PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ. Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ. Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem"

Transkript

1 PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem Integrované a adaptabilní systémy poskytující přehled a kontrolu nad aktivitami vaší firmy _MS_Profilova_brozura_BMS_ :35:22

2 O Microsoft Dynamics Microsoft Dynamics je řada integrovaných, adaptabilních podnikových řešení, která vašim zaměstnancům umožní přijímat důležitá rozhodnutí s větší jistotou. Řešení Microsoft Dynamics fungují podobně jako ostatní software společnosti Microsoft a spolupracují s ním což znamená snadné osvojení a snížení rizika spojeného s implementací nového řešení. Tato řešení automatizují a zjednodušují procesy související s financemi, vztahy se zákazníky, odběratelsko-dodavatelským řetězcem a výrobou. Pomáhají zlepšovat ekonomické výsledky firem. Řešení Microsoft Dynamics jsou určena pro maloobchodní podniky, výrobní, distribuční a servisní společnosti, organizace ve státní správě, a samosprávě podniky fungující lokálně i ve více státech _MS_Profilova_brozura_BMS_2 2 Řešení a služby Microsoft Dynamics lze navíc přizpůsobit vašim potřebám a firemním procesům můžete použít některé z vyzkoušených oborových řešení nebo systém dále upravit podle individuálních požadavků vaší firmy. Všechny funkce mohou být umístěny bezpečně na webu a poskytovat pohodlný přístup pro zaměstnance, zákazníky, dodavatele a partnery. Celosvětově používá řešení Microsoft Dynamics ve více než 100 zemích světa přes zákazníků, o které se stará více než partnerů :35:24

3 Čtyři důvody proč Microsoft Dynamics Intuitivní pro vaše lidi Umožněte vašim zaměstnancům soustředit se na to co je opravdu důležité. Microsoft Dynamics funguje stejně jako ostatní produkty Microsoft, které vaši lidé již používají a znají. To urychluje osvojení si aplikace a pracovníci se tak mohou věnovat svým činnostem. Microsoft Dynamics je navržen pro jednotlivé pracovní role v podniku, s možností jednoduchého přizpůsobení a automatizace na základě individuálních preferencí každého zaměstnance. V konečném důsledku dochází ke zvýšení efektivity práce vašich zaměstnanců. Dobrá integrace s vašimi systémy Pokud podnikové řešení pracuje na základě stejných technologií jako vaše současné systémy, lze je všechny vzájemně jednoduše a transparentně integrovat a maximalizovat tak hodnotu vašich investic do technologií. Aplikace Microsoft Dynamics umožňují spolupráci jednotlivých řešení a zaměstnanci tak mohou efektivně provádět složité operace napříč různými systémy. Můžete tak např. analyzovat a vyhodnocovat klíčové ukazatele v grafickém prostředí, publikovat informace pro zaměstnance či obchodní partnery na internetu, využívat údaje z vašeho informačního systému přímo v kancelářských aplikacích nebo se propojit s obchodním systémem vašeho zákazníka, aniž byste si dělali starosti o to, která konkrétní technologie danou činnost zajišťuje. Zvýšení produktivity vašeho podniku Microsoft Dynamics pomáhá zvýšit produktivitu vaší společnosti automatizací kritických činností a přizpůsobením vašemu oboru a typu podnikání. Všechny úlohy a činnosti jsou připraveny s ohledem na koncové uživatele tak, aby jim co možná nejvíce usnadnily práci. Důležitá je také integrace s ostatními Microsoft nástroji jako je Microsoft Office či Microsoft SharePoint, která přímo podporuje užší spolupráci mezi vašimi zaměstnanci, zákazníky i dodavateli. Integrace procesů oblasti financí, výroby, řízení zákaznických vztahů a odběratelsko- -dodavatelského řetězce do jednoho komplexního řešení pomáhá maximalizovat interní i externí efektivitu, snižovat náklady a zvyšovat výkonnost vašeho podniku. Větší jistota při rozhodování Umožněte pracovníkům ve vaší společnosti přijímat fundovaná rozhodnutí, která přinesou podniku pozitivní změny s odpovídajícím odrazem do hospodaření firmy. Řešení Microsoft Dynamics usnadňují zaměstnancům rozhodování, protože mají k dispozici on-line informace ve správnou chvíli a vyhovující formě, například s pomocí klíčových ukazatelů, grafických prvků a výkonných nástrojů pro vytváření sestav a analýz. Takové informace jsou pak důležitým podkladem pro krátkodobá rozhodnutí i vytváření dlouhodobé strategie vaší firmy _MS_Profilova_brozura_BMS_ :35:29

4 Strategie rozvoje produktů Microsoft Dynamics Průlomová inovace v podnikových informačních systémech Středně velké i velké společnosti dnes v podstatě nemají zásadní rozdíly ve způsobu přístupu k trhu. Globalizace otvírá nové příležitosti, ale zároveň nutí podniky k většímu soustředění na efektivitu a maximální využívání svých zdrojů, stejně jako k dokonalejší spolupráci se svými zákazníky a dodavateli. Úspěch v podnikání čím dál více závisí na personalizovaných a správně načasovaných službách a produktech. Ve společnosti Microsoft pevně věříme, že klíčovým faktorem k udržení a růstu v rámci takto dynamického ekonomického prostředí jsou lidé na všech pozicích podniku. Spolu s našimi partnery vytváříme softwarová řešení, která jednotlivým lidem pomáhají zvýšit efektivitu při plnění svých rolí a rozšiřují jejich vliv na úspěšnost firmy. Podnikové informační systémy přinášejí těmto uživatelům rozsáhlou aplikační funkcionalitu, kterou lze přizpůsobit podle specifických zákaznických požadavků, s přiměřenými nízkými náklady na pořízení a vlastnictví řešení, resp. s rychlou návratností investic. Funkčnost je potřeba k dostatečné efektivitě podniku, přizpůsobivost k zachování schopnosti pružné reflexe změn podnikových procesů v softwarovém řešení a náklady jsou součástí posuzování každé investice. Již více než dvacet let tvoříme podniková řešení s maximální vyvážeností všech uvedených dimenzí. Pro naplňování této vize a vytyčení jasné strategie směřování našich existujících produktů (Microsoft Dynamics AX, CRM a NAV) byly definovány dvě vlny rozvoje Microsoft Dynamics řešení. Právě probíhající vlna je časována do roku 2008 a zahrnuje vytvoření společného, intuitivního a vysoce efektivního uživatelského rozhraní na bázi uživatelských rolí. Součástí je i zapojení nejmodernějších nástrojů business inteligence, portálových řešení na bázi Microsoft SharePoint a možností využívat v mnohem větší míře webové služby. Od roku 2009 bude zahájena druhá vlna, založená na postupném přibližování technologií a nejlepších produktových vlastností a funkčností všech Microsoft Dynamics řešení. Velkou výhodou tohoto procesu konvergence produktových řad je to, že zákazníci získají vysoce robustní řešení, zahrnující to nejlepší na trhu, aniž by byli vystaveni skokově náročným migracím. Pro stávající i potenciální zákazníky přináší tato vize jednoznačnou garanci vložených investic do kteréhokoliv produktu (včetně garancí v podobě možnosti přechodu na všechny nové verze i na jiné produkty z rodiny Microsoft Dynamics, v případě placení licenčního upgrade poplatku) a zároveň jistotu, že Microsoft do každého z produktů investuje a rozvíjí jej, a to rozsahem a tempem větším než v minulosti _MS_Profilova_brozura_BMS_ :35:32

5 Funkce řešení Microsoft Dynamics Microsoft Dynamics je řada podnikových řešení pro řízení financí, řízení zákaznických vztahů (CRM) a řízení dodavatelského řetězce. Tato škálovatelná, adaptabilní a přizpůsobitelná řešení jsou navržena tak, aby vám pomáhala při automatizaci vašich jedinečných obchodních procesů a dosahování podnikatelské úspěšnosti. Aplikace Microsoft Dynamics jsou určeny pro následující oblasti: Řízení financí Aplikace Microsoft Dynamics pro řízení financí a účetnictví tvoří páteř podnikového řešení. Jejich funkce vám pomáhají sledovat a analyzovat vaše obchodní informace. S jejich použitím můžete efektivněji spravovat hlavní knihu, závazky, pohledávky, skladové zásoby, prodejní procesy, fakturaci, analytické účetnictví, dlouhodobý majetek a cash flow, provádět odsouhlasení bankovních transakcí a inkasa z účtů. Business intelligence a výkaznictví Řešení Microsoft Dynamics obsahují nástroje a technologie pro podporu moderního podnikání. Jasný strategický přehled o obchodních procesech díky propracovaným funkcím pro sestavy, analýzy a rozpočty pomáhá při přijímání důležitých rozhodnutí v celé organizaci. Můžete spravovat rozpočty, vytvářet a konsolidovat sestavy, vyhledávat trendy a vztahy v kterékoli oblasti svého podnikání. Přístup z webového prohlížeče k funkcím KPI (Key Performance Indicators) prostřednictvím modulu Business Portal podporuje rychlé a efektivní rozhodování. Řízení lidských zdrojů Naše aplikace pro řízení lidských zdrojů vám pomohou zvyšovat produktivitu zaměstnanců a snižovat administrativní náklady v oblasti personalistiky, od správy informací o zaměstnancích a uchazečích po zpracování mezd a zaměstnaneckých výhod. Součástí je podpora mapování dovedností, náboru a registrace zaměstnanců i rozvoje dovedností. Aplikace vám rovněž pomohou při přesném a včasném plnění zákonných požadavků na předávání výkazů. Řízení projektů Aplikace pro řízení projektů a účetnictví umožňují vedoucím projektů, účetním a vedoucím pracovníkům zvyšovat ziskovost projektů a rychle se přizpůsobovat měnícím se podmínkám. Pomáhají při správě zdrojů, vytváření prognóz nákladů a rozpočtů, sledování času a výdajů, správě smluv a fakturaci. Řízení zákaznických vztahů Řešení Microsoft Dynamics vám může pomoci zvýšit spokojenost zákazníků, zkrátit prodejní cykly, zlepšit efektivitu a zvýšit obrat. Řešení pro řízení zákaznických vztahů umožňují automatizovat řadu každodenních činností souvisejících s prodejem, službami zákazníkům, údržbou, telefonickou komunikací a marketingem. Součástí jsou funkce pro správu skupin zákazníků, vytváření a realizaci marketingových kampaní, sledování aktivity zákazníků, správu prodejních a následných aktivit. Funkce jsou dostupné z aplikace Microsoft Outlook a prostřednictvím webu. Vašim obchodníkům pomohou při obchodování bez hranic a poskytování skvělých služeb díky efektivním prodejním a služebním procesům. Výroba Řešení Microsoft Dynamics obsahuje integrovanou sadu výrobních aplikací s nástroji pro plánování, řízení a realizaci výrobních operací světové třídy. Jeho funkce umožňují správu celého výrobního procesu, od konfigurace výrobku přes plánování požadavků na zásoby a kapacity až po dílenské řízení. Řízení dodavatelského řetězce Zjednodušte své cykly prodeje, nákupu, přebírání, balení a expedice. Řešení umožňuje přizpůsobit pracovní procesy konkrétním potřebám, udržovat krok s konkurenčními trhy a nízkými maržemi. Pomáhá posilovat věrnost zákazníků díky rychlejší reakci, získávat nové příležitosti na trhu a zvyšovat ziskovost prostřednictvím efektivní spolupráce s partnery. Jeho funkce umožňují dokonalejší správu jednoho nebo více skladů, zpracování objednávek, plánování poptávky a spolupráci online s dodavateli. Prostor pro spolupráci Jednoduchý webový portál umožňuje rozšířit dosah podnikových aplikací, informací a procesů pro zaměstnance, zákazníky a partnery prostřednictvím poskytování na základě rolí. Nabízíme jednoduchá i propracovaná řešení spolupráce typu B2B (Business-to-Business) nebo B2C (Business-to- Consumer) od nákupní po prodejní stranu. Zákazníci a dodavatelé s vámi mohou kdykoli obchodovat prostřednictvím webových portálů nebo přímého propojení svých systémů s vašimi. Konfigurace a vývoj Každý podnik potřebuje řešení, které se přizpůsobí jeho postupům a zjednoduší procesy v celé organizaci. Je-li přizpůsobení systému a integrace dat nutností, potřebujete správné nástroje, které vám zajistí efektivitu a omezí nutnost zaměstnávání vysoce kvalifikovaných profesionálních informatiků. Tyto nástroje vám umožní úplnou kontrolu nad přizpůsobováním a integrací, spolu s přístupem k řadě výkonných a standardizovaných nástrojů a technologií, které již s úspěchem používají miliony vývojářů. Možnosti přizpůsobení umožňují správcům systémů a programátorům přidávat nové a měnit stávající funkce, a to rychle a bez nutnosti psaní rozsáhlých úseků kódu. Software pro současnost i budoucnost Ve společnosti Microsoft jsme přesvědčeni, že software představuje investici. Čím rychleji proto software uvedete do provozu a seznámíte s ním své zaměstnance, tím lepší bude váš hospodářský výsledek. Proto jsme vytvořili zjednodušený licenční model, který vám umožňuje maximálně využít vaši investici, protože získáte software, který bude splňovat vaše požadavky v současnosti i v budoucnosti. Můžete si vybrat z inovativních variant softwaru obsahujících předem vybrané sady funkcí produktů Microsoft Dynamics, které nejlépe vyhovují vašim potřebám. Zákazníci si mohou zakoupit takový počet uživatelů, jaký k využívání podnikového řešení potřebují. Záruka špičkových služeb Pokud si zvolíte řešení Microsoft Dynamics, máte jistotu, že za sebou máte nejlepší organizaci služeb, jaká je v oboru k dispozici: partnera MCP (Microsoft Certified Partner) a společnost Microsoft. Tato kombinace toho nejlepšího z obou světů vám zajistí vysoce kvalitní implementaci, komplexní školení práce s produktem a spolehlivou technickou podporu. Můžete tak získat rychlou návratnost investice a maximálně využít potenciál svých aplikací. Společnost Microsoft a partneři MCP jsou odborníci, a to nejen na vyspělé technologie, ale také na místní trhy a jejich požadavky v oblastech, kde působí. Společně implementujeme a podporujeme řešení podle vašich potřeb včetně doprovodných produktů. Protože společně usilujeme o dlouhodobé vztahy se zákazníky, jsme stále připraveni pomáhat vám se softwarem, aby držel krok s vašimi měnícími se potřebami _MS_Profilova_brozura_BMS_ :35:32

6 Zkušenosti manažerů firem používajících Microsoft Dynamics S Microsoft Dynamics dokážeme podstatně pružněji reagovat na požadavky našich klientů, což přináší nikoliv nevýznamnou konkurenční výhodu v boji o zákazníka. Ing. Miroslav JUCHA Generální ředitel společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ a.s. Naším cílem bylo maximální zefektivnění chodu nemocnice. Před nasazením nového systému trávil management 95 % svého času sběrem a ověřováním správnosti dat a jen 5 % na rozhodování. Nyní, když systém již několik let úspěšně a spolehlivě funguje, věnujeme sběru dat jen 5 % času a zbylých 95 % můžeme věnovat rozvoji nemocnice, našim lékařům i našim pacientům. Ing. Pavel BRŮNA ekonomicko-technický náměstek NEMOCNICE NA HOMOLCE Systém Microsoft Dynamics AX se dobře přizpůsobil procesům skupiny NOWACO (ČR, SK, HU). Nasazení nového systému splnilo stanovené cíle našeho vedení, z konkrétních přínosů mohu jmenovat např. navýšení průchodnosti všech centrálních skladů, úsporu nákladů na dopravu či zvýšení efektivity řízení nákupu. Roman ŽIČAŘ ředitel IT NOWACO Group NOWACO Czech Republic s.r.o. Výhodou je přímé propojení s běžnými kancelářskými aplikacemi. Míru přijetí uživateli zvyšuje rovněž intuitivní ovládání a vysoký stupeň uživatelské přívětivosti. Martin PĚCHOUČEK Manažer podpory obchodu korporátního bankovnictví ČSOB Informační systém Microsoft Dynamics NAV nám pokrývá všechny základní oblasti chodu firmy od CRM, vedení projektů, logistiku, servis, až po fakturaci a personalistiku. Poskytuje klíčové informace pro chod naší společnosti a pomáhá při vyhodnocování efektivnosti jednotlivých procesů a měření naší výkonnosti v jednotlivých oblastech. Ing. David LESCH předseda představenstva, obchodní a finanční ředitel, AV MEDIA, a.s _MS_Profilova_brozura_BMS_ :35:39

7 Microsoft Dynamics v České republice Posláním Microsoft Dynamics v České republice je pomáhat společnostem dosahovat podnikatelských cílů a podporovat jejich rozvoj a růst. Microsoft Dynamics má v České republice zastoupení od roku 1993 a od té doby jeho produkty používá více než 800 zákazníků. Za poslední rok řešení Microsoft Dynamics adoptovalo více než 130 společností. Partnerská síť Řešení Microsoft Dynamics jsou dodávána prostřednictvím sítě certifikovaných partnerů. V České republice působí více než 50 certifikovaných partnerů. Microsoft Dynamics spolupracuje se svými partnery nejenom na rozvoji samotných produktů Microsoft Dynamics AX, NAV a CRM, ale také na vývoji oborových (vertikálních) řešení. Výsledkem spolupráce jsou desítky oborových řešení postavených na platformě Microsoft Dynamics, která jsou tzv. ušita na míru podnikovým procesům typickým pro jednotlivé obory. Kromě oborového know-how mohou naši zákazníci využít i globálních znalostí certifikovaných partnerů získaných při implementacích po celém světě. Další informace o Microsoft Dynamics najdete na: Telefon Informační linka: Každý pracovní den od 8.00 do můžete volat mimo ČR nutno volat _MS_Profilova_brozura_BMS_ :35:41

8 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena _MS_Profilova_brozura_BMS_ :35:41

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Správa kontaktů Analýza příležitostí. Finanční účetnictví Nákladové účetnictví. řešení po celém světě. Přes 60% všech

Správa kontaktů Analýza příležitostí. Finanční účetnictví Nákladové účetnictví. řešení po celém světě. Přes 60% všech ZVYŠTE SVOJI PRODUKTIVITU PPS One SOFTWARE PRO PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝROBY SPOJENÍ PPS One SE SAP BUSINESS ONE Prodej Nákup Logistika Správa kontaktů Analýza příležitostí Personalistika Finanční účetnictví

Více

Microsoft Dynamics NAV vám pomůže realizovat vaši podnikatelskou vizi

Microsoft Dynamics NAV vám pomůže realizovat vaši podnikatelskou vizi Microsoft Dynamics NAV vám pomůže realizovat vaši podnikatelskou vizi Tvrdě jste pracovali na tom, abyste vybudovali vizi pro vaše podnikání. Microsoft Dynamics NAV je řešení, které vám pomůže tuto vizi

Více

Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady?

Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady? STRUČNÉ INFORMACE O ŘEŠENÍ CA Business Service Insight for Service Level Management Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady? agility made possible

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Symphony www.symphony.cz Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Zcela nová generace rezervačních systémů Symphony není pouze rezervační systém, představuje zcela novou generaci v poskytování

Více

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Obsah 2 Známe váš svět, jsme jeho součástí 4 Správné řešení pro vaše mezinárodní podnikání 6 Standardní řešení s jedinečnými výhodami 8 Jedno globální

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Nabízíme řešení. v oblastech: integrací zdrojů dat:

Nabízíme řešení. v oblastech: integrací zdrojů dat: v oblastech: Nabízíme řešení integrací zdrojů dat: finanční reporting, plánování, forecasting rekonciliace, finanční konsolidace prezentace formou Balanced scorecard segmentace zákazníků podpora projektových

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat?

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat? Kdo jsme Jak můžeme spolupracovat? Co nás posouvá vpřed? Baví nás inovovat, udávat trendy, hledat chytrá řešení v oblasti outsourcingu a poradenství a pomáhat tak našim klientům být úspěšnými. Ctíme hodnoty,

Více

Podnikový informační systém

Podnikový informační systém Podnikový informační systém PROFIS 2016 CRM Profis 2016 Profis CRM je podnikový informační systém pro komplexní řízení vztahu se zákazníky. Díky rozsáhlé funkcionalitě a připraveným modulům lze systém

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services

Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services Obsah 02 Úvod 04 Multi-vendor 06 Znalostní báze 08 Servisní portál 10 Globální servisní centra

Více

Our Technology Your Success www.aarongroup.cz

Our Technology Your Success www.aarongroup.cz Our Technology Your Success www.aarongroup.cz Společně s klienty tvoříme budoucnost AARON GROUP je česká společnost zaměřená na dodávky komplexních řešení v oblasti e-commerce. Již více než 15 let jsme

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Microsoft Business Solutions Navision vám dává volnost můžete se soustředit pouze na vaše podnikání. Microsoft Navision zajišťuje

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO VAŠI FIRMU VOLBA / NEZÁVISLOST / ŠIRŠÍ MOŽNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Jsme distributor s přidanou hodnotou působící v oboru informačních a komunikačních

Více

NetSuite CRM+ Výkonný systém CRM, který podporuje celou interakci se zákazníkem

NetSuite CRM+ Výkonný systém CRM, který podporuje celou interakci se zákazníkem NetSuite CRM+ Výkonný systém CRM, který podporuje celou interakci se zákazníkem NetSuite CRM+ Výkonný systém CRM, který podporuje celou interakci se zákazníkem PŘÍNOSY ŘEŠENÍ NETSUITE Přínosy zjištěné

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím HR systém HR systém UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme lidem více svobody

Více

Produkty třídy BYZNYS

Produkty třídy BYZNYS Produkty třídy BYZNYS - jistota, spolehlivost a dynamika ve Vašich datech Jiří Rákosník, obchodní ředitel ing. Vlastimil Fousek, vedoucí analytického a vývojového oddělení Produkty třídy BYZNYS informační

Více

Oracle Sales Cloud. moderní řízení obchodu

Oracle Sales Cloud. moderní řízení obchodu Oracle Sales Cloud moderní řízení obchodu Úvod Oracle Sales Cloud je nástroj moderního obchodování, který lze snadno nasadit a rychle užívat. Je to zcela mobilní řešení s analytickou výbavou, stavěné pro

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Začínáme plánovat Podnikové strategické plánování Otázky tvořící základ strategického plánování : - Kde se nacházíme? - Jak jsme se sem dostali? - Kam směřujeme? - Kde bychom

Více

Microsoft Dynamics NAV: uskutečněte svou firemní vizi

Microsoft Dynamics NAV: uskutečněte svou firemní vizi Microsoft Dynamics NAV: uskutečněte svou firemní vizi Do vytvoření firemní vize jste investovali velké úsilí, a nyní ji můžete uskutečnit. Microsoft Dynamics NAV představuje řešení, díky kterému získáte

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

Jak získat do firmy kvalitní lidi. Ing. Olga Girstlová, Ph.D.

Jak získat do firmy kvalitní lidi. Ing. Olga Girstlová, Ph.D. Jak získat do firmy kvalitní lidi Ing. Olga Girstlová, Ph.D. PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka a jeho potřeby na daném trhu Využívá k naplnění svého

Více

Balanced Scorecard (vyvážený soubor měřítek)

Balanced Scorecard (vyvážený soubor měřítek) Balanced Scorecard (vyvážený soubor měřítek) ESF MU J.Skorkovský KPH Cíle a měřítka BSC Cíle a měřítka BSC zbavit se strnulého modelu finančního účetnictví a přitom zachovat tradiční finanční měřítka Tato

Více

DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál

DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál www.data-norms.cz Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál Podpořte své zákazníky a obchodní zástupce nasazením

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Microsoft.NET. Komplexní řešení na iready zajišťuje společnosti ELIT CZ, spol. s r.o. nejen 30% celkového obratu

Microsoft.NET. Komplexní řešení na iready zajišťuje společnosti ELIT CZ, spol. s r.o. nejen 30% celkového obratu Microsoft.NET Komplexní řešení na iready zajišťuje společnosti ELIT CZ, spol. s r.o. nejen 30% celkového obratu Přehled Země: Česká republika Odvětví: Obchod Profil zákazníka ELIT CZ, s.r.o. je největším

Více

Česká telekomunikační infrastruktura

Česká telekomunikační infrastruktura Česká telekomunikační infrastruktura Prezentace společnosti Mikulov 8-9.9.2015 Petr Slováček Dobrovolná funkční separace Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (CETIN) vznikla oddělením ze společnosti

Více

NABÍDKA PRÁCE ÚČETNÍ

NABÍDKA PRÁCE ÚČETNÍ ÚČETNÍ Samostatné účtování účetních transakcí Příprava podkladů pro hlavní účetní knihu Příprava a účtování všech závěrkových operací včetně inventarizace Příprava podkladů pro přiznání DPH včetně souhrnného

Více

Správa financí. řešení, která podporují import a export plateb finančním institucím v mnoha zemích.

Správa financí. řešení, která podporují import a export plateb finančním institucím v mnoha zemích. Microsoft Business Solutions Axapta Správa financí, nyní součást Microsoft Dynamics, pomáhá efektivně zvyšovat zisky tím, že Vám umožňuje plnou kontrolu nad správou Vašich finančních procesů. Hlavní výhody:

Více

NETSUITE SUITECOMMERCE Obchod zaměřený na zákazníka

NETSUITE SUITECOMMERCE Obchod zaměřený na zákazníka NETSUITE SUITECOMMERCE Obchod zaměřený na zákazníka PŘEDNÍ ZNAČKY DOSAHUJÍ GLOBÁLNÍHO ÚSPĚCHU POMOCÍ ŘEŠENÍ SUITECOMMERCE Dnes zákazníci očekávají, že o nich máte všechny informace, bez ohledu na kanál

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím callcentrum UNiQ Callcentrum Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme lidem více

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Projekt Nové SINPRO. Prezentace řídícího výboru projektu pro konferenci ekonomických radů 24.6.2014 9:30 9:50. www.czechtrade.cz

Projekt Nové SINPRO. Prezentace řídícího výboru projektu pro konferenci ekonomických radů 24.6.2014 9:30 9:50. www.czechtrade.cz Projekt Nové SINPRO Prezentace řídícího výboru projektu pro konferenci ekonomických radů 24.6.2014 9:30 9:50 www.czechtrade.cz Úvod Prezentace projetu nové SINPRO Cíle projektu Rozdělení projektu do realizačních

Více

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku Produktový leták Identity Manager 4 Ve vašem podniku probíhá neustálý boj s časově náročnými manuálně prováděnými procesy a strmě rostoucími náklady na obsluhu přístupů ke zdrojům v rámci celých systémů,

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

RETAIL SUMMIT 2013 MODEL SPOLUPRÁCE RETAILU A BANKY PRO 21. STOLETÍ. Marek Ditz, člen představenstva ČSOB

RETAIL SUMMIT 2013 MODEL SPOLUPRÁCE RETAILU A BANKY PRO 21. STOLETÍ. Marek Ditz, člen představenstva ČSOB RETAIL SUMMIT 2013 MODEL SPOLUPRÁCE RETAILU A BANKY PRO 21. STOLETÍ Marek Ditz, člen představenstva ČSOB Bankovní svět se mění Nízkonákladové banky Hráči s nabídkou základních služeb a omezenou distribuční

Více

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o.

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o. E-mailové kampaně 2013 Byznys CRM s.r.o. Zákazník: Dne: 31. 5. 2015 Vytvořil: Pavel Šlesingr Schválil: Petr Hampejs Verze: 5.0 Emailové kampaně v CRM 2011 Strana 2 z 15 Obsah Obsah... 3 1. Popis... 4 1.1.

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Obsah KAPITOLA 1 Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Úvod 2 Definice logistického řízení 2 Vývoj logistiky 5 Systémový přístup/integrace 8 Role logistiky v ekonomice 10 Role logistiky v podniku

Více

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Microsoft.NET AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Přehled Země: Velká Británie Odvětví: Informační technologie Profil zákazníka Pantek Ltd.

Více

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky DOKUMENT WHITE PAPER Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky Prosinec 2012 Shrnutí Středně velké podniky se snaží dosáhnout úspěchu v silně konkurenčním prostředí. Být úspěšný

Více

Školou k jednoduchosti

Školou k jednoduchosti Školení Lenze Školou k jednoduchosti Je to tak jednoduché. 1 Rozvíjet nápady Chcete postavit nejlepší stroj a máte již první nápady? Potom je s námi zachyťte na papír: od malých inovačních kroků až ke

Více

PRINTVIS: Vaše řešení pro řízení procesů v polygrafii. a souvisejících oborech, postavené na Microsoft Dynamics NAV

PRINTVIS: Vaše řešení pro řízení procesů v polygrafii. a souvisejících oborech, postavené na Microsoft Dynamics NAV PRINTVIS: Vaše řešení pro řízení procesů v polygrafii a souvisejících oborech, postavené na Microsoft Dynamics NAV PrintVis: Vaše řešení pro řízení procesů v polygrafii a souvisejících oborech, postavené

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

CASH 360 DEPOZITNÍ A VHOZOVÉ TREZORY

CASH 360 DEPOZITNÍ A VHOZOVÉ TREZORY CASH 360 DEPOZITNÍ A VHOZOVÉ TREZORY CASH 360 REVOLUČNÍ ŘEŠENÍ PRO SPRÁVU HOTOVOSTI» Poskytuje aktuální informace o stavu hotovosti z jednotlivých pokladen, od pokladních atd.» Informuje o stavu hotovosti

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

CRM v Microsoft Office Outlook

CRM v Microsoft Office Outlook CRM v Microsoft Office Outlook Také nová verze Microsoft Dynamics CRM spoléhá na to, že uživatelé při výkonu svých standardních úkolů budou již v podstatě vyplňovat vstupní data CRM systému. Obchodníci

Více

Vás a Vaši společnost

Vás a Vaši společnost Accelerate your business Určeno pro: Vás a Vaši společnost Potřebujete něco z následujícího? Zvýšit prodej vašich výrobků a produktů Prodávat do zahraničí a stále vše řídit z jednoho místa Být více a lépe

Více

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ Modul Oracle řízení financí je celopodnikové řešení pro správu likvidity a řízení peněžních prostředků. Tento modul je součástí Aplikací Oracle. To je integrovaná sada aplikací elektronického

Více

ELO ECM Suite 9 Just Better Business

ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO Enterprise Content Management www.elo.com ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business Z inteligentní správy informací

Více

Zařízení pro kontrolu výrobků

Zařízení pro kontrolu výrobků Zařízení pro kontrolu výrobků Školení Obsluha Manažeři zabezpečování jakosti Technici údržby Školení Využívejte svá zařízení naplno Školení ke kontrolním přístrojům Školení uživatelů Jistota a know-how

Více

Řešení potřeb veřejné správy pomocí velkých i malých BI systémů. Tomáš Jindřich Pavel Bobkov 19.9.2013

Řešení potřeb veřejné správy pomocí velkých i malých BI systémů. Tomáš Jindřich Pavel Bobkov 19.9.2013 Řešení potřeb veřejné správy pomocí velkých i malých BI systémů Tomáš Jindřich Pavel Bobkov 19.9.2013 Agenda 1) Požadavky organizací veřejného sektoru 2) Porovnání standardních a specializovaných BI 3)

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím skladová evidence Skladová evidence UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme

Více

Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek

Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek Regionální zastoupení Náš závazek ve 30 zemích Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek po celém světě. Toto vyjádření je podpořeno - ve více než 50 pobočkách

Více

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje VIÚ Středočeského kraje, Mgr. Jan Drnovský, Mgr. Václav Pávek 09/11/15 Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje Vnitřní integrace úřadu KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 2 Obecné předpoklady řešení

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím ERP systém ERP systém UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme lidem více

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

CRM. Integrujte Vaše aplikace Google do modulů Zoho: Mail, Calendar, Adwords, Analytics, Contacts...

CRM. Integrujte Vaše aplikace Google do modulů Zoho: Mail, Calendar, Adwords, Analytics, Contacts... Přehled modulů Zoho CRM Modul Zoho CRM Vám nabízí kompletní řešení v oblasti řízení vztahů se zákazníky s funkcemi, které lze individuálně přizpůsobit Vašim procesům. Každé pole lze kromě toho libovolně

Více

Vše co potřebujete vědět o SAP Business One. 1 Vysvětlení základních pojmů. Sumář odpovědí na základní otázky. Kdo je SAP?

Vše co potřebujete vědět o SAP Business One. 1 Vysvětlení základních pojmů. Sumář odpovědí na základní otázky. Kdo je SAP? Vše co potřebujete vědět o SAP Business One Sumář odpovědí na základní otázky 1 Vysvětlení základních pojmů Kdo je SAP? SAP (Systems, Applications, and Products in Data Processing) je celosvětový leader

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu Elektronické formy úředníků Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121

Více

Risk management a Interní audit

Risk management a Interní audit Risk management a Interní audit Zkušenosti z implementace systému řízení rizik v ČD a ve Skupině ČD projekt Corporate Governance (panelová diskuse) Požadavky na řízení rizik - Corporate Governance 9. Společnosti

Více

Paython www.paython.cz

Paython www.paython.cz Paython www.paython.cz Nejvyspělejší platební centrum pro bezpečné internetové platby Komplexní řešení pro vaše internetové platby Platební centrum Paython je unikátní systém pro komplexní správu internetových

Více

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Případová studie Name Description Projektové řízení pro progresivní společnost Implementace systému Atollon Workshop ve společnosti WDF Version

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ

Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ děláme z dobrých firem skvělé Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ Proč jsou procesy na prvním místě Úspěšné společnosti optimalizují své procesy, zvyšují efektivitu výroby, prohlubují flexibilitu

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

Nákup zboží kategorie C SNADNO & EFEKTIVNĚ. www.simplesystem.cz. Nákupní platforma B2B pro zboží kategorie C

Nákup zboží kategorie C SNADNO & EFEKTIVNĚ. www.simplesystem.cz. Nákupní platforma B2B pro zboží kategorie C Nákup zboží kategorie C SNADNO & EFEKTIVNĚ www.simplesystem.cz Nákupní platforma B2B pro zboží kategorie C 2 Nakupujte zboží kategorie C snadno rychle & transparentně 3 Fakta, která vás přesvědčí: Nákupní

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem :

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem : PŘÍPADOVÉ STUDIE AGADOS, s.r.o. AGADOS s.r.o. je společnost, která vyrábí vysoce spolehlivé výrobky. Jednou z priorit firmy je kvalita vyráběných přívěsů. Jejich dlouhověkost je zajištěna kvalitním designérským,

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Pomáháme firmám organizovat dokumenty, automatizovat procesy a spolupracovat v týmech Vyvíjíme vlastní produkty i řešení na míru Specializujeme se na

Pomáháme firmám organizovat dokumenty, automatizovat procesy a spolupracovat v týmech Vyvíjíme vlastní produkty i řešení na míru Specializujeme se na Pomáháme firmám organizovat dokumenty, automatizovat procesy a spolupracovat v týmech Vyvíjíme vlastní produkty i řešení na míru Specializujeme se na Microsoft SharePoint, Windows Azure a Office 365 Jak

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

ČSOB: Upgrade systému Microsoft Dynamics CRM

ČSOB: Upgrade systému Microsoft Dynamics CRM Případová studie ČSOB: Upgrade systému Microsoft Dynamics CRM Jak jsme společnosti ČSOB zefektivnili práci s firemními klienty ČSOB: Upgrade systému Microsoft Dynamics CRM Celý projekt začal v srpnu, přičemž

Více

Nasazení EIS JASU CS na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním vč. podřízených organizací

Nasazení EIS JASU CS na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním vč. podřízených organizací P Ř Í P A D O V Á S T U D I E Nasazení EIS JASU CS na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním vč. podřízených organizací MÚZO Praha s. r. o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 www.muzo.cz obchod@muzo.cz

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

HAYS CZECH REPUBLIC POSILUJEME VAŠI SPOLEČNOST NAŠÍ ODBORNOSTÍ. Obecná prezentace

HAYS CZECH REPUBLIC POSILUJEME VAŠI SPOLEČNOST NAŠÍ ODBORNOSTÍ. Obecná prezentace HAYS CZECH REPUBLIC POSILUJEME VAŠI SPOLEČNOST NAŠÍ ODBORNOSTÍ Obecná prezentace JSME PŘEDNÍM SVĚTOVÝM ODBORNÍKEM NA NÁBOR KOMPETENTNÍCH, PROFESIONÁLNÍCH A KVALIFIKOVANÝCH ZAMĚSTNANCŮ Presenter's name

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Webová analytika Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí SEO spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání na vyhledávačích Souhrnně

Více