Projekt SIPVZ 1982P2006. Využití digitálního videa ve výuce osobnostní, sociální a mediální výchovy. Výukový materiál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt SIPVZ 1982P2006. Využití digitálního videa ve výuce osobnostní, sociální a mediální výchovy. Výukový materiál"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace, Mysločovice 150, tel /3, fax , Projekt SIPVZ 1982P2006 Využití digitálního videa ve výuce osobnostní, sociální a mediální výchovy Výukový materiál Časy se mění Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ Tento výukový materiál lze využít v jednotlivých vyučovacích hodinách /v předmětech Český jazyk a komunikace, Výtvarná výchova, Hudební výchova, Výchova k občanství, Výchova ke zdraví a Informatika/ nebo v rámci projektu. Pomocí prvků dramatické výchovy /práce s maskou, řeč těla, živé obrazy, zvládání prostoru, seberegulace, týmová spolupráce, divadelní tvar, komunikace a mediální výstupy/ je u žáků zvyšováno sebevědomí, sebeúcta a sebedůvěra.. Ukázky byly pořízeny se souhlasem rodičů žáků při projektu Noc ve škole aneb Časy se mění, kterého se zúčastnili žáci 9. A a 9. B. Projekt byl zároveň přípravnou fází k nácviku vystoupení na každoročně pořádanou školní akademii. V rámci kroužku digitálního videa a informatiky byly videomateriály zpracovány a dále využívány k sebereflexi žáků. Součástí této metodiky jsou i videoukázky, které si můžete prohlédnout na webových stránkách školy Mgr. Pavel Fryštacký, Magda Blahová, Marcela Langerová, řešitelský tým

2

3 Název lekce: Časy se mění 1 Cíl lekce: Uvědomění si pojmu čas, přítomnost, minulost, budoucnost Kooperace Práce s důvěrou Osobnostní rozvoj Verbální a neverbální komunikace Seberegulace Zvládání prostoru Vazba na vzdělávací oblasti: Člověk a společnost Člověk ve společnosti Člověk jako jedinec Člověk a zdraví - Vztahy mezi lidmi a formy soužití Osobnostní a sociální rozvoj Dramatická výchova Základní předpoklady dramatického jednání Informační a komunikační technologie Zpracování a využití informací Délka lekce: 2 vyučovací hodiny Pomůcky: šátky, hodiny, CD- tikot hodin, fixy, kartony Průběh lekce: 1. Rozehřívací část Rozdělení žáků podle velikosti dlaně bez slovní komunikace Zavázání očí Vytvoření hada Průchod neznámým terénem

4 Vytvoření dvojic - měli by si důvěřovat Vodič vede pouze lehkým dotekem ukazováčku

5 2. Uvědomění si pojmu čas Žáci vstupují po jednom za tikotu hodin, volí si místo a zvažují pojem čas Zápis vyvolaných pocitů Rozdělení do tří skupin bylo - je - bude Práce ve skupině, definice co pro nás tyto pojmy znamenají Prezentace Reflexe

6 Název lekce: Časy se mění 2 Cíl lekce: Reflexe zážitků ze školní docházky Prezentace Sebereflexe Kooperace Komunikace Výtvarné zpracování Týmová spolupráce Práce s maskou Živé obrazy Vazba na vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace Komunikační a slohová výchova Člověk a společnost Člověk ve společnosti Člověk jako jedinec Člověk a zdraví - Vztahy mezi lidmi a formy soužití Osobnostní a sociální rozvoj Umění a kultura Rozvíjení smyslové citlivosti Dramatická výchova Základní předpoklady dramatického jednání Proces dramatické a inscenační tvorby Informační a komunikační technologie Zpracování a využití informací Délka lekce: 2 vyučovací hodiny Pomůcky: kartony, fixy, pastelky, kufr s kostýmy a líčidly, popř. krepový papír

7 Průběh lekce: 1. Rozehřívací část Vytvoření těsného kruhu Podsunutí kolen, usednutí Pohyb vpřed 2. Reflexe zážitků ze školní docházky Rozdělení do skupin Výtvarné zpracování Tak šel čas

8 Výběr jednoho zážitku, živý obraz Divadelní tvar scénář, scéna, herec,maska, kostým, režie Prezentace divadelních tvarů

9 Reflexe

10 Název lekce: Časy se mění 3 Cíl lekce: Nácvik písně Časy se mění Kooperace Zvyšování sebevědomí Koordinace pohybů, rytmus Vazba na vzdělávací oblasti: Člověk a společnost Člověk ve společnosti Člověk jako jedinec Člověk a zdraví - Osobnostní a sociální rozvoj Umění a kultura Vokální činnosti Instrumentální činnosti Hudebně pohybové činnosti Informační a komunikační technologie Zpracování a využití informací Délka lekce: 1 vyučovací hodina Pomůcky: doprovod písně Časy se mění, text Průběh lekce: 1. Rozehřívací část Osvobozovací honička Na Kevina (pohled do očí, zařve) Rytmická cvičení

11 Hlasová cvičení Dechová cvičení Rozdělení do dvojic 2. Nácvik písně Časy se mění 3. Reflexe