Výroční zpráva občanského sdružení Pro zdraví 21

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva občanského sdružení Pro zdraví 21"

Transkript

1 1 Výroční zpráva občanského sdružení Pro zdraví 21 Název : Pro zdraví 21 IČ: Sídlo: Žloukovice 34, Nižbor Pobočka: Havlíčkova 100, Beroun Statutární zástupce: Zdeňka Benešová 1. Úvodní slovo Poprvé a s radostí píšu výroční zprávu občanského sdružení Pro zdraví 21. Většinu celoroční práce jsme zaměřeni na naše cíle. Výroční zpráva dává možnost zastavit se a ohlédnout za uplynulým rokem a ujistit se, že to co jsme před relativně krátkou dobou vymysleli a postavili na nohy, je založeno opravdu tak, jak si přejeme. Zdá se, že nejenže je, ale má i optimální podmínky k růstu. S úlevou mohu konstatovat, že se nám podařilo rozběhnout služby nad rámec našeho očekávání. Naším největším přáním do budoucna je zachovat hlavní myšlenkupodporovat děti a mládež v náročné životní situaci a rodiny v efektivním sladění rodičovských a profesních rolí. Děkuji všem za dosavadní spolupráci na našem projektu. Díky za vše dobré v nás. Zdeňka Benešová předsedkyně a koordinátorka

2 2 2. Lidé v Pro zdraví 21 Statutární orgán Zdeňka Benešová- předsedkyně Zdeňka Černá- místopředsedkyně Miroslav Ulbert Dobrovolníci Zdeňka Benešová koordinátorka Vystudovala SPgŠ obor vychovatelství a předškolní a mimoškolní pedagogika. Pracovala jako vychovatelka ve školní družině, učitelka MŠ a dobrovolnice v Rodinném centru Makovice Nižbor. V současné době studuje obor, který je zároveň jejím koníčkem- Výchovu ke zdraví a základy společenských věd na Pedf UK. Má tři děti- dva syny 18 a 10 a dceru 13. Jejím dalším zájmem je zahrada, výtvarné činnosti, design a sport. Zdeňka Černá personální řízení Studovala SOUD, absolvovala roční kurz vedení jednoduchého a podvojného účetnictví u spol. MAVO akreditované MŠMT. Praxe v administrativě 10 let. Jejím koníčkem je četba a studium cizích jazyků- AJ a IJ. Zabývá se účetnictvím neziskových organizací. Do sdružení vnáší řád, systém a drží celý chod administrativně pohromadě. Kateřina Kindlová Pedagog volného času- Klub po škole Absolvovala Pedagogické lyceum- specializace Dramatická výchova, studentka oboru Pedagogika na FF UK. Jejím největším koníčkem je četba a výtvarná práce. V minulosti spolupracovala se ŠD na literárně- výtvarných projektech pro děti. Pracovala jako zástupce vedoucího v odborném knihkupectví. Lenka Pukančíková Pedagog volného času Centru mládeže- vedoucí ICM Absolventka Pedagogického lycea se specializací Dramatická výchova, v současnosti dokončuje obor Pedagogika na FF UK. Zajímá se o historii a svůj koníček uplatnila jako průvodkyně v muzeu Žebrák, na praxi v Okresním archivu Beroun. Ve volném čase se věnuje literárně- tvůrčí činnosti, kterou se chystá rozvíjet v řadách mládeže, praxi ve svém koníčku získala v nakladatelství Vyšehrad. V rámci praxe získala zkušenosti na ZŠ UK Otakara Chlupa.

3 3 Lektoři Mgr. Aranka Bartoníčková- Klub nadaných dětí Ing. Ondřej Randák- Svět fotografování Mgr. Ludmila Hudcová- psychoterapeut, arteterapeut, kouč Mgr. Jana Randáková- psycholog, kouč Technická pomoc Ladislav Černý Jiří Petržela Miroslav Ulbert Kamil Hrodek Tomáš Hůla Tomáš Rýdl Kontaktní údaje Občanské sdružení Pro zdraví 21 Žloukovice Nižbor Pobočka Centrum pro rodinu Havlíčkova Beroun 3. Ohlédnutí zpět V roce 2010 se začala vyvíjet myšlenka založení občanského sdružení podporujícího zdraví v biopsychosociálním kontextu. Naším cílem bylo zaměřit se na rodinu jako instituci vyžadující podporu v neustále rychle se proměňující společnosti, zejména pak na děti školního věku a mládež. V listopadu 2010 jsme zažádali o registraci občanského sdružení Pro zdraví 21, která nám byla udělena dne Ministerstvem vnitra. Ve chvíli založení mělo sdružení 3 členy: Zdeňku Benešovou, Zdeňku Černou, za mládež Miroslava Ulberta. Od té doby intenzivně probíhaly přípravy otevření Centra pro rodinu a Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Berouně, čemuž předcházely rozhovory s rodinami o jejich potřebách a zkušenostech, spolupráce s městem Beroun (SPOD), PPP Králův Dvůr, Centrem duševního zdraví, ZŠ a SŠ. Oslovili jsme řadu firem s žádostí o pomoc při zřizování, probíhal výběr co nejvhodnějších prostor vzhledem v lokalitě co nejvýhodnější pro cílovou skupinu.

4 4 Realizace projektu Centrum pro rodinu K se podařilo otevřít Centrum pro rodinu, které si klade za cíl rozvíjet služby prorodinných aktivit s hlavním zaměřením na rodiny se školními dětmi a mládež a podporovat zdraví b biopsychosociálním kontextu. Aktivně vyhledáváme potřeby rodin a snažíme se na ně reagovat. Z podnětů rodičů a města jsme proto zřídili v rámci Centra pro rodinu Klub po škole, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, organizujeme dva zájmové kroužky (Klub nadaných dětí a Svět fotografování). Byli jsme městem Beroun zařazeni do Komunitního plánování. Organizační struktura Centra pro rodinu 1. Klub po škole Družina jinak. Klub po škole reaguje na potřebu rodičů zajistit péči o jejich děti (které již nemají nárok na školní družinu nebo pro ně školní družina není vyhovující) v době po školním vyučování, kdy čekají na dopravní spoj domů, zájmový kroužek, nemají kde být se svými vrstevníky nebo nechtějí být doma samy. Cílovou skupinou jsou děti 6-12 let. Roční plán Klubu po škole je v souladu s rámcovým programem školní družiny. Součástí klubu je služba Doprovod dětemděti pedagog převádí na jeho zájmové kroužky či ze školy do klubu. Klub organizuje jednorázové akce- výtvarné a tradiční techniky, výlety apod. Klub je otevřen pondělí- pátek od 12-18h.

5 5 Pravidelné ROČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ - pobyty venku poznávání okolí - dodržování pravidel Klubu domluvených společně s dětmi - skupinové práce - pokusy pro malé vědce - využívání všech prostor Klubu (relaxační místnost, výtvarný a čtenářský koutek ) - rozhovory s dětmi předcházení úrazům, základy první pomoci, bezpečnost před každou činností, naučím se říkat ne (př. cizím lidem na ulici, kteří nás chtějí svézt) - projekt Ctnost na každý měsíc - Tvoření učení se různým výtvarným technikám - Čtenářská odpoledne na koberci - Poznáváme svět hudby (nejen hezké melodie a zpěv, ale i zvuky kolem nás) Příležitostné - křeslo pro hosta - besedy s významnými osobnostmi o zajímavých a důležitých věcech (zdravotní sestra, novinářka, spisovatel ) - oslavy významných dnů v roce (Den dětí, Den matek ) - oslavy narozenin dětí v Klubu - společné podvečery dětí a rodičů - výroba maličkostí pro potěšení vánoční dárky seniorům, dětem v nemocnici ve spolupráci s ICM - návštěvy akcí konaných v Berouně (a okolí) výstavy, koncerty, trhy - týden zdraví (zdravé stravování, hygiena, pohyb, odpočinek, základy první pomoci s odborníkem) Spontánní činnosti - dostatek prostoru pro svobodnou volbu hry či jiné činnosti dle vlastní nálady, chuti, možnosti - společenské hry - hry se stavebnicemi - pedagog podněcuje, motivuje k vlastním aktivitám dětí, stojí poblíž a vstupuje pouze v nutném případě, kdy je např. třeba řešit vzniklý konflikt jeho řešení vždy pedagog hledá společně s dětmi Odpočinkové činnosti - jedná se nejen o klidové činnosti, ale také o aktivní odpočinek (včetně aktivit venku) - relaxační hry a techniky (relaxace s hudbou, uvolnění těla ) - společenské hry a stavebnice - předčítání - pohybově tvořivé hry - možnost využití relaxačního prostoru s kobercem, polštáři a dekami Vzdělávací činnosti - příprava na vyučování - didaktické hry - pomoc při psaní domácích úkolů - interkulturní a ekologická výchova (nejrůznější témata v nejrůznějších činnostech) - společenské hry (př. Česko) - sebevzdělávání kvízy, rébusy, hádanky, hlavolamy, slovíčkaření, vyhledávání informací v různých zdrojích (knihy, encyklopedie, časopis

6 6 DOBRÁ VLASTNOST NAD ZLATO Společně jsme s dětmi vybrali všechny dobré vlastnosti, které nás napadly a ke každé z nich jsme postupně zkusili vylovit z paměti situaci, kdy tuto vlastnost nějaký člověk v našem okolí prokázal. Na začátku každého měsíce vždy jednu vybereme, přišpendlíme ji na šerpu dobrých vlastností a pokud si v Klubu (i mimo něj) všimneme, že se někdo ocitl v situaci, kdy se zachoval jako nositel této vlastnosti, šerpu mu při nejbližším společném povídání navlékneme a zeptáme se ho nejen na jeho pocity, ale také na to, co ho vedlo k tomu, aby tak reagoval. Cílem našeho projektu je, aby si děti více všímaly dobrých skutků a pozitivních událostí kolem sebe, v dnešním často velmi negativně naladěném světě. Je velmi důležité, aby si děti utvářely svůj zdravý hodnotový žebříček čemuž Dobrá vlastnost nad zlato jistě také napomáhá. 1. Vzdělávání dospělých Usilujeme o realizaci seminářů pro rodiče v oblasti pedagogiky, psychologie, rodinného práva, rodinné ekonomiky, výchovy ke zdraví a ekologie. Pořádáme celodenní semináře, které jsou koncipovány na soboty či neděle a dvou až tříhodinové úterní workshopy. Naším cílem je aktivizace rodičů k vědomějšímu řízení rodiny. 2. Zájmové kroužky Z požadavků rodičů zřizujeme dva zájmové kroužky: a) Klub nadaných dětí Klub nadaných dětí reaguje na nepokrytou specifickou potřebu nadprůměrně nadaných dětí, které jsou v současné době zařazeny do skupiny dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Z tohoto důvodu jsme zorganizovali testování žáků ZŠ tříd ve spolupráci s Menzou ČR. Testování se zúčastnilo 200 dětí z Berouna. Dětem, jejichž bodové hodnocení dosáhlo požadovaného počtu bodů, byla přidána k výsledkům přihláška do KND. Zároveň spolupracujeme s učiteli ZŠ pro případ, že některé děti neměly možnost testování a snažíme se tak aktivně vyhledávat nadané děti. KND povede zkušená učitelka JZŠ Beroun Mgr. Aranka Bartoníčková, která se specializuje na matematiku. KND se bude scházet od každou středu od h.

7 7 Den plný her V úterý od 12: 30 zveme všechny děti, rodiče i prarodiče k účasti na odpoledni plném her. Přijďte se s námi bavit, luštit, hádat, lámat si hlavu nebo si zahrát nejrůznější deskové a stolní hry. Zájemci z řad veřejnosti mají možnost otestovat si své IQ prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného testu. Den plný her pro Vás připravila Mensa ČR v Klubu po škole a ICM v Havlíčkově ulici 100 (2.patro), Beroun, tel Vstupné je dobrovolné. b) Svět fotografování Současná doba mladých lidí se vyznačuje zvýšeným zájmem o fotografování. Tento trend souvisí s rozvojem digitálních fotografií, zájmem o facebook a počítače. V rámci prevence v současnosti známých problémů s kyberšikanou a dalších sociálně patologických jevů se snažíme prostřednictvím zájmového kroužku Svět fotografování přiblížit se dětem a mládeži a vhodnou formou kultivovat jejich fotografický projev, využít jejich nadání a rozvíjet ho a v neposlední řadě prostřednictvím webu, výstav a tisku, šířit jejich práci jako inspiraci pro ostatní děti. Součástí lektorského působení je prohlubování vnímání dětí v souladu s jejich osobním rozvojem. Zájmový kroužek vede zkušený fotograf Ing. Ondřej Randák. 3. Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Pomáháme Vám objevit Vaši vlastní cestu. V září 2011 jsme získali registrace sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež s působností od Od té doby probíhají přípravy pro práci s neorganizovanou mládeží tak, abychom naši činnost mohli od ledna 2012 naplnit. Stali jsme se partnery

8 8 občanského sdružení Prostor a v rámci Individuálního projektu Středočeského kraje se nám podařilo získat pro chod NZDM ,- Kč na dobu od do Hlavní plánovanou metodou působení na děti a mládež je nabídnutí zdravého prostředí a nepřímého působení přes jejich vrstevníky. V této souvislosti budeme vybírat vůdčí děti a mládež, které budou koordinovat své vrstevníky, kteří chtějí tvořit a pomáhat. Činnosti: Časopis Aliter Od října 2011 připravujeme studentský časopis mládeže, kde má mládež prostor vyjádřit sama sebe, své potřeby, učit se kriticky myslet a kultivovat svůj projev. Zároveň chceme zpřístupnit veřejnosti tvorbu mládeže otiskováním fotografií, textů, básní a kreseb apod. Byl dán dohromady Redakční tým časopisu, který vyrážel do terénu za rozhovory. Z načerpaného materiálu bylo vytvořeno 1. číslo časopisu, které vyjde v lednu či únoru Dobrovolnictví V současné době se zpracovává žádost o Akreditaci v dobrovolné oblasti, tak aby mládež mohla pomáhat sociálně- znevýhodněným skupinám obyvatel. 4. Informační centrum mládeže Maják v moři informací Souzníme s myšlenkou, že současná doba přináší přemíru informací a následně vnímáme jako potřebné učit děti a mládež s informacemi pracovat a ptát se. ICM shromažďuje informace pro mládež z oblastí, které se mladých lidí nejvíce týkají. Nabízíme možnost podpory v přípravě potřeby pomoci s přípravou na vyučování, nekomerčních cen za tisk, kopírování a scanování, prostor k rozhovoru a možnost dobrovolné práce na právě

9 9 vznikajícím časopisu Aliter a v pomoci v sociálně znevýhodněným skupinám obyvatel (děti, senioři). 5. Financování V uplynulém roce jsme čerpali převážně z vlastních zdrojů na zařízení prostor, administrativních záležitostí apod. Výnosy tvořili placené služby z Klubu po škole a vzdělávacích seminářů. Náklady Webové stránky ,- Kč Záloha na prostory ,- Kč Nábytek ,- Kč Administrativní náklady 2 500,- Kč Výtvarné potřeby 5000,- Kč Počítačová technika 6 000,- Kč Nájem září až prosinec ,- Kč Pojistné 1500,- Kč Celkem náklady ,- Kč Výnosy Klub po škole (pedagogická činnost) ,- kč Pronájem prostor 1200,- kč Zájmový kroužek Svět fotografování 4000,- Kč Semináře a workshopy 2000,- Kč Celkem výnosy 19200,- Kč Sponzorské dary Tipsport Beroun ,- Kč Cembrit Beroun 3000,- Kč Nábytek pro tebe 2x minipohovka 6. Informovanost o projektu a jeho propagace O našich službách pravidelně informujeme veřejnost formou letáků, webu, rozhlasu, novin apod.

10 10 7. Poděkování Především děkujeme za spolupráci partnerskému občanskému sdružení Prostor, Středočeskému kraji, městu Beroun za vstřícné přijetí do Komunitního plánování, SPOD, Centru duševního zdraví- Mgr. Ludmile Hudcové, PhDr. Barboře Janečkové Ph.d. za odbornou spolupráci. Dále pak PPP Králův dvůr, ZŠ a SŠ Beroun (Pedagogické lyceum- Mgr. Romanu Musilovi, SOU Hlinky). Za finanční podporu děkujeme: Tipsport a. s. Beroun Cembrit a. s. Beroun Nábytek pro tebe Děkujeme Komerční bance a.s. za bezplatné vedení účtu. Zvláštní poděkování patří všem úžasným lidem- dobrovolníkům za jejich ochotu, empatii a schopnost podpory. Dne Podpis