Výpis usnesení z 1./IV zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výpis usnesení z 1./IV zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 18.12.2012"

Transkript

1 Výpis usnesení z 1./IV zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne USNESENÍ č. 26/IV/12/ZK Rozhodnutí o on-line přenosu a pořízení audio-video záznamu z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje r o z h o d u j e a) že průběh 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje bude on-line přenášen na internetových stránkách Libereckého kraje, b) že z průběhu 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje bude pro účely vyhotovení zápisu pořízen audio-video záznam, který bude po anonymizaci osobních údajů uveřejněn na webových stránkách Libereckého kraje. USNESENÍ č. 27/IV/12/ZK Volba ověřovatelů ověřovateli z 1. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje: - Josefa Adamčíka (KSČM) - Mgr. Otakara Špetlíka (ODS) USNESENÍ č. 28/IV/12/ZK Volba volební komise volební komisi ve složení: - Mgr. Radek Cikl (ČSSD) - předseda volební komise - Ing. Eva Burešová (SLK) - André Jakubička (ZpLK) - Jan Dvořák (KSČM) - Mgr. Otakar Špetlík (ODS) USNESENÍ č. 29/IV/12/ZK Volba návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Ing. Michael Canov (SLK) - předseda návrhové komise - PhDr. Miroslav Hudec (ZpLK) - František Chot (KSČM) 1

2 - RNDr. Vít Příkaský (ČSSD) - MUDr. Vladimír Šámal (ODS) USNESENÍ č. 30/IV/12/ZK Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje, a v y p o u š t í ze sledování č. 159/12/ZK, 382/12/ZK. USNESENÍ č. 31/IV/12/ZK Změna Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Libereckého kraje r u š í Jednací řád výborů Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne , nové znění Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Libereckého kraje a u k l á d á panu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, podepsat nový Jednací řád výborů Zastupitelstva Libereckého kraje. Termín: USNESENÍ č. 32/IV/12/ZK Volba do Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje členy výboru dopravy: a) předsedu výboru: Ivana Kunetku (ZpLK) b) členy výboru: - Ing. Františka Chloubu (SLK) - Ing. Luďka Saidla (SLK) - Františka Kaisera (SLK) - Ing. Tomáše Hockeho (SLK) - Jindřicha Berounského (ZpLK) - PhDr. Miroslava Hudce (ZpLK) - Ing. Miloše Titu (KSČM) - Josefa Adamčíka (KSČM) - Mgr. Jiřího Vařila, MBA (KSČM) - Martina Seppa (ČSSD) - Bohumila Kašpara (ČSSD) - Bc. Jana Stejskala (ODS) 2

3 - Petra Karáska (ODS) - Ing. Josefa Jeníčka USNESENÍ č. 33/IV/12/ZK Volba do Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje členy výboru hospodářského a regionálního rozvoje: a) předsedu výboru: - Ing. Evu Burešovou (SLK) b) členy výboru: - Ing. Jiřího Formánka (SLK) - Jiřího Voseckého (SLK) - Jiřího Ulvra (SLK) - Ing. Blanku Nedvědickou (ZpLK) - Ing. Vladimíra Opatrného (ZpLK) - Blaženu Huškovou (ZpLK) - Karla Nápravníka (KSČM) - Alenu Košťákovou (KSČM) - RNDr. Víta Příkaského (ČSSD) - JUDr. Ing. Lukáše Pletichu (ČSSD) - RNDr. Zdeňka Kadlase (ODS) - Ing. Karla Dlouhého (ODS) - Oldřicha Čepelku USNESENÍ č. 34/IV/12/ZK Volba do Výboru zemědělství a životního prostředí Zastupitelstva Libereckého kraje členy výboru zemědělství a životního prostředí: a) předsedu výboru: - Vladimíra Stříbrného (SLK) b) členy výboru: - Ing. Petra Válka (SLK) - Zdeňka Vedrala (SLK) - Lenku Cincibusovou (SLK) - Šárku Mazánkovou (ZpLK) - Ondřeje Petrovského (ZpLK) - Simonu Jašovou (ZpLK) - Josefa Součka (KSČM) 3

4 - Lukáše Čížka (KSČM) - Romana Valacha (KSČM) - Ing. Jaroslava Podzimka (ČSSD) - Ing. Petra Mášku (ČSSD) - Jindřicha Zemana, DiS. (ČSSD) - Bc. Tomáše Hasila (ODS) - Vladimíru Pachlovou USNESENÍ č. 35/IV/12/ZK Volba do Výboru zdravotnictví Zastupitelstva Libereckého kraje členy výboru zdravotnictví: a) předsedu výboru: - Jana Dvořáka (KSČM) b) členy výboru: - Ing. Alenu Kuželovou, MBA (SLK) - Bc. Františka Kučeru (SLK) - Ing. Břetislava Václavíka (SLK) - MUDr. Martina Hrubého (SLK) - Alexandry Jorgové (ZpLK) - Halinu Doležalovou (ZpLK) - Miloslava Ferlese (ZpLK) - Bc. Stanislava Mackovíka (KSČM) - MUDr. Miladu Rosenbergovou (KSČM) - MUDr. Pavla Nováka (ČSSD) - Mgr. Romanu Žateckou (ČSSD) - Ing. Tomáše Slámu, MSc. (ODS) - Jiřího Stodůlku (ODS) - MUDr. PhD. Jana Marušiaka USNESENÍ č. 36/IV/12/ZK Volba do Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje členy výboru sociálních věcí: a) předsedu výboru: - Pavla Petráčka (ČSSD) b) členy výboru: - Janu Švehlovou (SLK) 4

5 - Mgr. Radoslavu Žákovou (SLK) - Lenku Malou (SLK) - Ivu Kreisingerovou (SLK) - Bedřišku Klíchovou (ZpLK) - PhDr. Miroslava Hudce (ZpLK) - Lenku Ackermannovou (ZpLK) - Taťjánu Novákovou (KSČM) - Miloslavu Hudákovou (KSČM) - Lenku Zimmermannovou (KSČM) - Radku Kotoučkovou (KSČM) - Mgr. Lenku Kadlecovou (ČSSD) - Mgr. Hanu Moudrou (ODS) - Mgr. Zoru Machartovou USNESENÍ č. 37/IV/12/ZK Volba do Výboru výchovy, vzdělávání, zaměstnanosti a sportu Zastupitelstva Libereckého kraje členy výboru výchovy, vzdělávání, zaměstnanosti a sportu: a) předsedu výboru: - Mgr. Jaromíra Dvořáka (SLK) b) členy výboru: - Ing. Miloslava Loumu (SLK) - Mgr. Tomáše Vlčka (SLK) - Ing. Jana Mečíře (SLK) - Milana Přívratského (ZpLK) - Milana Kubáta (ZpLK) - Jiřího Malce (ZpLK) - Mgr. Miroslava Berana (KSČM) - Mgr. Danu Lysákovou (KSČM) - Ing. Ladislava Perka (KSČM) - Mgr. Danuši Hejlovou (KSČM) - Mgr. Radka Cikla (ČSSD) - PaedDr. Jiřího Týře (ČSSD) - Ing. Evu Bartoňovou (ODS) - Ing. Janu Čechovou USNESENÍ č. 38/IV/12/ZK Volba do Výbor kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje 5

6 členy výboru kontrolního: a) předsedu výboru: - Ing. Františka Peška (KSČM) b) členy výboru: - Antonína Líznera (SLK) - Ing. Jiřího Drdu (SLK) - Ladislava Slánského (ČSSD) - Mgr. Pavla Svobodu (ČSSD) - Alenu Dvořáčkovou (ZpLK) - Ivanu Jablonovskou (ZpLK) - JUDr. Jaroslava Švehlu (ODS) - Mgr. Hanu Doležalovou (ODS) - Mgr. Věru Skřivánkovou (KSČM) USNESENÍ č. 39/IV/12/ZK Volba do Výbor finančního Zastupitelstva Libereckého kraje členy výboru finančního: a) předsedu výboru: - Ing. Petra Beitla (ODS) b) členy výboru: - Ing. Stanislavu Silnou (SLK) - Mgr. Bc. Kateřinu Malou (SLK) - RNDr. Michala Hrona (SLK) - Jaromíra Berana (SLK) - PhDr. Jaromíra Baxu (ZpLK) - Josefa Pilnáčka (ZpLK) - Františka Chota (KSČM) - Ing. Hanu Vidnerovou (KSČM) - Ing. Helenu Šafaříkovou (KSČM) - RSDr. Sylvu Moravcovou (ČSSD) - Mgr. Vladimíra Richtera (ODS) - Bc. Petra Vyhnala USNESENÍ č. 40/IV/12/ZK Volba do Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje 6

7 členy výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury: a) předsedu výboru: - André Jakubičku (ZpLK) b) členy výboru: - Bc. Markétu Humpolákovou (SLK) - Ing. Petra Matyáše (SLK) - Mgr. Daniela Davida (SLK) - Jiřího Lukeše (ZpLK) - Ivanu Jablonovskou (ZpLK) - Kateřinu Klikarovou (KSČM) - Helenu Slavíkovou (KSČM) - Josefa Svobodu (KSČM) - Ing. Miroslava Králíka (ČSSD) - Milenu Frenclovou (ČSSD) - Mgr. Stanislava Valdmana (ČSSD) - Martina Chaloupku (ODS) - Ing. Lidii Vajnerovou, MBA USNESENÍ č. 41/IV/12/ZK Zpráva o činnosti rady kraje b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti rady kraje. USNESENÍ č. 42/IV/12/ZK Harmonogram jednání zastupitelstva kraje na II. pololetí 2012 a I. pololetí 2013 harmonogram jednání Zastupitelstva Libereckého kraje na II. pololetí 2012 a I. pololetí roku USNESENÍ č. 43/IV/12/ZK Projekt CROSS-DATA navýšení závazku spolufinancování a Dohoda o spolupráci při provozování informačního systému pro územní plánování po ukončení projektu CROSS- DATA a. navýšení závazku spolufinancování projektu CROSS-DATA z původní částky ,- Kč na novou částku ,- Kč a jeho rozložení v letech b. Dohodu č. OLP/2811/2012 o spolupráci při provozování informačního systému pro územní plánování (ISÚP) po ukončení projektu CROSS-DATA mezi Libereckým krajem, Saským státním ministerstvem vnitra, Saským zemským úřadem pro životní prostředí, zemědělství a geologii, Plánovacím svazem regionu Saská Kamenice, Regionálním plánovacím svazem Horní Polabí/Východní Krušnohoří a Regionálním plánovacím svazem Horní Lužice Dolní Slezsko 7

8 USNESENÍ č. 44/IV/12/ZK Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2013 a) předložený návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2013, kterým se stanoví celkový objem příjmů částkou Kč, celkový objem výdajů částkou Kč a kladné saldo ve výši ,- Kč určené k úhradě splátky jistiny úvěru na revitalizaci pozemních komunikací prostřednictvím třídy 8 - financování, b) věcný a finanční obsah závazných, specifických a dílčích ukazatelů návrhu rozpočtu Libereckého kraje na rok 2013, c) rozpočtová pravidla, kterými je upraveno hospodaření kraje s finančními prostředky podle rozpočtu kraje v roce 2013 a která tvoří přílohu č. 1 návrhu rozpočtu Libereckého kraje na rok 2013, z m o c ň u j e Radu Libereckého kraje provádět a schvalovat: 1. Změny závazných a specifických ukazatelů schváleného rozpočtu Libereckého kraje 2013 v případech, kdy k jejich změně nebo úpravě dojde v průběhu rozpočtového roku 2013 v důsledku přijetí rozpočtových opatření nebo rozhodnutí správců kapitol státního rozpočtu, státních fondů, příp. dalších poskytovatelů dotací a příspěvků do rozpočtu kraje 2013, u kterých je předem stanoven účel použití a příjemce finančních prostředků převáděných do rozpočtu kraje Změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu Libereckého kraje 2013 v souvislosti s přijetím finančních prostředků a jejich odesláním na účty příslušných kapitol státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu v rámci finančního vypořádání obcí a kraje za předchozí rozpočtový rok Změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v souvislosti s přijetím finančních prostředků od správců kapitol státního rozpočtu, státních fondů, příp. dalších poskytovatelů dotací a příspěvků do rozpočtu kraje na projekty spolufinancované z Evropské unie, u kterých je předem stanoven účel použití nebo které budou zapojeny do rezerv ekonomického resortu na spolufinancování projektů EU u zpětně obdržených plateb za již předfinancované projekty z rozpočtu kraje v předcházejících obdobích, a to pouze v případě, že zastupitelstvo kraje již v příslušném rozpočtovém roce nezasedá. 4. Změny dílčích ukazatelů rozpočtu Libereckého kraje 2013, pokud v jejich důsledku nedochází ke změně závazných a specifických ukazatelů schváleného rozpočtu kraje. USNESENÍ č. 45/IV/12/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 287/12 - úprava kapitoly Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku změnu rozpočtu rozpočtový opatření č. 287/12, kterým se: 1) navyšují příjmy a výdaje rozpočtu kraje za rok 2012 z titulu nařízeného odvodu finančních prostředků z investičního fondu Gymnázia, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace, ve výši ,- Kč a jejich zapojení do kapitoly Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku na investiční akci Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace - stavební úpravy části objektu se změnou užívání na výdej jídel, 8

9 2) převádějí finanční prostředky v rámci kapitoly Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku z investiční akce č Dětský domov, Dubá Deštná rekonstrukce vnitřních rozvodu elektrické energie v celkové výši ,40 Kč na dofinancování následujících investičních akcí: a) č Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice Rekonstrukce sociálního zařízení v Domově mládeže Valdštejnská ,40 Kč, b) č Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Jablonec Rekonstrukce střechy a atiky ,- Kč, 3) převádějí finanční prostředky ve výši ,- z kapitoly Kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do kapitoly Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku, na investiční akci č Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace - stavební úpravy části objektu se změnou užívání na výdej jídel. USNESENÍ č. 46/IV/12/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 310/12 zapojení přijatých dotací z fondů EU a státního rozpočtu na projekty předfinancované krajem včetně vratek a ostatních zdrojů do rozpočtu kraje změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 310/12, kterým se: a) navyšují celkové příjmy rozpočtu kraje o částku ,00 Kč z titulu přijatých dotací z Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod, orgánů Operačního programu Životní prostředí, Přeshraniční spolupráce Cíl 3, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, b) navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje o částku ,00 Kč v kapitole Spolufinancování EU, ekonomický odbor, z toho na kofinancování ROP a TOP o částku ,00 Kč a kurzové rozdíly a transakční náklady projektů EU o částku ,- Kč. USNESENÍ č. 47/IV/12/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 280/12 přesun finančních prostředků z kapitoly do kapitoly a se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením, kterým se: a) snižují výdaje v kapitole Kapitálové výdaje odboru informatiky ve výši ,- Kč a současně navyšují výdaje v kapitole Působnosti odboru investic a správy nemovitého majetku ve výši ,- Kč b) snižují výdaje v kapitole Kapitálové výdaje odboru informatiky ve výši ,- Kč a současně navyšují výdaje v kapitole Působnosti odboru informatiky ve výši ,- Kč USNESENÍ č. 48/IV/12/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 301/12 převod z kapitoly do kapitoly

10 změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 301/12, kterým se snižují výdaje v kapitole Krajský úřad o ,- Kč a současně se navyšují výdaje o stejnou částku v kapitole Kapitálové výdaje odboru sociálních věcí, číslo akce DD Velké Hamry. USNESENÍ č. 49/IV/12/ZK Odměny neuvolněných členů Zastupitelstva Libereckého kraje, členů výborů Zastupitelstva Libereckého kraje a členů komisí Rady Libereckého kraje a výše paušální částky pro poskytnutí náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva Libereckého kraje b e r e n a v ě d o m í návrh Směrnice Zastupitelstva Libereckého kraje č. 1/2013 k odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva Libereckého kraje, členů výborů Zastupitelstva Libereckého kraje a členů komisí Rady Libereckého kraje a k řešení náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva Libereckého kraje a s t a n o v u j e termín do pro předsedy politických klubů k připomínkování návrhu Směrnice Zastupitelstva Libereckého kraje č. 1/2013 k odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva Libereckého kraje, členů výborů Zastupitelstva Libereckého kraje a členů komisí Rady Libereckého kraje a k řešení náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva Libereckého kraje. USNESENÍ č. 50/IV/12/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 268/12 závazek předfinancování projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 268/12, kterým se snižují výdaje v kapitole Spolufinancování EU, ekonomický odbor, kofinancování ROP a TOP ve výši ,00 Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, projekt IP 3 "Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji" o částku ,00 Kč. USNESENÍ č. 51/IV/12/ZK Změna přílohy zřizovací listiny Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace přílohu č. 1 zřizovací listiny Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace, Masarykova 11, Liberec. USNESENÍ č. 52/IV/12/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 275/12 úprava kapitoly Spolufinancování EU změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 275/12, kterým se snižuje specifický ukazatel,,rekonstrukce dřevostavby učeben odborného výcviku ISŠ Semily o výši Kč,- 10

11 a zároveň se navyšují specifické ukazatele,,modernizace laboratoří pro odbornou technickou výuku SPŠ Česká Lípa,,,Zlepšení vybavení dílen odborného výcviku pro žáky v regionu Českolipsko a,,přístavba dílen a samoobslužného mycího boxu pro praktické vyučování žáků technických oborů v rámci kapitoly Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů ve výši ,- Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly. USNESENÍ č. 53/IV/12/ZK Navýšení závazku spolufinancování projekty na využití technické pomoci v rámci programů přeshraniční spolupráce navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování v rámci technické pomoci v Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko z původní maximální částky ,- Kč na novou maximální částku ,- Kč rozloženou v letech USNESENÍ č. 54/IV/12/ZK Projekt Transformace pobytového zařízení Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace závazek spolufinancování a) závazek předpokládané výše spolufinancování daného projektu Libereckým krajem do výše ,- Kč a jeho rozložení v letech 2013 až 2020 v případě, že danému projektu bude schválena dotace ze 7. výzvy Integrovaného operačního programu, Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace, Aktivita a) investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, b) předpokládané předfinancování daného projektu Libereckým krajem do výše ,- Kč a jeho rozložení v letech 2013 až USNESENÍ č. 55/IV/12/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 312/12 - Ocenění za rozvoj venkova a Skokan roku v soutěži Vesnice roku 2012 změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 312/12, kterým se snižují výdaje kapitoly o částku ,- Kč a navyšují výdaje kapitoly o částku ,- Kč, a r o z h o d u j e o poskytnutí dotace: 1) obci Albrechtice v Jizerských horách, č.p. 226, Albrechtice v Jizerských horách, IČ: na projekt Úprava parku a manipulační plochy proti obecnímu úřadu ve výši ,- Kč, 2) obci Jiřetín pod Bukovou, č.p. 103, Jiřetín pod Bukovou, IČ: na projekt Oprava komunikace ve výši ,- Kč, USNESENÍ č. 56/IV/12/ZK Grantový fond Libereckého kraje program č. 17 projekt Chodník Ktová Zvýšení bezpečnosti chodců na silnici I/35 obce Ktová 11

12 b e r e n a v ě d o m í žádost obce Ktová, IČ na poskytnutí dotace z Grantového fondu Libereckého kraje, programu č. 17 Program obnovy venkova, ve výši ,- Kč na projekt Chodník Ktová - zvýšení bezpečnosti chodců na silnici I/35 a oprava místní komunikace p.p.č.863 v k.ú.ktová. a r o z h o d u j e o neposkytnutí dotace z Grantového fondu Libereckého kraje, programu č. 17 Program obnovy venkova obci Ktová, IČ ve výši ,- Kč na projekt Chodník Ktová - zvýšení bezpečnosti chodců na silnici I/35 a oprava místní komunikace p.p.č.863 v k.ú.ktová. USNESENÍ č. 57/IV/12/ZK Grantové projekty z 2. výzvy doporučené k financování z Globálních grantů II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 a) poskytnutí finanční podpory pro níže vyjmenované grantové projekty, podané do 2. výzvy v Globálním grantu Rovné příležitosti dětí a žáků v Libereckém kraji II v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Žadatel Název projektu Počet bodů Doporučená maximální výše finanční podpory (v Kč) Celková výše finančních podpor kumulativně (v Kč) Čmelák - Společnost přátel přírody Dva jsou víc než jeden , ,88 Dětský domov, Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace Poznej realitu reálného života! , ,36 Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace Praktická škola - škola pro život ,84 Max. do výše alokace ,20 b) zařazení níže vyjmenovaných grantových projektů v souladu s doporučením Grémia zpravodajů do zásobníku projektů Žadatel Název projektu Počet bodů Doporučená maximální výše finanční podpory (v Kč) Celková výše finančních podpor kumulativně (v Kč) 12

13 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Inkluzivní vzdělávání s prvky Montessori , ,11 Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Přípravné třídy v Libereckém kraji , ,21 Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace Třikrát měř a jednou řež - Zlepšování podmínek pro výuku žáků Strojírenské práce na SOŠ Liberec , ,05 Základní škola a Mateřská škola Doksy - Staré Splavy, Jezerní 74, okres Česká Lípa-příspěvková organizace Duha , ,05 c) poskytnutí finanční podpory projektům v zásobníku projektů maximálně do výše alokace USNESENÍ č. 58/IV/12/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 260/12 úprava kapitol a a) změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 260/12, kterým se: 1. snižuje kapitola příspěvkové organizace ve výši ,00 Kč: snížení dílčího ukazatele Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Liberec, E. Krásnohorské 921, příspěvková organizace ve výši ,00 Kč 2. navyšuje kapitola působnosti ve výši ,00 Kč na akci: Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Liberec, E. Krásnohorské 921, příspěvková organizace Výměna otvorových výplní v areálu školy b) poskytnutí neinvestiční dotace ve výši ,00 Kč pro: subjekt IČ název akce výše dotace Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Liberec, E. Krásnohorské 921, Liberec Výměna otvorových výplní v areálu školy ,00 Kč USNESENÍ č. 59/IV/12/ZK Poskytnutí daru městu Železný Brod 13

14 poskytnutí věcného daru, jehož pořizovací cena je ,62 Kč, městu Železný Brod, se sídlem náměstí 3. května 1, Železný Brod, IČ: , které darovaný majetek svěří Základní škole Železný Brod, Pelechovská 800, příspěvková organizace, IČ: USNESENÍ č. 60/IV/12/ZK Poskytnutí investiční dotace pro Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace poskytnutí investiční dotace z kapitoly kapitálové výdaje pro: subjekt IČ název akce výše dotace Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace Nákup bytové jednotky ,00 Kč USNESENÍ č. 61/IV/12/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 270/ úprava kapitoly změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 270/2012, kterým se upravují ukazatele kapitoly působnosti resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši ,00 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, r o z h o d u j e 1. o navýšení dotace pro: a) Integrovanou střední školu, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace, se sídlem 28. října 607, Semily, IČ , z částky ,00 Kč na částku ,00 Kč, b) Obchodní akademii, Hotelovou školu a Střední odbornou školu, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 519, Turnov, IČ , z částky ,00 Kč na částku ,00 Kč, c) Střední odbornou školu a Gymnázium, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace, se sídlem Na Bojišti 15, Liberec, IČ , z částky ,00 Kč na částku ,00 Kč, 2. o poskytnutí dotace pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace, se sídlem 28. října 2707, Česká Lípa, IČ ve výši ,00 Kč. USNESENÍ č. 62/IV/12/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 278/12 úprava kapitoly a zapojení příjmů z prodeje nemovitého majetku a) změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 278/12, kterým se: 1. navyšuje příjmová část rozpočtu kraje o kapitálové příjmy získané z prodeje nemovitého majetku odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku ,00 Kč 14

15 následovně: - ve výši ,00 Kč z titulu úhrady kupní ceny za prodej nemovitosti, kupní smlouva č. j. OLP/2548/2012 v k.ú. Vlčí Hora, obec Krásná Lípa - ve výši ,00 Kč z titulu úhrady kupní ceny za prodej nemovitosti, kupní smlouva č. j. OLP/1686/2012, v k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant 2. navyšuje výdajová část kapitoly kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši ,00 Kč: 3. upravují specifické ukazatele kapitoly kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - snížení specifického ukazatele: číslo akce Střední zdravotnická škola Turnov rekonstrukce sociálního zařízení, dozory, rezerva ve výši ,00 Kč z důvodu nedočerpaných finančních prostředků na danou akci - snížení specifického ukazatele: číslo akce Střední průmyslová škola stavební Liberec zajištění statiky dozory, rezerva ve výši ,00 Kč z důvodu nedočerpaných finančních prostředků na danou akci - zavedení nového specifického ukazatele: číslo akce: Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace Pořízení a stavební úpravy bytové jednotky ve výši ,00 Kč 4. navyšuje výdajová část kapitoly působnosti ekonomický odbor ve výši ,00 Kč na uhrazení daně z převodu nemovitosti b) poskytnutí investiční dotace z kapitoly pro: subjekt IČ název akce výše dotace Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace Pořízení a stavební úpravy bytové jednotky ,00 Kč USNESENÍ č. 63/IV/12/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 290/12 úprava kapitoly zapojení příjmů z nedočerpané dotace a poskytnutí investiční dotace a) změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 290/12, kterým se: 1. navyšuje příjmová část rozpočtu kraje o část příjmů získaných z nedočerpané dotace poskytnuté odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši ,00 Kč (č. OLP/2829/ Dodatek č. 1 Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace, IČ: akce Rekonstrukce střechy ) 2. navyšuje kapitola kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši ,00 Kč 3. zavádí nový specifický ukazatel číslo akce Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, 15

16 příspěvková organizace - akce Rekonstrukce vestibulu, zastřešení a úprava vstupu do budovy VOŠMO a OA Jablonec nad Nisou ve výši ,00 Kč b) poskytnutí investiční dotace ve výši ,00 Kč pro: subjekt IČ název akce výše dotace Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace Rekonstrukce vestibulu, zastřešení a úprava vstupu do budovy VOŠMO a OA Jablonec nad Nisou ,00 Kč USNESENÍ č. 64/IV/12/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 305/12 úprava kapitoly změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 305/2012, kterým se upravují ukazatele kapitoly působnosti resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši ,00 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly a r o z h o d u j e o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši ,00 Kč pro Krajskou organizaci ČSTV Libereckého kraje, IČ , se sídlem Jablonecká 18, Liberec 5 Kristiánov, na akci s názvem Sportovec roku 2012 Libereckého kraje. USNESENÍ č. 65/IV/12/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 306/12 snížení příjmů rozpočtu a úpravy v kapitole změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 306/12, kterým se: a) snižují příjmy kraje o očekávané dotace v roce 2012 na mosty financované z programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní anebo jinou pohromou registrované Ministerstvem pro místní rozvoj s ÚZ v celkové výši Kč a s ÚZ v celkové výši Kč, b) snižují výdaje v kapitole Úvěry, odbor dopravy jakožto 50% podíl spolufinancování státního rozpočtu programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní anebo jinou pohromou v celkové výši Kč vedené pod ÚZ a v celkové výši Kč vedené pod ÚZ 17789, c) snižují zdroje Libereckého kraje prostřednictvím financování dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o částku Kč na částečné čerpání úvěru na rekonstrukce mostů na silnicích II. a III. třídy, d) snižují výdaje v kapitole Úvěry, odbor dopravy jako podíl Libereckého kraje v celkové výši Kč. 16

17 USNESENÍ č. 66/IV/12/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 307/12 přesun finančních prostředků z kapitoly do kapitoly 92006, vybavení DDH Liberec změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 307/12, kterým se přesunují finanční prostředky ve výši Kč z kapitoly z akce oprava krajského DDH do kapitoly na akci vybavení krajského DDH. USNESENÍ č. 67/IV/12/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 308/12 úpravy v kapitolách a změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 308/12, kterým se: a) přesunují výdaje z kapitoly z akce Vratky z předfin. projektů EU resortu dopravy do kapitoly na akci ROP - II/270 Luhov - Postřelná ve výši ,30 Kč, b) upravují výdaje v kapitole Spolufinancování EU, odbor dopravy u akce ROP 3. výzvy pro oblast podpory 1.1 Silnice II/270 Luhov - Postřelná, položka 6121 (stavby) se snižuje o částku ,72 Kč z důvodu vratky a zároveň se zvyšuje položka 5368 (vypořádání minulých let mezi Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod a krajem) o částku ,72 Kč. USNESENÍ č. 68/IV/12/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 309/11 zvýšení příjmů rozpočtu a úpravy v kapitole změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 309/11, kterým se: a) navyšují příjmy kraje získané z prodeje věcných břemen, pozemků a nemovitostí, a vybraných na pokutách, nákladů řízení a poplatků z eurolicencí pro kamionovou dopravu v celkové výši Kč, b) převádějí finanční prostředky v rámci kapitoly Působnosti, odbor dopravy z akce silniční doprava a hospodářství ve výši Kč a z akce bezpečnost silničního provozu ve výši Kč na akci dopravní obslužnost drážní ve výši Kč, c) navyšují výdaje rozpočtu kapitoly Působnosti, odbor dopravy na dopravní obslužnost autobusovou v celkové výši Kč, d) navyšují výdaje rozpočtu kapitoly Působnosti, ekonomický odbor o částku Kč, jakožto platba daně z přidané hodnoty a daně z převodu nemovitostí. USNESENÍ č. 69/IV/12/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 313/12 úpravy v kapitole

18 změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 313/12, kterým se přesunují výdaje v kapitole z akce Cíl 3 - LUBAHN na akci Cíl 3 - NISA GO ve výši Kč. USNESENÍ č. 70/IV/12/ZK Smlouva s KSS LK, poskytnutí účelové neinvestiční dotace KSS LK a Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě č. OLP/3558/2011 r o z h o d u j e o poskytnutí neinvestiční dotace do výše Kč příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o., IČ: na realizaci akce Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje na období od do USNESENÍ č. 71/IV/12/ZK Nařízení Libereckého kraje č. 17/2012 a Tarif integrovaného dopravního systému IDOL návrh Tarifu integrovaného dopravního systému IDOL pro období platnosti od a b e r e n a v ě d o m í Nařízení Libereckého kraje č. 17/2012 ze dne USNESENÍ č. 72/IV/12/ZK Písemné informace a) Rozpočtová opatření a změny rozpočtu rozpočtová opatření přijaté radou kraje v období od do b) Přehled veřejných zakázek projednaných na 13. a 14. zasedání rady kraje a 17. mimořádném zasedání rady kraje c) Přehled veřejných zakázek projednaných na 18., 19., 20. a 22. mimořádném zasedání rady kraje d) Plnění rozpočtu kraje za období leden říjen 2012 e) Informace o výsledku ratingového hodnocení Libereckého kraje k listopadu 2012 f) Harmonogram jednání rady kraje na II. pololetí 2012 a I. pololetí roku 2013 g) Informace o zahraničních pracovních cestách za období h) Informace o stavu zaměstnanosti 07 09/ 2012 i) Monitoring Programu rozvoje Libereckého kraje za rok 2011 j) Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s.r.o. k) Podání informace k dopisu zastupitelům a starostům ze dne

19 b e r e n a v ě d o m í předložené písemné informace: a) Rozpočtová opatření a změny rozpočtu rozpočtová opatření přijaté radou kraje v období od do b) Přehled veřejných zakázek projednaných na 13. a 14. zasedání rady kraje a 17. mimořádném zasedání rady kraje c) Přehled veřejných zakázek projednaných na 18., 19., 20. a 22. mimořádném zasedání rady kraje d) Plnění rozpočtu kraje za období leden říjen 2012 e) Informace o výsledku ratingového hodnocení Libereckého kraje k listopadu 2012 f) Harmonogram jednání rady kraje na II. pololetí 2012 a I. pololetí roku 2013 g) Informace o zahraničních pracovních cestách za období h) Informace o stavu zaměstnanosti 07 09/ 2012 i) Monitoring Programu rozvoje Libereckého kraje za rok 2011 j) Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s.r.o. k) Reakce na dopis zastupitelům a starostům ze dne USNESENÍ č. 73/IV/12/ZK Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s., a návrh změn v dozorčí radě Krajské nemocnice Liberec, a.s. b e r e n a v ě d o m í pozvánku na valnou hromadu a návrh pořadu jednání valné hromady společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ , se sídlem Liberec I - Staré Město, Husova 10, PSČ , která se uskuteční dne , d e l e g u j e Bc. Zuzanu Kocumovou, statutární náměstkyni hejtmana, pověřenou vedením resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu ve smyslu ust. 35 odst. 2 písm. l) zákona č. 129/200 Sb., o krajích, jako zástupce kraje na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ , se sídlem Liberec I - Staré Město, Husova 10, PSČ , n a v r h u j e a) odvolat z dozorčí rady obchodní společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. zástupce kraje: 1. Zdeňka Bursu, nar , bytem Zásada 121, 2. Martina Seppa, nar , bytem Liberec 9, Janův Důl, V Horkách 76/18, 3. Bc. Stanislava Mackovíka, nar , bytem Pertoltice pod Ralskem 38, b) jmenovat do dozorčí rady obchodní společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. zástupce kraje: 1. Martina Půtu, nar , bytem Turistická 197, Hrádek nad Nisou Donín, 2. Mgr. Jana Korytáře, nar , bytem Aloisina výšina 629, Liberec 15, 19

20 3. Lenu Mlejnkovou, nar , bytem Bítouchov 153, Semily, 4. Prof. Doc. Ing. Josefa Šedlbauera, Ph. D., nar , bytem Táborská 357, Liberec 8 a u k l á d á Bc. Zuzaně Kocumové, statutární náměstkyni hejtmana, pověřené vedením resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu zastupovat Liberecký kraj na valné hromadě společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. a na valné hromadě jednat ve smyslu tohoto usnesení. Termín: Martin Půta hejtman. Bc. Zuzana Kocumová statutární náměstkyně hejtmana Zapsala: Bc. Iveta Jáčová Dne:

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2015

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2015 Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2015 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 45 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) MUDr. Vladimír

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Ukončení činnosti Výborů Zastupitelstva města Liberec a správní rad fondů statutárního města

Více

Návrh programu na 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29. 09. 2015 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Více

Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 18. 1. 2016

Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 18. 1. 2016 Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 18. 1. 2016 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René

Více

Návrh programu na 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu jednání - tisk: 16.6.2014 Návrh programu na 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24. 06. 2014 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Návrh programu na 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu jednání - tisk: 1.9.2014 Návrh programu na 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 08. 2014 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva

Více

Návrh programu na 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu jednání - tisk: 18.12.2014 Návrh programu na 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 16. 12. 2014 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva

Více

Návrh programu na 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu jednání - tisk: 27.10.2014 Návrh programu na 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 21. 10. 2014 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 1 ze zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 19. 1. 2016

ZÁPIS č. 1 ze zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 19. 1. 2016 ZÁPIS č. 1 ze zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 19. 1. 2016 Přítomní: Omluveni: Neomluven: Hosté: Veřejnost: Mgr. Michael Otta, Ivana Hujerová,

Více

Z á p i s z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 1. 2012

Z á p i s z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 1. 2012 Z á p i s z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 1. 2012 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 42 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Mgr. Radim

Více

Návrh programu na 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu jednání - tisk: 1.9.2015 Návrh programu na 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 08. 2015 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu ze 6. zasedání Zastupitelstva

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

Z á p i s z 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 24. 2. 2009

Z á p i s z 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 24. 2. 2009 Z á p i s z 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 24. 2. 2009 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: 43 členů zastupitelstva (dle přiložené listiny) Mgr. Ota Raiter a

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

Z á p i s z 1/III. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 16. 12. 2008

Z á p i s z 1/III. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 16. 12. 2008 Z á p i s z 1/III. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 16. 12. 2008 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: 41 členů zastupitelstva (dle přiložené listiny) p. Petr Polák,

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 24. června 2010

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 24. června 2010 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 24. června 2010 K bodu č. 1/ Úvod usnesení Usnesení ZM č. 104/2010 ZM schvaluje program jednání s úpravou dle diskuse. (Hlasování: 21/0/0) K bodu č.

Více

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.09.2012

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.09.2012 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.09.2012 Bod pořadu jednání: 40. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Zpráva o činnosti rady kraje Usnesení č. 1252/12/mRK Jana Kvapilová zaměstnanec

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 5. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 6.

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 5. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 6. Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Libereckého kraje konané ve dnech 7. a 8.října 2016 (viz rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21.dubna 2016, č. 138/2016 Sb.) Česká strana sociálně demokratická...

Více

USNESENÍ z 39. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17.12.2012

USNESENÍ z 39. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17.12.2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 39.

Více

USNESENÍ ze 7. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 08. 02. 2016

USNESENÍ ze 7. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 08. 02. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ ze 7.

Více

Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 8. 1. 2013

Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 8. 1. 2013 Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 8. 1. 2013 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny),, Mgr. Karel Ulmann, Mgr. Josef Chýle

Více

Návrh programu na 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu jednání - tisk: Návrh programu na 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 06. 2012 1. Zahájení zasedání, schválení zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje

Více

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013 USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013 USNESENÍ Č. 165/2013 Doporučení postupu určenému zastupiteli při vyhodnocení výsledků projednání a návrhu rozhodnutí o námitkách

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ z 30. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 19. října 2015 v budově Krajského

Více

Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 6. 2013

Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 6. 2013 Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 6. 2013 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 44 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Mgr. Richter

Více

Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 20. 1. 2014

Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 20. 1. 2014 Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 20. 1. 2014 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René

Více

č. OLP/548/2010 uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 1. Liberecký kraj Se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 IČ: 70891508

č. OLP/548/2010 uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 1. Liberecký kraj Se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 IČ: 70891508 Dodatek č. 9 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2010 do roku 2014

Více

USNESENÍ z 1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14.01.2013

USNESENÍ z 1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14.01.2013 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 1. schůze

Více

Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 30.10.2007

Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 30.10.2007 Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 30.10.2007 Hovory s občany Téma: Privatizace městských bytů Téma: Rekonstrukce městských bytů určených k privatizaci Téma:

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 28. 8. 2007

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 28. 8. 2007 Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 28. 8. 2007 USNESENÍ č. 197/07/ZK Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení

Více

Zápis č. 7 ze zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje

Zápis č. 7 ze zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje Zápis č. 7 ze zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje Termín: Místo : Přítomní: 10. 8. 2010 od 16:00 hod Krajský úřad Libereckého kraje dle prezenční listiny

Více

USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14.09.2015

USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14.09.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

USNESENÍ z 3. schůze Rady města Semily konané dne 21.01.2015

USNESENÍ z 3. schůze Rady města Semily konané dne 21.01.2015 Rok 2015 USNESENÍ z 3. schůze Rady města Semily konané dne 21.01.2015 Rada města Semily po projednání: 150121/RM/31 A) zápis z jednání Dozorčí rady Nemocnice s poliklinikou vsemilech ze dne 08.01.2018

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 6. 2015 Bod pořadu jednání: Aktualizace složení Řídícího výboru IPRM Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2009

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2009 Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2009 Přítomno: Omluveni: 44 členů zastupitelstva (dle přiložené listiny) Ing. Jiří Kittner, JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, dostaví

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.08.2015

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.08.2015 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.08.2015 Bod pořadu jednání: 87. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 222/15 úprava kapitol 920 04 kapitálové výdaje odboru školství, mládeže,

Více

vážení občané libereckého kraje,

vážení občané libereckého kraje, Úvodní slovo hejtmana libereckého kraje vážení občané libereckého kraje, nová politická reprezentace libereckého kraje, která vzešla z listopadových voleb roku 2012, předkládá výroční zprávu za druhý rok

Více

Z á p i s. 1. Zahájení, přivítání přítomných, představení a schválení přizvaných hostů, schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu

Z á p i s. 1. Zahájení, přivítání přítomných, představení a schválení přizvaných hostů, schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu Z á p i s ze 13. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 10. 2014 od 12.30 hod. v RegioCentru Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

Zastupitelstvo Ústeckého kraje Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Zastupitelstvo

Více

Z á p i s č. 2 z 2. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 10. 2. 2015

Z á p i s č. 2 z 2. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 10. 2. 2015 Z á p i s č. 2 z 2. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 0. 2. 205 Přítomno: Ověřovatelé: Omluven: Zapisovatelka: 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Josef

Více

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje z 18. srpna 2015

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje z 18. srpna 2015 Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje z 18. srpna 2015 usnesení č. 69/6/2015/VVVZ s c h v a l u j e program 6. zasedání konaného dne 18. 8. 2015. PRO:

Více

USNESENÍ z 39. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 16. prosince 2009

USNESENÍ z 39. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 16. prosince 2009 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 39.

Více

Rada Ústeckého kraje. Usnesení

Rada Ústeckého kraje. Usnesení Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. / Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Rada Ústeckého kraje

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 9. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS

Více

Program 2./V zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Program 2./V zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Program 2./V zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 20. 12. 2016 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisů z ustavujícího zasedání ZK konaného dne 22. 11. 2016 a z 1./V zasedání

Více

Z á p i s z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29. 10. 2013

Z á p i s z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29. 10. 2013 Z á p i s z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29. 10. 2013 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 44 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Mgr. Otakar

Více

Program 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Program 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Program 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 05. 2017 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 4. 2017

Více

Program 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Program 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Program 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 01. 2017 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu ze 2./V zasedání Zastupitelstva kraje konaného dne 20. 12. 2016, určení

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení akcionáři, vážení občané,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení akcionáři, vážení občané, 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚVODNÍ SLOVO Vážení akcionáři, vážení občané, dovolte, abych Vám předložil Výroční zprávu akciové společnosti Silnice LK za rok 2012, ve které bych Vás chtěl informovat o tom, jak si

Více

Návrh programu na 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 18. 12. 2018 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Více

USNESENÍ z 37. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 26.11.2012

USNESENÍ z 37. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 26.11.2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 37.

Více

Výpis usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Výpis usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Výpis usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29.01.2013 USNESENÍ č. 1/13/ZK Rozhodnutí o on-line přenosu a pořízení audio-video záznamu z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 2. zasedání dne 26.01.2015

V Ý P I S U S N E S E N Í z 2. zasedání dne 26.01.2015 R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E V Ý P I S U S N E S E N Í z 2. zasedání dne 26.01.2015 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0039/R02/15 b e r e n a v ě d o m í zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a

Více

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého Veleslavínova 18, P.O. BOX 103, 702 00 Ostrava Mor. Ostrava VÁŠ DOPIS / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA OSTRAVA SBS/25113/2014/OBÚ-05/9/511/Ing.Sk

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 6. 2012

Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 6. 2012 Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 6. 2012 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 41 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Ing. Jiří

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 Usnesení s termínem č.: 1136 ONI ihned 985 Taj. (OSVV) 13.10. 879 Taj. (ONI) 13.10. 619 HNsP 27.10. 981 Taj. 13.10.

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 23.11.2012 Naše zn.: Vyřizuje: MUCL/81773/2012/Kop Ing. Kopřivová Jana Telefon: 487 881

Více

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2015

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2015 Strana: 1/5 Rok / č. výpisu: 2015/1 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ27 0300 0000 0002 6819 4029 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK Frekvence: měsíční Pobočka: Na Poříčí 24-26, Praha 1 Kontakt: Iveta

Více

USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1. 6. 2004

USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1. 6. 2004 USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1. 6. 2004 USNESENÍ Č. 294/04 Odvolání člena správní rady Ekofondu souhlasí s odvoláním člena správní rady Ekofondum Mgr. Jana Korytáře z funkce

Více

USNESENÍ Z 5. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 24. 5. 2011

USNESENÍ Z 5. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 24. 5. 2011 USNESENÍ Z 5. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 24. 5. 2011 USNESENÍ Č. 382/2011 Zřízení komise pro veřejné zakázky z ř izuje komisi pro veřejné zakázky, vydává Statut komise pro veřejné

Více

Program na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Program na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Program na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 28. 02. 2017 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 1. 2017,

Více

USNESENÍ z 38. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 21. listopadu 2007

USNESENÍ z 38. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 21. listopadu 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 38.

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení ze 6. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 19. 9.

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení ze 6. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 19. 9. Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Přítomni: Petr Šmaus, Miroslav Bíca, Lumír Hrubý, Ivana Jandová, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař, Ing. Jiří Pokorný, Jaroslav

Více

USNESENÍ ZE 14. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 9. 2007

USNESENÍ ZE 14. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 9. 2007 USNESENÍ ZE 14. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 9. 2007 USNESENÍ Č. 442/07 Majetkoprávní operace odbor rozvojových projektů majetkoprávní operaci pod bodem: I. Výpůjčka: Rada města výpůjčku

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 5.10.2015

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 5.10.2015 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 5.10.2015 Přítomno Omluvena Dále přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny : Ing. Kateřina Lesáková, zastupitelka : 5 občanů,

Více

11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.06.2013

11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.06.2013 1 ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 002013 Pořadí jednání č. 61 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 140/13 snížení kapitoly 91903 Pokladní správa a navýšení kapitoly 92606 Dotační fond a poskytnutí

Více

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 3. zasedání ze dne 11.

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 3. zasedání ze dne 11. Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 3. zasedání ze dne 11. března 2008 Usnesení 16/3/08/VVVZS s c h v a l u j e upravený program jednání. Usnesení

Více

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2007 Obsah textové části I. Rozpočtový proces 1. Příprava rozpočtu kraje 2007 str. 1 2. Schválený

Více

Program 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Program 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Program 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 09. 2017 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29. 8. 2017

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009 Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 126 Vydána dne 25.9.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4214. Zpráva o vyřízení interpelací 4215. Návrh na změnu

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 5. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 5. 2015 Bod pořadu jednání: Věc: Plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2015 Zpracoval: odbor, oddělení: Kateřina

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK USNESENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK USNESENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK USNESENÍ z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 6. listopadu 2014 v 9.00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku I. ZAHÁJENÍ,

Více

JUDr. M. Stejskal, L. Merta, V. Jandejsková, J. Pfeifer, Mgr. H. Katzerová, Ing. J. Falta, J. Koubek, K. Medková, Luboš Merta

JUDr. M. Stejskal, L. Merta, V. Jandejsková, J. Pfeifer, Mgr. H. Katzerová, Ing. J. Falta, J. Koubek, K. Medková, Luboš Merta Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce ve Výprachticích konaného dne v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Omluveni: Hosté: JUDr. M. Stejskal, L. Merta, V. Jandejsková, J.

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015 od 8:00:00 do 15:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Z á p i s č. 21 z 21. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 21. 12. 2015

Z á p i s č. 21 z 21. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 21. 12. 2015 Z á p i s č. 21 z 21. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 21. 12. 2015 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. Marie

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

Návrh programu na 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 10. 2017 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26.

Více

Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva konaného dne 26. 02. 2013 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva konaného dne 29. 1. 2013, určení zapisovatelky 2.

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004

S O U B O R U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004 S O U B O R U S N E S E N Í z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 352/2004/RK 2. Aktualizace plánů projektů AP PRK

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.9.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Program 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Program 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Program 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 06. 2017 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu ze 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 5. 2017

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2014 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

Rada Ústeckého kraje. Usnesení

Rada Ústeckého kraje. Usnesení Rada Ústeckého kraje Usnesení ze 41. schůze Rady Ústeckého kraje III. volební období 2008 2012, konané dne 10. 3. 2010 od 12:40 hodin do 15:05 hodin v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební

Více

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 5. 2016

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 5. 2016 Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 5. 216 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 42 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Hana Maierová,

Více

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 27.4.2011 120/2011 Moudrá Hana, starostka Zastupitelstvo města ukládá starostce

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 51. schůzi Rady Plzeňského kraje na 23.03.2015 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu Výpis usnesení z 5. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 4. 2017 Program: 1. Odvolání členů Rady Jihočeského kraje Usnesení

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 87 Vydána dne 23. 8. 2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2767. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více