KONTAKT. Ústav chemie přírodních látek. Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha, Technická 5, Praha 6 Budova A, 2.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONTAKT. Ústav chemie přírodních látek. Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6 Budova A, 2."

Transkript

1 KONTAKT Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha, Technická 5, Praha 6 Budova A, 2. patro Vedoucí ústavu: prof. Dr. RNDr. Oldřich Lapčík Sekretariát: Irena Dražilová Kontakt: tel tel

2 U nás studují studenti všech stupňů VŠ studia Bakalářský studijní program Chemie a analýza potravin Zaměření Chemie přírodních látek Magisterský studijní program Chemie a analýza potravin Obor Chemie přírodních látek Doktorský studijní program Chemie Obor Organická chemie STUDIUM

3 VEDENÍ STUDENTŮ U nás pracují i studenti jiných studijních programů na projektech v rámci Studentské vědecké činnosti, na bakalářských a diplomových pracích Biotechnologie léčiv Syntéza a výroba léčiv Forenzní analýza

4 Ochutnávka předmětů, které učíme Bioorganická chemie přírodních látek Jak příroda zařídila vznik životně důležitých sloučenin? Učí se chemie od přírody? Struktura a reaktivita Jak ovlivňuje struktura látky její vlastnosti? Proč je prostorové uspořádání molekuly důležité? Identifikace přírodních látek Jak poznáme, že je navržená struktura ta pravá? Máme v baňce tu látku, kterou jsem chtěli? Biologicky aktivní přírodní látky Jsou všechny přírodní látky zdraví prospěšné? A proč jsou vlastně biologicky aktivní? VÝUKA Izolace a separace molekul Co uděláme se směsí látek, když chceme jen jednu? Máme na výběr nějaké alternativy? Vědecká komunikace Jak mluvit a psát o vlastních výsledcích? Jak můžeme zaujmout posluchače?

5 Všechno, co sami umíme Syntézu organických látek, jejich separaci a identifikaci Laboratorní dovednosti v mikroměřítku Analytické instrumentální metody ke kontrole čistoty Měření a interpretaci spektrálních dat Informatiku a práce s databázemi Bioanalytické metody Samostatně řešit problémy Být součástí vědeckého týmu Prezentovat a obhajovat vlastní výsledky a názory Co od studenta očekáváme? Zájem o práci. CO SE STUDENT U NÁS NAUČÍ

6 KDE SE ABSOLVENT UPLATNÍ Výzkumné, vývojové, kontrolní a analytické laboratoře Vědecká a vysokoškolská pracoviště Výrobní podniky chemické, potravinářské, farmaceutické Biochemické laboratoře, nemocnice Státní správa, celní služba Samostatné podnikání

7 VĚDECKÉ ZAMĚŘENÍ ÚSTAVU Hledání nových sloučenin s novými vlastnostmi odvozených od přírodních látek Chemie steroidů a biologicky aktivních látek Chemie triterpenoidních supramolekul Ligandy pro buněčné rozpoznávání Glykomimetika Molekulové modelování Chemie nukleotidů a oligonukleotidů Diagnostické a terapeutické nanosystémy Analytické a bioanalytické metody Forenzní analýza biologicky aktivních látek

8 VĚDECKÉ ZAMĚŘENÍ ÚSTAVU Chemie steroidů a biologicky aktivních látek 3 2 CD[mdeg] Wavelength [nm] Příroda kolem nás obsahuje nepřeberné množství chemických látek a existuje dokonce několik vyhlášených cen, které slibují velké peníze tomu, kdo přinese jakoukoliv potravinu, ve které nebudou žádné chemikálie. Studovat chemickou podstatu přírodních dějů je veliké dobrodružství, které nabízíme sdílet tak, jak si jej sami užíváme. Izolujeme zajímavé látky z rostlin, obrábíme je a pátráme po jejich biologické účinnosti ale i po tom, kam se v buňce snaží dostat a co tam dělají. Hledáme i to, jak se některé molekuly shlukují a mění tím své makroskopické vlastnosti. Kontakt:

9 Absorbance HO VĚDECKÉ ZAMĚŘENÍ ÚSTAVU Chemie triterpenoidních supramolekul Zabýváme se přípravou a studiem vlastností a biologické aktivity nadmolekulárních útvarů, supramolekul. Molekuly, které zkoumáme, jsou polyfunkční deriváty terpenoidů, které jsou schopny mnohonásobných polárních a nepolárních interakcí nezbytných pro samoskladebné vlastnosti. H H H H O NH NH H 2 N Pozorováním pod mikroskopem 1 2 Jak poznáme, že ke samoskladbě dochází? NH NH NH 2 NH NH O O O Měřením UV spekter H H H H COOH Měřením difuzních koeficientů pomocí NMR 1 2 0,25 0,20 Compound 1, day 1 100% 90% 80% 2 1 0,15 0,10 0,05 70% 60% 50% 40% 30% 0, [nm] 20% 10% 0% Kontakt:

10 VĚDECKÉ ZAMĚŘENÍ ÚSTAVU Ligandy pro buněčné rozpoznávání Dekodérem je protein (lektin) Informace je zakódovaná v oligosacharidu glykokonjugátu Všechny životně důležité procesy v organismu jsou závislé na správném předání informace mezi buňkami. Sacharidy díky svým unikátním vlastnostem fungují jako kódovací sloučeniny a lektiny tyto kódy luští. Tak to je při napadení organismu patogenem, vyvolání imunitní odpovědi, nádorovém bujení či kompatibilitě krevních skupin. Připravujeme jednoduché i složité deriváty sacharidů, popisujeme jejich vlastnosti a pátráme po jejich schopnosti přerušit komunikaci mezi patogenem (virus, baktérie, plíseň) a cílovou buňkou. Takové látky jsou perspektivními léčivy. Kontakt:

11 I když se se sacharidy setkáme skoro na každém kroku, jejich role v komunikačním systému živých organismů na molekulové úrovni byla rozpoznána až poměrně nedávno. Přírodní sacharidy nemusejí být úplně ideálními kandidáty pro vývoj nových léčiv, proto je výzkum významně zaměřen na hledání jejich potenciálně biologicky aktivních analogů. VĚDECKÉ ZAMĚŘENÍ ÚSTAVU Glykomimetika Jak na to? Nahradit kyslík skupinou CH 2. Jak to děláme? Jako první na světě úspěšnou aplikací moderní cross-coupling reakce za tvorby C-C vazby v cukerné chemii. Jaký to má význam? Nové postupy, nové látky, nové vlastnosti Stabilita je předpoklad terapeutického využití Baví nás to? Ano, a vás to bude bavit také. Kontakt:

12 984,45 Absorbance 1372, , , ,70 973,28 953,64 953, , , , , , , , , , , , , , , ,14 VĚDECKÉ ZAMĚŘENÍ ÚSTAVU Laboratoř molekulového modelování Studujeme detailní prostorové uspořádání bioorganických molekul a jejich vlastnosti Zajímá nás i jejich dynamické chování v roztoku Vysvětlujeme a předpovídáme selektivitu důležitých organických nebo enzymových reakcí Co neumíme syntetizovat, umíme alespoň vymodelovat a předpovědět k tomu spektrální a další vlastnosti 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0, Wavenumbers (c m-1) Kontakt:

13 VĚDECKÉ ZAMĚŘENÍ ÚSTAVU Chemie nukleotidů a oligonukleotidů Naše laboratoř je součástí pracovní skupiny Nukleotidů a oligonukleotidů na ÚOCHB AV ČR, v.v.i. Co zkoumáme? Přípravu a biologické vlastnosti nukleotidů a nukleosidů, v nichž je fosfátová vazba nahrazena fosfonátovou. Jaké mají naše látky účinky? ovlivnění replikace DNA potlačení genové exprese ovlivnění tlumení genů inhibitory 1 důležitých enzymů 2 K čemu mají naše látky sloužit? Ovlivnění životně důležitých dějů ve zdravých i nemocných buňkách. Kontakt:

14 2 VĚDECKÉ ZAMĚŘENÍ ÚSTAVU Diagnostické a terapeutické nanosystémy Ultracitlivé diagnostické nanosenzory Systémy schopné dekódovat specifickou vazebnou interakci biomolekul a převést tuto informaci ve fyzikálně měřitelnou veličinu. Nanosenzory jsou vhodné jako nástroj pro včasnou identifikaci nádorově specifických molekul a buněk v tělních tekutinách. Nanodiamantový převodník Směrující biomolekula Nanodiamantový převodník Samoskladný liposomální nosič Nádorově specifická molekula (protein, nukleová kyselina) nebo buňka Senzorové biomolekuly (protilátky, sacharidy, peptidy, nukleové kyseliny) Cílené terapeutické nanosystémy Cíleným zásahem v místě požadovaného léčebného účinku zvyšují jeho účinnost a snižují nežádoucí vedlejší účinky. Léčivo Využíváme přirozené molekulárně specifické rozpoznávací mechanizmy při konstrukci ultracitlivých nanosenzorů a cílených terapeutik a imunoterapeutik. Rekombinantní liposomální vakcína Kontakt:

15 VĚDECKÉ ZAMĚŘENÍ ÚSTAVU Analytické a bioanalytické metody Vyvíjíme instrumentální a imunochemické metody na stanovení nízkomolekulárních biologicky aktivních přírodních látek a jejich analog pro vybrané disciplíny věd o životě (Life Sciences). Zaměřujeme se zejména na oblasti - endokrinologie a další lékařské vědy - fytochemie - analýza potravin a potravinových doplňků - forenzní analýza Acca sellowiana 1 CH 3 CH 3 OH 2 CH 3 OH H 3 C CH 3 Psidium guayava O HN N testosteron stanazol přírodní syntetický Anabolické androgenní steroidy Analýza isoflavonoidů v A. sellowiana kombinací HPLC a imunoanalýzy Kontakt:

16 Analýza VĚDECKÉ ZAMĚŘENÍ ÚSTAVU Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek Společné pracoviště Ústavu chemie přírodních látek, Ústavu organické chemie a Ústavu analytické chemie Důkaz intoxikace drogou Odhalení dopingu Farmakokinetika v klinických studiích Metabolomika nových látek Sledování hladin neurotransmiterů Analýza bioaktivních látek z rostlin a hub Syntéza 1 Metabolity psychotropních 2 látek jako analytické standardy Biokonjugáty sledovaných látek pro diagnostiku Kanabinoidy - nová potencionální léčiva, analoga přírodních látek Modulace metabolismu neurotransmiterů Kontakt:

17 POZVÁNKA 1 2 Přijďte a přesvědčte se sami Budova A, 2. patro kontakt:

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. 2013 Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. IČ: 61388963 Sídlo: Flemingovo nám. 2, 166 10 6 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Dozorčí radou pracoviště projednána dne: 24.

Více

3110/F1LK1 Lékárenství

3110/F1LK1 Lékárenství 3110/F1LK1 Lékárenství Cíle studijního předmětu: Detailní seznámení s pravidly pro provádění jednotlivých lékárenských činností. Cílem další části předmětu je získání základních znalostí nejdůležitějších

Více

Metody vyhledávání biologicky aktivních látek

Metody vyhledávání biologicky aktivních látek Metody vyhledávání biologicky aktivních látek Ing. Jiří Kopecký, CSc. Mikrobiologický ústav AVČR, Třeboň, Ústav fyzikální biologie Jihočeské univerzity kopecky@alga.cz Využívání různých chemických látek

Více

RECENZE. Ohloff G., Pickenhagen W., Kraft P.: Scent and Chemistry, The Molecular World

RECENZE. Ohloff G., Pickenhagen W., Kraft P.: Scent and Chemistry, The Molecular World RECENZE Ohloff G., Pickenhagen W., Kraft P.: Scent and Chemistry, The Molecular World of Odors HCVA Wiley-VCH Zürich, 1. vydání 2011, 350 stran, měkká, lepená vazba,, cena 79.- Euro. ISBN-13: 978-3-906390-66-6

Více

registrace@csbmb.cz âeská SPOLEâNOST PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII Prosíme, zašlete svou POUŽÍVANOU e-mailovou adresu na

registrace@csbmb.cz âeská SPOLEâNOST PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII Prosíme, zašlete svou POUŽÍVANOU e-mailovou adresu na ROâNÍK 39 (2011), âíslo 1 Prosíme, zašlete svou POUŽÍVANOU e-mailovou adresu na registrace@csbmb.cz 1 âeská SPOLEâNOST PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII ISSN 1211-2526 yourfavoritegene Save time searching

Více

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA Praha 2008 Tato skripta vznikla pro potřeby kurzu Klinická a toxikologická analýza, pořádaného v rámci projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002

Více

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR final brozura Go net:sestava 1 3.6.2013 16:53 PODPORA STÁVAJÍCÍCH A NOVĚ VZNIKAJÍCÍCH PROJEKTOVÝCH CENTER VYSOKÝCH ŠKOL Stránka 1 Grant Office GRANT OFFICE NETWORK CZECH REPUBLIC CZ.1.07/2.4.00/17.0140

Více

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY Etapa 5 (1.1.2012 30.6. 2012) DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY pro program SPOLUPRÁCE Technologické platformy, Výzva II. v rámci žádosti č. 5.1 SPTP02/001 Česká technologická platforma rostlinných

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VŠCHT. Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2001

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VŠCHT. Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2001 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VŠCHT Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2001 Praha 31. května 2000 Aktualizace dlouhodobého záměru VŠCHT Praha pro rok 2001 V souladu se zněním zákona

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

7. PROGRAMY A GRANTOVÉ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

7. PROGRAMY A GRANTOVÉ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ 7. PROGRAMY A GRANTOVÉ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ Jelikož hlavním cílem Průvodce systémem státní podpory výzkumu a vývoje v České republice je poskytnout široké veřejnosti informace o

Více

RNA temná hmota v našich buňkách

RNA temná hmota v našich buňkách RNA temná hmota v našich buňkách věda 19 kolem nás co to je Historie Ústavu molekulární genetiky AVČR, v. v. i. (ÚMG) se odvíjí od ddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož

Více

POLYMERNÍ FILMY V MEDICÍNĚ A ELEKTRONICE

POLYMERNÍ FILMY V MEDICÍNĚ A ELEKTRONICE POLYMERNÍ FILMY V MEDICÍNĚ A ELEKTRONICE VÁCLAV ŠVORČÍK Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 5, 166 28 Praha, e-mail: vaclav.svorcik@vscht.cz V této práci jsou

Více

Kvalita potravin a ekologie

Kvalita potravin a ekologie Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318 29-42-M/01 Analýza potravin Školní vzdělávací program Kvalita potravin a ekologie Identifikační údaje školy

Více

Institute of Computer Science. Tvorba ontologie huminových látek

Institute of Computer Science. Tvorba ontologie huminových látek Institute of Computer Science Academy of Sciences of the Czech Republic Tvorba ontologie huminových látek Pavel Tyl, Martin Řimnáč, Roman Špánek, Július Štuller, Zdeňka Linková, Josef Kozler, Barbora Antošová,

Více

Eva Matalová Ivana Fellnerová Jaroslav Doubek 2008

Eva Matalová Ivana Fellnerová Jaroslav Doubek 2008 ATRAKTIVNÍ BIOLOGIE Eva Matalová Ivana Fellnerová Jaroslav Doubek 2008 Projekt ATRAKTIVNÍ BIOLOGIE, v rámci kterého je tato příručka vydána, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

1.1. ÚVOD - OSOBNÍ POHLED NA VZNIK SUPRAMOLEKULÁRNÍ CHEMIE

1.1. ÚVOD - OSOBNÍ POHLED NA VZNIK SUPRAMOLEKULÁRNÍ CHEMIE 1. ZÁKLADNÍ PJMY Ivan Stibor Ústav organické chemie, VŠCT, Praha, e-mail: stibori@vscht.cz bsah 1.1. Úvod osobní pohled na vznik supramolekulární chemie 1.2. istorie doložitelná 1.3. Základní principy

Více

Jak (ne)funguje imunitní systém

Jak (ne)funguje imunitní systém Jak (ne)funguje imunitní systém věda kolem nás co to je 8 Historie Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) se odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož

Více

Cena Milady Paulové 2009 2014

Cena Milady Paulové 2009 2014 Cena Milady Paulové 2009 2014 1 Cena Milady Paulové 2009 2014 Obsah 7 Cena Milady Paulové za celoživotní přínos české vědě 9 Profesorka Milada Paulová Laureátky a vědkyně nominované na Cenu Milady Paulové

Více

Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. IČ: 68081715 Sídlo: Veveří 97, 602 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Dozorčí radou projednáno dne: 22. dubna 2013 Radou pracoviště schválena

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Špičkový výzkum ve veřejném zájmu je mottem

Špičkový výzkum ve veřejném zájmu je mottem Strategie AV21 NOVÁ STRATEGIE AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Špičkový výzkum ve veřejném zájmu je mottem nové strategie Akademie věd, která by se měla do budoucna výrazněji profilovat jako instituce, jejímž

Více

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 2022 Obsah 1. Název Programu... 3 2. Právní rámec Programu... 3 3. Poskytovatel... 3 4. Identifikační kód Programu... 4 5. Doba

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Porovnání ekotoxikologických a mikrobiologických testů při hodnocení zátěţe půdy

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Porovnání ekotoxikologických a mikrobiologických testů při hodnocení zátěţe půdy ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra mikrobiologie, výţivy a dietetiky Porovnání ekotoxikologických a mikrobiologických testů při hodnocení

Více

60 let VŠCHT v Praze

60 let VŠCHT v Praze kadlec: 60 let VŠCHT v Praze 60 let VŠCHT v Praze 60 YEARS OF THE INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY in PRAGUE Pavel Kadlec Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická

Více

Inaktivace mikroorganismů působením nanočástic železa nulové valence

Inaktivace mikroorganismů působením nanočástic železa nulové valence Komise: Předseda: Členové: Biotechnologie I (přednášková) Knihovna ústavu, 9.00 hod. doc. Ing. Pavel Dostálek, CSc. Dr. Ing. Petra Patáková Ing. Martin Halecký, Ph.D. Ing. Lucie Siříšťová, Ph.D. Studenti:

Více

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY. J. Masopust, R. Průša

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY. J. Masopust, R. Průša UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY J. Masopust, R. Průša Spolupracovali: prof. MUDr. P.Goetz, prof. RNDr.V.Pelouch, prof. MUDr. T. Zima, prof. MUDr. J.E. Jirásek, doc. RNDr.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-H-1/1-4 Délka modulu 49 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí Teoretické

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 červen 2011 2 1 Obecné informace Název instituce: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Používaná zkratka názvu:

Více