se sídlem Hudcova 78c, Brno , IČ: , DIČ: CZ , tel.: , Znalecký posudek č.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č."

Transkript

1 STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn , IČ: , DIČ: CZ , tel.: , Znalecký psudek č Ve věci : O ceně nemvitstí (včetně příslušenství), specifikvaných v bdě 1.1 tht psudku, zapsaných na listu vlastnictví č. 410 u Katastrálníh úřadu pr Jihmravský kraj, Katastrální pracviště Znjm, bec Mašvice, k.ú. Mašvice u Znjma. Objednatel: Účel psudku : Datum cenění: Mgr. Jan Krejsta sudní exekutr, Exekutrský úřad Brn-měst Hrní 729/32, Brn IČ: Zjištění bvyklé ceny nemvitsti pr ptřebu exekučníh řízení, na základě usnesení č.j. 159 EX 00047/12-153; exekuce prdejem nemvitých věcí pvinné Radky Škrdlvé, bytem Mašvice č.p.66, Mašvice, RČ /4751. Zhtvitel psudku: STATIKUM s.r.., znalecký ústav Odpvědní zpracvatelé: Ing. Pavel Pejchal CSc., Ing. Jiří Kuchynka, Ing. Michal Meluzín Pčet stran psudku: stran přílh Pčet vyhtvení : 3, z th 2x bjednatel, 1x archiv znaleckéh ústavu

2 STATIKUM s. r Obsah 1. NÁLEZ Identifikace předmětu cenění Charakteristika bce a plha nemvitsti Ppis nemvitsti Věcná břemena a nájemní práva Mvité a nemvité příslušenství Vlastnické a evidenční údaje Prhlídka a zaměření nemvitsti Pdklady pr vypracvání znaleckéh psudku OCENĚNÍ Metda nákladvá Metda výnsvá Metda kmparativní Vlba metdy cenění Administrativní cenění Ocenění prvnávací metdu Srvnávací nabídka Vyjádření k DPH REKAPITULACE ZNALECKÁ DOLOŽKA PŘÍLOHY Seznam přílh Přílha č. 1: Ftdkumentace z místníh šetření... 3 listy Přílha č. 2: Výpisy z katastru nemvitstí + Kpie katastrální mapy listů Str. 2

3 STATIKUM s. r NÁLEZ 1.1 Identifikace předmětu cenění Nemvitsti ve splečném jmění pvinné Radky Škrdlvé, bytem Mašvice č.p.66, Mašvice, RČ /4751 a jejíh manžela Jsefa Škrdly bytem Mašvice č.p.66, Mašvice, RČ /472, zapsané na listu vlastnictví č. 410 u Katastrálníh úřadu pr Jihmravský kraj, Katastrální pracviště Znjm, bec Mašvice, k.ú. Mašvice u Znjma, a t: - Stavba, část bce Mašvice,čp.66, rdinný dům na parcele č. St Charakteristika bce a plha nemvitsti Obec Mašvice leží v jihmravském kraji 7 km západně d města Znjma. Rzkládá se na rvinaté plšině nad údlím Mašvickéh ptka a v jeh úrdné nivě v nadmřské výše 364 m. Obec leží v těsné blízksti přírdníh skvstu Nárdníh parku Pdyjí, její katastr leží v chranném pásmu nárdníh parku. Příslušnu bcí s rzšířenu půsbnstí je měst Znjm. V sučasné dbě má katastrální území Mašvic rzlhu ha a žije zde 409 byvatel. V bci nalezneme krmě becníh úřadu také základní šklu, becní knihvnu a tři hstince. V bci se nachází i bchd s ptravinami (Jednta), kstel a hřbitv. Na území bce není zdravtnické zařízení, plicie, pšta ani další dplňkvá sprtvní či kulturní vybavenst. V bci jsu vybudvány všechny inženýrské sítě. Obec je dpravně bsluhvána autbusvu dpravu. Předmětná nemvitst se nachází v Z části bce na samém kraji zástavby. V klí nemvitsti se nachází zástavba rdinných dmů, z druhé strany pak zemědělská půda. Dům se nachází přím u křižvatky dvu místních zpevněných kmunikaci, spjující Mašvice s bcemi Pdmlí a Bezkv, s dbrými parkvacími mžnstmi přím u dmu. 1.3 Ppis nemvitsti Jedná se samstatně stjící rdinný dům s nedknčenu přístavbu prstr k pdnikání. Objekt se nachází na pzemku, který není předmětem exekuce, pr účely cenění na něj tedy bude nahlížen jak na bjekt nacházející se na pzemku jinéh majitele. Půvdní rdinný dům je pdsklepený, s jedním nadzemním pdlažím a bytným pdkrvím. Objekt má sedlvu střechu a je vystavěn klasicku zděnu technlgií. Objekt byl vystavěn v rce V rce 2009 dšl k výměně půvdních ken za plastvá. Dům je uspřádán jak byt 5+1 s dvjgaráží a kanceláří v suterénu. V 1. PP se nachází kancelář, ktelna, sklep a garáž. D 1. PP je vstup schdištěm z 1. NP neb venkvní rampu. V 1. NP se nachází dvupdlažní hala se schdištěm a jídelním kutem, bývací pkj, kuchyně, lžnice, kupelna a WC. Ve 2. NP se nachází tři lžnice a kupelna s WC. Objekt je vytápěn teplvdním ústředním tpením s ktlem na pevná paliva umístěným v 1. PP. Přístavba je jednpdlažní nepdsklepený bjekt s využitelným pdkrvím a terasu. Přístavba nebyla k datu místníh šetření dknčena. Dle bjednávky není d cenění zahrnut pzemek na parcele č. St. 256, na němž se stavba rdinnéh dmu nachází. Str. 3

4 1.4 Věcná břemena a nájemní práva STATIKUM s. r Dle místníh šetření a dle dstupných pdkladvých materiálů na dražených nemvitstech neváznu žádná věcná břemena ani nájemní práva, která nezaniknu dražbu. 1.5 Mvité a nemvité příslušenství Při místním šetření nebyly zjištěny mvité ani nemvité věci, které by tvřily s nemvitstí příslušenství. 1.6 Vlastnické a evidenční údaje Dle výpisu z katastru nemvitstí ze dne je na listu vlastnictví č. 410 pr k.ú. Mašvice u Znjma, bec Mašvice, Katastrálním úřadě pr Jihmravský kraj jak vlastník zapsán: Vlastnické práv Pdíl Škrdla Jsef, č.p. 66, Mašvice 1.7 Prhlídka a zaměření nemvitsti Prhlídka a zaměření nemvitsti byla prvedena dne za přítmnsti zástupce znaleckéh ústavu STATIKUM s.r.., Ing. Michala Meluzína a za přítmnsti pvinné, paní Radky Škrdlvé. Přístup d nemvitsti byl plně umžněn, zaměření a ftdkumentace tak prběhla v přádku, pvinnu byly navíc ústně pskytnuty dplňující infrmace k klnstem, týkajícím se dané nemvitsti. Pvinná navíc pskytla i kmpletní prjektvu dkumentaci k rdinnému dmu i jeh přístavbě. 1.8 Pdklady pr vypracvání znaleckéh psudku Výpis z katastru nemvitstí pr ceňvané nemvitsti; Kpie katastrální mapy k ceňvaným nemvitstem; Dplňující infrmace k předmětu cenění pskytnuté bjednatelem; Prjektvá dkumentace k dané nemvitsti pskytnuta pvinnu; Infrmace z realitníh serveru; Vlastní databáze znalce; Databáze realizvaných prdejů nemvitstí MOISES; Skutečnsti a výměry zjištěné na místě samém při místním šetření a ftdkumentace z místníh šetření; Zákn č. 151/1997 Sb., ceňvání majetku a změně některých záknů (zákn ceňvání majetku); Zákn č. 36/1967 Sb., znalcích a tlumčnících, ve znění zákna č. 322/2006 Sb., zákna č. 227/2009 Sb. a zákna č. 444/2011 s účinnstí d ; Str. 4

5 STATIKUM s. r Vyhláška Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., kteru se prvádějí některá ustanvení zákna č. 151/1997 Sb. ceňvání majetku a změně některých záknů (zákn ceňvání majetku), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb., vyhlášky č. 364/2010 Sb., vyhlášky č. 387/2011 Sb., vyhlášky č. 450/2012 Sb a vyhlášky č. 441/2013 Sb. s účinnstí d ; BRADÁČ a kl. Terie ceňvání nemvitstí, VIII. přepracvané a dplněné vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.., 2009; ZAZVONIL ZBYNĚK Odhad hdnty pzemků, VŠE v Praze, nakladatelství Oecnmica, Institut ceňvání majetku, 2007; DUŠEK DAVID Základy ceňvání nemvitstí, II. upravené vydání, Vyská škla eknmická v Praze, Institut ceňvání majetku, 2006; ZAZVONIL ZBYNĚK Prvnávací hdnta nemvitstí, I.vydání, nakladatelství EKOPRESS, s.r.., 2006; BRADÁČ a kl. Sudní znalectví, I.vydání, Akademické nakladatelství CERM, 2010; HÁLEK VÍTĚZSLAV Oceňvání majetku v praxi, I.vydání, DnauMedia s.r.., 2009; ZAZVONIL ZBYNĚK Oceňvání nemvitstí výnsvý přístup, I.vydání, nakladatelství Oecnmica 2010; IOM VŠE Praha: Návrh standardu pr ceňvání nemvitstí tržní hdntu, Praha, září Str. 5

6 STATIKUM s. r OCENĚNÍ Pr stanvení bvyklé ceny (tržní hdnty) neexistuje předpis, k dispzici je puze dbrná literatura, respektive znalecké standardy. V záknu č.120/2001 Sb. sudních exekutrech a exekuční činnsti (exekuční řád) a změně dalších záknů je v 66 dst.5 uveden: Znalec ceňuje nemvitst a její příslušenství a jedntlivá práva a závady s nemvitstí spjené bvyklu cenu pdle zvláštníh předpisu dále dkaz na 2 dst.1 zákna č.151/1997 Sb. V 2 dst.1 zákna č. 151/1997 Sb., ceňvání majetku je tzv. bvyklá cena definvána následujícím způsbem: Obvyklu cenu se pr účely tht zákna rzumí cena, která by byla dsažena při prdejích stejnéh, ppřípadě bdbnéh majetku neb při pskytvání stejné neb bdbné služby v bvyklém bchdním styku v tuzemsku ke dni cenění. Přitm se zvažují všechny klnsti, které mají na cenu vliv, avšak d její výše se neprmítají vlivy mimřádných klnstí trhu, sbních pměrů prdávajícíh neb kupujícíh ani vliv zvláštní bliby. Mimřádnými klnstmi trhu se rzumějí například stav tísně prdávajícíh neb kupujícíh, důsledky přírdních či jiných kalamit. Osbními pměry se rzumějí zejména vztahy majetkvé, rdinné neb jiné sbní vztahy mezi prdávajícím a kupujícím. Zvláštní blibu se rzumí zvláštní hdnta přikládaná majetku neb službě vyplývající z sbníh vztahu k nim. Uznávané metdy zjištění bvyklé ceny: Metda nákladvá Metda nákladvá je zalžena na principu, že hdnta nemvitstí nebude větší, než činí sučasné náklady na jejich přízení s dpčtem přiměřených dpisů. Jedná se tedy výpčet reprdukční hdnty snížené přiměřené ptřebení. Reprdukční hdnta se vypčte pmcí bestavěnéh prstru, zastavěné plchy, pdlahvé plchy, délky (dle charakteru stavby). Dále se dle prvedení a vybavení zjistí dpvídající cena za zvlenu měrnu jedntku, chybějící prvky knstrukcí se nezapčítávají, vyšší vybavení se připčítává. Vynásbením zjištěné zastavěné plchy neb bestavěnéh prstru a jedntkvé ceny se zjišťuje tzv. výchzí hdnta. Od takt zjištěné výchzí hdnty se dečte ptřebení, které dpvídá stavbě danéh stáří a způsbu údržby bjektu, výsledkem je věcná hdnta. Ve znaleckých a dbrných psudcích se ke zjištění věcné hdnty pužívá též mdifikvaná metdika definvaná vyhlášku Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., prvedení některých ustanvení zákna č. 151/1997 Sb., ceňvání majetku a změně některých záknu, v aktuálním znění Metda výnsvá Principem výnsvéh způsbu cenění je princip anticipace, jehž pdstata spčívá v tvrzení, že hdnta je závislá na buducím čekávání. Jestliže buducí prspěch lze finančně vyjádřit jak řadu čekávaných výnsů, pak výnsvu hdntu lze definvat jak sučet všech těcht čekávaných výnsů, transfrmvaných na sučasnu hdntu peněz. Očekávaný příjem se zjistí z nájemních smluv, nejsu-li v dchylce d situace na běžném realitním trhu. Rční výns z prnájmu nemvitsti je třeba snížit náklady spjené s užíváním nemvitsti (zejména se jedná náklady na průměrnu rční údržbu, správu nemvitsti, daň z nemvitsti a pjištění nemvitsti).transfrmace na sučasnu Str. 6

7 STATIKUM s. r hdntu peněz se prvádí pmcí tzv. výnsvé kapitalizace. Očekávaný výns se u předmětné nemvitsti zjistí z rčníh nájemnéh Metda kmparativní Kmparativní metda, též srvnávací metda je statistická metda. Vychází z th, že z většíh pčtu známých entit lze dvdit střední hdntu, kteru lze pužít jak základ pr hdncení určité nemvitsti (pr zjištění její bvyklé ceny). Srvnatelné hdnty nemvitstí jsu stanvvány dle již realizvaných prdejů (kupních smluv) neb se pírají šetření splupracujících dhadců, realitních kanceláří v daném reginu, vlastní databázi a zkušensti zhtvitele psudku či realitní inzerci. Mezi základní vlivy půsbící na hdntu nemvitéh majetku patří: Plha nemvitstí vzdálenst d center měst či bcí vzdálenst d hlavních kmunikačních tahů přístup k silničním či železničním trasám Využitelnst nemvitstí stavebně-technické vlastnsti nemvitstí, jejich mezenst či napak předimenzvanst účel staveb a mžnst adaptace na jiné využití kapacita inženýrských sítí a mžnst jejich úpravy mžnsti přístaveb a rzšíření nemvitstí mezené mžnsti další výstavby (stavební uzávěry, chranná pásma) Vlastnické vztahy a zátěžvá břemena stavby na cizím pzemku, nájemní smluvy a jejich vypvěditelnst předkupní práva, věcná břemena zástavní práva sudní spry (např. restituční spry) Situace na realitním trhu celkvé trendy v prdeji nemvitstí prdejnst bdbných nemvitstí v dané lkalitě 2.1 Vlba metdy cenění Vzhledem k výše ppsané metdlgii ceňvání nemvitstí pr bvyklu cenu a vzhledem k účelu psudku, tedy pr cenění nemvitsti pr její zařazení d dražby; se jak nejlépe pužitelná metda pr daný účel jeví metda kmparativní. V případě, že je k dispzici dstatečný vzrek srvnatelných bjektů, tat metda nejlépe vypvídá bchdvatelnsti nemvitstí na trhu v daném místě a čase. Jak pdpůrná metda je zvlena metda administrativní, tedy cenění za pužití vyhlášky 441/2013 Sb. Str. 7

8 2.2 Administrativní cenění STATIKUM s. r Ocenění je prveden pdle zákna č. 151/1997 Sb., ceňvání majetku ve znění záknů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb. a č. 340/2013 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. Základní infrmace Adresa předmětu cenění: Kraj: Jihmravský Okres: Znjm Obec: Mašvice Katastrální území: Mašvice u Znjma Pčet byvatel: 500 Index trhu s nemvitými věcmi Název znaku č. Pi 1. Situace na dílčím trhu s nemvitými věcmi - Pptávka I -0,06 výrazně nižší než nabídka 2. Vlastnické vztahy - Pzemek s nemvitu stavbu (rzdílní I -0,03 vlastníci) 3. Změny v klí - Bez vlivu III 0,00 4. Vliv právních vztahů na prdejnst - Bez vlivu II 0,00 5. Pvdňvé rizik - Zóna se zanedbatelným nebezpečím IV 1,00 výskytu záplav 4 Index trhu IT = P5 * (1 + Pi) = 0,910 i = 1 Index plhy Typ staveb na pzemku pr stanvení indexu plhy: Rezidenční stavby v bcích d 2000 b. včetně Název znaku č. Pi 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jedntném I 1,03 funkčním celku 2. Převažující zástavba v klí pzemku a živtní prstředí - I 0,00 Rezidenční zástavba 3. Plha pzemku v bci - Okrajvé části bce III -0,01 4. Mžnst napjení pzemku na inženýrské sítě, které má bec I 0,00 - Pzemek lze napjit na všechny sítě v bci neb bec bez sítí 5. Občanská vybavenst v klí pzemku - V klí nemvité II -0,02 věci je částečně dstupná bčanská vybavenst bce 6. Dpravní dstupnst - Kmunikace (zpevněná) ke hranici VI 0,00 pzemku, dbré parkvací mžnsti 7. Hrmadná dprava - Zastávka hrmadné dpravy d 200 m V 0,00 (MHD, příměstské linky měst) 8. Plha pzemku z hlediska kmerční využitelnsti - Bez I 0,00 Str. 8

9 STATIKUM s. r mžnsti kmerčníh využití 9. Obyvatelstv - Bezprblémvé klí II 0, Nezaměstnanst - Vyšší než je průměr v kraji I -0, Vlivy statní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 11 Index plhy IP = P1 * (1 + Pi) = 0,958 i = 2 Keficient pp = IT * IP = 0,872 Ocenění staveb Hlavní stavby Zatřídění pr ptřeby cenění Rdinný dům, rekreační chalupa neb 13, typ C dmek: Svislá nsná knstrukce: zděná Pdsklepení: pdsklepená Pdkrví: má pdkrví nad 2/3 zastavěné plchy 1.nadz. pdlaží Střecha: se šikmu neb strmu střechu Pčet nadzemních pdlaží: s jedním nadzemním pdlažím Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 111 Přístavby, nástavby a vestavby Název Ppis Přístavba Výpčet jedntlivých plch Název Plcha [m 2 ] 1. PP 14,25*10,0+1,0*7,9+1,2*5,2 = 156,64 1.NP 14,35*10,1+1,0*8,0+1,2*5,3 = 159,29 6,165*7,8 = 48,09 5,235*3,825 = 20,02 Pdkrví 6,35*5,55+11,1*8,0+1,2*5,3 = 130,40 6,35*4,55 = 28,89 6,165*7,8 = 48,09 5,235*3,825 = 20,02 Zastavěné plchy a výšky pdlaží Název Přístavby Zastavěná. Knstr. plcha výška 1. PP Půvdní část 156,64 m 2 3,05 m 1.NP Půvdní část 159,29 m 2 3,00 m Přístavba 48,09 m 2 3,25 m Přístavba 20,02 m 2 2,75 m Pdkrví Půvdní část 130,40 m 2 3,15 m Půvdní část 28,89 m 2 3,54 m Přístavba 48,09 m 2 1,00 m Str. 9

10 STATIKUM s. r Přístavba 20,02 m 2 3,02 m Obestavěný prstr Výpčet jedntlivých výměr Název Obestavěný prstr [m 3 ] 1. PP (14,25*10,0+1,0*7,9+1,2*5,2)*(3,05) = 477,75 m 3 1.NP (14,35*10,1+1,0*8,0+1,2*5,3)*(3,00) = 477,89 m 3 (6,165*7,8)*(3,25) = 156,28 m 3 (5,235*3,825)*(2,75) = 55,07 m 3 Pdkrví (6,35*5,55+11,1*8,0+1,2*5,3)*(3,15) = 410,77 m 3 (6,35*4,55)*(3,54) = 102,28 m 3 (6,165*7,8)*(1,00) = 48,09 m 3 (5,235*3,825)*(3,02) = 60,47 m 3 (PP = pdzemní pdlaží, NP = nadzemní pdlaží, Z = zastřešení) Název Přístavby Typ Obestavěný prstr 1. PP Půvdní část PP 477,75 m 3 1.NP Půvdní část NP 477,89 m 3 Přístavba NP 156,28 m 3 Přístavba NP 55,07 m 3 Pdkrví Půvdní část Z 410,77 m 3 Půvdní část Z 102,28 m 3 Přístavba Z 48,09 m 3 Přístavba Z 60,47 m 3 Obestavěný prstr - celkem: 1 788,60 m 3 Ppis a hdncení knstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = pdstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná knstrukce, X = nehdntí se) Hdncení Knstrukce Prvedení Str. 10 Část [%] standardu 1. Základy betnvé pasy izlvané S Zdiv S Strpy S Střecha S Krytina S Klempířské knstrukce S Vnitřní mítky S Vnitřní mítky C Fasádní mítky vápenné dvuvrstvé mítky N Fasádní mítky vápenné dvuvrstvé mítky C Vnější bklady S Vnější bklady C Vnitřní bklady S Vnitřní bklady C Schdy S Dveře prtipžární N 100

11 STATIKUM s. r Okna N Pdlahy bytných místnstí N Pdlahy statních místnstí betnvá mazanina P Pdlahy statních místnstí betnvá mazanina C Vytápění S Elektrinstalace S Blesksvd S Rzvd vdy S Zdrj teplé vdy S Instalace plynu C Kanalizace S Vybavení kuchyně S Vnitřní vybavení S Záchd S Ostatní S 100 Výpčet keficientu K4 Knstrukce, vybavení Obj. pdíl [%] Část Upravený Kef. [%] bj. pdíl 1. Základy S 5, ,00 5,40 2. Zdiv S 23, ,00 23,40 3. Strpy S 9, ,00 9,10 4. Střecha S 5, ,00 5,40 5. Krytina S 3, ,00 3,30 6. Klempířské knstrukce S 0, ,00 0,80 7. Vnitřní mítky S 6, ,00 4,57 7. Vnitřní mítky C 6, ,00 0,00 8. Fasádní mítky N 2, ,54 3,23 8. Fasádní mítky C 2, ,00 0,00 9. Vnější bklady S 0, ,00 0,38 9. Vnější bklady C 0, ,00 0, Vnitřní bklady S 2, ,00 1, Vnitřní bklady C 2, ,00 0, Schdy S 2, ,00 2, Dveře N 3, ,54 4, Okna N 5, ,54 7, Pdlahy bytných místnstí N 2, ,54 3, Pdlahy statních místnstí P 1, ,46 0, Pdlahy statních místnstí C 1, ,00 0, Vytápění S 5, ,00 5, Elektrinstalace S 4, ,00 4, Blesksvd S 0, ,00 0, Rzvd vdy S 2, ,00 2, Zdrj teplé vdy S 1, ,00 1, Instalace plynu C 0, ,00 0, Kanalizace S 2, ,00 2, Vybavení kuchyně S 0, ,00 0, Vnitřní vybavení S 4, ,00 4, Záchd S 0, ,00 0, Ostatní S 4, ,00 4,00 Str. 11

12 STATIKUM s. r Sučet upravených bjemvých pdílů 102,34 Keficient vybavení K4: 1,0235 Výpčet ptřebení analyticku metdu (OP = bjemvý pdíl z přílhy č. 21, K = keficient pr úpravu bj. pdílu UP = upravený pdíl v návaznsti na dělení knstrukce, PP = přepčítaný pdíl na 100 %) OP Část UP PP Knstrukce, vybavení K St. Živ. Opt. Str. 12 Opt. z celku [%] [%] [%] [%] části 1. Základy S 8,20 75,00 1,00 6,15 6, ,14 0, Základy S 8,20 25,00 1,00 2,05 2, ,71 0, Zdiv S 21,20 75,00 1,00 15,90 15, ,43 1, Zdiv S 21,20 25,00 1,00 5,30 5, ,14 0, Strpy S 7,90 75,00 1,00 5,93 5, ,43 0, Strpy S 7,90 25,00 1,00 1,98 1, ,14 0, Střecha S 7,30 75,00 1,00 5,48 5, ,55 0, Střecha S 7,30 25,00 1,00 1,83 1, ,73 0, Krytina S 3,40 100,00 1,00 3,40 3, ,67 0, Klempířské knstrukce S 0,90 100,00 1,00 0,90 0, ,09 0, Vnitřní mítky S 5,80 100,00 1,00 5,80 5, ,62 1, Fasádní mítky N 2,80 100,00 1,00 2,80 2, ,56 0, Vnější bklady S 0,50 100,00 1,00 0,50 0, ,00 0, Vnitřní bklady S 2,30 100,00 1,00 2,30 2, ,00 0, Schdy S 1,00 100,00 1,00 1,00 1, ,43 0, Dveře N 3,20 100,00 1,00 3,20 3, ,62 0, Okna N 5,20 100,00 1,00 5,20 5, ,69 0, Pdlahy bytných N 2,20 100,00 1,00 2,20 2, ,04 0,7523 místnstí 15. Pdlahy statních P 1,00 100,00 1,00 1,00 1, ,04 0,3404 místnstí 16. Vytápění S 5,20 100,00 1,00 5,20 5, ,71 2, Elektrinstalace S 4,30 100,00 1,00 4,30 4, ,24 1, Blesksvd S 0,60 100,00 1,00 0,60 0, ,00 0, Rzvd vdy S 3,20 100,00 1,00 3,20 3, ,71 1, Zdrj teplé vdy S 1,90 100,00 1,00 1,90 1, ,33 1, Kanalizace S 3,10 100,00 1,00 3,10 3, ,56 1, Vybavení kuchyně S 0,50 100,00 1,00 0,50 0, ,73 0, Vnitřní vybavení S 4,10 100,00 1,00 4,10 4, ,56 1, Záchd S 0,30 100,00 1,00 0,30 0, ,56 0, Ostatní S 3,40 100,00 1,00 3,40 3, ,09 0,9949 Optřebení: 22,3 % Ocenění Základní cena (dle příl. č. 11) [Kč/m 3 ]: = 2 130,- Keficient využití pdkrví (dle příl. č. 11): * 1, 1200 Keficient vybavení stavby K4 (dle výpčtu): * 1,0235 Plhvý keficient K5 (příl. č dle významu bce): * 0,8000 Keficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): * 2,1260 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 4 152,78

13 STATIKUM s. r Plná cena: 1 788,60 m 3 * 4 152,78 Kč/m 3 = ,31 Kč Keficient ptřebení: (1-22,3 % /100) * 0,777 Nákladvá cena stavby CSN = ,61 Kč Keficient pp * 0,872 Cena stavby CS = ,03 Kč - zjištěná cena = ,03 Kč Str. 13

14 STATIKUM s. r REKAPITULACE Rekapitulace cen bez dpčtu ptřebení Ocenění staveb Hlavní stavby Ocenění staveb celkem ,50 Kč ,50 Kč Celkem ,50 Kč Rekapitulace cen bez dpčtu ptřebení, celkem ,50 Kč Rekapitulace výsledných cen Ocenění staveb Hlavní stavby Ocenění staveb celkem ,- Kč ,- Kč Celkem ,- Kč Rekapitulace výsledných cen, celkem ,- Kč Výsledná cena p zakruhlení dle 50: ,- Kč slvy: Pětmilinůtřicetdvatisícpětsetsedmdesát Kč Str. 14

15 2.3 Ocenění prvnávací metdu STATIKUM s. r V našem knkrétním případě je pužit realitní inzerce na internetu, která má již dnes mnh nástrjů, pmcí nichž lze s přesnstí sledvat změny nabídkvých cen. Na serverech je uváděn datum uvedení d prdeje a jejich případné pstupné slevy. Je nutn pčítat i s tím, že sleva je sjednána až při vlastním prdeji, takže knečný výsledek v inzerci není pdchycen. Prtže však tyt cenvé změny jsu c d místa i času prměnlivé, měl by dhadce využívat internetvých mžnstí k sledvání vztahu mezi nabídkvými a skutečně dsahvanými cenami a pužije-li jak vzrek nabízenu nemvitst, pak musí při adjustaci případný rzdíl přiměřeně uplatnit, přičemž v úvahu přichází puze snížení ceny vzrku. Při výběru vzrků pr prvnání je ptřeba vymezit tržní segment trhu cž by měl zajistit, aby nemvitsti byly pdbné především v následujících charakteristikách: ve veliksti sídla a významu plhy pr účastníky trhu (samta, vesnice, spádvé sídl, předměstí, měst, centrum, regin, příhraničí, vnitrzemí, městské aglmerace, apd.), typu nemvitstí zejména ve vazbě na účelvu vhdnst pužití jedntlivými účastníky trhu (bydlení, administrativa, služby, rekreace, výrba, speciální zaměření apd.), veliksti ve vazbě na přiměřenst ptřeb c d rzsahu využití účastníky trhu (např. jednbytvé, vícebytvé, kmbinvané s prvzními prstry, vhdné pr drbné živnsti, pr větší splečnsti apd.), stavu ve vazbě na perativní mžnsti využití účastníky trhu (kamžitě či pdmíněně využitelné, vlné, bsazené, s mezeným využitím, s mžnstí dalšíh rzvje, variabilní apd.), kvality ve vazbě na způsb prvedení, vybavenst, kmfrt a kmplexnst ve vztahu k představám jedntlivých účastníků trhu (např. pdřadné, běžné kvality, exkluzivní, zcela jedinečné), rzsahu půsbnsti na trhu ve vztahu k kruhu ptenciálních pptávajících (lkální, reginální, celstátní, nadnárdní), řadvé kategrizaci hdnty ve vztahu k rzpčtvým mezením pptávajících a představám nabízejících (například 1 mil. Kč, d 3 mil. Kč, d 10 mil Kč atd.) Srvnávací nabídka 1) Rdinný dům Mašvice, pdl. pl. 200 m2, plcha pzemku 570 m2 Nvstavba rdinnéh dmu 5+1 v Mašvicích, kr. Znjm. Celkvá plcha pzemku 570m2, zastavěná 173m2. Jedná se přízemní, částečně pdsklep., cihlvu nemvitst se sedlvu střechu, sučástí je vestavěná garáž, předzahrádka a parkvací stání u dmu. V 1.NP: krytý vstup, předsíň 6,14 m2, hala a jídelna 15,66 m2, kuchyně 7,95 m2 se spíží, bývací pkj 21,15 m2 s kmínem (mžnst krbvých kamen) se vstupem na krytu terasu a navazující zahradu. Lžnicvá část je situvána Str. 15

16 STATIKUM s. r d dvrníh křídla s jižní rientací a sestává z chdby, 3 pkjů se šatnu, samstatné WC, kupelny se sprchvým kutem a WC. Dále je zde technická místnst, ve které se nachází také plyn. knd. ktel. V pdsklepení části se nachází skladvací prstry a technické zázemí ktelna s mžnstí ktle na tuhá paliva, sklad paliv, dílna se samstatným vstupem d zahrady a splečenská místnst. P dmě rzveden zabezpečvací systém, kabel na TV a internet. Okna jsu plastvá trjskl. Tpení pdlahvé (chdby, jídelna,kuchyně- má samstatný kruh) a panelvé radiátry. Ohřev vdy kmbinvaným ktlem Vailant. Elektřina v dmě má samstatné kruhymžnst využití pdkrví k dalšímu bydlení. Dům je napjen na veškeré inž. sítě. NABÍDKOVÁ CENA: Kč 2) Rdinný dům Mašvice, pdl. pl.:220 m2, plcha pzemku 840 m2 Nvstavba samstatně stjícíh rdinnéh dmu v bci Mašvice. Dům je dispzičně řešen jak 5 +kk. V přízemí se nachází chdba, bývací místnst s kuchyňským kutem, lžnice a kupelna se sprchvým kutem. Z býváku se francuzským knem vstupuje na prstrnu terasu. Dřevěným masivním schdištěm se vstupuje d pdkrví, kde se nachází 3 pkje, technická místnst a kupelna s vanu. Dům je vytápěn kndenzačním plynvým ktlem, v přízemí je tpení pdlahvé, v pdkrví jsu radiátry. Obývací část je mžn vytápět krbem. Pd zastřešenu perglu je vybudván krb s udírnu a grilem. Celý prstr pd terasu je pdsklepený. Z terasy je vchd d garáže. Terénní úpravy klem dmu jsu kmpletně dknčeny, za dmem se nachází zahrada. Dům je napjen na veškeré IS. NABÍDKOVÁ CENA: Kč 3) Rdinný dům Citnice, pdl. pl.: 200 m2, pzemek 888 m2 Rzestavěný patrvý rdinný dům 5+1 s garáží a velku zahradu v klidné části bce Citnice. V dmě jsu htvé veškeré rzvdy el. energie, tpení, plynu, vdy a kanalizace. V celém dmě jsu vnitřní mítky, plastvá kna, dlažba. Kupelna v přízemí i v patře je dknčena (vana, sprchvý kut, WC, blžení).sučástí dmu je prstrná garáž. NABÍDKOVÁ CENA: Kč Str. 16

17 STATIKUM s. r ) Rdinný dům Únanv, pdl. pl.: 180 m2, pzemek 731 m2 Nvstavba nacházející se v klidné části bce Únanv. Dům je pstavený v zástavbě nvých rdinných dmů a skládá se ze dvu pater. V přízemí je zádveří, chdba (ze které je vstup d patra), kuchyň s jídelnu, pkj a lžnice. V lžnici jsu vestavěné skříně. Z bu bytných pkjů je mžný vstup d kupelny (vana, sprchvý kut, umyvadl) a na WC. Ve 2. NP se nachází jednak dva bytné pkje, ze kterých je mžný vstup d zimní zahrady a jednak kupelna (sprchvý kut, vana, umyvadl) a WC, a dále také technická místnst. V bytných pkjích jsu plvucí pdlahy, v chdbách, kupelnách, na WC a v kuchyni pak dlažba. Venkvní kna a dveře jsu plastvá, vnitřní dveře a zárubně pak dřevěné. Velku výhdu je uzavřený dvůr, dvjgaráž a pergla s psezením (krb, udírna). NABÍDKOVÁ CENA: Kč 5) Rdinný dům Znjm, pdl. pl.: 240 m2, pzemek 451 m2 Dva samstatně stjící dmy na jednm pzemku se zahradu, bazénem a garáží ve Znjmě - Oblekvicích. Hlavní dům stjí na pzemku výměře 451 m2, nabízí velkrysých cca 240 m2 bytné plchy a 319 m2 zahrady, kde se nachází druhý dům zastavěné plše cca 70 m2. Ten měl služit jak rdinace, ale díky tmu, že má samstatný vstup, má širku škálu využití. Je mžné h využít jak bjekt pr pdnikání, stejně tak pr samstatné bydlení, případně h lze prnajmut. Rvněž může služit jak zázemí pr psezení s přáteli. V přízemí hlavníh dmu je pracvna, prstrná hala s knihvnu, kupelna s taletu, bývací pkj s kuchyňským kutem a jídelnu, kde je nádherná intarzvaná dřevěná pdlaha a kachlvá kamna, nvá kuchyňská linka s žulvu pracvní desku, sklkeramicku varnu desku, vestavěnu myčku a s žulvým pásem na zemi klem linky. V prvním patře se pak nachází tři samstatné pkje, taleta a hala s vestavěnými skříněmi. Dům byl klaudván v rce 1995, je vytápěn ústředním plynvým tpením a hřev vdy je zajištěn elektrickým bjlerem. Dům je celkvě pdsklepen a nabízí tak čtyři velice prstrné sklepní místnsti. NABÍDKOVÁ CENA: Kč Str. 17

18 STATIKUM s. r Přímé prvnání - Nemvitsti č. Cena pzemku Kč celkem Pdlahvá plcha(m2 ) Redukc e na pramen ceny (K rpc) Cena p (K rpc ) (Kč) K1 K2 K3 K4 K5 K6 IO (plha) (velikst, (technick (vybavení pdbn (pzemek) ý stav) ) st stavby) (úvaha znalce) Cena ceňvané nemvitsti. (Kč) Mašvice , ,00 0,90 0,90 1,00 1,15 1,10 1, Mašvice , ,00 0,90 1,05 1,00 1,15 1,10 1, Citnice , ,00 0,90 0,95 1,00 1,15 1,10 1, Únanv , ,00 0,85 1,05 1,00 1,15 1,10 1, Znjm , ,15 0,95 1,05 1,00 1,20 1,10 1, Celkem jedntkvá cena - průměr Kč Minimum Kč Maximum Kč Celkem cena nemvitsti - průměr Kč K1 K2 K3 K4 K5 K6 Keficient úpravy na plhu nemvitsti Keficient úpravy na velikst nemvitsti Keficient na technický stav nemvitsti Keficient úpravy na vybavenst nemvitsti Keficient úpravy na pzemek ve funkčním celku s nemvitstí Keficient úpravy dle dbrné úvahy znalce Keficient úpravy na pramen zjištění ceny: skutečná kupní cena: K CR = 1,00, u inzerce přiměřeně nižší IO Index dlišnsti IO = (K1 K2 K3 K4 K5 K6) Prvnávací hdntu jsme dspěli k tržní hdntě předmětných nemvitstí v k.ú. Mašvice Kč. 2.4 Vyjádření k DPH Dle infrmací zjištěných znaleckým ústavem je nemvitst užívána nejméně d rku 2003 a splňuje tedy předpklady pr svbzení d DPH. Str. 18

19 STATIKUM s. r REKAPITULACE Dle 2 zákna č. 151/1997 Sb., ceňvání majetku bvyklá cena vyjadřuje hdntu věci a určí se prvnáním, prt za bvyklu cenu nemvitsti pvažujeme cenu určenu prvnávacím způsbem. Cena zjištěná pdle cenvéh předpisu Cena určená prvnávacím způsbem Kč Kč Obvyklá cena (tržní hdnta) nemvitsti specifikvané v bdě 1.1 tht psudku, nacházející se v k.ú. Mašvice u Znjma je dle dbrnéh dhadu Kč Kč Cena slvy: dvamilinyšestsetsedmdesátdevěttisícšestset Str. 19

20 STATIKUM s. r ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký psudek pdal ústav zapsaný rzhdnutím Ministerstva spravedlnsti ČR ze dne (rzšířeným rzhdnutím Ministerstva spravedlnsti ČR ze dne ) v suladu s ustanvením 21 dst. 3 zákna č. 36/1967 Sb. a ustanvení 6 dst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., ve znění pzdějších předpisů, d prvníh ddílu seznamu ústavů kvalifikvaných pr znalecku činnst v brech: stavebnictví, s rzsahem znaleckéh právnění pr technický stav knstrukcí pzemníh stavitelství staveb bytných, průmyslvých, bčanské vybavensti a zemědělských, staveb inženýrských, mstů, betnvých, celvých a dřevěných knstrukcí. eknmika, s rzsahem znaleckéh právnění pr ceny a dhady: nemvitstí, pdniků, mvitstí strjů a zařízení, nehmtnéh majetku, nepeněžitých vkladů, sprtvních ptřeb, sprtvníh materiálu; rzpčtvání a fakturace ve stavebnictví. Znalecký psudek je veden pd číslem V Brně dne Pdpis jednatele znaleckéh ústavu. Ing. Lukáš Pejchal Str. 20

21 STATIKUM s. r PŘÍLOHY Přílha č. 1: Ftdkumentace z místníh šetření... 3 listy Přílha č. 2: Výpisy z katastru nemvitstí + Kpie katastrální mapy listů Str. 21

22

23 1. NP

24 2. NP Přístavba

25 VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ Okres: CZ0647 Znjm Obec: Mašvice Kat.území: Mašvice u Znjma List vlastnictví: 410 A B P P P Mašvice, č.p. 66 rd.dům P = právní vztahy jsu dtčeny změnu B1 C

26 Listina Přadí k

27 Listina Přadí k Zástavní práv exekutrské k zajištění phledávky ve výši ,20 Kč včetně příslušenství

28 VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :20:47 Kat.území: Mašvice u Znjma Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrskéh úřadu Přerv 103 Ex-45720/ ze dne Právní mc ke dni Zástavní práv z rzhdnutí správníh rgánu phledávka ve výši ,- Kč včetně příslušenství, den vzniku práva Celní úřad Znjm, 28. října 3475/7, Znjm Listina Přadí k Zástavní práv z rzhdnutí správníh rgánu Finanční úřad ve Znjmě, náměstí Svbdy 2889/8, Znjm

29 Kat.území: Mašvice u Znjma Typ vztahu Oprávnění pr VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :20:47 Obec: Mašvice V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Stavba: Mašvice, č.p. 66 Z-4539/ Listina Rzhdnutí správce daně zřízení zástavníh práva 63820/2012 ze dne Z-4539/ Přadí k k zajištění phledávky z překlenvacíh úvěru včetně příslušenství, pdle smluvy č ve výši ,- Kč V-4819/ V-4819/ V-4819/ Listina Smluva zřízení zástavníh práva pdle bč.z. ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-4819/ Přadí k k zajištění buducí phledávky včetně příslušenství, která vznikne p splacení překlenvacíh úvěru z tht úvěru, a t d výše phledávky ,- Kč V-4819/ V-4819/ V-4819/ Listina Přadí k Listina Listina

30 VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :20:47 Kat.území: Mašvice u Znjma Typ vztahu Oprávnění pr Zahájení exekuce Listina

31 VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :20:47

32 VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :20:47 Kat.území: Mašvice u Znjma Listina

33 VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :20:47 Kat.území: Mašvice u Znjma Typ vztahu Oprávnění pr Listina Usnesení sudu nařízení exekuce Okresníh sudu ve Znjmě 16EXE-7671/ ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis prveden dne ; ulžen na prac. Znjm Suvisející zápisy Listina Listina Vyrzumění sudníh exekutra nabytí právní mci usnesení k č.j. 16EXE 7709/ ze dne Právní mc ke dni ; ulžen na prac. Znjm Listina Usnesení sudu nařízení exekuce Okresníh sudu ve Znjmě 15 EXE-7049/ ze dne ; ulžen na prac. Znjm Nařízení exekuce Listina

34 VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :20:47 Kat.území: Mašvice u Znjma Typ vztahu Oprávnění pr Listina Listina Listina D Plmby a upzrnění E Listina F Pkud je výměra bnitních dílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely není bnitván Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Jihmravský kraj, Katastrální pracviště Znjm, kód: 713. strana 10

35 Okres: VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :20:47 CZ0647 Znjm Obec: Kat.území: Mašvice u Znjma List vlastnictví: Mašvice V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR: Katastrální úřad pr Jihmravský kraj, Katastrální pracviště Znjm, kód: 713. Vyhtvil: Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD Vyhtven: :45:56 Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Jihmravský kraj, Katastrální pracviště Znjm, kód: 713. strana 11

36

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR

STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1579-134-2015

Více

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Purkyňva 125, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Ve věci : Znalecký

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC ZNALECKÝ POSUDEK č. 19/107/2014 O CENĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC (POVINNÍ VLASTIMIL ĎURIŠ A JAROSLAVA ĎURIŠOVÁ EX 660/09119) OBJEDNATEL OCENĚNÍ: ÚČEL OCENĚNÍ: EXEKUTORSKÝ

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1390-373-2014

Více

strana 1 Popis č. 3787/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3787/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Ppis č. 3787/2013 ceně nemvitstí rdinný dům č.p. 606 na pzemku parc.č. st. 855/1 a pzemky parc.č. st. 854/1, st. 855/1, 1851/211 a 2053/197 včetně sučástí a příslušenství; budva a pzemky k datu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1256 648 / 2011. dle Usnesení č.j. 067 EX 1331/10-60

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1256 648 / 2011. dle Usnesení č.j. 067 EX 1331/10-60 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1256 648 / 2011 dle Usnesení č.j. 067 EX 1331/10-60 Objednavatel: Exekutrský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Pdknický, Ph.D., sudní exekutr Sídl: Evrpská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 49720821

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutrský úřad Nvý Jičín, Štefánikva 9, 741 01 Nvý Jičín, Česká republika S u d n í e x e k u t r Mgr. Ing. Mnika Michlvá tel.: 558847012, mbil: 602757870, e-mail: pdatelna@exekucenj.cz, DS: 5phtq8y čísl

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 48/6618/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 48/6618/2014 ENI CONSULT spl. s r.. znalecký ústav br eknmika ceňvání majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 48/6618/2014 bvyklé ceně pzemků čís. parcel St. 125 a 323/12, rdinnéh dmu č.p. 104 a dalších staveb tvřících sučásti

Více

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.03.2015 10:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.03.2015 10:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 26.03.2015 10:15:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSLB 54 INS 36531/2013 pr Pavel Vlček, Ing. CZ0513 Vlastník, jiný právněný

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 02.10.2014 17:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 02.10.2014 17:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 02.10.2014 17:15:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSPH40INS24908/2011 pr 1. Inslvenční, v..s. CZ0202 Berun Vlastník, jiný

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.01.2016 10:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.01.2016 10:35:02 A B B1 C Okres: prkazující stav evidvaný k datu 22.01.2016 10:35:02 CZ0202 Berun Vlastník, jiný právněný Jiná práva Omezení vlastnickéh práva Kat.: 699306 Mřina List vlastnictví: 391 531545 Mřina V kat.

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.03.2015 10:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.03.2015 10:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 26.03.2015 10:15:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 682233 Františkv u Liberce List vlastnictví: 240 Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 20.06.2014 12:35:51

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 20.06.2014 12:35:51 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 20.06.2014 12:35:51 CZ0323 -měst Vlastník, jiný právněný Kat.území: 722294 Bžkv List vlastnictví: 824 554791 Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2]

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 19.05.2014 13:41:29

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 19.05.2014 13:41:29 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 19.05.2014 13:41:29 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 747670 Sezemice nad Lučnu List vlastnictví: 137 Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2016 13:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2016 13:35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 07.01.2016 13:35:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: MSPH 77 INS 4471/2015 pr Ivana Rychnvská, Mgr. Vlastník, jiný právněný

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 21.11.2014 12:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 21.11.2014 12:35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 21.11.2014 12:35:02 CZ0412 Karlvy Vary Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv EIAG LOFIDA - ORCELÁN CZ s.r.., Hlavní 30/20, 36263 Dalvice Kat.území: 624586 Dalvice

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 18.08.2015 13:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 18.08.2015 13:35:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný prkazující stav evidvaný k datu 18.08.2015 13:35:02 Vlastnické práv Essler Antnín, Říční kruh 2340/28, Pd Bezručvým vrchem, 79401 Krnv Kat.území: 686018 Litultvice List

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 18.06.2012 21:15:03

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 18.06.2012 21:15:03 A B B1 C Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 18.06.2012 21:15:03 CZ0642 Brn-měst Vlastník, jiný právněný Jiná práva Výměra[m2] Omezení vlastnickéh práva Vlastnické práv Belušíkvá

Více

Způsob ochrany. St. 691, LV 2008 zastavěná plocha a nádvoří. St. 691, LV 2008 zastavěná plocha a nádvoří. Povinnost k

Způsob ochrany. St. 691, LV 2008 zastavěná plocha a nádvoří. St. 691, LV 2008 zastavěná plocha a nádvoří. Povinnost k prkazující stav evidvaný k datu 14.09.2015 08:16:52 Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 003EX 8146/11 pr Mgr. Richard

Více

STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR

STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1273-256-2014

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 11.07.2014 10:40:43

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 11.07.2014 10:40:43 prkazující stav evidvaný k datu 11.07.2014 10:40:43 Okres: CZ0647 Znjm Obec: 594156 Hrušvany nad Jevišvku Kat.území: 648809 Hrušvany nad Jevišvku List vlastnictví: 521 A Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2015 17:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2015 17:35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 29.09.2015 17:35:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSOL 16 INS 14978/2015 pr Jiří Hanák, Ing. Vlastník, jiný právněný Kat.území:

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 25.04.2014 08:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 25.04.2014 08:15:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný prkazující stav evidvaný k datu 25.04.2014 08:15:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 003EX 1954/07 pr Mgr. Richard Bednář Exekutrský

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4164-310/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4164-310/2012 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 280/6850/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 280/6850/2014 ENI CONSULT spl. s r.. znalecký ústav br eknmika ceňvání majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 280/6850/2014 bvyklé ceně spluvlastnickéh pdílu veliksti 1/2 na pzemcích čís. parcel St. 39 a 15, rdinném dmě č.p. 7

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1228-211-2014

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 30.10.2015 07:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 30.10.2015 07:55:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany St. 253/1 556 zastavěná plcha a rzsáhlé chráněné nádvří území Sučástí je stavba:

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 17.09.2014 11:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 17.09.2014 11:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 17.09.2014 11:55:02 Vlastník, jiný právněný V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě Identifikátr Vlastnické práv Phludka Tmáš, Břízvá 225, Lyžbice,

Více

Znalecký posudek č. ZP-188/2010

Znalecký posudek č. ZP-188/2010 Znalecký posudek č. ZP-188/2010 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na - stavbě (budova) č.p. 9, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( oplocení, travní porosty, IS, vedlejší

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 14.10.2015 09:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 14.10.2015 09:35:02 A B B1 C Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 14.10.2015 09:35:02 CZ0645 Hdnín Vlastník, jiný právněný Jiná práva Omezení vlastnickéh práva Kat.území: 684368 Lipv List vlastnictví:

Více

ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Znalecký posudek č. 022/6009/2014

ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Znalecký posudek č. 022/6009/2014 Znalecký psudek č. 022/6009/2014 Znalecký psudek č. 022/6009/2014 bvyklé ceně pzemku parc.č. 97/2 druhu rná půda výměře 4 841 m², pzemku parc.č. 436/6 druhu rná půda výměře 4 966 m² a pzemku parc.č. 436/7

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015 Objednatel znaleckého posudku: Bohemia servis spol. s r. o. Husova 378 530 03 Pardubice Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu číslo popisné 245

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Znalecký posudek. č. 1949-483/2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice

Znalecký posudek. č. 1949-483/2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice Znalecký posudek č. 1949-483/2015 Objednatel posudku: Petr Janša realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny stavby pro obchod č. p. 3 v kat. území Dolní

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1336-319-2014

Více

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2015 17:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2015 17:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 23.06.2015 17:15:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: MSPH 96 INS 20137/20 pr Administrace inslvencí CITY TOWER, v..s. Vlastník,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 268 211 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 268 211 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 268 211 / 2010 dle Usnesení č.j. 129 EX 4853/09-18 Objednavatel: Exekutrský úřad Chrudim Mgr. Petr Jarš, sudní exekutr Sídl: Škrupva 150, 537 01 Chrudim IČ: 75066874 Zhtvitel: Odhadci

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1292-275-2014

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6173-308/2014 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: OBJEDNATEL: Adresa objednatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Rodinný dům Kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Petr Jaroš, soudní exekutor Škroupova 150, 537 01 Chrudim IČ: 75066874

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Petr Jaroš, soudní exekutor Škroupova 150, 537 01 Chrudim IČ: 75066874 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3152 526 / 2014 dle Usnesení č.j. 129 EX 4064/09-68: část 2 LV č. 38 Objednavatel: Exekutrský úřad Chrudim Mgr. Petr Jarš, sudní exekutr Sídl: Škrupva 150, 537 01 Chrudim IČ: 75066874

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2375-909/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2375-909/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2375-909/2015 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny jednopodlažního podsklepeného rekreačního objektu

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2011 13:56:03

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2011 13:56:03 A Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv HOTEL GURMÁN s.r.., Trjanvice 571, 744 01 Frenštát pd Radhštěm B Nemvitsti Pzemky Parcela St. 1564 1548/1 1548/2 1549/11 1549/16 1549/19 1549/45 1549/46 1549/53

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6046-181/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rekreační domek če. 86 Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: Komorní Lhotka 86, 739 53 Komorní Lhotka Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.07.2015 14:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.07.2015 14:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 22.07.2015 14:55:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 770469 Třebvice List vlastnictví: 239 581071 Třebvice Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2]

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1379-362-2014

Více

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání 195 EX 638/06-63 Sudní exekutr Mgr. Tmáš Vbrník, Exekutrský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72 Mravany, jmenvaný rzhdnutím ministryně spravedlnsti České republiky č.j. MSP- 400/2014-OJ-SO/4

Více

lehká, otevřená ocelová konstrukce s provizorními dřevěnými stupnicemi pro stavební účely, zábradlí ocelové, natřeno pouze základovou barvou

lehká, otevřená ocelová konstrukce s provizorními dřevěnými stupnicemi pro stavební účely, zábradlí ocelové, natřeno pouze základovou barvou Svislé nsné knstrukce Obvdvé knstrukce Dknčení dmu základní zděné zděné, cihelné blky 240 mm fasádní zateplvaní systém tl. 140 mm, na některých místech 120 mm (tepelně izlační vlastnsti celku max. U =

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3599-1479/2011

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3599-1479/2011 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 25.04.2015 14:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 25.04.2015 14:15:02 A B Okres: Nemvitsti zemky arcela prkazující stav evidvaný k datu 25.04.2015 14:15:02 CZ0633 elhřimv Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Hlaváček Jiří, Čajkvskéh 1301, 39301 elhřimv Hlaváček Jsef,

Více

Znalecký posudek č. /2010. Exekutorský úřad Praha 9

Znalecký posudek č. /2010. Exekutorský úřad Praha 9 Znalecký posudek č. /2010 o ceně obvyklé rozestav. budova s příslušenstvím ( oplocení, travní porost, stromy,is, hosp. budova ) pozemek parc. č. 895/171 ( lesní pozemek ), pozemek parc.č.895/174 ( ovocný

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.06.2015 07:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.06.2015 07:55:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný Identifikátr Vlastnické práv Esterka Vít, Templářská 500, 69615 Čejkvice Pdíl B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany St. 131 61 zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2071-52/13 o ceně rodinného domu čp. 6 postaveného na pozemku označeném jako stavební parcela p.č. 118 v části obce Bumbalka, pozemku označeného jako stavební parcela p.č. 118 a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3679-502/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3679-502/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3679-502/2013 O ceně rodinného domu v obci Skotnice č.p.194, včetně příslušenství a pozemků p.č.641, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1098 m 2, p.č.642, zahrada, o velikosti 327

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.06.2011 06:54:20

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.06.2011 06:54:20 A Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv SJM Kriš Ignac a Krišvá Marta, Chalupnická 1183/1a, 735 35 Hrní Suchá Kriš Marek, Chalupnická 1351/1b, 735 35 Hrní Suchá 735 35 Hrní Suchá B B1 C Nemvitsti Pzemky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Krumlově se sídlem Radniční 28, 381 01 Český Krumlov

ZNALECKÝ POSUDEK. Krumlově se sídlem Radniční 28, 381 01 Český Krumlov ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1706-005/12 o obvyklé ceně nemovitostí spoluvlastnického podílu ve výši ½ na rodinném domě č.p. 27 postaveného na pozemku parc.č. st. 10 s pozemky parc.č. st. 10, 398, 413 a 414,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1472-6/2015. Křenová 299/26 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1472-6/2015. Křenová 299/26 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1472-6/2015 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny patrového rodinného domu před rozsáhlou rekonstrukcí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 204-65/2008

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 204-65/2008 ZNALECKÝ POSUDEK č. 204-65/2008 o tržní ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, na listu vlastnictví číslo 1918, katastrální území a obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/15 o obvyklé ceně podílu id 1/2 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 124, součástí je stavba: Rtyně v Podkrkonoší č.p. 87, rodinný dům, pozemku p.č. 404, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 585-11/2014 O ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy vary, na listu vlastnictví číslo 318, katastrální území a obec Jáchymov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 O ceně pozemku p.č.1653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 446 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.39, Masarykovo nám. 39, obec Pečky, včetně příslušenství a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14 č.vyhotovení : 1 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4947/185/14 o ceně rodinného domu č.p. 199 postaveného na pozemku parc.č. 1408 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 1408 a parc.č. 1409 v obci Praha, k.ú. Hlubočepy

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.06.2015 23:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.06.2015 23:15:02 prkazující stav evidvaný k datu 22.06.2015 23:15:02 CZ0205 Kutná Hra Kat.území: 618349 List vlastnictví: 10297 534005 V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) A Vlastník,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1115-387/2014. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1115-387/2014. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1115-387/2014 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA a.s. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemků se stavbou bytového domu

Více

Znalecký posudek č.. 3582/132/08

Znalecký posudek č.. 3582/132/08 Znalecký posudek č.. 3582/132/08 o obvyklé ceně ě nemovitosti - rodinného domu čp. 356 v k.ú. a obci Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 214/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 2235/86, 2235/279, 2235/284, 2235/338, součástí pozemku je rozestavěná stavba na pozemku p.č. 2235/338, s příslušenstvím, LV číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. ZNALECKÝ POSUDEK č. 1479-12/2013 O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-Město, soudní exekutor

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Znalecký posudek č. ZP-3042

Znalecký posudek č. ZP-3042 Znalecký posudek č. ZP-3042 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na - stavbě (budova) č.p. 28, způsob využití: rod.dům s příslušenstvím ( travní porosty, stromy, IS, kůlny,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 113/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 19 na pozemku p. č. st. 20 a pozemku p. č. st. 20 s příslušenstvím, LV číslo 177, katastrální území Nepřejov, obec Dolní Hbity,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.02.2014 12:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.02.2014 12:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 10.02.2014 12:15:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 656569 Martínkv List vlastnictví: 600 550388 Martínkv V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4106-56-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4106-56-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4106-56-2015 o obvyklé ceně nemovitosti - ocenění pozemku parc.č. 143 a dům č.p.311 na pozemku parc.č.143 obec a k.ú. Loket, okres Sokolov, kraj Karlovarský Objednavatel znaleckého

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 26 003

Více

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5152-1298/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5152-1298/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 19.11.2014 12:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 19.11.2014 12:35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 19.11.2014 12:35:02 CZ0202 Berun Vlastník, jiný právněný Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany St. 49 354 zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 213/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovité věci - zemědělské stavbě bez č.p./č.e. na pozemku p. č. st. 31 (LV 10002), zapsané na LV číslo 331, katastrální území Lipnička, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6. ZNALECKÝ POSUDEK č. 25/903/2014 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 20, rodinného domu č.p. 104 včetně součástí, příslušenství, venkovních úprav, studny, trvalých porostů, věcných břemen, zastavěných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rozestavěný rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Beroun, obec Vysoký Újezd, k.ú. Vysoký Újezd u Berouna

Více