Stručný návod k HTML editoru v CMS Portia 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stručný návod k HTML editoru v CMS Portia 4"

Transkript

1 Stručný návod k HTML editoru v CMS Portia /2015

2 Představení HTML editor je jednoduchý textový editor pro webové stránky. Nabízí většinu hlavních funkcí jako mají velké editory typu Word pro použití na webu. Můžete psát text, formátovat ho, vytvářet tabulky, vkládat obrázky a mnoho dalšího. Editor nepotřebuje žádnou instalaci na vašem počítači. Vyžaduje pouze internetový prohlížeč kompatibilní s Internet Explorer 8 a vyšší, Firefox, Safari nebo Opera. Důležité zásady Čeština na internetu Adresy na internetu nemohou obsahovat písmena s diakritikou (háčky, čárky), ani žádné speciální znaky jako # & ^ apod. Ikdyž to snad někdy funguje, není záruka že to bude fungovat vždy. Proto se pro jména souborů používá zásadně pouze anglická abeceda = malá písmena bez háčků, čárek, a číslice. Žádné jiné znaky nejsou dovoleny. Mezera se nahrazuje pomlčkou. Nepoužívají se ani velká písmena. Některé servery sice nerozlišují velikost písmen, ale některé ano a FotoAuta.JPG není to stejné jako fotoauta.jpg Přenášení obsahu z Microsoft Word HTML editor je rozhodně něco jiného než Word. Nelze jednoduše okopírovat a přenést text z Wordu do HTML editoru (Ctrl C a Ctrl V)! Word používá jiné značky pro formátování a generuje spoustu zbytečného, pro internet nesmyslného kódu. V HTML editoru je pak text naprosto nepřehledný a neopravitelný a při jakékoli změně je lepší ho vložit raději celý znovu. Jediný správný způsob je vložit ho pouze jako prostý text PŘI NEDODRŽOVÁNÍ TĚCHTO ZÁSAD, SE NEBUDE ZOBRAZOVAT OBSAH STRÁNEK SPRÁVNĚ. VÝBĚR SOUBORŮ S DIAKRITIKOU V NÁZVU PŘESTANE FUNGOVAT ÚPLNĚ. a zformátovat ho v editoru znovu. Interface HTML editor poskytuje jednoduchý interface který by měl být známý všem uživatelům používající editory jako Microsoft Word nebo Open Office. Skládá se ze čtyř samostatných elementů: Nástrojová lišta - vrchní část editoru, která obsahuje mnoho různých tlačítek aktivující funkce editoru. Editovací prostor - oblast pro editaci textu. Kontextová nabídka - menu s funkcemi, které se objeví při kliknutí pravým tlačítkem myši v oblasti editace textu. Dialogy - malá okna, která se zobrazí při zvolení určité funkce, slouží k zadání nezbytných hodnot a informací. 2

3 Funkce nástrojů Prvek lišty Funkce Zobrazení / editace zdrojového kódu dokumentu (pro experty). Vymaže celý obsah a vytvoří novou prázdnou stránku. Uloží editovanou stránku. Náhled upravované stránky. Výběr šablony. Vyjme označený text do schránky. Kopíruje označený texty do schránky. Vloží kopírovaná data ze schránky (i s formátováním). Nepoužívat! Vloží kopírovaná data ze schránky bez formatování. Používejte vždy jen tento způsob. Krok zpět a Krok vpřed. Najde slovo nebo frázi. Najde a nahradí slovo nebo frázi. Označí celý text dokumentu. Aplikuje tučné, kurzíva, podtržené nebo přeškrtnuté písmo na označený text. Viz Formátování textu. Horní index nebo spodní index z označeného textu. Viz Formátování textu. Vytvoří číslovaný seznam. Viz Formátování textu. Vytvoří nečíslovaný seznam. Viz Formátování textu. Zvětší nebo zmenší odsazení textu Označí citovaný text. Zarovná text (vlevo, na střed, vpravo nebo do krajů). Viz Formátování textu. Vloží nebo odstraní odkaz z označeného textu. Dá se využít i pro nahrání a obsluhu souborů na serveru. Viz Odkazy, y a Kotvy. Vloží nebo upraví odkaz uvnitř stránky. Viz Odkazy, y a Kotvy. Vloží obrázek do dokumentu. Vloží Adobe Flash element na stránku. Vloží video ze serveru YouTube.com Vytvoří tabulku s definovaným počtem sloupců a řádků. Vloží vodorovnou oddělovací linku. Vloží "smajlík". Vkládá symboly a speciální znaky (šipky, copyright, apod.). 3

4 Styly & formátování určuje the vzhled and významovou hodnotu vašeho dokumentu. Můžete si vybrat styl, format, písmo, velikost, atd. Pro odstranění zadáte vybraný název stylu znovu. Viz Formátování textu. Změna barvy textu. Viz Formátování textu. Změna barvy pozadí textu. Viz Formátování textu. Maximalizuje velikost editoru v okně prohlížeče. Zobrazí hranice bloku v textu. Zápis textu Internet (web) vs papír Psaní v HTML editoru je stejně jednoduché jako psaní v jiném editoru, jako je Microsoft Word, nebo Open Office. Ačkoli některé důležité rozdíly existují. Desktopové textové editory a procesory se využívají na vytváření tiskových dokumentů, omezených stránkou papíru. HTML editor se namísto toho většinou používá pro vytváření textů na internet, pro zobrazení ve webových prohlížečích. To je důležité si uvědomit. Nejdůležitější věci na zvážení jsou: Na Internetu nemají stránky fyzické omezení. Mohou se "prodlužovat" do nekonečna. Stejný obsah se může zobrazit různě na různých počítačích nebo v různých prohlížečích. Textové řádky mohou obsahovat více nebo méně slov, podle nastavení počítače. Webové stránky mají jistá technická omezení. Vytváří je programátoři, používající různé "počítačové jazyky". Tyto jazyky jsou mocné v mnoha aspektech, mají však také omezení, která jsou těžko pochopitelná pro uživatele, zvyklé pouze na desktopové editory. Časem si zvyknete na tato omezení a budete schopni také psát kvalitní texty pro internet. Klávesa ENTER První věc kterou byste měli znát o psaní textu, je použití klávesy ENTER (na některých počítačích RETURN). Při jejím stisknutí vytvoří editor nový odstavec. Můžete použít také kombinaci SHIFT + ENTER, která udělá konec řádku v tom stejném odstavci. Klávesa BACKSPACE Jak víte, klávesa BACKSPACE se používá na mazání chyb, celých slov nebo celého textu. Pro zjednodušení můžete použít kombinaci CTRL a BACKSPACE na smazání celého slova před kurzorem. 4

5 Klávesové zkratky Umožňují pracovat rychleji a jednodušeji. Zde je jejich seznam: CTRL+A označí vše CTRL+B změní písmo na tučné. CTRL+C zkopíruje označenou oblast do schránky. CTRL+I změní písmo na kurzívu. CTRL+L otevře okno odkazů. CTRL+SHIFT+S uloží dokument. CTRL+U změní písmo na podtržené. CTRL+V nebo SHIFT+INSERT vloží data ze schránky CTRL+X nebo SHIFT+DELETE vyjme označenou oblast do schránky. CTRL+Y nebo CTRL+SHITF+Z o krok vpřed. CTRL+Z vrátit poslední krok. CTRL+ALT+ENTER zvětší editor do celého okna prohlížeče. Formátování textu Formátování textu určuje jak bude váš dokument vypadat. Formátovat text v HTML editoru je velmi snadné. Začneme s formátováním písma tučné, kurzívou, podtrhnuté. Tučné, kurzíva, podtrhnuté a přeškrtnuté Označený text můžete zobrazit tučným, kurzívou, podtrženým nebo přeškrtnutým písmem. tučné na nástrojové liště. kurzíva na nástrojové liště. podtržené na nástrojové liště. přeškrtnuté na nástrojové liště. 5

6 Pokud chcete zrušit tuto funkci stisknete tlačítko znovu. Samozřejmě můžete tyto funkce kombinovat. Poznámka: pokud nezrušíte podtržené písmo budou podtržené i mezery mezi slovy. To stejné se stane i u přeškrtnutého písma. Styly Je docela jednoduché udělat váš text ošklivý, nebo špatně čitelný použitím mnoha různých formátování. Styly pomáhají udržet jednotnou kulturu strukturovaného textu. Každý styl obsahuje předdefinované kombinace formátování, které byly definovány programátorem. Styly jsou také cesta pro zkombinování všech formátování. Umožňují rychlý přístup k nastaveným kombinacím. Například nemusíte stále znovu nastavovat písmo, barvu, velikost. Jednoduše vyberete nastavený styl. 6

7 Zarovnání textu Odstavec textu může mít řádky zarovnané bud k některé ze stran - vlevo, vpravo, nebo na střed, nebo i do bloku - zarovnané jsou obě strany. Zarovnání doleva na nástrojové liště. Zarovnání doprava na nástrojové liště. Zarovnání na střed na nástrojové liště. Zarovnání do bloku na nástrojové liště. Tato funkce je podobná zarovnání vlevo. Rozdíl je v tom, že pokud se text sám zalomí na víc řádků, každý řádek bude stejně dlouhý i když v něm bude různý počet slov a písmen. 7

8 Odstavec (Blok) Další velmi důležitá funkce je Formát: Formát se používá na organizování vašeho textu do oddělených částí. Např. když chcete začít novou kapitolu nebo vložit rozdílné kategorie a podkategorie použijete formát a vyberete různé nadpisy. I v tomto dokumentu můžete vidět různé nadpisy, které rozdělují text do různých kategorií. Písma (fonty) Na internetu se používá jen několik málo písem, které obsahuje standardně většina počítačů - aby byl dokument pokud možno zobrazen vždy stejně. U ozdobných písem nikdy nezaručíte, že je bude mít k dispozici každý, kdo si bude stránku prohlížet. Používají se především bezpatková písma (pro lepší čitelnost): Arial, Verdana, Tahoma. Také je k dispozici patkové písmo Times New Roman a neproporcionální font Courier New (jako na starých psacích strojích). Nadměrným užitím různých písem na svých stránkách docílíte chaoticky a ošklivě vypadajícího textu! 8

9 Doporučuje se nepoužívat mnoho různých typů písma v jednom dokumentu. Je lepší používat předdefinované styly. Velikost písma Zde můžete změnit velikost písma v rozsahu velikostí které definoval programátor webu. Jak můžete vidět, lze použít velký rozsah velikostí. 9

10 Barvy Další možností jak zobrazit text rozdílně je změna barvy písma nebo pozadí. (Pozor na nastavení stejné barvy písma i pozadí!!) Několik barev je nachystáno přímo v nabídce. Pokud potřebujete další, klikněte v panelu na Více barev... Barvu vyberete kliknutím na ni. Také můžete změnit barvu pozadí Také můžete kombinovat barvy písma pozadí zaráz. Horní a dolní index Horní a dolní index se používají většinou při zápisech matematiky. Je to menší písmo než je normální text Stiskněte nebo na nástrojové liště. 10

11 Obě funkce můžete kombinovat: Odkazy, adresy a kotvy Odkazy a adresy Pro vložení odkazu, adresy nebo kotvy použijte zobrazí se dialogové okno. Typ odkazu: určuje jaký typ odkazu vkládáte. Můžete vybrat "URL", "Kotva v této stránce" a " ". Podle zvoleného typu se v okně zobrazují další volby. Začneme s typem URL. URL Informace o odkazu Protokol: specifikuje typ protokolu který chcete použít: "http://", "https://","ftp://", "news://" nebo "jiné". URL: adresa na kterou odkaz ukazuje. Stiskem "OK" se odkaz zapíše do vašeho dokumentu. 11

12 Cíl Na druhé záložce se nastavuje "Cíl": Cíl: nastavuje v jakém okně se má odkaz zobrazit. Můžete vybrat "<rámec>", "<vyskakovací okno>", "Nové okno" ( _blank ), "Hlavní okno" ( _top ), Stejné okna ( _self ), Rodičovské okno ( _parent). Název cílového rámu: zde najdete jméno volby kterou jste vybrali v "Cíl" Pokud zvolíte jako Cíl vyskakovací okno, zobrazí se další možnosti nastavení, kde můžete zvolit které prvky má okno obsahovat a které ne: 12

13 Odeslat Odeslat: umožňuje zadat umístění souboru který chcete uložit na server. Můžete také stisknout tlačítko Procházet pro zobrazení dialogu na výběr souboru Odeslat na server: uloží zvolený soubor na server. Pokud zvolíte typ: objeví se nové možnosti nastavení: 13

14 Kotvy Pro vložení kotvy do textu stiskněte Zobrazí se dialogové okno pro nastavení vlastností: Název záložky: označuje bod v dokumentu na který se bude odkazovat kotva. Vytváření seznamů Vytváření seznamů je velice jednoduché a intuitivní. HTML editor nabízí dva druhy seznamů. Číslovaný seznam Vytvoření Pro vytvoření číslovaného seznamu použijete automaticky číslo. na nástrojové liště. Text vedle kurzoru dostane Stisknutím ENTER se založí další položka seznamu s dalším číslem Můžete také označit řádky, které mají dostat číslo a potom stisknout tlačítko Chcete-li ukončit číslovaný seznam, stiskněte tlačítko znovu. Funkce se deaktivuje. 14

15 Vlastnosti Pokud chcete nastavit vlastnosti seznamu klikněte na něm pravým tlačítkem myši, zobrazí se kontextové menu: Vyberte Vlastnosti číslovaného seznamu, zobrazí se dialogové okno: Start: číslo od kterého bude seznam začínat. Typ: můžete si vybrat z několika typů číslování, např řecké číslovky. Nečíslovaný seznam Vytváření Pracuje naprosto stejně jako u číslovaného seznamu. Místo číslic se zobrazují jen odrážky K aktivaci použijete. 15

16 Vlastnosti Pokud chcete nastavit vlastnosti seznamu klikněte na něm pravým tlačítkem myši, zobrazí se kontextové menu: Vyberte Vlastnosti číslovaného seznamu, zobrazí se dialogové okno: Typ: můžete si zvolit typ odrážek. Vkládání souborů (PDF, XLS,...) Soubory (pdf, xls, atd.), na které má existovat odkaz, se vkládají v dialogu odkazu. Pro vložení odkazu použijte zobrazí se dialogové okno. Tlačítko Vybrat na serveru otevře dialogové okno, ve kterém je možno nahrát na server libovolný soubor a následně ho vybrat jako cíl odkazu. 16

17 Vkládání obrázků Vkládání obrázků v HTML editoru je velmi jednoduché. Použijte dialogové okno pro zadání vlastností obrázku. Obsahuje 4 záložky: na nástrojové liště. Zobrazí se Informace o obrázku První záložka jsou Informace o obrázku URL: URL adresa obrázku. Můžete také použít tlačítko Vybrat na serveru. Alternativní text: popis obrázku pokud má být jiný než je jméno souboru. Šířka: šířka obrázku v px. Výška: výška obrázku v px. Můžete zamknout poměr stran obrázku nebo se vrátit k původním hodnotám. Okraje: velikost okraje - volného prostoru kolem obrázku. H-mezera: velikost horizontální mezery. V-mezera: velikost vertikální mezery. Zarovnání: zarovnání obrázku: vlevo (text obtéká obrázek vpravo), vpravo (text obtéká obrázek vlevo), atd... 17

18 Odkaz URL: URL adresa obrázku. Můžete také použít tlačítko Vybrat na serveru. Cíl: určuje v kterém okně se má obrázek otevřít. Odeslat Odeslat: specifikuje umístění obrázku na lokálním počítači. Můžete také použít tlačítko Procházet pro výběr... Tlačítko Odeslat na server uloží obrázek na server. 18

19 Rozšířené Pouze pro zkušené uživatele: Id: ID obrázku. Orientace jazyka: nastavuje směr psaní zleva doprava ( LTR ) nebo zprava doleva ( RTL ). Kód jazyka: např. cz, en, pt, pl. Dlouhý popis URL: popis stránky. Třída stylu: jméno CSS třídy. Pomocný titulek: popis cílového objektu. Styl: je možno doplnit styl obrázku. Efekt LightBox Otevírání odkazu obrázku do lightboxu (efekt vyskakovacích oken s obrázkem) se nastavuje v záložce Light Box. Obrázková galerie se nastavuje zaškrtnutím a výběrem jako na obrázku vpravo. Název Skupina musí být pro jednu galerii stejný. Na stránce tak můžete mít galerií více, stačí je oddělit názvem Skupiny. 19

20 Tabulky Vytvoření tabulky Chcete-li vytvořit tabulku v HTML editoru musíte kliknout na "Vložit/Upravit tabulku" Zobrazí se dialogové okno "Vlastnosti tabulky". Řádky: počet řádků tabulky. Sloupce: počet sloupečků tabulky. Ohraničení: šířka ohraničení tabulky v px. Zarovnání: zarovnání tabulky doleva / doprava / na střed. Šířka: šířka tabulky v px nebo %. Vzdálenost buněk: šířka mezi buňkami v px. Odsazení obsahu: odsazení obsahu buňky od jejího okraje v px. Nadpis: nadpis tabulky. Popis: komentář tabulky (nezobrazuje se). Všechny údaje nejsou nezbytné. Musíte ale vyplnit počet řádků a sloupců. Neviditelnou tabulku (ohraničení = 0) lze využít na zarovnání textu např do několika sloupečkù na stránce. Nebo pro vložení zarovnaných obrázků - v každé buňce jeden 20

21 Práce s tabulkou Můžete měnit vlastnosti vytvořené tabulky. Kliknutím pravým tlačítkem myši na tabulce se zobrazí kontextové menu. Buňka Vložit buňku před: vloží novou buňku před buňku, ve které je kurzor. Vložit buňku za: vloží novou buňku za buňku, ve které je kurzor. Smazat buňku: smaže buňku na které je kurzor. Můžete také označit více buněk a smazat je naráz. Sloučit buňky: sloučí označené buňky do jedné. Rozdělit buňky vodorovně: rozdělí jednu buňku na dvě - 2 sloupečky. Rozdělit buňky svisle:rozdělí jednu buňku na dvě - 2 řádky. Vlastnosti buňky: otevře nové dialogové okno s vlastnostmi buňky: 21

22 Šířka: šířka buňky v px nebo % šířky tabulky. Výška: výška buňky v px. Zalamování: zapne / vypne zalamování textu. Vodorovné zarovnání: vodorovné zarovnání obsahu buňky doleva / doprava / na střed. Svislé zarovnání: svislé zarovnání obsahu buňky nahoru / doprostřed / dolů / na účaří. Sloučené řádky: počet sloučených buněk ve sloupci. Sloučené sloupce:počet sloučených buněk na řádků. Barva pozadí: barva pozadí buňky. Barva ohraničení: barva ohraničení buňky. Řádek Vložit řádek před: vloží nový řádek před řádek na kterém je kurzor. Vložit řádek za: vloží nový řádek za řádek na kterém je kurzor. Smazat řádky: smaže označené řádky, nebo řádek na kterém je kurzor. 22

23 Sloupec Vložit sloupec před: vloží nový sloupec před sloupec na kterém je kurzor. Vložit sloupec za: vloží nový sloupec za sloupec na kterém je kurzor. Smazat sloupce: smaže označené sloupce, nebo sloupec na kterém je kurzor. Editor zdrojového textu HTML editor umožňuje editovat přímo i zdrojový kód vkládané stránky. Tato funkce je pouze pro odborníky, kteří umí jazyk HTML. Pozor, neobratným zásahem můžete celou pracně vytvořenou stránku zničit. Nejdůležitější tagy Tag Význam Párový <b> tučné písmo ano <i> kurzíva ano <p> odstavec nepovinně <a> odkaz ano <img> obrázek ne <hr> vodorovná čára ne <br> zalomení řádku ne <h1>,<h2>, <h3> nadpisy ano <span> úsek textu ano <div> oddíl ano 23

Manuál k editoru TinyMCE

Manuál k editoru TinyMCE Manuál k editoru TinyMCE Popis ovládacích prvků UPOZORNĚNÍ: Některé tlačítka nemusí být k dispozici. Styl písma Dolní a horní index Zarovnání textu Může se aplikovat na označený text. B - tučné písmo,

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Formátování obsahu adminweb

Formátování obsahu adminweb Formátování obsahu adminweb verze 24032015 1 Obsah 1. Možnosti formátování textu...3 2. Formátování v editoru...4 3. Tabulka pro pozicování obsahu...5 4. Tabulka se stylem... 6 5. Šablony...7 6. Obrázky

Více

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6.

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Úprava stránek Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Média 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně krátký popis detaily

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

WEBOVÉ STRÁNKY

WEBOVÉ STRÁNKY WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků Místo úvodu Proč používat program pro psaní a úpravy textu? Můžete v něm snadno nejenom psát, ale i opravovat libovolné části textu. Přitom ovládání programu vychází z práce v prostředí Windows (práce

Více

Škola internetu pro třetí generaci

Škola internetu pro třetí generaci Příručka pro kurzy v rámci projektu Internet pro třetí generaci společnosti Venkovský prostor o.p.s. Škola internetu pro třetí generaci 6. Program Microsoft Word Jan Tandler Březen 2005 OBSAH: Program

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage 1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage Pomocí tohoto programu můžete vytvářet WWW stránky s minimální znalostí HTML kódu. Bohužel takto vytvořené stránky obsahují množství chyb a nejsou

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Stránky obce Olomučany

Stránky obce Olomučany Stránky obce Olomučany Uživatelská příručka 31. srpna 2011 Autor: Vojtěch Mrázek, mrazek.v@gmail.com Obsah 1 Úvod 1 2 Vytváření obsahu 1 2.1 Články................................ 1 2.2 Dokumenty.............................

Více

M E T O D I K A W I K I

M E T O D I K A W I K I M E T O D I K A W I K I STŘEDNÍ ŠKOLY INFORMATIKY A SPOJŮ, BRNO, ČICHNOVA 23 NÁPOVĚDA OBSAH Webové stránky Střední školy informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23... 3 Moje stránka... 6 Přihlášení... 6 Po

Více

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu...

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... 9 Slovo úvodem Editaci článků provádějte v prohlížeči MOZILLA FIREFOX!

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Microsoft Word jednoduchý dokument Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL16

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Formátování buněk EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Formátování buněk EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Formátování buněk EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.07 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola:

Více

Manuál k tvorbě absolventské práce

Manuál k tvorbě absolventské práce Manuál k tvorbě absolventské práce VLOŽENÍ ČÍSLA STRÁNKY... 2 OBRÁZKOVÝ NÁVOD PRO VKLÁDÁNÍ ČÍSEL STRÁNEK... 2 ŘÁDKOVÁNÍ 1,5... 3 OBRÁZKOVÝ NÁVOD PRO ŘÁDKOVÁNÍ... 3 ZAROVNÁNÍ TEXTU DO BLOKU... 4 OBRÁZKOVÝ

Více

Překlad obsahu. Obsahy je možné přeložit pro zařazení do anglické verze stránek.

Překlad obsahu. Obsahy je možné přeložit pro zařazení do anglické verze stránek. Obsah Pro koho je příručka určena?...3 Přihlášení do systému...3 Prostředí systému...4 Toolbar...4 Rychlý přístup k editaci obsahu...4 Tvorba obsahu stránek...5 Přehled typů obsahů...5 Aktuality...5 Publikace...5

Více

Internetový portál Elektrotechnika 2. školení

Internetový portál Elektrotechnika 2. školení Internetový portál Elektrotechnika 2. školení Tento projekt je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky č. CZ.1.07/1.3.09/01.0021, D/0059/2009/ŘDP 1 Opakování Přihlášení

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

WEBOVÉ STRÁNKY

WEBOVÉ STRÁNKY WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek 1 HTML Hyper Text Markup Language = hypertextový značkovací jazyk Slouží pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy HTML soubor je obyčejný text obalený

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4 MANUÁL Jak používat administraci webových stránek Obsah ZÁKLAD... 2 PŘIHLÁŠENÍ DO ADMINISTRACE... 2 HLAVNÍ MENU... 2 VÝBĚR POLOŽKY... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 DETAIL POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY...

Více

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 1 Úvod 1.1 Práce s dokumenty 1.1.1 Spustit a ukončit textový editor. 1.1.2 Otevřít jeden nebo několik dokumentů.

Více

Zakládání nové nebo úprava existující stránky

Zakládání nové nebo úprava existující stránky NÁVOD KTERAK UPRAVOVATI OBSAH WEBU PP. PRO PLZEŇSKÉ PANENKY VYROBIL PŘEMEK 2008 Zakládání nové nebo úprava existující stránky Např. když je nový program na měsíc nebo aktualita, nebo když je někde něco

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Administrace webových stránek

Administrace webových stránek Administrace webových stránek Obsah Kontakt technické podpory... 2 Přihlášení... 2 Změna textového obsahu... 3 Nahrávání/mazání obrázků... 5 Vložení obrázku do textu... 6 Nastavení pozice obrázku vůči

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH Obsah... 1 1. Přihlášení... 3 2. Struktura webu... 3 2.1. Změna pořadí podstránek... 4 2.2. Vložení nové podstránky... 4 3. Úprava obsahu podstránky...

Více

Textové editory. Ing. Luděk Richter

Textové editory. Ing. Luděk Richter Textové editory Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Přihlášení na adrese www.vasedomena.cz/admin naleznete přihlašovací pole se jménem a přiděleným heslem. Toto heslo je zpočátku přiděleno poskytovatelem programu,

Více

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE CMS Aladin CMS Aladin je modulární a otevřený publikační systém pro jednoduchou a uživatelsky přívětivou správu webových stránek. PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE VERZE 3.0 ZÁŘÍ 2012 Obsah CMS

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

Microsoft Word - Úvod

Microsoft Word - Úvod Microsoft Word - Úvod Vzhled Microsoft Word je aplikace typu MDI (Multiple Document Interface), tzn. v hlavním okně aplikace (v pracovní oblasti tohoto okna) se otvírají další podřízená okna s jednotlivými

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

Změna velikosti písmen

Změna velikosti písmen Změna velikosti písmen U aplikace Word můžeme změnit velikost písmen v textu bez toho, aniž bychom museli daný text přepisovat ručně. Postup je následující: 1) Vyberte text, u kterého chcete změnit psaní

Více

Základní škola Hluk výukové texty MS Word 2007

Základní škola Hluk výukové texty MS Word 2007 MS Word je textový editor (program pro tvorbu a editaci textových dokumentů). Ve verzi 2007 došlo k zásadní změně v grafickém prostředí a tedy i ovládání programu. Základní ovládací prvky aplikace: RÁM

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Výuka informatiky I (ovládání textových editorů) Terasoft - možnost instalovat jeden až tři kurzy (cvičení fungují pouze s nainstalovaným vlastním editorem) : o Výuka MS Office Word 2003 o Výuka MS

Více

Redakční systém IPO manuál

Redakční systém IPO manuál Redakční systém IPO manuál 1 Obsah 1 Základní informace...3 1.1 Co je IPO...3 1.2 Kde najít IPO na internetu...3 1.3 IPO oddělení pro zákaznickou podporu...3 2 Příhlášení do systému...4 2.1 Vzhled systému

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Konvertor diakritiky 3. Instalace

Konvertor diakritiky 3. Instalace OBSAH Popis... 2 Ovládání aplikace... 3 Odstranění diakritických znamének... 4 Operace s textem... 4 Nastavení aplikace... 4 Písmo... 4 Jazyk... 4 Přidání dalšího jazyka do aplikace... 5 Znaky... 5 Instalace

Více

Manuál k administraci

Manuál k administraci Manuál k administraci webových stránek WeWeb WeWeb řešení pro každého WeWeb řešení pro každého V tomto podrobném návodu se dozvíte, jakým způsobem upravovat vaše webové stránky, pomocí administračního

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál A3 WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál Ing. Karel Rejthar 16. 6. 2015-1 - OBSAH WordPress manuál......................................

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 2 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Sada 2 Microsoft Word 2007

Sada 2 Microsoft Word 2007 S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Microsoft Word 2007 02. Písmo, fonty, formátování textu Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

INTERSTENO 2015 Budapest World championship professional Word Processing

INTERSTENO 2015 Budapest World championship professional Word Processing OPERAČNÍ SYSTÉM WORD PROCESSING SOFTWARE (TEXTOVÝ PROCESOR) ID SOUTĚŽÍCÍHO Úloha A-1 Instrukce pro účastníky Otevřete dokument YEAROFLIGHT, ihned ho uložte/převeďte do YEAROFLIGHTXXX.DOC NEBO DOCX, kde

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

WORD 2007 grafický manuál

WORD 2007 grafický manuál TLAČÍTKO OFFICE dříve známo jako nabídka Soubor umožňuje práci se souborem (otevřít nový nebo existující, uložit, vytisknou, odeslat, zavřít program, ) Mimo jiné zobrazuje názvy posledních otevřených dokumentů

Více

Microsoft. Word. Styly použití a definování. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Styly použití a definování. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Styly použití a definování Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Styly Styl = souhrn všech nastavených vlastností textu (velikost, řez, zarovnání, prokládání

Více

Obsah, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování stránek Word egon. Obsah dokumentu, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování

Obsah, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování stránek Word egon. Obsah dokumentu, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování Obsah, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování stránek Word 2007 - egon Obsah dokumentu, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování stránek Jan Málek 26.7.2010 Obsah S nepřímým formátováním, tedy Styly souvisí i

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu Tvorba a editace textu v dokumentu

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu Tvorba a editace textu v dokumentu Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 1.4 WORD - psaní a úpravy textu I. Tematická oblast

Více

Tvorba fotogalerie v HTML str.1

Tvorba fotogalerie v HTML str.1 Tvorba fotogalerie v HTML str.1 obr. A obr. B 1) Spustíme PsPad, vytvoříme nový dokument a otevře se nám okno nový soubor, kde si můžeme zvolit jaký chceme typ. My označíme HTML a potvrdíme. 2) Pro správné

Více

Formát stránky, písma, odstavce Word 2007 egon. Formát stránky a písma, okraje, odstavce, oddíly

Formát stránky, písma, odstavce Word 2007 egon. Formát stránky a písma, okraje, odstavce, oddíly Formát stránky, písma, odstavce Word 2007 egon Formát stránky a písma, okraje, odstavce, oddíly Jan Málek 11.6.2010 Formát stránky Před psaním textu bychom se měli rozmyslet, na jaký formát papíru případně

Více

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz PŘÍRUČKA KE KURZU: ZÁKLADY PRÁCE NA PC MS WORD 2003 Gabriela Janská Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz Obsah: 1. Písmo, velikost písma, tučně, kurzíva, podtrhnout

Více

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 19 32/10

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 19 32/10 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 19 32/10 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Zpracování textu. K těmto speciálním symbolům se dostaneme přes záložku Vložení, na kartě Symboly je tlačítko Symbol.

Zpracování textu. K těmto speciálním symbolům se dostaneme přes záložku Vložení, na kartě Symboly je tlačítko Symbol. Speciální znaky Do textu můžeme vkládat nejen znaky, které máme na klávesnici, ale také takzvané speciální znaky. Jsou to většinou jednoduché piktogramy určitého významu. Typickým představitelem může být

Více

Microsoft Office. Word vzhled dokumentu

Microsoft Office. Word vzhled dokumentu Microsoft Office Word vzhled dokumentu Karel Dvořák 2011 Práce se stránkou Stránka je jedním ze stavebních kamenů tvořeného dokumentu. Představuje pracovní plochu, na které se vytváří dokument. Samozřejmostí

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 č. 6 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Microsoft Office Word 2003 - Cesta k základním úpravám Prezentace je zaměřena na úpravy textu v

Více

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL19 Vojtěch Filip, 2014

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL19 Vojtěch Filip, 2014 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Microsoft Word styly, tabulky, obrázky Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL19

Více

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Nejčastějším úkolem bývá ukončení stránky a pokračování textu na další stránce nebo vložení stránky před napsaný text. Podobným úkolem je jiné svislé zarovnání

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu PŘÍRUČKA Správa obsahu webové prezentace Formátování textu Verze: 6.2 Datum: 4.12.2009 Autor: Ing. Michal Šídlo, michal.sidlo@netgenium.com Společnost: NetGenium s.r.o., www.netgenium.com Obsah 1. Základní

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Kontrola pravopisu. Zpracování textu

Kontrola pravopisu. Zpracování textu Kontrola pravopisu Při psaní v aplikaci Word se některá slova červeně podtrhávají. Jsou to slova, ve kterých je většinou pravopisná chyba. Jde o tzv. interaktivní automatickou kontrolu pravopisu. Aplikace

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více