Stručný návod k HTML editoru v CMS Portia 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stručný návod k HTML editoru v CMS Portia 4"

Transkript

1 Stručný návod k HTML editoru v CMS Portia /2015

2 Představení HTML editor je jednoduchý textový editor pro webové stránky. Nabízí většinu hlavních funkcí jako mají velké editory typu Word pro použití na webu. Můžete psát text, formátovat ho, vytvářet tabulky, vkládat obrázky a mnoho dalšího. Editor nepotřebuje žádnou instalaci na vašem počítači. Vyžaduje pouze internetový prohlížeč kompatibilní s Internet Explorer 8 a vyšší, Firefox, Safari nebo Opera. Důležité zásady Čeština na internetu Adresy na internetu nemohou obsahovat písmena s diakritikou (háčky, čárky), ani žádné speciální znaky jako # & ^ apod. Ikdyž to snad někdy funguje, není záruka že to bude fungovat vždy. Proto se pro jména souborů používá zásadně pouze anglická abeceda = malá písmena bez háčků, čárek, a číslice. Žádné jiné znaky nejsou dovoleny. Mezera se nahrazuje pomlčkou. Nepoužívají se ani velká písmena. Některé servery sice nerozlišují velikost písmen, ale některé ano a FotoAuta.JPG není to stejné jako fotoauta.jpg Přenášení obsahu z Microsoft Word HTML editor je rozhodně něco jiného než Word. Nelze jednoduše okopírovat a přenést text z Wordu do HTML editoru (Ctrl C a Ctrl V)! Word používá jiné značky pro formátování a generuje spoustu zbytečného, pro internet nesmyslného kódu. V HTML editoru je pak text naprosto nepřehledný a neopravitelný a při jakékoli změně je lepší ho vložit raději celý znovu. Jediný správný způsob je vložit ho pouze jako prostý text PŘI NEDODRŽOVÁNÍ TĚCHTO ZÁSAD, SE NEBUDE ZOBRAZOVAT OBSAH STRÁNEK SPRÁVNĚ. VÝBĚR SOUBORŮ S DIAKRITIKOU V NÁZVU PŘESTANE FUNGOVAT ÚPLNĚ. a zformátovat ho v editoru znovu. Interface HTML editor poskytuje jednoduchý interface který by měl být známý všem uživatelům používající editory jako Microsoft Word nebo Open Office. Skládá se ze čtyř samostatných elementů: Nástrojová lišta - vrchní část editoru, která obsahuje mnoho různých tlačítek aktivující funkce editoru. Editovací prostor - oblast pro editaci textu. Kontextová nabídka - menu s funkcemi, které se objeví při kliknutí pravým tlačítkem myši v oblasti editace textu. Dialogy - malá okna, která se zobrazí při zvolení určité funkce, slouží k zadání nezbytných hodnot a informací. 2

3 Funkce nástrojů Prvek lišty Funkce Zobrazení / editace zdrojového kódu dokumentu (pro experty). Vymaže celý obsah a vytvoří novou prázdnou stránku. Uloží editovanou stránku. Náhled upravované stránky. Výběr šablony. Vyjme označený text do schránky. Kopíruje označený texty do schránky. Vloží kopírovaná data ze schránky (i s formátováním). Nepoužívat! Vloží kopírovaná data ze schránky bez formatování. Používejte vždy jen tento způsob. Krok zpět a Krok vpřed. Najde slovo nebo frázi. Najde a nahradí slovo nebo frázi. Označí celý text dokumentu. Aplikuje tučné, kurzíva, podtržené nebo přeškrtnuté písmo na označený text. Viz Formátování textu. Horní index nebo spodní index z označeného textu. Viz Formátování textu. Vytvoří číslovaný seznam. Viz Formátování textu. Vytvoří nečíslovaný seznam. Viz Formátování textu. Zvětší nebo zmenší odsazení textu Označí citovaný text. Zarovná text (vlevo, na střed, vpravo nebo do krajů). Viz Formátování textu. Vloží nebo odstraní odkaz z označeného textu. Dá se využít i pro nahrání a obsluhu souborů na serveru. Viz Odkazy, y a Kotvy. Vloží nebo upraví odkaz uvnitř stránky. Viz Odkazy, y a Kotvy. Vloží obrázek do dokumentu. Vloží Adobe Flash element na stránku. Vloží video ze serveru YouTube.com Vytvoří tabulku s definovaným počtem sloupců a řádků. Vloží vodorovnou oddělovací linku. Vloží "smajlík". Vkládá symboly a speciální znaky (šipky, copyright, apod.). 3

4 Styly & formátování určuje the vzhled and významovou hodnotu vašeho dokumentu. Můžete si vybrat styl, format, písmo, velikost, atd. Pro odstranění zadáte vybraný název stylu znovu. Viz Formátování textu. Změna barvy textu. Viz Formátování textu. Změna barvy pozadí textu. Viz Formátování textu. Maximalizuje velikost editoru v okně prohlížeče. Zobrazí hranice bloku v textu. Zápis textu Internet (web) vs papír Psaní v HTML editoru je stejně jednoduché jako psaní v jiném editoru, jako je Microsoft Word, nebo Open Office. Ačkoli některé důležité rozdíly existují. Desktopové textové editory a procesory se využívají na vytváření tiskových dokumentů, omezených stránkou papíru. HTML editor se namísto toho většinou používá pro vytváření textů na internet, pro zobrazení ve webových prohlížečích. To je důležité si uvědomit. Nejdůležitější věci na zvážení jsou: Na Internetu nemají stránky fyzické omezení. Mohou se "prodlužovat" do nekonečna. Stejný obsah se může zobrazit různě na různých počítačích nebo v různých prohlížečích. Textové řádky mohou obsahovat více nebo méně slov, podle nastavení počítače. Webové stránky mají jistá technická omezení. Vytváří je programátoři, používající různé "počítačové jazyky". Tyto jazyky jsou mocné v mnoha aspektech, mají však také omezení, která jsou těžko pochopitelná pro uživatele, zvyklé pouze na desktopové editory. Časem si zvyknete na tato omezení a budete schopni také psát kvalitní texty pro internet. Klávesa ENTER První věc kterou byste měli znát o psaní textu, je použití klávesy ENTER (na některých počítačích RETURN). Při jejím stisknutí vytvoří editor nový odstavec. Můžete použít také kombinaci SHIFT + ENTER, která udělá konec řádku v tom stejném odstavci. Klávesa BACKSPACE Jak víte, klávesa BACKSPACE se používá na mazání chyb, celých slov nebo celého textu. Pro zjednodušení můžete použít kombinaci CTRL a BACKSPACE na smazání celého slova před kurzorem. 4

5 Klávesové zkratky Umožňují pracovat rychleji a jednodušeji. Zde je jejich seznam: CTRL+A označí vše CTRL+B změní písmo na tučné. CTRL+C zkopíruje označenou oblast do schránky. CTRL+I změní písmo na kurzívu. CTRL+L otevře okno odkazů. CTRL+SHIFT+S uloží dokument. CTRL+U změní písmo na podtržené. CTRL+V nebo SHIFT+INSERT vloží data ze schránky CTRL+X nebo SHIFT+DELETE vyjme označenou oblast do schránky. CTRL+Y nebo CTRL+SHITF+Z o krok vpřed. CTRL+Z vrátit poslední krok. CTRL+ALT+ENTER zvětší editor do celého okna prohlížeče. Formátování textu Formátování textu určuje jak bude váš dokument vypadat. Formátovat text v HTML editoru je velmi snadné. Začneme s formátováním písma tučné, kurzívou, podtrhnuté. Tučné, kurzíva, podtrhnuté a přeškrtnuté Označený text můžete zobrazit tučným, kurzívou, podtrženým nebo přeškrtnutým písmem. tučné na nástrojové liště. kurzíva na nástrojové liště. podtržené na nástrojové liště. přeškrtnuté na nástrojové liště. 5

6 Pokud chcete zrušit tuto funkci stisknete tlačítko znovu. Samozřejmě můžete tyto funkce kombinovat. Poznámka: pokud nezrušíte podtržené písmo budou podtržené i mezery mezi slovy. To stejné se stane i u přeškrtnutého písma. Styly Je docela jednoduché udělat váš text ošklivý, nebo špatně čitelný použitím mnoha různých formátování. Styly pomáhají udržet jednotnou kulturu strukturovaného textu. Každý styl obsahuje předdefinované kombinace formátování, které byly definovány programátorem. Styly jsou také cesta pro zkombinování všech formátování. Umožňují rychlý přístup k nastaveným kombinacím. Například nemusíte stále znovu nastavovat písmo, barvu, velikost. Jednoduše vyberete nastavený styl. 6

7 Zarovnání textu Odstavec textu může mít řádky zarovnané bud k některé ze stran - vlevo, vpravo, nebo na střed, nebo i do bloku - zarovnané jsou obě strany. Zarovnání doleva na nástrojové liště. Zarovnání doprava na nástrojové liště. Zarovnání na střed na nástrojové liště. Zarovnání do bloku na nástrojové liště. Tato funkce je podobná zarovnání vlevo. Rozdíl je v tom, že pokud se text sám zalomí na víc řádků, každý řádek bude stejně dlouhý i když v něm bude různý počet slov a písmen. 7

8 Odstavec (Blok) Další velmi důležitá funkce je Formát: Formát se používá na organizování vašeho textu do oddělených částí. Např. když chcete začít novou kapitolu nebo vložit rozdílné kategorie a podkategorie použijete formát a vyberete různé nadpisy. I v tomto dokumentu můžete vidět různé nadpisy, které rozdělují text do různých kategorií. Písma (fonty) Na internetu se používá jen několik málo písem, které obsahuje standardně většina počítačů - aby byl dokument pokud možno zobrazen vždy stejně. U ozdobných písem nikdy nezaručíte, že je bude mít k dispozici každý, kdo si bude stránku prohlížet. Používají se především bezpatková písma (pro lepší čitelnost): Arial, Verdana, Tahoma. Také je k dispozici patkové písmo Times New Roman a neproporcionální font Courier New (jako na starých psacích strojích). Nadměrným užitím různých písem na svých stránkách docílíte chaoticky a ošklivě vypadajícího textu! 8

9 Doporučuje se nepoužívat mnoho různých typů písma v jednom dokumentu. Je lepší používat předdefinované styly. Velikost písma Zde můžete změnit velikost písma v rozsahu velikostí které definoval programátor webu. Jak můžete vidět, lze použít velký rozsah velikostí. 9

10 Barvy Další možností jak zobrazit text rozdílně je změna barvy písma nebo pozadí. (Pozor na nastavení stejné barvy písma i pozadí!!) Několik barev je nachystáno přímo v nabídce. Pokud potřebujete další, klikněte v panelu na Více barev... Barvu vyberete kliknutím na ni. Také můžete změnit barvu pozadí Také můžete kombinovat barvy písma pozadí zaráz. Horní a dolní index Horní a dolní index se používají většinou při zápisech matematiky. Je to menší písmo než je normální text Stiskněte nebo na nástrojové liště. 10

11 Obě funkce můžete kombinovat: Odkazy, adresy a kotvy Odkazy a adresy Pro vložení odkazu, adresy nebo kotvy použijte zobrazí se dialogové okno. Typ odkazu: určuje jaký typ odkazu vkládáte. Můžete vybrat "URL", "Kotva v této stránce" a " ". Podle zvoleného typu se v okně zobrazují další volby. Začneme s typem URL. URL Informace o odkazu Protokol: specifikuje typ protokolu který chcete použít: "http://", "https://","ftp://", "news://" nebo "jiné". URL: adresa na kterou odkaz ukazuje. Stiskem "OK" se odkaz zapíše do vašeho dokumentu. 11

12 Cíl Na druhé záložce se nastavuje "Cíl": Cíl: nastavuje v jakém okně se má odkaz zobrazit. Můžete vybrat "<rámec>", "<vyskakovací okno>", "Nové okno" ( _blank ), "Hlavní okno" ( _top ), Stejné okna ( _self ), Rodičovské okno ( _parent). Název cílového rámu: zde najdete jméno volby kterou jste vybrali v "Cíl" Pokud zvolíte jako Cíl vyskakovací okno, zobrazí se další možnosti nastavení, kde můžete zvolit které prvky má okno obsahovat a které ne: 12

13 Odeslat Odeslat: umožňuje zadat umístění souboru který chcete uložit na server. Můžete také stisknout tlačítko Procházet pro zobrazení dialogu na výběr souboru Odeslat na server: uloží zvolený soubor na server. Pokud zvolíte typ: objeví se nové možnosti nastavení: 13

14 Kotvy Pro vložení kotvy do textu stiskněte Zobrazí se dialogové okno pro nastavení vlastností: Název záložky: označuje bod v dokumentu na který se bude odkazovat kotva. Vytváření seznamů Vytváření seznamů je velice jednoduché a intuitivní. HTML editor nabízí dva druhy seznamů. Číslovaný seznam Vytvoření Pro vytvoření číslovaného seznamu použijete automaticky číslo. na nástrojové liště. Text vedle kurzoru dostane Stisknutím ENTER se založí další položka seznamu s dalším číslem Můžete také označit řádky, které mají dostat číslo a potom stisknout tlačítko Chcete-li ukončit číslovaný seznam, stiskněte tlačítko znovu. Funkce se deaktivuje. 14

15 Vlastnosti Pokud chcete nastavit vlastnosti seznamu klikněte na něm pravým tlačítkem myši, zobrazí se kontextové menu: Vyberte Vlastnosti číslovaného seznamu, zobrazí se dialogové okno: Start: číslo od kterého bude seznam začínat. Typ: můžete si vybrat z několika typů číslování, např řecké číslovky. Nečíslovaný seznam Vytváření Pracuje naprosto stejně jako u číslovaného seznamu. Místo číslic se zobrazují jen odrážky K aktivaci použijete. 15

16 Vlastnosti Pokud chcete nastavit vlastnosti seznamu klikněte na něm pravým tlačítkem myši, zobrazí se kontextové menu: Vyberte Vlastnosti číslovaného seznamu, zobrazí se dialogové okno: Typ: můžete si zvolit typ odrážek. Vkládání souborů (PDF, XLS,...) Soubory (pdf, xls, atd.), na které má existovat odkaz, se vkládají v dialogu odkazu. Pro vložení odkazu použijte zobrazí se dialogové okno. Tlačítko Vybrat na serveru otevře dialogové okno, ve kterém je možno nahrát na server libovolný soubor a následně ho vybrat jako cíl odkazu. 16

17 Vkládání obrázků Vkládání obrázků v HTML editoru je velmi jednoduché. Použijte dialogové okno pro zadání vlastností obrázku. Obsahuje 4 záložky: na nástrojové liště. Zobrazí se Informace o obrázku První záložka jsou Informace o obrázku URL: URL adresa obrázku. Můžete také použít tlačítko Vybrat na serveru. Alternativní text: popis obrázku pokud má být jiný než je jméno souboru. Šířka: šířka obrázku v px. Výška: výška obrázku v px. Můžete zamknout poměr stran obrázku nebo se vrátit k původním hodnotám. Okraje: velikost okraje - volného prostoru kolem obrázku. H-mezera: velikost horizontální mezery. V-mezera: velikost vertikální mezery. Zarovnání: zarovnání obrázku: vlevo (text obtéká obrázek vpravo), vpravo (text obtéká obrázek vlevo), atd... 17

18 Odkaz URL: URL adresa obrázku. Můžete také použít tlačítko Vybrat na serveru. Cíl: určuje v kterém okně se má obrázek otevřít. Odeslat Odeslat: specifikuje umístění obrázku na lokálním počítači. Můžete také použít tlačítko Procházet pro výběr... Tlačítko Odeslat na server uloží obrázek na server. 18

19 Rozšířené Pouze pro zkušené uživatele: Id: ID obrázku. Orientace jazyka: nastavuje směr psaní zleva doprava ( LTR ) nebo zprava doleva ( RTL ). Kód jazyka: např. cz, en, pt, pl. Dlouhý popis URL: popis stránky. Třída stylu: jméno CSS třídy. Pomocný titulek: popis cílového objektu. Styl: je možno doplnit styl obrázku. Efekt LightBox Otevírání odkazu obrázku do lightboxu (efekt vyskakovacích oken s obrázkem) se nastavuje v záložce Light Box. Obrázková galerie se nastavuje zaškrtnutím a výběrem jako na obrázku vpravo. Název Skupina musí být pro jednu galerii stejný. Na stránce tak můžete mít galerií více, stačí je oddělit názvem Skupiny. 19

20 Tabulky Vytvoření tabulky Chcete-li vytvořit tabulku v HTML editoru musíte kliknout na "Vložit/Upravit tabulku" Zobrazí se dialogové okno "Vlastnosti tabulky". Řádky: počet řádků tabulky. Sloupce: počet sloupečků tabulky. Ohraničení: šířka ohraničení tabulky v px. Zarovnání: zarovnání tabulky doleva / doprava / na střed. Šířka: šířka tabulky v px nebo %. Vzdálenost buněk: šířka mezi buňkami v px. Odsazení obsahu: odsazení obsahu buňky od jejího okraje v px. Nadpis: nadpis tabulky. Popis: komentář tabulky (nezobrazuje se). Všechny údaje nejsou nezbytné. Musíte ale vyplnit počet řádků a sloupců. Neviditelnou tabulku (ohraničení = 0) lze využít na zarovnání textu např do několika sloupečkù na stránce. Nebo pro vložení zarovnaných obrázků - v každé buňce jeden 20

21 Práce s tabulkou Můžete měnit vlastnosti vytvořené tabulky. Kliknutím pravým tlačítkem myši na tabulce se zobrazí kontextové menu. Buňka Vložit buňku před: vloží novou buňku před buňku, ve které je kurzor. Vložit buňku za: vloží novou buňku za buňku, ve které je kurzor. Smazat buňku: smaže buňku na které je kurzor. Můžete také označit více buněk a smazat je naráz. Sloučit buňky: sloučí označené buňky do jedné. Rozdělit buňky vodorovně: rozdělí jednu buňku na dvě - 2 sloupečky. Rozdělit buňky svisle:rozdělí jednu buňku na dvě - 2 řádky. Vlastnosti buňky: otevře nové dialogové okno s vlastnostmi buňky: 21

22 Šířka: šířka buňky v px nebo % šířky tabulky. Výška: výška buňky v px. Zalamování: zapne / vypne zalamování textu. Vodorovné zarovnání: vodorovné zarovnání obsahu buňky doleva / doprava / na střed. Svislé zarovnání: svislé zarovnání obsahu buňky nahoru / doprostřed / dolů / na účaří. Sloučené řádky: počet sloučených buněk ve sloupci. Sloučené sloupce:počet sloučených buněk na řádků. Barva pozadí: barva pozadí buňky. Barva ohraničení: barva ohraničení buňky. Řádek Vložit řádek před: vloží nový řádek před řádek na kterém je kurzor. Vložit řádek za: vloží nový řádek za řádek na kterém je kurzor. Smazat řádky: smaže označené řádky, nebo řádek na kterém je kurzor. 22

23 Sloupec Vložit sloupec před: vloží nový sloupec před sloupec na kterém je kurzor. Vložit sloupec za: vloží nový sloupec za sloupec na kterém je kurzor. Smazat sloupce: smaže označené sloupce, nebo sloupec na kterém je kurzor. Editor zdrojového textu HTML editor umožňuje editovat přímo i zdrojový kód vkládané stránky. Tato funkce je pouze pro odborníky, kteří umí jazyk HTML. Pozor, neobratným zásahem můžete celou pracně vytvořenou stránku zničit. Nejdůležitější tagy Tag Význam Párový <b> tučné písmo ano <i> kurzíva ano <p> odstavec nepovinně <a> odkaz ano <img> obrázek ne <hr> vodorovná čára ne <br> zalomení řádku ne <h1>,<h2>, <h3> nadpisy ano <span> úsek textu ano <div> oddíl ano 23

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6.

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Úprava stránek Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Média 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně krátký popis detaily

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage 1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage Pomocí tohoto programu můžete vytvářet WWW stránky s minimální znalostí HTML kódu. Bohužel takto vytvořené stránky obsahují množství chyb a nejsou

Více

Stránky obce Olomučany

Stránky obce Olomučany Stránky obce Olomučany Uživatelská příručka 31. srpna 2011 Autor: Vojtěch Mrázek, mrazek.v@gmail.com Obsah 1 Úvod 1 2 Vytváření obsahu 1 2.1 Články................................ 1 2.2 Dokumenty.............................

Více

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu...

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... 9 Slovo úvodem Editaci článků provádějte v prohlížeči MOZILLA FIREFOX!

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Microsoft Word jednoduchý dokument Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL16

Více

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Přihlášení na adrese www.vasedomena.cz/admin naleznete přihlašovací pole se jménem a přiděleným heslem. Toto heslo je zpočátku přiděleno poskytovatelem programu,

Více

Zakládání nové nebo úprava existující stránky

Zakládání nové nebo úprava existující stránky NÁVOD KTERAK UPRAVOVATI OBSAH WEBU PP. PRO PLZEŇSKÉ PANENKY VYROBIL PŘEMEK 2008 Zakládání nové nebo úprava existující stránky Např. když je nový program na měsíc nebo aktualita, nebo když je někde něco

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Microsoft Word - Úvod

Microsoft Word - Úvod Microsoft Word - Úvod Vzhled Microsoft Word je aplikace typu MDI (Multiple Document Interface), tzn. v hlavním okně aplikace (v pracovní oblasti tohoto okna) se otvírají další podřízená okna s jednotlivými

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Formátování buněk EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Formátování buněk EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Formátování buněk EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.07 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola:

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu PŘÍRUČKA Správa obsahu webové prezentace Formátování textu Verze: 6.2 Datum: 4.12.2009 Autor: Ing. Michal Šídlo, michal.sidlo@netgenium.com Společnost: NetGenium s.r.o., www.netgenium.com Obsah 1. Základní

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Manuál k administraci

Manuál k administraci Manuál k administraci webových stránek WeWeb WeWeb řešení pro každého WeWeb řešení pro každého V tomto podrobném návodu se dozvíte, jakým způsobem upravovat vaše webové stránky, pomocí administračního

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Manuál pro administraci e-shopu MAGENTO

Manuál pro administraci e-shopu MAGENTO Manuál pro administraci e-shopu MAGENTO 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 3. Administrace e-shopu... 5 3.1. Uživatelé... 6 3.2 Vkládání a editace zboží... 7 3.3 Tvorba kategorií... 14 3.4 Textové

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Uživatelská příručka. Manuál k používání administračního systému CMSko.cz. 2011 CMSko.cz

Uživatelská příručka. Manuál k používání administračního systému CMSko.cz. 2011 CMSko.cz Uživatelská příručka Manuál k používání administračního systému CMSko.cz 2011 CMSko.cz 1 2 Obsah Obsah... 3 1. Začínáme... 5 1.1. Základní položky menu... 5 1.2. Význam symbolů... 6 1.3. Přihlášení do

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP 2 Práce s editorem v redakčním systému stránek PF UJEP Obsah 1 Editor - obecně... 3 2 Ikony pro jednoduché formátování:... 4 3 Roletky pro přednastavené formátování...

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek 1 HTML Hyper Text Markup Language = hypertextový značkovací jazyk Slouží pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy HTML soubor je obyčejný text obalený

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4 MANUÁL Jak používat administraci webových stránek Obsah ZÁKLAD... 2 PŘIHLÁŠENÍ DO ADMINISTRACE... 2 HLAVNÍ MENU... 2 VÝBĚR POLOŽKY... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 DETAIL POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY...

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA K E-LEARNINGU

METODICKÁ PŘÍRUČKA K E-LEARNINGU Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.49/02.0019 METODICKÁ PŘÍRUČKA K E-LEARNINGU Obsah Doporučené požadavky na uživatele a systém...3 Přihlášení uživatele...4 Neúspěšné přihlášení...5 Zapomenuté heslo...5

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz Czech Republic

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz Czech Republic DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 29 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Překlady... 8 3.1.1. Editace překladu... 9 3.2. Uživatelé... 10 3.2.1.

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH Obsah... 1 1. Přihlášení... 3 2. Struktura webu... 3 2.1. Změna pořadí podstránek... 4 2.2. Vložení nové podstránky... 4 3. Úprava obsahu podstránky...

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

Word pro začátečníky 1/6. Zbyněk Sušil

Word pro začátečníky 1/6. Zbyněk Sušil Word pro začátečníky 1/6 Zbyněk Sušil Průběh kurzu Základní funkce Historie Základní informace Účinné postupy při úpravách dokumentů Word 2 Základní funkce K čemu slouží MS Word? 3 Základní funkce Tvorba

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů,

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, sloučení dokumentů Sekretářka společnosti Naše Zahrada napsala článek věnovaný kompostování a nechala jej zkontrolovat majitelce společnosti.

Více

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah:

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru srpen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor

Více

6. Textové editory konečná úprava dokumentu

6. Textové editory konečná úprava dokumentu 6. Textové editory konečná úprava dokumentu Formát stránky Ještě než začneme tvořit nový dokument, je namístě nastavit rozměry stránky. Pokud nechceme použít výchozí rozměr A4, nastavíme rozměry papíru

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK

TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK Obsah Co říká norma:... 2 Nadpis... 2 Měrná jednotka... 2 Hlavička tabulky...2 Sloupce... 2 Řádky... 3 Součty... 3 Obecná poznámka... 3 Zvláštní poznámky...3 Značky v tabulce...

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 1 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Bloky. Tag Význam Párový. p odstavec nepovinně. br řádkový zlom ne. div oddíl ano. center vycentrování ano. h1 nadpis 1.

Bloky. Tag Význam Párový. p odstavec nepovinně. br řádkový zlom ne. div oddíl ano. center vycentrování ano. h1 nadpis 1. Bloky Tu se popisuji blokové tagy, což jsou všechny, za kterými se zalamuje řádka. Jde o různé oddíly textu a odstavce. Opakem blokových tagů jsou řádkové (in-line) tagy na značkování textu. Tag Význam

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Práce s CMS JOOMLA. Tvorba článků a jejich zveřejnění s editorem JCE. MANUÁL č. 1 verze 0

Práce s CMS JOOMLA. Tvorba článků a jejich zveřejnění s editorem JCE. MANUÁL č. 1 verze 0 Práce s CMS JOOMLA Tvorba článků a jejich zveřejnění s editorem JCE MANUÁL č. 1 verze 0 1 Obsah Obecné informace o tomto dokumentu Práce s obrázky Obecné informace o CMS Joomla Vložení obrázku do textu

Více

WebEdit. uživatelské manuály. Význam jednotlivých ikon WebEditu

WebEdit. uživatelské manuály. Význam jednotlivých ikon WebEditu uživatelské manuály WebEdit WebEdit slouží pro publikaci a vytváření konkrétního obsahu WWW stránky, který náleží vybrané položce menu. Stránku editujete v rozhraní standardní kancelářské aplikace, kdy

Více

Internetové technologie, cvičení č. 5

Internetové technologie, cvičení č. 5 Internetové technologie, cvičení č. 5 Náplň cvičení Obsahem 5. cvičení předmětu Internetové technologie je ukázka a procvičení XHTML značek a atributů používaných při vytváření hypertextových odkazů a

Více

Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010

Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010 Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010 Tento článek popisuje, co jsou klávesové zkratky a jak je lze používat pro přístup k pásu karet. Obsahuje také seznam klávesových zkratek v kombinaci s klávesou

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC textový editor MS WORD Zpracoval: mgr. Ježek Vl. Str. 0 MS Word - úvod Po spuštění programu MS WORD (ať z ikony nebo pomocí pracovní lišty a tlačítka

Více

Formátování odstavce, odrážek a číslování Návod a náhled správného řešení

Formátování odstavce, odrážek a číslování Návod a náhled správného řešení Formátování odstavce, odrážek a číslování Návod a náhled správného řešení Stránka s vhodně voleným formátem odstavce působí dobře i z estetického hlediska. Vzhled dokumentu vypovídá vždy mnohé o kultivovanosti

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Nástroj pro editaci obsahu (CK Editor)... 35 Ikony nástrojů... 36 Media pool... 41 Postup pro vložení obrázku do rozšiřujících materiálů:...

Nástroj pro editaci obsahu (CK Editor)... 35 Ikony nástrojů... 36 Media pool... 41 Postup pro vložení obrázku do rozšiřujících materiálů:... Výukovýs of t war e Fyzi kapr oži vot př í r učk akpouž í váníapl i k ace Obsah Doporučené požadavky na uživatele a systém... 4 Aplikace Fyzika pro život... 4 Hlavní prvky stránek výukového software...

Více

Nápověda k ESSELTE EaSY print

Nápověda k ESSELTE EaSY print Nápověda k ESSELTE EASY PRINT Obsah 1. Požadavky na systém 3 1.1. Prohlížeč internetu 3 1.2. Acrobat Reader 3 2. Registrace, přihlášení a můj účet 4 2.1. Proč se registrovat? 4 2.2. Jak se registrovat?

Více

Prezentace. Prezentace. 6. InDesign obtékání textu, zarovnání. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 6. InDesign obtékání textu, zarovnání. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012. www.isspolygr.cz 6. InDesign obtékání textu, zarovnání www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 4. Tvorba základní HTML Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 25. 9. 2012 Webové Strana: 1/9 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

Technický popis elektronických šablon pro vypracování návrhu právního předpisu

Technický popis elektronických šablon pro vypracování návrhu právního předpisu Technický popis elektronických šablon pro vypracování návrhu právního předpisu LN_Zákon (verze 2.1), LN_Narizeni (verze 1.1), a LN_Vyhlaska (verze 1.1) 1. Úvod Soubor šablon pro zápis legislativních návrhů

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více