VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ČESKÁ 354, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Č. J. 171/2012 V Liberci dne Vypracovala: Mgr. Šárka Klímová

2 Výroční zpráva o činnosti školy vychází z ustanovení vyhl. č. 15/2005 Sb. Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Základní statistické údaje Celkový počet Zápis žáků k přijetí do 1. ročníku základní školy pro budoucí šk. rok Zápis žáků k přijetí do přípravné třídy pro budoucí školní rok Počty žáků po opravných zkouškách Přehled výchovných opatření údaje za 2. pololetí Počet zameškaných hodin Počty přijatých žáků po ukončení základní školy Pedagogičtí pracovníci učitelé ZŠ Pedagogičtí pracovníci vychovatelé ŠD Údaje o dalším vzdělávání pracovníků v rámci celož. vzdělávání Počty absolventů 8 3. Charakteristika školy Vzdělávací program školy Výuka cizích jazyků podle ročníků Nabídka volitelných a nepovinných předmětů Účast školy na plošném testování žáků Práce s žáky se spec. vzděl. potřebami Výchovné poradenství Prevence sociálně patologických jevů Spolupráce s pedagogickou fakultou TUL Zapojení školy do mezinárodní spolupráce Mimoškolní aktivity, zájmové kroužky Příměstský tábor Zájmové vzdělávání školní družina Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Časový sled realizovaných školních aktivit Prezentace školy na veřejnosti mimořádné úspěchy žáků Organizace poradenských služeb Ekonomická část mimorozpočtové zdroje Přehled výstupů kontrolních orgánů HZS Libereckého kraje Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Krajská hygienická stanice Liberec Výkon státní správy Přílohy 29 2

3 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Právní forma příspěvková organizace, IČO Adresa školy Česká 354, Liberec 25 Statutární město Liberec, nám. Dr. Edvarda Beneše 1, Název zřizovatele Liberec 1 ředitelka: PaedDr. Jitka Mikešová Vedoucí pracovníci statutární zástupkyně: Mgr. Šárka Klímová zástupkyně pro 2. stupeň: Mgr. Jana Čepičková Zařazení do sítě škol Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol Součásti školy Kapacita školy s účinností od Základní škola Školní jídelna Školní družina žáků Telefon/fax Adresa internetové stránky 3

4 2. Základní statistické údaje 2.1 Celkový počet Pracoviště Celkový počet tříd Z toho speciálních Celkový počet žáků Z toho ve speciálních třídách Individuálně integrovaných ZŠ Česká, Liberec Zápis žáků k přijetí do prvního ročníku základní školy pro budoucí školní rok Počet zapsaných Počet rozhodnutí o přijetí Počet odkladů Počet odvolání Přijati na základě odvolání Dodatečně přijati (uvolněná místa) Zápis žáků k přijetí do přípravné třídy pro budoucí školní rok Počet žádostí Skutečný počet přijatých žáků Počty žáků po opravných zkouškách Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Slovní hodnocení Neprospělo Neklasifikováno

5 2.5 Přehled výchovných opatření údaje za 2. pololetí Pochvaly Napomenutí tř. učitele Třídní důtky Ředitelské důtky 2.stupeň 3.stupeň Snížené známky z chování byly uděleny za závažné porušování školního řádu, za neomluvenou absenci, napadení spolužáka, účast při krádeži, vandalismus, za náznaky šikany. Pochvaly byly žákům uděleny za vzorné plnění školních povinností, nadstandardní aktivitu, příkladné chování a reprezentaci školy. 2.6 Počet zameškaných hodin Omluvené hodiny Neomluvené hodiny Počty přijatých žáků po ukončení základní školy 8.letá gymnázia 6.letá gymnázia 4.letá gymnázia SOŠ obory s maturitou SOU obory s maturitou SOU OU Neumístěn

6 2.8 Pedagogičtí pracovníci učitelé ZŠ Kvalifikační předpoklady do 30-ti let 31 až 40 let 41 až 50 let 51 až důchodový věk Důchodový věk Celkem celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen splňuje 4/4 15/13 7/7 5/5 1/1 32/30 nesplňuje 1/1 0 1/ /2 2.9 Pedagogičtí pracovníci vychovatelé ŠD Kvalifikační předpoklady do 30-ti let 31 až 40 let 41 až 50 let 51 až důchodový věk Důchodový věk Celkem celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen splňuje 2/1 0 2/2 2/2 0 6/5 nesplňuje 1/0 1/ / Údaj o dalším vzdělávání pracovníků v rámci celoživotního vzdělávání Studium k prohlubování odborné kvalifikace kurzy, semináře, školení, samostudium Pedagog Zaměření akce Vzdělávací institut Místo konání Datum Celý sbor Týmování, komunikace. AISIS Krkonoše Celý sbor BOZP Protipožární servis ZŠ Česká Celý sbor Envirovýchova ČMELÁK ZŠ Česká Celý sbor Čtenářské kompetence, IQ Fakulta TUL ZŠ Česká-2.st Celý sbor Metod. postupy učení 1.st. Fakulta TUL ZŠ Česká-1.st Sbor 1. st. Osobní a sociální výchova I. Honsnejmanová ZŠ Česká-1.st

7 Sbor 2. st. Osobní a sociální výchova I. Honsnejmanová ZŠ Česká-2.st Učitelé dle potřeby PC křížovka aj. J. Čep., L. Marš. ZŠ Česká Učitelé dle potřeby PC Excel, tabulky J. Čep., L. Marš. ZŠ Česká Celý sbor Finanční gramotnost AISIS ZŠ Česká Beránková Milena Brána jazyků otevřená NIDV SEŠ,SPŠ Lb celorok Beránková Milena Zážitková pedagogika Sdružení Čmelák Šverm.ul.Lb Beránková Milena ČJ ve 2.tř. s interakt.tabulí Fraus ZŠ Broum.Lb Brixiová Šárka ŠKOLY V POHYBU AISIS Turnov Česká společnost Bureš Tomáš v novodobé Evropě TUL Liberec Čepičková Jana Čepičková Jana Čepičková Jana Čepičková Jana Čepičková Jana ŠKOLY V POHYBU AISIS Turnov Koučing Z. Brož AISIS ZŠ Česká Inspirativní stáž na ZŠ AISIS ZŠ Klíč, Č.Lípa Google AMV Liberec Program Bakalář- tvorba rozvrhu p. Pavelka ZŠ Česká, Liberec , Klímová Šárka ŠKOLY V POHYBU AISIS Turnov Klímová Šárka Koučing Z. Brož AISIS ZŠ Česká Program Bakalář- tvorba 23.5., Klímová Šárka rozvrhu p. Pavelka ZŠ Česká Mikešová Jitka EU-Peníze školám NIDV NIDV Mikešová Jitka Koučing - ASIS ZŠ Česká Mikešová Jitka ŠKOLY V POHYBU AISIS Turnov Mikešová Jitka Koučing Z. Brož AISIS ZŠ Česká Mikešová Jitka Kolokvium ředitelů NIDV L. Dvořák NIDV Mikešová Jitka Novely práv. předpisů P. Zeman ZŠ Sokolovská Mikešová Jitka Inspirativní stáž na ZŠ AISIS ZŠ Klíč, Č.Lípa Mikešová Jitka Nová školská legislativa Škola MB Smržovka Motyčková Jana Poezie

8 Motyčková Jana Česká společnost v novodobé Evropě TUL Liberec Palubová Kateřina Brána jazyků otevřená NIDV SEŠ,SPŠ celorok Palubová Kateřina Řeč není jen o hláskách Centr. vzděl. Lib. kraje Liberec Palubová Kateřina Tóny jara Tandem HK ZŠ Jabloňová Papas Periklis Vedení a řízení třídy Velký vůz SOŠ Jablonecká Papas Periklis Setkání metodiků prev. KÚ LBC KÚ LBC Roháčová Olga Roháčová Olga Soukupová Jarmila AJ a děti s dyslexií OUP, ADYS KV knihovna MA v běžném životě NIDV NIDV Liberec Metodické setkání logopedů SPC pro vady řeči a sluchu ESF Malá Skála Počet absolventů, kteří nastoupili bezprostředně po ukončení PF, odchody učitelů ze školy do 3 let praxe Počet nových absolventů po ukončení PF Odchod učitele do 3 let praxe 1 0 8

9 3.Charakteristika školy organizace vzdělávání a výchovy 3.1. Vzdělávací program školy V tomto školním roce jsme vyučovali ve všech ročnících podle vlastního školního vzdělávacího programu, č. j. 818/07, s motivačním názvem Učíme se, abychom se domluvili a v životě neztratili. Přehled vzdělávacích programů školy Vzdělávací program Č. j. MŠMT, ev. č. ročníky Školní rok 2011/2012 počet žáků Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Č. j. 818/07, ev. č ročník 568 Škola nabízí rozšířenou výuku cizích jazyků podle schváleného vzdělávacího programu MŠMT č. j / od školního roku 2004/05. V rámci plynulého přechodu na vlastní školní vzdělávací program a zajišťování jeho hlavních cílů jsme již před pěti lety ustoupili od vnější diferenciace na jazykové a nejazykové třídy, s cílem ponechat vybudované neformální dětské kolektivy. Anglický jazyk vyučujeme již od 2. ročníku. Prohloubená výuka anglického jazyka se realizuje od 4. ročníku pro skupinu nadaných dětí vybraných ze všech paralelních 3. tříd. Zvolený vzdělávací program vyhovují sociálnímu složení žáků, kteří dosahují velmi dobrých výsledků ve srovnávacích celorepublikových testech, vědomostních olympiádách a soutěžích. Úspěšní jsou také u přijímacích řízení na střední školy. Do vzdělávacího programu jsou zakomponovány další vzdělávací okruhy jako environmentální výchova, dopravní výchova, náplň programu Zdravá škola, finanční gramotnost, volba povolání aj. Vedení školy ve spolupráci s předmětovými komisemi zajišťuje návaznost učiva v jednotlivých ročnících na základě vypracovaných tematických plánů školy se stručně vymezenými tematickými celky probíraného učiva v daném předmětu a časovým rozložením v ročníku. Jsou pro vyučující závazné pro daný školní rok a jejich změnu může provést pouze vedení školy na návrh předmětové komise, a to vždy na základě zkušeností získaných v právě proběhlém školním roce. Rozdělení žáků do skupin a plnění hodinových dotací předmětů ve všech ročnících je v souladu s předepsanými dokumenty. Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu Podle dlouhodobé koncepce výchovně vzdělávací práce školy má žák průběžně získat kvalitní základní vzdělání, vytvořit si vnitřní motivaci a podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě a rozvíjet svoji osobnost, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat v souladu s obecně uznávanými životními a mravními principy. Úkolem školy je připravit žáky po stránce výchovné i vzdělávací tak, aby mohli především pokračovat ve studiu na střední škole. 9

10 3.2 Výuka cizích jazyků podle ročníků 1. stupeň Výuka anglického jazyka je zahájena již ve 2. ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně jako úvod do cizího jazyka. Výuka ve 3. ročníku se vyučuje v časové dotaci 3 hodiny týdně. Podle výsledků celoroční práce ve 3. ročníku a na základě testu z českého a anglického jazyka jsou děti zařazené ve 4. ročníku takto: 1/ běžná výuková skupina BVJ 2/ výuková skupina s rozšířenou výukou jazyků - RVJ Ve 4. a 5. ročníku jsou odlišné časové dotace pro jednotlivé skupiny Běžná výuková skupina 3 hodiny AJ týdně + 1 hodina Volitelný český jazyk Skupina s rozšířenou výukou jazyků 4 hodiny AJ týdně 2. stupeň Běžné výukové skupiny BVJ pokračují ve výuce prvního cizího jazyka v rozsahu 3 hodiny týdně. V 8. ročníku je výuka posílena o 1 vyučovací hodinu na 4 hodiny týdně. Druhý cizí jazyk si mohou žáci zvolit v rámci nabídky volitelných předmětů v 7. ročníku - AJ, NJ, FJ. Výukové skupiny s rozšířenou výukou jazyků RVJ pokračují ve výuce prvního cizího jazyka také v rozsahu 3 hodiny týdně, ale v 6. ročníku přibírají povinně druhý cizí jazyk ve stejné časové dotaci. Žáci si mohou volit z nabídky - AJ, NJ, FJ. Výuka cizích jazyků podle ročníku Ročníky Běžná výuka AJ počet skupin Rozšířená výuka AJ počet skupin Rozšířená výuka NJ počet skupin Volitelný AJ počet skupin Volitelný NJ počet skupin 1.ročník ročník 4 AJ ročník 3 AJ 1 AJ ročník 3 AJ 1 AJ ročník 3 AJ 1 AJ ročník 3 AJ 1 AJ 1 NJ ročník 3 AJ 1 AJ 1 NJ 0 1 VNJ 8.ročník 3 AJ 1 AJ 2 NJ 0 1 VNJ 9. A, C 3 AJ VAJ 1 VNJ 9. B 0 2 AJ 2 NJ 0 0 Celkem skupin 25 AJ 8 AJ 6 NJ 1 VAJ 3 VNJ 10

11 S výukou 1. cizího jazyka začínáme na naší škole již ve 2. ročníku. Rozšířenou výuku jazyků realizujeme počínaje 4. ročníkem. Žáci do výukové skupiny s rozšířenou výukou jazyků - RVJ jsou vybráni po druhém roce výuky angličtiny na základě pozorování jejich schopností a zodpovědně připravených rozřazovacích testů z českého a anglického jazyka. V letošním školním roce byly vyučovány formou rozšířené výuky jazyků - jazyk anglický a německý. Diferenciace žáků probíhá pouze pro výuku cizích jazyků, pro ostatní výukové předměty jsou třídní kolektivy zachovány. Německý jazyk byl vyučován pro jazykové skupiny s běžnou výukou jazyků jako předmět volitelný, pro jazykové skupiny s rozšířenou výukou jazyků - RVJ jako 2. povinný cizí jazyk. Při výuce cizích jazyků jsou využívány efektivní aktivizační metody a formy práce v rámci rostoucích možností materiálně technického vybavení školy. K výuce jsou využívány multimediální učebny a speciální jazykové učebny. Nadstandardem školy je dělení tříd do desítek jazykových skupin s optimálními počty žáků, umožňující individuální přístup a častý mluvený projev jednotlivců. Stupeň Počet výukových skupin Počet hodin týdně Počet učitelů 1.stupeň stupeň Nabídka volitelných a nepovinných předmětů Škola nabízí tyto volitelné předměty: Volitelný český jazyk Druhý cizí jazyk anglický, německý, francouzský Volitelný anglický, německý, francouzský jazyk Matematicko-fyzikální praktika Sportovní hry Volitelná matematika pro 4. až 9. ročník pro 6. až 9. ročník pro 7. až 9. ročník pro 6. ročník pro 6. a 8. ročník pro 9. ročník Z nepovinných předmětů je na výběr: Sborový zpěv se sbory Sedmikráska, Kopretinka (1. 9. ročník) Dyslektická náprava (1. 5. ročník) Logopedická náprava (1. 5. ročník) 11

12 3.4 Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadanými Integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení ve školním roce 2011/2012 Druh postižení Počet integrovaných žáků Mentální postižení 0 Sluchové postižení 1 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 2 Vývojové poruchy učení a chování 24 Celkem 27 Integrovaní žáci jsou vzděláváni podle individuálních výchovně vzdělávacích plánů, které sestavují třídní učitelé ve spolupráci s odborníky SPC, PPP a výchovnými poradci školy. Učitelé ve vyučovacích hodinách uplatňují individuální přístup, pracují se žáky několikrát týdně v kratších časových intervalech i po vyučování. Tato integrace zdravotně postižených žáků do běžných tříd má na škole dlouholetou tradici, podporu a záruku odbornosti. Vzdělávací výsledky těchto žáků dosahují velmi dobré úrovně, umožňující těmto dětem další úspěšné studium na středních školách. Pozitivně se vyjadřují o naší práci s handicapovanými dětmi také pracovníci speciálních pedagogických center. Na 1. stupni se těmto dětem věnuje kromě výchovné poradkyně také dyslektická a logopedická asistentka. Zkušení pedagogové absolvovali další vzdělávání v oblasti speciálních poruch učení. Učitelé rozšiřují zásobník speciálních cvičení, využívají PC programů, speciálních pomůcek a moderních metod, konzultují s odborníky, setkávají se s pracovníky PPP a SPC, tím vším spolu s důslednou pravidelností dosahují viditelných pokroků a zlepšení ve výuce. Nejlepších výsledků je dosaženo v případech, kdy na intenzivní práci učitele s dítětem ve škole navazuje také snaha důsledných a se školou dobře spolupracujících rodičů. Pro žáky s poruchami učení je připraven individuální vzdělávací program přizpůsobený jejich schopnostem, umožňující v rámci jejich možností přístup ke vědomostem, práci na osobní maximum a realizaci kvalitního výběru dalšího vzdělávání po ukončení základní školy. Rovněž nadaným žákům je věnována individuální péče, jsou intenzivně připravováni na účast ve vědomostních soutěžích a olympiádách, jejich osobního maxima dosahují učitelé ve vyučovacích hodinách např. zařazováním rozvíjejících problémových úloh, individuálních úkolů, jejich gradací, zapojováním do celoškolních projektů apod. Individuální přístup založený na zvýšené motivaci, vlastní časové angažovanosti nad rámec vyučovacích hodin věnují pedagogové také žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí včetně navázání užší spolupráce s rodinou, častějších kontaktů se zákonným zástupcem, hledání společných cílů a cest k nim. 12

13 3.5. Účast školy na plošném testování žáků Vedení školy za souhlasu zákonných zástupců a po projednání na pedagogické radě rozhodlo o zapojení žáků 5. a 9. ročníků do plošných testování žáků v rámci celé ČR. Testování v rámci projektu: DIAGNOSTIKA STAVU ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ŽÁKŮ SE ZAMĚŘENÍM NA JEJICH ROZVOJ Termín testování Testované ročníky Testované oblasti Počet testovaných žáků Celkem žáků ročník ČJ, M, CZJ, Člověk a příroda ročník ČJ, M, CZJ, Člověk a příroda Státní testování žáků: PRVNÍ CELOPLOŠNÁ GENERÁLNÍ ZKOUŠKA OVĚŘENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ NA ÚROVNI 5. A 9. ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL Termín testování Testované ročníky Testované oblasti Počet testovaných žáků ročník ČJ, M, CZJ ročník ČJ, M, CZJ 54 Celkem žáků 118 Testování poskytlo učitelům informaci o úrovni jejich vzdělávacího procesu v porovnání s ostatními testovanými školami a zpětnou vazbu pro žáky a rodiče na jaké úrovni vědomostí se žák nachází v porovnání s testovaným vzorkem Výchovné poradenství Výchovný poradce na škole: 1. stupeň Mgr. Šárka Brixiová 2. stupeň Libuše Šneibergová V rámci výchovného poradenství bylo ve školním roce 2011/12 pečováno o 90 žáků. Evidovaní žáci, kterým byla poskytnuta individuální péče Stupeň školy Žáci s diagnózou SPUCH Tělesné postižení Integrovaní žáci Sluchové postižení SPUCH 1.stupeň stupeň

14 Složení výchovné komise pro řešení závažnějších případů za účasti zákonných zástupců: ředitelka školy / zástupkyně ředitelky výchovný poradce 1.stupně / výchovný poradce 2.stupně metodik prevence třídní učitel Dyslektickou péči zajišťuje na škole dyslektická asistentka Mgr. Šárka Brixiová. Logopedickou péči zajišťuje logopedická asistentka Mgr. Jarmila Soukupová. Tato péče je realizovaná v individuálních časech v průběhu celého týdne Prevence sociálně patologických jevů Vzdělávání Školní metodik prevence Pedagogičtí pracovníci školy Školní vzdělávací program Preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování Organizace prevence Minimální preventivní program Využití volného času žáků Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Uplatňování forem a metod umožňujících včasné zachycení ohrožených dětí komentář 3 semestrové studium dle nabídky, viz přehled DVPP etika, právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a ochraně zdraví, prosociální výchova aj. kooperativní činnosti, týmová práce, řízený dialog, otevřené vyučování, komunitní kruhy, (sebe)reflexe, prvky tvorby kolektivu, zařazování diskusí, projektů, školní parlament aj. základní schéma prevence ve škole, komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit; na začátku školního roku vypracován, na konci vyhodnocen bohatá nabídka volitelných předmětů a zájmových útvarů, soutěže, mimoškolní akce přímá pozorování pedagogů i ostatních zaměstnanců školy, pravidelná sociometrická šetření (2x /rok - podzim, jaro), ankety, dotazníky, schránky důvěry, vedení písemných záznamů jejich vyhodnocování pozorování, rozhovor, analýza konkrétní situace, jednání s rodiči, poradenská činnost, spolupráce s odbornými pracovišti, důraz na primární prevenci agresivního chování, výchova k osobní statečnosti, zdůrazňování ohlašovací povinnosti, cílevědomá tvorba pozitivních vztahů mezi dětmi, systematická práce se sociálním klimatem, monitorování a screening vztahů v třídních kolektivech, další práce s jeho výsledky, užití metody restrukturizace 14

15 Poradenská služba metodika prevence Poradenská služba výchovných poradců Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Využití služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení SPC pro tělesně postižené etoped Petr Šolc Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Akce školy k prevenci patologických jevů třídních vztahů spolupráce s pozitivními silnými autoritami, osobní příklad všech zaměstnanců metodické vedení pedagogů v oblasti prevence, případného šetření i řešení negativních jevů, zprostředkování odborných informací včetně nabídek programů, projektů, poradenství směrem k žákům i rodičům dle potřeby zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence, kariérové poradenství aj. dle potřeby zprostředkování dle potřeby, případně pozvání přímo do školy v 5.C byl realizován několikahodinový vztahový program s cílem odkrýt a léčit třídní vztahy, stmelit kolektiv, nastavit zdravé normy pravidelně doplňovány; podrobné studium vlastního manuálu primární prevence šikany všemi pedagogy, vlastní Směrnice k prevenci šikany žáci poučeni a informováni, zajištěny pro ně vzdělávací programy, zásadní výňatky školního řádu distribuovány na začátku školního roku do rodin, v celém areálu školy zákaz kouření viz Podrobný časový sled aktivit Závěrečná zpráva metodika prevence rizikového chování 2011/2012 Září Zahájení činnosti zájmových kroužků Putování noční školou poznání nového školního prostředí 1.roč. Do Vytvoření vlastních třídních pravidel a třídní charty roč. Říjen První sociometrické šetření tříd Harmonizační dny - výjezd 1.A Úvodní porada k prevenci pro učitele Harmonizační dny - výjezd 1. B,3.roč VZP první pomoc a úraz - beseda 5.-9.roč Harmonizační dny 1. C Školení - Práce s neukázněným a neprospívajícím žákem Výchovný poradce Harmonizační dny - výjezd 8. A 15

16 Listopad Hasík - exkurze hasiči 2. C Hasík - exkurze hasiči 2. A Strašidelné nocování 4. roč Hasík - exkurze hasiči 2. A Prevence - Zdravé zuby 3. roč Exkurze do výchovného ústavu v Chrastavě 9. C Hasík - exkurze hasiči 2. C Prosinec Hasík - exkurze hasiči 2.B Hasík- exkurze hasiči 2. B Nocování se strašidly roč Školení - Vedení a řízení třídy metodik prevence Leden Den otevřených dveří naší školy Lyžařský kurz 7. roč. Únor 6.2. Preventivní program DDH 3. roč Hasík - exkurze hasiči 6. B, C Prevence Zdravé zuby 1. roč Lyžařský kurz roč. Březen Krajské setkání metodiků prevence Proč je lepší nekouřit 6.roč Hasík - exkurze hasiči 6. A, C Hasík - exkurze hasiči 6. A, B Duben Cybergrooming beseda pro rodiče Exkurze do Národní protidrogové centrály 9. roč. Květen Druhé sociometrické šetření tříd Hasík - exkurze hasiči 2. A Společně proti kouření - Maják roč Škola v přírodě 2. roč. 16

17 Červen Pohádkový les Škola v přírodě 5. roč Hasík - exkurze hasiči 2. C Hasík - exkurze hasiči 6. C Hasík - exkurze hasiči 2. B Hasík - exkurze hasiči 6. B Hasík - exkurze hasiči 6. A V následujícím školním roce bude doplněn školní preventivní program o preventivní strategie. Dále začleníme do výuky vlastní projekty z oblasti Moje zdraví: 3.roč. Moje zuby 4.roč. Prevence kouření 5.roč. Zdravá výživa 6.roč. Sexuální výchova, Šikana 7.roč. Návykové látky 3.8 Spolupráce s pedagogickou fakultou Technické univerzity Liberec Dlouholetá spolupráce s Pedagogickou fakultou Technické univerzity v Liberci přinesla základní škole v roce 1996 statut fakultní školy, poskytující zázemí pro řízenou praktickou přípravu studentů učitelství. Spolupráce především s Centrem praktické přípravy nadále intenzivně pokračuje, fakulta jen nese nové pojmenování - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Náš školský terén je otevřený také pro výzkumná šetření diplomantů, besedy apod. Vzájemně výhodná spolupráce zajišťuje kontakt s moderními trendy ve vzdělávání, studenti se ujímají také vedení zájmových kroužků, pomoci při celoškolních akcích. Přehled zapojení učitelů do praxe studentů PF TU Liberec Stupeň školy Druh praxe Časové období Zapojení učitelé Počet studentů 1.stupeň Průběžná praxe Zimní semestr stupeň Průběžná praxe Letní semestr stupeň Průběžná praxe Zimní semestr stupeň Průběžná praxe Letní semestr stupeň Souvislá praxe Zimní semestr

18 3.9 Zapojení školy do mezinárodní spolupráce Naše škola je již několikátým rokem zapojena do evropského vzdělávacího programu na podporu spolupráce žáků a pedagogů různých zemí e Twinning. V letošním školním roce se nám podařilo úspěšně zopakovat osmidenní výjezd našich žáků 2. stupně do Anglie. Zájezd s konal v termínu , účastnilo se ho 49 žáků a 3 učitelé. Při této návštěvě cizí země pobývali žáci v anglických rodinách s cílem rozšířit během pobytu možnosti přímé konverzace žáků. Zájezd byl velmi pozitivně hodnocen a snahou školy bude i v následujícím roce podobný výjezd zorganizovat Mimoškolní aktivity, zájmové kroužky Seznam zájmových kroužků pro školní rok 2011/2012 PONDĚLÍ Ročník Název kroužku Vedoucí kroužku Čas Dyslexie-nep. předmět Mgr.Š.Brixiová roč. Miniházená Mgr.P.Papas ročníky Anglický jazyk Mgr.T.Makuševová roč. Dopravní výchova 1x za 14 dní Mgr.J Soukupová, Mgr.M.Handrková roč. Florbal.liga - 1x za 14 dní Mgr.T.Bureš roč. Žurnalistický kroužek V.Ťahlová roč. Sport.hry P.Marešová ročníky Keramika E.Kučerová roč Kick box A.Vogel roč. Badminton R.Melzerová roč. Florbal J.Rossmann roč. Kick box A.Vogel ÚTERÝ Ročník Název kroužku Vedoucí kroužku Čas 1.stupeň Logopedie - nep. předmět Mgr.J.Soukupová stupeň Dyslexie - nep. předmět Mgr.Š.Brixiová , 2. roč. Sedmikráska Mgr.T.Šilarová,Mgr.R.Táborská ročníky Anglický jazyk Mgr.L.Vítová roč. Flétna - mírně pokročilé Mgr.T.Šilarová roč. Hra na flétnu Mgr.R.Táborská ročníky Keramika H.Cinibulková roč. Kick box A.Vogel

19 roč. Florbal R.Melzerová roč. Výtvarný kroužek K.Valentová roč. Informatika J.Rossmann roč. Sport.hry P.Marešová Středa Ročník Název kroužku Vedoucí kroužku Čas 1.stupeň Logopedie - integrace Mgr.J.Soukupová stupeň Divadelní kroužek L.Bezděková stupeň Divadelní kroužek pokroč. L.Bezděková stupeň Španělský jazyk José Ricardo Barreto roč. Výtvarný kroužek P.Korábová roč. Keramika E.Kučerová roč. Kick box A.Vogel roč. Badminton - pokroč. R.Melzerová Čtvrtek Ročník Název kroužku Vedoucí kroužku Čas roč. Logopedie - nep. předmět Mgr.J.Soukupová ročníky Informatika Mgr.L.Vítová ročníky Flétna Mgr.J.Stříbrná roč. Kopretinka V.Makarovičová roč. Keraminka H.Cinibulková stupeň Španělský jazyk José Ricardo Barreto roč. Kick box A.Vogel Pátek Ročník Název kroužku Vedoucí kroužku Čas roč. Zákl.volejbalu Mgr.M.Beránková roč. Kick box A.Vogel Ve školním roce 2011/2012 jsme pro velký zájem otevřeli celkem 37 skupin zájmových činností týdně Příměstský tábor Termín: Počet zúčastněných dětí: 37 Počet zapojených vychovatelů: 7 Všichni pedagogové si pečlivě předem připravili celodenní program pro svoji skupinu, tzv. suchou i mokrou variantu. 19

20 Program: Výlet na Panteon splutí řeky Jizery na raftech IQ park Liberec, plavecký bazén Liberec Výlet Stráž pod Ralskem Výlet - Mníšek, Ekocentrum STŘEVLÍK včelí stezka Stravování: Obědy zajištěny ve školní jídelně, svačiny a pitný režim z prostředků příměstského tábora. Realizace příměstského tábora ulehčila mnohým rodičům ve starosti o dítě v prvním červencovém týdnu. Ohlasy dětí i rodičů byly velmi příznivé Zájmové vzdělávání - školní družina Počet oddělení: 8 Kapacita školní družiny: 210 Počet vychovatelek: 8 Škola po letech vypjatého úsilí o navýšení kapacity školní družiny, pro které máme připraveny veškeré podmínky prostorové, technické i materiální, dosáhla a konečně využívá kapacitu 210 žáků, která uspokojí téměř většinu oprávněných žadatelů. Máme specifikum dojíždějících žáků ze vzdálených částí Liberce (našich spádových oblastí), rodiče těchto žáků žádají často o umístění dítěte do školní družiny ještě i ve 4., výjimečně i v 5. ročníku, ale vždy na základě pádných argumentů. Školní klub ve škole nemáme. Několik desítek skupin zájmových útvarů rozličného zaměření pojme všechny žáky, kteří zájem o mimoškolní aktivity školy mají. Tým vychovatelek a vychovatelů pravidelně organizuje celoškolní akce: PUTOVÁNÍ NOČNÍ ŠKOLOU pro nové prvňáky AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ - lampiónový průvod v maskách KARNEVAL ve školní jídelně s bohatým soutěžním programem ČARODEJNICKÉ ODPOLEDNE plné her a soutěží na školní zahradě i v okolí školy POHÁDKOVÝ LES akce nejen pro naše žáky, ale i pro širokou veřejnost PEVNOST BOYARD soutěže a nocování pro žáky 1. i 2. stupně a mnohé další 20

21 4 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 4.1 Časový sled realizovaných školních aktivit ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zaměření Třída ZÁŘÍ 1. školní den, vítání prvňáčků, setkání se všemi rodiči slavnostní uvítání celá ZŠ Kloboukový den zážitkové 4.roč. Putování noční školou, stmelovací, zážitkové 1.roč. ŘÍJEN Harmonizační dny, stmelovací 1.A Harmonizační dny, stmelovací 1.B VZP - Neriskuj to prevence, bezpečnost 4.C Harmonizační dny stmelovací 1.C Divadlo kulturní 4.C ND-představení Velbloud, ryba, slepice, kulturní 1.roč. LISTOPAD Oblastní galerie výtvarná dílnička, výtvarné 1.B Nocování ve škole stmelovací 4.C Oblastní galerie výtvarná dílnička, výtvarné 1.A Střevlik- odpady EKO 4.C Oblastní galerie výtvarná dílnička, výtvarné 1.C Liberecká městská knihovna, vzdělávací 5.B Horská služba přednáška, vzdělávací 5.roč. Hudební pořad vzdělávací 4.C Dopr. výchova beseda (Besip), vzdělávací 1.roč. Dopr. výchova soutěž, vzdělávací 1.roč. Dopravní hřiště vzdělávací 4.C Dopravní soutěž, vzdělávací 2.+5.roč. PROSINEC Pečení perníčků stmelovací 4.C+3.B Vzorový výuka MA FRAUS pro učitele, DVPP V. A Hist.soutěž Poznáš osobnost čes.dějin, od motivačně soutěžní 2. st. Čertovský den, zážitkové 1.roč. NOCOVÁNÍ SE STRAŠIDLY, zážitkové 1. st. Ukázkové hodiny pro studenty učitelství, prezentace školy 1. st. VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY, rodiče VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY, učitelé Střevlík Kouzlo Vánoc, zážitkově-vzdělávací 1.B,C Vánoční koncert v PKO, sobota hudební sbor Střevlík Kouzlo Vánoc, zážitkově-vzdělávací 1.A Zimní slunovrat ČS zážitkové 4.C Vánoční dílničky, zážitkové, stmelovací 1.stupeň 21

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: Mgr.Šárka Klímová (statutární zástupce) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Výroční zpráva Mateřské školy, Liberec, Dětská 461 šk. rok 2012/2013

Výroční zpráva Mateřské školy, Liberec, Dětská 461 šk. rok 2012/2013 Výroční zpráva Mateřské školy, Liberec, Dětská 461 šk. rok 2012/2013 Zpracovala: Vacíková Jaroslava Výroční zpráva Mateřské školy, Liberec, Dětská 461, příspěvková organizace 1. Základní údaje Název školy:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ČESKÁ 354, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Č. J. CES/0361/2013 V Liberci dne 29. 8. 2013 Vypracovala: Mgr. Šárka Klímová Výroční zpráva

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PROJEDNÁNA NA PEDAGOGICKÉ RADĚ DNE 29.8.2013 ZPRÁVU PŘEDKLÁDÁ: PAEDDR. KAMILA PODRÁPSKÁ, PH.D.

VÝROČNÍ ZPRÁVA PROJEDNÁNA NA PEDAGOGICKÉ RADĚ DNE 29.8.2013 ZPRÁVU PŘEDKLÁDÁ: PAEDDR. KAMILA PODRÁPSKÁ, PH.D. VÝROČNÍ ZPRÁVA PROJEDNÁNA NA PEDAGOGICKÉ RADĚ DNE 29.8.2013 ZPRÁVU PŘEDKLÁDÁ: PAEDDR. KAMILA PODRÁPSKÁ, PH.D. Název školy: Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvková organizace Právní forma:

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Název školy: ZŠ a ZUŠ, Liberec,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Základní škola Sušice, Komenského 59

Základní škola Sušice, Komenského 59 Základní škola Sušice, Komenského 59 Komenského 59, 342 13, tel.: 376 523 339, www.komenskeho.cz, e-mail: zs.susice.59@tiscali.cz č.j.: 208/05 Výroční zpráva 2004-2005 Základní údaje o škole název školy:

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KLUBÍČKO, LIBEREC, JUGOSLÁVSKÁ 28/, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ------------------------------------------------------------------------------------------------- Zpráva o činnosti školy za školní

Více