WEBOVÉ STRÁNKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ"

Transkript

1 WEBOVÉ STRÁNKY Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých kostelích a vlastních bodech programu Noci kostelů. o Jednorázovým zadáním programu vašeho kostela máme k dispozici informace nejen na internetové stránky, ale zároveň již také pro vytvoření programové brožury, informace pro tiskové zprávy, atd. o Nabídne návštěvníkům pokročilou funkci vyhledávání, která usnadní veřejnosti výběr programu. Při vkládání dat věnujte prosím pozornost následujícím pokynům: o Uživatelské jméno heslo kombinace: tyto bezpečnostní funkce zajistí, že nikdo jiný nebude mít přístup k vloženým datům na domovské stránce, příp. v databance. Měli byste je pečlivě uchovávat, aby byla zajištěna bezpečnost! o Když zadáte program, zobrazí se zadané informace ihned online a okamžitě jsou k nahlédnutí každému v síti Internet prosíme nezkoušejte různé testovací vkládání k vyzkoušení systému. Postup při vkládání / editaci programu o Kontaktní osoba dostane s přihlašovacím jménem a heslem. o Přihlášení provedete pomocí odkazu Přihlášení, který je k dispozici na stránkách v zápatí stránky vlevo. Odkaz na přihlašovací stránku

2 o Na přihlašovací stránce vyplníte Přihlašovací jméno a heslo. Tyto údaje Vám byly zaslány em. Přihlašovací jméno Heslo Tlačítko pro přihlášení Po přihlášení je v levém menu dostupná nová položka Správa webu. Pomocí této položky je možné vstupovat do editačních formulářů databáze, ve kterých můžete zkontrolovat a doplnit údaje o kostelu (popis kostela, návaznost na veřejnou dopravu, odkaz na stránky farnosti) a kontaktní osobě a naleznete tam také odkaz na vkládání programu. Položky Správy webu Odkaz na formulář editace údajů o kostele Odkaz na stránku s odkazy na editaci programu Nová položka menu Správa webu Na stránce Správa webu kostely kliknutím na odkaz Editovat zobrazíte editační formulář s údaji o kostele.

3 Jméno kontaktní osoby kontaktní osoby WWW adresa farnosti / sboru GPS souřadnice kostela Stručný popis kostela Okno hypertextového editoru, umožňující základní formátování, vkládání odkazů a obrázků. Informace o dopravním spojení Zobrazení náhledu před uložením Po vyplnění požadovaných údajů klepněte na tlačítko Zobrazit náhled. Pokud jsou údaje v náhledu korektní, uložíte je tlačítkem Uložit. Zpět do editačního formuláře se vrátíte tlačítkem Opravit.

4 Editace programu Přehled bodů programu jednotlivého kostela je k dispozici pod položkou Administrace program, případně pod odkazem Editovat program na stránce Správa webu kostely Přechod na stránku se seznamem bodů programu kostela. Stránka s přehledem bodů programu obsahuje odkazy, umožňující zadat nový bod programu, editovat již zadaný bod, případně jej smazat. Odkaz na zadání nového bodu programu. Seznam již zadaných bodů programu Odkaz na editaci bodu programu. Odkaz na smazání bodu programu.

5 Formulář pro editaci a zadání bodu programu má stejný vzhled a funkčnost. Název bodu programu (max. 60 znaků) Podtitul, příp. krátký popis (max. 250 znaků) Začátek a konec tohoto bodu programu Lze zvolit, že tento bod programu se týká celého večera. Podrobné informace k průběhu tohoto bodu programu Internetový odkaz na účinkující (hudební skupinu apod.) Tlačítko pro zobrazení náhledu Pozor: Pole název a podtitul je omezeno na 60, příp. 250 znaků, protože data z těchto polí čerpáme na sestavení programové brožury a tam máme pouze omezené místo. Pro další popis využijte pole Podrobné informace! Důležité: Formuluje název, příp. podtitul výstižně a věrohodně, ale samozřejmě také přiměřeně obsahu s vtipem či vážně a popřemýšlejte, co působí lépe jako nadpis nebo popis/podtitul: Mše sv. pro mládež s rytmickými zpěvy na téma Normativní platnost skutečnosti?! nebo Normativní platnost skutečnosti?! mše sv. pro mládež s rytmickými zpěvy Uvádějte čas začátku i konce bodu programu. Pokud chcete popsat program, který trvá po celou Noc kostelů, zaškrtněte políčko Týká se celého večera a časy začátku i konce nechte nulové. Taktovýto bod programu bude uveden jako poznámka u všech detailních popisů ostatních bodů programu.

6 Náhled bodu programu před uložením Pokud jsou údaje v náhledu korektní, uložíte je tlačítkem Uložit. Tlačítkem Uložit jako nový bod programu lze vytvářet kopie podobných bodů programu. Zpět do editačního formuláře se vrátíte tlačítkem Opravit. Pokud se ve Vašem programu vyskytují opakující se podobné bodu programu, můžete využít tlačítka Uložit jako nový bod programu pro duplikování existujícího bodu programu. Předtím můžete tento bod programu upravit např. posunout čas začátku a konce. Po uložení se zadané informace okamžitě objeví v nabíce Program. Je vhodné proto bezprostředně po zadání zkontrolovat, zda se údaje zobrazují korektně. Odhlášení ze systému Po ukončení editačních prací se odhlašte ze systému pomocí odkazu Odhlášení, který je k dispozici na stránce Správa webu. Odhlašovací odkaz.

7 Popis hypertextového editoru Pro editaci hypertextu je použit jednoduchý textový editor, který umožňuje formátovat text přímo v internetovém prohlížeči bez použití speciálních HTML editorů. Pro formátování textu jsou k dispozici následující příkazy, dostupné pomocí ikonek z lišty nástrojů: Příkaz Ikona Popis činnosti zdrojový HTML kód Náhled před uložením Vyjmout Kopírovat Vložit Zpět / Opakovat Hledání Nahrazení Vybrat vše Zrušit formátování Tučně,... Indexy Seznamy Odsazení Zarovnání Odkaz Záložka v HTML Pouze pro pokročilé uživatele. Zobrazí zdrojový HTML kód, umožňuje editaci přímo v HTML. Zobrazí editovanou stránku tak, jak bude vypadat při prohlížení. Vyjme výběr do schránky Kopíruje výběr do schránky Vloží text ze schránky na pozici kurzoru. První ikonka zachová formátování, druhá nikoliv. Vrátí zpět poslední akci, zopakuje poslední akci. Hledá zadaný výraz v textu. Hledá a nahrazuje zadaný výraz v textu. Vybere celý text. Zruší formátování vybraného bloku. Formátuje text vybraného bloku. Horní či dolní index vybraného bloku. Vytvoří číslované nebo nečíslované seznamy. Zvětší nebo zmenší odsazení textu. Nastaví zarovnání vybraného odstavce. Vloží nebo zruší odkaz. V dialogovém okně je nutno vložit adresu stránky, na kterou odkaz odkazuje. Pokud se jedná o ovou adresu, je nutno zvolit Typ odkazu . Pokud se jedná o odkaz na záložku (viz následující), je nutno zvolit Typ odkazu Kotva v této stránce. Vloží do textu záložku, na kterou lze odkázat z jiného místa.

8 stránce Obrázek Tabulka Vodorovná linka Symboly Styly a formátování Barva textu Barva pozadí Vloží obrázek. Obrázky musejí být nahrány na server. Zatím není zprovozněno. Vloží tabulku. Lze specifikovat počet sloupců a řádků, šířku, okraje, odsazení. Parametry tabulky lze poté měnit z kontextové nabídky, dostupné po stisku pravého tlačítka myši na tabulce. Vloží vodorovnou oddělovací linku. Vkládá speciální znaky. Mění styly, typy a velikost písma. Změní barvu textu. Změní barvu pozadí. Doporučené postupy: Nadpisy formátovat pomocí stylu Nadpis 3 (HTML tag <h3>) Vlastní text stránek formátovat pomocí stylu Normální (HTML tag <p>) Vkládání textu přes schránku (clipboard): text vkládat zásadně pomocí ikonky vložení textu bez formátování, lze použít i zkratku Ctrl+V. Vkládání obrázků: Obrázky, které jsou dostupné pro editor, jsou na serveru uloženy ve složce /f/image. Obrázky lze vkládat pomocí dialogu pro vložení obrázku.

9 Výběr konkrétního obrázku lze provést pomocí dialogu Resources Browser, který: zobrazuje soubory nahrané do složky /f/image, umožňuje do složky nahrát nový soubor (tlačítka Procházet, Upload), umožňuje vytvořit podsložku (tlačítko Create new folder). mazání souborů a složek není možné Parametry obrázku: maximální šířka obrázku by měla být 350px, širší obrázky mohou způsobit narušení layoutu stránek, parametry alternaltivní text, výška, šířka, okraje, H-, V-mezera, zarovnání odpovídají parametrům HTML tagu IMG. v záložce Odkaz lze zadat URL adresu, na kterou má směrovat odkaz (hyperlink) z obrázku, případně zda se má otevírat v novém okně (parametr Cíl). u obrázků v aktualitách lze použít předdefinované třídy stylu zarovnání obrázků (parametr Třída stylu v záložce Rozšířené) lze použít třídy vlevo a vpravo ) Použití techniky Lightbox pro zobrazení zvětšenin obrázků: do textu stránky vložíme zmenšeninu obrázku k obrázku připojíme odkaz URL na velkou variantu obrázku ve zdrojovém kódu do parametrů odkazu doplníme parametr rel="lightbox" např. <a title="obrázek 1" rel="lightbox" href="/f/images/obr_01.jpg"> <img class="vpravo" alt="obr. 1" border="0" src="/f/images/obr_01_small.jpg" /></a>

10