Program jednání byl schválen 13 hlasy.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program jednání byl schválen 13 hlasy."

Transkript

1 ZÁPIS z veřejného 103. zasedání (1/2015) Mikroregionu Český ráj konaného dne 22. ledna 2015 v Sobotce, v restauraci Bůrovna Přítomni: viz. presenční listina Jednání zahájila předsedkyně svazku paní Vlasta Špačková. Konstatovala, že jsou přítomni zástupci 14 členských obcí, zasedání je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli schváleni jednohlasně Ing. Adam Pospíšil a Jiřina Bobková, DiS. Program: 1/ Presentace likvidace biodpadů Roman Šturma, Marius Pedersen 2/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Český ráj 3/ Granty Královéhradeckého kraje na rok 2015 podaní žádosti o dotaci na profesionalizaci mikroregionů a na propagaci cyklobusů 4/ Provoz cyklobusů v roce 2015 (výběrové řízení na koordinaci a propagaci, jednání s Libereckým krajem ohledně financování ztráty z provozu, projednání příspěvku obcí v roce 2015, neúčast Bakova nad Jizerou v projektu, jednání s Mladou Boleslaví) 5/ Schválení dodatku ke smlouvě na poradenskou činnost v roce / Příprava společných projektů (Karta hosta námět obce Hrubá Skála) 7/ Realizace projektu SMO Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působnosti 8/ Podání žádosti o příspěvek na protidrogovou prevenci 9/ Inventarizace majetku za rok / Diskuse 11/ Usnesení 12/ Závěr Program jednání byl schválen 13 hlasy. 1/ Presentace likvidace biodpadů Roman Šturma, Marius Pedersen - p. Zdeněk Faistaver, ředitel a p. Roman Šturma, obchodní zástupce společnosti Severočeské komunální služby s.r.o. promluvili o povinnosti obcí zajistit oddělené soustřeďování složek komunálních odpadů a prezentovali obcím mikroregionu nabídku společnosti Severočeské komunální služby s.r.o. na likvidaci bioodpadů. Svoz bioodpadu by probíhal od dubna do října daného roku. - p. Špačková požádala o zaslání technických parametrů kontejnerů na bioodpad - P. Šperling informoval obce mikroregionu, že sběrný dvůr v Sobotce přijímá kovy 2/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Český ráj Poradce připraví dopis adresovaný na Ministerstvo zemědělství ČR ministrovi se žádostí o revizi smluvních vztahů mezi Lesy ČR a vybranými dodavateli pro těžbu dřevní hmoty (vazba na poškozování obecního majetku), dále se žádostí o iniciování změny obsahu směrnice č. 3/2006 Lesů ČR o nakládání s majetkem, na který je uplatněn restituční nárok. Dále na Ministerstvo financí ČR a Svazu měst a obcí bude zaslán podnět na změnu přerozdělení příjmu ze silniční daně obcím, které jsou povinny udržovat místní komunikace v provozu schopném stavu. - doposud nesplněno Strana 1 (celkem 6)

2 Po vyhotovení zápisu z minulého zasedání zvolení přestavitelé mikroregionu zajistí změnu podpisových vzorů v ČSOB, a.s. v Turnově na účtech mikroregionu a poradce zašle změnu statutární zástupců na Liberecký kraj. - částečně splněno, podpisové vzory budou podepsány v 02/2015 Poradce rozešle všem členským obcím Zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2014 a zástupci členských obcí ji předloží zastupitelstvu obce k projednání. Je nutné, aby v usnesení zastupitelstva jednotlivých členských obcí byl záznam o předložení zprávy. -splněno, obce postupně předkládají dokument ZO Poradce připraví dopis s poděkováním Královéhradeckému kraji za realizovanou obnovu povrchu MK v Pleskotech. -splněno Paní Špačková zajistí pověření paní Drašnarové zastupovat mikroregion v orgánech MAS Český ráj a Střední Pojizeří. -splněno 3/ Granty Královéhradeckého kraje na rok 2015 podaní žádosti o dotaci na profesionalizaci mikroregionů a na propagaci cyklobusů Na Královéhradecký kraj budou podány dvě žádosti o dotaci: Název projektu: Propagace cyklobusů v Českém ráji 2015 Předmětem projektu je propagace cyklobusů, vydání neprodejných jízdních řádů, tisk neprodejného materiálu turistických zajímavostí. 1. Propagace cyklobusů v min. dvou informačních materiálech regionu formou placené reklamy s informacemi o cyklobusech s prokazatelným dopadem na území Královéhradeckého kraje, požadovaný výtisk každého jednotlivého materiálu, ve kterém bude reklama (inzerce) otištěna, je min ks, 2. vydání neprodejných jízdních řádů -Pro území Královéhradeckého kraje bude vydáno 7000 kapesních jízdních řádů a 400 ks plakátů. Rozsah kapesního jízdního řádu: celobarevný tisk, jízdní řády cyklobusů s mapovým podkladem, formát 4/4, rozsah plakátu:celobarevný tisk, mapa se zákresem tras cyklobusů, jízdní řády, formát A2 4/0, 135g, lesk. 3. tisk neprodejného materiálu turistických zajímavostí -Turistické noviny Český ráj 2015 prezentace autobusových linek a jízdních řádů v rámci sezónního turistického servisu pro turistický region Český ráj. Formát A4,celobarevný tisk. Náklad na území KHK ks. Rozpočet uvedený v žádosti: Kapesní jízdní řád celkový předpokládaný náklad Kč Dotace Kč Plakát cyklobusů Kč Kč Turistické noviny pro Královéhradecký kraj Kč Kč inzerce Kč Kč Celkové náklady ,- Kč. Název projektu: Náklady na poradce Celkové náklady ,- Kč (požadavek na dotaci ,- Kč) administrace aktivit svazku celkové náklady Kč dotace Kč projekty obcí a MR, náklady na zpracování Kč Kč společných projektů a strategií Strana 2 (celkem 6)

3 Bc. Jan Janatka navrhuje vytvořit jednotné logo Letních turistických autobusů, které by bylo umístěno na propagačních materiálech, autobusech, zastávkách atd. a zlepšilo tak orientaci turistů. ÚKOLY: Poradce předloží členským obcích informaci, jaký rozsah informací o cyklobusech je uveřejněn na webových stránkách Sdružení Český ráj. 4/ Provoz cyklobusů v roce 2015 (výběrové řízení na koordinaci a propagaci, jednání s Libereckým krajem ohledně financování ztráty z provozu, projednání příspěvku obcí v roce 2015, neúčast Bakova nad Jizerou v projektu, jednání s Mladou Boleslaví) Výběrové řízení: -od do bude na webových stránkách zveřejněna výzva k předložení nabídek na koordinaci projektu a propagaci projektu. Dne budou otevřeny obálky předsedkyní svazku a oznámen výsledek výběrového řízení do Jednání s Libereckým krajem proběhne po , předmětem jednání bude potvrzení ustáleného modelu financování z roku 2014, tj. max. příspěvek na ztrátu ve výši ,- Kč. Návrh systému financování v roce 2015 partnery projektu a z Libereckého a Královéhradeckého kraje Příjmy projektu byly navrženy shodně jako roce 2014: Příspěvky obcí a měst: do 300 obyvatel 1 000,- Kč do 550 obyvatel 3 000,- Kč do obyvatel 6 000,- Kč do obyvatel 9 000,- Kč do obyvatel ,- Kč nad obyvatel ,- Kč Branžež Boseň Kněžmost Sobotka Semily Jičín Jinolice Holín Rovensko p. Tr. Kosmonosy Turnov Olešnice Libošovice Malá Skála Mn. Hradiště Kacanovy Mladějov Koberovy Rakousy Újezd p. Tr. Karlovice Troskovice Hrubá Skála Libuň Radostná p. K. Mírová p. K. Všeň Chuchelna Vyskeř Celkem: Celkem: Celkem: Celkem: Celkem: Celkem: 6 000,- Kč ,- Kč ,- Kč 9 000,- Kč ,- Kč ,-Kč Město Mladá Boleslav.. celkem : ,- Kč na základě smlouvy Součet celkem: ,- Kč Město Bakov nad Jizerou se projektu nebude účastnit, dále probíhají stavební práce na náměstí. Propagace produktu v letošním roce Plakát turistických autobusů Obsah: mapa se zákresem tras turistických autobusů a jízdní řády, barevné vyhotovení, formát A2 4/0, 135 g lesk výtisků: 800 ks v české verzi Strana 3 (celkem 6)

4 Kapesní jízdní řády - barevné obsah: jízdní řády turistických autobusů s mapovým schématem pro orientaci, formát 4/4, 4x lom výtisků: ks v české verzi Propagace cyklobusů v min. dvou informačních materiálech regionu formou placené reklamy s informacemi o cyklobusech s prokazatelným dopadem na území Královéhradeckého kraje, požadovaný výtisk každého jednotlivého materiálu, ve kterém bude reklama (inzerce) otištěna, je min ks Poslední aktivitou je tisk neprodejného materiálu turistických zajímavostí -Turistické noviny Český ráj 2015 prezentace autobusových linek a jízdních řádů v rámci sezónního turistického servisu pro turistický region Český ráj. Formát A4,celobarevný tisk. Náklad na území KHK ks. Jedná se o platbu pouze za tisk, obsah a grafická příprava nebude hrazena z dotace Žádost o podporu na Město Mladá Boleslav jako každoročně bude odeslána žádost o příspěvek ve výši ,- Kč. Smlouva s dopravcem Dopravní podnik Kněžmost s.r.o ÚKOLY: Poradce na příští zasedání předloží návrh smlouvy na provoz hnědé linky Mladá Boleslav- Sobotka v roce / Schválení dodatku ke smlouvě na poradenskou činnost v roce 2015 Na základě provedeného výběrového řízení v roce 2011 byly předloženy dodatky č. 4 a 5 k mandátním smlouvám ze dne Pro obce Libereckého kraje je předložen dodatek ve výši ,- Kč a pro obce Královéhradeckého kraje ve výši ,- Kč. Členské obce nemají výhrady k uzavření dodatků č. 3 mandátní smlouvy. Náklady na poradenství pro Obce Kněžmost, Dobšín a Branžež jsou hrazeny samostatně. ÚKOLY: Paní účetní rozešle do se splatností do konce 03/2015 na krytí nákladů všem obcím fakturu ve výši ,- Kč na poradenství, na režijní náklady na rok 2015 rozdílně pro jednotlivé obce dle schválení takto: 4.000,- Kč poskytnou obce - Kacanovy, Ktová, Osek, Olešnice a Troskovice, 6.000,- Kč obce - Libošovice a Vyskeř, 8.000,- Kč obce - Hrubá Skála, Karlovice, Mladějov a Sobotka. a na náklady na www stránky a účetnictví svazku. Celkový náklad na fakturách: Sobotka ,- Hrubá Skála ,- Karlovice ,- Mladějov ,- Libošovice ,- Vyskeř ,- Kacanovy ,- Ktová ,- Strana 4 (celkem 6)

5 Osek ,- Olešnice ,- Troskovice ,- Újezd pod Troskami bude vystavena faktura za webové stránky. 6/ Příprava společných projektů (Karta hosta námět obce Hrubá Skála) - Ing. Lukeš karta hosta již funguje v mnoha regionech (Lipno, Špindlerův Mlýn, ) a jedná se o kartu buď slevovou nebo určenou ke sledování ubytovaných hostů v katastrech obcí. Na území Libereckého kraje již funguje slevová karta Benefit program. Karta hosta zpravidla funguje na méně rozlehlejších územích (viz. Špindlerův Mlýn), ve kterých je koordinace a spolupráce zapojených subjektů jednodušší. Aplikace tohoto projektu do území Českého ráje, by tedy z hlediska jeho velikosti, byla podstatně složitější. V projektu by muselo být zapojeno mnoho subjektů obce, ubytovatelé, poskytovatelé služeb, atd.. V případě zájmu obcí o vytvoření karty hosta v Českém ráji je Sdružení Český ráj ochotno s obcemi započít diskuzi na toto téma a případně zahájit projekt. ÚKOLY: Obce, které se chtějí projektu zúčastnit, zajistí průzkum u ubytovatelů a poskytovatelů služeb ve své obci, zda by měly zájem se účastnit projektu. 7/ Realizace projektu SMO Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působnosti Do 01/2015 zašle SMO revize stanov a návrh stanov na založení nového svazku obcí, poté budou všem obcím přepískány k vyjádření. Dne se uskuteční 2. setkání zástupců obcí ORP Turnov. Dokument zpracovaný pro 4 oblasti byl SMO předán dne s tím, že do 02/2015 bude ze strany SMO připomínkován. 8/ Podání žádosti o příspěvek na protidrogovou prevenci Na Město Turnov bude podána žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2015 ve výši 9 000,- Kč na protidrogovou prevenci v obcích Karlovice, Kacanovy, Ktová, Hrubá Skála, Troskovice, Vyskeř a Olešnice, které jsou sdruženy do Mikroregionu Český ráj. 9/ Inventarizace majetku za rok 2014 Inventarizační komise MR ve složení: Ústřední inventarizační komise: předseda: Bc. Jan Janatka místostarosta Města Sobotka Člen: paní Brzobohatá účetní DSO Dílčí inventarizační komise: Zdeněk Šich starosta Obce Olešnice Jan Kozák starosta Obce Vyskeř provedla inventarizační zápis. Zápis byl předložen členským obcím. Žádný majetek nebyl vyřazen. Byl ověřen majetek svazku a stav účtů k činil ,69 Kč. Z toho: Účet č /0300 zůstatek činí k ,31 Kč Účet č /0300 zůstatek činí k ,38 Kč Strana 5 (celkem 6)

6 10/ Diskuse Poradce společní jednání s Lesy ČR, ing. Říčařem Lesní správa Hořice patří nově pod ředitelství Liberec, ing. Říčař iniciuje společné jednání, termín jednání od 9,00 hod. na Vyskři ÚKOLY: Poradce zajistí společné jednání a prověří navržený termín. Ing. Lukeš - informace s podporou Libereckého kraje vydá Sdružení Český ráj Turistické noviny v roce byla vydána tisková zpráva s top akcemi - budou vydány tipy na výlety filmová místa + bezbariérové trasy - v letošním roce bude vytvořena mobilní aplikace o Českém ráji P. Šálek Obec Hrubá Skála dotaz na financování nádob na posypový materiál z dotace nádoby nejsou dotovány z žádného z dotačních titulů 11/ Usnesení Účast 13 členských obcí Shromáždění starostů schvaluje: a) podání žádosti v rámci grantu Královéhradeckého kraje Propagace cyklobusů v turistických regionech dle bodu č. 3 zápisu b) podání žádosti v rámci z programu Královéhradeckého kraje Podpora svazků obcí na akci Náklady na poradce dle budu č. 3 zápisu c) uzavření dodatku č. 5 smlouvy na poradenskou činnost pro obce Libereckého kraje v roce 2015 s Jarmilou Láskovou Soldátovou d)uzavření dodatku č. 4 smlouvy na poradenskou činnost pro obce Královéhradeckého kraje v roce 2015 s Jarmilou Láskovou Soldátovou e) Podání žádosti o dotaci na protidrogovou prevenci na Město Turnov ve výši 9 000,- Kč Shromáždění starostů bere na vědomí: - Financování cyklobusů v roce Inventarizaci majetku za rok / Závěr 103. zasedání MR Český ráj bylo ukončeno v 18,40 hodin. Další zasedání MR Český ráj se uskuteční dne od 16,30 hod v Radvánovicích v motorestu Zavadilka Ing. Adam Pospíšil Jiřina Bobková, DiS. Vlasta Špačková ověřovatel ověřovatel předsedkyně Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová mobil: tel. č , Strana 6 (celkem 6)

Program jednání byl schválen 9 hlasy.

Program jednání byl schválen 9 hlasy. ZÁPIS z veřejného 72. zasedání (4/2009) DSO Mikroregionu Český ráj konaného dne 27. 8.2009 v Obci Vyskeř, v zasedací místnosti OÚ Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková

Více

Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Stanislav Tlášek a Jaroslav Louda.

Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Stanislav Tlášek a Jaroslav Louda. ZÁPIS z veřejného 73. zasedání (4/2009) DSO Mikroregionu Český ráj konaného dne 13.11.2009 v Obci Hnanice, okr, Znojmo Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová,

Více

mmm Krajský úřad Libereckého kraje U \ L i b e r e c k ý odbor kontroly

mmm Krajský úřad Libereckého kraje U \ L i b e r e c k ý odbor kontroly mmm Krajský úřad Libereckého kraje U \ L i b e r e c k ý odbor kontroly kraj Č. j.:lk -0112/14/H er ZPRÁVA o výsledku přezkoum ání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Český ráj, IČ69155950

Více

ZÁPIS z veřejného zasedání č.4/2014 členské schůze Mikroregionu Jizera

ZÁPIS z veřejného zasedání č.4/2014 členské schůze Mikroregionu Jizera Přítomni: viz. presenční listina konané dne 11.9.2014 od 17,00 hod. v sokolovně v Kobylech Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jednohlasně schváleni Blahoslav

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0121/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Tábor, IČ: 70801304 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Tábor, IČ: 70801304 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0122/13/Nov Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Tábor, IČ: 70801304 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 22. 06. 2015 od 16:00

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Zápis ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Přítomni: Ing. Dana Nováková (místopředsedkyně), Petr Blokša, Ing. Milan Valeček,

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 31.8.2007 od 19.00 hod v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 31.8.2007 od 19.00 hod v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 31.8.2007 od 19.00 hod v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 13 občanů, 5 hostů. Veřejné

Více

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141 ZÁPIS z 2. zasedání Valné hromady Společenství obcí Podkrkonoší 15. 4. 2014, Kocbeře Přítomni: Omluveni: Hosté: M. Linková, J. Haken, P. Červený, J. Franc, P. Hrubý, M. Halík, R. Cermanová, E. Rezková,

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Pošmurný Jednání zahájeno v 13:00 Pořízen audio záznam.

Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Pošmurný Jednání zahájeno v 13:00 Pořízen audio záznam. Hanušovice, 10.3.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Pošmurný Jednání zahájeno v 13:00 Pořízen audio záznam. Zahájení jednání provedl předseda Ing. František

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Jednání zahájeno v 10:00. Z jednání pořízen audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:00. Z jednání pořízen audio záznam. Praha, 10. února 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Polášek (informačně zastupuje Guth), Čarková, Kuthanová, Lahoda, Dufková Hosté: Adamcová, Hanoldová, a Bartošová ze SZIF Ověřovatelé zápisu:

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

i. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

i. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument i. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní OSO Sdružení měst a obcí Východní Moravy třída Tomáše Bati 5146 76001 Zlín datum pověřená úřední

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ

MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN CZ.1.04/4.1.01/53.00022 PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ Konzultant: SPF Group, v.o.s. Datum zpracování: květen 2012-1 - OBSAH Obsah...2 1. Úvod...7 2. Metodický vstup

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR.

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR. Hanušovice, 30.1.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: V. Pošmurný, P. Kulíšek Jednání zahájeno v 10:00 Pořízen audio záznam Zahájení jednání provedl předseda

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 údaje jsou v Kč Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet rozpočet Daňové příjmy- třída 1 5 000 000 5 113 810 6 084 711,54 Nedaňové příjmy třída 2 847 800

Více

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Přítomni : dle prezenční listiny Nepřítomni: Z. Šesták, Vl.Šesták, Ing.E.Maryšková, J.Souček, Ing. J.Špytko Ověřovatelé zápisu: L. Střihavková,

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 10. ledna 2014 v 10:30 (po jednání k RegionTouru) 14:30 hodin Místo Středočeský kraj, jednací místnost Zastupitelstva kraje č. 1096, I. patro

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0092/12/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 19. 2. 2013 na základě zákona

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: J. Fára, P. Král, Mgr. T. Míka, MUDr. V. Podzimková,

Více

ZÁPIS z 16. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 15.09.2014

ZÁPIS z 16. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 15.09.2014 ZÁPIS z konaného dne Přítomno: Omluveni: Nepřítomen: 41 členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje JUDr. Ivana Křečková, ředitelka Krajského úřadu Královéhradeckého kraje vedoucí odborů Krajského úřadu

Více