Cesty snů. Využití metody řízené imaginace pro posílení prenatální vazby mezi matkou a dítětem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cesty snů. Využití metody řízené imaginace pro posílení prenatální vazby mezi matkou a dítětem"

Transkript

1 Cesty snů Využití metody řízené imaginace pro posílení prenatální vazby mezi matkou a dítětem jedinečný vysoce individualizovaný výcvikový program v rámci celoživotního vzdělávání nová koncepce péče o těhotné ženy využívající poznatků prenatální psychologie Motto: Nejvyšší a nejkrásnější povinností porodních asistentek je nezklamat důvěru do nich těhotnými ženami kladenou, ale naopak si této důvěry vážit jako vzácného daru. Lektorka: Eva-Maria Müller-Markfort (Německo), diplomovaná porodní asistentka, prenatální psycholožka, psychoanalytička (Wallstrasse. 17, D Ahlen, Deutschland, tel./fax ; Cílová skupina: profese pracující s těhotnými ženami: zejména porodní asistentky a dále duly, psychologové, psychoterapeuti, lékaři s celostním přístupem atd. Rozsah a organizace výcviku: 5 víkendových bloků v intervalu jednou za tři měsíce pro maximálně 6 osob Termín úvodního bloku: května 2015 (pá ne) Na datu druhého setkání se účastnice dohodnou s lektorkou při prvním výukovém setkání, a tak dále. Je třeba, aby každá účastnice, pokud se již na kurz přihlásí, pokusila se také kurz dokončit, tj. aby se účastnila všech pěti setkání. Místo konání: Praha Pracovní jazyk: angličtina (bez tlumočení) 1

2 Základní charakteristika výcvikového programu Výcvikový program Cesty snů představuje nový způsob péče o těhotné ženy, přizpůsobený denní práci porodní asistentky, který si klade za cíl prohloubení předporodního vztahu s dítětem. Tato metoda podporuje proces zrání ženy-matky. Zkušenosti ukazují, že jak prohlubování vztahu matky s dítětem ještě před porodem, tak podpora procesu přerodu ženy v matku má pozitivní vliv na dobrý průběh těhotenství, porod jako takový i kojení. Fungování nové rodiny je od počátku snadnější a i otcové jsou ve své roli spokojenější. Východiska. Většina žen vnímá těhotenství a především porod jako zneklidňující až děsivé. Proto jsou jako spása vnímána zdánlivě jednodušší řešení jako je vyvolání porodu s eliminací bolesti nebo dokonce císařský řez. Tyto úkony jsou také propagovány jako spásné řešení pro těhotné ženy. Dyáda matka dítě je však těmito praktikami narušena a přináší oběma neblahé následky. Často dochází k potížím při zahájení kojení a následně ke zhoršení rané vazby mezi matkou a dítětem. Vnímá-li těhotná žena hned od počátku individuální péči poskytovanou zkušeným zdravotníkem jako bezpečnou, vede tento vjem k lepšímu fyzickému i psychickému zdraví jak jí samotné, tak jejího dítěte. Takový způsob práce přináší větší uspokojení i porodní asistentce. Cíle. V klinickém prostředí se vyučuje především medicínsko-chirurgický přístup k péči o matku a dítě. Během tohoto výcvikového programu si porodní asistentky či psychologové osvojí jiný přístup k těhotenství a porodu: vyučované techniky je možné považovat za preventivní opatření vedoucí ke snížení počtu sekundárních císařských řezů. Kurz vyzdvihuje do popředí spirituální a psychickou část zrození člověka, na které se dnes pozapomíná. Porodní asistentky i psychologové mohou získané znalosti využít okamžitě. Porodním asistentkám se tak otevírá nový smysl prenatální péče a možnost prohloubit vztah s těhotnými ženami, o které pečují. Příklad: První poslíčky je možno pozorovat s notným předstihem, vnímat je jako prosbu dítěte o pomoc a patřičně na ně reagovat. Matky, které se s nenarozeným dítětem dokážou spojit, považují opakovaná ultrazvuková vyšetření za zbytečná. 2

3 Úvodní informace o vyučované metodě Integrovanou součástí mnoha terapií je výklad snů, který Sigmund Freud považoval za královskou cestu k uzdravení. Hanscarl Leuner pak na jeho dílo navázal a rozvinul techniku využití denního snění a imaginace či vytváření vnitřních obrazů. Zmiňované techniky je možné využít ve dvou rovinách: jednak při práci s matkou a jejími potlačovanými problémy, včetně různých bloků z minulosti, které jí mohou bránit spojit se s dítětem, a jednak v oblasti prenatálního bondingu s vyvíjejícím se dítětem. Postup: Klientka si lehne, zavře oči a ve stavu podobajícímu se lehkému transu se práce aktivně účastní. Prochází například lesem, šplhá na horu, atd. Tímto způsobem je možné oživit podvědomé, potlačené události a symbolicky je vyřešit. Prenatální bonding mezi matkou a dítětem bude vyučovanými technikami posílen hodně do hloubky. Jakmile si matka dítěte začne všímat, začne se u dítěte rozvíjet vjem vlastní nezávislosti, vlastní osobnosti. Dítě začne vnímat matku jako ochránce a partnera v procesu růstu a zrání během těhotenství a následně během porodu. Tento způsob práce s těhotnými ženami je vhodný zvláště pro porodní asistentky pomáhající ženám při porodu doma a soukromé porodní asistentky, které nabízejí předporodní přípravu. Využitím vyučované techniky mohou předcházet určitým rizikovým situacím během těhotenství a mohou posílit zdraví žen a jejich dětí. Využití najdou vyučované znalosti i v praxi duly, psychologa či psychoterapeuta. Získané znalosti rozšíří nabídku péče a jsou protiváhou k medicínsko-technickému způsobu kontroly těhotných, který poskytují lékaři. Základní znalost psychologie je užitečná, ale není podmínkou, bude součástí výuky. Hlavní část kurzu je věnována praktickému výcviku pod vedením lektorky. Porodní asistentky poznají nový rozměr své práce, naučí se lépe vnímat nenarozené miminko, jeho spokojenost, jeho strachy, jeho sebevědomí: spolu to zvládneme, mami Je žádoucí, aby účastníci prošli alespoň 10 hodinami regresní terapie vedoucími k vlastnímu sebeuvědomění, aby se mohli začít učit zvládat své vlastní slabiny, chyby a nedostatky. Vyčistí tak některé nevědomé součásti svého podvědomí, které mohou mít vliv na jejich každodenní práci. Navíc jim terapie pomůže lépe porozumět těhotným ženám a jejich dětem, jejich očekáváním a závislostem v úzkém vztahu s jejich porodní asistentkou. 3

4 Organizace kurzu 1. víkend Téma: Rozřazení účastníků, základy psychologie, úvod do řízené imaginace, případové studie, praktická cvičení, reflexe: teorie praxe. Vzdělávací cíl: Vhled do psychologického zázemí, porozumění a zvládnutí základních technik řízené imaginace, první pravidla pro bezpečné využití řízené imaginace, faktory omezující využití této techniky. 2. víkend Téma: Zpětná vazba, supervize, posílení imaginativních cvičení, bezpečné ukotvení, úvod do NLP, reflexe: teorie praxe. Vzdělávací cíl: Prohloubení znalosti imaginativní techniky, základní porozumění NLP, vhled do prenatální psychologie, porozumění vzájemného vztahu matka dítě. 3. víkend Téma: Supervize, vliv nové techniky na vztah mezi těhotnou ženou a porodní asistentkou, vysvětlení a popis bondingu, praktická cvičení, přípravný test. Vzdělávací cíl: Podrobné vysvětlení a popis bondingu pro porodní asistentky, reflexe a kritické zhodnocení metody, zvýšení pocitu bezpečí v aplikaci nové techniky, pozitivní sebehodnocení, pochopení důvodu, proč je nezbytný další rozvoj sebereflexe. 4. víkend Téma: Supervize, prohloubení vyučovaných technik imaginace hodnocení, kritické připomínky, opakování závěrečný test. Vzdělávací cíl: Opakování znalostí a hodnocení vyučované techniky, hlubší pochopení nezávislé existence dítěte, rozšířené porozumění mentálního spojení matky a dítěte, budování spolupracujících skupin. 5. víkend Téma: Posouzení závěrečných testů, návrhy, konzultace s lektorkou, kritické hodnocení, vyhlídky do budoucna. Vzdělávací cíl: Posílení vlastního profesního vnímání a posílení psychosociálních schopností a dovedností, práce s vědomím, otevřenosti dalšího zdokonalování ve vyučované metodice. 4

5 Forma výcviku Přednášky, diskuse, praktická cvičení, skupinové diskuse, prezentace, příspěvky účastníků, pracovní skupiny, plénum. Tento kurz dalšího vzdělávání je zakončen závěrečnou zkouškou a vyplněním záznamového listu o praktické aplikaci metody v těhotenství a jejím působení (při poslední návštěvě v poporodním období). Využívané metody a literatura Guided Affective Imagery (Hanscarl Leuner), v češtině titul Katatymně imaginativní psychoterapie (Portál 2007) Mother-Child Bonding Analysis (Hidas/Raffai), např. odb. článek v angličtině dostupný na ai_e.pdf Neurolinguistic Programming (neurolingvistické programování, NLP), např. titul NLP at work, v češtině NLP v praxi (Sue Knight, Management Press 2011) Past-Life Regression Therapy (regresní terapie) Lektorka dodá účastníkům souhrn NLP a regresní terapie a další písemné materiály v průběhu jednotlivých setkání. 5

6 Organizační informace Počet účastníků výcviku: Maximálně 6 osob Rozsah a trvání výcviku: 5 víkendových bloků v intervalu jednou za tři měsíce (celková délka kurzu asi jeden a půl roku). Počet výukových hodin: celkem 90 výukových jednotek po 45 minutách = 18 lekcí za víkend Časový rozvrh jednotlivých bloků: Pátek 11,00 18,00 Sobota 11,00 18,00 Neděle 9,00 13,00 Místo konání: Poradna Porodního domu U čápa, o. p. s., Roztylské náměstí 35, Praha 4 Cena: Registrační poplatek činí Kč za jeden víkendový blok. Poplatek zahrnuje odborný program a občerstvení o malých přestávkách, nezahrnuje oběd. Zálohu ve výši Kč je třeba uhradit do Doplatek ve výši 4600 Kč budou účastnice hradit na místě v první den setkání. Storno poplatek: Zrušení účasti do : bude vráceno 50% zálohy, tj Kč. Zrušení účasti po : celá záloha bude využita k pokrytí nákladů způsobených pozdním odhlášením účastnice. Online přihlášku vyplňte na Přihláška je považována za závaznou pouze po zaplacení zálohy. Informace k platbě: Registrační poplatek posílejte na účet /2010. Do kolonky Zpráva pro příjemce zapište vaše jméno a příjmení, abychom byli schopni identifikovat plátce. Do kolonky Specifický symbol zapište údaj 5115 (druh platby). Poznámka: Vezměte si velmi pohodlné domácí oblečení a přezutí. 6

7 7

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě...

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě... Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě - termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním

Více

Rozvoj kompetencí pedagoga II.

Rozvoj kompetencí pedagoga II. VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga II. CZ.1.07/1.3.05/03.0032 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Obsah str. 1 Úvodní

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství Metodika přípravy k pěstounství 2011 Poprvé

Více

Metodika. Asistence pedagoga u dítěte s ADHD

Metodika. Asistence pedagoga u dítěte s ADHD Metodika Asistence pedagoga u dítěte s ADHD vytvořená v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD Mgr. Zuzana Masopustová,

Více

Metodika. Specifika práce s dětmi s ADHD a jejich rodinami

Metodika. Specifika práce s dětmi s ADHD a jejich rodinami Metodika Specifika práce s dětmi s ADHD a jejich rodinami vytvořená v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-42-M/01 OBALOVÁ TECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obalová technika. čtyřleté denní studium

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-42-M/01 OBALOVÁ TECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obalová technika. čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program Obalová technika čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 6.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Finanční specialista 63-41-M/01Ekonomika a podnikání Verze z 03. 04. 2008 Platnost 1.9. 2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociální práce Kristýna Krušinská Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků ve státní správě České republiky se zaměřením na supervizi Life-long

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

Video jako nástroj pomoci. Sborník II. národní konference o VTI. Praha, 9. 10. října 2003

Video jako nástroj pomoci. Sborník II. národní konference o VTI. Praha, 9. 10. října 2003 Video jako nástroj pomoci Sborník II. národní konference o VTI 9. 10. října 2003, Masarykova kolej, Praha 6 první vydání, stran 80 vydal SPIN sdružení pro videotrénink interakcí v ČR Ke Kamýku 686/2 142

Více

Škola do života, život do školy.

Škola do života, život do školy. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola do života, život do školy. Předkladatel: Základní škola Sokolov Běžecká 55 Sokolov 356 IČ: 6945994 Ředitelka školy: Koordinátor : Mgr. Hana Peterová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE HOTELU INTERNACIONAL, S.R.O. PRAHA 6, Koulova 15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Podnikání KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 64 41 L/51 PODNIKÁNÍ Délka a forma studia:

Více

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing.

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ

Více

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika 1 Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 TENTO PROJEKT

Více

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová VÚPSV říjen 2001 Obsah 1. Úvod 4 2. Pracovní činnosti, profesní struktura a systém

Více

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc 1 Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS VOŠ sociální Olomouc Olomouc 2012 2 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Registrační

Více

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Michaela Širůčková Michal Miovský Lenka Skácelová Roman Gabrhelík a kol. m o n o g r a f i e Příklady dobré praxe programů školní prevence

Více

1 Identifikace případové studie

1 Identifikace případové studie PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhodnocení přínosů projektu SOCIÁLNÍ INTEGRACE MLÁDEŽE Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ POMOC DĚTEM ZNEVÝHODNĚNÝCH PŘI VSTUPU NA TRH PRÁCE A UDRŽENÍ SI ZAMĚSTNÁNÍ 1 Identifikace případové studie 1.1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-41-M/01 POLYGRAFIE. Školní vzdělávací program. Polygrafie. čtyřleté denní studium

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-41-M/01 POLYGRAFIE. Školní vzdělávací program. Polygrafie. čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program Polygrafie čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 6. 5. 2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Začněme spolu byl vytvářen

Více