Pokyny pro itunes U. Vytvoření vlastního kurzu. Přehled

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyny pro itunes U. Vytvoření vlastního kurzu. Přehled"

Transkript

1 Obsah Přehled 1 Začínáme 2 Nastavení kurzu 3 Úpravy a organizace obsahu 5 Přidávání příspěvků, úloh a materiálů 6 Správa a spolupráce 8 Správa zapsaných studentů 9 Doporučené postupy 10 Přehled Díky itunes U si můžete pro každý svůj kurz vytvořit vlastní výukové materiály. V aplikaci itunes U si snadno vytvoříte vlastní kurzy pro ipad, které potom využijete při výuce. S itunes U budete mít všechny potřebné materiály na jednom místě. Studenti si přímo v aplikaci budou moct přehrávat videa nebo zvukové nahrávky lekcí, číst knihy, prohlížet prezentace anebo se zapojovat do diskuzí. Také tu uvidí seznam všech úloh, které si můžou po splnění odškrtávat. A kdykoli vytvoříte nový příspěvek, studentům přijde push oznámení. Do kurzů můžete vložit sylabus, studijní materiály, úlohy a další položky. Můžete přiložit obsah z ibooks Storu nebo App Storu a stejně tak i webové odkazy. Můžete také odkazovat na materiály z více než studijních zdrojů, které jsou v itunes U k dispozici, a využívat nahrávky či videa předních světových vzdělávacích institucí. Až bude váš kurz připraven, snadno ho nasdílíte se studenty nebo zveřejníte na itunes U stránce vaší instituce.

2 2 Začínáme Pro začátek si stáhněte bezplatnou aplikaci itunes U. Nový kurz vytvoříte klepnutím na + a výběrem možnosti Vytvořit kurz. Následně budete vyzváni k vytvoření profilu lektora, kam zadáte mimo jiné svou instituci a stručné informace o sobě. Můžete se vyfotit nebo nahrát fotku z Knihovny fotografií. Údaje z profilu lektora se použijí pro stránku Lektor ve vašich kurzech. Všechny vámi vytvořené kurzy budou odkazovat na váš profil, který můžete kdykoli upravit. Po uložení profilu se otevře obrazovka Nastavení kurzu, kam zadáte informace o kurzu. Ve výchozím nastavení jsou všechny nově vytvořené kurzy itunes U soukromé.

3 3 Nastavení kurzu Zadejte název kurzu, krátký název a vaši katedru. Zadejte popis zde můžete studentům přiblížit, čím se kurz zabývá, a stanovit jasná očekávání. Můžete sem například vložit přehled struktury kurzu anebo třeba jeho požadavky a cíle. Klepněte na Dále. Přidejte svou instituci. Vyberte úroveň a jazyk kurzu, jeho kategorii a podkategorii. Klepnutím na Zpět se vraťte na obrazovku Nastavení. Vyberte, jestli bude kurz vyučován vlastním tempem, nebo půjde o živé relace. Vlastním tempem znamená, že studenti si budou moct rozfázovat výuku podle sebe. Můžete doplnit i předpokládanou délku kurzu a kdykoli v průběhu ho upravovat. Živé relace vyberte, pokud mají studenti sledovat kurz souběžně s vaší výukou. Živé relace se plánují podle kalendáře a mají přesná data začátku i konce. Používají také úlohy s jasnými termíny odevzdání. Určete, jak se budou používat diskuze. V diskuzích se studenti můžou dát do řeči s vámi nebo se spolužáky zapsanými do stejného kurzu. Do diskuzí se můžou zapojit všichni studenti kurzu a vy jako učitel je můžete sledovat a také do nich vstupovat. Diskuze můžete u daného kurzu také vypnout a pokud se jedná o veřejný kurz, diskuze se odstraní automaticky. Vyberte, jakou licencí se bude váš obsah řídit. Máte na výběr z mnoha možností včetně standardní licence Creative Commons. Licence určuje, zda a jak můžou ostatní uživatelé použít váš obsah ve svých kurzech. Klepněte na Dále

4 4 7 Přidejte poutavý obrázek kurzu, který se zobrazí v knihovně itunes U. Můžete něco vyfotit nebo vybrat obrázek z Knihovny fotografií. Obrázek je možné přidat během nastavování kurzu nebo i později. Použijte obrázek o velikosti alespoň 600 x 600 pixelů a zároveň menší než 10 MB. 7 Až přidáte obrázek kurzu, klepněte na Dále. Dostanete se na kartu Moje kurzy. Tady se zobrazují všechny kurzy, které vytvoříte nebo do kterých přispíváte. U každého z nich je uveden stručný souhrn. Ano, vytvoření kurzu v itunes U je skutečně takhle snadné. Teď když už máte kurz vytvořený, můžete do něj přidat víc obsahu.

5 5 Úpravy a organizace obsahu Na stránkách Přehled, Lektor a Osnova sestavte kurz. Stránka Přehled obsahuje informace, které jste už zadali v nastavení kurzu, například popis kurzu, jeho úroveň, název vaší instituce atd. Informace o kurzu můžete kdykoli změnit. Stránka Lektor uvádí vaše profilové informace. Kdykoli je můžete upravit. Na stránce Osnova vytvoříte sylabus kurzu. Všechny vaše příspěvky a úlohy se v osnově přiřadí k jednotlivým tématům. Osnovu můžete vytvořit přímo v itunes U (může mít až dvě podúrovně), anebo sem jednoduše zkopírujte a vložte text odjinud.

6 6 Máte-li nějaké téma, které se nehodí pro stránku Přehled ani Lektor, můžete přidat stránku novou. Takto můžete přidat například stránky pro zásady kurzu, předpoklady, výstupy výuky nebo jakékoli jiné informace, které by se studentům mohly hodit. Přidávání příspěvků, úloh a materiálů Obsah a doplňující informace se do kurzu vkládají pomocí příspěvků, úloh a materiálů. Příspěvky slouží k přímému sdělování informací souvisejících s daným tématem. Příspěvek tak může obsahovat například pokyny, vysvětlení nebo souhrn lekce. Při vytváření příspěvku zvolte téma z osnovy, zadejte jeho nadpis a potom napište samotný text zprávy. U kurzů studovaných vlastním tempem můžete pořadí příspěvků změnit klepněte na Upravit a pomocí úchytu přetáhněte zvolený příspěvek na nové místo. Příspěvky u živých relací se řadí podle data odeslání. U kteréhokoli příspěvku můžete vytvořit úlohu. Úloha je zadání nebo úkol, které mají studenti splnit. Ke každému příspěvku můžete přidat libovolné množství úloh. Jejich pořadí změníte jednoduše tak, že je v rámci příspěvku přetáhnete na nové místo. V případě živých relací můžete u úloh určit datum odevzdání.

7 7 Úlohy můžou vycházet z mnoha různých typů materiálů, které v kurzu používáte. Jsou to například videa, zvukové soubory, webové odkazy, aplikace, knihy, dokumenty nebo prezentace. Do kurzu můžete přidávat své vlastní obrázky, videa nebo dokumenty a potom je spravovat v části Moje materiály.

8 8 Funkce Hledat v obchodě vám umožní objevovat a přidávat zajímavé aplikace, knihy, zdroje z itunes U, podcasty a další obsah. Správa a spolupráce Duplikování kurzu. Na panelu Moje kurzy můžete vytvořit kopii kurzu přejeďte prstem doleva, klepněte na Více a potom na Duplikovat. Kopii kurzu pak můžete libovolně upravit, například změnit ji ze studia vlastním tempem na živé relace. Poslání kopie. Jestli chcete, můžete jiným lektorům poslat kompletní kopii svého kurzu (včetně osnovy, všech příspěvků, úloh a materiálů). Příjemce pak může okamžitě začít používat váš kurz se svými studenty anebo si ho dle libosti upravit.

9 9 Přenesení kurzu jinému lektorovi. Coby vlastník kurzu můžete převést kompletní kontrolu nad kurzem na jiného lektora, aniž byste při tom přišli o seznam svých studentů. Studentů zapsaných v kurzu se převod nijak nedotkne. Na obrazovce Moje kurzy přejeďte prstem doleva přes kurz, který chcete převést, klepněte na Více a vyberte Přenést. Poznámka: Pokud jste součástí konkrétní instituce, můžete převádět vlastnictví kurzů jen na lektory, kteří patří do stejné instituce jako vy. Přidání do veřejného katalogu. Patříte-li k instituci, která má na itunes U vlastní veřejnou stránku, můžete požádat o zveřejnění vašeho kurzu v katalogu itunes U celosvětově největším digitálním katalogu bezplatných studijních materiálů. Na obrazovce Moje kurzy klepněte na Upravit a vyberte požadovaný kurz. Klepněte na tlačítko Sdílet a vyberte možnost Přidat do veřejného katalogu. Pozvání dalších přispěvatelů. Do svého kurzu můžete pozvat až pět dalších přispěvatelů. Přispěvatelé se můžou na kurzu podílet přidáváním vlastních příspěvků, úloh a materiálů. Můžou také spravovat zápis. Nové přispěvatele přidáte na stránce Lektoři na panelu Správce. Správa zapsaných studentů Až budete chtít pozvat studenty k zápisu, klepněte na kartě Správce na stránku Zápis a odešlete studentům kód zápisu nebo krátký odkaz. Kdykoli nový student zadá do aplikace itunes U kód zápisu nebo na svém ipadu, iphonu či ipodu touch klepne na zaslaný odkaz, přijde vám žádost o zápis, kterou můžete potvrdit nebo zablokovat. Můžete zapnout automatické schvalování, aby byl zápis automaticky potvrzen každému, kdo o něj požádá. Pokud nepatříte k instituci, která má na itunes U vlastní stránku, můžete mít až 12 kurzů po maximálně 50 studentech. Pro svůj autorský obsah máte vyhrazeno 20 GB místa. Na lektory patřící k institucím se tato omezení nevztahují.

10 10 Doporučené postupy Popis. Součástí popisu kurzu by měl být i seznam studijních cílů. Díky tomu studenti snadno poznají, jestli kurz vyhovuje jejich studijním potřebám. To platí dvojnásob u veřejných kurzů. Názvy. U příspěvků a úloh používejte stručné názvy, aby studenti viděli důležité informace na první pohled. Příspěvky. Pomocí zpráv v příspěvcích doplňujte studijní materiály o vysvětlení a kontext. Navažte nové aktivity na poznatky z dřívějška a vysvětlete studentům, jak budou nové informace podstatné pro další lekce. Úlohy. Zadání úlohy začněte příkazovým slovesem. Úlohy dávají studentům jasnou představu o tom, co mají udělat. Diskuze. Vytvářejte výzvy k diskuzi, které budou studenty motivovat k větší aktivitě a interakci. Diskuze můžete přidávat ke konkrétním příspěvkům i obecně ke kurzu jako takovému. Rozmanité studijní materiály. Materiály můžete do kurzu přidávat na panelech Příspěvky a Materiály. Každému vyhovuje jiná forma studia, a proto používejte rozmanité materiály. Snažte se o rozumný mix textu, videa, aplikací, knih atd. App Store nabízí přes vzdělávacích aplikací zabývajících se různými tématy a uzpůsobených pro všechny úrovně i formy studia. Díky ibooks můžete svůj kurz obohatit o pestrý výběr knih od životopisů přes různé příručky až po ibooks učebnice od velkých nakladatelství. A katalog itunes U je plný nejrůznějších studijních materiálů, například přednášek nebo videí, které můžete použít ve svých kurzech. Knihovna Moje materiály. Materiály můžete přidávat také pomocí knihovny Moje materiály. Seznam Moje materiály vám usnadní přidávání materiálů v případech, kdy stejný materiál používáte v různých kurzech. Pomocí seznamu si také můžete udržovat přehled o materiálech, které se chystáte využít v budoucích kurzech. Hloubkové odkazy. Snažte se odkazovat na konkrétní počáteční a koncové body ve videích a stejně tak na konkrétní kapitoly v knihách, aby studenti mohli přejít rovnou na požadovaný obsah. Nahrávání autorských materiálů. Můžete přidávat i své autorské materiály, například prezentace, pracovní listy, videa nebo knihy. Díky tomu budou studenti mít vše potřebné na dosah ruky. Můžete třeba vestavěnou kamerou nahrát úvodní video seznamující s kurzem. Vše, co se dá uložit do Knihovny fotografií, můžete přidat i do materiálů kurzu. Nový materiál můžete vytvořit v Pages, Numbers, Keynote a dalších aplikacích a potom ho nahrát přímo do itunes U stačí klepnout na ikonu Sdílet a vybrat Otevřít v itunes U. Psaní poznámek. Kdykoli to bude možné, používejte text ve formátu epub nebo ibooks Author. Díky tomu si studenti budou moct přímo z knihy dělat výpisky, které se jim přehledně zobrazí na kartě Poznámky. Dokumenty ve formátu PDF, Word nebo Pages proto doporučujeme převést na formáty epub nebo ibooks Author. Mobilní a vestavěné nástroje. Vytvářejte aktivity, které budou těžit z mobilní platformy: shromažďujte data nebo vytvářejte obsah mimo učebnu, v areálu školy, na výletech nebo přímo doma. Využívejte vestavěný fotoaparát, mikrofon a kameru ipadu a vymýšlejte nové typy aktivit.

11 11 Oznámení. Pokud učíte v živých relacích, můžete studentům kdykoli poslat oznámení. Tato oznámení se nepřiřadí k žádnému tématu v osnově. Pomocí oznámení můžete studenty informovat o technických záležitostech, například zrušení výuky nebo změně data testu. Vložení RSS kanálů. Do svých kurzů můžete vkládat audio nebo video materiály z RSS kanálů nebo systémů pro záznam přednášek. Když takto přidáte RSS kanál, itunes U z něj budou přímo do kurzu importovat podporované materiály. itunes U budou průběžně kontrolovat, zda na kanálu nepřibyla nová aktualizace, a případně nahrávat nové materiály do kurzu. Přiřaďte svůj účet k instituci. Má-li vaše vzdělávací instituce veřejnou stránku na itunes U, přiřaďte svůj účet itunes U ke své instituci. Tím se zbavíte omezení úložného prostoru, omezení počtu kurzů, které můžete vytvořit, a limitu počtu studentů, kteří se do vašich kurzů můžou zapsat. Své kurzy budete moct předložit správci vaší veřejné stránky itunes U, který je na ní může publikovat. Díky tomu oslovíte studenty z celého světa. Pokud by si vaše instituce ráda zažádala o veřejnou stránku itunes U, přečtěte si bližší pokyny na webu eduapp.apple.com. Další informace a nápovědu najdete na stránce podpory itunes U, kde si mimo jiné můžete projít komunitní diskuze k itunes U Apple Inc. Všechna práva vyhrazena. Apple, logo Apple, ibooks, ipad, iphone, ipod, ipod touch, itunes U, Keynote, Numbers a Pages jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. App Store a ibooks Store jsou ochranné známky služeb společnosti Apple Inc. Názvy dalších produktů a společností zmíněné v textu mohou být ochrannými známkami příslušných společností. Červenec 2014

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015)

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) Obsah 8 Kapitola 1: ipad v kostce 8 Celkový pohled na ipad 10 Příslušenství 10 Obrazovka Multi-Touch 11 Tlačítko Spánek/Probuzení 11 Tlačítko

Více

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka BlackBerry Z10 Smartphone Uživatelská příručka Vydáno: 2014-05-07 SWD-20140507094804675 Obsah Nastavení a základní funkce...6 Novinky v tomto vydání... 6 Rychlé seznámení se zařízením... 7 Čím se zařízení

Více

Využití Exchange Serveru pro skupinovou spolupráci

Využití Exchange Serveru pro skupinovou spolupráci Využití Exchange Serveru pro skupinovou spolupráci KAPITOLA 6 V této kapitole se dozvíte: Plánování událostí pomocí kalendářů Delegování přístupu do kalendáře pro jiného uživatele Firemní kontakty Využití

Více

O několik kliknutí později je objednávka připravena k tisku. V závislosti na místě svého bydliště a typu navrženého produktu můžete:

O několik kliknutí později je objednávka připravena k tisku. V závislosti na místě svého bydliště a typu navrženého produktu můžete: Vítejte! HP Photo Creations společnosti RocketLife přináší rychlý a snadný způsob, jak vytvářet profesionálně vyhlížející dárky z vašich fotografií. Během několika vteřin vytvoříte elegantní fotoalba,

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

ipod Návod k použití

ipod Návod k použití ipod Návod k použití Obsah ipod základy... 4 Základní popis ipodu... 5 Ovládání ipodu... 5 Vypnutí zvuku kruhového ovladače... 7 Blokování tlačítek ipodu... 7 Menu ipodu... 8 Přidání a odebrání položek

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Obsah Obsah balení 6 Obsah balení... 6 Přečtěte si jako první 7 Instalace do automobilu... 7 Zapnutí a vypnutí... 7 Nastavení... 7 Příjem signálu GPS...

Více

jak zajistit bezpečnost dětí na internetu

jak zajistit bezpečnost dětí na internetu jak zajistit bezpečnost dětí na internetu Podpora projektu: OBSAH A. Jak používat tento balíček s. 4 B. Příručka pro rodiče a vychovatele s. 5 1. Zabezpečením k bezpečnosti 2. Komunikace 3. Šikana na internetu

Více

Manuál pro práci s programem EndNote

Manuál pro práci s programem EndNote Manuál pro práci s programem EndNote František Chmelík & Karel Frömel 2013 Tento manuál byl vytvořen v rámci řešení projektu FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 693/2013 Obsah Co je program EndNote a k čemu slouží?...

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Google dokumenty Tutoriál projektu MOSS studentská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Gustav Žídek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2 Cloud Computing...

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz

Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz Dnes bych Vás chtěl seznámit s pro mne nepřekonatelným genealogickým programem Legacy Family

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky:

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky: Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...3 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Návod ke službě Era smartbanking

Návod ke službě Era smartbanking Návod ke službě Era smartbanking Obsah 1 Všeobecné informace 2 Zřízení a aktivace služby 3 Přihlášení a odhlášení 4 Přehled funkcí a služeb 5 Widgety na úvodní obrazovce 6 Bezpečnost 7 Doporučené minimální

Více

Dakota 10 a 20 návod k obsluze

Dakota 10 a 20 návod k obsluze Dakota 10 a 20 návod k obsluze 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020 Fax (913)

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

T-Mobile PC Telefon Návod k použití

T-Mobile PC Telefon Návod k použití T-Mobile PC Telefon Návod k použití 1 Obsah 1. Úvod...3 2. Instalace a nastavení...4 2.1 Příprava...4 2.2 Spuštění aplikace T-Mobile PC Telefon...5 2.3 Konfigurace aplikace T-Mobile PC Telefon...5 2.4

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

LEITZ ICON SPLNÍ VŠECHNY VAŠE ŠTÍTKOVACÍ SNY

LEITZ ICON SPLNÍ VŠECHNY VAŠE ŠTÍTKOVACÍ SNY LEITZ ICON SPLNÍ VŠECHNY VAŠE ŠTÍTKOVACÍ SNY JEDNODUCHÁ 3-V-1 UNIVERZ ÁLNÍ PŘENOSNÁ INTELIGENTNÍ RYCHL Á www.leitz.com/icon Představení tiskárny Leitz Icon Splní všechny vaše štítkovací sny Společnost

Více