ZÁPIS z veřejného 80. zasedání (6/2010) Mikroregionu Český ráj konaného dne v hotelu Králíček, Obec Kacanovy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS z veřejného 80. zasedání (6/2010) Mikroregionu Český ráj konaného dne 18.11.2010 v hotelu Králíček, Obec Kacanovy"

Transkript

1 ZÁPIS z veřejného 80. zasedání (6/2010) Mikroregionu Český ráj konaného dne v hotelu Králíček, Obec Kacanovy Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Svoboda a pan Tlášek. Program: 1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Český ráj 2/ Volba předsedy svazku a dvou místopředsedů svazku 3/ POV 2011 Královéhradeckého kraje- schválení podání žádosti 4/ Činnost revizní skupiny v roce / Volba členů revizní skupiny 6/ Náklady Obce Vyskeř a orgánů svazku na provoz MR Český ráj za rok / Schválení rozpočtového opatření č.6/2010 8/ Stanovení režijních nákladů na rok / Schválení příkazu k provedení inventarizace a činnost inventarizační komise v roce / Podání žádostí o dotace na rok 2011 Liberecký kraj 11/ Projednání dílčí Zprávy o přezkoumání hospodaření MR Český ráj za rok / Ukončení produktu Turistické autobusy 2010, vyúčtování dotace z KHK kraje, postup v roce / Schválení vnitřní organizační směrnice dle platných předpisů 14/ Aktualizace Integrovaného projektu Mikroregionu Český ráj 15/ Informace o ukončení realizace akce z PRV: Obnova místních komunikací III.ETAPA ukončení (dotace 4,5 mil. Kč) ukončení akce 16/ Ukončení projektů: Mikroregionem Český ráj bezpečněji II. etapa a Náklady na poradce 17/ Podání žádosti z PRV III (02/2011) prostřednictví žadatele Region, o.p.s. a výzva Obecně prospěšné společnost pro Český ráj - MAS 18/ Schválení rozpočtu na rok 2011 a rozpočtového výhledu na roky / Schválení smlouvy s organizací Most naděje o.s. na protidrogovou prevenci 20/ Došlá pošta 21/ Diskuse 22/ Usnesení 23/ Závěr Program jednání byl schválen 12 hlasy. 1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Český ráj a) Poradce zašle členským obcím stávající rozvojový dokument a ony provedenou především v Aktivitách naplňující opatření opravy. Vypustí již neexistující požadavky a nově v daných opatřeních je vznesou. Je nutné v průběhu pořízení dokumentu seznámit s navrhovaným obsahem podnikatelskou veřejnost, protože tento dokument je ovlivňuje při žádostech o dotaci na jejich rozvoj. - postupně plněno 1 / 1

2 b) Zástupci obcí předloží závěrečný účet dle 39, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. závěrečný účet MR Český ráj za rok 2009 zastupitelstvům svých obcí. Ze zápisu ZO by mělo být zřejmé, že ho zastupitelé vzali na vědomí. Obce, které nepřinesly vyvěšený závěrečný účet k archivaci, ho dodají na příští zasedání MR. Doposud nedodaly obce: Olešnice a Vyskeř 2/ Volba předsedy svazku a dvou místopředsedů svazku Na 55. zasedání MR Český ráj dne došlo shromážděním starostů se schválení orgánů svazku v tomto složení: - předseda svazku: Vlasta Špačková, starostka obce Karlovice místopředsedové svazku: Josef Ort, starosta obce Libošovice Oldřich Loutchan, starosta obce Kacanovy Dle platné Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí včetně Stanov ve znění dodatků je mandát předsedy svazku a místopředsedů svazku 4letý. Zástupce všech 14 členských obcí na další období 4 let tvoří pouze starostky a starostové a jejich zástupci. Na předsedu svazku je navržena: Vlasta Špačková, starostka obce Karlovice Na místopředsedy svazku jsou navrženi: Stanislav Tlášek, starosta Města Sobotka Oldřich Loutchan, starosta obce Kacanovy ÚKOLY: Po vyhotovení zápisu zvolení přestavitelé mikroregionu zajistí změnu podpisových vzoru v ČSOB, a.s. v Turnově na účtech mikroregionu a poradce zašle změnu statutární zástupců na Liberecký kraj. Osoby oprávněné podepisovat za svazek: Smluvní vztahy: 1 podpis (předseda svazku, místopředsedové) Finanční operace: 2 podpisy (předseda svazku, místopředsedové, účetní) U podpisů musí být vždy uvedena zastávaná funkce. Běžnou korespondenci svazku, plnění úkolů vyplývajících z činnosti svazku: 1 podpis (předseda svazku, oba místopředsedové, poradce svazku v současné době Jarmila Lásková Soldátová) 3/ POV 2011 Královéhradeckého kraje- schválení podání žádosti POV HK kraj termín podání do Žádost bude podána na projekt s názvem: Budeme mít možnost se potkávat více Vlastní zdroje Mikroregionu Český ráj ,- KČ Požadovaná dotace ,- KČ Celkem ,- Kč Popis projektu: Projekt řeší zkvalitnění kulturních zařízení a lokalit, kde dochází k setkávání občanů obcí mikroregionu včetně návštěvníků Českého ráje při konání jednotlivých kulturních akcí pořádaných především spolky. Konkrétně se jedná o vytvoření 2 / 2

3 lokality v blízkosti kostela v Sobotce, kde bude umístěno podium včetně vybavení (ozvučení, osvětlení) a potřebného zázemí na posluchače především na akci: Šrámkova Sobotka, dále v Mladějově budou dovybaveny obecní domky v místních částech Mladějov, Hubojedy a Roveň židlemi a stoly. V Libošovicích budou osazeny 3 lavičky do prostoru návse v místní části Nepřívěc (památkově chráněná rezervace), kde byly realizovány nové povrchy MK z PRV. V Oseku budou také osazeny 4 lavičky do prostor ke hřibitovu a na náves, kde je největší pohyb lidí. Lokalizace má návaznost na již realizované projekty mikroregionem, lavičky budou osazeny v blízkosti nově vysazené veřejné zeleně z PRV. Aktivity jednotlivých obcí: Sobotka využití pro akce pořádané obcí, mikroregionem, občanským sdružením Jarmark, elektrocentrálu již mikroregion zakoupil ze svých prostředků na pořádání akcí PÓDIUM Dřevěné pódium o rozměrech 6 m šířka, 4 m hloubka, 0,8 m výška podlahy. Pódium je plánováno ze tří stran otevřené, kryté jednoduchou pultovou střechou s lehkou střešní krytinou v kontextu okolní starší zástavby, výška střechy v čele pódia 3,4 m od úrovně terénu. Nástupní schůdky z pravé boční strany. Celkové hmotové řešení bude pojato tak, aby nenarušilo ráz místa v blízkosti kostela. Materiál dřevo, OSB desky, ocelové nosné skryté prvky dřevěné podlahy, lehká střešní krytina (bude projednáno podrobně s odborem památkové péče v Jičíně). Rozpočet: Kč vč. DPH STOLY A LAVICE Nedílnou součástí projektu je vybavení zahrady stoly a lavicemi, tzv. pivními sestavami. Počet sestav je odhadován na 8 ks, při kapacitě 6 osob na jednu sestavu. (1 ks / cca Kč vč. DPH) Další prvkem jsou samostatné, lehce přenositelné parkové lavice v počtu 10 ks při kapacitě 3 osoby na jednu lavici. ( 1 ks / cca 1800 Kč vč. DPH) Rozpočet: Kč vč. DPH OSVĚTLENÍ Venkovní osvětlovací set pódia: 8 světel, 2 stativy, 1 světelný kontroler Rozpočet: vč. DPH OZVUČENÍ 3x mikrofonní sada 15 tis. Kč 2x odposlech 10 tis. Kč 1x zvukový mixpult 8 tis. Kč Rozpočet: Kč vč. DPH Celková cena ,- Kč včetně DPH Mladějov: - místo lokalizace - budova bývalé školy čp. 22 v Mladějově. Pro akce pro setkávání důchodců a všech obyvatel Mladějov a přilehlých obcí. Pořádají se zde výroční schůzky organizací Klubu důchodců, Tělovýchovné jednoty Sokol, Sboru dobrovolných hasičů Mladějov a další akce - přednášky. 3 / 3

4 Nábytek : 12 ks stůl 120x80 á 2.200,-Kč ,- Kč 40 židlí polstrovaných á 1.500,-Kč ,-Kč ,- Kč 2/ Obecní domek v místní části Hubojedy. Pro akce setkávání občanů, organizací, výroční schůzky, příležitosti výročí občanů. Využívají i na různé akce Tenisti Hubojedy, Sbor dobrovolných hasičů Hubojedy a občané. Nábytek : 5 ks stůl 120x80 á 2.200,- Kč ,- Kč 20 židlí polstrovaných á 1.500,- Kč ,-Kč ,- Kč 3/ Obecní domek v místní části Roveň. Pro akce setkávání občanů, organizací, výroční schůzky, příležitosti výročí občanů. Využívají i na různé akce Sbor dobrovolných hasičů Roveň a občané. Nábytek : 10 ks stolů 120x80 á 2.200,- Kč ,- Kč 40 židlí polstrovaných á 1.500,-Kč ,-Kč ,-K Celková cena ,- Kč včetně DPH Libošovice osazení 3 ks laviček do památkově chráněné rezervace místní části Nepřívěc u místních komunikací, které mají nové povrchy s dotací Programu rozvoje venkova. Celková cena ,- Kč včetně DPH Osek - osazení 4 ks leviček betonových s kombinací dřeva do lokalit, kde dochází k setkávání obyvatel a které využívají návštěvníci Českého ráje p.p.č. 478/1 v k.ú. Osek u Sobotky náves, p.p.č. 23/2 náves u prodejny, p.p.č.28/12 náves u hřiště, p.p.č 489 u hřbitova. Celková cena ,- Kč včetně DPH 4/ Činnost revizní skupiny v roce 2010 Revizní skupina předložila Zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2010 ze dne Poradce přítomným přečetl zprávu z kontroly a na závěr uvedl, že nebyly zjištěny žádné nedostatky. Originál Zprávy o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2010 bude uložen ve složce svazku. ÚKOLY: Poradce rozešle všem členským obcích Zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2010 a zástupci členských obcí ji předloží zastupitelstvu obce k projednání. Je nutné, aby v usnesení zastupitelstva jednotlivých členských obcí byl záznam o předložení zprávy. 5/ Volba členů revizní skupiny 4 / 4

5 Na 74. zasedání zástupci MR Český ráj schválili revizní skupinu ve složení: Stanislav Tlášek, Oldřich Hanoušek a Jan Houška. Dle platné Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí včetně Stanov je nutné dva členy revizní skupiny tajným hlasováním odvolat. Zbývají člen je pak automaticky opět zvolen. Odvoláni v tajném hlasování byli: Oldřich Hanoušek a Stanislav Tlášek. Navržení členové revizní skupiny: Jan Houška, Josef Rejman, Jaroslav Louda. 6/ Náklady Obce Vyskeř a orgánů svazku na provoz MR Český ráj za rok 2010 Na 18. zasedání zástupci MR Český ráj schválili limit předsedy mikroregionu na cestovné, telefon a poštovné v běžném roce ve výši ,- Kč. Předsedkyně svazku v letošním roce nevyčerpala limit, čerpáno bylo k ,- Kč. Místopředsedové svazku nenárokují žádnou úhradu nákladů. Část zůstatku bude použito na úhradu občerstvení členů svazku při dnešním veřejném zasedání MR. Požadavky: OBEC VYSKEŘ - poštovní známky 350,- - obálky 100,- - kopírování 300,- - telekomunikační poplatky 500, Celkem: 1.250,- Kč Členské obce nemají výhrady k uplatňovaným nákladům Obce Vyskeř. 7/ Schválení rozpočtového opatření č.6/2010 Revizní skupina navrhuje provést rozpočtové opatření č. 6/2010. Jedná se o přijaté dotace a vlastní zdroje členských obcí na realizaci akcí. Všem členským obcím byl předložen návrh rozpočtové změny č. 6/2010, který je přílohou tohoto zápisu. Členské obce nepodaly žádnou námitku, proto je možné tuto rozpočtovou změnu schválit. 8/ Stanovení režijních nákladů na rok 2011 Na rok 2011 je navrženo stanovit režijní náklady MR o 1 000,- Kč vyšší než v roce 2010, a to: 4.000,- Kč poskytnou obce - Kacanovy, Ktová, Osek, Olešnice a Troskovice, 6.000,- Kč obce - Libošovice a Vyskeř, 8.000,- Kč obce - Hrubá Skála, Karlovice, Mladějov a Sobotka. Platba bude splatná na účet mikroregionu do konce února 2011 a je již zahrnuta v rozpočtu na rok 2011 Limit předsedy mikroregionu již byl na 18. zasedání schválen na běžný rok ve výši ,- Kč a zůstává v platnosti. 5 / 5

6 9/ Schválení příkazu k provedení inventarizace a činnost inventarizační komise v roce 2010 Na 55. zasedání byla zvolena inventarizační komise MR ve složení: Ústřední inventarizační komise: předseda: Jaroslav Šolc místostarosta Města Sobotky Člen: paní Brzobohatá účetní DSO Dílčí inventarizační komise: Marie Drašnarová - starostka Obce Ktová Mgr. Fišerová starostka Obce Vyskeř Vzhledem k tomu, že proběhly komunální volby a došlo k výměně členů shromáždění starostů, je nutné zvolit nové členy inventarizační komise. Nová volba inventarizační komise: Ústřední inventarizační komise: předseda: Bc. Jan Janatka místostarosta Města Sobotka Člen: paní Brzobohatá účetní DSO Dílčí inventarizační komise: František Hübner starosta Obce Olešnice Mgr. Fišerová starostka Obce Vyskeř Komise na základě příkazu k provedení inventarizace provede inventuru za rok / Podání žádostí o dotace na rok 2011 Liberecký kraj Název: Obnova objektů pro školství a základní obsluhu území Olešnice obnova střechy MŠ nátěr + hromosvody, Hrubá Skála obnova ZŠ, Karlovice obnova obchodu ÚKOLY: Obce zašlou poradci přesný rozsah činností s finančním vyjádřením do / Projednání dílčí Zprávy o přezkoumání hospodaření MR Český ráj za rok 2010 Dne byla provedena dílčí kontrola hospodaření MR Český ráj s výsledkem bez výhrad a nedostatků. Obce nemají výhrady k předložené Zprávě z dílčího přezkoumání hospodaření DSO MR Český ráj. 12/ Ukončení produktu Turistické autobusy 2010, vyúčtování dotace z KHK kraje, postup v roce 2011 Závěrečná zpráva je vyvěšena na webových stránkách. Dotace Královéhradeckého kraje je vyúčtována s tím, že bychom měli vracet na účet Královéhradeckého kraje 2 378,- Kč. V roce 2009 nám však měl Královéhradecký kraj doplatit částku ,68 Kč po kontrole vyúčtování projektu, takže celkově žádá MR o doplatek ve výši 9 436,68 Rok 2011 Doladit špatné nástupní místo v Sobotce na náměstí především pro Dopravní podnik Kněžmost s.r.o. Jednat o novém vedení tras se Starými Hrady a Železným Brodem. V lednu vypsat výběrového řízení na propagaci a koordinaci projektu. 6 / 6

7 13/ Schválení vnitřní organizační směrnice dle platných předpisů Členským obcím byla předložena nová Vnitřní organizační směrnice, která reaguje na nové právní předpisy a potřeby svazku. Členské obce nepodaly žádnou námitku, proto je možné tuto organizační směrnici schválit. 14/ Aktualizace Integrovaného projektu Mikroregionu Český ráj Své podněty zaslaly Obce Kněžmost, Kacanovy, Osek, Vyskeř, Karlovice Požadavky jsou postupně zapracovány do rozvojového dokument, který bude následně předložen k veřejné diskuzi. 15/ Informace o ukončení realizace akce z PRV: Obnova místních komunikací III.ETAPA ukončení (dotace 4,5 mil. Kč) ukončení akce Dnes byla připsána dotace ve výši ,- na účet OPS pro Český ráj. Dnes bude provedena úhrada úvěru na účet Silnic Jičín. Celkové vyúčtování investiční podpory: Osek dotace 5 650,- Kč, vlastní zdroje: 1 879,- Kč, vratka na účet obce: 5 630,- Kč Ktová dotace ,13 Kč, vlastní zdroje: ,43 Kč, vratka na účet obce: ,57 Kč Kacanovy dotace ,40 Kč, vlastní zdroje: 4 530,60 Kč, vratka na účet obce: ,40 Kč Olešnice dotace ,57 Kč, vlastní zdroje: ,19 Kč, vratka na účet obce: ,81 Kč Mladějov dotace ,40 Kč, vlastní zdroje: ,57 Kč, vratka na účet obce: ,43 Kč Libošovice dotace ,55 Kč, vlastní zdroje: ,51 Kč, doplatek na účet OPS: ,51 Kč Troskovice dotace ,- Kč, vlastní zdroje: ,42 Kč, doplatek na účet OPS: ,42 Kč Celkové vyúčtování neinvestičních zdrojů: Vedení účetnictví rozpočet(výkaz výměr) povinná publicita Osek 300,- 0,- 348,- Ktová 800,- 500,- 348,- Kacanovy 300,- 0,- 348,- Olešnice 1000,- 1500,- 348,- Mladějov 800,- 500,- 348,- Libošovice 1 000,- (uhrazeno) 1500,- (uhrazeno) 348,- Troskovice 800,- 200,- 348,- Na neinvestiční náklady bude vydána faktura obcím. Posledním nákladem budou úroky z poskytnutého úvěru. Obcím bude zasláno rozúčtování. 16/ Ukončení projektů: Mikroregionem Český ráj bezpečněji II. etapa a Náklady na poradce 7 / 7

8 Vzhledem k požadavku HK kraje, musí být poskytnuté prostředky na výše uvedené akce vyúčtovány do 11/2010. Náklady na poradce jíž byly vyúčtovány a odeslány na HK kraj. Integrovaný projekt, který řešil osazení dopravního značení a výměnu lamp veřejného osvětlení bude do 11/2010 vyúčtován. Faktury jsou již uhrazeny. 17/ Podání žádosti z PRV III (02/2011) prostřednictví žadatele Region, o.p.s. a výzva Obecně prospěšné společnost pro Český ráj MAS Dne byla schválena možnost podat žádost prostřednictvím žadatele Region, o.p.s. Kacanovy ,- Kč MK Vyskeř ,- Kč bez DPH MK, mostky, technika Mladějov ,- Kč bez DPH - MK Ktová - MK NaŽampach Troskovice MK Libošovice MK Malechovice, Nepřívěc Olešnice- výsadba zeleně Osek nová komunikace, bude podána žádost prostřednictví obce ÚKOLY.: Další požadavky obce zašlou poradkyni. 18/ Schválení rozpočtu na rok 2011 a rozpočtového výhledu na roky Podle platné Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí byl Návrh rozpočtu MR Český ráj na rok 2011 vyvěšen po dobu 30 dnů na úředních deskách členských obcí. Rozpočet je vyrovnaný, příjmy ,- Kč, a výdaje ,- Kč Žádné připomínky k předloženému návrhu nebyly vzneseny. Vzhledem k tomu, že jsou splněny náležitosti uvedené v platných Stanovách, je možné přistoupit ke schválení. Vyvěšený rozpočet na rok 2011 předložily obce: Dobšín, Branžež, Kněžmost, Kacanovy, Vyskeř, Karlovice, Sobotka, Ktová, Osek, Olešnice, Hrubá Skála, Mladějov Schválení rozpočtového výhledu na roky rok 2012 příjmy: náklady na poradce 270 tis. Kč 50 tis. Kč (antivirová a antismapová ochrana) předpokládané aktivity financované dotacemi: provozování turistických autobusů 500 tis. Kč integrovaný projekt Mikroregionu 400 tis. Kč výdaje: náklady na poradce provozování turistických autobusů integrovaný projekt Mikroregionu 270 tis. Kč 50 tis. Kč 500 tis. Kč 400 tis. Kč rok / 8

9 příjmy: náklady na poradce 300 tis. Kč 42 tis. Kč www stránky, antivirová a antismapová ochrana 15 tis. Kč předpokládané aktivity financované dotacemi: provozování turistických autobusů 600 tis. Kč integrovaný projekt Mikroregionu 500 tis. Kč výdaje: náklady na poradce www stránky, antivirová a antismapová ochrana provozování turistických autobusů integrovaný projekt Mikroregionu 300 tis. Kč 42 tis. Kč 15 tis. Kč 600 tis. Kč 500 tis. Kč rok 2014 příjmy: náklady na poradce 300 tis. Kč 42 tis. Kč www stránky, antivirová a antismapová ochrana 15 tis. Kč předpokládané aktivity financované dotacemi: provozování turistických autobusů 600 tis. Kč integrovaný projekt Mikroregionu 200 tis. Kč výdaje: náklady na poradce 300 tis. Kč 42 tis. Kč www stránky, antivirová a antismapová ochrana 15 tis. Kč provozování turistických autobusů 600 tis. Kč integrovaný projekt Mikroregionu 200 tis. Kč Návrh rozpočtové výhledu byl předložen na minulém zasedání, doposud k rozpočtovému výhledu nebyly vzneseny připomínky, proto je možné ho schválit. 19/ Schválení smlouvy s organizací Most naděje o.s. na protidrogovou prevenci Most naděje, o.s. požádal MR o financování terénního programu pro uživatele drog na území MR v roce Je předložena smlouva na poskytnutí příspěvku ve výši 9 188,- Kč. Členské obce nemají výhrady k uzavření smlouvy. 20/ Došlá pošta žádná 21/ Diskuse Poradce podávání Žádostí o dotace na Obecně prospěšnou společnost pro Český ráj OPS s.r.o. vyhlásila fiche 5 a 7 pro potřeby obcí. Do je možné podávat žádosti. MR Český ráj nebude žadatelem o dotace. 9 / 9

10 Poradce dotace z MMR Poradce zašle obcím přehled dotačních možností z MMR, budou vyhlášeny podpory na výstavbu bytů, dále budou podpory z DT 2 na aktivity dětí a mládeže v rámci komunitního plánování a dále lze využít z POV DT 4 - dotace na obnovu nezapsaných památek v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. 22/ Usnesení účast 12 členských obcí Shromáždění starostů schvaluje: a) Obci Vyskeř úhradu nákladů spojených s chodem MR v roce 2010 ve výši 1 250,-Kč ( 12 hlasů ano) b) Obci Karlovice úhradu nákladů předsedkyně MR ve výši 3653,- Kč za rok 2010 ( 12 hlasů ano) c) rozpočtové opatření č. 6/2010 ( 12 hlasů ano) d) orgány svazku: předseda svazku: Vlasta Špačková, starostka obce Karlovice (11 hlasů, 1 se zdržel) místopředsedové svazku: Stanislav Tlášek, starosta Města Sobotka Oldřich Loutchan, starosta obce Kacanovy (10 hlasů ano, 2 se zdrželi) e) osoby oprávněné podepisovat za svazek obcí Mikroregion Český ráj : Vlasta Špačková, Stanislav Tlášek, Oldřich Loutchan, Jarmila Lásková Soldátová v rozsahu oprávnění v souladu s bodem 2/ zápisu f) režijní náklady MR na rok Platba bude splatná na účet mikroregionu do konce února ,- Kč poskytnou obce do 200 obyvatel - Kacanovy, Ktová, Osek, Olešnice a Troskovice, 6.000,- Kč obce do 500 obyvatel - Libošovice a Vyskeř, 8.000,- Kč obce nad 500 obyvatel - Hrubá Skála, Karlovice, Mladějov a Sobotka. ( 12 hlasů ano) g) revizní skupinu ve složení: Josef Rejman - starosta Obce Osek Jan Houška starosta Obce Hrubá Skála Jaroslav Louda starosta Obce Troskovice h) Ústřední inventarizační komise: předseda: Bc. Jan Janatka místostarosta Města Sobotky Člen: paní Brzobohatá účetní DSO Dílčí inventarizační komise: František Hübner - starosta Obce Olešnice Mgr. Fišerová starostka Obce Vyskeř ( 10 hlasů ano, 2 se zdrželi) Ch) Vnitřní organizační směrnici platnou od i) podání žádosti z POV Královéhradeckého kraje v rozsahu bodu č. 3 zápisu j) podání žádosti z POV Libereckého kraje v rozsahu bodu č. 10 zápisu k) rozpočet MIKROREGIONU ČESKÝ RÁJ na rok 2011 l) rozpočtový výhled MIKROREGIONU ČESKÝ RÁJ na roky / 10

11 m) smlouvy o financování terénního programu pro uživatele drog s organizací Most naděje o.s. ve výši 9 188,- Kč Shromáždění starostů bere na vědomí: - Zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj v roce Příkaz k provedení inventarizace za rok Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Český ráj Shromáždění starostů neschvaluje: - žádný bod zasedání 23/ Závěr 80. zasedání MR Český ráj bylo ukončeno v 18,20 hodin. Další zasedání MR Český ráj se uskuteční dne od 16,30 hod v Obci Mladějov, kulturní dům Stanislav Tlášek Vít Svoboda Vlasta Špačková ověřovatel ověřovatel předsedkyně Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová mobil: tel. č , 11 / 11

Program jednání byl schválen 9 hlasy.

Program jednání byl schválen 9 hlasy. ZÁPIS z veřejného 92. zasedání (1/2013) Mikroregionu Český ráj konaného dne 7.2.2013 ve městě Sobotka, v restauraci Burovna Přítomni: viz. presenční listina Jednání zahájil místopředseda svazku pan Stanislav

Více

Program jednání byl schválen 11 hlasy.

Program jednání byl schválen 11 hlasy. ZÁPIS z veřejného 98. zasedání (1/2014) Mikroregionu Český ráj konaného dne 23. ledna 2014 v Sobotce v restauraci Burovna Přítomni: viz. presenční listina Jednání zahájila předsedkyně svazku paní Vlasta

Více

ZÁPIS z veřejného 82. zasedání (2/2011) Mikroregionu Český ráj konaného dne 10.3.2011 ve Městě Sobotka, v hasičské zbrojnici

ZÁPIS z veřejného 82. zasedání (2/2011) Mikroregionu Český ráj konaného dne 10.3.2011 ve Městě Sobotka, v hasičské zbrojnici ZÁPIS z veřejného 82. zasedání (2/2011) Mikroregionu Český ráj konaného dne 10.3.2011 ve Městě Sobotka, v hasičské zbrojnici Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová,

Více

Název materiálu: 9. Mikroregion Jizera zpráva o finanční činnosti

Název materiálu: 9. Mikroregion Jizera zpráva o finanční činnosti Podklady na zasedání ZM dne: 23. 2. 2012 Název materiálu: 9. Mikroregion Jizera zpráva o finanční činnosti Předkládá: PhDr. Hana Maierová Vypracoval: P. Soldátová odborná poradkyně MR Jizera Zúčastní se

Více

Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Stanislav Tlášek a Jaroslav Louda.

Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Stanislav Tlášek a Jaroslav Louda. ZÁPIS z veřejného 73. zasedání (4/2009) DSO Mikroregionu Český ráj konaného dne 13.11.2009 v Obci Hnanice, okr, Znojmo Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová,

Více

Program jednání byl schválen 9 hlasy.

Program jednání byl schválen 9 hlasy. ZÁPIS z veřejného 93. zasedání (2/2013) Mikroregionu Český ráj konaného dne 11.4.2013 v Hotelu Trosky v obci Troskovice Přítomni: viz. presenční listina Jednání zahájila předsedkyně svazku paní Vlasta

Více

Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni Jiřina Bobková a Jaroslav Louda.

Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni Jiřina Bobková a Jaroslav Louda. ZÁPIS z veřejného 90. zasedání (5/2012) Mikroregionu Český ráj konaného dne 4.10.2012 v obci Libošovice, v hotelu Český ráj Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková

Více

d) Vyvěšený závěrečný účet za rok 2010 dodaly obce: Nová Ves nad Popelkou, Železnice, Bradlecká Lhota, Lomnice nad Popelkou

d) Vyvěšený závěrečný účet za rok 2010 dodaly obce: Nová Ves nad Popelkou, Železnice, Bradlecká Lhota, Lomnice nad Popelkou ZÁPIS z veřejného zasedání shromáždění zástupců č. 4/2011 Mikroregionu Tábor konaného dne 31.8.2011 od 15,00 hod. na Městském úřadě v Lomnici nad Popelkou ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Program jednání byl schválen 9 hlasy.

Program jednání byl schválen 9 hlasy. ZÁPIS z veřejného 72. zasedání (4/2009) DSO Mikroregionu Český ráj konaného dne 27. 8.2009 v Obci Vyskeř, v zasedací místnosti OÚ Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková

Více

Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni Stanislav Tlášek a Oldřich Loutchan.

Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni Stanislav Tlášek a Oldřich Loutchan. ZÁPIS z veřejného 86. zasedání (1/2012) Mikroregionu Český ráj konaného dne 19.1.2012 v Karlovicích, v motorestu Zavadilka Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková

Více

ZÁPIS z veřejného 85. zasedání (5/2011) Mikroregionu Český ráj konaného dne 16.11.2011 v Hruškách Přítomni: viz. presenční listina

ZÁPIS z veřejného 85. zasedání (5/2011) Mikroregionu Český ráj konaného dne 16.11.2011 v Hruškách Přítomni: viz. presenční listina ZÁPIS z veřejného 85. zasedání (5/2011) Mikroregionu Český ráj konaného dne 16.11.2011 v Hruškách Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli

Více

c) Vyvěšený návrh rozpočtu na rok 2012 nepřinesla obce: Lomnice nad Popelkou

c) Vyvěšený návrh rozpočtu na rok 2012 nepřinesla obce: Lomnice nad Popelkou ZÁPIS z veřejného zasedání shromáždění zástupců č. 2/2012 Mikroregionu Tábor konaného dne 5.4.2012 od 15,00 hod. v Syřenově v restauraci Na Klepandě ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 27/1/2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka

Zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 27/1/2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka Zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 27/1/2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka Počet členů ZO: 9 Přítomni: Šidlová, Maryška, Niedermertl, Židuliaková, Dušek,

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013 Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva obce zahájila pí.

Více

Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni Oldřich Loutchan a Mgr. Fišerová.

Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni Oldřich Loutchan a Mgr. Fišerová. ZÁPIS z veřejného 84. zasedání (4/2011) Mikroregionu Český ráj konaného dne 8.9.2011 v restauraci v Borku, Obec Hrubá Skála Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 18. listopadu 2008

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 18. listopadu 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 18. listopadu 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Stanislav Kahuda, Josef Brouček, Josef Lácha Omluven:

Více

Zpráva. z provedeného průběžného hodnocení SPL, dle priorit, cílů a opatření naplňující cíle realizovaných prostřednictvím projektů k 1.6.

Zpráva. z provedeného průběžného hodnocení SPL, dle priorit, cílů a opatření naplňující cíle realizovaných prostřednictvím projektů k 1.6. Zpráva z provedeného průběžného hodnocení SPL, dle priorit, cílů a opatření naplňující cíle realizovaných prostřednictvím projektů k 1.6.211 Zprávu vyhotovili členové Výkonného monitorovacího výboru Obecně

Více

Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byly schváleni Ing. Karel Bičík a Blahoslav Kratochvíl.

Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byly schváleni Ing. Karel Bičík a Blahoslav Kratochvíl. ZÁPIS z veřejného zasedání č.6/2010 členské schůze DSO Mikroregionu Jizera konané dne 2.12. 2010 od 17,00 hod. v kulturním domě v Obci Pěnčín ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Pořadové číslo zasedání: 3. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Datum zasedání: 10. 12. 2014 Čas zasedání: 19:00 22:45 hod. Místo zasedání: Obecní úřad Stran zápisu: 1/5 Přítomni: František Poláček,

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 5/2011

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 5/2011 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 5/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 7.9.2011 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. Přítomno: 8 členů

Více

Program jednání byl schválen 10 hlasy. Vyvěšený rozpočet na rok 2014 nepředložila obec Dobšín

Program jednání byl schválen 10 hlasy. Vyvěšený rozpočet na rok 2014 nepředložila obec Dobšín ZÁPIS z veřejného 101. zasedání (4/2014) Mikroregionu Český ráj konaného dne 4. září 2014 ve sportovním areálu v Sedmihorkách (obec Karlovice) Přítomni: viz. presenční listina Jednání zahájila předsedkyně

Více

Usnesení č. 1-7z/2014 bylo schváleno poměrem hlasů: pro 7; proti 0; zdrželo se hlasování 0

Usnesení č. 1-7z/2014 bylo schváleno poměrem hlasů: pro 7; proti 0; zdrželo se hlasování 0 Zápis číslo: 7/2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Bednárec, budova OÚ, dne 5.12. 2014, 19:00 až 21:00 hodin. Zasedání se zúčastnili členové ZO: M. Králová, A. Janůtková, J. Havelková, P. Hryzák,

Více

Zápis č. 15 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 13. 3. 2013

Zápis č. 15 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 13. 3. 2013 Zápis č. 15 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 13. 3. 2013 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Dana Kozáková, Marcela Pekařová Hosté: viz. prezenční listina Zasedání

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 42. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 28.1.2013, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis Ze zasedání správní rady Svazku obcí Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866, které se konalo v pondělí 24.11. 2014 od 17 hod. Obec Benátky.

Zápis Ze zasedání správní rady Svazku obcí Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866, které se konalo v pondělí 24.11. 2014 od 17 hod. Obec Benátky. Zasedání SR č.03/2014 Zápis Ze zasedání správní rady Svazku obcí Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866, které se konalo v pondělí 24.11. 2014 od 17 hod. Obec Benátky. Přítomni členové SR: T. Bouček (Benátky),

Více

Zápis. Přítomni: Bc. P. Luska, JUDr. M. Antl, Ing. M. Součková, Ing. P. Louda, Ing. H. Masáková, F. Rázl, Ing. J. Sobotka, MUDr. P. Trpák, M.

Zápis. Přítomni: Bc. P. Luska, JUDr. M. Antl, Ing. M. Součková, Ing. P. Louda, Ing. H. Masáková, F. Rázl, Ing. J. Sobotka, MUDr. P. Trpák, M. Zápis z 20. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. 9. 2014 v 9,30 hodin v zasedací místnosti N 2 903 v budově KÚ Přítomni: Bc. P.

Více

Zápis. z 2. schůze Rady obce Rohatec konané dne 18. 11. 2014 v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci. Jednání bylo zahájeno v 15:00 hodin.

Zápis. z 2. schůze Rady obce Rohatec konané dne 18. 11. 2014 v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci. Jednání bylo zahájeno v 15:00 hodin. Přítomni: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Ing. Bc. Tomáš Letocha Ing. Vladimír Elšík Radoslav Němeček Vlasta Sedláková Omluveni: Jiří Švanyga Ing. Zdeněk Škromach Přizvaní hosté: Eva Luskačová Ing. Jarmila Gurská

Více

Poradce předloží členským obcích informaci, jaký rozsah informací o cyklobusech je uveřejněn na webových stránkách Sdružení Český ráj.

Poradce předloží členským obcích informaci, jaký rozsah informací o cyklobusech je uveřejněn na webových stránkách Sdružení Český ráj. ZÁPIS z veřejného 104. zasedání (2/2015) Mikroregionu Český ráj konaného dne 26. března 2015 v Radvánovicích, v motorestu Zavadilka Přítomni: viz. presenční listina Jednání zahájila předsedkyně svazku

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 25. 1. 2016,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 25. 1. 2016, ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 25. 1. 2016, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

Zápis. z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 8/2015 ze dne 19.11.2015 od 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří.

Zápis. z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 8/2015 ze dne 19.11.2015 od 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří. Zápis z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 8/2015 ze dne 19.11.2015 od 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří. Přítomno: 7 členů OZ, omluven 1 člen OZ. Jmenovitě dle prezenční listiny. Zapisovatel:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 19.10.2005

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 19.10.2005 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 19.10.2005 Zasedání se zúčastnilo: 8 zastupitelů viz presenční listina omluveni: Petera Jiří ověřovateli byli zvoleni: p.marelová

Více

Zápis ze schůze ZO Předslavice ze dne 29.5.2015

Zápis ze schůze ZO Předslavice ze dne 29.5.2015 Zápis ze schůze ZO Předslavice ze dne 29.5.2015 Místo konání: víceúčelové zařízení,,sokolovna,, Předslavice Termín konání: 29.5.2015 18.00 hod Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

ZÁPIS z veřejného zasedání č.4/2014 členské schůze Mikroregionu Jizera

ZÁPIS z veřejného zasedání č.4/2014 členské schůze Mikroregionu Jizera Přítomni: viz. presenční listina konané dne 11.9.2014 od 17,00 hod. v sokolovně v Kobylech Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jednohlasně schváleni Blahoslav

Více

Obec Veselíčko. Zápis a Usnesení 10/2012. ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen ZOV ), čtvrtek 13. 12. 2012 v 18 hodin na obecním úřadě

Obec Veselíčko. Zápis a Usnesení 10/2012. ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen ZOV ), čtvrtek 13. 12. 2012 v 18 hodin na obecním úřadě Zápis a Usnesení 10/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen ZOV ), čtvrtek 13. 12. 2012 v 18 hodin na obecním úřadě Přítomni: pp. Gogela, Motyka, Panáková, Pospíšil, Suchánek, Šulák Nepřítomni:

Více

Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Zápis z jednání Rady MAS

Zápis z jednání Rady MAS Zápis z jednání Rady MAS Místo konání: Zasedací místnost MAS, Žamberk Dne: 12.2.2010 Účastníci: Hosté: Zapisovatelka: Ověřovatel: Ing. Oldřich Žďárský Ing. Josef Paďour Ing. Dana Hubálková Jan Vych Vladimír

Více

Dále bylo odsouhlaseno všemi 6 zastupiteli, že diskuse bude probíhat zvlášť ke každému projednávanému bodu.

Dále bylo odsouhlaseno všemi 6 zastupiteli, že diskuse bude probíhat zvlášť ke každému projednávanému bodu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Zápis číslo 22/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 27.2.2013

Zápis číslo 22/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 27.2.2013 Zápis číslo 22/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 27.2.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. arch. Zuzana Menšíková,

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny omluven Pavel Karas - nemoc Program: 1. Kontrola

Více

Program: Strana 1 (celkem 20)

Program: Strana 1 (celkem 20) Zápis z 18. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19. 8. 2010 v 8,30 hodin v salonku hotelu U Lemura ZOO Dvůr Králové nad Labem Přítomni:

Více

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 2. 5. 2014.

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 2. 5. 2014. Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 2. 5. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 22:05 hodin. Jednání

Více

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin.

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis č. 17 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 11. 6. 2013

Zápis č. 17 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 11. 6. 2013 Zápis č. 17 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 11. 6. 2013 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Nepřítomni: Marcela Pekařová Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva

Více

Zápis a usnesení z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 21.3.2012 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 21.3.2012 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 21.3.2012 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny všech 9 zastupitelů.

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 7 ze dne 26.7.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 7 ze dne 26.7.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin Čj Zápis ze zasedání ZO č. 7 ze dne 26.7.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin Přítomni: Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Mgr. Věra S, Petra H K Nepřítomni omluveni: Petr B, Pavel Ch, Jiří P, Vlastimil F Zastupitelstvo

Více

Z á p i s č. 34/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 17.4.2014

Z á p i s č. 34/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 17.4.2014 Z á p i s č. 34/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 17.4.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:10 František Bouček,

Více

ZÁPIS z veřejného zasedání č.5/2014 členské schůze Mikroregionu Jizera konané dne 20.11.2014 od 17,00 hod. ve Svijanech, v kampeličce

ZÁPIS z veřejného zasedání č.5/2014 členské schůze Mikroregionu Jizera konané dne 20.11.2014 od 17,00 hod. ve Svijanech, v kampeličce konané dne 20.11.2014 od 17,00 hod. ve Svijanech, v kampeličce Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jednohlasně schváleni

Více

Program jednání byl schválen 13 hlasy.

Program jednání byl schválen 13 hlasy. ZÁPIS z veřejného 103. zasedání (1/2015) Mikroregionu Český ráj konaného dne 22. ledna 2015 v Sobotce, v restauraci Bůrovna Přítomni: viz. presenční listina Jednání zahájila předsedkyně svazku paní Vlasta

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 21.10.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 21.10.2015 1 č.j. 9/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 21.10.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 21.10.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 21.10.2015

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016 Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016 Přítomni: V. Vöröšová, J. Rajdl, K. Pavlíková, Mgr. J. Hrušková, J. Přibylová, M. Fiala, E. Procházková Omluveni: Ing. J. Sehnal,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 1. 6. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 1. 6. 2016 1 č.j. 5/2016 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 1. 6. 2016 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 1.6.2016 18:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 1.6.2016 19:45

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 08/2015 dne 02. 12. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 08/2015 dne 2. prosince 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce 3/2015 dne 26.6.2015

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce 3/2015 dne 26.6.2015 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce 3/2015 dne 26.6.2015 Zahájení: Starosta přivítal přítomné na veřejném zasedání zastupitelstva obce, které bylo řádně svoláno a oznámeno vč. programu jednání.

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 1/2009 obce Křesetice, které se konalo dne 17.2.2009

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 1/2009 obce Křesetice, které se konalo dne 17.2.2009 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva 1/2009 obce Křesetice, které se konalo dne 17.2.2009 Přítomni: 8 Omluveni: Hladíková, Černý, Neomluven: Ledvina Zahájení Starostka obce přivítala členy zastupitelstva.

Více

Závěrečný účet za rok 2010

Závěrečný účet za rok 2010 Návrh pro zasedání shromáždění starostů Závěrečný účet za rok 2010 Mikroregion Český ráj dobrovolný svazek obcí (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 01/2013 dne 6. března 2013 od 18 hodin ve společenské místnosti obecního úřadu Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 01/2013 dne 6. března 2013 od 18 hodin ve společenské místnosti obecního úřadu Vysokov Obec Vysokov Zasedání ZO 01/2013 ze dne 06.03.2013 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 01/2013 dne 6. března 2013 od 18 hodin ve společenské místnosti obecního úřadu Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, I.Hátašová,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 25.6.2007

Zápis z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 25.6.2007 Zápis z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 25.6.2007 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Josef Brouček, Josef Novák Omluven: Vlasta Tišlerová, Stanislav Kahuda, Michaela Jůzková

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 122/Z/110607 Závěrečný účet města Moravské Třebové bez výhrad takto (v Kč):

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 122/Z/110607 Závěrečný účet města Moravské Třebové bez výhrad takto (v Kč): Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.6.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

ZÁPIS. o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 10.12.2009 na Obecním úřadě v Bezkově

ZÁPIS. o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 10.12.2009 na Obecním úřadě v Bezkově ZÁPIS o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 10.12.2009 na Obecním úřadě v Bezkově Starosta obce zahájil 11. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov v 19.00 hod. a přivítal všechny

Více

Zápis z řádného 4/2010 jednání zastupitelstva Obce Tuřany ze dne 23. února 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis z řádného 4/2010 jednání zastupitelstva Obce Tuřany ze dne 23. února 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis z řádného 4/2010 jednání zastupitelstva Obce Tuřany ze dne 23. února 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce Tuřany

Více

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala.

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala. Z Á P I S č. 1/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 19. 2. 2013 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D.,

Více

Letní turistické autobusy Český ráj 2015

Letní turistické autobusy Český ráj 2015 Letní turistické autobusy Český ráj 2015 Závěrečná zpráva Podklady poskytli: Zpracovatel: Ing. Jaroslav Semler BusLine a.s. Ing. Adam Pospíšil Dopravní podnik Kněžmost Kn žmost s.r.o. Jarmila Lásková Soldátová

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 5/2013

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 5/2013 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 5/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 27.6.2013 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. Přítomno: 6 členů

Více

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12.12. 2012

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12.12. 2012 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12.12. 2012 Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 26.11.2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Usnesení č. 1: VH SOP schvaluje program v uvedeném znění. Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. 1: VH SOP schvaluje program v uvedeném znění. Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0 ZÁPIS z 5. zasedání Valné hromady Společenství obcí Podkrkonoší 14. 11. 2014, Kocbeře Přítomni: Omluveni: Hosté: P. Hrubý, R. Cermanová, E. Rezková, L. Grega, E. Havrdová, M. Linková, P. Červený, M. Klapka,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 5. 11. 2011.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 5. 11. 2011. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 5. 11. 2011. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Jednání

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2012 v 17.30 hod.

Více

Obec Veselíčko. ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen ZOV ), pondělí 31. 1. 2011 v 18 hodin, zasedací místnost obecního úřadu

Obec Veselíčko. ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen ZOV ), pondělí 31. 1. 2011 v 18 hodin, zasedací místnost obecního úřadu Zápis a Usnesení 2/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen ZOV ), pondělí 31. 1. 2011 v 18 hodin, zasedací místnost obecního úřadu Přítomni: pp. Giblová, Gogela, Kubisová, Lehnert, Panáková,

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY KONANÉHO DNE 25. LISTOPADU 2015 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY KONANÉHO DNE 25. LISTOPADU 2015 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY KONANÉHO DNE 25. LISTOPADU 2015 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY 1. Zahájení Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy bylo

Více

VH MR Hranicko 29. listopadu 2012, městský úřad Potštát

VH MR Hranicko 29. listopadu 2012, městský úřad Potštát VH MR Hranicko 29. listopadu 2012, městský úřad Potštát Přítomní: dle prezenční listiny Alena Veličková, obec Horní Újezd Karel Galas, město Potštát Marta Koubková, obec Polom Marcela Tomášová, obec Všechovice

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 14. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 07. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 4/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 4/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 4/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 20.4.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadu Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 6 členů

Více

A Obecná část. Vznik, obsah a řízení účelových dotací. Vymezení pojmů

A Obecná část. Vznik, obsah a řízení účelových dotací. Vymezení pojmů Podmínky pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje z Oblasti podpory č. 2 regionální rozvoj - program č. 2.1 Program obnovy venkova (dále jen Podmínky) A Obecná část Vznik, obsah a

Více

Obec Pustá Kamenice Z á p i s č. 5 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25.6.2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Obec Pustá Kamenice Z á p i s č. 5 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25.6.2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obec Pustá Kamenice Z á p i s č. 5 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25.6.2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: Miroslav Myška, Irena Tušlová, Hana Kašparová, Vlasta

Více

Zápis ze 3. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 1. 2015

Zápis ze 3. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 1. 2015 Zápis ze 3. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 1. 2015 Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti a konstatovala, že zastupitelstvo

Více

Zápis č.7/2015. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 16. 12. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis č.7/2015. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 16. 12. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis č.7/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 16. 12. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Soňa Černá, JUDr. Marek Starý, Petr Černý,

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:02 hod a všechny přivítal. Technický bod: Starosta obce konstatoval, že informace

Více

ZÁPIS Přítomni Program: Usnesení: Usnesení: Usnesení:

ZÁPIS Přítomni Program: Usnesení: Usnesení: Usnesení: ZÁPIS ze 46. řádného veřejného zasedání zastupitelstva Obce Třeština, konaného dne 16.06.2010 v 17.00 hod. na Obecním úřadu v Třeštině. Přítomni: dle presenční listiny 5 členů Program: 1) Zahájení, určení

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 4/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 4/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 4/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.6. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 6 Datum : 15.7.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 6 Datum : 15.7.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 6 Datum : 15.7.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 15.7.2015 Program: 1. Prodej pozemku parc.č.st. 656 v k.ú. Přezletice - záměr 2. Žádost o odkoupení

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2015

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2015 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 8.6.2015 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 8 členů

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2012 konaného dne 9.1.2012 - zasedání veřejné ( jednání č. 19 )

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2012 konaného dne 9.1.2012 - zasedání veřejné ( jednání č. 19 ) Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2012 konaného dne 9.1.2012 - zasedání veřejné ( jednání č. 19 ) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor, H.Huňatová, R.Svatoň, E.Vašinová členové zastupitelstva

Více

Z Á P I S. ze 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.8.2010. Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Z Á P I S. ze 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.8.2010. Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Z Á P I S ze 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.8.2010 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 9 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 04/2015 dne 27. 05. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2015 dne 27. května 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo

Více

Z Á P I S č. 5 / 2015 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 9. 2015 v 19:00 hodin

Z Á P I S č. 5 / 2015 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 9. 2015 v 19:00 hodin Z Á P I S č. 5 / 2015 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 9. 2015 v 19:00 hodin Přítomni: Smolíková A., Bc. Halbich V., Pokorná V., Špatenka K., Sůrová E., Štumrová B. Šafařík Fr. Hosté:

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

Přítomni: Toman, Lev, Hlaváčková, Švarcová, Fučík, Klement, Matějíček, Jungwirth Omluveni: Ing. Pecha

Přítomni: Toman, Lev, Hlaváčková, Švarcová, Fučík, Klement, Matějíček, Jungwirth Omluveni: Ing. Pecha Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Brloh č. 2012/15 ze dne 19.12.2012 v 19:00 hod, kancelář starosty na Obecním úřadě v Brloze Počet stran: 5+10 stran přílohy+1 pozvánka Přítomni: Toman, Lev, Hlaváčková,

Více

USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince

USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince 2015. Zastupitelstvo obce: SCHVALUJE: 7/220/2015 program jednání zastupitelstva obce Potštejn. 7/221/2015 rozpočtová

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY KONANÉHO DNE 13. LEDNA 2016 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY KONANÉHO DNE 13. LEDNA 2016 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY KONANÉHO DNE 13. LEDNA 2016 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY 1. Zahájení Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy bylo zahájeno

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. 1 Přítomni: dle prezenční listiny Zápis ze společného zasedání valné hromady a programového výboru, konaného ve školící

Více

Zápis 6. zasedání ZO Kobylnice dne 13.12.2011

Zápis 6. zasedání ZO Kobylnice dne 13.12.2011 Zápis 6. zasedání ZO Kobylnice dne 13.12.2011 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, 1 člen omluven, viz prezenční listina pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková, Marie Ustohalová Program: 1. Zahájení, schválení

Více

Jednání Rady města Broumova č. 33 ze dne 13. 2. 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 33 ze dne 13. 2. 2008. Jednání Rady města Broumova č. 33 ze dne 13. 2. 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : -------------

Více

Z á p i s č. 6 /2012

Z á p i s č. 6 /2012 Strana č. 1/6 Obecní úřad Jezdovice Z á p i s č. 6 /2012 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného dne 8. 8. 2012 v 19.00 hod. na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni členové zastupitelstva: Luboš

Více

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Přítomni: Irena Brabcová, Zbyněk Ohnoutek, František Cívela, Kamil Koláček,

Více

Schválení programu 29. zasedání zastupitelstva obce

Schválení programu 29. zasedání zastupitelstva obce Zápis číslo 29/2014 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 16. 4. 2014 Přítomni: starosta Josef Hloužek, místostarosta - Petr Smejsík členové - Ing. Eva Dudová, Ing. Jaroslav Řezáč, Nepřítomni:

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 19. 11. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 19. 11. 2014 Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 19. 11. 2014 1. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 17:30 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více