PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ. Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ. Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem"

Transkript

1 PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem Integrované a adaptabilní systémy poskytující přehled a kontrolu nad aktivitami vaší firmy _MS_Profilova_brozura_BMS_ :35:22

2 O Microsoft Dynamics Microsoft Dynamics je řada integrovaných, adaptabilních podnikových řešení, která vašim zaměstnancům umožní přijímat důležitá rozhodnutí s větší jistotou. Řešení Microsoft Dynamics fungují podobně jako ostatní software společnosti Microsoft a spolupracují s ním což znamená snadné osvojení a snížení rizika spojeného s implementací nového řešení. Tato řešení automatizují a zjednodušují procesy související s financemi, vztahy se zákazníky, odběratelsko-dodavatelským řetězcem a výrobou. Pomáhají zlepšovat ekonomické výsledky firem. Řešení Microsoft Dynamics jsou určena pro maloobchodní podniky, výrobní, distribuční a servisní společnosti, organizace ve státní správě, a samosprávě podniky fungující lokálně i ve více státech _MS_Profilova_brozura_BMS_2 2 Řešení a služby Microsoft Dynamics lze navíc přizpůsobit vašim potřebám a firemním procesům můžete použít některé z vyzkoušených oborových řešení nebo systém dále upravit podle individuálních požadavků vaší firmy. Všechny funkce mohou být umístěny bezpečně na webu a poskytovat pohodlný přístup pro zaměstnance, zákazníky, dodavatele a partnery. Celosvětově používá řešení Microsoft Dynamics ve více než 100 zemích světa přes zákazníků, o které se stará více než partnerů :35:24

3 Čtyři důvody proč Microsoft Dynamics Intuitivní pro vaše lidi Umožněte vašim zaměstnancům soustředit se na to co je opravdu důležité. Microsoft Dynamics funguje stejně jako ostatní produkty Microsoft, které vaši lidé již používají a znají. To urychluje osvojení si aplikace a pracovníci se tak mohou věnovat svým činnostem. Microsoft Dynamics je navržen pro jednotlivé pracovní role v podniku, s možností jednoduchého přizpůsobení a automatizace na základě individuálních preferencí každého zaměstnance. V konečném důsledku dochází ke zvýšení efektivity práce vašich zaměstnanců. Dobrá integrace s vašimi systémy Pokud podnikové řešení pracuje na základě stejných technologií jako vaše současné systémy, lze je všechny vzájemně jednoduše a transparentně integrovat a maximalizovat tak hodnotu vašich investic do technologií. Aplikace Microsoft Dynamics umožňují spolupráci jednotlivých řešení a zaměstnanci tak mohou efektivně provádět složité operace napříč různými systémy. Můžete tak např. analyzovat a vyhodnocovat klíčové ukazatele v grafickém prostředí, publikovat informace pro zaměstnance či obchodní partnery na internetu, využívat údaje z vašeho informačního systému přímo v kancelářských aplikacích nebo se propojit s obchodním systémem vašeho zákazníka, aniž byste si dělali starosti o to, která konkrétní technologie danou činnost zajišťuje. Zvýšení produktivity vašeho podniku Microsoft Dynamics pomáhá zvýšit produktivitu vaší společnosti automatizací kritických činností a přizpůsobením vašemu oboru a typu podnikání. Všechny úlohy a činnosti jsou připraveny s ohledem na koncové uživatele tak, aby jim co možná nejvíce usnadnily práci. Důležitá je také integrace s ostatními Microsoft nástroji jako je Microsoft Office či Microsoft SharePoint, která přímo podporuje užší spolupráci mezi vašimi zaměstnanci, zákazníky i dodavateli. Integrace procesů oblasti financí, výroby, řízení zákaznických vztahů a odběratelsko- -dodavatelského řetězce do jednoho komplexního řešení pomáhá maximalizovat interní i externí efektivitu, snižovat náklady a zvyšovat výkonnost vašeho podniku. Větší jistota při rozhodování Umožněte pracovníkům ve vaší společnosti přijímat fundovaná rozhodnutí, která přinesou podniku pozitivní změny s odpovídajícím odrazem do hospodaření firmy. Řešení Microsoft Dynamics usnadňují zaměstnancům rozhodování, protože mají k dispozici on-line informace ve správnou chvíli a vyhovující formě, například s pomocí klíčových ukazatelů, grafických prvků a výkonných nástrojů pro vytváření sestav a analýz. Takové informace jsou pak důležitým podkladem pro krátkodobá rozhodnutí i vytváření dlouhodobé strategie vaší firmy _MS_Profilova_brozura_BMS_ :35:29

4 Strategie rozvoje produktů Microsoft Dynamics Průlomová inovace v podnikových informačních systémech Středně velké i velké společnosti dnes v podstatě nemají zásadní rozdíly ve způsobu přístupu k trhu. Globalizace otvírá nové příležitosti, ale zároveň nutí podniky k většímu soustředění na efektivitu a maximální využívání svých zdrojů, stejně jako k dokonalejší spolupráci se svými zákazníky a dodavateli. Úspěch v podnikání čím dál více závisí na personalizovaných a správně načasovaných službách a produktech. Ve společnosti Microsoft pevně věříme, že klíčovým faktorem k udržení a růstu v rámci takto dynamického ekonomického prostředí jsou lidé na všech pozicích podniku. Spolu s našimi partnery vytváříme softwarová řešení, která jednotlivým lidem pomáhají zvýšit efektivitu při plnění svých rolí a rozšiřují jejich vliv na úspěšnost firmy. Podnikové informační systémy přinášejí těmto uživatelům rozsáhlou aplikační funkcionalitu, kterou lze přizpůsobit podle specifických zákaznických požadavků, s přiměřenými nízkými náklady na pořízení a vlastnictví řešení, resp. s rychlou návratností investic. Funkčnost je potřeba k dostatečné efektivitě podniku, přizpůsobivost k zachování schopnosti pružné reflexe změn podnikových procesů v softwarovém řešení a náklady jsou součástí posuzování každé investice. Již více než dvacet let tvoříme podniková řešení s maximální vyvážeností všech uvedených dimenzí. Pro naplňování této vize a vytyčení jasné strategie směřování našich existujících produktů (Microsoft Dynamics AX, CRM a NAV) byly definovány dvě vlny rozvoje Microsoft Dynamics řešení. Právě probíhající vlna je časována do roku 2008 a zahrnuje vytvoření společného, intuitivního a vysoce efektivního uživatelského rozhraní na bázi uživatelských rolí. Součástí je i zapojení nejmodernějších nástrojů business inteligence, portálových řešení na bázi Microsoft SharePoint a možností využívat v mnohem větší míře webové služby. Od roku 2009 bude zahájena druhá vlna, založená na postupném přibližování technologií a nejlepších produktových vlastností a funkčností všech Microsoft Dynamics řešení. Velkou výhodou tohoto procesu konvergence produktových řad je to, že zákazníci získají vysoce robustní řešení, zahrnující to nejlepší na trhu, aniž by byli vystaveni skokově náročným migracím. Pro stávající i potenciální zákazníky přináší tato vize jednoznačnou garanci vložených investic do kteréhokoliv produktu (včetně garancí v podobě možnosti přechodu na všechny nové verze i na jiné produkty z rodiny Microsoft Dynamics, v případě placení licenčního upgrade poplatku) a zároveň jistotu, že Microsoft do každého z produktů investuje a rozvíjí jej, a to rozsahem a tempem větším než v minulosti _MS_Profilova_brozura_BMS_ :35:32

5 Funkce řešení Microsoft Dynamics Microsoft Dynamics je řada podnikových řešení pro řízení financí, řízení zákaznických vztahů (CRM) a řízení dodavatelského řetězce. Tato škálovatelná, adaptabilní a přizpůsobitelná řešení jsou navržena tak, aby vám pomáhala při automatizaci vašich jedinečných obchodních procesů a dosahování podnikatelské úspěšnosti. Aplikace Microsoft Dynamics jsou určeny pro následující oblasti: Řízení financí Aplikace Microsoft Dynamics pro řízení financí a účetnictví tvoří páteř podnikového řešení. Jejich funkce vám pomáhají sledovat a analyzovat vaše obchodní informace. S jejich použitím můžete efektivněji spravovat hlavní knihu, závazky, pohledávky, skladové zásoby, prodejní procesy, fakturaci, analytické účetnictví, dlouhodobý majetek a cash flow, provádět odsouhlasení bankovních transakcí a inkasa z účtů. Business intelligence a výkaznictví Řešení Microsoft Dynamics obsahují nástroje a technologie pro podporu moderního podnikání. Jasný strategický přehled o obchodních procesech díky propracovaným funkcím pro sestavy, analýzy a rozpočty pomáhá při přijímání důležitých rozhodnutí v celé organizaci. Můžete spravovat rozpočty, vytvářet a konsolidovat sestavy, vyhledávat trendy a vztahy v kterékoli oblasti svého podnikání. Přístup z webového prohlížeče k funkcím KPI (Key Performance Indicators) prostřednictvím modulu Business Portal podporuje rychlé a efektivní rozhodování. Řízení lidských zdrojů Naše aplikace pro řízení lidských zdrojů vám pomohou zvyšovat produktivitu zaměstnanců a snižovat administrativní náklady v oblasti personalistiky, od správy informací o zaměstnancích a uchazečích po zpracování mezd a zaměstnaneckých výhod. Součástí je podpora mapování dovedností, náboru a registrace zaměstnanců i rozvoje dovedností. Aplikace vám rovněž pomohou při přesném a včasném plnění zákonných požadavků na předávání výkazů. Řízení projektů Aplikace pro řízení projektů a účetnictví umožňují vedoucím projektů, účetním a vedoucím pracovníkům zvyšovat ziskovost projektů a rychle se přizpůsobovat měnícím se podmínkám. Pomáhají při správě zdrojů, vytváření prognóz nákladů a rozpočtů, sledování času a výdajů, správě smluv a fakturaci. Řízení zákaznických vztahů Řešení Microsoft Dynamics vám může pomoci zvýšit spokojenost zákazníků, zkrátit prodejní cykly, zlepšit efektivitu a zvýšit obrat. Řešení pro řízení zákaznických vztahů umožňují automatizovat řadu každodenních činností souvisejících s prodejem, službami zákazníkům, údržbou, telefonickou komunikací a marketingem. Součástí jsou funkce pro správu skupin zákazníků, vytváření a realizaci marketingových kampaní, sledování aktivity zákazníků, správu prodejních a následných aktivit. Funkce jsou dostupné z aplikace Microsoft Outlook a prostřednictvím webu. Vašim obchodníkům pomohou při obchodování bez hranic a poskytování skvělých služeb díky efektivním prodejním a služebním procesům. Výroba Řešení Microsoft Dynamics obsahuje integrovanou sadu výrobních aplikací s nástroji pro plánování, řízení a realizaci výrobních operací světové třídy. Jeho funkce umožňují správu celého výrobního procesu, od konfigurace výrobku přes plánování požadavků na zásoby a kapacity až po dílenské řízení. Řízení dodavatelského řetězce Zjednodušte své cykly prodeje, nákupu, přebírání, balení a expedice. Řešení umožňuje přizpůsobit pracovní procesy konkrétním potřebám, udržovat krok s konkurenčními trhy a nízkými maržemi. Pomáhá posilovat věrnost zákazníků díky rychlejší reakci, získávat nové příležitosti na trhu a zvyšovat ziskovost prostřednictvím efektivní spolupráce s partnery. Jeho funkce umožňují dokonalejší správu jednoho nebo více skladů, zpracování objednávek, plánování poptávky a spolupráci online s dodavateli. Prostor pro spolupráci Jednoduchý webový portál umožňuje rozšířit dosah podnikových aplikací, informací a procesů pro zaměstnance, zákazníky a partnery prostřednictvím poskytování na základě rolí. Nabízíme jednoduchá i propracovaná řešení spolupráce typu B2B (Business-to-Business) nebo B2C (Business-to- Consumer) od nákupní po prodejní stranu. Zákazníci a dodavatelé s vámi mohou kdykoli obchodovat prostřednictvím webových portálů nebo přímého propojení svých systémů s vašimi. Konfigurace a vývoj Každý podnik potřebuje řešení, které se přizpůsobí jeho postupům a zjednoduší procesy v celé organizaci. Je-li přizpůsobení systému a integrace dat nutností, potřebujete správné nástroje, které vám zajistí efektivitu a omezí nutnost zaměstnávání vysoce kvalifikovaných profesionálních informatiků. Tyto nástroje vám umožní úplnou kontrolu nad přizpůsobováním a integrací, spolu s přístupem k řadě výkonných a standardizovaných nástrojů a technologií, které již s úspěchem používají miliony vývojářů. Možnosti přizpůsobení umožňují správcům systémů a programátorům přidávat nové a měnit stávající funkce, a to rychle a bez nutnosti psaní rozsáhlých úseků kódu. Software pro současnost i budoucnost Ve společnosti Microsoft jsme přesvědčeni, že software představuje investici. Čím rychleji proto software uvedete do provozu a seznámíte s ním své zaměstnance, tím lepší bude váš hospodářský výsledek. Proto jsme vytvořili zjednodušený licenční model, který vám umožňuje maximálně využít vaši investici, protože získáte software, který bude splňovat vaše požadavky v současnosti i v budoucnosti. Můžete si vybrat z inovativních variant softwaru obsahujících předem vybrané sady funkcí produktů Microsoft Dynamics, které nejlépe vyhovují vašim potřebám. Zákazníci si mohou zakoupit takový počet uživatelů, jaký k využívání podnikového řešení potřebují. Záruka špičkových služeb Pokud si zvolíte řešení Microsoft Dynamics, máte jistotu, že za sebou máte nejlepší organizaci služeb, jaká je v oboru k dispozici: partnera MCP (Microsoft Certified Partner) a společnost Microsoft. Tato kombinace toho nejlepšího z obou světů vám zajistí vysoce kvalitní implementaci, komplexní školení práce s produktem a spolehlivou technickou podporu. Můžete tak získat rychlou návratnost investice a maximálně využít potenciál svých aplikací. Společnost Microsoft a partneři MCP jsou odborníci, a to nejen na vyspělé technologie, ale také na místní trhy a jejich požadavky v oblastech, kde působí. Společně implementujeme a podporujeme řešení podle vašich potřeb včetně doprovodných produktů. Protože společně usilujeme o dlouhodobé vztahy se zákazníky, jsme stále připraveni pomáhat vám se softwarem, aby držel krok s vašimi měnícími se potřebami _MS_Profilova_brozura_BMS_ :35:32

6 Zkušenosti manažerů firem používajících Microsoft Dynamics S Microsoft Dynamics dokážeme podstatně pružněji reagovat na požadavky našich klientů, což přináší nikoliv nevýznamnou konkurenční výhodu v boji o zákazníka. Ing. Miroslav JUCHA Generální ředitel společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ a.s. Naším cílem bylo maximální zefektivnění chodu nemocnice. Před nasazením nového systému trávil management 95 % svého času sběrem a ověřováním správnosti dat a jen 5 % na rozhodování. Nyní, když systém již několik let úspěšně a spolehlivě funguje, věnujeme sběru dat jen 5 % času a zbylých 95 % můžeme věnovat rozvoji nemocnice, našim lékařům i našim pacientům. Ing. Pavel BRŮNA ekonomicko-technický náměstek NEMOCNICE NA HOMOLCE Systém Microsoft Dynamics AX se dobře přizpůsobil procesům skupiny NOWACO (ČR, SK, HU). Nasazení nového systému splnilo stanovené cíle našeho vedení, z konkrétních přínosů mohu jmenovat např. navýšení průchodnosti všech centrálních skladů, úsporu nákladů na dopravu či zvýšení efektivity řízení nákupu. Roman ŽIČAŘ ředitel IT NOWACO Group NOWACO Czech Republic s.r.o. Výhodou je přímé propojení s běžnými kancelářskými aplikacemi. Míru přijetí uživateli zvyšuje rovněž intuitivní ovládání a vysoký stupeň uživatelské přívětivosti. Martin PĚCHOUČEK Manažer podpory obchodu korporátního bankovnictví ČSOB Informační systém Microsoft Dynamics NAV nám pokrývá všechny základní oblasti chodu firmy od CRM, vedení projektů, logistiku, servis, až po fakturaci a personalistiku. Poskytuje klíčové informace pro chod naší společnosti a pomáhá při vyhodnocování efektivnosti jednotlivých procesů a měření naší výkonnosti v jednotlivých oblastech. Ing. David LESCH předseda představenstva, obchodní a finanční ředitel, AV MEDIA, a.s _MS_Profilova_brozura_BMS_ :35:39

7 Microsoft Dynamics v České republice Posláním Microsoft Dynamics v České republice je pomáhat společnostem dosahovat podnikatelských cílů a podporovat jejich rozvoj a růst. Microsoft Dynamics má v České republice zastoupení od roku 1993 a od té doby jeho produkty používá více než 800 zákazníků. Za poslední rok řešení Microsoft Dynamics adoptovalo více než 130 společností. Partnerská síť Řešení Microsoft Dynamics jsou dodávána prostřednictvím sítě certifikovaných partnerů. V České republice působí více než 50 certifikovaných partnerů. Microsoft Dynamics spolupracuje se svými partnery nejenom na rozvoji samotných produktů Microsoft Dynamics AX, NAV a CRM, ale také na vývoji oborových (vertikálních) řešení. Výsledkem spolupráce jsou desítky oborových řešení postavených na platformě Microsoft Dynamics, která jsou tzv. ušita na míru podnikovým procesům typickým pro jednotlivé obory. Kromě oborového know-how mohou naši zákazníci využít i globálních znalostí certifikovaných partnerů získaných při implementacích po celém světě. Další informace o Microsoft Dynamics najdete na: Telefon Informační linka: Každý pracovní den od 8.00 do můžete volat mimo ČR nutno volat _MS_Profilova_brozura_BMS_ :35:41

8 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena _MS_Profilova_brozura_BMS_ :35:41

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012 Firemní profil 2012 Obsah 4 6 8 10 11 16 20 21 22 23 Slovo generálního ředitele Představení společnosti Významné události roku 2011 Očekávaný vývoj v roce 2012 Podnikové aplikace pro váš úspěch Infrastrukturní

Více

Správa financí. řešení, která podporují import a export plateb finančním institucím v mnoha zemích.

Správa financí. řešení, která podporují import a export plateb finančním institucím v mnoha zemích. Microsoft Business Solutions Axapta Správa financí, nyní součást Microsoft Dynamics, pomáhá efektivně zvyšovat zisky tím, že Vám umožňuje plnou kontrolu nad správou Vašich finančních procesů. Hlavní výhody:

Více

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM http://www.microsoft.com/cze/crm Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2. www.abra.eu

Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2. www.abra.eu Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2 www.abra.eu Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 3 Nejvyšší verze informačního systému řady Gx, určená pro velké společnosti s vysokými nároky na výkon a dodávaná

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD a tímto krédem

Více

White Paper SAP inovace

White Paper SAP inovace White Paper SAP inovace Vysoce výkonné produkty pro efektivní a flexibilní řízení firmy. HANA TM in-memory technologie podniková mobilita cloud computing. Obsah 1. Úvod 5 2. SAP v kontextu práce s daty

Více

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF Software pro podniky INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA G3 03 PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM

Více

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 Microsoft Dynamics NAV 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 prosinec 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft

Více

Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS

Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS David Pertl Vedoucí práce: Ing. Pavel

Více

Přehled aplikací a komponent SAP

Přehled aplikací a komponent SAP Lekce 5 Přehled aplikací a komponent SAP Co se v této lekci naučíte: Seznámíme vás s aplikacemi SAP Business Suite Poté přejdeme k řešením společnosti SAP pro malé a středně velké podniky Dozvíte se, jaké

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

V ČÍSLE ZPRÁVY ORACLE PRO STŘEDNĚ VELKÉ ORGANIZACE. Inteligentní správa dokumentů. Udržení zákazníků. ERP řešení na klíč ČÍSLO 09

V ČÍSLE ZPRÁVY ORACLE PRO STŘEDNĚ VELKÉ ORGANIZACE. Inteligentní správa dokumentů. Udržení zákazníků. ERP řešení na klíč ČÍSLO 09 ČÍSLO 09 ZPRÁVY ORACLE PRO STŘEDNĚ VELKÉ ORGANIZACE V ČÍSLE Udržení zákazníků Poznejte svého zákazníka. Udržte si svého zákazníka. ERP řešení na klíč Nástroj pro profesionály Inteligentní správa dokumentů

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

Dostupnost business intelligence pro všechny

Dostupnost business intelligence pro všechny Dostupnost business intelligence pro všechny Obsah 1. Úvod... 3 2. Předejděte neúspěšné implementaci business intelligence... 4 2.1 Demokratizace business intelligence v praxi...4 3. Poskytnutí obchodního

Více

Inovujte a prosperujte v éře mobilních zařízení a cloudu. Cesta k softwarově definovanému podniku

Inovujte a prosperujte v éře mobilních zařízení a cloudu. Cesta k softwarově definovanému podniku Inovujte a prosperujte v éře mobilních zařízení a cloudu Cesta k softwarově definovanému podniku Neztraťte vítr z plachet Poskytujte nové produkty a služby rychleji. Přibližte se zákazníkům. Zajistěte

Více

Průvodce ERP pro efektivní řízení

Průvodce ERP pro efektivní řízení Průvodce ERP pro efektivní řízení Obsah 1. Shrnutí 3 2. Nejlepší společnosti se neustále snaží zvyšovat výkony 4 3. Jak ERP zvyšuje výkonnost 5 4. Výsledky 8 5. Závěr 9 2 Sage ERP X3 I Efektivní řízení

Více

Programové řešení informační systém podniku

Programové řešení informační systém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Programové řešení informační systém podniku Bakalářská práce Autor: Thomas Herzog Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str.

The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str. The Blue Rose IBM âr fiíjen 2005 ibm.com/cz/bluerose ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ NÁKLADŮstr. 4 > řešení > software > hardware > consulting POTRAVINY MUSÍ MÍT SVÒJ RODOKMEN str. 12 E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ

Více

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009 Proč nečekat se zaváděním systému Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Důležité informace o systému SEPA Informační materiály EPC* Zavedení systému SEPA

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

podnikové informační systémy

podnikové informační systémy Erp třídy BYZNYS podnikové informační systémy Podnikové informační systémy kategorie ERP je možno definovat jako řešení, pomocí kterých lze efektivně plánovat a řídit veškeré klíčové podnikové procesy

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

NetSuite OneWorld. Proč NetSuite OneWorld? Celosvětově nejúspěšnější cloudový ERP systém pro správu globálních podniků GLOBÁLNÍ CLOUDOVÉ ŘEŠENÍ ERP

NetSuite OneWorld. Proč NetSuite OneWorld? Celosvětově nejúspěšnější cloudový ERP systém pro správu globálních podniků GLOBÁLNÍ CLOUDOVÉ ŘEŠENÍ ERP NetSuite OneWorld Datový list Celosvětově nejúspěšnější cloudový ERP systém pro správu globálních podniků GLOBÁLNÍ CLOUDOVÉ ŘEŠENÍ ERP Používá se ve více než 100 zemích Podporuje více než 190 měn Podporuje

Více

Blue Rose. The TECHNOLOGIE IBM ZEFEKTIVŇUJÍ SPOLUPRÁCI. téma str. 8 CESTA K IT PROJEKTU ROKU 2006

Blue Rose. The TECHNOLOGIE IBM ZEFEKTIVŇUJÍ SPOLUPRÁCI. téma str. 8 CESTA K IT PROJEKTU ROKU 2006 IBM âr ãerven 2007 The Blue Rose ibm.com/cz/bluerose TECHNOLOGIE IBM ZEFEKTIVŇUJÍ SPOLUPRÁCI téma str. 8 CESTA K IT PROJEKTU ROKU 2006 str. 18 NONSTOP SLEDOVÁNÍ VOZIDEL GENERUJE SPOUSTU DAT software str.

Více