

Více

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN www.nadacnifondjt.cz PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN Jak aktivně nacházet náhradní rodiče profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více