jmů ve David Strang Poradce v oblasti práva a politiky ve společnosti Water UK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "jmů ve David Strang Poradce v oblasti práva a politiky ve společnosti Water UK"

Transkript

1 Water UK - efektivní ochrana zájmz jmů ve vodohospodářských ských službách ve Velké Británii David Strang Poradce v oblasti práva a politiky ve společnosti Water UK

2 Přehled tématt 1) Struktura vodohospodářského průmyslu ve VB 2) Vodohospodářské předpisy ve VB 3) Water UK struktura a role společnosti 4) Aktivity společnosti Water UK příklady 5) Závěry 2

3 1. Struktura vodohospodářsk ského průmyslu ve VB Ve Velké Británii zajišťuje dodávky vody a odvádění odpadních vod více než 30 společností Největšími společnostmi, které zajišťují dodávky vody a odvádění odpadních vod (WaSCs) je následujících dvanáct společností: Anglian Water Dwr Cymru (Welsh Water) Northumbrian Water Scottish Water Severn Trent Water South West Water Southern Water Thames Water United Utilities Wessex Water Yorkshire Water Northern Ireland Water 3

4 1. Struktura vodohospodářsk ského průmyslu ve VB (pokrač..) 4

5 1. Struktura vodohospodářsk ského průmyslu ve VB (pokrač..) Typy vlastnictví Scotland and Northern Ireland-státem vlastněné společnosti Wales, jednoúčelová nezisková společnost Anglické vodohospodářské společnosti některé jsou kótované na londýnské burze cenných papírů některémajíjedinéakcionáře jiné vlastní řada dlouhodobých investorů 5

6 1. Struktura vodohospodářsk ského průmyslu ve VB (pokrač..) Další společnosti Čtrnáct společností v Anglii odpovídá pouze za dodávky vody Společnosti dodávající pouze vodu (WOCs) Veškeré výše zmíněné společnosti již existovaly, když byl tento průmysl v roce 1989 zprivatizován Na trhu se od roku 1989 objevilo jen málo nových společností poskytují buď jen dodávky vody nebo dodávky vody a odvádění odpadních vod 6

7 1. Struktura vodohospodářsk ského průmyslu ve VB (pokrač..) 7

8 2. Vodohospodářsk ské předpisy ve VB Vláda Skotsko za předpisy odpovídá pověřená správa v Edinburghu Severní Irsko vodohospodářské služby řídí přímo vláda Anglie a Wales všechny společnosti řídí vládní Rada pro životní prostředí, potraviny a záležitosti venkova (Defra), která odpovídá za legislativu týkající se tohoto sektoru 8

9 2. Vodohospodářsk ské předpisy ve VB (pokrač..) Hospodářské předpisy Hospodářské předpisy v Anglii a Walesu vyhotovuje Generální ředitelství pro vodní hospodářství, všeobecně známé jako Ofwat. Mezi jeho pravomoci patří:- ochrana zájmů spotřebitelů zajišťování řádného fungování dodávek vody a odvádění odpadních vod umožňování společnostem samostatné financování aktivit Předpisy jsou hlavní činností společností, např. jedna z výše jmenovaných společností zaměstnává 20 lidí, kteří majína starost dodržování předpisů, a 7 právníků. Klíčovou aktivitou Ofwat je stanovování cen v rámci průběžně aktualizovaného pětiletého plánu. 9

10 2. Vodohospodářsk ské předpisy ve VB Životní prostředí (pokrač..) Rada pro životní prostředí je nezávislým orgánem, jehož členy jmenuje vláda a která odpovídá za prosazování zákona o životním prostředí ve Velké Británii Tento orgán řídí odvádění a čištění odpadních vod Zákony a předpisy, které vydává, jsou velmi silně ovlivněny legislativou EU 10

11 2. Vodohospodářsk ské předpisy ve VB Kvalita vody (pokrač..) Inspektorát pro kontrolu kvality pitné vody sleduje kvalitu pitné vody Hlavního inspektora jmenuje vláda, ale při prosazování zákonů jedná nezávisle na vládě Normy pro kvalitu pitné vody vycházejí ze směrnice o pitné vodě a z doporučení Světové zdravotnické organizace 11

12 3. Water UK struktura a role společnosti Společnost Water UK je obchodní sdružení, které zahrnuje valnou většinu celého sektoru. Všechny původní společnosti z doby privatizace jsou členy tohoto sdružení. Představenstvo a Rada Představenstvo Odpovídá za strategické řízení organizace. Jeho členy jsou výkonní ředitelé společností pro dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod (WaSCs) a dva zástupci společností dodávajících pouze vodu (WOCs) Představenstvo se schází jednou za čtvrt roku 12

13 Rada 3. Water UK struktura a role společnosti Dohlíží nad politikou společnosti Water UK a odpovídá za řízení záležitostí společnosti Zástupci všech členů Veškeré záležitosti týkající se politiky společnosti musí schválit Rada 13

14 3. Water UK struktura a role Tým zaměstnanců společnosti Výkonný ředitel Odborníci v otázkách firemní strategie týkající se:- pitné vody životního prostředí hospodářských předpisů zákazníků Plus:- komunikace, vztahy s vládou, právní otázky a Evropské záležitosti 14

15 3. Water UK struktura a role Naše poslání společnosti Dát dohromady lidi, kteří jsou schopni vytvořit lepší strategii a zajistit tak vodu pro další generace Důraz na vytváření firemnístrategie Financování poměrné rozdělování příspěvků 15

16 4. Aktivity společnosti Water UK 3 případové studie Vláda příklady Aktuální příklad dluh zákazníka Vysvětlení problému vodohospodářské společnosti nemohou přerušit dodávky vody zákazníkům, kteří neplatíúčty Mnoho nedobytných pohledávek způsobují nájemníci v pronajatých nemovitostech Politikou společnosti Water UK je přesvědčit vládu, aby vydala legislativu, na základě které by byli vlastníci povinni poskytnout vodohospodářským společnostem údaje o nájemnících 16

17 4. Aktivity společnosti Water UK (pokrač..) 1.Na žádost vlády poskytla důkazní materiály 2.Projednala s vládou podrobné podmínky legislativy, které byly na základě průzkumu doporučeny 3.Nová vláda, která prosazuje program deregulace, navrhla dobrovolné sdělování informací 4.Společnost Water UK pokračovala v setkáních s vládními úředníky a zdůrazňovala nedostatečnost dobrovolného sdělování informací 5.Společnost doufá, že prosadí povinné sdělování informací 17

18 4. Aktivity společnosti Water UK (pokrač..) Rada pro životní prostředí Oblast zájmu - vypouštění odpadních látek do přírody, včetně odvádění odpadních látek do přírody z kanalizace Nový zákon, zaveden systém vydávání povolení týkajících se životního prostředí stejné základní požadavky pro různá průmyslová odvětví Příklady společných požadavků: ustanovení, která ukládají zavedení dostatečného systému řízení odvádění odpadních vod a podmínky zakazující odvádění odpadních vod jiným způsobem, než způsobem, který je přísně stanoven v podmínkách povolení 18

19 4. Aktivity společnosti Water UK (pokrač..) Otázkou zůstává, jak toto aplikovat na čištění odpadních vod, u kterých z podstaty věci není možné kontrolovat, co budou vtékající odpadní vody obsahovat nebo co bude obsahovat odtékající voda Není také příliš jasné, jak se bude podmínka vyžadující řádné řízení týkat např. kombinovaných přepadů pro odpadní vody Na žádost Rady pro životní prostředí sestavila společnost Water UK malou skupinu zainteresovaných společností, která bude s Radou jednat 19

20 Ofwat 4. Aktivity společnosti Water UK (pokrač..) Společnost má podobnou roli koordinátora v situaci, kdy Ofwat předkládá návrhy na změnu podmínek přidělování licencí ze strany vlády, na základě kterých fungují veškeré vodohospodářské organizace. Cílem je poskytnout Ofwat volnost při stanovování cen. Společnost Water UK analyzuje jménem svých členů jak právní, tak i ekonomické aspekty návrhů Ofwat a jako zástupce vodohospodářského průmyslu pravidelně komunikuje s Ofwat a snaží se o dosažení kompromisu. 20

21 5. Závěry Privatizovaný průmysl je složitým odvětvím Předpisy pro vodohospodářský průmysl jsou složitou záležitostí, která poskytuje mnoho prostoru jak pro regulační orgány, tak i pro regulované společnosti. Rozpočet pro Ofwat, který je samozřejmě pouze jedním z regulačních orgánů, je zhruba 17 milionů liber na rok (cca 21 milionů euro) Důležitá oblast zájmu pro společnosti zejména v době, kdy jedenkrát za pět let dochází k revizi cen 21

22 5. Závěry (pokrač..) Předpisy je nutné dále vyvíjet Je potřeba vytvořit mechanismus, který umožní vývoj předpisů a zároveň bude chránit zájmy regulovaných společností a jejich akcionářů a věřitelů. Ale... společnosti v tomto sektoru plánují dlouhodobě, na 25 i více let dopředu. Je tedy třeba vyvarovat se rychlých změn. 22

23 5. Závěry (pokrač..) Role obchodních sdružení Jejich hodnota spočívá v tom, že jsou mocným zastupitelským orgánem se strukturami a financováním, které umožňují průmyslu jednotný přístup k záležitostem, které jsou společným zájmem. Zákon na ochranu hospodářské soutěže tuto spolupráci omezuje. Jedná se o širokou oblast působnosti, v rámci které mohou tyto orgány snížit náklady svých členů, zjednodušit uplatňování zákonů a umožnit rovnocenný dialog mezi úřady a průmyslem. Problematickou otázkou je jakým způsobem řídit sdružení, které má velký počet členů, z nichž někteří mají velmi rozdílné názory. 23

Uvolnění potenciálu sociálního podnikání irská praxe

Uvolnění potenciálu sociálního podnikání irská praxe Uvolnění potenciálu sociálního podnikání irská praxe Anotace z anglického originálu: Unlocking the potential of Social Enterprise and Enterpreneurship SEETF Social Enterprise and Entrepreneurship Taskforce

Více

Vztahy mezi státem a železnicí Vliv evropských direktiv 91/440/EHS, 95/18 EHS, 95/19 EHS na právní prostředí a vnitřní strukturu evropských železnic

Vztahy mezi státem a železnicí Vliv evropských direktiv 91/440/EHS, 95/18 EHS, 95/19 EHS na právní prostředí a vnitřní strukturu evropských železnic Vztahy mezi státem a železnicí Vliv evropských direktiv 91/440/EHS, 95/18 EHS, 95/19 EHS na právní prostředí a vnitřní strukturu evropských železnic Členové projektového týmu Projektu 1: Monica Buga (CFR),

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

Formování meziobecní spolupráce, příklady ze zahraničí

Formování meziobecní spolupráce, příklady ze zahraničí Formování meziobecní spolupráce, příklady ze zahraničí Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností září - prosinec 2013 1 Obsah

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

Tato publikace vznikla za podpory Evropské komise v rámci projektu PRESENS.

Tato publikace vznikla za podpory Evropské komise v rámci projektu PRESENS. Zastoupení zaměstnanců v řídících orgánech společností v deseti nových členských státech EU - stručné zprávy z jednotlivých zemí sestavili Michael Stollt a Norbert Kluge Tato publikace vznikla za podpory

Více

Budoucnost pracovišť Projekt

Budoucnost pracovišť Projekt Budoucnost pracovišť Projekt Zajišťování vysoce kvalitních moderních a udržitelných pracovních míst v rámci místní a regionální samosprávy Téma 1 Financování místní a regionální správy: Klíčové úkoly,

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví

Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 1 2015 Ročník 14 V tomto čísle se představují: Pět dimenzí politiky v rámci evropské energetické unie Obce budují vodárenskou infrastrukturu ze

Více

I. Zabezpečování efektivního právního a regulatorního rámce pro společnosti ve vlastnictví státu

I. Zabezpečování efektivního právního a regulatorního rámce pro společnosti ve vlastnictví státu I. Zabezpečování efektivního právního a regulatorního rámce pro společnosti ve vlastnictví státu Právní a regulatorní rámec společností vlastněných státem (dále jen SVS) by měl zabezpečit klidné prostřední

Více

Komparace systémů finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými státy

Komparace systémů finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými státy Komparace systémů finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými státy Prosinec 2008 Zpracovatel: Projektová a rozvojová agentura, a.s. Obsah: 1. Zadání, cíl a smysl studie... 4 1.1. Identifikace

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Kodex správy a řízení společností. založený na Principech OECD (2004)

Kodex správy a řízení společností. založený na Principech OECD (2004) Kodex správy a řízení společností založený na Principech OECD (2004) 2004 KPMG Česká republika, s.r.o. All rights reserved. Je vaše společnost chráněna proti možným rizikům? Víte, jak rizika správně řídit?

Více

STRATEGICKÝ PLÁN EVROPSKÉHO ÚŘADU PRO BEZPEČNOST POTRAVIN 2009-2013. Odhodlána zajistit, aby v Evropě potravin je bezpečný

STRATEGICKÝ PLÁN EVROPSKÉHO ÚŘADU PRO BEZPEČNOST POTRAVIN 2009-2013. Odhodlána zajistit, aby v Evropě potravin je bezpečný STRATEGICKÝ PLÁN EVROPSKÉHO ÚŘADU PRO BEZPEČNOST POTRAVIN 2009-2013 Odhodlána zajistit, aby v Evropě potravin je bezpečný STRATEGICKÝ PLÁN EVROPSKÉHO ÚŘADU PRO BEZPEČNOST POTRAVIN 2009-2013 Přijato v Parmě,

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Praha, srpen 2004 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ POMOC ČESKÉ REPUBLIKY

Praha, srpen 2004 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ POMOC ČESKÉ REPUBLIKY Praha, srpen 2004 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ POMOC ČESKÉ REPUBLIKY EDUCON, o.s. srpen 2004 OBSAH Část 1 - Občan a zahraniční rozvojová pomoc České republiky. 3 Část 2 - Kdo pomoc zajišťuje?... 10 Část 3 - Organizování

Více

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky:

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky: Národní kontaktní místo pro implementaci Směrnice OECD pro nadnárodní podniky Směrnice OECD pro nadnárodní podniky: Doporučení pro odpovědné chování podniků v globálním kontextu Publikace vznikla za podpory

Více

Čisté náklady PUS DPH jako přínos/zátěž. PTS (Švédsko) a AGCOM (Itálie)

Čisté náklady PUS DPH jako přínos/zátěž. PTS (Švédsko) a AGCOM (Itálie) Název pracovní skupiny (PS) Název projektu Předseda PS, NRO Čisté náklady PUS DPH jako přínos/zátěž Implementace povinnosti poskytovat univerzální službu v sektoru poštovních služeb s ohledem na vývoj

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 3 k 15. 12. 2014

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

Z k v a l i t ň o v á n í f i n a n č n í h o ř í z e n í E v r o p s k é u n i e

Z k v a l i t ň o v á n í f i n a n č n í h o ř í z e n í E v r o p s k é u n i e E V R O P S K Ý Ú Č E T N ĺ D V Ů R Z k v a l i t ň o v á n í f i n a n č n í h o ř í z e n í E v r o p s k é u n i e Tuto brožuru připravilo oddělení vnějších vztahů Evropského účetního dvora výhradně

Více

29.10.2013 Úřední věstník Evropské unie L 287/63

29.10.2013 Úřední věstník Evropské unie L 287/63 29.10.2013 Úřední věstník Evropské unie L 287/63 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují

Více

Vnitřní trh. Z krize k novým příležitostem prosperita pro občany a podniky POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Vnitřní trh. Z krize k novým příležitostem prosperita pro občany a podniky POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Vnitřní trh Z krize k novým příležitostem prosperita pro občany a podniky Lepší fungování vnitřního trhu je klíčovým faktorem evropského růstu. Michel Barnier, evropský komisař pro

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

ETICKÝ KODEX SKUPINY GENERALI

ETICKÝ KODEX SKUPINY GENERALI ETICKÝ KODEX SKUPINY GENERALI Již v době založení společnosti, v roce 1831, se naši předchůdci zavázali řídit své podnikání v oblasti pojištění osobních i hmotných rizik co nejefektivněji a nejproduktivněji.

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Uplatňování nařízení Rady č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE)

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Uplatňování nařízení Rady č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.11.2010 KOM(2010) 676 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Uplatňování nařízení Rady č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/81 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu Horizont

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více