informační magazín pro naše nájemníky 02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "informační magazín pro naše nájemníky 02"

Transkript

1 informační magazín pro naše nájemníky 02 červenec 2010 Léto je v plném proudu, ale ani o prázdninách jsme na vás nezapomněli s dalším číslem magazínu Bydlíme, ve kterém se vám snažíme přinášet užitečné informace týkající se nájemního bydlení v bytech společnosti RPG Byty. Hlavním tématem tohoto čísla je digitalizace televizního vysílání, což bude zajímat především ty nájemníky, kteří přijímají televizní signál prostřednictvím společné televizní antény. Seznámíme vás nejen s tím, co bude přechod na digitální vysílání znamenat, ale také s nabídkou, kterou speciálně pro naše nájemníky připravila v souvislosti s digitalizací společnost Poda. Krátce se vrátíme také k problematice vyúčtování za služby a připomeneme, jak je důležité mít pojištěnou domácnost. Pravděpodobně nejdůležitější zprávou, na kterou čekáte, je zpráva, zda se v letošním roce podaří zrealizovat všechny opravy a regenerace bytového fondu, které jsme si pro rok 2010 naplánovali a s nimiž jsme nájemníky seznámili již v závěru roku 2009 (připomínáme, že seznam všech plánovaných oprav je k dispozici na internetových stránkách v sekci Informace pro nájemníky). A tady pro vás máme dobrou zprávu, neboť z průběžného pololetního hodnocení vyplývá, že veškeré akce naplánované pro rok 2010 by měly být dokončeny dle harmonogramu. Společnost RPG Byty letos vynaloží celkem na regeneraci svého bytového fondu více než 1 miliardu Kč z celkově plánovaných 3 miliard pro období Po přípravné fázi, která musela rozsáhlým opravám předcházet, se právě v letních měsících rozjíždí celá řada stavebních prací na našich domech, chtěli bychom vás proto požádat, abyste věnovali i v době dovolených zvýšenou pozornost informacím na vývěskách ve vašich domech. Může se totiž jednat o důležitá sdělení týkající se harmonogramu prací pro nejbližší období právě ve vašem vchodě. V každém případě vám přejeme co nejklidnější prožití prázdninového období a pohodovou dovolenou, ať už ji budete trávit kdekoli. Zdeněk Vozník Ředitel Klientských služeb RPG Byty Digitalizace televizního vysílání Reklamace vyúčtování Požáry v domácnostech str.4 str str. 7

2 2 Jak je to s výpovědní lhůtou nájemní smlouvy V případě ukončení nájemního vztahu je nutné respektovat výpovědní lhůtu, která je uvedena jednak v nájemní smlouvě a jednak v Občanském zákoníku. Tato výpovědní lhůta je obecně tříměsíční a začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po tom, co byla pronajímateli doručena. Příklad: Výpověď napíši a pronajímateli je doručena Výpovědní lhůta tedy začíná běžet a nájemní vztah je ukončen k Nájemník může také požádat o zkrácení výpovědní lhůty a ukončení nájemního vztahu dohodou. Tuto žádost je nutné podat písemně, ale je zapotřebí si uvědomit, že pouhé podání žádosti neznamená automatické zkrácení výpovědní lhůty. Na dohodu o ukončení nájemního vztahu musí přistoupit obě strany, tedy i pronajímatel. O tom, zda pronajímatel žádosti nájemníka o zkrácení výpovědní lhůty vyhověl či nikoli, je nájemník uvědoměn. Obecně lze ale konstatovat, že souhlas se zkrácením výpovědní lhůty je udělován pouze ve výjimečných případech. K datu ukončení nájemního vztahu je pak nájemník povinen předat byt pronajímateli, a to ve stavu, ve kterém jej převzal, pochopitelně s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, a provést na své náklady všechny opravy, které jsou uvedeny v nařízení vlády 258/1995 Sb. V průběhu výpovědní lhůty je samozřejmě nájemník povinen hradit nájemné a zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Tato povinnost bývalému nájemníkovi zůstává i tehdy, pokud z nějakého důvodu zůstane v bytě i po vypršení výpovědní lhůty. Nájemné a zálohy na služby je totiž bývalý nájemník povinen hradit až do doby, než dojde k předání bytu pronajímateli, nedošlo-li k němu k termínu ukončení nájemního vztahu.

3 informační magazín pro naše nájemníky 3 Výhodné pojištění pro vás Vážení nájemníci, záleží nám na vaší spokojenosti, a proto jsme pro vás, společně s naším dlouholetým partnerem, pojišťovacím makléřem RENOMIA, a. s., připravili zajímavou nabídku. V rámci naplňování strategie Zvyšování kvality bydlení a péče o nájemníky vám nabízíme významnou úsporu na pojištění domácnosti a vozidel. Projekt, který vám předkládáme, je unikátní, připravený výhradně pro nájemníky společnosti RPG Byty, s. r. o. a může vám každoročně ušetřit až několik tisíc Kč. Vedle příznivé ceny pojištění, nabízí široký rozsah pojistného krytí s řadou doplňkových připojištění. Tuto nabídku jsme nazvali PRO- GRAM ÚSPORA. Formou informačního plakátu, který bude vyvěšen ve vašem domě, budete informováni o termínech návštěvy zástupce společnosti RENOMIA. V případě zájmu o využití této nabídky, si prosím pro tuto návštěvu připravte vaše dosavadní pojistné smlouvy. Dále můžete kontaktovat zástupce na telefonních číslech , a blíže se tak informovat o nabízených produktech, příp. si sjednat návštěvu individuálně. Věříme, že vás tato nabídka osloví a budete s PROGRAMEM ÚSPORA spokojeni.

4 4 Digitalizace televizního vysílání Jak jistě víte, v současné době probíhá v celé České republice digitalizace televizního vysílání. Možností příjmu digitálního vysílání je více, přičemž jednou z nich je využití společné televizní antény (STA). Zhruba 75 % domácností v bytových domech společnosti RPG Byty využívá pro příjem televizního signálu společné televizní antény, které však - až na malé výjimky - nejsou ještě v této době pro příjem digitálního signálu uzpůsobeny. K ukončení stávajícího analogového vysílání má v našem regionu dojít k (výjimkou je program ČT2, který ukončil analogové vysílání již , ačkoliv původně oznámený termín byl rovněž Program ČT2 nadále nelze prostřednictvím STA bez úpravy pro digitální vysílání přijímat). Po zvážení všech možností, jak k digitalizaci televizního vysílání přistoupit, se společnost RPG Byty rozhodla svým nájemníkům do budoucna příjem digitálního televizního signálu nejen umožňovat, ale i zajišťovat, a to převážně prostřednictvím optické sítě, která přináší uživatelům celou řadu výhod. Proto před časem zahájila jednání vedoucí k navázání partnerství s některou významnou společností působící v oblasti telekomunikací. Hlavním požadavkem bylo, aby vybraná firma nájemníkům RPG nabídla nejen možnost příjmu digitálního televizního vysílání, ale i mnohem širší nabídku programů a dalších služeb na vysoké úrovni, to vše za příznivé ceny. Zároveň byl kladen důraz na to, aby se jednalo o firmu, která bude nájemníkům nablízku a bude jim dobře dostupná. Po vyhodnocení nabídek několika zájemců uzavřela společnost RPG Byty, s. r. o. smlouvu se společností PODA a. s. Ta bude řešit přechod na digitální vysílání úpravami stávajících STA nebo připojením domu na optickou síť. Díky tomu budou mít nájemníci přístup k paletě dalších služeb nad rámec základní televizní nabídky, a to za nejvýhodnější cenu na trhu. Navázání tohoto strategického partnerství navíc umožňuje nepřenášet na nájemníky přímé náklady spojené s digitalizací. Tyto náklady by jinak byly v souladu se stávajícími předpisy v plné výši rozúčtovány nájemníkům. Jaký je rozdíl mezi úpravou STA a optickou sítí? Úprava STA pro příjem digitálního televizního signálu umožní nájemníkům sledovat základní nabídku volně dostupných programů. Na optické síti budou moci nájemníci využívat i řadu dalších služeb (např. sledování rozšířené programové nabídky, připojení k Internetu, pevné telefonní připojení apod.). Které domy budou napojeny na optickou síť a u kterých dojde k úpravě STA? Společnost PODA bude digitalizaci provádět zhruba ve bytech. Harmonogram prací je nastaven tak, aby do , tedy do okamžiku vypnutí analogového vysílání, byl ve všech těchto bytech zajištěn příjem digitálního signálu. Přesný seznam s určením toho, které domy budou napojeny na optickou síť a u kterých dojde k úpravě STA, bude zveřejněn na internetových stránkách cz v sekci Informace pro nájemníky, a to během srpna Již nyní však lze říci, že z celkového počtu bytů bude do na optickou síť připojeno zhruba bytů a bytů bude přijímat digitální signál prostřednictvím upravených STA. Z těchto bytů pak bude minimálně polovina připojena na optickou síť v roce Mimo optickou síť tak nakonec zůstanou domy v lokalitách, kde doposud není vybudována optická síť a kde její vybudování není v současné době z ekonomických nebo technických důvodů možné. Kdy bude možno začít digitální signál přijímat? V bytech, které budou napojeny na upravené STA, bude možné začít přijímat digitální TV signál ihned poté, co dojde k úpravě STA pro příjem digitálního signálu. V bytech, které budou napojeny na optickou síť, bude možné přijímat digitální TV signál až ve chvíli, kdy bude síť spuštěna, což se bude dít postupně. Může tedy dojít k tomu, že mezi vybudováním sítě včetně zřízení speciálních TV zásuvek v bytech a samotným zprovozněním sítě bude určitá časová prodleva. V každém případě však budou nájemníci až do spuštění optické sítě moci přijímat analogový TV signál prostřednictvím stávajících STA. Během instalace může docházet pouze ke krátkodobým výpadkům signálu z důvodu prací na anténním systému. Bude při úpravách STA nebo zavádění optické sítě nutná součinnost nájemníků? Ano. Tam, kde bude zaváděna optická síť, budou přímo v bytech zřizovány nové účastnické zásuvky a bude nutné zpřístupnit byt. Tam, kde bude probíhat úprava STA, bude nutnost zpřístupnění bytu záviset na stavu stávajících anténních rozvodů v daném domě. V každém případě budou nájemníci vždy s dostatečným předstihem o postupu prací a o případné nutnosti zpřístupnit byt informováni. Zaměstnanci společnosti PODA budou práce v bytech provádět především v odpoledních hodinách, aby i pracující nájemníci měli možnost snadněji zajistit zpřístupnění bytu. Bude po úpravě STA nebo zavedení optické sítě nutný pro příjem digitálního TV signálu set-top box? Set-top box je zařízení umožňující příjem digitálního TV signálu koncovým zařízením, tedy televizí. Nájemníci, kteří nemají televizor se zabudovaným digitálním tunerem, budou pro příjem digitálního TV signálu settop box potřebovat. Ti nájemníci, kteří již mají televizor se zabudovaným digitálním tunerem a TV signál budou přijímat prostřednictvím upravené STA, set-top box potřebovat nebudou. Tam, kde bude digitální TV signál šířen

5 informační magazín pro naše nájemníky 5 optickou sítí, budou všichni nájemníci využívající tento příjem TV signálu potřebovat speciální set-top box. Tento speciální set-top box získáte od společnosti PODA za jednorázový poplatek ve výši 650 Kč. Při ukončení nájemního vztahu a ukončení odběru služby dodávky TV signálu musí nájemník zapůjčený set-top box vrátit. V případě, že ze strany nájemníka dojde k ukončení do jednoho roku od podpisu smlouvy, bude nájemníkovi při odevzdání set-top boxu vráceno 300 Kč. REKAPITULACE Potřebuji set-top box? A jaký? a) Přijímám TV signál přes upravenou STA a nemám televizor se zabudovaným digitálním tunerem: ANO, potřebujete jakýkoli set-top box dle nabídky na trhu, ceny se pohybují od 700 Kč výše. b) Přijímám TV signál přes upravenou STA a mám televizor se zabudovaným digitálním tunerem: NE, v tomto případě set-top box nepotřebujete. c) Přijímám TV signál přes optickou síť společnosti PODA: ANO, v tomto případě potřebujete speciální set-top box společnosti PODA bez ohledu na to, zda máte nebo nemáte televizor se zabudovaným digitálním tunerem. PODA vám tento set-top box poskytne za poplatek 650 Kč. Co bude digitalizace televizního vysílání znamenat pro nájemníky finančně? Všichni nájemníci, kteří budou přijímat digitální televizní vysílání prostřednictvím upravené STA nebo optické sítě vybudované společností PODA, budou hradit měsíční poplatek 48 Kč. Tento poplatek bude uveden v evidenčním listu nájemníka a bude součástí platby nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu. Nájemníci připojení na optickou síť navíc uhradí jednorázový poplatek 650 Kč za pronájem speciálního set-top boxu. Pokud si při instalaci účastnické zásuvky nechají provést prodloužení kabelu k televizi, uhradí při převzetí set-top boxu ještě jednorázový instalační poplatek ve výši 100 Kč. Žádné další poplatky za údržbu či opravy televizních antén již nájemníci hradit nebudou. Poplatky za pronájem set-top boxu a za případné prodloužení kabelu budou nájemníci, kterých se to bude týkat, hradit až ve chvíli přebírání set-top boxu od společnosti PODA. O tom, kdy a kde je možno set-top box vyzvednout budou nájemníci předem a včas informováni. V žádném případě nebudou tyto poplatky vybírány v hotovosti přímo v bytech. Na tuto skutečnost upozorňujeme především proto, abychom předešli možnému zneužití této akce podvodníky, kteří z důvěřivých nájemníků lákají peníze pod nejrůznějšími záminkami. Co za měsíční poplatek 48 Kč nájemníci získají? Výrazně vyšší kvalitu přijímaného televizního signálu se základní nabídkou 11 stanic (ČT1, ČT2, ČT4, ČT 24, Nova, Nova Cinema, Prima, Prima- COOL, TV Barrandov, Z1, Public TV). Jaké další služby nabídne společnost PODA nájemníkům společnosti RPG Byty připojeným k optické síti? Rozšířená nabídka televizních programů Za příplatek pouhých 65 Kč měsíčně je připravena nabídka 33 televizních stanic. Určitě vás potěší ucelená nabídka slovenských programů, ve které najdete STV 1, STV 2, STV 3, Markíza, JOJ, JOJ Plus a Doma. Další programy můžete sledovat v polštině, francouzštině, němčině nebo angličtině. Kromě českých celostátních programů můžete sledovat oblastní stanice, na kterých získáte nejvíce informací ze svého blízkého okolí. Všechny programy jsou v digitální kvalitě, která zaručí dokonalý požitek při sledování oblíbených pořadů. Některé pořady bude možno sledovat již ve vysokém rozlišení (HD). Zkušenosti prvních připojených nájemníků Jak jste spokojen s kvalitou a rozsahem poskytovaných služeb? Dalibor Kožušník Pro mě je nejdůležitější připojení k Internetu. A to je opravdu velmi kvalitní. Co se týče televize, to by mi stačilo těch 11 programů. Rozšířenou nabídku beru jako vstřícný krok ze strany PODA a RPG. Co pro vás přechod na digitální vysílání znamenal a znamená? Oskar Weiss Celá rodina jsme okamžitě ocenili výrazně vyšší kvalitu obrazu i zvuku, protože dříve jsme televizi přijímali od jiného operátora. Vybral jsem si balíček Rychlý Tandem, kde rychlost připojení k Internetu 40M je výborná a televizní programová nabídka nás příjemně potěšila. Kolik vlastního času jste musel věnovat, aby digitalizace byla ve vašem bytě provedena? Martin Štefek Trochu mě rozladilo to, že jsem si musel vyzvednout set-top box. Pak jsem si řekl, že bych si ho jinak musel pořídit v obchodě, a že to vlastně přijde nastejno. Zásuvku v bytě hoši udělali hned a protože přišli odpoledne, nemuseli jsme ani zvlášť řešit, kdo z rodiny si bude zajišťovat volno.

6 6 Balíčky s připojením k Internetu Tandem - ekonomicky úsporné řešení. V balíčku najdete 33 TV programů a rychlost Internetu 8M/2M. Běžný měsíční paušál 390 Kč, pro nájemníky společnosti RPG Byty pouze za 340 Kč/měsíčně. Rychlý Tandem - řešení pro zájemce o rychlý Internet. V balíčku najdete 33 TV programů a rychlost Internetu 40M/10M. Běžný měsíční paušál 540 Kč, pro nájemníky společnosti RPG Byty pouze za 490 Kč/měsíčně. Tandem s prémií - ideální volba pro celé rodiny. K základní TV 33 programů získáte 7 prémiových programů a rychlost Internetu 50M/10M. Běžný měsíční paušál 610 Kč, pro nájemníky společnosti RPG Byty pouze za 560 Kč/měsíčně. Akční ceny u všech balíčků platí pouze v případě, že je v jedné domácnosti pouze jeden set-top box. Home Senior - připojení k internetu pro seniory. Tato služba je určena pro občany pobírající starobní důchod. Za 250 Kč/ měsíčně a jednorázový poplatek 500 Kč získají připojení k Internetu s rychlostí 2M/200kbps bez nutnosti odběru jakýchkoli dalších služeb. Pevná telefonní linka Všichni, kdo mají zájem o telefonické spojení s rodinou, kamarády či známými mohou využívat cenově výhodnou pevnou telefonní linku. V ceně 50 Kč/měsíčně je zahrnut kredit na hovorné ve výši 50 Kč, což je vlastně pevná telefonní linka bez paušálu. Ve špičce voláte za 0,95 Kč/minutu, mimo špičku za 0,65 Kč/minutu. V rámci sítě PODA voláte zcela zdarma. Pevnou telefonní linku si lze pořídit jen k další službě PODA. S dalšími podrobnostmi týkajícími se digitalizace televizního vysílání v domech společnosti RPG Byty vás budeme průběžně informovat. Kontakt PODA: Klientská podpora: Poruchová služba: Reklamací vyúčtování služeb výrazně ubylo Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu je pravidelným tématem, kterému se v našem magazínu věnujeme. Krátce se u této problematiky zastavíme i v tomto čísle. V souladu s platným právním předpisem bylo vyúčtování služeb za rok 2009 doručeno všem nájemníkům do V minulém čísle Bydlíme jsme upozorňovali, že případné reklamace je nutno podat písemně do termínu uvedeného na letáčku vyúčtování. Je potěšujícím zjištěním, že ve srovnání s předchozím rokem se letos počet reklamací snížil více než o polovinu. Všemi reklamacemi, které byly doručeny v řádné reklamační lhůtě, jsme se podrobně zabývali, přičemž většina vyřízených reklamací byla shledána jako neopodstatněná. Mezi neustále se opakující neoprávněné reklamační námitky přitom patří zejména námitky vztahující se k vyúčtování vody: l Stanovení spotřeby vody administrativní cestou (tento postup je zvolen v případě nezpřístupnění bytu pro opis vodoměrů nebo nedodání oznámení o stavu vodoměrů v požadované lhůtě) l Nahlášení správného stavu vodoměru až při reklamaci (při provádění odečtu vodoměrů nájemce řádně nezkontroloval údaje uvedené na odečtovém archu a svým podpisem stvrdil stav vodoměru, který následně reklamoval jako nesprávný) l Uvedení jiného počtu osob bydlících v bytě (ze strany nájemce nedošlo ke splnění ohlašovací povinnosti týkající se změny počtu osob bydlících v bytě, a to ani přesto, že skutečný počet osob bydlících v bytě bylo možné nahlásit až do ). Reklamace s výše uvedenými reklamačními důvody jsou vždy zamítnuty, neboť zde není oprávnění nájemníka žádat provedení opravného vyúčtování. U vyúčtování tepla nájemníci jako důvod reklamace nejčastěji uváděli skutečnost, že v loňském roce měli nižší nedoplatek než letos. K tomuto reklamačnímu důvodu je nutno uvést, že výše přeplatku či nedoplatku za dodávané teplo je závislá nejenom na ceně dodávaného tepla, ale rovněž na délce topné sezóny, tedy na počtu dní, po které je vlastník povinen teplo do bytů s ohledem na klimatické podmínky dodávat. Záloha na teplo je poté vypočítána ze spotřeby tepla za předchozí topnou sezónu a rovnoměrně rozdělena na 12 měsíců. Pokud tedy nájemník v bytě bydlel například pouze půl roku, jsou zaplacené zálohy na dodávku tepla vždy nižší než skutečná spotřeba tepla a těmto nájemníkům vždy vzniká nedoplatek. V případě opodstatněných reklamací bylo samozřejmě provedeno opravné vyúčtování. Některým nájemníkům přitom bylo doručeno opravné vyúčtování, aniž by reklamaci podali. To se stalo tehdy, kdy měla oprávněná reklamace některého nájemníka vliv i na vyúčtování ostatních nájemníků v domě. V takovém případě bylo povinností pronajímatele provést opravu vyúčtování u všech dotčených nájemníků.

7 informační magazín pro naše nájemníky 7 Připomínáme také, že důležitým datem ve vztahu k vyúčtování služeb byl 31. červenec jako termín splatnosti všech přeplatků a nedoplatků z vyúčtování. Pouze v případě oprávněných reklamací se splatnost přeplatku nebo nedoplatku posunula na Upozorňujeme proto všechny nájemníky, kteří doposud nedoplatky z vyúčtování neuhradili, aby tak co nejdříve učinili a předešli komplikacím spojeným se vznikem dluhu. Požáry v domácnostech Požáry v bytových domech zaměstnávají hasiče každý den. Lidé se doma cítí bezpečně a mají tendenci podceňovat drobné nehody, které vedou ke vzniku požáru. České domácnosti jsou v dnešní době doslova přeplněny nábytkem z materiálů, které se snadno vznítí a rychle hoří. Pokud takový nábytek doslouží, pak se nezřídka stěhuje do sklepa či na chodbu, kde zvyšuje požární zatížení nebo může bránit v bezpečném úniku. Samozřejmostí se staly kvalitní zámky na dveřích, ale funkční hasicí přístroj nebo hlásič požáru jsou v našich končinách stále spíše výjimkou. Přitom požár v domě neznamená jen ohrožení života a zdraví nás a našich blízkých, ale i velké finanční a materiální škody. V České republice došlo v předchozích pěti letech k požárům v domácnostech, což je 2577 požárů za rok a více než 7 požárů denně. Ročně dochází při požárech v domácnostech ke škodám na majetku ve výši cca 332 mil. Kč. Při těchto požárech zemřelo za uplynulých 5 let 340 osob a 2242 osob bylo zraněno. Nejčastější příčinou vzniku požárů v domácnostech je nedbalost osob, které se v domácnosti nacházejí. Lidé často při manipulaci s otevřeným ohněm nedbají potřebné opatrnosti. Platí zásada, že otevřený oheň bychom nikdy neměli nechat ani na chvíli bez dozoru. Nevhodně umístěná nebo zapomenutá zapálená svíčka může zapálit hořlavé předměty, které se nacházejí v jejím okolí. Proto svíčku nikdy nenechávejte bez dozoru, umisťujte ji na nehořlavé podložky a dávejte pozor na děti a domácí mazlíčky, aby ji nepřevrhli. Rovněž odskočit si při vaření do obchodu pro chybějící suroviny a nechat na zapnutém sporáku vařit potraviny, je nebezpečný hazard. Postupem času dochází k zahřívání potravin v nádobě na vaření, a pokud se včas nevrátíme, dojde k jejich vznícení. Další významnou příčinou požárů v domácnostech je kouření. Nebezpečí spočívá v odhození nedostatečně uhašeného nedopalku cigarety do odpadkového koše mezi hořlavé odpadky, upadnutí žhavého popela z cigarety do hořlavého materiálu, na stůl s ubrusem, na koberec apod. Ze zkušeností je známo, že v mnoha případech je toto nedbalostní jednání osob spjato s požíváním alkoholických nápojů. V rodinných domech mohou být požáry spojeny s používáním komínů, kouřovodů, krbů a lokálních topidel. Pravidelnou údržbou těchto zařízení a spotřebičů lze nebezpečí vzniku požárů výrazně snížit. Požáry v domácnostech jsou často spojeny s technickými závadami elektrických spotřebičů. Technický stav elektrických spotřebičů používaných v domácnostech je vhodné nechat pravidelně zkontrolovat revizním technikem, neboť elektroinstalace v těchto spotřebičích může být dlouhodobým používáním a provozním znečištěním namáhána. Může dojít k přehřátí, zkratu nebo jiné poruše a následnému požáru. Rovněž elektrospotřebiče, které nemusí být trvale zapojeny v elektrické síti, je vhodné vytažením zástrčky ze sítě odpojit, nebo alespoň vypnout centrálním vypínačem, ne jen přepnout dálkovým ovládáním do úsporného režimu. V bytových prostorách se člověk nachází často v situacích, kdy není v optimální kondici a není schopen reagovat na hrozící nebezpečí. Lidské smysly jsou schopny průvodní znaky požáru poměrně rychle identifikovat. Ve spánku či po požití alkoholických nápojů, omamných prostředků apod., jsou reakce člověka významně pomalejší, což má za následek pozdní zjištění požáru. Rovněž rozhodnutí jak reagovat na nebezpečí v takovém případě trvá déle a nemusí být vždy správné a dostatečně rychlé. Každou minutou, kterou zbytečně ztratíme, se zvyšuje závažnost následků vzniklých požárů. Včasné zpozorování požáru a adekvátní jednání při vzniklém nebezpečí je zásadní a vždy rozhoduje o pozdějších následcích. Příště se dozvíte: l jak zkrátit dobu zjištění požáru l o hlásičích požáru, jejich funkci, instalaci a údržbě Mjr. Ing. Věra Žídková, vedoucí oddělení kontrolní činnosti odboru prevence HZS MSK

8 8 informační magazín pro naše nájemníky DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA Havarijní linka NONSTOP Zákaznická linka Po - Pá 7-17 hod. Otevírací doba KC Ostrava, Ostrava-Poruba, Havířov a Karviná PONDĚLÍ a STŘEDA ÚTERÝ a ČTVRTEK PÁTEK ZAVŘENO Pokladna KC Ostrava, Kounicova 5, Ostrava PO - ČT PO - ČT PÁTEK Informace pro nájemníky na Na základě opakovaných žádostí ze strany České pošty a dalších doručovatelů žádáme nájemníky, aby dbali na řádné označení svých poštovních schránek. Děkujeme.,,Bydlíme,, * Informační magazín pro naše nájemníky * Vydává společnost RPG Byty, s.r.o., Gregorova 3/2582, Ostrava. IČ: , DIČ: CZ * Registrační číslo ministerstva kultury České republiky: MK ČR E * Vedoucí redakční rady: Jana Palová. Složení redakční rady: Pavel Klimeš, Petr Nikel, Petr Handl, Karina Vališová. Kontakt na redakci: Tisk: TISKÁRNA PRINTO spol. s r.o. * Distribuce: Česká pošta * Toto číslo vyšlo v červenci 2010.

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB společnosti SIMELON, s.r.o. platný od 1. 7. 2015 PŘIPOJENÍ K INTERNETU STR. 2 DIGITÁLNÍ TELEVIZE STR. 3-4 PEVNÁ TELEFONNÍ LINKA VOIP STR. 5 CENÍK ZAŘÍZENÍ & OSTATNÍ / KONTAKTY STR.

Více

speciál informační magazín pro naše nájemníky

speciál informační magazín pro naše nájemníky informační magazín pro naše nájemníky speciál Vážení nájemníci, dostává se vám do rukou speciální vydání informačního magazínu Bydlíme, který je tentokrát věnován výhradně problematice nájemného a nákladů

Více

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB _ KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB společnosti inet4 s.r.o. platný od 1. 7. 2015 PŘIPOJENÍ K INTERNETU STR. 2 TELEVIZE inet4.tv STR. 3 PEVNÁ TELEFONNÍ LINKA VOIP STR. 4 CENÍK & OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ STR. 5 AKCE / KONTAKT

Více

Družstvo Nájemníků Nad Krocinkou 847 19000 Praha 9 CENOVÁ NABÍDKA PŘIPOJENÍ DOMU DO INTERNETU OD KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ S.R.O.

Družstvo Nájemníků Nad Krocinkou 847 19000 Praha 9 CENOVÁ NABÍDKA PŘIPOJENÍ DOMU DO INTERNETU OD KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ S.R.O. Družstvo Nájemníků Nad Krocinkou 847 19000 Praha 9 CENOVÁ NABÍDKA PŘIPOJENÍ DOMU DO INTERNETU OD KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ S.R.O. V Praze dne 9.12. 2014 CÍL PROJEKTU Vážení, nabízíme Vám připojení Vašeho domu do

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu Domovní řád Článek l Úvodní ustanovení V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovým a nebytovým fondem obce Horní Maršov, který je v domech ve výlučném vlastnictví města Horní Maršov,

Více

Ceník služeb společnosti RIO Media a.s.

Ceník služeb společnosti RIO Media a.s. platný od 1. 03. 2015. Ceny jsou uvedeny s příslušnou sazbou DPH. Ceník služeb společnosti Ceník je platný pro nové zákazníky. Programové nabídky a rychlost Internetu se na jednotlivých technologiích liší.

Více

Kompletní ceník služeb pro domácnosti. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.

Kompletní ceník služeb pro domácnosti. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. Kompletní ceník služeb pro domácnosti Veškeré ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. Rychlost připojení PŘIPOJENÍ K INTERNETU BRNO, OSTRAVA, PRAHA net.tv (zdarma) net.tv (kanály) Mobil (zdarma) Aktivační poplatek

Více

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s.

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. 1. Smluvní strany: 1.1. HYBLER GROUP, a.s. se sídlem Riegrovo nám. 15, 513 01 Semily IČO: 252 73 850, DIČ: CZ25273850

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny Provozní řád školní jídelny Základní škola Švermova 4, Žďár nad Sázavou 1. Provoz školní jídelny: Pracovní doba zaměstnanců: 6.00 14.30 hodin Výdejní doba pro žáky a zaměstnance: Výdejní doba pro cizí

Více

Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65

Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65 Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65 Obchodní podmínky 1: Uzavřením nájemní smlouvy o nájmu sportovního vybavení vyjadřuje nájemce souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bazarpocitacu.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15...

Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15... Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva byt standartní Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15... Městskou částí Praha 15 se sídlem Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy

Více

Reklamační řád sítě Termsnet

Reklamační řád sítě Termsnet Reklamační řád sítě Termsnet 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád platí pro zákazníky telekomunikační sítě Termsnet (dále jen prodávající, poskytovatel). Reklamační řád blíže upravuje práva a povinnosti

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY Výtažek z obchodních podmínek pro rychlou orientaci: Cena dopravy Pro tuto akci je doprava zdarma. Reklamace Všem zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc. Pokud se na zboží objeví jakákoliv vada,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

informační magazín pro naše nájemníky 01

informační magazín pro naše nájemníky 01 informační magazín pro naše nájemníky 01 duben 2011 Závěr roku byl pro nás všechny velmi náročný. Všichni jsme věděli, že nastává období končící deregulace nájemného, ale nikdo neměl jasnou představu o

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6.

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6. D O M O V N Í Ř Á D čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí domu v domech SBD Mír Teplice, přičemž základní úprava vzájemných

Více

R E K L A M A Č N Í Ř Á D

R E K L A M A Č N Í Ř Á D Jiřího Dimitrova 1619 356 01 Sokolov R E K L A M A Č N Í Ř Á D 0. Obsah 0. OBSAH... 1 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 1.1. CÍL... 1 1.2. PLATNOST... 2 2. ROZSAH A PODMÍNKY ODPOVĚDNOSTI ZA VADY... 2 2.1 NEDOSTATKY

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku S m l o u v a o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku Průkopník, stavební bytové družstvo, družstvo, 635 00 Brno, Foltýnova 1, zastoupené předsedou

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

Nabídka na rekonstrukci společných televizních rozvodů v bytovém domě

Nabídka na rekonstrukci společných televizních rozvodů v bytovém domě www.infos.cz Pobočka: 79601,Prostějov Tel: +420 588 882 111 Barákova 5 e-mail: grygar@infos.cz Pobočka: 68201 Vyškov Tel: +420 608 515 539 23 května e-mail: mfialka@infos.cz IČO: 25849638 DIČ: CZ25849638

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku

Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru. Hasičský záchranný sbor JMK ve spolupráci s Policií ČR Krajské ředitelství Brno a

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu www.koracell.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu www.koracell.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu www.koracell.cz Provozovatel: Žitnoostrovská 1302/3, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika IČO: 35 763 931 IČ DPH: SK2020273959

Více

Internet Televize Telefon 3 služby 1 cena 1

Internet Televize Telefon 3 služby 1 cena 1 Internet Televize Telefon 3 služby 1 cena 1 Vážená paní, vážený pane, představujeme Vám unikátní projekt CenTrio s revoluční novinkou pro maximální pohodlí zákazníka s propojením vysokorychlostního Internetu,

Více

Metodika výuky k získání odbornosti - PREVENTISTA JUNIOR

Metodika výuky k získání odbornosti - PREVENTISTA JUNIOR Metodika výuky k získání odbornosti - PREVENTISTA JUNIOR Zná hlavní příčiny vzniku požáru, zná telefonní čísla tísňového volání, zhotoví nejméně 2 výkresy, plakáty nebo nástěnky s námětem požární ochrany,

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

Reklamační řád poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Reklamační řád poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Reklamační řád poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Společnost TELEKORA, s.r.o. na základě příslušných ustanovení právních přepisů vydává tento Reklamační řád poskytování veřejně

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé pečovatelské služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem. I. Uvolněný byt

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Příloha č. 11 usnesení 10. Rady města Stříbra ze dne 01.04.2015 NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Pronajímatel: Město Stříbro, se sídlem Stříbro, Masarykovo nám. čp. 1 zastoupené Správou ma Město

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

VŠUDE DOBŘE, S UPC NEJLÉPE

VŠUDE DOBŘE, S UPC NEJLÉPE VŠUDE DOBŘE, S UPC NEJLÉPE Internetové připojení, interaktivní televize nebo výhodné volání? V tom je UPC jako doma. INTERNET / TELEVIZE / TELEFON Naším posláním je přinášet zákazníkům možnost připojení

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Číslo: / 2012 Uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, mezi následujícími

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Neuhrazená vyúčtování Datum splatnosti Vyúčtováno Uhrazeno Zbývá k úhradě Vyúčtování VS: 0641887264 28.05.2015 9 107,46 0,00 9 107,46

Neuhrazená vyúčtování Datum splatnosti Vyúčtováno Uhrazeno Zbývá k úhradě Vyúčtování VS: 0641887264 28.05.2015 9 107,46 0,00 9 107,46 O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle IČ: 60193336, DIČ: CZ60193336 Zapsaná v OR: MS v Praze, B.2322 Vyúčtování číslo: 0648893213 Zúčtovací období: 01.06.2015-30.06.2015 Referenční

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem \ Město Stráž pod RaJskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž

Více

Vyúčtování služeb spojených s bydlením

Vyúčtování služeb spojených s bydlením Bydlíme č. 1 / KVĚTEN 2015 Vyúčtování služeb spojených s bydlením Vyúčtování služeb spojených s bydlením za rok 2014 bylo doručeno do schránek nájemníků a uživatelů bytů RPG v souladu s legislativou do

Více

Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Pronajímatel: Balnearia s.r.o. Uherské Hradiště, V Zahradách 102, PSČ 686 01 IČ: 292 03 252 DIČ: CZ29203252

Více

Návod k použití MUZ4 MM3

Návod k použití MUZ4 MM3 Návod k použití MUZ4 MM3 2 3 4 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí

Více

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o.,

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o., REKLAMAČNÍ ŘÁD Společnost FinCall s.r.o., se sídlem Čihákova 872/17, IČ 27854477, DIČ CZ27854477 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praha, oddíl C., vložka 198125, vydává v souladu s příslušnými

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů mezi Pronajímatelem: jméno: bytem: r. č.: e-mail: mobil: v zastoupení na základě plné moci ze dne... (dále jen pronajímatel)

Více

Obchodní podmínky stěhování

Obchodní podmínky stěhování Obchodní podmínky stěhování Tyto Obchodní podmínky (dále také jen Podmínky nebo OP ) upravují vztahy mezi objednatelem (dále také zákazník ) a dodavatelem při provedení služeb týkajících se stěhování,

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu

Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu Tyto obchodní podmínky (dále jen OP ) platí bez výjimky na poskytování služby Svoz Bioodpadu společností Pražské služby a.s. (dále jen Poskytovatel ) Objednateli. Pokud

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o.

CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o. CHYTRYINTERNET.CZ CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o. Platný od 1.12.2014 1. Připojení k Internetu 2. VoIP telefonie 3. WEB TV 4. Ceník a ostatní zařízení 5. Kontakt 1 1. PŘIPOJENÍ K INTERNETU Připojení

Více

Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., Ing. Kamil Klar, Ing. Martin Nanek, Ing. Věra Žídková

Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., Ing. Kamil Klar, Ing. Martin Nanek, Ing. Věra Žídková Analýza usmrcených osob při požárech Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., Ing. Kamil Klar, Ing. Martin Nanek, Ing. Věra Žídková Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40 700 30 Ostrava - Zábřeh

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

ROČNÍK XXI ŘÍJEN 2012

ROČNÍK XXI ŘÍJEN 2012 www.strazpr.cz ROČNÍK XXI ŘÍJEN 2012 cena 6 Kč Místo konání voleb: Doba konání voleb: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - varta říjen 2012 - - - - - - - - - - - ATELIER BABOTA

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE Provozovatelem e-shopu je společnost MACHALA GROUP SE, IČ: 24 13 34 18, se sídlem Hybernská 1271/32, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku.

Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku. SOUTĚŽ GARNIER Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku. 1. Organizátor a pořadatel Organizátorem soutěže je společnost Lion Communications s.r.o., se sídlem Praha

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: 1. Botanická 24 společenství vlastníků jednotek se sídlem Brno Veveří, Botanická

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti Praha Music Center spol. s r. o. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti Praha Music Center spol. s r. o. Článek I. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti Praha Music Center spol. s r. o. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky vydané podle 1751 Sb., zák. č. 89/2012 Nový

Více

10. Provozní řád školní jídelny

10. Provozní řád školní jídelny Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2, příspěvková organizace se sídlem 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2 10. Provozní řád školní jídelny Vypracovala: Ing. Ivana Raunerová, ředitelka školy

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

Obchodní podmínky. Provozovatel. Objednávka. Provozovatelem internetového obchodu repabloshop.com a prodávajícím (dále provozovatel, prodávající)

Obchodní podmínky. Provozovatel. Objednávka. Provozovatelem internetového obchodu repabloshop.com a prodávajícím (dále provozovatel, prodávající) Obchodní podmínky Provozovatel Provozovatelem internetového obchodu repabloshop.com a prodávajícím (dále provozovatel, prodávající) je: Josef Düringer Hlavní 119 356 01 Březová IČ: 87650657 DIČ: 8504122396

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY Obchodní podmínky, str. 1/5 Obchodní podmínky obchodní společnosti Hrací karty, s. r. o. se sídlem Huťská 1788/16, Praha 4 Záběhlice, 141 00 identifikační číslo: 26977729 zapsané v obchodním rejstříku

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o.

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o. Panelová výstavba domu v Prostějově, na ulici Dolní 28 byla dokončena v roce 1970. Panelový dům byl dostavěn s 60-ti bytovými jednotkami, dvěma prádelnami a dalším zázemí pro potřeby bydlících. V roce

Více

Hotel Dvorana. Ubytovací a reklamační řád. Ubytovací řád 2. Reklamační řád 5

Hotel Dvorana. Ubytovací a reklamační řád. Ubytovací řád 2. Reklamační řád 5 Hotel Dvorana Ubytovací a reklamační řád Ubytovací řád 2 Reklamační řád 5 Ubytovací řád 1. Hotel může ubytovat pouze hosta, kterého řádně přihlásí. Za tímto účelem host vyplní hotelovou registrační kartu

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní vztah mezi pořadatelem pobytu PhDr. Šárka Havelková, Konečná 315, Měchenice, IČ 02365626 (dále jen "provozovatel") a objednavatelem (dále jen "objednavatel")

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY 684 Vzor č. 33 (1/13) PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY o vymezení jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb. Obsah: A) Popis budovy B) Vymezení jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Úprava práv k

Více

Návod k použití ET 78H502 S-604-01

Návod k použití ET 78H502 S-604-01 Návod k použití ET 78H502 S-604-01 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21 1 Poznámka: Naše společnost si vyhrazuje právo měnit vzhled a charakteristiku výrobku bez povinnosti předchozího oznámení. OBSAH BEZPEČNOSTNÍ

Více

Obchodní podmínky. Provozovatel internetového portálu. Odpovědná osoba a kontakt. Pracovní doba. Obchodní podmínky společnosti Odetka a.s.

Obchodní podmínky. Provozovatel internetového portálu. Odpovědná osoba a kontakt. Pracovní doba. Obchodní podmínky společnosti Odetka a.s. Obchodní podmínky Provozovatel internetového portálu Odetka a.s. Dělnická 157 Vrbno pod Pradědem 793 26 Česká republika IČ: 45192171 DIČ: CZ45192171 Odpovědná osoba a kontakt Lukáš Trunda Tel.: +420 777

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ HAVARIJNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ HAVARIJNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ HAVARIJNÍCH SLUŽEB Firma: AAA Záchranná technická služba, spol. s.r.o. Se sídlem: Stejskalova 12/15, 180 00 Praha 8 Libeň Zastoupená: Petrem Beranem jednatelem společnosti IČ: 25077422

Více

Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku

Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku... 1 I. ÚVOD... 1 II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 2 1. Objednávka digitalizace... 2 2. Lhůta a

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování telekomunikačních služeb v síti PESCOM-NET. s účinností od 1.7.2008

Všeobecné podmínky. pro poskytování telekomunikačních služeb v síti PESCOM-NET. s účinností od 1.7.2008 Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb v síti PESCOM-NET s účinností od 1.7.2008 zprostředkování přístupu uživatelů ke službám sítě Internet hlasová komunikace prostřednictvím sítě

Více