ZÁPIS z veřejného 80. zasedání (6/2010) Mikroregionu Český ráj konaného dne v hotelu Králíček, Obec Kacanovy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS z veřejného 80. zasedání (6/2010) Mikroregionu Český ráj konaného dne 18.11.2010 v hotelu Králíček, Obec Kacanovy"

Transkript

1 ZÁPIS z veřejného 80. zasedání (6/2010) Mikroregionu Český ráj konaného dne v hotelu Králíček, Obec Kacanovy Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Svoboda a pan Tlášek. Program: 1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Český ráj 2/ Volba předsedy svazku a dvou místopředsedů svazku 3/ POV 2011 Královéhradeckého kraje- schválení podání žádosti 4/ Činnost revizní skupiny v roce / Volba členů revizní skupiny 6/ Náklady Obce Vyskeř a orgánů svazku na provoz MR Český ráj za rok / Schválení rozpočtového opatření č.6/2010 8/ Stanovení režijních nákladů na rok / Schválení příkazu k provedení inventarizace a činnost inventarizační komise v roce / Podání žádostí o dotace na rok 2011 Liberecký kraj 11/ Projednání dílčí Zprávy o přezkoumání hospodaření MR Český ráj za rok / Ukončení produktu Turistické autobusy 2010, vyúčtování dotace z KHK kraje, postup v roce / Schválení vnitřní organizační směrnice dle platných předpisů 14/ Aktualizace Integrovaného projektu Mikroregionu Český ráj 15/ Informace o ukončení realizace akce z PRV: Obnova místních komunikací III.ETAPA ukončení (dotace 4,5 mil. Kč) ukončení akce 16/ Ukončení projektů: Mikroregionem Český ráj bezpečněji II. etapa a Náklady na poradce 17/ Podání žádosti z PRV III (02/2011) prostřednictví žadatele Region, o.p.s. a výzva Obecně prospěšné společnost pro Český ráj - MAS 18/ Schválení rozpočtu na rok 2011 a rozpočtového výhledu na roky / Schválení smlouvy s organizací Most naděje o.s. na protidrogovou prevenci 20/ Došlá pošta 21/ Diskuse 22/ Usnesení 23/ Závěr Program jednání byl schválen 12 hlasy. 1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Český ráj a) Poradce zašle členským obcím stávající rozvojový dokument a ony provedenou především v Aktivitách naplňující opatření opravy. Vypustí již neexistující požadavky a nově v daných opatřeních je vznesou. Je nutné v průběhu pořízení dokumentu seznámit s navrhovaným obsahem podnikatelskou veřejnost, protože tento dokument je ovlivňuje při žádostech o dotaci na jejich rozvoj. - postupně plněno 1 / 1

2 b) Zástupci obcí předloží závěrečný účet dle 39, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. závěrečný účet MR Český ráj za rok 2009 zastupitelstvům svých obcí. Ze zápisu ZO by mělo být zřejmé, že ho zastupitelé vzali na vědomí. Obce, které nepřinesly vyvěšený závěrečný účet k archivaci, ho dodají na příští zasedání MR. Doposud nedodaly obce: Olešnice a Vyskeř 2/ Volba předsedy svazku a dvou místopředsedů svazku Na 55. zasedání MR Český ráj dne došlo shromážděním starostů se schválení orgánů svazku v tomto složení: - předseda svazku: Vlasta Špačková, starostka obce Karlovice místopředsedové svazku: Josef Ort, starosta obce Libošovice Oldřich Loutchan, starosta obce Kacanovy Dle platné Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí včetně Stanov ve znění dodatků je mandát předsedy svazku a místopředsedů svazku 4letý. Zástupce všech 14 členských obcí na další období 4 let tvoří pouze starostky a starostové a jejich zástupci. Na předsedu svazku je navržena: Vlasta Špačková, starostka obce Karlovice Na místopředsedy svazku jsou navrženi: Stanislav Tlášek, starosta Města Sobotka Oldřich Loutchan, starosta obce Kacanovy ÚKOLY: Po vyhotovení zápisu zvolení přestavitelé mikroregionu zajistí změnu podpisových vzoru v ČSOB, a.s. v Turnově na účtech mikroregionu a poradce zašle změnu statutární zástupců na Liberecký kraj. Osoby oprávněné podepisovat za svazek: Smluvní vztahy: 1 podpis (předseda svazku, místopředsedové) Finanční operace: 2 podpisy (předseda svazku, místopředsedové, účetní) U podpisů musí být vždy uvedena zastávaná funkce. Běžnou korespondenci svazku, plnění úkolů vyplývajících z činnosti svazku: 1 podpis (předseda svazku, oba místopředsedové, poradce svazku v současné době Jarmila Lásková Soldátová) 3/ POV 2011 Královéhradeckého kraje- schválení podání žádosti POV HK kraj termín podání do Žádost bude podána na projekt s názvem: Budeme mít možnost se potkávat více Vlastní zdroje Mikroregionu Český ráj ,- KČ Požadovaná dotace ,- KČ Celkem ,- Kč Popis projektu: Projekt řeší zkvalitnění kulturních zařízení a lokalit, kde dochází k setkávání občanů obcí mikroregionu včetně návštěvníků Českého ráje při konání jednotlivých kulturních akcí pořádaných především spolky. Konkrétně se jedná o vytvoření 2 / 2

3 lokality v blízkosti kostela v Sobotce, kde bude umístěno podium včetně vybavení (ozvučení, osvětlení) a potřebného zázemí na posluchače především na akci: Šrámkova Sobotka, dále v Mladějově budou dovybaveny obecní domky v místních částech Mladějov, Hubojedy a Roveň židlemi a stoly. V Libošovicích budou osazeny 3 lavičky do prostoru návse v místní části Nepřívěc (památkově chráněná rezervace), kde byly realizovány nové povrchy MK z PRV. V Oseku budou také osazeny 4 lavičky do prostor ke hřibitovu a na náves, kde je největší pohyb lidí. Lokalizace má návaznost na již realizované projekty mikroregionem, lavičky budou osazeny v blízkosti nově vysazené veřejné zeleně z PRV. Aktivity jednotlivých obcí: Sobotka využití pro akce pořádané obcí, mikroregionem, občanským sdružením Jarmark, elektrocentrálu již mikroregion zakoupil ze svých prostředků na pořádání akcí PÓDIUM Dřevěné pódium o rozměrech 6 m šířka, 4 m hloubka, 0,8 m výška podlahy. Pódium je plánováno ze tří stran otevřené, kryté jednoduchou pultovou střechou s lehkou střešní krytinou v kontextu okolní starší zástavby, výška střechy v čele pódia 3,4 m od úrovně terénu. Nástupní schůdky z pravé boční strany. Celkové hmotové řešení bude pojato tak, aby nenarušilo ráz místa v blízkosti kostela. Materiál dřevo, OSB desky, ocelové nosné skryté prvky dřevěné podlahy, lehká střešní krytina (bude projednáno podrobně s odborem památkové péče v Jičíně). Rozpočet: Kč vč. DPH STOLY A LAVICE Nedílnou součástí projektu je vybavení zahrady stoly a lavicemi, tzv. pivními sestavami. Počet sestav je odhadován na 8 ks, při kapacitě 6 osob na jednu sestavu. (1 ks / cca Kč vč. DPH) Další prvkem jsou samostatné, lehce přenositelné parkové lavice v počtu 10 ks při kapacitě 3 osoby na jednu lavici. ( 1 ks / cca 1800 Kč vč. DPH) Rozpočet: Kč vč. DPH OSVĚTLENÍ Venkovní osvětlovací set pódia: 8 světel, 2 stativy, 1 světelný kontroler Rozpočet: vč. DPH OZVUČENÍ 3x mikrofonní sada 15 tis. Kč 2x odposlech 10 tis. Kč 1x zvukový mixpult 8 tis. Kč Rozpočet: Kč vč. DPH Celková cena ,- Kč včetně DPH Mladějov: - místo lokalizace - budova bývalé školy čp. 22 v Mladějově. Pro akce pro setkávání důchodců a všech obyvatel Mladějov a přilehlých obcí. Pořádají se zde výroční schůzky organizací Klubu důchodců, Tělovýchovné jednoty Sokol, Sboru dobrovolných hasičů Mladějov a další akce - přednášky. 3 / 3

4 Nábytek : 12 ks stůl 120x80 á 2.200,-Kč ,- Kč 40 židlí polstrovaných á 1.500,-Kč ,-Kč ,- Kč 2/ Obecní domek v místní části Hubojedy. Pro akce setkávání občanů, organizací, výroční schůzky, příležitosti výročí občanů. Využívají i na různé akce Tenisti Hubojedy, Sbor dobrovolných hasičů Hubojedy a občané. Nábytek : 5 ks stůl 120x80 á 2.200,- Kč ,- Kč 20 židlí polstrovaných á 1.500,- Kč ,-Kč ,- Kč 3/ Obecní domek v místní části Roveň. Pro akce setkávání občanů, organizací, výroční schůzky, příležitosti výročí občanů. Využívají i na různé akce Sbor dobrovolných hasičů Roveň a občané. Nábytek : 10 ks stolů 120x80 á 2.200,- Kč ,- Kč 40 židlí polstrovaných á 1.500,-Kč ,-Kč ,-K Celková cena ,- Kč včetně DPH Libošovice osazení 3 ks laviček do památkově chráněné rezervace místní části Nepřívěc u místních komunikací, které mají nové povrchy s dotací Programu rozvoje venkova. Celková cena ,- Kč včetně DPH Osek - osazení 4 ks leviček betonových s kombinací dřeva do lokalit, kde dochází k setkávání obyvatel a které využívají návštěvníci Českého ráje p.p.č. 478/1 v k.ú. Osek u Sobotky náves, p.p.č. 23/2 náves u prodejny, p.p.č.28/12 náves u hřiště, p.p.č 489 u hřbitova. Celková cena ,- Kč včetně DPH 4/ Činnost revizní skupiny v roce 2010 Revizní skupina předložila Zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2010 ze dne Poradce přítomným přečetl zprávu z kontroly a na závěr uvedl, že nebyly zjištěny žádné nedostatky. Originál Zprávy o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2010 bude uložen ve složce svazku. ÚKOLY: Poradce rozešle všem členským obcích Zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2010 a zástupci členských obcí ji předloží zastupitelstvu obce k projednání. Je nutné, aby v usnesení zastupitelstva jednotlivých členských obcí byl záznam o předložení zprávy. 5/ Volba členů revizní skupiny 4 / 4

5 Na 74. zasedání zástupci MR Český ráj schválili revizní skupinu ve složení: Stanislav Tlášek, Oldřich Hanoušek a Jan Houška. Dle platné Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí včetně Stanov je nutné dva členy revizní skupiny tajným hlasováním odvolat. Zbývají člen je pak automaticky opět zvolen. Odvoláni v tajném hlasování byli: Oldřich Hanoušek a Stanislav Tlášek. Navržení členové revizní skupiny: Jan Houška, Josef Rejman, Jaroslav Louda. 6/ Náklady Obce Vyskeř a orgánů svazku na provoz MR Český ráj za rok 2010 Na 18. zasedání zástupci MR Český ráj schválili limit předsedy mikroregionu na cestovné, telefon a poštovné v běžném roce ve výši ,- Kč. Předsedkyně svazku v letošním roce nevyčerpala limit, čerpáno bylo k ,- Kč. Místopředsedové svazku nenárokují žádnou úhradu nákladů. Část zůstatku bude použito na úhradu občerstvení členů svazku při dnešním veřejném zasedání MR. Požadavky: OBEC VYSKEŘ - poštovní známky 350,- - obálky 100,- - kopírování 300,- - telekomunikační poplatky 500, Celkem: 1.250,- Kč Členské obce nemají výhrady k uplatňovaným nákladům Obce Vyskeř. 7/ Schválení rozpočtového opatření č.6/2010 Revizní skupina navrhuje provést rozpočtové opatření č. 6/2010. Jedná se o přijaté dotace a vlastní zdroje členských obcí na realizaci akcí. Všem členským obcím byl předložen návrh rozpočtové změny č. 6/2010, který je přílohou tohoto zápisu. Členské obce nepodaly žádnou námitku, proto je možné tuto rozpočtovou změnu schválit. 8/ Stanovení režijních nákladů na rok 2011 Na rok 2011 je navrženo stanovit režijní náklady MR o 1 000,- Kč vyšší než v roce 2010, a to: 4.000,- Kč poskytnou obce - Kacanovy, Ktová, Osek, Olešnice a Troskovice, 6.000,- Kč obce - Libošovice a Vyskeř, 8.000,- Kč obce - Hrubá Skála, Karlovice, Mladějov a Sobotka. Platba bude splatná na účet mikroregionu do konce února 2011 a je již zahrnuta v rozpočtu na rok 2011 Limit předsedy mikroregionu již byl na 18. zasedání schválen na běžný rok ve výši ,- Kč a zůstává v platnosti. 5 / 5

6 9/ Schválení příkazu k provedení inventarizace a činnost inventarizační komise v roce 2010 Na 55. zasedání byla zvolena inventarizační komise MR ve složení: Ústřední inventarizační komise: předseda: Jaroslav Šolc místostarosta Města Sobotky Člen: paní Brzobohatá účetní DSO Dílčí inventarizační komise: Marie Drašnarová - starostka Obce Ktová Mgr. Fišerová starostka Obce Vyskeř Vzhledem k tomu, že proběhly komunální volby a došlo k výměně členů shromáždění starostů, je nutné zvolit nové členy inventarizační komise. Nová volba inventarizační komise: Ústřední inventarizační komise: předseda: Bc. Jan Janatka místostarosta Města Sobotka Člen: paní Brzobohatá účetní DSO Dílčí inventarizační komise: František Hübner starosta Obce Olešnice Mgr. Fišerová starostka Obce Vyskeř Komise na základě příkazu k provedení inventarizace provede inventuru za rok / Podání žádostí o dotace na rok 2011 Liberecký kraj Název: Obnova objektů pro školství a základní obsluhu území Olešnice obnova střechy MŠ nátěr + hromosvody, Hrubá Skála obnova ZŠ, Karlovice obnova obchodu ÚKOLY: Obce zašlou poradci přesný rozsah činností s finančním vyjádřením do / Projednání dílčí Zprávy o přezkoumání hospodaření MR Český ráj za rok 2010 Dne byla provedena dílčí kontrola hospodaření MR Český ráj s výsledkem bez výhrad a nedostatků. Obce nemají výhrady k předložené Zprávě z dílčího přezkoumání hospodaření DSO MR Český ráj. 12/ Ukončení produktu Turistické autobusy 2010, vyúčtování dotace z KHK kraje, postup v roce 2011 Závěrečná zpráva je vyvěšena na webových stránkách. Dotace Královéhradeckého kraje je vyúčtována s tím, že bychom měli vracet na účet Královéhradeckého kraje 2 378,- Kč. V roce 2009 nám však měl Královéhradecký kraj doplatit částku ,68 Kč po kontrole vyúčtování projektu, takže celkově žádá MR o doplatek ve výši 9 436,68 Rok 2011 Doladit špatné nástupní místo v Sobotce na náměstí především pro Dopravní podnik Kněžmost s.r.o. Jednat o novém vedení tras se Starými Hrady a Železným Brodem. V lednu vypsat výběrového řízení na propagaci a koordinaci projektu. 6 / 6

7 13/ Schválení vnitřní organizační směrnice dle platných předpisů Členským obcím byla předložena nová Vnitřní organizační směrnice, která reaguje na nové právní předpisy a potřeby svazku. Členské obce nepodaly žádnou námitku, proto je možné tuto organizační směrnici schválit. 14/ Aktualizace Integrovaného projektu Mikroregionu Český ráj Své podněty zaslaly Obce Kněžmost, Kacanovy, Osek, Vyskeř, Karlovice Požadavky jsou postupně zapracovány do rozvojového dokument, který bude následně předložen k veřejné diskuzi. 15/ Informace o ukončení realizace akce z PRV: Obnova místních komunikací III.ETAPA ukončení (dotace 4,5 mil. Kč) ukončení akce Dnes byla připsána dotace ve výši ,- na účet OPS pro Český ráj. Dnes bude provedena úhrada úvěru na účet Silnic Jičín. Celkové vyúčtování investiční podpory: Osek dotace 5 650,- Kč, vlastní zdroje: 1 879,- Kč, vratka na účet obce: 5 630,- Kč Ktová dotace ,13 Kč, vlastní zdroje: ,43 Kč, vratka na účet obce: ,57 Kč Kacanovy dotace ,40 Kč, vlastní zdroje: 4 530,60 Kč, vratka na účet obce: ,40 Kč Olešnice dotace ,57 Kč, vlastní zdroje: ,19 Kč, vratka na účet obce: ,81 Kč Mladějov dotace ,40 Kč, vlastní zdroje: ,57 Kč, vratka na účet obce: ,43 Kč Libošovice dotace ,55 Kč, vlastní zdroje: ,51 Kč, doplatek na účet OPS: ,51 Kč Troskovice dotace ,- Kč, vlastní zdroje: ,42 Kč, doplatek na účet OPS: ,42 Kč Celkové vyúčtování neinvestičních zdrojů: Vedení účetnictví rozpočet(výkaz výměr) povinná publicita Osek 300,- 0,- 348,- Ktová 800,- 500,- 348,- Kacanovy 300,- 0,- 348,- Olešnice 1000,- 1500,- 348,- Mladějov 800,- 500,- 348,- Libošovice 1 000,- (uhrazeno) 1500,- (uhrazeno) 348,- Troskovice 800,- 200,- 348,- Na neinvestiční náklady bude vydána faktura obcím. Posledním nákladem budou úroky z poskytnutého úvěru. Obcím bude zasláno rozúčtování. 16/ Ukončení projektů: Mikroregionem Český ráj bezpečněji II. etapa a Náklady na poradce 7 / 7

8 Vzhledem k požadavku HK kraje, musí být poskytnuté prostředky na výše uvedené akce vyúčtovány do 11/2010. Náklady na poradce jíž byly vyúčtovány a odeslány na HK kraj. Integrovaný projekt, který řešil osazení dopravního značení a výměnu lamp veřejného osvětlení bude do 11/2010 vyúčtován. Faktury jsou již uhrazeny. 17/ Podání žádosti z PRV III (02/2011) prostřednictví žadatele Region, o.p.s. a výzva Obecně prospěšné společnost pro Český ráj MAS Dne byla schválena možnost podat žádost prostřednictvím žadatele Region, o.p.s. Kacanovy ,- Kč MK Vyskeř ,- Kč bez DPH MK, mostky, technika Mladějov ,- Kč bez DPH - MK Ktová - MK NaŽampach Troskovice MK Libošovice MK Malechovice, Nepřívěc Olešnice- výsadba zeleně Osek nová komunikace, bude podána žádost prostřednictví obce ÚKOLY.: Další požadavky obce zašlou poradkyni. 18/ Schválení rozpočtu na rok 2011 a rozpočtového výhledu na roky Podle platné Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí byl Návrh rozpočtu MR Český ráj na rok 2011 vyvěšen po dobu 30 dnů na úředních deskách členských obcí. Rozpočet je vyrovnaný, příjmy ,- Kč, a výdaje ,- Kč Žádné připomínky k předloženému návrhu nebyly vzneseny. Vzhledem k tomu, že jsou splněny náležitosti uvedené v platných Stanovách, je možné přistoupit ke schválení. Vyvěšený rozpočet na rok 2011 předložily obce: Dobšín, Branžež, Kněžmost, Kacanovy, Vyskeř, Karlovice, Sobotka, Ktová, Osek, Olešnice, Hrubá Skála, Mladějov Schválení rozpočtového výhledu na roky rok 2012 příjmy: náklady na poradce 270 tis. Kč 50 tis. Kč (antivirová a antismapová ochrana) předpokládané aktivity financované dotacemi: provozování turistických autobusů 500 tis. Kč integrovaný projekt Mikroregionu 400 tis. Kč výdaje: náklady na poradce provozování turistických autobusů integrovaný projekt Mikroregionu 270 tis. Kč 50 tis. Kč 500 tis. Kč 400 tis. Kč rok / 8

9 příjmy: náklady na poradce 300 tis. Kč 42 tis. Kč www stránky, antivirová a antismapová ochrana 15 tis. Kč předpokládané aktivity financované dotacemi: provozování turistických autobusů 600 tis. Kč integrovaný projekt Mikroregionu 500 tis. Kč výdaje: náklady na poradce www stránky, antivirová a antismapová ochrana provozování turistických autobusů integrovaný projekt Mikroregionu 300 tis. Kč 42 tis. Kč 15 tis. Kč 600 tis. Kč 500 tis. Kč rok 2014 příjmy: náklady na poradce 300 tis. Kč 42 tis. Kč www stránky, antivirová a antismapová ochrana 15 tis. Kč předpokládané aktivity financované dotacemi: provozování turistických autobusů 600 tis. Kč integrovaný projekt Mikroregionu 200 tis. Kč výdaje: náklady na poradce 300 tis. Kč 42 tis. Kč www stránky, antivirová a antismapová ochrana 15 tis. Kč provozování turistických autobusů 600 tis. Kč integrovaný projekt Mikroregionu 200 tis. Kč Návrh rozpočtové výhledu byl předložen na minulém zasedání, doposud k rozpočtovému výhledu nebyly vzneseny připomínky, proto je možné ho schválit. 19/ Schválení smlouvy s organizací Most naděje o.s. na protidrogovou prevenci Most naděje, o.s. požádal MR o financování terénního programu pro uživatele drog na území MR v roce Je předložena smlouva na poskytnutí příspěvku ve výši 9 188,- Kč. Členské obce nemají výhrady k uzavření smlouvy. 20/ Došlá pošta žádná 21/ Diskuse Poradce podávání Žádostí o dotace na Obecně prospěšnou společnost pro Český ráj OPS s.r.o. vyhlásila fiche 5 a 7 pro potřeby obcí. Do je možné podávat žádosti. MR Český ráj nebude žadatelem o dotace. 9 / 9

10 Poradce dotace z MMR Poradce zašle obcím přehled dotačních možností z MMR, budou vyhlášeny podpory na výstavbu bytů, dále budou podpory z DT 2 na aktivity dětí a mládeže v rámci komunitního plánování a dále lze využít z POV DT 4 - dotace na obnovu nezapsaných památek v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. 22/ Usnesení účast 12 členských obcí Shromáždění starostů schvaluje: a) Obci Vyskeř úhradu nákladů spojených s chodem MR v roce 2010 ve výši 1 250,-Kč ( 12 hlasů ano) b) Obci Karlovice úhradu nákladů předsedkyně MR ve výši 3653,- Kč za rok 2010 ( 12 hlasů ano) c) rozpočtové opatření č. 6/2010 ( 12 hlasů ano) d) orgány svazku: předseda svazku: Vlasta Špačková, starostka obce Karlovice (11 hlasů, 1 se zdržel) místopředsedové svazku: Stanislav Tlášek, starosta Města Sobotka Oldřich Loutchan, starosta obce Kacanovy (10 hlasů ano, 2 se zdrželi) e) osoby oprávněné podepisovat za svazek obcí Mikroregion Český ráj : Vlasta Špačková, Stanislav Tlášek, Oldřich Loutchan, Jarmila Lásková Soldátová v rozsahu oprávnění v souladu s bodem 2/ zápisu f) režijní náklady MR na rok Platba bude splatná na účet mikroregionu do konce února ,- Kč poskytnou obce do 200 obyvatel - Kacanovy, Ktová, Osek, Olešnice a Troskovice, 6.000,- Kč obce do 500 obyvatel - Libošovice a Vyskeř, 8.000,- Kč obce nad 500 obyvatel - Hrubá Skála, Karlovice, Mladějov a Sobotka. ( 12 hlasů ano) g) revizní skupinu ve složení: Josef Rejman - starosta Obce Osek Jan Houška starosta Obce Hrubá Skála Jaroslav Louda starosta Obce Troskovice h) Ústřední inventarizační komise: předseda: Bc. Jan Janatka místostarosta Města Sobotky Člen: paní Brzobohatá účetní DSO Dílčí inventarizační komise: František Hübner - starosta Obce Olešnice Mgr. Fišerová starostka Obce Vyskeř ( 10 hlasů ano, 2 se zdrželi) Ch) Vnitřní organizační směrnici platnou od i) podání žádosti z POV Královéhradeckého kraje v rozsahu bodu č. 3 zápisu j) podání žádosti z POV Libereckého kraje v rozsahu bodu č. 10 zápisu k) rozpočet MIKROREGIONU ČESKÝ RÁJ na rok 2011 l) rozpočtový výhled MIKROREGIONU ČESKÝ RÁJ na roky / 10

11 m) smlouvy o financování terénního programu pro uživatele drog s organizací Most naděje o.s. ve výši 9 188,- Kč Shromáždění starostů bere na vědomí: - Zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj v roce Příkaz k provedení inventarizace za rok Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Český ráj Shromáždění starostů neschvaluje: - žádný bod zasedání 23/ Závěr 80. zasedání MR Český ráj bylo ukončeno v 18,20 hodin. Další zasedání MR Český ráj se uskuteční dne od 16,30 hod v Obci Mladějov, kulturní dům Stanislav Tlášek Vít Svoboda Vlasta Špačková ověřovatel ověřovatel předsedkyně Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová mobil: tel. č , 11 / 11

Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Stanislav Tlášek a Jaroslav Louda.

Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Stanislav Tlášek a Jaroslav Louda. ZÁPIS z veřejného 73. zasedání (4/2009) DSO Mikroregionu Český ráj konaného dne 13.11.2009 v Obci Hnanice, okr, Znojmo Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová,

Více

Program jednání byl schválen 9 hlasy.

Program jednání byl schválen 9 hlasy. ZÁPIS z veřejného 72. zasedání (4/2009) DSO Mikroregionu Český ráj konaného dne 27. 8.2009 v Obci Vyskeř, v zasedací místnosti OÚ Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková

Více

Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni Stanislav Tlášek a Oldřich Loutchan.

Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni Stanislav Tlášek a Oldřich Loutchan. ZÁPIS z veřejného 86. zasedání (1/2012) Mikroregionu Český ráj konaného dne 19.1.2012 v Karlovicích, v motorestu Zavadilka Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková

Více

ZÁPIS z veřejného 85. zasedání (5/2011) Mikroregionu Český ráj konaného dne 16.11.2011 v Hruškách Přítomni: viz. presenční listina

ZÁPIS z veřejného 85. zasedání (5/2011) Mikroregionu Český ráj konaného dne 16.11.2011 v Hruškách Přítomni: viz. presenční listina ZÁPIS z veřejného 85. zasedání (5/2011) Mikroregionu Český ráj konaného dne 16.11.2011 v Hruškách Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli

Více

Program jednání byl schválen 10 hlasy. Vyvěšený rozpočet na rok 2014 nepředložila obec Dobšín

Program jednání byl schválen 10 hlasy. Vyvěšený rozpočet na rok 2014 nepředložila obec Dobšín ZÁPIS z veřejného 101. zasedání (4/2014) Mikroregionu Český ráj konaného dne 4. září 2014 ve sportovním areálu v Sedmihorkách (obec Karlovice) Přítomni: viz. presenční listina Jednání zahájila předsedkyně

Více

Poradce předloží členským obcích informaci, jaký rozsah informací o cyklobusech je uveřejněn na webových stránkách Sdružení Český ráj.

Poradce předloží členským obcích informaci, jaký rozsah informací o cyklobusech je uveřejněn na webových stránkách Sdružení Český ráj. ZÁPIS z veřejného 104. zasedání (2/2015) Mikroregionu Český ráj konaného dne 26. března 2015 v Radvánovicích, v motorestu Zavadilka Přítomni: viz. presenční listina Jednání zahájila předsedkyně svazku

Více

Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byly schváleni Ing. Karel Bičík a Blahoslav Kratochvíl.

Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byly schváleni Ing. Karel Bičík a Blahoslav Kratochvíl. ZÁPIS z veřejného zasedání č.6/2010 členské schůze DSO Mikroregionu Jizera konané dne 2.12. 2010 od 17,00 hod. v kulturním domě v Obci Pěnčín ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Závěrečný účet za rok 2010

Závěrečný účet za rok 2010 Návrh pro zasedání shromáždění starostů Závěrečný účet za rok 2010 Mikroregion Český ráj dobrovolný svazek obcí (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS z veřejného zasedání č.4/2014 členské schůze Mikroregionu Jizera

ZÁPIS z veřejného zasedání č.4/2014 členské schůze Mikroregionu Jizera Přítomni: viz. presenční listina konané dne 11.9.2014 od 17,00 hod. v sokolovně v Kobylech Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jednohlasně schváleni Blahoslav

Více

Program jednání byl schválen 13 hlasy.

Program jednání byl schválen 13 hlasy. ZÁPIS z veřejného 103. zasedání (1/2015) Mikroregionu Český ráj konaného dne 22. ledna 2015 v Sobotce, v restauraci Bůrovna Přítomni: viz. presenční listina Jednání zahájila předsedkyně svazku paní Vlasta

Více

Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. května 2010

Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. května 2010 Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. května 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Stanislav Kahuda, Josef Lácha Omluven: Vlasta Tišlerová,

Více

Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Oldřich Hanoušek a pan Jan Houška.

Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Oldřich Hanoušek a pan Jan Houška. ZÁPIS z veřejného 71. zasedání (3/2009) DSO Mikroregionu Český ráj konaného dne 21. 5.2009 v Obci Karlovice, v restauraci Zavadilka Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková

Více

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV 22. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 11.11.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Renata Festová, Novák Milan, Pavlíková Helena, Jan Hojda Omluveni: Hosté: dle prezenční listiny Začátek

Více

mmm Krajský úřad Libereckého kraje U \ L i b e r e c k ý odbor kontroly

mmm Krajský úřad Libereckého kraje U \ L i b e r e c k ý odbor kontroly mmm Krajský úřad Libereckého kraje U \ L i b e r e c k ý odbor kontroly kraj Č. j.:lk -0112/14/H er ZPRÁVA o výsledku přezkoum ání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Český ráj, IČ69155950

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Přítomno : 5 zastupitelů, dle prezenční listiny, Omluven : Tomáš Rulec, Alena Rejhová - zastupitelé Dále přítomno: 6 občanů,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 1/2012 v 17:30 hod. všechny

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Obec Čečovice. Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013

Obec Čečovice. Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013 Obec Čečovice Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013 Program 1. Zahájení 2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu zasedání

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 ( Havránková, Pokorný) Hosté: p. 0 Zahájení Starostka obce přivítala členy

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00135/07 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 3/2007

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Doplnění programu: Administrace projektu: Obnova komunikací a technické infrastruktury a výsadba veřejné zeleně

Doplnění programu: Administrace projektu: Obnova komunikací a technické infrastruktury a výsadba veřejné zeleně ZÁPIS z veřejného zasedání DSO 1/2010 Mikroregion Tábor konaného dne 4.2.2010 v zasedací místnosti Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou, bývalé lesnické učiliště Přítomni: viz presenční listina Jednání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 25.4.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bod č. 1 Technický bod Výpis

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 19.2.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 19.2.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 19.2.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Renata Hrdličková omluvena), 6 občanů, 3

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Jaroslav Čech, Marcel Fiala, Pavel

Více

Čj: Prv7/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 7

Čj: Prv7/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 7 Čj: Prv7/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 7 Místo konání: Budova obecního úřadu Zahájení zasedání dne 15. 11. 2013 v 19 hod. Počet přítomných členů : Bc. Josef Náhlík, Josef Náhlík,

Více

USNESENÍ z 2.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne 16.04.2012

USNESENÍ z 2.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne 16.04.2012 Obec Pouzdřany, Hlavní 99, Pouzdřany USNESENÍ z 2.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne 16.04.2012 Zastupitelstvo obce schválilo: Bod č.1 Technický bod Usnesení č. 18/12/ Z2 : schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015 Začátek : 18,00 hodin Přítomni : R. Dibus, M. Hadinec, L. Hrabě, P. Dibus, K. Dibus, J. Luža, L. Mitáček Omluveni: - Hosté: - Zapisovatel:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Obec Ostopovice, U Kaple 5, Ostopovice 664 49 IČO 00282294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Rozpočet a jeho plnění v Kč PŘÍJMY Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočet po úpravách Daňové příjmy 11 111 000

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí

Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí Číslo : 1 Datum : 27.4.2015 Program: Zahájení Zápis ze sněmu Svazku obcí ze dne 27.4.2015 1. Volba předsedy Svazku (5 let) 2.

Více

Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 7. dubna 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin.

Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 7. dubna 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 7. dubna 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 7 občanů: 3 (Bureš Jan omluven) (Jurečka Stanislav

Více

Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 13.10.2008.

Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 13.10.2008. Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 13.10.2008. Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Josef Brouček Omluven:

Více

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Přítomni : dle prezenční listiny Nepřítomni: Z. Šesták, Vl.Šesták, Ing.E.Maryšková, J.Souček, Ing. J.Špytko Ověřovatelé zápisu: L. Střihavková,

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č.

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č. OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz Z á p i s č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konané dne 30. října

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MAS BRÁNA BRNĚNSKA, o.s.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MAS BRÁNA BRNĚNSKA, o.s. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MAS BRÁNA BRNĚNSKA, o.s. Datum konání : 04.10.2012 Místo konání : Zastávka, Dělnický dům Doba jednání : 16.00 18.00 hod. Přítomni : viz. presenční listina Na jednání Valné

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014 1 č.j. 3/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 16.4.2014 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 16.4.2014 18:20

Více

Zápis z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy, konaného dne 17. 12. 2014, od 18:00 hodin v Kulturním domě

Zápis z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy, konaného dne 17. 12. 2014, od 18:00 hodin v Kulturním domě Zápis z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy, konaného dne 17. 12. 2014, od 18:00 hodin v Kulturním domě 1) Zahájení zasedání zastupitelstva, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení

Více

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, které se konalo dne 9.3.2011 od 18.00 hodin v místní knihovně. Usnesení č. 1 ZO obce

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou.

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou. Obec Drunče Zastupitelstvo obce Drunče ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

Zápis z 38. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 03. 2014

Zápis z 38. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 03. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 38. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 03. 2014 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Přítomni: Omluveni: Petra Bauerová, Petr Drahota, Václav Khek, Petra Machová,

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10)

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) -Přítomni: L. Daenemarková, R.Šorsák, J.Žižka, M.Žižka = členové Zastupitelstva obce

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček účast od 18.10 hodin Dále přítomno: 4 občané, dle prezenční

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 1.10.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 1.10.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 1.10.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Jaroslav Čermák, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu: pro 7 proti 0 zdržel se 0 OBEC ČERNOUČEK Zápis z 03-15 zasedání Zastupitelstva obce ČERNOUČEK, které se konalo dne 29.5.2015. Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu čp.50 od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00

Více

pol. 4111 neinvest. přijaté dotace - 3.000,- Kč pol. 4116 ostatní neinv. přijaté dotace

pol. 4111 neinvest. přijaté dotace - 3.000,- Kč pol. 4116 ostatní neinv. přijaté dotace XIV. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ 9.12. 2009 Přítomni : Ing. Mikeš, Ing. Valenta, sl. Kučerová, pí Kinská, p.matěcha, Ing. Salaba p. Šilhán Hosté : p. Řehák, sl. Pajkrtová Návrhová komise :

Více

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích Přítomní: PV: pp. Josef Teuer, Josef Slivka, Lukáš Volný, Daniel Procházka,

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, L. Bareš, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M.

Více

Zápis č. 1/2013 z Valné hromady SOTM, konané 7. března 2013 v budově sídla SOTM v 17.00 hodin

Zápis č. 1/2013 z Valné hromady SOTM, konané 7. března 2013 v budově sídla SOTM v 17.00 hodin Zápis č. 1/2013 z Valné hromady SOTM, konané 7. března 2013 v budově sídla SOTM v 17.00 hodin Přítomni: dle prezenční listiny 1. jednání Valné hromady Sdružení obcí Toulovcovy Maštale v roce 2013 proběhlo

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Zápis Č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce Syrovátka ze dne 22.12.2010.

Zápis Č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce Syrovátka ze dne 22.12.2010. Zápis Č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce Syrovátka ze dne 22.12.2010. Přítomní: J. Žalský, Dr. L.Petr, H. Souček, ing. B. Dušková, Ing. Arch. J. Marečková, J. Tichý Omluven: L. Pakosta Program: 1/ Změna

Více

Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě

Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - rozpočtové provizorium na první

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

VÝPIS USNESENr ZE 4. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNr ZASTUPITELSTVA OBCE SVÁROV Č. 4/2015, KONANÉHO DNE 20. ÚNORA 2015

VÝPIS USNESENr ZE 4. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNr ZASTUPITELSTVA OBCE SVÁROV Č. 4/2015, KONANÉHO DNE 20. ÚNORA 2015 VÝPIS USNESENr ZE 4. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNr ZASTUPITELSTVA OBCE SVÁROV Č. 4/2015, KONANÉHO DNE 20. ÚNORA 2015 Zastupitelstvo obce Svárov v souladu s ustanovením zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Závěrečný účet za rok 2009 Mikroregion Tábor

Závěrečný účet za rok 2009 Mikroregion Tábor Závěrečný účet za rok 2009 Mikroregion Tábor Dobrovolný svazek obcí (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů

Více

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO Zápis z jednání valné hromady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Ověřovatel: Zapisovatelka: Sokolovna Lukavice 12.05.2011, od 13. hodin Ing.Oldřich Žďárský, Ing.Josef Paďour, Ing.Dana

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej pozemku

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Veřejné zasedání č. 16

Veřejné zasedání č. 16 Veřejné zasedání č. 16 Dne 7.12.2005 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více