se sídlem Hudcova 78c, Brno , IČ: , DIČ: CZ , tel.: , Znalecký posudek č.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č."

Transkript

1 STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn , IČ: , DIČ: CZ , tel.: , Znalecký psudek č Ve věci : O ceně nemvitsti včetně příslušenství zapsané na listu vlastnictví č. 351 u Katastrálníh úřadu pr Mravskslezský kraj, Katastrální pracviště Bruntál, pr bec Svbdné Heřmanice, k.ú. Svbdné Heřmanice. Objednatel: Účel psudku : Mgr. Jan Krejsta sudní exekutr, Exekutrský úřad Brn-měst Hrní 729/32, Brn IČ: Zjištění bvyklé ceny nemvitsti pr ptřebu exekučníh řízení na základě usnesení č.j. 159 EX 01032/11-210; prvedené exekuce prdejem nemvitých věcí pvinnéh Richarda Baluška, bytem Nemcniční čp.10, Dvrce Zhtvitel psudku: STATIKUM s.r.., znalecký ústav zapsaný Ministerstvem spravedlnsti ČR Odpvědní zpracvatelé: Ing. Lukáš Pejchal, Ing. Jiří Kuchynka Pčet stran psudku: stran přílh Pčet vyhtvení : 3, z th 2x bjednatel, 1x archiv znaleckéh ústavu

2 STATIKUM s. r Obsah 1. NÁLEZ Identifikace předmětu cenění Charakteristika bce a plha nemvitsti Ppis nemvitsti Vlastnické a evidenční údaje Prhlídka a zaměření nemvitsti Pdklady pr vypracvání znaleckéh psudku OCENĚNÍ Vyhláška 441/2013 Sb Základní infrmace Ocenění prvnávací metdu Kmerční bjekty REKAPITULACE ZNALECKÁ DOLOŽKA PŘÍLOHY Seznam přílh Přílha č. 1: Ftdkumentace z místníh šetření... 5 listů Přílha č. 2: Výpisy z katastru nemvitstí + Kpie katastrálních map... 8 listů Str. 2

3 STATIKUM s. r NÁLEZ 1.1 Identifikace předmětu cenění Nemvitsti pvinnéh Richarda Baluška, bytem Nemcniční čp.10, Dvrce ve splečném jmění manželů s Baluškvá Dbrmila, Sklvská 9, Bruntál zapsané na listu vlastnictví č. 351 u Katastrálníh úřadu pr Mravskslezský kraj, Katastrální pracviště Bruntál, pr bec Svbdné Heřmanice, kat. území Svbdné Heřmanice, a t: - Pzemek, parcela 209 výměře 367m², zahrada - Pzemek, parcela St. 133/1 výměře 720m2, zastavěná plcha a nádvří - Stavba, část bce Svbdné Heřmanice, čp. 9, rd.dům na parcele č. St. 133/1 1.2 Charakteristika bce a plha nemvitsti Obec Svbdné Heřmanice se nachází na území kresu Bruntál a náleží pd Mravskslezský kraj. Příslušnu bcí s rzšířenu půsbnstí je rvněž kresní měst Bruntál. Obec Svbdné Heřmanice se rzkládá asi 18 km výchdně d Bruntálu. Z turistickéh hlediska patří d hrské blasti Jeseníků. Na katastrálním území tét středně velké vesnice má nahlášený trvalý pbyt 535 byvatel. Obec je vzdálená přibližně 12 km d plských hranic. V bci se nachází základní škla, sprtvní hřiště, knihvna, kstel a hřbitv. V bci se rvněž nachází pšta. V bci je vybudvaný becní vdvd a plynvd. Oceňvaný dům se nachází v ulici Sklvská v blízksti centra bce. 1.3 Ppis nemvitsti Jedná se samstatně stjící částečně pdsklepený rdinný dům. U nemvitsti se nepdařil zjistit její přesné stáří, dle infrmací pskytnutých pvinným je cca 100 let stará. Dle infrmací pskytnutých pvinným prběhla na nemvitsti v rce 1999 prava střechy a výměna střešní krytiny, v rce 2004 výměna ken a vybudvání přístavby a cca v rce 2009 nvá vnější mítka. Dům je d ulice ddělen zahradu, přístup je mžný branku z ulice Sklvská neb z kryté parkvací plchy nacházejícíh se jihzápadně d dmu. Z jihvýchdní strany je bjekt přístupný rvněž pr mtrvá vzidla, přičemž parkvání je mžné na zpevněné plše ze zámkvé dlažby u dmu. Dům je zděný s dřevěnu verandu v jeh výchdní části. Objekt má sedlvu střechu s plvalbu s břidličnu krytinu. V 1. PP se nachází 3 místnsti sklepů, d nichž je mžný vstup schdištěm z 1. NP neb ze zahrady. V 1. NP se nachází bytné prstry skládající se z 5 pkjů, kuchyně, uzavřené verandy, předsíně, kupelny a WC. V 2. NP se nachází půda, v níž byla zahájena přestavba na bytné pdkrví. Nemvitsti je připjena k plynu, vdvdu a elektřině, kanalizace je svedena d jímky, která je splečná se dvěma klními dmy. Nemvitst je vytápěna ktlem na tuhá paliva, ve sklepě se nachází ktel na plyn, který však není v sučasné dbě využíván. Jak zdrj teplé vdy služí elektrický bjler. Stavebnětechnický stav bjektů je dbrý s předpkladem drbných prav. K dmu náleží zpevněná plcha nádvří. Str. 3

4 STATIKUM s. r Dle místníh šetření a dle dstupných pdkladvých materiálů na dražených nemvitstech neváznu žádná věcná břemena ani nájemní práva, která nezaniknu dražbu. Při místním šetření nebyly zjištěny mvité věci, které by tvřily s nemvitstí příslušenství. Při místním šetření byl zjištěn následující nemvité příslušenství ceňvané nemvitsti zpevněná plcha ze zámkvé dlažby. Tyt úpravy jsu zahrnuty v ceně bjektu stanvené dle ceňvacíh předpisu. 1.4 Vlastnické a evidenční údaje Dle výpisu z katastru nemvitstí ze dne je na listu vlastnictví č. 351 pr k.ú. Svbdné Heřmanice, bec Svbdné Heřmanice, Katastrálním úřadě pr Mravskslezský kraj jak vlastník zapsán: Vlastnické práv Pdíl SJM Balušek Richard Ing. a Baluškvá Dbrmila Ing., Balušek Richard Ing., Nemcniční 10, Dvrce Baluškvá Dbrmila Ing., Sklvská 9, Svbdné Heřmanice 1.5 Prhlídka a zaměření nemvitsti Prhlídka a zaměření nemvitsti byla prvedena dne za přítmnsti zástupce znaleckéh ústavu STATIKUM s.r.., Mgr. Davida Pejchala a pvinnéh Ing. Richarda Baluška. 1.6 Pdklady pr vypracvání znaleckéh psudku Výpis z katastru nemvitstí pr bec Svbdné Heřmanice, k.ú. Svbdné Heřmanice, u Katastrálníh úřadu pr Mravskslezský kraj, katastrální pracviště Bruntál, pr nemvitsti zapsané na listu vlastnictví č. 351; vyhtvený dne ; Dplňující infrmace k předmětu cenění pskytnuté bjednatelem a pvinným; Infrmace z realitníh serveru; Vlastní databáze znalce; Skutečnsti a výměry zjištěné na místě samém při místním šetření a ftdkumentace z místníh šetření, ze dne ; Prjektvá dkumentace pskytnutá pvinným Zákn č. 151/1997 Sb., ceňvání majetku a změně některých záknů (zákn ceňvání majetku); Zákn č. 36/1967 Sb., znalcích a tlumčnících, ve znění zákna č. 322/2006 Sb., zákna č. 227/2009 Sb. a zákna č. 444/2011 s účinnstí d ; Str. 4

5 STATIKUM s. r Vyhláška Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., kteru se prvádějí některá ustanvení zákna č. 151/1997 Sb. ceňvání majetku a změně některých záknů (zákn ceňvání majetku), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb., vyhlášky č. 364/2010 Sb., vyhlášky č. 387/2011 Sb., vyhlášky č. 450/2012 Sb a vyhlášky č. 441/2013 Sb. s účinnstí d ; BRADÁČ a kl. Terie ceňvání nemvitstí, VIII. přepracvané a dplněné vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.., 2009; ZAZVONIL ZBYNĚK Odhad hdnty pzemků, VŠE v Praze, nakladatelství Oecnmica, Institut ceňvání majetku, 2007; DUŠEK DAVID Základy ceňvání nemvitstí, II. upravené vydání, Vyská škla eknmická v Praze, Institut ceňvání majetku, 2006; ZAZVONIL ZBYNĚK Prvnávací hdnta nemvitstí, I.vydání, nakladatelství EKOPRESS, s.r.., 2006; BRADÁČ a kl. Sudní znalectví, I.vydání, Akademické nakladatelství CERM, 2010; HÁLEK VÍTĚZSLAV Oceňvání majetku v praxi, I.vydání, DnauMedia s.r.., 2009; ZAZVONIL ZBYNĚK Oceňvání nemvitstí výnsvý přístup, I.vydání, nakladatelství Oecnmica 2010; IOM VŠE Praha: Návrh standardu pr ceňvání nemvitstí tržní hdntu, Praha, září Str. 5

6 STATIKUM s. r OCENĚNÍ Pr stanvení bvyklé ( = tržní, bchdvatelné) ceny neexistuje předpis, k dispzici je puze dbrná literatura respektive znalecké standardy. V záknu č.120/2001 Sb. sudních exekutrech a exekuční činnsti (exekuční řád) a změně dalších záknů je v 66 dst.5 uveden: Znalec ceňuje nemvitst a její příslušenství a jedntlivá práva a závady s nemvitstí spjené bvyklu cenu pdle zvláštníh předpisu dále dkaz na 2 dst.1 zákna č.151/1997 Sb. V 2 dst.1 zákna č. 151/1997 Sb., ceňvání majetku je tzv. bvyklá cena definvána následujícím způsbem: Obvyklu cenu se pr účely tht zákna rzumí cena, která by byla dsažena při prdejích stejnéh, ppřípadě bdbnéh majetku neb při pskytvání stejné neb bdbné služby v bvyklém bchdním styku v tuzemsku ke dni cenění. Přitm se zvažují všechny klnsti, které mají na cenu vliv, avšak d její výše se neprmítají vlivy mimřádných klnstí trhu, sbních pměrů prdávajícíh neb kupujícíh ani vliv zvláštní bliby. Mimřádnými klnstmi trhu se rzumějí například stav tísně prdávajícíh neb kupujícíh, důsledky přírdních či jiných kalamit. Osbními pměry se rzumějí zejména vztahy majetkvé, rdinné neb jiné sbní vztahy mezi prdávajícím a kupujícím. Zvláštní blibu se rzumí zvláštní hdnta přikládaná majetku neb službě vyplývající z sbníh vztahu k nim. V našem knkrétním případě je pužit realitní inzerce na internetu, která má již dnes mnh nástrjů, pmcí nichž lze s přesnstí sledvat změny nabídkvých cen. Na servrech je uváděn datum uvedení d prdeje a jejich případné pstupné slevy. Je nutn pčítat i s tím, že sleva je sjednána až při vlastním prdeji, takže knečný výsledek v inzerci není pdchycen. Prtže však tyt cenvé změny jsu c d místa i času prměnlivé, měl by dhadce využívat internetvých mžnstí k sledvání vztahu mezi nabídkvými a skutečně dsahvanými cenami a pužije-li jak vzrek nabízenu nemvitst, pak musí při adjustaci případný rzdíl přiměřeně uplatnit, přičemž v úvahu přichází puze snížení ceny vzrku. Při výběru vzrků pr prvnání je ptřeba vymezit tržní segmentu trhu cž by měl zajistit, aby nemvitsti byly pdbné především v následujících charakteristikách: - ve veliksti sídla a významu plhy pr účastníky trhu (samta, vesnice, spádvé sídl, předměstí, měst, centrum, regin, přihraničí, vnitrzemí, městské aglmerace, apd.), - typu nemvitstí zejména ve vazbě na účelvu vhdnst pužití jedntlivými účastníky trhu (bydlení, administrativa, služby, rekreace, výrba, speciální zaměření apd.), - veliksti ve vazbě na přiměřenst ptřeb c d rzsahu využití účastníky trhu (např. jednbytvé, vícebytvé, kmbinvané s prvzními prstry, vhdné pr drbné živnsti, pr větší splečnsti apd.), - stavu ve vazbě na perativní mžnsti využití účastníky trhu (kamžitě či pdmíněně využitelné, vlné, bsazené, s mezeným využitím, s mžnstí dalšíh rzvje, variabilní apd.), - kvality ve vazbě na způsb prvedení, vybavenst, kmfrt a kmplexnst ve vztahu k představám jedntlivých účastníků trhu (např. pdřadné, běžné kvality, exkluzivní, zcela jedinečné), Str. 6

7 STATIKUM s. r rzsahu půsbnsti na trhu ve vztahu k kruhu ptenciálních pptávajících (lkální, reginální, celstátní, nadnárdní), - řadvé kategrizaci hdnty ve vztahu k rzpčtvým mezením pptávajících a představám nabízejících (například 1 mil. Kč, d 3 mil. Kč, d 10 mil Kč atd) Jak pdpůrná metda je zvlena metda administrativní. 2.1 Vyhláška 441/2013 Sb. Ocenění je prveden pdle zákna č. 151/1997 Sb., ceňvání majetku ve znění záknů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb. a č. 340/2013 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb Základní infrmace Adresa předmětu cenění: Svbdné Heřmanice Svbdné Heřmanice Kraj: Mravskslezský Okres: Bruntál Obec: Svbdné Heřmanice Katastrální území: Svbdné Heřmanice Pčet byvatel: 535 Základní cena stavebníh pzemku bce kresu ZCv = 510,00 Kč/m 2 Keficienty bce Název keficientu č. Pi O1. Velikst bce IV 0,65 O2. Hspdářsk-správní význam bce IV 0,60 O3. Plha bce V 0,80 O4. Technická infrastruktura v bci II 0,85 O5. Dpravní bslužnst bce IV 0,80 O6. Občanská vybavenst v bci IV 0,90 Základní cena stavebníh pzemku ZC = ZCv * O1 * O2 * O3 * O4 * O5 * O6 = 97,38 Kč/m 2 Ocenění staveb Hlavní stavby Zatřídění pr ptřeby cenění Typ bjektu: Rdinný dům 35 prvnávací metda Plha bjektu: Mravskslezský kraj, bec d byvatel Stáří stavby: 100 let Indexvaná průměrná cena IPC (přílha č ,- Kč/m 3 24): Zastavěné plchy a výšky pdlaží 1. PP: 4,5*4,8+2,4*4,8+6,6*2,9 = 52,26 m 2 Str. 7

8 STATIKUM s. r NP: 3,0*9,9 = 29,70 m 2 7,27*21,4 = 155,58 m 2 6,37*3,1 = 19,75 m 2 Zastřešení: 7,27*21,4 = 155,58 m 2 Název pdlaží Zastavěná plcha Knstrukční výška 1. PP: 52,26 m 2 2,34 m 1. NP: 29,70 m 2 2,57 m 155,58 m 2 2,83 m 19,75 m 2 2,83 m Zastřešení: 155,58 m 2 1,75 m Obestavěný prstr 1. PP: (4,5*4,8+2,4*4,8+6,6*2,9)*(2,34) = 122,29 m 3 1. NP: (3,0*9,9)*(2,57) = 76,33 m 3 (7,27*21,4)*(2,83) = 440,29 m 3 (6,37*3,1)*(2,83) = 55,88 m 3 Zastřešení: (7,27*21,4)*(1,75) = 272,26 m 3 Obestavěný prstr - celkem: = 967,05 m 3 Pdlažnst: Zastavěná plcha prvníh nadzemníh pdlaží: ZP1 = 205,03 m 2 Zastavěná plcha všech pdlaží: ZP = 412,87 m 2 Pdlažnst: ZP / ZP1 = 2,01 Výpčet indexu cenvéh prvnání Index vybavení Název znaku č. Vi 0. Typ stavby - nepdsklepený neb pdsklepený d plviny I typ A zastavěné plchy 1.NP - se šikmu neb strmu střechu 1. Druh stavby - samstatný rdinný dům III 0,00 2. Prvedení bvdvých stěn - cihelné neb tvárnicvé zdiv III 0,00 3. Tlušťka bvd. stěn - 45 cm II 0,00 4. Pdlažnst - hdnta větší než 2 I 0,00 5. Napjení na sítě (přípjky) - přípjka elektr, vda a III 0,00 dkanalizvání RD d žumpy neb septiku 6. Způsb vytápění stavby - ústřední, etážvé, dálkvé III 0,00 7. Zákl. příslušenství v RD - úplné - standardní prvedení III 0,00 8. Ostatní vybavení v RD - bez dalšíh vybavení I 0,00 9. Venkvní úpravy - standardníh rzsahu a prvedení III 0, Vedlejší stavby tvřící příslušenství k RD - bez vedlejších II 0,00 staveb neb jejich celkvé zastavěné plše nad 25 m2 11. Pzemky ve funkčním celku se stavbu - nad 800 m2 III 0,01 celkem 12. Kriterium jinde neuvedené - bez vlivu na cenu III 0, Stavebně - technický stav - stavba v dbrém stavu s II 1,00 pravidelnu údržbu Keficient pr stáří 100 let: Str. 8

9 STATIKUM s. r s = 1-0,005 * 100 = 0,500 Keficient stáří s nemůže být nižší než 0,6. Index vybavení IV = (1 + Vi) * V13 * 0,600 = 0, i = 1 Index trhu s nemvitstmi Název znaku č. Pi 1. Situace na dílčím trhu s nemvitými věcmi - Pptávka nižší II -0,03 než nabídka 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pzemek neb pzemek, IV 0,00 jehž sučástí je stavba (stejný vlastník) 3. Změny v klí - Bez vlivu III 0,00 4. Vliv právních vztahů na prdejnst - Bez vlivu II 0,00 5. Pvdňvé rizik - Zóna se zanedbatelným nebezpečím IV 1,00 výskytu záplav 4 Index trhu IT = P5 * (1 + Pi) = 0,970 i = 1 Index plhy pzemku Název znaku č. Pi 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jedntném I 1,03 funkčním celku 2. Převažující zástavba v klí pzemku a živtní prstředí - I 0,00 Rezidenční zástavba 3. Plha pzemku v bci - Navazující na střed (centrum) bce II 0,00 4. Mžnst napjení pzemku na inženýrské sítě, které má bec I 0,00 - Pzemek lze napjit na všechny sítě v bci neb bec bez sítí 5. Občanská vybavenst v klí pzemku - V klí nemvité I 0,00 věci je dstupná bčanská vybavenst bce 6. Dpravní dstupnst - Kmunikace (zpevněná) ke hranici VI 0,00 pzemku, dbré parkvací mžnsti 7. Hrmadná dprava - Zastávka hrmadné dpravy d 500 m IV -0,02 8. Plha pzemku z hlediska kmerční využitelnsti - Bez I 0,00 mžnsti kmerčníh využití 9. Obyvatelstv - Bezprblémvé klí II 0, Nezaměstnanst - Průměrná nezaměstnanst II 0, Vlivy statní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 11 Index plhy IP = P1 * (1 + Pi) = 1,009 i = 2 Ocenění Základní cena upravená ZCU = ZC * IV = 2 387,- Kč/m 3 * 0,606 = 1 446,52 Kč/m 3 CSP = OP * ZCU * IT * IP = 967,05 m 3 * 1 446,52 Kč/m 3 * 0,970 * 1,009= ,47 Str. 9

10 STATIKUM s. r Kč Cena stanvená prvnávacím způsbem = ,47 Kč Ocenění pzemků Ocenění Výpčet indexu cenvéh prvnání Index mezujících vlivů pzemku Název znaku č. Pi 1. Svažitst pzemku a expzice - Svažitst terénu pzemku d IV 0,00 15% včetně; statní rientace 2. Ztížené základvé pdmínky - Neztížené základvé pdmínky III 0,00 3. Ochranná pásma - Mim chranná pásma I 0,00 4. Omezení užívání pzemku - Bez mezení užívání I 0,00 5. Gemetrický tvar pzemku - Tvar bez vlivu na využití II 0,00 6. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů - II 0,00 6 Index mezujících vlivů IO = 1 + Pi = 1,000 i = 1 Index trhu s nemvitstmi Název znaku č. Pi 1. Situace na dílčím trhu s nemvitými věcmi - Pptávka nižší II -0,03 než nabídka 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pzemek neb pzemek, IV 0,00 jehž sučástí je stavba (stejný vlastník) 3. Změny v klí - Bez vlivu III 0,00 4. Vliv právních vztahů na prdejnst - Bez vlivu II 0,00 5. Pvdňvé rizik - Zóna se zanedbatelným nebezpečím IV 1,00 výskytu záplav 4 Index trhu IT = P5 * (1 + Pi) = 0,970 i = 1 Index plhy pzemku Název znaku č. Pi 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jedntném I 1,03 funkčním celku 2. Převažující zástavba v klí pzemku a živtní prstředí - I 0,00 Rezidenční zástavba 3. Plha pzemku v bci - Navazující na střed (centrum) bce II 0,00 4. Mžnst napjení pzemku na inženýrské sítě, které má bec I 0,00 - Pzemek lze napjit na všechny sítě v bci neb bec bez sítí 5. Občanská vybavenst v klí pzemku - V klí nemvité věci je dstupná bčanská vybavenst bce I 0,00 Str. 10

11 STATIKUM s. r Dpravní dstupnst - Kmunikace (zpevněná) ke hranici VI 0,00 pzemku, dbré parkvací mžnsti 7. Hrmadná dprava - Zastávka hrmadné dpravy d 500 m IV -0,02 8. Plha pzemku z hlediska kmerční využitelnsti - Bez I 0,00 mžnsti kmerčníh využití 9. Obyvatelstv - Bezprblémvé klí II 0, Nezaměstnanst - Průměrná nezaměstnanst II 0, Vlivy statní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 11 Index plhy IP = P1 * (1 + Pi) = 1,009 i = 2 Celkvý index I = IT * IO * IP = 0,970 * 1,000 * 1,009 = 0,979 Stavební pzemky zastavěné plchy a nádvří ceněné dle 4 dst. 1 a pzemky d tét ceny dvzené Přehled pužitých jedntkvých cen stavebních pzemků Zákl. cena Upr. cena Zatřídění [Kč/m 2 Index Kef. ] [Kč/m 2 ] 4 dst. 1 - stavební pzemek - zastavěná plcha a nádvří 4 dst. 1 97,38 0,979 95,34 Typ Název Parcelní Výměra Jedn. cena Cena čísl [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 4 dst. 1 zastavěná plcha a st. 133/1 720,00 95, ,80 nádvří 4 dst. 1 zahrada ,00 95, ,78 Stavební pzemky zastavěné plchy a nádvří - celkem ,58 - zjištěná cena = ,58 Kč Ocenění trvalých prstů Smíšené trvalé prsty vcných dřevin, statní vinné révy a krasných rstlin ceněné zjedndušeným způsbem: 47 Celkvá cena pzemku: Kč ,58 Celkvá výměra pzemku m Celkvá pkryvná plcha trvalých prstů: m Cena pkryvné plchy prstů Kč ,58 Cena prstu je ve výši 6,5 % z ceny pkryvné plchy * 0,065 prstů: Cena smíšenéh prstu: = 6 736,25 - zjištěná cena 6 736,25 Kč Str. 11

12 STATIKUM s. r REKAPITULACE Rekapitulace výsledných cen Ocenění staveb Hlavní stavby Ocenění staveb celkem ,50 Kč ,50 Kč Ocenění pzemků Ocenění pzemků celkem ,60 Kč ,60 Kč Ocenění trvalých prstů Ocenění trvalých prstů celkem 6 736,30 Kč 6 736,30 Kč Celkem ,40 Kč Rekapitulace výsledných cen, celkem ,40 Kč Výsledná cena p zakruhlení dle 50: ,- Kč slvy: Jedenmilinčtyřistasedmdesátdevěttisícčtyřistasedmdesát Kč Str. 12

13 STATIKUM s. r Ocenění prvnávací metdu Kmerční bjekty 1) Dům Svbdné Heřmanice, plcha užitná: 180 m2, pzemek 425 m2 Udržvaný rdinný dům s pzemkem, jenž je situván v bci Svbdné Heřmanice. Jedná se rdinný dům, který je částečně pdsklepený, vlně stjící, přízemní se sedlvu střechu a bytným pdkrvím. Suterén služí jak technické patr. V přízemí se nachází vstupní veranda, chdba se schdištěm d pdkrví, kuchyň s jídelnu, hala, kupelna, ktelna a dva pkje. V pdkrví jsu další dva pkje a hala. V rce 2001 až 2008 byla prvedena kmpletní reknstrukce a mdernizace. NABÍDKOVÁ CENA: Kč 2) Dům Hrní Benešv, užitná plcha: 245 m2, pzemek 2768 m2 Rdinný dům v ul. Nerudva 344, Hrní Benešv. Dům se nachází v krajvé části bce. Jedná se přízemní zděný (cihlvý, skelet s masivní cihlvu vyzdívku) bjekt, který byl pstaven v rce 1936, v rce 2008 pršel částečnu reknstrukcí a je v dbrém udržvaném stavu. Rdinný dům má dispzici 4+1, zastavěná plcha 1. NP 245 m2. Dům je vytápěn ústředním tpením, ktel na tuhá paliva. NABÍDKOVÁ CENA: Kč 3) Dům Velké Heraltice, užitná plcha: 108 m2, pzemek 350 m2 Rdinný dům ve Velkých Heralticích veliksti 3+1 s technicku místnstí a zahradu. Byt je situvaný v přízemí dmu, z jednh pkje je vstup na verandu a následně na zahradu. Dům má sedlvu střechu a nad bytem je prstrná půda. Reknstrukce bytu byla prvedena v rce Byt má samstatné vytápění, zajištěné plynvým kmbinvaným ktlem. K dmu náleží vlastní zahrada a mžnst využívání Str. 13

14 STATIKUM s. r svéh pdílu na splečné hspdářské budvě. V místě veškerá bčanská vybavenst. NABÍDKOVÁ CENA: Kč Seznam prvnávaných nemvitstí: Rdinný dům Svbdné Heřmanice Výchzí cena (VC) Kč Kredukce na pramen ceny 1,10 Kplhy 1,00 Kpdbnsti stavby 0,90 Ktech.stav budvy 1,00 Kvybavení 1,00 Kúvahy znalce 1,00 Kpzemku 0,95 Cena p redukci na pramen ceny Kč Index dlišnsti 0,855 Dsažitelná cena bjektu (JC) Kč Váha (V) 1,00 Rdinný dům Hrní Benešv Výchzí cena (VC): Kč Kredukce na pramen ceny 1,10 Kplhy 1,08 Kpdbnsti stavby 0,95 Ktech.stav budvy 0,95 Kvybavení 1,00 Kúvahy znalce 1,00 Kpzemku 1,10 Cena p redukci na pramen ceny Kč Index dlišnsti 1,072 Dsažitelná cena bjektu (JC) Kč Váha (V) 1,00 Rdinný dům Velké Heraltice Výchzí cena (VC): Kč Kredukce na pramen ceny 1,10 Kplhy 1,05 Kpdbnsti stavby 0,90 Ktech.stav budvy 1,00 Kvybavení 1,05 Kúvahy znalce 1,00 Kpzemku 0,95 Cena p redukci na pramen ceny Kč Index dlišnsti 0,943 Dsažitelná cena bjektu (JC) Kč Str. 14

15 STATIKUM s. r Váha (V) 1,00 kde JC = VC / (Kredukce na pramen ceny x Kplhy Kpdbnsti stavby Ktech. stav budvy Kvybavení Kúvahy znalce Kpzemku) Minimální jedntkvá cena za celek: Průměrná jedntkvá cena za celek ( (JC V) / V): Maximální jedntkvá cena za celek: Stanvení prvnávací hdnty: Stanvená jedntkvá cena za celek: Prvnávací hdnta p zakruhlení: Kč Kč Kč Kč Kč Prvnávací hdntu jsme dspěli k tržní hdntě předmětných nemvitstí v k.ú. Svbdné Heřmanice Kč. Tat cena je tvřena cenu pzemků p.č. st. 133/1 a 209 ve výši Kč (tat cena byla zjištěna prvnávací metdu) a cenu kmerčníh bjektu ve výši Kč. V případě pzemků p.č. st. 133/1 a 209 se nejedná stavební parcelu dle 56 dst. 2 zák. DPH. Stavba byla dle prvedenéh místníh šetření a dle dstupných infrmací užívána nejméně d začátku 20-téh stletí a splňuje tudíž předpklady pr svbzení d DPH dle 56 zák. DPH. Str. 15

16 STATIKUM s. r REKAPITULACE Situaci na trhu s nemvitstmi nejlépe vystihuje hdnta stanvená metdu prvnávací, a prt v případě dhadu bvyklé ceny předmětných nemvitstí vycházíme právě z tét metdy. Cena nemvitstí pdle cenvéh předpisu Cena zjištěná prvnávacím způsbem Práva a závady Kč Kč 0 Kč Obvyklá (becná, tržní) cena nemvitstí uvedených na LV 351 v k.ú. Svbdné Heřmanice je dle dbrnéh dhadu Kč Cena slvy: milintřistatřicetjednatisícpětset Kč Str. 16

17 STATIKUM s. r ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký psudek pdal ústav zapsaný rzhdnutím Ministerstva spravedlnsti ČR ze dne (rzšířeným rzhdnutím Ministerstva spravedlnsti ČR ze dne ) v suladu s ustanvením 21 dst. 3 zákna č. 36/1967 Sb. a ustanvení 6 dst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., ve znění pzdějších předpisů, d prvníh ddílu seznamu ústavů kvalifikvaných pr znalecku činnst v brech: stavebnictví, s rzsahem znaleckéh právnění pr technický stav knstrukcí pzemníh stavitelství staveb bytných, průmyslvých, bčanské vybavensti a zemědělských, staveb inženýrských, mstů, betnvých, celvých a dřevěných knstrukcí. eknmika, s rzsahem znaleckéh právnění pr ceny a dhady: nemvitstí, pdniků, mvitstí strjů a zařízení, nehmtnéh majetku, nepeněžitých vkladů, sprtvních ptřeb, sprtvníh materiálu; rzpčtvání a fakturace ve stavebnictví. Znalecký psudek je veden pd číslem V Brně dne Pdpis jednatele znaleckéh ústavu. Ing. Lukáš Pejchal Str. 17

18 STATIKUM s. r PŘÍLOHY Přílha č. 1: Ftdkumentace z místníh šetření Přílha č. 2: Výpisy z katastru nemvitstí + Kpie katastrálních map Str. 18

19

20

21

22

23

24 A Okres: VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :15:02 CZ0801 Bruntál Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv SJM Balušek Richard Ing. a Baluškvá Dbrmila Ing., Nemcniční 10, Dvrce, Sklvská 9, Svbdné Heřmanice SJM = splečné jmění manželů Obec: Kat.území: Svbdné Heřmanice List vlastnictví: Svbdné Heřmanice Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany St. 133/1 720 zastavěná plcha a nádvří Na pzemku stjí stavba: Svbdné Heřmanice,, rd.dům zahrada zemědělský půdní fnd B1 C Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: EX 01032/11 pr Exekutrský úřad Brn - měst Mgr. Jan Krejsta sudní exekutr V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Stavby Typ stavby Část bce, č. budvy Svbdné Heřmanice, Jiná práva Omezení vlastnickéh práva Typ vztahu Oprávnění pr - Bez zápisu Způsb využití Na parcele rd.dům St. 133/1 Pvinnst k / /4844 Způsb chrany Pdíl Zástavní práv smluvní phledávka včetně příslušenství ve výši Kč buducí phledávky d výše Kč a Kč, vzniklé d Kmerční banka, a.s., Na příkpě 969/33, Staré Měst, Praha 1, RČ/IČO: Parcela: St. 133/1 Parcela: 209 Stavba: Svbdné Heřmanice, V-1398/ V-1398/ V-1398/ Listina Smluva zřízení zástavníh práva pdle bč.z. č ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-1398/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti Balušek Richard Ing. a Baluškvá Dbrmila Ing., Nemcniční 10, Dvrce, Sklvská 9, Svbdné Heřmanice, RČ/IČO: / /4844 Parcela: St. 133/1 Parcela: 209 Stavba: Svbdné Heřmanice, Z-398/ Z-398/ Z-398/ Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Mravskslezský kraj, Katastrální pracviště Bruntál, kód: 801. strana 1

25 Okres: Typ vztahu Oprávnění pr VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :15:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: EX 01032/11 pr Exekutrský úřad Brn - měst Mgr. Jan Krejsta sudní exekutr CZ0801 Bruntál Pvinnst k Obec: Kat.území: Svbdné Heřmanice List vlastnictví: Svbdné Heřmanice V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Listina Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí Exekutrský úřad Brn-měst - Mgr. Jan Krejsta 159 EX-01032/ ze dne Právní mc ke dni Z-398/ Zástavní práv exekutrské pr phledávku ve výši : ,- Kč + náklady INFO NAVIGATOR s.r.., Zengrva Parcela: St. 133/1 630/83, Vítkvice, Ostrava, Parcela: 209 RČ/IČO: Stavba: Svbdné Heřmanice, Z-2675/ Z-2675/ Z-2675/ Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Brn-měst - Mgr. Jan Krejsta 159 EX-01032/ ze dne Právní mc ke dni Z-2675/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Nařízení exekuce Listina Balušek Richard Ing., Nemcniční 10, Dvrce, RČ/IČO: /5544 Z-6421/ Usnesení sudu nařízení exekuce Okresní sud v Bruntále 61 EXE-864/ ,19 ze dne a pravné usnesení ze dne (Ex 92/12) pvěřený : Exekutrský úřad Praha 3, JUDr. Markéta Havlíkvá; ulžen na prac. Bruntál Z-6421/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti Listina Balušek Richard Ing. a Baluškvá Dbrmila Ing., Nemcniční 10, Dvrce, Sklvská 9, Svbdné Heřmanice, RČ/IČO: / /4844 Parcela: St. 133/1 Parcela: 209 Stavba: Svbdné Heřmanice, Z-6423/ Z-6423/ Z-6423/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí Exekutrský úřad Praha 3, JUDr. Markéta Havlíkvá 028 Ex-92/ ze dne Z-6423/ Nařízení exekuce Balušek Richard Ing., Nemcniční 10, Dvrce, RČ/IČO: /5544 Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Mravskslezský kraj, Katastrální pracviště Bruntál, kód: 801. strana 2

26 Okres: VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :15:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: EX 01032/11 pr Exekutrský úřad Brn - měst Mgr. Jan Krejsta sudní exekutr Typ vztahu Oprávnění pr CZ0801 Bruntál Pvinnst k Obec: Kat.území: Svbdné Heřmanice List vlastnictví: Svbdné Heřmanice V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Listina Z-6839/ Usnesení sudu nařízení exekuce Okresní sud v Bruntále 62 EXE-954/ (Ex 34396/12) pvěřený : Exekutrský úřad Přerv, JUDr. Tmáš Vrána ze dne Právní mc ke dni ; ulžen na prac. Bruntál Z-6839/ Zástavní práv exekutrské k zajištění phledávky ve výši: ,- Kč s příslušenstvím OMNIPOL a.s., Nekázanka 880/11, Parcela: St. 133/1 Nvé Měst, Praha, RČ/IČO: Parcela: Stavba: Svbdné Heřmanice, Z-6885/ Z-6885/ Z-6885/ Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Praha 3, JUDr. Markéta Havlíkvá 028 EX-92/ ze dne Právní mc ke dni Z-6885/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti Listina Balušek Richard Ing. a Baluškvá Dbrmila Ing., Nemcniční 10, Dvrce, Sklvská 9, Svbdné Heřmanice, RČ/IČO: / /4844 Parcela: St. 133/1 Parcela: 209 Stavba: Svbdné Heřmanice, Z-6838/ Z-6838/ Z-6838/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí Exekutrský úřad Přerv, JUDr. Tmáš Vrána 103 Ex-34396/ ze dne Z-6838/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti Listina Balušek Richard Ing. a Baluškvá Dbrmila Ing., Nemcniční 10, Dvrce, Sklvská 9, Svbdné Heřmanice, RČ/IČO: / /4844 Parcela: St. 133/1 Parcela: 209 Stavba: Svbdné Heřmanice, Z-7002/ Z-7002/ Z-7002/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí Exekutrský úřad Přerv, JUDr. Tmáš Vrána 103EX-34396/ ze dne Z-7002/ Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Mravskslezský kraj, Katastrální pracviště Bruntál, kód: 801. strana 3

27 Okres: VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :15:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: EX 01032/11 pr Exekutrský úřad Brn - měst Mgr. Jan Krejsta sudní exekutr Typ vztahu Oprávnění pr CZ0801 Bruntál Pvinnst k Obec: Kat.území: Svbdné Heřmanice List vlastnictví: Svbdné Heřmanice V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Nařízení exekuce Listina Balušek Richard Ing., Nemcniční 10, Dvrce, RČ/IČO: /5544 Z-7279/ Usnesení sudu nařízení exekuce Okresní sud v Bruntále 62 EXE-1087/ (Ex 2520/12) pvěřený : Exekutrský úřad Jeseník, JUDr. Antnín Dhnal ze dne ; ulžen na prac. Bruntál Z-7279/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti Listina Balušek Richard Ing. a Baluškvá Dbrmila Ing., Nemcniční 10, Dvrce, Sklvská 9, Svbdné Heřmanice, RČ/IČO: / /4844 Parcela: St. 133/1 Parcela: 209 Stavba: Svbdné Heřmanice, Z-7311/ Z-7311/ Z-7311/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí Exekutrský úřad Jeseník, JUDr. Antnín Dhnal 014EX-2520/ ze dne Z-7311/ Zástavní práv exekutrské k zajištění phledávky ve výši: ,72 Kč s příslušenstvím Factring KB, a.s., náměstí Junkvých 2772/1, Stdůlky, Praha, RČ/IČO: Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Přerv, JUDr. Tmáš Vrána 103 Ex-34396/ ze dne Právní mc ke dni Z-7844/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské pr phledávku ve výši 7.878,- Kč s příslušenstvím a náklady VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA Parcela: St. 133/1 ČESKÉ REPUBLIKY, Orlická 2020/4, Parcela: 209 Vinhrady, Praha 3, RČ/IČO: Stavba: Svbdné Heřmanice, Listina Parcela: St. 133/1 Parcela: 209 Stavba: Svbdné Heřmanice, Z-7844/ Z-7844/ Z-7844/ Z-1575/ Z-1575/ Z-1575/ Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Jeseník, JUDr. Antnín Dhnal 014EX-2520/ ze dne Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Mravskslezský kraj, Katastrální pracviště Bruntál, kód: 801. strana 4

28 Okres: Typ vztahu Oprávnění pr VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :15:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: EX 01032/11 pr Exekutrský úřad Brn - měst Mgr. Jan Krejsta sudní exekutr CZ0801 Bruntál Pvinnst k Obec: Kat.území: Svbdné Heřmanice List vlastnictví: Svbdné Heřmanice V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Z-7309/ Zástavní práv z rzhdnutí správníh rgánu pr phledávku ve výši : ,- Kč včetně příslušenství Okresní správa sciálníh Parcela: St. 133/1 zabezpečení Bruntál, Rýmařvská Parcela: /6, Bruntál Stavba: Svbdné Heřmanice, Listina Rzhdnutí kresní správy sciálníh zabezpečení zřízení zástavníh práva ( 104i zákna č. 582/1991 Sb.) č.j.:48001/13815/13/220/np ze dne Z-2071/ Listina Ohlášení nabytí právní mci rzhdnutí č.j.: 48001/13815/13/220/NP. Právní mc ke dni Z-2821/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské pr phledávu ve výši : ,- Kč s příslušenstvím a náklady VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA Parcela: St. 133/1 ČESKÉ REPUBLIKY, Orlická 2020/4, Parcela: 209 Vinhrady, Praha 3, RČ/IČO: Stavba: Svbdné Heřmanice, Z-2071/ Z-2071/ Z-2071/ Z-6968/ Z-6968/ Z-6968/ Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Jeseník - JUDr. Antnín Dhnal 014 EX-1930/ ze dne Z-6968/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti Listina Balušek Richard Ing. a Baluškvá Dbrmila Ing., Nemcniční 10, Dvrce, Sklvská 9, Svbdné Heřmanice, RČ/IČO: / /4844 Parcela: St. 133/1 Parcela: 209 Stavba: Svbdné Heřmanice, Z-6969/ Z-6969/ Z-6969/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí Exekutrský úřad Jeseník - JUDr. Antnín Dhnal 014 EX-1930/ ze dne Z-6969/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Mravskslezský kraj, Katastrální pracviště Bruntál, kód: 801. strana 5

29 Okres: Typ vztahu Oprávnění pr VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :15:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: EX 01032/11 pr Exekutrský úřad Brn - měst Mgr. Jan Krejsta sudní exekutr CZ0801 Bruntál Pvinnst k Obec: Kat.území: Svbdné Heřmanice List vlastnictví: Svbdné Heřmanice V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Listina Balušek Richard Ing. a Baluškvá Dbrmila Ing., Nemcniční 10, Dvrce, Sklvská 9, Svbdné Heřmanice, RČ/IČO: / /4844 Parcela: St. 133/1 Parcela: 209 Stavba: Svbdné Heřmanice, Z-9220/ Z-9220/ Z-9220/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí Exekutrský úřad Jeseník,JUDr. Dhnal Antnín 014 EX-86620/ ze dne Z-9220/ Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Jeseník, JUDr. Antnín Dhnal 014EX-86620/ ze dne Z-9228/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zahájení exekuce pvěřený sudní exekutr: JUDr. Antnín Dhnal, Otakara Březiny 229, Jeseník Baluškvá Dbrmila Ing., Sklvská 9, Svbdné Heřmanice, RČ/IČO: /4844 Z-8189/ Listina Vyrzumění sudníh exekutra zahájení exekuce Exekutrskéh úřadu Jeseník 014- EX 86620/ ze dne ; ulžen na prac. Jeseník Z-8189/ D Zástavní práv exekutrské k zajištění phledávky ve výši: 5 524,- Kč s příslušenstvím ČSOB Pjišťvna, a. s., člen Parcela: St. 133/1 hldingu ČSOB, Masarykv náměstí Parcela: , Zelené Předměstí, Stavba: Svbdné Heřmanice, Pardubice, RČ/IČO: Jiné zápisy Plmby a upzrnění Čísl řízení - Bez zápisu Upzrnění na prbíhající bnvu katastrálníh perátu OO-20/ Vztah k Z-9228/ Z-9228/ Z-9228/ E Nabývací tituly a jiné pdklady zápisu Listina Smluva darvací ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-674/ Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Mravskslezský kraj, Katastrální pracviště Bruntál, kód: 801. strana 6

30 Okres: VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :15:02 CZ0801 Bruntál Obec: Kat.území: Svbdné Heřmanice List vlastnictví: 351 Listina Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: EX 01032/11 pr Exekutrský úřad Brn - měst Mgr. Jan Krejsta sudní exekutr Svbdné Heřmanice V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Pr: Balušek Richard Ing. a Baluškvá Dbrmila Ing., Nemcniční RČ/IČO: / , Dvrce, Sklvská 9, Svbdné Heřmanice /4844 F Vztah bnitvaných půdně eklgických jedntek (BPEJ) k parcelám Parcela BPEJ Výměra[m2] Pkud je výměra bnitních dílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely není bnitván Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR: Katastrální úřad pr Mravskslezský kraj, Katastrální pracviště Bruntál, kód: 801. Vyhtvil: Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD Vyhtven: :17:34 Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Mravskslezský kraj, Katastrální pracviště Bruntál, kód: 801. strana 7

31

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Purkyňva 125, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Ve věci : Znalecký

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1256-239-2014

Více

STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR

STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1579-134-2015

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 02.10.2014 17:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 02.10.2014 17:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 02.10.2014 17:15:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSPH40INS24908/2011 pr 1. Inslvenční, v..s. CZ0202 Berun Vlastník, jiný

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 20.06.2014 12:35:51

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 20.06.2014 12:35:51 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 20.06.2014 12:35:51 CZ0323 -měst Vlastník, jiný právněný Kat.území: 722294 Bžkv List vlastnictví: 824 554791 Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2]

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 19.05.2014 13:41:29

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 19.05.2014 13:41:29 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 19.05.2014 13:41:29 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 747670 Sezemice nad Lučnu List vlastnictví: 137 Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.03.2015 10:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.03.2015 10:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 26.03.2015 10:15:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSLB 54 INS 36531/2013 pr Pavel Vlček, Ing. CZ0513 Vlastník, jiný právněný

Více

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC ZNALECKÝ POSUDEK č. 19/107/2014 O CENĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC (POVINNÍ VLASTIMIL ĎURIŠ A JAROSLAVA ĎURIŠOVÁ EX 660/09119) OBJEDNATEL OCENĚNÍ: ÚČEL OCENĚNÍ: EXEKUTORSKÝ

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.03.2015 10:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.03.2015 10:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 26.03.2015 10:15:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 682233 Františkv u Liberce List vlastnictví: 240 Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.01.2016 10:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.01.2016 10:35:02 A B B1 C Okres: prkazující stav evidvaný k datu 22.01.2016 10:35:02 CZ0202 Berun Vlastník, jiný právněný Jiná práva Omezení vlastnickéh práva Kat.: 699306 Mřina List vlastnictví: 391 531545 Mřina V kat.

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1390-373-2014

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 18.08.2015 13:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 18.08.2015 13:35:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný prkazující stav evidvaný k datu 18.08.2015 13:35:02 Vlastnické práv Essler Antnín, Říční kruh 2340/28, Pd Bezručvým vrchem, 79401 Krnv Kat.území: 686018 Litultvice List

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 11.07.2014 10:40:43

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 11.07.2014 10:40:43 prkazující stav evidvaný k datu 11.07.2014 10:40:43 Okres: CZ0647 Znjm Obec: 594156 Hrušvany nad Jevišvku Kat.území: 648809 Hrušvany nad Jevišvku List vlastnictví: 521 A Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

Více

Způsob ochrany. St. 691, LV 2008 zastavěná plocha a nádvoří. St. 691, LV 2008 zastavěná plocha a nádvoří. Povinnost k

Způsob ochrany. St. 691, LV 2008 zastavěná plocha a nádvoří. St. 691, LV 2008 zastavěná plocha a nádvoří. Povinnost k prkazující stav evidvaný k datu 14.09.2015 08:16:52 Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 003EX 8146/11 pr Mgr. Richard

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 25.04.2014 08:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 25.04.2014 08:15:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný prkazující stav evidvaný k datu 25.04.2014 08:15:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 003EX 1954/07 pr Mgr. Richard Bednář Exekutrský

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 17.09.2014 11:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 17.09.2014 11:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 17.09.2014 11:55:02 Vlastník, jiný právněný V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě Identifikátr Vlastnické práv Phludka Tmáš, Břízvá 225, Lyžbice,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 18.06.2012 21:15:03

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 18.06.2012 21:15:03 A B B1 C Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 18.06.2012 21:15:03 CZ0642 Brn-měst Vlastník, jiný právněný Jiná práva Výměra[m2] Omezení vlastnickéh práva Vlastnické práv Belušíkvá

Více

strana 1 Popis č. 3787/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3787/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Ppis č. 3787/2013 ceně nemvitstí rdinný dům č.p. 606 na pzemku parc.č. st. 855/1 a pzemky parc.č. st. 854/1, st. 855/1, 1851/211 a 2053/197 včetně sučástí a příslušenství; budva a pzemky k datu

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 14.10.2015 09:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 14.10.2015 09:35:02 A B B1 C Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 14.10.2015 09:35:02 CZ0645 Hdnín Vlastník, jiný právněný Jiná práva Omezení vlastnickéh práva Kat.území: 684368 Lipv List vlastnictví:

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 30.10.2015 07:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 30.10.2015 07:55:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany St. 253/1 556 zastavěná plcha a rzsáhlé chráněné nádvří území Sučástí je stavba:

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2016 13:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2016 13:35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 07.01.2016 13:35:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: MSPH 77 INS 4471/2015 pr Ivana Rychnvská, Mgr. Vlastník, jiný právněný

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2015 17:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2015 17:35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 29.09.2015 17:35:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSOL 16 INS 14978/2015 pr Jiří Hanák, Ing. Vlastník, jiný právněný Kat.území:

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 21.11.2013 12:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 21.11.2013 12:15:02 A B B1 C Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 21.11.2013 12:15:02 CZ0532 Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Jedntné zemědělské družstv českslvensk-světskéh přátelství Svítkv

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.06.2011 06:54:20

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.06.2011 06:54:20 A Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv SJM Kriš Ignac a Krišvá Marta, Chalupnická 1183/1a, 735 35 Hrní Suchá Kriš Marek, Chalupnická 1351/1b, 735 35 Hrní Suchá 735 35 Hrní Suchá B B1 C Nemvitsti Pzemky

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2011 13:56:03

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2011 13:56:03 A Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv HOTEL GURMÁN s.r.., Trjanvice 571, 744 01 Frenštát pd Radhštěm B Nemvitsti Pzemky Parcela St. 1564 1548/1 1548/2 1549/11 1549/16 1549/19 1549/45 1549/46 1549/53

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.07.2015 14:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.07.2015 14:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 22.07.2015 14:55:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 770469 Třebvice List vlastnictví: 239 581071 Třebvice Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2]

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2015 17:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2015 17:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 23.06.2015 17:15:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: MSPH 96 INS 20137/20 pr Administrace inslvencí CITY TOWER, v..s. Vlastník,

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutrský úřad Nvý Jičín, Štefánikva 9, 741 01 Nvý Jičín, Česká republika S u d n í e x e k u t r Mgr. Ing. Mnika Michlvá tel.: 558847012, mbil: 602757870, e-mail: pdatelna@exekucenj.cz, DS: 5phtq8y čísl

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.06.2015 07:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.06.2015 07:55:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný Identifikátr Vlastnické práv Esterka Vít, Templářská 500, 69615 Čejkvice Pdíl B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany St. 131 61 zastavěná

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 21.11.2014 12:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 21.11.2014 12:35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 21.11.2014 12:35:02 CZ0412 Karlvy Vary Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv EIAG LOFIDA - ORCELÁN CZ s.r.., Hlavní 30/20, 36263 Dalvice Kat.území: 624586 Dalvice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 48/6618/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 48/6618/2014 ENI CONSULT spl. s r.. znalecký ústav br eknmika ceňvání majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 48/6618/2014 bvyklé ceně pzemků čís. parcel St. 125 a 323/12, rdinnéh dmu č.p. 104 a dalších staveb tvřících sučásti

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 30.09.2015 17:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 30.09.2015 17:35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 30.09.2015 17:35:02 Vlastník, jiný právněný Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany St. 2005 324 zastavěná plcha

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 17.03.2015 16:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 17.03.2015 16:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 17.03.2015 16:55:02 CZ0207 Mladá Bleslav Vlastník, jiný právněný Kat.území: 661317 Mukařv u Jiviny List vlastnictví: 921 571865 Mukařv Identifikátr B Nemvitsti

Více

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 11.02.2014 16:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 11.02.2014 16:15:02 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl B Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. Vlastnické práv Havlvá Věra, Chmelná 1, 39301 Nvá Cerekev Jiříčkvá Milslava, Vlkvská 200, 37363 Ševětín

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 19.11.2014 12:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 19.11.2014 12:35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 19.11.2014 12:35:02 CZ0202 Berun Vlastník, jiný právněný Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany St. 49 354 zastavěná

Více

ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Znalecký posudek č. 022/6009/2014

ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Znalecký posudek č. 022/6009/2014 Znalecký psudek č. 022/6009/2014 Znalecký psudek č. 022/6009/2014 bvyklé ceně pzemku parc.č. 97/2 druhu rná půda výměře 4 841 m², pzemku parc.č. 436/6 druhu rná půda výměře 4 966 m² a pzemku parc.č. 436/7

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.06.2015 23:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.06.2015 23:15:02 prkazující stav evidvaný k datu 22.06.2015 23:15:02 CZ0205 Kutná Hra Kat.území: 618349 List vlastnictví: 10297 534005 V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) A Vlastník,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 13.06.2014 17:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 13.06.2014 17:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 13.06.2014 17:15:02 Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv SJM Neterda Jan a Neterdvá Alena, Nvdvrská 1069/9, Nvé Dvry, 67401 Třebíč SJM = splečné jmění manželů

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 25.04.2015 14:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 25.04.2015 14:15:02 A B Okres: Nemvitsti zemky arcela prkazující stav evidvaný k datu 25.04.2015 14:15:02 CZ0633 elhřimv Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Hlaváček Jiří, Čajkvskéh 1301, 39301 elhřimv Hlaváček Jsef,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 13.11.2013 15:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 13.11.2013 15:15:02 A B B1 C Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 13.11.2013 15:15:02 Vyhtven dálkvým přístupem d katastru nemvitstí pr účel věření výstupu z infrmačníh systému veřejné správy CZ0327

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.12.2015 14:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.12.2015 14:35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 10.12.2015 14:35:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 682471 Ostašv u Liberce List vlastnictví: 327 Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5152-1298/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5152-1298/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1472-6/2015. Křenová 299/26 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1472-6/2015. Křenová 299/26 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1472-6/2015 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny patrového rodinného domu před rozsáhlou rekonstrukcí

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 08.07.2015 11:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 08.07.2015 11:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 08.07.2015 11:55:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 686751 Lmnice nad Ppelku List vlastnictví: 2125 Vlastnické práv Jatky Lmnice a.s., Jsefa Kábrta 575, 51251

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.04.2014 09:15:02 Vlastnictví jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.04.2014 09:15:02 Vlastnictví jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. prkazující stav evidvaný k datu 10.04.2014 09:15:02 Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl Vlastnické práv SJM Klepsch Luděk a Klepschvá Iveta,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 20.03.2014 08:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 20.03.2014 08:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 20.03.2014 08:15:02 CZ0721 Krměříž Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv SJM Majda Michal a Majdvá Andrea, Klaříkva 459, Mrkvice, 76833 Mrkvice-Slížany SJM =

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.02.2014 12:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.02.2014 12:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 10.02.2014 12:15:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 656569 Martínkv List vlastnictví: 600 550388 Martínkv V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1256 648 / 2011. dle Usnesení č.j. 067 EX 1331/10-60

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1256 648 / 2011. dle Usnesení č.j. 067 EX 1331/10-60 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1256 648 / 2011 dle Usnesení č.j. 067 EX 1331/10-60 Objednavatel: Exekutrský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Pdknický, Ph.D., sudní exekutr Sídl: Evrpská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 49720821

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.08.2012 13:15:03

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.08.2012 13:15:03 A B B1 C Nemvitsti Pzemky Parcela Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Valášek Martin, Hrnická 486/13, Český Těšín, 737 01 Český Těšín 1 Jiná práva Výměra[m2] Omezení vlastnickéh práva - Bez zápisu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4684-830/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4684-830/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6. ZNALECKÝ POSUDEK č. 25/903/2014 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 20, rodinného domu č.p. 104 včetně součástí, příslušenství, venkovních úprav, studny, trvalých porostů, věcných břemen, zastavěných

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 02.10.2014 13:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 02.10.2014 13:35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 02.10.2014 13:35:02 Vlastník, jiný právněný Identifikátr Vlastnické práv BraFil a.s., Zahradní 360, 25261 Jeneč 26213991 Pdíl B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2]

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 28.08.2014 15:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 28.08.2014 15:35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 28.08.2014 15:35:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 003EX 2164/07 pr Mgr. Richard Bednář Exekutrský úřad Praha 10 Vlastník,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 611-06/2015. O obvyklé ceně rodinného domu v k. ú. Český Šternberk. Vančurova 2904 39001 Tábor

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 611-06/2015. O obvyklé ceně rodinného domu v k. ú. Český Šternberk. Vančurova 2904 39001 Tábor ZNALECKÝ POSUDEK č. 611-06/2015 O obvyklé ceně rodinného domu v k. ú. Český Šternberk. Objednatel znaleckého posudku: Ing. Lukáš Vlašaný Vančurova 2904 39001 Tábor Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3706-6/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3706-6/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č.3706-6/2014 O ceně rodinného domu v obci Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo č.p.85, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.148, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 443 m 2 a p.č.295/2,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.05.2015 13:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.05.2015 13:55:02 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl Vlastnické práv SJM Pancner Milslav a Pancnervá Milena, Vrapická 24, Vrapice, 27203 Kladn SJM = splečné jmění manželů B Jedntky Č.p./ Č.jedntky B1 C Vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4150-100-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4150-100-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4150-100-2015 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku parc.č. 236 s domem č.p. 116 na pozemku parc.č.236 a pozemkem parc.č. 237, obec Ostrožská Nová ves, k.ú. Chylice, okres Uherské Hradiště,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 64-5045/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 64-5045/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 64-5045/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek p.č. 3435/33 jehož součástí je objekt rodinné rekreace, pozemek p.č. 3435/32, Objekt rekreace č.e. 608, pozemky a příslušenství

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 14.04.2014 08:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 14.04.2014 08:35:02 A B1 C Okres: prkazující stav evidvaný k datu 14.04.2014 08:35:02 CZ0523 Náchd Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv STEF RECYCLING a.s., Sklská 1882/4, Nvé Měst, 12000 Praha Jiná práva Omezení vlastnickéh

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 28.11.2013 11:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 28.11.2013 11:55:02 prkazující stav evidvaný k datu 28.11.2013 11:55:02 A B B1 C Vyhtven dálkvým přístupem d katastru nemvitstí pr účel věření výstupu z infrmačníh systému veřejné správy ve smyslu 9 zák. č. 365/2000 Sb.,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 19.01.2016 09:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 19.01.2016 09:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 19.01.2016 09:55:02 Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv SJM Krygier Jiří a Krygiervá Marcela, č.p. 364, 46362 Hejnice SJM = splečné jmění manželů Identifikátr

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 04.01.2016 13:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 04.01.2016 13:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 04.01.2016 13:55:02 CZ0312 Český Krumlv Vlastník, jiný právněný Duplicitní zápis vlastnictví SJM Ktlar Arnšt a Ktlarvá Libuše, Zvnkvá 400, Plešivec, 38101 Český

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A B B1 C Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 15.10.2012 14:15:02 Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv SJM Suchánsky Milš a Suchánska Oľga, Kmňa 250, 687 71 Bjkvice SJM =

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 07.08.2015 09:35:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: MSPH 99 INS 27358/2014 pr Hlista & Pril v..s. CZ0100 Hlavní měst Praha

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 19.02.2015 14:55:02 Vlastnictví jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 19.02.2015 14:55:02 Vlastnictví jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. prkazující stav evidvaný k datu 19.02.2015 14:55:02 Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17057315

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17057315 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17057315 NEMOVITÁ VĚC: o ceně id. vl. podílu 1/2 na RD č.p.211 stavba stojí na pozemku st.452 vč.pozemků st.452, p.č. 551 a příslušenství v obci Cvikov, k.ú.cvikov,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 09.06.2016 14:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 09.06.2016 14:55:02 prkazující stav evidvaný k datu 09.06.2016 14:55:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 003EX 44/15 pr Mgr. Richard Bednář Exekutrský úřad Praha 10 V kat. území jsu pzemky

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 12.12.2014 08:15:02 CZ0643 Brn-venkv Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv SJM Vda Drahmír Dr. a Vdvá Anna, Jiráskva 1378/62, 66451 Šlapanice SJM = splečné jmění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4829/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 7 na pozemku p.č. 111 a pozemky p.č. 111, 112 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Sedlec, k.ú. Sedlec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4970-1116/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4970-1116/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :00:00

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :00:00 A B Vlastník, jiný právněný Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 01.11.2016 00:00:00 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: 0 pr Administrace inslvencí

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 08.04.2015 08:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 08.04.2015 08:35:02 A B1 Okres: prkazující stav evidvaný k datu 08.04.2015 08:35:02 Vlastník, jiný právněný V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Identifikátr Vlastnické práv OKP

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 26.03.2014 08:35:02 CZ020C Rakvník Vlastník, jiný právněný Kat.území: 739081 Rakvník List vlastnictví: 3019 541656 Rakvník Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02 prkazující stav evidvaný k datu 12.12.2014 08:35:02 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl B Jedntky Č.p./ Č.jedntky B1 C Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. Vyhtven dálkvým přístupem

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 05.03.2014 17:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 05.03.2014 17:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 05.03.2014 17:55:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 614726 Březvá nad Svitavu List vlastnictví: 233 505145 Březvá nad Svitavu Identifikátr B Nemvitsti Pzemky

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 15.07.2010 11:32:00

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 15.07.2010 11:32:00 A Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv 131, Hstuň, 345 25 Hstuň u Hršvskéh Týna B B1 C Nemvitsti Pzemky Parcela 2067 2068/1 2068/2 2068/3 2114/1 2114/2 Stavby Typ stavby Část bce, č. budvy Pražské Předměstí,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A Okres: CZ0424 Luny Vlastník, jiný právněný prkazující stav evidvaný k datu 12.05.2017 11:35:02 Vlastnické práv SJM Lenďák Luděk a Lenďákvá Mnika, Nerudv náměstí 302, 43801 Žatec SJM = splečné jmění manželů

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 23.05.2016 12:15:02 Vlastník, jiný právněný V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě Identifikátr Vlastnické práv Čechánek Jakub, Husva 144, Dačice V,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4423-222/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4423-222/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4423-222/2015 O ceně pozemku p.č.st.822, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 444 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.19 v obci Hošťálková, včetně příslušenství a pozemku p.č.92,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2014 12:00:27

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2014 12:00:27 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 23.06.2014 12:00:27 CZ0712 Olmuc Vlastník, jiný právněný 500496 Olmuc V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Identifikátr

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A B Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslvenční řízení, č.j.: KSCB 28 INS 7026/2015 pr Jarslava Dlablvá, Ing. Vlastník, jiný právněný Identifikátr Vlastnické práv SJM Hybrant Václav a Hybrantvá

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4738/2014 NEMOVITÁ VĚC: 3/4 rodinného domu č.p. 7 na pozemkiu p.č.. St. 41 a 3/4 pozemku p.č. St. 41 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Třebívlice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1444-687/2014. Soukenická 5 305 51 Plzeň. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1444-687/2014. Soukenická 5 305 51 Plzeň. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1444-687/2014 Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: ing. Vladimír Nechutný Soukenická 5 305 51 Plzeň Stanovení obvyklé ceny rodinného domu v obci a kat. území Nalžovské

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 18.10.2013 14:55:02 ČÁSTEČNÝ VÝPIS

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 18.10.2013 14:55:02 ČÁSTEČNÝ VÝPIS A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 18.10.2013 14:55:02 CZ0721 Krměříž Vlastník, jiný právněný Kat.území: 669661 Kryčany List vlastnictví: 1606 588601 Kryčany V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2231-765/2015. Křenová 299/26 60200 Brno-město. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2231-765/2015. Křenová 299/26 60200 Brno-město. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2231-765/2015 Objednavatel znaleckého posudku: PROKONZULTA a.s. Křenová 299/26 60200 Brno-město Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny jednopodlažního nepodsklepeného rodinného

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3881-27/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3881-27/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 21.02.2014 20:55:02 CZ0647 Znjm Vlastník, jiný právněný Kat.území: 694398 Mikulvice u Znjma List vlastnictví: 430 594431 Mikulvice V kat. území jsu pzemky vedeny

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A B B1 Nemvitsti Pzemky Parcela Vlastník, jiný právněný Jiná práva Výměra[m2] 538850 Svjetice V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Identifikátr Vlastnické práv

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2159/199/2015 st.p.č. 240, jejíž součástí je stavba Zálesní Lhota, č.p. 214, rod.dům a p.p.č. 1344/4, vše na LV 11 k.ú. Zálesní Lhota Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 prkazující stav evidvaný k datu 27.01.2017 09:35:02 CZ0100 Hlavní měst Praha Kat.území: 728837 Hlubčepy List vlastnictví: 8972 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl B Jedntky Č.p./ Č.jedntky B1 C

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4541-340/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4541-340/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4541-340/2015 O ceně pozemku p.č.486/3, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 16 m 2, jehož součástí je zahrádkářská chata č.e.333 v Jihlavě, včetně příslušenství a pozemku p.č.486/22,

Více