VYSOKODÁVKOVANÁ INFUZNÍ TERAPIE VITAMINEM C V PREVENCI A LÉČBĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKODÁVKOVANÁ INFUZNÍ TERAPIE VITAMINEM C V PREVENCI A LÉČBĚ"

Transkript

1 VYSOKODÁVKOVANÁ INFUZNÍ TERAPIE VITAMINEM C V PREVENCI A LÉČBĚ V moderní civilizaci je lidský organismus permanentně ohrožován tzv. oxidativním stresem. To je stav, při kterém v těle vzniká (například vlivem znečištěného ovzduší, různých typů záření, při duševním a fyzickém vyčerpání, při dlouhodobých zánětech, po aplikaci cytostatik a ozařování a při nádorových onemocněních) nadměrné množství tzv. kyslíkových radikálů agresivních látek, které působí destruktivně na tkáně a jsou příčinou řady chorob. Vitamin C má zásadní a nenahraditelnou roli při potlačování oxidativního stresu. Navíc je nezbytný pro normální průběh důležitých biochemických reakcí, např. detoxikaci cizorodých látek v játrech, správný metabolizmus tuků, podílí se na tvorbě kolagenu (důležitého např. pro klouby a stěny cév), blokuje tvorbu karcinogenů, podporuje imunitní pochody a funkci mozku, podporuje vstřebávání železa, což je důležité pro tvorbu a funkci červených krvinek. Vitamin C si lidský organismus nedokáže vytvářet, a proto je třeba jej tělu dodávat. Pokud je hladina vitaminu C v těle nízká, hrozí nebezpečí vzniku onemocnění způsobených buď oxidativním stresem, nebo chyběním vitaminu C pro uvedené chemické reakce (například syntézu kolagenu). Absolutní nedostatek vitaminu C vyvolává nemoci označované jako kurděje (skorbut). Touto chorobou (projevuje se např. krvácením, chudokrevností, poruchou hojení ran) trpěli námořníci při dlouhém pobytu na moři s nedostatečným přísunem potravin s obsahem vitaminu C. Ale již při částečném, tzv. subklinickém nedostatku vitaminu C, dochází k rozvoji nebezpečných změn v těle, např. se zvyšuje koncentrace škodlivého LDLcholesterolu, což je rizikové pro srdce a cévy, a rozvíjí se oxidativní stres, který je spoluzodpovědný za vznik chronických zánětů (např. revmatoidní artritidy), které jsou příčinou vzniku alergií, depresivních poruch, osteoporózy, opakujících se infekcí, nádorových onemocnění, ale i syndromu vyhoření a chronického únavového syndromu. Role vitaminu C v prevenci chorob, rozdíl mezi ústní a intravenózní aplikací Částečný deficit vitaminu C negativně ovlivňuje organizmus, pokud jde o dlouhodobé zdraví. Vitamin C je zapotřebí např. pro prevenci cévních a nádorových onemocnění, doporučována je koncentrace vitaminu C v plazmě minimálně ve výši 0,9 mg/dl, což odpovídá dennímu příjmu mg vitaminu C. Ovšem u chorob, které vznikají díky oxidativnímu stresu a z toho plynoucího chronického zánětu, kdy je v těle nadměrné množství volných kyslíkových radikálů, je požadováno mnohem větší množství vitaminu C, neboť vitamin C je spotřebováván při neutralizaci velkého množství kyslíkových radikálů. Při podání vitaminu C ústy - díky omezeným transportním možnostem ve střevě - lze dosáhnout v krvi jen nízké

2 koncentrace vitaminu C, která postačuje k zajištění pouze uvedených fyziologických (biochemických), nikoli však léčivých účinků. Pro dosažení léčivých účinků vitaminu C je nutné vytvořit v krvi 10-15krát vyšší koncentraci, čehož je možné docílit dávkou v řádu gramů pouze nitrožilním podáním, a to formou vysokodávkované infuze vitaminu C. Intravenózní infuze vytváří v krvi koncentraci vitaminu C, která působí nejen preventivně, ale také terapeuticky, v dávce 0,1 g/kg tělesné hmotnosti působí především imunomodulačně a protizánětlivě, a jak ukazují poslední studie v onkologii, v dávce 0,75-1,5 g / kg tělesné hmotnosti selektivně tumor-cytotoxicky. Účinky protizánětlivého působení vysokých dávek vitaminu C K léčbě chronických zánětů vzniklých z oxidativního stresu, je zapotřebí až 15krát větší koncentrace vitaminu C v krvi oproti normální koncentraci. Jak již bylo řečeno, této koncentrace vitaminu C je možno dosáhnout pouze nitrožilním podáním infuze, protože podáním perorálním kvůli omezené transportní kapacitě mezi střevní stěnou a krevní plazmou nelze potřebné koncentrace v krevní plazmě docílit. Oxidativní stres hraje důležitou roli při zánětech dýchacího ústrojí, při alergiích, kardiovaskulárních a autoimunitních chorobách (např. revmatoidní artritida, roztroušená skleróza, Crohnova choroba ad.) a také u nádorových onemocnění. Podáním gramových dávek vitaminu C v infuzi se rozšiřuje paleta možností léčby těchto onemocnění. Možnosti využití vysokodávkovaného vitaminu C v onkologii Infuzně podaný vitamin C dokáže některé nádorové buňky usmrtit, zatímco zdravé buňky chrání. Tento selektivní účinek je ve farmakologii výjimečný, protože radio- a chemoterapie i cílená biologická léčba působí toxicky na oba typy buněk. Toto je zřejmě zásadní moment, proč navzdory nesporným pokrokům moderní onkologické léčby zůstávají pokročilá stádia nádorových onemocnění často prakticky neléčitelná. Nicméně uvedený duální (dvojí) účinek vitaminu C, dle závěru amerického Národního Onkologického Institutu (National Cancer Institute), snižuje intenzitu nežádoucích účinků zmíněné konvenční radio- a chemoterapie a zvyšuje kvalitu života onkologických pacientů. Duální účinek vitaminu C vysvětlují odborníci následovným způsobem: zatímco zdravé buňky chrání účinkem antioxidačním a na této úrovni podporuje protinádorovou imunitu, nádorové buňky destruuje účinkem prooxidačním, protože výhradně v okolí nádorové buňky je prostředí (díky přítomnosti iontů mědi, železa a zvýšené aciditě), s nímž vitamin C vytváří peroxid vodíku, který je schopen nádorovou buňku zničit. Jinými slovy řečeno, infuzní vitamin C podporuje základní protinádorovou léčbu v místě nádoru, protože stejně jako chemoterapeutikum působí na nádorovou buňku efektem

3 prooxidačním. Ovšem současně chrání svým antioxidačním efektem okolní zdravé buňky. Zmíněná terapie tedy přispívá k cílené likvidaci nádorových buněk a nadto působí proti metastázování, což je dáváno do souvislosti se schopností vitaminu C blokovat nádorovou angiogenezi (nádor si nemůže nově vytvářet své cévy a šířit se). Co na to říkají lékaři? Je otázkou v jaké míře lze aplikovat příznivé výsledky vysokých dávek infuzního vitaminu C do stávajících terapeutických postupů. V současné době registrujeme názor doporučující jeho okamžité nasazení onkologickým pacientům, zatímco paralelně existuje zdrženlivá úvaha preferující vyčkání na finální fázi klinického zkoušení, která se ovšem uplatňuje zejména u nových léčivých látek, nikoliv u látek, jejichž farmakologické vlastnosti jsou dostatečně známé a léčivý účinek lze považovat za prokázaný díky tradiční klinické praxi. Samozřejmě, oba tyto postoje jsou respektování hodné, jelikož zákon o léku umožňuje přistupovat k danému léčebnému protokolu oběma způsoby. Nicméně s ohledem na prokázanou bezpečnost této léčby opírající se o celou řadu klinických studií a také vzhledem k neuspokojivým výsledkům stávající farmakoterapie (dle závěrů World oncology forum 2012 a metaanalýzy publikované v roce 2012), je žádoucí aktuální integrace léčebného protokolu vysokými dávkami infuzního vitaminu C, který používají lékaři například v USA a v Německu u onkologických pacientů již řadu let. Tento přístup je založen na stanovisku, které zaujal nezávislý americký NIH (National Institute of Health), respektive NCI (National Cancer Institute): Vitamin C je základní nutrient s antioxidačními vlastnostmi v normálních fyziologických koncentracích. Vysoké dávky vitaminu C jsou studovány v léčbě onkologických pacientů od sedmdesátých let minulého století. Studie prokázaly, že vysoká dávka vitaminu C má prooxidační, tj. netoxicky chemoterapeutické vlastnosti. Studie s vysokými dávkami vitaminu C u onkologických pacientů prokazují zlepšení kvality života a snížení nežádoucích účinků protinádorové léčby. Intravenózní vitamin C byl všeobecně dobře tolerován v klinických studiích. Vitamin C - prostředek prevence a terapie Preventivní a terapeutické podávání vitaminu C je založeno na účinku, který je závislý na dávce. Infuzní podání vitaminu C v nutriční dávce 0,1 0,6 g/kg tělesné hmotnosti (tedy v jednorázové dávce zhruba 7,5 g) zajišťuje prosperitu pro imunitní, nervový a

4 kardiovaskulární systém. Infuzní podání této dávky vitaminu C je v dnešní době v důsledku psychické i fyzické exhausce organismu zcela namístě, jelikož při nedostatku vitaminu C je organismus vyčerpáván oxidativním stresem, který oslabuje imunitní systém, což se projeví v první řadě zvýšenou vnímavostí k infekcím (včetně chřipky a nemocí z nachlazení, únavového syndromu). Ovšem v případě dodání vitaminu C buňky imunitního systému (leukocyty) cíleně vychytávají vitamin C, který zvyšuje jejich aktivitu; jedná se o podporu vrozené imunitní reakce. Pokud není dlouhodobě oxidativní stres neutralizován antioxidační kapacitou vitaminu C, dochází vedle uvedené zvýšené vnímavosti k akutním infekcím - také k iniciaci zánětlivého procesu. Chronický zánět a oxidativní stres potom vytvářejí příznivé podmínky pro vznik onemocnění, jako jsou revmatoidní artritida, alergické choroby, kardiovaskulární a urogenitální onemocnění, psychické poruchy, chronická infekční onemocnění a nádorové choroby. Vitamin C zháší volné kyslíkové radikály, které poškozují zdravé tkáně, vyvolávají oxidativní stres, respektive chronický zánět, který je příčinou těchto onemocnění, působí tedy antioxidačně. V této souvislosti je důležité konstatování, že u těchto chorob (recidivující infekce, alergie, artritida (zánět kloubů), ateroskleróza (kornatění tepen), nádory) byl prokázán nedostatek vitaminu C, jelikož tato onemocnění spotřebovávají vitamin C, což má za následek kontinuální snižování rezerv vitaminu C v organismu. Proto je infuzní podání gramových dávek důležité například při onkologické léčbě (v rámci léčby protinádorové), jelikož kapacita vitaminu C je vyčerpána díky nádorové aktivitě, přičemž infuzní suplementace je nutná k zajištění činnosti protinádorové imunity. Jak už bylo řečeno, u onkologických pacientů lze využít duální efekt infuzně podaného vitaminu C, který v dávce 0,1 0,6 g/kg tělesné hmotnosti chrání antioxidačním účinkem zdravé buňky a podporuje protinádorovou imunitu, zatímco v dávce 0,75 1,5 g/kg tělesné hmotnosti působí cíleným účinkem prooxidačním na nádorové buňky. Těmito svými duálními vlastnostmi se stává infuzní podání vitaminu C nadčasovou a bezpečnou cestou léčby a zároveň výživy (tedy nutričním farmakologickým přístupem) u onkologických pacientů. To je i zdůvodněním, proč se ve studiích neprokazuje snížení chemoterapeutického efektu při kombinované terapii nádoru, ale naopak se prokazuje podpora chemoterapeutického účinku (např. studie PACMAN kombinace gemcitabinu a infuzního vitaminu C u nádoru pankreatu, kterou organizoval americký National Institute of Health National Cancer Institute /NIH-NCI/). Z výše uvedeného je tedy patrné, že účinek vitaminu C je závislý na podané dávce. Infuzní vitamin C v dávce 0,1 0,6 g/kg tělesné hmotnosti 1-2x týdně reprezentuje nutričně farmakologickou intervenci, která je součástí základní protinádorové léčby. Tento dávkovací režim zajišťuje výše zmíněné účinky především antioxidační (= imunomodulační a protizánětlivé) a v menší míře také prooxidační (= netoxicky chemoterapeutické). U

5 onkologického pacienta lze očekávat zvýšení kvality života, snížení toxicity a podporu účinnosti chemoterapeutických konvenčních postupů, prevenci metastáz, prodloužení doby remise /prodloužení doby do progrese, cytostatický účinek na nádorové buňky. Tyto závěry podporuje studie realizovaná 7 let na několika onkologických klinikách v Německu, ve které byla pacientkám s karcinomem prsu podávaná 1x týdně po dobu 1 měsíce infuze vitaminu C 7,5g (Vollbracht et al., 2011). Samozřejmě, se zvýšením dávky je z hlediska duality zachovaný účinek antioxidační a zvýrazňuje se efekt prooxidační, respektive tumor selektivně cytotoxický (0,75 1,75 g/kg). Ten se používá zejména u onkologických pacientů, kteří nejsou, nemohou či nechtějí být léčeni konvenčními chemoterapeutiky. Tato vrcholová netoxicky chemoterapeutická dávka parenterálně podaného vitaminu C se může podávat také společně s konvenčními chemoterapeutiky především u závažných forem malignit (viz např. karcinom pankreatu v již avizované studii PACMAN). Je infuzní vitamin C v gramových dávkách bezpečný? Vitamin C je fyziologická, pro organismus běžná látka, jejíž přebytek se ledvinami vyloučí poté, co v těle zmíněným prospěšným způsobem ovlivní jednotlivé systémy (imunitní, nervový, kardiovaskulární). Vzhledem k roli, kterou v této rovnováze vitaminu C v těle hrají ledviny, je důležitá neporušená ledvinná funkce. Osoby, které trpí selháváním ledvin či mají sklon k tvorbě ledvinných kamenů, by neměly infuzní vysokodávkovaný vitamin C užívat. Někteří odborníci charakterizují podávání vysokodávkovaného vitaminu C jako zapomenutý poklad ve farmakoterapii. Tato metoda totiž byla v osmdesátých letech minulého století používána, pak postupně pozapomenuta kvůli neznalosti farmakologických vlastností vitaminu C, a až v nedávné době s jejich objasněním a také s objevem zásadní důležitosti oxidativního stresu při vzniku onemocnění a roli, kterou v ovlivnění tohoto stresu hrají vysoké hladiny vitaminu C, byla tato perspektivní metoda znovu na základě rostoucího množství odborných argumentů znovuobjevena. Její účinnost dokládá stále rostoucí množství studií např. v onkologii, kardiologii, revmatologii, alergologii ad. Komu je vhodné podat infuzní vitamin C 7,5g? Každému, kdo má: - stres, - psychickou zátěž či fyzickou námahu (včetně sportu), - psychické poruchy, - opakované infekce (chřipky, angíny, rýmy, kašle, záněty plic ad.), - alergie, - metabolický syndrom (obezita, vysoký krevní tlak, cukrovka),

6 - revmatické choroby charakterizované např. bolestmi kloubů, - autoimunitní onemocnění (revmatoidní artritida, Crohnova choroba ad.), - nádorové onemocnění (v jakémkoliv stádiu). Kde je infuze dostupná? Infuzní terapie vitaminem C je registrovaná Státním ústavem pro kontrolu léčiv a je vázána na lékařský předpis. Lidé, kteří se domnívají, že by pro ně byla vhodná infuzní léčba či preventivní kúra, mohou kontaktovat svého onkologa či praktického lékaře, protože tuto terapii může předepsat každý lékař. Místně příslušného lékaře, který se touto terapií zabývá, lze nalézt na internetové adrese Pacienti bez přístupu k internetu mohou kontaktovat informační centrum společnosti Edukafarm (tel.: , které lékaře doporučí. Onkologičtí pacienti mohou kontaktovat také přímo tato onkologická pracoviště: - Komplexní onkologické centrum KN, Liberec (MUDr. Marta Holíková, tel.: , - Radioterapeutická a onkologická klinika FNKV, Praha (MUDr. Martin Majirský, tel.: recepce kliniky, - Institut onkologie a rehabilitace Na Pleši, Nová Ves pod Pleší (prim. MUDr. Petra Garnolová, tel.: , - Oddělení radiační onkologie nemocnice Prostějov (prim. MUDr. Vladimír Brtník, tel.: , Léčba infuzním vitaminem C není v současnosti pojišťovnami hrazena. Cena přípravku pro onkologické pacienty, kteří potřebují užívat dlouhodobě více balení, se pohybuje v nemocničních lékárnách kolem 460 Kč. Pro ostatní pacienty v běžných lékárnách je cena jednoho balení cca 750 Kč. Infuzní terapie vitaminem C se obvykle aplikuje formou krátké nitrožilní infuze, aplikaci provádí lékař či zdravotní sestra. Odkazy na zajímavé linky Video o zkušenostech s infuzní terapií vitaminem C v zahraničí (případ onkologické pacientky) Video s reportáží o terapii vitaminem C v onkologii udalosti/ /?index[]=278554&x=63&y=22

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

www.pediatric-rheumathology.printo.it LÉKOVÁ TERAPIE

www.pediatric-rheumathology.printo.it LÉKOVÁ TERAPIE www.pediatric-rheumathology.printo.it LÉKOVÁ TERAPIE Nesteroidní protizánětlivé léky (nesteroidní antirevmatika, NSA, NSAID) Nesteroidní antirevmatika mají protizánětlivý, antipyretický (snižující horečku)

Více

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc.

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc. komerční PřÍlOHa SPOleČnOSTI MeDIaPlaneT získejte přesné informace Jak se orientovat na internetu v otázkách rakoviny? Cévní mozková příhoda Kde hledat vhodnou pomoc? březen 2014 ZRALÝ VĚK foto: ArchIV

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

Struktura jaterního lalůčku

Struktura jaterního lalůčku OBSAH Játra...2 Zhoubné onemocnění jater...4 Jak se stanoví diagnóza nádoru jater...6 Jak se zhoubné onemocnění jater léčí...11 Jaké jsou nežádoucí účinky léčby...14 Jak probíhá další sledování po léčbě...17

Více

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ 1. Úvod V současné době se stále více setkáváme s termínem zdravotní znevýhodnění. Osoby se zdravotním znevýhodněním spadají ve vzdělávací oblasti podle školského zákona (zákon č.

Více

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI ČESKÁ ASOCIACE SESTER ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER SEKCE ONKOLOGICKÁ 3/2007 TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI C A S INFORMACE O VZDĚLÁVACÍCH

Více

neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1

neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1 neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1 PŘÍLOHU PŘIPRAVILI ČLENOVÉ ČESKÉ NEUROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU TÝDEN A PARTNERŮ

Více

PROBLEMATIKA STÁRNUTÍ

PROBLEMATIKA STÁRNUTÍ PROBLEMATIKA STÁRNUTÍ (ANTIAGING) MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ STÁRNUTÍ: REALITA, SEN NEBO LUKRATIVNÍ OBCHOD? (některé informace k diskuzi i poučení) MUDr. Michael KUČERA 2003, MUDr. Kučera, Karla Čapka 4, 36001

Více

Multidisciplinární kooperace v onkologii

Multidisciplinární kooperace v onkologii Leden 2010 číslo 01 Odborný onkologický časopis pro mezioborovou spolupráci Multidisciplinární kooperace v onkologii Ekonomická krize ve zdravotnictví Postavení podpůrné léčby v rámci onkologické terapie

Více

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Vést spokojený a dlouhý život bez bolesti a nemocí bylo cílem snad všech lidských civilizací od počátku věků. Šamani a léčitelé, ranhojiči a lékaři neustále hledali

Více

Co je třeba vědět o transplantaci jater. Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké

Co je třeba vědět o transplantaci jater. Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké Co je třeba vědět o transplantaci jater Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké Obsah Vydal: Euroverlag, s.r.o., Plzeň, 2004, za finanční podpory Roche Praha, s.r.o. Text: MUDr.

Více

Dětská leukémie průvodce pro rodiče

Dětská leukémie průvodce pro rodiče MUDr. Lucie Šrámková Dětská leukémie průvodce pro rodiče Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Dětská leukémie Průvodce pro rodiče MUDr. Lucie

Více

Manuál pro léčbu zařízením kvantové medicíny RIKTA

Manuál pro léčbu zařízením kvantové medicíny RIKTA Stránka 1 z 173 Stránka 2 z 173 OBSAH Předmluva...9 Kvantová terapie. Mechanismus účinku a klinické účinky... 10 Kapitola 1... 14 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘÍSTROJI KVANTOVÉ TERAPIE RIKTA... 14 Použití zařízení:...

Více

Základní kurz buněčné medicíny. Co byste měli vědět o mikroelementech a o práci našeho institutu

Základní kurz buněčné medicíny. Co byste měli vědět o mikroelementech a o práci našeho institutu Základní kurz buněčné medicíny Co byste měli vědět o mikroelementech a o práci našeho institutu první stupeň Cíle kurzu / I / 1. Nemoci vznikají na úrovni buněk 2. Nedostatek bioenergie v buňkách je nejčastější

Více

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol.

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol. Onkologie minimum pro praxi Jiří Tomášek a kol. ÚVOD OBECNÁ ČÁST Úvod Onkologie je mimořádně komplexní obor a stejně jako u jiných velkých oborů je velmi obtížné držet krok napříč všemi diagnózami a tématy,

Více

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E ÚČELOVÉ PUBLIKACE Liga proti rakovině Praha vydává letáky, brožury, publikace a další účelové informace pro onkologicky nemocné a pro jejich okolí. Snažíme se formou těchto brožur podat pomocnou ruku těm,

Více

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Z čistě fyzikálního hlediska je infračervené záření elektromagnetické vlnění, které se na stupnici elektromagnetického vlnění nalézá mezi červenou

Více

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů Kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE

Více

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014 ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014 POZOR NA KLÍŠŤATA KLÍŠŤATA JSOU DNES TAM, KDE DŘÍVE NEBÝVALA! klouby vazy šlachy Objevte s Kamzíkem JARNÍ SOUTĚŽ nejvyšší místo Evropy v srdci švýcarských Alp! Jediný v ČR se zesílenou

Více

DAŇ ZA ÚSPĚCHY. (Komplikace a následky onkologické léčby)

DAŇ ZA ÚSPĚCHY. (Komplikace a následky onkologické léčby) (Komplikace a následky onkologické léčby) Vyléčit nádorové onemocnění dítěte není jen tak. Předpokládá to likvidovat všechny nádorové buňky v těle pacienta, jinými slovy zabít všechny buňky primárního

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PLIC

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PLIC CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PLIC OBSAH Co jsou plíce............................2 Co jsou nádory..........................3 Co jsou nádory dýchacího ústrojí..........4 Co jsou zhoubné nádory plic a

Více

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít Hana Konečná Nadace Mateřská naděje Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Koalice pro zdraví Česká společnost

Více

CARNOSINE STAR. cognitive impairment)

CARNOSINE STAR. cognitive impairment) MUDr. Michael Kučera, 2006 Současný přehled 1. Úvod. 2. Farmakologie a biochemie. 3. Krátká historie. 4. Mocný antioxidant. 5. Chelatotvorný účinek. 6. Prevence glykace. 7. Prevence karbonylace. 8. Prospěšný

Více

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ P R A H A Duben 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. DETERMINANTY ZDRAVÍ... 3 3. ZDRAVOTNÍ STAV OBYVATEL...

Více

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU A PARTNERŮ. ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: PRIM. MUDR. STANISLAV

Více

I m u n o l o g i e 1 9 9 8. IV. Chronický únavový syndrom. I m u n o l o g i e 98

I m u n o l o g i e 1 9 9 8. IV. Chronický únavový syndrom. I m u n o l o g i e 98 I m u n o l o g i e 1 9 9 8 IV. Chronický únavový syndrom Chronický únavový syndrom MUDr. Martin Nouza, CSc. Chronický únavový syndrom (CFS - chronic fatigue syndrome), některými skupinami nazývaný chronický

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Česká republika je již několik let součástí EU a patří mezi vyspělé země. Tomu by měl odpovídat i zdravotní stav obyvatel. Kvůli nepříznivému vývoji v letech 1960 až 1990 musíme

Více

Preventivní program. Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže. Karcinom prostaty. (informace pro praktické lékaře)

Preventivní program. Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže. Karcinom prostaty. (informace pro praktické lékaře) Preventivní program Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže Karcinom prostaty (informace pro praktické lékaře) Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. Tento program podpořila: AstraZeneca Karcinom

Více

Primární imunitní trombocytopenie (ITP)

Primární imunitní trombocytopenie (ITP) Primární imunitní trombocytopenie (ITP) doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA Informace pro pacienty Interní hematologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské

Více