Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu (AKADEMIE)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu (AKADEMIE)"

Transkript

1 V rámci projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/ Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu (AKADEMIE) se v roce 2015 budou konat následující odborné kurzy: VÝBĚROVÉ METODY V INVENTARIZACI LESA A KRAJINY Termín a místo: na B41 Přednášející Ing. Radim Adolt, Ph.D., ÚHÚL Brandýs n. L., pracoviště Kroměříž Stručný obsah: Základní pojmy a definice z oblasti Národní inventarizace lesů (NIL) ČR, monitoringu přírodních zdrojů a krajiny. Základy výběrových šetření pojmy, vybrané typy výběrových protokolů a jejich typické aplikace. Jednofázové odhady úhrnu a podílu, jednofázový odhad úhrnu kalibrovaný na známou velikost geografické domény, odhady v prostorových a atributových doménách. Intervalové odhady na principu normální aproximace, dvoufázové odhady úhrnu. Dvoufázové (regresní) odhady podílu. Výuka bude každý den rozčleněna do teoretického výkladu a praktického bloku, kde budou prakticky řešeny konkrétní případy z terénu. Diskuze, zpětná vazba od posluchačů, návrat k probíraným tématům podle potřeby a zájmu účastníků. Výše uvedený program, je pouze rámcový a může být do určité míry operativně měněn a doplněn na základě zájmu účastníků a diskuze s lektorem. Ing. Radim Adolt, Ph.D. je vynikající odborník v oblasti plánování biometrických šetření a jejich vyhodnocení. Podílel se na vyhodnocení výsledků prvního běhu NIL ČR a je autorem výrazně inovovaného designu sběru dat a jejich vyhodnocení pro druhý běh NIL ČR (NIL2), který právě probíhá. Je také průkopníkem využití Open Source programů v této oblasti, také veškeré výpočty a simulace v rámci kurzu budou prováděny pomocí Open Source programů, to znamená, že další využití přednášených postupů nebude vázáno na nákup drahých programů a každý je bude moci neomezeně využít ve své odborné a vědecké praxi.

2 POKROČILÉ METODY ANALÝZY DAT Termín a místo: na B41 Přednášející: doc. Ing. Karel Drápela, CSc., LDF MENDELU Stručný obsah: průzkumová analýza dat, odhady parametrů základního souboru, parametrické a neparametrické statistické testy, analýza rozptylu včetně zpracování méně obvyklých uspořádání pokusů (hierarchická Anova, Anova s opakovanými měřeními, mnohorozměrná Anova a další), síla testu a velikost výběru. Výpočty budou probíhat v Excelu a Statistice. METODY REGRESNÍ ANALÝZY Termín a místo: na B41 Přednášející prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc., TU Pardubice Stručný obsah: teorie i praxe lineární a nelineární regresní analýzy, regresní diagnostika (ověření kvality dat, kvality modelu a splnění předpokladů metody výpočtu parametrů), budování regresního modelu, zobecněné regresní modely (především logistická regrese modelování pravděpodobnosti výskytu jevů). Výpočty budou probíhat v programu ADSTAT a především v QCExpertu 3.3 (zcela nová verze programu vynikajícího svými širokými možnostmi regresní analýzy a především regresní diagnostiky). Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. je vynikající odborník oblasti zpracování dat, především se specializací na regresní analýzu a využití vícerozměrných metod. Je známý svými osvědčenými kurzy, které mají dlouhou a velmi úspěšnou tradici na Univerzitě Pardubice, ale také na naší fakultě se již jeho kurzy s velkým úspěchem pořádaly. Prof. Meloun je také spoluautorem velmi úspěšných a populárních učebnic statistické analýzy dat vydaných jak v češtině, tak i v angličtině.

3 SIMULÁTOR BIODYNAMIKY LESA SIBYLA (2 týdny) Termín a místo: na B41 Přednášející doc. Ing. Marek Fabrika, Ph.D., TU Zvolen Obsahem kurzu bude podrobný výklad k jednotlivým modulům systému (podrobněji o jednotlivých částech simulátoru viz a frekventanti kurzu se naučí tento program detailně používat, především formou řešených praktických příkladů přímo pod vedením autora programu. Doc. Fabrika je předním mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti modelování a simulace vývoje lesa. Je autorem simulátoru SIBYLA, který se používá v oblasti střední Evropy (především, Slovensko, Německo, Česko) a jako jediný lesnický simulátor je také přizpůsoben pro použití v ČR (klimatická a ekologická regionalizace). Pro výzkumné a výukové účely je možné program používat zdarma. VÍCEROZMĚRNÉ STATISTICKÉ METODY Termín a místo: na B41 Přednášející prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Stručný obsah: význam a možnosti využití vícerozměrných metod, vícerozměrná průzkumová analýza dat, analýza hlavních komponent (PCA), faktorová analýza, shluková analýza, mnohorozměrné škálování, korespondenční analýza, kanonická korelace. Výpočty budou probíhat především v programu Statistica. VYUŽITÍ JAZYKA R V LESNICKÝCH DISCIPLINÁCH Termín a místo: (možná bude upřesněno) 2015 na B41 Přednášející Ing. Radim Adolt, Ph.D., ÚHÚL Brandýs n. L., pracoviště Kroměříž Program R (www.r-project.org) je statistické open source prostředí, které se postupně stalo světovým standardem ve statistické analýze. Umožňuje provádět veškeré statistické analýzy pomocí programu, který je zdarma a který umožňuje provedení i velmi náročných statistických metod včetně rozsáhlých grafických výstupů. Na druhé straně je nutné se naučit základní syntaxi jazyka a hlavní zásady jeho použití, což je právě cílem tohoto kurzu. Po absolvování kurzu budete moci provádět statistické analýzy zcela nezávisle na drahém

4 komerčním softwaru a budete mít možnost vytvářet vlastní analýzy přesně podle vašich potřeb. Kurz je vhodný zejména pro ty zájemce, kteří prošli výukou základů statistiky a řeší svoji diplomovou práci, disertaci nebo výzkumný úkol a nemají žádné nebo jen počáteční zkušenosti s jazykem R. Využijte vynikající příležitosti seznámit se s nejnovějšími používanými postupy v oblasti využití jazyka R, aplikovatelnými v lesnictví, ekologii i dalších oborech. Výuka bude probíhat osvědčenou formou kombinace nejnutnějšího teoretického výkladu s prací na konkrétních praktických zadáních (praktickým příkladům bude věnována prioritní pozornost). Lektor je vynikající odborník v oblasti plánování biometrických šetření a jejich vyhodnocení. Podílel se na vyhodnocení výsledků prvního běhu NIL ČR a je autorem výrazně inovovaného designu sběru dat a jejich vyhodnocení pro druhý běh NIL ČR (NIL2), který právě probíhá. S využitím jazyka R v těchto oblastech má mimořádně bohaté zkušenosti. Kurzy jsou určeny především pro zaměstnance LDF a ostatních fakult a součástí MENDELU a dále pro doktorandy (vzhledem k nutnosti plnění monitorovacích indikátorů v oblasti vzdělávání zaměstnanců mají při přihlašování přednost zejména doktorandi, kteří mají nějaký úvazek na MENDELU, ale kurzy jsou samozřejmě otevřeny všem). Kurzy jsou zcela zdarma, proto využijte této vynikající příležitosti, která se po skončení projektů OPVK (v roce 2015) již pravděpodobně nebude opakovat (cena komerčních kurzů tohoto rozsahu se pohybuje v řádech mnoha desítek tisíc Kč). Kurzy na výše uvedená témata probíhají naposled (kromě kurzu Pokročilých metod), máte tedy poslední příležitost se jich ZDARMA zúčastnit. Na kurzy se budete moci přihlásit na webové stránce Možnosti přihlášení se na jednotlivé kurzy budou na uvedené stránce aktivovány postupně, chronologicky, s dostatečným časovým předstihem. Každá přihláška bude potvrzena. V případě vyčerpání kapacity budou další zájemci evidováni jako náhradníci.

5 Kromě výše uvedených kurzů se od počátku zimního semestru již na LDF rozběhly následující zcela nově koncipované jazykové kurzy: Elementary Business Correspondence Obchodní angličtina pro praktické použití, různé úrovně pokročilosti, PhDr. Řitičková Successful Presentations in English Angličtina pro účely prezentací, různé úrovně pokročilosti, Mgr. Kořínková Kurzy němčiny Němčina ve výzkumné praxi, Němčina v administrativě, Němčina pro vědecké a odborné pracovníky, různé úrovně pokročilosti, PhDr. Sýkorová Tyto jazykové kurzy jsou rovněž zcela zdarma a lze se na ně ještě stále přihlašovat přímo u lektorek jednotlivých kurzů na jejich ových adresách. RNDr. Pavel MAZAL, Ph.D. garant 2. klíčové aktivity doc. Ing. Karel DRÁPELA, CSc. koordinátor projektu

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ F a k u l t a p o d n i k a t e l s k á Brno Business School STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA Executive US-MBA Master of Businesss Administration ve spolupráci s Dominican University

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Úvod. Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb. doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.

Úvod. Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb. doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb Úvod doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. Původním účelem projektu bylo přinést příklady praxe v oblasti autoevaluace našich škol se zaměřením

Více

Příloha č. 10. Podrobný popis klíčových aktivit projektu vč. komentáře k rozpočtu

Příloha č. 10. Podrobný popis klíčových aktivit projektu vč. komentáře k rozpočtu Příloha č. 10 Podrobný popis klíčových aktivit projektu vč. komentáře k rozpočtu Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo a název oblasti podpory: 2.4 Partnerství

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

Projekt CZ.04.3.07/4.2.01.1/0005 INOVACE METOD HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Projekt CZ.04.3.07/4.2.01.1/0005 INOVACE METOD HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Projekt CZ.04.3.07/4.2.01.1/0005 INOVACE METOD HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Projekt je podporován Evropským sociálním fondem v ČR a státním rozpočtem ČR v rámci Jednotného programového

Více

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Závěrečná týmová práce v programu celoživotního vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Individuální projekt národní Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Situační zpráva

Individuální projekt národní Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Situační zpráva Individuální projekt národní Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Situační zpráva Úvod Řešení Individuálního projektu národního Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu,

Více

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA Executive US-MBA Master of Businesss Administration

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA Executive US-MBA Master of Businesss Administration VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ F a k u l t a p o d n i k a t e l s k á Brno Business School STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA Executive US-MBA Master of Businesss Administration ve spolupráci s Dominican University

Více

Tvorba koncepce projektu

Tvorba koncepce projektu Tvorba koncepce projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0459 Zvyšování kompetencí studentů technických oborů prostřednictvím modulární inovace studijních programů 1 Název projektu: Registrační číslo projektu: Manažer

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 Brno, květen 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 1 Úvod AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá vysoká

Více

marketingového výzkumu

marketingového výzkumu Roman Kozel, Lenka Mynářová, Hana Svobodová Moderní metody a techniky marketingového výzkumu Aktuální trendy marketingu a marketingového výzkumu Marketingový výzkum od zadání po návrhy řešení Analýza dat

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 VŠMIE květen 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

marketingového výzkumu

marketingového výzkumu Roman Kozel, Lenka Mynářová, Hana Svobodová Moderní metody a techniky marketingového výzkumu Aktuální trendy marketingu a marketingového výzkumu Marketingový výzkum od zadání po návrhy řešení Analýza dat

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více

S B O R N Í K KO N F E R E N C E

S B O R N Í K KO N F E R E N C E SBORNÍK KONFERENCE KPM CONSULT, a.s., člen SDT a Network of National ITS Associations, pořádá 2. ročník odborné konference TELEMATIKA PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVU 2007 motto: Propojení vědy a praxe Plzeň, reprezentační

Více

MBAD 658 Risk Management (Řízení rizik)... 11 MBAD 659 Information Technology (Informační technologie)... 11 PLÁN SOUSTŘEDĚNÍ 1. SEMESTRU...

MBAD 658 Risk Management (Řízení rizik)... 11 MBAD 659 Information Technology (Informační technologie)... 11 PLÁN SOUSTŘEDĚNÍ 1. SEMESTRU... OBSAH OBSAH... 1 INFORMACE O STUDIU MBA... 4 CÍLE STUDIA US-MBA... 5 Učební výstupy... 5 Metody výuky... 5 ORGANIZACE STUDIA... 6 ŘÍZENÍ A LEKTORSKÝ SBOR STUDIA MBA... 7 Vedení programu:... 7 Doc. Ing.

Více

statistiky Základy Aplikace v technických a ekonomických oborech Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž

statistiky Základy Aplikace v technických a ekonomických oborech Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž Základy statistiky Aplikace v technických a ekonomických oborech měření a zjišťování teoretické modely empirické modely základy induktivní statistiky počítačové

Více

Přírodovědecká fakulta JU má akreditovaných celkem 8 doktorských studijních programů s jedenácti studijními obory, standardní doba studia 4 roky.

Přírodovědecká fakulta JU má akreditovaných celkem 8 doktorských studijních programů s jedenácti studijními obory, standardní doba studia 4 roky. Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích duben 2013 O hodnocení doktorských studijních

Více

Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES - výstup mapování škol podobného zaměření

Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES - výstup mapování škol podobného zaměření Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES - výstup mapování škol podobného zaměření Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení prostupnosti studentů mezi VOŠ SOKRATES a VŠ

Více

KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011

KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011 SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNICKÁ RADA KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011 Sborník z 19. konference, konané ve dnech 13. 15. září 2011 v Českých Budějovicích Září 2011 1 Sdružení knihoven ČR, Ostrava 2011

Více

Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013. Úvod. Zpracovaly PhDr. Jana Zapletalová a PhDr. Světlana Durmeková

Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013. Úvod. Zpracovaly PhDr. Jana Zapletalová a PhDr. Světlana Durmeková Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013 Zpracovaly a PhDr. Světlana Durmeková Obsah: Úvod I. Zpráva o plnění koncepce péče o nadané děti a žáky (2004-2008) a popis současného

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

OBSAH Průvodce září prosinec 2011

OBSAH Průvodce září prosinec 2011 2 OBSAH Průvodce září prosinec 2011 KVALITA 5 MANAŽER KVALITY (EOQ) 5 ZDOKONALOVACÍ KURZ PRO TECHNIKY A KONTROLORY KVALITY 5 ŠKOLENÍ MISTRŮ 6 PŘÍPRAVA AUDITORŮ QMS (EOQ) 7 ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE AUDITORŮ

Více

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem 1. blok Teorie tvorby www Základní technologie Vlastnosti různých softwarů Základy webové grafiky V prvním bloku se účastníci

Více

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X Strana : 2 Obsah: Obsah:... 3 1. Úvod... 4 2. Kurzy na českých vysokých školách, zaměřené na inovace... 6 5.1. Přehled kurzů... 6 2.1.1. Ekonomická fakulta VŠB-TU

Více