Návrh programu na 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh programu na 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne"

Transkript

1 Návrh programu na 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne , určení zapisovatelky 2. Volba ověřovatelů Hlasování č. 1 Usnesení č. 383/15/ZK 3. Volba návrhové komise Hlasování č. 2 Usnesení č. 384/15/ZK 4. Volba volební komise Hlasování č. 3 Usnesení č. 385/15/ZK 5. Návrh programu Hlasování č. 4, 5 6. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje Hlasování č. 6 Usnesení č. 386/15/ZK 7. Zpráva o činnosti rady kraje za období od do Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 217/15 - poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje z kapitoly rozpočtu Transfery 9. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 221/15 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje 10. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 257/15 - snížení výdajů kapitoly Působnosti odboru kancelář hejtmana a navýšení výdajů kapitoly Transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje 11. Návrh na volbu přísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci Hlasování č. 7 Usnesení č. 387/15/ZK Hlasování č. 8 Usnesení č. 388/15/ZK Hlasování č. 9 Usnesení č. 389/15/ZK Hlasování č. 10 Usnesení č. 390/15/ZK Hlasování č. 25 Usnesení č. 404/15/ZK 12. Majetkoprávní operace koupě: Hlasování č. 11 pozemku v k.ú. Cvikov a Lindava Usnesení č. 391 /15/ZK 13. Majetkoprávní operace zřízení služebnosti: Hlasování č. 12

2 k pozemku v k. ú. Dřevčice (FAMA 2014/03/101) Usnesení č. 392/15/ZK 14. Majetkoprávní operace zřízení služebnosti: Hlasování č. 13 Usnesení č. 393/15/ZK 1. k pozemku v k.ú. Horní Řasnice 2. k pozemku v k.ú. Krásný Les u Frýdlantu 3. k pozemku v k.ú. Dolní Řasnice 4. k pozemku v k.ú. Předlánce (FAMA 2015/04/076) 5. k pozemku v k.ú. Předlánce (FAMA 2015/06/050) 6. k pozemku v k.ú. Srbská 7. k pozemku v k.ú. Vítkovice v Krkonoších 8. k pozemku v k.ú. Noviny pod Ralskem 15. Majetkoprávní operace bezúplatné nabytí: Hlasování č. 14 Usnesení č. 394/15/ZK 1. pozemku v k.ú. Bratříkov 2. pozemku v k.ú. Lasvice 3. pozemku v k.ú. Doksy u Máchova jezera 4. pozemku v k.ú. Dřevčice 5. pozemku v k.ú. Kvítkov u České Lípy 16. Majetkoprávní operace koupě: Hlasování č. 15 pozemku v k.ú. Roprachtice Usnesení č. 395/15/ZK 17. Majetkoprávní operace převod správy nemovitého majetku kraje mezi příspěvkovými organizacemi Libereckého kraje Hlasování č. 16 Usnesení č. 396/15/ZK 18. Majetkoprávní operace koupě: Hlasování č. 17 nemovitých věcí v k.ú. Turnov Usnesení č. 397/15/ZK 19. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 224/15 navýšení příjmů a navýšení výdajové části v kapitole Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, včetně výše nařízeného odvodu 20. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 225/15 Dofinancování sociálních služeb v roce Rozhodnutí o dalším postupu ohledně rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství ve věci odvolání Libereckého kraje proti rozhodnutí Finančního úřadu pro Liberecký kraj ve věci porušení rozpočtové kázně u poskytnuté dotace na projekt IP 1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji. Hlasování č. 18 Usnesení č. 398/15/ZK Hlasování č. 19 Usnesení č. 399/15/ZK Hlasování č. 20, 21 Usnesení č. 400/15/ZK 22. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 242/15 Hlasování č. 22 2

3 převod finančních prostředků z kapitoly Pokladní správa, ekonomický odbor, do kapitoly Působnosti, odbor sociálních věcí, na úhradu závazků kraje vůči Finančnímu úřadu pro Liberecký kraj 23. Změna příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu sociálních věcí 24. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 227/15 snížení kapitoly Působnosti - odbor zdravotnictví a navýšení kapitoly Transfery - odbor zdravotnictví, instalace Babyboxu 25. Spoluúčast Libereckého kraje na financování provozu lůžkového hospice v Liberci, ul. U Sirotčince, Liberec IV - Perštýn 26. Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví, vyhlášení programu 9.3 Podpora osob se zdravotním postižením 27. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 240/15 úprava kapitoly Působnosti, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, a Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu 28. Jmenování nového člena Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury za zastupitelský klub ODS 29. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 228/15 navýšení příjmů rozpočtu kraje a navýšení výdajů kapitoly Příspěvkové organizace, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, včetně stanovení výše nařízeného odvodu 30. Závazek spolufinancování projektu Významné aleje Libereckého kraje 1. etapa 31. Závazek spolufinancování projektu Ošetření Světelské lipové aleje 32. Závazek spolufinancování projektu Pro horolezce neexistují hranice 33. Změna rozpočtu rozpočtové opatření 232/15 - projekt Kotlíkové dotace v Libereckém kraji a závazek spolufinancování projektu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji Usnesení č. 401/15/ZK Hlasování č. 23 Usnesení č. 402/15/ZK Hlasování č. 24 Usnesení č. 403/15/ZK Hlasování č. 27 Usnesení č. 406/15/ZK Hlasování č. 28 Usnesení č. 407/15/ZK Hlasování č. 29 Usnesení č. 408/15/ZK Hlasování č. 30 Usnesení č. 409/15/ZK Hlasování č. 31 Usnesení č. 410/15/ZK Hlasování č. 56 Usnesení č. 411/15/ZK Hlasování č. 32 Usnesení č. 412/15/ZK Hlasování č. 33 Usnesení č. 413/15/ZK Hlasování č. 34 Usnesení č. 414/15/ZK 3

4 34. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 234/15 snížení výdajů kapitoly Spolufinancování EU, Kofinancování ROP a TOP a navýšení výdajů kapitoly Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů - projektový záměr Regionální stálá konference Libereckého kraje 35. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 235/ snížení výdajů kapitoly Spolufinancování EU, Kofinancování ROP a TOP a navýšení výdajů kapitoly Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku Projektové záměry na zateplení vybraných objektů LK 36. Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severovýchod a smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok Žádost o změnu projektu Oprava místní komunikace příjemce obec Benecko 38. Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory regionální rozvoj, vyhlášení programu 2.7 program na podporu činností mateřských center 39. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 259/15: snížení výdajů kapitoly Kapitálové výdaje odboru kancelář hejtmana a navýšení výdajů kapitoly Působnosti odboru kancelář hejtmana, opravy a udržování chráněného pracoviště Česká Lípa 40. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 229/15 úprava kapitoly Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu poskytnutí dotace Student Cyber Games na realizaci projektu pišqworky 2015 Hlasování č. 35 Usnesení č. 415/15/ZK Hlasování č. 36 Usnesení č. 416/15/ZK Hlasování č. 37 Usnesení č. 417/15/ZK Hlasování č. 38 Usnesení č. 418/15/ZK Hlasování č. 39 Usnesení č. 419/15/ZK Hlasování č. 40 Usnesení č. 420/15/ZK Hlasování č. 41 Usnesení č. 421/15/ZK 41. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 233/15 Hlasování č. 42 úprava kapitoly Transfery, odbor školství, Usnesení č. 422/15/ZK mládeže, tělovýchovy a sportu poskytnutí dotace České olympijské a.s. na akci Odznak Všestrannosti Olympijských vítězů 42. Žádost o změnu projektu Výstup na Smrk podpořeného z dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu 3.8 Sportovní akce smlouva č. OLP/406/2015 Hlasování č. 43 Usnesení č. 423/15/ZK 43. Žádosti o změnu projektů podpořených z Dotačního Hlasování č. 44 4

5 fondu Libereckého kraje v roce 2015, podprogramů 3.4 Údržba, provoz a nájem tělovýchovných zařízení, 3.5 Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací, 3.8 Sportovní akce 44. Závazek spolufinancování projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 45. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 238/15 úprava kapitoly Dotační fond Libereckého kraje, Program č pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací vyhlášení podmínek programu 46. Schválení finálních výstupů (Strategie rozvoje lidských zdrojů Libereckého kraje a Společný akční plán Libereckého kraje 2014+) grantového projektu Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji 47. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 258/15 snížení výdajů v kapitole Kapitálové výdaje, odbor dopravy a navýšení kapitoly Spolufinancování EU, odbor dopravy; navýšení akce ROP - III/2784 Liberec-OK České mládeže 48. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 226/15 snížení výdajů kapitoly Působnosti, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole Působnosti, právní odbor; soudní poplatek 49. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 241/15 úprava kapitoly Spolufinancování EU, odbor dopravy; přesun finančních prostředků z akce ROP 7 - Rekonstrukce silnic III. třídy v Bedřichově na akci ROP 6 - Rekonstrukce silnic III. třídy v Rváčově a Syřenově 50. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 239/15 snížení výdajů v kapitole Kapitálové výdaje, odbor dopravy a navýšení kapitoly Spolufinancování EU, odbor dopravy; navýšení akce ROP - III/2784 Liberec-OK České mládeže 51. Projekt Od zámku Frýdlant k zámku Czocha - žádost Krajské správy silnic Libereckého kraje, p. o., o poskytnutí podpory z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Programu Usnesení č. 424/15/ZK Hlasování č. 45 Usnesení č. 425/15/ZK Hlasování č. 46 Usnesení č. 426/15/ZK Hlasování č. 47 Usnesení č. 427/15/ZK Hlasování č. 48 Usnesení č. 428/15/ZK Hlasování č. 49 Usnesení č. 429/15/ZK Hlasování č. 50 Usnesení č. 430/15/ZK Hlasování č. 51 Usnesení č. 431/15/ZK Hlasování č. 52, 53 Usnesení č. 432/15/ZK 5

6 Interreg V-A Česká republika Polsko pro období , závazek předfinancování a spolufinancování projektu 52. Písemné informace Hlasování č. 54 a) Rozpočtová opatření přijatá v období od Usnesení č. 433/15/ZK b) Přehled účasti členů ZK na jednáních Zastupitelstva Libereckého kraje v I. pololetí 2015 c) Přehled o účasti členů výborů na jednáních výborů Zastupitelstva Libereckého kraje v I. pololetí 2015 d) Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK za období e) Vyhodnocení soutěže měst a obcí o nejlepší kroniku Libereckého kraje a poskytnutí finančních darů vítězným kronikářům f) Plnění rozpočtu kraje za období leden až srpen 2015 g) Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR "Podpora koordinátorů pro romské záležitosti na rok 2016" h) Zajištění dodávky tepla pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. projekt EPC i) Účast sportovní reprezentace Libereckého kraje na Hrách VII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2015 j) Informace o stavu zaměstnanosti 07/2015 k) Přehled veřejných zakázek projednaných na 12. a 13. zasedání rady kraje a 12., 13. a 14. mimořádném zasedání rady kraje l) Audit výběrových řízení na ředitele příspěvkových organizací v rezortu sociálních věcí - Úprava podmínek výběrových řízení na pozici ředitele/ředitelky příspěvkových organizací rezortu sociálních věcí m) Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci veřejných zakázek Přechodné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje oblast Sever, Západ a Východ n) Zpráva o činnosti Výboru zemědělství a životního 6

7 prostředí Zastupitelstva Libereckého kraje za I. pololetí 2015 o) Informace o výsledcích auditního šetření v agendě projektu IP 1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji v roce 2009 a Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 253/15 poskytnutí investičního příspěvku z Kapitoly Kapitálové výdaje, příspěvkovým organizacím rezortu sociálních věcí na pořízení osobního automobilu 54. Optimalizace projektového záměru Modernizace Krajské nemocnice Liberec, a. s. 55. Náměty a připomínky Hlasování č. 55 Usnesení č. 434/15/ZK Hlasování č. 26 Usnesení č. 405/15/ZK 7

8 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :05:02 1. hlasování, Volba ověřovatelů Bod č. 2 Celkem:37 Pro: 37 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Pro Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Pro SLK (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Michael Canov: Pro ZpLK (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jaromír Baxa: André Jakubička: Pro Zuzana Kocumová: Jan Korytář:

9 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :05:44 2. hlasování, návrh Volba návrhové komise Bod č. 3 Celkem:38 Pro: 37 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Pro Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Pro PROLK (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1) Miroslav Hudec: Zdržel se Ivana Hujerová: Pro Josef Jadrný: Pro SLK (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Michael Canov: Pro ZpLK (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Korytář:

10 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :07:46 3. hlasování, návrh Volba volební komise Bod č. 4 Celkem:38 Pro: 38 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Pro Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Pro SLK (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Michael Canov: Pro ZpLK (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Korytář:

11 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :12:08 4. hlasování, návrh Návrh programu Bod č. 5 Celkem:39 Pro: 38 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1 KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Pro Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Pro SLK (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Michael Canov: Pro ZpLK (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Korytář: Nehlasoval

12 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :12:32 5. hlasování, návrh Návrh programu Bod č. 5 Celkem:39 Pro: 38 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1 ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) Lenka Kadlecová: Pro Bohumil Kašpar: Nehlasoval Miroslav Králík: Pro KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Pro Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Pro SLK (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Michael Canov: Pro

13 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :13:51 6. hlasování, návrh Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje Bod č. 6 Celkem:39 Pro: 39 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Pro Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Pro SLK (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Michael Canov: Pro

14 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :14:39 7. hlasování, návrh Zpráva o činnosti rady kraje za období od do Bod č. 7 Celkem:39 Pro: 36 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:3 KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) ODS Petr Beitl: Nehlasoval Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Nehlasoval Vladimír Šámal: Nehlasoval PROLK SLK Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Michael Canov: Pro ZpLK

15 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :17:36 8. hlasování, návrh Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 217/15 - poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje z kapitoly rozpočtu Transfery Bod č. 8 Celkem:39 Pro: 39 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Pro Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Pro SLK (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Michael Canov: Pro

16 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :18:40 9. hlasování, návrh Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 221/15 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje Bod č. 9 Celkem:39 Pro: 39 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Pro Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Pro SLK (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Michael Canov: Pro

17 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :19: hlasování, návrh Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 257/15 - snížení výdajů kapitoly Působnosti odboru kancelář hejtmana a navýšení výdajů kapitoly Transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje Bod č. 10 Celkem:39 Pro: 34 Proti: 0 Zdržel se: 3 Nehlasoval:2 KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 3) Josef Adamčík: Nehlasoval Miroslav Beran: Pro Lukáš Čížek: Pro Jan Dvořák: Pro František Chot: Zdržel se Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Zdržel se Josef Souček: Pro Miloš Tita: Pro Josef Vondruška: Zdržel se ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Pro Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Pro SLK (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Michael Canov: Pro Martin Půta: Pro Vladimír Stříbrný: Pro Petr Tulpa: Nehlasoval

18 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :20: hlasování, návrh Majetkoprávní operace koupě: Bod č. 12 Celkem:39 Pro: 38 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1 KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Pro Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Pro SLK (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Michael Canov: Pro Martin Půta: Pro Vladimír Stříbrný: Pro Petr Tulpa: Nehlasoval

19 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :21: hlasování, návrh Majetkoprávní operace zřízení služebnosti: Bod č. 13 Celkem:39 Pro: 37 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:2 KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Pro Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Pro SLK (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Michael Canov: Pro Martin Půta: Pro Vladimír Stříbrný: Pro Petr Tulpa: Nehlasoval ZpLK (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jaromír Baxa: Nehlasoval André Jakubička: Pro Zuzana Kocumová:

20 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :24: hlasování, návrh Majetkoprávní operace zřízení služebnosti: Bod č. 14 Celkem:39 Pro: 37 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:2 KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0) Josef Vondruška: Nehlasoval ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Pro Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Pro SLK (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Michael Canov: Pro Martin Půta: Pro Vladimír Stříbrný: Pro Petr Tulpa: Nehlasoval

21 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :26: hlasování, návrh Majetkoprávní operace bezúplatné nabytí: Bod č. 15 Celkem:39 Pro: 39 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Pro Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Pro SLK (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Michael Canov: Pro

22 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :27: hlasování, návrh Majetkoprávní operace koupě: Bod č. 16 Celkem:39 Pro: 39 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Pro Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Pro SLK (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Michael Canov: Pro

23 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :28: hlasování, návrh Majetkoprávní operace převod správy nemovitého majetku kraje mezi příspěvkovými organizacemi Libereckého kraje Bod č. 17 Celkem:39 Pro: 39 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Pro Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Pro SLK (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Michael Canov: Pro

24 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :34: hlasování, návrh Majetkoprávní operace koupě: Bod č. 18 Celkem:39 Pro: 36 Proti: 0 Zdržel se: 3 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Pro Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Pro SLK (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Michael Canov: Pro ZpLK (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 3) Jaromír Baxa: Zdržel se André Jakubička: Zdržel se Zuzana Kocumová: Jan Korytář: Zdržel se

25 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :35: hlasování, návrh Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 224/15 navýšení příjmů a navýšení výdajové části v kapitole Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, včetně výše nařízeného odvodu Bod č. 19 Celkem:39 Pro: 38 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1 KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0) Josef Adamčík: Pro Miroslav Beran: Nehlasoval Lukáš Čížek: Pro ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Pro Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Pro SLK (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Michael Canov: Pro

26 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :37: hlasování, návrh Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 225/15 Dofinancování sociálních služeb v roce 2015 Bod č. 20 Celkem:39 Pro: 39 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Pro Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Pro SLK (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Michael Canov: Pro

27 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :52: hlasování, návrh Rozhodnutí o dalším postupu ohledně rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství ve věci odvolání Libereckého kraje proti rozhodnutí Finančního úřadu pro Liberecký kraj ve věci porušení rozpočtové kázně u poskytnuté dotace na projekt IP 1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji. Bod č. 21 Návrh nebyl přijat Celkem:39 Pro: 20 Proti: 3 Zdržel se: 12 Nehlasoval:4 ČSSD (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) Lenka Kadlecová: Pro Bohumil Kašpar: Pro Miroslav Králík: Nehlasoval Jaroslav Podzimek: Pro Vít Příkaský: Pro Stanislav Valdman: Nehlasoval KSČM (Pro: 1, Proti: 1, Zdržel se: 8) Josef Adamčík: Zdržel se Miroslav Beran: Zdržel se Lukáš Čížek: Zdržel se Jan Dvořák: Zdržel se František Chot: Proti Kateřina Klikarová: Zdržel se František Pešek: Zdržel se Josef Souček: Zdržel se Miloš Tita: Pro Josef Vondruška: Zdržel se ODS (Pro: 0, Proti: 2, Zdržel se: 1) Petr Beitl: Proti Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Proti Vladimír Šámal: Zdržel se PROLK (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) Ivan Kunetka: Nehlasoval Alena Losová: Pro Vladimír Opatrný: SLK (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Michael Canov: Pro Jaromír Dvořák: Nehlasoval Jiří Löffelmann: Pro Hana Maierová: ZpLK (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 3) Jaromír Baxa: Zdržel se André Jakubička: Zdržel se Zuzana Kocumová: Jan Korytář: Zdržel se

28 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :53: hlasování, návrh Rozhodnutí o dalším postupu ohledně rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství ve věci odvolání Libereckého kraje proti rozhodnutí Finančního úřadu pro Liberecký kraj ve věci porušení rozpočtové kázně u poskytnuté dotace na projekt IP 1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji. Bod č. 21 Celkem:39 Pro: 39 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Pro Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Pro SLK (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Michael Canov: Pro

29 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :54: hlasování, návrh Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 242/15 převod finančních prostředků z kapitoly Pokladní správa, ekonomický odbor, do kapitoly Působnosti, odbor sociálních věcí, na úhradu závazků kraje vůči Finančnímu úřadu pro Liberecký kraj Bod č. 22 Celkem:39 Pro: 37 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:2 KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Pro Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Pro SLK (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Michael Canov: Pro Vladimír Mastník: Pro Lena Mlejnková: Pro Marek Pieter: Nehlasoval ZpLK (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jaromír Baxa: Nehlasoval André Jakubička: Pro Zuzana Kocumová:

30 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :56: hlasování, návrh Změna příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu sociálních věcí Bod č. 23 Celkem:37 Pro: 36 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1 KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Dvořák: Pro František Chot: Kateřina Klikarová: Pro Josef Vondruška: ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Pro Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Nehlasoval SLK (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Michael Canov: Pro

31 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :57: hlasování, návrh Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 227/15 snížení kapitoly Působnosti - odbor zdravotnictví a navýšení kapitoly Transfery - odbor zdravotnictví, instalace Babyboxu Bod č. 24 Celkem:37 Pro: 37 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Dvořák: Pro František Chot: Kateřina Klikarová: Pro Josef Vondruška: ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Pro Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Pro SLK (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Michael Canov: Pro

32 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :01: hlasování, návrh Návrh na volbu přísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci Bod č. 11 Celkem:38 Pro: 37 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1 ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jaroslav Podzimek: Pro Vít Příkaský: Pro Stanislav Valdman: Nehlasoval KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Dvořák: Pro František Chot: Kateřina Klikarová: Pro ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Pro Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Pro SLK (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Michael Canov: Pro

33 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :23: hlasování, návrh Optimalizace projektového záměru Modernizace Krajské nemocnice Liberec, a. s. Bod č. 54 Celkem:39 Pro: 38 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1) Jan Dvořák: Pro František Chot: Zdržel se Kateřina Klikarová: Pro ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Pro Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Pro SLK (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Michael Canov: Pro

34 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :40: hlasování, návrh Spoluúčast Libereckého kraje na financování provozu lůžkového hospice v Liberci, ul. U Sirotčince, Liberec IV - Perštýn Bod č. 25 Celkem:40 Pro: 40 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Pro Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Pro SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro

35 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :41: hlasování, návrh Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví, vyhlášení programu 9.3 Podpora osob se zdravotním postižením Bod č. 26 Celkem:40 Pro: 39 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1 KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Pro Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Pro PROLK (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) Ivan Kunetka: Pro Alena Losová: Nehlasoval Vladimír Opatrný: SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro

36 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :43: hlasování, návrh Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 240/15 úprava kapitoly Působnosti, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, a Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Bod č. 27 Celkem:40 Pro: 40 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Pro Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Pro SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro

37 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :45: hlasování, návrh Jmenování nového člena Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury za zastupitelský klub ODS Bod č. 28 Celkem:39 Pro: 38 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1 ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jaroslav Podzimek: Pro Vít Příkaský: Pro Stanislav Valdman: Nehlasoval KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0) Josef Vondruška: ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Pro Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Pro SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro

38 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :47: hlasování, návrh Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 228/15 navýšení příjmů rozpočtu kraje a navýšení výdajů kapitoly Příspěvkové organizace, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, včetně stanovení výše nařízeného odvodu Bod č. 29 Celkem:38 Pro: 38 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0) František Pešek: Pro Josef Souček: Miloš Tita: Pro Josef Vondruška: ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Pro Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Pro SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro

39 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :00: hlasování, návrh Závazek spolufinancování projektu Ošetření Světelské lipové aleje Bod č. 31 Celkem:39 Pro: 38 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1) František Pešek: Pro Josef Souček: Pro Miloš Tita: Zdržel se ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Pro SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro

40 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :21: hlasování, návrh Závazek spolufinancování projektu Pro horolezce neexistují hranice Bod č. 32 Celkem:39 Pro: 34 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nehlasoval:3 KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 2) Jan Dvořák: Pro František Chot: Zdržel se Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Pro Josef Souček: Pro Miloš Tita: Zdržel se ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Nehlasoval SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro ZpLK (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jaromír Baxa: Nehlasoval André Jakubička: Pro Zuzana Kocumová: Jan Korytář: Nehlasoval

41 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :22: hlasování, návrh Změna rozpočtu rozpočtové opatření 232/15 - projekt Kotlíkové dotace v Libereckém kraji a závazek spolufinancování projektu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji Bod č. 33 Celkem:39 Pro: 38 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1 KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Pro SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro ZpLK (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jaromír Baxa: Nehlasoval André Jakubička: Pro Zuzana Kocumová:

42 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :23: hlasování, návrh Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 234/15 snížení výdajů kapitoly Spolufinancování EU, Kofinancování ROP a TOP a navýšení výdajů kapitoly Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů - projektový záměr Regionální stálá konference Libereckého kraje Bod č. 34 Celkem:39 Pro: 34 Proti: 1 Zdržel se: 2 Nehlasoval:2 KSČM (Pro: 7, Proti: 1, Zdržel se: 2) Jan Dvořák: Pro František Chot: Zdržel se Kateřina Klikarová: Zdržel se ti ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Pro Vladimír Šámal: Nehlasoval SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro ZpLK (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jaromír Baxa: Nehlasoval André Jakubička: Pro Zuzana Kocumová:

43 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :25: hlasování, návrh Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 235/ snížení výdajů kapitoly Spolufinancování EU, Kofinancování ROP a TOP a navýšení výdajů kapitoly Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku Projektové záměry na zateplení vybraných objektů LK Bod č. 35 Celkem:39 Pro: 37 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval:1 KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1) Jan Dvořák: Pro František Chot: Zdržel se Kateřina Klikarová: Pro ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Pro SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro ZpLK (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jaromír Baxa: Nehlasoval André Jakubička: Pro Zuzana Kocumová:

44 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :27: hlasování, návrh Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severovýchod a smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2016 Bod č. 36 Celkem:38 Pro: 37 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1 KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Dvořák: Pro František Chot: Kateřina Klikarová: Pro ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Pro Vladimír Šámal: Nehlasoval SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro

45 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :28: hlasování, návrh Žádost o změnu projektu Oprava místní komunikace příjemce obec Benecko Bod č. 37 Celkem:39 Pro: 39 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Pro SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro

46 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :29: hlasování, návrh Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory regionální rozvoj, vyhlášení programu 2.7 program na podporu činností mateřských center Bod č. 38 Celkem:39 Pro: 29 Proti: 2 Zdržel se: 6 Nehlasoval:2 KSČM (Pro: 2, Proti: 2, Zdržel se: 6) Josef Adamčík: Zdržel se Miroslav Beran: Pro Lukáš Čížek: Proti Jan Dvořák: Zdržel se František Chot: Proti Kateřina Klikarová: Zdržel se František Pešek: Zdržel se Josef Souček: Zdržel se Miloš Tita: Zdržel se ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Pro Vladimír Šámal: Nehlasoval SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro ZpLK (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jaromír Baxa: Nehlasoval André Jakubička: Pro Zuzana Kocumová:

47 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :31: hlasování, návrh Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 259/15: snížení výdajů kapitoly Kapitálové výdaje odboru kancelář hejtmana a navýšení výdajů kapitoly Působnosti odboru kancelář hejtmana, opravy a udržování chráněného pracoviště Česká Lípa Bod č. 39 Celkem:39 Pro: 39 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Pro SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro

48 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :32: hlasování, návrh Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 229/15 úprava kapitoly Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu poskytnutí dotace Student Cyber Games na realizaci projektu pišqworky 2015 Bod č. 40 Celkem:39 Pro: 39 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Pro SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro

49 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :34: hlasování, návrh Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 233/15 úprava kapitoly Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu poskytnutí dotace České olympijské a.s. na akci Odznak Všestrannosti Olympijských vítězů Bod č. 41 Celkem:38 Pro: 37 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1 KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0) Josef Adamčík: Pro Miroslav Beran: Lukáš Čížek: Pro ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Pro SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro ZpLK (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jaromír Baxa: Nehlasoval André Jakubička: Pro Zuzana Kocumová:

50 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :35: hlasování, návrh Žádost o změnu projektu Výstup na Smrk podpořeného z dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu 3.8 Sportovní akce smlouva č. OLP/406/2015 Bod č. 42 Celkem:38 Pro: 36 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:2 KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0) Josef Adamčík: Pro Miroslav Beran: Lukáš Čížek: Pro František Pešek: Nehlasoval Josef Souček: Pro Miloš Tita: Pro ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Pro SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro ZpLK (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jaromír Baxa: Nehlasoval André Jakubička: Pro Zuzana Kocumová:

51 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :36: hlasování, návrh Žádosti o změnu projektů podpořených z Dotačního fondu Libereckého kraje v roce 2015, podprogramů 3.4 Údržba, provoz a nájem tělovýchovných zařízení, 3.5 Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací, 3.8 Sportovní akce Bod č. 43 Celkem:39 Pro: 39 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Pro SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro

52 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :39: hlasování, návrh Závazek spolufinancování projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje Bod č. 44 Celkem:38 Pro: 35 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval:2 ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jaroslav Podzimek: Pro Vít Příkaský: Nehlasoval Stanislav Valdman: Pro KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Pro PROLK (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) Miroslav Hudec: Pro Ivana Hujerová: Pro Josef Jadrný: SLK (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro Jaromír Dvořák: Nehlasoval Jiří Löffelmann: Pro Hana Maierová: ZpLK (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 1) Jaromír Baxa: Zdržel se André Jakubička: Pro Zuzana Kocumová:

53 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :40: hlasování, návrh Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 238/15 úprava kapitoly Dotační fond Libereckého kraje, Program č pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací vyhlášení podmínek programu Bod č. 45 Celkem:37 Pro: 33 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval:3 ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jaroslav Podzimek: Pro Vít Příkaský: Nehlasoval Stanislav Valdman: Pro KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Pro PROLK (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) Miroslav Hudec: Pro Ivana Hujerová: Pro Josef Jadrný: SLK (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro Jaromír Dvořák: Nehlasoval Jiří Löffelmann: Pro Hana Maierová: Vladimír Mastník: Pro Lena Mlejnková: Pro Marek Pieter: Martin Půta: Pro Vladimír Stříbrný: Nehlasoval Petr Tulpa: Pro ZpLK (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 1) Jaromír Baxa: Zdržel se André Jakubička: Pro Zuzana Kocumová:

54 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :58: hlasování, návrh Schválení finálních výstupů (Strategie rozvoje lidských zdrojů Libereckého kraje a Společný akční plán Libereckého kraje 2014+) grantového projektu Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji Bod č. 46 Celkem:39 Pro: 26 Proti: 1 Zdržel se: 10 Nehlasoval:2 KSČM (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 8) Josef Adamčík: Zdržel se Miroslav Beran: Nehlasoval Lukáš Čížek: Zdržel se Jan Dvořák: Zdržel se František Chot: Zdržel se Kateřina Klikarová: Zdržel se František Pešek: Zdržel se Josef Souček: Pro Miloš Tita: Zdržel se Josef Vondruška: Zdržel se ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Pro PROLK (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) Miroslav Hudec: Nehlasoval Ivana Hujerová: Pro Josef Jadrný: Pro SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro ZpLK (Pro: 0, Proti: 1, Zdržel se: 2) Jaromír Baxa: Proti André Jakubička: Zdržel se Zuzana Kocumová: Jan Korytář: Zdržel se

55 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :00: hlasování, návrh Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 258/15 snížení výdajů v kapitole Kapitálové výdaje, odbor dopravy a navýšení kapitoly Spolufinancování EU, odbor dopravy; navýšení akce ROP - III/2784 Liberec-OK České mládeže Bod č. 47 Celkem:38 Pro: 37 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1 ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jaroslav Podzimek: Pro Vít Příkaský: Nehlasoval Stanislav Valdman: Pro KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Dvořák: František Chot: Pro Kateřina Klikarová: Pro ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Pro SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro

56 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :01: hlasování, návrh Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 226/15 snížení výdajů kapitoly Působnosti, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole Působnosti, právní odbor; soudní poplatek Bod č. 48 Celkem:37 Pro: 37 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Dvořák: Pro František Chot: Kateřina Klikarová: Pro Josef Vondruška: ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Pro SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro

57 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :02: hlasování, návrh Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 241/15 úprava kapitoly Spolufinancování EU, odbor dopravy; přesun finančních prostředků z akce ROP 7 - Rekonstrukce silnic III. třídy v Bedřichově na akci ROP 6 - Rekonstrukce silnic III. třídy v Rváčově a Syřenově Bod č. 49 Celkem:37 Pro: 37 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Dvořák: Pro František Chot: Kateřina Klikarová: Pro Josef Vondruška: ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Pro SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro

58 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :03: hlasování, návrh Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 239/15 snížení výdajů v kapitole Kapitálové výdaje, odbor dopravy a navýšení kapitoly Spolufinancování EU, odbor dopravy; navýšení akce ROP - III/2784 Liberec-OK České mládeže Bod č. 50 Celkem:37 Pro: 37 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Dvořák: Pro František Chot: Kateřina Klikarová: Pro Josef Vondruška: ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Pro SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro

59 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :16: hlasování, protinávrh Projekt Od zámku Frýdlant k zámku Czocha - žádost Krajské správy silnic Libereckého kraje, p. o., o poskytnutí podpory z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Programu Interreg V-A Česká republika Polsko pro období , závazek předfinancování a spolufinancování projektu Bod č. 51 Návrh nebyl přijat Celkem:38 Pro: 6 Proti: 14 Zdržel se: 17 Nehlasoval:1 ČSSD (Pro: 0, Proti: 4, Zdržel se: 3) Lenka Kadlecová: Proti Bohumil Kašpar: Proti Miroslav Králík: Zdržel se Jaroslav Podzimek: Proti Vít Příkaský: Zdržel se Stanislav Valdman: Zdržel se ti KSČM (Pro: 2, Proti: 1, Zdržel se: 6) Josef Adamčík: Zdržel se Miroslav Beran: Nehlasoval Lukáš Čížek: Proti Jan Dvořák: Pro František Chot: Zdržel se Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Zdržel se Josef Souček: Zdržel se Miloš Tita: Zdržel se Josef Vondruška: Zdržel se ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 1) Petr Beitl: Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Vladimír Šámal: Zdržel se PROLK (Pro: 1, Proti: 3, Zdržel se: 1) Miroslav Hudec: Pro Ivana Hujerová: Zdržel se Josef Jadrný: Proti Ivan Kunetka: Proti Alena Losová: Proti Vladimír Opatrný: SLK (Pro: 0, Proti: 6, Zdržel se: 6) Vladimír Boháč: Proti Eva Burešová: Zdržel se Michael Canov: Zdržel se Jaromír Dvořák: Zdržel se Jiří Löffelmann: Proti Hana Maierová: Vladimír Mastník: Proti Lena Mlejnková: Zdržel se Marek Pieter: Zdržel se Martin Půta: Zdržel se Vladimír Stříbrný: Proti Petr Tulpa: Proti ti

60 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :17: hlasování, návrh Projekt Od zámku Frýdlant k zámku Czocha - žádost Krajské správy silnic Libereckého kraje, p. o., o poskytnutí podpory z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Programu Interreg V-A Česká republika Polsko pro období , závazek předfinancování a spolufinancování projektu Bod č. 51 Celkem:38 Pro: 32 Proti: 1 Zdržel se: 4 Nehlasoval:1 KSČM (Pro: 7, Proti: 1, Zdržel se: 2) Josef Adamčík: Pro Miroslav Beran: Zdržel se Lukáš Čížek: Pro Jan Dvořák: Zdržel se František Chot: Pro Kateřina Klikarová: Proti ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Vladimír Richter: Tomáš Sláma: PROLK (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1) Miroslav Hudec: Zdržel se Ivana Hujerová: Pro Josef Jadrný: Pro SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro ZpLK (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 1) Jaromír Baxa: Nehlasoval André Jakubička: Pro Zuzana Kocumová: Jan Korytář: Zdržel se

61 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :18: hlasování, návrh Písemné informace Bod č. 52 Celkem:36 Pro: 31 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval:4 KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1) Jan Dvořák: František Chot: Zdržel se Kateřina Klikarová: ODS Petr Beitl: Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Vladimír Šámal: Nehlasoval PROLK SLK Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Nehlasoval ZpLK Jaromír Baxa: Nehlasoval André Jakubička: Pro Zuzana Kocumová: Jan Korytář: Nehlasoval

62 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :20: hlasování, návrh Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 253/15 poskytnutí investičního příspěvku z Kapitoly Kapitálové výdaje, příspěvkovým organizacím rezortu sociálních věcí na pořízení osobního automobilu Bod č. 53 Celkem:35 Pro: 32 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:3 KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Dvořák: František Chot: Pro Kateřina Klikarová: ODS Petr Beitl: Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Vladimír Šámal: PROLK SLK Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Nehlasoval Michael Canov: Nehlasoval ZpLK Jan Korytář: Nehlasoval

63 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :22: hlasování, návrh Závazek spolufinancování projektu Významné aleje Libereckého kraje 1. etapa Bod č. 30 Celkem:36 Pro: 33 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:3 KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Dvořák: František Chot: Pro Kateřina Klikarová: Pro ODS Petr Beitl: Vladimír Richter: Tomáš Sláma: Vladimír Šámal: PROLK SLK Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Nehlasoval Michael Canov: Pro ZpLK Jaromír Baxa: Nehlasoval André Jakubička: Pro Zuzana Kocumová: Jan Korytář: Nehlasoval